Skilte

 

 

Billederne nedenfor viser tre skilte med forunderlig engelsk tekst, opsat ved broer i Alishan National Forest, Taiwan.

 

 

Overhal ikke 6 mænd!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ikke springe! Passér hurtigt!” – Adgang forbudt for selvmordere? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Broen kan kun rumme maksimalt 72 personer (4800 kg) ad gangen. Vær venlig ikke at være flere.” – Hvem tæller? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I de fleste af verdens lande findes langs vejene skilte, som advarer trafikanterne mod dyrearter, som krydser vejen. Oprindeligt var skiltenes motiver større dyr, som kunne være til stor fare for trafikanterne, men i de senere år er der også kommet mange skilte til, der opfordrer trafikanterne til at sætte farten ned, da mindre dyr som frøer og pindsvin ofte krydser vejen – ikke af hensyn til trafiksikkerheden, men for at undgå massedød blandt de mindre dyr på grund af hurtigtkørende bilister. Nedenfor findes et udvalg af billeder, som viser trafikskilte med forskellige dyrearter.

 

Talrige lande har mere eller mindre identiske trafikskilte, som viser hjorte, der springer over vejen.

 

 

Schladminger Tauern, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sicilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det ser ud til, at en frustreret jæger (eller hvad man nu skal kalde ham) har ’udsmykket’ dette skilt i det østlige Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Elgen (Alces alces) er en kæmpemæssig hjort, der omfatter omkring 7 underarter, udbredt i hele taiga-zonen på den nordlige halvkugle, fra Norge til det østlige Sibirien, samt i Alaska, Canada og det nordlige USA. I Sverige og andre steder har den tilpasset sig et liv i andre skovtyper, og den kan også træffes i åbent land, fx på marker.

 

 

Dette billede er fra Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den endemiske Taiwan-makak (Macaca cyclopis) er beskyttet i Taiwan og er ret almindelig i de fleste egne af øen. Denne art og mange andre aber er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Taiwan 2018c
Dette skilt nær Linnei advarer bilister mod krydsende Taiwan-makakker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Taiwan-makak i Linbei Chukou, nær Linnei, venter på at blive fodret af forbipasserende trafikanter ved siden af et skilt, som påbyder folk ikke at fodre aberne. Abens tilstedeværelse her viser, at forbuddet i høj grad bliver overtrådt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tæmningen af vildhesten (Equus ferus) er indgående beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste. I dag anvendes heste mest til rekreative formål samt til sport, men visse steder i verden, specielt i Sydamerika, arbejder cowboys stadig på hesteryg.

 

 

Heste på vejen! – Skilt vest for Turangi, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette vejskilt advarer mod krydsende hestevogne, mellem Kavak og Havsa, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Elefanternes kranke skæbne er indgående beskrevet under Dyreliv – Pattedyr: Elefanternes storhed og fald.

 

 

I Hwange Nationalpark, Zimbabwe, fandt jeg dette skilt, som advarer mod krydsende elefanter (Loxodonta africana). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Slanger på vejen! Skilte i Taipingshan National Forest (øverst) og Dasyueshan National Forest, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guanaco (Lama guanicoe) er en lama-art, som er udbredt fra Peru og det sydlige Bolivia mod syd til Ildlandet. Stedvis er denne art ret almindelig.

 

 

I Parque Nacional Pan de Azucar, Chile, kan man møde guanacoer på vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette skilt nær Nanya Peculiar Rocks, nordlige Taiwan, siger: ”I dette område ses ofte overflyvende flagermus! Sæt farten ned!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jagtfasanen (Phasianus colchicus) er oprindeligt hjemmehørende i Asien, fra Kaukasus mod øst til Kina og Taiwan, men blev indført som jagtobjekt til Europa måske allerede omkring år 1000, og til Nordamerika i 1773. I dag er den almindeligt forvildet i størsteparten af begge disse kontinenter.

 

 

Dette hjemmelavede skilt på Öland, Sverige, advarer bilister mod fasaner, som løber over vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Swinhoes fasan (Lophura swinhoii) er ret almindelig i det centrale Taiwans bjerge, men findes ikke andre steder. Arten er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

 

Dette skilt i Yushan Nationalpark advarer mod krydsende Swinhoes fasaner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En anden endemisk fasan i Taiwan er mikadofasanen (Syrmaticus mikado), som er begrænset til de højeste bjergområder.

 

 

Disse skilte i Dasyueshan National Forest, hvoraf det øverste viser et par af mikadofasan, opfordrer bilister til at køre langsomt og ikke anvende horn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I mange lande strejfer tamkvæg (Bos taurus) frit omkring uden for indhegningerne, og man skal være klar over, at man kan støde på dem hvorsomhelst.

 

 

Kvæg krydser vejen! – Skilt nær Vang, Thy. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018c
En temmelig afpillet ko på et skilt i det nordlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En mere normalt udseende ko – samt en anden slags ko, San Cataldo, Sicilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette skilt findes mange steder på Gran Canaria, her i Roque Nublo-området. Men besynderligt nok så vi ikke en eneste løsgående ko i den uge, vi var på øen, men derimod masser af får. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 2012 blev 7 europæiske bisonokser (Bos bonasus) – også kaldt vicenter – udsat i en 200 ha stor indhegning i Almindingen på Bornholm. På trods af, at mange kalve er blevet født, har sygdomme taget deres told, og i 2019 var bestanden kun vokset til 12 dyr. Det formodes, at den meget lille genetiske pulje i de få vicenter, der overlevede 2. Verdenskrig, svækker dyrene.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nathejren (Nycticorax nycticorax) findes i de fleste varmere egne verden rundt. I Taiwan er den en almindelig ynglefugl i lavlandet.

