Snylteplanter

 

 

Arketypen af parasitiske planter er misteltén (Viscum album), som har en fremtrædende rolle i europæisk folklore. På dette billede vokser adskillige eksemplarer på popler nær Le Blanc, centrale Frankrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En typisk repræsentant for helsnyltere er denne uidentificerede silkeart (Cuscuta), som fuldstændig har omslynget en busk i Monumento Natural El Morado, centrale Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En anden helsnylter er kaktus-misteltén (Tristerix aphylla), som snylter på to kaktusarter i Chile, i dette tilfælde quisco (Echinopsis chiloensis), La Campana Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En typisk repræsentant for halvsnyltere er kransbladet troldurt (Pedicularis verticillata), som vokser i bjerge i Europa, Centralasien, Kina og Japan, samt arktiske områder i Rusland, Alaska og Canada, her fotograferet nær Sölk-passet, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Less than the coral-root you know
That is content with the daylight low,
And has no leaves at all of its own;
Whose spotted flowers hang meanly down.

 

Oversat:

 

Mindre end koralroden, som du kender,
der kan nøjes med en smule dagslys
og slet ikke har egne blade;
hvis plettede blomster peger nedrigt nedad.

 

Uddrag af digtet On Going Unnoticed, fra digtsamlingen West-Running Brook (1928), skrevet af den amerikanske digter Robert Frost (1874-1963) om plettet koralrod (Corallorhiza maculata, se Orchidaceae nedenfor).

 

 

Snylteplanter eller parasitiske planter opdeles i to hovedgrupper: helsnyltere, som optager alle deres næringsstoffer fra andre planter eller fra svampe, og halvsnyltere, der i nogen grad får deres næring gennem fotosyntese. Betegnelsen halvsnylter forekommer mig at være en smule besynderlig, for enten snylter man vel, eller også gør man ikke!

Snylteplanter omfatter ca. 4500 arter, fordelt på omkring 20 familier. De er udbredt over så godt som hele kloden, men mangler dog i Antarktis. De har næsten alle sugeorganer, kaldt haustorier, som er modificerede rødder, der gennemborer værtsplantens væv og optager vand og næringsstoffer derfra.

Nedenfor er de snylteplanter, som jeg er truffet på verden rundt, præsenteret i alfabetisk rækkefølge efter familienavn, slægtsnavn og artsnavn.

 

 

Balanophoraceae
Denne familie rummer 17 slægter med omkring 44 arter, der overfladisk minder om svampe. Disse planter indeholder ikke klorofyl og er parasitter, der får deres næring fra trærødder. De er udbredt i tropiske og subtropiske områder verden rundt, med nogle få arter i tempererede egne.

 

Balanophora
Denne slægt med omkring 20 arter er udbredt i tropisk Afrika, på Madagascar, samt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Japan, og derfra mod syd til Indonesien, Ny Guinea og det nordøstlige Australien, samt nogle øer i Stillehavet. Nogle arter udsender en duft, der tiltrækker fluer som bestøvere.

Slægtsnavnet kommer af blomsterstanden hos nogle medlemmer af slægten, som er dækket af udposninger, der minder om rurer (familien Balanidae).

Adskillige arter anvendes i den lokale folkemedicin i visse asiatiske lande.

 

Balanophora dioica
Stænglerne af denne plante er lyserøde eller purpurfarvede, cylinderformede, indtil 10 cm høje. De skæl-lignende blade, der omfatter stænglen, er indtil 4 cm lange og 2,5 cm brede. Blomsterstanden er oval eller ellipseformet, indtil 3,5 cm lang. Denne art har en stor højdemæssig udbredelse, mellem 400 og 2600 m, fra det centrale Nepal mod øst til Kina og Taiwan.

 

 

Balanophora dioica, nær Bamboo Lodge, Nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Convolvulaceae Snerlefamilien

 

Cuscuta Silke
Denne slægt, der omfatter mellem 100 og 170 arter, udgjorde førhen en særlig familie, Cuscutaceae, men er siden blevet overført til snerlefamilien – den eneste slægt af snylteplanter i denne familie.

Silke-arter er udbredt over det meste af kloden, med størst diversitet i troperne og subtroperne, mens tempererede egne har langt færre arter, fx Nordeuropa, hvor der kun findes 4. I varme områder er disse planter flerårige og vokser mere eller mindre kontinuerligt, mens de i kølige egne er enårige.

Silkearter snoer sig omkring andre planter og indhyller dem ofte totalt i deres gule eller rødlige stængler. Et silkefrø starter sit liv som de fleste andre planters frø gennem at sende rødder ned i jorden, hvorfra der vokser stængler op, hvis blade er reduceret til skælagtige gevækster. Når en silkestængel kommer i kontakt med en passende plante, snoer den sig omkring den og sender haustorier ind i den, gennem hvilke den optager vand og næringsstoffer. Derpå dør silkeplantens rod.

Slægtsnavnet er afledt af det arabiske navn på disse planter, kusuta eller kuskut, som i formen Cuscuta blev anvendt af Rufinus, en italiensk munk og botaniker, der var forfatter til De virtutibus herbarum, som blev fuldendt omkring 1287. Dette værk omtaler næsten tusind medikamenter, mest fra planter.

Det danske navn silke hentyder til disse planters tynde og ’silkefine’ stængler. I 1800-tallet var to arter, lyng-silke eller kløver-silke (C. epithymum) og hør-silke (C. epilinum), yderst frygtede ukrudtsplanter i afgrøder, så det er ikke sært, at de fik mange folkenavne, bl.a. skurv, kløverkvæler, Fandens sytråde, troldegarn og kravl-op, der alle hentyder til deres skadelighed eller frodige vækst, mens kragesilke er et nedsættende navn. (Forstavelserne krage- og hunde- i forbindelse med plantenavne udtrykker foragt).

På Toftlund-egnen i Jylland mente man, at hvis der voksede lyng-silke på marker, som tilhørte ’kloge folk’ (urtelæger), måtte det være garn, som Fanden gav til sine kærester heksene. På Rømø var det omkring 1880 en udbredt tro blandt folk, at hvis en ko ikke ville blive tyregal, ville det hjælpe, hvis man kom usnegræs (silke) i foderet. Usne er et gammelt ord for brunstig. (Kilde: V.J. Brøndegaard 1979. Folk og flora. Dansk etnobotanik, bd. 3. Rosenkilde og Bagger)

Den danske læge og botaniker Simon Paulli skriver i sit værk Flora Danica fra 1648 om silke: “(…) denne er fast den beste aff alle de Urter, med huilcke mand pleyer at læge Krosens, Lefverens oc Miltens Forstoppelser oc Gulesot. (…) Ja, den er icke alleniste tienlig imod Guulsot, men endocsaa til Vattersot [vand i kroppen], naar den først begynder, at imodstaa, oc huer fierde Dags Kaalde [malaria] er den ocsaa ofuermaade god for, oc retteligen der imod kand brugis.”

 

Cuscuta australis Sydlig silke
Denne art er vidt udbredt, fra Sydeuropa tværs gennem Mellemøsten og Centralasien til Japan, og derfra mod syd gennem Indonesien og Ny Guinea til Australien, samt endvidere i Indien og Afrika samt på Madagascar.

Stængler gule, undertiden flere meter lange, blomster i kompakte klynger, hvide, klokkeformede, meget kortstilkede, indtil 2,5 mm lange, krone med 5 bredt elliptiske flige med afrundet spids.

Artsnavnet er latin og betyder ‘sydlig’.

 

 

Sydlig silke er meget almindelig i Taiwan. Her dækker den størsteparten af en betonskråning ned mod floden Agongdian i det sydlige Taiwan. Planten med rødviolette blomster er et andet medlem af snerlefamilien, Ipomoea pes-caprae. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlig silke vokser gerne langs drænkanaler og på ryddepladser i byer. Disse billeder er fra Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cuscuta californica Californisk silke
Denne plante er almindelig i det vestlige Nordamerika, fra Washington mod syd til Baja California i det nordvestlige Mexico, samt i Nevada, Utah og Arizona. Den vokser fra havniveau op til omkring 2500 meters højde og findes i græsland, fyrreskov og chaparral-krat. Sidstnævnte er et samfund af vedplanter, der er tilpasset tørre somre og fugtige vintre, som er typiske for det sydlige Californien.

Stænglerne er gule eller orange med tætte klynger af op til 5 mm lange blomster, krone hvid eller cremefarvet, med 5 trekantede eller lancetformede flige, bæger gult, næsten så langt som kronrøret.

 

 

Denne californiske silke har omslynget en busk af arten Peritoma arborea, nær Amboy, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cuscuta europaea Nælde-silke
Som dens navn fortæller, snylter denne art især på stor nælde (Urtica dioica), men kan også vokse på planter af mange andre familier. Stænglerne er røde, orange eller gullige, omkring 1 mm tykke. De små, kortstilkede, krukkeformede blomster, op til 3 mm lange, sidder i tætte klynger, op til 1,5 cm i diameter, op langs stænglen, bæger bægerformet med 4-5 butte, omkring 1,5 mm lange bægerblade, krone lyserød eller hvidlig med 4-5 trekantede eller ovale, indtil 3 mm lange flige, som ofte er tilbagebøjede.

Den er vidt udbredt i tempererede egne af Europa og Asien, mod øst til det sydøstlige Sibirien og Japan, mod syd til Marokko, Iran, Himalaya og Kina. Den træffes undertiden i Nord- og Sydamerika.

 

 

Nælde-silkes foretrukne værtsart er stor nælde, som på disse billeder fra Lauterbrunnen-dalen i Berner Oberland, Schweiz (øverst), og Borre, Møn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nælde-silke, Spiti, Himachal Pradesh, nordvestlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nælde-silke, snyltende på en knopurt (Centaurea), Valle Hecho, Pyrenæerne, Spanien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cuscuta reflexa Stor asiatisk silke
En yderst frodig plante, der ofte danner tætte masser omkring selv større buske. Den er mere robust end de fleste øvrige medlemmer af slægten, med tæt sammenfiltrede, op til 3 mm tykke stængler, der kan være gule, grønlige, purpurfarvede eller brunlige, med små sødfulde dækblade og talrige sidestillede, grenede klynger af op til 5 cm lange, duftende blomster, krone klokkeformet, hvid eller cremefarvet, undertiden med brune prikker, indtil 1,1 cm lang, med korte trekantede eller afrundede, udbredte eller tilbagebøjede flige, der ofte fældes. Den kødfulde kapsel er konisk eller kuglerund, op til 1 cm i diameter.

Denne art er vidt udbredt, fra Afghanistan gennem det Indiske Subkontinent og det sydlige Tibet til det sydlige Kina, mod syd til Sri Lanka og Indokina, med en isoleret forekomst på Java. Fordi den ofte breder sig uhæmmet, betragtes den mange steder som en skadelig plante, fx i Valley of Flowers Nationalpark, Uttarakhand, nordlige Indien.

I den indiske folkemedicin anvendes saften mod gulsot og en varm pasta af planten mod rheumatisme og hovedpine. Den benyttes også mod vandladningproblemer, muskelsmerter og hoste, samt som blodrensende middel. Frøene anvendes mod tarmgas, indvoldsorm og leverlidelser.

I Nepal anvendes saften mod gulsot, mavepine, hovedpine, rheumatisme og andre lidelser. Aske fra den brændte plante smøres på sår.

Artsnavnet er latin og betyder ’tilbagebøjet’, hvilket sigter til kronens flige. På hindi kaldes planten for amar bel (‘den udødelige slyngplante’), hvilket formentlig hentyder til enten dens frodige vækst eller til dens helende egenskaber.

 

 

Dette eksemplar af stor asiatisk silke har fuldstændigt omslynget en busk nær Angkor Wat, Cambodia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede, taget tidligt om morgenen, omklamrer stor asiatisk silke en busk i Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her er en busk af slægten Lindera blevet omslynget af stor asiatisk silke, nær Tharke Ghyang, Helambu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

De små klokkeformede blomster af stor asiatisk silke, fotograferet i Marsyangdi-dalen, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cynomorium coccineum Malteserurt
Tidligere blev denne art betragtet som tilhørende familien Balanophoraceae (ovenfor), men genetisk forskning indikerer, at den udgør en særskilt familie, Cynomoriaceae, hvor den er det eneste medlem. Førhen blev planter i Centralasien betragtet som en særskilt art, C. songaricum.

Den er en helsnylter, som tilbringer størsteparten af sit liv underjordisk, hvor dens rhizom er fastgjort til rødderne af forskellige buske af soløjefamilien (Cistaceae), amarantfamilien (Amaranthaceae), tamariskfamilien (Tamaricaceae), samt familien Nitrariaceae. Den kødfulde spids af rhizomet, som kommer frem om foråret, har skælagtige blade samt en besynderlig opret, kølleformet, mørkerød eller purpurfarvet, indtil 30 cm lang blomsterstand med talrige diminutive skarlagenrøde blomster, der bestøves af fluer, som tiltrækkes af plantens sødlige, let kålagtige duft. Frugten er en lille nød.

Arten er udbredt omkring Middelhavet og videre mod øst gennem Arabien, Mellemøsten og Centralasien til Mongoliet og det nordøstlige Kina. Den er en ret sjælden plante, som vokser i sandede eller klippefyldte områder, i Middelhavsområdet ofte nær kysten.

Malteserurt var tidligere meget anvendt i folkemedicinen i hele udbredelsesområdet. For nogle tidlige urtelæger, som fulgte Signaturlæren, antydede plantens falliske form, at den med held kunne anvendes mod impotens og andre seksuelle lidelser, mens dens farve antydede, at den kunne benyttes til at kurere blodsygdomme. I kinesisk medicin anvendes den til behandling af nyresvigt.

Slægtsnavnet var det klassiske latinske ord for gyvelkvælere (Orobanche, se nedenfor), mens det i formen kynomorion var det klassiske græske ord for silkearter (Cuscuta, se ovenfor). Artsnavnet er latin og betyder ‘skarlagenrød’.

 

 

Malteserurt, fotograferet i Zaranik Protected Area, Sinai, Egypten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cytinaceae
En lille familie med omkring 12 arter i 2 slægter, Cytinus og Bdallophytum, som tidligere var placeret i familien Rafflesiaceae.

 

Cytinus
Denne slægt rummer omkring 8 arter, udbredt omkring Middelhavet mod øst til Kaukasus, samt i det sydlige Afrika og på Madagascar. De parasiterer planter af slægterne Cistus, Halimium og Ptilostemon.

Slægtsnavnet var det klassiske græske ord for C. hypocistis, der tidligere blev anvendt i folkemedicinen mod dysenteri og strubekræft, samt som sammensnerpende middel. Unge eksemplarer af denne plante kan spises som substitut for asparges.

 

Cytinus ruber
Denne art findes omkring Middelhavet og videre mod øst til Kaukasus. Den parasiterer kretisk cistrose (Cistus creticus) eller andre rødblomstrede cistroser. Blomsten har 4 rødlige eller hvidlige kronblade, og de hanlige blomster sidder i midten af blomsterstanden, de hunlige langs randen. De bestøves af myrer og biller. Frugten er et bær.

Unge planter er spiselige, og arten har været benyttet i den traditionelle medicin mod uterus-problemer og uregelmæssig menstruation.

Artsnavnet er latin og betyder ‘rød’, hvilket sigter til plantens dominerende farve.

 

 

Unge individer af Cytinus ruber, nær Vatos, Kreta. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ericaceae Lyngfamilien
Denne store familie indeholder nogle få parasitiske slægter, som førhen udgjorde en separat familie, Monotropaceae. Genetiske studier har imidlertid medført, at denne familie nu er blevet reduceret til en underfamilie, Monotropoideae, i lyngfamilien.

 

Allotropa virgata
Denne bemærkelsesværdige plante, som er det eneste medlem af slægten, vokser i skove langs den amerikanske Stillehavskyst, fra Californien mod nord til British Columbia, samt i Nevada, Idaho og Montana. Den kan træffes op til omkring 3000 meters højde.

Den rød-og-hvid-stribede, op til 50 cm høje blomsterstilk har skælagtige blade. Blomsterstanden er en endestillet akslignende klase med hvide, oprette, indtil 3 cm lange dækblade. Bægerblade mangler oftest, men undertiden ses 2-4. Den bægerformede krone har 5 hvide konkave kronblade, støvbærere 10, kastanjefarvede, udragende. Frugten er en kapsel. Stilken, som bliver stående længe efter, at frøene er spredt, skifter efterhånden farve til brun.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk allos (‘anderledes’) og tropos (‘at dreje’), hvilket sigter til de ofte opadvendte blomster. Artsnavnet er afledt af latin virga (‘stav’), hvilket sigter til den helt lige blomsterstilk.

På amerikansk kaldes den populært for candystick, sugarstick eller barber’s pole. Disse mærkværdige navne hentyder til artens markante rød-og-hvid-stribede udseende. De to første sigter til amerikanske slikkepinde, mens barber’s pole hentyder til de rød-og-hvid-stribede (undertiden også blå), roterende pæle, som førhen var placeret uden for barbersaloner.

 

 

Allotropa virgata, Mount Rainier, Washington State. Bemærk den blågrønne sommerfuglelarve på blomsterstanden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Monotropa Snylterod
En slægt med 5 arter, som er hjemmehørende i tempererede områder på den nordlige halvkugle.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk monos (‘enkelt’) og tropos (‘at dreje’), hvilket hentyder til blomsterne hos almindelig snylterod (nedenfor), der alle er vendt i samme retning.

 

Monotropa hypopitys Almindelig snylterod
Denne markante art er udbredt i hele Europa og det nordlige Asien, mod syd til Himalaya og Thailand, samt i hele Nordamerika mod syd til Mexico. Den snylter på mycelium af ridderhatte (Tricholoma).

En kødfuld plante, op til 35 cm høj. De eneste dele af planten, som kommer frem, er de gullig-hvide blomsterstande, undertiden med rødligt skær. De skælagtige, indtil 1 cm lange dækblade skjuler størsteparten af blomsten. Blomsterstanden er en klase med op til 11, indtil 1,2 cm lange blomster, der alle peger i samme retning. De er nikkende som unge, men bliver oprette under frøsætningen.

