Fugle på det Indiske Subkontinent

 

 

Sri Lanka-kitta (Urocissa ornata), Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbede pelikaner (Pelecanus philippensis) ved deres reder i landsbyen Kokkare Belur, nær Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en varm forårsdag slukker denne pragtfulde påfugl (Pavo cristatus) sin tørst i et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. Bagest ses en indisk vibe (Vanellus indicus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stor flok jomfrutraner (Grus virgo) hviler i Thar-ørkenen, nær Kichan, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sri Lanka-junglehøne (Gallus lafayetii), Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stylteløber (Himantopus himantopus) søger føde, oplyst af aftensol, nær Jodhpur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe (Gyps bengalensis) varmer vinger i morgensolen, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Næsten ethvert lille dyr bliver angrebet, og jeg har set den fange voksne bulbuler og palmeegern; æg og unger i reden er naturligvis dens livret.”

 

Den britiske ornitolog og entomolog George Morrison Henry (1891-1983) om stornæbbet krage (Corvus macrorhynchos), i bogen A guide to the Birds of Ceylon, først offentliggjort 1955, 2. udg. 1971.

 

 

 

På denne side omtales en række fuglearter, som jeg har observeret under talrige ophold i Indien, Pakistan, det sydlige Nepal og Sri Lanka i årene mellem 1974 og 2015. Arter observeret i Himalaya er præsenteret på en særskilt side, se Dyreliv – Fugle: Fugle i Himalaya.

Familier, slægter og arter omtales i alfabetisk rækkefølge. Nomenklaturen følger langt overvejende IOC World Bird List (worldbirdnames.org), mens etymologien ofte er hentet fra J.A. Jobling 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, London.

Som det fremgår af de fleste billeder nedenfor, holder jeg af at vise fuglene i deres naturlige omgivelser, eller studier af deres adfærd.

Finder du fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

 

Dette kort viser indiske delstater og unionsterritorier. (Lånt fra www.mapsofindia.com)

 

 

 

Accipitridae Høge, ørne, etc.
Denne store familie, som omfatter omkring 66 slægter og ca. 250 arter af rovfugle, fra små til store, er udbredt i hele verden, med undtagelse af Antarktis.

 

Accipiter Spurvehøge, duehøge
Denne, den største slægt i familien, rummer omkring 50 arter, udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for høge, afledt af accipere (‘at gribe’), hvilket naturligvis sigter til de skarpe kløer.

 

Accipiter badius Shikra
Denne lille rovfugl, opdelt i 6 underarter, lever i åbent terræn i et kæmpemæssigt område, fra Kaukasus og det sydlige Kazakhstan mod syd til det Indiske Subkontinent og derfra mod øst til Indokina og den sydligste del af Kina, samt fra Senegal og Gambia mod øst gennem Sahel-zonen til det sydlige Sudan, Eritrea, det sydvestlige Saudi Arabien og det vestlige Yemen, og derfra mod syd til det centrale Namibia og det nordlige Sydafrika, idet den undgår regnskovsområdet i Congo-bækkenet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘kastanjefarvet’, hvilket sigter til tværstriberne på brystet. Det danske navn kommer af hindi shikari (‘jæger’).

 

 

Shikra, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Aftenlys på en shikra, som hviler på en sandstenspæl, Gudi, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aquila Egentlige ørne
En slægt med 11 arter, som er udbredt over det meste af kloden, med undtagelse af polarregionerne, Sydamerika og regnskovsområder. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ørn, måske afledt af aquilus (‘mørk i farven’).

 

Aquila heliaca Kejserørn
Denne art yngler fra Østeuropa og Tyrkiet tværs over de centralasiatiske stepper til det sydlig-centrale Sibirien, Mongoliet og det nordlige Kina. Den er en trækfugl, som overvintrer på spredte lokaliteter fra Tyrkiet og Nil-deltaet mod øst til det østlige Kina, Korea og det sydlige Japan, mod syd til Kenya, det nordlige Indien og Indokina.

Førhen blev fugle i det sydlige Spanien og Portugal betragtet som en underart af kejserørnen, men anses nu for at være en selvstændig art, spansk kejserørn (A. adalberti).

Artsnavnet er afledt af oldgræsk heliakos (‘som hører solen til’), af helios (‘sol’), eller heleios, en slags rovfugl, nævnt af den græske grammatiker Hesychius af Alexandria (5. eller 6. årh. e.Kr.) i hans værk Lexicon.

 

 

Adult kejserørn, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aquila nipalensis Steppeørn
Denne store ørn yngler fra det østlige Ukraine mod øst gennem de asiatiske stepper til det nordlige Kina. Den adskiller sig fra andre ørne ved hovedsageligt at yngle på jorden, og den har specialiseret sig i overvejende at leve af jordegern. Arten er trækfugl, som overvintrer fra Arabien mod øst til det sydlige Kina, samt I det østlige og sydlige Afrika.

Artsnavnet blev givet af den britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-1894), som beskrev arten i 1833 efter at have nedlagt et individ i Nepal. Formodentlig troede han, at det drejede sig om en lokal art.

 

 

Unge steppeørne, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aquila rapax Rovørn
Denne ørn, opdelt i 3 underarter, yngler på det Indiske Subkontinent, i størstedelen af Afrika syd for Sahara, samt på spredte lokaliteter i det nordvestlige Afrika, den sydvestlige del af Arabien, og i Iran. Fjerdragten er yderst variabel med en lys og en mørk fase og forskellige mellemformer.

I nogle dragter minder denne art meget om steppeørn (ovenfor), men den gule næbvig hos denne strækker sig til den bageste del af øjet, mens den hos rovørn kun strækker sig til midten af øjet. Man skal dog være ret tæt på fuglen for at kunne se forskellen.

Det latinske artsnavn er afledt af rapere (‘at gribe’).

 

 

Rovørn letter fra et træ, Geramki Dhani, Thar-ørkenen, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Buteo Våger
En slægt med omkring 28 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på musvågen (B. buteo). Ordet våge kommer af oldnordisk vakr, måske afledt af litauisk vanagas (‘høg’).

 

Buteo rufinus Ørnevåge
Denne store våge yngler i et meget stort område, fra Østeuropa mod øst til Xinjiang, mod syd til Arabien, Iran og Afghanistan, samt i det nordlige Afrika. De nordligste bestande er trækfugle, som tilbringer vintermånederne så langt mod syd som Bangladesh, det nordlige Indien, Iran, Sudan, Sydsudan, Ethiopien og Kenya.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gylden-rødlig’, hvilket hentyder til fjerdragten, der overvejende er rødbrun.

 

 

Ørnevåge letter fra en sandstenspæl, Lathi, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Circaetus Slangeørne
Som deres navn fortæller, lever disse fugle overvejende af slanger. Der er 7 arter, som alle lever i Afrika, med undtagelse af den almindelige slangeørn (nedenfor).

Slægtsnavnet er afledt af græsk kirkos, en slags høg, i denne forbindelse associeret med kærhøge (Circus); samt aetos (‘ørn’).

 

Circaetus gallicus Slangeørn
En vidt udbredt ørn, som yngler fra de baltiske stater mod øst til det vestlige Mongoliet og det nordlige Kina, mod syd til hele den Indiske Halvø, og derfra mod vest til Mellemøsten, Arabien, Sydeuropa og det nordvestlige Afrika. Med undtagelse af fugle i Pakistan og Indien er alle bestande trækfugle, som hovedsagelig overvintret i Sahel-zonen i Afrika.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Gallien’, et udtryk, som i Romertiden dækkede over det meste af Vesteuropa.

 

 

Slangeørn, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Clanga Skrigeørne
En lille slægt med 3 arter, udbredt fra Østeuropa gennem taigazonen til Stillehavet, samt en art i det nordlige Indien, som er standfugl, mens de to nordlige arter er trækfugle. De var førhen placeret i slægten Aquila (ovenfor).

På oldgræsk var klangos en alternativ form af plankos, som var navnet på en slags ørn. På klassisk latin kunne clango bl.a. betyde ‘jeg skriger’. Altså kan slægtsnavnet oversættes til ‘den skrigende ørn’.

 

Clanga clanga Stor skrigeørn
En ensfarvet mørkebrun ørn med meget brede vinger og kort hale. Et godt kendetegn er et hvidligt ‘komma’ på håndroden på vingeundersiden. Ungfugle er mere brogede med talrige hvidlige pletter på ryggen og vingeoversiden.

Den yngler fra Østeuropa mod øst gennem taiga-bæltet til det nordøstlige Kina og Ussuriland (det sydøstlige Sibirien). Arten er trækfugl, som overvintrer i Sydeuropa, det nordøstlige Afrika, Arabien, Mellemøsten, den nordlige del af det Indiske Subkontinent, Indokina, samt det østlige Kina.

 

 

Stor skrigeørn, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. Læg mærke til det hvide ‘komma’ på håndroden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Elanus Små glenter
Medlemmer af denne slægt, som omfatter 4 ret ens arter af små, hvide, grå og sorte rovfugle, er udbredt over det meste af kloden, men undgår kolde egne.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af elanos, det oldgræske ord for glente.

 

Elanus caeruleus Blå glente
Denne fugl er vidt udbredt, idet den findes næsten overalt i Afrika syd for Sahara, i det nordvestlige Afrika, på den Iberiske Halvø, i Frankrig, i Nil-dalen i Egypten, adskillige steder i Mellemøsten, samt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien og Ny Guinea.

Artsnavnet er afledt af latin caelum (‘himmel’), samt en endelse, der udtrykker noget småt, således ‘lille himmel’, dvs. med farve som himlen, altså ‘himmelblå’, hvilket i lighed med det danske navn hentyder til det blålige skær i fjerdragten.

 

 

Blå glente, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blå glente, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gyps Gåsegribbe
En slægt med 8 arter af ådselædende rovfugle, udbredt i Europa, Asien og Afrika. Slægtsnavnet er det oldgræske ord for grib.

Siden 1980’erne er bestanden af gribbe på det Indiske Subkontinent blevet voldsomt decimeret på grund af forgiftning med diclofenac, et veterinær-produkt, som er meget anvendt til behandling af kvægsygdomme. Forskning har påvist, at når gribbene æder af kvægkadavere, vil diclofenac ødelægge deres nyrer. I 2006 proklamerede den indiske regering et forbud mod anvendelse af diclofenac. Et andet produkt, meloxicam, som synes at være et godt substitut for diclofenac, er harmløst for gribbene. Det er imidlertid dyrere end diclofenac, og forbuddet har ikke haft megen effekt, da det stort set ignoreres, sandsynligvis af korrupte embedsmænd, som tjener penge på distributionen af diclofenac.

Siden 2016 har man påbegyndt udsættelse af fangenskabsfugle i vild natur, fortrinsvis i reservater, hvor diclofenac ikke forekommer.

De afrikanske gribbe er også aftaget dramatisk i de senere år. Mere herom findes på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

Gyps bengalensis Bengalgrib
Tidligere var denne fugl talrig i Pakistan, på den Indiske Halvø, samt i Indokina, og i 1980’erne blev verdensbestanden anslået til at omfatte adskillige millioner, hvilket gjorde arten til verdens talrigeste større rovfugl. Bestanden i Indien aftog imidlertid drastisk i 1990’erne på grund af den udbredte anvendelse af diclofenac (se under slægtsnavnet), og i Indokina forsvandt den på grund af mangel på egnede kadavere. I 2021 blev det anslået, at den totale bestand omfattede under 6000 voksne fugle.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Bengalen’. Strengt taget udgør Bengalen lavlandet omkring Ganges-Brahmaputra-deltaet, men i 1788, da den tyske naturhistoriker Johann Friedrich Gmelin (1748-1804) beskrev fuglen, dækkede ordet ‘Bengalen’ et betydeligt større område i Nordindien.

 

 

Bengalgrib hviler på spiret af et hinduistisk tempel, Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe letter fra et træ, Sukkur, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe og en enkelt langnæbbet grib (Gyps tenuirostris, den lyse fugl) varmer vinger i morgensolen, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgrib lægger an til landing, Ambala, Haryana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe og hunde kæmper om resterne af en ko, Lahore, Pakistan. I forgrunden venter huskrager (Corvus splendens) på smårester. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe har ædt en død vandbøffel, og nu transporterer arbejdere af en særlig kaste resterne (knogler og hud) bort på en cykel. – Ambala, Haryana. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bengalgribbe fordøjer efter at have ædt af en død bøffel, Ambala, Haryana. Bemærk de fyldte kroer. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse Bengalgribbe slås om resterne af en død hund, og deres kraftige vingeslag får en sky af støv til at stå til vejrs. Imens benytter de øvrige gribbe lejligheden til at fylde vommen. – Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gyps indicus Indisk grib
Denne art minder om bengalgrib (ovenfor), men har lysere overvinge, og undervingedækfjerene er ikke så hvide. Den var tidligere vidt udbredt på den Indiske Halvø, men er stort set forsvundet på grund af brugen af diclofenac (se slægtsnavnet ovenfor).

 

 

Indiske gribbe drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Haliaeetus Havørne og flodørne
En slægt på 10 arter, vidt udbredt i Afrika og Eurasien, med en enkelt art i Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk hali (’tilknyttet hav’) og aetos (‘ørn’), et navn, som var møntet på den europæiske havørn (H. albicilla). En del af de øvrige arter lever ved ferskvandsområder langt fra havet.

 

Haliaeetus ichthyaetus Gråhovedet flodørn
Denne art lever langs floder og søbredder samt i sumpe. Voksne fugle er ganske flotte, med brunlig-gråt hoved og bryst, hvid bug samt hvid hale med et bredt sort bånd for enden.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk ikhthys (‘fisk’) og aetos (‘ørn’).

Nogle autoriteter placerer denne art i slægten Ichthyophaga, sammen med lille flodørn (H. humilis).

 

 

Gråhovedet flodørn, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Haliaeetus leucogaster Hvidbuget havørn
Denne smukke ørn er vidt udbredt langs kyster, fra det vestlige Indien mod øst til det sydlige Kina og Filippinerne, mod syd til Sri Lanka og Australien. Den er gået tilbage i de senere år, men er stadig ret almindelig mange steder.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og gaster (‘bug’).

 

 

Voksen hvidbuget havørn, Bundala, nær Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung hvidbuget havørn, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Haliaeetus leucoryphus Pallas’ havørn
Denne art yngler fra Rusland og Turkmenistan mod øst til det nordlige Kina, mod syd til Indien og Myanmar. Den er gået kraftigt tilbage gennem de sidste 50 år, hovedsagelig på grund af øget brug af pesticider. På IUCN’s rødliste over truede arter står den opført som ‘akut truet’. De nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer fra Indien mod vest til den Persiske Havbugt.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og koryphe (‘isse’).

Det danske navn hædrer den preussiske naturhistoriker, etnograf og opdagelsesrejsende Peter Simon Pallas (1741-1811), som i 1767 blev inviteret til Rusland af Katarina d. 2., hvor han fik et professorat på det videnskabelige akademi i Sankt Petersborg. Mellem 1768 og 1774 ledede han en ekspedition til det Kaspiske Hav, Ural-bjergene, Altai-bjergene, Baikal-søen, samt det øvre løb af Amur-floden. Hans arbejder fra denne ekspedition blev offentliggjort i 3 bind 1771-76 med titlen Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs (‘Rejse gennem forskellige provinser i det Russiske Rige’).

I 1793-94 ledede Pallas endnu en ekspedition, som gik til det sydlige Rusland, til Krim, Sortehavet, det Kaspiske Hav, samt Kaukasus-bjergene. Hans rapport fra denne ekspedition blev publiceret 1799-1801 med titlen Bemerkungen auf einer Reise in die Südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs (‘Noter fra en rejse til de sydlige hertugdømmer i det Russiske Rige’).

 

 

Rede af Pallas’ havørn, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Reder af Pallas’ havørn, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. En næsten fuldvoksen unge ses i reden på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pallas’ havørn, Keoladeo Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Haliastur Glenter
En lille slægt med to arter, den vidt udbredte brahminglente (nedenfor), samt fløjteglenten (H. sphenurus), som lever i Australien, Ny Caledonien og Ny Guinea.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk hali (‘som hører havet til’), samt latin astur (‘høg’).

 

Haliastur indus Brahminglente
Denne almindelige art findes langs kyster og omkring vådområder inde i land, fra Pakistan mod øst til Vietnam og Filippinerne, Ny Guinea og Salomon-øerne, mod syd til Sri Lanka og det nordlige og østlige Australien.

Brahminglenten er hellig for hinduer, hvilket afspejles af det danske navn, som hentyder til den højeste hindukaste, Brahminerne. I den hinduistiske mytologi kaldes den for Garuda, ‘fuglenes konge’, og er ganger for den mægtige gud Vishnu. På Tamil er den kendt som Krishna parunthu (‘Krishnas ørn’). Krishna er en avatar (inkarnation) af Vishnu (mere herom findes på siden Religion: Hinduisme).

 

 

Brahminglente, Minneriya Wewa-søen, nær Sigiriya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brahminglenter, Wirawila Wewa-søen, nær Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Milvus Glenter
En lille slægt med 3 eller 4 arter, oprettet i 1799 af den franske naturhistoriker Bernard Germain de Lacépède (1756-1825). Slægtsnavnet er det latinske navn på rød glente (M. milvus).

 

Milvus migrans Sort glente
En vidt udbredt art, som er opdelt i 5 underarter. Den forekommer fra Mellem- og Sydeuropa og det nordlige Afrika tværs gennem Asien til Japan og Taiwan, og derfra mod syd til Ny Guinea og Australien.

Den ret blege underart govinda er udbredt fra det østlige Pakistan mod øst gennem varmere egne af Indien og Sri Lanka til Indokina og Malakka-halvøen. Den observeres ofte i byområder. I højereliggende egne af Himalaya erstattes den af underarten lineatus, som er vidt udbredt i Centralasien og Fjernøsten.

Artsnavnet er afledt af latin migrare (‘at vandre’), hvilket sigter til, at de nordligste bestande er trækfugle.

Underartsnavnet govinda hentyder til den hinduistiske gud Krishna, en avatar (inkarnation) af den mægtige gud Vishnu. Det fortælles, at Krishna overtalte folk, der boede neden for bjerget Govardhana, til at tilbede bjerget i stedet for regnguden Indra, da han mente, at det var bjerget snarere end guden, der forsynede dem med næringsmidler. Indra blev rasende, da folkene ikke længere tilbad ham, og som straf sendte han en voldsom regnbyge for at drukne mennesker og kvæg. Krishna beskyttede dem imidlertid ved at hæve bjerget, så de kunne søge ly under det. Indra anerkendte Krishnas overlegenhed og gav ham tilnavnet Govinda, som betyder ‘beskytteren af kvæg’.

Krishna og andre hinduguder er grundigt omtalt på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Sort glente, underarten govinda, samt en tamdue (Columba livia), Udaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort glente, underarten govinda, Varanasi, Uttar Pradesh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Neophron percnopterus Ådselgrib
Denne lille grib, som er det eneste medlem af slægten, har en meget stor udbredelse, fra Middelhavet mod øst gennem Mellemøsten til Kazakhstan og det Indiske Subkontinent, samt i Sahel-zonen i Afrika, mod syd til det nordlige Tanzania. Der fandtes også førhen en isoleret bestand i Angola, Namibia og Sydafrika, men den regnes i dag for værende uddød.

Der anerkendes p.t. 3 underarter, nominatformen i det nordligste udbredelsesområde, samt Afrika, som har et overvejende gråt næb, indiske fugle af racen ginginianus med gult næb, og endelig en særskilt, større underart, majorensis, på de østligste af Kanarieøerne.

Arten lever i åbent terræn, hvor den yngler på klippehylder, sjældnere i træer. Foruden at æde ådsler træffes den ofte på lossepladser, og den er også i stand til at fange mindre pattedyr, fugle og krybdyr. Den er blandt de få fugle, som anvender redskaber. Æg af andre fugle, som er for store til at blive knust med næbbet, smadres itu ved at kaste sten på dem med næbbet.

Ådselgribben er i tilbagegang i store dele af udbredelsesområdet på grund af ødelæggelse af levesteder, jagt, forgiftning samt sammenstød med elledninger.

Slægtsnavnet stammer fra den græske mytologi. Neophron og Aegypius var to unge mænd, som var gode venner, men Neophron blev oprørt over, at hans moder Timandra havde en affære med Aegypius. For at straffe Aegypius gjorde Neophron tilnærmelser til Aegypius’ moder Bulis. Det lykkedes, og han fik Bulis til at gå ind i et mørkt værelse, hvor hans moder og Aegypius snart skulle mødes. Derpå distraherede Neophron sin moder, hvorimod han fik Aegypius til at gå ind i værelset, hvor han elskede med sin egen moder. Da Bulis opdagede det, rev hun øjnene ud på sin søn, hvorefter hun begik selvmord. Aegypius bad Zeus om hævn, men i stedet forandrede guden begge de unge mænd til gribbe som straf for deres handlinger.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk perknos (‘af mørk farve’) og pteron (‘vinge’).

I Oldtidens Egypten var fuglen hellig, tilegnet månegudinden Isis, og da den var beskyttet gennem en faraonisk lov, var den så almindelig i byens gader, at den fik øgenavnet faraos høne.

 

 

På en varm forårsdag slukker denne ådselgrib sin tørst i et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nisaetus Den Gamle Verdens høgeørne
Dette er en slægt på 10 arter, som findes i tropiske og subtropiske egne af Asien, fra Pakistan mod øst til Japan og Taiwan, og derfra mod syd til Filippinerne og Indonesien. De var førhen placeret i slægten Spizaetus, som dengang rummede ørne fra såvel den Gamle som den Nye Verden. Genetisk forskning har imidlertid påvist, at de to grupper ikke er nært beslægtede, og som en konsekvens heraf er den Gamle Verdens arter blevet overført til en separat slægt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk, af navnet Nisos, samt aetos (‘ørn’). Nisos var en konge af Megara, som havde en purpurfarvet hårlok, der beskyttede ham og hans rige. En version af legenden fortæller, at da Kong Minos af Kreta belejrede Megara, fristede han Nisos’ datter Scylla med en halskæde af guld, som hun kunne få ved at bedrage og dræbe sin fader. Ifølge en anden version blev hun forelsket i Minos på afstand, og efter at have skåret sin faders purpurfarvede hårlok af, bragte hun den som gave til Minos. Han afskyede imidlertid hendes gerning og betragtede den som skamfuld. Da Minos’ skibe satte sejl, forsøgte Scylla at klatre op af et af dem, men blev angrebet af Nisos, som var blevet forandret til en havørn. Hun faldt ned i vandet og druknede, hvorefter hun blev ændret til en fugl, muligvis en hejre, som konstant forfølges af Nisos.

 

Nisaetus cirrhatus Lysbuget høgeørn
Denne ørn, som er opdelt i mindst 5 underarter, er udbredt fra Pakistan og det sydlige Nepal mod øst til Vietnam og Filippinerne, mod syd til Sri Lanka og Indonesien.

Den endemiske Sri Lanka-race ceylanensis har en proportionelt længere top end de øvrige underarter, op til 10 cm lang.

Artsnavnet er afledt af latin cirrus (‘slyngtråd’), således ‘med slyngtråde’, hvilket sigter til den lange top, der ofte ser ud, som om den er snoet.

Tidligere blev denne art anset for at være to særskilte arter, lysbuget høgeørn (underarterne cirrhatus og ceylanensis i det sydlige Indien og Sri Lanka), samt mørk høgeørn (underarterne limnaeetus, andamanensis og vanheurni). Nogle autoriteter betragter dem stadig som to arter.

 

 

Ungfugl af lysbuget høgeørn, underarten limneatus, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysbuget høgeørn, underarten ceylanensis, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pernis Hvepsevåger
En lille slægt med 4 arter, østlig hvepsevåge (nedenfor), almindelig hvepsevåge (P. apivorus), stribet hvepsevåge (P. celebensis), der lever på Sulawesi, samt Negros-hvepsevåge (P. steerei), som er begrænset til Filippinerne.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pernes, et ord anvendt af den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) for en rovfugl. Det danske navn sigter til, at en betydelig del af disse fugles føde består af bikager og hvepselarver, som fuglen graver ud.

 

Pernis ptilorhynchus Østlig hvepsevåge
Denne art er vidt udbredt i Asien, idet den forekommer fra Kazakhstan og det sydlige Sibirien mod øst til det nordøstlige Kina og Japan, mod syd til Sri Lanka, Indonesien og Filippinerne.

Artsnavnet er oldgræsk og betyder ‘med fjerklædt næb’, afledt af ptilon (‘fjer’) og rhynkhos (‘næb’).

 

 

Østlig hvepsevåge, underarten ruficollis, raster i et indisk kapoktræ (Bombax ceiba), Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sarcogyps calvus Rødhovedet grib
Denne markante fugl, som også kaldes for kongegrib, var engang vidt udbredt på den Indiske Halvø og i Indokina, men er gået drastisk tilbage siden introduktionen af diclofenac i indisk kvægbrug (se slægten Gyps ovenfor). I dag har den en pletvis udbredelse i Indien, Myanmar, Yunnan-provinsen og Indokina.

Den er det eneste medlem af slægten, men er nært beslægtet med den afrikanske øregrib (Torgos tracheliotos), som er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk sarx (‘kød’) og gyps (‘grib’), mens artsnavnet er latin og betyder ‘skaldet’, hvilket hentyder til artens nøgne røde hoved.

 

 

Rødhovedet grib, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rødhovedet grib, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilornis Asiatiske slangeørne
Mindst 6 arter af disse fugle er udbredt i skove i det sydlige Asien. Deres navn skyldes, at de ofte æder slanger.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk spilos (‘plet’) og ornis (‘fugl’), givet med henblik på de hvide pletter på bryst og vinger hos toppet slangeørn (nedenfor).

 

Spilornis cheela Toppet slangeørn
Denne ørn, som omfatter et stort antal underarter, er udbredt fra the det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Japan og Taiwan, og derfra mod syd til the Filippinerne og Indonesien. Den er meget variabel, og nogle autoriteter foreslår at betragte et antal underarter som særskilte arter.

Artsnavnet er afledt af Hindi-ordet cheel (‘høg’ eller ‘glente’).

 

 

Et dødt træ i Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan, fungerer som udkigspost for denne toppede slangeørn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne raster i et dødt træ i Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilornis elgini Andaman-slangeørn
Som dens navn antyder, er denne fugl endemisk på Andamanerne. Den er gået tilbage i de senere år. Et alternativt navn for arten er mørk slangeørn.

Artsnavnet hædrer James Bruce, 8. jarl af Elgin (1811-63), som var generalguvernør i Indien 1860-63.

 

 

Ungfugl af Andaman-slangeørn, Chidiyatappu, Andamanerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alaudidae Lærker
Denne familie rummer 21 slægter med omkring 100 arter, udbredt i Afrika og Eurasien, med en enkelt art i såvel Amerika som Australien.

 

Alauda Sanglærker
En lille slægt med 4 arter, udbredt i Eurasien og det nordlige Afrika. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for lærke.

 

Alauda gulgula Lille sanglærke
Denne art, som omfatter omkring 13 underarter, er vidt udbredt, fra Iran og Turkmenistan mod øst til Qinghai, Gansu og den sydvestlige del af Indre Mongoliet, mod syd gennem Pamir-bjergene, den tibetanske højslette og Kina til Sydindien og Sri Lanka, Indokina og Filippinerne.

Det latinske artsnavn hentyder sandsynligvis til artens fine sang, afledt af latin gula (‘strube’).

 

 

Lille sanglærke, Bundala, nær Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ammomanes Ørkenlærker
Som et resultat af genetiske undersøgelser indeholder denne slægt nu kun 3 arter, mens 4 andre er blevet overført til andre slægter. De tre tilbageværende arter er udbredt fra den nordlige del af Afrika mod øst til Kazakhstan og den Indiske Halvø.

Slægtsnavnet er afledt af græsk ammos (‘sand’) og manes (‘holde meget af’), fra mania (‘passion’), hvilket sigter til, at disse fugle fortrinsvis lever i sandede områder.

 

Ammomanes phoenicura Rødhalet ørkenlærke
Denne art er endemisk på den Indiske Halvø. Den har en spredt forekomst i Pakistan og det sydlige Nepal, mens den er vidt udbredt og almindelig i Indien.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘rød’) og oura (‘hale’).

 

 

Rødhalet ørkenlærke, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rødhalet ørkenlærke, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eremopterix Spurvelærker
Disse små lærker, der omfatter 8 arter, har navn efter deres spurvelignende udseende. De forekommer i Afrika, på Madagascar, i den sydlige del af Arabien, i det sydlige Iran, samt på det Indiske Subkontinent.

Slægtsnavnet er afledt af græsk eremos (‘ørken’) og pteron (‘vinge’), dvs. ‘ørkenfugle’.

 

Eremopterix griseus Gråisset lærke
Denne fugl er vidt udbredt i alle lande på det indiske subkontinent, men findes ikke andre steder. Den lever langs sandede floder, samt i krat, græsland og landbrugsområder. Den undgår de tørreste ørkenegne, hvor dens nære slægtning, sortisset lærke (E. nigriceps), er almindelig.

Artsnavnet er latin og betyder ‘grå’, hvilket hentyder til fuglens dominerende farve.

 

 

Gråisset lærke, Koshi Barrage, sydlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråisset lærke, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mirafra Busklærker
I dag omfatter denne slægt omkring 24 arter, som er udbredt i Afrika syd for Sahara, i sydlige egne af Asien, samt i Australien. Mange tidligere medlemmer af slægten er blevet overført til andre slægter.

Etymologien bag slægtsnavnet er uklar.

 

Mirafra affinis Tamil-busklærke
Denne art er begrænset til tørre egne af Tamil Nadu i det sydøstlige Indien, samt Sri Lanka. Den minder meget om andre indiske busklærker, men har generelt lysere underside. Den blev tidligere betragtet som en underart af Assam-busklærke (M. assamica), hvilket afspejles af artsnavnet, som er latin og betyder ‘beslægtet med’.

Artens engelske navn er Jerdon’s bush-lark, som blev givet til ære for den britiske læge og naturhistoriker Thomas Caverhill Jerdon (1811-72), der beskrev mange nye fuglearter i Indien, hvoraf adskillige er opkaldt efter ham.

 

 

Syngende Tamil-busklærke, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alcedinidae Isfugle
Isfugle omfatter ca. 114 arter af små til middelstore, oftest farvestrålende fugle, som er karakteriseret ved store hoveder, lange, spidse og skarpe næb samt bittesmå fødder. De fleste isfugle æder først og fremmest fisk, men mange arter lever dog borte fra vand og ernærer sig af små invertebrater, firben etc.

Disse fugle er opdelt i 3 underfamilier: flodisfugle (Alcedininae), træisfugle (Halcyoninae) og stødfiskere (Cerylinae).

