Krybdyr i Afrika

 

 

Suppeskildpadder (Chelonia mydas) i parring, nær Boydu Island, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en kravekamæleon (Chamaeleo dilepis), Masasi, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilkrokodille (Crocodylus niloticus) i morgenlys, Lake Baringo, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kæmpepladeøgle (Matobosaurus validus), Hwange Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Leopardskildpadde (Stigmochelys pardalis), Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række krybdyr, som jeg har observeret under mange ophold i Afrika mellem 1980 og 2003.

Familier, slægter og arter er præsenteret i alfabetisk rækkefølge.

Et antal billeder, som viser ubestemte arter, er også bragt. Hvis du er i stand til at identificere en eller flere af disse arter, eller du finder fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

Jeg har anvendt det tidligere navn Zaire for det land, der i dag officielt kaldes for Den Demokratiske Republik Congo, hvilket jeg finder en kende gumpetungt. Ordet ‘demokratisk’ kan vel næppe heller anvendes for et land, der i årtier har været gennemsyret af vold.

 

 

Agamidae Agamer
Agamer er en stor gruppe øgler, der omfatter 6 underfamilier med omkring 64 slægter og over 300 arter. Disse dyr er udbredt i Asien, Australien, Afrika og Sydeuropa.

 

Agama
En slægt med omkring 50 arter, udbredt i hele Afrika, samt på Madagascar. Tidligere var en række eurasiske arter inkluderet i denne slægt, men er siden blevet overført til andre slægter.

Slægtsnavnet er sandsynligvis af vestafrikansk oprindelse, men det var tilsyneladende et ord, som blev benyttet for kamæleoner.

 

Agama armata Tornagame
Hannen af denne agame har mere dæmpede farver end de fleste andre hanner i slægten, idet den fortrinsvis er grålig. Hanner i dominanspositur har dog turkist eller blåligt hoved og rødbrun krop.

Arten er vidt udbredt fra det sydlige Zaire og det sydlige Kenya mod syd til Sydafrika.

Artsnavnet er latin og betyder ‘bevæbnet’, hvilket i lighed med det danske navn hentyder til talrige små tornede gevækster på kroppen af denne art.

 

 

Hunner af tornagame på en termittue, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agama etoshae Etosha-klippeagame
Denne agame er begrænset til et ret lille område omkring Etosha Nationalpark, nordlige Namibia. Den blev beskrevet så sent som 1981.

 

 

Etosha-klippeagame, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agama kirkii Kirks klippeagame
Denne art er udbredt fra det sydlige Tanzania mod syd gennem Zambia, Zimbabwe, Malawi og det østlige Botswana til Mozambique.

Den blev navngivet til ære for den britiske læge, naturhistoriker og guvernør af Zanzibar, Sir John Kirk (1832-1922), som indsamlede mange plante- og dyrearter i Østafrika og skrev mange artikler om dem. Mange arter er opkaldt efter ham. Han var også den ledende figur i bestræbelsen på at afslutte slaveriet i Zanzibar, assisteret af sin politiske assistent Ali bin Saleh bin Nasser Al-Shaibani.

 

 

Han af Kirks klippeagame, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agama lionotus Kenya-klippeagame
Hannen er lysende blå med orange hoved, mens hunnen er lysebrun med mørke rektangulære felter og hvide prikker. Den er udbredt i det østlige Afrika, fra Ethiopien mod syd gennem Kenya og Uganda til Tanzania.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leios (‘glat’) og noton (‘ryg’).

 

 

Han af Kenya-klippeagame på en termittue, Lake Bogoria, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agama mwanzae Mwanza-klippeagame
Denne art lever i savanne og halvørken i Kenya, Rwanda og Tanzania. Den ses ofte sole sig på klipper i middagsheden. Hoved, hals og skuldre er violette eller mørkerøde, mens resten af kroppen er blålig.

Den blev opkaldt efter typelokaliteten, byen Mwanza i det nordvestlige Tanzania.

 

 

Hanner af Mwanza-klippeagame soler sig på klipper, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På et tidpunkt mistede denne han i Serengeti Nationalpark sin hale, og en ny er ved at vokse ud. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her sidder en han og tre hunner på et kranium af kafferbøffel (Syncerus caffer), der er anbragt som dekoration på en sten uden for et hotel, Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agama planiceps Namibia-klippeagame
Dette markante dyr er begrænset til det vestlige Namibia og det sydvestlige Angola. Hannen ligner de fleste andre af slægtens hanner, med knaldrødt hoved og mørkeblå krop, men kan straks kendes på halens hvidlige basis. Hunnen er mørk med hvide eller gule pletter og striber på hovedet, samt en hvid stribe ned langs rygraden.

Artsnavnet er afledt af latin planus (‘flad’) og –ceps (‘-hovedet’).

 

 

Han af Namibia-klippeagame soler sig på en klippe, Daan Viljoen Nationalpark, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Uromastyx Tornhaleagamer
En slægt med omkring 15 arter, som lever i tørre egne af Afrika nord for Sahel-zonen, på den Arabiske Halvø, samt i Mellemøsten mod øst til Iran.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oura (‘hale’) og mastix (‘pisk’), hvilket sigter til tornene på disse øglers hale.

 

Uromastyx acanthinura Nordafrikansk tornhaleagame
Denne art er vidt udbredt i ørkenområder i det nordlige Afrika, fra Marokko mod øst til Egypten, mod syd til Mali, Niger og Sudan.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk akantha (‘torn’) samt oura (‘hale’), hvilket i lighed med slægtsnavnet hentyder til piggene på halen.

 

 

Hun af nordafrikansk tornhaleagame, nord for Assamaka, Niger. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chamaeleonidae Kamæleoner
Denne familie af unikke krybdyr, der omfatter 12 slægter med over 200 arter, er udbredt i Afrika, Madagascar, det sydlige Spanien, Corsika, Sardinien, det sydlige Italien, det sydlige Grækenland, Nærøsten, den Arabiske Halvø, Indien og Sri Lanka. Langt den overvejende del af arterne findes i Afrika syd for Sahara, samt på Madagascar.

Disse dyrs øjne bevæger sig uafhængigt af hinanden, og de er i stand til at danne to billeder af omgivelserne samtidigt, mens de er på jagt efter bytte. Når et muligt byttedyr er blevet opdaget, slynger kamæleonen sin meget lange, sammenfoldede, klæbrige tunge ud med lynets fart mod byttet, selv fra en betydelig afstand. Det stakkels offer hænger fast på den klæbrige tunge, som derpå foldes op og trækkes ind i munden igen sammen med byttet.

