Tårne og spir

 

 

Morgenlys på Lilletårn, et observationstårn opført under Svenskekrigene i 1600-tallet, Frederiksø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hindutempler i morgendis, Pushkar, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tårne i bymuren, Tallinn, Estland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tidlig morgen omkring Sultanahmed Camii, populært kaldt ‘Den Blå Moske’, Istanbul, Tyrkiet. Denne prægtige moske blev opført i Sultan Ahmed I’s regeringsperiode (1603-17). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tårne og spir forekommer i mange former og afskygninger. Nedenfor præsenteres et udvalg fra en række lande, ordnet i alfabetisk rækkefølge.

 

 

Chile

 

 

Vandtårn i Officina Chacabuco, en forladt mineby nord for Carmen Alto. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Danmark

 

Under den Skånske Krig (1675-79) forsøgte danskerne, i alliance med Fyrstendømmet Brandenburg, at tilbageerobre de landarealer, som var blevet afstået til svenskerne i 1658, efter at danskerne i 1657 havde tabt den såkaldte Første Karl Gustav-krig.

Den Skånske Krig endte uden nogen egentlig sejrherre, men Kong Christian d. 5. besluttede at anlægge en fæstning på to små ubeboede holme, Kirkeholmen og Bodholmen, ca. 15 km øst for Bornholm, så man kunne holde øje med svenskernes færden i Østersøen. Fæstningsanlægget blev opført 1684-87. Kirkeholmen blev omdøbt til Christiansø, opkaldt efter kongen, og senere blev Bodholmen omdøbt til Frederiksø, til ære for kongens efterfølger, Frederik d. 4.

 

 

Lilletårn på Frederiksø, set fra fortet Storetårn på Christiansø. Begge tårne udgjorde en del af Ertholmenes befæstning. Lilletårn blev siden anvendt som fængsel, og i dag er det indrettet til museum. Bagest ligger Græsholmen, der er fuglereservat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den 70 m høje, såkaldte Carlsberg-silo på Vesterbro i København blev oprindelig opført af Kongens Bryghus i 1956-57 til opbevaring af malt, men var kun i brug i 13 år, indtil Carlsberg, Tuborg og Kongens Bryghus blev fusioneret til De Forenede Bryggerier. Siden stod siloen tom i mange år. Oprindeligt var der et logo, KB, øverst på bygningen, senere afløst af et andet logo, Carlsberg, som blev fjernet i forbindelse med, at siloen blev bygget om til lejligheder i 1994-97.

 

 

Carlsberg-siloen, som den så ud i 1993. Siden blev logoet fjernet, og i tårnet er indrettet lejligheder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Det søjleformede tårn på billedet herunder, som står nær Nyborg Slot, kaldes for Den Hvide Jomfru. Ifølge traditionen er Rigmor Brockenhuus indemuret i tårnet. Hendes far Laurits Brockenhuus var lensmand på Nyborg Slot 1579-1601. Rigmor ‘kom galt afsted’ i en kærlighedsaffære og blev som straf ‘muret inde’, dvs. hun skulle leve i isolation på Egeskov Slot.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bregninge Kirke, som ligger på toppen af Bregninge Bakke, Tåsinge, stammer tilbage fra ca. 1100, hvor kor og hovedskib blev opført i kampesten. Bakken var formentlig førhen offersted for guden Thor.

 

 

Bregninge Kirke, Tåsinge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hammershus er Nordeuropas største borgruin. I Middelalderen var der evig strid mellem kongehus og bispesæde, da sejrherren havde ret til at beskatte befolkningen – og dermed blive rig. Kong Valdemar Sejr, som besad et af Bornholms fire herreder, lod opføre Lilleborg midt på øen, mens ærkebiskoppen i Lund, Anders Sunesøn, der på den tid havde magten over de tre andre herreder, som modtræk lod Hammershus opføre. Det skete engang i 1200-tallet.

Op gennem Middelalderen skiftede borgen ofte hænder og var en overgang under lübeckerne, siden svenskerne. Da borgen mistede sin militærstrategiske betydning, fungerede den en overgang som fængsel for politiske fjender af kongen. Den blev forladt og gik i forfald, hvorefter en mængde af murværket blev genanvendt i opførelsen af andre bygninger. De sørgelige rester blev fredet i 1822.

 

 

Dette billede viser et kvadratisk tårn ved navn Manteltårnet, der en overgang fungerede som fængsel for politiske fjender af kongen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ruinerne af et vagttårn, Blommetårnet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ejer Bavnehøj syd for Skanderborg er Danmarks tredjehøjeste bakke, med sine 170,35 m kun en anelse lavere end de nærliggende Møllehøj og Yding Skovhøj. Som dens navn fortæller, blev bakken førhen anvendt som bavn, dvs. et sted, hvor man tændte et bål for at advare befolkningen om, at fjender nærmede sig.

Efter Sønderjyllands genforening med Danmark efter 1. Verdenskrig blev der i 1920 rejst en mindesten på toppen af Ejer Bavnehøj. Stenen blev i 1924 erstattet af et 12,5 m højt tårn, kaldt for Genforeningstårnet.

