Pattedyr på det Indiske Subkontinent

 

 

Denne han af alpin moskushjort (Moschus chrysogaster) nyder et måltid bestående af skæglav (Usnea), som er faldet ned på skovbunden neden for klostret Tengboche, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af rhesusabe (Macaca mulatta) nyder aftensolen i Sariska Nationalpark, Rajasthan. En af dem har en ganske lille, diende unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk pansernæsehorn (Rhinoceros unicornis) i Kaziranga Nationalpark, Assam – et af de få steder med en sund bestand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Femstribet palmeegern (Funambulus pennantii) med redemateriale, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af Himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus) græsser i Khumbu-området, østlige Nepal, hvor denne art er almindelig. Dyrene forfølges ikke af de stedlige Sherpaer, som er buddhister. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne asiatiske elefant (Elephas maximus) sprøjter mudder på sin krop, hvilket virker afkølende, og måske beskytter mudderkagen også mod stikkende insekter. – Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Royle’s pibehare (Ochotona roylei), som blev truffet ved Phedi, nær Gosainkund, Langtang Nationalpark, centrale Nepal, var forbavsende tillidsfuld og løb rundt mellem benene på os. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlige steppelangurer (Semnopithecus entellus) ses som silhouetter i modlyset, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række pattedyr, som jeg har observeret under mange ophold på det Indiske Subkontinent siden 1974. Familier, slægter og arter er præsenteret i alfabetisk rækkefølge.

Her behandles Tibet (kaldt Xizang af kineserne), Qinghai og Xinjiang som separate områder. Udtrykket ‘det vestlige Kina’ angiver kinesiske territorier umiddelbart øst for Tibet og Qinghai, mens udtrykket ‘det sydvestlige Kina’ omfatter provinserne Yunnan, Guizhou og Sichuan.

Som det fremgår af de fleste billeder, holder jeg af at vise dyrene i deres naturlige miljø, eller studier af deres adfærd.

Finder du fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

 

Dette kort viser indiske delstater og unionsterritorier. (Lånt fra www.mapsofindia.com)

 

 

 

Bovidae Skedehornede
Denne store familie, der rummer omkring 47 slægter og ca. 143 arter, består af klovbærende drøvtyggere, bl.a. kvæg, antiloper, får og geder. Der findes medlemmer af slægten i Eurasien, Afrika og Nordamerika, og vandbøflen (nedenfor) er forvildet i Australien.

Mange antilope-arter er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Antiloper.

 

Antilope cervicapra Hjorteantilope
Hannen af denne art er et pragtfuldt skue: kulsort med hvide tegninger i ansigtet, på benene og på bugen, og desuden udstyret med to lange, lige horn, der er skruede som proptrækkere. Hornene anvender hannen under drabelige kampe, hvor det gælder om at erobre flest mulige hunner til sit harem. Hunner og unge hanner er lidt mere uanselige, klædt i brunt og hvidt.

Dette prægtige dyr er hjemmehørende på stepper og i halvørkener i Indien og Pakistan, hvor det tidligere var meget almindeligt. Men konkurrence fra stedse voksende hjorde af tamkvæg, geder og får, samt ukontrolleret jagt fra såvel englændere som indere (de kaldte det ‘sportsjagt’ og så seriøse ud) resulterede i, at bestanden efterhånden blev splittet op i en masse uddøende småflokke.

Arten uddøde i Pakistan og de fleste steder i Indien, og kun i delstaterne Rajasthan og Gujarat fandtes fortsat livskraftige flokke, der strejfede om på markerne. I disse stater har Bishnoi’er og andre lokale folkeslag fra gammel tid beskyttet hjorteantiloperne og andre vilde dyr og tillader dem endog at græsse af deres afgrøder. Takket være denne beskyttelse kunne den indiske vildtforvaltning oprette reservater til hjorteantilopen rundt om i Indien og tilføre de uddøende bestande nyt blod fra Rajasthan og Gujarat.

Hjorteantilopen optræder også i den hinduistiske mytologi, hvor den trækker måneguden Chandramas karet.

Artsnavnet er afledt af latin cervus (‘hjort’) og capra (‘hunged’), således ‘hjorte-ged’.

I udkanten af byen Mamallapuram, Tamil Nadu, findes to store klipper, hvori der er udhugget en kæmpemæssig skulptur, ca. 30 m lang og 15 m høj. Hovedtemaet i denne skulptur, der kaldes Ganges stiger ned til Jorden, er en begivenhed i det hinduistiske epos Mahabharatha. Bhagiratha var en stor konge, som gjorde bod gennem tusind år for at opnå frigørelsen af hans 60.000 grandonkler fra helgenen Kapilas forbandelse, hvilket til slut medførte, at gudinden Ganga steg ned til Jorden i form af floden Ganges. Mange andre emner er dog også afbildet i skulpturen, deriblandt elefanter, katte og hjorteantilope.

Mine genvordigheder med at opnå tilladelse til at fotografere hjorteantiloper i Tal Chapar Wildlife Sanctuary er beskrevet på siden Rejse-episoderIndien 1979: På kamerajagt efter hjorteantiloper.

 

 

Voksen han af hjorteantilope, Gudi, nær Osiyan, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Yngre hanner med brunlige partier, Gudi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner og yngre hanner, Gudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen han, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En voksen han viser en truende positur mod en anden han, som løber bort, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To yngre hanner, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hjorteantiloper, Velavadar Nationalpark, Gujarat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hjorteantiloper ved vandhul, Velavadar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne detalje af skulpturen ’Ganges stiger ned til Jorden’ (se teksten ovenfor) gengiver hjorteantiloper. – Mamallapuram, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Boselaphus tragocamelus Nilgai
Denne store, kraftige antilope, som er det eneste medlem af slægten, er udbredt i størsteparten af Indien, og der findes også en lille bestand i det sydlige Nepal. Den er særligt almindelig i Rajasthan.

Nilgai betyder ’blå ko’ på hindi, hvilket hentyder til hannens pels, der er skifergrå med et blåligt anstrøg, samt til dens lighed med den hellige ko. Af sidstnævnte årsag beskyttes den af fromme hinduer og har på denne måde undgået at dele skæbne med så mange andre dyrearter i Indien, bl.a. tiger (nedenfor), løve (Panthera leo) og hjorteantilope (ovenfor), der alle er truet med udryddelse. Pelsen hos hunner og ungdyr er lysebrun. Begge køn har en hvid hagesmæk.

Denne arts videnskabelige navn er ganske mærkværdigt. Det stammer fra fire græske ord, bous (‘ko’), elaphos (‘hjort’), tragos (‘ged’) og kamelos (‘kamel’). Navnet skyldes den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811), for hvem denne antilope tilsyneladende lignede en blanding af disse fire dyr.

 

 

Nilgai-hannens pels, som er skifergrå med et blåligt anstrøg, samt dens lighed med den hellige ko, har givet anledning til dens navn, der på hindi betyder ’blå ko’. Denne tyr blev fotograferet i Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Køer og ungdyr er lysebrune med hvid hagesmæk. Ørerne har en karakteristisk aftegning i sort og hvidt. – Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier løber gennem sumpet terræn, Keoladeo Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende nilgai-tyr, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne tyr hilser på et ungdyr, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ko og et ungdyr drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark. En indisk træskade (Dendrocitta vagabunda) sidder på ryggen af det unge dyr. Påfugle (Pavo cristatus) er også til stede. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubalus Asiatiske bøfler
Denne slægt rummer 4 eller 5 arter, vild vandbøffel (nedenfor), tamaraw (B. mindorensis), som lever på øen Mindoro i Filippinerne, lavlands-anoa (B. depressicornis) og højlands-anoa (B. quarlesi), som begge kun findes på Sulawesi, samt endelig den tamme vandbøffel (nedenfor), som ikke har oprindelige vilde bestande, men flokke af forvildede tambøfler findes i Sydamerika, Australien og Sri Lanka.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af det klassiske oldgræske navn på vandbøflen, boubalos.

 

Bubalus arnee Vild vandbøffel
Dette prægtige dyr er begrænset til nogle få lokaliteter i det nordøstlige og centrale Indien, Kosi Tappu Reservatet i det sydlige Nepal, samt et enkelt sted i hvert af landene Myanmar, Thailand og Cambodia. Det menes, at den globale bestand tæller færre end 3400 individer, hvoraf omkring 3100 lever i Indien, overvejende i Assam. Da den stadig er i tilbagegang, er den opført som udryddelsestruet på IUCNs rødliste over truede arter.

Artsnavnet er hindi-navnet på denne art, også stavet arni.

 

 

Vilde vandbøfler, Kaziranga Nationalpark, Assam. Fuglen er en kohejre (Bubulcus ibis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubalus bubalis Tam vandbøffel
Forskning antyder, at denne art højst sandsynligt nedstammer fra den vilde vandbøffel. Den blev tæmmet for omkring 5000 år siden, og i dag adskiller den sig så meget fra den vilde art, at de fleste autoriteter betragter den som en særskilt art.

Hovedforskellen mellem de to ligger især i hornenes form, som hos den vilde vandbøffel er massive og breder sig næsten vandret ud til siden, kun krummede i spidsen, mens den tamme bøffel har mindre horn, som er krumme næsten fra basis.

Traditionelt betragtes de vandbøfler, som findes i Yala Nationalpark og andre naturparker i Sri Lanka, som værende vilde bøfler, men de nedstammer sikkert fra forvildede tambøfler, da deres horn er mindre end hos de vilde vandbøfler i Assam.

 

 

Forvildede vandbøfler, Yala Nationalpark, Sri Lanka. T.h. Ses en silkehejre (Egretta garzetta). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vandbøfler køler af i et vandhul, Yala Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne nyder et mudderbad, Yala Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kalv i Yala Nationalpark er usædvanligt lys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I den hinduistiske mytologi var Mahishasura en frygtelig dæmon, som truede gudernes magt, og ikke engang de mægtige guder Vishnu og Shiva kunne modstå truslen. Nu gik Durga, Shivas shakti (kvindelige aspekt), i aktion. Ridende på sin løve angreb hun Mahishasura, som først tog skikkelse af en mægtig vandbøffel, derpå en løve. Durga huggede hans hoved af, men han forandrede sig nu til en elefant, hvorefter Durga huggede hans snabel af. Dæmonen kastede kæmpebjerge efter gudinden, men ikke desto mindre lykkedes det hende at dræbe ham med sit spyd.

Durga og andre hinduistiske guder er beskrevet på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Denne skulptur i det mægtige tempel nær Aihole, Karnataka, viser Durga, ridende på sin løve, i kamp med Mahishasura, i skikkelse af en vandbøffel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Capra Geder
Denne slægt omfatter omkring 9 arter, bl.a. tamgeden og adskillige arter af stenbukke. Tamgeden er omtalt på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for en hunged. En gedebuk blev benævnt caper.

 

Capra sibirica Sibirisk stenbuk
Førhen blev denne ged betragtet som en underart af alpestenbuk (Capra ibex), og om den er en underart af en anden stenbukke-art, er stadig ikke helt afklaret. Traditionelt er 4 underarter blevet anerkendt, men nogle autoriteter betragter arten som monotypisk. I Himalaya forekommer underarten sakeen i Pakistan og det nordvestlige Indien, og den findes tillige i Afghanistan og Pamir-bjergene.

Sibirisk stenbuk er et kraftigt bygget dyr. Hannerne måler 90-110 cm over skulderen og vejer 60-130 kg, med horn, som typisk er omkring 115 cm lange, skønt længder op til 148 cm er blevet beskrevet. Hunnerne er mindre, idet de måler 70-90 cm over skulderen og vejer 35-56 kg, med horn, som i gennemsnit er omkring 27 cm lange. Begge køn har en duftkirtel under halen. Deres grålige pels er glimrende camouflage i bjerge med lav eller ingen vegetation.

 

 

Dette billede er fra det interessante hindu-tempel Hadimba i Manali, Himachal Pradesh, som er udsmykket med forskellige genstande, bl.a. horn af sibirisk stenbuk (med ringe), glatte horn af bharal (Pseudois nayaur, se nedenfor), samt gevirer af Kashmir-hjort (Cervus hanglu ssp. hanglu, se nedenfor). Historien bag dette tempel er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I ørkenen nær Saspol, Ladakh, ligger mange sorte klippeblokke hulter til bulter, hvoraf nogle er blevet dekoreret med billeder af forskellige emner, bl.a. jægere, sibirisk stenbuk, fugle og stupa’er, skabt af forlængst forsvundne folkeslag, hvoraf nogle var jægere, andre buddhister.

Den sorte overflade på disse klipper kaldes på engelsk for desert varnish (’ørkenfernis’). Den består af et ganske tyndt lag, ofte kun en hundrededel af en mm tykt, som i løbet af tusinder af år er blevet dannet af mikroskopiske bakterier, som lever på klippefladen. Disse bakterier absorberer bittesmå mængder af mangan fra atmosfæren og aflejrer det som et sort lag af mangan-oxid på klippen. Billederne er skabt ved at skrabe dele af dette lag bort.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gazella Gazeller

 

Min Elskede er lig en Gazelle eller en ung Hjort;
se, han staar bag vor Væg,
han ser ind igjennem Vinduerne,
kigger igjennem Vindues-Gitteret.

 

Indtil Dagens Luftning kommer,
og Skyggerne fly,
vend om, min Elskede, og bliv lig en Gazelle
eller en ung Hjort paa Bjergene,
der adskiller os!

 

Salomons Højsang, kap. 2, vers 9 og 17.

 

 

Denne slægt blev oprettet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), som navngav den efter det arabiske ord for gazelle, gazal. Slægten omfatter 10 arter, udbredt i den nordlige halvdel af Afrika, Arabien, Mellemøsten, Centralasien samt den Indiske Halvø.

Tidligere rummede slægten flere arter, men 4 er blevet overført til slægten Eudorcas, samt 3 til Nanger.

 

Gazella bennettii Chinkara, indisk gazelle
Denne lille art er udbredt fra det centrale og østlige Iran og det sydlige Afghanistan mod øst gennem det sydlige Pakistan til det sydlig-centrale Indien. Dens levesteder er ørkener, golde bjergområder og tør kratskov. I Pakistan er den fundet op til højder af omkring 1500 m.

Seks underarter er beskrevet, hvoraf flere betragtes som selvstændige arter af nogle autoriteter. Deccan-chinkara, underarten bennettii, forekommer fra Ganges-sletten mod syd til Andhra Pradesh. Gujarat-chinkara, underarten christii, er udbredt fra det sydlige Pakistan til Rajasthan og Gujarat. Salt Range-gazelle, underarten salinarum, lever i det østlige Pakistan og det nordvestlige Indien, Kennion- eller Baluchistan-gazelle, underarten fuscifrons, er udbredt i det østlige Iran, det sydlige Afghanistan, det sydlige Pakistan, samt Rajasthan, Jebeer-gazellen, underarten shikari, findes i det nordøstlige Iran, og Bushehr-gazelle, underarten karamii, er begrænset til et område omkring Bushehr, nordøstlige Iran.

Bestandene af denne gazelle er blevet drastisk reduceret på grund af jagt. De iranske og pakistanske bestande er spredte og fragmenterede, og den er muligvis uddød i Afghanistan. Artens absolutte kærneområde er Indien med omkring 100.000 individer, hvoraf ca. 80.000 lever i Thar-ørkenen i Rajasthan og Gujarat.

Artsnavnet refererer muligvis til den engelske læge og naturhistoriker George Bennett (1804-93), som rejste vidt og bredt mellem 1828 og 1835. Senere emigrerede han til Australien, hvor han besad et antal poster, bl.a. som præsident for the Royal Zoological Society i New South Wales.

 

 

Gujarat-chinkara’er, underarten christii, i morgenlys, nær Osiyan, Thar-ørkenen, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne detalje af skulpturen ’Ganges stiger ned til Jorden’ (se hjorteantilope ovenfor) gengiver chinkara’er. – Mamallapuram, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hemitragus jemlahicus Himalaya-tahr
Denne art, det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt i den tempererede zone i Himalaya, fra Kashmir mod øst til Sikkim og den sydøstlige del af Tibet. Om sommeren træffes den op til højder omkring 5200 m, mens den om vinteren til tider trækker ned til højder omkring 1500 m. Bestanden er i tilbagegang på grund af jagt og tab af levesteder.

Andre steder er arten blevet indført som jagtobjekt, bl.a. New Zealand, Argentina og Sydafrika. I disse lande er antallet af tahr eksploderet, de de er uden naturlige fjender, og de er ofte en alvorlig trussel mod det lokale miljø gennem overgræsning.

