Tæger på Vorsø

 

 

Af Lars Skipper og Lars Jørgen Grønbjerg

 

 

Denne oversigt over tæger registreret på Vorsø bygger primært på to besøg for de vandlevende arters vedkommende, i februar 2004 og i august 2008. Desuden er to arter registreret af Mogens Holmen i juli 2008. Jakob Damgaard takkes for artsbestemmelser og kommentarer til vandtægerne. De landlevende arter er kun registreret på et enkelt besøg i august 2008.

Søren Tolsgaard og Werner Meng takkes for medvirken ved artsbestemmelserne.

Det er iøvrigt mildest talt uheldigt, at forskellige blomstertæger i flere tilfælde bærer samme danske navn! Disse er angivet med *.

 

 

 

Acanthosomatidae Løvtæger

 

Acanthosoma haemorrhoidale Stor løvtæge

 

 

Anthocoridae Bladlustæger

 

Anthocoris nemoralis

 

Anthocoris nemorum Skinnende bladlustæge

 

Heterorius sp.

 

 

Berytidae Styltetæger

 

Metatropis rufescens Steffensurttæge

 

 

Coreidae Randtæger

 

Coreus marginatus Skræppetæge

 

 

Corixidae Bugsvømmere

 

Callicorixa praeusta Sortbenet bugsvømmer
Talrig i havedammen.

 

Corixa punctata Stor bugsvømmer
Fåtallig i havedammen.

 

Paracorixa concinna
Talrig i Vesterdam og havedammen.

 

Sigara distincta
Talrig i havedammen.

 

Sigara iactans
1 ex. i Vesterdam, talrig i havedammen (kun i 2004).

 

Sigara lateralis Lille bugsvømmer
Meget talrig i Vesterdam, talrig i havedammen og dammen i Østerskov (ikke genfundet sidstnævnte sted i 2008).

 

Sigara limitata
Fåtallig i havedammen. – Udbredt over hele landet, men sjælden og fåtallig.

 

Sigara nigrolineata
1 ex. i havedammen.

 

Sigara semistriata
1 ex. i havedammen.

 

Sigara stagnalis Brakvandsbugsvømmer
Fåtallig i havedammen og dammen i Østerskov.

 

Sigara striata Almindelig bugsvømmer
Fåtallig i havedammen.

 

 

Cydnidae Tornben

 

Legnotus limbosus Hvidrandet tornben

 

 

Gerridae Skøjteløbere

 

Gerris odontogaster Tandet skøjteløber
Fåtallig i Vesterdam.

 

 

Hydrometridae Nåletæger

 

Hydrometra stagnorum Almindelig nåletæge
Fåtallig i havedammen.

 

 

Lygaeidae Frøtæger

 

Chilacis typhae Dunhammertæge
En stor bestand ved bredden af den næsten tilgroede Østerdam. – Denne art har tidligere været sjælden, men har tilsyneladende bredt sig markant de senere år og findes nu mange steder i landet. Den er let at finde, idet den lever på dunhammer, hvor den ofte kan ses sidde på de brune frugtstande – hyppigt med forkroppen boret dybt ind i frøulden.

 

Drymus sylvaticus Skovfrøtæge

 

Gastrodes grossipes Fyrrekogletæge

 

Ischnodemus sabuleti Smaltæge

 

Scolopostethus thomsoni Jordbærfrøtæge

 

Stygnocoris sabulosus

 

 

Miridae Blomstertæger

 

Adelphocoris lineolatus Lucernetæge

 

Adelphocoris quadripunctatus
Der findes en bestand på Sydmark umiddelbart sydvest for gården, men arten er sandsynligvis mere udbredt på øen, der rummer flere potentielle levesteder: tilgroede næringsrige enge med brændenælder og andre høje stauder. – Ifølge Gaun (1974) var arten førhen kun kendt fra to danske fund, hhv. på Lolland og i Vestjylland, hvoraf det jyske fund tilsyneladende beror på en fejlbestemmelse. I løbet af de sidste få år er den imidlertid truffet adskillige steder på Øerne, men fundet på Vorsø må betragtes som det første i Jylland.

 

 

Adelphocoris quadripunctatus, Sydmark, august 2008. På det nederste billede er den under æglægning. (Fotos copyright © by Lars Skipper)

 

 

Apolygus lucorum

 

Blepharidopterus angulatus Sortknæet blomstertæge

 

Bryocoris pteridis Bleg bregnetæge

 

Charagochilus gyllenhalii

 

Compsidolon salicellum

 

Deraeocoris lutescens
Fundet på den småbladede lind ved gården. – Det første danske fund blev gjort på Fyn i 1970. I løbet af de sidste få år har den bredt sig til det meste af landet og er nu ret almindelig, nogle steder temmelig talrig. Den lever på mange forskellige arter af løvtræer, bl.a. lind, eg og hassel.

 

Dicyphus epilobii Dueurtblomstertæge

 

Dicyphus globulifer
Registreret på dag-pragtstjerne ved laden. – Angivet som ret sjælden af Gaun (1974), men har tilsyneladende bredt sig i de senere år. Den er nu udbredt over hele landet og er ret almindelig de fleste steder. Lever primært på pragtstjerne-arter, især dag-pragtstjerne.

