Fugle i Costa Rica og Guatemala

 

 

En han af rødbenet honningsuger (Cyanerpes cyaneus) suger nektar i blomster af Stachytarpheta frantzii, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bådnæbshejre (Cochlearius cochlearius), Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Montezuma-oropendola (Psarocolius montezuma) er i færd med at rense sine knaldgule halefjer, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række fuglearter, som jeg observerede under et 7 uger langt ophold i Guatemala oktober-december 1998, samt en måneds ophold i Costa Rica januar-februar 2012.

Familier, slægter og arter er præsenteret i alfabetisk rækkefølge. Nomenklaturen følger i store træk IOC World Bird List (worldbirdnames.org). Etymologien er oftest hentet fra J.A. Jobling 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, London.

Hvis du finder fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

Accipitridae Høge, ørne, etc.
Denne store familie, som omfatter omkring 66 slægter og ca. 250 arter af rovfugle, fra små til store, er udbredt i hele verden, med undtagelse af Antarktis.

 

Buteo Våger
En slægt med omkring 28 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis. Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på musvågen (Buteo buteo).

 

Buteo magnirostris Tyknæbbet våge
For tiden er 12 underarter af denne ret lille våge anerkendt. Den er en af de mest almindelige rovfugle i Latinamerika og lever i et bredt udsnit af habitater, fra det østlige og sydlige Mexico mod syd til Sydamerika øst for Andes, så langt mod syd som det nordlige Argentina.

Artsnavnet er afledt af latin magnus (‘stor’) og rostrum (‘næb’).

 

 

Tyknæbbet våge i aftenlys, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyknæbbet våge, Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Buteogallus
En slægt med 9 arter, som forekommer fra det sydlige Arizona mod syd til Argentina.

Slægtsnavnet blev oprettet af den franske kirurg og naturhistoriker René-Primevère Lesson (1794-1849), møntet på krabbevågen (B. aequinoctialis). Navnet er en kombination af slægtsnavnene Buteo (våger) og Gallus (junglehøns). Måske fandt han, at denne fugl lignede en kombination af de to.

 

Buteogallus anthracinus Sortvåge
Denne art yngler fra det sydlige Arizona mod syd gennem Mexico og Mellemamerika til det nordlige Sydamerika, mod øst til Guayana, mod syd til Ecuador. Den findes også på Trinidad & Tobago, samt på de Små Antiller. Den forekommer mest langs kysten, hvor den lever i mangrovesumpe og langs lavvandede fjorde. Der findes dog bestande, som lever inde i landet, bl.a. i det nordvestlige Mexico og Arizona.

Artsnavnet er oldgræsk og betyder ‘trækul’, hvilket sigter til fuglens farve.

 

 

Sortvåger, Corcovado Nationalpark, Peninsula de Osa, Costa Rica. En fugl sidder i en kokospalme, mens en artsfælle fouragerer i kystklipperne. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alcedinidae Isfugle
Isfugle omfatter ca. 114 arter af små til middelstore, oftest farvestrålende fugle, som er karakteriseret ved store hoveder, lange, spidse og skarpe næb samt bittesmå fødder. De fleste isfugle æder først og fremmest fisk, men mange arter lever dog borte fra vand og ernærer sig af små invertebrater, firben etc.

Disse fugle er opdelt i 3 underfamilier: flodisfugle (Alcedininae), træisfugle (Halcyoninae) og stødfiskere (Cerylinae).

 

Chloroceryle Amerikanske stødfiskere
En lille slægt, som omfatter 4 arter, udbredt fra det sydlige Texas mod syd til det centrale Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khloros (‘grøn’), kombineret med slægtsnavnet Ceryle, som er afledt af oldgræsk kerylos, en uidentificeret, sandsynligvis mytisk fugl, nævnt af den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) og andre forfattere.

 

Chloroceryle amazona Amazonstødfisker
Denne fugl, som tilhører underfamilien Cerylinae, er udbredt i et kæmpemæssigt område, fra det sydlige Mexico mod syd til det nordlige Argentina. Hoved og ryg er mørkt bronzegrønne, afbrudt af et hvidt halsbånd. Adulte hanner har hvid underside med en stor rødbrun plet i midten, samt grønne sider. Adult hunner mangler den rødbrune plet, men det grønne på siderne rækker langt ind på brystet og mødes næsten på midten.

 

 

Han af Amazonstødfisker, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. At dømme fra de mange gødningstriber anvender fuglen ofte denne døde træstamme som udkigspost. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anatidae Andefugle
Denne store familie, som er udbredt over det meste af verden, rummer i dag 43 slægter med omkring 146 arter.

 

Dendrocygna Træænder
En slægt med 8 arter, udbredt verden rundt i tropiske og subtropiske områder.

Slægtsnavnet er afledt af græsk dendron (‘træ’) og kyknos (‘svane’), hvilket sigter til, at disse ænder ofte yngler i hule træer, samt til deres ret lange hals. Kaldet hos nogle medlemmer er klare fløjtelyde, hvilket er årsagen til det engelske navn whistling-duck (‘fløjteand’).

 

Dendrocygna autumnalis Sortbuget træand
Denne markante and er vidt udbredt og ret almindelig. Den forekommer fra det centrale USA mod syd til det nordlige Argentina, og strejfgæster er blevet observeret så langt mod nord som det sydlige Canada. Verdensbestanden vurderes til at ligge et sted mellem 1 og 2 millioner, og er stigende.

Artsnavnet er latin og betyder ‘som hører efteråret til’. Hvad det sigter til, er uklart.

 

 

Sump med mange sortbugede træænder, samt en enkelt rosaskestork (Platalea ajaja), Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anhingidae Slangehalsfugle
Disse store vandfugle, som har fået navn efter deres lange, tynde, bevægelige hals, omfatter to eller fire arter i slægten Anhinga, den eneste slægt i familien. I Den Nye Verden lever den amerikanske slangehalsfugl (nedenfor), ofte kaldt for anhinga.

I Den Gamle Verden findes en enkelt eller tre arter. Hvis der kun regnes med en enkelt art, kaldes den for A. melanogaster. De fleste autoriteter anerkender dog tre selvstændige arter, indisk (A. melanogaster), afrikansk (A. rufa), samt australsk (A. novaehollandiae).

Slægtsnavnet betyder ‘lille hoved’ på det brasilianske Tupi-sprog. Det hentyder til en ondartet skovånd, djævlefuglen. (Kilde: G. Marcgrave 1648. Historiae rerum naturalium Brasiliae. Liber V)

 

Anhinga anhinga Amerikansk slangehalsfugl
Denne art lever i sumpe i varmere egne og er udbredt i et kystnært bælte fra det sydlige South Carolina mod syd til Texas, på Cuba med omliggende øer, langs begge kyster af Mexico og Mellemamerika, samt i Sydamerika øst for Andes, sydpå til det nordlige Argentina og Uruguay. Nogle fugle strejfer langt fra yngleområderne. I USA er arten observeret så langt mod nord som Pennsylvania og Wisconsin.

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Rugende amerikansk slangehalsfugl på sin spinkle rede, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeidae Hejrer
Hejrer omfatter 18 slægter med omkring 64 arter af langbenede og langnæbbede fiskeædende vandfugle, som er udbredt overalt i verden med undtagelse af polarområderne.

Mange medlemmer af familien er præsenteret på siderne Fiskeri, samt Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

Ardea
En slægt med ca. 13 arter af hovedsagelig store hejrer, udbredt i næsten hele verden. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hejre.

 

Ardea alba Sølvhejre
Denne store hejre har en næsten verdensomspændende udbredelse, idet den findes i Europa, Afrika, det meste af Asien, Australien, samt Nord- og Sydamerika. Den er fornylig indvandret til Danmark og er konstateret ynglende på øen Saltholm i Øresund, i Thy og andre steder.

Oprindeligt tilhørte den slægten Egretta (nedenfor), hovedsagelig på grund af dens hvide fjerdragt, og nogle autoriteter placerede den i en særskilt slægt, Casmerodius. Den viser dog en markant lighed med de store hejrer i slægten Ardea.

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’.

 

 

Sølvhejre i morgenlys, Monterrico, Guatemala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Butorides
De fleste autoriteter anerkender tre små hejrer af denne slægt som selvstændige arter, krabbehejren (nedenfor), den vidt udbredte mangrovehejre (B. striata), samt Galapagoshejren (B. sundevalli), der er endemisk for Galapagos-øerne. Andre betragter dem som værende én og samme art.

Slægtsnavnet er afledt af Middelalder-engelsk botor (‘rørdrum’), samt oldgræsk oides (‘minder om’).

 

Butorides virescens Krabbehejre
Denne lille hejre yngler i den østlige halvdel af USA samt i den sydligste del af Canada, og tillige langs Stillehavskysten, fra British Columbia sydpå. I Mexico og Mellemamerika findes den langs begge kyster, mod øst til Panama. Den er også til stede i Caribien året rundt. De nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer i det sydlige USA, Mexico og Mellemamerika.

Det latinske artsnavn betyder ‘grønlig’.

 

 

Krabbehejre, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krabbehejre, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cochlearius cochlearius Bådnæbshejre
Denne fugl, det eneste medlem af slægten, er opkaldt efter sit flade næb. Slægts- og artsnavn er afledt af latin cochlear (‘en ske’), oprindeligt fra oldgræsk kokhlias (‘sneglehus’).

Arten er udbredt fra det østlige og sydlige Mexico mod syd til Paraguay og det sydlige Brasilien.

 

 

Bådnæbshejre, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Egretta
En slægt med 12 små til mellemstore hejrer, hvoraf hovedparten yngler i varmere områder kloden rundt. De fleste medlemmer har sorte ben med stærkt gule tæer, og mange får prydfjer på ryggen i ynglesæsonen.

Slægtsnavnet er afledt af provençalsk fransk aigrette, som er et diminutiv af aigron (‘hejre’).