I 1826 navngav den engelske kunstner, naturhistoriker, antikvitetshandler, illustrator, soldat og spion, oberstløjtnant Charles Hamilton Smith (1776-1859) dette dyr Capra jemlahica, hvilket betyder ‘geden fra Himalaya’. I 1841 ændrede den fremragende britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-94) navnet til Hemitragus jemlahicus, afledt af oldgræsk hemi (‘halv’) og tragos (‘ged’), således ‘gede-lignende’. Tilsyneladende fandt han, at dette dyr ikke var en rigtig ged. I dag har genetisk forskning imidlertid afsløret, at det faktisk er en ged.

En forbløffende oplevelse med denne art er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indien 2008: Bjerggeder og frosne blomster.

 

 

Adskillige Himalaya-tahr græsser i Khumbu-området, østlige Nepal, hvor denne art er almindelig. Dyrene forfølges ikke af de stedlige Sherpaer, som er buddhister. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Naemorhedus Goral
En slægt med 4 arter af små, kraftigt byggede, gedelignende dyr, som er udbredt i Centralasien. Goral er hinduernes navn på disse dyr, sandsynligvis med oprindelse i sanskrit. Slægtsnavnet er forklaret nedenfor.

 

Naemorhedus goral Himalaya-goral
Denne art er normalt 1-1,3 m lang og vejer 35-42 kg, med korte, buede horn. Den er udbredt langs Himalaya, fra Pakistan mod øst til Arunachal Pradesh, og lever overvejende på de lavereliggende skråninger i højder mellem 1000 og 3000 m. Bestanden er i ret voldsom tilbagegang på grund af jagt og tab af levesteder.

I 1825 blev dette dyr navngivet Antilope goral af den britiske soldat og naturhistoriker, major-general Thomas Hardwicke (1755-1835). Han fandt tilsyneladende, at det lignede en antilope, formodentlig på grund af dyrets ringe størrelse. Kun to år senere ændrede Hamilton Smith (se tahr ovenfor) slægtsnavnet til Naemorhedus, afledt af latin nemus (‘skov’) og haedus (‘en ung ged’). Senere forskning har imidlertid afsløret, at dyret hverken er en ægte antilope eller ged, men et medlem af en gruppe, der kaldes for gede-antiloper, idet de har træk fra begge grupper. Andre gede-antiloper er den Asientiske serow (Capricornis), den europæiske gemse (Rupicapra), samt den amerikanske sneged (Oreamnos).

Det lader til, at Smith lavede to stavefejl i navnet Naemorhedus. Det burde være Nemorhaedus, men ifølge nomenklatur-reglerne skal vi følge den oprindelige navngivning.

 

 

Himalaya-goral i dens typiske biotop: græsklædte skrænter med spredte klipper og højere vegetation. – Amjilassa, nedre Ghunsa-dal, østlige Nepal (øverste to billeder), samt nær Shyabrubesi, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Himalaya-goral hviler på en klippehylde, nær Sherpagaon, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette billede fra Delhi Zoo viser, hvor kraftigt bygget goral’en er. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nilgiritragus hylocrius Nilgiri-tahr

 

Så skrøbelig er denne arts eksistens, at jeg fra mit udkigspunkt nær Anaimudi Peak kunne se mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle nulevende Nilgiri-tahr.”

 

Dette citat er fra bogen Stones of Silence: Journeys in the Himalaya (1980), skrevet af den tysk-amerikanske biolog og naturfredningsmand George B. Schaller (født 1933). I 1970’erne anslog han den totale bestand af Nilgiri-tahr til ca. 1500 individer. Siden da har fredningstiltag resulteret i, at bestanden er vokset til omkring 3100. Arten er begrænset til høje bjerge i den sydligste del af Western Ghats i Kerala og Tamil Nadu.

Tidligere var den placeret i slægten Hemitragus sammen med Himalaya-tahr (ovenfor) og arabisk tahr (H. jayakari, i dag benævnt Arabitragus jayakari). Genetisk forskning har imidlertid afsløret, at den er nærmere beslægtet med får af slægten Ovis end med de to andre arter af tahr, og som følge heraf blev den overført til en særskilt slægt.

Den sidste del af slægtsnavnet er afledt af oldgræsk tragos (‘ged’), således ‘geden fra Nilgiri-bjergene’. Artsnavnet kommer ligeledes af oldgræsk, af hyle (‘skov’) samt Krios, en af titanerne, søn af Uranos og Gaia.

Eravikulam Nationalpark i Kerala, hvor billederne nedenfor blev taget, er et kærneområde for Nilgiri-tahr, idet den huser mellem 800 og 900 dyr – omkring en fjerdedel af verdensbestanden.

 

 

Nilgiri-tahr. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgiri-tahr, én klør sig, den anden renser pels. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgiri-tahr hun med diende kid. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgiri-tahr ‘børnehave’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pseudo-parring, en han bestiger en anden han. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sidst i 1990’erne begyndte turister at fodre dyrene i Eravikulam, og de mistede totalt deres frygt for mennesker. Denne praksis er nu forbudt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudois nayaur Bharal, halvfår
I dag anses denne art for at være det eneste medlem af slægten. Gennem mange år var det antaget, at et dyr, som lever i det østlige Tibet og Sichuan-provinsen var en særskilt art, kaldt dværg-bharal eller dværg-halvfår (P. schaeferi). Genetisk forskning har imidlertid vist, at det blot er en dværgform af den almindelige bharal.

Den voksne vædder er et prægtigt dyr, som vejer op til 75 kg, med tykke, svungne horn, der kan nå en længde af 80 cm. Pelsen er grå med et blåligt skær, hvilket har givet anledning til et af artens engelske navne, blue sheep (‘blåt får’), og endvidere med sorte markeringer på brystet, flankerne og benene. Hunner og yngre hanner er mere ensfarvede grålige. Hunnernes horn er små, op til 20 cm lange.

Denne art er vidt udbredt i Centralasien, fra Ladakh, den nordlige del af Himalaya, samt Yunnan-provinsen mod nord gennem Tibet til Gansu, Ningxia og Indre Mongoliet. Helan-bjergene i Ningxia har den tætteste koncentration af bharal i verden med en population på omkring 30.000. Den er også ret almindelig i visse dele af Himalaya, bl.a. Ladakh og Dolpo, samt grænseegnene mellem Nepal og Sikkim.

Bharal er hindi-navnet på dette dyr, mens det nepalesiske navn naur har givet anledning til artsnavnet. Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudes (‘falsk’) og ois (‘får’), hvilket sigter til, at dyret er fårelignende, men også har træk fra gederne. Dette har også givet anledning til det danske navn halvfår.

Bharal’en var hovedemnet for en ekspedition til Dolpo-området i Nepal i 1973, ledet af den tysk-amerikanske zoolog George Schaller (født 1933). Han var ledsaget af den kendte amerikanske forfatter og naturforkæmper Peter Matthiessen (1927-2014). Deres personlige indtryk fra turen er veldokumenteret i Schallers bog Stones of Silence: Journeys in the Himalaya (1980) og Matthiessen’s The Snow Leopard (1978).

 

 

Bharal’er, oplyst af morgensolen, Trisul Nala, Nanda Devi Nationalpark, Kumaon, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bharal’er græsser i en halvørken nær Niki La-passet, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bharal’er, Ramtang, Øvre Ghunsa-dal, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Min guide Karma Tsering viser de svungne horn af en bharal, Ulley, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tetracerus quadricornis Firehornet antilope, chowsingha
Denne diminutive antilope, som er slægtens eneste medlem, måler kun ca. 60 cm over skulderen og vejer omkring 20 kg. Den er det eneste vilde medlem af familien med fire horn, hvoraf det forreste par, midt på issen, er meget mindre end det bageste par. Kun hannen har horn.

Alle artens navne hentyder til de fire horn. Slægtsnavnet er afledt af græsk tetra (‘fire’) og keras (‘horn’), mens artsnavnet kommer af latin quattuor (‘fire’) og cornu (‘horn’). Hindi-navnet chowsingha er afledt af chaar (‘fire’) og siing (‘horn’).

Der er beskrevet tre underarter, hvoraf quadricornis er udbredt over størsteparten af den indiske halvø, subquadricornutus findes i Sydindien, mens iodes er begrænset til det sydlige Nepal.

 

 

Hun af firehornet antilope drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark, Rajasthan. Bemærk de mange bier omkring dyret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun ved et vandhul, Sariska Nationalpark. Der ses også påfugle (Pavo cristatus), samt en topværling (Melophus lathami). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun ved et vandhul, Sariska Nationalpark. Fuglene er en hvidbrynet viftehale (Rhipidura aureola) og en topværling (Melophus lathami). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun og et ungdyr ved et vandhul, Sariska Nationalpark. T.v. ses en nordlig steppelangur (Semnopithecus entellus, omtalt nedenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Canidae Hundefamilien
Denne familie, som rummer omkring 35 arter, omfatter tamhunden, ulve, sjakaler, hyænehunde, ræve og andre hundelignende dyr. For omkring 50 millioner år siden splittedes en rovdyrgruppe op i to grupper, de kattelignende Feliformia og de hundelignende Caniformia.

Sidstnævnte udvikledes til talrige familier, af hvilke Canidae for omkring 12 mio. år siden splittedes op i tre grupper:

Canini omfatter ulvelignende hunde samt de sydamerikanske hunde og ræve.

Vulpini omfatter typiske ræve, ørehund (Otocyon megalotis) og mårhund (Nyctereutes procyonoides).

To ræve af slægten Urocyon synes at være splittet ud på et meget tidligt tidspunkt (Lindblad-Toh et al. 2005). Moderne taksonomer inkluderer dem hverken i Canini eller Vulpini.

Mange arter er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Hundefamilien.

 

Canis Ulvelignende hunde
Efter en række genetiske studier i de senere år har denne slægt været genstand for megen forvirring og er blevet revideret adskillige gange. Som det ser ud i 2022, rummer slægten mellem 5 og 11 arter. Alle autoriteter anerkender 5 arter: grå ulv (C. lupus), prærieulv (C. latrans), afrikansk gylden ulv (C. lupaster), ethiopisk ulv (C. simensis) og guldsjakal (nedenfor). Andre anerkender også en eller flere af de følgende som selvstændige arter: tamhund (C. familiaris), dingo (C. dingo), rød ulv (C. rufus), østlig ulv (C. lycaon), indisk ulv (C. pallipes) og Himalaya-ulv (C. himalayensis).

Fornylig er to arter, skaberaksjakal (tidligere C. mesomelas) og stribet sjakal (tidligere C. adustus), blevet overført til en særskilt slægt, Lupulella.

 

Canis aureus Guldsjakal
Guldsjakalen er et yderst tilpasningsdygtigt og succesrigt dyr, som lever i et bredt udsnit af habitater. Da den ofte tager høns og lam, bliver den stærkt forfulgt, men er ikke desto mindre alligevel i stand til at udvide sit udbredelsesområde. I dag er dens 7 underater udbredt fra Myanmar og Thailand mod vest gennem Indien, Sri Lanka, Mellemøsten og den Arabiske Halvø til Balkan, Østrig og Tyskland. Siden 2015 er adskillige vilde guldsjakaler også blevet rapporteret fra Jylland.

I det nordvestlige Indien overlapper udbredelsesområderne for underarterne aureus og indica.

 

 

Guldsjakal i morgensol, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guldsjakal drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en bagende varm april-dag nyder dette par af guldsjakal et bad i et vandhul, Sariska Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cercopithecidae Marekatte-familien
Denne store familie, som omfatter 24 slægter og omkring 140 arter, er vidt udbredt i Afrika og Asien. Medlemmer omfatter marekatte, bavianer, makakker, colobusaber, langurer og mange andre. Et udvalg er omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Macaca Makakker
Denne slægt af hundeaber omfatter i dag 23 arter. To arter er fornylig blevet beskrevet, Arunachal-makak (M. munzala) i det nordøstlige Indien i 2004, samt hvidkindet makak (M. leucogenys) i det sydøstlige Tibet i 2015.

Slægtsnavnet er afledt af ordet makaku, flertalsformen af kaku, som er et vestafrikansk Bantu-navn på en art mangabey. På portugisisk blev makaku til macaco, på fransk macaque, og sidstnævnte navn blev adopteret af englænderne. I 1798 hæftede den franske taksonom Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dette ord af afrikansk oprindelse, i formen Macaca, på en næsten udelukkende asiatisk gruppe af aber, sandsynligvis fordi han kendte berberaben (M. sylvanus) – den eneste af gruppen, som findes uden for Asien, idet den lever i det nordvestlige Afrika samt på Gibraltar-klippen i Sydspanien. (Kilde: itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003458.htm

 

Macaca assamensis Assam-makak
Denne abe ligner meget den velkendte rhesusabe (nedenfor), men har længere hale, og den mangler det orange parti på hofterne. Den er udbredt fra det vestlige Nepal mod øst til det sydvestlige Kina, og der er også bestande i Indokina og Bangladesh.

Arten lever normalt i skove i højder mellem 200 og 2000 m, men kan observeres ned til havniveau i Bangladesh, og den strejfer undertiden højere op i bjergene, til tider så højt som 4000 m. Den er i tilbagegang på grund af jagt og fragmentering af levesteder.

 

 

Medlemmer af en flok på omkring 50 Assam-makakker, observeret nær Pairo, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca mulatta Rhesusabe

 

Here we go in a flung festoon,
Half-way up to the jealous moon!
Don’t you envy our pranceful bands?
Don’t you wish you had extra hands?
Wouldn’t you like if your tails were – so –
Curved in the shape of a Cupid’s bow?
Now you’re angry, but – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!

 

Here we sit in a branchy row,
Thinking of beautiful things we know;
Dreaming of deeds that we mean to do,
All complete, in a minute or two –
Something noble and grand and good,
Won by merely wishing we could.
Now we’re going to – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!

 

All the talk we ever have heard
Uttered by bat or beast or bird –
Hide or fin or scale or feather –
Jabber it quickly and all together!
Excellent! Wonderful! Once again!
Now we are talking just like men.
Let’s pretend we are – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!
This is the way of the Monkey-kind.

 

Then join our leaping lines
that scumfish through the pines,
That rocket by where, light and high, the wild-grape swings,
By the rubbish in our wake,
and the noble noise we make,
Be sure, be sure, we’re going to do some splendid things!

 

Road song by the Bandar-log, fra Junglebogen (1894), af den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936). På hindi betyder bandar-log ‘abefolket’. Jeg har valgt at lade teksten stå på engelsk, da for meget vil gå tabt i oversættelsen.

 

 

Rhesusaben er det nordlige Indiens velkendte brune abe, på hindi kaldt for bandar. Den træffes overalt i landet nord for floderne Tapti i Gujarat og Godavari i Maharashtra. Den totale udbredelse er fra Afghanistan østpå gennem Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh og den nordlige del af Myanmar, Thailand og Laos til Vietnam, og derfra mod nord til det centrale Kina.

Pelsen er overvejende brun, med gullig-orange bagkrop. Halen er ret kort, 20-30 cm. Artens levesteder spænder fra halvørken over forskellige skovtyper til tempelbevoksninger og byer, fra lavlandet op til omkring 2500 meters højde.

Efter en kraftig tilbagegang på grund af skovfældning, samt eksport af aber til medicinske forsøg, er rhesusaben nu i fremgang i Indien, hvor dens antal er estimeret til mindst 500.000. Fremgangen skyldes især, at den har vænnet sig til at leve i byer.

Territoriestørrelsen hos en typisk rhesusabe-flok er målt til op til 16 km2 i bjergskove og 1-3 km2 i andre skove, men midt i storbyen Kolkata studerede man en flok på 62 individer, som trivedes succesfuldt i et område på under 4 ha.

I nogle områder, specielt i Laos og Vietnam, jages arten som fødeemne, og tab af levesteder har også påvirket bestanden i Indokina.

I det hinduistiske helte-epos Ramayana spiller abehæren, ledet af Hanuman, en betydelig rolle, og af denne grund betragtes aber som hellige dyr af fromme hinduer. Flokke af rhesusaber, hueaber (nedenfor) og nordlige steppelangurer (nedenfor) holder ofte til omkring templerne, hvor de æder ris og andet spiseligt, der er bragt som offergaver til guderne.

Eksempler på sådanne templer er Pashupatinath, et hinduistisk tempel ved bredden af Bagmati-floden, Kathmandu, det hinduistiske Manakamana Kali-tempel i det centrale Nepal, samt den kæmpemæssige Swayambhunath-stupa i Kathmandu – en buddhistisk helligdom, som også rummer hinduistiske templer.

Abehærens rolle i Ramayana er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

I Vesten blev rhesusaben kendt gennem de forsøg, hvormed man påviste rhesus-faktoren, et nedarvet antigen i blodet hos mennesker.