 

 

Dette skilt i Taichung, Taiwan, er opstillet nær en blandet ynglekoloni af nathejre og kohejre (Bubulcus ibis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skildpadder og sumpskildpadder er langsomme dyr, og tusinder dræbes årligt i trafikken.

 

 

Dette hjemmelavede skilt i Reeds Beach, Delaware Bay, New Jersey, USA, advarer bilister mod sumpskildpadder på vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

De første tamæsler (Equus africanus ssp. asinus) blev bragt til amerikansk område på Columbus’ anden rejse, hvor de blev landsat på øen Hispaniola i 1495. I Mexico ankom de første æsler rimeligvis i 1528, hvorfra de hurtigt spredtes mod nord, idet de blev anvendt som pakdyr af soldater, missionærer og minearbejdere. Under den store guldfeber i 1800-tallet var æsler, eller burro’er, som de blev kaldt, de vigtigste pakdyr. Da det store guldeventyr var overstået, undslap mange burro’er, eller de blev simpelthen sluppet løs, og mange af dem dannede vilde bestande, som eksisterer den dag i dag.

Tæmningen af vildæslet er beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

Dette skilt i Death Valley Nationalpark, Californien, advarer mod burro‘er på vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiwier er fem fuglearter af slægten Apteryx, som kun findes i New Zealand. Disse fugle, der ikke kan flyve, tilhører en urgammel gruppe, der også omfatter strudse, emuer, nanduer og kasuarer. Kiwierne er blevet et nationalt ikon for New Zealand og er landets uofficielle nationale emblem. Alle arterne er truet af indførte pattedyr, bl.a. hunde, katte, brude og ildere, og både nationale og lokale instanser gør sig uhyre anstrengelser for for at frelse disse fugle fra udryddelse.

 

 

Disse trafikskilte i Waipoua Forest (øverst) og i Tongariro Nationalpark advarer bilister mod krydsende kiwier. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Der tages strenge forholdsregler for at forhindre hundes adgang til områder, hvor kiwier trives. Dette skilt findes ved indgangen til Taranaki Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiwi, anvendt som blikfang på et skilt uden for en restaurant, Whangarei, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

De tre skilte nedenfor stødte jeg på i vilde områder, langt fra menneskelig beboelse, i Taroko Nationalpark, centrale Taiwan. De to øverste advarer mod den endemiske Taiwan-serow (Capricornis swinhoei) på vejen, eller som den kinesiske tekst oplyser: ’vilde bjerggeder med lang pels på hovedet’. Det tredje skilt advarer mod krydsende ’fjerklædte toben’ (dvs. fugle).

Det er åbenlyst, at kunstneren, som frembragte disse skilte, ikke havde det mindste begreb om, hvordan en serow ser ud. Han har illustreret tamgeder, hvoraf den ene har skæg og korte, fremadrettede horn, mens den anden har meget store horn. Serow har intet skæg, og dens korte horn er svagt bagudbøjede. Han kendte heller ikke meget til vilde fugle, siden han har illustreret en kalkun!

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den amerikanske sortbjørn (Ursus americanus) er vidt udbredt i Nordamerika, hvor den lever i skovklædte områder fra Alaska og det nordlige Canada mod syd gennem USA (hvor den har en pletvis udbredelse) til bjergområder i Mexico.

 

 

Sortbjørnen er almindelig i Sequoia Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skilte, som advarer mod krydsende krabber, må være meget sjældne.

 

 

Teksten på dette skilt i Kenting Nationalpark, sydlige Taiwan, siger: ”Krabber krydser vejen! Sæt farten ned!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pindsvin køres ofte over, og nogle steder er de gået stærkt tilbage på grund af trafikken.

 

 

Dette skilt på Öland, Sverige, advarer bilister mod europæiske pindsvin (Erinaceus europaeus) på vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pumaen (Puma concolor) har en kolossalt stor udbredelse, idet den findes fra Yukon-området i Canada mod syd gennem det vestlige Nordamerika til den sydlige del af Andes-bjergene i Sydamerika. Denne yderst tilpasningsdygtige kat lever i næsten alle landskabstyper i dette kæmpemæssige område.

Indtil 2005 mente man, at den minimale bestand af pumaer i Florida, der ofte blev kaldt for Florida-panter, udgjorde en særskilt underart, P. concolor ssp. coryi. Nu har nylige genetiske studier imidlertid fastslået, at alle pumaer i Nordamerika ligner hinanden meget, og alle tidligere underarter her er nu blevet overført til underarten couguar.

I 1970’erne blev bestanden i Florida vurderet til at være så lav som 20 dyr, men siden har strenge beskyttelsesforanstaltninger fået den til at stige til omkring 230 dyr i 2017.

 

 

Dette skilt i Everglades Nationalpark, Florida, advarer bilister om, at pumaer kan krydse vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Frøer og tudser dræbes hvert år i millionvis i trafikken.

 

 

Taiwan 2017a
I dette område nær Dongshih, Taiwan, krydser frøer ofte vejen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Tyrkiet kan man møde såvel tamgrise (Sus domestica) som vildsvin (Sus scrofa) på vejene. – Tamsvinet er nøjere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

Tyrkiet 2018c
(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skilte, som advarer mod krydsende ænder, ses rundt om i verden.

