Kodrivere

 

 

Sne, der faldt den foregående aften, dækker delvis disse blomster af Primula irregularis, mellem Magingoth og Tharepati, Helambu, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gudeblomster, der omfatter 17 arter, er en gruppe kodrivere, som tidligere var placeret i slægten Dodecatheon. Disse planter er vidt udbredt i det vestlige Nordamerika. Billedet viser Padres gudeblomst (Primula clevelandii), der findes fra det centrale Californien mod syd til det nordlige Baja California. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En frossen vanddråbe hænger ned fra en blomst af Primula sessilis, Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand, nordlige Indien. Sne, der faldt på planten den foregående aften, smeltede delvis, men frøs igen om natten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Storblomstret kodriver (Primula vulgaris) er en af de tidligst blomstrende planter i Danmark – i milde år er den fremme allerede i begyndelsen af marts. Denne blev observeret i Møns Klinteskov. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

‘Kopatter’
Kodrivere (Primula) er en stor slægt med omkring 520 arter, hjemmehørende i tempererede områder på den nordlige halvkugle og i den sydlige del af Sydamerika, samt i tropiske bjergegne i Ethiopien, Indonesien og Ny Guinea. Et kærneområde for slægten er Centralasien, Kina og Himalaya, som rummer omtrent halvdelen af arterne.

Bladene hos disse planter sidder i roset, mens blomsterstanden normalt er en skærm for enden af en bladløs stilk. Kronbladene er sædvanligvis sammenvokset til et langt rør med 5 udbredte flige for enden.

Navnet kodriver er afledt af dialektordet kodrevler, som betyder ’kopatter’, hvilket hentyder til de hængende blomster hos hulkravet kodriver (P. veris). I den nordiske mytologi var kodriveren tilegnet Freja, gudinden for kærlighed, skønhed og frugtbarhed, på engelsk kaldt The Key Virgin (’nøgle-jomfruen’). Da hedningene omvendtes til kristendommen, blev planten i stedet tilegnet Jomfru Maria, hvilket gav anledning til et andet engelsk folkenavn, Our Lady’s keys (’Jomfru Marias nøgler’).

Det latinske slægtsnavn er diminutiv af prima (’den første’), hvilket hentyder til mange arters tidlige blomstring. Et stort antal af disse planter er særdeles hårdføre, se til af billederne øverst på siden.

 

 

 

Primula atrodentata
En diminutiv plante med ustilkede eller kortstilkede blade i roset, bladplade elliptisk, aflang eller spatelformet, op til 6 cm lang og 2 cm bred, undersiden med et tæt dække af hvid eller gul farina, med but spids, margin tandet. Den blomstrende stængel er op til 10 cm høj, forlænget under frugtsætning, blomsterstanden et tæt hoved af ustilkede, duftende blomster, bæger klokkeformet, op til 7 mm langt, flige lancetformede med karakteristiske sorte eller mørkebrune spidser, kronen lavendelblå eller lyst blåviolette med hvidt øje, op til 2 cm i diameter, kronrøret indtil 1,4 cm langt, flige bredt ovale.

Denne art vokser i åbne områder i Himalaya i 3500-4900 meters højde, fra Uttarakhand i det nordvestlige Indien mod øst til det sydøstlige Tibet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med sorte tænder’, hvilket sigter til bægerbladenes sorte spids.

P. denticulata (nedenfor) ligner denne art, men er meget større, og den mangler de sorte spidser på bægerbladene.

 

 

Primula atrodentata, mellem Dingboche og Dusum, Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula auriculata
Stængel slank, høj, undertiden op til 70 cm, ofte melet foroven, blade variable, omvendt lancetformede, spatelformede eller ovale, indtil 26 cm lange og 5 cm brede, gradvis smalnende ind til en bred stilk, margin med små butte eller spidse tænder. Blomsterstanden er en tæt, endestillet, mangeblomstret skærm, bæger op til 9 mm langt, cylinder- eller klokkeformet, delt halvvejs i aflange eller trekantede, ofte kirtelhårede flige, kronrøret op til 2,7 cm langt, med flige op til 8 mm lange, mere eller mindre dybt tvefligede, lilla med lyserødt skær eller purpurrøde, hvide nær basis, kronrør gult.