Det latinske artsnavn er af ukendt oprindelse. Det danske navn sigter måske til Kong Rhesus af Trakien, som kæmpede på trojanernes side under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

Pelsen på rhesusabens bagkrop er gullig-orange. Denne har fundet en krans af tagetesblomster, Varanasi, Uttar Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusabens bagdel er rødlig med to bare pletter, som dyret sidder på. – Swayambhunath, Kathmandu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusabe, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber hviler på en chorten (en tibetansk buddhistisk helligdom i stil med en stupa), Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mens den klynger sig til en tørresnor, kigger denne rhesusabe ind gennem et vindue i Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rhesusabe vandrer hen ad en smal mur, som omgiver paladset Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne nyder morgensolen, henslængt på en gren, hvor den tilbragte natten, Uttarkashi, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber er sande akrobater, som til tider krydser fra en bygning til en anden ved at spadsere hen ad ledninger, eller endog hænge med ryggen nedad. – Haridwar, Uttarakhand (øverst), samt Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesus-hunner er kærlige mødre. Disse blev fotograferet ved Manakamana Kali-templet (øverst), samt ved Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber tilbringer megen tid med at rense pels. – Swayambhunath (øverst) og Pashupatinath, Kathmandu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber i parring, Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner og unger på en mur nær Ganges-floden, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge springer fra en mur til en anden, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber æder riskorn, der er blevet bragt som offergave, Manakamana Kali-templet, centrale Nepal (øverst), samt Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber gnaver af bananskræller, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse rhesusaber æder kiks, som de har fået af en turist, Manakamana Kali-templet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder et stykke vandmelon, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En dag, da jeg havde besøgt Swayambhunath-stupaen i Kathmandu, var jeg på vej ned ad trapperne, da jeg hørte en mærkelig lyd bag mig. Da jeg vendte mig om, så jeg en tom Tuborg øldåse komme hoppende ned ad trinene, passere mig og standse lige foran en rhesusabe. Aben greb dåsen og snuste til den, hvorefter den hurtigt lod den falde og blottede tænderne, som om den sagde: ”Detteher er ikke noget for mig!”

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne gadegøgler i Delhi får dresserede rhesusaber til at danse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca radiata Indisk hueabe
Denne makak er begrænset til den sydlige halvdel af Indien, hvor den syd for floderne Tapti og Godavari erstatter rhesusaben som den almindelige art i slægten. Den er lidt mindre end rhesusaben, og pelsen er gråbrun med lysere bug. Dens hale er meget lang, længere end kroppen. På issen har den en hårhvirvel, som ligner en kalot, og som har givet arten dens navn. Det latinske artsnavn hentyder også til denne hårhvirvel.

Hueaben er meget almindelig, lokalt talrig, og den lever i alle skovtyper, kratland, plantager, landbrugsland og byer, normalt under 2000 meters højde, men kan dog strejfe op til omkring 2600 m. Da den ofte søger føde i afgrøder, er konflikter med mennesker et stigende problem. Den jages lokalt, og mange bliver indfanget til medicinsk forskning, samt til fremvisning af gadegøglere.

Mens tempelaber i det nordlige Indien oftest er rhesusaber, bliver denne rolle overtaget af hueaben i sydindiske templer.

 

 

Den indiske hueabe har en meget lang hale, længere end kroppen. Denne, som hviler på en gesims i Sri Minakshi-templet, Madurai, Tamil Nadu, sutter på et kasseret sugerør. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han hviler i en bevoksning af bambus, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe i Honnevara Forest, Karnataka, kiggede intenst på mig, vel for at finde ud af, om jeg var farlig eller ej. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af indisk hueabe er kærlige mødre. Denne med en ganske lille unge blev observeret ved Azhiyar Ghat, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ved Singhur Ghat, Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu, æder akaciefrø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Siddende på taget af vores bil gnaver denne hueabe af en bananskræl, hvorefter den betragter sit eget spejlbillede i bagruden. – Azhiyar Ghat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe skyller sin føde i Theppakadu-floden, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu, før den æder den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stor flok indiske hueaber holder til omkring de hinduistiske huletempler i byen Badami, Karnataka. Her klumper adskillige hunner og en unge sig sammen for at holde varmen i morgenkulden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre hunner, en af dem med en ganske lille unge, Badami. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun renser pels på en anden abe, sikkert dens unge, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge nyder aftensolen, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Som de fleste andre makakker elsker hueaber at bade, som disse unger i Theppakadu-floden, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. Efter badet er deres før så pæne ‘frisure’ blevet ret punket. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe krydser en stærkt trafikeret gade i Badami ved at balancere på en elledning, mens den bruger den lange hale som balancestang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I templerne er der rigeligt med føde, og da aberne ikke bevæger sig meget omkring, bliver de ofte meget fede. Dette overvægtige individ blev observeret i Sri Minakshi-templet, Madurai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Makakker, som lever nær mennesker, finder en del af deres føde på lossepladser og i skraldespande, som denne i Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne gadegøgler i byen Tirumalai, Andhra Pradesh, har fanget to unger af hueabe, som han nu vil optræne til at udføre forskellige numre. De synes at være uenige om et eller andet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette relief i et jain-tempel på toppen af klippen Vindyagiri, Sravanabelagola, Karnataka, gengiver en indisk hueabe, der omfavner en jackfrugt (Artocarpus heterophyllus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca silenus Løvehaleabe
Løvehaleaben er en unik makak-art, da både han og hun har en kæmpestor grålig manke omkring hovedet, hvilket har givet anledning til artens tyske navn Bartaffe (‘skægabe’). Ifølge Ingvald Lieberkinds bogværk Dyrenes Verden, som var min barndoms biologiske leksikon, hedder den også skægabe på dansk, men dette navn har en noget negativ klang, så jeg foretrækker en oversættelse af artens engelske navn lion-tailed macaque, som den har fået på grund af sin karakteristiske haledusk. Bortset fra manken er dens pels kulsort.

Denne art er endemisk i regnskove i den sydlige del af Western Ghats i Karnataka, Kerala og Tamil Nadu. Skønt dens udbredelsesområde er stort, optræder løvehaleaben kun i et begrænset område, da dens habitat er blevet alvorligt fragmenteret gennem anlæggelse af landbrugsområder og plantager med té, kaffe, kardemomme og eukalyptus.

Den totale bestand vurderes at være på under 4000 individer, som lever i 47 isolerede delbestande. I Kodagu-distriktet, Karnataka, var arten tidligere alvorligt truet af jagt, men i de senere år synes bestanden at være blevet stabiliseret på grund af bedre beskyttelsesforanstaltninger.

Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk Seilenos, som i den græske mytologi var lærer for og beskytter af vinguden Dionysos.

Billederne nedenfor er alle fra Puthutottam-skoven i Tamil Nadu, hvor en flok løvehaleaber har vænnet sig til mennesker, da de ofte fodres af bilister.

 

 

Løvehaleaber langs vejen gennem Puthutottam-skoven, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter sine enorme hjørnetænder, men han gaber vist bare, da arten overhovedet ikke er aggressiv over for mennesker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun med en unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne løvehaleabe ligger på bilvejen og æder bittesmå sten, som knaser højlydt mellem dens tænder! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løvehaleabe i sit rette element: regnskov. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca sinica Sri Lanka-hueabe
Denne art, som er brun med rødligt anstrøg, ligner meget indisk hueabe (ovenfor), men hårhvirvlen sidder længere fremme på issen. Den findes kun i Sri Lanka, hvor tre racer er anerkendt, sinica i tørzonen i den østlige og nordlige del af øen, aurifrons i den sydvestlige lavlands-regnskovszone, samt opisthomelas i det centrale regnrige højland.

Den lever i forskellige skovtyper, fra havniveau op til ca. 2100 m. Udbredelsen af alle tre racer er meget fragmenteret, og underarten opisthomelas er begrænset til et område på mindre end 500 km2, hvoraf kun en femtedel i realiteten rummer aber. Hovedtruslen mod arten er tab af levesteder på grund af anlæggelse af plantager og landbrugsland, og mange bliver skudt, da de gør betydelig skade på afgrøder.

Arten er stadig vidt udbredt, men bestanden er måske gået tilbage med over 50% siden 1975.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Kina’. Da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) navngav arten i 1771, må han have været misinformeret om dens oprindelse.

 

 

Tørzone-racen af Sri Lanka-hueabe, sinica, er udbredt i den østlige og nordlige del af øen. Denne blev fotograferet nær Polonnaruwa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung Sri Lanka-hueabe sidder mellem støtterødder på et bengalsk figentræ (Ficus benghalensis), Sigiriya, østlige Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge Sri Lanka-hueabe nær Polonnaruwa drikker ved at dyppe hånden i en pyt inde i en hul træstamme og derpå slikke hånden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Underarten aurifrons er udbredt i den sydvestlige lavlands-regnskovszone. Denne blev observeret i Sinharaja Forest Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus Typiske langurer
Denne slægt af bladædende aber rummer ca. 8 arter, alle begrænset til det Indiske Subkontinent. Førhen blev alle grå langurer på subkontinentet betragtet som tilhørende én og samme art, S. entellus, der var opdelt i seks racer. Nyere morfologiske studier, kombineret med DNA-analyser, konkluderer, at de grå langurer bør opfattes som seks selvstændige arter: nordlig steppelangur (S. entellus), terai-langur (S. hector), lysarmet langur (S. schistaceus), mørkarmet langur (S. ajax), sortfodet langur (S. hypoleucos), samt toplangur (S. priam). En tidligere syvende art, dussumieri, er blevet erklæret for samme art som nordlig steppelangur.

I dag betragter de fleste autoriteter alle langurer på det Indiske Subkontinent som medlemmer af denne slægt. Tidligere blev to arter, Nilgiri-langur (S. johnii) i det sydvestlige Indien og purpur-langur (S. vetulus) i Sri Lanka, anset for at tilhøre slægten Trachypithecus (nedenfor), der i dag betragtes som hjemmehørende fra det nordøstlige Indien og Bhutan til Sydøstasien.

Alle arter nævnt ovenfor, med undtagelse af mørkarmet langur, er omtalt nedenfor.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk semnos (’hellig’) og pithekos (’abe’), hvilket sigter til abernes status som hellige dyr i hinduismen. Langurens rolle i helte-eposet Ramayana er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Semnopithecus entellus Nordlig steppelangur
Denne art er vidt udbredt i det nordlige, centrale og syd-centrale Indien, fra Rajasthan, Uttar Pradesh og West Bengal mod syd til Telangana samt den nordlige del af Karnataka og Kerala. Der er også en lille bestand i det vestlige Bangladesh, som sandsynligvis nedstammer fra et enkelt par, der blev indført af hinduistiske pilgrimme til bredden af Jalangi-floden.

Nordlig steppelangur er ret almindelig og lever i mange forskellige habitater, fx skove, kratland, haver, bevoksninger omkring templer, samt byer, op til en højde af ca. 1700 m. Den trues lokalt på grund af tab af levesteder og brande, og i Andhra Pradesh og Orissa jages den som fødeemne af nybyggere.

Førhen blev de vestlige og sydlige bestande af denne art betragtet som en særskilt art, sydlig steppelangur (S. dussumieri), men nylige genetiske studier har erklæret denne art for ugyldig.

Artsnavnet hentyder til en aldrende trojaner, nævnt i det episke digt Æneiden, af den romerske digter Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.), bedre kendt som Vergil. Æneiden gengiver den legendariske historie om Æneas, en trojaner, som efter Trojas fald flygtede til Italien, hvor han blev stamfader til romerne.

 

 

Nordlige steppelangurer i morgensol, Sariska Nationalpark, Rajasthan. Det er karakteristisk for denne art, at den holder halen i en stor bue op over ryggen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlige steppelangurer drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark. Læg mærke til de mange bier på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En flok af nordlig steppelangur hviler på en klippe uden for de hellige Udayagiri-huler nær Bhubaneswar, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun uden for Udayagiri-hulerne har en ganske lille unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende han, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter tænderne som tegn på aggression, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En unge af nordlig steppelangur foretager skin-parring med en anden unge, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange steder har nordlige steppelangurer vænnet sig til at leve i byer, hvor de ofte bliver en plage, idet de stjæler frugt eller andet spiseligt, som er ubevogtet. På grund af abernes status som hellige dyr bliver de ikke forfulgt trods deres frækhed. De er også almindelige omkring templer, hvor de lever af ris eller andet spiseligt, der bringes af fromme hinduer som offergaver til guderne.

 

 

På dette billede sidder en flok nordlige steppelangurer på et hustag i byen Pushkar, Rajasthan, hvorfra de, som en anden flok gadedrenge, kan holde øje med, om der er frugt eller andet spiseligt, de kan hugge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlige steppelangurer hviler i en pavillon nær den hellige sø i Pushkar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hviler på en skulptur, som gengiver tyren Nandi, hinduguden Shivas ridedyr, Chittorgarh Fort, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En hinduistisk legende beretter om en ung mand ved navn Narad Muni, som drog af sted for at deltage i en swayamwara, hvor unge piger kan vælge sig en mand. Han var meget stolt af sig selv og mente, at han var den smukkeste blandt de unge mænd. Da dagen var ovre, gik han sønderknust derfra, da ingen af de unge piger havde valgt ham. På hjemrejsen blev han tørstig, så han gik hen til et vandhul for at slukke sin tørst. Hans spejlbillede viste da, at han nu havde abehoved.

 

 

Hans spejlbillede viste da, at han nu havde abehoved.” – Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus hector Terai-langur
Denne art er udbredt i Himalayas forbjerge op til en højde af ca. 1600 m, fra Uttarakhand mod øst til det sydvestlige Bhutan. Den lever hovedsagelig i skove, men ses til tider søge føde i frugtplantager og marker med afgrøder. Dens pels er tykkere end den nordlige steppelangurs (ovenfor), men ikke så kraftig som hos lysarmet langur (nedenfor).

Det totale antal terai-langurer er sandsynligvis kun omkring 10.000 adulte individer, og bestanden daler fortsat langsomt, hovedsagelig på grund af tab af levesteder.

Det latinske artsnavn sigter til en person i den græske mytologi, Prins Hektor af Troja, som var blandt de ypperste trojanske kæmpere under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

Da min indiske ven Ajai Saxena og jeg var på en ekskursion til Rishikesh, Uttarakhand, fik vi selskab af et par terai-langurer, som tog ophold på taget af vores bil. Tilsyneladende var det skik blandt bilister at fodre disse aber, men da vi er modstandere af at fodre vilde dyr, gav vi dem ikke noget, og kort efter sprang de op i træerne og forsvandt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos Sortfodet langur
Denne art har kulsorte hænder og fødder, som står i skarp kontrast til de grå arme og ben. Den er udbredt i Western Ghats, fra Goa mod syd gennem Karnataka til Kerala. I nogle områder trues den alvorligt af jagt, og den er allerede blevet udryddet fra dele af Brahmagiri-bjerene i Kodagu-distriktet, Karnataka.

Nogle autoriteter anser sortfodet langur for at være en naturlig hybrid mellem nordlig steppelangur (ovenfor) og Nilgiri-langur (nedenfor), og andre betragter den som en underart af førstnævnte.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hypo (‘under’) og leukos (‘hvid’), hvilket sigter til denne arts hvidlige bug.

 

 

Sortfodet langur har kulsorte hænder og fødder, som står i skarp kontrast til de grå arme og ben. – Dandeli Wildlife Sanctuary, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sortfodet langur æder blade, Dandeli Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne i Anshi Nationalpark, Karnataka, har travlt med at klø sig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klatrer op ad en død bambusstængel og springer derfra over på en anden, Anshi Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En sortfodet langur æder blomsterknopper af et indisk kapoktræ (Bombax ceiba), Honnavar Forest, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus johnii Nilgiri-langur
Denne art er kulsort med lysebrun pels på issen samt på en hårkrans omkring ansigtet. Den lever kun i Western Ghats i Karnataka, Kerala og Tamil Nadu, hvor den findes i skove mellem 300 og 2000 meters højde.

Førhen var den truet af tab af levesteder på grund af minedrift, dæmningsanlæg og opdyrkning af skovområder, samt af jagt. Sidstnævnte er dog aftaget i de senere år på grund af bedre beskyttelse, og efter indførelsen af Indian Wildlife Protection Act i 1972 er bestanden øget. Siden 1990’erne har den ligget relativt konstant på omkring 20.000 individer.

Tidligere var denne art placeret i slægten Trachypithecus (nedenfor).

Artsnavnet hædrer den tyske missionær og naturhistoriker Christoph Samuel John (1747-1813), der var ansat af den dansk-tyske Halle-Mission i den danske koloni Trankebar i Tamil Nadu, i dag kaldt for Tarangambadi.