Der er nogen uoverensstemmelse angående tolkningen af artsnavnet, som den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) stavede hypopithys. På græsk betyder hypo ‘under’, mens Pithys var navnet på en skovnymfe i den græske mytologi. Navnet kan således betyde ‘under nymfen’. Linné var kendt for til tider at være lidt af en spøgefugl. Hentydede han til artens filtrede rodnet, som han sammenlignede med kvindens sammenfiltrede kønsbehåring? Eller beror navnet på en stavefejl? Moderne taksonomer staver det hypopitys, hvor pitys (‘fyrretræ’) hentyder til et af artens voksesteder, da den ofte findes i mørke fyrreskove.

Efter at have udført genetiske studier foreslår nogle forskere, at denne art bør placeres i sin egen slægt under navnet Hypopitys monotropa. (Kilde: M.I. Bidartondo & T.D. Bruns, 2001. Extreme specificity in epiparasitic Monotropoidiae (Ericaceae): widespread phylogenetic and geographical structure. Molecular Ecology)

 

 

Snylterod, fotograferet i Møns Klinteskov. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Frøbærende snylterod, Byrums Sandfelt, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Monotropa uniflora Hvid snylterod
Denne plante adskiller sig fra almindelig snylterod ved at være fuldstændig hvid. Den er hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika mod syd til Columbia, samt i Asien, fra Himalaya mod øst til Sakhalin og Japan, og derfra mod syd til det sydlige Kina og Taiwan. Den vokser i skove, hvor den snylter på mycelium af skørhatfamilien (Russulaceae).

Arten har været meget anvendt i Vestens urtemedicin til at berolige nervøse gemytter.

Artsnavnet er latin og betyder ‘enblomstret’. I modsætning til almindelig snylterod har hver stilk hos denne art kun en enkelt blomst. Et af dens amerikanske navne er Indian pipe, hvilket naturligvis hentyder til blomstens form.

 

 

Hvid snylterod, Great Smoky Mountains Nationalpark, Tennessee, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvid snylterod, Dasyueshan National Forest, centrale Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sarcodes sanguinea
Denne markante, fuldstændig røde plante får sin næring fra underjordiske svampe, der lever i symbiose med trærødder. Den er udbredt i de vestligste egne af Nordamerika, fra Cascade-bjergene i Oregon mod syd gennem bjergegne i Californien og Nevada til de mexikanske stater Baja California, Baja California Sur, Sonora og Sinaloa.

I bogen The Yosemite (1912) skriver den skotsk-amerikanske forfatter og naturfredningsmand John Muir (1838-1914) følgende om denne art: Sarcodes sanguinea er den mest beundrede plante blandt turister i Californien. Den er rød, kødfuld og vandet og ligner et gigantisk asparges-skud. Kort efter at sneen er smeltet, kommer den frem fra de døde nåle og humus i fyrre- og ædelgranskove som en glødende søjle af ild. (…) Det siges, at den vokser op gennem sneen, men tværtimod venter den altid, indtil jorden er varm, skønt den i lighed med andre tidlige blomster undertiden er halvt eller helt begravet i sne et par dage under en forårs-snestorm. (…) Alligevel er den en særdeles kold og usympatisk plante. Alle beundrer den som en vidunderlig kuriositet, men ingen elsker den som de elsker liljer, violer, roser og okseøjer. Uden duft står den dér under fyrretræerne og ædelgranerne, ensom og stille, som om den ikke er beslægtet med nogen anden plante i verden; den bevæger sig aldrig under de vildeste storme, stiv som var den livløs, skønt dækket af smukke rosenfarvede blomster.”

Den amerikanske botaniker, kemiker og læge John Torrey (1796-1873) fandt denne plantes farve så slående, at han kaldte den for Sarcodes sanguinea, af græsk sarkos (‘kød’) og latin sanguis (‘blod’), altså ’den blodrøde kødfulde’. På amerikansk kaldes den for snow plant, hvilket hentyder til dens tidlige blomstring, som ofte finder sted, mens sne stadig delvis dækker jorden.

 

 

Sarcodes sanguinea, Siskiyou-bjergene, Oregon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Loranthaceae Pragtmistelténfamilien
Førhen blev en mængde snyltere på træer alle kaldt for misteltén, placeret i familien Viscaceae. Omfattende genetiske studier har imidlertid medført, at denne familie er blevet nedlagt, og mange af dens arter er blevet overført til denne familie, der rummer omkring 75 slægter og 950 arter. Alle er halvsnyltere med undtagelse af 3 jordvoksende arter, som ikke er parasitter, samt Tristerix aphylla (se nedenfor), som er helsnylter. De fleste arter findes i tropiske og subtropiske egne.

Som familienavnet antyder, har mange af arterne smukke, ofte stærkt farvede blomster. Frugten er et bær, sjældnere en kapsel eller en stenfrugt. Ligesom i Santalaceae er frøene omgivet af en klæbrig masse, og de spredes af fugle, sjældnere af små pattedyr.

 

 

Denne uidentificerede frugtbærende pragtmisteltén blev truffet nær Upington, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Agelanthus
Denne gruppe på omkring 61 arter udgør den største slægt af pragtmistelténe i Afrika. De snylter på forskellige træer, deriblandt arter i slægten Combretum samt akacier.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk agele (‘en gruppe’) samt anthos (‘blomst’), hvilket hentyder til disse planters tætte klynger af blomster.

 

Agelanthus zizyphifolius
Denne plante er udbredt i ret tørre skove i det sydøstlige Afrika, fra Kenya og det østlige Zaire mod syd til Botswana og Mozambique, i højder mellem 500 og 2200 m.

Den er en busk med op til 1 m lange grene og læderagtige, grønne eller blågrønne, spredte og kortstilkede blade, som er aflange, ovale eller elliptiske, indtil 10 cm lange og 4 cm brede, med 3-5 nerver. De bemærkelsesværdige blomster minder om små farveblyanter, siddende i grupper i bladhjørnerne, bæger rørformet, op til 5 mm langt, krone rørformet, indtil 4,5 cm lang, stærkt lyserød med en smal, hvid eller grønlig indsnævring foroven, spidsen i begyndelsen rød, senere hvid.

Artsnavnet betyder ‘med blade som Ziziphus‘, en slægt af tornede buske og mindre træer i vrietornfamilien (Rhamnaceae).

 

 

Agelanthus zizyphifolius, observeret nær Lake Naivasha, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oncocalyx
En slægt med omkring 12 arter, udbredt fra Arabien og Sudan mod syd gennem det østlige Afrika til Sydafrika, samt i Namibia og Angola.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk onkos (‘et løg’ eller ‘en opsvulmet masse’) samt kalyx (‘en skal’), hvilket formentlig hentyder til disse planters blomster, der er opsvulmede ved basis.

 

Oncocalyx ugogensis
Denne østafrikanske art er udbredt i Somalia, Kenya, Uganda og Tanzania.

Hele planten er glat, blade spredte, siddende, læderagtige, blågrønne, klynget sammen på korte skud, bladplade indtil 5 cm lang og 3 cm bred, aflang, oval eller elliptisk, spids but eller afrundet, med et par sidestillede nerver. Blomsterne er enlige eller op til 4 sammen i siddende, endestillede skærme på korte skud, bæger rørformet, indtil 6 mm langt, med korte flige, krone op til 3,5 cm lang, gul eller grønlig-gul, sjældent rød og gul, kronrør op til 1,5 cm langt, opsvulmet ved basis, kronbladsflige ekstremt lange, først oprette, siden stærkt tilbagebøjede. Frugten er et ovalt bær, indtil 7 mm langt og 4 mm bredt.

 

 

Oncocalyx ugogensis, observeret nær Lake Bogoria, nordlige Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Plicosepalus
En slægt med omkring 12 arter, udbredt fra Egypten, Jordan og den Arabiske Halvø mod syd gennem det østlige Afrika til Sydafrika, mod vest til Chad, Angola og Namibia.

Slægtsnavnet er afledt af latin plicatus (‘foldet’) og sepalum (‘bægerblad’), hvilket sigter til folderne på den indre overflade på den nedre del af bægeret.

 

 

En uidentificeret Plicosepalus-art, Same, nordlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Plicosepalus curviflorus
De kortstilkede blade sidder tæt sammen på korte skud, bladplade linjeformet, aflang eller omvendt lancetformet, indtil 7,5 cm lang og 2 cm bred. Blomsterstandene er skærme på korte skud fra bladhjørnerne, hver med 3-7 blomster, kronblade adskilte, indtil 3,5 cm lange, den basale del gul eller rød, sjældnere orange eller hvid, S-formet, med 4-5 par folder indvendigt, den øvre del normalt rød, undertiden gul, tilbagebøjet. Støvbærerne er røde, med indtil 1,2 cm lange støvknapper. Frugten er et ellipseformet, glat, rødt bær, op til 1,2 cm langt og 7 mm bredt.

En vidt udbredt art, som forekommer fra det sydlige Egypten og den Arabiske Halvø mod syd til Tanzania og det østlige Zaire. Den findes især i ørkener og tørt kratland.

Den anvendes i folkemedicinen til behandling af forskellige sygdomme, bl.a. kræft, hævede mandler og sukkersyge.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med buede blomster’.

 

 

Plicosepalus curviflorus, snyltende på en akacie, Lake Baringo, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacanthus Papegøjeblomst
Disse planter, der omfatter omkring 67 arter, er udbredt fra Mexico gennem Mellemamerika til dele af Sydamerika. De adskiller sig fra andre pragtmistelténe gennem deres store haustorier, blomster og frugter. Blomsterne ”oplyser hyppigt værtstræet i strålende røde og gule nuancer.” (J. Kuijt 2009. Monograph of Psittacanthus (Loranthaceae). Systematic Botany Monographs, bd. 86, s. 1-361)

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk psittakos (‘papegøje’) og anthos (‘blomst’), hvilket rimeligvis hentyder til de strålende blomsterfarver.

 

Psittacanthus ramiflorus
Denne smukke plante vokser i bjergegne mellem 1000 og 2500 meters højde, mest i fugtige skove. Den er udbredt fra det sydlige Mexico mod øst til Panama.

Grene talrige, op til 1 m lange, blade kortstilkede, elliptiske, matgrønne, indtil 8 cm lange og 4 cm brede, butte, med nedløbende basis. Blomsterstandene er tætte klynger i bladhjørnerne, kronrøret opsvulmet ved basis, op til 4 cm langt, smalnende ind mod spidsen, rødt eller orange på over halvdelen, gult nær spidsen. Blomsterstilken danner et bæger ved basis af kronrøret. Frugten er et kødfuldt blåsort bær.

Artsnavnet er afledt af latin ramus (‘gren’) og flos (‘blomst’), hvilket sigter til den forgrenede blomsterstand.

 

 

Psittacanthus ramiflorus, Rincon de la Vieja Nationalpark, Cordillera de Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scurrula
En slægt med ca. 27 arter, udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien. Frugten er et bær.

Slægtsnavnet er afledt af latin scurra (‘laps’ eller ‘klovn’), hvilket måske hentyder til de spraglede blomster.

 

 

En uidentificeret Scurrula-art, Rajaji Nationalpark, Uttarakhand, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scurrula elata
Denne busk snylter på forskellige løvtræer, specielt ege (Quercus), kvalkved (Viburnum) og Rhododendron. Grene op til 1,5 m lange, brune, glatte, kviste dækket af brune hår. De læderagtige blade er ovale eller aflangt ovale, modsatte, glatte, tilspidsede, indtil 15 cm lange og 5 cm brede. Blomsterstandene er klynger i bladhjørnerne, hver med 6-10 blomster, kronrøret buet, rødt eller orange ved basis, grønligt eller gulligt på øvre halvdel, indtil 3,5 cm langt, med 4 tilbagebøjede flige. Bærret er gulligt, gradvis tilspidset, op til 8 mm langt og 5 mm bredt.

Arten er hjemmehørende i Himalaya, udbredt fra Himachal Pradesh i det nordvestlige Indien mod øst til det sydøstlige Tibet, i højder mellem 1500 og 3000 m. Den er almindelig i Nepal.

Modne frugter er spiselige og søde, og frøene kan tygges. En limagtig substans blev førhen udtrukket af frugterne og anvendt som fuglelim.

Det latinske artsnavn har mange betydninger, her sandsynligvis ‘luftig’, hvilket hentyder til plantens epifytiske levevis.

 

 

Scurrula elata, voksende på Rhododendron arboreum, Pati Bhanjyang, Helambu, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Scurrula elata, Tharke Ghyang, Helambu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Scurrula elata, snyltende på en kvalkved-art (Viburnum), Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Scurrula elata med umodne frugter, Thodung Danda, Helambu, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tapinanthus
En slægt med ca. 30 arter, udbredt fra Mauritanien mod øst til Sudan og den Arabiske Halvø, mod syd gennem Afrika til Sydafrika.

Nogle planter, som førhen var placeret i denne slægt, er blevet overført til andre slægter, bl.a. Agelanthus (ovenfor).

 

 

Dette billede viser sandsynligvis en Tapinanthus-art, fotograferet ved Spitzkoppe, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tristerix
Denne slægt omfatter omkring 13 arter, som er hjemmehørende i Andesbjergene, fra Colombia mod syd til Chile og Argentina. Disse planter bestøves af kolibrier og blomsterborere (Diglossa), mens frøene normalt spredes af mange forskellige fuglearter.

 

Tristerix aphyllus Kaktus-misteltén
Denne stærkt røde art adskiller sig fra andre pragtmistelténe ved at være helsnylter. Den er endemisk i det centrale Chile, hvor den udelukkende vokser på stammerne af to kaktusarter, copao (Eulychnia acida) og quisco (Echinopsis chiloensis). Dens frø spredes af chilensk spottedrossel (Mimus thenca), som ofte deponerer frøene på tornene, hvor de spirer. Den nyspirede plante kan vokse op mod 10 cm for at komme i kontakt med kaktus-stammen. (Kilde: llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/7067/Eulychnia_acida)

Artsnavnet er afledt af oldgræsk a (‘uden’) og phyllon (‘blad’), hvilket sigter til, at denne art ingen blade har.

 

 

Kaktus-misteltén, voksende på stammen af en copao, Valle del Encanto, Ovalle (øverst), samt på en quisco, syd for Vallenar. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tristerix corymbosus
Denne pragtfulde plante er begrænset til Andesbjergene i Chile og Argentina, hvor den vokser i højder mellem 500 og 2000 m. Den vokser især i fugtige skove af sydbøg (Nothofagus) og er en generalist, som parasiterer mindst 27 forskellige planter i 13 familier. Dens frø spredes ikke kun af fugle, men for en stor dels vedkommende af små pungdyr af slægten Dromiciops.

Blomsterne er røde eller gule og sidder i tætte klynger. Bladene er bredt ovale, kødfulde. Frugten er gul eller grøn ved modenhed.

Artsnavnet er afledt af latin corymbus (‘blomsterklynge’) samt‎ osus (‘talrig’).

 

 

Tristerix corymbosus, Reserva Nacional Altos de Lircay, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Misodendraceae
Den eneste slægt i denne familie er Misodendrum, som rummer 8 arter, udbredt i Sydamerika. Disse planter er parasitter på forskellige arter af sydbøge (Nothofagus).

Slægtsnavnet kommer af græsk misos (‘had’) og dendron (‘træ’), altså ‘hader træer’, hvilket hentyder til slægtens parasitiske levevis. Det engelske navn feathery mistletoe sigter til det ‘fjerede’ udseende hos nogle arter, specielt M. linearifolium (nedenfor).

 

Misodendrum linearifolium
Denne busk har et højst aparte udseende, idet den minder om et kæmpestort, uredt skæg hos en gammel mand. Som artsnavnet antyder, er bladene linjeformede, indtil omkring 5 cm lange. Grenene bliver op til 30 cm lange.

Arten er udbredt i det centrale og sydlige Chile og det sydvestlige Argentina, mod syd til Tierra del Fuego, i højder op til omkring 300 m.

Den blev tidligere anvendt medicinelt, idet man gnubbede ømme muskler med den.

 

 

Misodendrum linearifolium, Reserva Nacional Altos de Lircay, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Misodendrum punctulatum
En lille, stærkt forgrenet busk, op til 25 cm høj. Den oprindelige stængel holder op med at vokse, og væksten overtages af sidegrenene. Bladene er reduceret til skæl. De små blomster, der sidder i bladhjørnerne, kommer frem om foråret.

Denne plante er hjemmehørende i den sydlige halvdel af Chile samt tilstødende egne af Argentina, voksende op til højder omkring 2000 m.

 

 

Misodendrum punctulatum, Conguillio Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Moraceae Morbærfamilien

 

Ficus Figentræer
Nogle medlemmer af denne slægt, kaldt kvælerfigner, er ikke ægte parasitter, da de ikke besidder haustorier. I stedet starter de deres tilværelse som epifyt i et træ, hvor frøet spirer i en revne eller i en klat fuglegødning, leveret af den fugl, som åd figenfrugten. Med tiden sender det unge figentræ luftrødder ned til jordoverfladen, hvor de slår rod. Samtidig begynder nogle af rødderne at omklamre værtstræet, som efterhånden bliver kvalt til døde. Efter at dets stamme er rådnet bort, står figentræet tilbage som en hul cylinder af luftrødder. Mange kvælerfigner vokser også gerne på bygninger.

Her omtales kun 2 arter. Mange andre figenarter, bl.a. adskillige kvælerfigner, er beskrevet på siden Planteliv: Figentræer.

 

 

Denne kvælerfigen i Bedugul Botaniske Have, Bali, Indonesien, står nu alene, efter at dens værtstræ er afgået ved døden og smuldret bort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Efter at modertræets stamme er rådnet bort, står dette figentræ tilbage som en hul cylinder af luftrødder, Ubud, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ficus chirindensis
Denne kvælerfigen kan vokse til et massivt træ, op til 50 m højt, med talrige luftrødder. Bladene, som sidder i spiraler, er elliptiske, aflange eller afrundede, indtil 15 cm lange og 7 cm brede, tilspidsede, helrandede, med hjerteformet basis. De grønlige eller bleggule frugter er op til 4 cm i diameter, brunplettede ved modenhed, siddende i klynger op til 3 på korte stilke på større grene.

