Krybdyr i Costa Rica og Guatemala

 

 

Han af sort leguan (Ctenosaura similis), Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske krokodiller (Crocodylus acutus) soler sig på bredden af Rio Tárcoles, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af grøn leguan (Iguana iguana) i dominanspositur, Tortuguero Nationalpark, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Neotropisk grøn anole (Anolis biporcatus), El Castillo, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række krybdyr, som jeg observerede under et 7 uger langt ophold i Guatemala oktober-november 1998, samt en måneds ophold i Costa Rica januar-februar 2012. Familier, slægter og arter præsenteret i alfabetisk rækkefølge.

Et antal billeder, som viser ubestemte arter, er også bragt. Hvis du er i stand til at identificere en eller flere af disse arter, eller finder du fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

 

Alligatoridae Alligatorer og kaimaner
Denne familie består af 8 arter af krokodille-lignende dyr, 2 alligatorer i en enkelt slægt, samt 6 kaimaner i 3 slægter. Alligatorer lever i USA og Kina, mens kaimaner er begrænset til Mellemamerika og den nordlige del af Sydamerika.

 

Caiman Ægte kaimaner
En lille slægt med 3 arter, som forekommer fra det sydlige Mexico mod syd til det centrale Argentina.

Slægtsnavnet er en forvrængning af et caribisk navn på disse dyr, acayouman.

 

Caiman crocodilus Brillekaiman
Dette ret almindelige dyr kan blive op til 2,5 m langt og veje op til 40 kg. Det har en brille-lignende forhøjning mellem øjnene, hvilket er årsagen til det danske navn. Arten er udbredt fra det sydlige Mexico mod syd til det nordlige Bolivia og det centrale Brasilien, og den er også blevet indført til USA, Cuba og Puerto Rico.

Artsnavnet hentyder til dens krokodille-lignende udseende.

 

 

Brillekaimaner, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cheloniidae Havskildpadder
Ud af verdens 7 arter af havskildpadder tilhører de 6 denne familie, som er kendetegnet ved, at rygskjoldet består af benplader, der er solidt forankret til ryghvirvler og ribben. Rygskjoldet kaldes carapax, bugskjoldet plastron, og overgangen mellem disse broen. Både ryg- og bugskjold er dækket af hornplader. Pladerne på ryggen er arrangeret i tre rækker i længdegående retning, og de to yderste kaldes ribbensplader.

Den syvende art er den store læderskildpadde (Dermochelys coriacea), som danner en særskilt familie, Dermochelyidae. Den har ingen hornplader, men i stedet en læderagtig hud, som dækker 5 eller 7 ribber hen langs ryggen.

Alle 8 arter er beskrevet på siden Dyreliv – Krybdyr og padder: Havskildpadder er i stærk tilbagegang.

Selv om havskildpadder tilbringer ca. 98% af deres tid i havene, skal hunnerne på land for at lægge æg. Med stort besvær maver de sig op på stranden, oven for tidevandslinien, hvor de graver et hul med baglufferne.

Når hullet er stort nok, lægger hver hun oftest mellem 80 og 100 hvide æg, der i form ligner bordtennisbolde. De er imidlertid bløde, så de ikke beskadiges, når de falder ned i hullet. Efter æglægningen dækker hunnen æggene til, og bagefter slynger hun sand rundt med lufferne, så selve redestedet camoufleres. Derpå vender hun tilbage til havet.

Hos flere arter lægger hunnerne æg i flere omgange, somme tider 11 kuld på en sæson. Det lyder utroligt, men hunnen vender ofte tilbage til den strand, hvor hun fødtes årtier før. Hvordan hun bærer sig ad med det, forbliver et mysterium. En teori går på, at dyrene præges på strandens fysiske og kemiske sammensætning, samt at de er i stand til at anvende Jordens magnetisme til at navigere efter.

Tidligere havde voksne havskildpadder ikke mange fjender. Store hajer og spækhuggere (Orcinus orca) tager nogle, selv om det er en benet mundfuld. Men med menneskenes erobring af kloden har vi i dag den situation, at alle otte arter er i rivende tilbagegang. Æggene graves op og fortæres af fattige nybyggere, som delikatesse på restauranter, eller fordi de tillægges potensfremmende egenskaber. Også mange voksne skildpadder spises af mennesker.

Den ægte karette (Eretmochelys imbricata) forfølges på grund af sit smukke rygskjold, der anvendes til udskæring af smykker, kamme m.m. Japan er storaftager af skjoldene. Selv hele, lakerede karetter sælges som souvenirs, bl.a. i Indonesien.