 

 

Lloyd Harbor, Long Island, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lake Tikitapu (‘Blue Lake’), New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Der er ret langt til den næste McDonald’s! Skilt på Highway 14, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Frisørskilt: Muddy Hair Salon (‘Mudret Hår Salon’), Dar es Salaam, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På grund af en grammatisk fejl annoncerer dette skilt uden for en gård i Østjylland blot et enkelt salmonella-testet æg. Men de øvrige er måske ikke blevet salmonella-testet? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 2016
Denne smukke havfrue reklamerer for en pub i den gamle bydel, Portland, Maine, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ifølge den græske mytologi konkurrerede Minos og hans brødre om magten på øen Kreta. For at vinde kongeriget bønfaldt Minos havguden Poseidon om at sende ham en snehvid tyr, idet tyren var et symbol på magt i kongeriget. Hans ønske blev opfyldt. Det var nu meningen, at Minos skulle ofre tyren til guden som et tegn på respekt, men han fandt den så smuk, at han beholdt den for sig selv, idet han mente, at guden ikke ville have noget imod det. Han tog dog fejl. For at straffe ham lod Poseidon hans hustru Pasiphaë blive dybt forelsket i tyren. Hun overtalte en håndværker til at fremstille en ko af træ, hvorpå hun krøb ind i den. Tyren blev narret og parrede sig med hende, og resultatet af denne handling var, at hun fødte et væsen med tyrehoved og -hale, men med krop som et menneske. Pasiphaë ammede Minotauros, som han blev kaldt, men han voksede op til at blive et uhyre, som ernærede sig af menneskekød.

Efter råd fra oraklet i Delfi lod Minos sine håndværkere konstruere en gigantisk labyrint, hvor Minotauros blev indespærret, men for at holde uhyret i ave var det nødvendigt at fodre det med menneskekød. Befolkningen i Athen, som betalte skat til Kreta, blev beordret at sende syv ynglinge og syv jomfruer til Kreta med regelmæssige mellemrum, hvorefter de blev ofret til Minotauros. Adskillige unge mænd, som prøvede at dræbe uhyret, fór vild i labyrinten og blev ædt af det skrækkelige væsen.

Theseus var en helt, som havde frelst indbyggerne i Athen fra adskillige fæle uhyrer. Da han hørte om elendigheden på Kreta, tilbød han at forsøge at dræbe Minotauros. Under hans forsøg blev han assisteret af Kong Minos’ datter Ariadne, som gav ham et garnnøgle, hvis ende han fastgjorde ved indgangen til labyrinten. Efterhånden som han trængte dybere ind i den, viklede han garnnøglet op. Efter at det var lykkedes ham at dræbe uhyret, var han i stand til at finde ud af labyrinten igen ved at følge garnet. (Kilder: en.wikipedia.org/wiki/Minotaur, samt L. Hjortsø 1964. Græsk mytologi. Gyldendal)

 

 

Denne Coca Cola-reklame i byen Chania, Kreta, er givetvis inspireret af legenden om Theseus, der balancerer på ryggen af uhyret Minotauros i labyrinten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan 2017b
Vægmaleri, som viser en killing, der opfordrer folk til ikke at ryge i dette område, Sanyi, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Overalt i verden findes skilte, som opfordrer trafikanter til at sætte farten ned på grund af skolebørn eller legende børn på vejen.

 

Enkelte steder i Danmark støder man på skilte, der på næsten mirakuløs vis har overlevet den hærgende modernisering. De to øverste billeder herunder viser skilte med skolebørn, sikkert fra 1960’erne eller 70’erne. Børnene traver ærværdigt til skole med skoletaskerne i hånden, pigen med hestehale og nederdel. På de nye danske skilte er skolebørnene udstyret med grimme, kuglerunde hoveder – en stærk kontrast til de fine gamle skilte.

 

 

Hylke, nær Skanderborg (øverst), samt Stevns. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et af de nye skilte, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I modsætning til de ærværdigt spadserende børn på billederne ovenfor løber skoledrengen på dette trafikskilt i byen Munnar, Kerala, Sydindien, for livet. Han er sikkert udmærket klar over, at indiske chauffører viser ringe respekt for fodgængere! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Velnærede taiwanesiske skolebørn! – Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To svenske skilte, det ene tydeligvis hjemmelavet, som advarer bilister mod legende børn, begge fra Öland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2016a
Skilt, som viser legende børn på vejen, Wanda, nær Wushe, centrale Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange steder er en utrolig mængde skilte eller anden information samlet på samme sted, hvilket forvirrer de forbipasserende og ofte bevirker, at de mister lysten til at studere dem nærmere. En sådan samling af mange skilte kaldes meget beskrivende for en skilteskov.

 

 

Skilteskove i byerne Kaohsiung (øverst) og Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På et af disse skilte i byen Thiruvananthapuram, Kerala, Sydindien, uddeler julemanden Coca Cola som gave. Da temperaturen i dette område året rundt er ca. 28 grader, må han svede bravt i sin julemandsdragt! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ’opslagstavle’ ved Brösarps Backar i Skåne rummer en overvældende mængde information. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Påbudsskilt, Bitou Cape Trail, nordlige Taiwan. – Er det op til den enkelte at vurdere, hvad ‘overdreven støj’ betyder? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

De to skilte nedenfor, fotograferet i Cuc Phuong Nationalpark, Vietnam, opfordrer besøgende til at tage vare om området. Det nederste skilt blev tydeligvis sat op mange år forinden, da laver er begyndt at vokse på det.