 

 

Nilgiri-langurer æder bladknopper af et træ, Periyar Nationalpark, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgiri-langur, Eravikulam Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus priam Toplangur
Der anerkendes to underarter af denne artpriam, som er udbredt i Sydindien med adskillige adskilte bestande, fra området syd for Krishna-floden i Andhra Pradesh mod syd til byen Madurai i Tamil Nadu, mens thersites findes i dele af Western Ghats, samt i Sri Lankas tørzone. Slægtskabet hos nogle sydindiske populationer er ukendt, da de er meget dårligt undersøgt. Genetisk forskning antyder, at der er konsistente forskelle mellem de to underarter, og måske bliver de i fremtiden adskilt som to selvstændige arter.

Toplanguren lever i skove, haver og opdyrkede områder, samt i bevoksninger omkring templer, i Indien op til ca. 1200 meters højde, i Sri Lanka op til ca. 500 m.

Artsnavnet hentyder til Priamos, i græsk mytologi den legendariske sidste konge af Troja under den Trojanske Krig.

 

 

Toplangur, underarten priam, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangurer i modlys, Mudumalai Tiger Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, Masinagudi, Mudumalai Tiger Reserve. I baggrunden ses axishjorte (Axis axis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, Masinagudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter tænderne som tegn på aggression, Masinagudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur i fuldt firspring hen ad en vej, Mudumalai Tiger Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, underarten thersites, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangurer, Anuradhapura, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sandsynlig hybrid mellem toplangur og Nilgiri-langur (ovenfor), Annamalai Nationalpark, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus Lysarmet langur, Nepal-langur
Denne art kendes nemt på sin kraftige, lysegrå pels samt den store hvide hårkrans omkring det kulsorte ansigt. Den er vidt udbredt i Himalaya, oftest i højder mellem 1500 og 3500 m, men træffes af og til op til 4000 meters højde. Den forekommer fra Pakistan gennem Indien og Nepal til Bhutan samt den sydøstligste del af Tibet.

Arten lever hovedsagelig i monsunskove, men træffes til tider i kratland og dyrkede områder. Den er ret almindelig, og bestanden synes stabil. Trusler omfatter tab af levesteder gennem bl.a. tømmerindustri, brande og menneskelig bebyggelse, og i Tibet jages den, da den anvendes som ingrediens i traditionel medicin.

Det latinske artsnavn betyder ‘skiferfarvet’ – en meget lys skifer, må man sige!

 

 

En del af en stor flok lysarmede langurer hviler og leger i en eng, Ghora Tabela, øvre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer hviler på en stenmur, Kuldi Ghar, Modi Khola-dalen, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han af lysarmet langur hviler i et træ, Tadapani, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer, nær søen Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne er i færd med at æde knopper og blomster af storblomstret kvalkved (Viburnum grandiflorum), Dodi Tal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer æder jord for at få mineraler, Banthanti, Annapurna, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus vetulus Sri Lanka-langur
Der anerkendes fire underarter af denne langur, som alle er endemiske for Sri Lanka.

Nominatracen vetulus findes i et område på mindre end 5000 km2 regnskov i det sydvestlige Sri Lanka, op til højder omkring 1000 m. Hvor dens naturlige habitat er ødelagt, kan den leve i haver og plantager, men disse biotoper er ikke egnede for dens overlevelse på langt sigt. Underarten nestor lever i lignende biotoper længere mod nord end vetulus, mens philbricki er udbredt i de fugtigste skove i Sri Lankas tørzone. Underarten monticola er begrænset til bjergskove i den centrale del af øen, mellem 1000 og 2200 meters højde.

Alle fire underarter er truede, og det menes, at de er gået over 50% tilbage i løbet af de sidste 40 år på grund af tab af levesteder samt jagt.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gammel’. Det hentyder rimeligvis til det store hvide skæg hos denne ellers mørke art.

I lighed med Nilgiri-langur (ovenfor) var Sri Lanka-languren tidligere placeret i slægten Trachypithecus.

 

 

Portræt af en Sri Lanka-langur i fangenskab, af underarten vetulus eller nestor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tørzone-underarten af Sri Lanka-langur, philbricki, er udbredt i skove i de mere fugtige områder af Sri Lankas tørzone. Disse billeder er fra Polonnaruwa. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachypithecus Lutunger
Denne slægt, der omfatter 15 arter, er udbredt fra Bhutan og det nordøstlige Indien mod øst til de sydligste egne af Kina og derfra mod syd gennem Indokina til Java, Bali og Lombok.

Slægtsnavnet er afledt af græsk trach (’grov’), hvilket hentyder til den tætte pels hos nogle af arterne, samt pithekos (’abe’).

 

Trachypithecus geei Gylden langur
Denne art findes kun i Bhutan og de tilstødende områder af Assam i det nordøstlige Indien, hvor den lever i skove i Himalayas forbjerge mellem floderne Manas i øst og Sankosh i vest, op til en højde af omkring 3000 m.

Det totale udbredelsesområde for gylden langur er på mindre end 30.000 km2, og en stor del af det er uegnet biotop. Bestanden anslåes til at være på færre end 1200 individer i Indien og omkring 4000 i Bhutan. Arten er gået tilbage med over 30% i løbet af de sidste 30 år, og den forventes at gå yderligere tilbage på grund af tab af levesteder. Den indiske bestand er yderst fragmenteret, og den sydlige bestand er fuldstændig afskåret fra den nordlige på grund af menneskelige aktiviteter.

Bestanden af gylden langur i Manas Nationalpark, Assam, er truet på grund af hybridisering med den nærtstående hættelangur (T. pileatus). Tidligere var disse to arter adskilt af floder, men et antal opførte broer har nu gjort det nemt for dem at krydse disse floder.

Den gyldne langur blev beskrevet så sent som i 1956, men var kendt blandt naturhistorikere længe inden. Historien bag dens opdagelse, samt baggrunden for det latinske artsnavn, kan læses på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

Den gyldne langur blev beskrevet så sent som i 1956, men var kendt blandt naturhistorikere længe inden. Den første omtale af arten er i en artikel fra 1838 af R.B. Pemberton, Report on Bootan Indian Studies Past and Present. Dette arbejde bortkom imidlertid og blev først genfundet i 1970’erne, og den gyldne langur blev først omtalt igen i 1907, hvor E.O. Shebbeare rapporterede, at han havde set ’en cremefarvet langur’ i omegnen af Jamduar.

I 1919 fastslog en artikel, at en gullig langur var almindelig i et distrikt nær Goalpara i Assam, og i 1947 skrev C. G. Baron: ”Jeg så nogle hvide aber (…) og så vidt jeg ved, er de en ubeskrevet art. Hele deres krop og hale er den samme farve – lys sølv-gylden, noget i retning af en blondine.”

Et antal andre observationer gjorde den kendte naturhistoriker Edward Pritchard Gee (1904-68) interesseret, og det lykkedes ham at observere og fotografere tre flokke af gyldne langurer i 1953. Han rapporterede sine iagttagelser til Zoological Survey of India, og i 1955 blev seks individer indsamlet. Arten blev beskrevet af Dr. H. Khajuria, som kaldte den Presbystis gee til ære for Mr. Gee.

 

 

Gylden langur, Manas Nationalpark, Assam. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervidae Hjorte
Disse dyr adskiller sig fra andre drøvtyggere ved at have et gevir, som fældes hvert år. Familien rummer 20 slægter med omkring 90 arter. Mange arter er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Hjorte.

Hjorte lever i næsten alle habitat-typer, fra tundra til tropisk regnskov. De er vidt udbredt med hjemmehørende arter på alle kontinenter, bortset fra Antarktis og Australien. I Afrika forekommer dog kun en enkelt art i Atlas-bjergene. Den største koncentration af arter findes i Asien.

Hos større arter kaldes en hun for en hind, mens hannen ikke har noget specielt navn. Hos mindre arter kaldes hannen for buk. Unger af mindre arter kaldes for lam, af større arter for kid eller kalve.

 

Axis
Tidligere var svinehjorten (Hyelaphus porcinus, nedenfor) og tre andre små hjortearter placeret i denne slægt. Genetiske undersøgelser har imidlertid påpeget, at de adskiller sig tilstrækkeligt fra axishjorten (nedenfor) til at udgøre en særskilt slægt. Axishjorten er dermed det eneste tilbageværende medlem af slægten.

 

Axis axis Axishjort, chital
Denne smukke hjorteart er hjemmehørende på det Indiske Subkontinent, inklusive Sri Lanka, men findes ikke andre steder. Den er ret almindelig i det meste af udbredelsesområdet, men er dog i tilbagegang en del steder på grund af ødelæggelse af dens levesteder. Arten er indført andre steder, bl.a. Australien, USA og adskillige sydamerikanske lande.

Axishjorten er af mellemstørrelse. Hanner kan veje op mod 100 kg, mens hinderne er meget mindre.

Slægts- og artsnavn er latin og hentyder til et indisk dyr, nævnt af den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.). På hindi hedder arten chital, afledt af sanskrit citrala (‘plettet’).

 

 

Denne axishjort han drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark, Rajasthan. En indisk træskade (Dendrocitta vagabunda) sidder på dens ryg. T.v. ses en påfugl (Pavo cristatus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende axishjort, hvis gevir er i bast, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hind med kid rejser halen som alarmsignal, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mens jeg sneg mig ind på disse axishjorte i Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu, trådte jeg på en vissen gren. Ved lyden rejste de øjeblikkeligt hovederne og stirrede i retning af mig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Axishjorte i græsland, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vi fandt dette forladte kid af axishjort i græslandet i Corbett Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en stegende hed sommerdag drikker disse axishjorte af et vandhul i Sariska Nationalpark. Palmerne i baggrunden er indiske daddelpalmer (Phoenix sylvestris). En påfugl (Pavo cristatus) ses på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne axishjort blev dræbt af en tiger eller en leopard, men blev efterladt på grund af kraftig regn, Corbett Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervus
Genetiske undersøgelser indikerer, at denne slægt opstod i Centralasien, hvor en urgammel art stadig findes, i dag benævnt Cervus hanglu. Den har 3 underarter, Kashmir-hjort (nedenfor), baktrisk hjort, underarten bactrianus, som er vidt udbredt i Centralasien, samt Yarkand-hjort, underarten yarkandensis, der er begrænset til Xinjiang. For omkring 7 mio. år siden blev klimaet køligere, hvilket fik denne stamform til at vandre mod nord, øst og vest.

I dag består den vestlige gruppe, kaldt kronhjort (C. elaphus), af adskillige underarter, udbredt i Vesteuropa, Balkan, Mellemøsten og Nordafrika. Gruppens taksonomiske forhold er imidlertid ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt, og nogle underarter udgør muligvis selvstændige arter, deriblandt C. (e.) corsicanus, som lever på Korsika og Sardinien. Den tilhører måske samme art som berberhjorten (C. (e.) barbarus) i det nordvestlige Afrika.

Den østlige gruppe omfatter wapiti (C. canadensis), som er udbredt i det nordøstlige Asien og Nordamerika, Thorolds eller hvidmulet hjort (C. albirostris), som forekommer i det østlige Tibet, Qinghai, Gansu, Sichuan og det nordvestlige Yunnan, samt sikahjort (C. nippon), der findes i Japan og Taiwan, på spredte lokaliteter i det østlige Kina, samt i Ussuriland, sydøstlige Sibirien.

Nogle autoriteter placerer adskillige sydasiatiske arter i slægten Cervus, andre i slægten Rusa, bl.a. sambarhjort (nedenfor) og rusahjort (C. timorensis eller R. timorensis).

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hjorte.

 

Cervus hanglu ssp. hanglu Kashmir-hjort
Traditionelt er denne hjort blevet betragtet som en underart af kronhjort, men genetiske undersøgelser har konkluderet, at den tilhører en ældgammel gren af slægten (se slægtsnavn ovenfor).

Den er begrænset til nogle få lokaliteter i Kashmir og det nordlige Himachal Pradesh. Ødelæggelse af levesteder, konkurrence fra græssende tamdyr, samt krybskytteri bragte den på udryddelsens rand, med bare omkring 150 overlevende individer omkring 1970. Siden har øget beskyttelse bragt dens antal op på ca. 300, men dette antal er stadig faretruende lavt.

Artsnavnet er en forvrængning af hangul, det lokale Kashmir-navn på denne hjort.

 

 

Dette billede er fra det interessante hindu-tempel Hadimba i Manali, Himachal Pradesh, som er udsmykket med forskellige genstande, bl.a. gevirer af Kashmir-hjort, horn med ringe af sibirisk stenbuk (Capra sibirica, se ovenfor), samt glatte horn af bharal (Pseudois nayaur, se ovenfor). Historien bag dette tempel er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervus unicolor Sambarhjort
Denne meget store hjort, der af nogle autoriteter kaldes for Rusa unicolor, er vidt udbredt i Asien, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Sumatra og Borneo.

Hannerne vejer typisk omkring 350 kg, skønt store eksemplarer kan veje helt op mod 550 kg. Hinderne er mindre og vejer 100-200 kg. Bestandene af denne hjort er gået drastisk tilbage i de fleste områder, hovedsagelig på grund af jagt og ødelæggelse af levesteder. Arten er blevet indført til forskellige lande rundt om i verden, bl.a. Australien, New Zealand og USA.

Artsnavnet er latin og betyder ‘ensfarvet’. Det danske navn er afledt af sanskrit sambara (‘hjort’).

 

 

Sambar-hanner, den ene med geviret i bast, Maha Eliya Thenna (Horton Plains) Nationalpark, Sri Lanka. Underarten unicolor, som er udbredt i Indien og Sri Lanka, er den største af de 7 accepterede underarter. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sambar-han, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Som det fremgår af arret på flanken har denne sambar-han, som blev observeret i Ranthambhor Nationalpark, været i nærkontakt med en tiger eller en leopard. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sambarhjorte ses ofte fouragere i søerne i Ranthambhor Nationalpark. Denne rudel hviler foran ruinerne af et tidligere Rajput-palads. De barske Rajputter er omtalt på siden Rejse-episoder – Indien 1986: “Hans navn er Muhammed!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En sambar-han drikker af en sø i Ranthambhor Nationalpark. Den rejser halen som advarselssignal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rudel i morgenlys, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hind i aftensol, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en hind, som er voldsomt plaget af fluer, Ranthambhor Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette kid spejles i en sø, Ranthambhor Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende kid, Ranthambhor Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sambarhjorte græsser på saftige vandplanter i en sø, Ranthambhor Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hind fouragerer i en sump i Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. I baggrunden ses et træ med reder af rosenstork (Mycteria leucocephala). En af storkene spreder vingerne som to store vifter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hind og hendes kid slukker tørsten i et vandhul, Sariska Nationalpark. Aberne t.h. er nordlige steppelangurer (se ovenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En indisk træskade (Dendrocitta vagabunda) anvender ryggen af denne hind som udkigspost, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hinder slukker tørsten, Sariska Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en bagende varm septemberdag tager denne hind et kølende bad i et vandhul, Sariska Nationalpark. I baggrunden ses påfugle (Pavo cristatus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han nyder et bad, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hyelaphus
Førhen var indisk svinehjort og tre andre små hjorte placeret i slægten Axis (ovenfor). Genetiske studier har imidlertid medført, at de adskiller sig tilstrækkeligt fra axishjorten (ovenfor) til at udgøre en særskilt slægt.

Jeg har ikke været i stand til et finde en forklaring på etymologien bag slægtsnavnet. Den sidste del er en latiniseret form af oldgræsk elaphos (‘hjort’), mens den første del muligvis er afledt af oldgræsk hyle (‘skov’).

 

Hyelaphus porcinus Indisk svinehjort
En lille art, hvor bukken måler omkring 70 cm over skulderen og vejer omkring 50 kg. Hunnen er meget mindre, omkring 60 cm høj og med en vægt på ca. 30 kg.

Den er udbredt fra Pakistan i et bælte mod øst tværs over Ganges-sletten i det nordlige Indien til Bangladesh og Myanmar. Den er også blevet indført til Australien og Sri Lanka. I Indokina og det sydvestlige Kina erstattes den af indokinesisk svinehjort (H. annamiticus).

Artsnavnet, som kommer af oldgræsk porkos (‘svin’), sigter til artens griseagtige fremtoning, når den med sænket hoved løber gennem tætte krat i skovene, hvor den dykker under lavthængende grene og lignende i stedet for at springe over dem.

 

 

Svinehjorte og en enkelt axishjort (se ovenfor) æder jord for at få mineraler, Rapti-floden, sydlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Buk med geviret i bast, Rapti-floden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af svinehjort, Kaziranga Nationalpark, Assam (øverst), samt Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Svinehjorte drikker af en regnvandspyt, Corbett Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muntiacus Muntjak
Denne slægt af små hjorte, som omfatter 12 arter, er hjemmehørende i Asien, hvor den forekommer fra Indien og Sri Lanka mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til det Indonesiske Ørige.