Titusinder af havskildpadder drukner i fiskegarn eller kommer til skade i bådmotorers propeller. Unge skildpadder dør af at æde spildolie og tjæreklumper i havoverfladen. Mange læderskildpadder sluger store mængder plastic i den tro, at det er vandmænd, men plastic er ufordøjeligt og ophobes i dyrets tarme, hvorefter det dør af sult.

 

Lepidochelys Ridleyer
En lille slægt med to arter, olivengrøn ridley (nedenfor) og den stærkt truede Kemps ridley (L. kempii), som er begrænset til den Mexikanske Havbugt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk lepidos (‘skæl’) og chelys (‘skildpadde’), hvilket måske hentyder til det skællede udseende af hoved og luffer hos disse dyr. Det danske navn er taget fra det engelske navn, som er af ukendt betydning.

 

Lepidochelys olivacea Olivengrøn ridley
Denne ret lille art, som bliver op til 75 cm lang, er den talrigeste blandt havskildpadderne. Den findes i alle varmere have og er særligt almindelig i Stillehavet og det Indiske Ocean. Den er berømt for sin spektakulære synkroniserede æglægning, som kaldes for arribada (spansk for ‘ankomst’), hvor tusinder af hunner samles på en strand for at lægge æg samtidigt. Et af disse steder er Playa Ostional, Guanacaste, Costa Rica.

Artsnavnet hentyder til et olivenfarvet skær på disse ellers brunlige eller grålige dyr.

Mine oplevelser med denne art i Indien er beskrevet på siden Dyreliv – Krybdyr og padder: Krybdyr og padder på det Indiske Subkontinent.

 

 

Ung olivengrøn ridley, fotograferet i et opdrætningscenter for truede dyrearter, Monterrico, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Colubridae Snoge m.fl.
Med et antal af mindst 250 slægter og over 2100 arter er dette den største familie af slanger, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Medlemmer af familien er ugiftige, med nogle få undtagelser.

 

Leptodrymus pulcherrimus
Denne smukke slange, som er slægtens eneste medlem, kan kendes på det smaragdgrønne hoved, som står i kontrast til den brunlige, grønlige, gullige eller sommetider blålige krop, som har en sort stribe langs begge sider. Arten er udbredt fra Guatemala mod øst til Costa Rica. Den lever i forskellige skovtyper fra lavlandet op til højder omkring 1300 m.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leptos (‘tynd’) og drymos (‘skov’), oprindeligt fra drys (‘eg’), samt en superlativ form af det latinske ord pulcher (‘smuk’), således ‘den meget smukke, tynde (slange), der lever i skov’. Et meget beskrivende navn, må man sige!

 

 

Leptodrymus pulcherrimus, Tikal Nationalpark, Guatemala. Striberne på dette individ er ret svage. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corytophanidae
Disse dyr, der omfatter 3 slægter med 9 arter, er udbredt fra Mexico mod syd til Ecuador.

 

Basiliscus Basilisker
En lille slægt med 4 arter, som forekommer fra Mexico mod øst til det nordlige Sydamerika.

Slægtsnavnet hentyder til basilisken, et væsen i den græske mytologi, som var delvis hane, delvis slange og delvis løve. Det sagdes, at dens blik alene kunne forvandle et menneske til sten. Ordet er afledt af oldgræsk basiliskos, diminutiv af basileus (‘konge’), således ‘lille konge’.

 

Basiliscus vittatus Brun basilisk, stribet basilisk
Denne art er hjemmehørende i Mexico, Mellemamerika og det nordvestlige Colombia. Hannen har en stor kam på det bageste af hovedet, en gullig stribe fra øjet hen langs kroppen til bagbenene, samt hvide eller gullige pletter omkring munden, på struben og på den øverste del af brystet. Hunnen er mindre og mangler kammen.

Unge dyr er i stand til at løbe hen over vandoverfladen i rasende fart. Deres ben bevæger sig så hurtigt, at de minder om et piskeris. Af denne grund kaldes arten til tider for Jesus Kristus-firben, skønt det navn almindeligvis er reserveret for den almindelige basilisk (B. basiliscus).

Artsnavnet er latin og betyder ‘båndet’, hvilket sigter til dyrets striber.

 

 

Han af brun basilisk, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun eller ung han af brun basilisk soler sig på en sten i mangroven, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Crocodylidae Krokodiller
Disse store krybdyr, i alt 17 arter i 3 slægter, er vidt udbredt i tropiske områder, med 3 arter i Afrika og det vestlige Madagascar, 9 arter i Asien, Ny Guinea og det nordlige Australien, samt 5 arter i Amerika.

