Indiens stammefolk forsvinder

 

 

Generte Mali-piger, Odisha. En af dem har smurt gul pasta i ansigtet, sandsynligvis for at skærme sin hud mod det stærke solskin. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gujjar-Bakarwal med dromedarer, belæsset med kæmpemæssige bundter af hø, Rajaji Nationalpark, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gadaba-pige med sin bedstefar, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-mand er i færd med at flette en kurv af bambusstrimler, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rabari-nomader på vandring med deres dyr, nær Alwar, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koya-barn, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Indiens urbefolkning er stammefolk, hvoraf mange er små mennesker af australoid oprindelse, som har levet i landets skove i tusinder af år. Da draviderne og siden arierne indvandrede til Indien, blev disse stammefolk fordrevet til mere afsidesliggende egne.

Desværre er disse folks kultur og levevis i hastig opløsning, og mange af dem har mistet deres jord til spekulanter, som udnytter forekomsterne af kul, jern og mineraler. Papirindustrien har overtalt flere stammefolk til at plante eukalyptustræer på deres jord, idet de lover disse folk et stort udbytte fra de hurtigtvoksende træer. De glemmer dog at fortælle, at eukalyptustræer tørrer jorden ud. Dette har ført til, at der i dag er vandmangel flere steder i Indien, hvor der førhen voksede frodig skov.

Gennem skolegang lærer stammebørnene det moderne livs værdier, og en del er begyndt at foragte deres oprindelige levevis. Som halvvoksne søger mange ind til byerne, hvor de ofte ender som billig arbejdskraft. Ude i stammelandsbyerne er fattigdom og alkoholisme desværre blevet meget udbredt.

Der findes stadig mange stammefolk i delstaterne Odisha (Orissa), Chattisgarh og Madhya Pradesh. Ifølge en folketælling i 2001 udgjorde de alene i Odisha ca. 8 mio. hvilket svarer til omkring 22% af delstatens totale befolkning og næsten 10% af det totale antal stammefolk i Indien.

Den indiske regering har klassificeret de fleste af disse folk under de mærkelige udtryk ‘scheduled caste’ eller ‘scheduled tribe’. De fleste hinduer betragter dem imidlertid som dalit, der rangerer uden for det hinduistiske kastesystem, og derfor som mennesker af lavere rang.

På denne side omtales også visse nomadiske folk af kaukasisk eller mongolsk herkomst. De fleste af billederne nedenfor blev taget i 1997 eller tidligere, hvor mange stammefolk stadig havde bevaret en del af deres oprindelige levevis, og nogle praktiserede animistiske ritualer. Mere om dette emne findes på siden Religion: Animisme.

 

Bhogta
Denne stamme, der tæller omkring 260.000 sjæle, lever overvejende i delstaten Jharkhand, men også nogle i Bihar, West Bengal og Odisha (Orissa). Officielt er de klassificeret som scheduled caste, mens de selv hævder at tilhøre Kshatrya (den næstøverste kaste). Alle er hinduer, men de tilbeder også forfædre og familieguder. Brahminer udfører deres bryllupsritualer, hvilket de ikke vil gøre for enhver scheduled caste.

Bhogta’erne var traditionelt bønder, og de fremstillede også reb og tovsenge, som de solgte. I dag er mange daglejere i téplantager, mens andre arbejder i private firmaer eller for lokalregeringen. (Kilde: joshuaproject.net)

 

 

Disse Bhogta-folk har indsamlet brænde i kratskoven omkring deres landsby, nær Bodhgaya, Bihar. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bhogta-børn undervises i en landsbyskole nær Bodhgaya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bhumia
Navnet på dette folk er afledt af ordet bhumi (‘jord’). Ifølge deres legender var de det første folk, som opdyrkede højlandet omkring Koraput, og landbrug er stadig deres vigtigste erhverv. Deres huse er rektangulære med spids gavl, og væggene består enten af planker eller et træskelet dækket med mudret ler. Taget består af bambusrafter eller planker, tækket med et lokalt græs ved navn piri. Der dyrkes ris på de lavtliggende marker, højere oppe linser, raps og grønsager. De fremstiller også kurve af flækket bambus, som sælges på de lokale markeder. (Kilde: kbk.nic.in/tribalprofile/Bhumia)

Ifølge en folketælling fra 2011 omfatter stammen omkring 126.000. De tilbader forskellige lokale guddomme, men også hinduguden Shiva. De fleste af deres højtider har forbindelse til agerbrug.

 

 

Bhumia-landsby, nær Jeypore, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Changpa
Et halvnomadisk folk, der hovedsagelig lever i Changthang-regionen i Ladakh. Det menes, at de udvandrede hertil fra Tibet i det 8. århundrede, og indtil fornylig holdt et mindre antal til i den vestlige del af Tibet. De fleste af disse blev imidlertid tvangsforflyttet ved oprettelsen af Changthang Nature Reserve.