 

 

I dag er Genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj en turistattraktion, da der er en fin udsigt derfra. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skandinaviens højeste fyrtårn er det 47 m høje Dueodde Fyr på sydspidsen af Bornholm, som blev opført 1960-62. Fundamentet på dette fyrtårn hviler på 19 betonpæle, der når ned i 14 meters dybde. Dets lampe er på 1000 watt, og lyset forstærkes 200 gange vha. en franskfabrikeret fyrlinse fra 1886 med roterende prismesystem, som stammer fra Dueoddes gamle fyr.

Det gamle fyr, som opførtes i 1880, bestod af et 38 m højt nordligt fyr af granit, der blev opført på klippegrund inde i land ved Duegård, samt et sydligt fyr, der lå 70 m nord for det nuværende fyr. Det sydlige fyr var kun 15 m højt og blev efterhånden utidssvarende, da det blev skjult bag opvoksende fyrretræer.

I 1936 blev de sidste utilgroede klitter ved Dueodde fredet pga. deres ”…Skønhed og Ejendommelighed”, som der står i fredningskendelsen. Herved blev flere vandreklitter bevaret, hvoraf den største vandrer 3-4 m om året.

 

 

Her ses Dueodde Fyr bag en vandreklit, bevokset med sand-hjælme (Calamagrostis arenaria). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skyggen fra Dueodde Fyr kastes på en opvokset fyrreskov i klitterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Slotsholmen var førhen en lille ø mellem Skanderborg Sø og Lillesø, som i dag er landfast. Her blev i Middelalderen opført et fæstningsværk, Skanthorpburg, sandsynligvis i 1100-tallet. I umiddelbar nærhed af borgen lå landsbyen Sklandethorp eller Skanderup, som borgen var opkaldt efter, samt Skanderup Kirke.

I 1561 lod Frederik d. 2. (1534-88) den forfaldne borg rive ned, og i stedet blev et prangende renæssanceslot opført. I 1572 blev et kapel indrettet i den nye fløj. Hans søn Christian d. 4. (1577-1648) lod slottet ombygge til en fæstning med bl.a. jordvolde, palisader og tykke mure. 1600-tallets utallige krige gik hårdt ud over slottet, der blev opgivet som kongeresidens, hvorefter det gik i forfald. Kun kirken forblev i nogenlunde stand.

I perioden 1717-22 stod Frederik d. 4. (1671-1730) for en større ombygning af slottet. Alle dele af den gamle middelalderborg blev revet ned pånær fæstningstårnet. De efterfølgende konger havde dog ikke den store interesse i at bo på slottet. Det blev i 1767 solgt til amtsfuldmægtig Hans Lauritzen, der lod det nedrive. Kun slotskirken fik lov at bestå som sognekirke for de daværende ca. 500 beboere i Skanderborg.

 

 

Skanderborg Slotskirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bastrup-tårnet, også kaldet Bastrup Stenhus, er ruinen af en borg, beliggende nær bredden af Bastrup Sø, Nordsjælland. Denne solide forsvarsfæstning, med 6 m tykke mure og en diameter på 21 m, blev sandsynligvis opført i første halvdel af 1100-tallet af Ebbe Skjalmsen, også kaldet Ebbe de Bastetorp, en farbror til biskop Absalon.

 

 

Bastrup-tårnet og Bastrup Sø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Danmark har syv rundkirker, hvoraf de fem ligger på Bornholm. Disse kirker blev opført som veritable fæstningsværker, så de fungerede både som kirker og som tilflugtssteder under invasioner.

 

Den største af Bornholms rundkirker er Østerlars Kirke, opført omkring 1150 af kløvede kampesten i tre stokværk. Denne kirke er viet Sankt Laurentius af Rom (ca. 225-258), som på befaling af Kejser Valerian blev henrettet i 258, idet han blev stegt levende på en jernrist. På dansk er hans navn forkortet til Lars.

 

 

Østerlars Rundkirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den 13 m høje Ols Kirke er en slank rundkirke fra 11-1200-tallet, som ligger på en 112 m høj bakke syd for Allinge. Den er viet Sankt Olaf den Hellige, som før sin kanonisering var Kong Olaf d. 2. Haraldsson af Norge (995-1030). Den katolske kirke så tilsyneladende stort på hans brutale adfærd som konge, hvor han undertrykte sit folk og førte adskillige krige mod nabokongerne.

 

 

Ols Rundkirke. Bemærk det separate klokketårn, som er usædvanlig lavt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholms højeste punkt er bakken Rytterknægten i Almindingen, med en højde på 162 m. Her blev et tårn, kaldt Kongemindet, opført i 1856 i begejstring over Kong Frederik d. 7. (1808-63) og grevinde Danners besøg nogle år forinden. Efterhånden som den plantede skov voksede op og spærrede for udsigten, blev tårnet i 1899 forhøjet med et ucharmerende stålstillads, som når op i en højde af 184 m.

 

 

Kongemindet, Rytterknægten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nikolai-kirken i Rønne, Bornholm, blev oprindeligt opført i 1200-tallet og er siden løbende blevet udvidet. Altertavlen fra 1991, Jesus stilner stormen på søen, er udført af kunstneren Sven Havsteen Mikkelsen (1912-99). Granitgulvet er meget smukt, specielt når sollyset aftegner de fine blyruder.

Kirken er viet Sankt Nicolaus, skytshelgen for søfolk, jurister, bagere og andre erhvervsgrupper, men specielt for børn. Han er identisk med julemanden – på engelsk Santa Claus.

