Shivas hellige søer

 

 

Neden for passet Laurebina La (4609 m) nyder min guide Tanka Bahadur Pantha et kortvarigt ophold i en snestorm. I baggrunden ses Surya Kund, en af de 54 søer i dette område, som alle er hellige for hinduer. Surya er hinduernes solgud. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I et bjergrigt område i det centrale Nepal, nord for Kathmandu, findes i alt 54 søer, som alle er hellige for hinduer. Hvert år under fuldmåne i juli eller august valfarter tusinder af rettroende hinduer til disse søer for at foretage et rensende bad i de iskolde vande. For ortodokse hinduer er det målet at bade i alle 54 søer.

Efter legenden er skabelsen af disse søer forbundet med det episke drama Piskningen af Mælkehavet fra Bhagavata-Purana. Guderne var blevet svage, og asura’erne (dæmonerne) havde overtaget deres magt. Guderne appellerede til den høje gud Vishnu for hjælp, og han foreslog, at de skulle prøve at genvinde deres magt ved at drikke den mirakuløse amrita, det evige livs nektar, som de kunne få fat i ved at piske det kosmiske mælkeocean og derved bringe krukken med amrita op til overfladen. Vishnu rådede dog guderne til at behandle asura’erne diplomatisk ved at foreslå dem, at de sammen skulle piske oceanet. Når krukken med amrita kom til overfladen, ville Vishnu sørge for, at guderne fik fat i den.

For at kunne udføre denne formidable handling rev guderne og asura’erne bjerget Mandara op med rode, placerede det med spidsen nedad i oceanet, og snoede derpå den gigantiske, mange-hovedede naga (slange) Vasuki rundt om bjerget. Ved at trække skiftevis i slangens hoved og hale ville bjerget agere som et kæmpemæssigt piskeris og således bringe krukken med amrita op til overfladen. Bjergets spids begyndte imidlertid at bore sig ned i havbunden, så Vishnu antog skikkelse af en gigantisk avatar (inkarnation) ved navn Kurma, halvt mand, halvt havskildpadde, hvorpå han dykkede ned til havbunden, hvor han placerede Mandara på sin ryg, hvilket gjorde piskningen mere effektiv.

Til slut lykkedes det at få krukken med amrita op til overfladen, hvorefter et mægtigt slag begyndte mellem guderne og asura’erne for at få tag i den. Det lykkedes asura’erne at gribe den og løbe af med den. Igen appellerede guderne til Vishnu, som antog skikkelse af en ny avatar, Mohini, en smuk gudinde, som forførte asura’erne og fik fat i krukken med amrita, hvorved han forhindrede ondskaben i for evigt at overtage verden, og det gode vandt.

Piskningen var imidlertid yderst pinefuld for Vasuki, som begyndte at spytte store mængder gift ud. Det blev bemærket af den høje gud Shiva, som skyndte sig at sluge giften, før den kunne skade de andre guder. Denne gift gjorde ham forfærdeligt syg og tørstig, så han drog op i Himalaya for at søge efter vand, som kunne mindske hans lidelser, men fandt intet. Han slyngede derfor sin trisul (trefork) mod klipperne, og straks vældede gigantiske kilder frem og skabte 54 søer. Shiva lagde sig ved bredden af en af søerne og slukkede sin tørst.

Under søens overflade ses en oval klippe, der af fromme hinduer anses for at være Shiva, hvilende på den store slange Vasuki. På den ovale klippe ses en mindre sten, der betragtes som en lingam – et fallos-formet frugtbarhedssymbol, som forbindes med Shiva. Floden, som dræner sø-området, Trisuli Khola, er opkaldt efter Shivas trefork.

Det rige plante- og dyreliv omkring Gosainkund-søerne og i den øvrige del af Langtang Nationalpark er beskrevet på siderne Planteliv – På blomsterjagt i Himalaya: Omkring Shivas hellige søer, samt Rejse-episoder – Nepal 2009: Over et snedækket pas. Hinduguder og andre aspekter af hinduismen er omtalt på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Monsunskyer over Ganesh Himal, set fra Laurebinayak, nær Gosainkund, Langtang Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ifølge en hinduistisk legende er Gosainkund-søernes opståen forbundet med det episke drama Piskningen af Mælkehavet. Denne Khmer-frise i Angkor Wat, Cambodia, viser guderne, som pisker havet med kroppen af den store naga (slange) Vasuki. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse Khmer-statuer i Angkor Thom, Cambodia, viser asura‘er (dæmoner), som holder fast i den modsatte ende af Vasuki. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det meste af tiden er søerne i Gosainkund-området skjult i tåge og regn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På klare dage fremstår de hellige søer i al deres pragt. Dette billede viser den næststørste af søerne, Gosain Kund. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ganga Thapa, en ung mand af Chhetri-kasten, sætter et tika-mærke i panden, idet han tager den røde farve fra en lille Shiva-helligdom nær Gosain Kund. Treforken (trisul) er et symbol på Shiva, og floden, der afvander området mod øst, Trisuli Khola, er opkaldt efter hans trefork. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klippe nær den hellige sø Bhairab Kund er dækket af en frodig busk af en art pileurt, Bistorta vacciniifolia. – Bhairab er et andet navn for Shiva, som anvendes af det nepalesiske Newar-folk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret august 2020)