Denne plante er hjemmehørende fra Tyrkiet og Kaukasus mod øst til Afghanistan, voksende i fugtige enge samt langs vandløb og sæbredder, i højder mellem 1200 og 3200 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘øret’, hvilket måske hentyder til bladene, hvis form minder en smule om ører.

 

 

Primula auriculata, Ilgaz Daği Nationalpark, mellem Çankiri og Kastamonu, Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula cf. buryana
Kodriveren på billederne nedenfor betagtes af Kew Gardens som varieteten purpurea af P. buryana. Men den er ret forskellig fra P. buryana, idet den har blegblå eller bleglilla blomster med hvidt omkring svælget, mens P. buryana har helt hvide blomster samt et større antal blomster i blomsterstanden.

Desuden vokser P. buryana i ret tørre områder langs grænsen til Tibet, fra det vestlige til det østlige Nepal, samt i Tibet, i højder mellem 3300 og 5000 m, mens den blåblomstrede plante er begrænset til det centrale Nepal, hvor den især vokser på klippehylder i højder mellem 2900 og 4600 m, fuldt eksponeret for monsunregnen.

Jeg er overbevist om, at sidstnævnte er en selvstændig art, som det også foreslåes af Polunin og Stainton i deres bog Flowers of the Himalaya (1984).

Opdagelsen af P. buryana er beskrevet nedenfor, se P. wollastonii.

 

 

Primula cf. buryana, Phedi, nær Gosainkund, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula clevelandii Padres gudeblomst
Denne plante er hjemmehørende i græsklædte områder fra det centrale Californien mod syd til det nordlige Baja California. Bladene er grundstillede, indtil 16 cm lange, blomsterstilken er op til 30 cm lang, med nikkende, magenta, dybt lavendel eller hvide blomster, indtil 2,5 cm lange.

Artsnavnet hædrer sagfører, politiker og botaniker Daniel Cleveland (1838-1929), som var hjemmehørende i San Diego og den første, som systængelatisk undersøgte områdets planteliv. Han fandt mange arter, som var nye for videnskaben.

Padres gudeblomst tilhører en gruppe kodrivere, som førhen var placeret i slægten Dodecatheon, der blev oprettet af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), efter sigende fordi blomsterstanden hos disse arter ofte rummer 12 blomster. Navnet er sammensat af de græske ord dodeka (’tolv’) og theos (’gud’), altså ‘tolv guder’. Når man i Oldtidens Grækenland gav en plante dette navn, skyldtes det, at man mente, den havde fået sine helbredende egenskaber fra de tolv fornemste græske guder og gudinder. Heraf kommer det danske navn gudeblomst.

Gruppen tæller 17 arter, som er vidt udbredt i Nordamerika, fra det nordvestlige Mexico gennem det vestlige USA og Canada til Alaska, en enkelt af arterne tillige i det nordøstlige Sibirien. Blomsterne bestøves af bier, som klynger sig til kronen, mens de svirrer med vingerne, hvorved pollen løsnes fra støvdragerne.

På amerikansk kaldes disse planter populært for shooting star, hvilket hentyder til blomsternes form, hvor de gule støvdragere og kronens flige, der peger bagud, er samlet i en spids. Det sammenlignes med et stjerneskud, hvor de bagudrettede flige udgør ’halen’.

Andre medlemmer af gruppen inkluderer Jeffreys gudeblomst (P. jeffreyi) og Hendersons gudeblomst (P. hendersonii), begge omtalt nedenfor.

 

 

Padres gudeblomst, normalfarvet form, Pinnacles Nationalpark, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvid form, Ronald W. Caspers Wilderness Park, Santa Ana Mountains, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lyserød mellemform, Point Mugu State Park, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula concinna
En diminutiv plante med gul farina, bladene er normalt ustilkede og danner en roset, bladplade omvendt lancetformet eller spatelformet, indtil 2,5 cm lang og 6 mm bred, margin oftest helrandet med butte tænder nær spidsen, som kan være but eller tilspidset. Blomsterstænglen er mindre end 1 cm høj, undertiden manglende, skærmen med 2-6 blomster, kronen indtil 1 cm i tværmål, lyserød, rødviolet eller hvid med en gul plet i svælget, flige ovale, med et dybt indhak.

Den er udbredt fra det vestlige Nepal mod øst til Bhutan og det sydøstlige Tibet, i højder mellem 4000 og 5200 m.

Artsnavnet er en forkortet form af latin concinnatus (‘harmonisk’).

