Mosser

 

 

Mosgroede træstammer, Velling Skov, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet sti i en skov af lyng-arten Erica kingaensis, hvor grenene er behængt med skæglaver (Usnea sp.), Ruwenzori Nationalpark, Zaire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lavaklipper, dækket af puder af stor gråmos (Racomitrium lanuginosum), Brunahraun, sydlige Island. Der ses tillige uldbladet pil (Salix lanata). På islandsk betyder hraun ‘lava’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rede af gærdesmutte (Troglodytes troglodytes), som hovedsagelig består af mos, er anlagt på en omvendt kost, Tulstrup, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En gammel væltet ene (Juniperus communis), overbevokset med mosser, Salten Langsø, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gludsted Plantage i Midtjylland blev anlagt mellem 1877 og 1900. I dag er mange partier af plantagen så gamle, at skovbunden og væltede stammer er fuldstændig dækket af store mospuder. Nedenfor vises en lang række billeder fra denne plantage.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Almindelig jomfruhår (Polytrichum commune) er en almindelig art, som især vokser på fugtige steder, bl.a. sumpe, hedemoser og langs vandløb i skove. Arten er oftest under 10 cm høj, men når dog ofte højder op til 30 cm, og under ekceptionelle forhold endog 70 cm. Den er vidt udbredt på den nordlige halvkugle og findes endvidere på adskillige Stillehavsøer, samt i Australien, New Zealand og Mexico.

 

 

Store puder af almindelig jomfruhår, Lyngsø, Silkeborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Birkesump (Betula) med almindelig jomfruhår, Jenskjær, nær Gjessø, Midtjylland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig jomfruhår med sporehuse, Kohullet, Almindingen, Bornholm (øverst), samt på Fanø. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stor gråmos (Racomitrium lanuginosum) er vidt udbredt i arktiske og subarktiske områder på den nordlige halvkuge, i bjergegne spredt rundt på kloden, samt på mange øer i Atlanterhavet og Stillehavet. Arten vokser mest på store sten, men kan også findes på sur bund i tundra og moser.

 

 

Lavaklipper, dækket af puder af stor gråmos, Ögmundarhraun (øverst) og Brunahraun, begge i det sydlige Island. På det midterste billede ses også uldbladet pil (Salix lanata) og på det nederste revling (Empetrum nigrum). På islandsk betyder hraun ‘lava’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mosklædt skovsti, Rævsø, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet stendige, Æbleskov, syd for Nyborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En mosart af slægten Hypopterygium, Lake Tikitapu, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mospuder på eternittag, Jylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet stendige, Halltorps Hage, Öland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I denne tue af tørvemos (Sphagnum) vokser hvid næbfrø (Rhynchospora alba) og rundbladet soldug (Drosera rotundifolia), Sepstrup Sande, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Klippe med en art af slægten Hypopterygium, Mangapohue River Gorge, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroede stammer, Velling Skov, Midtjylland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I en skov, som vokser i klitter i Hagestad Naturreservat, Skåne, er denne væltede stamme af skovfyr (Pinus sylvestris) blevet overvokset af mos og hedelyng (Calluna vulgaris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig orangekantarel (Hygrophoropsis aurantiaca), voksende blandt mos, Nørlund Plantage, Jylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Klippe, dækket af mosser og laver, Connetquot River State Park, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Granstub, dækket af mos, Ry. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stamme af betelpalme (Areca catechu) med mospuder, Beishan, nær Puli, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet stamme af bøg (Fagus sylvatica), Tørring Ådal, Ry. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mos danner mønstre på stammen af en træbregne, Trouson Kauri Park, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroede rødder af en væltet ene (Juniperus communis), Bryrup Langsø, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosklædte vestlige skarntydegraner (Tsuga heterophylla) vokser i rad og række på en væltet træstamme, en såkaldt ‘nursery log’ (en slags ammetræ), Hoh Forest, Olympic Nationalpark, Washington State, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mospuder er krakeleret på grund af tørke, Harrild Hede, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mos, Waipoua Forest, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Opvippet rod af en gran med mosser og bredbladet mangeløv (Dryopteris dilatata), Gludsted Plantage. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet stengærde, Borgholm, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosklædte tuer i en mose, Borresø, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mørkt mos på en sten, Tongariro Nationalpark, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet stub, Søby Brunkulslejer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stor, mosdækket storbladet løn (Acer macrophyllum) med efterårsløv, Umpqua National Forest, Oregon, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette mos, som vokser på et ungt egetræ (Quercus robur) i Palsgård Skov, Midtjylland, minder om en lådden gorilla. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosbevokset træ i en tempereret regnskov, Dawson Falls, Mt. Taranaki, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bevokset klit med mosser og krybende pil (Salix repens), Dueodde, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosklædt klippe, Järnaviken, Blekinge, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosgroet seljepil (Salix caprea), Store Hjøllund Plantage, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En art af tørvemos (Sphagnum), Wells National Estuarine Reserve, Maine, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne mosbevoksede træstub minder om et snerrende uhyre, Tongariro Nationalpark, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trods navnet er levermosser ikke mosser, men udgør en selvstændig række, Marchantiophyta, med omkring 9000 arter. De findes over næsten hele kloden og er almindelige i Danmark. De minder på en række punkter om mosser, bl.a. gennem deres grønne løv, og som mosserne formerer de sig ved sporer, og de er ligeledes helt afhængige af fugtighed i omgivelserne.

 

 

Levermosset almindelig keglehoved (Conocephalum conicum), Læså, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Levermosser, El Castillo, Cordillera de Tilarán, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)
Levermos, Tongariro Nationalpark, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Levermos på en klippevæg, Døndalen, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Levermos, Jubilee Park, Ohakune, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2023)