Kamæleoner er også i stand til at skifte farve meget hurtigt, hvilket mest sker, når dyret er ophidset. Et eksempel vises nedenfor under Chamaeleo dilepis.

Familienavnet er afledt af græsk khamai (‘på jorden’) og leon (‘løve’), således ‘jord-løve’, hvilket givetvis sigter til disse dyrs fangstmetode og glubende appetit.

Adskillige arter er populære kæledyr, og nogle steder er de undsluppet (eller udsat) og har dannet forvildede bestande, som ofte udgør en trussel mod den lokale insektfauna – og dermed indirekte mod insektædende fugle, samt planter, som er afhængige af insekter for deres bestøvning. Det er bl.a. sket på Hawaii.

 

 

Uidentificeret kamæleon, måske Chamaeleo anchietae (se nedenfor), Geita, nordvestlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chamaeleo
I dag rummer denne slægt omkring 14 arter. Den var førhen meget større, men hovedparten af arterne er blevet overført til andre slægter.

 

Chamaeleo africanus Afrikansk kamæleon
Denne art, der også kaldes for Sahel-kamæleon, er udbredt på savanner i Sahel-zonen, fra Mauritanien mod øst til Sudan, og derfra mod nord langs Nilen til Egypten. Det er en stor art, op til 34 cm lang inklusive halen. Den er oftest grøn med mange sorte pletter og gule længdegående striber hen langs kropssiderne. Den har en benet krave i nakken.

På et tidspunkt blev den bragt fra Egypten til Peloponnes i Grækenland, hvor der i dag findes en lille bestand på omkring 350 dyr.

 

 

Afrikansk kamæleon, nord for Malbaza, Niger. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chamaeleo anchietae
Denne art forekommer fra Angola og det sydlige Zaire mod øst til det vestlige Tanzania.

Artsnavnet hædrer den portugisiske opdagelsesrejsende og naturhistoriker José Alberto de Oliveira Anchieta (1832-97), som rejste vidt og bredt i Portugisisk Angola mellem 1866 og 1897, hvor han indsamlede et stort antal plante- og dyrearter. Han døde i Angola, formodentlig af malaria.

 

 

Chamaeleo anchietae, Sao Hill, vestlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chamaeleo dilepis Kravekamæleon
Denne kamæleon, som er opdelt i 8 underarter, er vidt udbredt og almindelig i Afrika syd for Sahara, fra Cameroun mod øst til Ethiopien og Somalia, og derfra mod syd til den nordlige del af Sydafrika. Den lever i et bredt udvalg af habitater, bl.a. savanne, åben skov, krat og busksteppe, og den træffes ofte i landsbyer og forstæder.

Arten er stor, op til 35 cm lang inklusive halen. Farven kan være grøn, gullig eller brunlig, og der er normalt lyse striber langs flankerne og på undersiden.

Artsnavnet er oldgræsk og betyder ‘med dobbelte skæl’, hvilket muligvis hentyder til strubesækken, hvor bånd af grønne dobbeltskæl alternerer med rødbrune bånd (se billede herunder).

Det danske navn skyldes kraven i nakken, et kendetegn, som den deler med afrikansk kamæleon (ovenfor).

 

 

Kravekamæleon, vest for Lindi, sydlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kravekamæleon, Masasi, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klynger sig til min ledsager Jens Baggers T-shirt, Masasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kravekamæleon fremviser et betydeligt farveskifte i løbet af kort tid, Rondo Forest, sydlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun er i færd med at grave et hul for at lægge æg, Rondo Forest. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kinyongia
De fleste medlemmer af denne slægt, som omfatter omkring 23 arter, er karakteriseret ved, at hannerne, og hos nogle arter også hunnerne, har horn eller knopper på snuden. De var tidligere placeret i slægten Bradypodion.

Med undtagelse af K. adolfifriderici og K. tavetana er disse dyr begrænset til bjergegne i Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og den østligste del af Zaire, og de fleste har et meget lille udbredelsesområde.

Slægtsnavnet er Kiswahili-navnet på disse kamæleoner.

 

Kinyongia multituberculata
Denne art er endemisk i den vestlige del af Usambara-bjergene i det nordlige Tanzania, hvor den lever i skov, krat og langs veje i højder mellem 1200 og 2500 m. Den er karakteriseret ved to lange, brunlige ‘horn’ i panden.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med mange vorter’, hvilket formentlig hentyder til de knoppede horn hos arten.

 

 

Kinyongia multituberculata, Usambara Mountains, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trioceros
Denne slægt rummer omkring 41 arter, der forekommer i tropiske egne af Afrika. De var førhen placeret i slægten Chamaeleo (ovenfor).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk tri (‘tre’) og keras (‘horn’), hvilket hentyder til, at nogle (men langtfra alle) medlemmer har 3 hornlignende fremspring i panden og på snuden.

 

Trioceros bitaeniatus Sidestribet kamæleon
Denne art er hjemmehørende fra Ethiopien og den sydlige del af Sudan mod syd til det nordlige Tanzania, og derfra mod vest gennem Uganda til den nordøstlige del af Zaire. Den findes overvejende i bjergegne, og på Mount Kenya er den truffet i over 3000 meters højde.

Artsnavnet er afledt af latin bi– (‘dobbelt’), samt af oldgræsk tainia (‘bånd’), hvilket sigter til to striber hen langs siden af kroppen.

 

 

Sidestribet kamæleon på skærmplante, Kalonga, Ruwenzori-bjergene, Zaire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trioceros chapini Chapins kamæleon, grå kamæleon
Der vides ikke meget om denne art. Den blev først indsamlet på Lang-Chapin-ekspeditionen 1909-15, der foretog omfattende undersøgelser af plante- og dyreverdenen i Belgisk Congo, som Zaire blev kaldt dengang. Siden da er meget få eksemplarer blevet indsamlet. Den synes at være udbredt fra Gabon og Ækvatorial Guinea mod øst til det centrale Zaire.

Ifølge Chapin er hannens farve mørkegrå med nogle få sorte tværbånd samt et svagt rødbrunt skær i de lyse partier af kroppen. Disse karakterer fremgår tydeligt på billedet herunder.

Arten blev beskrevet så sent som i 1964 af den belgiske herpetolog Gaston François de Witte (1897-1980), der navngav den til ære for den amerikanske ornitolog James Paul Chapin (1889-1964), som var medleder af Lang-Chapin-ekspeditionen.