Aben på skiltet er den sjældne Delacours langur (Trachypithecus delacouri), som er endemisk for det nordlige Vietnam. Denne art og mange andre aber er omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Moteller i Taiwan fungerer ofte som elskovsreder for mænd og deres elskerinder. Skiltet nedenfor oplyser, at man kan udføre akten uden risiko. Man har imidlertid anvendt et forkert ord i den engelske tekst, thi ifølge Oxford Dictionary betyder consumption enten ‘en handling, som forbruger en ressource’, eller ‘en tærende sygdom, specielt lungetuberkulose’. Vælg selv!

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Adskillige flokke af langhalet makak (Macaca fascicularis) lever i en lille skov omkring det hinduistiske tempel Wenara Wana, nær Ubud, Bali, Indonesien. Af denne grund er skoven blevet døbt ’Monkey Forest’.

Langhalet makak og mange andre abearter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Skilt nær Wenara Wana-templet, som advarer mod tyvagtige langhalede makakker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne langhalede makak i ‘Monkey Forest’ synes at være enig i, at rygning er en plage! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I mange områder i New Zealand påbyder skilte som dette, både på engelsk og på Maoriernes sprog, at indtagelse af alkohol er forbudt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Prærieulven (Canis latrans) er almindelig og vidt udbredt i størsteparten af Nordamerika, mod syd gennem Mexico til Panama. På grund af artens tilpasningsdygtighed og dens varierede fødeemner, som består af mindre pattedyr, fugle, krybdyr, padder, invertebrater samt af og til frugt og grønt, har den været i stand til at ekspandere ind i byområder, på trods af at den forfølges mange steder.

Prærieulven er nærmere omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Hundefamilien.

 

 

Arizona-Utah 2001
Dette skilt i Tucson Mountain Park, Arizona, USA, opfordrer folk til ikke at fodre prærieulve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vi har øl, der er koldere end din tidligere kærestes hjerte.” – Skilt uden for en restaurant i byen Rethymno, Kreta. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Førhen var den nordlige søelefant (Mirounga angustirostris), der har navn efter hannens bizarre snabel-lignende næse, almindelig så langt mod nord som Point Reyes, Californien. Da hvert dyr kunne yde omkring tre tønder olie, og dens tunge blev anset for at være en lækkerbisken, blev arten nådesløst forfulgt, og i 1870 formodedes den at være forsvundet fra den nordlige halvkugle. I 1892 blev ni dyr imidlertid opdaget på Guadalupe, men for at gøre sagen værre, blev de syv af dem indsamlet af begejstrede videnskabsmænd.

Nogle få overlevede dog massakren, og da man begyndte at anvende petroleumslamper, var der ikke længere brug for dyrenes olie. Antallet begyndte at vokse, og i 1972 blev arten fredet. I dag tæller bestanden over 200.000 individer. Dens nuværende yngleudbredelse strækker sig langs Stillehavskysten, fra Baja California i hvert fald så langt mod nord som til British Columbia.

 

 

Nordlige søelefanter på fældeplads, Año Nuevo, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt med instruks om at respektere søelefanterne, Año Nuevo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan 2014b
Kitschet skilt, som advarer mod en farlig sidesti på Walami-stien, Yushan Nationalpark, østlige Taiwan. Den annoncerede fare har dog intet med bjørne at gøre, selv om den taiwanesiske underart af kravebjørn (Ursus thibetanus ssp. formosanus) af og til ses i området. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I 1987 tilbragte jeg et par uger i byen Shigatse, Tibet. Under dette ophold fangede et antal skilte min opmærksomhed.

Mine til tider ret groteske oplevelser i Tibet er beskrevet på siden Rejse-episoder – Tibet 1987: Sommer i Tibet.

 

 

Tibet 1987
Dette skilt reklamerer for en ”lille, glad restaurant på plateauet.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den kæmpestore kinesiske propaganda-plakat herunder viser to særdeles veltilfredse tibetanske hyrder – en grel kontrast til de usle forhold, som tibetanerne levede under, mens Kulturrevolutionens rødgardister hærgede i 1960’erne og 70’erne. Teksten har følgende ordlyd (på kinesisk og tibetansk): ”Lad os arbejde sammen! Vær opmærksom på hygiejne! Undgå sygdom gennem højnelse af den personlige helbredstilstand!”

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skilt uden for en tandlægeklinik. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Man må læse denne notits et par gange, før det går op for én, at restauranten er lukket, fordi der afholdes en banquet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kinesisk reklame-plakat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Disse skilte i Taiwan advarer mod slanger og bier på vandrestierne, dels i Basianshan National Forest (øverst), dels på Hu-tou Shan (‘Tigerhoved-bjerget’), Tungxiao. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette hjemmelavede skilt nær San Nicolas, Gran Canaria, advarer også mod bier. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

‘Pas på løver, mens du går.’ – Denne advarsel er malet på en sten nær Chania Waterfalls, Aberdare Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt, som angiver højden af Passo della Mauria (1298 m), Dolomiterne, Italien, er næsten ulæseligt, da det er overplastret med snesevis af klistermærker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Komodovaranen (Varanus komodoensis) er verdens største firben, som kan blive op til 3,5 m lang og veje op mod 135 kg. Denne varan var ukendt for videnskaben indtil begyndelsen af 1900-tallet, hvilket har to årsager. For det første har den en meget begrænset udbredelse, idet den kun findes på de indonesiske småøer Komodo, Rintja og Padar, samt måske i et ganske lille område på vestspidsen af Flores. For det andet var disse småøer ubeboede, indtil straffefanger i 1800-tallet blev deporteret til Komodo – et tørt og ugæstfrit sted med meget begrænsede drikkevandsforsyninger.