 

Crocodylus Ægte krokodiller
En slægt med 13 eller 14 arter, udbredt i alle varme egne af kloden. Status af Borneo-krokodillen (C. raninus eller C. porosus ssp. raninus) er uklar.

Slægtsnavnet er afledt af krokodeilos, det oldgræske ord for disse dyr.

 

Crocodylus acutus Amerikansk krokodille
Denne store krokodille, der kan blive op til 6 m lang og veje op mod 900 kg, er vidt udbredt, idet den forekommer fra det sydlige Florida mod syd gennem Caribien til det nordlige Venezuela, samt langs Mexicos vestkyst mod øst til Columbia, Ecuador og det nordligste Peru.

En berømt lokalitet, hvor man kan se et stort antal af denne krokodille, er fra en bro over Tárcoles-floden, på Costanera Sur Highway (rute 34), nord for Jaco, Costa Rica.

Artsnavnet er latin og betyder ’tilspidset’, hvilket hentyder til den lange, smalle snude hos dette dyr.

 

 

Amerikanske krokodiller soler sig på bredden af Rio Tárcoles, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk krokodille, Rio Blanco, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dactyloidae Anoler
Denne familie af firben forekommer fra det sydøstlige USA mod syd til Paraguay og Brasilien. Nogle autoriteter betragter den som en underfamilie af Iguanidae (nedenfor). Førhen var disse dyr placeret i familien Polychrotidae.

Det danske navn stammer fra anoli, et caribisk ord for disse dyr.

 

Anolis
De ægte anoler, som omfatter over 425 arter, har traditionelt været placeret i denne slægt, men nylig genetisk forskning foreslår dem opdelt i 8 slægter: Anolis, Dactyloa, Deiroptyx, Audantia, Chamaelinorops, Xiphosurus, Ctenonotus og Norops.

 

Anolis biporcatus Neotropisk grøn anole
Denne store art lever i forskellige skovtyper, fra Mexico mod øst til Colombia og Venezuela. Tidligere var bestande i det sydvestlige Colombia og Ecuador inkluderet i denne art, men er siden blevet overført til en særskilt art, A. parvauritus.

Artsnavnet er afledt af latin bi (‘dobbelt’) og porca (‘en kam mellem to furer’). Hvad det sigter til, er uklart.

I dag kalder nogle autoriteter dette dyr for Norops biporcatus, men indtil yderligere forskning har klarlagt dets status, beholder jeg navnet Anolis biporcatus.

 

 

Neotropisk grøn anole, El Castillo, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Uidentificeret anole, Rincon de la Vieja Nationalpark, Cordillera de Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Iguanidae Leguaner
Ud af de 9 slægter i denne familie lever de 8 i Amerika, udbredt fra det sydvestlige USA og Caribien mod syd til det nordlige Argentina. Familien omfatter i alt ca. 47 arter.

Den eneste ikke-amerikanske slægt er Brachylophus, som findes på Fiji, og tidligere også på Tonga. Det menes, at stamfaderen til disse dyr engang drev på træstammer fra Sydamerika 8000 km over Stillehavet.

Det danske navn er en forvrængning af ordet iguana (se nedenfor).

 

Ctenosaura
Disse store øgler, der omfatter ca. 15 arter, er udbredt fra det nordlige Mexico mod syd til Panama. De minder en del om Den Gamle Verdens varaner (Varanus).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ktenos (‘kam’), hvilket sigter til voksne hanners store kam hen langs ryggen, samt saura (‘firben’).

 

Ctenosaura similis Sort leguan
Denne art findes fra det sydlige Mexico mod øst til Panama. Gamle hanner er grå eller lysebrune med sorte lodrette striber hen ad kroppen, en stor kam hen langs ryggen, samt ofte blålige partier på forbenene og i hovedet, specielt omkring munden. Hunnen er brunlig med svagere striber, og kammen er langt mindre. Unge dyr er knaldgrønne, men bliver med tiden brunlige.

Artsnavnet er latin og betyder ‘minder om’ – om hvad er uklart.

 

 

Voksne hanner af sort leguan, Palo Verde Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen han, Santa Rosa Nationalpark, Guanacaste, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hun, Palo Verde Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hun, Puerto Jiménez, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung han, Palo Verde Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungt dyr, Capo Matapalo, Peninsula de Osa. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Iguana Ægte leguaner
En lille slægt med to arter, den vidt udbredte grøn leguan (nedenfor), samt I. delicatissima, som er begrænset til de Små Antiller.

Slægtsnavnet er en spansk forvrængning af iwana, som var anvendt for disse dyr på Taino, et forsvundet arawakansk sprog, som blev talt af det caribiske Taino-folk.