 

 

Kondenseret udstødning fra et jetfly trækker striber hen over himlen bag Nikolai-kirken i Rønne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vandtårnet i Nyborg står på en af de gamle volde, Dronningens Bastion, omkring Nyborg Slot. Det blev opført i 1899 og er ca. 22,4 m højt. Vandtårnet blev fredet i 1997, og vandinstallationerne er stort set intakte. Det er sikkert det eneste vandtårn i Danmark med en bevaret vandtank i sammennittede stålplader.

 

 

Vandtårnet på Dronningens Bastion, Nyborg Slot, med rekonstruerede kanoner i forgrunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kig ned fra et brandtårn i Stråsø Plantage, Vestjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skt. Knuds Kirke lidt øst for Rønne var byens første kirke, bygget ca. 1150 i kampesten og kalksten. Tårnet blev tilføjet omkring 1200. Kirken er tilegnet Kong Knud d. 4. Svendssøn (1043-86), som var søn af Svend d. 2. Estridssøn. Han udførte et stort arbejde med at kristne hedningene, men blev hadet af mange rigmænd, da han dømte fattig og rig efter de samme principper. Vendelboerne gjorde oprør, og kongen og hans bror Benedikt måtte flygte. De søgte tilflugt i Albani Kirke i Odense, men blev begge dræbt, Knud foran alteret. Han blev senere kanoniseret af den katolske kirke og blev herefter kaldt for Knud den Hellige.

 

 

Knuds Kirke, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord, opførtes et udkigstårn i 1950’erne, hvorfra ornitologer skulle tælle fugle i reservatet. På det nederste billede ses en ung Jesper Madsen ved et stort teleskop, som blev anvendt under tællingerne, (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirken på Hirsholmene har et separat klokketårn, en såkaldt klokkestabel, opført i sortmalet træ. Klokken i tårnet er støbt omkring år 1800. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette fyrtårn i fiskelejet Nr. Vorupør, Thy, kaldes for Vorupør Bagfyr. Det er et såkaldt ledefyr, som sammen med Vorupør Forfyr skal lede fiskefartøjerne ind via den mest fordelagtige rute gennem de vandrende revler. Fyret blev bygget i 1894. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aa Kirke, som har givet navn til Aakirkeby på Bornholm, er tilegnet Sankt Hans (Johannes Døberen). Denne kirke blev opført omkring 1150 i granitsten, med mange tilbygninger og restaureringer sidenhen. Det 22 m høje tårn med tvillingetag fik sin nuværende form i 1500-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Efter nederlaget i 1864 ændrede man den danske forfatning, og Rigsdagen vedtog i 1866 at indskrænke valgretten til Landstinget, så godsejerne var sikret et konservativt flertal. Det fik mange mennesker over hele landet til at protestere. På grundlovsmødet på Himmelbjerget i 1867 blev det foreslået, at man på Himmelbjerget skulle rejse et mindesmærke for Kong Frederik 7., som havde givet folket Grundloven af 1849, og samtidig kunne man vise sin utilfredshed med den nye Grundlov af 1866.

Efter syv års indsamling havde man penge nok til at opføre et tårn, og den 25 m høje bygning blev indviet i 1875. Frisen på tårnet har indskriften: Til Minde om Kongen – Frederik den Syvende – Det danske Folks Ven – Grundlovens Giver.

En udsmykning med kongens portræt og mindekranse blev afsløret ved grundlovsfesten i 1891. Siden da er intet ændret ved tårnet.

 

 

Tårnet på Himmelbjerget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Svaneke Kirke på Bornholm blev oprindeligt opført omkring 1350, men i dag findes kun en lille rest af den oprindelige kirke i den nuværende bygnings sydmur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Egypten

 

 

Dette billede fra den gamle bydel i Cairo viser Al Madrassa al-Kamiliya, som blev grundlagt i 1225, samt minareten i Barquq-moskeen, opført 1386. En madrassa er en koranskole. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Katarina-klostret, Sinai, hvis officielle navn er Det Gudsbevandrede Sinai-bjergs Hellige Kloster, blev opført mellem 548 og 565 og er således et af de ældste, stadig fungerende kristne klostre i verden. Her ses kirketårnet i klostret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Al-Azhar-universitetet i Cairos gamle bydel er den ældste madrassa i Egypten, grundlagt omkring 970. Her ses to af dets minareter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

To af Dronning Hatsepsuts obelisker, Amun-templet, Karnak, Luxor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alabaster-moskeen, også kaldt Muhammed Ali Pashas Store Moské, er en ottomansk moské, beliggende i det gamle citadel (fortet) i Cairos gamle bydel. Opførelsen fandt sted mellem 1830 og 1848. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Obelisk, oplyst om aftenen, Luxor-templet, Luxor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

England

 

 

All Saints Church (‘Allehelgens Kirke’), Alton Priors, Wiltshire, blev grundlagt under normannerne, men den nuværende bygning er hovedsagelig fra Middelalderen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Estland

 

Oleviste Kirik (‘Sankt Olavs Kirke’) i Tallinn menes opført i 1100-tallet af det derboende skandinaviske samfund, inden danskerne erobrede Tallinn i 1219. Den er viet Sankt Olaf den Hellige, som før sin kanonisering var Kong Olaf d. 2. Haraldsson af Norge (995-1030). Den katolske kirke så tilsyneladende stort på hans brutale adfærd som konge, hvor han undertrykte sit folk og førte adskillige krige mod nabokongerne.