Navnet isfugl har iøvrigt intet med ’is’ at gøre. Det er en forvanskning af det tyske Eisvogel, hvis betydning er omstridt. Nogle mener, at det kommer af gammel højtysk eisan (’glinsende’), hvilket sigter til farvespillet i fjerdragten hos den almindelige isfugl (nedenfor), mens andre mener, at det kommer af Eisen (’jern’), hvilket hentyder til dens rustfarvede bug.

 

Alcedo
En lille slægt i underfamilien flodisfugle (Alcedininae) med 7 arter, der alle næsten udelukkende lever af fisk. 4 arter er begrænset til varmere egne af Asien, 2 til Afrika syd for Sahara. Den syvende er omtalt nedenfor.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for isfugle.

 

Alcedo atthis Almindelig isfugl
Denne farvestrålende fugl har en kolossalt stor udbredelse, fra Vesteuropa tværs over Asien til Sakhalin og Japan, mod syd til Nordafrika, Irak, Sri Lanka, Indonesien og Ny Guinea.

Der er tre mulige forklaringer til artsnavnet, alle fra den græske mytologi. 1) En smuk, rigt klædt indisk yngling, søn af Limniace, nymfe i Ganges. 2) En smuk ung kvinde fra Lesbos, yndling af den kvindelige digter Sappho (ca. 630-570 f.Kr.). 3) En prinsesse fra Athen, datter af Kong Kranaus og hans hustru Pedias. Jobling (2010) fremhæver den indiske yngling.

 

 

Isfugl, underarten bengalensis, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ceryle rudis Broget isfugl, gråfisker
Denne art, det eneste medlem af slægten, tilhører underfamilien stødfiskere (Cerylinae). Den har en meget stor udbredelse, idet den findes i Afrika syd for Sahara, i Egypten, samt fra Tyrkiet mod øst gennem Mellemøsten, det Indiske Subkontinent og Indokina til det sydøstlige Kina.

Slægtsnavnet er afledt af græsk kerylos, en uidentificeret fugl, som er nævnt af den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) og andre forfattere. Fuglen var sandsynligvis mytisk og forbundet med halkyon (se slægten Halcyon nedenfor).

Artsnavnet er latin og betyder ‘fræk’ eller ‘ukultiveret’. Dette underlige navn blev givet af den svenske naturhistoriker Fredrik Hasselquist (1722-1752), som sandsynligvis forvekslede det latinske ord hispida (‘isfugl’) med hispidus (‘grov’ eller ‘ukultiveret’).

Artens officielle danske navn er gråfisker, hvilket jeg finder uheldigt. Fuglen er slet ikke grå, men sort og hvid, så jeg foretrækker navnet broget isfugl, som er langt mere dækkende.

 

 

Broget isfugl, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne brogede isfugl står på svirrende vinger, før den dykker, Haleji Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Halcyon
En slægt med 11 arter af mellemstore isfugle, som tilhører underfamilien træisfugle (Halcyoninae), udbredt i varmere egne af Afrika og Asien.

Slægtsnavnet er knyttet til en fugl ved navn Halkyon i en græsk legende, almindeligvis tolket som værende den almindelige isfugl. I Oldtiden mente man, at denne fugl byggede en flydende rede i det Ægæiske Hav og havde evnen til at få havets bølger til at lægge sig, mens den udrugede sine æg. Man kunne forvente to uger med roligt vejr, mens Halkyon rugede, hvilket fandt sted omkring vintersolhverv. Det sagdes, at disse Halkyon-dage startede omkring den 14. eller 15 december.

Denne tro på fuglens evne til at berolige havet har sin oprindelse i en myte, som blev nedskrevet af den romerske digter Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. – ca. 17 e.Kr.), bedre kendt som Ovid. Denne legende beretter, at vindens gud Aeolus havde en datter ved navn Alkyone, som var gift med Ceyx, konge af Thessalien. Ceyx druknede ude på havet, og i sin sorg kastede Alkyone sig i bølgerne for at forenes med sin husbond, men i stedet for at drukne blev hun forvandlet til en fugl, der blev båret af vinden til hendes mand. (Kilde: phrases.org.uk)

 

Halcyon pileata Hvidhalset smyrna-isfugl
En vidt udbredt art, som forekommer fra Indien mod øst til Kina og Korea, mod syd til Sri Lanka og Indonesien.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med kalot’, afledt af pileus (‘kalot’).

 

 

Hvidhalset smyrna-isfugl raster i et Casuarina-træ, Bhitarkanika Wildlife Reserve, Maipura-flodens delta, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Halcyon smyrnensis Smyrna-isfugl
Denne almindelige art har en vid udbredelse i Asien, fra Tyrkiet og det nordlige Arabien mod øst til det østlige Kina og Filippinerne, mod syd til Sri Lanka og Malacca-halvøen.

Dens navn hentyder til Oldtidens græske by Smyrna, nu kaldt Izmir, beliggende ved vestkysten af nutidens Tyrkiet. Oprindeligt navngav den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) denne fugl Alcedo smyrnensis, idet han henviste til værket A natural history of birds : illustrated with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life (1731-38) af den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (ca. 1690-1742), som rummer en beskrivelse og en afbildning af Smirna-isfuglen.

 

 

Smyrna-isfugl, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Smyrna-isfugl sidder på en stængel af tagrør (Phragmites australis), Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Todiramphus
Denne slægt, som omfatter omkring 30 arter, tilhører underfamilien træisfugle (Halcyoninae). Slægten er vidt udbredt langs kyster, fra Somalia og Arabien mod øst gennem det sydlige Asien og Australasien til Polynesien.

Slægtsnavnet er afledt af slægtsnavnet Todus (todier, små amerikanske fugle, der minder om isfugle), samt oldgræsk rhamphos (‘næb’), altså ‘med næb som todier’.

 

Todiramphus chloris Grøn isfugl
Denne fugl, opdelt i omkring 14 underarter, er særdeles vidt udbredt, idet den forekommer fra Rødehavet og Arabien mod øst gennem Asien og Australasien til Micronesien. Den lever langs kyster, specielt i mangrovesumpe.

Artsnavnet er en latiniseret version af oldgræsk khloros (‘grøn’).

 

 

Grøn isfugl, underarten davisoni, i et mangrovetræ, Havelock Island, Andamanerne. Denne underart er endemisk på Andamanerne samt Coco-øerne en smule længere mod nord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anatidae Andefugle
Denne store familie, som er udbredt over det meste af verden, rummer i dag 43 slægter med omkring 146 arter.

 

Anas
Genetiske studier har medført, at denne tidligere meget store slægt er blevet opdelt i 7 slægter, og i dag rummer den 31 arter.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ænder.

 

Anas acuta Spidsand
Som ynglende er denne smukke and udbredt tværs over den nordlige halvkugle, idet den undgår de mest barske områder i Arktis. Den forekommer fra Island, Norge og Danmark mod øst til Stillehavet, og endvidere fra Alaska og Canada mod syd til det centrale USA. Den yngler også pletvis i Central- og Østeuropa, samt i Tyrkiet.

Vinteren tilbringes i den sydlige halvdel af Nordamerika, i Mellemamerika og Caribien, i størsteparten af Europa og Mellemøsten, i den nordlige og østlige del af Afrika, på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina, det sydlige Kina, Taiwan og den nordlige del af Filippinerne.

Det latinske artsnavn betyder ‘skarpt tilspidset’, hvilket i lighed med det danske navn sigter til artens lange, spidse hale.

 

 

Et par af spidsand, Gadhi Sagar, Jaisalmer, Rajasthan. Fuglene i baggrunden, fra venstre: Indisk vibe (Vanellus indicus), rødben (Tringa totanus), spidsand han, sumpvibe (Vanellus leucurus), samt krikand (Anas crecca). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Silhouetter af fødesøgende spidsænder, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anas poecilorhyncha Indisk pletnæbbet and
Denne art har navn efter den gule plet på spidsen af det ellers sorte næb. Den er udbredt på det Indiske Subkontinent og i Indokina. Førhen blev fugle fra det sydøstlige Sibirien mod syd gennem Kina og Japan til det nordlige Indokina betragtet som en underart af indisk pletnæbbet and, men bliver nu af de fleste autoriteter regnet som en selvstændig art med navnet kinesisk pletnæbbet and (A. zonorhyncha). De to arter overlapper i det sydlige Kina og det nordøstlige Indokina, men forskning har vist, at blandede ynglepar meget sjældent ses.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk poikilos (‘broget’ eller ‘plettet’) og rhynkhos (‘næb’).

Kinesisk pletnæbbet and er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

 

Indiske pletnæbbede ænder, Surya Lake Reservoir, Rajkot, Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbede ænder, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anser Grå gæs
En slægt med 11 arter, udbredt i arktiske og tempererede områder på den nordlige halvkugle.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for gås.

 

Anser anser Grågås
Som ynglefugl er grågåsen vidt udbredt i det nordlige Eurasien, fra Island og England tværs over Nordeuropa og Centralasien til det nordlige Kina, med spredte bestande i Sydøsteuropa, Tyrkiet, Irak og Iran.

I mange lande yngler den nu i byparker, hvor den ofte er bemærkelsesværdigt tillidsfuld – ja, den kan endog somme tider vise truende adfærd mod mennesker (se mere herom på siden Dyreliv: Byens dyreliv).

Om vinteren forekommer den i Europa, det nordvestlige Afrika og Mellemøsten, samt fra Afghanistan i et bælte gennem den nordlige del af det Indiske Subkontinent og Indokina til det østlige Kina.

 

 

Grågæs, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aythya
En slægt med 12 arter, som hovedsagelig er udbredt på den nordlige halvkugle, med en enkelt art i Ny Guinea, Australien, New Zealand og på nogle øer i Stillehavet, endnu en art i New Zealand, samt én på Madagascar. To arter er udryddelsestruede, den østasiatiske Manchurerand (A. baeri) og Madagascar hvidøjet and (A. innotata).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk aithyia, en uidentificeret havfugl, nævnt af den græske grammatiker Hesychius af Alexandria (5. eller 6. årh. e.Kr.), samt af den græske filosof og videnskabsmand Aristoteles (384-322 f.Kr.).

 

Aythya ferina Taffeland
Denne kønne and yngler i et kæmpemæssigt område, fra det centrale og nordlige Europa mod øst gennem taiga-bæltet til det sydøstlige Sibirien, Mongoliet og det nordøstlige Kina, mod syd til Tyrkiet og Kirgisien. De fleste bestande er trækfugle, som overvintrer i Europa, det nordlige Afrika og Mellemøsten, samt fra Pakistan og det nordlige Indien mod øst gennem det nordlige Indokina til det sydlige Kina, Korea, Japan, Taiwan og det nordlige Filippinerne.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vildt’, afledt af ferus (‘vild’, i betydningen ‘utæmmet”). Det danske navn sigter til, at arten er en god spise, afledt af taffel (‘et veldækket bord’).

 

 

Taffeland han, Pichola-søen, Udaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendrocygna Træænder
En slægt med 8 arter, udbredt verden rundt i tropiske og subtropiske områder.

Slægtsnavnet er afledt af græsk dendron (‘træ’) og kyknos (‘svane’), hvilket sigter til, at disse ænder ofte yngler i hule træer, samt til deres ret lange hals. Kaldet hos nogle medlemmer er klare fløjtelyde, hvilket er årsagen til det engelske navn whistling-duck (‘fløjteand’).

 

Dendrocygna javanica Lille træand
Denne art er vidt udbredt, idet den forekommer fra Pakistan mod øst til det sydlige Kina, mod syd til Sri Lanka og Indonesien. Den kinesiske bestand er trækfugle.

Artsnavnet hentyder til den indonesiske ø Java. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Lille træand, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lille træand, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Netta
En lille slægt med 3 arter, som er udbredt fra Mellem- og Sydeuropa mod øst til Centralasien, samt i Afrika og Sydamerika.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘and’.

 

Netta rufina Rødhovedet and
Det vigtigste yngleområde for denne smukke and er den sydligste del af Rusland, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisien, Xinjiang og det vestlige Mongoliet, med spredt forekomst i det centrale og sydlige Europa samt Tyrkiet. Vintermånederne tilbringes i Sydeuropa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, det Indiske Subkontinent, samt Yunnan-provinsen.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gylden-rød’, afledt af rufus (‘rødbrun’), hvilket sigter til hannens fantastiske hovedfarve.

 

 

Rødhovedet and, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. Fuglen t.v. er en skeand (Spatula clypeata). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nettapus Dværgænder
En lille slægt med 3 arter af ganske små ænder, indisk dværgand (nedenfor), afrikansk dværgand (N. auritus), som er vidt udbredt i Afrika, samt australsk dværgand (N. pulchellus), der findes i det nordlige Australien og det sydlige Ny Guinea.

På engelsk kaldes disse fugle for pygmy geese (‘pygmægæs’), selvom genetisk forskning antyder, at de er nærmere beslægtet med svømmeænder end med gæs. Navnet skyldes arternes korte, gåse-lignende næb.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk netta (‘and’) og pous (‘fod’), Det lader til, at den tyske naturhistoriker Johann Friedrich von Brandt (1802-79), der oprettede slægten i 1836, betragtede disse fugle som en slags små gæs på grund af deres korte næb, men samtidig mente, at de besad fødder og krop som en and.

 

Nettapus coromandelianus Indisk dværgand
En diminutiv and, som er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, i Indokina og Malaysia, nogle få steder i Indonesien, samt i Ny Guinea og det nordøstlige Australien. Den er i hovedsagen standfugl, men strejfer rundt om vinteren.

Artsnavnet hentyder til Coromandel-kysten, som ligger i den nuværende delstat Karnataka. Type-eksemplaret blev formentlig indsamlet dér.

 

 

Indisk dværgand han og hun, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sarkidiornis melanotos Knopgås
Denne mærkelige gås eller and, som har en stor udposning på næbbet, er vidt udbredt på det Indiske Subkontinent, i Indokina, på Malakka-halvøen, samt i Afrika syd for Sahara og på Madagascar. Tidligere blev den amerikanske knopgås, der lever i Sydamerika, betragtet som en underart af S. melanotos, men i dag regner mange autoriteter den for en selvstændig art med det latinske navn S. sylvicola.

Slægtsnavnet er sandsynligvis afledt af oldgræsk sarx (‘kød’ eller ‘krop’) samt ornis (‘fugl’), hvilket måske sigter til fuglens kompakte krop. Artsnavnet kommer ligeledes af græsk, af melas (‘sort’) og noton (‘ryg’).

 

 

Knopgæs raster i et træ, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. En fugl er på vej op mod grenen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spatula Skeænder m.fl.
Ænderne i denne slægt, som består af 10 arter af skeænder og krikænder, var tidligere placeret i slægten Anas. Slægten Spatula blev oprindeligt indført i 1822 af den tyske zoolog og sagfører Friedrich Boie (1789-1870), som beskrev mange nye arter og adskillige nye slægter af fugle. Han og hans bror Heinrich beskrev også omkring 50 nye arter af krybdyr.

Slægtsnavnet er det latinske ord for ‘ske’ eller ‘spatel’, hvilket sigter til skeændernes spatelformede næb.

 

Spatula clypeata Skeand
Som ynglende er denne art vidt udbredt tværs over den nordlige halvkugle, fra Island, de Britiske Øer, Spanien og Marokko mod øst gennem taiga-bæltet til Stillehavet, og endvidere i Alaska samt den vestlige del af Canada og USA, sydpå næsten til den mexikanske grænse. Den undgår de mest barske områder i Arktis.

Vinteren tilbringes i den sydlige halvdel af Nordamerika, i Mellemamerika og Caribien, i størsteparten af Europa og Mellemøsten, i den nordlige og østlige del af Afrika, på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina, det sydlige Kina, Korea, Japan, Taiwan og den nordlige del af Filippinerne.

Det latinske artsnavn betyder ‘skjold-bærende’, hvilket sigter til det brede, flade næb.

 

 

En kæmpemæssig blandet flok af skeænder, pibeænder (Mareca penelope) og krikænder (Anas crecca), Chilka-søen, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende skeand han, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tadorna Gravænder
En lille slægt på 6 arter store ænder, udbredt i Eurasien, Afrika, Australien og New Zealand. En af arterne, Korea-gravand (T. cristata), er muligvis uddød.

Slægtsnavnet kommer af tadorne, det franske navn på den almindelige gravand (T. tadorna). Navnet har muligvis keltiske rødder og betyder ‘broget vandfugl’. Det danske navn hentyder til, at disse fugle yngler i gamle rævegrave og andre hulheder i jorden.

 

Tadorna ferruginea Rustand
Artsnavnet på denne farvestrålende and er latin og betyder ‘rustfarvet’. I lighed med det danske navn sigter det til fuglens fjerdragt, som overvejende er orange-brun. Hovedet er blegere, og svingfjer og hale er sorte. De sorte svingfjer står i skarp kontrast til de hvide vingedækfjer.

Denne arts hovedudbredelse er i Centralasien, med ynglebestande gennem Mellemøsten til Sydøsteuropa og isolerede populationer i det nordvestlige Afrika og Ethiopiens højland. Den er meget almindelig på den tibetanske højslette.

Den overvintrer i lavlandet i det nordlige Afrika, Ethiopien, Mellemøsten, det Indiske Subkontinent, det nordlige Indokina samt det sydlige Kina.

 

 

Rustænder raster på sandbanker i Rapti-floden, sydlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rustænder, Rapti-floden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Par af rustand, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. Et rødben (Tringa totanus) og andre fugle ses i baggrunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anhingidae Slangehalsfugle
Disse store vandfugle, som har fået navn efter deres lange, tynde, bevægelige hals, omfatter to eller fire arter i slægten Anhinga, den eneste slægt i familien.

I den Gamle Verden findes en enkelt eller tre arter. Hvis der kun regnes med en enkelt art, kaldes den for A. melanogaster. De fleste autoriteter anerkender dog tre selvstændige arter, indisk (nedenfor), afrikansk (A. rufa), samt australsk (A. novaehollandiae). Den amerikanske slangehalsfugl (A. anhinga) lever i den Nye Verden.

Slægtsnavnet betyder ‘lille hoved’ på det brasilianske Tupi-sprog. Det hentyder til en ondartet skovånd, djævlefuglen. (Kilde: G. Marcgrave 1648. Historiae rerum naturalium Brasiliae. Liber V)

 

Anhinga melanogaster Indisk slangehalsfugl
Denne art er standfugl på det Indiske Subkontinent samt i Indokina, Indonesien og Filippinerne.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk melas (‘sort’) og gaster (‘bug’).

 

 

Indiske slangehalsfugle, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske slangehalsfugle tørrer vinger i aftensolen, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Svømmende indisk slangehalsfugl, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne slangehalsfugl har just dykket og skaber nu koncentriske cirkler på vandoverfladen, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeidae Hejrer
Hejrer omfatter 18 slægter med omkring 64 arter af langbenede og langnæbbede fiskeædende vandfugle, som er udbredt overalt i verden med undtagelse af polarområderne.

Mange medlemmer af familien er præsenteret på siden Fiskeri.

 

Ardea
En slægt med ca. 13 arter af hovedsagelig store hejrer, udbredt i næsten hele verden. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hejre.

 

Ardea cinerea Fiskehejre
Fiskehejren er vidt udbredt, idet den forekommer i Europa, størstedelen af Asien og Afrika, samt på Madagascar.

Artsnavnet er latin og betyder ‘askefarvet’.

Andre billeder af arten er bragt på siderne Fiskeri, Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Dyreliv: Byens dyreliv.

I Amerika erstattes den af den lignende, men lidt større stor blåhejre (A. herodias), som er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

En fiskehejre spejles i en dam, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. En indisk slangehalsfugl (Anhinga melanogaster) og en Javaskarv (Microcarbo niger) ses også. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fiskehejre i aftenlys, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne fiskehejre i Keoladeo Nationalpark sløres af morgentåge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardea intermedia Gulnæbbet hejre
Denne art er vidt udbredt, idet den findes i Afrika syd for Sahara, på det Indiske Subkontinent, i Fjernøsten og Sydøstasien, samt i Australien. I Fjernøsten yngler den så langt mod nord som Sydkorea og det sydlige Japan. De nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer i Taiwan, Filippinerne, Indokina og Indonesien.

Det latinske artsnavn betyder ‘af mellemstørrelse’, dvs. mellem de ligeledes hvide arter sølvhejre (Ardea alba) og silkehejre (Egretta garzetta, nedenfor).

Nogle autoriteter placerer denne fugl i en særskilt slægt, Mesophoyx.

 

 

Gulnæbbede hejrer letter fra en sump, Ambala, Haryana. Fuglen med sort næb er en silkehejre (Egretta garzetta), og den store fugl i baggrunden er en sølvhejre (Ardea alba). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gulnæbbede hejrer, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardea purpurea Purpurhejre
Denne art har en kolossalt stor udbredelse, idet den findes i Afrika syd for Sahara, på Madagascar, i Mellem- og Sydeuropa, omkring Middelhavet mod øst til Kazakhstan, fra Pakistan mod øst til Kina og Ussuriland i det sydøstlige Sibirien, og derfra mod syd til Filippinerne og Indonesien.

 

 

Purpurhejre, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeola
Denne slægt omfatter 6 arter, hvoraf de fleste på dansk kaldes for rishejrer, da de ofte ses i rismarker. Med undtagelse af tophejren (A. ralloides), der yngler i Sydeuropa og Mellemøsten og overvintrer i Afrika, er disse fugle udbredt i tropiske egne af Asien og Afrika.

Størstedelen af året er fjerdragten hos rishejrer brunlig, hvilket bevirker, at de er godt camouflerede, når de står stille i vegetationen. Når de letter, forvandles de som ved et trylleslag, når deres kridhvide vinger foldes ud.

Slægtsnavnet kommer af latin ardea (‘hejre’) og -ola, en endelse, som angiver noget småt, således ’lille hejre’.

 

Ardeola grayii Indisk rishejre
Denne fugl yngler fra det sydlige Iran mod øst til det Indiske Subkontinent og Myanmar. Den er en meget almindelig standfugl i lavlandet, men overses nemt i den brunlige vinterdragt, når den står stille ved bredden af en sø eller dam eller i kanten af en rismark. Den stoler så meget på sin camouflage, at man kan komme tæt på den, inden den letter. Denne adfærd har medført, at arten på hindi har fået navnet andha bagla (‘blind hejre’), mens den i Sri Lanka kaldes for kana koka (‘halv-blind hejre’).

I gamle dage blev denne fugl skudt som fødeemne. I bogen A New Account of the East Indies, fra 1744, skriver Alexander Hamilton følgende: “De har også jagtbare fugle; men de, som vil spise dem, må først skyde dem. Flamingoer er store og har fint kød. Rishejren er også god i sæsonen.”

Artsnavnet hædrer den britiske zoolog John Edward Gray (1800-1875), som var inspektør på den naturhistoriske afdeling af British Museum i London 1840-1874, indtil den blev splittet ud og kaldt for The Natural History Museum.

 

 

Rishejre i morgenlys spadserer på flydeblade af rød nøkkerose (Nymphaea rubra), øst for Colva, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rishejre, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rishejre hviler på en sten i en flod, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubulcus ibis Kohejre
Denne art er vidt udbredt i de fleste varmere egne af kloden, og den undgår kun regnskov og ørkenområder. Oprindeligt var den hjemmehørende i det sydlige Spanien og Portugal, den nordlige halvdel af Afrika, samt tværs over Mellemøsten og det Indiske Subkontinent mod øst til Japan, og derfra mod syd til det nordlige og det østlige Australien.

Sidst i 1800-tallet begyndte den at ekspandere mod syd i Afrika, og i 1877 blev den observeret i det nordlige Sydamerika, hvortil den sandsynligvis var fløjet over Atlanten. Omkring 1930 var den etableret som ynglefugl i dette område, og nu begyndte en hastig spredning af arten til Nordamerika, hvor den i dag er udbredt mod nord til det sydlige Canada. I de senere år har den også bredt sig mod nord i Europa.

Som dens navn siger, følger den ofte efter græssende kvæg for at snappe de græshopper og andre smådyr, som skræmmes op. Den ses også ofte på nypløjede marker. Slægtsnavnet er latin og betyder ‘kvæghyrde’. Artsnavnet er det oldgræske ord for ibiser. Hvorfor det blev benyttet for kohejren, er uvist.

I dag opdeler nogle autoriteter kohejren i to arter, vestlig (B. ibis) og østlig (B. coromandus). Bortset fra visse mindre detaljer er de identiske, så denne opdeling er uforståelig. Jeg foretrækker at betragte alle kohejrer som én og samme art.

Mange andre billeder af kohejre findes på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Fugle i Himalaya.

 

 

Træ med ynglende kohejrer og Javaskarver (Microcarbo niger), Aliwetawela, øst for Badulla, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kohejrer oplyses af morgensol, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kohejre anvender ryggen af en vandbøffel (Bubalus bubalis) som udkigspost, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Egretta
En slægt med 12 små til mellemstore hejrer, hvoraf hovedparten yngler i varmere områder kloden rundt. De fleste medlemmer har sorte ben med stærkt gule tæer, og mange får prydfjer på ryggen i ynglesæsonen.

Slægtsnavnet er afledt af provençalsk fransk aigrette, som er et diminutiv af aigron (‘hejre’).

 

Egretta garzetta Silkehejre
Denne art findes i næsten alle subtropiske og tropiske områder af Europa, Afrika, Asien og Australien. I 1994 blev en lille bestand etableret på Barbados-øerne i Caribien, og herfra har den siden bredt sig til andre caribiske øer samt til Atlanterhavskysten i USA.

Artsnavnet er det italienske navn på denne fugl.

 

 

Silkehejre søger føde i Rapti-floden, sydlige Nepal, hvorefter den letter. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Silkehejre søger føde, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nycticorax Nathejrer
I dag rummer denne slægt kun 2 arter, nathejren (nedenfor), som er udbredt i næsten alle varmere områder af kloden, samt rød nathejre (N. caledonicus), der er udbredt i Australien, New Zealand, Java, Filippinerne, Papua Ny Guinea, Ny Caledonien, Palau, samt på Solomon- og Caroliner-øerne.

I historisk tid er 4 andre arter af slægten uddøde. De var alle begrænset til små øer i Atlanterhavet og det Indiske Ocean.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk nyktos (‘nat’) og korax (‘ravn’), hvilket hentyder til den overvejende natlige fødesøgning hos disse fugle, samt til deres hæse, ravneagtige kald.

 

Nycticorax nycticorax Nathejre
Denne mellemstore hejre er almindelig i de fleste varmere egne verden rundt.

Arten har en fremtrædende rolle i den klassiske japanske folklore, hvor den kaldes for Goi-sagi, af goi (‘5. rang’) og sagi (‘hejre’). Ifølge sagnet beordrede den magtfulde kejser Daigo, som regerede 897-930 e.Kr., en af sine vasaler at fange en nathejre. Da hejren hørte om den kejserlige befaling, lod den sig straks indfange. Kejseren var tilfreds med, at hejren havde fastslået hans magt over naturen såvel som mennesket, og han tildelte den titlen ‘hejrernes konge’ samt en position i 5. rang ved det kejserlige hof. Derpå blev den løsladt uskadt. (Kilde: Jobling, 2010)

 

 

Nathejrer raster i træer, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. De spættede individer er ungfugle. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Overflyvende nathejrer, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bucerotidae Næsehornsfugle
Disse mærkværdige fugle, som er udbredt i tropiske egne af Asien og Afrika, omfatter omkring 54-58 arter, der varierer kolossalt i størrelse. De mindre arter kaldes toko‘er, hvoraf den vestafrikanske sorte dværgtoko (Horizocerus hartlaubi) kun er 30 cm lang og blot vejer omkring 100 gram. I den anden ende af spektret findes den kæmpestore spidshornet næsehornsfugl (Buceros rhinoceros) i Malaysia og Indonesien, der kan være op til 1,2 m lang og veje op mod 5.9 kg.

Det videnskabelige familienavn, samt navnet på typeslægten Buceros, er afledt af græsk bous (‘ko’) og keras (‘horn’), hvilket hentyder til en besynderlig gevækst på næbbet hos de fleste arter. Disse fugle er meget støjende, og ’hornet’ er muligvis beregnet til at forstærke deres kald, som kan høres fra en betydelig afstand. Hannens ‘horn’ er større end hunnens.

En række arter er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Næsehornsfugle.

 

Ocyceros Indiske tokoer
Denne slægt blev oprettet i 1873 af den engelske naturhistoriker Allan Octavian Hume (1829-1912), idet den omfattede 3 mindre arter af næsehornsfugle på det Indiske Subkontinent. Senere blev de overført til slægten Tockus, men er fornylig blevet flyttet tilbage til Ocyceros.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oxys (‘skarp’ eller ‘spids’) samt keras (‘horn’).

 

Ocyceros birostris Indisk gråtoko
En vidt udbredt art, der forekommer fra det nordøstlige Pakistan (omkring Lahore) mod øst langs den sydlige rand af Himalaya til den vestlige del af Bangladesh, og mod syd gennem næsten hele det Indiske Subkontinent. Den findes fra lavlandet op til omkring 700 meters højde. Hannen har sort næb med gulligt undernæb, mens hunnens næb er mere gult.

Artsnavnet er afledt af latin bi (to) og rostrum (‘næb’), hvilket sigter til det lille ‘horn’ på overnæbbet, som med lidt fantasi kan ligne et ekstra næb.

 

 

Hun af indisk gråtoko, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ocyceros griseus Malabar-gråtoko
Denne fugl er endemisk for Indien, hvor den findes langs hele bjergkæden Western Ghats, fra nord for Mumbai til sydspidsen af halvøen. Arten har intet ’horn’ på næbbet, som hos hannen er rødligt med gul spids, mens hunnens er gulligt med sort basis på undernæbbet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘grå’.

 

 

Han af Malabar-gråtoko i morgenlys, Mahaveer Wildlife Sanctuary, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Burhinidae Trieler
Denne familie rummer 10 arter i 2 slægter, Burhinus og Esacus. Det danske navn sigter til et af kaldene hos almindelig triel (B. oedicnemus).

 

Esacus
En lille slægt med kun 2 arter, udbredt fra det sydlige Pakistan mod øst til Hainan, mod syd til Sri Lanka, Indonesien, Ny Guinea og det nordlige Australien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk aisakos. I den græske mytologi var Æsakus en prins af Troja, som blev forvandlet til en uidentificeret fugl. Der findes to versioner af myten. Ifølge den første forårsagede Æsakus nymfen Hesperies død, hvorefter han begik selvmord for at tilbringe evigheden sammen med hende. Han blev forvandlet til en langhalset og langbenet kystfugl. I en anden version blev han gift med Sterope, som døde ung. Han sørgede så meget over hendes død, at han kastede sig i havet og blev forvandlet til en skarv. (Kilde: Jobling, 2010)

 

Esacus recurvirostris Stor triel
Denne store art yngler langs kyster, floder og søbredder, fra Pakistan gennem det Indiske Subkontinent og det nordlige Indokina til Hainan.