 

Egretta caerulea Lille blåhejre
Denne lille hejre er vidt udbredt i kystnære områder i den sydlige del af Nordamerika og op langs østkysten til Maine, i Mellemamerika, samt i Sydamerika mod syd til Peru og det sydlige Brasilien. Den er tilknyttet såvel ferskvand som brakvand. De nordlige bestande er trækfugle, der overvintrer i Caribien og Mellemamerika. Efter yngletiden kan omstrejfende fugle ses så langt mod nord som det sydlige Canada, og mod syd til Uruguay.

Det latinske artsnavn betyder ‘blå’.

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Lille blåhejre, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Egretta thula Snehejre
Denne lille hejre, som har navn efter sin snehvide fjerdragt, minder meget om den Gamle Verdens silkehejre (E. garzetta).

Den yngler langs begge kyster, fra Oregon og Massachusetts sydpå til Mellemamerika, i Caribien, samt i Sydamerika mod syd til det centrale Chile og Argentina. Den findes også på mange spredte indlandslokaliteter i USA, hvor bestandene er trækfugle, som hovedsagelig overvintrer i Mexico og Mellemamerika.

I 1782 blev artsnavnet ved en fejltagelse hæftet på denne fugl af den chilenske jesuitterpræst og naturhistoriker Juan Ignacio Molina (1740-1829), som ikke var klar over, at thula på det lokale Mapuduncun-sprog faktisk var navnet på den sorthalsede svane (Cygnus melancoryphus).

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Snehejre, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nyctanassa violacea Gulkronet nathejre
Denne smukke hejre yngler fra det østlige USA mod syd gennem Caribien og Mexico til kystnære områder af Sydamerika, så langt mod syd som det nordlige Peru og det sydlige Brasilien. Nordlige bestande er trækfugle.

Den er det eneste nulevende medlem af slægten, da et andet medlem, Bermuda-nathejre (N. carcinocatactes), som var begrænset til Bermuda, er uddød.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk nyx (‘nat’), genitiv nyktos (‘som hører natten til’), samt anassa (‘dronning’), hvilket sigter til artens natlige aktivitet, samt dens skønhed.

 

 

Gulkronet nathejre, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tigrisoma Tigerhejrer
En lille slægt med 3 arter, som forekommer fra Mexico mod syd til Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk tigris (‘tiger’) og soma (‘krop’), hvilket hentyder til disse fugles stribede fjerdragt.

 

Tigrisoma mexicanum Gråkindet tigerhejre
Denne fugl lever i kystnære områder langs begge kyster, fra det nordlige Mexico mod syd til den nordvestligste del af Columbia.

 

 

Denne gråkindede tigerhejre søger føde i en rock-pool, Corcovado Nationalpark, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Burhinidae Trieler
En familie med 10 arter i 2 slægter, Burhinus og Esacus. Det danske navn sigter til et af kaldene hos almindelig triel (B. oedicnemus).

 

Burhinus Trieler
Denne slægt med 8 arter er vidt udbredt, fra Sydeuropa gennem Mellemøsten til det Indiske Subkontinent og Sydøstasien, og derfra mod syd gennem Indonesien til Australien, i Afrika, i Mellemamerika og det nordlige Sydamerika, samt langs kysten af Ecuador og Peru. De fleste arter lever i tørre områder.

Slægtsnavnet er afledt af græsk bous (‘okse’) og ‘rhinos’ (‘næse’, i denne forbindelse ‘næb’), hvilket sigter til disse fugle store næb. Det engelske navn thick-knee hentyder til det tykke hælled.

 

Burhinus bistriatus Tostribet triel
Denne markante fugl har en pletvis udbredelse, idet den findes fra det sydøstlige Mexico mod øst til det vestlige Costa Rica, i det nordlige Colombia, Venezuela, Guyana og den allernordligste del af Brasilien, samt på den caribiske ø Hispaniola.

Artsnavnet er latin og betyder ‘tostribet’, hvilket sigter til, at fuglen har to striber fra issen om i nakken.

 

 

Tostribet triel, Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Caprimulgidae Natravne og nathøge
Denne familie af nat- og aftenaktive fugle findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Den opdeles i 3 underfamilier, Caprimulginae (typiske natravne) med 14 slægter og ca. 79 arter, Eurostopodinae (horn-natravne) med 2 slægter og 9 arter, samt Chordeilinae (nathøge) med 3 slægter og 10 arter.

I gamle dage blev disse fugle ofte kaldt for gedemalkere, da det var en udbredt overtro, at de sugede mælk af geder om natten. Denne overtro kan dateres tilbage til den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.), som kaldte disse fugle for caprimulgus, afledt af capra (‘hunged’) og mulgere (‘at malke’). I 1758 blev dette navn adopteret af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav den europæiske natravn Caprimulgus europaeus. På tysk kaldes natravne stadig for Ziegenmelker.

 

Chordeiles Nathøge
En slægt med 6 amerikanske arter, som forekommer fra det sydlige Alaska og det centrale Canada mod syd til det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er meget poetisk, idet det er afledt af oldgræsk khoreia, en slags dans med tilhørende musik, samt deile (‘aften’). Dette navn blev oprettet i 1832 af den engelske naturhistoriker og kunstner William Swainson (1789-1855), som bragte en stor samling hjem til England fra Brasilien og andre steder, omfattende over 20.000 insekter, 1200 plantearter, tegninger af 120 arter af fisk, samt omkring 760 fugleskind.

Mens Swainson generelt blev betragtet som lidt af en kapacitet inden for zoologien, blev hans botaniske karriere lidt af en katastrofe. William Jackson Hooker (1785-1865), som var den første direktør for de berømte botaniske haver i Kew, skrev om ham: “I hele mit liv tror jeg ikke, at jeg nogensinde har læst sådan en gang sludder og vrøvl. Her er en mand, som forlod sit land med ry for at være en førsteklasses naturhistoriker (skønt han var noget ekcentrisk), samt en enestående dygtig illustrater af naturhistoriske emner, hvorefter han drager til Australien og tager fat på botanikken, om hvilken han er lige så uvidende som en gås.”

 

Chordeiles acutipennis Gråvinget nathøg
Denne art er udbredt fra det sydvestlige USA mod syd gennem Mexico og Mellemamerika til det nordlige Chile, Bolivia og Brasilien. De nordligste bestande er trækfugle.

Artsnavnet er afledt af latin acutus (‘skarp’) og‎ penna (‘svingfjer’), skønt penna også kan betyde ‘vinge’, som et symbol på høj hastighed.

 

 

Gråvinget nathøg på insektjagt, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cathartidae Nye Verdens gribbe
Denne familie rummer 5 slægter med 5 arter af gribbe og 2 arter af kondorer. Disse fugle findes fra det sydlige Canada mod syd til det sydligste Sydamerika.

 

Coragyps atratus Ravnegrib
Denne almindelige art, som er det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt i Amerika, fra det sydøstlige USA mod syd til det centrale Chile og Uruguay. I det østlige USA er den observeret så langt mod nord som New Jersey og Indiana.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk korax (‘ravn’) og gyps (‘grib’), hvoraf den første del sigter til fuglens ravnsorte fjerdragt. Artsnavnet er latin og betyder ‘klædt i sørgedragt’, afledt af ater (‘sort’). Meget sort, må man sige!

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Denne ravnegrib raster på en maya-ruin, som kaldes for Den nordlige Akropolis’, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ravnegribbe, forsamlet i et overnatningstræ, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ravnegrib pudser fjerdragt, Cahuita. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ravnegribbe æder af en bildræbt vaskebjørn (Procyon lotor), Cahuita. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Charadriidae Præstekraver, viber, hjejler, etc.
Denne familie af små til mellemstore vadere omfatter omkring 10 slægter med ca. 65 arter, udbredt i næsten hele verden, for langt størstedelens vedkommende i vådområder.

 

Charadrius Præstekraver og pomeransfugle
Denne slægt rummer omkring 32 arter af fortrinsvis små vadere, der er udbredt næsten globalt, hovedsagelig i vådområder.

Slægtsnavnet er det latinske ord for en gullig fugl, som er nævnt i Biblia Vulgata, en latinsk oversættelse af Biblen fra sidst i 300-tallet. Ordet var afledt af oldgræsk kharadrios, en fugl, der levede i floddale, af kharadra (‘ravine’).

 

Charadrius collaris Sydamerikansk præstekrave
Denne lille vader er vidt udbredt langs kyster og floder, fra det centrale Mexico mod syd til størsteparten af Sydamerika, så langt mod syd som det centrale Chile og Argentina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med halsbånd’.

 

 

Sydamerikansk præstekrave på en sandstrand, Cahuita, Limón, Costa Rica. Planten med store blade er strand-tragtsnerle (Ipomoea pes-caprae), beskrevet på siden Planteliv: Snerler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columbidae Duer
En stor familie med omkring 50 slægter og ca. 345 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Columbina
Denne slægt af små duer, i alt 9 arter, forekommer fra det sydlige USA mod syd til hovedparten af Sydamerika.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘duelignende’, afledt af columba (‘due’).

 

Columbina minuta Dværgdue
Denne diminutive due forekommer fra det sydlige Mexico mod syd til Paraguay og det sydlige Brasilien, idet den dog er fraværende i Andes og størsteparten af Amazon-bækkenet.

 

 

Dværgduer, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvidae Kragefugle
Denne næsten kosmopolitiske familie indeholder 24 slægter med over 120 arter af ravne, krager, råger, alliker, skovskader, husskader, træskader, alpekrage og alpeallike, nøddekriger og andre.

En lang række arter er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

Calocitta Topskader
En lille slægt med kun to arter, udbredt i Mexico, Guatemala og Costa Rica. Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kalos (‘smuk’), samt kitta, der oprindeligt var det græske navn på skovskaden (Garrulus glandarius), men i denne forbindelse skal oversættes som ‘skade’.

 

Calocitta formosa Halsbåndstopskade
En stor og langhalet fugl med en totallængde på indtil 56 cm, udbredt i tør og tornet skov og halvfugtig løvskov langs Stillehavskysten, fra Jalisco i Mexico til Guanacaste, Costa Rica i Costa Rica. Den lever normalt i under 800 meters højde, men kan undertiden træffes op til omkring 1250 m.