Mine ret groteske oplevelser med komodovaraner er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indonesien 1985: Besværlig rejse til Komodo.

 

 

Skilt ved en fodringsplads for komodovaraner, Komodo Island Nationalpark. I dag er denne praksis ikke længere tilladt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt har hængt på en husmur i Svaneke i mange år, siden der anvendes dobbelt a i stedet for å. Man har også bevaret en hestetøjringsring på muren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Look and decide!” (”Kig og beslut dig!”)

Langs mange stier i Himalaya finder man interessante informationstavler, malet af lokale kunstnere, som viser vandreruter, bjerge, floder og landsbyer, samt et udvalg af det lokale dyreliv. Disse tre tavler blev alle observeret i Modi Khola-dalen, Annapurna, Nepal.

 

 

Denne tavle viser en Himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus), en leopard (Panthera pardus), samt en kat, som sandsynligvis skal forestille en sneleopard (Panthera uncia), men som mere ligner en krydsning mellem en leopard og en tiger (Panthera tigris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her ses bjerge, et dansende par, samt han og hun af kalijfasan (Lophura leucomelanos). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Annapurna 2007
Denne tavle viser en lysarmet langur (Semnopithecus schistaceus), som spiller på tabla. – Langurer og mange andre abearter er omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Informationsskilt med en bemærkelsesværdig engelsk tekst, som beskriver anlæggelsen af Cherry Blossom Garden i Alishan National Forest, Taiwan, hvor der findes en lille beplantning af Tokyo-kirsebær (Prunus x yedoensis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt uden for Nuruosmaniye Camii (‘Osmans Lys Moske’), Istanbul, forbyder offentligt kysseri. At dømme ud fra kradsemærkerne omkring munden på det illustrerede par, lader det til, at en eller anden var enig i forbuddet! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 2018
Indsamling af vinbjergsnegle (Helix pomatia) er ikke tilladt i Krajcarca-dalen nær Trenta, Triglavski Nationalpark, Slovenien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Forstyr ikke denne indiske hueabe (Macaca radiata) i Periyar Nationalpark, Kerala, Sydindien! – Denne art og mange andre aber er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som annoncerer salg af en hunderace, Taichung, Taiwan. Ville du købe en hund i en forretning, som har så forfaldent et skilt? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chacma-bavianen (Papio ursinus) lever i det sydlige Afrika. Hvor de fodres regelmæssigt af turister, bliver bavianer ofte aggressive, og i værste fald bliver man nødt til at skyde dem.

Bavianer er udførligt beskrevet under Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Dette skilt i Kap Det Gode Håb Nationalpark, Sydafrika, forbyder fodring af bavianer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan 2018
Nummerskilt på hus, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Teksten på denne kasserede olietønde oplyser, at adgang til et diamantområde nær Lüderitz, Namibia, ikke er tilladt. – Dette diamantområde og andre steder i Namibia er omtalt på siden Lande og steder: Namibia – et ørkenland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mani-sten er stentavler med indhuggede buddhistiske mantra’er, som du kan læse mere om på siden Religion: Buddhisme.

 

 

På denne række af mani-sten nær Upshi, Ladakh, Indien, har det desværre været nødvendigt at erindre turister om, at man ikke må urinere på denne helligdom. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skiltet på billedet nedenfor står nær Toplitzsee, Bad Aussee, Østrig. Det opfordrer besøgende til ikke at kaste affald i naturen, idet det informerer om, hvor længe det varer for visse former for affald at blive fuldstændig nedbrudt: cigaretskod og tyggegummi 5 år; plasticflaske 300 år; aluminiumsdåse 500 år; samt glasflaske 4000 år. ’Billen’ på skiltet er sammensat af en plasticflaske, en engangsdåse samt cigaretskod.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et andet skilt, som opfordrer folk til ikke at kaste affald i naturen, Col de la Croix, Valais, Schweiz. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan 2017b
Uden for dette smedeværksted i landsbyen Dalinpo, nær Kaohshiung, Taiwan, annonceres service på den gammeldags facon. Malet på muren står at læse: “Jern hamres. Detail, reparationer, produktion. Knive skærpes”. – Det blegnede nytårsbånd t.v. siger: “Ti tusinde mile af forårslys skaber en himmelsk formue”. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nejtak til hundelorte, Nyborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fuji-filmenes tid er forbi, men trods vejrligets slitage på dette skilt i Kintamani, Bali, Indonesien, har det fået lov til at blive stående. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, Pushkar, Rajasthan, Indien
Jeg håber sandelig, at den spaghetti, som serveres på denne restaurant i byen Pushkar, Rajasthan, Indien, er renere end skiltet! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som opfordrer besøgende til ikke at fodre præriehunde, Devil’s Tower, Wyoming, USA. Disse jordlevende egern er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Egern. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt i Bühlertal, Schwarzwald, Sydtyskland, bærer følgende tekst: “Pas på! Fritløbende hund. Postbud 5, Indbrudstyve 3, Katte 6.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I klippefyldte områder i Indien males ofte trafik-’skilte’ på klippevægge og kampesten. Her hviler en hund neden for de sørgelige rester af et sådant ’skilt’ i Ladakh. I baggrunden ses Shey Palace, som førhen var residens for kongen af Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fodgængere på vejen! – Skilt nær Dumre, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt uden for en butik i Old Bagan, Myanmar. – Kreditkort er velkomne, men hvad med deres ejermænd? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gammel naturfredningsplade, Agri Bavnehøj, Mols Bjerge. Ikke nogen særligt effektiv fredning, må man sige. Hvad med selve bakken? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvorfor er parret på dette skilt i Alishan National Forest, Taiwan, så glade, når de ikke må passere uden tilladelse? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, der reklamerer for æblecider, Long Island, USA. De nordøstlige amerikanske stater, kaldt New England, er berømte for deres glimrende æblecider. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ingen indkørsel. – Krakeleret trafikskilt i landsbyen Glömminge, Öland, Sverige. Hvis man bøjer bregnen til side, får man oplyst, at beboere og andre med ærinde er undtaget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt i byen Chania, Kreta, gør opmærksom på, at dette ikke er en indgang. Det ville dog også være temmelig vanskeligt at komme ind, og hvad skulle man dog på denne tomt? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et temmelig overflødigt skilt advarer trafikanter mod sand på vejen, Sahara-ørkenen, Algeriet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gammelt skilt, som reklamerer for bryggeriet Baxter Brewing Company, Haverhill, Massachusetts, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fiskeri med harpun forbudt, samt badning på eget ansvar, Nyborg Havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt i Langtang Nationalpark, Nepal, beskriver reglerne for parken. De fleste af forbuddene overtrædes imidlertid i stor stil, og der skrides kun lidt ind fra myndighedernes side. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt i Lammartal, Østrig, siger: ”Honning til salg.” – Skiltet blev sikkert sat op om sommeren, men måske er der stadig et par glas tilbage? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Affaldsplads, skænket af Lion’s Club, Lindi, Tanzania. – Hvis jeg var medlem af denne Lion’s Club, ville jeg ikke være stolt af dette monument! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Langs vandrestierne i Nepals bjerge er jeg gennem tiderne stødt på mange skilte med forunderligt engelsk. Her bringes et udvalg.