 

 

Primula concinna, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula denticulata
Denne særdeles variable plante er den almindeligste kodriver-art i Himalaya, hvor den vokser i forskellige habitater, bl.a. skovlysninger, krat og græsklædte områder, i højder mellem 1300 og 4900 m, fra Afghanistan mod øst til Myanmar og det sydøstlige Tibet.

Bladene, som danner en roset, har en vinget stilk, der normalt er kort, men undertiden op til 15 cm lang, bladplade aflang eller omvendt lancetformet, but, indtil 20 cm lang og 4 cm bred, til tider med hvid eller gul farina, margin tandet. Bladene forlænges under frugtsætningen og kan blive op til 30 cm. De blomstrende stængler af varierende højde, op til 15 cm, undertiden med farina på den øvre halvdel. Blomsterstanden er en kugleformet, kompakt, mangeblomstret skærm, med talrige kortstilkede højblade, op til 1 cm lange. Kronen indtil 2 cm i diameter, kronrør klokkeformet, op til 2 cm langt, krone blegblå, blålig-lyserød eller purpurfarvet med gult, sjældent hvidt øje, flige dybt kløvede, ovale, indtil 8 mm lange. Generelt er blomsterstandene kraftigere og tættere i større højder.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med små tænder’, hvilket sigter til bladene.

P. glomerata (nedenfor) har også kugleformede skærme, men de er meget mere kompakte.

 

 

Primula denticulata er meget almindelig omkring Annapurna Base Camp, centrale Nepal, hvor disse billeder blev taget. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula denticulata, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede vokser Primula denticulata i en sprække mellem to klipper, Doban, Modi Khola-dalen, Annapurna. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula elatior Fladkravet kodriver
De rynkede og hårede blade, som er samlet i en roset, er op til 20 cm lange og 6 cm brede, smalnende ind mod basis til en vinget stilk. Randen er nedadbøjet og uregelmæssigt tandet. Blomsterstanden er en skærmlignende, ofte ensidig klynge med 10-30 blomster, siddende for enden af en op til 30 cm lang stængel. Kronen er op til 1,5 cm i tværmål, bleggul med mørkegult svælg.

Arten er udbredt i næsten hele Europa, mod nord til Danmark og Sydsverige, samt i det nordlige Asien, mod øst til Altai-bjergene, mod syd til Kaukasus, Tyrkiet og det nordlige Iran. Den vokser i skove og fugtige græsklædte arealer, samt langs vandløb. I Danmark er den almindelig på øerne, men findes kun ganske få steder i Jylland. I skove blomstrer den inden løvspring.

Artsnavnet er latin og betyder ‘højere’ (end P. veris).

 

 

Fladkravet kodriver, fotograferet i en løvskov langs Ørbæk Å nær Nyborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I Alperne vokser underarten intricata i åbne områder op til ca. 2500 meters højde, her fotograferet ved Hochtor nær Grossglockner, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula farinosa Melet kodriver
De talrige stilkede blade danner en tæt roset, stilke op til 6 cm lange, men ofte meget kortere, bladplade aflang, oval eller omvendt lancetformet, but, indtil 7 cm lang og 4 cm bred, ofte med farina, margin med få tænder eller næsten helrandet. Blomsterstilken er op til 20 cm lang, men ofte meget kort, normalt med farina nær spidsen, skærm mangeblomstret, dækblde til 8 mm lange, blomsterstilk af varierende længde, fra 3 mm til 1,5 cm, op til 2,5 cm under frugtsætning. Bæger klokkeformet, indtil 6 mm langt, med 5 ribber og hårede trekantede flige, krone lilla eller purpurfarvet, indtil 1 cm i tværmål, flige ovale, med indhak.

Denne fine lille plante har en meget vid udbredelse, fra Skotland og Skandinavien mod øst til Kamchatka, i Asien mod syd til Kirgisien og det nordlige Kina, med isolerede bestande i Mellem- og Sydeuropas bjerge.

Det latinske artsnavn og det danske navn hentyder begge til de fine ‘gryn’ på stænglen, det latinske navn afledt af latin farina (‘mel’).