Artsnavnet er afledt af latin recurvus (’tilbagebøjet’) samt rostrum (‘næb’). Den øvre næbhalvdel er lige, mens den nedre er buet, hvilket kan give det indtryk, at næbbet er opadbøjet.

 

 

Stor triel, Ramganga-floden, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Campephagidae Larveædere
Medlemmer af denne familie er små til mellemstore spurvefugle, som lever i subtropiske og tropiske regioner af Afrika, Asien og Ny Guinea. Familien rummer omkring 93 arter, opdelt i 11 slægter.

 

Pericrocotus Minivetter
En slægt med omkring 15 arter, som hovedsagelig forekommer i skove fra det østlige Iran og Afghanistan mod øst gennem det Indiske Subkontinent til Kina og Ussuriland i det sydøstlige Sibirien, og derfra mod syd gennem Japan, Taiwan, Indokina og Filippinerne til Indonesien.

Mange af arterne har strålende farver, hannerne overvejende røde og sorte, hunnerne gule og sorte. Nogle arter er vist på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Fugle i Bagan.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk peri (‘meget’ eller ‘overalt’) samt krokotos (‘gylden’). Type-eksemplaret må have været en hun!

Ordet minivet er af ukendt oprindelse.

 

Pericrocotus cinnamomeus Lille minivet
Denne kønne fugl findes på det Indiske Subkontinent og i Indokina, med en disjunkt bestand på Java og Bali.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk kinnamon (‘kanel’), således ‘kanel-farvet’.

 

 

Han af lille minivet, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pericrocotus flammeus Orange minivet
Denne smukke art lever i tæt skov, fra det vestlige Indien og Sri Lanka mod øst til det sydlige Kina, og derfra videre mod syd gennem Indokina til Indonesien.

Den blev tidligere regnet som en underart af skarlagenminivet, der i dag kaldes for P. speciosus.

 

 

Han af orange minivet, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Caprimulgidae Natravne og nathøge
Denne familie af nat- og aftenaktive fugle findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Den opdeles i 3 underfamilier, Caprimulginae (typiske natravne) med 14 slægter og ca. 79 arter, Eurostopodinae (horn-natravne) med 2 slægter og 9 arter, samt Chordeilinae (nathøge) med 3 slægter og 10 arter.

 

Caprimulgus Typiske natravne
En stor slægt med omkring 37 arter, udbredt i Eurasien, Afrika og Australien.

I gamle dage blev disse fugle ofte kaldt for gedemalkere, da det var en udbredt overtro, at de sugede mælk af geder om natten. Denne overtro kan dateres tilbage til den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.), som kaldte disse fugle for caprimulgus, afledt af capra (‘hunged’) og mulgere (‘at malke’). Han skrev: “De, som kaldes gedemalkere, der minder om en ret stor solsort, er nattetyve. De flyver ind i gedehyrdernes stalde, hvor de sætter sig på gedernes yver for at suge mælk, hvilket skader yveret og får det til at skrumpe ind, og gederne, som er blevet malket på denne måde, bliver gradvis blinde.”

I 1758 blev navnet caprimulgus adopteret af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav den europæiske natravn Caprimulgus europaeus. På tysk kaldes natravne stadig for Ziegenmelker.

 

Caprimulgus mahrattensis Østlig ørkennatravn
Denne art har en ret begrænset udbredelse, idet den forekommer i det østlige Iran, det sydlige Afghanistan, Pakistan samt det nordvestlige Indien.

Artsnavnet hentyder til Mahratta, i dag kaldt for Maharashtra, i det centrale Indien. Dette er sært, da fuglen ikke skulle forekomme så langt mod syd. På engelsk kaldes den for Sykes’s nightjar, givet til ære for den britiske oberst og naturhistoriker William Henry Sykes (1790-1872), der gjorde tjeneste i Indien.

 

 

Død østlig ørkennatravn, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Charadriidae Præstekraver, viber, hjejler, etc.
Denne familie af små til mellemstore vadere omfatter omkring 10 slægter med ca. 65 arter, udbredt i næsten hele verden, for langt størstedelens vedkommende i vådområder.

 

Pluvialis Hjejler
Førhen mente man, at der foruden strandhjejle (P. squatarola) kun fandtes en enkelt anden hjejle-art, P. apricaria, som var opdelt i tre underarter. Siden er disse underarter blevet opgraderet til særskilte arter, almindelig hjejle (P. apricaria), som yngler i tundra fra Island mod øst til det centrale Sibirien, tundrahjejle (nedenfor), og endelig amerikansk hjejle (P. dominica), der yngler i de nordligste egne af Nordamerika.

Strandhjejlen er omtalt på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

Slægtsnavnet kommer af latin pluvia (‘regn’). Førhen mente man, at når hjejlerne flokkedes, ville der snart falde regn.

 

Pluvialis fulva Tundrahjejle
Denne art er udbredt langs den sibiriske kyst, fra Jamal-halvøen mod øst til Chukotka-halvøen, samt den vestligste del af Alaska.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gullig-brun’, hvilket sigter til fuglens sommerdragt.

 

 

Tundrahjejle, Long Wheeler Island, Bhitarkanika Wildlife Reserve, Maipura-flodens delta, Odisha. Planterne er unge mangrovetræer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vanellus Viber
Denne slægt rummer 24 arter af mellemstore vadefugle, som er udbredt over størsteparten af kloden. Slægtsnavnet er latin, diminutiv af vannus (‘vifte’), hvilket sigter til den snurrende lyd, som vingerne hos den almindelige vibe (V. vanellus) frembringer under parringsspillet. Det danske navn hentyder til denne arts stemme, et langtrukkent viib.

 

Vanellus duvaucelii Flodvibe
Som dens navn antyder, lever denne fugl langs floder, stenede såvel som sandede, i den nordlige halvdel af Indien, samt i Indokina.

Det latinske artsnavn blev givet til ære for den franske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Alfred Duvaucel (1793-1824), som døde i Indien, kun 31 år gammel. Rygter vil vide, at han blev dræbt af en tiger.

 

 

Flodvibe, Ramganga-floden, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vanellus indicus Indisk vibe
Denne almindelige art kendes nemt på den højrøde, nøgne hud, som strækker sig fra øjet til næbroden. Dens markante kald er blevet tolket som Did-he-do-it?, eller hvis fuglen er ophidset: Did-did-did-he-do-it?

Den er udbredt fra det sydøstlige Tyrkiet gennem Irak og Iran til det Indiske Subkontinent og Indokina.

På singalesisk kaldes fuglen for kirala. Den figurerer i titlen på romanen Call of the kirala, af den srilankanske forfatter James Shedden-Goonewardene (1921-97), Hansa Publishers Limited, Colombo, 1971. I parentes bemærket er hans navn stavet Goonawardene på bogens omslag.

 

 

Indisk vibe, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske viber i parringsspil, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne indiske vibe søger føde langs kanten af et stenet vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vanellus malabaricus Gullappet vibe
Denne art kendes nemt på de gule hængende hudlapper omkring næbbet. Den er endemisk på det Indiske Subkontinent, hvor den lever i tørre græsklædte områder.

Artsnavnet hentyder til Malabar-kysten i det sydvestlige Indien, hvor type-eksemplaret blev indsamlet.

 

 

Gullappet vibe, Zainabad, Gujarat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chloropseidae Bladfugle
Denne familie rummer kun en enkelt slægt, Chloropsis, som omfatter 13 arter af attraktive stærkt grønne eller turkisfarvede spurvefugle, udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien.

Familie- og slægtsnavn er afledt af oldgræsk khloros (‘grøn’) og opsis (‘fremtoning’).

 

Chloropsis jerdoni Jerdons bladfugl
Denne farvestrålende fugl er begrænset til det Indiske Subkontinent. Hannen har sort strube og blå skægstribe, som hunnen mangler.

Den blev førhen regnet som en underart af den mere udbredte blåvingede bladfugl (dengang kaldt for C. cochinchinensis), men adskiller sig på flere punkter, bl.a. mangler den sidstnævnte arts blå svingfjer. Efter en række genetiske undersøgelser er C. cochinchinensis blevet opdelt i 3 særskilte arter.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske læge og naturhistoriker Thomas Caverhill Jerdon (1811-72), som beskrev mange nye fuglearter i Indien, hvoraf adskillige er opkaldt efter ham.

 

 

Denne han af Jerdons bladfugl blev fanget i et net for at blive ringmærket, nær Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ciconiidae Storke
Disse store fugle, der omfatter 6 slægter med 19 arter, findes i de fleste egne af kloden, kun manglende i polarområderne, samt størsteparten af Nordamerika og Australien.

Ordet stork stammer fra oldgermansk sturkoz.

 

Anastomus Gabenæbsstorke
En lille slægt med kun to arter af markante storke, karakteriseret ved deres gabende næb, som er en tilpasning til at behandle deres vigtigste fødeemne, snegle og muslinger. Den sorte afrikanske gabenæb (A. lamelligerus) er begrænset til Afrika syd for Sahara, samt Madagascar, mens den overvejende grå asiatiske gabenæb (nedenfor) findes i Asien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk anastomoo (‘udstyret med en mund’), hvilket i denne forbindelse betyder ‘med munden vidt åben’.

 

Anastomus oscitans Asiatisk gabenæbsstork
Denne art er begrænset til vådområder på det Indiske Subkontinent og den sydlige del af Indokina. Uden for yngletiden strejfer fuglene meget omkring som respons på nyligt formede vådlande efter regn.

Da briterne regerede i Indien, skød jægere ofte denne art, som de kaldte for ‘beef-steak bird’, et udtryk, der også blev anvendt for uldhalset stork (nedenfor).

Artsnavnet er afledt af latin oscitare (‘at gabe’), hvilket naturligvis hentyder til næbbet.

 

 

Ynglekoloni af asiatisk gabenæbsstork, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. Voksne fugle har rødlige ben. Ungfuglene har grå ben, og i denne alder gaber deres næb endnu ikke. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung gabenæbsstork øver vinger, Keoladeo Nationalpark. T.v. ses sorthovedede ibiser (Threskiornis melanocephalus) og Javaskarver (Microcarbo niger). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En voksen gabenæbsstork og adskillige store unger i ynglekolonien, Maipura-floden, Bhitarkanika Wildlife Reserve, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen gabenæbsstork søger føde, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klør sig i hovedet, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gabenæbsstork letter, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ciconia Typiske storke
En slægt med 7 arter, udbredt i Afrika, Eurasien og Sydamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for stork.

 

Ciconia episcopus Asiatisk uldhalset stork
I dag er denne art, der førhen blev kaldt for hvidhalset stork, begrænset til vådområder i Asien, fra det Indiske Subkontinent mod øst gennem Indokina til Filippinerne, og derfra mod syd til Indonesien.

Tidligere blev afrikanske fugle regnet for en underart, microscelis, men i dag betragter et antal autoriteter disse fugle som en særskilt art, afrikansk uldhalset stork (C. microscelis), udelukkende baseret på geografisk adskillelse, hvilket virker besynderligt, da mange andre fuglearter findes i tropiske egne af begge kontinenter uden at blive regnet for selvstændige arter.

Da briterne regerede i Indien, skød jægere ofte denne art, som de kaldte for ‘beef-steak bird’, et udtryk, der også blev anvendt for gabenæbsstork (ovenfor).

Artsnavnet er latin og betyder ‘biskop’, hvilket sigter til den hvide ‘krave’, som står i stærk kontrast til den iøvrigt mørke fjerdragt, i lighed med en biskops dragt.

 

 

Uldhalset stork, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Uldhalsede storke letter, Aliwetawela, øst for Badulla, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Uldhalset stork med redemateriale, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ephippiorhynchus
Denne lille slægt rummer to store storkearter, sorthalset stork (herunder), samt saddelnæbsstorken (E. senegalensis), som er vidt udbredt i Afrika. Sidstnævnte er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

Disse fugle er karakteriseret ved, at han og hun har forskellig iris-farve, hunnens er gul, mens hannens er sort eller mørkebrun.

Slægtsnavnet er afledt af græsk ephippios (‘saddel’) og rhynkhos (‘næb’), hvilket sigter til det gule, saddelformede skjold på næbbet hos saddelnæbsstorken.

 

Ephippiorhynchus asiaticus Sorthalset stork
Denne imponerende fugl er vidt udbredt, idet den forekommer på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina og det nordlige Australien. Bestandstætheden er kun relativt høj i Uttar Pradesh og Australien, andre steder er den ualmindelig med spredt forekomst, og i Indokina er den gået drastisk tilbage på grund af dræning af vådområder samt illegal jagt.

Billederne nedenfor er alle fra Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, hvor der som regel er 5-6 par af denne art tilstede, med undtagelse af meget tørre perioder.

 

 

Han og hun af sorthalset stork. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han søger føde. (Photo copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han skal just til at lette. (Photo copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leptoptilos
En slægt med 3 store og kluntede fugle, marabustorken (L. crumeniferus), som er udbredt i Afrika syd for Sahara, samt to arter af adjudant-storke (nedenfor)

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leptos (‘tynd’ eller ‘slank’) samt ptilon (‘fjer’), hvilket sigter til de yderst få fjer på disse fugles hoved.

Marabustorken er omtalt på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

Leptoptilos dubius Stor adjudant-stork
Førhen var denne kæmpestore stork vidt udbredt i Nordindien og Indokina. Dens føde synes hovedsagelig at have bestået af kadavere og slagteriaffald, og i takt med forbedrede saniteringsforhold er den i de senere år gået drastisk tilbage. I dag er der måske under tusind voksne fugle, fordelt på kun tre kolonier, hvoraf den største findes i Assam, en mindre omkring byen Bhagalpur i Bihar, samt en tredje i Cambodia. Arten er nu klassificeret som ‘kritisk truet’ på IUCNs rødliste over truede arter.

På assamesisk kaldes fuglen for hargila, afledt af har (‘knogle’) og gila (‘den som sluger’). Da den ofte fouragerer på lossepladser, betragtes den som uren og lades for det meste i fred, skønt den somme tider nedlægges, da dens kød anvendes i den lokale folkemedicin.

I bogen A General Synopsis of Birds (1781-1802) inkluderede den britiske læge og naturhistoriker John Latham (1740-1837) denne fugl, idet han kaldte den for ‘den gigantiske trane’ og bemærkede, at “fuglen her omtalt synes at tilhøre hejre-gruppen, og den er meget stor.” Latham baserede sin beskrivelse på den beskrivelse, som den britiske kirurg Edward Ives (1719-86) havde givet i bogen A Voyage from England to India (1773). I Supplement to the General Synopsis of Birds (1787) inkluderede Latham en farveplanche af fuglen, baseret på en tegning i en samling tilhørende den britiske naturhistoriker Lady Mary Impey, hustru til Sir Elijah Impey (1732-1809), som var højesteretsdommer i Fort William – det første faste tilholdssted for British East India Company i Bengalen.

Baseret på Lathams beskrivelse blev arten i 1789 navngivet Ardea dubia (‘den tvivlsomme hejre’) af den tyske naturhistoriker Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), som tilsyneladende havde sine tvivl, om fuglen nu var en hejre.

 

 

To store adjudant-storke, Kaziranga Nationalpark, Assam. I baggrunden 3 lille adjudant-stork (se nedenfor), samt en sort stork (Ciconia nigra). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor adjudant-stork, Kaziranga Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor adjudant-stork, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. Arten er meget sjælden i denne park. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leptoptilos javanicus Lille adjutant-stork
Denne mindre slægtning til den store adjudant-stork bliver op til 1,2 m høj, med en vægt op mod 5,5 kg. Den har nøgen hvid isse, nøgen lyserød og blålig hud omkring øjnene, samt gullig hals med nogle få ‘punkede’ fjerduske.

Den er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Vietnam, og derfra mod syd til Indonesien, med den største bestand i Cambodia. Den lever især i vådområder, og i modsætning til stor adjudant og marabustork ses den ikke ofte omkring landsbyer.

Et portræt af denne art vises på siden Portrætter. Den ses også på et billede ovenfor af stor adjudant.

 

 

En lille adjudant-stork angribes af en sorthalset stork (Ephippiorhynchus asiaticus), Kaziranga Nationalpark, Assam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mycteria Skovstorke
En lille slægt med 4 arter, udbredt i de fleste tropiske egne af kloden.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk mykterizo (‘at vende næsen opad’), fra mykter (‘snude’). Det sigter formodentlig til disse fugles store næb, som får dem til ‘at vende næsen opad’.

 

Mycteria leucocephala Rosenstork, indisk skovstork
Tidligere var denne smukke stork vidt udbredt i Asien, idet den fandtes i Indus-dalen i Pakistan, samt i Indien, Sri Lanka, Indokina, Malakka-halvøen, samt det sydlige Kina. I dag er den imidlertid kun pletvis almindelig i Indien og Sri Lanka, mens den andre steder enten er meget sjælden eller fuldstændig forsvundet.

Artens officielle danske navn er indisk skovstork, men navnet rosenstork er langt mere beskrivende, idet det hentyder til fuglens karakteristiske rosafarvede tertialer. Det videnskabelige artsnavn er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og kephale (‘hoved’).

 

 

Ynglekoloni af rosenstork, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rosenstork nær reden, Keoladeo Nationalpark. I baggrunden Javaskarver (Microcarbo niger). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rosenstork i aftenlys, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af rosenstork, Kokkare Belur, nær Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende rosenstork og sorthovedet ibis (Threskiornis melanocephalus), Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende rosenstork og skestorke (Platalea leucorodia), Yala Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge og enkelte voksne rosenstorke i morgendis, Keoladeo Nationalpark. T.v. ses 3 kohejrer (Bubulcus ibis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cisticolidae Cistussangere, priniaer m.fl.
Medlemmerne af denne familie af diminutive spurvefugle udgør omkring 26 slægter med c. 160 arter. De var førhen placeret i den store familie Sylviidae, men er nu blevet overført til en særskilt familie.

 

Orthotomus Skrædderfugle
En slægt med 13 arter af småbitte fugle, som er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien, med størst diversitet i Filippinerne. To arter, som tidligere var inkluderet i denne slægt, er blevet overført til slægten Phyllergates i familien Cettiidae.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk orthotomeo (‘at skære lige’), hvilket i lighed med det danske navn sigter til den måde, som disse fugles rede er konstrueret på. Kanterne af et stort blad gennembores med næbbet, hvorpå de ‘syes’ sammen med plantefibre eller edderkoppespind, hvorved der dannes en ‘pose’, i hvilken den egentlige rede, der består af græs, bygges.

 

Orthotomus sutorius Indisk skrædderfugl
Denne almindelige art er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina til Malakka-halvøen, med en separat bestand på Java.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lavet af en skomager’, afledt af suere (‘at sy’).

Skrædderfuglen spiller en betydelig rolle i den herlige novelle Rikki-Tikki-Tavi, der beretter, hvordan et indisk desmerdyr (Urva edwardsii) rydder en have for farlige cobraer (Naja naja). Denne fortælling er inkluderet i den berømte Junglebogen (1894) af den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936). I fortællingen hedder skrædderfuglen Darzee, hvilket hentyder til et af artens kald, gengivet som whee-whee.

 

 

Indisk skrædderfugl i et koraltræ (Erythrina stricta), Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Prinia Priniaer
Omkring 30 arter af de langhalede priniaer er vidt udbredt i Afrika og Asien. Ordet prinia er det javanesiske navn på båndvinget prinia (P. familiaris).

 

Prinia cinereocapilla Askekronet prinia
Denne art har en begrænset udbredelse, idet den lever i græsland, krat og skovkanter i Himalayas forbjerge, fra Uttarakhand mod øst til Bhutan. Den har grå isse med en prominent cremefarvet øjenbrynsstribe, varmt brun overside og hvidlig underside.

Artsnavnet er afledt af latin cinereus (‘askefarvet’) og capillus (‘hovedhår’).

 

 

Askekronet prinia, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Prinia inornata Orientprinia
En vidt udbredt art, som findes på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina, det centrale og sydlige Kina og Taiwan, med en isoleret bestand på Java.

Artsnavnet kommer af latin in (‘ikke’) og ornatus (‘udsmykket’), hvilket sigter til fuglens jævnt brunlige fjerdragt.

 

 

Orientprinia synger, siddende på en hvedeplante, Rajkot, Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Orientprinia, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Orientprinia, underarten insularis, Elephant Pass, nær Jaffna, Sri Lanka. Denne underart er endemisk i Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columbidae Duer
En stor familie med omkring 50 slægter og ca. 345 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Chalcophaps
En lille slægt med 3 farvestrålende arter, den vidt udbredte grønvingede due (nedenfor), brunhovedet due (C. longirostris), som lever i Australien, Ny Guinea, Ny Caledonien og et antal øer i Stillehavet, samt brunrygget due (C. stephani), som findes på Sulawesi, Ny Guinea og Salomon-øerne.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khalkos (‘bronze’) og phaps (‘due’), hvilket sigter til, at alle 3 arter har mere eller mindre bronzefarvede vinger.

 

Chalcophaps indica Grønvinget due
Denne fugl lever i forskellige skovtyper, bl.a. mangrove, fra Indien mod øst til det sydlige Kina, Indokina, Filippinerne og Indonesien. Den er statsfugl i den indiske delstat Tamil Nadu.

 

 

Grønvinget due, underarten robinsoni, Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. Denne underart er endemisk på øen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columba
Denne ret store slægt rummer omkring 35 arter, som er vidt udbredt i den Gamle Verden. Førhen var et antal amerikanske arter placeret i denne slægt, men de er blevet overført til en særskilt slægt, Patagioenas.

Slægtsnavnet er latin for ‘due’, hunkønsformen af columbus (‘han-due’), som er en latiniseret version af det græske kolumbos (‘dykker’). Dette navn blev givet til klippeduen (nedenfor) af den græske komedie-forfatter Aristophanes (ca. 446-386 f.Kr.) på grund af de ‘svømmende’ bevægelser, denne fugl foretager i flugten.

 

Columba livia Klippedue
Det menes, at denne art i vild tilstand oprindelig fandtes i Sydeuropa, det nordlige Afrika, samt fra Mellemøsten mod øst til Afghanistan og Indien, med isolerede bestande i Irland og Skotland, samt på Færøerne, Azorerne, Madeira, de Kanariske Øer og Kap Verde-øerne.

Arten blev imidlertid tæmmet på et meget tidligt tidspunkt og er siden blevet bragt til næsten enhver plet på planeten. Med tiden er der opstået over 1000 racer eller former. I talrige byer verden rundt er fugle undsluppet og har dannet kæmpestore fovildede bestande. På trods af, at de sviner med deres ekskrementer allevegne, og måske også spreder smitsomme sygdomme blandt mennesker, er det en meget populær fritidsbeskæftigelse hos mange at fodre disse duer.

Det latinske artsnavn hidrører fra Theodore Gazas værk fra 1476, Aristotelis de natura animalium, hvori han oversætter det græske ord for due, peleia (sandsynligvis afledt af pellos = ‘af mørk farve’), til livia, afledt af latin livens (‘blyfarvet’), oprindeligt fra livere (‘af blålig farve’).

 

 

Vild klippedue raster på en mur i et forfaldent fort, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Klippeduer ved en brønd, sandsynligvis vilde fugle, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Talrige tamduer konkurrerer med køer om at æde offergaver til guderne, Pushkar, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tamduer hviler på en løgkuppel i Jama Mashid (Fredagsmoskéen), Delhi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tamdue renser fjerdragt, Varanasi, Uttar Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tamduer slukker tørsten i et vandhul, Gadhi Sagar, Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ducula Kejserduer
En slægt med 34-36 arter af store duer, udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd til Australien, foruden et stort antal arter på øer i Stillehavet.

Slægtsnavnet er afledt af latin dux, genitiv ducis, hvilket betyder ‘leder’. I lighed med det danske navn sigter det formentlig til størrelsen på disse duer.

 

Ducula aenea Grøn kejserdue
Denne art, opdelt i 11 underarter, lever i skove, fra det nordlige Indien og Nepal mod øst til det sydlige Kina og Filippinerne, mod syd til Sri Lanka og Indonesien.

Artsnavnet er latin og betyder ‘kobberfarvet’, hvilket formodentlig hentyder til de grønne vinger.

 

 

Grøn kejserdue, Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilopelia
Tidligere var medlemmer af denne slægt placeret i slægten Streptopelia (nedenfor), men genetiske analyser, samt studier baseret på stemmer, førte til den konklusion, at to arter, perlehalsdue og palmedue (begge nedenfor), adskilte sig tilstrækkeligt fra de øvrige Streptopelia-arter til at udgøre en særskilt slægt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk spilos (‘plet’) og peleia (‘due’), hvilket sigter til perlehalsduens hvide pletter på siden af halsen og i nakken.

 

Spilopelia chinensis Perlehalsdue
Denne kønne fugl kan kendes på de perlelignende hvide pletter på sort baggrund på siden af halsen og i nakken, som danner et halvt halsbånd. Den er vidt udbredt i Asien, fra det Indiske Subkontinent østpå til Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien. 5 underarter er beskrevet.

Artsnavnet er en alternativ staveform af sinensis, der betyder ‘kinesisk’ eller ‘fra Kina’ på latin. Formodentlig blev type-eksemplaret indsamlet dér.

Nogle autoriteter opdeler denne art i to særskilte arter, østlig perlehalsdue (S. chinensis) og vestlig perlehalsdue (S. suratensis).

 

 

Perlehalsdue ved et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilopelia senegalensis Palmedue
Denne lille due er vidt udbredt, idet den findes i store dele af Afrika, på den Arabiske Halvø, samt i Mellemøsten, østpå til Indien. Den træffes også på Cypern. I 1889 blev den indført til det vestlige Australien, hvor bestande er blevet etableret adskillige steder. Arten lever i mange forskellige habitater, bl.a. halvørken, krat, landbrugsland og byer.

Palmeduen er også kendt under navnene Senegaldue og latterdue, og i Indien kaldes den ofte for little brown dove (’lille brun due’). Navnet latterdue hentyder til dens kurren, et lavmælt, langtrukkent croo-doo-doo-doo-doo, der minder lidt om en latter.

Andre billeder af denne art kan ses på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika, samt Dyreliv: Byens dyreliv.

 

 

Palmedue, Delhi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Streptopelia Turtelduer
En slægt med omkring 13 arter af små til mellemstore duer, hvoraf størsteparten er udbredt i Afrika, med adskillige arter i tropisk og subtropisk Asien, hvoraf en enkelt, østlig turteldue (S. orientalis), også findes i tempererede egne af Asien, mens en anden, tyrkerduen (S. decaocto), har udvidet sit udbredelsesområde til Mellemøsten og hele Europa. Denne ekspansion er beskrevet på siden Dyreliv: Byens dyreliv.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk streptos, som betyder ‘snoet’, ofte i betydningen ‘snoet halsbånd’, hvilket i denne forbindelse sigter til det mere eller mindre komplette halsbånd hos mange medlemmer af slægten; endvidere af peleia (‘due’).

Andre arter, som tidligere var placeret i denne slægt, er blevet overført til slægterne Spilopelia (ovenfor) og Nesoenas.

 

Streptopelia tranquebarica Dværgskoggerdue
Denne diminutive due, der også kaldes for rød turteldue, er udbredt fra Pakistan mod øst til det østlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indokina og Filippinerne.

Hannen er ganske markant med gråt hoved, sort nakkebånd, samt røde vinger og rødligt bryst, hvilket har givet anledning til det alternative danske navn. Hunnen er brunlig, også med sort nakkebånd.

Det latinske artsnavn betyder ‘fra Trankebar’, en tidligere dansk koloni på østkysten af den nuværende sydindiske delstat Tamil Nadu. Type-eksemplaret af arten blev formodentlig indsamlet her. Dette område er nærmere omtalt på siden Kultur: Indgange.

 

 

Dværgskoggerduer, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Treron Papegøjeduer
Denne slægt med 30 arter af overvejende grønne duer er udbredt i tropiske og subtropiske områder af Afrika og Asien. Deres føde består af frugt, nødder og frø, især figner (Ficus).

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘sky’ eller ‘frygtsom’, et ord, der ofte blev anvendt for duer af den klassiske digter Homer (ca. 750 f.Kr.). Det danske navn sigter til, at disse fugle virker papegøjeagtige, når de klatrer rundt i træerne efter føde.

 

Treron affinis Indisk papegøjedue
Denne kønne art er begrænset til skove i Western Ghats, fra omkring Mumbai mod syd til Kanyakumari.

Artsnavnet er latin og betyder ‘beslægtet med’ – formodentlig en anden Treron-art.

 

 

Indiske papegøjeduer fouragerer i et figentræ (Ficus), Anshi Nationalpark, Karnataka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Treron phoenicoptera Gyldenhalset papegøjedue
Vidt udbredt på det Indiske Subkontinent og i Indokina. Den lever i lavlandsskove, skovkanter, parker og haver, og den træffes ofte i byer.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘skarlagen’) og pteron (‘vinge’) – et sært navn på denne art, som ikke har rødt i vingen. Så er det danske navn meget bedre!

 

 

Gyldenhalsede papegøjeduer, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Coraciidae Ellekrager
Denne familie rummer 12-13 arter i to slægter, Coracias og Eurystomus, som begge er udbredt i Afrika og Asien. En enkelt af arterne yngler i Sydeuropa.

 

Coracias Egentlige ellekrager
En gruppe på 9 arter af farvestrålende fugle, som alle viser klare blå eller turkise farver på krop, vinger og/eller hale. De ses ofte sidde på en udkigspost på en gren eller en hegnspæl, hvorfra de afsøger omgivelserne for føde, der omfatter forskellige invertebrater samt små vertebrater som firben, slanger, frøer, gnavere og fugleunger.

De fleste af arterne lever i Afrika syd for Sahara. En enkelt er udbredt i Europa og det vestlige Asien, to er vidt udbredt i Asien, og en art er begrænset til Sulawesi med omliggende øer.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af græsk korakias (‘krage-lignende’), af korax (‘ravn’). Da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) navngav slægten i 1758, betragtede han formodentlig ellekrager som beslægtet med krager (jfr. det danske navn).

Et antal arter er omtalt på siden Hyldest til farven blå.

 

Coracias benghalensis Blåkronet ellekrage
Denne pragtfulde fugl er vidt udbredt, fra Irak og de Arabiske Emirater mod øst langs Irans kyst til hele det Indiske Subkontinent, inklusive Sri Lanka og Maldiverne. Arten er meget almindelig i Indien, hvor flere stater har valgt den som officiel statsfugl.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Bengalen’. Strengt taget udgør Bengalen lavlandet omkring Ganges-Brahmaputra-deltaet, men i 1758, da Linné beskrev fuglen, dækkede ordet ‘Bengalen’ et betydeligt større område i Nordindien.