 

 

Denne udmattede han af Chapins kamæleon blev købt fra lokale af en af mine medrejsende på en biltur gennem Zaire, mellem Gemena og Lisala, december 1980. Den var tydeligvis ikke blevet fodret i adskillige dage og døde nogle få timer efter købet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trioceros nyirit Mount Mtelo stumpnæset kamæleon, Pokot-kamæleon
Denne art er kendt fra to lokaliteter i Kenya, Cherangani Hills og Mtelo-massivet, hvor den lever i højder mellem 2900 og 3150 m.

Artsnavnet er Pokot-folkets navn for kamæleoner. Arten blev først beskrevet fra dette folks område i Cherangani Hills.

 

 

Mount Mtelo stumpnæset kamæleon, Murgogi, Cherangani Hills, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cheloniidae Havskildpadder
Ud af verdens 7 arter af havskildpadder tilhører de 6 denne familie, som er kendetegnet ved, at rygskjoldet består af benplader, der er solidt forankret til ryghvirvler og ribben. Rygskjoldet kaldes carapax, bugskjoldet plastron, og overgangen mellem disse broen. Både ryg- og bugskjold er dækket af hornplader. Pladerne på ryggen er arrangeret i tre rækker i længdegående retning, og de to yderste kaldes ribbensplader.

Den syvende art er den store læderskildpadde (Dermochelys coriacea), som danner en særskilt familie, Dermochelyidae. Den har ingen hornplader, men i stedet en læderagtig hud, som dækker 5 eller 7 ribber hen langs ryggen.

Alle 8 arter er beskrevet på siden Dyreliv – Krybdyr og padder: Havskildpadder er i stærk tilbagegang.

Selv om havskildpadder tilbringer ca. 98% af deres tid i havene, skal hunnerne på land for at lægge æg. Med stort besvær maver de sig op på stranden, oven for tidevandslinien, hvor de graver et hul med baglufferne.

Når hullet er stort nok, lægger hver hun oftest mellem 80 og 100 hvide æg, der i form ligner bordtennisbolde. De er imidlertid bløde, så de ikke beskadiges, når de falder ned i hullet. Efter æglægningen dækker hunnen æggene til, og bagefter slynger hun sand rundt med lufferne, så selve redestedet camoufleres. Derpå vender hun tilbage til havet.

Hos flere arter lægger hunnerne æg i flere omgange, somme tider 11 kuld på en sæson. Det lyder utroligt, men hunnen vender ofte tilbage til den strand, hvor hun fødtes årtier før. Hvordan hun bærer sig ad med det, forbliver et mysterium. En teori går på, at dyrene præges på strandens fysiske og kemiske sammensætning, samt at de er i stand til at anvende Jordens magnetisme til at navigere efter.

Tidligere havde voksne havskildpadder ikke mange fjender. Store hajer og spækhuggere (Orcinus orca) tager nogle, selv om det er en benet mundfuld. Men med menneskenes erobring af kloden har vi i dag den situation, at alle otte arter er i rivende tilbagegang. Æggene graves op og fortæres af fattige nybyggere, som delikatesse på restauranter, eller fordi de tillægges potensfremmende egenskaber. Også mange voksne skildpadder spises af mennesker.

Den ægte karette (Eretmochelys imbricata) forfølges på grund af sit smukke rygskjold, der anvendes til udskæring af smykker, kamme m.m. Japan er storaftager af skjoldene. Selv hele, lakerede karetter sælges som souvenirs, bl.a. i Indonesien.

Titusinder af havskildpadder drukner i fiskegarn eller kommer til skade i bådmotorers propeller. Unge skildpadder dør af at æde spildolie og tjæreklumper i havoverfladen. Mange læderskildpadder sluger store mængder plastic i den tro, at det er gopler, men plastic er ufordøjeligt og ophobes i dyrets tarme, hvorefter det dør af sult.

 

 

De karakteristiske ’traktorspor’ efter en æglæggende havskildpadde, Shungu Mbili Island, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skjolde fra havskildpadder, som er dræbt og spist af fiskere, Shungu Mbili Island. Læg mærke til rurerne på det ene skjold. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chelonia mydas Suppeskildpadde
Denne art, det eneste medlem af slægten, bliver op til 1,5 m lang. Den har en vid udbredelse i troperne og subtroperne verden rundt. De vigtigste ynglepladser findes i Australien og Mexico.

Førhen blev bestande langs Mexicos og Mellemamerikas Stillehavskyst betragtet som en særskilt art, sort havskildpadde (C. agassizii), men de regnes nu for værende samme art som suppeskildpadde.

Gennem tiderne har arten været meget forfulgt på grund af det velsmagende kød. Det danske navn skyldes, at man kogte suppe på en geléagtig brusk mellem bugskjoldets knogler, kaldt for calipee. I dag er arten opført som akut truet på IUCNs liste over truede planter og dyr.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khelone (‘skildpadde’), mens artsnavnet kommer af græsk mydos (‘fugtighed’), hvilket sigter til dens akvatiske levevis.

 

 

Suppeskildpadder i parring i havoverfladen ud for Tanzanias kyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eretmochelys imbricata Karetteskildpadde
Denne art, som er slægtens eneste medlem, er vidt udbredt i troperne og subtroperne, hvor den er tilknyttet koralrev og fortrinsvis æder havsvampe. Som nævnt ovenfor forfølges den på grund af sit smukke rygskjold. Mange drukner også i fiskegarn, og den er opført som akut truet på IUCNs liste.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk eretmon (‘åre’) og chelys (‘skildpadde’), hvilket sigter til de årelignende luffer hos arten. Artsnavnet er afledt af latin imbricatus (‘overlappende’), hvilket hentyder til de overlappende skæl på rygskjoldet af unge og yngre dyr.

 

 

Karetteskildpadde, fanget på øen Kwale ved Tanzanias kyst. Arten spises ikke af lokalbefolkningen, men rygskjoldet vil sandsynligvis ende som souvenir på et marked i Dar es Salaam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Colubridae Snoge m.fl.
Med et antal af mindst 250 slægter og over 2100 arter er dette den største familie af slanger, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Medlemmer af familien er ugiftige, med nogle få undtagelser.