Den vokser i stedsegrønne bjergskove i højder mellem 700 og 1600 m, fra det sydlige Kenya og det østlige Zaire mod syd gennem Tanzania, det østlige Zimbabwe og Malawi til Mozambique.

Artsnavnet betyder ‘findes i Chirinda Forest’, en skov i det østlige Zimbabwe. Type-eksemplaret blev formentlig indsamlet dér.

 

 

På dette billede står jeg inde i en Ficus chirindensis, som har dræbt sit værtstræ, der er smuldret bort og har efterladt figentræet som en hul cylinder af støtterødder. – Chirinda Forest, østlige Zimbabwe. (Foto Uffe Gjøl Sørensen, copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ficus tinctoria Farvefigen
En stor stedsegrøn kvælerfigen op til 25 m høj, med en udbredt krone og en stammediameter indtil 3 m. De kortstilkede blade er elliptiske, ovale, eller aflange, indtil 13 cm lange og 6,5 cm brede, basis og bladspids afrundet eller tilspidset, margin helrandet og ofte bølget. Frugten er meget kortstilket, kugleformet, enlig eller parvis i bladhjørnerne, op til 1,7 cm i tværmål. Den er først grøn, senere gul, orange, blegrød, purpurfarvet eller rustbrun.

Arten er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina, Indonesien, Filippinerne og Ny Guinea til det østlige Australien og mange af Stillehavsøerne.

Frugten er spiselig og udgør et vigtigt fødeemne i Micronesien og Polynesien. Medicinsk anvendes et afkog af bladene som omslag på knoglebrud. Der fremstilles reb af barkfibrene.

Det latinske artsnavn betyder ’anvendes til farvning’, hvilket sigter til den traditionelle anvendelse af rod og frugter til udvinding af et rødt farvestof.

 

 

Denne kæmpemæssige farve-figen af underarten gibbosa omklamrer en Khmer-ruin i Ta Prohm, Angkor Wat, Cambodia. Andre billeder af store træer fra dette ruin-område præsenteres på siden Planteliv: Gamle og store træer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orchidaceae Gøgeurtfamilien
Med ca. 880 slægter og mere end 22.000 arter udgør orkidéer en af verdens største plantefamilier.

Blomsternes opbygning hos medlemmer af denne familie er unik. Der er 3 bægerblade, som ofte har samme farve og form som 2 af kronbladene. Det tredje kronblad danner en nedre læbe, der oftest er yderst forskellig fra de øvrige kronblade i form og størrelse, og til tider også i farve, ofte forsynet med en spore. Støvdragere og frugtknude er sammenvoksede til den såkaldte søjle, og støvknapper og støvfang er adskilt af en næb-lignende struktur. I støvknappen produceres såkaldte pollinier, små ‘poser’, som indeholder pollen. Ved hjælp af et klæbrigt sekret overføres disse pollinier til insekter, og ved insektets besøg i den næste blomst fastgøres pollinierne til støvfanget. Andre arter er selvbestøvende. Frugten er en kapsel, der indeholder utallige bittesmå frø, som spredes med vinden.

De fleste af disse planter lever i symbiose med myceliet af underjordiske svampe, der vokser på planternes jordstængel eller rødder. Orkidéens frø er fuldstændig afhængige af myceliet, når de skal spire, da de praktisk talt ikke indeholder energi til spiringen, men tager det nødvendige kulstof dertil fra svampen. En del orkidé-arter er afhængige af svampens mycelium hele deres liv, men samlivet er symbiotisk, idet orkidéen forsyner svampen med livsnødvendige salte og vand. Nogle arter snylter dog på myceliet, idet de ikke indeholder grønkorn og dermed ikke er i stand til at forsyne svampen med næringsstoffer.

 

Corallorhiza Koralrod
En slægt med omkring 12 arter, som med undtagelse af den cirkumboreale almindelig koralrod (C. trifida) kun findes i Nordamerika, Mellemamerika og Caribien. Alle arterne er fuldstændig afhængige af svampemycelium for at få næring, igen med undtagelse af almindelig koralrod, som indeholder lidt klorofyl.

Både slægtsnavnet og det danske navn hentyder til disse planters sammenfiltrede rhizomer, der minder om koraller.

 

Corallorhiza maculata Plettet koralrod
Denne plante er vidt udbredt, idet den findes fra Canada mod syd gennem størstedelen af USA til Mexico og Guatemala, samt på nogle øer i Caribien.

Blomsterstilken er op til 60 cm høj, gulbrun, rødbrun eller purpurrød, blade reduceret til gullige, rødlige eller mørkt purpurfarvede skeder. Blomsterstanden er en klase med op til 40 blomster. De 3 bægerblade og 2 sidestillede kronblade er lancetformede, indtil 1,5 cm lange, udbredte eller fremadrettede, rødlige, purpurfarvede eller gullig-grønne, ofte med purpurfarvede prikker, læbe oval eller elliptisk, op til 9 mm lang og 6 mm bred, med 2 meget små flige ved grunden. Søjlen er bleggul med purpurfarvede prikker. Undertiden træffes planter med helt hvide eller gule blomster.

Fluer af slægten Empis er rapporteret som bestøvere af denne art.

Førhen anvendte adskillige indfødte stammefolk et afkog af de tørrede blomsterstilke til behandling af forkølelse, lungebetændelse og hudproblemer.

Arten er nævnt i et digt af den amerikanske digter Robert Frost (se øverst på siden).

Artsnavnet er latin og betyder ‘plettet’, hvilket hentyder til de mange purpurfarvede prikker på blomsterne.

 

 

Plettet koralrod, Buttle Lake, Vancouver Island, Canada. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corallorhiza mertensiana Stillehavs-koralrod, Mertens’ koralrod
Denne art er hjemmehørende i fugtige nåleskove i det vestlige Nordamerika, fra Alaska mod syd til Californien, mod øst til Alberta, Montana og Wyoming.

Blomsterstilken er op til 65 cm høj, purpur-lavendelblå eller purpurrød, sjældent gul, blade reduceret til blegrøde, purpur-lavendelblå eller purpurrøde skeder. Blomsterstanden er en klase med op til 35 blomster. Bægerbladene er purpurrøde, undertiden gullige, lancetformede, indtil 1,2 cm lange, det øverste samt 2 kronblade hælder ud over søjlen og rører den næsten. De 2 sidestillede bægerblade er vidt udbredte. Læben er purpurrød, hvid eller hvid med purpurfarvede striber eller prikker, op til 1 cm lang og 5 mm bred, normalt med 2 meget små tænder langs randen. Søjlen er bleggul på den øverste halvdel, purpurfarvet eller hvidlig nær basis, krummet.

Artsnavnet blev givet til ære for den tyske botaniker Franz Carl Mertens (1764-1831), som foretog adskillige forskningsrejser i Europa. Han var også bag udgivelsen af tredje udgave af Deutschlands flora, et værk på fem bind om Tysklands flora, skrevet af den tyske botaniker Johann Christoph Röhling (1757-1813).

 

 

Stillehavs-koralrod, Kruse State Forest, Californien (øverst), samt Mount Rainier, Washington State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Neottia Rederod, fliglæbe
Tidligere rummede denne slægt kun parasitiske planter, men genetiske studier har påvist, at medlemmer af den tidligere anerkendte slægt Listera (fliglæbe) er nært beslægtede med arter af rederod, og som en konsekvens heraf er de blevet indlemmet i Neottia. I videste forstand rummer slægten i dag omkring 80 arter, udbredt i køligere regioner i størsteparten af Europa, det nordlige Asien, samt Nordamerika, med nogle få arter i subtropiske områder omkring Middelhavet, i Indokina, samt i det sydøstlige USA.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘fuglerede’, hvilket sigter til den sammenfiltrede rodstok af N. nidus-avis (nedenfor), der i nogen grad ligner en fuglerede.

 

Neottia nidus-avis Rederod
Denne art er udbredt i størsteparten af Europa, mod øst til det centrale Sibirien, samt i det nordvestlige Afrika, Tyrkiet, Iran og Kaukasus.

Den kendes nemt på sin brunlige stængel og blomsterstand, som helt mangler klorofyl. Stænglen er op til 40 cm, sjældent 60 cm høj, med et endestillet aks, der rummer op til 60 blomster. For at kunne spire er frøene fuldstændig afhængige af svampearter af slægten Sebacina.

Artsnavnet er latin og betyder i lighed med slægtsnavnet ‘fuglerede’.

 

 

Rederod kendes nemt på sin brunlige blomsterstand. Dette billede er fra Kandersteg, Berner Oberland, Schweiz. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rederod, Dolomiterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanchaceae Gyvelkvælerfamilien
Denne store familie af parasitiske planter omfatter omkring 90 slægter med over 2000 arter, med medlemmer på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis. Med nogle få undtagelser er de alle snyltere. Mange slægter er halvsnyltere, som tidligere var placeret i maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae), men efter en række genetiske studier er de blevet overført til gyvelkvælerfamilien.

 

Aeginetia
Denne lille slægt med ca. 7 arter er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til Japan og Korea, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien og Ny Guinea. Ifølge Kew Gardens er der tillige en enkelt art i Cameroun, hvilket forekommer mig mærkeligt, i betragtning af den store afstand til de øvrige arter. Den tilhører måske en særskilt slægt.

Slægtsnavnet hædrer den byzantinske, græsk-fødte læge Paulus Aegineta (ca. 625-690), der producerede et medicinsk leksikon i 7 bind.

 

Aeginetia indica
Denne plante er uden klorofyl og snylter på rødderne af forskellige græsser, deriblandt bambus, ris, majs og sukkerrør. Stængel op til 40, undertiden 50 cm høj, gullig med tynde, brune, lodrette striber, ugrenet eller grenet fra grunden, blade i reglen manglende, ellers røde, ovalt-lancetformede eller lancetformede, indtil 1 cm lange og 4 mm brede, glatte. Blomsterne er normalt enlige, stilkede, bæger op til 4 cm langt, tilspidset, gulligt eller rødligt med brune striber, omgivende basis af den rør- eller klokkeformede krone, som er purpurrød eller violet med svage prikker eller striber, indtil 5 cm lang og 2 cm bred, let buet. Støvbærere og støvfang er gule.

Arten er vidt udbredt, fra den nordindiske delstat Uttarakhand mod øst til Korea og Japan, mod syd til Sri Lanka, Indonesien og Ny Guinea. I Himalaya kan den træffes op til højder omkring 1800 m.

I Nepal anvendes rod og blomster i den lokale folkemedicin til behandling af infektioner og hudproblemer, i Kina til uddrivelse af varme og toksiner.

 

 

Aeginetia indica, Tamba Kosi-dalen, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Aeginetia indica, Sagada, Luzon, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bartsia alpina Sorttop
Tidligere rummede denne slægt 49 arter, af hvilke de 45 var endemiske for Andesbjergene. Nylige DNA-studier har imidlertid ført til en revision af slægten, idet de fleste arter er blevet overført til en ny slægt, Neobartsia, hvilket efterlader denne ene art i Bartsia.

Slægtsnavnet blev givet til ære for den preussiske botaniker Johann Bartsch (1709-38) fra Königsberg. Den berømte svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) havde rådet ham til at deltage i en ekspedition til vore dages Surinam som læge og botaniker, men uheldigvis døde han undervejs.

Sorttop kendes nemt på sin mørkt purpurfarvede blomsterstand, en tilpasning til at bremse harmfulde UV-stråler. Den er en lav plante, ofte grenet fra grunden, stængler oprette eller opstigende, hårede, op til 30 cm høje. Blade modsatte, ovale, meget hårede, indtil 2,5 cm lange, tandede i randen. De nedre blade er grønne, de øvre med purpurfarvet skær. Den mørkt purpurfarvede krone er smal ved basis, op til 2 cm lang, 2-læbet, med en hætte lignende øvre læbe og en kortere med 3 butte flige.

Denne plante er udbredt i subarktiske egne, fra Skandinavien mod øst til det centrale Sibirien, samt i Island, Grønland og det nordøstlige Canada. I det sydlige Europa er den begrænset til bjergegne og træffes i Pyrenæerne, Alperne, de østeuropæiske bjergkæder samt på Balkan. Bestande i Schwarzwald og Vogeserne samt på Gotland betragtes som istidsrelikter.

 

 

Sorttop er almindelig i Alperne. Her ses en stor bevoksning i Cabane de Prarochet, Col du Sanetsch, Valais, Schweiz. Forrest en bladroset af mælkebøtte (Taraxacum officinale). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sorttop, Turracher Höhe, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bellardia trixago
Denne halvsnylter, som er det eneste medlem af slægten, er hjemmehørende omkring Middelhavet, mod øst til Kaukasus og Iran, og derfra mod syd til Yemen og Kenya, samt på Azorerne, Madeira og de Kanariske øer, med en isoleret forekomst i Sydafrika. Den er blevet indført til det vestlige og sydlige USA, samt en række sydamerikanske lande, og den betragtes som invasiv i nogle områder. Den vokser i forskellige habitater, bl.a. krat, marker, maki, åbne skråninger og sandede steder, fra havniveau op til omkring 1200 meters højde.

Stængel opret, normalt ugrenet, op til 70 cm høj, kirtelhåret foroven, blade kirtelhårede, linjeformede eller aflange, indtil 9 cm lange, siddende, med stærkt tandet eller snitdelt rand. Blomsterstand endestillet, dækblade bladagtige, hjerteformede, spidse, længere end bægeret, som er op til 1,2 cm langt, Kronens øvre læbe lyserød eller purpurfarvet, mindre end den nedre læbe, som er hvid eller gullig, op til 2,3 cm lang, med 3 flige, tragt indtil 1,7 cm lang.

Slægtsnavnet blev givet til ære for den italienske læge og botaniker Carlo Antonio Lodovico Bellardi (1741-1826), som var professor ved universitetet i Torino.

Artsnavnets betydning er usikker. Det kan stamme fra oldgræsk thrix (‘håret’), hvilket sigter til plantens kirtelhår, eller fra oldgræsk trixos (‘tredobbelt’), hvilket hentyder til de tre flige på den nedre læbe.

 

 

Bellardia trixago, nær Kandira, Sortehavet (øverst), samt Boz Dağlari, øst for Manisa, begge i Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Boschniakia, se Kopsiopsis.

 

 

 

Castilleja
Hovedparten af disse planter, som omfatter omkring 200 arter, har pragtfulde røde dækblade, hvilket er baggrunden for de populære amerikanske navne Indian paintbrush (‘indiansk malerpensel’) og prairie-fire (‘prærie-ild’). Nogle få arter har orange, gule eller violette dækblade.

Slægten er hjemmehørende i de vestlige egne af Nord- og Sydamerika, fra Alaska mod syd til Andes-bjergene. En enkelt art, C. pallida, findes tværs over Sibirien, mod vest til Kola-halvøen og mod syd til Altai-bjergene.

Blomsterne af nogle af arterne er spiselige og blev førhen konsumeret af adskillige indfødte stammefolk. Disse planter har imidlertid en tendens til at optage og ophobe selen i deres væv, så rod og grønne dele kan være meget giftige.

Slægtsnavnet blev givet til ære for den spanske kirurg og professor i botanik Domingo Castillejo Muñoz (1744-93).

 

 

En uidentificeret Castilleja-art, Yosemite Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja affinis Kyst-castilleja
Stængel opret eller opstigende, indtil 60 cm høj, mere eller mindre håret, blade linje- eller lancetformede, grønne eller purpurfarvede, undertiden rødbrune, indtil 13 cm lange, med op til 5 udbredte, linje- eller lancetformede flige, margin ofte bølget. Blomstestanden er indtil 30 cm lang, dækblade grønne eller mørkt purpurfarvede nær basis, iøvrigt knaldrøde, lyserøde, orange, purpurfarvede eller gule, med op til 7 smalle flige. Krone rørformet, lige eller krum, indtil 4 cm lang, nedre læbe mørkegrøn, rødlig, brun eller mørkt purpurfarvet.

Denne art er hjemmehørende i staterne langs Stillehavet, fra Washington mod syd til Baja California, voksende på kystnære skråninger samt en smule ind i landet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘beslægtet med’, hvilket formodentlig sigter til et andet medlem af slægten.

 

 

Kyst-castilleja, Torrey Pines State Beach, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kyst-castilleja, Ronald W. Caspers Wilderness Park, Santa Ana-bjergene, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja chromosa Ørken-castilleja
Denne plante, der også benævnes C. angustifolia, ligner den foregående art, men bladene er grågrønne eller blågrønne, op til 7 cm lange, med adskillige dybe flige.

Den er ret almindelig i golde egne, fra Stillehavsstaterne mod øst til Wyoming og Colorado, og fra det nordlige Idaho mod syd til den mexikanske grænse.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk khroma (‘farve’), således ‘(stærkt) farvet’.

 

 

På dette billede vokser ørken-castilleja i et goldt område foran en naturlig bro ved navn Owachomo Bridge, som spænder over White River, Natural Bridges National Monument, Utah. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ørken-castilleja, Monument Valley, Arizona. Den markante klippe i baggrunden kaldes Elephant Butte. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja exserta Purpur-castilleja
Førhen var denne plante placeret i slægten Orthocarpus under navnet O. purpurascens. Den identificeres nemt gennem de normalt stærkt purpur-violette dækblade og blomster, skønt de også kan være lavendelblå, magenta, blegt purpurfarvede eller hvide.

Arten er hjemmehørende i det nordvestlige Mexico samt de amerikanske stater Californien, Arizona og New Mexico.

I gamle dage blev frøene høstet som føde af indfødte folkeslag i Californien.

Denne art er værtsplante for Euphydryas editha ssp. bayensis, en truet sommerfugl af takvingefamilien (Nymphalidae), som er endemisk for området omkring San Francisco-bugten.