 

 

Dette skilt ved en lille gaderestaurant i landsbyen Sundarijal nær Kathmandu oplyser, at her kan man få både ‘tør og våd mad’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Der er mange faciliteter i Hotel Dorchester, men jeg håber, de er i bedre stand end skiltet. – Marsyangdi-dalen, Annapurna. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Laves maden mon inde i bjerget? – Ghumna, Langtang Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I denne flotte butik kan man købe bl.a. ‘soovenirs’, fremstillet af yak-knogler, samt uldne varer (goods). Der står dog ‘godis’, så en svensker kunne forledes til at tro, at de solgte slik! – Thangshyap, Langtang Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

‘Touris information board’, som reklamerer med ‘dobal rooms’, Banthanti, Annapurna. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skilt uden for en butik i landsbyen Marpha, Kali Gandaki-dalen: Delicious sweet fine here (“Lækker sød bøde her”). Der skulle have stået Delicious sweets found here (“Her findes lækkert slik”). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Glad lille tamil-pige, Rameshwaram, Tamil Nadu, Indien. Bemærk det officielle skilt i baggrunden, som siger: ”Undgå rygter og løs tale. Gør din pligt.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt uden for en kemisk fabrik, som advarer mod at drikke vandet, Palapye, Botswana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En ærbart påklædt havfrue reklamerer for lerkrukker, Charlton, Coos Bay, Oregon, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt ved Lynach-Laggan Birchwood, et RSPB-reservat (Royal Society for Protection of Birds), nær Insh, Spey Valley, Skotland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Advarsel! Meget stejl vej forude! – Parque Nacional Fray Jorge, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne skraldespand i byen Anshun, Guizhou-provinsen, Kina, har en bemærkelsesværdig engelsk tekst. Er spanden kun beregnet til organismer? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som påbyder folk at lade nyklækkede unger af havskildpadder være i fred, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt viser et hav af regler for Andrew Molera State Park, Big Sur, Californien. En spøgefugl har tilføjet: ”No fun” (”Ingen morskab”) på skiltet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette hjemmelavede skilt på Bornholm fortæller, at vejen er særdeles ujævn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvor lang tid går der mon, før man dør af sult og tørst? – Skilt uden for Horus-templet, Edfu, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirkegængere i San Pedro de Atitlan, Lago Atitlan, Guatemala, får ofte en tår over tørsten, inden de går i kirke. De er derfor hårdt trængende, når gudstjenesten er forbi. Dette skilt, som hænger på kirkemuren, betyder: ”Vær venlig ikke at urinere her.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den engelske tekst på dette skilt i Annamalai Nationalpark, West Ghats, Tamil Nadu, Indien, kunne give anledning til at tro, at en blodfejde fandt sted mellem sludrende dyr. (‘Bloodivensity’ skulle have været ‘biodiversity’, og ‘Western Chats’ skulle have været ‘Western Ghats’ – en bjergkæde i det sydlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Man skal være virkelig beruset for at overse denne sø! Skiltet kan dog være nyttigt i tåget vejr. – Chamberlain, Missouri-floden, South Dakota, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt nær byen Chittorgarh, Rajasthan, Indien, som viser en vejarbejder med en lidet effektiv skovl. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt uden for en pub i landsbyen Cloghane, Dingle, Irland, reklamerer for Guinness-øl. – Et andet velkendt slogan er: ”Guinness is good for you!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På receptionsskranken i Black Necked Crane Hotel i Weining, Guizhou-provinsen, Kina, mødtes vi af dette skilt. Teksten var ikke umiddelbart forståelig, men med Judys hjælp fik jeg opklaret, at skiltet opfordrer gæster til ikke at efterlade værdigenstande på værelset. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Privatbolig, der tillige fungerer som rejsebureau, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vejsten nær Stakna Gompa, Ladakh, Indien, som opfordrer trafikanter til at sætte farten ned. Teksten siger: ”Dette er en vej, ikke en startbane for fly.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt, skjult bag et blad af kæmpe-fennikel (Ferula communis), har set bedre dage, Pineta di Graniti, Sicilien. Hvad det advarer imod, er ikke ganske indlysende. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jægerens grill, Gran Canaria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvilket dyr i Sabah er det farligste?” – Skilt ved siden af et spejl, Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre, Sabah, Borneo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Teksten på dette hjemmelavede skilt nær Charleston, Oregon, USA, lyder: ”Hvis du kommer herind for at stjæle cedertræ, bliver du arresteret.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nepal 1994
Dagen er sikkert omme, inden man bliver færdig med at læse dette skilt, som informerer besøgende om reglerne for færdsel i Nagarjun Royal Forest, Kathmandu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne forfaldne dør i byen Rethymno, Kreta, har en person skrevet på græsk og engelsk: ”Livet er for kort til at drikke billig vin. Skål!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt uden for en forretning i Yuanyang, Yunnan-provinsen, Kina, har en besynderlig engelsk tekst: ”Yuxin the bed is last toreside the decoratins.” – Jeg fik opklaret, at butikken sælger udstyr og dekoration til soveværelser. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne skomager i Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica, sælger også ‘nye sandaler.’ (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som reklamerer for jungle-safarier til Chitwan Nationalpark, Nepal. – Denne park synes at huse enorme tigre! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Humoristisk informationstavle, som viser ‘vilde dyr’, Parker River Wildlife Refuge, Massachusetts, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Disse skilte uden for en slagterbutik i Patea, New Zealand, reklamerer for bl.a. bacon, ribbenssteg og oksehaler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En god gammeldags købmandshandel med talrige gammeldags reklameskilte, Nesbyen, Hallingdal, Buskerud, Norge. Billedet blev taget i 1978, så butikken er nok blevet lukket i mellemtiden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Python er en slægt af store kvælerslanger, som omfatter 11 arter, udbredt i tropiske egne af Asien og Afrika. Tigerpythonen (Python molurus) er udbredt på hele det indiske subkontinent, inklusive Sri Lanka.