 

Dasypeltis Afrikanske ægædende slanger
Disse dyr, der omfatter mindst 18 arter, er udbredt i hele Afrika, med en enkelt art i det sydlige Arabien. De er unikke ved kun at æde fugleæg. Deres kæber er yderst fleksible og kan åbnes i helt utrolig grad, mens dyret sluger et æg. På indersiden af deres ryghvirvler sidder en række spidse tappe, som gennembryder æggeskallen, hvorpå slangen opsuger alle safterne i ægget og kun efterlader den knuste skal. Føler en ægædende slange sig truet, gnider den skællene mod hinanden, hvorved der frembringes en lyder, der minder om en hvæsen.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk dasys, hvilket strengt taget betyder ‘håret’, men også kan betyde ‘grov’ eller ‘tæt’, samt pelte (‘et lille skjold’), hvilket sigter til de grove skæl.

 

 

Denne slange, sandsynligvis Dasypeltis scabra, forsøgte at sluge et æg af mangebåndet ørkenløber (Rhinoptilus cinctus), men opgav. Ægget var sikkert for stort. – Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Philothamnus
En slægt med omkring 24 arter, udbredt i Afrika syd for Sahara.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk philos (‘holde af’) og thamnos (‘busk’), således ‘foretrækker at leve i krat’.

 

Philothamnus hoplogaster
Denne slanke grønne slange (sjældent olivenfarvet eller bronzefarvet) er vidt udbredt, idet den findes fra det østlige Zaire, Rwanda og Kenya mod syd til Namibia og Sydafrika. Den lever i forskellige habitater, bl.a. skov, savanne, krat samt langs bredderne af ferskvandsvådområder, fra lavlandet op til højder omkring 1800 m. Den har meget store mørke øjne med rund pupil.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hoplon (‘våben’) og gaster (‘bug’). Hvad det sigter til er uklart. Måske er skællene på undersiden skarpe.

 

 

Philothamnus hoplogaster, Ncheta Island, Bangweulu-sumpene, nordlige Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Philothamnus hoplogaster, fotograferet i Nairobi Snake Park, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cordylidae
En familie af små til mellemstore øgler, som findes i det østlige og sydlige Afrika. Den rummer 10 slægter med i alt omkring 68 arter.

 

Platysaurus Fladøgler
En slægt med omkring 17 arter, der alle lever i isolerede bestande på klipper, fra Zimbabwe, det østlige Botswana, det sydlige Namibia og Mozambique mod syd til Sydafrika.

Hannerne har strålende farver, mens hunnerne er brunlige eller grålige med hvide eller gule længdestriber.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk platys (‘bred’) og saurus (‘firben’), hvilket sigter til disse dyrs brede, flade ryg.

 

Platysaurus broadleyi Augrabies fladøgle, Broadleys fladøgle
Denne art er begrænset til klipper langs Orange-floden, fra Augrabies Nationalpark til Klein Pella, lige vest for Onseepkans, Kap-provinsen.

Arten blev navngivet til ære for den afrikanske herpetolog Donald George Broadley (1932-2016), som beskrev ikke færre end 8 slægter og underslægter, samt 115 arter eller underarter, alle nye for videnskaben.

 

 

Augrabies fladøgler, Augrabies Nationalpark, Sydafrika. I baggrunden på øverste billede ses Augrabies-vandfaldet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Platysaurus intermedius Almindelig fladøgle
Denne er den videst udbredte art i slægten, idet den forekommer fra Zimbabwe og Malawi mod syd gennem det østlige Botswana og Mozambique til det nordøstlige Sydafrika og Eswatini (tidligere kaldt for Swaziland).

 

 

Almindelige fladøgler, Matobo Nationalpark, vestlige Zimbabwe. Hannen på det midterste billede mistede halen på et tidspunkt, og en ny er ved at vokse ud. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Platysaurus ocellatus Prikket fladøgle
Denne art er begrænset til det sydøstlige Zimbabwe og tilgrænsende områder i Mozambique.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med små øjne’, hvilket sigter til de hvide prikker på hannens krop.

 

 

Han af prikket fladøgle, Chimanimani Nationalpark, østlige Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Crocodylidae Krokodiller
Disse store krybdyr, i alt omkring 17 arter i 3 slægter, er vidt udbredt i tropiske områder, med 3 arter i Afrika og det vestlige Madagascar, 9 arter i Asien, Ny Guinea og det nordlige Australien, samt 5 arter i Amerika.

 

Crocodylus Ægte krokodiller
En slægt med 13 eller 14 arter, udbredt i alle varme egne af kloden. Status af Borneo-krokodillen (C. raninus eller C. porosus ssp. raninus) er uklar.

Slægtsnavnet er afledt af krokodeilos, det oldgræske ord for disse dyr.

 

Crocodylus niloticus Nilkrokodille
Dette formidable rovdyr, som kan blive mere end 5 m langt og veje over 400 kg, kan nedlægge store dyr som zebraer og gnuer. Arten er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, med undtagelse af de tørre områder i den sydvestlige del af kontinentet, og den forekommer også langs vestkysten af Madagascar. I historisk tid fandtes den hele vejen op langs Nilen (deraf dens navn), mod nord til deltaet. I Egypten er den i dag begrænset til den sydligste del af landet omkring Nasser-søen.

De største individer er meget farlige og bliver undertiden menneskeædere.

 

 

Nilkrokodille tager solbad, omgivet af smedeviber (Vanellus armatus), Hwange Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilkrokodiller tager solbad i Ewaso Nyiro-floden, Samburu Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Nilkrokodille er i færd med at flænse sit bytte, en hvidskægget gnu (Connochaetes taurinus ssp. mearnsi), Orangi-floden, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Elapidae
En kæmpestor, divers familie af slanger, der omfatter 55 slægter med omkring 360 arter, bl.a. yderst giftige grupper som mambaer, brilleslanger, kraits og havslanger. De er karakteriseret ved, at deres gifttænder er rejst permanent forrest i munden.

Disse slanger lever i tropiske og subtropiske områder verden rundt, med landlevende former i Asien, Australien, Afrika, og Nord- og Sydamerika, samt havlevende slanger i Stillehavet og det Indiske Ocean. De varierer stærkt i størrelse, fra kongecobraen (Ophiophagus hannah), der til tider kan blive op til 6 m lang, til den lille hvidlæbede slange (Drysdalia coronoides), der kun er 18-20 cm lang.

 

Dendroaspis Mambaer
En slægt med 4 af særdeles giftige slanger, som er udbredt syd for Sahara. Tre af arterne er trælevende, mens den sorte mamba (nedenfor) mest færdes på jorden.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk dendron (‘træ’) og asp (‘giftig slange’).

