Vinterens flygtige skulpturer

 

 

Isskulptur, dannet omkring en sten på fjordbunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kaj Halberg

 

 

 

(December 1981)

 

 

Efter en lang frostperiode er Horsens Fjord fuldstændig isdækket. Fra sydøsthjørnet af Vorsø strækker sig en lang revne ud i isen mod syd. Det knager i revnen, hvor det underliggende vand er skudt op og senere er frosset i et skråt lag på begge sider. Det minder om en kæmpemæssig vagina.

På isen ligger en knækket skal af en blåmusling (Mytilus edulis), som en krage eller måge har tabt. Den er frosset fast i isen og siden dækket af et tykt rimlag. Et ligeledes rimdækket egeblad har fået forlænget sin nedbrydningsproces adskillige måneder og udgør i mellemtiden et naturens kunstværk.

Isen på fjorden presses ved flod op af det underliggende vand, men synker igen ved ebbe. På fjordbunden lige syd for øen rager massevis af store og små sten op, bragt hertil af gletscherne under sidste istid. Det faldende tidevand efterlader en tynd hinde af is på de blotlagte sten. Næste højvande presser denne hinde udad, og en ny hinde fryser indenfor. Efter gentagne tidevandsbevægelser opstår de smukkeste ’blomster’ af is med flere lag ‘kronblade’. Andre sten er blevet forsynet med en flad ’hat’ af efterladt is, og omkring atter andre er isen vredet op i groteske former.

Solen går på hæld og forærer noget af sin røde farve til disse vinterens flygtige skulpturer, inden den forsvinder i et farveorgie bag Kalven.

 

 

Fra sydøsthjørnet af Vorsø strækker sig en lang revne ud i isen mod syd. Den minder om en kæmpemæssig vagina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På isen ligger en knækket blåmuslingeskal, frosset fast og siden dækket af et tykt rimlag. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det faldende tidevand efterlader en tynd hinde af is på blotlagte sten. Næste højvande presser denne hinde udad, og en ny hinde fryser indenfor. Efter gentagne tidevandsbevægelser opstår de smukkeste is-’blomster’ med flere lag ‘kronblade’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Isskulptur, dannet omkring en sten på fjordbunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Andre sten er blevet forsynet med en flad ’hat’ af efterladt is. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Solen går på hæld og forærer noget af sin røde farve til disse vinterens flygtige skulpturer, inden den forsvinder i et farveorgie bag Kalven. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2017)

 

(Sidst opdateret november 2019)