Artsnavnet er latin og betyder ‘udragende’, hvilket sigter til det udragende støvfang. Artens amerikanske navn er purple owl’s clover (‘purpur-uglekløver’).

 

 

Purpur-castilleja, Mazatzal Mountains, Arizona. Den hvide blomst er Arizona-sommerfugletulipan (Calochortus ambiguus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Purpur-castilleja, Lake Saguaro, Arizona. Læg mærke til de udragende støvfang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja indivisa Texas-castilleja
En højst variabel art, der bliver op til 45 cm høj, med grønne, helrandede, linjeformede blade, dækblade varierende fra knaldrøde til purpurrøde eller lyserøde. Det hårede bæger, som er lysegrønt nær basis, hvidt eller rosenfarvet nær spidsen, omslutter kronen, hvoraf kun spidsen og støvfanget rager frem.

Dens udbredelsesområde er begrænset til Texas, Louisiana og Oklahoma.

Artsnavnet er latin og betyder ‘udelt’, hvilket sigter til de helrandede blade (i modsætning til de fleste andre medlemmer af slægten, som har stærkt fligede blade).

 

 

Texas-castilleja, Gilchrist, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja lanata Uld-castilleja, Sierra-castilleja
En høj plante, op til 90 cm, blade lysegrå eller gråligbrune, stående ud i en ret vinkel fra stænglen, og ofte med opadbøjet rand. De gulgrønne blomster er tragtformede, op til 4 cm lange, indsnævret mod spidsen.

Denne vidt udbredt art, der findes fra Californien mod øst gennem Arizona og New Mexico til Texas, vokser i klippefyldte områder og krat.

Artsnavnet er afledt af latin lana (‘uld’), hvilket sigter til de korte, lådne hår, som dækker stængel og blade.

 

 

Uld-castilleja, Pinnacles Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Castilleja latifolia Monterey-castilleja
Denne art er endemisk i et meget lille område langs Californiens kyst, fra San Francisco-bugten mod syd til Monterey, hvor den vokser i kystnære krat og klitter. Dens dækblade er normalt røde med grøn basis, men en form med gule og grønne dækblade forekommer også. Arten kan kendes på de brede, helrandede blade, som er årsagen til det latinske artsnavn, der betyder ‘bredbladet’.

 

 

Monterey-castilleja, fotograferet i Garrapata State Park syd for Monterey. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Formen af Monterey-castilleja med gule dækblade, Andrew Molera State Park, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cistanche
Denne slægt, som omfatter ca. 24 arter, er hjemmehørende i det nordlige og østlige Afrika, på den Arabiske Halvø, samt fra Sydeuropa gennem Mellemøsten og Centralasien til det nordlige Kina, og derfra mod syd til Indien og det sydlige Kina.

To arter, C. deserticola og C. salsa, på kinesisk 肉苁蓉 (rou cong rong) udgør en vigtig ingrediens i kinesisk urtemedicin. Førstnævnte er genstand for overdreven indsamling og er efterhånden blevet sjælden, også fordi dens værtsplante Haloxylon ammodendron er meget anvendt som brænde. (Kilde: urbol.com/cistanche-tubulosa-and-deserticola)

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kistos (‘cistrose’) og ankhein (‘at kvæle’), hvilket sigter til, at nogle medlemmer af slægten snylter på arter af cistrose (Cistus).

 

Cistanche phelypaea
Denne art snylter på rødderne af forskellige buske i sandet jord. Stænglen er op til 50 cm høj, blade lysebrune, ovale eller lancetformede, glatte. Blomsterstanden er et endestillet, cylinderformet, tæt aks, krone klokkeformet, stærkt krummet, glat, knaldgul eller undertiden blegt purpurfarvet, med 5 brede, tilbagebøjede flige.

Den er hjemmehørende på den Iberiske Halvø, i Italien, det nordlige Afrika, Somalia, Jordan og Syrien, samt på den Arabiske Halvø og Cypern.

Planten kan spises på samme måde som asparges. I Somalia anvendes den mod diarré og menstruationsbesvær.

Artsnavnet hædrer den franske politiker Louis Phélypeaux (1643-1727), Marquis af Phélypeaux (1667), Greve af Maurepas (1687) og Greve af Pontchartrain (1699).

 

 

Denne Cistanche phelypaea snylter på rødderne af Tetraena alba (førhen kaldt for Zygophyllum album), en busk af familien Zygophyllaceae, Zaranik Protected Area, Sinai, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cistanche tubulosa
Stængel op til 40 cm høj, gulligbrun eller purpurfarvet, med små skæl-agtige blade. Blomsterstanden er et bredt aks, indtil 30 cm langt og 9 cm bredt, dækblde ofte purpurfarvede, kronen forskellige afskygninger af gult, indtil 5 cm lang, først opret, siden buet fremover, med 5 brede, helrandede, tilbagebøjede flige, der til tider er rødlige langs randen.

De foretrukne værtsplanter hos denne art, der vokser i ørkener i det nordlige og østlige Afrika, mod øst til Indien og Kazakhstan, er buske af slægterne Salvadora, Haloxylon, Zygophyllum og Cornulaca.

I kinesisk traditionel medicin anvendes den undertiden som erstatning for den mere benyttede C. deserticola.

Artsnavnet er et diminutiv af latin tubus (‘rør’) samt‎ osus (‘talrig’), hvilket sigter til de talrige rørformede kroner.

 

 

Cistanche tubulosa, Buffalo Springs Nationalpark, Kenya. De små blå blomster i forgrunden er Blepharis linariifolia, som tilhører akantusfamilien (Acanthaceae). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Conopholis
En lille slægt med 3 arter, som er hjemmehørende fra det østlige Canada mod syd til Florida, samt fra det sydvestlige USA mod syd til Panama.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk konos (‘kogle’) og pholis (‘skæl’), hvilket formentlig hentyder til plantens generelle udseende under frugtsætning.

 

Conopholis alpina
Denne art, som på amerikansk kaldes for alpine squawroot (squaw er et algonkinsk ord for ‘kvinde’) eller cancer-root (’kræftrod’), er hjemmehørende fra det sydvestlige USA (Texas, Colorado, New Mexico og Arizona) mod syd til Honduras, voksende i højder mellem 1500 og 2800 m. Trods navnet cancer-root er der ingen evidens for, at arten har kræftbekæmpende egenskaber.

Hele planten er stærkt gul, gullighvid eller cremefarvet, stængel undertiden op til 33 cm høj, men normalt meget lavere, dækblade trekantede eller smalt lancetformede, indtil 2,2 cm lange og 9 mm brede, ofte med brun spids, kirtelhårede, krone rørformet, op til 2 cm lang, 2-læbet.

Varieteten mexicana snylter på rødder af forskellige arter af fyr (Pinus) og eg (Quercus). Den blev førhen anvendt af indfødte folkeslag mod tuberkulose.

 

 

Conopholis alpina var. mexicana, Lake Powell, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cycnium
En slægt med omkring 17 arter, som er udbredt i Afrika syd for Sahara, samt på Madagascar. Disse planter snylter normalt på græsrødder. Blomsterne er prangende og minder en del om floks (Phlox).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kyknos (‘svane’), hvilket formodentlig sigter til, at det krumme kronrør minder lidt om en svanehals.

 

 

Uidentificerede Cycnium-arter, muligvis tubulosum, Kalasa Mukoso, nordlige Zambia (øverst), samt Sao Hills, vestlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cycnium tubulosum
En meget variabel plante, den glatte og kantede stængel kan være næsten manglende eller op til 60 cm høj, opret, opstigende eller krybende, blade få, linjeformede, helrandede, tilspidsede, indtil 8 cm lange og 1 cm brede, blomster stilkede, siddende i bladhjørnerne, indtil 3,2 cm lange, de 5 bægerblade er sammenvoksede til et klokkeformet, op til 1,3 cm langt rør, der ender i 5 lancetformede, kølede, indtil 8 mm lange flige, krone hvid, lyserød eller purpurfarvet, med 5 sammenvoksede kronblade, der danner et krumt, cylinderformet, op til 2,8 cm langt rør, der ender i en flad plade, indtil 4,2 cm i diameter, med 5 ovale flige.

Denne art er udbredt i størsteparten af Afrika syd for Sahara, samt på Madagascar. Den vokser fra lavlandet op til omkring 1600 meters højde.

Artsnavnet er et diminutiv af latin tubus (‘rør’) samt‎ osus (‘talrig’), hvilket sigter til de rørformede kroner.

 

 

Dette billede fra Lake Bogoria, Kenya, viser sandsynligvis Cycnium tubulosum. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Epifagus virginiana
Denne art, det eneste medlem af slægten, er udbredt i den østlige halvdel af Nordamerika, fra Hudson-bugten mod syd til Texas og Florida, samt i det nordøstlige Mexico.

I bogen Nature’s Garden: An Aid to Knowledge of Our Wild Flowers and Their Insect Visitors (1900), giver den amerikanske historiker og forfatter Neltje Blanchan de Graff Doubleday (1865-1918) følgende karakteristik af denne plante: “Næsten i slægt med gyvelkvælere er denne lidet attraktive pirat, en ret høj, brunlig-rød plante med en ubehagelig lugt, hvis oprette forgrenede stængel uden blade stadig er forsynet med brunlige skæl, som uden tvivl er en rest af grønne blade hos dens mere anstændige forfædre. Men måske forsvinder disse sidste rester af ærlighed også en dag.”

Den producerer mange brune, op til 30 cm høje stængler, som bærer små, hvide og purpurfarvede blomster.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk epi (‘på’), samt Fagus, det latinske navn på bøge, hvilket sigter til, at planten snylter på rødderne af amerikansk bøg (Fagus grandifolia). Dens amerikanske navn er beech-drops (‘bøge-dråber’).

 

 

Epifagus virginiana, observeret i Blydenburgh County Park, Long Island, New York. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Euphrasia Øjentrøst
This genus, comprising about 200 species, is widely distributed, with the exception of large parts of Africa, Madagascar, Arabia, Tropical Asia, and the Americas. Most species are very similar and difficult to distinguish.

Denne slægt, som omfatter omkring 200 arter, er udbredt over det meste af kloden, med undtagelse af store dele af Afrika, Madagascar, Arabien, Tropisk Asien, samt Nord- og Sydamerika. De fleste arter ligner hinanden meget og er vanskelige at artsbestemme.

Slægtsnavnet kommer af græsk, afledt af Euphrosyne (’velbehag’), som var navnet på en af de tre gratier, kendt for sin glæde og munterhed. Dette navn blev efter al sandsynlighed givet på grund af arternes ældgamle brug som lægeurter.

I Europa har øjentrøst været benyttet mod øjensygdomme siden Middelalderen. Tilhængere af Signaturlæren hævdede, at den Gode Gud havde skabt planterne således, at menneskene kunne genkende brugen af dem. De tolkede de røde striber på øjentrøsts hvide kronblade som blodskudte øjne, og af denne grund ville disse planter kunne benyttes mod øjenlidelser. De ramte faktisk hovedet på sømmet i dette tilfælde, da øjentrøst stadig anbefales til at skylle øjnene mod udflåd og betændelse.

Det danske folkenavn ledgræs sigter til de korte blade, der giver disse planter et ’leddet’ udseende, mens hedeté hentyder til deres anvendelse som urteté. Et fransk folkenavn for øjentrøst er casse-lunettes, hvilket løseligt oversat betyder ’at smide sine briller væk’.

Den danske urtelæge Henrik Harpestræng (død 1244) udtaler: ”Har man spist Roden med Valmuemælk i tre Dage, forsvinder Kødets Lyst i otte Dage.” En anden dansk læge og botaniker, Simon Paulli (1603-80), skriver: ”(…) denne Urt er saare vel den gemeene Mand, Bønder og Kierlinger nu omstunder bekiendt, dog den at hafue været de gamle Medicis [læger] bekiendt, necte Recentiores [de nutidige læger] saare fast, huilcke næsten alle, uden Lobelius* oc Camerarius**, høyeligen commendere oc berømme den Vijn, udi huilcken Øyen-Trøst er udblødt, imod Øynenes Dumhed oc Blindhed.” Og videre: ”Dersom den gandske Urt med Roden blifuer brændt, oc der strax efter blifuer gjort en Lud aff, oc Munden blifuer med den udskylt, da er den god for Tænderne, som er hull paa oc ere forfulede [grimme], oc den stiller Tændernis Pine oc Smerte.”

 

*Den flamske læge og botaniker Mathias de l’Obel, også kaldt for Matthaeus Lobelius (1538-1616).

 

**Den tyske professor i medicin Elias Rudolph Camerarius Sr. (1641-1695).

 

 

Denne uidentificerede øjentrøst-art blev observeret i Lahaul, Himachal Pradesh, nordlige Indien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Endnu en uidentificeret øjentrøst-art, nær Ibon de Piedrafita i de spanske Pyrenæer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ghikaea speciosa
Denne kønne plante, som er det eneste medlem af slægten, vokser i tørre egne i det sydøstlige Ethiopien, Somalia og det nordlige Kenya.

Stængel grov, op til 3 m høj, blade ovale, indtil 4 cm lange og 1,6 cm brede, butte eller spidse, helrandede, blomster stilkede, bæger indtil 1,3 cm langt, delt omtrent til midten i trekantede flige, krone op til 4 cm lang, rosenfarvet, lyserød eller purpurfarvet, bredt klokkeformet, udvidet mod spidsen, med 5 tilbagebøjede flige.

Artsnavnet er latin og betyder ‘prangende’ eller ‘storslået’.

 

 

Ghikaea speciosa, Shaba Nationalpark, nordlige Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kopsiopsis
En lille slægt med kun 2 arter, som er hjemmehørende langs den nordamerikanske Stillehavskyst, fra British Columbia mod syd til det nordvestlige Mexico. De var førhen placeret i slægten Boschniakia.

De overjordiske dele af disse planter udgøres af et meget kompakt blomsteraks, der har form som en grankogle, hvilket har givet slægten dens amerikanske navn ground-cone (’jord-kogle’). Blomsterfarven varierer stærkt og kan være gul, rød, brun eller purpurfarvet.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘minder om Kopsia‘. Her hentydes der ikke til den nutidige slægt Kopsia, der omfatter kønne medlemmer af singrønfamilien (Apocynaceae), men til Orobanche ramosa (se nedenfor), der oprindeligt blev navngivet Kopsia ramosa. Dette navn hædrer hollænderen Jan Kops (1765-1849), der arbejdede som præst, botaniker, agronom, professor og bogudgiver. Det lader til, at han var en meget travl mand, idet han fik 11 børn med sin første kone og 6 med den anden.

 

Kopsiopsis hookeri
Denne art, tidligere kaldt for Boschniakia hookeri, vokser i skove fra British Columbia mod syd til det nordlige Californien. Den snylter på rødder af salal (Gaultheria shallon), undertiden på Stillehavs-jordbærtræ (Arbutus menziesii), hede-melbærris (Arctostaphylos uva-ursi), samt blåbær-arter (Vaccinium).

Den eneste del af planten, som er synlig over jorden, er den indtil 16 cm høje blomsterstilk, som har skælagtige, indtil 1,2 cm lange blade. Blomsterstanden er en kogleformet, meget tæt klase, op til 7 cm lang, med store oprette dækblade, der måler ca. 1 x 1 cm. Kronen er rødlig, lyserød, purpurfarvet, brunlig, bleggul eller hvidlig, indtil 1,5 cm lang, øvre og nedre læbe indtil 4 mm lange.

Førhen spiste indfødte folkeslag basis af blomsterstilken rå.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske botaniker William Jackson Hooker (1785-1865), som i 1841 blev den første direktør for Kew Gardens, den berømte botaniske have i London. Her grundlagde han et herbarium og udvidede haven og dens arboret.

 

 

Hvidblomstret form af Kopsiopsis hookeri, Crest Mountain Trail, Vancouver Island, Canada. Det nederste billede, hvor blomsterne er visnet, viser klart, hvorfor denne art kaldes ground-cone på amerikansk. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lathraea Skælrod
En lille slægt med 5 arter, hjemmehørende i hele Europa med undtagelse af Island, mod øst til Rusland, mod syd til Middelhavet, Tyrkiet og det nordlige Iran, samt i Himalaya, Kina, Korea og Japan.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk lathraios, som betyder ‘hemmelighedsfuld’, hvilket sigter til, at hele planten er skjult under jorden, undtagen når den blomstrer. Dens hvidlige underjordiske stængel er dækket af tykke, kødfulde blade med rækker af skæl-lignende små blade, der har givet slægten dens danske navn.

 

Lathraea squamaria Skælrod
Denne plante er udbredt i næsten hele Europa, samt i Tyrkiet, Kaukasus og det nordlige Iran, med en isoleret bestand i Himalaya, som udmærket kan være en selvstændig art.

Den blomstrende stængel er opret, indtil 30 cm høj, saftig, glat, kirtelhåret, hvid eller gullig forneden, lyserød foroven, blade skælagtige, kødfulde, ovale eller rhombeformede, indtil 1 cm lange og 8 mm brede, dækblade store, bladlignende. Blomsterstanden er et ensdigt aks, bæger lyserødt, klokkeformet, op til 1,2 cm langt, kirtelhåret, krone rørformet, indtil 1,7 cm lang, 2-læbet, den øvre lyserød, helrandet, bådformet med køl, den nedre med 3 flige, hvidlig.

Arten snylter på rødder af hassel (Corylus), til tider på elm (Ulmus), ask (Fraxinus), el (Alnus), valnød (Juglans) og bøg (Fagus).

Artsnavnet er latin og betyder ‘skællet’, hvilket sigter til de skælagtige underjordiske blade.

 

 

Skælrod kan blomstre så tidligt som marts, hvor der ofte ligger sne. Dette billede er fra Brabrand Sø nær Århus. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Melampyrum Kohvede
Denne slægt, som rummer omkring 38 arter, er udbredt i subarktiske og tempererede egne på den nordlige halvkugle, i Eurasien mod syd til Middelhavet, Iran og Kina, i Amerika til Idaho og Georgia.