 

Dendroaspis angusticeps Østlig grøn mamba
Denne meget giftige, trælevende slange, som kan blive op til 2 m lang, er hjemmehørende i den sydøstlige del af Afrika, især kystnært, udbredt i Kenya og Tanzania, samt fra det østlige Zimbabwe mod syd til østkysten af Sydafrika.

Under feltarbejde i 1989 i tanzanianske kystnære skove så mine ledsagere og jeg flere gange grønne mambaer hænge over tynde grene i træerne. De var dog overhovedet ikke aggressive, og vi kunne beundre deres smukke farve på afstand.

Artsnavnet er afledt af latin angustus (‘smal’) og –ceps (‘-hovedet’).

 

 

Østlig grøn mamba i fangenskab, Nairobi Snake Park, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendroaspis polylepis Sort mamba
Trods navnet er denne art ikke sort, men sortagtig brun eller grålig. Den blev sandsynligvis navngivet efter indersiden af munden, som er sort. Arten er den andenlængste slange på kloden, der i nogle tilfælde har opnået en længde af 3 m, kun overgået af den asiatiske kongecobra (Ophiophagus hannah).

Den sorte mamba lever i forskellige habitater, bl.a. savanne, åben skov og klippefyldte områder, somme tider også tæt skov. Den er verdens hurtigste slange, som over kortere strækninger kan opnå en fart af 16 km/t.

Under feltarbejde i Rondo Forest i det sydlige Tanzania i 1990 observerede vi en sort mamba på skovbunden. Da vi nærmede os for at studere den, gylpede den en elefantspidsmus (Macroscelididae) op, hvorpå den forsvandt i rasende fart.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk polys (‘mange’) og lepis (‘skæl’).

 

 

Sort mamba, Nairobi Snake Park, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gekkonidae Egentlige gekkoer
Dette er den største familie af gekkoer, med over 950 arter i 64 slægter.

Navnet gekko stammer fra kaldet af den syøstasiatiske tokay-gekko (Gekko gecko), gengivet som gek-oo eller tuk-too.

 

 

Uidentificeret gekko, formodentlig en art af husgekko (Hemidactylus), på en husvæg, Chembe, Malawi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Uidentificeret gekko, Gombe Stream Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chondrodactylus
En lille slægt med 6 arter, alle med undtagelse af C. turneri (nedenfor) begrænset til det sydlige Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khondros (‘korn’) og daktylos (‘finger’), således ‘havende fødder med en kornet struktur’.

 

Chondrodactylus turneri Turners gekko
Denne markante gekko er vidt udbredt, fra Kenya mod syd gennem det østlige Afrika til Sydafrika, samt tillige i Botswana, Namibia og Angola.

Arten blev navngivet til ære for den britiske entomolog og handelsmand James Aspinall Turner (1797-1867).

 

 

Turners gekko, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nærbillede af de rillede tæer hos Turners gekko, Matobo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phelsuma Dag-gekkoer
En stor slægt med omkring 55 arter af dagaktive gekkoer, hvoraf de fleste er grønne eller blålige med rødbrune markeringer. Langt størsteparten er endemiske på Madagascar med omliggende øer, men nogle få arter findes langs den østafrikanske kyst.

Slægten blev opkaldt efter den hollandske læge Murk van Phelsum (1732-79).

 

Phelsuma dubia Zanzibar dag-gekko
Denne art er mindre farvestrålende end de fleste andre arter i slægten, og på engelsk kaldes den ofte for dull day gecko (‘kedelig dag-gekko’). Den findes på Madagascar og Comorerne, samt i Tanzania og Kenya, og forekommer i forskellige habitater, bl.a. menneskenes boliger.

Artsnavnet er latin og betyder ‘tvivlsom’. Måske var den tyske zoolog Oskar Böttger (1844-1910), der navngav arten i 1881, i tvivl om det var en gyldig art eller ej.

 

 

Zanzibar dag-gekko på en husmur, Moroni, Grande Comore, Comorerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gerrhosauridae Pladeøgler
Denne familie, som rummer 7 slægter med omkring 38 arter, er hjemmehørende i Afrika og Madagascar. De har navn efter de rektangulære skæl hos mange af arterne.

 

Matobosaurus Kæmpepladeøgler
Medlemmer af denne slægt af store øgler, som omfatter kun 2 arter, var tidligere placeret i slægten Gerrhosaurus, men blev overført til denne nyoprettede slægt i 2013. De er begrænset til klippefyldte områder i det sydlige Afrika. De omfatter almindelig kæmpepladeøgle (nedenfor), samt M. maltzahni, der findes i Namibia og den sydligste del af Angola.

Slægtsnavnet er afledt af Ndebele-ordet matobo, der betyder ‘skaldet hoved’, hvilket sigter til Matobo Hills i det sydlige Zimbabwe, som er karakteriseret ved temmelig glatte granitklipper. Dette område er førsteklasses habitat for pladeøgler.

 

Matobosaurus validus Almindelig kæmpepladeøgle
Denne store øgle, der kan blive op til 60 cm lang, er udbredt i klippefyldte områder fra det sydligste Zambia, det nordøstlige Botswana og Zimbabwe mod syd til det nordøstlige Sydafrika, Eswatini (Swaziland) og Mozambique. Hvis den føler sig truet, kryber den ind i en smal klippesprække og puster kroppen op, så den er næsten umulig at trække ud.

Artsnavnet er latin og betyder ‘stærk’ eller ‘kraftfuld’.

 

 

Almindelig kæmpepladeøgle, Hwange Nationalpark, Zimbabwe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lacertidae Egentlige firben
De fleste medlemmer af denne store familie, som omfatter 39 slægter med omkring 360 arter, er små. De er vidt udbredt i Afrika og Eurasien.

 

 

Dette firben er sandsynligvis et medlem af slægten Nucras, muligvis N. taeniolata, skønt denne art ikke skulle forekomme i Palapye, Botswana, hvor billedet blev taget. De hvide objekter er akacietorne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Uidentificeret firben, Msimbazi Beach, Dar es Salaam, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Acanthodactylus Frynsefingerfirben
En slægt med omkring 40 arter, udbredt i det nordlige Afrika, Sydeuropa, Arabien, samt de vestlige egne af Asien, mod øst til Afghanistan og det nordvestlige Indien. De fleste arter lever i tørre områder.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk akantha (‘torn’) og daktylos (‘finger’).