Denne støjende fugl drager som regel omkring i flokke. Artsnavnet er latin og betyder ‘smuk’, i lighed med slægtsnavnet. Nå, men den er da også en meget køn fugl med en iøjnefaldende krum, mørkeblå og hvid top på issen, blå vinger og overside af halen, samt hvid underside med en tynd mørkeblå stribe, der løber fra nakken ned over den øverste del af brystet.

 

 

Halsbåndstopskader, Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. Fuglene på det nederste billede drikker fra en vask på en campingplads. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psilorhinus morio Brunskade
Denne art, som er det eneste medlem af slægten, er temmelig almindelig i et ret smalt bælte langs den Mexikanske Bugt, fra Rio Grande-dalen i det sydligste Texas mod syd og øst til det vestlige Panama.

Fjerdragten varierer geografisk. Fuglene i de nordlige bestande er mørkebrune på oversiden og lysere brune på undersiden, hvilket har givet arten dens navn. Hos fuglene i de sydlige bestande er bugen hvid, og de ydre halefjer har hvide pletter. Mellemformer forekommer omkring Vera Cruz-området i Mexico.

Gamle fugle har sort næb og ben. Arten har en nøgen oppustelig hudsæk på brystet, som formodentlig regulerer kropstemperaturen, men den frembringer også mærkelige klikkende eller hikkende lyde, når fuglen kalder.

Overfladisk minder fugle fra de sydlige bestande om husskaden (Pica pica), men er lidt mindre, med kortere hale, men større næb.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk psilos (‘høj’ eller ‘tynd’) samt rhinos (‘næse’), hvilket formodentlig hentyder til det sammenpressede høje næb hos fuglen. Artsnavnet er afledt af græsk moros (‘idiot’), hvilket måske sigter til de mærkelige lyde, den frembringer.

 

 

Brunskade renser fjer, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cracidae Hokkoer m.fl.
Denne familie rummer 11 slægter med 57 arter, der minder en del om hønsefugle, men er nærmere beslægtet med de australsk-asiatiske tallegallahøns (Megapodiidae). Langt de fleste af arterne lever i Mellem- og Sydamerika, dog når en enkelt art Texas, mens to andre forekommer på Trinidad & Tobago.

 

Penelope Penelopehøns
En slægt med 16 arter, udbredt fra det centrale Mexico mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet blev oprettet i 1786 uden forklaring af den tyske naturhistoriker Blasius Merrem (1761-1824). Det kan være afledt af latin pene (‘næsten’) samt græsk lophos (‘top’), møntet på den lille top hos Cayenne-penelopehøne (P. marail), eller det kan sigte til Penelope, en prinsesse i den græske mytologi, utro hustru til Kong Odysseus af Ithaka.

 

Penelope purpurascens Toppet penelopehøne
Denne store fugl, som opnår en længde af 90 cm og en vægt på omkring 1800 g, lever i lavlandsskove, fra det østlige og sydlige Mexico mod øst til Columbia, Venezuela og Ecuador. Den har været i tilbagegang i de senere år på grund af ødelæggelse af dens levesteder.

Artsnavnet er latin og betyder ‘purpuragtig’.

 

 

Toppet penelopehøne, Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toppet penelopehøne, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cuculidae Gøge
Medlemmer af denne familie, som rummer 6 underfamilier med 147 arter i 33 slægter, findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Hovedparten lever i tropiske og subtropiske områder, mens de arter, der lever i tempererede egne, er trækfugle. De fleste medlemmer af familien er redesnyltere, der lægger æg i andre fugles reder.

 

Crotophaga Anier
En slægt med 3 arter, udbredt fra det sydlige USA og Bahama-øerne mod syd gennem Mexico og Caribien til det nordlige Argentina og Uruguay.

Disse store sorte fugl kendes nemt på det store, sammentrykte næb og den lange hale. De er meget selskabelige og ses mest i støjende flokke. Ulig de fleste andre medlemmer af gøgefamilien er de ikke redeparasitter. Adskillige par bygger en følles rede, hvori adskillige hunner lægger æg og er fælles om udrugning og fodring af unger.

Slægtsnavnet, som blev oprettet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), er afledt af oldgræsk kroton (‘flåt’) og ephagon (‘at æde’). Linné citerede den irske læge og naturhistoriker Patrick Browne (1720-90), som i sin The Civil and Natural History of Jamaica (1756) anvendte navnet Crotophaga, idet han bemærkede, at de glatnæbbede anier “mest lever af flåter og andre små parasitter, og de ses ofte hoppe omkring på køer og okser på markerne.”

Det danske navn var muligvis navnet på disse fugle på det brasilianske Tupi-sprog.

 

Crotophaga ani Glatnæbbet ani
Denne art er udbredt fra det sydlige Florida og Bahama-øerne mod syd gennem Caribien til Costa Rica, Panama og Sydamerika øst for Andes, mod syd til det nordlige Argentina og Uruguay.

En almindelig art, som lever i krat og åbent land, bl.a. landbrugsområder. Den er i fremgang, idet den gavnes af den omsiggribende fældning af skove.

 

 

En glatnæbbet ani breder sine vinger ud i morgensolen, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Crotophaga sulcirostris Furenæbbet ani
Denne fugl ligner meget foregående art, men kan kendes på de vandrette furer på næbbet. Den er udbredt fra det sydøstlige Texas og det nordvestlige Mexico mod syd til Columbia, Venezuela og Guayana, samt i kystnære områder i Ecuador og Peru. Der er også isolerede bestande i det nordlige Chile, Bolivia og det nordvestlige Argentina.

Artsnavnet er afledt af latin sulcus (‘fure’) og rostrum (‘næb’).

 

 

Furenæbbet ani, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Falconidae Falke og caracaraer
Denne familie, der omfatter omkring 60 arter, er opdelt i 3 underfamilier, Herpetotherinae (latterfalk og skovfalke), Polyborinae (caracaraer og Spiziapteryx), samt Falconinae (typiske falke og pygmæfalke).

Genetisk forskning har åbenbaret, at disse fugle ikke er nært beslægtede med rovfugle af familien Accipitridae. Deres ens måde at fouragere på er et eksempel på konvergent udvikling.

 

Caracara plancus Stor caracara, stribet gribbefalk
Denne art er det eneste nulevende medlem af slægten, da Guadalupe-caracara (C. lutosa), som var hjemmehørende på øen Guadalupe ud for vestkysten af Baja California, blev udryddet af jagt omkring 1906.

Stor caracara har et kolossalt stort udbredelsesområde, fra det sydlige Arizona, Texas, Florida og Cuba mod syd gennem Mexico og Mellemamerika til Ildlandet og Falklandsøerne. Den er opdelt i to underarter, plancus, som findes sydpå fra Peru og det nordlige Brasilien, samt den nordlige underart cheriway. I en periode blev de betragtet som særskilte arter.

I modsætning til ægte falke vandrer denne art ofte rundt på jorden i søgen efter bytte.

Slægtsnavnet er navnet på denne fugl på det brasilianske Tupi-sprog. Det betyder ‘den som skriger’, hvilket sigter til dens kald, der lyder, ligesom når man løber en pind hen over et hegn. Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk plangos (‘ørn’), hvilket hentyder til dens ørneagtige fremtoning. Gribbefalke er et ældre dansk navn på caracaraer.

 

 

En stor caracara, underarten cheriway, med redemateriale, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Herpetotheres cachinnans Latterfalk
Denne markante fugl, det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt, fra det nordlige Mexico mod syd til størsteparten af Sydamerika øst for Andes, så langt mod syd som Paraguay og den nordøstligste del af Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk herpeton (‘krybdyr’) og theras (‘jæger’), hvilket sigter til dens foretrukne føde. Artsnavnet er latin og betyder ‘leende’, hvilket hentyder til dens kraftige kald.

 

 

Latterfalk raster i et dødt træ, El Castillo, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Milvago Caracaraer, gribbefalke
En lille slægt med 2 arter, lys caracara (nedenfor), samt Chimango-caracara (M. chimango), der findes i det sydlige Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin milvus (‘glente’) samt endelsen ago (‘ligner’). Gribbefalke er et ældre dansk navn på caracaraer.

 

Milvago chimachima Lys caracara
Denne art er udbredt fra det vestlige Costa Rica mod syd til det nordlige Argentina, og den forekommer også på adskillige øer i den sydlige del af Caribien. Den lever i forskellige habitater, bl.a. savanne, sumpland og skovkanter, men kan også ses fouragere på affald i byer.

På et lokalt argentinsk sprog er artsnavnet et lydefterlignende navn, som imiterer fuglens kald.

 

 

Lys caracara, Rio Tárcoles, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lys caracara, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fregatidae Fregatfugle
Denne familie rummer kun en enkelt slægt, Fregata, der består af 5 store havfuglearter med en lang, dybt klæftet hale og et langt næb med en krog i spidsen. Vingerne er meget lange, og vingefanget er op til 2,3 m. Hannerne har en stor rød strubesæk, som de puster op i yngletiden for at tiltrække hunner. Hunnerne kan kendes på deres hvide bug. Disse fugle er kleptoparasitter, som ofte frarøver andre havfugle deres føde, og de kan også snuppe havfugles unger fra reden.

Da han beskrev et eksemplar i 1667, kaldte den franske naturhistoriker Jean-Baptiste du Tertre (1610-87) arten for la frégate, hvilket var franske søfolks navn på fuglen. En fregat er en type hurtigtsejlende krigsskib, og navnet hentyder måske til disse fugles hurtige og elegante flugt. Det engelske navn frigatebird blev først anvendt i 1738 af den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (c. 1690-1742) i bogen A Natural History of the Birds.