 

 

Oleviste Kirik, Tallinn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tårn i bymuren, Tallinn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Püha Vaimu Kirik (‘Helligåndskirken’) i Tallinn er en gotisk kirke, hvoraf de ældste dele kan dateres tilbage til 1300-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Forenede Arabiske Emirater

 

 

Skyskrabere, Dubai. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Med sine 828 m er Burj Khalifa i Dubai verdens højeste bygning. På det nederste billede rager den op bag en minaret. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Frankrig

 

Oprindeligt var Église Notre-Dame de l’Assomption i landsbyen Bonneval-sur-Arc i de Franske Alper et kapel, tilegnet Jomfru Maria. I 1532 blev landsbyen ophøjet til et uafhængigt sogn, og gudstjenester fandt nu sted i kapellet. Bygningen blev udvidet i 1646, og et tårn med et højt stenspir blev tilføjet. Kirken blev fuldstændig ombygget i 1869.

 

 

Église Notre-Dame de l’Assomption, Bonneval-sur-Arc. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ruinen af en vindmølle, Ile d’Olonne, Vendée. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Da Eiffeltårnet blev bygget til Verdensudstillingen i Paris i 1889, blev det voldsomt kritiseret af ledende kunstnere og intellektuelle. Men siden da er dette jerngittertårn blevet et af verdens mest ikoniske bygningsværker, som i 2015 blev besøgt af et svimlende antal mennesker, næsten 7 mio.

Tårnet er opkaldt efter den franske ingeniør Gustave Eiffel (1832-1923), som tegnede tårnet og ledede opførelsen af det.

 

 

Eiffeltårnet, set fra forskellige vinkler. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Middelalderfortet Cité de Carcassonne, som ligger nær floden Aude, blev grundlagt som landsby af gallerne for omkring 2500 år siden, men da den blev erobret af romerne i det 3. årh. e.Kr., ændrede de den til en fortby. Da fortet i år 333 stod fuldendt, var det omgivet af en dobbelt-mur med omkring 40 halvcirkulære tårne, hvert ca. 14 m højt. Senere blev fortet udvidet til at omfatte en 3 km lang mur med 52 tårne. Det menes, at der engang var 40 hovedindgange til byen.

 

 

Cité de Carcassonne. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Martin af Vertou (527-601) var en prædikant i regionen omkring Nantes. Han blev udnævnt af Sankt Felix, biskoppen af Nantes, som bød ham at forsøge at omvende befolkningen i byen og dens opland til kristendommen. Omkring 577 trak han sig tilbage for at leve som eneboer, og folk begyndte snart at blive tiltrukket af hans hellighed. Hans bolig blev udvidet og en kirke bygget på stedet, som senere blev til Vertou-klosteret.

 

 

Kirken Eglise St. Martin de Vertou i landsbyen Ile d’Olonne, Vendée, kan dateres tilbage til 1100-tallet, men er blevet ombygget adskillige gange siden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grækenland

 

 

Kirketårn i landsbyen Krissos, vestlige Kreta. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Indien

 

 

Minareten Qut’b Minar i Delhi, 76 m høj, 14,4 m i diameter ved jorden og 2,7 m ved toppen, blev grundlagt ca. 1190 af den muslimske sultan Qut’b-ud-Din, men blev først fuldendt omkring 1370. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Iron Pillar, en jernsøjle i Qut’b Minar-komplekset, som kan dateres til Gupta-perioden (ca. 400 e.Kr.). Da søjlen består af omkring 98% rent jern, er den meget modstandsdygtig mod vejrliget og kun rustet ganske lidt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den indiske Kejser Ashoka regerede 272-238 f.Kr. i et stort område, som omfattede Indus- og Ganges-dalene, samt dele af det mellemste Indien. Alligevel førte han voldsomme krige for at udvide riget. I 263 f.Kr. vandt han et slag over en Kalinga-konge nær byen Bhubaneswar i den nuværende indiske delstat Odisha. Efter legenden blev Daya-floden farvet rød af de faldne soldaters blod, og det fortælles, at Ashoka blev så chokeret over dette blodbad, at det fik ham til at standse yderligere felttog, og han konverterede til buddhismen, som blev gjort til statsreligion i hans rige.

For at markere Ashokas omvendelse til buddhismen bekostede japanerne i 1969-72 opførelsen af en fredspagode, Shanti Stupa, på en høj nær Daya-floden, hvor kejserens sidste slag fandt sted.

 

 

Shanti Stupa-pagoden nær Daya-floden, Odisha. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jagdish, et hinduistisk tempel fra 1651, tilegnet guden Vishnu, Udaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den jødiske Pardesi-synagoge, Matancherry, Kochi, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klokketårn, Bikaner, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pagoder i Neminath, et Jain-tempel på toppen af Girnar-bjerget, nær byen Junagadh (som ses i dalen nedenfor), Gujarat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jama Masjid (‘Fredagsmoskéen’) i Srinagar, Kashmir, Indien, blev påbegyndt i 1394 under Sikandar Shah Miri, også kaldt Sikamashidndar Butshikan (‘Billedstormeren Sikandar’), den sjette sultan i Shah Miri-dynastiet, som regerede mellem 1389 og 1413. Han var en fanatisk muslim, som prøvede på med magt at omvende Kashmirs hinduer til Islam. (Kilde: M.K. Kaw 2004. Kashmir and It’s People: Studies in the Evolution of Kashmiri Society. APH Publishing)

 

 

Hovedindgangen til Jama Masjid, Srinagar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Templer tilegnet skaberguden Brahma ses kun få steder. Et af dem er dette markante tempel i Pushkar, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

San Thome-katedralen, også kaldt St. Thomas-katedralen, er en romersk-katolsk kirke i byen Chennai, Tamil Nadu, som blev opført af portugiserne i 1500-tallet på det sted, hvor Sankt Thomas, en af Jesu tolv apostle, var begravet. I 1893 blev den ombygget af englænderne med status som katedral, og det er denne bygning, man ser i dag.