Slægtsnavnet kommer af græsk melas (’sort’) og pyros (’hvede’), hvilket hentyder til de sorte frø, der minder lidt om hvedekorn. I gamle dage var man overbevist om, at disse frø, opblandet med hvedekorn og kværnet til mel, farvede brødet mørkt. I Middelalderen troede man tillige, at dens frø kunne omdannes til hvede, formodentlig fordi disse planter pludselig dukkede op i kornmarker på steder, hvor man fornyligt havde fældet træerne. (Kilde: M. Grieve 1931. A Modern Herbal. Jonathan Cape)

I sin Cruydeboeck (’Urtebog’) skriver den flamske læge og botaniker Rembert Dodoens (1517-85), at “frøene af disse urter, indtaget sammen med kød eller drikkevarer, besværer hjernen og forårsager hovedpine og fuldskab.”

 

Melampyrum arvense Ager-kohvede
Stængel opret, indtil 60 cm høj, normalt grenet, blade modsatte, næsten siddende, linjeformede eller smalt elliptiske, de øvre med mange smaller tænder nær basis. Blomsterstanden er et endestillet aks, op til 10 cm langt, de nedre dækblade er grønne og minder om stængelbladene, men med længere tænder, øvre dækblade stærkt purpurrøde, lancetformede eller smalt ovale, med mange, op til 8 mm lange tænder, krone 2-læbet, indtil 2,5 cm lang, purpurrød på basis og spids, hvid eller gul på den midterste del.

Denne art er udbredt i græsklædte områder i næsten hele Europa, mod syd til Middelhavet, mod øst til Ural-bjergene og Kazakhstan.

Artsnavnet er afledt af latin arvus (‘dyrket’), således ‘vokser på dyrkede marker’. Tidligere var den et besværligt ukrudt i kornmarker, da dens frø indeholder et giftigt stof ved navn aukubin. I dag er den yderst sjælden i markerne, da man bedre formår at rense sædekornet, og i Danmark er den nu begrænset til græsklædte områder nær kyster i den østlige del af landet.

 

 

Ager-kohvede er ret almindelig på Gotland, hvor disse billeder stammer fra. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ager-kohvede vokser enkelte steder i Danmark, især på kystnære skrænter, her på Røsnæs i det nordvestlige Sjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Melampyrum nemorosum Blåtoppet kohvede
Denne art er udbredt fra Danmark og Sverige mod øst til det vestlige Sibirien, mod syd til Middelhavet og Ukraine. Den er mest almindelig i Østeuropa.

Stængel indtil 40 cm høj, grenet, blødhåret, blade modsatte, kortstilkede, lancetformede eller ovale, de øvre tandede ved grunden. De nedre blomster sidder parvis fra bladhjørnerne, de øvre i et ensidigt endestillet aks, omgivet af tætsiddende, purpur-blålige eller violette, sjældent gullig-hvide dækblade. Bægerbladene er sammenvoksede til et klokkeformet, uldhåret, 4-fliget bæger, krone indtil 2 cm lang, knaldgul, rørformet, krummet, 2-læbet, øvre læbe danner en hætte, den nedre er 3-fliget.

Artsnavnet betyder ‘vokser i lunde’, oprindeligt afledt af oldgræsk nemos (‘en lysning i skoven’). Populære navne omfatter bl.a. det svenske natt-och-dag og det russiske Ivan-da-Marya (‘Ivan og Maria’), som begge hentyder til de smukke blomsterstande med gule blomster og purpur-blålige eller violette dækblade. Det danske navn er misvisende, da dækbladene ikke er blå.

 

 

Blåtoppet kohvede er ret almindelig i Sverige. Den store bevoksning på det øverste billede blev set ved Stensjö By nord for Oscarshamn, Småland, nederst en plante fra et hegn nær Halltorps Hage, Öland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blåtoppet kohvede, Laelatu Naturreservat, Estland. Læg mærke til, at dækbladene er ret forskellige fra dem på de svenske planter ovenfor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Melampyrum pratense Almindelig kohvede
Denne art er udbredt i hele Europa, mod øst til det centrale Sibirien og mod nord til den arktiske kyst, voksende på sur bund i lyse skove og krat, samt på heder. Den er almindelig i Danmark, især i de jyske hedeegne.

Planten er op til 40 cm høj, ofte grenet, blade modsatte, næsten stilkløse, linje- eller smalt lancetformede, grønne eller undertiden purpurfarvede, op til 10 cm lange. Blomsterstanden er et endestillet, ensidigt, åbent aks, nedre dækbade som stængelbladene, men mindre, de øvre normalt tandede eller med lange smalle flige, bægerbladene sammenvoksede, med 4 op til 5 mm lange flige, krone bleggul eller mørkegul, undertiden rødlig, indtil 1,8 cm lang, 2-læbet, øvre læbe danner en hætte, den nedre lige, 3-fliget. Frøene spredes af myrer af slægten Formica, som æder et kødfuldt vedhæng på frøet, kaldt elaiosom.

Denne art ædes gerne af kvæg, hvilket er baggrunden for slægtens navn. Den indeholder store mængder af sukkerarten dulcit, og dens indhold af det giftige glykosid rhinanthin syntes ikke at skade kvæget.

Førhen blev den anvendt i den traditionelle østrigske medicin, indvortes som té, udvortes som fyld i puder til behandling af rheumatisme og åreforkalkning.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vokser i enge’, hvilket ikke er et godt navn, da arten mest vokser i skove og på heder.

 

 

I Sverige er almindelig kohvede uhyre talrig. Disse billeder er fra en skovbund nær Friseboda i Skåne, som er fuldstændig dækket af arten. På det nederste billede har en plante slået rod blandt rensdyrlav (Cladonia). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig kohvede, Grimstrup Krat, Vestjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig kohvede, en form med purpurfarvede dækblade og rødlige blomster, Salten Langsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Melampyrum sylvaticum Skov-kohvede
Denne art minder meget om almindelig kohvede (ovenfor), men er spinklere og har mindre, guldgule blomster. Den vokser især i nåleskove og er udbredt i hele Europa, inklusive Island, mod øst til det vestlige Sibirien, mod syd til Middelhavet. Den er ret sjælden i Danmark, men almindelig i Sverige.

Artsnavnet betyder ‘vokser i skove’, afledt af latin silva (‘skov’).

 

 

I Alperne er skov-kohvede ret almindelig, her fotograferet i Stubaital, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Odontites Rødtop
Denne slægt, som omfatter omkring 37 arter, er udbredt i hele Europa, med undtagelse af Island, samt i det nordvestlige Afrika, Mellemøsten og det nordlige Asien, mod syd til Iran og det nordlige Kina.

Slægtsnavnet betyder ‘relateret til tænderne’, afledt af oldgræsk odous (‘tand’). Ifølge den romerske naturhistoriker Plinius den Ældre (23-79 e.Kr.) blev planter af denne slægt anvendt mod tandpine. Navnet rødtop hentyder til de lyserøde blomster, som har rødbrune bægerblade.

 

Odontites litoralis Strand-rødtop
Denne plante minder meget om eng-rødtop (se beskrivelse nedenfor), men som dens navn siger, vokser den udelukkende nær kysten, fortrinsvis på strandenge, men undertiden på klipper. Den har en meget begrænset udbredelse, fra Norge og Finland mod syd til England, Holland, Tyskland og Polen. Den er almindelig i Danmark.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vokser ved kysten’.

 

 

Strand-rødtop, voksende på en strandeng på Hønen, Fanøs sydspids. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Odontites vulgaris Eng-rødtop
Stængel indtil 50 cm høj, kantet, rødlig, dunhåret, normalt grenet fra grunden med 2-12 opstigende grene, blade modsatte, lancetformede, op til 5 cm lange og 1 cm brede, spids but, margin med 3-5 tænder, Blomsterstandene er ret åbne klaser fra bladhjørnerne, hver med op til 10 blomster, indtil 1 cm lange, dækblade som stængelbladene, men meget mindre, indtil 1,5 cm lange og 4 mm brede, bæger bredt klokkeformet, grønt eller purpurfarvet, håret, op til 6 mm langt, med 4 ret store flige, krone rørformet, lyserød, rosa, eller hvidlig, håret, 2-læbet, øvre læbe krummet nedad, med indhak, den nedre med 3 flige.

Denne art er udbredt i hele Europa, med undtagelse af Island, mod øst til det østlige Sibirien, mod syd til Middelhavet, Iran og det nordlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘almindelig’.

 

 

Eng-rødtop, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche Gyvelkvæler
Denne slægt med omkring 200 arter er udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis, med flest arter i tempererede områder på den nordlige halvkugle.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk orobos (‘bønne’) og ankhein (‘at kvæle’), hvilket hentyder til bønne-gyvelkvæler (O. crenata, nedenfor), som er en almindelig parasit på hestebønne (Vicia faba).

 

Orobanche alba Timian-gyvelkvæler
Som dens navn antyder, snylter denne art især på timian (Thymus), men kan også findes på arter af merian (Origanum) og sar (Satureja). Stænglen er rødlig eller gullig, opret, til 25 cm høj, blade og dækblade mørkt purpurfarvede, skælagtige. Blomsterstanden er et endestillet, åbent aks, kronen tragtformet, op til 2,2 cm lang, kirtelhåret, hvidlig, rødlig eller gullig med talrige violette eller purpurfarvede striber, specielt mod spidsen.

Arten er vidt udbredt, idet den findes i størsteparten af Europa samt i Nordafrika, mod øst gennem Rusland og Mellemøsten til Tibet, Himalaya og det centrale Kina. I Alperne vokser den op til højder omkring 1900 m, mens den i Asien er blevet truffet op til 3700 m. Den foretrækker ret tør, kalkholdig jordbund.

 

 

Timian-gyvelkvæler, Gosausee, Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche anatolica Anatolsk gyvelkvæler
Stængel op til 35 cm høj, tyk, tæthåret. Blomsterne i det mangeblomstrede aks sidder meget tæt, dækblade hårede, af samme længde som blomsten, eller længere, de kirtelhårede bægerblade med brede spidse tænder og 3-5 tykke nerver, kronen tæt kirtelhåret, af varierende farve, rødbrun, gul, orange eller ingefær-farvet, den nedre læbe med to røde udposninger, den øvre buet og hjelm-agtig.

Denne plante er udbredt fra Tyrkiet og Kaukasus mod syd til Syrien, det nordlige Irak og det nordlige Iran, voksende i højder mellem 400 og 2500 m. Den snylter udelukkende på salvie-arter (Salvia).

Artsnavnet hentyder til Anatolien, den asiatiske del af Tyrkiet.

 

 

Anatolsk gyvelkvæler er ret almindelig i det centrale Tyrkiet, her observeret nær Bulanik, syd for Çay. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche crenata Bønne-gyvelkvæler
Denne art er hjemmehørende omkring Middelhavet, og derfra mod øst gennem Tyrkiet, Jordan og Irak til Kaukasus og Iran, samt på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer. Den er en almindelig parasit på hestebønne (Vicia faba), men kan også snylte på forskellige andre planter, fra havniveau op til højder omkring 800 m.

Stængel stovt, op til 80 cm høj, aks mangeblomstret med smalt lancetformede, langt tilspidsede, kirtelhårede, brune eller purpurfarvede dækblade af omtrent samme længde som kronrøret. Bægeret er delt i to store, adskilte flige, som hver har to smalle, udbredte tænder. Kronen er op til 3 cm lang, hvid eller bleglilla, eller en kombination, ofte med mange mørkere violette, længdegående striber, orangegul i svælget, læberne med brede flige, som er bølgede og har afrundede tænder langs randen.

I Apulien i det sydlige Italien spises dens stængler, kaldt for sporchia. (Kilde: E. Luard 2004. European peasant cookery, Grub Street)

Artsnavnet er latin og betyder i botanisk sammenhæng ‘med afrundede tænder langs randen’, hvilket i dette tilfælde hentyder til kronrørets rand.

 

 

Bønne-gyvelkvæler, snyltende på en skærmplante, som vokser blandt klippeblokke langs havnefronten, Sultanahmet, Istanbul, Tyrkiet. Planten i baggrunden er udbredt springknap (Parietaria judaica). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche elatior Stor gyvelkvæler
Som dens navn antyder, er denne plante af anselig størrelse, idet den kan blive op til 70 cm høj. Den snylter næsten udelukkende på stor knopurt (Centaurea scabiosa), af og til på andre knopurter og sjældent på andre medlemmer af kurvblomstfamilien (Asteraceae) samt på arter af ranunkelfamilien (Ranunculaceae).

Hele planten er rødlig eller gulbrun, eller en kombination, normalt kirtelhåret, blade skælagtige, smalt lancetformede, op til 2 cm lange og 4 mm brede. Blomsterstanden er et op til 15 cm langt, endestillet aks, dækblade lancetformede, af samme længde som blomsterne, der er op til 2,5 cm lange, gulbrune eller purpurrøde, krumme, øvre læbe tandet, støvfang gult.

Den vokser i åbne områder, udelukkende på basisk jord, og er udbredt i det meste af Europa, mod øst gennem Mellemøsten og Centralasien til Gansu-provinsen i Kina, mod syd til Middelhavet og Iran.

Artsnavnet er latin og betyder ‘højere’ – dvs. højere end de fleste andre gyvelkvælere.

 

 

Selv om dens værtsplante stor knopurt er meget almindelig i Danmark, er stor gyvelkvæler sjælden. En bestand vokser på en bakke i Himmerland, hvor dette billede blev taget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche gracilis Blodrød gyvelkvæler
Denne plante er udbredt fra Mellemeuropa mod syd til Middelhavet, og derfra videre mod øst til Ukraine, Tyrkiet og Kaukasus. Den er ret almindelig i Alperne, hvor den træffes i græsklædte områder op til omkring 2100 meters højde. Den snylter især på ærteblomster (Fabaceae), bl.a. kløver (Trifolium) og kællingetand (Lotus).

Stænglen er opret, slank, håret, rødlig, brunlig eller gullig, op til 60 cm høj, blade og dækblade mørkt purpurfarvede, skælagtige. Blomsterstanden er et tæt, endestillet aks, kronen tragtformet, op til 2,4 cm lang, kirtelhåret, gulbrun udvendig, blodrød indvendig. Sidstnævnte har givet anledning til det danske navn.

Artsnavnet er latin og betyder ‘slank’.

 

 

Blodrød gyvelkvæler er almindelig i Riserva Naturale dello Zingaro, Sicilien, hvor dette billede blev taget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blodrød gyvelkvæler, Rossfeld, nær Berchtesgaden, Sydtyskland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche minor Kløver-gyvelkvæler
Stængel opret, normalt under 15 cm høj (heraf det latinske artsnavn), undertiden op til 50 cm, håret, brunlig eller purpurfarvet, blade og dækblade ligeledes brunlige eller purpurfarvede, skælagtige, indtil 1,6 cm lange. Blomsterstanden er en lang endestillet klase, kronen tragtformet, indtil 1,8 cm lang, kirtelhåret, meget variabel af farve, rødbrun, gul, gulbrun, purpurfarvet eller blegviolet med mørkere striber, den nedre læbe ofte hvidlig.

Denne plante snylter især på ærteblomster (Fabaceae), bl.a. kløver (Trifolium) og esparsette (Onobrychis). Den vokser i græsklædte områder på sur, neutral eller basisk jordbund, ude i det åbne eller i halvskygge. Den er hjemmehørende i Mellem- og Sydeuropa mod øst til Ukraine, Tyrkiet, det nordlige Irak og Kaukasus, endvidere på den Arabiske Halvø samt i det nordlige og østlige Afrika. Den er blevet naturaliseret adskillige steder, bl.a. New Zealand, USA og flere sydamerikanske lande. Den er ofte almindelig i kløvermarker og betragtes som yderst skadelig for landbruget i New Zealand og USA. Den er meget sjælden i Danmark og ses oftest i kløvermarker, indslæbt med frøene.

Tidligere blev arten anvendt medicinsk mod forskellige lidelser.

 

 

Kløver-gyvelkvæler, Rossfeld, Berctesgaden, Bayern, Tyskland. Der ses også blade af en art løvefod (Alchemilla). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kløver-gyvelkvæler, nær Karasu, Sortehavet, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kløver-gyvelkvæler i en kløvermark nær Sæby, Hornsherred, Nordsjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Orobanche ramosa Grenet gyvelkvæler
Endnu en vidt udbredt art, vildtvoksende i det centrale og sydlige Europa, mod øst til Kazakhstan, i Tyrkiet og Arabien, samt i det nordlige og østlige Afrika, mod syd til Somalia. Den er blevet indslæbt mange andre steder kloden rundt og betragtes som et ondartet ukrudt i mange lande, idet den ofte snylter på dyrkede planter i natskyggefamilien (Solanaceae), bl.a. tobak, kartoffel og tomat. Den har dog mange andre arter som værtsplanter, bl.a. medlemmer af korsblomstfamilien (Brassicaceae) og ærteblomstfamilien (Fabaceae).

Som dens navn fortæller, er stænglen grenet, op til 60 cm høj og tæt besat med kirtelhår. Blomsterne er blå med to hvide striber på underlæben.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med mange grene’.

 

 

Grenet gyvelkvæler er meget almindelig omkring Middelhavet. Denne vokser nær en husmur i Terrasini, nær Palermo, Sicilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Parentucellia Bartsie
En lille slægt med 3 arter, udbredt på de Britiske Øer, omkring Middelhavet og længere østpå til Kazakhstan og Afghanistan, mod syd til Arabien og Sudan, samt på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer.

Slægtsnavnet hædrer Pave Nicholas d. 5. (1397-1455), hvis fødenavn var Tommaso Parentucelli.

Det danske navn er egentlig slægtsnavnet på et andet medlem af gyvelkvælerfamilien, sorttop (Bartsia alpina, ovenfor). Dette navn blev givet til ære for den preussiske botaniker Johann Bartsch (1709-38) fra Königsberg. Den berømte svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) havde rådet ham til at deltage i en ekspedition til vore dages Surinam som læge og botaniker, men uheldigvis døde han undervejs.