 

 

Blåkronet ellekrage, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En blåkronet ellekrage letter fra et buskads, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvidae Kragefugle
Denne næsten kosmopolitiske familie, der rummer de største spurvefugle, omfatter 24 slægter med over 120 arter af ravne, krager, råger, alliker, skader, skovskader, alpealliker og alpekrager, nøddekriger og mange andre.

Talrige medlemmer af familien er omtalt på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

Corvus Ravne, krager og råger
Denne slægt, som rummer omkring 45 medlemmer, forekommer i stort set alle egne af verden, med undtagelse af Sydamerika og Antarktis. Ordet ravn dækker de største arter, men også nogle mindre, bl.a. korthalet ravn (C. rhipidurus), mens ordene krage og råge omfatter lidt mindre arter. Slægten rummer nogle af de mest intelligente fugle.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på ravnen (C. corax).

 

Corvus macrorhynchos Stornæbbet krage
Førhen blev denne art kaldt for junglekrage, et navn, som også omfattede to andre krager, der i dag af nogle autoriteter regnes for selvstændige arter, indisk junglekrage (C. culminatus) og østlig junglekrage (C. levaillantii). De tre ‘arter’ minder i høj grad om hinanden, så hvorfor disse splits blev foretaget, er lidt af en gåde for mig. Her gør jeg intet forsøg på at skelne mellem dem.

I videste forstand, inklusive de to splits, har denne art en meget stor udbredelse, fra Afghanistan og hele det Indiske Subkontinent mod øst til det sydøstlige Sibirien (Ussuriland) og Japan, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien. Den lever i et bredt udsnit af biotoper, bl.a. skove, klippefyldte områder, agerland, landsbyer og langs floder.

Stornæbbet krage ligner meget den almindelige ravn (C. corax), men foruden sin mindre størrelse kan den kendes på det slankere næb og den stejlere ‘pande’.

Det videnskabelige artsnavn er afledt af oldgræsk macros (‘lang’) og rhynkhos (‘næb’).

 

 

Kaldende stornæbbet krage, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stornæbbede krager æder af et druknet dyr, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvus splendens Huskrage

 

Den forstår til fulde fordelen ved samarbejde, og det er morsomt at iagttage de gangster-metoder, som bliver anvendt af to eller flere af disse fugle, når de skal angribe et dyr, der er for formidabelt til at blive destrueret af en enkelt af dem.”

 

Den britiske ornitolog og entomolog George Morrison Henry (1891-1983), i bogen A guide to the Birds of Ceylon, først offentliggjort 1955, 2. udg. 1971.

 

I sit naturlige udbredelsesområde, som omfatter det Indiske Subkontinent, det sydlige Iran, Myanmar og det vestlige Thailand, er huskragen en overmåde almindelig fugl. Den minder en del om gråkragen (C. corone), men er mindre og har et blåligt skær i den sorte del af fjerdragten.

Gennem de sidste hundrede år eller så er denne art blevet spredt til mange byer i Asien og Afrika, ankommet som ‘blind passager’ ombord på skibe, og den findes også i enkelte havnebyer i Europa og Nordamerika.

Artsnavnet er latin og betyder ‘strålende’ eller ‘skinnende’, afledt af splendere (‘at skinne’). Fra visse vinkler skinner fuglens vinger.

 

 

Huskrager, forsamlet på et kinesisk sænkenet, Kochi, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Huskrager æder småfisk, som fiskere har kasseret, Colva Beach, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En huskrage og et trestribet palmeegern (Funambulus palmarum) æder af offergaver, bragt til det hinduistiske Minakshi-tempel i byen Madurai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Huskrager fouragerer på resterne af en ko i selskab med en hund, Jaisalmer, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne huskrage driller en Bengalgrib (Gyps bengalensis) ved at trække den i fjerene, Jaisalmer. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendrocitta Træskader
Denne slægt af langhalede fugle omfatter 7 arter, som er standfugle i tropiske og subtropiske egne, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina til Sumatra og Borneo.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk dendron (‘træ’), samt kitta, der oprindeligt var det græske navn på skovskaden (Garrulus glandarius), men også omfatter andre skader.

 

Dendrocitta leucogastra Hvidbuget træskade
Denne art er begrænset til skove i Western Ghats, fra Goa mod syd, og den findes også i enkelte andre bjergområder i Tamil Nadu.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og gaster (‘bug’).

 

 

Hvidbuget træskade, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendrocitta vagabunda Indisk træskade
Denne kønne og støjende fugl er meget almindelig, udbredt i Indien, Pakistan, Nepal og Bangladesh, samt størstedelen af Indokina. Den lever i åben kratskov, plantager, haver og landsbyer.

Det latinske artsnavn betyder ‘vandringsmand’ eller ‘vagabond’. Hvad det hentyder til, er uvist. Et lokalt navn på arten i Indien er taka chor (‘mønt-tyv’), hvilket sigter til dens vane med at samle skinnende genstande op, i lighed med husskaden (Pica pica).

 

 

Indiske træskader drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne indiske træskade undersøger et spind for edderkopper eller insekter, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tillidsfulde indiske træskader, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Urocissa Kittaer eller blåskader
Denne slægt rummer 5 arter af pragtfuldt farvede fugle, som er udbredt på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina, det sydlige Kina og Taiwan. En enkelt art er beskrevet nedenfor, to andre på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

Disse fugle æder hovedsagelig store insekter og andre invertebrater, samt forskellige slags frugter, men de er også idelige plyndrere af småfugles reder.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oura (‘hale’) og kissa, som oprindeligt betød skovskade (Garrulus glandarius), men også omfatter andre skader. Navnet hentyder til disse fugles lange hale.

 

Urocissa ornata Sri Lanka-kitta

 

Nedbør synes at have en opkvikkende effekt på denne fugl; under alle omstændigheder er den mere støjende i regnvejr.”

 

Den britiske ornitolog og entomolog George Morrison Henry (1891-1983), i bogen A guide to the Birds of Ceylon, først offentliggjort 1955, 2. udg. 1971.

 

Som dens navn antyder, er denne pragtfulde art endemisk for Sri Lanka. Den lever i uforstyrret primærskov i den sydvestlige vådzone af øen, fra lavlandet op til en højde af omkring 2100 m. Den besøger lejlighedsvis sekundærskov eller andre forstyrrede områder, men er fortsat i støt tilbagegang på grund af tab af levesteder.

Dens føde består mest af mindre dyr som frøer, firben, insekter og andre invertebrater, af og til suppleret med frugt.

Billederne herunder blev alle taget i Sinharaja Forest Reserve. I denne skov ankommer Sri Lanka-kittaer hver morgen til en lodge for at æde døde eller halvdøde natsværmere under lamperne.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne æder et stort insekt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne er i færd med at æde det ydre røde lag af en palmefrugt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cuculidae Gøge
Medlemmer af denne familie, som rummer 6 underfamilier med 147 arter i 33 slægter, findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Hovedparten lever i tropiske og subtropiske områder, mens de arter, der lever i tempererede egne, er trækfugle. De fleste medlemmer af familien er redesnyltere, der lægger æg i andre fugles reder.

 

Centropus Sporegøge
En slægt med omkring 30 arter, som er vidt udbredt i tropiske og subtropiske områder i Afrika, Madagascar, Asien og Australasien. Ulig de fleste andre gøge i den Gamle Verden er sporegøge ikke redeparasitter, men opfostrer selv deres unger.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kentron (‘spore’ eller ‘spir’) samt pous (‘fod’), hvilket hentyder til sporen på disse fugles ben.

 

Centropus sinensis Brunrygget sporegøg
Denne store fugl, der kan blive næsten en halv meter lang, er vidt udbredt i Asien, opdelt i 6 underarter. Den forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øast til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien.

I Indien blev artens dybe kald assiociceret med ånder og dårlige varsler. I den traditionelle medicin blev dens kød anset for at kunne helbrede åndedrætssygdomme.

Da briterne regerede i Indien, antog nyankomne soldater den ofte for en fasan og skød den til gryden. Den smager imidlertid ilde og fik derfor øgenavnet ‘Griffs fasan’. Hvem denne Griff var, har jeg ikke været i stand til at finde ud af.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Kina’. Formodentlig blev type-eksemplaret indsamlet dér.

 

 

Brunrygget sporegøg af underarten sinensis varmer vinger i solen, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne brunryggede sporegøg af underarten parroti er fanget for at blive ringmærket, syd for Mysore, Karnataka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Clamator
En slægt med 4 arter, udbredt i Afrika, Sydeuropa og Mellemøsten, samt fra det Indiske Subkontinent mod øst gennem Indokina til det østlige Kina og derfra mod syd til Java.

Slægtsnavnet er afledt af latin clamare (‘at råbe’), hvilket sigter til det vidtlydende kald i yngletiden hos skadegøgen (C. glandarius), som er typeart i slægten.

 

Clamator jacobinus Jacobinergøg
Denne art forekommer i Indien, Nepal, Sri Lanka og Myanmar, og den er også vidt udbredt i Afrika syd for Sahara. En del af bestandene er trækfugle, og i Indien mente man førhen, at fuglen med sin tilbagekomst varslede monsunens komme, da dens nordgående træk falder lige før monsunen. (Kilde: Khachar, S. 1989. Pied Crested Cuckoo Clamator jacobinus – the harbinger of the monsoon. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 86 (3): 448-449)

Ifølge det indiske helteepos Mahabharata, bog 12, forbindes Jacobinergøgen med en mytologisk fugl ved navn chataka, der havde et næb oven på hovedet, og som sad og ventede på, at regnen skulle slukke dens tørst.

Det latinske artsnavn og det danske navn hentyder til fjerdragten, der kan minde om Domikanermunkenes sort-hvide klædning. Denne munkeorden blev på fransk kaldt for Jacobinere.

 

 

Jacobinergøg, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phaenicophaeus Malkohaer
En slægt med 6 ikke-parasitiske gøge, udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Filippinerne, og derfra mod syd til Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘karmoisinrød’) og phao (‘skinnende’), hvilket i lighed med det singalesiske navn malkoha (‘blomstergøg’) sigter til rødmasket malkoha (P. pyrrhocephalus), der er endemisk i Sri Lankas højland.

 

Phaenicophaeus viridirostris Brillemalkoha
Denne art forekommer på de indiske sletter, fra Gujarat og Odisha mod syd, samt i mere tørre egne af Sri Lanka. Den lever i forskellige åbne skovtyper.

Artsnavnet er afledt af latin viridis (‘grøn’) og rostrum (‘næb’). Det danske navn hentyder til en ring af nøgen blå hud omkring øjet.

 

 

Brillemalkoha, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dicruridae Drongoer
Denne familie indeholder kun en enkelt slægt, Dicrurus, med i alt 25 arter. Fjerdragten hos de fleste arter er sort og ofte metalskinnende.

Slægtsnavnet kommer af græsk dikros (‘kløftet’) og oura (‘hale’), hvilket hentyder til disse fugle kløftede hale.

I Australien er det danske navn slang for en tåbelig eller dum person. Det stammer tilbage fra 1920’erne, hvor en australsk væddeløbshest, der tilsyneladende var opkaldt efter fuglen, aldrig vandt et eneste løb gennem sine akrive 5 år. Ordet blev derefter overført til enhver svagt begavet eller klodset person. Det kan man under ingen omstændigheder sige om de kloge og elegante drongoer!

 

Dicrurus caerulescens Hvidbuget drongo
Denne fugl lever i ret tørre lavlandsskove, fra det sydlige Nepal mod syd gennem den Indiske Halvø til Sri Lanka.

Artsnavnet er latin og betyder ‘blålig’, hvilket hentyder til det blålige skær på issen og vingedækfjerene.

 

 

Hvidbuget drongo, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dicrurus leucophaeus Askedrongo
Der findes i alt 15 underarter af denne vidt udbredte fugl, som forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indonesien og Palawan.

Adskillige af underarterne minder om sort drongo (nedenfor), men er mere grå. På nært hold ses den rødlige iris, mens den er sort hos sort drongo. Sidstnævnte har ofte en lille hvid plet under øjet.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og phaios (‘mørk’), så strengt taget betyder det ‘smudsighvid’. Det anvendes dog oftest i betydningen ‘askefarvet’.

 

 

Askedrongo, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne askedrongo æder støvdragere af indisk kapoktræ (Bombax ceiba), Anshi Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dicrurus macrocercus Sort drongo
Denne art er en almindelig standfugl i tropiske og nogle subtropiske områder af Asien, fra det sydlige Iran gennem det Indiske Subkontinent til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indonesien. Den er også blevet indført til adskillige Stillehavsøer, hvor den udgør en trussel mod indfødte fuglearter.

Sort drongo lever i åbent land, hvor den ofte sidder på udkigsposter, såsom elledninger eller nøgne grene, hvorfra den holder udkig efter flyvende insekter, som den fanger i luften.

Som dens navn antyder, er fjerdragten knaldsort, kun ganske lidt metalskinnende. Det videnskabelige artsnavn er afledt af oldgræsk macros (‘lang’) og kerkos (‘hale’). Den har ofte en lille hvid plet under øjet (se billede herunder).

Førhen blev den anset for at være samme art som den afrikanske gaffelhale-drongo, der i dag betragtes som en særskilt art under navnet D. adsimilis.

 

 

Sort drongo, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort drongo drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. I baggrunden en indisk træskade (Dendrocitta vagabunda) og en rødgumpet bulbul (Pycnonotus cafer). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dicrurus paradiseus Stor pragtdrongo
Denne fugl har en fantastisk hale, hvor de to ydre fjer er stækt forlænget og nåletynde, kun udvidet i spidsen. Derved kan de minde en smule om ketschere, hvilket afspejles af artens engelske navn, greater racket-tailed drongo (‘racket’ betyder ketscher).

Den er vidt udbredt i skove på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina, Malaysia og Indonesien. Den følger ofte efter blandede flokke af fouragerende fugle og er ekspert i at stjæle deres føde. Et eksempel på denne adfærd kan læses på siden Natur-citater.

 

 

Stor pragtdrongo æder støvdragere af et koraltræ (Erythrina stricta), Periyar Nationalpark, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Falconidae Falke og caracaraer
Denne familie, der omfatter omkring 60 arter, er opdelt i 3 underfamilier, Herpetotherinae (latterfalk og skovfalke), Polyborinae (caracaraer og Spiziapteryx), samt Falconinae (typiske falke og pygmæfalke).

 

Falco Typiske falke
Den største slægt i familien med omkring 40 arter, vidt udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis.

Slægtsnavnet er afledt af latin falx eller falcis (‘håndsegl’), hvilket sigter til kløerne.

 

Falco chicquera Rødhovedet dværgfalk
Denne lille falk findes i to særskilte områder, nominatracen på det Indiske Subkontinent, samt racen ruficollis i Afrika syd for Sahara, med undtagelse af regnskov og ørken.

Arten blev beskrevet af den franske naturhistoriker og opdagelsesrejsende François Levaillant (1753-1824), baseret på et eksemplar fra Bengalen. Ifølge hans noter blev han fortalt, at dens lokale navn var chicquera, men hvad han sandsynligvis hørte var hindi-ordet shikari (‘jæger’).

 

 

Et par af rødhovedet dværgfalk på reden, Tal Chapar Wildlife Sanctuary, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Falco peregrinus Vandrefalk
Denne markante falk, som er opdelt i mindst 18 underarter, er udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis, men mangler i regnskov, ørken og de koldeste egne af Arktis. De nordligste bestande er trækfugle. Efter en lang periode med tilbagegang på grund af overdrevet anvendelse af pesticider, er den nu vendt tilbage mange steder.

Når den styrtdykker efter bytte, er den verdens hurtigste dyr, der til tider opnår en fart af over 300 km/t.

Artsnavnet er latin og betyder ‘den som vandrer’.

 

 

Vandrefalke raster på et udkigstårn, Chilka-søen, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fringillidae Finker
En stor familie med omkring 228 arter, opdelt i ca. 50 slægter. Disse fugle er udbredt i hele verden med undtagelse af Australien og polar-regionerne. De fleste arter har et kraftigt konisk næb, beregnet til at knække frø.

 

Bucanetes
En lille slægt med kun to arter, udbredt på de Kanariske Øer, i størstedelen af det nordlige Afrika, samt fra Egypten mod øst gennem Mellemøsten til Centralasien og det nordvestlige Indien.

Slægtsnavnet er en latiniseret udgave af oldgræsk bukanetes (‘trompetér’), hvilket sigter til kaldet hos ørkendompap (nedenfor).

 

Bucanetes githagineus Ørkendompap
Denne lille fugl er vidt udbredt, idet den findes på de Kanariske Øer, i det nordlige Afrika mod syd til Mauritanien, Mali og Chad, med isolerede bestande i Sudan, Ethiopien og Djibouti, samt fra Tyrkiet og Arabien mod øst til Kazakhstan og det nordvestlige Indien. Siden 1971 har den koloniseret et lille område i det sydlige Spanien.

Det latinske artsnavn hentyder til klinte (Agrostemma githago). Forbindelsen er uklar.

 

 

Ørkendompap, nær Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Glareolidae Braksvaler og ørkenløbere
Denne familie rummer to distinkte grupper, braksvaler med 8 arter i to slægter, og ørkenløbere med 9 arter i to slægter.

 

Glareola Braksvaler
Disse fugle forekommer i de fleste varmere egne af den Gamle Verden. De er tilknyttet åbne områder, ofte nær vand, hvor de jager insekter.

Slægtsnavnet er et diminutiv af latin glarea (‘grus’), således ‘den der færdes i småt grus’, hvilket sigter til arternes foretrukne redested.

 

Glareola lactea Lille braksvale
En lille art, som lever langs stenede eller sandede floder og søbredder på det Indiske Subkontinent og i Indokina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘mælkehvid’, hvilket sandsynligvis sigter til dens underside.

 

 

Lille braksvale, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Glareola maldivarum Orientalsk braksvale
Denne art yngler i et kæmpemæssigt område, fra det sydøstlige Sibirien og det østlige Mongoliet mod syd gennem det østlige Kina, Japan og Taiwan til Indokina og Filippinerne, samt på spredte lokaliteter på det Indiske Subkontinent. Den overvejende del af bestanden er trækfugle, som overvintrer i Sri Lanka, Malaysia, Indonesien og det nordlige Australien.

Artsnavnet refererer til Maldiverne. I bogen A General Synopsis of Birds (1781-1802) skriver den britiske læge og naturhistoriker John Latham (1740-1837): “Denne (fugl) blev fanget på det åbne hav i farvandet omkring Maldiverne. Den levede i en måned, fodret med fluer og brød dyppet i vand.”

 

 

Orientalske braksvaler raster blandt gødning af indisk vildæsel (Equus hemionus ssp. khur), Little Rann of Kutch, Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gruidae Traner
Traner er 15 arter af mellemstore til store fugle, opdelt i to underfamilier, krontraner (Balearicinae) med to arter i én slægt, Balearica, samt 13 arter af ægte traner (Gruinae), der en overgang alle var placeret i slægten Grus, mens de nyeste genetiske studier opdeler dem i tre slægter: Leucogeranus (1 art), Grus (8 arter), samt Antigone (4 arter). Krontranerne splittedes ud fra de ægte traner allerede for ca. 10 mio. år siden.

Alle tranearter er indgående beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Traner – fascinerende og sårbare.

 

Antigone
Foruden sarustranen (nedenfor) rummer denne slægt 3 arter, den østasiatiske hvidhalset trane (A. vipio), brolgatranen (A. rubicunda) i Australien, samt prærietranen (A. canadensis) i Nordamerika. De var tidligere placeret i slægten Grus.

I den græske mytologi var Antigone datter af Ødipus, som uforvarende dræbte sin fader Laius, konge af Theben, og giftede sig med enken, hans moder Jocaste. Da Jocaste erfarede sandheden, hængte hun sig selv, og ifølge en version af historien stak Ødipus derpå øjnene ud på sig selv og gik i eksil, ledsaget af sine døtre Antigone og Ismene.

 

Antigone antigone Sarustrane
Med en højde på omkring 175 cm er denne art den højeste flyvende fugl i verden. Den er opdelt i tre underarter: antigone på sletterne i Nordindien og det sydvestlige Nepal; sharpii i Myanmar, Laos, Cambodia og Vietnam; samt gilli i det nordlige Australien. Arten er uddød i Thailand, Malaysia og Filippinerne.

Selv om inderne har ladet de store fugle i fred af religiøse grunde, var arten i en årrække i rivende tilbagegang her på grund af afvandinger, opdyrkning, byudvikling, industriforurening og øget brug af pesticider. I Indokina er den truet af afvandinger, dæmningsanlæg, overgræsning, krybskytteri og ægindsamling. De langvarige krige i Vietnam, Laos og Cambodia tog også deres told af traner. I Australien er afvandinger og kvæggræsning trusler.

I dag regner man med en verdensbestand på 15-20.000, heraf 8-10.000 i Nordindien, hvor den er i fremgang på grund af øget beskyttelse.

Arten er standfugl, men flyver noget omkring uden for yngletiden til nedbørsområder. De to østlige underarter er tilknyttet vådområder, uden for yngletiden også græsland og agerland. Den indiske underart har i høj grad vænnet sig til mennesker og kan yngle i meget små vådområder i agerland.

I Indien siger man, at når sarustranerne flokkes, er det tegn på den forestående monsunregn. Da traneparret holder sammen hele livet, er sarustranen også symbol på ægteskabelig lykke. I den hinduistiske mytologi har gudinden Baglamukhi tranehoved. Hun er mester i sort magi og allehånde former for aflivning ved hjælp af gift.

Det danske navn er hindi-navnet på fuglen.

Billederne nedenfor er alle fra Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, hvor denne art er ret almindelig.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sarustranens kald kan høres adskillige kilometer væk. Han og hun trompeterer altid samtidigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par af sarustrane med en udvokset unge (med brunligt hoved). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grus grus Almindelig trane
Vor hjemlige trane, der også kaldes for eurasisk trane, er den traneart i verden, som har den største udbredelse, fra England mod øst gennem taigaområdet i Sibirien til det nordlige Mongoliet og Kina, med små isolerede ynglebestande i Sydeuropa, Tyrkiet, Kaukasus og Tibet. Underarten archibaldi fra Tyrkiet og Kaukasus blev beskrevet videnskabeligt så sent som i 2008. Tidligere blev de østasiatiske bestande betragtet som en særlig underart, lilfordi, men i dag regner de fleste autoriteter disse fugle som tilhørende nominatracen.

Tranen yngler normalt i større vådområder, men i Europa har den tilpasset sig mindre moser. De vestlige bestande overvintrer på den iberiske halvø, samt i Frankrig, det nordvestlige Afrika, Egypten, Sudan, Ethiopien, Irak og Iran, mens østlige bestande tilbringer vinteren i det nordlige Indien og det østlige Kina. I vinterkvartererne kan den ses i tusindtallige flokke langs floder, samt i enge og agerland, på den iberiske halvø også i åbne skove af steneg (Quercus ilex), hvis agern den æder.

Med en verdensbestand på nær 700.000 er den eurasiske trane den næstalmindeligste traneart, efter prærietranen. Den er i stærk fremgang i Vesteuropa, fx er der i dag 15-20.000 par i Sverige og ca. 8000 par i Tyskland. Den samlede europæiske bestand blev i 1998 vurderet til omkring 45.000 par, men er siden kraftigt øget. Fremgangen hænger sikkert sammen med, at tranen mange steder har fået fred for jagt, samt at spildmajs, som er meget næringsrig, udgør en stigende del af artens føde. I den øvrige del af udbredelsesområdet er arten dog i svag tilbagegang, hvilket skyldes afvandinger, dæmningsanlæg, opdyrkning, kviksølvforurening, olieeftersøgning, jagt, samt forfølgelse pga. skader på afgrøder. Reliktbestanden af underarten archibaldi i Tyrkiet og Kaukasus tæller under 100 par og er således stærkt truet.

Tranen var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark, men forsvandt næsten totalt midt i 1800-tallet pga. jagt og afvanding af deres ynglesumpe. Rimeligvis har et enkelt eller to par overlevet upåagtet i de vidtstrakte nordjyske moser. Op gennem 1970’erne og 80’erne ynglede fortsat kun 3-4 par, men siden 1990’erne har tranen været i forrygende fremgang, og i dag yngler der op mod 500 par.

 

 

Par af almindelig trane med en ungfugl, Little Rann of Kutch, Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grus virgo Jomfrutrane
I Europa blev denne art først blev bragt til Frankrig, hvor Dronning Marie Antoinette (1755-93) fandt den så yndefuld, at hun kaldte den for grue demoiselle, hvilket på dansk blev til jomfrutrane.

Jomfrutranen er udbredt på stepper med spredte vådområder, men kan også leve på stensletter og i ørkener, blot der er adgang til vand. Den yngler undertiden i agerland. Arten findes i et bælte fra Ukraine gennem Kazakhstan til Mongoliet og det nordøstlige Kina. Der er en ganske lille ynglebestand i det østlige Tyrkiet, og det samme var tidligere tilfældet i Marokko, hvor den nu er uddød. Førhen ynglede den også i Rumænien.

Arten er trækfugl. De vestlige bestande overvintrer i det nordøstlige Afrika, fra Sudan og Ethiopien mod vest til Chad og det østligste Nigeria. De østasiatiske bestande trækker gennem dalene i Himalaya om efteråret og overvintrer i Indien, hvor arten optræder i tusindtallige flokke. I vinterkvartererne søger den ofte føde i agerland.

Jomfrutranen er en almindelig art med et samlet antal på omkring 250.000, og som helhed er den i fremgang, selv om nogle bestande er i svag tilbagegang pga. afvandinger, overgræsning, opdyrkning, byudvikling, pesticidforgiftning og jagt. Op mod 5000 jomfrutraner og eurasiske traner bliver årligt nedlagt til menneskeføde under trækket gennem Afghanistan og Pakistan. I vinterkvartererne bliver nogle fugle nedlagt, fordi de gør skade på afgrøder. Arten er klassificeret som sårbar, og bestandene i Ukraine og Tyrkiet er truede.

I Gujarat og Rajasthan fodres jomfrutranerne med korn, som skænkes af rige handelsmænd, tilhørende jain-religionen. Billederne herunder er fra landsbyen Kichan i Rajasthan, hvor der er tradition for at fodre de 5-6000 jomfrutraner, som overvintrer i dette område. Hver morgen ved daggry ankommer fuglene til et bestemt sted i landsbyen, hvor de fodres med korn. Efter endt måltid flyver tranerne ud for at hvile i de omkringliggende klitter.

 

 

Jomfrutraner, Kichan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucogeranus leucogeranus Snetrane
Snetranen er placeret i sin egen slægt pga. sit korte luftrør, som bevirker, at dens stemme er helt anderledes end de øvrige traners, nemlig en ringlende trille.

Denne art, som udelukkende findes i vådområder, var tidligere vidt udbredt i det nordlige Sibirien, men har siden 1800-tallet været i forrygende tilbagegang. Den østlige bestand, som tæller 3500-3800 individer, yngler især i Yakutia-republikken og lidt østpå. Den overvintrer ved Yangtze-floden i Kina, heraf 98% i Poyang-søen. Dele af denne sø er fredet, men trues af et stort dæmningsanlæg, Three Gorges, som kontrollerer de årlige oversvømmelser af søområdet. Andre trusler er kviksølvforurening og olieeftersøgning i Sibirien.

De centrale og vestlige sibiriske bestande, som ynglede omkring Ob-floden, er nu så godt som uddøde. Den vestlige bestand tilbragte vinteren omkring det Kaspiske Hav. I 1990’erne sås op til 10 fugle her, men dette antal dalede til 4 i 2002 og bare en enkelt siden 2010.

Den centrale bestand overvintrede i Nordindien. I Keoladeo Nationalpark kunne indtil 1960’erne ses op mod 200 overvintrende snetraner, men antallet dalede katastrofalt, og i 1970’erne var der kun op til 75 fugle.

The International Crane Foundation forsøgte at hjælpe denne bestand, bl.a. ved i Sibirien at lægge snetraneæg i reder af eurasisk trane, som så opfostrede snetrane-ungerne. Men alligevel dalede antallet i Keoladeo til bare 4 individer i 1996, og sidste observation var i 2002. Fuglene var genstand for intensiv jagt under trækket gennem Afghanistan og Pakistan. I Keoladeo har man prøvet at udklække snetraneæg i reder af sarustraner, men ungerne blev præget på fosterforældrene og blev sammen med dem i området hele året.

I oldtiden overvintrede arten så langt mod vest som i Egypten. Et relief fra Saqqara, der nu befinder sig i Ny Carlsberg Glyptotek i København, forestiller seks snetraner, og der findes også en afbildning af en snetrane i Senet’s grav fra 12. dynasti (1991-1785 f.Kr.). Ydermere er en snetrane omtalt i en tekst af den egyptiske forfatter an-Nuwayri (1279-1332 e.Kr.).

Billederne herunder er alle fra Keoladeo Nationalpark, taget i 1970’erne og 80’erne. Dengang overvintrede nogle få snetraner fortsat i dette område, men arten har været forsvundet herfra i en snes år.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par med en ungfugl (med brunlig fjerdragt). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Som dens navn fortæller, er snetranen snehvid, men håndsvingfjerene er sorte. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundinidae Svaler
En stor familie med 19 slægter og omkring 90 arter, udbredt verden rundt på alle kontinenter, idet landsvalen (Hirundo rustica) endog er en sjælden gæst i Antarktis. Størst diversitet forekommer i Afrika.

 

Cecropis
En lille slægt med 9 arter, udbredt i varmere egne af Afrika og Asien. Rødrygget svale (herunder) forekommer tillige i Sydeuropa. Nogle autoriteter placerer disse fugle i slægten Hirundo (nedenfor).

Slægten er muligvis navngivet efter Kekropia, en mytisk konge i Athen. Jobling (2010) nævner Kekropis, en kvinde fra Athen, uden nærmere forklaring.

 

Cecropis daurica Rødrygget svale
Denne art, som førhen blev kaldt for Hirundo daurica, er vidt udbredt, idet den forekommer i Afrika mod syd til Sahel-zonen og Zambia, samt fra Sydeuropa mod øst gennem Kazakhstan og Mongoliet til det sydøstlige Sibirien og Japan, og derfra mod syd til det centrale Indien og det nordlige Indokina.

Nogle underarter af denne fugl minder utrolig meget om asiatisk stribesvale (C. striolata), som yngler i det sydlige Kina, Taiwan, Indokina og Filippinerne, med en disjunkt bestand fra Java mod øst til Timor. Stribesvalen er ofte en smule større og har mindre rødbrunt på isse og kinder, men de to arter er meget vanskelige at adskille i felten. For mig er det lidt af et mysterium, hvorfor man regner dem som to arter.