I Caribien blev fregatfugle kaldt for Man-of-War birds af engelske søfolk. Dette navn blev anvendt af den engelske opdagelsesrejsende, navigatør og naturhistoriker William Dampier (1651-1715) i bogen An Account of a New Voyage Around the World (1697). Han skriver: “Man-of-War (som den kaldes af englænderne) er omtrent på størrelse med en glente, og af samme form som denne, men sort; og halsen er rød. Den lever af fisk, men lander aldrig på vandet, men svæver over det som en glente, og når den øjner et bytte, flyver den med hovedet nedad til vandoverfladen, snupper hurtigt sit bytte op af havet med sit næb, og letter ligeså hurtigt igen, idet den aldrig rører vandet med sit næb. Hans vinger er meget lange; hans fødder er som andre landfugles, og han bygger rede i træer, hvor han kan finde dem; men hvor de mangler, på jorden.“

 

Fregata magnificens Amerikansk fregatfugl
Denne art forekommer i tropiske og subtropiske farvande, mellem det nordlige Mexico og Peru langs Stillehavskysten, samt fra Florida mod syd til det sydlige Brasilien langs Atlanterhavskysten. Der er tillige en bestand på Galápagos-øerne. Førhen ynglede fuglen på Kap Verde-øerne, men er sandsynligvis uddød dér.

Da han passerede Kap Verde-øerne på sin første rejse over Atlanten i 1492, bemærkede søfareren Christoffer Columbus (1451-1506) denne fugl, som han anvendte ordet rabiforçado (‘splithale’) for. Hans journal blev citeret i 1530’erne af den spanske præst Bartolomé de las Casas (1484-1566): “De så en fugl, som kaldes for rabiforçado, som får sulerne til at kaste deres føde op, hvorefter hun selv æder maden, og hun får kun sin føde på denne måde. Den er en havfugl, men lander ikke på vandet og fjerner sig ikke over 20 leagues [ca. 60 sømil = ca. 100 km] fra land. Der er mange af disse fugle på Kap Verde-øerne.”

Det latinske artsnavn betyder ‘pragtfuld’ eller ‘storslået’.

 

 

Kredsende amerikanske fregatfugle, Tortuguero, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske fregatfugle raster på pæle, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundinidae Svaler
En stor familie med 19 slægter og omkring 90 arter, udbredt verden rundt på alle kontinenter, idet landsvalen (Hirundo rustica) endog er en sjælden gæst i Antarktis. Størst diversitet forekommer i Afrika.

 

Progne
En slægt med 9 arter, som er udbredt fra det sydlige Canada mod syd gennem Mexico, Mellemamerika og Caribien til Argentina, samt på Galapagos-øerne.

Disse fugle yngler i forskellige huller, bl.a. i flodbrinker og bygninger, samt i gamle spættehuller.

Slægtsnavnet er taget fra den græske mytologi. Prokne var en prinsesse, som blev gift med Kong Tereus af Trakien. Tereus blev imidlertid lysten efter hendes smukke yngre søster Filomele, låste hende inde og voldtog hende. Da hun truede med at fortælle alle om hans gerning, skar han hendes tunge ud.

Da Prokne opdagede sin søsters forfærdelige skæbne, hævnede hun sig ved at myrde deres eneste barn, en lille søn ved navn Itys, kogte ham og serverede ham som sin mands måltid.

Da Tereus havde afsluttet sit måltid, spurgte han Prokne, hvor sønnen var. Hun fortalte ham sandheden og slyngede derpå sønnens hoved i hans ansigt. Rasende greb han sit sværd og løb efter kvinderne for at slå dem ihjel. Guderne bemærkede, hvad der foregik, og forvandlede dem til fugle, Tereus til en hærfugl, kvinderne til en nattergal og en svale. Græske kilder hævder, at Prokne blev til nattergalen og Filomele til svalen, mens romerske forfattere hævder det modsatte.

 

Progne chalybea Gråbrystet svale
Denne art, som er opdelt i 3 underarter, yngler fra det vestlige og østlige Mexico gennem Mellemamerika til Sydamerika øst for Andes, så langt mod syd som det centrale Argentina og Uruguay. Den findes også på Trinidad.

Artsnavnet er latin og betyder ‘stålfarvet’, hvilket sigter til dens stålblå ryg.

 

 

Gråbrystet svale, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. Trods det danske navn er nogle fugle hvide på bryst og bug. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Icteridae Trupialer
En divers gruppe med omkring 105 arter, der omfatter trupialer, stærlinger, sortstære, bobolink, kostære, englærker, oropendolaer og pungstære.

 

Icterus Ægte trupialer
En stor slægt af sorte og gule eller orange fugle, der minder om den Gamle Verdens piroler (Oriolus). Der er i alt ca. 33 arter, og slægten er udbredt overalt i Amerika, med undtagelse af polarområdet.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ikteros (‘gulsot-gul’), oprindelig navnet på en gul fugl, måske guldpirol (Oriolus oriolus), som, sagdes det, kunne kurere gulsot, blot man så den.

 

Icterus pustulatus Stribet trupial
Denne smukke fugl er udbredt fra det nordvestlige Mexico langs Stillehavskysten til det vestlige Costa Rica. Den findes især i tørre, åbne skove, men kan også observeres i krat og græsland.

Artsnavnet er afledt af latin pustula (‘filipens’), hvilket måske sigter til de sorte pletter på ryggen.

 

 

Han af stribet trupial, underarten sclateri, søger føde i blomster af Caesalpinia eriostachys, Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psarocolius Oropendolaer
Denne slægt, som omfatter 9 arter, findes fra det sydlige Mexico mod syd til Paraguay og det nordøstlige Argentina, samt på Trinidad & Tobago.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk psar (‘stær’) og koloios (‘allike’). Det lader til, at den tyske naturhistoriker Johann Georg Wagler (1800-1832), da han oprettede slægten i 1827, fandt, at disse fugle lignede en blanding af stær og allike.

Wagler døde ung, da han ved et uheld skød sig selv under en indsamlingstur i egnen omkring München i 1832.

 

Psarocolius montezuma Montezuma-oropendola
Denne markante fugl forekommer langs den caribiske kyst fra det sydlige Mexico mod øst til Panama, og tillige langs Stillehavskysten i Honduras og Nicaragua. Den lever i kolonier, som nemt kendes på de lange reder, der hænger ned fra grene.

Artsnavnet hentyder til den aztekiske kejser Montezuma Xocoyotzin (1480-1520), der blev dræbt af sine egne undersåtter, som var rasende over hans støtte til de spanske conquistadorer, ledet af Hernán Cortés (1485-1547).

 

 

Syngende Montezuma-oropendola, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af Montezuma-oropendola, Tortuguero Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Montezuma-oropendola har redemateriale i næbbet, Tortuguero Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Quiscalus Sortstære
Denne slægt, som omfatter 7 arter, er udbredt fra det sydlige Canada mod syd til det nordlige Sydamerika.

For disse fugle anvender jeg navnet sortstære i stedet for det officielle danske navn, som er grackeler – en klodset ‘oversættelse’ af det amerikanske navn grackle, som stammer fra det engelske ord gracule, der kan spores tilbage til 1772. Det er en angliseret udgave af det latinske ord graculus, der blev anvendt om en uidentificeret fugl, som senere skribenter tolkede som værende alliken (Coloeus monedula). For mig minder disse fugle overhovedet ikke om alliken!

Slægtsnavnet er taget fra artsnavnet af Gracula quiscula, som den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1758 hæftede på den almindelige sortstær, i dag kaldt for Quiscalus quiscula. Det kan dreje sig om et caribisk ord, Quisqueya (‘alle landes moder’), hvilket sigter til øen Hispaniola, eller det kan være afledt af kastilliansk quisquilla, som betyder ‘en mindre disput’, hvilket hentyder til disse fugles støjende adfærd.

 

Quiscalus mexicanus Kragesortstær
Denne almindelige art, som er opdelt i 8 underarter, har en meget stor udbredelse, fra Peru og Venezuela mod nord til USA, hvor den har bredt sig betydeligt gennem de sidste hundrede år. I dag findes den så langt mod nord som Oregon og så langt mod øst som Minnesota og Louisiana.

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Han af kragesortstær, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af kragesortstær, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jacanidae Bladhøns, jacanaer
En familie med 8 medlemmer, fordelt på 6 slægter, som er udbredt i tropiske vådområder verden rundt. Disse fugle er karakteriseret ved deres meget lange tæer, som gør det muligt for dem at vandre på flydende vegetation. Dette er baggrunden for det danske navn bladhøne.

 

Jacana Amerikanske bladhøns
En lille slægt med to arter, nordlig bladhøne (nedenfor) og sydlig bladhøne (Jacana jacana), som er udbredt fra Panama mod syd til det nordøstlige Argentina og Uruguay.

Jacana var den staveform, som den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) benyttede, da han navngav sydlig jacana Parra jacana i 1766. Den oprindelige portugisiske stavemåde var jaçana (udtales omtrent zasana), hvilket var afledt af et lokalt Tupi-navn på fuglen, ñahana.

 

Jacana spinosa Nordlig bladhøne
Denne farvestrålende fugl lever i vådområder, fra det vestlige og østlige Mexico mod øst til det vestlige Panama, samt på de store caribiske øer Cuba, Hispaniola og Jamaica.

Artsnavnet er latin og betyder ‘tornet’, hvilket sigter til en gul spore på forvingen, som anvendes til at forsvare fuglene selv samt deres unger.

 

 

Nordlig bladhøne strækker en vinge, Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlig bladhøne strækker vinger, Tikal Nationalpark, Guatemala. Læg mærke til sporen på vingen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung nordlig bladhøne søger føde, Palo Verde Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laridae Måger, terner og saksnæb
Denne store familie, som består af 22 slægter med omkring 100 arter, er udbredt over hele verden.

Mange medlemmer er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Måger.

 

Leucophaeus
En lille slægt med 5 arter af mellemstore måger, udbredt i den Nye Verden, fra Canada mod syd til det sydlige Sydamerika. Indtil fornylig var de placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og phaios (‘mørk’), hvilket sigter til den mørke fjerdragt hos de fleste arter, samt til den hvide halvmåne-tegning over og under øjet.