Hannerne er karakteriseret ved deres korte gevir, ofte under 10 cm langt. I stedet for at anvende geviret under territoriekampe kæmper hannerne oftest ved hjælp af 2-4 cm lange hugtænder i overmunden. Hvor hannen har gevir, har hunnen små forhøjninger med hårduske.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af det hollandske (og danske) navn på disse dyr, muntjak, hvilket er en forvrængning af det sundanesiske navn, mentjek. På engelsk kaldes disse dyr ofte for barking deer (‘gøende hjorte’), hvilket sigter til deres advarselskald, der minder om en hunds gøen.

 

Muntiacus muntjak Indisk muntjak
Denne art, som på hindi kaldes for kakar, er vidt udbredt, idet den forekommer fra Indien og Sri Lanka mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Java og Bali. 15 underarter er blevet beskrevet. I Himalaya træffes den op til omkring 2500 meters højde.

 

 

Buk af indisk muntjak med geviret i bast, mellem Sherpagaon og Surkhe, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af indisk muntjak i tæt vegetation, Begnas Tal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk muntjak i fangenskab, Melamchi Phul, Helambu, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rucervus
Denne slægt er meget oprindelig og udgør sammen med slægten Axis (ovenfor) den ældste udspaltning i underfamilien Cervinae. Den blev oprindeligt oprettet som en underslægt af Cervus af den britiske naturhistoriker og etnolog Brian Hodgson (1801-94), baseret på gevirets form. I dag har slægten kun et enkelt medlem, barasingha eller sumphjort (nedenfor), da det eneste andet medlem, Schomburgks hjort (R. schomburgki) i Indokina sandsynligvis er uddød.

Slægtsnavnet er en kombination af to andre slægtsnavne, Rusa, som betyder ‘hjort’ på malajisk, samt Cervus (ovenfor).

 

Rucervus duvaucelii Barasingha, sumphjort
I 1800-tallet var denne art udbredt fra Pakistan mod øst gennem det nordlige og centrale Indien og det sydlige Nepal til Bangladesh og det nordøstlige Indien, men på grund af unkontrolleret jagt og tab af levesteder er bestanden i dag yderst fragmenteret, med spredte flokke i det sydlige Nepal samt i Uttar Pradesh, Assam og Madhya Pradesh. Arten er uddød i Pakistan og Bangladesh.

Denne hjort adskiller sig fra andre indiske arter gennem geviret, som har flere end tre takker, hvilket er årsagen til dens navn på hindi, barah singga, som betyder ’12-hornet’. Adulte hanner har normalt 10-14 takker, men op til 20 har været observeret.

Der er beskrevet tre underarter af barasingha. Nominatracen, der lever mod nordvest, har klove, der kan spredes vidt ud – en tilpasning til at leve i oversvømmede græssletter på Indus-Ganges-sletten. I dag findes en bestand på omkring 2000 i adskillige delområder i Uttar Pradesh, og omkring 2200 findes i Sukla Phanta Wildlife Reserve i det vestlige Nepal.

Den østlige underart ranjitsinhi er begrænset til det nordøstlige delstat Assam, hvor bestanden i 1978 var så lav som omkring 700. Siden er antallet steget støt på grund af bedre beskyttelse. I 2016 blev det anslået, at omkring 1150 individer fandtes i Kaziranga Nationalpark. Nogle få lever også i Manas Nationalpark og andre beskyttede områder.

Den sydlige underart branderi adskiller sig fra de øvrige underarter gennem klovene, der er hårdere og dermed tilpasset et liv i græsbevoksede, åbne skove. Tidligere var den begrænset til Kanha Nationalpark i Madhya Pradesh, hvor bestanden stadig er meget lav, kun omkring 750 individer. Fornylig er den blevet genudsat i Satpura Tiger Reserve, ligeledes i Madhya Pradesh.

Det latinske artsnavn blev givet til ære for den franske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Alfred Duvaucel (1793-1824), som døde i Indien, kun 31 år gammel. Rygter vil vide, at han blev dræbt af en tiger.

 

 

Barasingha hanner, underarten branderi, i morgenlys, Kanha Nationalpark, Madhya Pradesh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Barasingha hanner, Kanha Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Barasingha hanner i aftenlys, Kanha Nationalpark. Fuglen er en sort drongo (Dicrurus macrocercus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Barasingha-hind i aftenlys, Kanha Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rudel af østlig sumphjort, underarten ranjitsinhi, Kaziranga Nationalpark, Assam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung han af østlig sumphjort i aftensol, Kaziranga Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hind og kid, Kaziranga Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cricetidae Studsmus m.fl.
Denne meget store familie af små til middelstore gnavere omfatter bl.a. studsmus, lemminger og hamstere, samt den Nye Verdens rotter og mus. Den rummer omkring 112 slægter og 600 arter, udbredt i Europa, Asien, samt Nord- og Sydamerika.

 

Alticola
En lille slægt af asiatiske studsmus med omkring 12 arter.

Slægtsnavnet er afledt af latin altus (‘højt beliggende’) og colo (‘at bebo’), således ‘den der bor i store højder’.

 

Alticola stoliczkanus Stoliczkas studsmus
Denne mus lever i højt beliggende ørkenområder i Tibet samt i den nordlige udkant af Himalaya i Pakistan, Indien og Nepal.

Artsnavnet blev givet til ære for den tjekkiske palæontolog, geolog og zoolog Ferdinand Stoliczka (1838-1874), som hovedsagelig arbejdede i Indien. Han døde af højdesyge under en ekspedition til Karakoram-bjergene.

 

 

Stoliczkas studsmus lever i huller. – Tso Kar, Ladakh (2 øverste), samt Shigatse, Tibet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Stoliczkas studsmus soler sig uden for sit bo, Shigatse, Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne strækker sig ud på en plet med bar, saltmættet jord for at opsuge varmen fra morgensolen. – Tso Kar, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Elephantidae Elefanter

 

Der var vilde tyre med hvide stødtænder, med nedfaldne blade og nødder og kviste i rynkerne på deres nakke og i folderne på deres ører; fede, langsomme hunelefanter med små og rastløse lyserøde og sorte kalve, som kun var en meter høje, løbende under deres maver; unge elefanter, hvis stødtænder kun lige var begyndt at kunne ses, men som de var vældig stolte af; ranglede, radmagre gamle hunner med benede, bekymrede ansigter og snabler som ru bark; grumme gamle tyre, fyldt med ar fra skulder til flanker, med bulnende ar og flænger fra tidligere tiders kampe, og med kager af størknet mudder fra deres mudderbad skallende af i flager fra deres skuldre; og der var en enkelt med en brækket stødtand og mærkerne fra et frygteligt slag af en tigerpote på siden.

De stod med front mod hinanden, eller de vandrede parvis frem og tilbage på pladsen, eller de stod helt alene og rokkede og svajede – snesevis og snesevis af elefanter.”

 

Fra Elefanternes Toomai, en historie i Junglebogen (1894), af den engelske forfatter og journalist Rudyard Kipling (1865-1936).

 

 

Elefanter fandtes førhen overalt i Eurasien, Afrika og Nordamerika, i mange typer biotoper og i varme såvel som kolde egne. De varierede også kolossalt i størrelse, fra giganter, der var over 4 m høje, til dværgformer, som kun var 1-1,5 m høje. Dværgformerne opstod mange steder på isolerede øer, bl.a. Malta, Cypern og Kreta i Europa, og Channel Islands nær den californiske kyst.

I dag er alle arter pånær tre uddøde. Den ene er udbredt i Asien (se nedenfor), de to øvrige i Afrika. Savanne-elefanten (Loxodonta africana) var førhen udbredt over hele det afrikanske kontinent, med undtagelse af ørken- og regnskovsområder. I dag er den begrænset til savanner og halvørkener i det østlige og sydlige Afrika. Den nært beslægtede, men mindre skovelefant (Loxodonta cyclotis) lever i regnskove i Central- og Vestafrika. Nogle forskere betragter fortsat savanne-elefanten og skovelefanten som værende samme art.

Slægtsnavnet Elephas er det klassiske græske ord for elefanter.

 

Elephas maximus Asiatisk elefant
Førhen var den asiatiske elefant udbredt tværs over Asien, fra Lilleasien i vest til det nordlige Kina i øst, og videre mod syd til Indonesien. I dag findes den kun i mindre skovpartier i Indien, Nepal, Sri Lanka, Yunnan-provinsen i det sydlige Kina, Indokina, samt på Sumatra og Borneo.

Den nuværende udbredelse af den asiatiske elefant er yderst fragmenteret. I 2008 blev den af IUCN opført som udryddelsestruet på grund af en tilbagegang på 50% gennem de sidste 60-75 år. Den totale bestand af vilde asiatiske elefanter er måske nu så lav som 50.000 – eller måske endnu lavere, da dette tal er et skøn. Biologer skønner, at omkring halvdelen af bestanden lever i Indien. I Sri Lanka er antallet omkring 6000 – en halvering af bestanden i 1800-tallet. Sri Lanka er dog stadig det land i verden, som har den tætteste bestand af asiatiske elefanter.

Når tyrene er i brunst, udskilles et sekret fra en kirtel på siden af hovedet, hvilket tilkendegiver en øget produktion af hanlige hormoner – en tilstand, som kaldes musth. I perioder med musth er tyrene meget aggressive, og det er adskillige gange hændt, at tæmmede asiatiske elefanter i musth har dræbt deres mahout (træner), tilsyneladende uden grund.

Drægtighedsperioden er op mod to år. En nyfødt asiatisk elefant vejer omkring 100 kg. Seks år gammel vejer kalven omkring en ton.

Tyre med store stødtænder, de såkaldte tuskers, var førhen et eftertragtet bytte for trofæ-jægere, og i dag eksisterer der ikke mere sådanne gigantiske dyr. Hunnerne har meget små stødtænder. Hos den srilankanske underart maximus har kun 10% af tyrene stødtænder og hunnerne slet ingen. Denne tendens er blevet forstærket af krybskytter, som især efterstræber tyre med store stødtænder.

Den asiatiske elefant blev først tæmmet i Indus-dalen omkring 3500 f.Kr. Siden da har den været flittigt benyttet som transportdyr, når tunge genstande skulle flyttes. I Khmer-kulturen i Indokina red kongelige og andre prominente personer på elefanter, når de ønskede at gå på jagt efter tigre og andet storvildt. De blev også meget anvendt i Khmer-rigets krige, og under englændernes koloni-krige i Indien i 1800-tallet blev elefanter anvendt til at slæbe tunge kanoner til fronten.

Indtil fornylig blev elefanter benyttet i stor stil i tømmerindustrien i Indien og Sydøstasien til at hale træstammer ud fra skove i bjergrigt terræn. Denne anvendelse foregår også i dag i mindre målestok i områder, hvor tungt maskineri ikke kan anvendes.

I Indien og Sri Lanka anvendes elegant udsmykkede elefanter meget i processionsoptog under religiøse højtider.

I nogle asiatiske lande benyttes elefanter i turistindustrien, idet de transporterer turister ud i nationalparkerne for at iagttage vilde dyr. Modsat køretøjer bevæger elefanterne sig i stilhed, og turisterne kan komme meget tæt på mange af dyrene, da de ikke er bange for elefanterne.

 

 

Asiatiske elefanter, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en asiatisk elefant, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende tyr, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. Bemærk, at den er i musth. Fra kirtlen foran øret siver sekret ud. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende kalv, Yala Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne elefant skraber en græstue løs med forbenet, Yala Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne elefant i Bandipur Nationalpark, Karnataka, har kastet græs og jord på sin ryg, måske for at afkøles. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung elefant græsser, Yala Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asiatiske elefanter leger i et vandhul, Corbett Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Optog med pyntede elefanter under den hinduistiske højtid Maha Shivaratri, Jaipur, Rajasthan. Denne festival er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indtil fornylig var elefanter til salg på det årlige marked i Sonpur, Bihar. Dette billede er fra 1997. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Elefant-skulptur i et jain-tempel på toppen af bjerget Shetrunjaya, nær Palitana, Gujarat. Dette tempel og andre pragtfulde jainistiske marmortempler er omtalt på siden Religion: Jainisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I gamle dage blev elefanter anvendt til at henrette mennesker ved at trampe dem til døde eller rive dem fra hinanden med snablen. Denne skulptur blev fotograferet i Soltemplet i Konark, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equidae Heste og æsler
I forhistorisk tid var der ikke færre end omkring 40 slægter i denne familie, men med en enkelt undtagelse er de alle uddøde. I dag rummer den overlevende slægt Equus 7 arter, udbredt i store dele af Afrika og Asien.

Den europæiske tarpan (Equus ferus) uddøde så sent som i 1909. Dette dyr og dets nære slægtning Przevalskis hest (E. ferus ssp. przewalskii), såvel som tamhesten, tamæslet og det afrikanske vildæsel er beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste, mens Afrikas tre zebra-arter er beskrevet på siden Natur: Mønstre i naturen.

Navnet Equus er afledt af proto-indoeuropæisk hekwos (‘hest’).

 

Equus hemionus Onager
Førhen var denne art vidt udbredt på stepper og i ørkener, fra Europa mod øst til det sydlige Sibirien og Mongoliet, samt fra Palæstina og Saudi Arabien mod øst til Afghanistan og det nordvestlige Indien. På grund af ukontrolleret jagt og ødelæggelse af dens levesteder er den forsvundet fra næsten hele det tidligere udbredelsesområde, og i dag findes kun spredte flokke i Iran, Turkmenistan, Mongoliet og det nordvestlige Indien. Den er også blevet genindført til Kazakhstan, Israel og Saudi Arabien.

De fleste autoriteter anerkender 6 underarter, mongolsk vildæsel, underarten hemionus, der lever i det sydlige Mongoliet, turkmenisk kulan, underarten kulan, som er begrænset til nogle få lokaliteter i Turkmenistan, persisk onager, underarten onager, der findes nogle få steder i Iran, indisk vildæsel, underarten khur (nedenfor), samt to uddøde underarter, syrisk vildæsel, underarten hemippus, som var udbredt i Mellemøsten, og europæisk vildæsel, underarten hydruntinus, der var vidt udbredt i Europa i Bronzealderen. Nogle anerkender en syvende underart, Gobi-khulan, underarten luteus, mens andre betragter den som samme art som hemionus.

Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk hemionos (‘halvæsel’ eller ‘muldyr’).

 

Equus hemionus ssp. khur Indisk vildæsel, khur
Denne underart af onager var engang vidt udbredt, fra det sydøstlige Iran mod øst til det nordvestlige Indien, men ukontrolleret jagt bragte dens antal ned til et par tusind, der overlevede i Little Rann of Kutch i Gujarat. Siden har beskyttelsesanstalter båret frugt. I dag er antallet omkring 6000, og arten har bedt sig til Greater Rann of Kutch samt nogle områder i den sydligste del af Rajasthan.

Khur er det lokale Gujarat-navn på dyret.

 

 

Indiske vildæsler, Little Rann of Kutch, Gujarat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske vildæsler i aftenlys, Little Rann of Kutch. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equus kiang Kiang, tibetansk vildæsel

 

Vi så ofte i tusindvis af kianger spredt ud over bjergsiderne, og de kiggede ofte nysgerrigt på vores karavane. Somme tider omringede de os endog, omend på nogen afstand.”

 

Thubten Jigme Norbu (1922-2008), Dalai Lamas ældre broder, i bogen Tibet is My Country: Autobiography of Thubten Jigme Norbu. Wisdom Publications, London, 1960, ny udg. 1986.

 

 

Som det fremgår af citatet ovenfor, var dette vildæsel tidligere meget almindeligt i tørre steppeområder på den tibetanske højslette, men siden omkring 1950 er bestanden blevet voldsomt reduceret på grund af konkurrence fra kæmpemæssige flokke af græssende geder og får, samt ukontrolleret jagt.

I dag findes kun spredte flokke på den tibetanske højslette, fra den nordlige udkant af Himalaya og Ladakh mod nord til Kunlun-bjergene i det sydlige Xinjiang, langt de fleste i naturreservater. Næsten hele bestanden lever i kinesiske territorier, med omkring 2500-3000 individer i Ladakh og Sikkim, og ganske få langs Nepals nordlige grænse. I Ladakh er bestanden i fremgang på grund af øget beskyttelse.

Kiang er det tibetanske navn på dyret.

 

 

Kiang, Qomolangma Nature Preserve, sydlige Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiang, Puga-sumpene, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiang, Tso Kar, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Felidae Katte
Efter en række genetiske undersøgelser er denne familie i dag opdelt i to underfamilier, Pantherinae med 7 arter i slægterne Panthera og Neofelis, samt Felinae, der rummer de resterende 34 arter, opdelt i 10 slægter. Katte lever på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

 

Panthera
En lille slægt med 5 store katte, tiger (nedenfor), løve (P. leo), leopard (nedenfor), jaguar (P. onca) og sneleopard (nedenfor). Løven er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Løven – Savannens konge.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk panther, hvilket sigter til Indiens sorte form af leoparden, ofte kaldt for panter.