 

Acanthodactylus scutellatus Nidua-frynsefingerfirben
Denne art lever i ørkener i det nordlige Afrika, mod syd til de nordlige dele af Mali, Niger, Chad og Sudan, i Mellemøsten mod øst til Irak, samt i det nordlige Saudi Arabien og Kuwait.

Artsnavnet er afledt af latin scutra (‘fad’, ‘tallerken’) samt endelsen la, der udtrykker noget småt, således ‘med små plader’, hvilket hentyder til skællene.

 

 

Nidua-frynsefingerfirben, Zaranik Protected Area, Sinai, Egypten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichnotropis Rough-scaled lizards
En slægt med 6 arter, udbredt i den sydlige halvdel af Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ikhnos (‘fodspor’) og tropis (‘bådkøl’).

 

Ichnotropis capensis
Dette farvestrålende firben lever i det sydlige Afrika, fra Angola, Zaire og Zambia mod syd til Sydafrika. Dens habitater omfatter bl.a. ørken, græsland og krat. Den lever kun i kort tid, de fleste dør inden for deres første leveår.

Artsnavnet hentyder til Kap-provinsen i Sydafrika.

 

 

Ichnotropis capensis, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pelomedusidae
En familie med 2 slægter og omkring 27 arter af sumpskildpadder, som er vidt udbredt syd for Sahara, med arter i Yemen samt på Madagascar, São Tomé og Seychellerne (skønt de måske er indført på Seychellerne ). De lever normalt i floder, søer og moser, men kan undertiden træffes temmelig langt fra vand.

Disse sumpskildpadder er altædende og lever hovedsagelig af invertebrater, såsom insekter, bløddyr og orme. I Sydafrika er en af arterne blevet observeret gribe og drukne duer, som kom til et vandhul for at drikke. De æder også undertiden af ådsler.

 

Pelomedusa
Førhen mente man, at denne slægt kun rummede en enkelt art, P. subrufa, men i dag accepterer de fleste autoriteter 10 arter, 9 i Afrika og en enkelt i Yemen. Mange af dem har en meget begrænset udbredelse.

Slægtsnavnet er afledt af latin pelo- (‘i mudder’) samt medusa. I den græske mytologi var tre søstre, Stheno, Euryale og Medusa, gorgoner – vingede uhyrer, som i stedet for hår havde en manke af levende giftslanger. Det sagdes, at dén, der kiggede på et af disse uhyrer, ville blive forvandlet til sten.

Navnet betyder således ‘Medusa, som lever i mudder’. Ja, det er da sandt, at disse dyr lever i mudret vand, men hvad de har med Medusa at gøre, er svært at se.

 

 

Denne sumpskildpadde, formodentlig P. subrufa, blev observeret i Nairobi Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne er muligvis P. kobe, der har et meget fladere rygskjold end P. subrufa. Den blev observeret temmelig langt fra vand i Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psammophiidae
En familie af giftige slanger med 8 slægter og omkring 55 arter, udbredt i Afrika, Asien og Sydeuropa. Den blev tidligere betragtet som en underfamilie af Lamprophiidae, men regnes nu for en særskilt familie.

 

Psammophis Sandslanger
Denne slægt, som omfatter omkring 33 arter, er vidt udbredt i Afrika og Asien. Disse slanger er dagaktive og jager overvejende firben og gnavere. Alle medlemmerne er giftige, men giften anses for at være ufarlig for mennesker.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk psammos (‘sand’) og phis (‘slange’), således ‘sandelskende slanger’.

 

Psammophis punctulatus Prikket sandslange
Denne smukke slange er vidt udbredt i det østlige Afrika, fra det sydlige Sudan, det nordlige Ethiopien og Eritrea mod syd gennem Somalia, Kenya og Uganda til det nordlige Tanzania.

Artsnavnet hentyder til talrige sorte prikker hen langs siden af kroppen.

 

 

Prikket sandslange, fotograferet i Nairobi Snake Park, Kenya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scincidae Skinker
En meget stor familie med omkring 1500 arter af små til mellemstore firben, hvoraf mange har glatte og skinnende skæl. Medlemmer af familien findes over det meste af verden.

Familienavnet og det danske navn er omskrivninger af det oldsyriske ord for disse dyr, sqinqur.

 

Trachylepis Stribede skinker
En stor slægt med omkring 90 arter, for langt hovedpartens vedkommende udbredt i Afrika. En enkelt art, T. atlantica, findes på den brasilianske ø Fernando de Noronha. Dens forfædre drev formodentlig over Atlanten på en træstamme på et tidspunkt i løbet af de sidste 9 mio. år. To andre arter forekommer muligvis på det sydamerikanske fastland, men de er dårligt kendt.

Medlemmerne af denne slægt var førhen placeret i slægterne Mabuya og Euprepis.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk trakhys (‘grov’) og lepis (‘skæl’), hvilket sigter til 3 eller flere længdegående svage forhøjninger på oversidens skæl.

 

Trachylepis margaritifera Regnbueskink
Denne farvestrålende art findes i bjergegne i det sydlige Kenya og Tanzania, og derfra mod syd gennem det østlige Afrika til det østlige Botswana, nordøstlige Sydafrika og det vestlige Mozambique.

Voksne hanner og hunner har meget forskelligt udseende. Hunnens ryg er mørk med tre hvide længdestriber samt blå hale, mens hannen er grålig eller brunlig med rødligt hoved og hale.

Arten blev førhen betragtet som en underart af femstribet mabuya (T. quinquetaeniata), men blev ophøjet til en selvstændig art i 1998.

Artsnavnet er afledt af latin margarita (‘perle’) og‎ fer (‘bærer’).

 

 

Hun af regnbueskink, Otter Point, Malawi-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne regnbueskink fra Otter Point er sikkert en ung han, da dens hale er rødlig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachylepis quinquetaeniata Femstribet regnbueskink
En farvestrålende art med blå, rødlig eller brunlig hale, grundfarve normalt olivenbrun eller mørkebrun, somme tider med perlehvide prikker, ned ad ryggen og kropssiderne 5 hvide striber, som hos voksne individer ofte blegner og bliver utydelige. Nogle dyr har en stærkt gul stribe fra mundvigen til forbenene, omgivet af sort med hvide prikker (se billedet herunder).

Arten er vidt udbredt, fra det nordlige Afrika mod syd til Zaire og Tanzania.

Artsnavnet er afledt af latin quinque (‘fem’) og taeniatus (‘bånd’).