 

 

Melet kodriver danner ofte store bestande, som her på en strandeng nord for Listed, Bornholm. Planten med blå blomster er almindelig vibefedt (Pinguicula vulgaris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Melet kodriver, Listed, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula geraniifolia
Bladene danner en løs roset, undertiden med udløbere fra bladhjørnerne, stilk op til 13 cm lang, håret, bladplade variabel, afrundet, indtil 8 cm i diameter, basis hjerteformet, håndfliget med 7-9 flige, til tider meget svage (som på billederne herunder), margin med skarpe tænder. Blomsterstilkene er op til 30 cm lange, tæthårede, skærme med 3-12 blomster, de enkelte blomster kortstilkede, bæger klokkeformet, op til 1 cm langt, kløvet til midten, med nerver og lancetformede flige, kronen rosenfarvet, mørkerød eller purpurfarvet, indtil 2 cm i diameter, kronrør op til 1,3 cm langt, flige ovale, indtil 8 mm lange og 5 mm brede, mere eller mindre kløvede.

Denne art vokser hovedsagelig på fugtige skrænter i skove i højder mellem 2700 og 4600 m, fra det centrale Nepal mod øst til det sydvestlige Kina.

Som dens latinske artsnavn antyder, minder bladene hos denne art om bladene hos visse arter af storkenæb (Geranium).

 

 

Primula geraniifolia, Gorjegaon, nær Dobhan, Tamur-floden, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula geraniifolia, nedenfor Langtang Lirung, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula glomerata
Denne art kendes nemt på blomsterstanden, som er et meget tæt, kugleformet hoved. Blomsterstandens stængel er meget længere end hos P. denticulata, der også ofte har kugleformet blomsterstand. Den er en af de få kodriver-arter, som blomstrer om efteråret.

Bladene, som danner en roset, har en vinget, indtil 4 cm lang stilk, bladplade aflang, omvendt lancetformet eller spatelformet, inklusive stilk op til 15 cm lang og 3 cm bred, margin med skarpe, uregelmæssige tænder, spids but. Blomsterstilken er op til 30 cm lang, med farina eller kirtelhår foroven, skærmen danner et kugleformet hoved, indtil 5 cm i diameter, kronen himmelblå med mørkere svælg, op til 1 cm i tværmål, kronrør tragtformet, indtil 1,5 cm langt, flige udbredte, ovale, dybt kløvede.

Arten er udbredt mellem det vestlige Nepal og det sydøstlige Tibet, i højder mellem 3000 og 5700 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘formet som en kugle’, afledt af glomero (‘at samle’).

 

 

Primula glomerata, Dukpu, nær Ganja La, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. På det øverste billede ses en lille rhododendron samt blade af en potentil-art, Potentilla peduncularis. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula glutinosa Klæbrig kodriver
Denne plante, der som regel er under 10 cm høj, har kødfulde, stive, oprette, rundtakkede, kirtel-hårede, klæbrige blade, indtil 6 cm lange og 1 cm brede. Blomsterstanden er en tæt klynge for enden af en op til 9 cm lang stilk, krone tragtformet, indtil 1,5 cm i diameter, blå, blåviolet eller rødviolet med hvidt svælg omgivet af en purpurblå ring, flige dybt delte. Bægerbladene er skjult bag iøjnefaldende mørke dækblade, op til 1,1 cm lange.

Arten vokser i alpint græsland og i snelejer på sur bund, i højder mellem 2000 og 3200 m. Den er udbredt i de centrale og østlige Alper, samt den nordlige del af Balkan

Den danner et forvirrende udvalg af hybrider med P. minima (nedenfor).

 

 

Klæbrig kodriver, Stubachtal, Hohe Tauern, Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula gracilipes
Blomsterne hos denne art spirer direkte fra bladrosetten, blade ustilkede eller kortstilkede, bladplade elliptisk eller aflangt spatelformet, indtil 7 cm lang og 3,5 cm bred, afrundet i spidsen, undertiden med farina på undersiden, margin uregelmæssigt tandet. Blomster talrige, den kirtelhårede stilk indtil 6 cm lang, opret eller nikkende, bæger klokkeformet, op til 9 mm langt, med gullige farina eller kirtelhåret, kløvet til midten. Kronen er indtil 4 cm i tværmål, klart purpur-lyserød med en orangegul, stjerneformet plet i svælget, omgivet af en uregelmæssig hvid ring, kronrør op til 1,3 cm langt, flige bredt ovale, normalt med 3 store tænder.