 

Iguana iguana Grøn leguan
Det oprindelige udbredelsesområde for denne art er stort, fra det sydlige Mexico og Caribien mod syd til Bolivia, Paraguay og det centrale Brasilien. Den er dog blevet indført til mange andre lande og er blevet naturaliseret adskillige steder. Den betragtes som invasiv på Puerto Rico, Hawaii og Fiji.

 

 

Han af grøn leguan, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af grøn leguan i dominanspositur, Tortuguero Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung grøn leguan, Rio Tárcoles, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phrynosomatidae
Medlemmerne af denne familie, som omfatter 9 slægter med omkring 180 arter, er udbredt fra det sydligste Canada mod syd til Panama.

 

Sceloporus Tornleguaner
En meget stor slægt med omkring 113 arter, som forekommer fra det sydligste Canada mod syd til Panama.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk skelos (‘ben’) og poros (‘passage’, ‘pore’), hvilket sigter til de store porer på låret.

 

Sceloporus taeniocnemis Smaragdgrøn Guatemala-tornleguan
Dette farvestrålende firben er begrænset til det sydøstlige Mexico og Guatemala.

Artsnavnet er afledt af latin taenia (‘bånd’), samt græsk kneme (‘skinneben’), forklaret i den oprindelige beskrivelse af den amerikanske zoolog Edward Drinker Cope (1840-1897) i A contribution to the herpetology of Mexico. Proceedings of the American Philosophical Society, 22: 379-404 (1885). Han hentyder til “to sorte bånd, adskilt af et brunt, på bagsiden af låret.” (Bemærk, at han anvender det græske ord for ‘skinneben’ i stedet for ‘lår’).

 

 

Smaragdgrøn Guatemala-tornleguan, Biotopo del Quetzal, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sphaerodactylidae Gekkoer
Denne familie, som rummer 12 slægter med over 200 arter, er udbredt i Amerika, Caribien, det sydlige Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, samt Centralasien.

Navnet gekko stammer fra kaldet af den syøstasiatiske tokay-gekko (Gekko gecko), af familien Gekkonidae, gengivet som gek-oo eller tuk-too.

 

Gonatodes
Denne slægt rummer omkring 34 arter, som forekommer fra det sydlige Mexico mod syd til Peru og det nordlige Brasilien, samt på adskillige øer i Caribien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk gonato (‘knæ’) og oides (‘minder om’), hvilket sandsynligvis sigter til de slanke fingre, som er iøjnefaldende opsvulmet i leddene.

 

Gonatodes albogularis Orangehovedet gekko
Hannerne af denne art er meget farvestrålende, mens hunnerne er grålige. Den er vidt udbredt på mange vestindiske øer, samt fra Mexico mod øst til den nordlige del af Sydamerika. Den fandtes også tidligere i den sydlige del af Florida, men denne bestand uddøde i 1990’erne.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med hvid strube’, afledt af albus (‘hvid’) og gula (‘strube’). Det betyder, at typeeksemplaret var en hun, som har hvid strube, mens hannen har orange eller gul strube.

 

 

Han af orangehovedet gekko, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Teiidae Tejuer og piskehaler
Denne familie, som rummer 18 slægter med omkring 175 arter, findes i størsteparten af Amerika.

 

Holcosus Piskehaler, ameivaer
En slægt med omkring 18 arter, som er hjemmehørende i det sydlige Mexico, Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. De var tidligere placeret i slægten Ameiva.

Slægtsnavnet er muligvis afledt af oldgræsk holkos (en type korn), hvilket hentyder til de korn-lignende skæl med køl på den forreste del af issen hos disse firben.

 

Holcosus festivus Mellemamerikansk ameiva
Dette farvestrålende firben er udbredt fra det sydlige Mexico mod øst til Colombia, i højder op til omkring 1000 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘glad’ eller ‘lystig’, hvilket utvivlsomt hentyder til artens mønster og kraftige farver.

 

 

Mellemamerikansk ameiva, Panajachel, Lago Atitlan, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Holcosus quadrilineatus Firestribet ameiva
Denne art er endemisk i Mellemamerika, hvor den lever i åbent terræn i det sydøstlige Nicaragua, Costa Rica og det vestlige Panama. Den kan kendes på fire gullige striber ned langs ryggen og siderne. Unge dyr har blå hale.

Artsnavnet er latin og betyder ‘firestribet’.

 

 

Firestribet ameiva, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne firestribede ameiva sidder på et vissent palmeblad, Cahuita. Læg mærke til de røde mider på dens krop. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Uidentificeret firben, Reserva Nacional Hacienda Baru, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Uidentificerede firben, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet juni 2023)

 

(Sidst opdateret april 2024)