 

 

Femstribet regnbueskink, Boali Waterfalls, Centralafrikanske Republik. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachylepis striata Afrikansk stribet skink
Denne art er ret variabel, men har som regel en mørk ryg, afgrænset af en hvid eller gullig længdestribe, mørke kropssider og lys bug. Det er udbredt fra det centrale Afrika og Sudan mod syd til Sydafrika, samt på Comorerne.

Artsnavnet er latin og betyder ‘stribet’.

 

 

Afrikansk stribet skink, Chirindi Forest, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachylepis wahlbergii Wahlbergs stribede skink
Denne art, der tidligere blev betragtet som en underart af T. striata, er udbredt i Namibia, det sydligste Angola, det nordlige Botswana, det nordvestlige Zimbabwe, samt det sydligste Zambia.

Artsnavnet blev givet til ære for den svenske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Johan August Wahlberg (1810-56), der rejste i det sydlige Afrika mellem 1838 og 1856 og sendte tusindvis af indsamlede arter hjem til Sverige. Han var i færd med at udforske Okavango-området i Botswana, da han blev dræbt af en såret elefant.

 

 

Wahlbergs stribede skink, Zambezi-floden, sydlige Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Testudinidae Landskildpadder
Disse skildpadder, der omfatter omkring 18 slægter med ca. 50 nulevende arter, er udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Australien og Antarktis. De varierer kolossalt i størrelse, fra kæmper som den berømte Galapagos-kæmpeskildpadde (Chelonoidis niger), der kan blive over 1,5 m lang og veje op mod 400 kg, til dværge under 10 cm lange.

 

Aldabrachelys gigantea Aldabra-kæmpeskildpadde
Denne gigantiske skildpadde er den næststørste skildpaddeart, idet hanner kan blive op til 1,2 m lange med en vægt på op mod 250 kg, mens hunner generelt er noget mindre, omkring 90 cm lange med en vægt på op til 160 kg. Den er det eneste nulevende medlem af slægten, udbredt på et antal øer i Seychellerne. To andre medlemmer, som fandtes på Madagascar, er uddøde.

Slægtsnavnet er sammensat af Aldabra, samt det oldgræske ord for skildpadde, khelys.

I historisk tid fandtes der kæmpeskildpadder på mange af øerne i den vestlige del af det Indiske Ocean, såvel som på Madagascar, og fund af fossiler viser, at kæmpeskildpadder engang forekom på alle kontinenter, undtagen Australien og Antarktis. Mange af arterne blev udryddet af europæiske søfolk, der anvendte dem som føde, og de syntes alle at være uddøde omkring 1840, med undtagelse af Aldabra-kæmpeskildpadde.

 

 

Aldabra-kæmpeskildpadde, underarten gigantea, er endemisk på atollen Aldabra. Dette eksemplar i fangenskab æder græs, Lake Baringo, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chersina angulata
Denne lille skildpadde er det eneste medlem af slægten. Hanner bliver op til 25 cm lange, hunner op til 20 cm. Arten er begrænset til et bredt bælte langs kysten, fra det centrale Sydafrika mod nord til det centrale Namibia.

Slægtsnavnet er et oldgræsk ord for skildpadde, mens artsnavnet er latin og betyder ‘kantet’. Det sigter til formen på skjoldpladen under struben, som benyttes, når hannerne kæmper i parringstiden og forsøger at vælte hinanden om på ryggen.

 

 

Chersina angulata, Hopefield, Sydafrika. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kinixys Hængsel-skildpadder
Denne slægt, som omfatter 8 arter, er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, fra Sahel-zonen mod syd til Sydafrika. Adskillige af arterne er truede.

Det danske navn hentyder til et bånd af fleksibelt væv, som danner en slags hængsel på den bageste del af skjoldet hos disse skildpadder. Når dette ‘hængsel’ er lukket, er skildpaddens ben og hale beskyttet mod fjender.

 

Kinixys belliana Bells hængsel-skildpadde
Denne nordlige art forekommer fra den Centralafrikanske Republik, Eritrea og Ethiopien mod syd til Tanzania og Angola.

Artsnavnet blev givet til ære for den engelske tandtekniker og naturhistoriker Thomas Hornsey Bell (1792-1880), der fik en stilling som professor i zoologi på King’s College i 1834.

Da den berømte engelske naturhistoriker Charles Robert Darwin (1809-82) vendte tilbage til England efter at have deltaget i en ekspedition kloden rundt ombord på HMS Beagle 1831-36, blev Bell overdraget opgaven at beskrive krybdyr og krebsdyr, som var blevet indsamlet undervejs.

Hans arbejder omfatter bl.a.:

A Monograph of the Testudinata, 1832-36, som opsummerer alle verdens skildpadder, levende og uddøde.

A History of British Quadrupeds, 1836.

A History of the British Stalk-eyed Crustacea, 1844-53.

 

 

Ungt eksemplar af Bells hængsel-skildpadde, Rondo Forest, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kinixys spekii Spekes hængsel-skildpadde
Denne sydlige art har en stor udbredelse, fra Zaire, Rwanda og Kenya mod syd til Sydafrika og Eswatini (Swaziland).

Artsnavnet blev givet til ære for den engelske officer og opdagelsesrejsende John Hanning Speke (1827-64), som udforskede dele af Østafrika på tre ekspeditioner. Han ledte efter Nilens kilder og var den første europæer, som nåede frem til Victoriasøen.

 

 

Spekes hængsel-skildpadde, Tunduru, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stigmochelys pardalis Leopardskildpadde
Førhen var denne skildpadde placeret i slægten Geochelone, men i dag rummer denne slægt kun to asiatiske arter, og leopardskildpadden udgør nu det eneste medlem af slægten Stigmochelys.

Den er vidt udbredt i det østlige og sydlige Afrika, fra det sydlige Sudan, Ethiopien og Zaire mod syd til Sydafrika og Eswatini (Swaziland). Dens foretrukne habitater er savanne og krat.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk stigma (‘plet’) og chelys (‘skildpadde’), artsnavnet af oldgræsk pardus (‘plettet’). Begge navne hentyder til det stærkt plettede skjold. Det danske navn sigter ligeledes til mønsteret på skjoldet, som med lidt god vilje minder om mønsteret på en leopards pels.

 

 

Leopardskildpadde, Tarangire Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Leopardskildpadde, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Testudo
Denne slægt med 5 arter er udbredt i Sydeuropa, det nordlige Afrika og Asien, mod øst til Xinjiang og Pakistan. Adskillige arter er truet i vild tilstand, hovedsagelig på grund af ødelæggelse af deres levesteder.