 

 

San Thome-katedralen i Chennai. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jama Masjid (’Fredagsmoskéen’) i Old Delhi er Indiens største moské. Den blev påbegyndt under stormogulen Shah Jahan og stod færdig i 1658. Under fredagsbønnen benyttes den 99 m brede plads, der kan rumme 25.000 mennesker. Moskéen har to minareter, som begge er 39 m høje. Efter legenden rummer en lille bygning i det nordøstlige hjørne et fodspor, sat af selveste Profeten Muhammed.

 

 

Løgkupler og en minaret i Jama Mashid, Old Delhi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Duer flyver over en af minareterne, Jama Mashid. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Det 42 m høje Isarlat Sargasuli-tårn i Jaipur, Rajasthan, blev opført i 1749 til minde om Sawai Ishwari Singhs sejr over broderen Sawai Madho Singh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mukteswara-tempelkomplekset i Bhubaneswar, Odisha (Orissa), stammer tilbage fra omkring 950 e.Kr. Det er tilegnet Shiva. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

St. Mary’s Church i Chennai, Tamil Nadu, er en anglikansk kirke, opført 1678-80. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taj Mahal (‘Paladsets Krone’) er et pragtfuldt mausolæum nær byen Agra i det nordlige Indien, som stormogulen Shah Jahan lod opføre til minde om sin yndlingshustru Arjumand Banu Begum, kaldt Mumtaz Mahal (‘Paladsets Udvalgte’). Hun døde i 1630 i barselsengen efter at have født parrets fjortende barn. Opførelsen af mausolæet varede 22 år, fra 1632 til 1654.

 

 

To af Taj Mahals fire minareter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her ses månen bag en af minareterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En gopura, også kaldt gopuram, er et tårn, bygget over en indgang til et hinduistisk tempel eller tempelkompleks. Disse tårne er ofte overdådigt udsmykkede med skulpturer, som gengiver guder, myter og andet.

 

 

En gopura i Minakshi-templet i byen Madurai, Tamil Nadu. Dette tempel er tilegnet Minakshi, det lokale sydindiske navn for guden Shivas shakti (kvindelige aspekt). I Nordindien er hun bl.a. kendt som Devi, Durga, Uma eller Parvati. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En gopura i Sri Venkatesvara, et tempel tilegnet guden Krishna, Tirumalai, Andhra Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En gopura i et tempel tilegnet gudinden Shamundesvari (et andet navn for Devi eller Durga), Shamundi-bjerget, Mysore, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skulpturer på en gopura, Kapalisvara-templet, tilegnet Shiva, Chennai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Under sit styre i Indien, mellem 1658 og 1707, lod stormogulen Aurangzeb, som var fanatisk muslim, mange hinduistiske helligdomme nedrive og erstattede dem med moskéer. Et eksempel var Vishvanath, populært kaldt ’Det Gyldne Tempel’, en hinduistisk helligdom tilegnet guden Vishnu, i byen Varanasi, Uttar Pradesh. I templets sted blev Alangir-moskéen opført.

 

 

Alangir-moskéen i morgenlys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Indonesien

 

 

Borobudur i det centrale Java er verdens største buddhistiske tempel, bestående af ni platforme over hinanden, med en kuppel i midten øverst. Det har 2672 paneler med relieffer, og oprindeligt fandtes der 504 Buddha-statuer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Irland

 

 

I Gleann Dá Loch (‘Dalen med To Søer’) i det sydøstlige Irland (på engelsk kaldt for Glendalough) blev omkring år 800 anlagt en katedral med tilhørende gravplads, samt et rundt tårn, hvorfra troende blev kaldt til bøn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirke, Dublin. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nenagh Castle, i det sydlig-centrale Irland, blev opført omkring 1200. Der eksisterer fragmenter af murene, men den eneste intakte bygning er et cylindrisk tårn, omkring 30 m højt og med en diameter på ca. 17 m. Indvendigt fører en spiralformet trappe med 101 trin op til toppen. Denne tårntype kaldes på engelsk for keep (forsvarstårn).

 

 

Tårnet i Nenagh Castle. Fuglen er en allike (Coloeus monedula). Denne art bygger ofte rede i tårne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Italien

 

 

Ruinen af en borg neden for Passo Falzarego (2105 m), Dolomitterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klokketårnet på Santa Maria dell’Itria, en romersk-katolsk kirke i barokstil fra 1700-tallet, Ragusa, Sicilien. Navnet er afledt af græsk odigitria, hvilket betyder ‘Madonna som viser vejen’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En forfalden borg, Castella di Scopello, nær byen Alcamo, nordvestlige Sicilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirgisien

 

Oprindeligt blev Dungan-moskéen i Karakol, som består af træ, opført for den lokale Dungan-menighed. Konstruktionen fandt sted mellem 1904 og 1910, og der blev ikke anvendt søm. Moskéen understøttes af 42 søjler, og en gesims, ligeledes af træ, som omgiver bygningen, er udsmykket med billeder af vindruer, granatæbler, pærer og ferskner. Under det sovjetiske styre, mellem 1929 og 1947, var religiøs udøvelse forbudt, og moskéen fungerede som varehus.