 

Panthera pardus Leopard

 

En sort skygge dumpede ned i centrum af kredsen. Det var Bagheera, den sorte panter, som synede blæksort overalt, men hans panter-aftegninger kunne dog ses under visse lysvinkler, som mønsteret på vådt silkeklæde. Enhver kendte Bagheera, og ingen vovede at krydse hans spor, for han var så snedig som sjakalen Tabaqui, så modig som den vilde vandbøffel og så hensynsløs som en såret elefant. Men hans stemme var blid som de vilde biers honning, der drypper fra træerne, og hans pels var blødere end dun.”

 

Fra Junglebogen (1894), skrevet af den engelske journalist og forfatter Rudyard Kipling (1865-1936).

 

 

Denne store kat har en smuk gullig pels, fyldt med talrige sorte pletter og rosetter. Nogle leoparder, som ofte kaldes for pantere, har en meget mørk sortbrun farve, hvor rosetterne kun lige kan anes.

Arten er vidt udbredt, fra Ussuriland i det sydøstlige Sibirien mod syd gennem dele af Kina og Indokina til Indonesien og videre mod vest gennem det Indiske Subkontinent til Mellemøsten, samt i størsteparten af Afrika syd for Sahara. Den har tilpasset sig et liv i mange forskellige habitater, fra tropiske jungler til halvørken og bjerge, og endda landbrugsland nær landsbyer.

Leoparden nedlægger mange forskellige byttedyr, også større dyr som hjorte, antiloper, vildsvin (Sus scrofa) og vortesvin (Phacochoerus africanus). Leoparder er vældigt dygtige til at klatre, og større bytte slæbes ofte op i træer, hvor det er ude af rækkevidde for løver (Panthera leo) og plettede hyæner (Crocuta crocuta). Hvis byttet er for stort til at blive slæbt op i et træ, jager disse dyr ofte leoparden bort og æder byttet.

På grund af leopardens vane med at slæbe større byttedyr op i træer, bemærkes sådant bytte ofte, hvilket giver et skævt billede af leopardens diæt. Faktisk udgør mindre dyr som harer, dik-dik-antiloper, klippegrævlinger og forskellige fugle, bl.a. perlehøns og frankoliner, hovedparten af artens føde.

Også andre medlemmer af kattefamilien, deriblandt serval (Leptailurus serval) og vildkat (Felis silvestris), nedlægges og ædes undertiden. Jeg så endog engang en leopard i Tanzania, som åd af en gepard (Acinonyx jubatus) – en kat, der er næsten lige så stor som den selv. Geparder kan løbe meget hurtigere end leoparder, så enten var denne gepard såret, eller leoparden overraskede den ved at springe ned på den fra et træ.

I nærheden af landsbyer dræber leoparder ofte kvæg, får, geder og hunde.

Mens hun er på jagt, skjuler moder-leoparden sine killinger i tæt vegetation eller et andet sikkert sted, hvor de har større chancer for at undgå at blive ædt. Så snart killingerne er store nok til at klatre, tilbringer de ventetiden oppe i træer, hvor de er i sikkerhed for de fleste fjender.

I Sri Lanka var leoparden tidligere ret almindelig, og i modsætning til indiske leoparder var den ikke udsat for konkurrence fra tigeren (nedenfor), da denne ikke findes i Sri Lanka. På grund af tab og fragmentering af artens levesteder, og i nogen grad også krybskytteri, er bestanden på øen imidlertid gået stærkt tilbage i løbet af de seneste 50 år. I 2015 blev det anslået, at mellem 700 og 950 vildtlevende leoparder fandtes på øen.

En forfærdelig menneskeædende leopard, som dræbte over hundrede mennesker i det nordvestlige Indien, er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Den plettede dræber.

Artnavnet er en latiniseret form af oldgræsk pardos (‘han-leopard’).

 

 

Leopard i morgensol hviler på en klippe, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne leopard i Wilpattu Nationalpark, Sri Lanka, gaber og strækker sig efter at have hvilet på en termittue. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Panthera tigris Tiger

 

Det totale antal tigre, jeg har skudt, er 1150.”

 

Maharajaen af Surguja, i et brev til den tysk-amerikanske biolog og naturfredningsmand George B. Schaller, citeret i bogen Stones of Silence: Journeys in the Himalaya (1980).

 

Ifølge historikeren Mahesh Rangarajan, blev der i Indien slagtet over 80.000 tigre mellem 1875 og 1925. Ikke alle nedlagte tigre var trofæer. I nogle områder blev kattene betragtet som skadedyr og blev systematisk udryddet med støtte fra regeringen, som udlovede dusører.

Bestanden af tigre i Indien er dalet til et sted mellem 2000 og 3000, og mindst 100 bliver årligt skudt af krybskytter for at forsyne det kinesiske marked med tigerdele, som udnyttes i den traditionelle medicin: kløerne som sovemiddel; tænderne mod feber; fedtet mod spedalskhed og rheumatisme; næsehuden mod sår; knoglerne mod rheumatisme og anden gigt, dysenteri, hovedpine samt stivhed eller lammelse af den nederste del af ryggen og benene; øjeæblerne mod epilepsi og malaria; halen mod hudsygdomme; galden mod meningitis hos børn; knurhårene mod tandpine; hjernen mod dovenskab og filipenser; penis i elskovsdrikke samt som potensfremmende middel; afføringen mod bylder og hæmorrider samt alkoholisme.

Ifølge organisationen TRAFFIC, som overvåger international handel med planter og dyr, blev mindst 1590 tigre, der var nedlagt med henblik på at indgå i den illegale handel, konfiskeret af myndighederne mellem januar 2000 og april 2014.

Tigeren overlever i små bestande i Ussuriland (sydøstlige Sibirien) og det nordøstlige Kina, i Indokina, samt på Sumatra. Historisk fandtes den også i store dele af Centralasien og Kina, i Iran, samt på Java og Bali, men disse bestande er blevet udslettet. Den globale bestand tæller muligvis færre end 4000 voksne individer, og arten er således truet med udryddelse i vild tilstand.

Artsnavnet er det klassiske græske ord for tigeren.

 

 

Tiger hviler blandt græstuer, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung gylden kat i gyldent græs, Ranthambhor Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne huntiger hviler i græs, hvorefter hun rejser sig og snerrer, fordi den elefant, som jeg sidder på, er kommet for tæt på. – Kanha Nationalpark, Madhya Pradesh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en stegende varm forårsdag ankom en tiger til dette vandhul i Corbett Nationalpark, Uttarakhand, for at slukke tørsten. Den fik snart selskab af en anden, lidt mindre tiger, og efter at have drukket lagde de sig ned i vandet for at køle af. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tiger på et kinesisk papirtryk. (Offentlig ejendom)

 

 

 

Panthera uncia Sneleopard
Denne sky kat lever i centralasiatiske bjergegne i højder mellem 3000 og 4500 m, fra det sydlige Sibirien, Xinjiang og Mongoliet mod syd tværs over den tibetanske højslette til det østlige Afghanistan og Himalaya. Mange steder er den blevet udryddet gennem jagt på grund af sin tykke og smukke pels, og i dag vurderes den totale bestand at tælle færre end 10.000 individer. Dette antal forventes at falde yderligere med omkring 10% inden 2040. Arten trues også på grund af tab af levesteder.

I buddhistiske områder som Ladakh, Sikkim og Bhutan, samt i Khumbu- og Dolpo-regionerne i Nepal, er jagt bandlyst, og denne sjældne kat har her fristeder, hvor den kan jage arter som bharal (Pseudois nayaur, se ovenfor), urial (Ovis vignei), Himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus, se ovenfor), samt alpin moskushjort (Moschus chrysogaster, se nedenfor).

Gennem mange år blev sneleoparden betragtet som det eneste medlem af slægten Uncia. Genetisk forskning har imidlertid afsløret, at den er nært beslægtet med de fire store katte i slægten Panthera. Navnet uncia er afledt af oldengelsk ounce, som stammede fra oldgræsk lynx, hvilket oprindeligt sigtede til den europæiske los (Lynx lynx), men med tiden blev anvendt for såvel sneleoparden som pumaen (Puma concolor).

 

 

En morgen fandt vi disse delvis smeltede spor i sneen i Jarsang Khola-dalen, Annapurna, centrale Nepal, som fortæller, at en sneleopard passerede forbi her om natten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Spor af sneleopard, Nanda Devi Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne plakat i Lhasa, Tibet, reklamerer for salg af knogler af sneleopard, samt kirtler af moskushjort (Moschus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Herpestidae Desmerdyr, manguster
Denne familie rummer 15 slægter med omkring 35 arter af små rovdyr, som er vidt udbredt i Afrika og Asien, med en enkelt art, egyptisk desmerdyr (Herpestes ichneumon), i Spanien og Portugal, som dog muligvis blev importeret her i sin tid af rejsende.

Ordet mangust er en forvrængning af mungus, hindi-ordet for disse dyr.

Tidligere var 6 arter af mangust-lignende rovdyr på Madagascar placeret i denne familie, men er siden blev overført til familien Eupleridae, der er endemisk for Madagascar.

 

Urva
En slægt med 9 asiatiske arter, som oprindeligt hørte hjemme i slægten Herpestes. De er udbredt fra Irak og det østlige Arabien mod øst gennem det Indiske Subkontinent til det centrale Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Java.

Slægtsnavnet blev hæftet på den krabbeædende mangust (U. urva) som artsnavn i 1836 af den britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-94) og som slægtsnavn det følgende år. Det er muligvis et lokalt nepalesisk navn på dette dyr.

 

Urva auropunctata Guldmangust
Denne art er udbredt fra det østlige Iran og det sydlige Afghanistan mod øst gennem den nordlige del af det Indiske Subkontinent til Myanmar. Der er også en bestand i det sydlige Irak, men dens tilstedeværelse i det vestlige Iran er ikke blevet bekræftet.

For at kontrollere bestande af rotter og andre gnavere blev den førhen indført til mange egne af verden, specielt mindre øer. De fleste steder har den imidlertid haft negativ indflydelse på jordrugende fugle og firben, og desuden er den ofte i stand til at udkonkurrere mindre lokale rovdyr. Af IUCN (International Union for Conservation of Nature) betragtes den i dag som værende blandt verdens hundrede værste invasive arter.

Artsnavnet er afledt af latin punctatus (‘prikket’) og aurum (‘guld’), således ‘med gyldne prikker’, hvilket sigter til pelsens brunlige hår, som har gylden spids.

Guldmangusten blev førhen betragtet som en underart af Java-mangust (U. javanica), der lever i Indokina og Malaysia, samt på øerne Hainan, Sumatra og Java. Genetisk forskning har imidlertid konkluderet, at de er særskilte arter.

 

 

Guldmangust, Haleji Wildlife Sanctuary, sydlige Pakistan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guldmangust, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Urva edwardsii Indisk mangust

 

Det var Darzee, skrædderfuglen, og hans kone. De havde bygget en smuk rede ved at trække to store blade mod hinanden og sy dem sammen langs kanten med fibre, hvorpå de havde fyldt hulheden op med bomuld og dun. Reden svajede frem og tilbage, mens de sad på kanten og græd.

“Hvad er der i vejen?” spurgte Rikki-tikki.

“Vi er så kede af det,” sagde Darzee. “En af vores unger faldt ud af reden, og Nag åd ham.”

“Hm!” sagde Rikki-tikki, “det er meget trist – men jeg er en fremmed her. Hvem er Nag?”

Darzee og hans kone trykkede sig ned i reden uden at svare, for fra det tætte græs for foden af busken kom en lavmeldt hvæsen – en forfærdelig kold lyd, som fik Rikki-tikki til at springe en halv meter tilbage. Så, tomme for tomme, rejste der sig fra græsset hovedet og den udbredte nakkehud af Nag, den store sorte cobra, som var halvanden meter lang fra tunge til halespids. Da han havde løftet hovedet omtrent en halv meter op over jordoverfladen, blev han stående sådan og svajede frem og tilbage som en mælkebøtte i vinden, mens han stirrede på Rikki-tikki med sine onde slangeøjne, der aldrig ændrer udtryk, uanset hvad slangen tænker på.

”Hvem er Nag?” sagde han. “Jeg er Nag. Den store gud Brahma satte sit mærke på hele mit folk, da den første cobra spredte nakkehuden for at holde solen borte fra Brahma, mens han sov. Se, og vær bange!”

Han spredte nakkehuden endnu mere, og Rikki-tikki så mærket på den, som nøjagtigt ligner en gammeldags lorgnet. Han var bange et øjeblik, men det er umuligt for et desmerdyr at være bange i længere tid, og skønt Rikki-tikki aldrig før havde mødt en levende cobra, havde hans moder fodret ham med døde eksemplarer, og han vidste, at det er et voksent desmerdyrs pligt at bekæmpe og æde slanger. Nag vidste det også, og på bunden af sit kolde hjerte var han bange.

“Ja,” sagde Rikki-tikki, og hans hale begyndte at blive tyk igen, “mærke eller ej, synes du det er rigtigt af dig at æde fugleunger, som er faldet ud af reden?”

Nag tog sig god tid til at tænke, mens han iagttog den mindste bevægelse i græsset bag Rikki-tikki. Han vidste, at desmerdyr i haven før eller siden medførte døden for ham og hans familie, men han ville have Rikki-tikki til at blive uopmærksom, så han sænkede hovedet en smule og lagde det på sned.

“Lad os tale,” sagde han. “Du æder æg, så hvorfor skulle jeg ikke æde fugle?”

“Bag dig! Se bag dig!” sang Darzee.

Rikki-tikki vidste bedre end at spilde tid på at stirre. Han sprang lodret op i luften, så højt han kunne, og under ham strøg hovedet af Nagaina, Nags onde kone. Hun var krøbet op bag ham, mens han talte, for at dræbe ham, og han hørte hendes vilde hvæsen, da hendes anslag mislykkedes. Han landede på hendes ryg, og havde han været et voksent desmerdyr, ville han have vidst, at det nu var tidspunktet, hvor han skulle knække hendes ryg med et enkelt bid, men han blev bange for cobraens frygtelige tilbageslag. Han bed, men ikke tilstrækkeligt, og da han sprang bort fra den piskende hale, efterlod han Nagaina såret og vred.

“Slemme, slemme Darzee!” sagde Nag og huggede så højt han kunne mod reden i tornebusken, men Darzee havde bygget den uden for rækkevidde af slanger, og den svajede blot frem og tilbage.”

 

Uddrag fra den herlige novelle Rikki-Tikki-Tavi, der beretter, hvordan en tapper indisk mangust rydder en have for farlige cobraer (Naja naja). Denne fortælling er inkluderet i den berømte Junglebogen (1894) af den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936).

 

 

Indisk mangust er udbredt på hele det Indiske Subkontinent, og der er også bestande i det sydlige Iran, Kuwait, Bahrain, det østlige Saudi Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, samt det sydlige Tyrkiet, men dens tilstedeværelse i Irak er ikke blevet bekræftet. Den lever i krat, åbne skove og dyrket land, ofte tæt på menneskets boliger. Den tæmmes tit som et middel til at holde rotter borte.

Artsnavnet blev givet til ære for den engelske naturhistoriker George Edwards (1694-1773), ofte kaldt for ‘den britiske ornitologis fader’. Over en periode på 21 år, fra 1743 til 1764, offentliggjorde han 7 bind med beskrivelser og håndkolorerede plancher af 317 udenlandske fuglearter samt nogle få andre dyr. De første fire bind havde titlen A Natural History of Uncommon Birds, de resterende tre Gleanings of Natural History.

 

 

Indisk mangust drikker af et vandhul, Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne indiske mangust holdes som husdyr for at holde rotter borte, Minneriya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Urva smithii Rødbrun mangust
Denne art er vidt udbredt på det Indiske Subkontinent, fra det østlige Rajasthan og Jharkhand mod syd til Kanniyakumari og Sri Lanka. Den lever hovedsagelig i skov, men kan også træffes i krat og agerland.

Jeg har ikke været i stand til at finde ud af, hvilken Smith artsnavnet hentyder til.

 

 

Rødbrun mangust, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leporidae Harer og kaniner
Denne familie rummer 11 slægter med omkring 73 arter. Oprindeligt fandtes de på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis og Australien, men nogle arter er blevet indført til Australien, hvor de udgør et kæmpemæssigt økologisk problem.

 

Lepus Ægte harer
En slægt med ca. 33 arter, hjemmehørende i Eurasien, Afrika og Nordamerika, inklusive Mexico.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for harer.