Disse dyr varierer i længde fra 7 til 35 cm og vejer mellem 700 gram og 7 kg.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for skildpadder, afledt af testa (‘skal’ eller ‘dække’).

 

Testudo kleinmanni Egyptisk landskildpadde
Denne udryddelsestruede art er hjemmehørende i det nordlige Egypten, det nordlige Libyen, samt det sydlige Israel og Palæstina. Førhen var den mere udbredt, men dens antal er dalet alarmerende, og den uddør sikkert snart i vild tilstand, hvis ikke der tages skridt til at beskytte den.

Artsnavnet blev givet til ære for den franske bankier og naturhistoriker Edouard Kleinmann (1832-1901), som indsamlede type-eksemplaret i 1875.

Jeg oplevede denne art i Egypten i 1999, da min nu afdøde ven Uffe Gjøl Sørensen og jeg besøgte den kendte herpetolog Sherif Baha el Din (født 1960) i Cairo. Han tog os med til Zaranik Protected Area, hvor han havde forsynet adskillige egyptiske landskildpadder med en chip, som udsendte radiosignaler, hvilket gjorde det nemt at genfinde dyrene.

 

 

Denne egyptiske landskildpadde er forsynet med en chip, som er limet fast på rygskjoldet til at udsende radiosignaler, Zaranik Protected Area, Sinai, Egypten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sherif Baha el Din vejer en af sine mærkede egyptiske landskildpadder, Zaranik Protected Area. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Varanidae Varaner
Denne familie udgør en gruppe på omkring 85 arter af store, kød- og frugtædende firben i slægten Varanus, som er hjemmehørende i Afrika, Asien og Australien.

Familienavnet – og dermed det danske navn – er af semitisk oprindelse og betyder ‘drage’ eller ‘firbens-uhyre’. Det besynderlige engelske navn monitor (‘vogter’) forklares på forskellig vis. Nogle kilder påstår, at det kommer af varaners vane med somme tider at stå på bagbenene og ligesom ‘vogte’ noget. Andre siger, at det opstod ud fra en gammel overtro, at disse dyr ville advare mennesker, hvis giftige dyr nærmede sig.

Mine oplevelser med den berømte Komodovaran (V. komodoensis) er beskrevet på siden Rejse-oplevelser – Indonesien 1985: Besværlig rejse til Komodo.

Tidligere var den øreløse varan (Lanthanotus borneensis) placeret i denne familie, men er siden blevet overført til en særskilt familie, Lanthanotidae.

 

Varanus albigularis Klippevaran, hvidstrubet varan
Denne varan, opdelt i 3 underarter, er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, fra Zaire, Uganda, det sydlige Ethiopien og det sydlige Somalia mod syd til Sydafrika og Eswatini (Swaziland). Arten er ret stor og kan veje op til 17 kg. Den lever i åbne, tørre habitater, men undgår de mest barske ørkenområder.

Artsnavnet er afledt af latin albus (‘hvid’) og gula (‘strube’).

 

 

Denne klippevaran, underarten microstictus, lader myrer kravle i sit ansigt, måske for at slippe af med uønskede parasitter, Tunduru, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Varanus exanthematicus Savannevaran
Denne tætbyggede varan, som har et stort hoved og en ret kort hale, er vidt udbredt i åbne områder syd for Sahara, idet den findes fra Mauritanien, Mali, Chad og Sudan mod syd til Zaire og Zimbabwe.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk exanthema, af ex-, som danner genitiv, anthos (‘blomst’), samt –ticus, en endelse, der danner tillægsord, således ‘blomsteragtig’, hvilket formodentlig sigter til mønsteret på kroppen.

 

 

Savannevaran, Nairobi Snake Park, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Varanus niloticus Nilvaran
En variabel og vidt udbredt art, som forekommer i næsten alle afrikanske lande, fra Mauritanien, Chad og Egypten mod syd til Namibia, Sydafrika og Eswatini (Swaziland). Den lever i mange forskellige habitater. Den er den største varan i Afrika, som kan veje op mod 20 kg.

I nogle områder er den blevet udryddet på grund af overdreven indsamling til produktion af skindprodukter.

En forvildet bestand findes på flere lokaliteter i Florida, dannet af undslupne eller udsatte kæledyr. De udgør en trussel mod den lokale fauna.

 

 

Nilvaraner på termittuer, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Nilvaran soler sig på en træstamme, Lake Manyara Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Varaners lugtesans sidder i den blå tunge. – Nilvaran, Lake Manyara Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Svømmende Nilvaran, Lake Awassa, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung Nilvaran soler sig på en termittue, Buffalo Springs Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viperidae Hugorme, grubehugorme, klapperslanger
En meget stor familie af giftslanger, som findes i næsten hele verden, opdelt i 3 underfamilier, de ægte hugorme (Viperinae) med 13 slægter og omkring 90 arter, grubehugormene (Crotalinae) med 22 slægter og ca. 250 arter, samt Feas hugorme (Azemiopinae) med en enkelt slægt og 2 arter.

Familienavnet er det klassiske latinske ord for hugorme. Det latinske navn på grubehugormene er afledt af oldgræsk krotalon (‘kastagnet’), hvilket sigter til ranglen på en klapperslanges hale. Denne underfamilie er udbredt i Asien og Amerika. Medlemmerne, der omfatter klapperslanger, lanseslanger og asiatiske grubehugorme, kendes på tilstedeværelsen af et grubeformet, varmesansende organ mellem øje og næsebor på begge sider af hovedet.

 

Bitis Afrikanske hugorme
En slægt med omkring 18 arter, som findes i Afrika og det sydlige Arabien. Alle er giftige, og nogle arter har et bid, som er fatalt for mennesker.

 

Bitis gabonica Gabon-hugorm
Denne ekstremt giftige hugorm lever i skove og på savanner syd for Sahara, hvor den forekommer fra Nigeria, Chad og Sydsudan mod syd til Sydafrika. Den besidder de længste tænder hos nogen giftslange, op til 5 cm lange.

Det latinske artsnavn og det danske navn hentyder til Gabon, et område i Tropisk Vestafrika omkring Ækvator, som blev navngivet Gabão af portugiserne. Oprindeligt sigtede navnet til et område, der var langt større end den nuværende stat Gabon.

 

 

Rude-mønsteret ned langs ryggen af Gaboon-hugorm er meget smukt. Denne blev set på en sandet vej i Rondo-skoven, sydlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet august 2023)