 

Parentucellia viscosa Gul bartsie
En kirtelhåret plante med en opret, stiv stængel, indtil 70 cm høj, normalt ugrenet, tæthåret af en blanding af almindelige hår og klæbrige kirtelhår. De hårede blade er aflange eller lancetformede, stilkløse, indtil 15 cm lange og 4,5 cm brede, stærkt tandede langs randen. Blomsterstanden er et åbent aks, bæger tragtformet, op til 1,8 cm langt, med lange, linje-lancetformede, langt tilspidsede flige, op til 1,1 cm lange. Kronen er forskellige afskygninger af gult, op til 2,5 cm lang, kirtelhåret, kronrøret indtil 1,4 cm langt, nedre læbe med 3 brede flige.

Denne art er udbredt på de Britiske Øer og omkring Middelhavet, mod øst til Kaukasus og Iran, samt på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer. Den vokser i enge og andre fugtige steder, fra havniveau op til omkring 900 meters højde.

Artsnavnet er latin og betyder ‘klæbrig’, afledt af viscum, en fuglelim fremstillet af mistelten (Viscum album), hvilket i dette tilfælde hentyder til plantens mange kirtelhår.

 

 

Gul bartsie, nær Şile, Sortehavet, Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis Troldurt
En kæmpestor slægt med 600-700 arter, udbredt på næsten hele den nordlige halvkugle, fra de arktiske kyster mod syd til Ecuador, det nordvestlige Afrika, Iran, Himalaya, samt det nordlige Indokina. Den største diversitet finder man i Kina med 352 arter, hvoraf de 271 er endemiske.

Disse planters krone er 2-læbet, med en sammentrykt, hjelmformet eller forlænget overlæbe, der kan ende i tænder eller danne et næb eller en snabel-lignende forlængelse. Den nedre læbe er i reglen bred, flad eller hvælvet, fliget.

Slægtsnavnet kommer af latin pediculus (‘lus’). Ifølge gammel overtro kunne troldurterne overføre lus til mennesker og kvæg, men ifølge en anden overtro var de i stand til det stik modsatte, nemlig at befri mennesker og kvæg for lus! Navnet luseurt hentyder til, at man benyttede et afkog af troldurt-arterne til at fordrive lus med. På engelsk hedder slægten lousewort, hvilket også betyder ’luseurt’. Navnet troldurt sigter måske til, at disse planter snylter på græsser og derved nedsætter mængden af hø i engene. Endvidere skulle de gøre høet bittert.

Normalt undgår græssende dyr disse planter, da de indeholder giftige glykosider.

 

Pedicularis ascendens Opstigende troldurt
Stænglen er indtil 30 cm høj, opret eller opstigende, blade stilkede, snitdelte, glatte, flige tandede, bladene i blomsterstanden kortere end blomsterne. Blomsterstanden er et langt, temmelig åbent, endestillet aks, bægeret glat, kronen bleggul, den øvre læbe er forlænget og minder om et tranehoved.

Arten er begrænset til de sydvestlige Alper, hvor den vokser i græsklædte arealer på kalkholdig bund, i højder mellem 1800 og 2600 m.

 

 

Opstigende troldurt, Col de la Croix, Valais, Schweiz. Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus) ses også. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis bicornuta
Stængel robust, opret, indtil 60 cm høj, blade spredte, langstilkede, op til 15 cm lange, ofte purpurfarvede, linjeformede eller aflange i omrids, snitdelte til afrundede segmenter, som er tandede eller fligede. Blomsterstanden er endestillet, op til 10 cm lang, blomster bleggule eller varmt gule, indtil 2 cm i tværmål, kronrør op til 3 cm langt, kronblade sammenrullede til en kugle, bæger opsvulmet, grønt eller rødligt, håret.

Næbbet, der oftest er skjult under de afrundede kronblade, er todelt, hvilket har givet anledning til artsnavnet, afledt af latin bi (‘delt i to’) og cornu (‘horn’).

Denne plante er udbredt i ret tørre områder, fra Afghanistan mod øst til Uttarakhand i det nordvestlige Indien, samt i tilstødende områder af Tibet, voksende i højder mellem 2700 og 4400 m. P. longiflora (se nedenfor), som også har gule blomster, findes i det samme område, men er tilknyttet våde enge.

Dens blomster anvendes i den tibetanske folkemedicin mod udflåd fra skede og penis. (Kilde: T.J. Tsarong 1994. Tibetan Medicinal Plants. Tibetan Medical Publications, Indien)

 

 

Pedicularis bicornuta er talrig i Spiti, Himachal Pradesh, nordlige Indien, her fotograferet nær landsbyen Lossar sammen med en blå vikke-art (Vicia). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis capitata
Denne statelige plante vokser i fugtig arktisk og alpin tundra, samt på heder og bjergskråninger, i højder op til omkring 2100 m, udbredt i det centrale og østlige Sibirien, mod syd til Kamchatka og de nordligste områder af Kina, endvidere i Alaska og arktiske egne af Canada, samt i Grønland.

Stængel indtil 14 cm høj, grundblade 2-3, ovale eller elliptiske, dobbelt eller undertiden tredobbelt snitdelte, op til 4 cm lange og 2 cm brede, stængelblde 2 (til tider manglende), elliptiske, dobbelt snitdelte, undertiden brunlige langs randen, indtil 2,5 cm lange og 1 cm brede. Blomsterstanden er en endestillet klase, der danner et kompakt hoved med 2-8 blomster, dækblade smalt lancetformede, indtil 2 cm lange og 8 mm brede, helrandede eller snitdelte, undertiden brunlige langs randen, bæger håret, op til 1,5 cm langt, med 5 trekantede eller spatelformede, tandede, op til 6 mm lange flige, krone bleggul, undertiden cremefarvet eller lyserød, op til 4 cm lang, ikke forlænget.

En arktisk humlebi ved navn Bombus polaris spiller en afgørende rolle i bestøvningen af denne art samt uld-troldurt (P. lanata, nedenfor). Denne humlebi er tilpasset således, at den kan arbejde sig op gennem plantens aks fra neden mod toppen. (Kilde: P.G. Kevan 1972. Insect Pollination of High Arctic Flowers. Journal of Ecology 60 (3): 831-847)

Artsnavnet er latin og betyder ‘danner et hoved’, hvilket sigter til den kompakte blomsterstand.

 

 

Pedicularis capitata, observeret nær Anadyr Lufthavn, Chukotka, nordøstlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis centranthera Dværg-troldurt
Denne plante, som også kaldes ene-troldurt, adskiller sig fra de fleste andre troldurter gennem sin lave, næsten tæppedannende vækstform. Blomsterne er relativt store, hvide med lyserød eller purpurfarvet spids, og bladene er snitdelte. Arten er udbredt i det vestlige USA, fra Oregon mod øst til Colorado og mod syd til Californien, Arizona og New Mexico, hvor den især vokser i tørre bjergskove.

Den blev først indsamlet i New Mexico i 1850’erne af botanikeren og kirurgen John Milton Bigelow (1804-78), som indsamlede mange ubeskrevne plantearter på ekspeditioner til det sydvestlige USA og det nordlige Mexico.

Artsnavnet er afledt af græsk kentron (‘skarp spids‘) samt anthos (‘blomst’), hvilket sigter til de spidse blomster.

 

 

Dværg-troldurt, Mesa Verde, Colorado. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis comosa
Stængel opret, indtil 60 cm høj, ugrenet, dunhåret, blade aflange, elliptiske eller lancetformede, to gange snitdelte, tandede, indtil 13 cm lange og 2,7 cm brede, grundblade langstilkede, stængelblade mindre, siddende, spredte. Blomsterstanden er et aflangt, håret, mangeblomstret, tæt eller åbent aks, nedre dækblde minder om stængelbladene, de øvre lancetformede, helrandede eller fligede, bæger cylinder- eller klokkeformet, op til 1,5 cm langt med bredt ovale, indtil 4 mm lange flige, krone hvid, cremefarvet eller bleggul, op til 3,2 cm lang, røret indtil 1,7 cm langt, cylinderformet, øvre læbe nedadbøjet, med to små tænder i spidsen.

Denne art er udbredt i Mellem- og Sydeuropa, samt Tyrkiet, voksende i skovkanter og enge, samt på stenede skråninger, normalt på kalkholdig jord, i højder mellem 1000 og 3600 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘særdeles håret’.

 

 

Pedicularis comosa, Çukurbağ, Ala Dağları, Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pedicularis comosa, nær Seydiler, nord for Kastamonu, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis condensata
Stængel opret, kraftig, indtil 70 cm høj, ugrenet, dunhåret, sjældent glat, blade aflange eller lancetformede, indtil 12 cm lange og 6 cm brede, dobbelt snitdelte til meget fine segmenter, ikke ulig gulerodsblade, grundblade langstilkede, stængelblade siddende, spredte. Blomsterstanden er et langt, tæt, mangeblomstret aks, op til 20 cm langt, dækblde som stængelblade, op til 2 cm lange, bæger klokkeformet, håret, røret indtil 9 mm langt, med korte trekantede flige, til 3 mm lange, kronen indtil 2,7 cm lang, gul eller cremefarvet, nedre læbe hvidlig, kronrør buet, øvre læbe danner en hætte over støvbærerne.

Denne plante ligner meget den foregående art, men dens løv er endnu mere snitdelt, og blomsterne er af en kraftigere gul farve.

Den er hjemmehørende i Tyrkiet, Kaukasus og det nordlige Iran, voksende i nåleskove, rhododendron-krat og græsland, samt på stenede skråninger, i højder mellem 1400 og 3200 m.

Arten er en antioxidant og har bakteriedræbende egenskaber.

Artsnavnet er latin og betyder ‘sammenpresset’, hvilket sigter til den tætte blomsterstand.

 

 

Pedicularis condensata, Ilgaz Daği Nationalpark, mellem Çankiri og Kastamonu, Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis densiflora
Denne art er hjemmehørende i Californien og Oregon, hvor den vokser i skove og og chaparral-krat – et samfund af vedplanter, der er tilpasset tørre somre og fugtige vintre, som er typiske for det sydlige Californien. Den kan træffes op til højder omkring 3100 m. Den snylter på rødder af andre planter, især af lyngfamilien (Ericaceae), bl.a. manzanita (Arctostaphylos) og jordbærtræ (Arbutus). Den er dog en halvsnylter, som er i stand til at overleve uden vært.

Den kan til tider blive op til 50 cm høj, men er sædvanligvis lavere, med tæthåret stængel. Grundbladene er bregneagtige, lancetformede i omrids, grønne, op til 10 i antal, indtil 20 cm lange og 7 cm brede, dobbelt eller tredobbelt snitdelte, often dunhårede, stængelblade lignende, men gradvis mindre op ad stænglen. De op til 5 blomsterstande er klaser, hver med 10-50 blomster, dækblade røde, bladagtige, helranedede eller snitdelte, glatte, bæger dunhåret, intil 1,8 cm langt, med 5 trekantede, hårede, op til 4 mm lange flige, krone mørkerød, purpurfarvet eller gullig-orange, sjældent hvid, indtil 4,3 cm lang, den øvre læbe dækker næsten de hvide støvknapper.

Førhen blev arten anvendt af indfødte folkeslag til at få trætte muskler til at slappe af, og blomster og bladknopper blev røget som et mildt rusmiddel.

Det latinske artsnavn betyder ’tætblomstret’. På amerikansk kaldes arten for Indian warrior eller warrior’s plume, hvilket hentyder til den tætte blomsterstand, der sammenlignes med en indianers hovedprydelse.

 

 

Pedicularis densiflora, Cache Creek Wilderness Area, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis elongata Langakset troldurt
Den østlige modpart til opstigende troldurt (P. ascendens, se ovenfor). Den er begrænset til det nordøstlige Italien, Østrig og Slovenien, i højder mellem 1500 og 2500 m. Dens foretrukne habitat er fugtigt græsland på kalkrig bund.

Stænglen bliver indtil 35 cm høj, og de bleggule blomster er arrangeret i et tæt, endestillet aks. Artsnavnet er latin og betyder ‘forlænget’, hvilket sigter til det lange aks.

 

 

Langakset troldurt, Passo Gardena, Dolomiterne, Italien. Der ses også mange andre planter, på øverste billede bl.a. almindelig kongepen (Hypochaeris radicata), rødkløver (Trifolium pratense) og skjaller (Rhinanthus), på det midterste lærk (Larix decidua), almindelig kongepen og rundbælg (Anthyllis vulneraria). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis gracilis
Stængel op til 80 cm høj, men ofte meget lavere, med 3-4 længdegående striber af hvide hår, talrige grene i kranse med 4-6, blade siddende, ovale eller aflange, indtil 3,5 cm lange og 1,5 cm brede, snitdelte, flige tandede eller dybt fligede. Blomsterstande endestillede fra bladhjørnerne, dækblade bladagtige, bæger op til 7 mm langt, let oppustet, håret, med 5 flige, krone indtil 1,5 cm lang, kronrør en smule længere end bægeret, kronblade lyserøde, næb på den øvre læbe meget markant, lige, purpurfarvet eller hvidt, indtil 6 mm langt, nedre læbe meget variabel i formen, afrundet eller fliget.

Denne plante forekommer i højder mellem 2000 og 4300 m, fra Afghanistan og Pakistan mod øst til det sydvestlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘slank’.

 

 

Pedicularis gracilis, Ghangyul (2500 m), Helambu, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pedicularis gracilis, Shakti, Sainj-dalen, Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis groenlandica Grønlandsk troldurt
Som både dens danske navn og det latinske artsnavn fortæller, findes denne art i Grønland, og den er tillige udbredt i størsteparten af Canada, samt i bjergområder i den vestlige del af USA, mod syd til Californien, mod øst til Montana og New Mexico. Den vokser fortrinsvis i fugtige områder, især langs floder.

Stængel opret, indtil 60 cm høj, men normalt meget lavere, grundblade 5-20, bregnelignende, lancetformede i omrids, indtil 15 cm lange og 2,5 cm brede, snitdelte, glatte, røde som unge, senere grønne, stængelblade lignende, men gradvis mindre op ad stænglen. Blomsterstanden er en endestillet klase, op til 15 cm lang, undertiden til 25 cm, med 20-70 blomster, dækblade variable, grønne eller rødlige, helrandede eller fligede, op til 1 cm lange og brede, glatte, krone lyserød, purpurrød eller purpur, sjældent hvid. Dens næb er langt og spidst og bøjer opad som en elefant, der løfter snablen, mens de to sideflige minder om elefant-ører. Dette har givet anledning til artens amerikanske navn, elephant’s head.

 

 

Grønlandsk troldurt, fotograferet efter en kraftig byge, Olympic Nationalpark, Washington State, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis hacquetii Hacquets troldurt
Af variabel højde, mellem 30 og 90 cm, til tider helt op til 1,2 m, stængel furet, meget bladrig helt op i den endestillede blomsterstand, blade to eller tre gange snitdelte, trekantede eller aflange i omrids, de nedre til 30 cm lange og 10 cm brede, de øvre meget mindre. Blomsterstanden er et tæt pyramideformet aks, støtteblade længere end blomsten, stærkt tandede, krone bleggul, håret, til 2,8 cm lang.

Denne plante vokser i græs eller anden højere vegetation på kalkholdig bund, i Alperne op til omkring 2000 meters højde. Den er udbredt fra den centrale del af Apenninerne mod øst til Slovenien, Kroatien, Rumænien og Ukraine, og derfra mod nord til Polen og Hviderusland.

Artsnavnet blev givet til minde om den franske læge Belsazar de la Motte Hacquet (ca. 1739-1815), professor i anatomi og kirurgi i Laibach (i dag Ljubljana). Han skrev en bog om floraen i det karnioliske område med titlen Plantae alpinae carniolicae (1782).

 

 

Hacquets troldurt, nær Kasereck, Grossglockner, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis hoffmeisteri
Stængel op til 60 cm høj, men ofte meget lavere, nedre blade stilkede, indtil 15 cm lange, de øvre siddende, meget mindre, smalt elliptiske, dybt fligede og tandede. Blomsterstanden er en endestillet klynge, krone gul, bleggul eller undertiden cremefarvet, med et markant, slankt, indtil 5 cm langt kronrør, meget længere end det op til 2 cm lange, opsvulmede, papiragtige bæger, som har tandede flige. Kronbladene danner en klokkeformet, nikkende hætte, øvre og nedre læbe ens, afrundede, og omgiver det lanke slanke næb, der er cirkelformet krummet, nedre flige små, trekantede.

Denne plante vokser i ret fugtige områder af Himalaya i højder mellem 2500 og 4500 m, fra Himachal Pradesh mod øst til det østlige Nepal.

Den minder en del om P. bicornuta (ovenfor), men blomsterne er ikke kugleformede, og den vokser på meget fugtigere steder.

Artsnavnet blev givet til ære for den tyske læge og botaniker Werner Friedrich Hoffmeister (1819-45), der ledsagede sin ven, Prins Friedrich Wilhelm Waldemar af Preussen (1817-49) som personlig læge på en ekspedition til Indien 1845-46. Han blev dræbt i Punjab under en kamp med sikher. Hoffmeister indsamlede talrige planter på ekspeditionen, hvoraf mange var nye for videnskaben. Hans materiale blev offentliggjort i 1853 under titlen Die Botanischen Ergebnisse der Reise seiner königl. Hoheit des Prinzen Waldemar von Preussen in den Jahren 1845 und 1846 (‘Botaniske resultater af Hans Kongelige Højhed Prins Waldemar af Preussens rejse i årene 1845 og 1846’).

 

 

Pedicularis hoffmeisteri, Rohtang-passet, Himachal Pradesh, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis lanata Uld-troldurt
Denne uldhårede plante er udbredt i Alaska, det nordlige Canada, samt det nordøstlige Sibirien, mod syd til det nordøstlige Kina.

Den bliver op til 20 cm høj, stængel opret, blade spredte, med en op til 3,5 cm lang, vinget stilk, bladplade snitdelt, indtil 5 cm lang og 6 mm bred, udstående, linjeformet eller omvendt lancetformet i omrids, næsten glat, til tider håret. Blomsterstanden er et tæt, endestillet, cylinderformet aks, op til 9 cm langt og 4 cm bredt, forlænget under frugtsætning, dækblade grønne eller rødlige, tandede, bægerblade 5, purpurfarvede, sammenvoksede, indtil 7 mm brede, kronblade 5, sammenvoksede, lyserøde eller lyserøde med purpur skær, øvre læbe danner en 2-fliget hjelm, nedre læbe 3-fliget.