Den forekommer fra det centrale Nepal mod øst til Bhutan og det sydøstlige Tibet, i højder mellem 2700 og 4100 m.

Artsnavnet er afledt af latin gracilis (‘slank’) og pes (‘fod’). Det er uklart, hvad der hentydes til.

 

 

Primula gracilipes, mellem Mumbuk og Shunin Oral, Makalu-Barun Nationalpark, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula hendersonii Hendersons gudeblomst
Denne plante, også kaldt for bredbladet gudeblomst, er hjemmehørende fra det sydlige British Columbia og Idaho mod syd til det sydlige Californien. Dens normale voksested er lyse skove, fra havniveau i British Columbia til højder omkring 1900 m i Californien. Bladene er grundstillede, afrundede, op til 16 cm lange, blomsterstandens stængel indtil 30 cm lang, med nikkende, magenta, mørkt lavendelfarvede eller hvide blomster, indtil 2,5 cm lange.

Gudeblomster generelt diskuteres ovenfor, se P. clevelandii.

 

 

Hendersons gudeblomst, Cache Creek Wilderness Area, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula integrifolia Alpe-kodriver
En ganske lav plante, normalt under 5 cm høj, som kan kendes på sine helrandede blade, som er kortstilkede, ovale eller lancetformede, kødfulde, glatte og klæbrige, til 4 cm lange og 1,5 cm brede, afrundede eller tilspidsede, margin kirtelhåret. Blomsterstanden har kun en enkelt eller to blomster, stilken op til 3,5 cm lang, kronen indtil 2,5 cm i diameter, rødlig-lilla eller lyst purpurrød, fligene dybt kløvede, svælget undertiden hvidt med kirtelhår.

Arten er udbredt fra Østrig mod vest til de Franske Alper og Pyrenæerne. Den vokser på sur jordbund, gerne langs vandløb eller i snelejer, i højder mellem 1100 og 3100 m.

 

 

Alpe-kodriver, Rinnbach, Pongau, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula irregularis
Blomsterne hos denne art spirer direkte fra bladrosetten. Der er to slags blade, nogle langstilkede, andre næsten uden stilk, bladplade aflang eller elliptisk, tandet, i begyndelsen med gul farina, op til 12 cm lang og 3 cm bred, forlænget under frugtsætning. Blomster meget kortstilkede, indtil 3,2 cm i diameter, stærkt lyserøde, sjældent blegviolette, med et orangegult stjerneformet øje, omgivet af en bred hvid ring, flige meget groft tandede. Bæger og blomsterstilke har stilkede kirtler.

Den vokser i skove mellem 2500 og 3700 meters højde, fra det vestlige Nepal mod øst til Sikkim.

Artsnavnet et latin og betyder ‘uregelmæssig’, hvilket formentlig hentyder til kronens grovtakkede flige.

 

 

Denne Primula irregularis vokser blandt visne blade af Rhododendron arboreum, fotograferet tidligt om foråret nær Magingoth, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sne, der faldt den foregående aften, dækker delvis disse blomster af Primula irregularis, mellem Magingoth og Tharepati. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula jeffreyi Jeffreys gudeblomst
Denne plante, tidligere kaldt for Dodecatheon jeffreyi, er udbredt fra Alaska og Montana mod syd til Californien, hvor den vokser i bjergenge og langs vandløb.

Nlaka’pamux-folket fremstillede amuletter, bl.a. kærlighedsamuletter, af blomsterne.

Arten blev navngivet til ære for den skotske botaniker John Jeffrey (1826-54), som gennem fire år udforskede Washington, Oregon og Californien, mens han indsamlede planter, som han sendte hjem til Skotland. Han forsvandt i 1854, mens han var på vej fra San Diego over Colorado-ørkenen, og han blev aldrig set siden.

Et andet navn på arten er Sierra-gudeblomst, hvilket sigter til Sierra-bjergene i Californien.

Gudeblomster generelt diskuteres ovenfor, se P. clevelandii.

 

 

Jeffreys gudeblomst, Yosemite Nationalpark, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula lutea Gul aurikel
Førhen blev vild aurikel (P. auricula) betragtet som forekommende i størsteparten af de mellemeuropæiske bjerge, bl.a. Alperne, Apenninerne, Jura-bjergene, Vogeserne, Schwarzwald, Tatra-bjergene, Karpaterne, samt bjergkæder på Balkan. Nylige genetiske studier har imidlertid medført, at denne art er blevet opdelt i to, den vestlige vild aurikel (P. auricula) og den østlige og sydlige gul aurikel (P. lutea), af nogle autoriteter kaldt for P. balbisii.