 

Leucophaeus atricilla Lattermåge
Denne mellemstore måge er ganske almindelig. Den yngler omkring de Store Søer, samt fra Maine sydpå langs kysten til den mexikanske grænse, og tillige i Caribien. Om vinteren findes den i det sydøstlige USA, Caribien, Mexico, Mellemamerika, samt langs sydamerikanske kyster, mod øst til det nordlige Brasilien, mod syd til det sydlige Peru.

Det latinske artsnavn er afledt af atra (‘sort’) og cilla (‘hale’), hvilket er temmelig mystisk, da lattermågens hale er hvid. Ifølge Helm Dictionary of Scientific Bird Names var det måske meningen, at den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav fuglen, ville have skrevet atricapilla (‘sorthåret’), med hentydning til artens sorte hoved i yngletiden.

Det danske navn sigter til artens kald.

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Kyst ved Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica, med rastende unge lattermåger og Cabots terner (se nedenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus Terner med top
Denne slægt, der rummer 8 arter, er udbredt over det meste af verden. Slægten blev oprindeligt oprettet i 1822 af den tyske zoolog og sagfører Friedrich Boie (1789-1870), men blev senere forkastet, indtil et genetisk studium i 2005 konkluderede, at toppede terner burde placeres i en særskilt slægt.

Friedrich Boie beskrev mange nye arter og adskillige nye slægter af fugle, og han og hans bror Heinrich beskrev også omkring 50 nye arter af krybdyr.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘fisker’, oprindeligt fra thalassa (‘hav’).

 

Thalasseus acuflavidus Cabots terne
Denne art blev tidligere betragtet som en underart af splitterne (T. sandvicensis). De ligner hinanden særdeles meget, og det er lidt af en gåde for mig, hvorfor dette split blev foretaget.

Cabots terne opdeles i to underarter. Den yngler langs Atlanterhavskysten, fra Delaware mod syd, rundt om den Mexikanske Havbugt til Belize, på Bahama-øerne og mange caribiske øer, samt fra det nordlige Sydamerika langs Atlanterhavskysten til det nordlige Argentina. De nordligste bestande er trækfugle. Arten er en almindelig vintergæst langs Stillehavskysten, fra det sydøstlige Mexico mod syd til Peru.

The specific name is derived from the Latin acus (‘needle’) and flavidus (‘yellowish’), alluding to the yellow point on the long, sharp bill.

 

 

Rastende Cabots terner og unge lattermåger (se ovenfor), Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus maximus Kongeterne
Denne store terne er vidt udbredt i Amerika. Den yngler langs Atlanterhavskysten fra Virginia mod syd til Florida og langs den Mexikanske Havbugt til det sydlige Texas, i Yucatan og på øer ud for den nordlige kyst af Honduras, i hele Caribien, fra det nordlige Venezuela mod øst til Cayenne, samt i det sydlige Brasilien, Uruguay og det nordøstlige Argentina. Langs Stillehavskysten yngler den fra det sydlige Californien mod syd rundt om Baja California til Sinaloa.

De nordligste bestande er trækfugle. Arten er en almindelig vintergæst langs kysterne af Mexico og Mellemamerika, samt langs hele den brasilianske kyst.

 

 

Kongeterner raster på pæle, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pandionidae

 

Pandion haliaetus Fiskeørn
Denne markante rovfugl, som er det eneste medlem af familien, er udbredt næsten overalt på kloden, idet den dog undgår polarområderne og de fleste ørkener.

Slægtsnavnet hentyder til Pandion, en mytisk konge i Athen. Der var dog to konger af det navn i Athen. De blev ofte forvekslet af senere forfattere, men ingen af dem blev forvandlet til en rovfugl. Pandion d. 2. havde fire børn, af hvilke Nisus af Megara blev forvandlet til en høg. Denne metamorfose, som er detaljeret beskrevet under Micronisus gabar (på siden Fugle i Afrika), var sandsynligvis, hvad den franske naturhistoriker Marie Jules César Lelorgne de Savigny (1777-1851) tænkte på, da han flyttede fiskeørnen til en separat slægt i 1809.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hals (‘hav’) og aetos (‘ørn’).

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Fiskeørn raster i toppen af et rødt mangrovetræ (Rhizophora mangle), Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passerellidae Nye Verdens spurve
Da de europæiske nybyggere ankom til Amerika, mindede en gruppe små fugle dem om spurvene derhjemme, så de kaldte dem for ‘spurve’. Disse fugle er imidlertid ikke nært beslægtede med den Gamle Verdens spurve, familien Passeridae.

I mange år var de placeret sammen med den Gamle Verdens værlinger i familien Emberizidae, men genetisk forskning har påvist, at de danner en monofyletisk gruppe med usikkert slægtskab med værlingerne, hvilket har ført til oprettelse af familien Passerellidae, der oprindelig blev dannet i 1851 af den tyske ornitolog Jean Louis Cabanis (1816-1906) som en underfamilie, Passerellinae.

Den Nye Verdens spurve er frøædende fugle med koniske næb, omfattende omkring 138 arter i 30 slægter, heriblandt nogle, som førhen var placeret i tangarfamilien (Thraupidae, nedenfor).

 

Zonotrichia
En lille slægt med 5 arter, hvoraf de 4 lever i Nordamerika. Den femte er morgenværling (herunder).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk zone (‘bånd’) og thrix (‘hår’), hvilket sigter til den kraftigt stribede isse hos de fleste af arterne.

 

Zonotrichia capensis Morgenværling
Denne fugl lever i et bredt udsnit af åbne habitater, på spredte lokaliteter i det sydøstlige Mexico og Mellemamerika, og derfra videre mod syd gennem størstedelen af Sydamerika til Tierra del Fuego. En isoleret bestand findes på den caribiske ø Hispaniola. I Costa Rica er et lokalt navn på arten comemaíz (‘majsæder’).

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Chile.

 

 

Morgenværling, El Castillo, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pelecanidae Pelikaner
Disse meget store vandfugle har et kolossalt stort næb og en enorm strubesæk, som kan udspiles til det utroligste, når fuglen er på fiskeri – ikke ulig en stor kurv. Tungen er imidlertid ret lille, hvilket tillader fuglen at sluge store fisk.

Førhen mente man, at strubesækken var beregnet til at rumme mad til adskillige dage, men det er ikke tilfældet. Denne tro var anledningen til en morsom limerick, skrevet i 1910 af den amerikanske digter Dixon Lanier Merritt (1879-1972):

 

Oh, a wondrous bird is the pelican!
His beak holds more than his belican.
He takes in his beak
Food enough for a week.
But I’ll be darned if I know how the helican.

 

En del af spidsfindigheden går desværre tabt i oversættelsen. Her er min (ret frie) udgave:

 

Hvilken underfuld fugl er en pelikan!
Hans næb rummer mer’, end hans mave kan.
Han ta’r i sit næb
en uges føde på slæb,
men Fanden ta’ mig, om jeg ved, hvordan han kan.

 

Der er i alt 8 arter, alle tilhørende slægten Pelecanus. Førhen blev de opdelt i to grupper, én med 4 arter, hvis adulte dragt er overvejende hvid, europæisk hvid (P. onocrotalus), krøltoppet (P. crispus), amerikansk hvid (P. erythrorhynchos), samt australsk (P. conspicillatus), og en anden med de resterende 4 arter, som har overvejende grå eller brun fjerdragt, rosa (P. rufescens), grå (P. philippensis), brun (nedenfor), samt Peru-pelikan (P. thagus).

Nylige DNA-undersøgelser har imidlertid afsløret, at Den Gamle Verdens 5 arter (hvid, krøltoppet, rosa, grå og australsk) danner én udviklingslinje, mens de amerikanske arter (amerikansk hvid, brun og Peru-pelikan) danner en anden. Hvid pelikan var den første, der afveg fra den fælles stamfader, hvilket antyder, at pelikaner opstod i Den Gamle Verden og senere spredtes til Amerika.

Traditionelt er pelikaner blevet betragtet som værende i slægt med skarver, slangehalsfugle, suler, fregatfugle og tropikfugle, men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at de danner en orden, Pelecaniformes, sammen med hejrer, hammerhovedhejre (Scopus umbretta) og træskonæb (Balaeniceps rex).

 

Pelecanus occidentalis Brun pelikan
Den brune pelikan er vidt udbredt i Amerika langs begge kystlinjer, fra Nova Scotia, Canada, mod syd til mundingen af Amazon-floden, og fra British Columbia, Canada, mod syd til det nordlige Chile og Galapagos-øerne.

Det latinske artsnavn betyder ‘vestlig’, afledt af occidens (‘vest’).

 

 

Brune pelikaner raster på kystklipper, Capo Matapalo (øverst), samt Corcovado Nationalpark, begge Peninsula de Osa, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brun pelikan raster i et træ, Capo Matapalo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kredsende brune pelikaner, Capo Matapalo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phasianidae Hønsefugle
Denne familie, som rummer omkring 190 arter, omfatter bl.a. fasaner, agerhøns, ryper, junglehøns, vagtler og påfugle. Disse fugle findes over hele kloden, med undtagelse af Antarktis.

 

Meleagris Kalkuner
En lille slægt med to arter, den vilde kalkun (M. gallopavo), som er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada, samt påfuglekalkun (nedenfor).

Det danske navn skyldes artsforvirring. Ordet stammer fra det ældre hollandske navn på hjelmperlehønen (Numida meleagris), kalkoense haan, dvs. ‘hønen fra Calcoen’, som dengang var det hollandske navn på den sydindiske by Calicut (i dag kaldt for Kozhikode). Selvom kalkunen er amerikansk, opstod forvirringen på grund af dens lighed med perlehøns, som portugisiske handelsfolk importerede til Europa fra Indien siden 1400-tallet.