Trods deres indhold af giftige glykosider græsses denne art og P. capitata (ovenfor) til tider af rensdyr (Rangifer tarandus).

Artsnavnet er afledt af latin lana (‘uld’), hvilket sigter til plantens tætte dække af lådne hår.

 

 

Uld-troldurt, fotograferet nær Anadyr Lufthavn, Chukotka, nordøstlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis longiflora
Denne plante er allestedsnærværende i fugtige enge og langs søbredder i tørre egne, hvor den ofte danner store bestande. Den er udbredt fra Turkmenistan, Uzbekistan og Kazakhstan mod øst gennem Mongoliet til det sydlige Sibirien, og derfra mod syd gennem den tibetanske højslette og det nordlige Kina til Pakistan, Ladakh, Nepal, Bhutan og Yunnan-provinsen, voksende i højder mellem 2100 og 5300 m.

Den er normalt under 10 cm høj, undertiden op til 18 cm. Grundbladene danner en roset, bladstilk op til 2 cm lang, bladplade indtil 3 cm, lancetformet eller smalt aflang, snitdelt, med tandede indtil 5 mm lange flige, stængelblade mindre. Blomsterne, som er samlet i en endestillet klynge, er guldgule, ofte med kastanjefarvede striber på den nedre læbe, kronrør meget langt og slankt, indtil 5 cm, håret, den øvre læbe ender i et indtil 6 mm langt, krummet næb.

Et afkog af planten anvendes lokalt som vanddrivende middel, blomsterne mod for megen varme og vand i kroppen, samt mod lever- og galdeblærebetændelse.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med lange blomster’, hvilket sigter til det lange kronrør.

 

 

Pedicularis longiflora er meget almindelig i Ladakh, nordlige Indien. Disse billeder viser en alpin eng med tusinder af blomster, fotograferet nær landsbyen Honupatta. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pedicularis longiflora har ofte kastanjefarvede striber på den nedre læbe. – Tso Kar, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis megalantha
Stængel opret, kraftig, variabel i længde, mellem 10 og 60 cm høj, grundblade langstilkede, indtil 25 cm lange og 3,5 cm brede, linjeformede eller aflange, snitdelte, med 7-12 tandede segment-par, stængelblade få, mindre. Blomsterstanden er et endestillet hoved eller aks, undertiden op til 30 cm langt, bæger oppustet, sædvanligvis håret, kølet, med nerver og 5 flige, krone lyserød, mørkerød eller purpurrød, kronrør indtil 7 cm langt, næb slankt, krummet, op til 1,4 cm langt, nedre læbe 3-fliget, indtil 2,5 cm bred.

Arten er udbredt i Himalaya, fra Uttarakhand mod øst til Bhutan og det sydøstlige Tibet, voksende i højder mellem 2300 og 4300 m.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk mega (‘stor’) og anthos (‘blomst’) – et passende navn for denne art.

 

 

Pedicularis megalantha er meget almindelig i den øvre del af Rolwaling-dalen, centrale Nepal, hvor disse billeder blev taget. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pedicularis megalantha, mellem Magingoth og Gopte, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pedicularis megalantha, Riverside, Langtang-dalen, Langtang Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis oederi Oeders troldurt
En lav plante, indtil 20 cm høj, men normalt mindre, stængel rødlig, håret, de fleste blade er grundblade med en op til 5 cm lang stilk, bladplade linjeformet, indtil 10 cm lang og 7 mm bred, dybt snitdelt med 10-30 tandede segment-par, som sidder meget tæt sammen. Blomsterstand endestillet, op til 10 cm lang, dækblade tæthårede, bæger indtil 1,2 cm langt, krone stærkt gul på den øvre læbe, ofte med rød eller purpurfarvet spids, nedre læbe gullig-hvid, undertiden med purpurfarvede pletter, 3-fliget, indtil 2 cm bred. Den øvre læbe er uden næb.

Denne art er vidt udbredt i subarktiske og tempererede egne på den nordlige halvkugle, men mangler i det østlige Nordamerika. Sydgrænsen for udbredelsen er det nordlige Balkan, Himalaya, det sydvestlige Kina, Japan og South Dakota. I Centralasien vokser den i højder mellem 2600 og 5400 m.

Artsnavnet hædrer den tyske botaniker, læge og økonom Georg Christian Edler von Oldenburg Oeder (1728-91), der var ansat som Professor botanices regius (kongelig professor) i København, hvor han var ansvarlig for anlæggelsen af en ny botanisk have. Fra 1753 ledte han publikationen af storværket Flora Danica, som var planlagt til at dække alle planter i danske områder, inklusive Schleswig-Holstein, Oldenburg-Delmenhorst, Norge, Færøerne og Grønland. Oeder rejste vidt omkring i Norge 1758-60.

 

 

Oeders troldurt, Dole, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis palustris Eng-troldurt
Denne art vokser i sumpede enge og moser og er udbredt i hele Europa (med undtagelse af Island og nogle områder omkring Middelhavet), mod øst til det centrale Sibirien, Kazakhstan, Xinjiang og Mongoliet, samt i det nordøstlige Canada, øst for Hudson-bugten. Den er vidt udbredt i Danmark, men er ikke almindelig.

Stængel mangegrenet, normalt opret, indtil 60 cm høj, blade spredte eller modsatte, kortstilkede, trekantet-lancetformede eller linjeformede, snitdelte, margin kruset og tandet. Blomsterstanden er en tæt endestillet klase, dækblade bladlignende, blomster kortstilkede, bæger afrundet og tandet, krone rød eller purpurrød, sjældent hvid, indtil 2,5 cm lang, kronbladene sammenvoksede til et rør, øvre læbe lidt kortere end den nedre.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vokser i sumpe’.

 

 

Eng-troldurt, fotograferet i Tingvad Kær nord for Århus, hvor der findes en stor bestand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Eng-troldurt, Fanø. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis pectinata
Stængel opret, indtil 70 cm høj, ugrenet, glat eller til tider med 4 længdegående striber af hvide hår, blade op til 8 cm lange, siddende i kranse, stilkede, lancetformede, snitdelte, undertiden dobbelt snitdelte, flige tandede. Blomsterstanden er et endestillet, håret aks, blomster indtil 2 cm lange, lyserøde, med et seglformet, snoet, purpurfarvet næb, kronrør kort.

Denne art er udbredt fra Pakistan mod øst til det vestlige Nepal, voksende i højder mellem 2400 og 4000 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘kæmmet’, hvilket sigter til bladene, hvis segmenter sidder som takkerne på en kam.

 

 

Pedicularis pectinata, Rohtang-passet, Himachal Pradesh, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis punctata
Denne plante kendes nemt på blomsterne, som er lyserøde eller røde med en stor hvid plet i svælget, samt et langt, snoet næb, der brat bliver tykkere nær basis. De sidestillede flige på nedre læbe står ud til siden som et par store ører, og hele blomsten er ikke ulig hovedet af en elefant, som vifter med ørerne. Blomsterstanden er et kort og tæt aks, kronrør op til 2 cm langt, nedre læbe indtil 1,5 cm i tværmål. Der er adskillige op til 40 cm lange stængler, blade aflange eller elliptiske i omrids, snitdelte, flige fint tandede.

Den forekommer fra det østlige Afghanistan og det nordlige Pakistan mod øst til Uttarakhand, voksende i højder mellem 2700 og 4500 m.

Artsnavnet sigter til den hvide plet i svælget.

 

 

Pedicularis punctata, Honupatta, Ladakh, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis recutita Brunrød troldurt
Denne plante kendes nemt på blomsterstanden, et tæt aks med talrige mørkt purpurrøde blomster. Stænglen er frisk-grøn eller rødlig, opret eller opstigende, glat, indtil 60 cm høj, blade modsatte, snitdelte, med lancetformet omrids, de nedre langstilkede, til 10 cm lange og 1 cm brede, de øvre mindre, siddende, ofte med purpurfarvet skær. Dækblade kortere end blomsten, de nedre snitdelte, purpurgrønne, de øvre 3-delte eller helrandede, mørkt purpurfarvede. Bægerbladene er hårede, kronen purpurrød eller mørkt purpurfarvet, indtil 2 cm lang, den øvre læbe lige og med næb, meget længere end den nedre læbe.

Arten findes kun i Alperne, fra Frankrig mod øst til Østrig og Slovenien, hvor den vokser i græsklædte områder på kalkbund i højder mellem 1000 og 2700 m.

 

 

Brunrød troldurt, Turracher Höhe, Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis rhinanthoides
I lighed med P. punctata (ovenfor) ligner blomsten af denne art et hovedet af en elefant, som vifter med ørerne, men dens farve er blegt lyserød, hvidlig eller undertiden purpurfarvet, og næbbet er altid mørkt purpur.

Der er ofte adskillige op til 30 cm lange stængler, normalt oprette, ugrenede, mørke, skinnende, grundblade stilkede, aflange i omrids, snitdelte til 9-12 ovale, tandede segmenter, stængelblade få, mindre. Blomsterstanden er en kort klase, op til 8 cm lang, dækblade minder om stængelbladene, bæger grønt, indtil 1,5 cm langt, med længdegående nerver og små purpurfarvede prikker. Det slanke kronrør er dobbelt så langt som bægeret, næb op til 1 cm langt, nedre læbe indtil 2,8 cm i tværmål.

Denne art er vidt udbredt, fra Kazakhstan, Kirgisien og Tajikistan mod øst til Mongoliet, det sydlige Sibirien og det nordvestlige Kina, mod syd gennem det Tibetanske Højland til Pakistan, Himachal Pradesh og Yunnan-provinsen. I Himalaya vokser den i højder mellem 3300 og 4800 m.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk rhinos (‘næse’), anthos (‘blomst’) og oid (‘ligner’), hvilket sigter til det snabel-lignende næb.

 

 

Pedicularis rhinanthoides, Lossar, Spiti, Himachal Pradesh, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis rosea Rosenrød troldurt
En lille plante, stænglen op til 15 cm høj, håret, mere eller mindre purpurfarvet, næsten alle blade er grundblade, snitdelte, aflange eller lancetformede i omrids, indtil 8 cm lange, stænglen undertiden med 1-3 mindre blade. Blomsterstanden er et kort, mere eller mindre hovedformet aks, kronen indtil 1,8 cm lang, lyserød eller lilla. Denne art ligner meget næb-troldurt (nedenfor), men har mere slanke blade, og blomstens øverste læbe har intet næb.

Denne art er udbredt i Pyrenæerne og Alperne, mod øst til Østrig og Slovenien, samt i de Dinariske Alper, voksende i græsklædte områder i højder mellem 1900 og 2700 m. Den er opdelt i to underarter, rosea, der forekommer fra Liechtenstein og det nordøstlige Italien mod øst, samt allionii, der findes fra Pyrenæerne mod øst til Schweiz og det nordvestlige Italien.

Underarten allionii blev navngivet til ære for den italienske læge og botaniker Carlo Allioni (1728-1804), professor i botanik ved universitetet i Turin. Hans vigtigste værk er Flora Pedemontana, sive enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii, fra 1755, som behandler plantelivet i Piedmont. I værket angives 2813 arter, hvoraf de 237 førhen havde været ukendte.

 

 

Rosenrød troldurt, underarten rosea, Col du Bous, Marmolada, Dolomiterne, Italien. På billedet ses også tue-limurt (Silene acaulis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rosenrød troldurt, underarten allionii, Col de l’Iseran, Frankrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis rostrato-capitata Næb-troldurt
Denne plante har navn efter det indtil 5 mm lange næb på blomstens øverste læbe. Denne karakter adskiller den fra den lignende rosenrød troldurt (ovenfor), og dens blade er også større og mørkere.

Stængel opstigende, indtil 20 cm høj, med 2 længdegående striber af hvide hår, blade lancetformede i omrids, dobbelt snitdelte, glatte, i reglen mørkt purpurfarvede, indtil 9 cm lange og 2 cm brede. Blomsterstanden er et kort aks, dækbladene minder om stængelbladene, bæger smalt klokkeformet, indtil 9 mm langt, krone op til 2,2 cm lang, stærkt lyserød, undertiden purpurfarvet på den øvre læbe, kronrør cylinderformet, en smule længere end bægeret.

Den er udbredt i den østlige del af Alperne, fra det østlige Schweiz mod øst til de Juliske Alper og Karpaterne, voksende på kalkrig bund i græsklædte områder og på grusede skrænter, i højder mellem 1200 og 2800 m.

Artsnavnet er afledt af latin rostrum (‘næb’), caput (‘hoved’), samt atus, en endelse, der danner tillægsord, hvilket sigter til den tætte blomsterstand, som består af blomster med næb.

 

 

Næb-troldurt, Passo Gardena, Dolomiterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Næb-troldurt, Grossglockner, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis rostrato-spicata Kødfarvet troldurt
Stængel opret eller opstigende, indtil 45 cm høj, glat forneden, dunet nær blomsterstanden. Blade snitdelte, stilkede, lancetformede i omrids, glatte, til 8 cm lange og 2 cm brede, ofte oprette langs stænglen. Blomsterstanden er en lang, endestillet, temmelig åben klase, der rummer mellem 10 og 20 kød- eller purpurfarvede blomster. Kronen op til 1.6 cm lang, den øvre læbe sædvanligvis med et langt næb.

Denne plante vokser i græsklædte områder på kalkholdig bund, fra det østlige Frankrig mod øst til Østrig og den nordlige del af Balkan.

Artsnavnet er afledt af latin rostrum (‘næb’), spica (‘aks’), samt atus, en endelse, der danner tillægsord, hvilket sigter til blomsterstanden, som består af blomster med næb.

 

 

Kødfarvet troldurt, Col du Mt. Cenis, Frankrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis sceptrum-carolinum Kongescepter
Denne statelige plante er vidt udbredt i Eurasien, fra arktiske områder mod syd til Tyskland, Rumænien, Kazakhstan, Mongoliet og Korea, og fra Norge og Tyskland mod øst til Stillehavskysten.

Den fandtes tidligere i Vestjylland, hvor den første gang blev fundet i 1861 i et pilekrat ved Karstoft Å. Desværre blev voksestedet ødelagt ved kratrydning. I 1925 blev den genfundet på en nærliggende eng, som blev fredet i 1934. Fredningen bestod desværre i, at man – i den bedste hensigt – lod driften af engen indstille, hvilket var en total misforståelse af artens krav til voksested. Området groede til, og den lyskrævende art blev sidst set i 1949. (Kilde: roedliste.au.dk)

Stænglen er ofte op til 60 cm høj, undertiden til 1 m, grøn eller mørkt purpurfarvet, de langstilkede grundblade danner en roset, bladplade omvendt lancetformet eller aflang i omrids, indtil 30 cm lang og 4 cm bred, snitdelt, med 7-17 par ovale eller aflange segmenter, stængelblade få, mindre. Blomsterstanden er ofte over 20 cm lang, bestående af falske kranse, dækblade bredt ovale, bæger op til 1,5 cm langt, med tandede flige, krone gul, sædvanligvis med purpurrød spids, rørformet, krummet, indtil 3 cm lang, med sammenvoksede læber.

Artens svenske navn Kung Karls spira betyder ’Kong Karls scepter’, hvor ’scepter’ sigter til den ranke, lige blomsterstand. Planten fik dette navn af den svenske naturhistoriker og sprogforsker, professor i medicin og rektor på universitetet i Uppsala, Olof Rudbeck den Yngre (1660-1740), som var pioner inden for botanik og ornitologi. Navnet var en hyldest til Kong Karl d. 12. (1682-1718) efter sejrene i slagene ved Narva i Estland 1700 og ved Riga i Letland 1701. (Kilde: linnaeus.nrm.se)

Det latinske artsnavn er en direkte oversættelse af det svenske navn og skyldes den berømte naturhistoriker Carl von Linné (1707-78).

 

 

Kongescepter er ret almindelig i det nordlige Skandinavien og Finland. Denne blev fotograferet på Varanger-halvøen i Norge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis scullyana
Stængelhøjden hos denne art varierer meget, fra 6 til 50 cm, blade op til 10 cm lange, linjeformede i omrids, snitdelte med talrige groft tandede flige. Blomsterstanden er en endestillet klynge af bleggule eller hvide blomster, indtil 4 cm lange og 3 cm i tværmål, med krummet, ofte purpurfarvet næb, bæger indtil 2 cm langt, med uens flige, kronrør af omtrent samme længde som bægeret.

Den vokser i højder mellem 3300 og 4800 m, fra det vestlige Nepal mod øst til Sikkim.

Artsnavnet blev givet til minde om en botaniker, J. Scully, som indsamlede planter i Himalaya i 1870’erne. Bortset fra det har jeg ikke kunnet finde oplysninger om ham.

 

 

Pedicularis scullyana, Ngegang Kharka (4200 m), øvre del af Langtang-dalen, centrale Nepal. En pileurt-art (Bistorta) er også til stede. I baggrunden ses Langtang Lirung-gletscheren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis sylvatica Mose-troldurt
Mose-troldurt minder om eng-troldurt (P. palustris, ovenfor), men i modsætning til denne er den lav og ugrenet, eller kun grenet fra grunden. Blomsterne er blegere, og det opsvulmede bæger er mere grønligt.

Den er hjemmehørende i størsteparten af Europa, med undtagelse af Balkan-landene, Finland og Rusland. Den findes også i Marokko, og er blevet indført til New Foundland. Den vokser generelt på mere sur jordbund end eng-troldurt og træffes oftest i hedemoser. I Danmark er den mest almindelig i Nord- og Vestjylland.

Den engelske urtelæge Nicholas Culpeper (1616-54) fortæller, at “mose-troldurt regnes for gavnlig til helbredelse af fistler [en abnorm forbindelse mellem to hulrum, fx blodkar eller tarme] og hule mavesår, og til at stoppe strømmen af væske imellem dem, samt blødninger fra dem, idet den koges i portvin og derpå drikkes.”