Artsnavnet hentyder til Dauria, et landskab i det sydøstlige Sibirien, hvor et nomadisk mongolsk folk ved navn Dauuri eller Daguuri engang levede. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet her.

Nærbilleder af fuglen er vist på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Himalaya.

 

 

Rødryggede svaler, 3 voksne og en ungfugl, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundo
Denne slægt rummer omkring 16 arter, alle med undtagelse af en enkelt begrænset til den Gamle Verden. Landsvalen (H. rustica) forekommer også i Nord- og Sydamerika. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for svale.

 

Hirundo smithii Trådhalesvale
Denne fugl, som har navn efter de stærkt forlængede, tynde ydre halefjer, findes på det Indiske Subkontinent og i Indokina, og den er også vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, men undgår ørkenområder og tæt regnskov.

Undersiden er næsten snehvid, oversiden er mørkeblå, og issen er kastanjefarvet. Hunnen har kortere ydre halefjer end hannen.

Artsnavnet blev givet til minde om den norske læge, botaniker og geolog Christen Smith (1785-1816). Han deltog i en ekspedition til de Kanariske Øer og Madeira, hvor han indsamlede over 600 plantearter, af hvilke omkring 50 var nye for videnskaben. Senere deltog han i en ekspedition, hvis formål var at undersøge, om Congo-floden havde forbindelse til Niger-lavningerne længere mod vest. Ekspeditionsskibet HMS Congo var så tungt, at det kun kunne benyttes på den nederste del af floden, og det andet skib Dorothy blev standset af strømhvirvler omkring 160 km inde i landet. Medlemmerne fortsatte til fods langs floden, men mangel på mad, fjendtlige indfødte og sygdomme tog snart deres told, og ekspeditionen måtte opgives. I alt 18 af de 56 deltagere omkom, deriblandt Smith.

 

 

Trådhalesvaler samt en enkelt gråstrubet digesvale (Riparia chinensis), Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Trådhalesvale, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Petrochelidon Klippesvaler
En slægt med 10 arter, som findes på alle kontinenter med undtagelse af Europa og Antarktis.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk petros (‘klippe’) og khelidon (‘svale’), hvilket sigtede til en svaleart, som byggede sin rede på klipper.

 

Petrochelidon fluvicola Indisk klippesvale
Denne art yngler i det østlige Afghanistan samt på det Indiske Subkontinent, med undtagelse af Sri Lanka. De nordligste bestande er trækfugle, som overvintrer længere mod syd. Rederne bygges meget tæt sammen på klipper, eller til tider bygninger.

Artsnavnet er afledt af latin fluvius (‘flod’) og colere (‘at bo’).

 

 

Indiske klippesvaler, forsamlet på en elledning, Mahaveer Wildlife Sanctuary, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Riparia Digesvaler
En slægt med 6 små, brune og hvide svaler, som er vidt udbredt i den Gamle Verden. Digesvalen (R. riparia) yngler tillige i Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin ripa (‘flodbrink’), hvilket sigter til disse fugles foretrukne ynglested.

 

Riparia chinensis Gråstrubet digesvale
Denne lille svale lever i åbne områder, i reglen nær vand. Den er udbredt fra Tajikistan mod øst i et bælte gennem den nordlige del af det Indiske Subkontinent til den nordlige del af Indokina og det sydvestlige Kina, med disjunkte bestande i Taiwan og den nordlige del af Filippinerne.

Den blev tidligere betragtet som en underart af brunstrubet digesvale (R. paludicola), som i dag er begrænset til Afrika.

Artsnavnet er en alternativ staveform af sinensis, der betyder ‘kinesisk’ eller ‘fra Kina’ på latin. Formodentlig blev type-eksemplaret indsamlet dér.

 

 

Gråstrubede digesvaler på deres yngleplads, en brink langs Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jacanidae Bladhøns, jacanaer
En familie med 8 medlemmer, fordelt på 6 slægter, som er udbredt i tropiske vådområder verden rundt. Disse fugle er karakteriseret ved deres meget lange tæer, som gør det muligt for dem at vandre på flydende vegetation. Dette er baggrunden for det danske navn bladhøne.

Jacana var den staveform, som den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) benyttede, da han navngav sydlig jacana Parra jacana i 1766 (i dag kaldt for Jacana jacana). Den oprindelige portugisiske stavemåde var jaçana (udtales omtrent zasana), hvilket var afledt af et lokalt Tupi-navn på fuglen, ñahana.

 

Hydrophasianus chirurgus Fasanhalet bladhøne
Denne pragtfulde fugl, som er slægtens eneste medlem, er vidt udbredt, idet den yngler fra Pakistan mod øst til det sydlige Kina, Taiwan og Filippinerne, mod syd til Sri Lanka og Bali. Nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer blandt standfuglene længere mod syd, samt i kystnære sumpe i Oman og det østlige Yemen.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘vandfasan’, hvilket sigter til artens lange hale i yngledragten.

Artsnavnet kræver en længere forklaring. Det er afledt af oldgræsk kheirourgos (‘kirurg’). Den franske naturhistoriker, koloni-administrator og opdagelsesrejsende Pierre Sonnerat (1748-1814) var vidt berejst i Asien gennem mange år og beskrev mange nye plante- og dyrearter. I bogen Voyage à la Nouvelle Guinée (1776) bragte han en tegning af en fugl, som han kaldte Le Chirurgien de l’Isle de Luzon (‘Kirurgen fra øen Luzon’), idet han sigtede til dens lange tæer og sporen på vingen, som han sammenlignede med en kirurgs skalpel. Baseret på hans beskrivelse navngav den italienske læge og naturhistoriker Giovanni Scopoli (1723-88) fuglen Tringa chirurgus i bogen Deliciae Florae et Faunae Insubricae (1786).

 

 

Fasanhalet bladhøne, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fasanhalet bladhøne vandrer på blade af nøkkerose (Nymphaea), Polonnaruwa. På det nederste billede ses en unge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Metopidius indicus Bronzevinget bladhøne
Denne markante fugl, som er det eneste medlem af slægten, er standfugl på det Indiske Subkontinent, med undtagelse af Sri Lanka, samt i Indokina, på Malakka-halvøen, Sumatra og Java.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘i panden’, afledt af metopon (‘pande’ eller ‘øjenbryn’), hvilket hentyder til den klare hvide stribe, der strækker sig fra øjet om i nakken.

 

 

Bronzevinget bladhøne, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laniidae Tornskader
Tornskader er en gruppe spurvefugle, som gør sig bemærket i landskabet, da de ofte sidder i toppen af træer eller buske, på pæle eller elledninger, på udkig efter bytte i form af bl.a. biller, guldsmede, bier, firben og mus. De udgør en lille familie med 34 arter i 2 slægter, hovedsagelig udbredt i Eurasien og Afrika, med en enkelt art i Ny Guinea og 2 i Nordamerika.

Tidligere var familien meget større, idet den omfattede busktornskader, kvastrygge, kratskader, bubuer og hjelmtornskader. En række genetiske studier har imidlertid afsløret, at disse grupper ikke er nært beslægtede med ægte tornskader. Det har medført, at busktornskader, kvastrygge, kratskader og bubuer er blevet overført til familien Malaconotidae, hjelmtornskader til familien Vangidae.

 

Lanius Typiske tornskader
Hovedparten af de 32 arter i denne slægt er hjemmehørende i Eurasien og Afrika, med en enkelt art i Ny Guinea og 2 i Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin lanio (‘slagter’), afledt af laniare (‘jeg sønderriver’), hvilket hentyder til disse fugles vane med at spidde deres byttedyr på torne til senere brug, ikke ulig et slagteri, hvor kødet hænges op.

 

Lanius cristatus Brun tornskade
Der er beskrevet i alt 4 underarter af denne art, som er udbredt over det meste af det østlige Asien, i størstedelen af Sibirien, Mongoliet, Kina, Korea og Japan. Længere mod vest afløses den af to nære slægtninge, rødrygget tornskade (L. collurio) og isabellatornskade (L. isabellinus).

Den brune tornskade tilbringer vintermånederne i tropiske og subtropiske egne af Asien.

Det latinske artsnavn betyder ‘med top’ – ikke et særlig velvalgt navn for denne art.

 

 

Brun tornskade i aftensol, Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lanius excubitor Stor tornskade
Denne art er udbredt i et kolossalt stort område, fra Norge mod øst til det vestlige Sibirien, mod syd til Mauritanien, og derfra mod øst til Sudan, Ethiopien, Somalia, Arabien, Centralasien, samt det Indiske Subkontinent, mod øst til det sydlige Mongoliet og Bangladesh. Der er dog adskillige ‘huller’ i udbredelsen, bl.a. mangler fuglen i Sydeuropa og Tyrkiet. De nordligste bestande er trækfugle.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vagtpost’. The specific name is Latin, meaning ‘sentinel’. Den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) noterer, at denne fugl holder udkig efter rovfugle, som nærmer sig, og advarer andre småfugle, heraf dens svenske navn varfågel, afledt af varna (‘at advare’). Det skal dog bemærkes, at ifølge A dictionary of birds, af A. Newton & H. Gadow (1893-1896) stammer navnet fra brugen af fuglen som vagtpost af falkonerer, når de var ude for at fange vilde rovfugle. (Kilde: Jobling, 2010)

 

 

Stor tornskade holder udkig fra en thor-vortemælk (Euphorbia caduca), Thar-ørkenen, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor tornskade, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lanius schach Langhalet tornskade
Denne art er udbredt fra Uzbekistan mod øst til Kina og Taiwan, og mod syd til Sri Lanka, Filippinerne og Indonesien, med en isoleret bestand i Papua Ny Guinea.

Der er anerkendt 8 underarter, og udbredelsen af to af disse overlapper i Nordindien og det centrale Nepal, erythronotus i den vestlige del og tricolor i den østlige del. Til tider ses blandede ynglepar af disse to racer.

Artsnavnet er er onomatopoetisk, dvs. det imiterer den langhalede tornskades kald. Det blev møntet på denne fugl i 1757 af den svenske opdagelsesrejsende og naturhistoriker Pehr Osbeck (1723-1805), som var elev af den berømte Carl von Linné (1707-78). I 1750-52 foretog han en rejse ombord på Prins Carl til Asien, hvor han tilbragte fire måneder med at studere flora, fauna og kultur i Canton-regionen i det sydlige Kina. Efter hjemkomsten overdrog han over 600 plantearter til Linnés Species Plantarum, som blev publiceret i 1753. I 1757 udgav han en bog om sit arbejde i Kina med titlen Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752: Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m. m.

 

 

Langhalet tornskade, underarten erythronotus, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Langhalet tornskade, underarten tricolor, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Langhalet tornskade, underarten caniceps, Munnar, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lanius vittatus Brunrygget tornskade
Denne ret lille tornskade er udbredt i Afghanistan og på det Indiske Subkontinent.

Artsnavnet er latin og betyder ‘båndet’, hvilket formodentlig hentyder til den markante ansigtsmaske.

 

 

Brunrygget tornskade i aftensol, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brunrygget tornskade, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brunrygget tornskade, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laridae Måger, terner og saksnæb
Denne store kosmopolitiske familie rummer 22 slægter med omkring 100 arter.

 

Chlidonias Moseterner
Denne lille slægt, som rummer 4-6 arter, er udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk khelidonios (‘svaleagtig’), af khelidon (‘svale’), hvilket sigter til disse terners elegante flugt.

 

Chlidonias hybrida Hvidskægget terne
Denne art har en meget stor, men pletvis yngleudbredelse, idet den findes i Syd- og Østeuropa, de vestlige dele af Centralasien, Fjernøsten, det nordlige Indien, Indonesien, Australien, samt de sydlige egne af Afrika. Om vinteren forekommer den i størsteparten af Afrika, tropiske egne af Asien, samt i Australien.

Artsnavnet, som betyder ‘hybrid’ på latin, blev givet af den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811), som antog, at den fugl, han havde skudt, var en krydsning mellem hvidvinget terne (C. leucoptera) og fjordterne (Sterna hirundo). Pallas’ rejser er beskrevet ovenfor under Haliaeetus leucoryphus.

 

 

Hvidskæggede terner og Javaskarver (Microcarbo niger) raster i et dødt træ, Giritale Wewa-søen, nær Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidskægget terne, Tissa Wewa-søen, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chlidonias leucopterus Hvidvinget terne
Denne lille terne, som hovedsagelig lever af insekter, yngler i ferskvandssumpe i store dele af tempererede egne af Eurasien, fra Polen og Rumænien mod øst til det østlige Sibirien og det nordøstlige Kina. En isoleret bestand findes i sumplandet i det sydlige Irak. Vinteren tilbringes i størsteparten af Afrika, samt i Indien, Sydøstasien og Australien.

Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og pteron (‘vinge’).

 

 

Hvidvingede terner og hvidskæggede terner raster på stænger, som holder fiskenet, Backwaters, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus
Denne slægt med 11 arter af små til mellemstore måger er udbredt næsten overalt i verden. De var indtil fornylig placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khroizo (‘at farve’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til det mørke hoved hos mange af arterne i yngletiden.

 

Chroicocephalus brunnicephalus Brunhovedet måge
Denne lille måge yngler i Centralasiens højland, fra Kirgisien og det vestlige Xinjiang mod syd til det Tibetanske Plateau. Om vinteren trækker den til kysterne omkring det Indiske Subkontinent, Indokina, det sydlige Kina, Malakka-halvøen, samt Sumatra, men træffes undertiden også i store indlandssøer.

Den minder om hættemågen (C. ridibundus), men har et blegt, ‘stirrende’ øje.

Artsnavnet er afledt af latin brunneus (‘brun’) og oldgræsk kephale (‘hoved’), hvilket hentyder til artens brune hoved i yngledragten.

 

 

Brunhovedede måger i vinterdragt, Kochi, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus
En slægt af måger på 6 arter, som er udbredt fra Europa, det nordøstlige Afrika og Mellemøsten mod øst gennem Centralasien til det nordøstlige Kina. De var tidligere placeret i slægten Larus.

Forklaringen på slægtsnavnet er denne: Under sine rejser i Sibirien og Kirgisien indsamlede den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Peter Simon Pallas (1741-1811) i 1773 en stor måge, som han kaldte for Larus ichthyaetus, afledt af oldgræsk ikhthys (‘fisk’) og aetos (‘ørn’), løseligt oversat som ‘mågen, der minder om en fiskeørn’, hvilket formodentlig sigter til dens størrelse. Altså betyder slægtsnavnet ‘fiskeørn’ – et højst uheldigt navn for en slægt af måger!

 

Ichthyaetus ichthyaetus Stor sorthovedet måge, Pallas’ måge
Denne art yngler i moser og søer, fra Krim mod øst gennem Kazakhstan til Mongoliet og det nordlige Kina (Gansu, Qinghai og Indre Mongoliet). Den er trækfugl, som overvintrer i den østlige del af Middelhavet, det nordøstlige Afrika, Arabien, Iran, Pakistan og Indien.

Som forklaret ovenfor betyder det videnskabelige navn ‘fiskeørn fiskeørn’ – et latterligt navn på en måge.

 

 

En stor flok af stor sorthovedet måge raster på en sandbanke i Maipura-flodens delta, Bhitarkanika Wildlife Reserve, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna Typiske terner
Denne slægt, der omfatter 11-13 arter, optræder over næsten hele verden, hovedsagelig i kystområder. Tidligere var 4 andre terner placeret i denne slægt, men er siden blevet overført til slægten Onychoprion.

Slægtsnavnet er afledt af oldengelsk stearn, som optræder i digtet The Seafarer fra 900-tallet. Et lignende ord for disse fugle blev anvendt på de Frisiske Øer.

 

Sterna acuticauda Sortbuget terne
Denne elegante terne kendes nemt på den sorte bug i yngledragten, samt den lange, dybt kløftede hale. Den lever langs sandede floder på spredte lokaliteter på det Indiske Subkontinent samt i Myanmar. Førhen var den vidt udbredt og almindelig, også udbredt i Indokina og det sydlige Kina, men er aftaget drastisk og er nu opført som akut truet på IUCNs rødliste.

Artsnavnet er afledt af latin acutus (‘med skarp spids’) samt cauda (‘hale’).

 

 

Sortbuget terne, Jullundur, Punjab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna aurantia Flodterne
Denne art er standfugl langs floder på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina og det sydvestlige Kina. Den er i tilbagegang og er nu opført som sårbar på IUCNs rødliste.

Artsnavnet er afledt af latin aurantia (‘orange’), hvilket sigter til næbfarven.

 

 

Flodterne og hvidskægget terne (Chlidonias hybrida), Chilka-søen, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leiothrichidae Larmdrosler m.fl.
De fleste større larmdrosler er nu placeret i denne familie sammen med bl.a. skadedrosler af slægterne Garrulax, Trochalopteron, Pterorhinus og Grammatoptila, sibiaer (Heterophasia), liocichlaer (Liocichla), minlaer (Minla), skælvinger (Actinodura) og sangtimalier (Leiothrix).

Tidligere tilhørte disse slægter familien Timaliidae, som udgjorde en slags ’systematikkens skraldespand’, hvor hundredevis af arter var blevet placeret. I dag er de fleste arter overført til andre familier.

Familiens asiatiske medlemmer lever i et bredt spektrum af habitater, fra fugtige tropiske regnskove til kolde områder i Kina, Taiwan og Himalaya.

 

Argya
En slægt med 16 arter, udbredt i Afrika og de sydlige dele af Asien. Hovedparten er mellemstore, langhalede fugle, der fouragerer i støjende flokke. De var tidligere placeret i slægterne Turdoides og Garrulax (nedenfor), men som resultat af et genetisk studium i 2018 blev de overført til den genoprettede slægt Argya, som blev dannet i 1831 af den franske kirurg og naturhistoriker René Lesson (1794-1849).

Slægtsnavnet er afledt af latin argutus (‘støjende’).

 

Argya affinis Lyshovedet larmdrossel
Denne fugl, som lever i krat, landbrugsland og større haver, er en almindelig standfugl i Sydindien og Sri Lanka. Nominatformen affinis findes i Sydindien, underarten taprobanus i Sri Lanka.

Artsnavnet er latin og betyder ‘beslægtet med’ – formodentlig en anden Argya-art.

 

 

Lyshovedet larmdrossel, underarten affinis, syd for Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Argya caudata Stribet larmdrossel
Denne lille larmdrossel er vidt udbredt i mere tørre egne af Pakistan, størsteparten af Indien, samt Bangladesh.

Artsnavnet er afledt af latin cauda (‘hale’), hvilket hentyder til fuglens meget lange hale. Det danske navn sigter til de markante striber på isse og ryg.

 

 

Stribet larmdrossel, Gudi, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stribet larmdrossel og gråspurve (Passer domesticus), Sudasari, Desert Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Argya malcolmi Grå larmdrossel
En stor, langhalet art, som forekommer fra det sydvestlige Nepal mod syd gennem det vestlige Indien til Tamil Nadu. Den lever i tørre skove, krat og haver og undgår de fugtige Western Ghats. Den kan kendes på de hvidlige ydre halefjer, samt på at overnæbbet er mørkebrunt, undernæbbet gult.

Artsnavnet hædrer generalmajor John Malcolm (1769-1833), der var ansat af Britisk Ostindisk Kompagni som administrator og diplomat. Han var guvernør i Bombay 1826-30.

 

 

Grå larmdrossel, Shivpuri Nationalpark, Madhya Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Argya striata Indisk larmdrossel
Denne fugl er vidt udbredt og almindelig på det Indiske Subkontinent, med undtagelse af Sri Lanka. Den lever i forskellige habitater, bl.a. åben skov, krat, landbrugsland og haver. Den ses ofte fouragere i flokke på mellem 6 og 10 fugle, hvilket har givet den det engelske tilnavn Seven Sisters (‘Syv Søstre’).

Arten er ofte tillidsfuld. I romanen Kim (1901) skriver den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936): “Nu sendte solen brede, gyldne strimer gennem mangotræernes nederste grene, parakitterne og duerne kom sværmende hjem i hundredevis, de gråryggede larmdrosler sludrede om dagens oplevelser, mens de i smågrupper på to og tre spankulerede omkring mellem fødderne på de vejfarende.”

Artsnavnet er latin og betyder ‘stribet’, hvilket ikke er et godt navn, da denne fugl ikke er synderlig stribet. Navnet ville være meget mere passende for den stribede larmdrossel (ovenfor).

 

 

Indisk larmdrossel, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk larmdrossel i aftenlys, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Garrulax Skadedrosler
I dag omfatter denne slægt 14 arter, udbredt fra det vestlige Himalayas forbjerge mod øst til det centrale Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina til Java. Tidligere indeholdt slægten mange flere arter, men efter genetiske undersøgelser er de blevet overført til andre slægter.

Slægtsnavnet er afledt af latin garrire (‘at sludre’), hvilket sigter til den larm, som mange af disse fugle skaber, når de strejfer rundt i flokke.

 

Garrulax leucolophus Hvidtoppet skadedrossel
Denne art lever i lavlandsskove, fra Himachal Pradesh mod øst langs Himalayas forbjerge til det sydvestlige Kina, samt i Indokina og på Malakka-halvøen.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og lophos (‘top’).

 

 

Hvidtoppede skadedrosler drikker af et vandhul, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. Gødningen er fra elefanter (Elephas maximus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Montecincla Skadedrosler
En lille slægt med 4 arter, som er begrænset til højlandsskove i den sydligste del af Western Ghats. De var tidligere placeret i slægten Garrulax (ovenfor).

Slægtsnavnet er afledt af latin mons (‘bjerg’), samt oldgræsk kinklos, en lille uidentificeret fugl, muligvis en drossel.

 

Montecincla cachinnans Nilgiri-skadedrossel
Som dens navn antyder, findes denne fugl i Nilgiri-bjergene i Tamil Nadu og Kerala, men forekommer også i nogle nærliggende bjerge.

Artsnavnet er afledt af latin cachinnare (‘at le’).

 

 

Nilgiri-skadedrosler, fotograferet på toppen af Dodabetta (2637 m), den højeste top i Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Megalaimidae Asiatiske skægfugle
En familie med i alt 35 arter, udbredt i skove og krat, fra Pakistan mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, mod syd til Sri Lanka og Indonesien. De var alle tidligere placeret i slægten Megalaima, med undtagelse af to arter af Caloramphus. I dag er Megalaima imidlertid blevet omdøbt til Psilopogon. Man har dog beholdt familienavnet Megalaimidae.

Disse farvestrålende, små til mellemstore fugle var førhen placeret i familien Capitonidae, der også omfattede Afrikas og den Nye Verdens skægfugle, men man har fundet, at de asiatiske arter adskiller sig tilstrækkeligt til at danne en særskilt familie, med afrikanske skægfugle (Lybiidae) og tukaner (Ramphastidae) som søster-grupper.

 

Psilopogon
Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk psilos (‘nøgen’) og pogon (‘skæg’). I lighed med det danske navn skægfugl sigter den sidste del af det latinske navn til de stive børster omkring næbbet på disse fugle. Hvad den første del hentyder til, er svært at se.

Frugterne af forskellige figen-arter (Ficus) udgør en betragtelig del af disse fugles føde.

 

Psilopogon haemacephalus Kobbersmed-skægfugl
Denne lille farvestrålende fugl er udbredt i et kæmpestort område, som omfatter det Indiske Subkontinent, Indokina, Malakka-halvøen, Sumatra, Java og Filippinerne.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk haema (‘blod’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til den stærkt røde pande. Artens monotone kald er blevet sammenlignet med en kobbersmeds hamren, heraf det danske navn.

 

 

Kobbersmed-skægfugl, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psilopogon lineatus Stribet skægfugl
Denne art lever i lavlandsskove, fra Himachal Pradesh mod øst langs Himalayas forbjerge til Assam, samt fra Jharkhand mod øst til Indokina, og derfra mod syd til Malakka-halvøen, med en isoleret bestand på Java og Bali.

Den minder om brunhovedet skægfugl (nedenfor), men isse og hals er lysere og med kraftigere striber.

Artsnavnet er latin og betyder ‘stribet’.

 

 

Stribet skægfugl, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psilopogon malabaricus Kobberstrubet skægfugl
Denne art er begrænset til Western Ghats, fra Goa sydpå. Den lever i stedsegrønne skove og plantager, hovedsagelig under 1200 meters højde.

Artsnavnet hentyder til Malabar-kysten i det sydvestlige Indien.

 

 

Kobberstrubet skægfugl fouragerer i et figentræ, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psilopogon viridis Hvidkindet skægfugl, sydindisk skægfugl
Denne fugl ligner en mindre udgave af den vidt udbredte brunhovedede skægfugl (nedenfor), man kan straks kendes på en bred hvid stribe under øjet samt en hvid øjenbrynsstribe. Den er begrænset til bjergområder i det vestlige og sydvestlige Indien, fra Gujarat mod syd.

Artsnavnet er latin og betyder ‘grøn’ – et ret ubeskrivende navn, da alle medlemmer af slægten hovedsagelig er grønne. Det officielle danske navn er det ret intetsigende sydindisk skægfugl. Jeg foretrækker det langt mere beskrivende hvidkindet skægfugl, en oversættelse af det engelske navn.

 

 

Hvidkindet skægfugl, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psilopogon zeylanicus Brunhovedet skægfugl
Denne art er ret almindelig, udbredt fra Kashmir og Nepals lavland mod syd gennem hele den indiske halvø til Sri Lanka.

Den minder om stribet skægfugl (ovenfor), men isse og hals er mørkere brun og mindre stribet.

Artsnavnet hentyder til Sri Lanka, som i den britiske koloniperiode blev kaldt for Ceylon. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Brunhovedet skægfugl i en Lantana-busk, Anuradhapura, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Meropidae Biædere
En familie med 3 slægter og ca. 27 arter af mellemstore insektædende fugle, hvoraf de fleste forekommer i Afrika og Asien, med nogle få arter i Sydeuropa, Australien og Ny Guinea. De er karakteriseret ved at have nedadbøjet næb, en slank krop og sædvanligvis en lang hale. Mange af arterne har pragtfulde farver.

 

Merops
Langt hovedparten af biæderne, omkring 24 arter, er placeret i denne slægt.

Slægtsnavnet er det klassiske græske navn på den europæiske biæder (M. apiaster). Oprindelig betød ordet ‘begavet med tale’, anvendt i poesien til at beskrive personer, som ‘talte med to stemmer’, af meros (‘del’) og ops (‘stemme’).

 

Merops leschenaulti Rustbiæder
Denne art, som har navn efter sin rustfarvede isse og nakke, er vidt udbredt, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien. Den findes især i bjerge i moderate højder, hvor den yngler i åben skov.

Artsnavnet hædrer den franske botaniker og ornitolog Jean Baptiste Leschenault de la Tour (1773-1826), som rejste vidt og bredt på Java, samt i Indien og Sydamerika, hvorfra han bragte store samlinger af planter og fugle tilbage til Frankrig.

 

 

Rustbiædere, Periyar Nationalpark, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Merops orientalis Asiatisk grøn biæder, lille grøn biæder
Denne stærkt grønne art er standfugl fra det sydlige Iran mod øst gennem det Indiske Subkontinent og Indokina til det sydlige Kina. Tidligere blev lignende fugle i Afrika og Arabien regnet som tilhørende denne art, men betragtes nu som særskilte arter under navnene afrikansk grøn biæder (M. viridissimus) og arabisk grøn biæder (M. cyanophrys).

Det latinske artsnavn betyder ‘fra Orienten’.

 

 

Asiatiske grønne biædere oplyses af morgensolen, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asiatisk grøn biæder, Thar-ørkenen, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asiatisk grøn biæder, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. Et vindstød bringer uorden i dens fjerdragt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asiatisk grøn biæder, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Merops philippinus Blåhalet biæder
Denne art forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og Filippinerne, og derfra mod syd til Indonesien og Ny Guinea. Som ynglende har den en pletvis udbredelse, og i en stor del af området er den kun gæst uden for yngletiden.

Artsnavnet refererer til Filippinerne. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Blåhalet biæder, Yala Nationalpark, Sri Lanka. Små bestande yngler langs den sydlige og østlige kyst, fra Bundala til Pottuvil. Uden for yngletiden kan den observeres overalt på øen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blåhalet biæder, Wirawila Wewa-søen, nær Hambantota, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Motacillidae Vipstjerter, pibere og sporepibere
Denne familie rummer 6 eller 7 slægter med i alt omkring 65 arter. Vipstjerter og pibere findes næsten overalt i verden, mens de farvestrålende sporepibere er begrænset til tropiske egne af Afrika.

 

Anthus Pibere
De fleste pibere har en temmelig ensartet brunlig fjerdragt med striber, en tilpasning til deres fødesøgning blandt græs eller på bar jord. Denne ret store slægt omfatter mellem 34 og 46 arter, udbredt i de fleste egne af kloden, med undtagelse af Antarktis.

Den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) nævner anthos, en lille, stærkt farvet fugl, og den romerske naturhistoriker Plinius den Ældre (23-79 e.Kr.) nævner anthus, begge hentyder muligvis til gul vipstjert (Motacilla flava).

I den græske mytologi blev Anthos, søn af Antinous og Hippodamia, søndertrampet af sin faders heste. Guderne forvandlede ham til en fugl, der ville imitere hestenes vrinsken, men altid flygte ved synet af en hest. Måske havde Aristoteles iagttaget en vipstjert lette på grund af heste.

 

Anthus nilghiriensis Nilgiri-piber
Denne art er hjemmehørende i montane græsområder, moser og bække i højder over 1000 m i Nilgiri- og Anamalai-bjergene i Tamil Nadu og Kerala. Førhen blev den rapporteret fra Palani-bjergene, men synes at være uddød dér.

 

 

Nilgiri-piber, Anaimudi, Eravikulam Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anthus rufulus Asiatisk storpiber
Med en længde på 15 cm er denne art blandt de største pibere. Den er standfugl i åbent græsland, krat og landbrugsland, fra Afghanistan og det Indiske Subkontinent mod øst til Indokina, Filippinerne og størsteparten af Indonesien.

Artens taksonomi er kompleks. Nogle af de for tiden 6 anerkendte underarter blev tidligere anset for at være underarter af newzealandsk storpiber (A. novaeseelandiae), og nogle autoriteter betragter arten som en underart af almindelig storpiber (A. richardi).

Det latinske artsnavn betyder ‘rødlig’ eller ‘rødbrun’.