 

Dicyphus pallidus

 

Dicyphus stachydis

 

Europiella artemisiae

 

Liocoris tripustulatus Toplettet nældetæge

 

Lygocoris pabulinus

 

Lygus pratensis Almindelig engtæge

 

Lygus rugulipennis Håret engtæge

 

Malacocoris chlorizans Sart hasseltæge

 

Megalocoleus molliculus

 

Monalocoris filicis Mørk bregnetæge

 

Monosynamma bohemanni

 

Notostira elongata Tofaset græstæge

 

Orthonotus rufifrons

 

Orthops campestris Skærmplantetæge

 

Orthotylus flavosparsus Salturtblomstertæge*

 

Pantilius tunicatus Salturtblomstertæge*

 

Phytocoris longipennis

 

Phytocoris tiliae

 

Phytocoris varipes

 

Plagiognathus arbustorum Almindelig nældeblomstertæge

 

Plagiognathus chrysanthemi

 

Psallus haematodes

 

Stenodema calcarata Tornet græstæge*

 

Stenodema holsata Skovgræstæge

 

Stenodema laevigata Slank græstæge

 

Stenodema trispinosa Tornet græstæge*

 

Trigonotylus ruficornis/caelistialium

 

 

Nabidae Nymfetæger

 

Himacerus major Klitnymfetæge

 

Himacerus mirmicoides Myrenymfetæge

 

Nabis ferus Almindelig nymfetæge*

 

Nabis flavomarginatus Kortvinget nymfetæge

 

Nabis limbatus Bred nymfetæge

 

Nabis pseudoferus Almindelig nymfetæge*

 

 

Naucoridae Vandrøvere

 

Ilyocoris cimicoides Vandrøver
Fåtallig i havedammen.

 

 

Nepidae Skorpiontæger

 

Nepa cinerea Skorpiontæge
Fåtallig i havedammen og dammen i Østerskov.

 

 

Notonectidae Rygsvømmere

 

Notonecta glauca Almindelig rygsvømmer
Fåtallig i havedammen og dammen i Østerskov.

 

Notonecta maculata Vandrerygsvømmer
Fåtallig i havedammen 2008. – Denne art er almindelig i rockpools på Bornholm, men derudover er der kun ganske få fund i Danmark. Forekomsten på Vorsø (som blot er tredje fund i Jylland) er meget interessant, da arten tilsyneladende stiller store krav til levestedet. I modsætning til de øvrige danske rygsvømmerarter, der borer deres æg ind i vandplanter, klæber vandrerygsvømmeren æggene fast på et hårdt underlag, fx store sten. Desuden er arten meget varmekrævende, da den først flyver, når temperaturen er omkring 21°, mens andre rygsvømmere allerede flyver omkring 16°.

 

Notonecta viridis Brakvandsrygsvømmer
Fåtallig i havedammen og dammen i Østerskov. – Indvandrede først til Danmark i 1994 med første fund ved Gråsten, men er i dag vidt udbredt over store dele af landet. Trods navnet er den ikke strengt bundet til brakvand, men findes af og til på indlandslokaliteter.

 

 

Pentatomidae Egentlige bredtæger

 

Aelia acuminata Almindelig bispetæge

 

Dolycoris baccarum Almindelig bærtæge

 

Eurydema oleracea Almindelig kåltæge

 

Eysarcoris venustissimus Gylden urtetæge
Et enkelt eksemplar af denne smukke tæge blev fundet ved sydsiden af Vesterdam i et krat med bl.a. stor nælde og skov-galtetand. – Arten har en sydøstlig udbredelse i Danmark, men er på fremmarch mod nordvest. En håndfuld spredte fund nord for Horsens Fjord er de nordligste for arten.

 

 

Gylden urtetæge ved sydsiden af Vesterdam, august 2008. (Fotos copyright © by Lars Skipper)

 

 

Palomena prasina Grøn bredtæge

 

 

Piesmatidae

 

Parapiesma quadratum Mældetæge

 

 

Pleidae Dværgrygsvømmere

 

Plea minutissima Dværgrygsvømmer
Fåtallig i havedammen.

 

 

Rhopalidae Kanttæger

 

Chorosoma schillingii Lang stråtæge

 

Myrmus miriformis Lille stråtæge

 

 

Saldidae Springtæger

 

Saldula sp.

 

 

 

Referencer
Damgaard, J. 1997. De danske vandtægers udbredelse og status. Entomologiske Meddelelser 65 (2): 49-108.
Gaun, S. 1974. Danmarks Fauna, bd. 81. Blomstertæger. Gad. 279 s.
Savage, A.A. 1989. Adults of the British aquatic Hemiptera Heteroptera. A key with ecological notes. Freshwater Biological Association Sci. Publ. 50. 177 s.
Tolsgaard, S. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger (Heteroptera: Pentatomoidea, Coreoidea & Pyrrhocoridea). Entomologiske Meddelelser 69: 3-46.

 

 

 

(Oprettet januar 2020)