Artsnavnet betyder ‘vokser i skove’, afledt af latin silva (‘skov’) – et underligt navn på denne plante, der mest træffes i hedemoser.

 

 

Mose-troldurt, Fanø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 
Pedicularis trichoglossa
Blomsterne hos denne art er yderst karakteristiske, idet den øvre læbe har et tæt dække af røde eller purpurfarvede hår.

Stængel op til 60 cm høj, stribet, tæthåret, størsteparten af hårene i to længdegående rækker op langs stænglen, blade siddende og stængelomfattende, hårede, linje- eller lancetformede, indtil 7 cm lange og 1,5 cm brede, snitdelte med 20-25 par flige, margin dobbelt-tandet. Blomsterstanden er en endestillet klase, op til 18 cm lang, bæger indtil 1,6 cm langt, tæthåret, 5-fliget, kronrør indtil 1 cm langt, kronblade purpurrøde eller meget mørkt purpur, næb slankt, krummet, i lighed med den nedre læbe glat.

Den vokser i højder mellem 3000 og 5000 m i Centralasien, fra Qinghai og Sichuan mod syd til Yunnan, det sydøstlige Tibet og det nordlige Myanmar, og derfra mod vest til Uttarakhand.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk thrix (‘hår’) og glossa (‘tunge’), hvilket sigter til den hårede øvre læbe.

 

 

Pedicularis trichoglossa, Yumthang-dalen, nordlige Sikkim. (Foto copyright © by Ajai Saxena)
 

 

Pedicularis trichoglossa, mellem Na og Tso Rolpa, øvre del af Rolwaling-dalen, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pedicularis verticillata Kransbladet troldurt
En ret lav plante, stængler normalt under 20 cm høje, undertiden op til 35 cm, oprette, med 4 stærkt hårede, længdegående rækker. De langstilkede blade er dels grundblade, dels siddende i kranse op ad stænglen, snitdelte, aflange eller lancetformede i omrids, indtil 3 cm lange og 1,2 cm brede. Blomsterstanden er en temmelig kort og tæt endestillet klase, bægerblade ovale, rødlige, indtil 6 mm lange, krone varierende fra lyserød til mørkt purpurfarvet, op til 1,6 cm lang, den nedre læbe med 3 store flige og hvide striber nær svælget.

Denne art er udbredt fra Kola-halvøen mod øst langs den arktiske kyst til Stillehavet, og derfra mod syd til Kazakhstan, Kina og Japan. Den er også hjemmehørende i Alaska og det nordvestlige Canada, samt i bjergområder i Mellem- og Sydeuropa, fra Pyrenæerne gennem Alperne til Karpaterne og Tatra-bjergene, på Balkan, samt i Ukraine.

Den vokser især på kalkholdig jord, i Mellemeuropa i højder mellem 900 og 3000 m, i Centralasien op til omkring 4400 m.

Artsnavnet er latin og betyder’ med kranse’, hvilket sigter til, at stængelbladene sidder i kranse.

 

 

Kransbladet troldurt er meget almindelig i Alperne, her fotograferet på Col de l’Iseran, Frankrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kransbladet troldurt, Passo Gardena, Dolomiterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rhinanthus Skjaller
Der hersker stor uenighed om antallet af arter i denne slægt, da de varierer meget og er vanskelige at skelne fra hinanden. De fleste autoriteter regner med mellem 30 og 40 arter, som er udbredt i Europa, det nordlige Asien og Nordamerika, heraf størsteparten i Europa. Disse planter vokser især i græsklædte områder, hvor de ofte optræder i mængde. Blomsterne besøges meget af humlebier (Bombus).

Navnet skjaller sigter i lighed med to andre folkenavne på disse planter, rassel og skralde, til de tyndvæggede kapsler, som er omgivet af et tørt, hindeagtigt bæger. Når det blæser, rasler frøene inde i frugterne. Slægtsnavnet kommer af oldgræsk rhinos (‘næse’) og anthos (‘blomst’), hvilket hentyder til den næse-lignende øvre læbe i blomsten.

 

Rhinanthus major Stor skjaller
Denne plante, også kaldt for R. angustifolius eller R. serotinus, vokser i græsklædte områder i størsteparten af Europa, mod øst til det østlige Sibirien, mod syd til Middelhavet, Tyrkiet, Iran, Kazakhstan og Mongoliet. Den er meget almindelig i Danmark.

Stængel opret, grenet eller ugrenet, indtil 40 cm høj, men oftest meget lavere, blade modsatte, lancetformede eller ovale, siddende, indtil 5 cm lange og 1 cm brede, margin med butte tænder. Blomsterstanden er en endestillet, åben klase, dækblade rhombeformede eller trekantede, bæger opsvulmet under frugtsætning, indtil 2 cm langt, som ungt med hvide hår, senere næsten glat, krone indtil 2 cm lang, stærkt gul, kronrør let krummet, støvbærere violette, udragende.

Artsnavnet er latin og betyder ‘større’ (end liden skjaller, R. minor).

 

 

Eng i Tingvad Kær nord for Århus med en stor bestand af stor skjaller, foruden bidende ranunkel (Ranunculus acris), maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis), almindelig syre (Rumex acetosa) og lancetbladet vejbred (Plantago lanceolata). I baggrunden ses kvægbidte tjørne (Crataegus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor skjaller, fotograferet på Fanø. På billedet ses også eng-rapgræs (Poa pratensis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Striga
En slægt med omkring 53 arter, hjemmehørende i næsten hele Afrika, på den Arabiske Halvø, Madagascar og det Indiske Subkontinent, samt i det sydlige Kina, Sydøstasien, og det nordlige Australien. Disse planter snylter på græsrødder, bl.a. på adskillige kornarter.

Slægtsnavnet er en latinsk betegnelse på en ond ånd. I lighed med det engelske navn witchweed (‘hekseurt’) sigter det til de mystiske, tørkelignende symptomer, bl.a. nedvisning, som ses på Striga-inficerede planter, selv inden parasitten kommer til syne.

 

Striga asiatica
Denne art menes at være hjemmehørende i Afrika og det sydlige Asien, men det er ikke helt sikkert. I dag er den udbredt i størstedelen af Afrika og Arabien, på Madagascar og det Indiske Subkontinent, samt i Sydøstasien, Ny Guinea, Australien og det østlige USA, men er indslæbt til USA og måske også andre steder. Den gør alvorligt skade på afgrøder som sorghum, hirse, majs, ris og sukkerrør, specielt blandt fattige bønder i Afrika.

Stængel opret, grøn, indtil 60 cm høj, men normalt under 30 cm, blade næsten modsatte, smalt lancetformede, indtil 3 cm lange. De stilkløse blomster, som sidder i bladhjørnerne, er indtil 1,5 cm i tværmål, med 2-læbet krone, farve variabel, rød, lyserød, purpurfarvet, orange, gul eller hvid.

 

 

Striga asiatica, observeret nær Kilwa Kisiwani, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Santalaceae Sandeltræfamilien
Førhen blev en mængde snyltere på træer alle kaldt for misteltén, placeret i familien Viscaceae. Omfattende genetiske studier har imidlertid medført, at denne familie er blevet nedlagt, og mange af dens arter er blevet overført til denne familie.

 

Dendrophthora
En neotropisk slægt med omkring 130 arter, som er nært beslægtet med Phoradendron (nedenfor). Disse planter er hjemmehørende fra det sydlige Mexico og Caribien mod syd til Peru og Bolivia.

 

Dendrophthora costaricensis
Denne art er udbredt i bjergegne mellem 1100 og 3500 meters højde, fra det sydlige Mexico mod øst til Columbia og Ecuador.

En opret, mangegrenet busk med stribede, grove grene, blade ovale eller spatelformede, med meget kort stilk eller stilkløse, spids afrundet. Blomsterstandene sidder i aks fra bladhjørnerne, op til 2 cm lange, hver med 18-40 små blomster. Den modne frugt er hvid og kuglerund.

Artsnavnet hentyder til Costa Rica, hvor denne plante er ret almindelig.

 

 

Dendrophthora costaricensis, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoradendron Leafy mistletoe
Denne store slægt af mistelténe, omkring 270 arter, er udbredt i varmere egne af Amerika, fra det centrale og sydlige USA mod syd til det nordlige Argentina, med størst diversitet i Amazon-bækkenet.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk phore (‘bærer’) og dendron (‘træ’), altså ’båret på et træ’, hvilket hentyder til slægtens epifytiske levevis. Navnet skyldes Thomas Nuttall (1786-1859), en engelsk trykker, der rejste til USA i 1808. Kort efter ankomsten mødte han botanikeren Benjamin Barton (1766-1815), der fremkaldte en stærk interesse for naturen i ham. Gennem de følgende år, indtil 1841, foretog Nuttall adskillige ekspeditioner i Amerika, og talrige planter og dyr er opkaldt efter ham.

Phoradendron-blomster er grønlige og meget små, kun 1-3 mm i diameter. Frugterne og deres spredning er nøjagtigt som hos Viscum (nedenfor). De er en yndet føde for silkemonarker (Phainopepla).

Disse planter kan til tider reducere produktionen af frugt og nødder temmelig voldsomt. Løv og bær hos nogle af arterne er giftige.

 

Phoradendron californicum Mesquite-misteltén
Denne art, som også kaldes for ørken-misteltén, er udbredt i Mohave- og Sonora-ørkenerne i det sydlige Californien, Nevada og Arizona, samt i de mexikanske stater Sonora, Sinaloa og Baja California, voksende op til højder omkring 1400 m.

Den snylter på et bredt udsnit af træer og buske, deriblandt mesquite (Prosopis), ørken-jerntræ (Olneya tesota), katteklo-akacie (Senegalia greggii), palo verde (Parkinsonia), samt ørken-vrietorn (Condalia).

En busk op til 1 m i tværmål, opret eller udbredt, grene grønne, rødlige eller purpurfarvede, hårede som unge, senere glatte, blade under 2 mm lange, presset fladt ned mod grenene. De tørrer hurtigt ind og bliver skælagtige. De gullige blomster kommer frem om vinteren. Bærrene er kugleformede, glatte, indtil 5 mm i diameter, hvide, lyserøde eller rødlige, mere eller mindre gennemsigtige ved modning.

Tidligere blev bærrene konsumeret af indfødte folkeslag, som høstede dem ved at brede et tæppe ud under planten, hvorefter de slog på den med kæppe.

 

 

Frugtbærende mesquite-misteltén ved siden af en Mohave-yucca (Yucca schidigera), Joshua Tree Nationalpark, Californien. Klippeformationen i baggrunden, som kaldes Split Rock (’Den Spaltede Klippe’), består af eroderet monzo-granit. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne busk i Mohave National Preserve, Californien, er alvorligt angrebet af mesquite-misteltén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mesquite-misteltén med modne bær, Colossal Cave Mountain Park, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bær af mesquite-misteltén med regndråber, Joshua Tree Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoradendron juniperinum Enebær-misteltén
Som dens navn siger, snylter denne art på ene-arter (Juniperus), men ses også sjældent på piñon-fyr (Pinus edulis) eller flodceder (Calocedrus decurrens). Den er hjemmehørende i det vestlige USA, fra Oregon og Californien mod øst til Colorado og Texas, samt i de mexikanske stater Chihuahua og Sonora, voksende i højder mellem 1700 og 2600 m.

En busk indtil 80 cm høj/lang, opret eller hængende, sædvanligvis kun forveddet ved basis, grene grønne, glatte, blade meget små, skælagtige, blomster grønne, meget små, frugt op til 4 mm i diameter, hvid eller lyserød, glat.

Tidligere blev bærrene spist af lokale stammefolk, mens bladene blev benyttet til té, samt til behandling af diverse lidelser, bl.a. mavepine, til at få trætte muskler til at slappe af, samt til at mindske blødninger efter fødsler.

 

 

Denne ene i Prescott National Forest, Arizona, er kraftigt inficeret med enebær-misteltén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nærbillede af enebær-misteltén, Prescott National Forest, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne enebær-misteltén i Zion Nationalpark, Utah, er fyldt med hvidlige bær. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoradendron villosum Ege-misteltén
Denne plante, som også kaldes for Stillehavs-misteltén, er begrænset til Oregon og Californien. Den snylter især på egetræer (Quercus), men kan også træffes på mange andre løvtræer og buske, bl.a. manzanita (Arctostaphylos), platan (Platanus) og pil (Salix).

Den er en busk med oprette grågrønne eller gulgrønne, indtil 1 m lange grene, blade modsatte, indtil 3 cm lange og 1,5 cm brede, dunhårede, blomster meget små, bær kugleformede eller ovale, op til 4 mm lange, blegt lyserøde.

Artsnavnet betyder ‘håret’, hvilket hentyder til det tætte dække af dunhår på bladene.

 

 

Disse popler (Populus) nær Lake Isabella, Californien, er alvorligt angrebet af ege-misteltén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede vokser ege-misteltén på en californisk platan (Platanus racemosa), Cleveland National Forest, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her vokser ege-misteltén på en blå-eg (Quercus douglasii), Cache Creek Wilderness Area, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nærbillede af ege-misteltén i morgenlys, Santa Rosa-bjergene, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viscum Ægte mistelténe
Denne slægt med omkring 110 arter er hjemmehørende i Europa, Afrika, Asien og Australien. Frugten er et hvidt, gult, orange eller rødt bær, som indeholder et eller flere frø, indkapslet i en særdeles klæbrig masse. Frøene spredes af fugle, enten gennem deres gødning eller ved at de fjerner et frø fra næbbet ved at gnide det af på en gren. Frøene er giftige for mennesker.

Navnet misteltén kommer af oldgermansk mist (’gødning’) og tan (’kvist’), altså ’kvisten i gødningen’, hvilket levende beskriver, hvordan frø af disse planter spirer i en klat gødning, som en fugl har efterladt på en gren. Folkenavnet heksekost skyldes plantens lighed med ’heksekostene’ på birketræer, og vintergrøn hentyder til, at arten er stedsegrøn. Det sydslesvigske navn marentaken kommer af mare, som angiver et væsen, der giver mareridt, og taken, som er et tysk dialektord for kvist. Det sagdes, at planten kunne beskytte mod mareridt.

 

 

En uidentificeret misteltén-art (Viscum), Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viscum album Europæisk misteltén
Denne art findes i størsteparten af Europa, bortset fra højt mod nord, og er endvidere udbredt i det nordvestlige Afrika og gennem Mellemøsten til den vestlige del af Himalaya.

En buskagtig plante, som danner tætte klynger, grene op til 1 m lange, blade modsatte, stedsegrønne, smalt spatelformede, kødfulde, glatte, gullig-grønne, indtil 8 cm lange og 3 cm brede, blomster gullig-grønne, op til 3 mm i tværmål. Frugten er et hvidt eller gulligt bær, somme tider op til 1 cm i diameter.

For de keltiske offerpræster, druiderne, symboliserede de mistelténe, der voksede på de hellige egetræer, egenes kraft, og den indgik i deres religiøse ceremonier. Misteltén blev kun indsamlet, når druiderne havde haft syner, som ledte dem til planten.

Ved nytår vandrede unge mænd, bærende på grene af misteltén, rundt og proklamerede det nye års komme. Denne skik blev sandsynligvis overtaget af briterne, og selv efter indførelsen af kristendommen blev den bevaret i en anden form. Nytårsaften skar man grene af misteltén, pyntede dem med frugter og farverige bånd og hængte dem op under loftet omkring midnat. Herefter ledte de unge mænd de unge piger hen under mistelténen og ønskede dem godt nytår med et kys. I Danmark blev denne skik flyttet til juleaften i stedet.

I Bretagne er et folkeligt navn på planten Herbe de la Croix. Efter legenden blev korset, som Kristus blev korsfæstet på, fremstillet af misteltén-træ, hvilket bevirkede, at arten blev degraderet til at være en parasit.

I den nordiske mytologi var den gode gud Balder, søn af Odin og Frigg, plaget af ildevarslende drømme, så hans moder fik alle levende væsener og døde genstande til at love, at de ikke ville harme ham. De andre guder afprøvede løftet ved at skyde pile og kaste sten på ham, men han forblev uskadt. Frigg havde imidlertid glemt at tage mistelténen i ed. Dette var blevet bemærket af den snu og onde Loke, som skar en pil af misteltén og overtalte Balders blinde broder Höðer til at affyre den mod ham, hvorved han blev dræbt.

Førhen fremstillede man i hele artens udbredelsesområde en fuglelim af mistelténens bær, som anvendtes til at fange drosler og andre småfugle med – en praksis, som stadig finder sted i Mellemøsten og Himalaya. Det danske folkenavn fuglelim hentyder til denne anvendelse. Sæbe blev produceret af bærrene i 1800-tallet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘hvid’, hvilket sigter til bærrenes farve.

 

 

Misteltén, Lac de Grand Lieu, Loire Atlantique, Frankrig. Et billede af en stor bestand ses øverst på siden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viscum coloratum Kinesisk misteltén
Denne art er hjemmehørende fra Ussuriland i det sydøstlige Sibirien mod syd til Korea, Japan, det østlige Kina og Taiwan.

En mangegrenet busk, grene runde, op til 80 cm lange, blade mest modsatte, kortstilkede, bladplade elliptisk eller aflang, læderagtig, indtil 7 cm lang og 2 cm bred, med but spids. Blomsterstandene er endestillede, hanlige blomster i klaser, normalt med 3 blomster, op til 2 mm i diameter, hunlige i aks med 3-5 blomster, bær rødt, gulligt eller orange, kugleformet, indtil 8 cm i diameter.

Artsnavnet hentyder sandsynligvis til de farvestrålende bær.

 

 

Kinesisk misteltén er ganske almindelig i Taiwan. På disse billeder snylter den på Taiwan-el (Alnus formosana) nær Wushe, centrale Taiwan (øverst), i Taroko-kløften (næstøverst), samt i Dasyueshan National Forest. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

 

(Oprettet januar 2019)

 

(Sidst revideret marts 2024)