Størstedelen af året strejfer Changpa’erne rundt i et kæmpemæssigt område på højsletten, hvor de græsser deres flokke af får og geder. De holder også yakokser til produktion af kød og mælk, samt til transport, og endvidere heste til at ride på og bære byrder. Siden 1970’erne har mange også holdt kvæg til mælkeproduktion. Mange af deres geder producerer den berømte pashmina-uld, som er en af deres hovedindtægter. Om vinteren flytter de ned til lavereliggende egne.

Changpa’erne er Mahayana-buddhister. Denne gren af buddhismen er nærmere omtalt på siden Religion: Buddhisme.

 

 

Denne Changpa-familie traf jeg på passet Pulo Konka La i Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Gadaba
Dette folk, også kaldt for Gutob, tæller omkring 123.000 sjæle, som lever i Odisha, Telangana og Andhra Pradesh. De bor i landsbyer, og størsteparten er bønder, som dels praktiserer svedjebrug, dels pløjer jorden. Andre arbejder som daglejere.

Tidligere bar Gadaba-pigerne to hvide halsringe af metal, og efterhånden som deres hoved voksede, kunne ringene ikke fjernes. Kun efter kvindens død ville en smed fjerne ringene. Kvinderne bar også en traditionel todelt dragt, ofte med røde, blå og hvide striber, som de selv vævede.

Denne stamme opfører en gruppedans ved navn dhemsa. Deltagerne danner en kæde ved at holde hinanden omkring skuldrene og livet, og bevæger sig i takt til musik, leveret af traditionelle instrumenter.

Siden først i 1980’erne er mange Gadaba’er blevet tvunget bort fra deres oprindelige områder på grund af opførelse af vandkraftværker og de derved opståede søer.

 

 

Gadaba-stammefolk i en landsby nær Jeypore, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne gamle Gadaba-kvinde bærer dette folks typiske halsringe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Gujjar-Bakarwal
Denne stamme af muslimske nomader holder til i Himalaya i det nordvestlige Indien, i det nordlige Pakistan, samt i Nuristan i det nordøstlige Afghanistan. De er hovedsagelig gede- og fåreavlere, og nogle anvender dromedarer til transport. Navnet bakarwal er af indo-arisk oprindelse, afledt af bakara (‘ged’ eller ‘får’) samt wal (‘som tager sig af’).

I 1991 blev de anerkendt af den indiske regering som en scheduled caste i delstaten Jammu and Kashmir.

Skønt Rajaji-området i Uttarakhand blev udnævnt som nationalpark i 1993, lever Gujjar-Bakarwal’erne her stadig. Ansatte inden for skovvæsenet ønsker dem forflyttet fra parken, da de hævder, at stammens græssende dyr konkurrerer med de vilde græsædere, men ironisk nok ser det ud til, at de faktisk gavner det vilde dyreliv, da de holder krybskytter borte fra parken. Fx er antallet af asiatiske elefanter (Elephas maximus) i området steget i de senere år. Gujjar-Bakarwal’erne selv skader ikke dyrelivet, da de er vegetarianere.

Skovvæsenets bestræbelser synes at have båret frugt, og det lader til, at Gujjar-Bakarwal’erne skal flyttes ud af parken. Hvordan det vil påvirke bestanden af elefanter og andre dyr, vil fremtiden vise.

 

 

Gujjar-Bakarwal-mænd bærer fuldskæg. – Rajaji Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dromedarer, belæsset med kæmpemæssige bundter af hø, Rajaji Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Jani
Jani’erne er en gren af Paraja-stammen i Odisha (se nedenfor).

 

 

Jani-landsby, nær Kotpad, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jani-kvinde fletter en kurv af bambus-strimler. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Jani-kvinde er i færd med at skære radiser. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jani-mand læsser ris op i kurve. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kvindelige Jani-shaman står ved en pæl uden for en helligdom, viet til en lokal gudinde, Mauli. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette billede viser offergaver af ler, som er placeret ved foden af et træ foran Mauli-helligdommen. Jeg blev fortalt, at ofring af fx en lertiger ville beskytte mod angreb fra tigre, ofring af en lerokse ville beskytte mod kvægsygdomme, osv. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Khond
Dette folk udgør en scheduled tribe i delstaterne Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, and West Bengal. Traditionelt er de samlere og jægere, og nogle få praktiserer stadig denne livsform. I dag er hovedparten bønder, som praktiserer svedjebrug. Indførelsen af uddannelse, lægehjælp, overrisling samt anlæggelse af plantager har imidlertid tvunget flertallet til en mere nutidig livsstil, og deres traditioner, skikke og værdier er ændret drastisk i de senere år.

Disse mennesker var oprindeligt animister, men i dag er næsten alle hinduer. Ifølge en folketælling i 2011 udgør de omkring 1,6 mio.