 

 

Asiatisk storpiber, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. I baggrunden ses et spind af en baldakinspinderart (Linyphiidae). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Motacilla Vipstjerter
Disse fugle, som omfatter omkring 13 arter, er opkaldt efter deres vane med at vippe halen op og ned. De er for størstepartens vedkommende udbredt i Europa, Afrika og Asien, mens to arter også er truffet i Alaska.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn for hvid vipstjert (nedenfor). Dette ord er afledt af motare (‘at bevæge’ eller ‘at ryste’), samt endelsen illa, der udtrykker noget småt, således ‘den lille ryster’, hvilket hentyder til, at halen hos hvid vipstjert altid bevæges op og ned. På et tidspunkt i løbet af Middelalderen opstod den fejlagtige antagelse, at cilla betød ‘hale’.

 

Motacilla citreola Citronvipstjert
Vidt udbredt som ynglefugl, fra Finland og Østeuropa mod øst til det centrale Sibirien, samt fra den arktiske kyst mod syd gennem Centralasien til den nordlige udkant af Himalaya. Spredt ynglen finder også sted i Tyrkiet og Centraleuropa. Vintermånederne tilbringes fra Iran mod øst gennem det Indiske Subkontinent og den nordlige del af Indokina til det sydlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘citronfarvet’.

 

 

Citronvipstjert han, Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Citronvipstjert han, Manas Nationalpark, Assam. Stenen er blevet malet af nationalparkens mandskab som markør på en vandringsrute. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muscicapidae Den Gamle Verdens fluesnappere
Genetisk forskning har åbenbaret, at mange mindre fugle, som tidligere blev anset for at være små drosselfugle i drossel-familien (Turdidae), i realiteten er fluesnappere. I dag omfatter familien omkring 51 slægter med ca. 324 arter, som er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Familienavnet er afledt af latin musca (‘flue’) og capere (‘at fange’).

 

Copsychus Dayaldrosler, shamaer
Medlemmer af denne slægt, der rummer 12 arter af mellemstore insektædende spurvefugle, er hovedsagelig udbredt i varmere egne af Asien, med en enkelt art på Madagascar samt én på Seychellerne.

Slægtsnavnet er afledt af kopsykhos, det oldgræske navn på solsort (Turdus merula).

 

Copsychus saularis Dayaldrossel
Hannen er en meget markant sort og hvid fugl, mens hunnen har gråligt hoved og bryst, og ungfuglen er temmelig spættet.

Den lever i åben skov, krat og større haver og er udbredt i hovedparten af det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod øst til det centrale og østlige Kina, og derfra mod syd til Indonesien. Den er nationalfugl i Bangladesh.

I sit 3-binds-værk A natural history of birds : illustrated with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life (1731-38) kalder den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (ca. 1690-1742) denne fugl for Dial Bird eller Bengall Magpie. Det førstnævnte hentyder til fuglens navn på Hindi, dayal, mens det sidste betyder ‘Bengal-skade’. Nogle autoriteter har foreslået, at da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1758 inkluderede denne art i sin Systema Naturæ og navngav den Gracula saularis, misforstod han Albins navn, idet han troede det havde noget at gøre med en solmåler (sun dial på engelsk). Det var da hans agt at navngive den Gracula solaris (solaris, ‘som har med solen at gøre’), men ved en fejltagelse skrev saularis i stedet.

 

 

Han af dayaldrossel drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af dayaldrossel, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cyornis
En slægt med omkring 32 arter, udbredt fra det nordvestlige Indien mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kyanos (‘mørkeblå’) og ornis (‘fugl’), hvilket hentyder til, at de fleste medlemmer af slægten har blåt i fjerdragten.

 

Cyornis tickelliae Hvidflanket niltava
Denne fugl yngler i tørre skove, bambusskove, krat og haver, fra Uttarakhand mod øst til Bangladesh, mod syd til Sri Lanka. I en stor del af dette område er den dog kun vintergæst.

Artsnavnet blev givet til minde om den britiske hærofficer og naturhistoriker Samuel Richard Tickell (1811-75), som indsamlede fugle, pattedyr og andre dyr i Indien og Myanmar.

 

 

Denne hun af hvidflanket niltava er blevet fanget i et net for at blive ringmærket, syd for Mysore, Karnataka. Hunnen har knapt så stærke farver som hannen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Eumyias
En lille asiatisk slægt, som består af 6 overvejende blålige eller skiferfarvede fluesnappere.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk eu (‘god’) og myia (‘flue’), underforstået ‘god til at fange fluer’.

 

Eumyias albicaudatus Nilgiri-irfluesnapper
Denne art har en begrænset udbredelse i den sydlige del af Western Ghats, fra det sydlige Karnataka sydpå. Den lever i stedsegrøn skov, hovedsagelig over 1200 meters højde.

Artsnavnet er afledt af latin albus (‘hvid’) og cauda (‘hale’), hvilket hentyder til to små hvide pletter ved basis af halen.

 

 

Han af Nilgiri-irfluesnapper, Eravikulam Nationalpark, nær Munnar, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eumyias sordidus Sri Lanka-irfluesnapper
Denne art er endemisk i de centrale bjerge midt på øen, som regel i højder over 900 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘snavset’, hvilket sigter til fuglens ret kedelige fjerdragt.

 

 

Sri Lanka-irfluesnapper, Pattipola, Nuwara Eliya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eumyias thalassina Irgrøn fluesnapper
Denne markante fugl er udbredt fra det nordlige Pakistan mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina til Sumatra og Borneo. I Himalaya er den en almindelig ynglefugl i højder mellem 1200 og 2600 m, undertiden op til 3200 m. Langt størsteparten af bestanden trækker om efteråret til sydligere områder i Indien, men nogle få forbliver ved foden af bjergene.

Hannens fjerdragt er en smule mere turkisfarvet end hunnens.

Det latinske artsnavn betyder ‘havgrøn’, afledt af oldgræsk thalassios (‘havfarvet’).

 

 

Han af irgrøn fluesnapper, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Luscinia Nattergale m.fl.
Efter en række genetiske studier indeholder denne tidligere store slægt i dag kun 4 arter, to nattergale, blåhals (nedenfor), samt hvidbuget rødstjert (L. phaenicuroides), en asiatisk art, som førhen var det eneste medlem af slægten Hodgsonius.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for nattergale, sandsynligvis afledt af luscus (‘halv-blind’), formodentlig i betydningen ‘godt skjult’, hvilket sigter til disse fugles skjulte levevis, samt cano (‘at synge’). Navnet kan derfor måske oversættes til ‘den lidet sete sanger’.

 

Luscinia svecica Blåhals
I modsætning til nattergalene er denne farvestrålende fugle særdeles iøjnefaldende, når den synger fra toppen af en busk. Opdelt i mindst 10 underarter er den vidt udbredt i tempererede egne af Eurasien, fra Norge mod øst til Stillehavet og det nordvestlige Alaska, mod syd til Spanien, Kaukasus og Pamir-bjergene. Den yngler i pilekrat, birkeskove og moser. Nordlige bestande er trækfugle, hvoraf hovedparten overvintrer i det nordlige Afrika og på det Indiske Subkontinent.

Artsnavnet er latin og betyder ‘svensk’. Den svenske naturhistoriker og sprogforsker, professor i medicin og rektor på universitetet i Uppsala, Olof Rudbeck den Yngre (1660-1740), var pioner inden for botanik og ornitologi. Han indsamlede blåhalsen i Lapland i 1695. Hannens farver mindede ham om det svenske flags farver (i dag er flaget blåt med et gult kors, men dengang havde det gule et mere orange skær), og han navngav den Avis Carolina til ære for den svenske konge, Karl d. 11.

I 1758, da Carl von Linné (1707-78) gav fuglen nyt navn, var enevælden imidlertid blevet afskaffet, og Linné, som ellers normalt nøje fulgte sin mentor Rudbeck, havde stærke forbindelser til partiet Hattarna (således kaldt på grund af hattene, som medlemmerne bar). Af denne grund fandt han sandsynligvis navnet Svecica mere politisk korrekt end Carolina.

 

 

Blåhals han, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blåhals han ved et vandhul, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. T.v. ses elefantgødning. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Monticola Stendrosler
En slægt med 13 arter, som er udbredt i store dele af Afrika og på Madagascar, samt fra Sydeuropa mod øst gennem de nordlige dele af Mellemøsten og Centralasien til Stillehavskysten og Japan, og derfra mod syd til Sumatra. De fleste arter lever i bjerge og klippefyldte områder, hvilket afspejles af slægtsnavnet, som er afledt af latin mons (‘bjerg’) og colere (‘at bo’).

Trods disse fugles drossel-lignende udseende har genetisk forskning vist, at de i realiteten er jordlevende fluesnappere.

 

Monticola cinclorhynchus Himalaya-stendrossel
Hannen er en markant fugl, med blå isse og strube, rødlig kastanjefarvet underside og overgump, et bredt sort bånd, som strækker sig fra næbbet gennem øjet til kinden, samt en hvid og en blå plet på den iøvrigt sorte vinge. Hunnen er brun med lysere underside, fyldt med brede, mørke, V-formede markeringer.

Denne art yngler i skove og krat i højder mellem 1200 og 2200 m, fra Afghanistan langs Himalaya mod øst til Arunachal Pradesh. Om vinteren træffes den i størsteparten af det Indiske Subkontinent samt i dele af Myanmar.

Artsnavnet betyder ‘ med næb som en vandstær (Cinclus)‘, afledt af oldgræsk kinklos, en lille uidentificeret fugl, muligvis en drossel, samt rhynkhos (‘næb’), hvilket sigter til artens lange tynde næb.

 

 

Han af Himalaya-stendrossel, Mahaveer Wildlife Sanctuary, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Monticola solitarius Blådrossel
Denne fugl er vidt udbredt. Den yngler fra den Iberiske Halvø og Nordafrika mod øst gennem Mellemøsten og dele af det sydlige Centralasien og Himalaya til Kina, Korea, Sakhalin og Japan, med en isoleret bestand på Malakka-halvøen og Sumatra.

Om vinteren findes den i et kolossalt stort område, omkring Middelhavet, i Ethiopien, og fra Arabien gennem det sydlige Iran og den Indiske Halvø til det sydlige og østlige Kina, Korea og Japan, og derfra mod syd til Filippinerne og Java.

Den østlige underart philippensis adskiller sig markant fra de øvrige racer, idet hannens bryst og bug er kastanjefarvede. Den udgør muligvis en selvstændig art.

Artsnavnet, som på latin betyder ‘enlig’, kan dateres tilbage til den engelske naturhistoriker John Ray (1627-1705), der i bogen The ornithology of Francis Willughby of Middleton (1678) kalder den for ‘den enlige spurv’ og har følgende kommentar til den: “Den plejer at sidde alene på toppen af ældgamle bygninger og kirketage, hvorfra den synger yderst sødt, specielt om morgenen, og herfra har den fået sit navn.” (Kilde: Jobling, 2010)

 

 

Blådrossel hun, Eravikulam Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oenanthe Stenpikkere og stensmutter
Efter en række genetiske undersøgelser rummer denne slægt i dag omkring 32 arter, da medlemmer af den nu ugyldige slægt Cercomela, kaldt stensmutter, er blevet placeret i Oenanthe.

Disse fugle er vidt udbredt i Europa, Asien og Afrika, mens en enkelt art, vores hjemlige stenpikker (O. oenanthe), også yngler i Grønland og det østlige Canada, samt i Alaska og det vestlige Canada.

Slægtsnavnet er afledt af græsk oenos ‘vin’ og anthos (‘blomst’), hvilket sigter til, at den almindelige stenpikker vender tilbage til Grækenland fra Afrika om foråret, når vinrankerne blomstrer.

Det engelske navn på stenpikkere er wheatears, et gammelt folkenavn, som betyder white arse (‘hvid røv’) – et navn, som den almindelige stenpikker fik på grund af sin iøjnefaldende hvide overgump.

 

Oenanthe fusca Brunbuget stensmutte
Denne lille brune fugl, der tidligere blev kaldt for Cercomela fusca, er ret almindelig i klippefyldte områder eller på mure af gamle bygninger. Den er ofte meget tillidsfuld. Den er udbredt i det østlige Pakistan, det sydlige Nepal, samt det nordlige og centrale Indien, overvejende i tørre egne.

Artsnavnet er latin og betyder ‘brun’.

 

 

Brunbuget stensmutte på en mur i det forfaldne Ranthambhor Fort, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brunbugede stensmutter, Jaisalmer, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne brunbugede stensmutte sidder på tørret kogødning, Jaisalmer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oenanthe picata Orientstenpikker
Denne fugl træffes mest i ørkenområder og yngler fra Turkmenistan mod øst til Kirgisien, mod syd til Iran og det vestlige og nordlige Pakistan. De nordligste bestande er trækfugle, som overvintrer så langt mod syd som Madhya Pradesh og det nordlige Maharashtra. Om vinteren kan arten ses i forskellige habitater, bl.a. ørken, krat, agerland og landsbyer.

På engelsk kaldes arten for variable wheatear, et passende navn, da den har 3 farvefaser. Hos den sortbugede fase er hannen knaldsort med hvid overgump, underhaledækfjer, samt basis og ydersider af halen. Hunnen er sodfarvet, hvor hannen er sort. Hos den hvidbugede fase ligner hannen den sortbugede fase, men har hvid bug. Hos den hvidkronede fase ligner hannen den hvidbugede fase, men isse og nakke er hvide. Hunnerne af de to sidstnævnte faser er brune, hvor hannerne er sorte.

Strengt taget betyder det latinske ord picatus ‘indsmurt i tjære’, men den gængse betydning er ‘broget’, dvs. sort og hvid.

 

 

Orientstenpikker, hvidbuget fase, Khair Pakir, Thar-ørkenen, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoenicurus Rødstjerter
I denne slægt er hannerne generelt meget mere farvestrålende end hunnerne. Den indeholder 14 arter, udbredt fra det vestlige Europa og Nordafrika mod øst gennem tempererede egne af Asien, og derfra mod syd til Indien og Indokina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘rødbrun’) samt oura (‘hale’), der i lighed med det danske navn sigter til disse fugles røde hale. Stjert er en gammel dansk betegnelse for hale.

 

Phoenicurus ochruros Husrødstjert
Denne art, opdelt i omkring 8 underarter, er vidt udbredt, idet den yngler fra Europa (medundtagelse af de nordligste egne, Skotland og Irland) og Mellemøsten mod øst gennem Centralasien til det centrale Kina, mod syd til de nordlige dele af Himalaya. Den overvintrer i Sydeuropa, det nordlige og nordøstlige Afrika, Arabien, Mellemøsten og det Indiske Subkontinent.

Fjerdragten varierer betydeligt. Hanner af de østlige underarter har sort maske og øvre del af brystet, sodfarvet overside, samt rødbrun bug og hale, mens de hos vestlige underarter er næsten sorte med hvidlig undergump og armsvingfjer, samt rødbrun hale.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk okhros (‘bleggul’) samt oura (‘hale’) – et besynderligt navn, da alle racerne har rødbrun hale.

 

 

Husrødstjert han af underarten rufiventris, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Saxicola Bynkefugle
En slægt med omkring 15 arter af insektædende fugle, vidt udbredt i Eurasien og Afrika, samt på Ny Guinea og Madagascar. De er tilknyttet åbne områder med krat og græsklædte arealer.

Slægtsnavnet er afledt af latin saxum (‘klippe’) og incola (‘lever iblandt’), hvilket sigter til den foretrukne biotop hos typearten sortstrubet bynkefugl (S. torquatus), som siden er blevet opsplittet i 5 arter.

 

Saxicola caprata Sort bynkefugl
En vidt udbredt art, som forekommer i åbent land fra Kazakhstan, Turkmenistan og det østlige Iran mod øst gennem det Indiske Subkontinent til Indokina og det sydlige Kina, og derfra mod syd til Filippinerne, Indonesien og Ny Guinea. Omkring 16 underarter er anerkendt.

Kønnene er meget forskellige, idet hannen er overvejende sort med hvidt på overgumpen og den nederste del af bugen, hvide underhaledækfjer og et hvidt vingefelt, mens hunnen er rødligbrun med hvid strube og underhaledækfjer, samt sort hale.

Ifølge den franske naturhistoriker Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), i hans værk Traquet de l’isle de Luçon, fra 1760, var Maria-capra det navn, som indbyggerne på øen Luzon, Filippinerne, anvendte om den sorte bynkefugl – i sandhed et besynderligt navn, som betyder ‘Jomfru Marias hun-ged’. Han har muligvis taget fejl, da andre kilder hævder, at det er det lokale navn på broget viftehale (Rhipidura javanica).

 

 

Sort bynkefugl han, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Syngende han af sort bynkefugl, Dodabetta, Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort bynkefugl hun, Corbett Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Saxicola ferreus Grå bynkefugl
Denne art lever i subtropiske og tropiske skove og krat, fra det østlige Afghanistan mod øst langs Himalaya til store dele af Indokina og Kina. Nogle bestande er trækfugle, som tilbringer vinteren lidt længere sydpå.

Hannen har en sort maske og en hvid øjenbrynsstribe, mens ryggen er mørkegrå med sortagtige striber og undersiden er lysegrå. Hunnen har en bleg udgave af hannens ansigtstegning, mørkebrun overside og rødlig-brun underside, mens halen er rødlig.

Det latinske artsnavn betyder ‘jerngrå’.

 

 

Hanner af grå bynkefugl, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Saxicola leucurus Hvidhalet bynkefugl
Denne fugl lever i rørskov eller højt græs langs Himalayas forbjerge, fra Kashmir mod øst til Arunachal Pradesh, samt i Bangladesh og Myanmar. Den ligner den vidt udbredte sibiriske bynkefugl (S. maurus), men hannens hale er hvid med sort spids og yderfjer. Det hvide ses især, når hannen spreder halefjerene, eller i flugten.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og oura (‘hale’).

 

 

Hvidhalet bynkefugl han, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nectariniidae Solfugle og edderkoppejægere
Denne familie rummer omkring 145 arter. Med deres nedadbøjede næb er disse farvestrålende fugle tilpasset til at suge nektar af blomster (jfr. familienavnet), men de æder også frugt, insekter og edderkopper. Skønt de minder om de amerikanske kolibrier, er disse to grupper overhovedet ikke beslægtet, og deres lighed er et eksempel på konvergent udvikling.

Afrika rummer et mylder af solfugle, og de er også udbredt i Mellemøsten, det Indiske Subkontinent, Indokina, det sydlige Kina, Indonesien, Ny Guinea samt det nordlige Australien.

Generelt er hannerne langt mere farvestrålende end hunnerne, og de har ofte længere hale. Uden for ynglesæsonen anlægger hannen hos mange arter en såkaldt eklipsedragt, som er mere dæmpet i farverne.

 

Cinnyris
En slægt med omkring 56 arter, vidt udbredt i Afrika og Asien.

Slægtsnavnet hentyder til en lille fugl, nævnt af den græske grammatiker Hesychius af Alexandria (5. eller 6. årh. e.Kr.) i hans værk Lexicon.

 

Cinnyris asiaticus Purpursolfugl
Denne solfugl er udbredt fra Oman, det østlige Saudi Arabien og det sydligste Iran mod øst tværs over hele det Indiske Subkontinent til Indokina. Den er meget almindelig i Indien.

 

 

Han af purpursolfugl i eklipsedragt, siddende i en Rohira-busk (Tecomella undulata), Thar-ørkenen, Rajasthan. En han i yngledragt er vist på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Bagan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leptocoma
En slægt med 6 arter, udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Indokina, og derfra mod syd til Indonesien og Ny Guinea med omliggende øer.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leptos (‘fin’) og kome (‘hår’). Hvad det sigter til er uklart.

 

Leptocoma minima Dværgsolfugl
Denne pragtfulde art er endemisk i Western Ghats, fra det nordlige Maharashtra sydpå, hvor den lever i skove ved foden af bjergene. Hannen har skarlagen-brunlig ryg og bryst, skinnende grøn isse, blålig strube samt hvidlig bug.

 

 

Dværgsolfugl æder nektar, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oriolidae Piroler m.fl.
En lille familie med 4 slægter og omkring 38 arter.

 

Oriolus Piroler
Denne slægt er langt den største i familien, idet den omfatter ca. 29 arter, udbredt i store dele af varmere egne af Afrika og Asien. En enkelt art, vores hjemlige guldpirol (O. oriolus), optræder som sommergæst i store dele af Europa.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn for guldpirolen, en imitation af dens kald.

 

Oriolus kundoo Indisk guldpirol
Denne fugl, der tidligere blev betragtet som en underart af den almindelige guldpirol, yngler fra Kazakhstan og det vestlige Xinjiang mod syd til det sydlig-centrale Indien. De nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer på det Indiske Subkontinent, inklusive Sri Lanka.

Artsnavnet er muligvis et lokalt indisk navn på fuglen, eller måske stammer det fra den hinduistiske mytologi. Det kan muligvis også hentyde til kundu, som er et efternavn på Bengali på personer fra Kayastha-samfundet.

 

 

Indisk guldpirol ved et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oriolus xanthornus Orientalsk hættepirol
En vidt udbredt art, som findes på det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod syd til Borneo. Førhen blev den kaldt for sorthovedet pirol.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk xanthos (‘gul’) og ornis (‘fugl’). Formentlig beror ‘u’-et på en skrivefejl.

 

 

Orientalsk hættepirol, Dehra Dun, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hættepirol har fanget en natsværmer, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Otididae Trapper
De fleste medlemmer af denne familie er ret store, nogle endog meget store, bl.a. stortrappen (Otis tarda), der somme tider kan veje op mod 20 kg og således er blandt de tungeste flyvende fugle. Der findes 11 slægter med i alt 26 arter, udbredt i Afrika, Sydeuropa, det centrale og sydlige Asien, samt Australien.

Det danske navn på disse fugle kommer fra middelnedertysk trappe, som er af ukendt oprindelse.

 

Ardeotis
En slægt med 4 arter af meget store trapper, med to arter i Afrika, én i Indien, samt én i det nordlige Australien og det sydlige Ny Guinea.

Slægtsnavnet er en kombination af to andre slægtsnavne, Ardea (hejrer) og Otis (trapper).

 

Ardeotis nigriceps Indisk trappe
Denne store fugl, som kan blive op til 1 m høj og veje 10-15 kilo, var engang vidt udbredt i græsklædte egne af Indien og Pakistan, men er gået alarmerende tilbage på grund af jagt og ødelæggelse af dens levesteder, og i dag omfatter bestanden måske færre end 150 individer. På IUCNs rødliste over truede arter er den opført som udryddelsestruet.

Artsnavnet er afledt af latin niger (‘sort’) og ceps (‘-hovedet’), af caput (‘hoved’).

 

 

Indisk trappe, Sudasari, Desert Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Houbaropsis bengalensis Stor florikan
Denne art er det eneste medlem af slægten. Som den foregående art var den engang ret almindelig, udbredt på fugtige græssletter i det sydlige Nepal, det nordlige og østlige Indien, det sydlige Cambodia og det sydlige Vietnam. Den er ligeledes gået voldsomt tilbage, og i dag er der måske færre en 1000 individer. På IUCNs rødliste over truede arter er den opført som udryddelsestruet.

Første del af slægtsnavnet hentyder til kravetrappen (Chlamydotis undulata), på engelsk kaldt for Houbara bustard, mens anden del er fra oldgræsk opsis (‘fremtoning’), således ‘ligner kravetrappen’.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Bengalen’. Strengt taget udgør Bengalen lavlandet omkring Ganges-Brahmaputra-deltaet, men i 1789, da den tyske naturhistoriker Johann Friedrich Gmelin (1748-1804) beskrev fuglen, dækkede ordet ‘Bengalen’ et betydeligt større område i Nordindien.

Navnet florikan er af ukendt oprindelse.

 

 

Han af stor florikan i parringsspil, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pandionidae

 

Pandion haliaetus Fiskeørn
Denne markante rovfugl, som er det eneste medlem af familien, er udbredt næsten overalt på kloden, idet den dog undgår polarområderne og de fleste ørkener.

Slægtsnavnet hentyder til Pandion, en mytisk konge i Athen. Der var dog to konger af det navn i Athen. De blev ofte forvekslet af senere forfattere, men ingen af dem blev forvandlet til en rovfugl. Pandion d. 2. havde fire børn, af hvilke Nisos af Megara blev forvandlet til en høg. Denne metamorfose, som er detaljeret beskrevet ovenfor under slægten Nisaetus, var sandsynligvis, hvad den franske naturhistoriker Marie Jules César Lelorgne de Savigny (1777-1851) tænkte på, da han flyttede fiskeørnen til en separat slægt i 1809.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hals (‘hav’) og aetos (‘ørn’).

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Fiskeørn, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passeridae Den Gamle Verdens spurve, snefinker
Som familienavnet antyder, er disse fugle, der omfatter omkring 43 arter i 8 slægter, begrænset til den Gamle Verden, og de er ikke nært beslægtede med den Nye Verdens spurve, der tilhører familien Passerellidae. Da de europæiske nybyggere ankom til Amerika, mindede disse fugle dem om spurvene derhjemme, så de kaldte dem for ‘spurve’.

 

Gymnoris Stenspurve
Medlemmerne af denne slægt, som omfatter 4 arter, var førhen placeret i slægten Petronia. En enkelt art findes i Asien, tre andre i Afrika syd for Sahara.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk gymnos (‘nøgen’) og rhis eller rhinos (‘næse’ eller ‘næsebor’).

 

Gymnoris xanthocollis Gulstrubet stenspurv
Denne art forekommer fra det sydøstlige Tyrkiet mod syd gennem det østlige Syrien, Irak og Kuwait til det sydøstlige Arabien, mod øst gennem Iran og det sydlige Afghanistan til Pakistan og hele den Indiske Halvø.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk xanthos (‘gul’) og latin –collis (‘-strubet’), af collum (‘hals’).

 

 

Han af gulstrubet stenspurv, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passer Typiske spurve
En slægt med omkring 28 arter, der er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Slægtsnavnet er det latinske ord for spurve.

 

Passer domesticus Gråspurv
Denne velkendte fugl er oprindeligt hjemmehørende i Europa, det nordlige og nordøstlige Afrika, samt de fleste tempererede og subtropiske egne af Asien, men er siden blevet indført til næsten hele kloden. Mange steder var den førhen en almindelig ynglefugl, men er gået drastisk tilbage i de senere år, hovedsagelig på grund af den øgede anvendelse af kemiske sprøjtemidler i landbruget.

Artsnavnet er latin og betyder ’tilknyttet huse’, af domus (‘hus’).

Andre billeder af denne art kan ses på siderne Dyreliv: Byens dyreliv, samt Natur: Invasive arter.

 

 

På vores hotelværelse i Sawai Madhopur, Rajasthan, fik vi besøg af disse gråspurve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pelecanidae Pelikaner
Disse meget store vandfugle har et kolossalt stort næb og en enorm strubesæk, som kan udspiles til det utroligste, når fuglen er på fiskeri – ikke ulig en stor kurv. Tungen er imidlertid ret lille, hvilket tillader fuglen at sluge store fisk.

Førhen mente man, at strubesækken var beregnet til at rumme mad til adskillige dage, men det er ikke tilfældet. Denne tro var anledningen til en morsom limerick, skrevet i 1910 af den amerikanske digter Dixon Lanier Merritt (1879-1972):

 

Oh, a wondrous bird is the pelican!
His beak holds more than his belican.
He takes in his beak
Food enough for a week.
But I’ll be darned if I know how the helican.

 

En del af spidsfindigheden går desværre tabt i oversættelsen. Her er min (ret frie) udgave:

 

Hvilken underfuld fugl er en pelikan!
Hans næb rummer mer’, end hans mave kan.
Han ta’r i sit næb
en uges føde på slæb,
men Fanden ta’ mig, om jeg ved, hvordan han kan.

 

Der er i alt 8 arter, alle tilhørende slægten Pelecanus. Førhen blev de opdelt i to grupper, én med 4 arter, hvis adulte dragt er overvejende hvid, europæisk hvid (P. onocrotalus), krøltoppet (P. crispus), amerikansk hvid (P. erythrorhynchos), samt australsk (P. conspicillatus), og en anden med de resterende 4 arter, som har overvejende grå eller brun fjerdragt, rosa (P. rufescens), pletnæbbet (nedenfor), brun (P. occidentalis), samt Peru-pelikan (P. thagus).

Nylige DNA-undersøgelser har imidlertid afsløret, at den Gamle Verdens 5 arter (hvid, krøltoppet, rosa, pletnæbbet og australsk) danner én udviklingslinje, mens de amerikanske arter (amerikansk hvid, brun og Peru-pelikan) danner en anden. Hvid pelikan var den første, der afveg fra den fælles stamfader, hvilket antyder, at pelikaner opstod i den Gamle Verden og senere spredtes til Amerika.

Traditionelt er pelikaner blevet betragtet som værende i slægt med skarver, slangehalsfugle, suler, fregatfugle og tropikfugle, men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at de danner en orden, Pelecaniformes, sammen med hejrer, hammerhovedhejre (Scopus umbretta) og træskonæb (Balaeniceps rex).

 

Pelecanus philippensis Pletnæbbet pelikan
Tidligere var denne art, som også kaldes for grå pelikan, talrig på det Indiske Subkontinent, i Indokina og Filippinerne, samt på Sumatra, men er gået drastisk tilbage siden 1920’erne. I dag er den stærkt truet, idet den kun har få spredte ynglekolonier i Indien, Sri Lanka og Cambodia.

Artsnavnet hentyder til Filippinerne, hvor denne art først blev indsamlet. Den var almindelig her indtil begyndelsen af 1900-tallet, men uddøde allerede i 1960’erne.

 

 

Pletnæbbede pelikaner svæver over Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbede pelikaner, nær Mysore. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbede pelikaner i en ynglekoloni i landsbyen Kokkare Belur, nær Mysore. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unger af pletnæbbet pelikan i reden, Kokkare Belur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse unger af pletnæbbet pelikan var faldet ned fra reden og bliver nu plejet, Kokkare Belur. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbede pelikaner lander i søen Tissa Wewa, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pletnæbbet pelikan letter, Tissa Wewa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocoracidae Skarver
Skarver udgør en kosmopolitisk familie med omkring 41 arter af små til mellemstore fiskeædende fugle. Nylige genetiske undersøgelser har konkluderet, at skarver bør placeres i 7 slægter: Phalacrocorax (12 arter), Leucocarbo (16 arter), Microcarbo (5 arter), Urile (3 arter), Nannopterum (3 arter), Gulosus (topskarv), samt Poikilocarbo (perleskarv).

En mængde arter er præsenteret på siderne Silhouetter og Fiskeri.

 

Microcarbo
En lille slægt med 5 arter, som forekommer i Afrika, Eurasien, Australien og New Zealand.

Slægtsnavnet er sammensat af oldgræsk mikros (‘lille’), samt det oprindelige slægtsnavn på skarver, Carbo, som blev oprettet i 1799 af den franske naturhistoriker Bernard-Germain-Étienne de La Ville-sur-Illon (1756-1825), greve af Lacépède.