 

Lepus nigricollis Indisk hare
Denne hare, opdelt i 7 underarter, er vidt udbredt på det Indiske Subkontinent, fra det nordlige Pakistan, det sydlige Nepal og Assam mod syd til Sri Lanka. Den er også blevet indført andre steder, deriblandt Java, Madagascar og Ny Guinea.

Levesteder omfatter åben skov, krat, græsland, tomter og landbrugsland. I Himalaya er den blevet observeret op til højder omkring 4500 m.

Indisk hare varierer meget mellem de forskellige underarter. Sortnakket hare, underarten nigricollis, der findes i Sydindien og Sri Lanka, har sort nakke, og halens overside er ligeledes sort. Nakken af underarten ruficaudatus er grå, og halen er brun på oversiden. Farven på underarten dayanus, som lever i ørkener, er sandet-gul.

 

 

Sortnakket hare, underarten nigricollis, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Moschidae Moskushjorte
Skønt de minder om små hjorte, udgør moskushjorte en selvstændig familie af drøvtyggere, som ikke er nært beslægtede med hjortene (Cervidae, se ovenfor). Familien var talrig i Europa og Nordamerika for omkring 10-20 mio. år siden, men med en enkelt undtagelse er alle slægter uddøde.

 

Moschus
Dette er den eneste tilbageværende slægt i familien. Den rummer 7 arter, som er udbredt i Centralasien, Sibirien og Kina. De er små dyr, som opnår en maksimal vægt på omkring 17 kg.

Ulig hjorte har disse dyr intet gevir, men hannen har store hugtænder i overmunden, som anvendes under territoriale stridigheder med andre hanner. En kirtel under hans bug anvendes til at markere territoriet. Moskus fra denne kirtel har gennem mere end 5000 år været anvendt i traditionel kinesisk og ayurvedisk medicin. Det anslås, at den indgår i ikke færre end ca. 400 kinesiske og koreanske typer af traditionel medicin, der anvendes mod lidelser i nervesystemet, blodcirkulationen, hjertet og lungerne. Moskus benyttes endvidere som antihistamin, samt som et bakteriedræbende, stimulerende og bedøvende middel. I Indien har den været anvendt som potensfremmende middel i tusinder af år.

I 747 udkæmpedes et slag mellem hære fra det kinesiske Tang-dynasti (618-907) og det første tibetanske imperium, som blev grundlagt af Songtsan Gampo (ca. 604-650), på bredderne af den berømte Oxus-flod – i dag kaldt Amu Darya – i nutidens Wakhan-korridor i det nordøstlige Afghanistan. Udfaldet af dette slag ville afgøre, hvilket af disse imperier ville få kontrol over den rute, som førte gennem kongedømmet Bolor, over Darkot-passet (4703 m) og videre ind i Indus-dalen – en vigtig gren af den ældgamle centralasiatiske handelsrute Silkevejen. Den, der kontrollerede dette pas, havde kontrollen over eksporten af moskuskirtler fra den nordvestlige del af det Indiske Subkontinent – en vare, som var 30 gange sin vægt værd i sølv. Forøvrigt vandt kineserne slaget.

Moskus har også gennem årtusinder haft vid anvendelse i parfume-industrien.

Adskillige moskushjorte-arter er truede på grund af overdreven jagt på hannerne. Ifølge organisationen TRAFFIC, som overvåger international handel med planter og dyr, samt WWF (Worldwide Fund for Nature), dræbes i Rusland alene 17.-20.000 moskushjorte årligt for at forsyne den illegale handel med kirtlerne. (Kilde: National Geographic News, 2004)

 

Moschus chrysogaster Alpin moskushjort
Denne art, opdelt i to underarter, er udbredt fra Himalaya og det sydlige Tibet mod øst til det vestlige Kina. I kinesiske territorier er den stærkt truet på grund af krybskytteri og tab af levesteder. I nogle områder af Himalaya er bestandene stabile, da drab af vilde dyr er bandlyst af religiøse årsager. Et sådant område er Khumbu-regionen i det østlige Nepal, hvor denne moskushjort er ret almindelig og temmelig tillidsfuld, da den lokale buddhistiske befolkning, sherpaerne, ikke harmer vilde dyr.

Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk khrysos (‘gylden’) og gaster (‘bug’), således ‘med gylden bug’.

 

 

En han (øverst) og en hun af alpin moskushjort hviler i skoven nær det buddhistiske kloster Tengboche, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han nyder sit måltid, bestående af skæglav (Usnea), som er faldet ned på skovbunden nær Tengboche-klostret. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han søger føde i en kartoffelmark, Kyangjuma, Khumbu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne plakat i Lhasa, Tibet, reklamerer for salg af moskushjorte-kirtler og knogler af sneleopard (Panthera uncia). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

‘Red moskushjorten’ – slogan på en sten i Khumbu, støttet af en lokal skole. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muridae Ægte mus
Dette er den største familie af pattedyr, som rummer over 700 arter af mus, rotter m.fl., naturligt forekommende i Eurasien, Afrika og Australien, men indslæbt til resten af verden.

Familienavnet er afledt af mus (genitiv muris), det klassiske latinske ord for mus.

 

Rattus Ægte rotter
En slægt med omkring 64 arter, hjemmehørende i Asien. Adskillige arter er blevet indslæbt mange andre steder, specielt sort rotte (nedenfor) og brun rotte (R. norvegicus).

Slægtsnavnet er det middelalderlatinske ord for rotter, oprindeligt fra proto-germansk rattaz (‘rotte’).

 

Rattus rattus Sort rotte
Den sorte rotte opstod i Asien, sandsynligvis i Indien eller Sydøstasien. Senere spredtes den til Mellemøsten og Egypten og derpå i hele Romerriget. Forskning antyder, at arten nåede England så tidligt som det 1. århundrede e.Kr., og da europæerne begyndte at udvandre, blev den spredt til næsten hele verden.

Førhen var den sorte rotte et alvorligt skadedyr, som konsumerede uhyre mængder af kornprodukter og andre fødevarer. Desuden spredte den adskillige sygdomme til mennesket. I Middelalderen overførte rotternes lopper byldepest, som nogle steder reducerede befolkningen med mellem 50 og 75%. Denne yderst frygtede sygdom blev passende kaldt Den Sorte Død.

Den brune rotte blev udbredt over hele verden på et senere tidspunkt end den sorte rotte. Den er et meget stærkere og mere tilpasningsdygtigt dyr, og den sorte rotte er nu blevet udkonkurreret af sin mere aggressive fætter mange steder, hvor den tidligere var almindelig.

 

 

En sort rotte æder hvedekorn, der er spredt som en offergave til den hinduistiske solgud Surya (på udskæringen, med elefanter), Jaisalmer, Rajasthan. Rødt pulver er også ofret til skulpturen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I byen Deshnok, Rajasthan, betragter hinduer den lokale gudinde Karna Mata som en inkarnation af modergudinden Devi, også kendt som Durga eller Parvati. Hendes tilhængere er af den overbevisning, at hvis man genfødes som en rotte, kan man formilde Yama, gud for underverdenen og dommer over de døde. Derfor er rotten et helligt dyr, og i templet Karna Mata Mandir huser hundredevis af sorte rotter, som lever af pilgrimmenes offergaver i form af ris og andet spiseligt.

 

 

Pilgrimme fodrer sorte rotter i templet Karna Mata Mandir. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mustelidae Mårfamilien
Denne familie af små til mellemstore rovdyr omfatter 25 slægter med omkring 60 arter, deriblandt lækatte, mårer, grævlinger, oddere og mange andre. De findes på alle kontinenter, med undtagelse af Australien og Antarktis.

 

Lutrogale perspicillata Glatpelset odder
Denne art, som er det eneste medlem af slægten, adskiller sig fra egentlige oddere af slægten Lutra ved deres konvekse pande og snude. Pelsen er glat, og hårene er kortere end hos andre oddere.

Den er udbredt i et meget stort område, fra den Indiske Halvø mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Borneo, Sumatra og Java. En isoleret bestand findes i sumplandet i det sydlige Irak og det sydvestlige Iran.

Den lever i ferskvandshabitater, men kan af og til træffes i saltvand. Den er truet af ødelæggelse af levesteder, forurening af vådområder, samt ulovlig jagt med henblik på den illegale handel med vilde dyr.

Bestandene i det sydlige Pakistan og Irak/Iran betragtes som særskilte underarter, benævnt henholdsvis sindica og maxwelli. Sidstnævnte blev opkaldt efter den britiske forfatter Gavin Maxwell (1914-69), som fik en unge, da han besøgte den berømte opdagelsesrejsende Wilfred Thesiger (1910-2003) i sumplandet i det sydlige Irak i 1956.

I det sydlige Bangladesh anvendes glatpelsede oddere til kommerciel fiskefangst. De opformeres i fangenskab og trænes til at jage fisk ind i nettene. I 2011 blev denne teknik benyttet af omkring 300 fiskere, og yderligere 2000 personer var indirekte afhængige af denne teknik for deres udkomme. (Kilde: M.M. Feeroz, S. Begum & M.K. Hasan 2011. Fishing with Otters: a Traditional Conservation Practice in Bangladesh. IUCN Otter Specialist Group Bulletin 28A, Proceedings of XIth International Otter Colloquium)

Artsnavnet er afledt af latin perspicillum (‘briller’) samt endelsen atus, således ‘bærer briller’, eller snarere ‘ser ud til at bære briller’ hvilket sigter til, at nogle glatpelsede oddere har en ring af blege hår omkring øjnene.

 

 

Portræt af en glatpelset odder, Delhi Zoo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Glatpelsede oddere, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af glatpelset odder med 8 unger, formodentlig afkom af to hunner, som danner en ‘børnehave’, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mustela Lækatte m.fl.
En slægt med 17 arter af små rovdyr, bl.a. lækatte, brud og ildere, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis, og i Afrika begrænset til få steder langs Middelhavet.

Slægtsnavnet stammer oprindeligt fra proto-indoeuropæisk mysdersleh, hvilket betyder ‘den der griber en mus’.

 

Mustela sibirica Sibirisk lækat
Dette er den største blandt 5 lækatte-arter i Himalaya, idet hannerne kan opnå en længde af op til 40 cm. Den er vidt udbredt, fra Ural-bjergene mod øst gennem taiga-bæltet til Stillehavskysten, og derfra mod syd gennem Kina til den østlige halvdel af Himalaya. Den er rustfarvet med sort ansigt og hvid hage.

 

 

Mens jeg sad og hvilede mig ved et lille vandløb i Annapurna Sanctuary i den øvre del af Modi Khola-dalen, centrale Nepal, kom en sibirisk lækat flintrende langs bredden, standsede op i nogle få sekunder for at betragte mig, og var så borte som et lyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotonidae Pibeharer
Disse små dyr, omfattende omkring 30 arter, tilhører alle Ochotona, den eneste slægt i familien. På trods af deres gnaver-lignende udseende er deres nærmeste slægtninge harer og kaniner. Med undtagelse af to arter i Nordamerika findes de alle i den østlige halvdel af subarktiske og tempererede områder i Asien.

De lever hovedsagelig i græsklædte eller klippefyldte områder, hvor de enten graver et bo eller lever i hulrum mellem klippeblokke. I sommermånederne indsamler de store mængder af græs og andre planter, der ophobes som høstakke. Dette hø anvendes som vinterføde, idet disse dyr ikke sover vintersøvn.

Slægtsnavnet er sandsynligvis afledt af det mongolske ord for disse dyr, ogdoi, mens navnet pika er afledt af deres tungusiske navn, piika.

 

Ochotona ladacensis Ladakh-pibehare
Som dens navn antyder, er denne art almindelig i Ladakh, og den er iøvrigt vidt udbredt på den tibetanske højslette, fra Xinjiang og Qinghai mod syd til Pakistan og det nordvestlige Indien, i højder mellem 4300 og 5500 m. Pelsen er grå eller brun, eller en kombination af de to.

 

 

Ladakh-pibehare blandt klippeblokke, som er bevokset med laver, Nimaling, Øvre Markha-dal, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotona macrotis Storøret pibehare
Denne art er udbredt i bjergområder fra Kirgisien, Kazakhstan og Xinjiang mod syd til Afghanistan, det nordlige Pakistan, det nordvestlige Indien, Nepal og Bhutan, og mod øst til Qinghai- og Yunnan-provinserne. Den lever i sprækker mellem klippeblokke.

Artsnavnet er afledt af latin macro (‘stor’), oprindeligt fra oldgræsk makros (‘lang’), samt oldgræsk ous (‘øre’).

 

 

Storøret pibehare, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. På det nederste billede æder den blade og blomster af Spongiocarpella purpurea (Fabaceae). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotona roylei Royles pibehare
Dette er den almindeligste og videst udbredte art af pibehare i Himalaya, idet den findes fra Kashmir mod øst til det nordlige Myanmar, samt i Yunnan- og Sichuan-provinserne. Som den foregående art lever den blandt klippeblokke, men normalt i lavere højder i skovklædte områder.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske kirurg og naturhistoriker John Forbes Royle (1798-1858), der især er kendt for bøgerne Illustrations of the Botany and other Branches of Natural History of Himalayan Mountains, samt Flora of Cashmere.

 

 

Royles pibehare, Bhaniakund, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Royles pibehare neden for passet Rohtang La, Himachal Pradesh. På det nederste billede æder den blade af nepalesisk pileurt (Polygonum nepalense). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Royles pibehare, Dodi Tal, øvre Asi Ganga-dal, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pteropodidae Frugtflagermus
Denne store familie, der omfatter omkring 46 slægter og ca. 180 arter, er udbredt i Afrika, Asien og Australien, samt på de fleste øer i det Indiske Ocean og Stillehavet. Familien rummer de største flagermus-arter, hvoraf nogle har et vingefang op mod 1,7 m og en vægt på op til 1,6 kg.

 

Pteropus Flyvehunde
Som det danske navn fortæller, har medlemmerne af denne slægt hundeagtige ansigter. De er udbredt i tropiske og subtropiske områder i det østlige Afrika, i Asien og Australien, samt på nogle øer i det Indiske Ocean og Stillehavet. Med et antal mellem 54 og 60 er slægten den største i familien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pteron (‘vinge’) og pous (‘fod’), hvilket hentyder til, at vingehuden også er fasthæftet til fødderne.

 

Pteropus medius Indisk flyvehund
Denne art, der førhen blev kaldt P. giganteus, er udbredt på hele det Indiske Subkontinent, fra det østlige Pakistan mod øst til det vestlige Myanmar, og fra den nedre del af Himalaya mod syd til Sri Lanka. Den er en af verdens største flagermus, med et vingefang op mod 1,5 m og en vægt på op til 1,6 kg.

Artsnavnet er latin og betyder ‘mellemstor’. Det sigter formentlig til, at denne art ikke er den største flyvehund – trods det tidligere navn giganteus.

 

 

Indiske flyvehunde på deres dagrasteplads i træer ved søen Tissa Wewa, nær Tissamaharama, sydlige Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk flyvehund, Tissa Wewa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske flyvehunde på deres dagrasteplads i træer, Kathmandu, Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk flyvehund, Victoria Park, Colombo, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rhinocerotidae Næsehorn
En lille familie med 5 medlemmer i 4 slægter, bredmulet næsehorn (Ceratotherium simum) og spidssnudet næsehorn (Diceros bicornis), der begge lever i Afrika, Sumatra-næsehorn (Dicerorhinus sumatrensis), der kun findes på Sumatra, Java-næsehorn (Rhinoceros sondaicus), som er et af de mest truede pattedyr på kloden med kun omkring 60 overlevende på Java, og endelig det indiske pansernæsehorn (nedenfor).

Alle fem arter er udryddelsestruede på grund af vidt udbredt krybskytteri, samt indskrænkning af levesteder. Tusinder er blevet dræbt for at imødekomme den umættelige efterspørgsel i Fjernøsten efter dyrene, som anvendes i folkemedicinen.

Dele af næsehorn har været anvendt som ingredienser i traditionel asiatisk medicin gennem mindst 2000 år. Så godt som alle dele af dyret benyttes: hornet som feber- og krampestillende middel; skindet mod hudsygdomme; penis som potensfremmende middel; knoglerne mod knoglelidelser; blodet som et styrkende middel for kvinder med menstruationsproblemer.

Blandt kinesere tiltror man det pulveriserede horn potensfremmende egenskaber. Kemiske analyser har imidlertid ikke kunnet påvise aktive ingredienser, som skulle antyde, at hornet er effektivt i den henseende.

Faktisk benægter de fleste vestlige medicinske eksperter, at næsehornshorn skulle indeholde nogensomhelst helbredende egenskaber, og det er velkendt, at aspirin producerer mange af de samme resultater som næsehornsprodukter hos patienter.

Horn af de asiatiske næsehornsarter værdsættes højere end horn af de afrikanske arter, hvilket skyldes, at forbrugerne er overbeviste om, at de asiatiske horns mindre størrelse er ensbetydende med, at de er mere koncentrerede og dermed mere virkningsfulde.

