Silkehaler på insektfangst

 

 

Silkehaler optræder de fleste vintre på reservatet. Disse studier er fra 18. marts 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Jens Gregersen

 

 

 

(Marts 2007)

 

 

Silkehaler lever overvejende af bær, men inden deres afrejse i marts kan de æde knopper af bl.a. mirabel, og på vindstille dage om efteråret eller de første lune dage forårsdage kan de ses på insektjagt.

Et ganske særligt optrin fandt sted på Vorsø 12. marts 2007, som var den første dag i året, hvor bier og svirrefluer opsøgte de første blomster. Temperaturen var 13 grader, og insekterne fløj flittigt fra alle retninger til en blomstrende bevoksning af erantis på et solbeskinnet sted nord for havedammen.

De insekter, som kom sydfra, skulle over dammens kølige udstråling, og det sænkede deres hastighed. Det havde en flok Silkehaler fundet ud af. De lejrede sig i en lav ask på dammens bred og foretog herfra flyvejagter på fluesnappermanér efter bier og svirrefluer over dammen. Bierne bearbejdede de som tornskader ved at slå dem til døde på grenene for derefter at æde dem. Denne sjældne oplevelse stod på hele dagen.

Det vides iøvrigt, at den amerikanske Ceder-Silkehale (Bombycilla cedrorum) kan udvise en lignende adfærd, når insekter skal krydse en snebarriere, hvorved de taber fart.

 

 

 

(Oprettet april 2021)