Gul aurikel kendes nemt på de knaldgule blomster og de mat-grønne, bredt ovale, tynde blade, som er stærkt takkede i randen og dækket af kirtelhår. Bladpladen hos vild aurikel er sædvanligvis smallere, næsten lancetformet.

Et engelsk folkenavn på disse planter er bear’s ear (‘bjørneøre’), hvilket sigter til bladenes form. De er ophav til mange af de dyrkede kodriver-arter.

 

 

Gul aurikel, Trenta-dalen, Triglavski Nationalpark, Slovenien. Den lille plante er fjeld-løvefod (Alchemilla alpina). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula macrophylla
En robust, meget variabel plante, overalt dækket af farina, med undtagelse af kronen og bladoversiden. De oftest oprette, tilspidsede, lancet- eller båndformede blade er op til 30 cm lange og 4,5 cm brede, med kileformet basis, som gradvis indsnævres til en vinget stilk, margin helrandet, undertiden tandet. Blomsterstandens stængel er indtil 30 cm høj, skærme temmelig åbne, med 5-25, ofte nikkende blomster, dækblade lancetformede, indtil 3,5 cm lange, bæger cylinderformet med linjeformede flige, kronen violet, lilla eller purpurfarvet med mørkere svælg, kronrør til 3 cm langt, flige elliptiske eller ovale, indtil 6 mm lange.

Arten er udbredt fra Kirgisien og Xinjiang mod syd gennem Tibet til det nordlige Pakistan, og derfra mod øst til Bhutan, i højder mellem 3300 og 5600 m. Den er meget almindelig i Khumbu-området i det østlige Nepal.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk makros (‘lang’) og phyllon (‘blad’).

 

 

Primula macrophylla, Chhukung, Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her vokser Primula macrophylla ved kanten af en dam, Machhermo, Gokyo-dalen, Khumbu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula matthioli ssp. brotheri Klokkekodriver
Denne plante blev førhen betragtet som en særskilt art ved navn Cortusa brotheri, men er siden blevet overført til slægten Primula og reduceret til en underart.

Bladene er langstilkede, hårede, med afrundet bladplade, op til 10 cm lang og bred, med 5-7 svage, stærkt tandede flige og hjerteformet basis. Blomsterstandens stilk er op til 23 cm lang, slank, skærmen med 3-12 nikkende blomster, bæger klokkeformet, op til 5,5 mm langt, med 5 trekantede flige, krone klokkeformet, rosen- eller purpurfarvet, indtil 1,5 cm lang og 2,5 cm bred, dybt kløvede til under midten i 5 aflange, helrandede flige, til tider med indhak i spidsen.

Underarten er udbredt fra Kazakhstan og Mongoliet mod syd til det nordlige Pakistan, Himachal Pradesh og Uttarakhand i Himalaya, hvor den vokser i højder mellem 3000 og 4200 m. Arten i videste forstand er udbredt fra det nordlige Sibirien mod syd til Himalaya, det nordlige Kina, Korea og Japan, og den forekommer også i bjergområder i Mellemeuropa og på Balkan.

Det latinske artsnavn blev givet til ære for den italienske læge og naturhistoriker Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-77), som var livlæge hos Kejser Maximilian d. 2. (1527-76). Han beskrev over hundrede nye plantearter, og i værket Discorsi gav han berømte kommentarer til De Materia Medica, skrevet af den græske læge, farmakolog og botaniker Pedanius Dioscorides (død 90 e.Kr.). I 1561 publicerede han et værk om medicinske planter, Epistolarum Medicinalium Libri Quinque.

Det nu ugyldige slægtsnavn Cortusa blev givet af Mattioli til ære for Giacomo Antonio Cortusi (1513-1603), der præsenterede arten for ham, indsamlet nord for Vicenza. Fra 1590 var han direktør for den botaniske have i Padova,

 

 

Primula matthioli ssp. brotheri, Ghumtarao, Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula minima Dværg-kodriver
Denne tæppedannende plante kendes nemt på den store krone, indtil 3 cm i tværmål, lyserød med hvidt svælg, flige dybt delte, V-formede. Under blomstringen er bladene lidet iøjnefaldende, sammenrullede ‘kugler’, der senere bliver kileformede, op til 3 cm lange og 1 cm brede, skinnende, stærkt tandede i spidsen.