Slægtsnavnet er det klassiske græske ord for hjelmperlehønen og skyldes den samme artsforvirring. I bogen The Helm Dictionary of Scientific Bird Names (2010) skriver James Jobling: “Navnene tyrkisk kok og tyrkisk høne blev anvendt for perlehøns i det 16. og 17. årh., fordi de blev bragt fra Afrika til Europa gennem det Ottomanske Rige, og denne forvirring var årsagen til, at Linné anvendte ordet Meleagris som slægtsnavn på den amerikanske kalkun (M. gallopavo), som var ukendt i Oldtidens Rom og Grækenland. Da perlehøns og kalkun senere blev adskilt som separate arter, blev ordet turkey fejlagtigt anvendt på engelsk for den amerikanske fugl.”

 

Meleagris ocellata Påfuglekalkun
Denne fantastiske fugl er begrænset til Yucatan-halvøen. Førhen var den sandsynligvis udbredt i et større område, men intensiv jagt, kombineret med habitatdestruktion, har medført, at arten i dag betragtes som udryddelsestruet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘markeret med små øjne’, afledt af ocellus (‘lille øje’), hvilket er diminutiv af oculus (‘øje’). Navnet hentyder til mønsteret yderst på halefjerene, som er blevet sammenlignet med ‘øjnene’ på påfuglehannens (Pavo cristatus) halefjer. Hermed har vi forklaringen på artens danske navn.

 

 

Påfuglekalkunen er ret almindelig og tillidsfuld i Tikal Nationalpark, Guatemala. Disse hanner blev fotograferet tidligt om morgenen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han pudser fjer, Tikal Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Picidae Spætter
Medlemmer af denne familie, der rummer omkring 240 arter i 35 slægter, findes i hele verden med undtagelse af Australien, Ny Guinea, New Zealand og Madagascar, samt i polar-regionerne. De fleste arter er kendt for deres karakteristiske måde at søge føde på, idet de hakker i træstammer og grene. Mange arter kommunikerer gennem at tromme på træstammer med næbbet.

 

Campephilus
I dag er denne slægt, der omfatter 11 arter, udbredt fra det nordlige Mexico mod syd til sydspidsen af Sydamerika. Den rummer to ikoniske arter, der begge sandsynligvis er uddøde, elfenbensspætten (C. principalis), som fandtes i det sydlige USA og på Cuba, samt kejserspætten (C. imperialis) i Mexico.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kampe (‘larve’) og philos (‘at elske’).

 

Campephilus guatemalensis Lysnæbbet spætte
Denne store spætte er udbredt fra det østlige og vestlige Mexico mod syd til det vestlige Panama. Den lever i forskellige skovtyper, bl.a. mangrove.

 

 

Lysnæbbet spætte, Arenal Observatory, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Psittacidae Afrikanske og amerikanske papegøjer
Førhen omfattede familien Psittacidae 92 slægter og omkring 360 arter, udbredt i de fleste varmere egne af verden. Nylig genetisk forskning har imidlertid medført, at asiatiske, australske og Indiske Ocean-papegøjer, samt de afrikanske dværgpapegøjer (Agapornis), i alt 55 slægter og ca. 195 arter, er blevet overført til en særskilt familie, Psittaculidae.

I dag rummer familien Psittacidae to underfamilier, afrikanske papegøjer (Psittacinae) med 2 slægter og ca. 12 arter, og amerikanske papegøjer (Arinae) med 32 slægter og omkring 150 arter.

 

Amazona Amazon-papegøjer
En stor slægt med 33 arter, udbredt fra det nordlige Mexico og Caribien mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er hentet fra det franske navn amazone, som blev givet til forskellige papegøjer fra regnskovene omkring Amazon-floden af den franske naturhistoriker og matematiker Georges-Louis Leclerc, Greve af Buffon (1707-88).

 

Amazona auropalliata Gulnakket amazone
Denne fugl findes langs Stillehavskysten, fra det sydlige Mexico mod øst til det vestlige Costa Rica, samt langs den caribiske kyst, fra det sydlige Mexico mod øst til det nordøstlige Nicaragua. Den er udryddelsestruet, da den er gået tilbage med over 90% i de senere år.

Artsnavnet er afledt af latin aurum (‘guld’) og pallium (‘kappe’), hvilket sigter til den gule nakke.

 

 

Gulnakket amazone, Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Amazona autumnalis Gulkindet amazone
Denne farvestrålende art lever i fugtige stedsegrønne og delvis løvfældende skove, nogle steder op til højder omkring 1100 m. Den er udbredt fra det østlige Mexico langs den caribiske kyst mod øst til Columbia og det vestlige Venuzuela. På Stillehavskysten forekommer den fra Costa Rica mod øst til Ecuador.

Den har etableret forvildede bestande i adskillige californiske byer, og et par, som ynglede i en forstad til San Salvador i 1995 og 1996, var muligvis også undslupne fugle.

Artsnavnet er latin og betyder ‘som hører efteråret til’. Hvad det sigter til, er uklart. Iøvrigt er det danske navn uheldigt, da arten ikke altid har gul kind.

 

 

Gulkindet amazone, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ara Araer
En slægt med 9 arter af pragtfulde store papegøjer, hvoraf en enkelt, Cubansk ara (Ara tricolor) blev udryddet af jagt i 1864. De 8 overlevende arter forekommer fra det vestlige Mexico mod syd til det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er onomatopoetisk, et lydefterlignende ord for disse fugle på det brasilianske Tupi-sprog.

 

Ara macao Rød ara
Denne fantastiske fugl er hjemmehørende i fugtige stedsegrønne lavlandsskove og savanner, fra det sydøstlige Mexico gennem Mellemamerika mod syd til Peru, Bolivia og Brasilien. Den findes tillige på Trinidad, samt på Stillehavsøen Coiba. Den er gået tilbage i nogle områder på grund af ødelæggelse af dens levesteder, samt indfangst af fugle til kæledyrsindustrien. I andre områder, specielt naturreservater, er den stadig ret almindelig.

Arten er nationalfugl i Honduras.

Artsnavnet stammer fra portugisisk macau, der blev taget fra et ord på et brasiliansk sprog, måske Tupi-ordet macavuana, som muligvis var navnet på en palmeart, hvis frugter blev ædt af araer.

 

 

Rød ara æder frugter af et træ, Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eupsittula Kilehaleparakitter, conurer
En lille slægt med 5 arter, som forekommer fra det nordlige Mexico mod syd til det nordlige Argentina, og tillige en enkelt art på Jamaica. De var tidligere placeret i slægten Aratinga.

Slægtsnavnet kombinerer oldgræsk eu (‘god’) med latin psittula (‘lille papegøje’). Det alternative danske navn er afledt af latin conurus, oprindeligt fra oldgræsk konos (‘kegle’) og oura (‘hale’), således ‘med kegleformet hale’.

 

Eupsittula canicularis Elfenbensparakit
Denne lille parakit findes langs Stillehavskysten, fra Sinaloa, Mexico, mod syd til det sydvestlige Costa Rica. Den lever i et bredt udsnit af åbne habitater, bl.a. skovkanter, løvfældende skove, sumpskov, savanne og krat.

Artsnavnet er latin og betyder ‘af Canicula’ (Hundestjernen eller Sirius), en stærkt lysende stjerne i stjernebilledet Canis Major (‘Store Hund’). Hvad det hentyder til, er uklart.

 

 

Elfenbensparakit æder blomster af Gliricidia sepium, Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rallidae Vandhøns
Vandhønsenes familie, der bl.a. omfatter rørhøns, blishøns, rørvagtler og rikser, er udbredt over det meste af kloden, opdelt i 41 slægter med i alt ca. 156 arter.

 

Aramides Hønserikser
En slægt med 8 arter, som forekommer fra det centrale Mexico mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er dannet af et andet slægtsnavn, Aramus (riksetranen, som er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada), samt oldgræsk oides (‘minder om’).

 

Aramides albiventris Brunnakket hønserikse
Denne fugl, opdelt i 5 underarter, lever i forskellige habitater, bl.a. fugtige skove, sumpe og mangrove. Den findes fra de mexikanske stater Tamaulipas og Oaxaca mod øst til det nordøstlige Costa Rica. Den blev førhen betragtet som en underart af gråhalset hønserikse (A. cajaneus).

Artsnavnet er latin og betyder ‘med hvid bug’, afledt af albus (‘hvid’) og ventris (‘bug’).

 

 

Brunnakket hønserikse, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ramphastidae
Denne familie omfatter 5 slægter af farvestrålende fugle med i alt omkring 43 arter, udbredt fra det sydøstlige Mexico mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

 

Pteroglossus Arasarier
En slægt med 14 arter, som findes fra det sydøstlige Mexico mod syd til Paraguay og det nordøstlige Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pteron (‘fjer’) og glossa (‘tunge’), hvilket sigter til disse fugles meget lange tunge, der minder om en fjer.

Det danske navn er fra Tupi-ordet arassari (‘lille farvestrålende fugl’), som var navnet på sorthalset arasari (P. aracari).

 

Pteroglossus torquatus Båndarasari
Denne art lever i forskellige skovtyper, deriblandt sekundær skov og plantager, fra det sydøstlige Mexico mod øst til Columbia, det vestlige Venezuela og kystnære egne af Ecuador.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med halsbånd’, afledt af torques (‘halsbånd’), hvilket sandsynligvis sigter til fuglens sorte ‘halsbånd’.

 

 

Båndarasari, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Båndarasari æder palmefrugter, Tikal Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ramphastos Typiske tukaner
En slægt med 8 arter af farvestrålende fugle, der lever i forskellige skovtyper og græsland. De er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet kræver nogen forklaring. I værket Historiæ animalium, Liber III, offentliggjort i 1555 af den schweiziske læge og naturhistoriker Conrad Gessner (1516-65), kalder han tukaner for Ramphestes, som på oldgræsk betyder ‘med lang snude’, afledt af rhampe (‘næb’). Dette navn blev imidlertid stavet forkert af den italienske naturhistoriker Ulisse Aldrovandi (1522-1605) i værket Ornithologia (1599-1603). Aldrovandis navn blev senere adopteret af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), som hævdede, at navnet betød ‘et bredt sværd’, hvilket hentydede til formen på disse fugles næb.

Det danske navn er taget fra Tupi-ordet tukan, hvilket er en imitation af kaldet hos en af arterne.