 

Microcarbo niger Javaskarv
Denne lille art er vidt udbredt i Asien, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige og østlige Kina og Indokina, med en isoleret bestand på Java.

Det danske navn hentyder til, at type-eksemplaret blev indsamlet på Java.

 

 

Javaskarver, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Javaskarver hviler på resterne af et kajanlæg, Backwaters, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Javaskarv sluger en fisk, Haleji Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Javaskarv, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Javaskarv hviler på en klippe, Sigiriya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocorax
I øjeblikket indeholder denne slægt 12 arter. Slægtsnavnet kommer af oldgræsk phalakros (‘skaldet’) og korax (‘ravn’), hvor ‘skaldet’ hentyder til den hvide (men fjerklædte) isse hos storskarven (nedenfor) i yngletiden, mens ‘ravn’ formodentlig sigter til den i øvrigt sorte fjerdragt hos denne fugl.

 

Phalacrocorax carbo Storskarv
Denne art har en meget stor, men noget pletvis udbredelse, idet den findes i hele Europa og det meste af Asien, i Australien og New Zealand, samt i det nordøstlige Nordamerika og Grønland.

I 1800-tallet blev denne art forfulgt overalt i Europa, dels fordi den var en konkurrent til fiskerne, dels fordi dens gødning ødelagde de træer, hvori den ynglede. Den fuldstændige modsætning til denne forfølgelse ses i Fjernøsten, hvor fiskere gennem tusinder af år har anvendt tæmmede skarver til fiskeri. Billeder af denne praksis kan ses på siden Fiskeri.

Artsnavnet er latin og betyder ‘trækul’, hvilket naturligvis hentyder til fuglens farve.

 

 

Koloni af storskarv i døde træer, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. Neden for træerne hviler en sambarhjort (Cervus unicolor) og en sumpkrokodille (Crocodylus palustris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skarvereder i et dødt træ, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocorax fuscicollis Indisk skarv
Denne art lever fortrinsvis i ferskvand. Den har en pletvis udbredelse fra Pakistan, Indien og Sri Lanka mod øst til Vietnam. Den ligner Javaskarven (ovenfor), men er lidt større, med længere næb.

Artsnavnet er afledt af latin fuscus (‘mørk’ eller ‘brun’) og collum (‘hals’).

 

 

Indiske skarver raster i døde træer, Parakrama Samudra Wewa, nær Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske skarver hviler i et træ sammen med enkelte slangehalsfugle (Anhinga melanogaster) og pletnæbbede pelikaner (Pelecanus philippensis), Tissa Wewa-søen, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Talrige indiske skarver, Minneriya Wewa-søen, nær Sigiriya, Sri Lanka. De hvide fugle i baggrunden er hvide pelikaner (Pelecanus onocrotalus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phasianidae Hønsefugle
Denne familie, som rummer omkring 190 arter, omfatter bl.a. fasaner, agerhøns, ryper, junglehøns, vagtler og påfugle. Disse fugle findes over hele kloden, med undtagelse af Antarktis.

Ifølge de seneste genetiske undersøgelser regnes perlehøns og den Nye Verdens vagtler for særskilte familier under navnene Numididae og Odontophoridae.

 

Francolinus Frankoliner
Indtil begyndelsen af 1990’erne placerede de fleste autoriteter alle frankoliner, omkring 40 arter, i denne slægt. Efter omfattende genetiske studier er de fleste imidlertid blevet overført til adskillige andre slægter, og systematikken er blevet revideret flere gange i de seneste år.

Tre asiatiske arter hører fortsat hjemme i Francolinus, mens de øvrige to asiatiske arter er blevet overført til slægten Ortygornis (nedenfor).

Slægtsnavnet er afledt af italiensk francolino. I bogen The ornithology of Francis Willughby of Middleton (1678), skriver den engelske naturhistoriker John Ray (1627-1705): “Af italienerne kaldes de for francolini, fordi de var franci, dvs. frie fugle, da det er forbudt for menigmand at tage dem, og prinser giver dem ret til at leve i fred.”

Måske var frankoliner blevet indført til Italien af kongelige på den tid. Ellers kan snakken dreje sig om agerhønen (Perdix perdix).

 

Francolinus francolinus Sort frankolin
Denne art er udbredt fra Cypern og det sydlige Tyrkiet gennem Irak, Iran og Afghanistan til Pakistan, det nordlige Indien, det sydlige Nepal og Bangladesh. Førhen havde den en større udbredelse, men overdreven jagt har decimeret dens antal.

Den høres tiere end den ses og opdages ofte ved sit gennemtrængende, ret nasale kald: erp-serp-e-serp-serp, med et kort ophold efter den tredje lyd, og de to sidste lyde udstødt meget hurtigt efter hinanden.

Arten er blevet valgt som statsfugl i Haryana.

 

 

Han af sort frankolin, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gallus Junglehøns
En lille slægt med 4 arter, udbredt fra Himalayas forbjerge mod øst til det sydlige Kina, mod syd gennem det østlige og sydlige Indien til Sri Lanka, samt fra Indokina og Filippinerne mod syd til Indonesien.

Slægtsnavnet er det latinske ord for tamhønen, som hovedsagelig nedstammer fra bankivahønen (G. gallus). Mere herom findes på siden Dyreliv – Dyrearter i menneskets tjeneste: Fjerkræ.

 

Gallus lafayetii Sri Lanka-junglehøne
Denne pragtfulde fugl er endemisk i Sri Lanka, hvor den er nationalfugl. Den lever i forskellige typer skov og krat, fra lavlandet op til omkring 2000 meters højde.

Artsnavnet blev givet til minde om den franske aristokrat og militærofficer Marie-Joseph du Motier de La Fayette (1757-1834), der betragtes som en helt i USA, hvor han kæmpede i den Amerikanske Revolutionskrig, idet han ledede revolutionære tropper i adskillige slag. Efter at være vendt tilbage til Frankrig var han en nøglefigur i den Franske Revolution i 1789 og Juli-revolutionen i 1830.

Forbindelsen mellem denne mand og junglehøns er svær at få øje på.

 

 

Sri Lanka-junglehøns, Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Junglehønsene i Sinharaja Forest Reserve er blevet så vante til turister, at de ignorerer dem totalt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gallus sonneratii Grå junglehøne
Denne art er endemisk i Indien, hvor den lever i forskellige skovtyper og krat, fra den sydlige del af Rajasthan, Madhya Pradesh og Odisha mod syd til sydspidsen af halvøen. Den er en af forfædrene til tamhønen (mere om dette emne findes på siden Dyreliv – Dyrearter i menneskets tjeneste: Fjerkræ).

Artsnavnet blev givet til ære for den franske naturhistoriker, koloni-administrator og opdagelsesrejsende Pierre Sonnerat (1748-1814), som var vidt berejst i Asien gennem mange år og beskrev mange nye plante- og dyrearter.

 

 

Rede med æg af grå junglehøne, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ortygornis Frankoliner
Som beskrevet ovenfor under Francolinus rummer denne slægt 3 arter, grå frankolin (nedenfor), sumpfrankolin (O. gularis), samt den afrikanske topfrankolin (O. sephaena), som tidligere var placeret i den monotypiske slægt Dendroperdix.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ortyx (‘vagtel’) og ornis (‘fugl’), hvilket hentyder til, at disse frankoliner er relativt små.

 

Ortygornis pondicerianus Grå frankolin
Denne fugl, opdelt i 3 underarter, er udbredt langs kysten af Iran, på hele den Indiske Halvø, samt langs nordvestkysten af Sri Lanka. Den lever i åbent land, bl.a. græsklædte arealer, krat og agerland. En typisk morgenlyd i Indien er dens gennemtrængende kald, hvor han kalder kike-liki-kike-liki-kike-liki, og hunnen svarer tee-tee-tee.

Artsnavnet hentyder til den tidligere franske koloni Pondicherry, Tamil Nadu, som i dag kaldes for Puduchcheri. Type-eksemplaret blev indsamlet dér.

 

 

Grå frankoliner, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Morgensolen oplyser denne fødesøgende grå frankolin, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pavo Påfugle
En lille slægt med kun 2 arter, indisk påfugl (nedenfor), samt grøn påfugl (P. muticus), der er begrænset til nogle få lokaliteter fra Indokina mod syd til Indonesien.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for påfugl.

 

Pavo cristatus Indisk påfugl
Denne fantastiske fugl er hjemmehørende i Indien, det sydlige Nepal, samt Sri Lanka, men er blevet indført mange andre steder som statussymbol eller kæledyr. Den figurerer i den indiske mytologi, og af denne grund beskyttes den og bliver ofte meget tillidsfuld. Den er Indiens nationalfugl.

Artsnavnet er latin og betyder ‘toppet’.

Det klassiske græske ord for påfugl var taos, afledt af persisk tavus. Den berømte Påfugletrone, på persisk kaldt for Takht-i-Tavus, var et storslået eksempel på mogulsk håndværk, dækket af guld og diamanter. Den blev beordret fremstillet i begyndelsen af 1600-tallet af den mogulske kejser Shah Jahan (1592-1666) og blev opstillet i Diwan-i-Khas (audiensværelset) i det Røde Fort i Delhi. Den havde navn efter to spillende påfugle, udskåret på bagsiden af tronen.

I begyndelsen af 1700-tallet begyndte mogulernes magt at smuldre, og i 1739 invaderedes Delhi af en hær, ledet af Nader Shah (1688-1747), en Turkoman-muslim fra det nordøstlige Iran. Titusinder af byens indbyggere blev massakreret, og da de forlod den i 1739, medbragte de Påfugletronen og mange andre værdier som krigsbytte. Da Nader Shah blev myrdet af sine egne officerer i 1747, forsvandt tronen og blev højst sandsynligt destrueret på grund af dens værdier.

 

 

Påfugle drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Påfugl hun med kyllinger, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Påfugl han danser foran en hun, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Spillende påfugl, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne mosaik gengiver en påfugl, som danser foran to hunner, City Palace, Udaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Picidae Spætter
Denne familie, der rummer omkring 240 arter i 35 slægter, forekommer i hele verden med undtagelse af Australien, Ny Guinea, New Zealand og Madagascar, samt i de polare regioner. De fleste arter er kendt for deres karakteristiske måde at søge føde på, idet de hakker i træstammer og grene. Mange arter kommunikerer i yngletiden ved at tromme på træstammer med næbbet.

 

Chrysocolaptes Større sultanspætter
Medlemmerne af denne slægt, som omfatter 9 arter, kan kendes på deres skarlagenrøde eller stærkt gule ryg. De er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khrysos (‘guld’) og kolaptes (‘den der mejsler ud’).

 

Chrysocolaptes festivus Hvidnakket sultanspætte
Denne art er en ret fåtallig ynglefugl i det centrale og sydlige Indien, samt i Sri Lanka. Den lever i forskellige åbne skovtyper.

Artsnavnet er latin og betyder ‘munter’, hvilket formodentlig hentyder til dens farvestrålende fjerdragt.

 

 

Hvidnakket sultanspætte, Anuradhapura, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendrocopos Flagspætter
En vidt udbredt slægt i Eurasien og Nordafrika. Førhen rummede den omkring 25 arter, men mange er blevet overført til andre slægter, og kun 12 arter er forblevet i Dendrocopos.

Slægtsnavnet er afledt af græsk dendron (‘træ’) og kopos (‘hårdt arbejde’), hvilket naturligvis hentyder til deres fødesøgning.

 

Dendrocopos macei Okkerflagspætte
Denne vidt udbredte art lever mest i ret tørre skove, fra det nordlige Pakistan mod øst langs Himalaya til det sydvestlige Kina, samt desuden i det nordlige Myanmar, Bangladesh og langs de nordøstlige kyster af Indien. I Himalaya er den begrænset til lavere højder, overvejende under 1800 m.

Artsnavnet blev givet til minde om den franske kaptajn og opdagelsesrejsende Marc Joseph Macé Marion-Dufresne (1724-72), som udforskede dele af det Indiske Ocean og Stillehavet og gjorde betydningsfulde opdagelser på Tasmanien og i New Zealand. Han blev dræbt af Maorier, mens ekspeditionen gjorde et længere ophold i land i New Zealand.

 

 

Denne han af okkerflagspætte søger føde på en stamme af et dødt koraltræ (Erythrina stricta), Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dinopium Mindre sultanspætter
Medlemmerne af denne slægt, som rummer 5 arter, minder om de større sultanspætter (ovenfor), men er mindre. Slægten har en lignende udbredelse.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk deinos (‘mægtig’) og ops (‘fremtoning’), hvilket sigter til deres farvestrålende fjerdragt.

 

Dinopium psarodes Sri Lanka rødrygget sultanspætte
Denne fugl er endemisk i Sri Lanka, hvor den er vidt udbredt og almindelig i åbne skove, plantager og parker. Den mangler kun i øens nordligste egne. Den blev førhen regnet for en underart af sortgumpet sultanspætte (D. benghalense).

Artsnavnet er afledt af oldgræsk psaros (‘spættet som en stær’), afledt af psar (‘stær’), samt oides (‘minder om’), hvilket sigter til dens spættede underside.

 

 

Sri Lanka rødrygget sultanspætte, Bolgoda-søen, sydvestlige Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Picus Grønspætter
Denne slægt rummer omkring 13 arter, udbredt i størstedelen af Eurasien samt i Nordafrika. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for spætte.

 

Picus xanthopygaeus Skælstrubet grønspætte
Denne art har en spredt forekomst på det Indiske Subkontinent samt i Indokina.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk xanthos (‘gul’) og pyge (‘overgump’).

Den minder om den lidt større skælbuget grønspætte (P. squamatus), som imidlertid er ustribet på strube og bryst, kun på bugen. Denne art er vist på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Himalaya.

 

 

Skælstrubet grønspætte, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ploceidae Væverfugle m.fl.
Denne familie rummer 15 slægter med omkring 117 arter, udbredt i Afrika, Madagascar og tropiske egne af Asien.

 

Ploceus Ægte væverfugle
En stor slægt med omkring 65 arter, hvoraf langt hovedparten er hjemmehørende i Afrika, med nogle få arter i Asien. Genetisk forskning antyder, at mange arter bør overføres til andre slægter.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk plokeus (‘væver’), oprindeligt fra pleko (‘at flette’), givet med henblik på disse fugles reder, der ofte består af fint sammenflettede strimler af græs eller andre planter.

 

Ploceus manyar Stribet væver
Det oprindelige udbredelsesområde for denne fugl er fra det Indiske Subkontinent mod øst til Indokina, med separate bestande på Java og Bali. Den er også blevet indført til det nordlige Egypten, Saudi Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, Qatar og Singapore.

Den yngler i små kolonier og anlægger reden i høje planter langs søbredder eller i moser.

Artsnavnet er afledt af Tamil manja, et ord, som anvendes for væver-arter.

 

 

Stribet væver han, Tissa Wewa-søen, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han har lige påbegyndt en rede, Tissa Wewa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ploceus philippinus Bayavæver
Denne art er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Indokina, og derfra mod syd til Java og Bali.

Den lever i forskellige habitater, bl.a. græsland, sekundær skov, krat og dyrkede områder. Den bygger en rede, som hænger ned fra en busk eller et træ.

Det latinske artsnavn blev oprettet i 1760 af den franske zoolog Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), idet han fejlagtigt antog, at type-eksemplaret kom fra Filippinerne. Det danske navn er navnet på fuglen på Hindi.

 

 

Han af bayavæver i aftensol, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den sene eftermiddagssol oplyser denne han af bayavæver, som sidder på sin rede, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ufærdige reder (øverst) og færdigbygget rede af bayavæver i højt græs, Punjab. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittaculidae Asiatiske og australske papegøjer
Tidligere var alle papegøjer placeret i familien Psittacidae, der rummede omkring 360 arter, fordelt på 92 slægter. Genetisk forskning har imidlertid medført, at asiatiske, australske og Indiske Ocean-papegøjer, samt de afrikanske dværgpapegøjer (Agapornis), i alt 55 slægter og ca. 195 arter, er blevet overført til en særskilt familie.

 

Loriculus Flagermuspapegøjer
En slægt med 15 arter af meget små, overvejende grønne papegøjer, som er udbredt på det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod syd til Indonesien og Ny Guinea.

Slægtsnavnet er diminutiv af slægtsnavnet Lorius (lorier), en gruppe af farvestrålende papegøjer, som findes i Indonesien og Ny Guinea. Ordet lori stammer fra malajisk luri, et ord, der blev anvendt for forskellige farvestrålende papegøjer.

Det danske navn hentyder til, at disse papegøjer er i stand til at sove med hovedet hængende nedad, i lighed med flagermus.

 

Loriculus vernalis Blåstrubet flagermuspapegøje
Denne art findes i bjergegne på den Indiske Halvø, i det østlige Himalaya fra Sikkim mod øst, samt i Indokina. Den lever i forskellige skovtyper, bl.a. bambus, hvis frø den æder. Andre fødeemner omfatter knopper, blomster, nektar samt frugter af figentræer (Ficus) og andre planter.

Strengt taget betyder artsnavnet ‘forår’ på latin, men kan også betyde ‘grøn’.

 

 

Blåstrubede flagermuspapegøjer æder frø af bambus, som har blomstret og nu er døende, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula Ædelparakitter
En slægt med 13 mellemstore, overvejende grønne papegøjer, hvoraf de fleste findes i Asien, med nogle få repræsentanter på øer i det Indiske Ocean øst for Afrika.

Slægtsnavnet er diminutiv af det latinske ord for papegøjer, psittacus, således ‘lille papegøje’ – ikke et særlig godt navn, da slægten rummer adskillige ret store arter.

 

Psittacula alexandri Skægparakit
En vidt udbredt art, som er opdelt i 8 underarter. Den forekommer fra det sydlige Nepal og det nordlige Indien mod øst til det sydlige Kina, samt på Andamanerne, Java og Bali, og forskellige øer ud for Sumatra og Borneo, men ikke på fastlandet af disse to øer.

Artsnavnet sigter til Alexander den Store (356-323 f.Kr.), hvis soldater bragte talrige fugle fra Indien tilbage til Europa, formodentlig også denne art. Det danske navn hentyder til den sorte strube og nederste del af kinden.

 

 

Skægparakit, Kalighat, Andamanerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skægparakit æder bark, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula columboides Dueparakit
Denne farvestrålende parakit findes i Western Ghats, fra omkring Mumbai mod syd til Kerala, i Nilgiri- og Palni-bjergene i Tamil Nadu, samt i dele af Eastern Ghats.

Artsnavnet er afledt af latin columba (‘due’) og oldgræsk oides (‘ligner’), hvilket sigter til dens bløde, pastelblå og grå fjerdragt. Det danske navn er således en direkte oversættelse af det latinske navn.

 

 

Død han af dueparakit, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula cyanocephala Blommehovedet ædelparakit
Denne art er endemisk på det Indiske Subkontinent, hvor den findes i alle lande, men er sjælden i Pakistan. Hannen har et farvestrålende hoved, knaldrødt i panden, som langsomt glider over i purpurblåt i nakken. Hunnens hoved er gråt med et blåligt skær.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk kyanos (‘mørkeblå’) og kephale (‘hoved’).

Den blev tidligere betragtet som værende samme art som rosenhovedet ædelparakit (P. roseata), men er siden blevet ophøjet til en særskilt art.

 

 

Han af blommehovedet ædelparakit, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af blommehovedet ædelparakit, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula eupatria Stor alexanderparakit
Denne art er et af slægtens største medlemmer, med en længde op til 60 cm og en vægt op mod 300 g. Den er udbredt fra det østlige Afghanistan mod øst gennem det Indiske Subkontinent, syd for Himalaya, til Indokina, og den har også etableret forvildede bestande i Iran og Irak, samt på den Arabiske Halvø. Den lever i forskellige åbne skovtyper og landbrugsland.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk eu (‘god’) og patria (‘afstamning’), således ‘af nobel afstamning’. Det danske navn hentyder til Alexander den Store (356-323 f.Kr.), hvis soldater bragte talrige fugle fra Indien tilbage til Europa, formodentlig også denne art. Forstavelsen ‘stor’ adskiller arten fra lille alexanderparakit (nedenfor).

 

 

Han af stor alexanderparakit, Polonnaruwa, Sri Lanka. Hunnen mangler den sorte stribe på kinden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula himalayana Skiferhovedet ædelparakit
Hovedsagelig udbredt i Himalaya, fra det nordlige Pakistan mod øst til Arunachal Pradesh, men forekommer tillige i visse bjergområder i det vestlige Pakistan og det østlige Afghanistan. Den er en af de få papegøjearter, som foretager årstidsbestemte bevægelser, idet den om sommeren lever i højder op til omkring 2500 m, mens vinteren tilbringes i lavereliggende dale, oftest under 1000 meters højde.

 

 

Skiferhovedet ædelparakit, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula krameri Halsbåndsparakit, lille alexanderparakit
Denne almindelige art, som er opdelt i 4 underarter, er vidt udbredt, idet den forekommer fra Pakistan mod øst til Myanmar og det sydøstlige Kina, mod syd til Sri Lanka, samt i den afrikanske Sahel-zone, fra Mauritanien og Senegal mod øst til Uganda og Somalia.

Morgen og aften flyver store flokke fra og til deres overnatningspladser, idet de laver en fantastisk larm på grund af deres gennemtrængende kald.

Artsnavnet blev givet til ære for den tyske læge og naturhistoriker Wilhelm Heinrich Kramer (1724-65), der arbejdede som læge nær Wien gennem 14 år. I 1756 offentliggjorde han et værk med titlen Elenchus Vegetabilium and Animalium per Austriam inferiorem Observatorum, en beskrivelse af flora og fauna i Nedre Østrig.

 

 

Halsbåndsparakitter og en enkelt stor alexanderparakit (se ovenfor) æder jord, sikkert for at få mineraler, Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af halsbåndsparakit, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Halsbåndsparakitter ved deres redehuller, Keoladeo Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af halsbåndsparakit æder frugter af et træ, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fugle til salg på et marked: Halsbåndsparakitter (nederste bur), samt undulater (Melopsittacus undulatus) og hvide pragtfinker, Old Delhi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacula longicauda Langhalet ædelparakit
Denne ret store art forekommer på Andamanerne, Nicobarerne og Coco-øerne nord for Andamanerne, samt på Malakka-halvøen, Sumatra og Borneo.

Artsnavnet er afledt af latin longus (‘lang’) og cauda (‘hale’).

 

 

Langhalet ædelparakit, Havelock Island, Andamanerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pteroclidae Sandhøns
Sandhøns er 16 arter af jordlevende kompakte fugle, der ligner en krydsning mellem en due og en agerhøne. Genetisk forskning har vist, at deres nærmeste slægtninge er duer (Columbidae) samt mesiterne (Mesitornithidae) i Madagascar.

Disse fugle lever på åbne stepper og i andre græsklædte områder, samt halvørkener. De er opdelt i to slægter, Pterocles (nedenfor), samt Syrrhaptes med 2 arter. De sidstnævnte er begrænset til det centrale Asien, skønt steppehønen (S. paradoxus) er berømt for sine uregelmæssige invasioner af Europa.

 

Pterocles
Medlemmer af denne slægt, som omfatter 14 arter, findes i Afrika og det sydvestlige Europa, samt fra Mellemøsten østpå til det Indiske Subkontinent.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pteron (‘vinge’) og kles (‘bemærkelsesværdig’, ‘strålende’), hvilket sigter til de mange smukke medlemmer af slægten.

 

Pterocles exustus Brunbuget sandhøne
En vidt udbredt art, som forekommer i den afrikanske Sahel-zone, fra Mauritanien og Senegal mod øst til Eritrea, og derfra mod syd gennem Ethiopien og Kenya til det nordlige Tanzania, samt i Arabien, det sydlige Iran og den vestlige halvdel af den Indiske Halvø. Underarten floweri fra Nildalen i Egypten var regnet som udryddet, indtil den blev genopdaget i 2012.

Den lever i meget tørre områder, og på det Indiske Subkontinent er den specielt almindelig i Thar- og Sindh-ørkenerne.

Artsnavnet er latin og betyder ‘brændt’ eller ‘sveden’, hvilket hentyder til hannens mørke bug.

 

 

Han og hun af brunbuget sandhøne, siddende blandt gødning af indisk vildæsel (Equus hemionus ssp. khur), Little Rann of Kutch, Gujarat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotidae Bulbuler etc.
Bulbuler er mellemstore spurvefugle, som tæller 27 slægter med i alt ca. 150 arter. De er udbredt i det meste af Afrika og gennem Mellemøsten og det sydlige Asien til Japan, og derfra mod syd til Indonesien. De afrikanske arter er overvejende skovfugle, mens hovedparten af de asiatiske arter lever i åbent land.

 

Acritillas indica Gulgrøn bulbul
Denne kraftigt gule fugl, med grønlig hætte, ryg og vinger, er det eneste medlem af slægten. Den lever i tæt skov i det sydvestlige og sydøstlige Indien, samt i Sri Lanka.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk akritos (‘forvirret’) og illas (‘drossel’). Hvad det hentyder til, er uklart.

 

 

Gulgrøn bulbul, Anshi Nationalpark, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rugende gulgrøn bulbul, Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotus Typiske bulbuler
Medlemmer af denne slægt, der tæller omkring 32 arter, er vidt udbredt i Afrika, samt fra Mellemøsten gennem det Indiske Subkontinent til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pyknos (‘tyk’ eller ‘kompakt’) og noton (‘ryg’). Det blev indført i 1826 af den tyske zoolog og sagfører Friedrich Boie (1789-1870), som beskrev mange nye arter og adskillige nye slægter af fugle. Formodentlig fandt Boie, at disse fugle var ret kompakte.

Han og hans bror Heinrich beskrev også omkring 50 nye arter af krybdyr.

 

Pycnonotus cafer Rødgumpet bulbul
En meget almindelig ynglefugl i Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka og Myanmar. Den er blevet indført til mange andre egne af verden og er blevet invasiv i adskillige lande i Stillehavet, bl.a. Fiji, Samoa, Tonga og Hawaii. Den er tillige blevet etableret i dele af det sydlige Arabien, New Zealand, USA og Argentina og betragtes som værende blandt verdens 100 værste invasive arter. (Kilde: Lowe et al. 2000. 100 of the World’s Worst Invasive Species: A Selection from the Global Invasive Species Database. The Invasive Species Specialist Group)

I zoologisk sammenhæng betyder det latinske artsnavn blot ‘fra Sydafrika’. Det beror på en misforståelse. Da fuglen blev beskrevet i 1760 af den franske naturhistoriker Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) i hans værk Ornithologie, ou, Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, especes & leurs variétés, troede han åbenbart, at type-eksemplaret var indsamlet ved Kap Det Gode Håb i Sydafrika.

Egentlig kommer ordet cafer af arabisk kafir (‘vantro’), en betegnelse for mennesker, som ikke underkaster sig Guds velsignelse, dvs. ikke-muslimer. Senere blev ordet fortrinsvis anvendt om kristne, men i Østafrika også om sorte hedninge. I 1700-tallet adopterede engelske missionærer i Sydafrika ordet i betydningen ‘hedning’, idet de hentydede til ikke-kristne sorte sydafrikanere. I 1900-tallet ændrede ordet betydning, idet det blev en nedladende betegnelse for sorte afrikanere i almindelighed. (Kilde: etymonline.com/word/kaffir)

 

 

Rødgumpet bulbul drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotus jocosus Rødøret bulbul
Denne langtoppede art er almindelig, udbredt på den Indiske Halvø, i Indokina og det sydlige Kina, samt på Malacca-halvøen, men er blevet indført mange andre steder og har dannet forvildede bestande i bl.a. Australien, Mauritius, Los Angeles, Hawaii og Florida. Den lever i åben skov, krat og agerland.

Artsnavnet er afledt af latin iocosus (‘lystig’), fra iocus (‘spøg’), hvilket formodentlig sigter til dens Harlekin-lignende farver.

 

 

Rødørede bulbuler og perlehalsduer (Spilopelia chinensis) på et foderbræt, Periyar, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rødøret bulbul, Dodabetta, Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotus leucotis Hvidøret bulbul
Denne art forekommer i tørre skove, krat, parker og haver, og den ses ofte i landsbyer og byer, hvor den kan blive ret tillidsfuld. Den er udbredt fra det sydlige Irak og det nordøstlige Arabien mod øst gennem Iran og Afghanistan til Pakistan og det nordvestlige Indien.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og otis (‘-øret’), fra ous (‘øre’), hvilket hentyder til den store hvide plet på kinden.

 

 

Hvidørede bulbuler, Jaisalmer, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidørede bulbuler i parringsspil, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotus penicillatus Pragtbulbul
Denne endemiske art er en temmelig fåtallig ynglefugl i Sri Lankas højland, hvor den forekommer i forskellige skovtyper.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med børsteagtige duske’, afledt af penicillus, diminutiv af peniculus (‘børste’). Navnet hentyder til den gule fjerdusk bag øjet.

Tidligere var denne art placeret i slægten Kelaartia, opkaldt efter den srilankanske læge og naturhistoriker Edward Frederick Kelaart (1819-60), som beskrev mange plante- og dyrearter fra øen.

 

 

Pragtbulbul, Pidurutalagala, nær Nuwara Eliya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rallidae Vandhøns
Vandhønsenes familie, der bl.a. omfatter rørhøns, blishøns, rørvagtler og rikser, findes overalt på kloden med undtagelse af polarområderne. Den er opdelt i 41 slægter med i alt ca. 156 arter.

 

Amaurornis
En lille slægt med 5 arter, som forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til Taiwan, og derfra mod syd til Ny Guinea, Australien og Salomon-øerne.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk amauros (‘mørk’ eller ‘brun’) og ornis (‘fugl’).

 

Amaurornis phoenicurus Hvidbrystet rørhøne
Denne fugl er vidt udbredt i sumpe og andre vådområder, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, Taiwan og Filippinerne, og derfra mod syd til Indonesien.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘karmoisinrød’ eller ‘rødlig’) og oura (‘hale’), hvilket sigter til artens rødbrune undergump.

 

 

Hvidbrystet rørhøne spadserer på blade af indisk lotus (Nelumbo nucifera), Tissa Wewa-søen, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fulica Blishøns
Denne slægt, som rummer 10 arter, er udbredt i hele verden med undtagelse af polar-regionerne.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for blishøne.

 

Fulica atra Blishøne
Som ynglende har blishønen en meget stor udbredelse. Nominatracen findes fra Azorerne, de Canariske Øer og Nordafrika gennem Europa og Mellemøsten mod øst til Stillehavet, og mod syd til det Indiske Subkontinent, inklusive Sri Lanka. Andre racer yngler i Ny Guinea, Australien og New Zealand. De nordligste bestande er trækfugle.

Artsnavnet betyder ‘sort’ på latin.