Arten er ret almindelig i den østlige halvdel af Alperne, samt i Tatra-bjergene, Karpaterne og den nordlige del af Balkan, mod øst til Ukraine. Den vokser i nedfalden ur og snelejer, normalt på sur jordbund, i højder mellem 1200 og 3000 m.

 

 

Dværg-kodriver, fotograferet i Grossglockner-området, Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula miyabeana
Denne art er vildtvoksende i fugtige skove i det centrale Taiwan, hvor den forekommer i højder mellem 2500 og 3500 m. Den er imidlertid en populær haveplante på øen, hvilket kan gøre det vanskeligt at afgøre, om en bestand er oprindelig eller forvildet fra dyrkning.

Bladene, som sidder i roset, er op til 20 cm lange og 5 cm brede, rynkede og stærkt tandede. Blomsterstandens stængel er indtil 45 cm høj, med 2-4 skærme over hinanden, hver med 6-10 purpurfarvede blomster.

 

 

Primula miyabeana, Alishan National Forest, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula nana
Blomsterne hos denne art, som førhen blev kaldt for P. edgeworthii, vokser op direkte fra bladrosetten, blade blågrønne eller grågrønne, spatelformede, indtil 5 cm lange under blomstring, men forlænges under frugtsætningen. I begyndelsen er de helrandede, senere tandede, unge blade farina på begge sider. Blomsterne har hver sin stilk med farina, indtil 4 cm lang, men længere under frugtsætning, kronen op til 3 cm i tværmål, lysviolet eller blå, sjældent lyserød eller hvid, med en gulgrøn, stjerneformet plet i svælget, omgivet af en smal, uregelmæssig, hvid ring, flige variable, normalt med 3 småflige, hvoraf den midterste er meget mindre og tilspidset. Fligene kan dog også være helrandede eller tandede.

Arten er udbredt i skove i det vestlige Himalaya, fra Himachal Pradesh mod øst til det centrale Nepal, i højder mellem 2100 og 4100 m. Den er almindelig i Annapurna-området i det centrale Nepal.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk nanos (‘dværg’), hvilket sigter til måden den vokser på. Det tidligere artsnavn blev givet til ære for den irske botaniker Michael Pakenham Edgeworth (1812-81), som tilbragte mange år i Indien og indsamlede et stort antal planter.

 

 

Primula nana, Deorali, nær Ghorepani, Annapurna, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula obliqua
Bladene hos denne plante sidder i roset, de har en vinget stilk og er op til 20 cm lange og 4,5 cm brede, med gul farina på undersiden, butte eller tilspidsede, margin med talrige små tænder. with numerous tiny teeth, tip pointed or blunt. Blomsterstandens stængel er indtil 55 cm høj, med farina på den øverste del, skærmen med 4-7 stilkede, nikkende blomster, bæger tragtformet, gulligbrunt, but, indtil 1 cm langt, delt til midten, med aflange flige, kronen klokkeformet, hvid eller bleggul, somme tider med lyserødt skær, indtil 3 cm i tværmål, flige bredt ovale, dybt kløvede.

Arten er udbredt fra det centrale Nepal mod øst til Arunachal Pradesh og det sydøstlige Tibet, i højder mellem 3000 og 4400 m. Den er ret iøjnefaldende på strækningen mellem Tharepati og Phedi, Langtang Nationalpark, centrale Nepal.

Artsnavnet er latin og betyder ‘hældende’. Det er uklart, hvad der hentydes til.

 

 

Primula obliqua, Phedi, nær Gosainkund, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. På det øverste billede ses også en bregne af slægten Polystichum, og i baggrunden krat af Rhododendron campanulatum. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula obliqua, Gopte, nær Gosainkund. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula petiolaris
Blomsterne hos denne art vokser op direkte fra bladrosetten, som er meget kompakt, uden farina, bladplade oval med talrige lange, skarpe, uregelmæssige tænder, bladet ændrer form efter blomstringen og får en lang rødlig stilk. De næsten ustilkede blomster er skålformede, indtil 2 cm i tværmål, lyserøde med en bred gul plet i svælget, omgivet af en smal hvid ring.