 

 

Khond-landsby nær Rayagada, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Khond-skønheder. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Koya
Dette folk, som omfatter omkring 750.000, bor i delstaterne Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh og Odisha. I dag er de for størstedelens vedkommende bønder og håndværkere, som fremstiller bambusmøbler, måtter til hegn, fejebakker og kurve. De dyrker vorskellige typer hirse, grønsager og spiselige rodknolde.

Mange Koya-folk er blevet tvangsforflyttet gennem udviklingsprojekter og anlæggelse af vandkraftværker, hvilket har tvunget dem til at tage arbejde som daglejere. Manglen på sådanne job har ledt til fejlernærede børn og anæmiske kvinder.

Koya’erne gifter sig først efter puberteten. I gamle dage ville brudens onkel arrangere partnerskabet, og fætter-kusine giftermål var almindelige. En velhavende brudgom ville ikke have vanskeligt ved at finde en partner, men for de fattige var det ofte nødvendigt at bestikke landsbylederen til at opnå tilladelse til at bortføre en brud. In den mest simple bryllupsceremoni ville bruden bøje hovedet, og gommen lænede sig ind over hende, mens vand blev hældt over deres hoveder. Når vandet var løbet af brudens hoved, blev de erklæret for mand og kone. Derpå drak de mælk, spiste ris og vandrede rundt om en jordhøj. Efter at have modtaget de ældres velsignelse, drog de til deres nye hjem. (Kilde: The Castes and Tribes of Southern India. Nature 84 (2134): 365-367, September 1910)

 

 

Koya-folk, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koya-kvinde transporterer gløder på et stykke bark. Hun er iført dette folks traditionelle kvindedragt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ældre Koya-kvinde fletter en kurv af bambus-strimler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge Koya-mand rager sin vens nakkehår af med et barberblad. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koya-kvinde støder majs til mel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Mali
Mali-folket i Odisha er meget dygtige landbrugere og grønsagsavlere. Store forandringer i form af skoler, helsecentre, elektricitetsværker, veje og andet har imidlertid haft stor negativ indflydelse på deres traditionelle livsstil, værdier og beskæftigelse.

 

 

Mali-landsby, nær Jeypore, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mali-stammefolk. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge Mali-skønheder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge Mali-mand spiller på fløjte. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mali-mand med sukkerrør. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mali-kvinder støder rodknolde af indisk gurkemeje (Curcuma caulina) til mel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Maria
En scheduled tribe i Bastar-provinsen i delstaten Chhattisgarh. De dyrker linser og grønsager, og spiritus spiller en stor rolle i deres samfund. De er berømte for deres sovesale, kaldt ghotul, hvor unge mennesker dyrker sex inden giftermålet, enten med den samme eller med skiftende partnere.

 

 

Maria-landsbyfolk, Bastar-provinsen. Deres alvorlige miner skyldes, at de var blevet franarret deres land og led af underernæring og sygdom. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Maria-kvinde med brændsel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Paraja
Paraja’erne påstår, at deres oprindelige hjem er i Bastar-provinsen i nutidens Chattisgarh, og at de udvandrede til Odisha for flere hundrede år siden. De var oprindelig jægere og samlere, men i dag er størstedelen bønder, som praktiserer svedjebrug eller skiftende afgrøder. Nogle holder også kvæg, mens andre er håndværkere, der fremstiller klædestoffer, kurve og redskaber.

Den seneste folketælling angiver deres antal til omkring 350.000. De fleste er hinduer, nogle få er kristne.

 

 

Paraja-folk bringer varer til et marked i Tanginiguda, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Paraja-folk, Tanginiguda. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse Paraja-piger, som har pyntet deres hår med blomster, sælger ærter på markedet i Tanginiguda. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Paraja-kvinder på et marked i Kotpad. Bemærk tatoveringerne på deres arme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Paraja-stammefolk afholder en ceremoni på deres mark. Efter en tilfredsstillende høst bringer de madofre til den hinduistiske modergudinde Durga, hvorefter de indtager et måltid på marken. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Rabari
Førhen var Rabari’erne nomader, som strejfede rundt i delstaterne Gujarat, Rajasthan og Punjab, samt i Sindh-provinsen i Pakistan. I dag er de dog halvnomader, som en gang imellem vender tilbage til deres landsby for at sælge kød og mælk. Mange har forladt nomadelivet fuldstændigt og er flyttet ind til byerne. Langt størsteparten er hinduer. Navnet Rabari betyder ‘en person udenfor’, hvilket er en god beskrivelse af deres status i det indiske samfund.

De hævder at være blevet skabt af den store modergudinde Parvati, den mægtige gud Shivas mage. Ifølge legenden tørrede Parvati støv og sved af Shivas pande, mens han mediterede. Af blandingen formede hun en kamel, men da den blev ved med at løbe væk, skabte hun de første Rabari’er til at vogte den.