 

Ramphastos sulfuratus Kølnæbbet tukan
Denne pragtfulde fugl lever i regnskove fra det sydøstlige Mexico mod øst til Columbia og det vestlige Venezuela. Den er nationalfugl i Belize.

Artsnavnet er latin og betyder ‘svovlfarvet’, hvilket sigter til farven på fuglens hals og øvre del af brystet.

 

 

Kølnæbbet tukan æder palmefrugter, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scolopacidae Sneppefugle
Denne store familie, som rummer omkring 15 slægter og ca. 95 arter, er udbredt kloden rundt, med undtagelse af Antarktis.

 

Actitis Mudderklirer
Denne slægt indeholder kun to arter, almindelig mudderklire (A. hypoleucos), som er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt plettet mudderklire (nedenfor).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk aktites (‘lever ved kysten’), af akte (‘kyst’).

Det danske navn finder jeg misvisende. Disse fugle ses mest på stenede strande og klippekyster, så stenklire ville være et langt mere passende navn.

 

Actitis macularia Plettet mudderklire
Denne art yngler i et kæmpemæssigt område af Nordamerika, fra subarktiske egne af Alaska og Canada mod syd næsten til den mexikanske grænse. Hovedparten er trækfugle, som overvintrer fra det sydlige USA mod syd gennem Mellemamerika og Caribien til det centrale Chile og det nordlige Argentina, både inde i land og langs kysten.

Artsnavn er latin og betyder ‘plettet’, hvilket hentyder til de mørke pletter på undersiden i yngledragten.

 

 

Plettet mudderklire, rastende på en ilanddrevet træstamme (øverst), samt på en klippe, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thraupidae Tangarer
I øjeblikket omfatter tangarer 106 slægter med omkring 383 arter, som er begrænset til den vestlige halvkugle, hovedsagelig i tropiske områder. Omkring 60% lever i Sydamerika. Mange arter er endemiske i et ret begrænset område.

Nylige genetiske studier har i høj grad rokeret rundt på denne familie. Et antal arter, som tidligere var placeret i den, er blevet overført til andre familier, men det modsatte har også fundet sted.

 

Cyanerpes Honningsugere
En lille slægt med 4 små fugle, som forekommer fra det sydlige Mexico mod syd til Peru, Bolivia og Brasilien, samt på Trinidad & Tobago, og på Cuba (muligvis indført). Hannerne er kraftigt blå, mens hunnerne er brunlige eller grønlige.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kyanos (‘mørkeblå’) og herpes (‘kryber’).

 

Cyanerpes cyaneus Rødbenet honningsuger
Denne farvestrålende fugl er udbredt fra det sydlige Mexico mod syd til Peru, Bolivia og det centrale og østlige Brasilien, og endvidere på Trinidad & Tobago, og på Cuba (hvor den måske er blevet indført). Den er også observeret nogle få gange i det sydlige Texas.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk kyanos (‘mørkeblå’) – sandelig meget blå!

 

 

En han af rødbenet honningsuger suger nektar i blomster af Stachytarpheta frantzii, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ramphocelus
En slægt af stærkt farvede fugle, som omfatter 9 arter. De forekommer fra det centrale Mexico mod syd til Paraguay og det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk rhamphos (‘næb’) og koilos (‘konkav’), hvilket hentyder til det konkave næb hos nogle arter.

 

Ramphocelus passerinii Skarlagenrygget fløjlstangar
Denne almindelige art er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod øst til det vestlige Panama. Den lever i et bredt udvalg af habitater, bl.a. skovkanter, sekundær skov, haver samt marker med spredte buske, fra havniveau op til omkring 1200 meters højde.

Artsnavnet hædrer den italienske naturhistoriker Carlo Passerini (1793-1857), som var direktør for det kongelige naturhistoriske museum i Firenze.

Tidligere blev fugle i Costa Rica og Panama betragtet som en særskilt art, Costa Rica-fløjlstangar (R. costaricensis).

 

 

Denne han af skarlagenrygget fløjlstangar viser sin skarlagenrøde overgump, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sporophila Klerkefinker
En stor slægt med omkring 40 arter af små frøædende fugle, der minder om finker. De er udbredt fra det nordlige Mexico mod syd til den sydlige del af Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk sporos (‘frø’) og philos (‘at elske’). Det danske navn kommer af klerke, som i Middelalderen var en slags hjælpepræst. Ordet er afledt af græsk klerikos, egentlig ‘en præst valgt ved lodkastning’, af kleros (‘lod’). Navnet hentyder til disse fugles overvejende sorte fjerdragt, i lighed med klerkens dragt.

 

Sporophila corvina Brilleklerkefinke
Denne art yngler fra det sydøstlige Mexico mod øst til kystnære egne af Columbia, Ecuador og det nordligste Peru. Den blev tidligere betragtet som en underart af broget klerkefinke (S. americana). Dens fjerdragt er overvejende sort, men er yderst variabel.

Artsnavnet er latin og betyder ‘ravne-lignende’, hvilket sigter til den overvejende ravnsorte fjerdragt hos hannen.

 

 

Brilleklerkefinke, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thraupis Typiske tangarer
Denne slægt rummer 7 arter, der forekommer fra det centrale Mexico mod syd til Paraguay og det sydlige Brasilien.

Slægtsnavnet refererer til en ukendt småfugl, måske en slags finke, som er nævnt af den græske videnskabsmand og filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.).

 

Thraupis episcopus Blågrå tangar
Denne art er almindelig i åbne skove, haver og opdyrkede områder, fra det centrale Mexico mod syd til det nordlige Bolivia og det centrale Brasilien. Den findes også på de caribiske øer Trinidad & Tobago, og den er endvidere blevet indført til Peru, omkring hovedstaden Lima.

Artsnavnet er latin og betyder ‘biskop’, hvilket sigter til den blålige fjerdragt. Biskopper er iført blå eller purpurfarvede dragter.

 

 

Denne blågrå tangar æder af en nedfalden frugt af Morinda citrifolia, Tortuguero Nationalpark, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornithidae Ibiser og skestorke
Denne familie med 14 slægter af langbenede vandfugle er udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Traditionelt er den blevet opdelt i to underfamilier, ibiser og skestorke. Et nyere genetisk studium konkluderer imidlertid, at skestorke er nært beslægtede med den Gamle Verdens ibiser, mens den Nye Verdens ibiser tidligt blev udspaltet. (Kilde: J.L. Ramirez, C.Y. Miyaki & S.N. del Lama 2013. Molecular phylogeny of Threskiornithidae (Aves: Pelecaniformes) based on nuclear and mitochondrial DNA. Genetics and Molecular Research 12 (3): 2740-2750)

 

Eudocimus
En lille slægt med to amerikanske arter, hvid ibis (nedenfor) og rød ibis (E, ruber), som yngler i det nordlige og nordøstlige Sydamerika samt i det sydøstlige Brasilien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk eudokimos (‘pragtfuld’), oprindeligt fra eu (‘god’) og dokimos (‘glimrende’).

 

Eudocimus albus Hvid ibis
Denne markante art lever i vådområder, fra Virginia langs kysten mod syd til Texas, lange begge kyster af Mexico, i Caribien og Mellemamerika, samt i det nordvestlige Sydamerika.

Artsnavnet er latin og betyder ‘hvid’.

Andre billeder af denne art kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Hvide ibiser, en snehejre (Egretta thula), samt en sortnakket stylteløber (Himantopus mexicanus), der letter, Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. Den brune fugl er en ungfugl. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tityridae Tityraer m.fl.
De 45 medlemmer af denne familie var tidligere placeret i familierne Tyrannidae (nedenfor), Pipridae og Cotingidae.

 

Tityra Tityraer
Traditionelt var disse fugle placeret i tyranfluesnapperfamilien Tyrannidae (nedenfor), men genetiske undersøgelser har haft til resultat, at de er blevet overført til en særskilt familie. Slægten har 3 temmelig ens medlemmer, som er udbredt fra det vestlige og østlige Mexico mod syd til det østlige Paraguay og det nordøstlige Argentina.

Slægtsnavnet stammer fra den græske mytologi. Navnet tityri blev givet til satyrer og andre rå ledsagere af Pan og Bacchus, hvilket sigter til den støjende og aggressive adfærd hos tityraer.

 

Tityra semifasciata Masketityra
Denne markante fugl lever i forskellige skovtyper, fra det vestlige og østlige Mexico mod syd til det nordlige Bolivia, centrale Brasilien og det østlige Paraguay.

Artsnavnet er afledt af latin semi (‘halv’) og fascia (‘bånd’), hvilket sandsynligvis hentyder til ansigtsmasken, som kun udgør et halvt halsbånd.

 

 

Masketityra æder bær, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Troglodytidae Gærdesmutter
Denne familie, der overvejende består af små og brune fugle, rummer 19 slægter med omkring 88 arter, som med en enkelt undtagelse lever i den Nye Verden.

 

Campylorhynchus Kaktussmutter
En slægt med mindst 15 arter af ret store gærdesmutter, deriblandt den største, den op til 22 cm lange stor kaktussmutte (C. chiapensis), som lever i det sydlige Mexico og de tilstødende egne af Guatemala. Slægten er udbredt i det sydlige USA, Mexico, samt Mellem- og Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kampylos (‘krum’) og rhynkhos (‘næb’).

 

Campylorhynchus capistratus Brunrygget kaktussmutte
Denne markante gærdesmutte yngler fra det sydøstlige Mexico mod øst til det vestlige Costa Rica. Den findes i temmelig tørre områder, bl.a. åben kratskov, sekundær skov og græsland.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med grime’, hvilket måske sigter til den tydelige stribe fra næbbet gennem øjet.

Førhen blev denne art betragtet som en underart af brunnakket kaktussmutte (C. rufinucha), men denne er blevet opdelt i 3 arter.