I Oldtidens græske mytologi var Python en stor drage eller slange, som vogtede templet i Delfi, der af de gamle grækere blev betragtet som verdens centrum. I bogen Fabulae skriver den romerske forfatter Gaius Julius Hyginus (ca. 64 f.Kr. – 17 e.Kr.), at Zeus elskede med gudinden Leto. Da hun skulle føde Apollon og Artemis, blev gudinden Hera jaloux og befalede Python at forfølge Leto, hvilket gjorde det umuligt for hende at føde, overalt hvor solen skinnede. Da Apollon voksede op, ønskede han at hævne sin moder og drog til bjerget Parnassos, hvor uhyret holdt til. Han jog det til Delfi, hvor han dræbte det med sine pile.

 

 

Som det fremgår af dette skilt i Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, Indien, er tigerpythonen et formidabelt rovdyr. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvide og regelmæssige bisser! – Tandlægeklinik, Varanasi, Uttar Pradesh, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hjemmelavet skilt: Pas på afgrunden forude! – Rueilli, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skydevåben må ikke gå ind i denne bank i Rudraprayag, Uttarakhand, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I 2004 besøgte jeg Bhote Kosi-dalen i det centrale Nepal. På dette tidspunkt var dette område kontrolleret af maoistiske oprørere, som kæmpede mod regeringen. Jeg måtte betale en ‘donation’ på 1000 Rupees for at få tilladelse til at passere gennem landsbyen, men iøvrigt var maoisterne yderst høflige over for mig.

På billedet herunder står min guide Ganga Thapa foran en hængebro over Bhote Kosi-floden nær landsbyen Jagat. Det røde banner på broen siger: ”Lad os kæmpe mod regeringen. Hjælp de lave kaster og afskaf kastesystemet.”

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt uden for en restaurant, som serverer hummere, Southwest Harbor, Mount Island, Acadia National Park, Maine, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I det tørre Ladakh i det nordvestlige Indien, hvor vand er sparsomt, har ejeren af en landevejsrestaurant opfordret sine gæster til at spare på vandet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Plakat i Amritsar, Punjab, Indien: ”At administrere penge er en kunst, ikke en videnskab.” – Hvorfor ikke begge dele? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette ganske illustrative skilt advarer lystfiskere mod farlige bølger, Bitou Cape Trail, nordlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne hund sover neden for et skilt i Kathmandu, Nepal, som har følgende slogan (på engelsk og nepalesisk): ”Rene grønne sunde Kathmandu.” – Omgivelserne synes at modsige denne påstand! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ingen livredder på arbejde.” – Denne information i Bayville, Long Island, USA, kan synes lidt overflødig i december, hvor billedet blev taget! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt fandt jeg i byen Kochi, Kerala, Sydindien. Hvad det forkynder på Hindi og Malayalam (hovedsproget i Kerala), skal jeg lade være usagt, men den engelske tekst oplyser, at dette sted er forbudt! Men hvordan kan det så være, at det eksisterer? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt i en restaurant, Patea, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Reklameskilt for slik i Amritsar, Punjab, Indien: ”Jeg stoler på Mor. Mor stoler på Jelly Belly. Legetøj som jeg kan spise og lege med!” – Mon ikke det sidste skal være i omvendt rækkefølge? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vildtbetjent ved et skilt, som advarer mod krybskytteri, Whowi, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette fotoatelier i Guiyang, Guizhou-provinsen, Kina, kan konkurrere med den kendte by i Wales om at være verdens længste navn: HAPPYBOYCHILDPHOTOGRAPHYORGANIZATION. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette rustne skilt på en elpæl i Kerala, Indien, advarer mod højspænding, dels på engelsk og dels på Malayalam, som er hovedsproget i Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rafteturen på dette skilt i Kathmandu, Nepal, finder vist sted under en orkan! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Jhiben National Forest i det østlige Taiwan fører en stejl trappe op til en kæmpestor birkefigen (Ficus benjamina) med talrige støtterødder, kaldt ‘Thousand-root Banyan’ (’Banyantræet med tusinde rødder’). Denne art og andre store figentræer præsenteres nærmere under Planteliv: Gamle og store træer.