 

 

Rabari-nomader på vandring med deres dyr og ejendele, nær Alwar, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sabara
Dette folk, der også kaldes Sora, lever hovedsagelig i den sydlige del af Odisha og den nordlige del af Telangana. Deres huse har ler-mudder-vægge og græstækkede tage. De praktiserer svedjebrug, men er langsomt ved at skifte over til normalt agerbrug. Nogle går stadig på jagt i junglen. Mændene bærer ofte kun et lændeklæde, kvinderne sari.

Nogle Sabara-folk har bevaret deres traditionelle skikke og traditioner. Giftermål foregår som bruderov, rømning eller gennem forhandling. Deres religion er animisme. “En shaman, sædvanligvis en kvinde, er forbindelsesled mellem de levende og de døde. Det siges, at hendes sjæl under trance stiger ned gennem skrækindjagende afgrunde til underverdenen, hvor de afdøde anvender hendes krop som kommunikationsled. Én efter én taler ånderne gennem hendes mund. De sørgende flokkes omkring shamanen, diskuterer heftigt med de afdøde, ler ad deres spøgefuldheder eller græder på grund af deres beskyldninger.” (Kilde: P. Vitebsky. Dialogues with the dead. Natural History Magazine, March 1997)

 

 

Sabara-landsby nær Sabari-floden, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Afgrøder ligger til tørre i solen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-kvinde opsamler frø, som har ligget til tørre. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sabara-familie uden for deres hjem. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sabara-mænd fletter kurve af bambusstrimler. Manden på det nederste billede er blind. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung Sabara-moder med sin lille søn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sabara-børn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-dreng leger med et tøndebånd, fremstillet af sammenflettede bambusstrimler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-dreng, som bærer en økse over skulderen, passerer gennem en rapsmark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sabara-kvinder sælger yoghurt og frugter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-mand sælger bundter af brænde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nogle Sabara-mænd går stadig på jagt i junglen. Disse fremviser bue og pil, samt et spyd, fremstillet af en bambusstængel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Sabara-mand demonstrerer anvendelsen af bue og pil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Toda
Nilgiri-bjergene udgør en del af Vest Ghats, som strækker sig hele vejen ned langs Indiens vestkyst, fra Goa til sydspidsen af subkontinentet. Det højeste punkt, Dodabetta, når en højde af 2637 m. Disse bjerges navn kommer af neelakurinji, det lokale tamilske navn på Strobilanthes kunthiana, en plante med blå blomster af akantusfamilien (Acanthaceae), som kun blomstrer hvert 12. år, men til gengæld så talrigt, at bjergene farves blålige. (Neela betyder ‘blå’ på tamilsk). Englænderne forvanskede neelakurinji til nilgiri, hvilket på hindi betyder ’blå bakke’ – altså stort set den samme betydning.

I 1800-tallet var Nilgiri-bjergene dækket af frodige monsunskove, men englændernes anlæggelse af téplantager bevirkede, at området blev åbnet for fattige indvandrere. Efter Indiens uafhængighed optrappedes udnyttelsen af skovene, og i stedet blev plantet eukalyptus, som skulle levere træmasse til en fiberfabrik. Eukalyptus dræner jorden voldsomt, og der er nu ofte vandmangel i de før så fugtige Nilgiri-bjerge. Skoven er stærkt indskrænket og næsten udelukkende bevaret i naturreservater.

For Toda’erne, et dravidisk folk, som har levet i disse bjerge i århundreder, var de fremmedes indtrængen katastrofal. Før i tiden var deres kultur og religion centreret omkring vandbøflen. De drak mælken og byttede den for korn, honning, metalvarer og andre fornødenheder hos nabostammerne. Anlæggelsen af téplantager førte imidlertid til en fatal mangel på græsningsarealer, og stammens traditionelle levevis brød sammen.

Toda’ernes antal var i 1940’erne svundet ind til 600, dels fordi de for at undgå overbefolkning dræbte de fleste pigebørn efter fødslen, dels pga. indvandrernes sygdomme. Desuden havde de den skik, at kvinderne skulle føde alene i junglen. Derved gik mange børn tabt, og nogle mødre blev ædt af tigre.

En Toda-kvinde, der havde fået uddannelse som sygeplejerske, gjorde et stort arbejde med at bedre sundhedstilstanden i stammen og fik med de ældre mænds velsignelse fjernet de to ovennævnte skikke.

I dag findes der omkring 1100 Toda’er, hvoraf mange er gået over til kristendommen. Nogle lever af at fremstille souvenirs til turister.

 

 

Gammel Toda, Ooty, Tamil Nadu, 1976. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toda-kvinder, Ooty, 1976. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet juni 2021)