 

 

Brunrygget kaktussmutte, Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brunrygget kaktussmutte under et tag, fremstillet af palmeblade, La Avellana, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Troglodytes Typiske gærdesmutter
En slægt med ca. 12 arter af diminutive fugle, hvoraf en enkelt, den almindelige gærdesmutte (T. troglodytes), er vidt udbredt i den Gamle Verden, mens de øvrige lever i den Nye Verden.

 

Troglodytes aedon Husgærdesmutte
Den videst udbredte landfugl i Amerika, som yngler fra det centrale Canada mod syd til det sydlige Sydamerika. Nordlige bestande er trækfugle. I øjeblikket anerkendes 32 underarter, mens andre er blevet ophøjet til selvstændige arter.

Artsnavnet, som udtales ‘aëdon’, er oldgræsk og betyder ‘nattergal’, hvilket sigter til den kraftige sang hos denne diminutive fugl.

I den græske mytologi var Aëdon gift med Zethus, søn af Zeus. Hun var misundeligpå sin svigerinde Niobe, som var gift med Zethuses tvillingebror Amphion. Niobe havde 14 børn, mens Aëdon kun havde et enkelt barn, sønnen Itylus. Drengen kom godt ud af det med sine fætre og sov ofte sammen med dem, specielt Amaleus. En dag sagde Aëdon til Itylus, at han skulle sove inderst i sengen denne nat, men Itylus glemte moderens ord, og da Aëdon kom ind i soveværelset med en kniv i den hensigt at dræbe Amaleus, kom hun ved et uheld til at dræbe sin egen søn i stedet. Som straf forvandlede guderne hende til en nattergal, som hele tiden kalder på sin søn.

 

 

Husgærdesmutte, underarten inquietus, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trogonidae Trogoner
Dette er den eneste familie i ordenen Trogoniformes, bestående af 7 slægter med 46 arter. De lever i tropiske skove verden rundt, med størst diversitet i Amerika.

 

Pharomachrus Quetzaler
En slægt med 5 pragtfulde fugle, som er udbredt i tropiske skove, fra det sydøstlige Mexico mod syd til Peru, Bolivia og Brasilien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pharos (‘kappe’) og makros (‘lang’), hvilket hentyder til vinge- og haledækfjerene hos pragtquetzal (nedenfor). Det andet h er sandsynligvis en skrivefejl.

Det danske navn er afledt af Nahuatl-ordet quetzalli (‘lange strålende halefjer’), oprindeligt fra quetz (‘oprejst’), hvilket sigter til en opret kam af fjer. Førhen blev ordet quetzal kun benyttet om pragtquetzal.

 

Pharomachrus mocinno Pragtquetzal
Haledækfjerene hos hannen af denne fantastiske fugl kan blive op til 1 m lange. Denne art, som er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod øst til det vestlige Panama, lever hovedsagelig i tågeskove i bjerge. Den er Guatemalas nationalfugl, hvis billede pryder landets flag og våbenmærke, og den har også givet navn til landets møntfod.

Artsnavnet blev givet til ære for den mexikanske naturhistoriker José Mariano Mociño Suárez Lozano (1757-1820), som forskede i botanik, geologi og antropologi.

Historien bag det temmelig elendige billede nedenfor er denne: Jeg tog til et beskyttet område ved navn Biotopo del Quetzal, nær Salamá, Baja Verapaz, Guatemala, hvor jeg boede i en lille lodge ved vejen. I de følgende dage gennemstrejfede jeg tågeskoven i håbet om at se denne legendariske fugl. Vegetationen i skoven var yderst frodig, og de store træer var behængt med epifyter såsom mosser, laver, bregner og diverse frøplanter, mest bromeliader, som tilhører ananasfamilien (Bromeliaceae), samt orkidéer.

På mine ture observerede jeg kun meget få fugle, og ingen quetzal. På den sidste dag af mit ophold vendte jeg tilbage til lodgen, temmelig skuffet over ikke at have set denne gådefulde fugl. Jeg havde netop taget plads ved et af de udendørs borde og nød en kop kaffe, da lodgens ejer, som rodede med noget i sin bilmotor, pegede op mod et trægruppe og ytrede et enkelt ord: “Quetzal!”

Der, højt oppe i et træ, sad en pragtfuld han af quetzal, og, hvad der var mere vigtigt, han bevægede sig ikke. Nu havde jeg chancen for at få nogle billeder af denne art! Jeg sneg mig nærmere hen mod træet, men fra denne vinkel var det umuligt at fotografere fuglen, så jeg måtte nøjes med billeder ude fra vejen, langt borte eller ej.

Nu viste der sig imidlertid et andet problem: Lodge-fruen var i færd med at tilberede frokost, og røgen fra madlavningen sivede hen foran træet, hvor fuglen sad, hvilket ville gøre mine billeder slørede. Jeg måtte vente på ophold i røgskyerne for at tage billeder, men heldigvis bevægede fuglen sig stadig ikke. Det er typisk for trogoner, at de kan sidde stille i lang tid på samme sted.

Omsider lykkedes det mig at tage nogle få billeder, men sandelig ikke noget værd at skrive hjem om!

 

 

Pragtquetzal han, Biotopo del Quetzal, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trogon Typiske trogoner
En slægt med 20 arter, som forekommer fra det sydlige Arizona og New Mexico mod syd til det nordlige Argentina. I Caribien findes 3 arter på Trinidad & Tobago.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk trogo (‘at tygge’ eller ‘at gnave’). Trogoner yngler i hulheder, som de selv gnaver ind i rådnende træ eller termitboer, og en enkelt art yngler endog i hvepsereder.

 

Trogon massena Orangenæbbet trogon
Denne fugl findes fra det sydøstlige Mexico mod øst til kystnære egne af Columbia og det nordlige Ecuador. Dens føde består af frugt og insekter, og den følger ofte efter kapucineraber (Cebus) for at fange de insekter, som forstyrres af aberne.

Artsnavnet blev givet til ære for den franske ornitolog François Victor Masséna, 2. Greve af Rivoli og den 3. Prins af Essling (1799-1863), som havde en samling af fugleskind på ca. 12.500 eksemplarer, der senere endte på Philadelphia Academy of Natural Sciences.

 

 

Han af orangenæbbet trogon, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrannidae Tyranfluesnappere
En meget stor familie, som forekommer overalt i Amerika, omfattende 104 slægter og over 400 arter. Tyranfluesnappere varierer uhyre meget i form, mønster, størrelse og farve, og nogle medlemmer ligner overfladisk den Gamle Verdens fluesnappere, som de er opkaldt efter.

Tyran-delen af disse fugles navn går tilbage til den engelske naturhistoriker Mark Catesby (1683-1749), som studerede flora og fauna i den Nye Verden. Han kaldte den østlige kongetyran (Tyrannus tyrannus) for en tyran på grund af dens aggressive opførsel, og dette navn blev adopteret af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han klassificerede denne gruppe af fugle. Han satte stor pris på Catesbys arbejde og kaldte derfor familien Tyrannidae.

 

Megarynchus pitangua Bådnæbstyran
Som dens navn fortæller, har denne art, som er det eneste medlem af slægten, et stort bådformet næb. Den yngler i åbne skovtyper, fra det sydlige Mexico mod syd til hele Brasilien, det østlige Paraguay og det nordøstlige Argentina, samt på Trinidad.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk megas (‘stor’) og rhynkhos (‘næb’), mens artsnavnet stammer fra pitanguá guacú, som er Tupi-navnet på en stor tyranfluesnapper, måske denne art.

 

 

Bådnæbstyran, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Myiozetetes Gultyranner
En lille slægt med 4 arter af overvejende gule fugle, udbredt fra det nordvestlige Mexico mod syd til det østlige Paraguay og det nordøstlige Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk myias (‘flue’) og zetetes (‘den som søger efter’).

 

Myiozetetes similis Rødkronet gultyran
Denne art, opdelt i 8 underarter, er vidt udbredt, idet den forekommer fra det nordvestlige Mexico mod syd til det østlige Paraguay og det nordøstlige Argentina. På issen har den en orange eller skarlagenrød stribe, som dog for det meste er skjult.

Artsnavnet er latin og betyder ‘den som ligner’, hvilket indikerer dens lighed med adskillige andre medlemmer af tyranfluesnapper-familien.

 

 

Rødkronet gultyran, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rødkronet gultyran, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrannus Kongetyranner
En slægt med omkring 13 arter, udbredt fra det sydlige Canada mod syd til Argentina. De nordlige arter er trækfugle.

Slægtsnavnet er forklaret ovenfor under familienavnet. I lighed med det danske navn hentyder det til den aggressive opførsel hos disse fugle mod artsfæller såvel som andre arter. Når de forsvarer deres rede, angriber de ofte arter, som er større end dem selv, bl.a. høge, krager og egern.

 

Tyrannus forficatus Sakshalet kongetyran
Denne markante fugl, som er opkaldt efter sin lange, dybt kløftede hale, yngler i Nordamerika, fra det sydlige Nebraska og Missouri mod syd til det nordøstlige Mexico, og fra den østligste del af Colorado og New Mexico mod øst til det vestlige Arkansas og Louisiana. Arten er trlkfugl, som overvintrer i Mellemamerika, fra det sydlige Mexico mod øst til Panama, hovedsagelig langs Stillehavskysten.

Artsnavnet hentyder også til halen, afledt af latin forficis (‘en saks’).

 

 

Sakshalet kongetyran, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre tyranfluesnappere, sakshalet kongetyran, tropisk kongetyran (nedenfor), samt kiskadie (Pitangus sulphuratus) (gul med sort ansigtsmaske), Monterrico. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrannus melancholicus Tropisk kongetyran
Denne art er vidt udbredt, idet den yngler fra det sydlige Arizona og Texas mod syd til det centrale Argentina og Uruguay. De nordligste og sydligste bestande er trækfugle.

Artsnavnet er latin og betyder ‘hidsig’ eller ‘temperamentsfuld’, hvilket formodentlig sigter til artens aggressive adfærd, når den forsvarer sin rede.

 

 

Tropisk kongetyran, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tropisk kongetyran, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet maj 2023)

 

(Senest opdateret august 2023)