 

 

Blishøns, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Porphyrio Sultanhøns
En slægt med 10 arter, som findes i varmere egne på alle kontinenter (naturligvis med undtagelse af Antarktis).

Slægtsnavnet er Oldtidens græske navn på den europæiske sultanhøne (P. porphyrio).

 

Porphyrio poliocephalus Indisk sultanhøne
Denne markante fugl, også kaldt for gråhovedet sultanhøne, forekommer i sumpland og vegetationsrige søer i et meget stort område, idet den findes i det østlige Tyrkiet, Irak, Kaukasus, det nordlige Iran, det Indiske Subkontinent, Indokina og det sydlige Kina, samt på Malakka-halvøen og i det nordlige Sumatra.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk polios (‘grå’) og kephale (‘hoved’).

 

 

Stor flok af indiske sultanhøns, Carambolim-søen, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rallina
En lille slægt med 4 arter, som forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til det nordlige Australien.

Slægtsnavnet er afledt af et andet slægtsnavn, Rallus (rikser).

 

Rallina canningi Andaman-kastanjerikse
Som dens navn fortæller, er denne farvestrålende fugl endemisk på Andamanerne.

Artsnavnet hædrer den britiske statsmand Charles John Canning (1812-62), 1. Jarl af Canning og generalguvernør i Indien 1856-62.

 

 

Denne Andaman-kastanjerikse blev skudt af en krybskytte, Mount Harriet Nationalpark, Andamanerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Recurvirostridae Klyder og stylteløbere
Disse vadefugle er karakteriseret ved deres meget lange, tynde ben. De er udbredt over hele kloden, med undtagelse af polar-regionerne.

 

Himantopus Stylteløbere
Stylteløbere findes på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis. Efter de seneste genetiske undersøgelser anerkendes 6 arter, alle tilhørende denne slægt med undtagelse af rødbrystet stylteløber (Cladorhynchus leucocephalus), en mærkelig nomadisk art, der er begrænset til Australien, hvor den kun yngler efter rigeligt med nedbør, som danner store saltsøer forskellige steder i ørkenen.

Første halvdel af slægtsnavnet stammer fra latin amentum, en læderstrop, som var bundet til de spyd, der blev anvendt i Oldtidens Grækenland under jagt, i krig, samt under atletiske lege. Denne strop hjalp til med at øge kastelængden og stabiliteten af spyddet. (Kilde: E. Gardiner 1907. Throwing the Javelin. The Journal af Hellenic Studies, 27: 249-273)

Den anden halvdel af navnet er afledt af oldgræsk pous (‘fod’). Himantopus kan således oversættes som ‘strop-ben’, hvilket naturligvis hentyder til disse fugles meget lange og tynde ben.

 

Himantopus himantopus Stylteløber
Denne markante fugl yngler i de fleste tempererede, subtropiske og tropiske områder kloden rundt, men er begrænset til områder med lavt vand. De nordlige bestande er trækfugle.

Hannen er normalt lidt større end hunnen og har sorte vinger og ryg, ofte med et grønligt skær, mens hunnens er mørkt skiferfarvede. Hoved og hals kan være rent hvide, men har mere eller mindre udbredte mørkere partier hos mange fugle. Ungfugle op til et år gamle har mere grålige ben, men er vanskelige at skelne fra adulte.

 

 

Den sene eftermiddagssol oplyser stylteløbere og en hvidklire (Tringa nebularia), som hviler eller renser fjerdragt, Jacobabad, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stylteløbere søger føde, Chilka-søen, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stylteløber hun, Wirawila Wewa-søen, nær Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stylteløber han, Gadhi Sagar, Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende hanner, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan (øverst), samt Chilka-søen, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stylteløber han letter, Chilka-søen. De mørke fugle er mursejlere (Apus apus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rhipiduridae

 

Rhipidura Viftehaler, viftehalefluesnappere
Denne slægt omfatter omkring 50 arter af små insektædende spurvefugle, som har fået navn efter deres vane med uafladeligt at sprede halefjerene ud i vifteform. Slægten er vidt udbredt, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, mod syd gennem Indokina, Filippinerne og Indonesien til Australien, New Zealand og den vestlige del af Stillehavet.

Tidligere var viftehaler placeret i fluesnappernes familie (Muscicapidae), men efter en række genetiske undersøgelser danner de i dag en separat familie sammen med to arter af silkeryg (Lamprolia) samt dværgdrongo (Chaetorhynchus papuensis).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk rhipis (‘vifte’) og oura (‘hale’). I bogen A General Synopsis of Birds (1781-1802) skriver den britiske læge og naturhistoriker John Latham (1740-1837): “Den flyver altid med halen spredt ud som en vifte.”

 

Rhipidura aureola Hvidbrynet viftehale
Kan kendes fra andre viftehaler på den meget brede hvide øjenbrynsstribe. Den lever i tørre, åbne skove og krat på hele det Indiske Subkontinent, samt i Indokina.

Artsnavnet er afledt af latin aurum (‘guld’), men kan også betyde ‘strålende’.

 

 

Hvidbrynet viftehale, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scolopacidae Sneppefugle
Denne store familie, som rummer omkring 15 slægter og ca. 95 arter, er udbredt kloden rundt med undtagelse af Antarktis.

 

Calidris
En slægt med 24 arter af mindre til meget små vadefugle, hvoraf de fleste yngler i højarktiske områder og tilbringer vinteren langs kyster kloden rundt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kalidris, et navn benyttet af den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) for en eller anden grå vandfugl.

 

Calidris pugnax Brushane, brushøne
Denne mærkværdige fugl er unik blandt vadefugle, idet hannen i yngletiden er udstyret med en kæmpestor fjerkrave omkring halsen. Når ynglesæsonen starter, samles hannerne på en danseplads i et græsklædt område, og når en hun besøger pladsen, begynder hannerne at kæmpe (uden at ytre en lyd) for at tiltrække hendes opmærksomhed. Hun spadserer rundt på pladsen og tager alle hannerne i øjesyn, inden hun vælger én af dem, som hun parrer sig med. Derpå forlader hun pladsen for på egen hånd at tage sig af redebygning, udrugning og ungepasning.

Førhen blev denne art kaldt for Philomachus pugnax, men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at den er nært beslægtet med Calidris-rylerne. Det tidligere slægtsnavn er afledt af græsk philos (‘holde af’) og makhomai (‘at slås’), mens artsnavnet er afledt af latin pugno (‘jeg kæmper’) og ax (‘tilbøjelig til’).

Brushanen er vidt udbredt i arktiske og nordlige tempererede egne, fra det østlige England tværs over Nordeuropa og det nordlige Sibirien til omkring Kolyma-floden. Overvintringsområdet omfatter Syd- og Vesteuropa, Afrika, det sydlige Asien samt Australien. I Danmark har den været i rivende tilbagegang i de senere år, og bestanden i dag tæller færre end 50 redebyggende hunner, flest i naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord.

 

 

Disse brushøns raster et usædvanligt sted: en stenplatform ved den hellige sø i Pushkar, Rajasthan. Nogle af brushanerne er i delvis sommerdragt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Limosa Kobbersnepper
En lille slægt med 4 arter, to amerikanske og to eurasiske.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘mudret’.

 

Limosa limosa Stor kobbersneppe
Denne store vadefugl, som yngler i fugtige enge, har en pletvis udbredelse i Europa, fra Island og det sydlige Skandinavien mod syd til Sydfrankrig og Bulgarien, og derfra i et ret smalt bælte tværs over stepperne i det sydlige Rusland og det nordlige Kazakhstan næsten til Xinjiang. Den findes også nogle få steder i det østlige Sibirien, det vestlige Alaska og det nordlige Kina.

Overvintring foregår i et kæmpemæssigt område, bl.a. i Sydeuropa, den nordlige halvdel af Afrika, Mellemøsten, det Indiske Subkontinent, Sydøstasien og Australien.

 

 

Store kobbersnepper, Zainabad, Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor kobbersneppe søger føde, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. De hvide blomster er en art vandranunkel (Ranunculus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tringa Klirer
Denne slægt, som rummer 13 arter, er udbredt næsten overalt i verden.

Slægtsnavnet blev hæftet på svalekliren (T. ochropus) af den italienske naturhistoriker Ulisse Aldrovandi (1522-99), som grundlagde den botaniske have i Bologna – en af de første af slagsen. Navnet er afledt af græsk tryngas, en drossel-stor, halevippende vadefugl, som blev nævnt af den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.).

 

Tringa nebularia Hvidklire
Som ynglende er denne art vidt udbredt i den subarktiske zone, fra det nordlige Skotland og Skandinavien mod øst tværs over den sibiriske taiga til Chukotka- og Kamchatka-halvøerne. Den er en trækfugl, som tilbringer vinteren i Afrika, det sydlige Asien og Australien.

Navnet klire kommer iøvrigt af denne arts kald, et vidtlydende tyr-tyr-tyr eller klir-klir-klir.

Artsnavnet er afledt af latin nebula (‘tåge’). Det sigter til et norsk folkenavn på fuglen, skoddeføll (‘tågeføl’), hvilket hentyder til artens sumpede og tågefyldte habitat, samt til dens kald, som blev sammenlignet med vrinsken.

 

 

Hvidklire, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Strigidae Typiske ugler
En stor familie med 25 slægter og omkring 220 arter, der findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Glaucidium Spurveugler
Denne slægt af små til meget små ugler, der omfatter ca. 30 arter, er udbredt over hele kloden, med undtagelse af Australien og Antarktis. Den største diversitet findes i Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk glaukidion (‘lille ugle’), diminutiv af glaux (‘ugle’).

 

Glaucidium radiatum Jungle-spurveugle
Denne ugle er udbredt i ret tørre skove på størsteparten af det Indiske Subkontinent, inklusive den østlige del af Sri Lanka. I Himalaya er den begrænset til dale i højder under 1000 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘tværvatret’, afledt af radius (‘stråle’).

Fugle i den vestlige vådzone af Sri Lanka blev engang regnet som en underart af jungle-spurveugle, men betragtes nu som en selvstændig art ved navn Sri Lanka-spurveugle (G. castanotum).

 

 

Jungle-spurveugle, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ketupa Fiskeugler
Efter genetiske undersøgelser rummer denne slægt af store ugler i dag 12 arter, da adskillige arter, som tidligere var placeret i slægten Bubo, er blevet overført til denne slægt. De er udbredt fra Mellemøsten mod øst til Japan, Filippinerne og Sydøstasien, samt i Afrika syd for Sahara.

Slægtsnavnet er afledt af det malajiske ord for fiskeugle, ketupok.

Nogle autoriteter regner stadig disse fugle som tilhørende slægten Bubo.

 

Ketupa coromanda Mørk hornugle
Denne store ugle er udbredt i den nordlige halvdel af det Indiske Subkontinent, Indokina og det sydlige Kina, samt på Malakka-halvøen. Den yngler i gamle træer i skove, vådområder, agerland og langs veje.

Artsnavnet hentyder til Coromandel-kysten i Karnataka, hvor type-eksemplaret blev indsamlet.

 

 

Mørk hornugle på rede, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ketupa flavipes Gulbenet fiskeugle
Denne art har en meget stor udbredelse, idet den forekommer fra Uttarakhand langs Himalaya mod øst til det nordøstlige Indien, den østlige del af Indokina, samt den sydlige halvdel af Kina.

Den har gule ben, hvilket afspejles af det videnskabelige artsnavn, afledt af latin flavus (‘gul’) og pes (‘fod’).

 

 

Ungfugl af gulbenet fiskeugle, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ketupa zeylonensis Brun fiskeugle
Denne art er vidt udbredt på det Indiske Subkontinent, i Indokina, samt på Malakka-halvøen, og den findes tillige i det sydlige Kina og nogle få steder i det sydlige Tyrkiet og Iran.

Artsnavnet hentyder til Sri Lanka, som i den britiske koloniperiode blev kaldt for Ceylon. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Brun fiskeugle, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sturnidae Stære
Stærene udgør en gruppe mellemstore spurvefugle på omkring 118 arter, fordelt på ca. 30 slægter. Deres naturlige udbredelsesområde er Europa, Afrika, Asien, det nordlige Australien samt nogle øer i Stillehavet.

Mange arter er blevet indført andre steder, bl.a. Nordamerika, Hawaii og New Zealand. Her konkurrerer de ofte med lokale fugle, og mange af dem betragtes som invasive arter, specielt den almindelige hyrdestær (nedenfor), og i Nordamerika den almindelige stær (Sturnus vulgaris), omtalt på siderne Natur: Invasive arter, samt Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

Efter en række genetiske studier er et antal arter, som tidligere var placeret i slægten Sturnus, blevet overført til andre slægter, og slægten rummer i dag kun to arter, almindelig stær samt ensfarvet stær (S. unicolor).

 

Acridotheres Hyrdestære
En slægt med 10 arter, udbredt fra Kazakhstan, Turkmenistan og Iran mod øst til Kina og Taiwan, mod syd til Sri Lanka og Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk akridos (‘græshoppe’) og theras (‘jæger’). Når græshopper er talrige, propper stære og hyrdestære sig med disse insekter. Et eksempel er beskrevet nedenfor under Pastor roseus.

 

Acridotheres ginginianus Grå hyrdestær
Denne lille stær er hjemmehørende på det Indiske Subkontinent, fra Indus-dalen mod øst til Ganges-deltaet, og fra Himalayas forbjerge mod syd næsten til Indiens sydspids. Denne arts oprindelige levested var åbent land, men den har vænnet sig til at leve i byer, hvor den ofte færdes langs floder, på markeder, på banegårde samt i lufthavne. Den er blevet indført til andre lande og har dannet forvildede bestande i bl.a. Kuwait, Taiwan og Japan, samt på Maldiverne.

Grå hyrdestær ligner den mere udbredte almindelige hyrdestær (nedenfor), men er en smule mindre, har en mere grå fjerdragt, og den nøgne hud omkring øjet er orange i stedet for gul.

 

 

Grå hyrdestære hviler på en ko, Haleji Wildlife Sanctuary, Sindh, Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Grå hyrdestære ved bredden af Ganges-floden, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fuglen t.v. på dette billede er undsluppet fra fangenskab. Snoren, som blev anvendt til at binde de bittesmå bjælder fast omkring benet på fuglen, blev bundet for stramt, hvilket har fået benet til at svulme op. Det syntes dog ikke at genere fuglen synderligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne grå hyrdestær yngler i et hul i en mur nær Ganges-floden, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne, ligeledes i Varanasi, klør sig i ansigtet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne renser sin fjerdragt ved at tage myrer i næbbet og gnide fjerene med dem. Formålet med denne adfærd er sandsynligvis at dræbe eventuelle snyltere vha. myresyren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Acridotheres tristis Almindelig hyrdestær
En vidt udbredt art, som forekommer fra Kazakhstan og Turkmenistan mod syd til det østlige Iran, samt fra det Indiske Subkontinent mod øst gennem Indokina og Malakka-halvøen til det sydvestlige Kina.

Den var oprindelig tilknyttet åbne skove og krat, men har været glimrende til at tilpasse sig andre levesteder, bl.a. landbrugsområder og byer.

Undslupne fangenskabsfugle har dannet bestande i en lang række lande, deriblandt Sydafrika, Madagascar, adskillige arabiske stater, Japan, Taiwan, Indonesien, Australien og New Zealand. Mange steder er den blevet en pest, som fordriver indfødte fuglearter, specielt i Australien, hvor den er blevet erklæret for “et yderst vigtigt problem”. Ifølge IUCN arter Survival Commission er den en af verdens værste invasive arter, som er en trussel mod “biodiversitet, landbrug og menneskelige interesseområder”.

Det lader til, at den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) fandt denne fugls fjerdragt ret kedelig, da han i 1766 navngav den tristis, hvilket er latin for ‘trist’ eller ‘dyster’.

 

 

Almindelige hyrdestære raster i en blomstrende Butea monosperma, Masinagudi, Mudumalai Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig hyrdestær bader, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gracupica
En lille slægt med 4 arter, udbredt i Pakistan, Indien, Indokina og det sydlige Kina. En af arterne, Java-skadestær (G. jalla), fandtes førhen på Java og Bali, men er nu uddød i vild tilstand.

Nogle autoriteter placerer disse fugle i slægten Sturnus, andre i slægten Sturnia.

 

Gracupica contra Skadestær
Denne farvestrålende stær, hvis latinske navn førhen var Sturnus contra, er udbredt i den nordlige del af det Indiske Subkontinent, Myanmar og det sydvestlige Kina. Der findes også en bestand i Dubai, Forenede Arabiske Emirater, som er etableret fra undslupne fangenskabsfugle.

Arten lever hovedsagelig i lavlandet, men træffes undertiden op til højder omkring 700 m.

I sit 3-binds-værk A natural history of birds : illustrated with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life (1731-38) siger den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (ca. 1690-1742), at folkene i Bengalen kalder denne art for contra. Strengt taget udgør Bengalen lavlandet omkring Ganges-Brahmaputra-deltaet, men i 1700-tallet dækkede ordet ‘Bengalen’ et betydeligt større område i Nordindien.

 

 

Skadestær, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne skadestær søger føde blandt ilanddrevne tagetes-kranse, der er blevet bragt som offergaver til den hellige Ganges-flod, Varanasi. – Ganges-flodens store betydning for hinduer er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pastor roseus Rosenstær
Denne fugl hører hjemme på græsstepper og yngler fra det sydøstlige Europa mod øst til det vestlige Mongoliet, mod syd til Tyrkiet, det nordlige Iran og det nordlige Afghanistan. Den overvintrer på det Indiske Subkontinent.

Arten blev først beskrevet af den svenske naturhistoriker Pehr Forsskål (1732-63) i Tyrkiet, da han deltog i den Kongelige Danske Ekspedition til Arabia Felix (Yemen) 1761-67. De lokale indbyggere fortalte, at det ifølge Koranen var forbudt at dræbe den, fordi den skulle være i stand til at æde mere end 10.000 græshopper om dagen.

Han navngav fuglen Turdus seleucis, idet han mente, den var en drossel. Da man indså, at den er en stær, blev dens navn ændret til Sturnus roseus, og i dag udgør den det eneste medlem af slægten Pastor, hvilket er latin og betyder hyrde, afledt af pascere (‘at lede ud til en græsgang’), hvilket sigter til, at fuglen ofte følger efter græssende dyr for at æde græshopper og andre insekter, som forstyrres af flokken.

Artsnavnet er latin og betyder ‘rosenfarvet’, afledt af rosa (‘rose’).

Forsskåls interessante, men korte liv er beskrevet på siden Folk: Pehr Forsskål – genial svensk videnskabsmand.

 

 

Rosenstær æder frugter af et banyan-figentræ (Ficus benghalensis), Coimbatore, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sturnia
Denne lille slægt med 4 eller 5 arter er udbredt fra det østlige Afghanistan mod øst gennem Pakistan, Indien, Bangladesh og Indokina til det sydlige Kina, samt på Andamanerne og Nicobarerne.

Slægtsnavnet er afledt af slægtsnavnet Sturnus, i hvilken disse fugle førhen var placeret. Nogle autoriteter betragter dem stadig som tilhørende denne slægt.

 

Sturnia malabarica Gråhovedet stær
Denne art er opdelt i to underarter, nominatformen, som findes i det nordlige Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh og det nordvestlige Myanmar, og underarten nemoricola, der lever i Indokina, det sydlige Kina, samt i Taiwan, hvor den er ret almindelig i lavlandet. Nogle autoriteter betragter dog bestanden som værende etableret af undslupne fangenskabsfugle.

Tidligere var sydindiske fugle inkluderet i denne art, hvilket fremgår af artsnavnet, som betyder ‘fra Malabar-kysten’. I dag betragter de fleste autoriteter dog denne bestand som en særskilt art, Malabar-stær (S. blythii). Dette modsiges af et genetisk studium, som fandt, at den kun adskiller sig en smule mere fra malabarica, end det er tilfældet med nemoricola. (Kilde: Zuccon et al. 2008. Phylogenetic relationships among Palearctic-Oriental starlings and mynas (genera Sturnus and Acridotheres: Sturnidae). Zoologica Scripta, 37:469-481)

 

 

Gråhovedede stære og enkelte brune hyrdestære (Acridotheres fuscus) raster i et dødt træ, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråhovedet stær æder frugter af et kamala-træ (Mallotus philippensis), Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sturnia pagodarum Pagodestær
Denne markante fugl lever i forskellige åbne habitater, fra det østlige Afghanistan mod øst til Bangladesh, mod syd til sydspidsen af den Indiske Halvø.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever på templer og pagoder’, afledt af portugisisk pagoda (‘pagode’ eller ‘tempel’). I bogen The nests and eggs of Indian birds (1890) nævner den engelske naturhistoriker Allan Octavian Hume (1829-1912), at fuglen ofte ses på disse bygninger i Sydindien.

 

 

Pagodestære, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sturnornus albofrontatus Hvidhovedet stær
Denne art, som er det eneste medlem af slægten, er begrænset til fugtige lavlandsskove i det sydvestlige Sri Lanka, samt nærliggende bjerge. Den er ret almindelig i Sinharaja Forest Reserve.

Slægtsnavnet er afledt af latin sturnus (‘stær’), samt formodentlig ornis (‘fugl’). Artsnavnet er også latin, af albus (‘hvid’) og frons (‘pande’).

 

 

Hvidhovedede stære i et dødt træ, Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornithidae Ibiser og skestorke
Denne familie med 14 slægter af langbenede vandfugle er udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Traditionelt er den blevet opdelt i to underfamilier, ibiser og skestorke. Et nyere genetisk studium konkluderer imidlertid, at skestorke er nært beslægtede med den Gamle Verdens ibiser, mens den Nye Verdens ibiser tidligt blev udspaltet. (Kilde: J.L. Ramirez, C.Y. Miyaki & S.N. del Lama 2013. Molecular phylogeny of Threskiornithidae (Aves: Pelecaniformes) based on nuclear and mitochondrial DNA. Genetics and Molecular Research 12 (3): 2740-2750)

 

Platalea Skestorke
Denne slægt indeholder 6 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

Slægtsnavnet var det oldgræske navn på skestorken, afledt af platea (‘bred’), hvilket sigter til det spatelformede næb.

 

Platalea leucorodia Skestork
Denne markante fugl yngler i et meget stort område tværs over den centrale del af Eurasien, fra Sortehavet mod øst til Korea, samt i det sydlige Irak, Iran, det sydlige Pakistan, Indien og Sri Lanka. I Europa yngler den på spredte lokaliteter mod nord til Danmark, og i Afrika findes den i Mauritanien og langs Rødehavet. De nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer i Sydeuropa, det nordlige Afrika og varmere egne af Asien.

I Danmark var den førhen en sporadisk ynglefugl i Vestjylland, men begyndte så småt at blive mere regelmæssigt ynglende fra 1996. I dag yngler der omkring 450 par, langt de fleste i Vest- og Nordjylland. Den er dog begyndt så småt at brede sig østpå, og i 2020 ynglede det første par på Fyn.

Artsnavnet er afledt af græsk leukos (‘hvid’) og erodios (‘hejre’).

 

 

Skestork på reden med en unge, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette billede fra Keoladeo Nationalpark viser tydeligt skestorkens spatelformede næb. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skestork letter, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudibis
En lille slægt med 3 arter, som forekommer på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina og på Borneo.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudos (‘falsk’) og ibis (‘ibis’) – et underligt navn, da disse fugle er ibiser.

 

Pseudibis papillosa Rødkronet ibis
Denne fugl har navn efter en karmoisinrød, vortet plet af nøgen hud på issen og i nakken. Ulig de fleste andre ibiser træffes den ofte i ret tørre områder, bl.a. marker. Den er udbredt fra det østlige Pakistan og det sydlige Nepal mod syd til sydspidsen af den Indiske Halvø.

Artsnavnet er afledt af latin papilla (‘filipens’), hvilket sigter til den vortede hud på issen og i nakken.

 

 

Rødkronede ibiser og kohejrer (Bubulcus ibis) søger føde på en høstet rismark, Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornis
En lille slægt med 5 arter, der forekommer i Afrika syd for Sahara, på Madagascar og Aldabara, på det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod syd gennem Malaysia og Indonesien til Ny Guinea, Australien og Salomon-øerne. En sjette art, som levede på Reunion, er uddød. Slægtsnavnet er afledt af græsk threskeia (‘religiøs tilbedelse’) og ornis (‘fugl’), hvilket sigter til tilbedelsen af hellig ibis (T. aethiopicus) i Oldtidens Egypten.

 

Threskiornis melanocephalus Sorthovedet ibis
Denne art er hjemmehørende på hele det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod syd til det østlige Sumatra og nogle få steder på Java. Den forekommer mest i vådområder, men kan også træffes fouragerende på ret tørre marker.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk melas (‘sort’) og kephale (‘hoved’).

 

 

Sorthovedede ibiser søger føde i en sump nær byen Bharatpur, Rajasthan. I baggrunden ses kohejrer (Bubulcus ibis), den ene mellem benene på en ko. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende sorthovedede ibiser og indiske slangehalsfugle (Anhinga melanogaster), Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sorthovedede ibiser i ynglekolonien, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne fodrer en stor unge, Keoladeo Nationalpark. Bemærk den nøgne rødlige hud på undervingen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sorthovedet ibis søger føde, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sorthovedet ibis i flugt, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Turdidae Drosler
Drosler udgør en stor, næsten global familie af små til mellemstore fugle, der tilbringer megen tid med at fouragere på jorden efter orme og andre invertebrater. Mange af arterne æder desuden frugt. Engang var denne familie langt større og inkluderede mange slægter, der nu er overført til fluesnappernes familie Muscicapidae (ovenfor).

Mange drosselarter er omtalt på siden Dyreliv – Fugle: Drosler.

 

Geokichla
I 2008 blev 22 arter, der traditionelt havde været placeret i slægten Zoothera, overført til Geokichla. Denne slægt blev oprettet i 1836 af den tyske naturhistoriker Salomon Müller (1804-64), som udforskede dele af Hollandsk Ostindien (i dag Indonesien) mellem 1826 og 1835.

Navnet kommer af græsk geo (‘jord’) og kikhle (‘drossel’), hvilket sigter til disse fugles fødesøgning, der næsten udelukkende finder sted på jorden.

 

Geokichla citrina Orange jorddrossel
Opdelt i 11 underarter yngler denne smukke fugl langs hele Himalaya-bjergkæden, i det østlige og sydlige Indien, på Andamanerne og Nicobarerne, i Indokina og det sydlige og østlige Kina, på nordspidsen af Borneo, samt på Java og Bali. Arten er standfugl i størsteparten af dette store område, men nogle nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer i det nordøstlige og sydlige Indien, på Sri Lanka og Sumatra, samt i den sydlige del af Kina.

Underarten cyanota, som findes i det sydlige Indien, er meget markant, idet den har hvidt ansigt med to lodrette sorte striber under og bag øjet. Det har været foreslået, at den udgør en særskilt art, men der forekommer mellemformer, hvor dens udbredelse overlapper med nominatracens.

 

 

Dette billede viser den markante underart cyanota af orange jorddrossel, fotograferet i Mahaveer Wildlife Sanctuary, Goa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Turdus Egentlige drosler
Denne slægt omfatter omkring 84 arter og er udbredt over det meste af kloden. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for drossel.

 

Turdus simillimus Sydindisk solsort
Fire underarter af denne fugl er udbredt i bjergområder i den sydlige halvdel af den indiske halvø samt i Sri Lanka. Førhen blev de betragtet som underarter af den almindelige solsort (T. merula), men de er noget mindre, kun omkring 20 cm versus ca. 25 cm, den nøgne hud omkring øjnene er bredere, og ægfarve og stemme afviger også fra den almindelige solsort. Det er blevet konkluderet, at ligheden mellem disse to arter er et eksempel på konvergent udvikling.

Det latinske artsnavn betyder ‘minder meget om’ (den ægte solsort).

 

 

Han af sydindisk solsort (underarten simillimus) på Dodabetta (2637 m), det højeste punkt i Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han søger føde blandt affald, som turister har efterladt på Dodabetta. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Upupidae Hærfugle
Tidligere regnede man kun med en enkelt art af hærfugl, men i dag anerkender mange autoriteter 3 arter, almindelig hærfugl (nedenfor), afrikansk hærfugl (U. africana), som er udbredt i Afrika syd for Sahel-zonen, samt Madagascar-hærfugl (U. marginata), der er endemisk i Madagascar.

 

Upupa epops Hærfugl
Denne markante fugl har en meget stor udbredelse, idet den findes i Sydeuropa, det nordlige Afrika mod syd til Sahel-zonen (med undtagelse af ørkenområder), samt i størsteparten af tempererede og subtropiske områder af Asien, mod syd til Sri Lanka og Malacca-halvøen.

Upupa og epops er de gamle latinske og græske navne på hærfuglen. De er onomatopoetiske, dvs. de imiterer fuglens kald, et meget karakteristisk hup-up-up. Det danske navn sigter til artens store top, der, når den rejses, minder om dusken på en gammeldags krigerhjelm. Førhen blev fuglens tilstedeværelse tolket som tegn på en kommende krig.

 

 

Hærfugl søger føde i græs, Tal Chapar Wildlife Sanctuary, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tidligt om morgenen søger denne hærfugl føde i græs, Khajuraho, Madhya Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hviler på en tempelgesims, Khajuraho. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Zosteropidae Brillefugle, yuhinaer m.fl.
Oprindeligt blev brillefugle regnet for at udgøre en distinkt familie af små spurvefugle, hvis medlemmer alle var ret ens. Nylige genetiske studier antyder imidlertid, at de er nært beslægtede med yuhinaer, som førhen var placeret i familien Timaliidae.

Som den betragtes i dag, indeholder familien Zosteropidae 14 slægter med omkring 139 arter, men nogle eksperter hævder, at der behøves yderligere studier, før brillefuglenes slægtskab med andre fugle er udredt i detaljer.

 

Zosterops Brillefugle
Denne store slægt med over 100 arter er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, på Madagascar og nærliggende øer, i det sydlige Arabien, samt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Japan, og derfra mod syd til Ny Guinea og Australien.

Slægtsnavnet er afledt af græsk zoster (’krans’) og ops (’øje’), hvilket i lighed med det danske navn hentyder til den iøjnefaldende hvide øjenring hos de fleste arter.

 

Zosterops palpebrosus Indisk brillefugl
Denne art, som er opdelt i mindst 7 underarter, forekommer i det østlige Afghanistan, på det Indiske Subkontinent, Andamanerne og Nicobarerne, samt i Indokina. Den lever i forskellige skovtyper og krat.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med prominente øjenlåg’, afledt af palpebra (‘øjenlåg’), hvilket formodentlig sigter til den hvide øjenring.

 

 

Indisk brillefugl søger føde i en Lantana-busk, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet juli 2023)

 

(Sidst opdateret april 2024)