Den gamle seljepil på Vorsø

 

 

Naturligt bliver de fleste pilearter ikke gamle. Allerede i en alder af omkring 50 år begynder de at henfalde. Da de dyrkede marker på naturreservatet Vorsø i Horsens Fjord blev fredet i 1929, invaderede en mængde plantearter de følgende år de opgivne marker, herunder også seljepilen (Salix caprea), der netop er en typisk pionérplante. På grund af egnede vækstbetingelser på de nyforladte marker kunne mange af disse seljepile vokse sig store og flerstammede. Da der er foretaget botaniske undersøgelser på Vorsø regelmæssigt siden fredningen, har man kunnet følge nogle af disse gamle pionértræers liv. Langt de fleste af dem er nu segnede af alderdom.

Gennem 35 år har jeg fulgt en sådan gammel seljepil på Vorsø. I foråret 1982 var den stadig et stort og livskraftigt træ, hvis stammer ganske vist var faldet til jorden i stjerneform. I 2003 brækkede træet helt fra hinanden pga. råd, og stammerne blev hurtigt dækket af tykke mospuder. Gennem de følgende år var de smuldrende rester bolig for mange slags insekter og svampe. I 2018 var der kun ganske få rester af de gamle stammer tilbage.

Det interessante naturreservat Vorsø er beskrevet i detaljer på siden Naturreservatet Vorsø.

 

 

På grund af egnede vækstbetingelser på de nyforladte marker på Vorsø omkring 1930 kunne mange seljepile vokse sig store og flerstammede. Her står jeg i 1988 ved en ca. 50 år gammel seljepil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den omtalte gamle seljepil på Vorsø var i 1982 stadig et stort og livskraftigt træ. På dette billede sidder civil værnepligtig Lars Bech på stammerne, der er faldet til jorden i stjerneform. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 2004 var stammerne henfaldende og dækket af tykke mospuder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 2018 var der kun ganske få rester tilbage af det førhen så store træ. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Forårsbebuder
De fleste danske pilearter har smalle blade, men seljepilen er let genkendelig på de brede, elliptiske, mørkegrønne blade, som er hvidfiltede på undersiden. Seljepilen er den største naturligt forekommende pileart i Danmark, og modsat de fleste andre danske arter vokser den gerne i skove. Men den udvikler sig smukkest, hvor den vokser på friland. Her bliver den et ca. 15 m højt, flerstammet træ.

Specielt smukke er hantræerne om foråret, hvor de står med tusinder af guldgule rakler, som bier og humlebier flittigt besøger, da de er blandt de tidligste nektar- og pollengivere. Et gammelt navn for seljepilen er palmepil. Mens man endnu var katolikker i Danmark, blev de blomstrende grene af hantræerne benyttet til at pynte kirkerne med Palmesøndag.

Tidligere var seljepil på mange andre områder en meget nyttig plante. Løvet var et godt dyrefoder, og den dag i dag benyttes det som foder til får og geder visse steder i Norge. De tyndeste grene blev anvendt til bl.a. fiskeruser og kurvefletning – i dag bruger man oftest grene af båndpil (Salix viminalis), der egner sig bedre. De lidt tykkere grene blev pga. det sejge og lette ved brugt til fx redskabsskafter og gærdestokke, og af stammen fremstilledes bl.a. møbler. Af frøulden snoede man væger, og den blev tillige brugt som fyld i dyner og foer i frakker. Barken indeholder garvestoffer og anvendtes tidligere til garvning af skind. I barken findes også et glykosid, salicin, som førhen var et feberstillende middel i form af salicylsyre (der i dag fremstilles kemisk). De fleste anvendelser er gået af brug, men som noget specielt kan nævnes, at seljepil bruges til skibsnagler i de vikingeskibe, der fremstilles på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Modsat mange dyrkede pilearter er seljepil – i lighed med gråpil (Salix cinerea) – vanskelig at formere ved stiklinger, men sætter gerne nye skud efter styning.

 

 

Seljepil udvikler sig smukkest, hvor den vokser på friland. Dette billede er fra Elling Skov nord for Horsens. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Seljepilens tusinder af guldgule rakler tiltrækker i det tidlige forår bier og humlebier. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Plantenavnenes betydning

 

Seljepil Salix caprea
Det danske navn pil kommer af oldnordisk pill, der muligvis hentyder til de pilformede blade hos nogle pilearter. Forstavelsen selje er et gammelt nordisk navn for pil – på norsk hedder seljepil blot selje, mens gråpil hedder gråselje. Selje kommer af Salix, det gamle latinske navn for pilearter. Det er beslægtet med ordet sal, som betyder salt; men den oprindelige betydning af sal var ’grå’ eller ’smudsig’. Salt var jo tidligere ikke så hvidt, som vi ser det i dag, men smudsiggråt – som farven på gråpilens bark. Caprea kommer af latin caper (’gedebuk’) eller capra (’hunged’). Det hentyder til, at geder gerne æder løv og kviste af seljepil.

 

 

 

Kilder
Corneliuson, J. 1997. Växternas namn. Vetenskapliga växtnamns etymologi. Språkligt ursprung och kulturell bakgrund. 2. rev. oplag 1999. Wahlström & Widstrand
Jørgensen, H. & F. Rune 2005. Træer og buske. Gyldendal

 

 

 

Denne beretning er tidligere offentliggjort i tidsskriftet Naturens Verden, årg. 89, 2006, nr. 11/12, s. 59-61. Den er her bragt med nogle få ændringer.

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret november 2018)