 

 

Dette skilt er blevet placeret midt på den stejle trappe i i Jhiben National Forest for at opmuntre folk, som er ved at miste pusten. Teksten siger: ”Det går fint! Der er ikke langt til Thousand-root Banyan!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I denne butik i landsbyen Tingri, Tibet, kan du købe grønsager, og hvis de bekommer dig ilde, kan du altid komme tilbage og købe medikamenter! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Humoristisk skilt uden for jaguar-buret, Tucson Desert Zoo, Arizona, USA. Teksten lyder: ”Vær venlig ikke at fodre med mad eller fingre.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grafitti på bagsiden af et skilt, Kyangjin Gompa, Langtang-dalen, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Må gravemaskiner ikke vælte muren omkring denne park i Taichung, Taiwan? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Apoteker-skilt i Amritsar, Punjab, Indien: Spis vore medikamenter, så bliver du stærk! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dele af teksten på dette skilt i Bangkok, Thailand, er blegnet, så det nu lyder således: ”Translation for alien detective.” (”Oversættelse udføres for en fremmed detektiv”). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt i Annamalai Nationalpark, West Ghats, Tamil Nadu, Indien, kunne give anledning til at tro, at den interessante udstilling på posthuset er blevet aflyst. (‘Cancellation’ skulle have været ‘exhibition’). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En stilfuld fodgænger! – Skilt i byen Zonguldak, nordlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette forfaldne skilt i byen Mineo, Sicilien, oplyser, at vandet ikke er drikkeligt. På skiltet vokser grenet springknap (Parietaria judaica). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 2012a
Giv agt, hundeejere! Dette skilt antyder, at man åbenbart får en bøde for at holde hunden i snor, samt hvis man gør rent efter den! – Winnekenni Park, Haverhill, Massachusetts, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fornemt skilt, som viser tilhængere af Jehovas Vidner vej til Kongssalen i landsbyen Chitaba, Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som advarer mod at spise fisk fra denne sø på grund af risiko for kviksølvforgiftning. Mon ikke det samme så gælder for drikkevandet? – Kenoza Lake, Winnekenni Park Conservation Area, Haverhill, Massachusetts, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrkiet 2006
Kravl ikke op på ruinerne! – Skilt i Hattuşa, som var hovedstad i det Hittitiske Rige i løbet af Bronzealderen, i dag beliggende nær byen Bogazkale (Bogazköy), Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt på en dør i landsbyen Hulterstad, Öland, Sverige: ”Hunden er rar, men tag dig i agt for ejeren!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kinesisk propagandaplakat, som agiterer for kinesisk lærdom, Lhasa, Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skilt, som advarer mod amerikanske alligatorer (Alligator mississippiensis), Aransas National Wildlife Refuge, Texas, USA. Teksten lyder: ”Alligatorer bider! Folk og kæledyr bør blive bag hegnet. Hold kæledyr i snor.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skal man klatre op ad muren for at spørge om prisen? – Reklame på en mur nær Ganges-floden, Varanasi, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette skilt langs en motorvej i Yunnan-provinsen, Kina, viser usædvanligt engelsk: ”Don’t drive tiredly” (”Kør ikke på en træt måde”). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hjemmelavet skilt nær Samfya, Zambia: ”Barber shop and hair blowi-ng” (”Barbering og hårblæsni-ng”). – I 1997, da dette billede blev taget, var det moderne blandt zambianske kvinder at have så stort et hår som muligt, så varm luft blev blæst ind i det for at gøre det mere fyldigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

El Gloton – drømme-restaurant for ædedolke, Valparaiso, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Meget lav tilladt hastighed over et vejbump nær Khajuraho, Madhya Pradesh, Indien. – Inden man er færdig med at studere skiltet, er man sandsynligvis kørt i grøften! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eksklusive tobaksvarer til salg, Tilarán, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sælger ‘Bigfoot’ mon souvenirs her? – Garberville, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ville du besøge denne ‘restaorant’ i Tingri, Tibet, selv om du var meget sulten? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fløjstrup Militære Skydebane, Djursland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Er du blevet træt af ris, kunne du måske have lyst til pandekager? – Nyaung Shwe, Inle-søen, Myanmar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Slow down! Fodgængere på vejen! – Skilt nær Møns Klint. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet august 2016)

 

(Sidst opdateret januar 2023)