 

 

Trætårn foran Dungan-moskéen, Karakol. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kuwait

 

I muslimske lande foretager muezzin’erne adhan (afledt af adhina, hvilket betyder ‘at lytte’, eller ‘at blive informeret om’) fem gange om dagen fra høje, slanke tårne, kaldt minareter. Adhan meddeler de troende, at det er tid at foretage den rituelle bøn: “Allah-u-akbar! As-hadu-an-la-ilaha-il-Allah! Muhammedun-rasul-Allah!” (”Gud er stor! Jeg bekendtgør: Der er ingen gud uden Gud! Muhammed er hans budbringer”). Oprindeligt råbte muezzin’en meddelelsen mellem sine hulede hænder, men i dag anvendes højttalere.

 

 

Minaret, Kuwait. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Myanmar

 

Et stort område omkring Bagan er overstrøet med ruiner af omkring 2200 Theravada-templer og -pagoder. Da Bagan-kongeriget var på sit højeste mellem det 11. og 13. århundrede, blev der opført over 10.000 templer, pagoder og klostre i dette område.

 

 

Buddhistiske pagoder, Bagan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et buddhistisk tempel på toppen af Mount Popa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Shwedagon er en kæmpestor buddhistisk pagode i Myanmars hovedstad Yangon. Især om aftenen besøges denne helligdom af mange lokale buddhister, som kommer for at bede, giver offergaver eller deltage i rengøring af pagoden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Om aftenen er Shwedagon-pagoden oplyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nepal

 

Klokketårnet på billedet herunder, i Kathmandu, kaldes for Ghanta Ghar. Det blev oprindeligt opført i 1894, men genopført i ny skikkelse efter at være blevet næsten totalt ødelagt under det store jordskælv i 1934. T.h. ses blomsterende palisandertræer (Jacaranda mimosifolia). Denne art er beskrevet på siden Hyldest til farven violet.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mahabuddha-templet i Patan, Kathmandu-dalen, er tilegnet Siddhartha Gautama, den historiske Buddha. Dets opførelse blev påbegyndt i 1300-tallet af en præst, Abhaya Raj, inspireret af Mahabodhi-templet i Bodhgaya, Indien, som Abhaya Raj havde besøgt. Skønt han døde, inden templet blev fuldført, arbejdede hans efterkommere videre på det i generationer, indtil det stod færdigt i 1601.

Dette tempel kaldes ofte for ‘De Tusinde Buddhaers Tempel’, da et billede af Buddha er indgraveret på hver mursten.

 

 

Mahabuddha-templet, Patan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Norge

 

 

Et antal trækirker, de såkaldte stavkirker, blev opført i Norge i løbet af 1100- og 1200-tallet. Lom Stavkirke i Gudbrandsdalen er en af de største af kirkerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Portugal

 

 

Kirketårn, Funchal, Madeira. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Schweiz

 

Schloss Thun i byen Thun, Bern, blev opført mellem 1180 og 1190 på ordre af Hertug Berthold d. 5. af Zähringen (1160-1218). I den tidlige Middelalder var der et lille fort og en kirke på toppen af bakken. I dag er der indrettet museum i slottet.

 

 

Schloss Thun. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette tårn i Chateau de Valère, Sion, Valais, står i ruiner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skotland

 

 

 

Katedral, Edinburgh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spanien

 

 

Kirkerne San Sebastian (t.v.) og San Agustin, Antequera, Andalusien, blev begge opført mellem 1548 og 1556, ledet af den mesterlige arkitekt og bygherre Diego de Vergara (1499-1583). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tårn på sognekirken Vor Frue af Socorro, Tejeda, Gran Canaria, fuldendt i 1648. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirketårn i Trujillo, Extremadura, med reder af hvid stork (Ciconia ciconia). De flyvende fugle er mursejlere (Apus apus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klokketårn af træ, Gran Canaria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sverige

 

Sankt Jakobs Kyrka i Stockholm er tilegnet apostlen Sankt Jakob, de rejsendes helgen. Den er først nævnt som kapel i 1311, hvor dens areal var begrænset til bare 8×13 m. Det menes, at kirken er omkring 100 år yngre. Kong Gustav Vasa (1496-1560) beordrede denne og andre kirker i den middelderlige by nedrevet, da han behøvede mursten til opførelsen af forsvarsværker.

I 1580 gav hans søn Kong Johan d. 3. (1537-1592) ordre til at genopføre en kirke på samme sted.

I dag fungerer Jakobskirken som et musiksted, hvor mange koncerter opføres.

 

 

Sankt Jakobs Kyrka, set fra Skeppsholmen, Stockholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fugletårn, Hornborgasjön, Västergötland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gärdslösa Kyrka er en af de bedst bevarede middelalderkirker på Öland. Fundamentet er fra 1100-tallet og blev udbygget i 1200-tallet med tårnet mod vest og sideskibe på tværs af skibet.