Hornene anvendtes tidligere også til udsmykning af dolkskæfter i Yemen – en praksis, som muligvis stadig finder sted.

 

Rhinoceros unicornis Indisk pansernæsehorn
Tyrene hos dette kæmpestore dyr vejer omkring 2 tons, køerne omkring 1,5 tons. Arten er hjemmehørende på det Indiske Subkontinent og var engang vidt udbredt på Ganges-Brahmaputra-sletterne. Overdreven jagt og udbredt krybskytteri, kombineret med ødelæggelse af dens levesteder, har medført, at den i dag kun findes i 11 mindre områder i det nordlige Indien og det sydlige Nepal.

I begyndelsen af 1990’erne blev det anslået, at den totale bestand talte færre end 1900 dyr. Siden er antallet steget som følge af bedre beskyttelse, og i dag findes der omkring 3500 individer. Artens vigtigste kærneområde er Kaziranga Nationalpark i Assam, som har over 2000 individer. Et andet område med mange næsehorn er Chitwan Nationalpark i det sydlige Nepal, der huser omkring 650 individer.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk rhis (‘næse’) og keras (‘horn’), således ‘horn på næsen’. Artsnavnet er latin, afledt af unus (‘et’) og‎ cornu (‘horn’). Den danske forstavelse panser– hentyder til dyrets hudfolder, som gør, at det ser ud til at være iført ‘panser og plade’.

 

 

Indisk pansernæsehorn, Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Da en ledsager og jeg kom gående hen ad en sti i Chitwan Nationalpark, stødte vi på dette næsehorn. I stedet for at vende om og flygte valgte næsehornet at angribe, og da det kom tordnende, måtte vi springe om bag hvert vores træ for at undgå at blive trampet ned. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk pansernæsehorn drikker af en regnvandspyt, Chitwan Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indiske pansernæsehorn i græslandet i Chitwan Nationalpark. Fuglen på ryggen er en sort drongo (Dicrurus macrocercus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk pansernæsehorn, Kaziranga Nationalpark, Assam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette indiske pansernæsehorn har just taget et mudderbad, Kaziranga Nationalpark. På dets ryg sidder to brune hyrdestære (Acridotheres fuscus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk pansernæsehorn køler af i en dam, nær Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sciuridae Egern
En meget stor familie med omkring 51 slægter og ca. 300 arter, udbredt i størsteparten af Nord- og Sydamerika, Eurasien og Afrika. Menneskene har også indført dem til Australien.

Navnet på familien er afledt af Sciurus, det latinske navn på disse dyr, givet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-1778) til det eurasiske røde egern (Sciurus vulgaris). Sciurus er afledt af oldgræsk skia (‘skygge’) og oura (‘hale’), således ‘halen der skaber skygge’, hvilket sigter til nogle egern-arters vane med at rejse deres buskede hale op over ryggen, hvorved de skaber skygge.

Mange egern-arter er præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Egern.

 

Dremomys Rødkindede egern
En lille slægt på 6 arter, som er begrænset til varmere egne af Asien, fra Nepal mod øst til Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien.

 

Dremomys lokriah Orangebuget egern
Denne art er brunlig med orange underside. Den er udbredt i det nordlige Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar og det sydlige Kina, hvor den lever i højder mellem 900 og 3,000 m. Den udnyttes i den traditionelle medicin af stammefolk i det nordøstlige Indien.

Etymologien bag artsnavnet er ukendt, men er muligvis et lokalt nepalesisk navn på arten. Det er velkendt, at nogle af de tidlige naturhistorikere, når de beskrev en ny art, anvendte et lokalt navn på arten uden at forklare etymologien. Det gjaldt bl.a. den britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-94), som beskrev dette egern fra Nepal i 1836. (Kilde: C. Srinivasulu 2018. South Asian Mammals: An updated Checklist and Their Scientific Names. CRC Press)

 

 

Orangebuget egern, Manigaon, Trisuli-dalen, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Funambulus Palmeegern
Denne slægt rummer 6 arter, som er begrænset til det Indiske Subkontinent og den sydøstlige del af Iran.

Slægtsnavnet er afledt af latin funis (‘reb’) og‎ ambulo (‘at gå’), således ‘linedanser’, hvilket sigter til disse dyrs store adræthed.

 

Funambulus obscurus Mørkt palmeegern
Dette lille egern er endemisk i Sri Lanka, hvor det hovedsagelig lever i områder med stor nedbør. Kærneområder for arten er bl.a. Sinharaja Forest i den sydvestlige del af øen, samt Maha Eliya Thenna Nationalpark (Horton Plains) i højlandet, hvor den findes op til højder omkring 2400 m.

Førhen blev den betragtet som en underart af F. sublineatus i Sydindien, men blev ophøjet til en selvstændig art i 2012.

Artsnavnet er latin og betyder ‘mørk’.

 

 

Mørkt palmeegern, Maha Eliya Thenna Nationalpark (Horton Plains), Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Funambulus palmarum Trestribet palmeegern
Denne art erstatter det femstribede palmeegen (nedenfor) i den sydlige halvdel af den indiske halvø samt i Sri Lanka. Den er meget almindelig, også i byområder. Den ligner meget femstribet palmeegern, men mangler den hvidlige stribe på kropssiderne.

Trestribet palmeegern er blevet indført til Madagascar med omliggende øer, samt til Australien, hvor den er blevet lidt af et skadedyr.

 

 

Trestribet palmeegern, Madurai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette trestribede palmeegen æder offergaver af rismel, som er bragt til det hinduistiske Minakshi-tempel i Madurai. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette søger føde blandt bortkastede ydre skaller af kokosnødder, sydvestlige Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Funambulus pennantii Femstribet palmeegern
Denne art er udbredt fra det sydøstlige Iran mod øst til Bangladesh, og så langt mod syd som til den indiske delstat Karnataka. Den er meget almindelig, selv i storbyer som Delhi og Kolkata. Den er også blevet indført til Ny Guinea samt til mange øer i Stillehavet, og i Australien findes en bestand i byen Perth, etableret fra dyr, der undslap fra den zoologiske have.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk pente (‘fem’), hvilket i lighed med det danske navn hentyder til 5 hvidlige striber: 3, der opdeler den mørkebrune ryg i 4 dele, samt én hen langs hver side, en smule lysere end bugen.

 

 

Femstribet palmeegern er almindeligt i indiske byer. Disse sidder på en husmur i Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Femstribede palmeegern på akaciestammer, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette femstribede palmeegern æder figenfrugter (Ficus), Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette æder den indre skal af en frugt fra et træ, Mehrangarh Fort, Jodhpur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et tillidsfuldt femstribet palmeegern æder af hånden, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette egern har fået en kiks af en turist, Keoladeo Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Marmota Murmeldyr
Murmeldyr er store jordlevende egern, omfattende 15 arter, der forekommer i Europa, Asien og Nordamerika. De fleste arter lever i jordhuler i familiegrupper. De sover vintersøvn i adskillige måneder.

Slægtsnavnet er en forvrængning af latin muris montanus (‘bjergmus’). Det danske navn er taget fra tysk Murmeltier, hvoraf den første del ligeledes er afledt af muris montanus.

 

Marmota himalayana Himalaya-murmeldyr
Denne art lever i græsklædte områder over trægrænsen i højder mellem 3000 og 5500 m. Den er udbredt fra den nordlige udkant af Himalaya, fra det nordlige Pakistan mod øst til Sichuan- og Yunnan-provinserne, mod nord over det tibetanske højland til Xinjiang, Qinghai og Gansu.

 

 

Dette godt camouflerede Himalaya-murmeldyr holder udkig over sit domæne blandt lavbevoksede klippeblokke, Nimaling, øvre Markha-dal, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nær søen Tso Moriri i Ladakh har en koloni af Himalaya-murmeldyr fundet et fristed. Den lokale buddhistiske befolkning skader dem ikke, og de viser ingen frygt for forbipasserende mennesker. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette Himalaya-murmeldyr nyder morgensolen, Tso Kar, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Petaurista Kæmpe-flyveegern
Denne slægt, der omfatter omkring 16-19 arter af store flyveegern, er udbredt i skovklædte egne, fra det Indiske Subkontinent mod øst til Japan og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien. Disse dyrs taksonomi er kompliceret og langtfra klarlagt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk petauristes (‘akrobat’), hvilket naturligvis hentyder til disse dyrs elegante glideflugt.

 

Petaurista albiventer Hvidbuget kæmpe-flyveegern
Denne art er udbredt fra det nordøstlige Afghanistan mod øst langs Himalaya til Nepal, hvor den forekommer i højder mellem 150 og 3000 m. Dens overside er kastanjefarvet med mange hvidlige hår, mens underside, strube og kinder er hvidlige. Halen er brun, ofte med sort spids.

Førhen blev den betragtet som en underart af det vidt udbredte røde kæmpe-flyveegern (P. petaurista). Nylig genetiske undersøgelser har imidlertid opsplittet denne art i adskillige selvstændige arter. Hvidbuget kæmpe-flyveegern blev tidligere anset for at være udbredt mod øst til Yunnan-provinsen, men dyr i det østlige Himalaya betragtes nu som tilhørende en nyligt beskrevet art, Yunnan kæmpe-flyveegern (P. yunanensis).

Det videnskabelige artsnavn er afledt af latin albus (‘hvid’) og venter (‘bug’).

 

 

På dette billede viser den indiske skovfoged B.P. Bahuguna et blad af egearten Quercus semecarpifolia, som er blevet delvis ædt af et hvidbuget kæmpe-flyveegern. Egernet æder altid kun en del af bladet ved at folde det sammen og afbide den mindre giftige centrale del. – Asi Ganga-dalen, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en vandring op gennem Asi Ganga-dalen fandt vi mange sådanne blade. Denne vandring er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indien 2008: Bjerggeder og frosne blomster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ratufa Orientalske kæmpeegern
Denne slægt, som omfatter 4 arter af store egern, er udbredt fra Indien og Sri Lanka mod øst til Sydøstasien og det sydlige Kina, og derfra mod syd til Indonesien.

 

Ratufa indica Indisk kæmpeegern, Malabar kæmpeegern
En endemisk art i Indien, hvor den er udbredt fra Rajasthan og Bihar mod syd til den sydlige del af Western Ghats, nær Indiens sydspids. Den findes især i skove og lunde i bjergrigt terræn. Den tilbringer næsten al sin tid i træer, hvor dens føde overvejende består af blade, frugter og frø.

 

 

Indiske kæmpeegern æder blomster af indisk kapoktræ (Bombax ceiba), Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette indiske kæmpeegern æder en frugt af et ærteblomstret træ (Fabaceae), Azhiyar Ghat, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette æder frugtkød af en brødfrugt-art, Artocarpus hirsutus, Periyar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ratufa macroura Gråt kæmpeegern
Denne art findes i det sydlige Indien, langs Kaveri-floden og i bjergegne i Karnataka, Tamil Nadu og Kerala, samt i størstedelen af Sri Lanka.

Tre underarter er anerkendt. Underarten macroura er knaldsort på oversiden, bagdelen med gråligt anstrøg, undersiden cremefarvet eller bleggul, halen sort med hvid spids. Den er begrænset til det centrale højland i Sri Lanka, op til højder omkring 2000 m.

Underarten dandolena er brun på oversiden, med hvide hårspidser her og der, undersiden brunlig-cremefarvet, bagdelen hvid, halen mørk med hvide hårspidser, pande og fødder sorte. Den findes i Sri Lankas tørzone, samt i Indien.

Underarten melanochra er knaldsort på oversiden, undersiden cremefarvet eller orangegul, hale sort med hvide hårspidser. Den er udbredt i den våde zone i Sri Lankas lavland, samt i øens intermediære zoner.

Underarterne varierer kolossalt, selv inden for en lokal bestand, så hvorfor den er opdelt i tre underarter, er et godt spørgsmål.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk makros, som strengt taget betyder ‘lang’, men ofte oversættes som ‘stor’; samt oura (‘hale’), således ‘med en stor hale’.

 

 

Gråt kæmpeegern, underarten dandolena, undersøger en gren, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråt kæmpeegern, underarten melanochra, Nuwara Eliya, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Soricidae Spidsmus
En stor familie af små til meget små pattedyr, som omfatter 26 slægter med omkring 385 arter. De findes i de fleste egne af kloden og mangler kun i Ny Guinea, Australien og Antarktis. I Sydamerika er de begrænset til den nordlige del af Andes.

Spidsmus er kendetegnet ved at have en voldsom appetit, og nogle arter konsumerer mere end deres egen kropsvægt hver dag. De lever mest af insekter og andre mindre invertebrater, men æder tillige forskellige frø og nødder. De kan endog somme tider angribe andre små pattedyr.

 

Suncus
Denne slægt, som rummer omkring 19 arter, er vidt udbredt i Asien og Afrika, og en enkelt art, etruskisk spidsmus (S. etruscus), findes i Sydeuropa. Den er klodens mindste pattedyr med en vægt på bare 1,8-2 gram.

 

Suncus murinus Moskus-spidsmus
En vidt udbredt art, som forekommer fra det østlige Afghanistan mod øst til Taiwan, mod syd til Sri Lanka og Indonesien. Den er også blevet indslæbt til adskillige andre steder, bl.a. Filippinerne, det østlige Afrika, samt Madagascar. Den er den største spidsmus, som undertiden opnår en vægt på 100 gram.

Artsnavnet er latin og betyder ‘muse-lignende’ eller ‘grå’ (i betydningen musefarvet).

 

 

Død moskus-spidsmus, Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Suidae Svin
Denne familie, som omfatter 18 arter i 6 slægter, er vidt udbredt i Eurasien og Afrika. Vildsvinet (nedenfor) har også dannet forvildede bestande i Nord- og Sydamerika, Ny Guinea og Australien.

 

Sus
En slægt med 8 eller 9 arter, afhængigt af tamsvinets status, der af nogle betragtes som en selvstændig art, S. domesticus, men som ganske givet blot er en tamform af vildsvinet (nedenfor), da mange af de forvildede bestande af vildsvin nedstammer fra tamsvin. De resterende 7 arter er begrænset til Indonesien og Filippinerne.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ‘svin’.

 

Sus scrofa Vildsvin
Denne art er hjemmehørende i et kæmpemæssigt område, fra Irland og Portugal mod øst gennem taigabæltet til Japan, mod syd til det nordlige Afrika, Nildalen, Sri Lanka, Indonesien og Filippinerne. Den forekommer tillige i Nord- og Sydamerika, Ny Guinea og Australien, hvor de fleste bestande er blevet etableret fra undslupne tamsvin.

Den er udbredt på hele det Indiske Subkontinent, med undtagelse af de højeste egne i Himalaya.

Artsnavnet stammer fra proto-indoeuropæisk skreb (‘at skrabe’), men på klassisk latin blev det betegnelsen på en so.

 

 

Vildsvineflok, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vildsvin æder græs og rødder, Keoladeo National Park, Rajasthan (øverst), samt Periyar Nationalpark, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vildsvin drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne vildsvineso med smågrise slukker tørsten i et vandhul, hvorefter hun lægger sig ned for at nyde et mudderbad, Sariska Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viverridae Civetter, palmemårer og genetter
Denne familie omfatter 15 slægter med 38 arter, udbredt i Afrika, Sydeuropa, samt varmere egne af Asien.

 

Paradoxurus Palmemårer
En slægt med 3 arter, indisk palmemår (nedenfor), gylden palmemår (P. zeylonensis), er er begrænset til Sri Lanka, samt brun palmemår (P. jerdoni), der lever i Western Ghats.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk paradoxos (‘modsat forventning’) samt oura (‘hale’). Hvad det hentyder til, er uklart.

 

Paradoxurus hermaphroditus Indisk palmemår
En vidt udbredt art, som forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien og Filippinerne. Den lever i forskellige skovtyper, men kan også træffes i plantager og landsbyer.

I Indonesien er arten truet af den illegale handel med dyr, da den er en uundværlig faktor i produktionen af den berømte kopi luwak, en kaffetype, som fremstilles af delvis fordøjede kaffefrugter, som er blevet ædt og derpå skidt ud af palmemåren.

Artsnavnet refererer til den græske mytologi, hvor sønnen af Hermes og Afrodite lod sin krop smelte sammen med en najades (en vandnymfe). Forbindelsen til palmemåren er svær at få øje på.

 

 

Denne indiske palmemår blev fanget i en hønsegård, Colombo, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Reklame for luwak-kaffe med billede af en asiatisk palmemår, som æder kaffefrugterne, nær Tabanan, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse palmemårer anvendes i produktionen af luwak-kaffe, nær Tabanan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet juli 2023)

 

(Seneste opdatering februar 2024)