 

 

Tårnet på Gärdslösa Kyrka, Öland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Nikolai Kyrka, også kaldt for Storkyrkan, er en kirke i den gamle bydel (Gamla Stan) i Stockholm. Den blev første gang nævnt i 1279. Da Stockholm blev et stift i 1942, blev Storkyrkan en bispekirke, ikke en domkirke.

Kirken er viet Sankt Nicolaus, skytshelgen for søfolk, jurister, bagere og andre erhvervsgrupper, men specielt for børn. Han er identisk med julemanden – på engelsk Santa Claus.

 

 

Storkyrkan, Gamla Stan, Stockholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Långe Jan, 41,6 m højt, er Sveriges højeste fyrtårn, beliggende på sydspidsen af Öland. Det blev opført i 1785, sandsynligvis af russiske krigsfanger. Der blev genbrugt sten fra et nærliggende kapel, Capella Beati Johannis, fra hvilket fyret har sit navn, idet Jan er en forkortet form af Johannes. Oprindeligt var fyret med åben ild, som blev erstattet af en rapsolie-lygte i 1845. Elektrisk lys blev installeret i 1948.

 

 

Långe Jan, Öland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Syrien

 

Amud al-Talghraf (‘Telegraf-søjlen’) er en søjle i centrum af Sahat-al-Marjah (‘Marjah-pladsen’) i Damaskus, opført i 1904 eller 1905 for at fejre fuldendelsen af en telegraflinje mellem Damaskus og Mekka. På toppen af søjlen findes en model af Yildiz-paladsets moské i Istanbul.

Marjah-pladsen kaldes også for Sahat-ash-Shuhada (‘Martyrernes Plads’), da det Ottomanske styre offentligt henrettede syv syriske nationale aktivister på pladsen d. 6. maj 1916, Martyrernes Dag.

 

 

Solnedgang bag Amud al-Talghraf. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan

 

Tianfeng-pagoden befinder sig i Tianxiang, der tidligere var en landsby befolket af medlemmer af Atayal-folket, beliggende i Taroko-kløften ved sammenløbet af floderne Liwu og Dasha Rivers. Denne pagode blev opført ved siden af det buddhistiske tempel Xiangde, kort efter 1968.

 

 

Tianfeng-pagoden. Den hvide skulptur i forgrunden gengiver Guanyin, en østasiatisk udgave af Avalokiteshvara, den indiske boddhisatva for medlidenhed. Boddhisatva’er er nærmere beskrevet på siden Religion: Buddhisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrkiet

 

Yeşil Camii, også kendt som den Grønne Moské, er et af de tidligste eksempler på ottomansk arkitektur, opført på ordre af storviziren Çandarlı Kara Halil Hayreddin (1330-1387), pasha hos Sultan Murad d. 1. (1326-1389). Den blev fuldført under hans søn Ali Pasha (død 1406).

 

 

Yeşil Camii, Iznik. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Minareter omkring Sultanahmed Camii, populært kaldt ‘Den Blå Moske’, Istanbul. Denne prægtige moske blev opført i Sultan Ahmed I’s regeringsperiode (1603-17). I forgrunden på øverste billede ses en blomstrende hestekastanje (Aesculus hippocastanum). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Moské-komplekset Karapınar Selimiye Külliyesi i Karapinar, øst for Konya, blev fuldført i 1563 under Sultan Suleiman I (1494-1566), bedre kendt som Suleiman den Prægtige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Der hersker tvivl om, hvornår Şile Kalesi (‘Şile-borgen’), beliggende på øen Ocaklı nær byen Şile, Sortehavet, blev opført som vagttårn. Nogle påstår, at det kan dateres tilbage til det Byzantinske Rige, mens andre hævder, at det blev opført under genoveserne i 1300-tallet. Tårnet blev restaureret i 2015.

 

 

Şile Kalesi efter restaureringen i 2015. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Minaret på den byzantinske kirke Hagia Sophia (Aya Sofia) i Istanbul, opført 532-37 e.Kr. under Kejser Justinian (482-565), og senere omdannet til en moské. Billeder af denne storslåede bygning kan ses på siden Religion: Kristendom. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klokketårnet på Konak-pladsen i Izmir, fuldendt i 1901, blev opført for at fejre 25-års jubilæet for Sultan Abdul Hamid d. 2.s (1842-1918) bestigning af tronen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ledningsforvirring omkring minareten til en diminutiv moske, Izmir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Under et af de kristne korstog blev en genovesisk koloni etableret i 1267 i Konstantinopel (i dag Istanbul). I 1348 blev et vagttårn opført på Galata-højen, som med sine 186 m var det højeste punkt i byen. Det blev kaldt for Christea Turris (‘Kristus-tårnet’) og var byens højeste bygning, næsten 67 m høj. I dag kaldes tårnet for Galata Kulesi (‘Galata-tårnet’).

 

 

Galata Kulesi, set fra forskellige vinkler, Det Gyldne Horn, Istanbul. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den såkaldte Theodosius-obelisk, en egyptisk obelisk, som blev opført under Farao Thutmosis III. Den blev stjålet af tyrkerne og genrejst på Hippodrome-pladsen i Istanbul under den romerske Kejser Theodosius I (347-395 e.Kr.). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette billede viser den såkaldte Murstens-obelisk, også kaldt for Den Grove Obelisk, som blev opført i 900-tallet på Hippodrome-pladsen under Kejser Konstantin Porphyrogenitus (905-959). Den var oprindeligt dækket af forgyldte bronzeplader, men de blev stjålet af korstogsfarere under det 4. korstog (1202-04) i den tro, at de var af purt guld. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Minaret, Ikizli, nær Karapinar, øst for Konya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skorstene på en tidligere hamam-bygning (offentlig badeanstalt), Karapinar, øst for Konya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyskland

 

 

Klokketårn, Leipzig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Burg Thierstein i Bayern blev opført tidligt i 1300-tallet på ordre af Albrecht d. 6. af Wildstein. Senere blev borgen overgivet til guvernøren i Nürnberg, og senere til Huset Hohenzollern. I 1603 gav Markgreve Georg Friedrich af Brandenburg ordre til at forlade borgen og lod opføre en ny administrationsbygning uden for Thierstein. Ikke desto mindre blev de mest nødvendige reparationer stadig udført på Burg Thierstein under Trediveårskrigen (1618-48). Borgen blev destrueret under en brand i 1725.

 

 

Tårnet i Burg Thierstein. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Martinskirche i landsbyen Dünzling, nær Bad Abbach, Regensburg, blev grundlagt i Middelalderen, men blev udvidet 1711-12, og et nyt tårn med løgkuppel blev opført.

 

 

Martinskirche, Dünzling. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ruinerne af Burg Alt-Windeck (‘Gamle Windeck Borg’) ligger på en 378 m høj bakkekam i Schwarzwald, nær byen Bühl, Baden-Württemberg. Den blev grundlagt omkring 1200 af familien Windeck. Snart efter blev en nyere borg, Neu-Windeck, opført i nærheden af en gren af familien, og herrerne på de to borge lå i evig strid med omkringliggende fyrstendømmer. Alt-Windeck blev belejret adskillige gange, men aldrig erobret og forblev dermed nogenlunde intakt. Sidst i 1300-tallet blev store dele af den imidlertid raseret af en brand. I 1466 giftede den sidste arving til Alt-Windeck, Anna, sig med ejeren af Neu-Windeck, Baron Berthold IV. Hans arvinger beboede Alt-Windeck gennem nogle årtier, men fra 1561 blev dele af dens mure anvendt til opførelse af andre bygninger i Bühl.

 

 

Burg Alt-Windeck, nær Bühl. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den evangeliske kirke Sankt Michael i Thierstein, Bayern, var oprindeligt et kapel tilhørende den nærliggende borg (se ovenfor). Medlemmer af familien Nothaft lod kirken opføre omkring 1340. I 1558 blev den ændret til en protestantisk kirke under Markgreve Georg Friedrich den Ældre.

Som så mange andre kirker blev den ødelagt flere gange, sidst af amerikansk artilleri d. 20. april 1945.

 

 

Sankt Michaels Kirke, Thierstein. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA

 

 

Gammelt vandtårn, Mendocino, Californien, i dag indrettet som bolig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Woolworth Tower i Manhattan, New York City, blev opført så tidligt som 1913, og med en højde på 241 m var den verdens højeste bygning frem til 1930.

 

 

Ved nat antager himlen bag Woolworth Tower en næsten violet farve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spiret på Baptistkirken, Mendocino, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vietnam

 

 

Tran Quoc-pagoden, fotograferet i forskellige belysninger. Denne pragtfulde bygning, som er det ældste buddhistiske tempel i Hanoi, blev grundlagt omkring 544 e.Kr., under Kejser Ly Nam De. Templet ligger i kanten af Ho Tay (‘den vestlige sø’). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thap Rua (‘Skildpaddetårnet’) blev opført i 1886 på en lille ø i Hoan Kiem (‘Sværd-søen’), Hanoi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Wales

 

 

Bodfaen, en walisisk helgen, døde i 600-tallet. Han er den beskyttende helgen for mange kirker i Gwynedd. Billedet viser Bodfaens Kirke i Abergwyngregyn. Fuglene omkring tårnet er alliker (Coloeus monedula), som ofte bygger rede i kirketårne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Østrig

 

 

Kirketårn i en landsby nær Gosau, Ober-Österreich. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

St. Martin in Murau-Murtal, Oberwölz, nær Sankt Peter am Kammersberg, Steiermark, er en romansk kirke, som kan dateres tilbage til 1007. I 1600-tallet blev kirkens tårn, tag og glasmosaikker destrueret af en brand, og under genopførelsen ændredes kirkens udseende fuldstændigt.

 

 

St. Martin in Murau-Murtal, Oberwölz. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Borgen Petersberg, Friesach, Steiermark, som ligger i ruiner, opstod omkring 860 og blev udvidet adskillige gange gennem de følgende århundreder. Komplekset blev delvis ødelagt under en brand i 1673, og da borgen ikke længere var af militærstrategisk betydning, blev den forladt og forfaldt efterhånden.

 

 

Et tårn i borgen Petersberg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette monument med spir i den gamle bydel af Kufstein, Tyrol, kaldes for Marienbrunnen, en brønd, som er tilegnet Jomfru Maria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange kirketårne kan ses på siden Religion: Kristendom.

 

 

En særlig form for tårne er fyrtårne – bygninger på kysten, hvorfra kraftige lysstråler sendes ud over havet som en advarsel til skibe om, at de nærmer sig farlige rev, sandrevler eller andre farlige steder. Et udvalg af billeder af fyrtårne vises på siden Kultur: Lamper og lys.

 

 

 

(Oprettet januar 2023)

 

(Senest revideret december 2023)