Den forekommer i Himalaya, fra Uttarakhand mod øst til Sikkim, i højder mellem 2100 og 3800 m.

Artsnavnet er afledt af latin petiolus (‘lille fod’), således ‘med en lille fod’, hvilket formodentlig hentyder til, at blade og blomster er meget kortstilkede.

Arten minder meget om P. gracilipes (ovenfor), men er mindre, med en kompakt bladroset, og den har ikke farina.

 

 

Primula petiolaris, ovenfor Kutumsang, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula primulina
En diminutiv plante, som nemt kendes på blomsterne, der har en dusk af hvide hår i svælget. De talrige blade er alle grundstillede, spatelformede eller omvendt lancetformede, butte, indtil 3 cm lange og 5 mm brede, inklusive en vinget stilk, margin med store afrundede tænder. Blomsterstandens stængel er slank, indtil 9 cm lang, sparsomt kirtelhåret, skærme med 2-4 næsten siddende blomster, krone indtil 1,2 cm i tværmål, lyseblå, purpurfarvet eller violet, sjældent hvid, med en dusk af hvide hår i svælget, kronrør til 4 mm langt, flige ovale, dybt kløvede.

Arten vokser i åbne områder i højder mellem 3600 og 5000 m, fra Uttarakhand i det nordlige Indien mod øst til Bhutan og det sydøstlige Tibet.

 

 

Primula primulina, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula rotundifolia
Bladene danner en roset, stilk op til 10 cm lang, bladplade normalt næsten cirkelformet, undertiden bredt oval, indtil 7 cm i tværmål, med gul eller hvid farina på undersiden, basis hjerteformet, margin uregelmæssigt tandet, ovale blade tilspidsede. Blomsterstandens stængel er op til 30 cm høj, skærme som regel enlige, til tider 2, den ene over den anden, antal blomster varierer meget, mellem 2 og 16, stilk til 2 cm lang, bæger klokkeformet, indtil 6 mm langt, dækket af farina, kløvet næsten til grunden, krone indtil 2 cm i tværmål, lyserød eller blegt purpurfarvet med gult svælg, til tider omgivet af en smal hvid ring, flige afrundede eller bredt ovale, margin helrandet eller tandet.

Denne plante findes i højder mellem 3500 og 5000 m, fra det vestlige Nepal mod øst til Sikkim og det sydøstlige Tibet.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med runde blade’.

 

 

Primula rotundifolia, Gosainkund, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula rotundifolia, Phortse Tenga, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula sessilis
Blomsterne hos denne art vokser op direkte fra bladrosetten. Den kendes nemt på de takkede, stærkt rynkede blade, samt kronens ovale flige, der ender i en enkelt, brat tilspidset tand. Bladene er kortstilkede, bladplade normalt elliptisk, undertiden afrundet, op til 6 cm lang og 4 cm bred, med skarpe og uregelmæssige tænder, nerver nedsænkede på oversiden. Den korte blomsterstilk er kirtelhåret, bægeret cylinderformet, de smalle flige med køl, kronen til 2,5 cm i diameter, bleglilla med lyserødt skær og et orange stjerneformet øje, omgivet af en uregelmæssig hvid ring, flige brat indsnævret til en lille tand.

Den er ret almindelig i skove mellem 2100 og 3700 meters højde, fra Kashmir mod øst til det vestlige Nepal.

Artsnavnet er latin og betyder egentlig ‘siddende’, men i botanisk sammenhæng ‘uden stilk’, hvilket i dette tilfælde hentyder til blomsterne.

 

 

På dette billede vokser Primula sessilis på en skrænt, hvor der stadig ligger sne, Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula sessilis, Dodi Tal. Denne art kan kendes på de ovale kronblade, som ender i en enkelt, brat tilspidset tand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula sikkimensis
Denne smukke og statelige plante kan blive indtil 90 cm høj. Bladene, som danner en roset, er op til 30 cm lange og 7 cm brede, bladplade elliptisk eller aflang, smalnende ind til en vinget stilk, margin med fine, skarpe tænder, spids but, nerver prominente på undersiden. Blomsterstilken op til 90 cm lang, med gul farina foroven, skærmene normalt enlige, men undertiden 2, den ene over den anden, med talrige langstilkede, nikkende blomster, dækblde sylformede, indtil 2 cm lange, bæger klokkeformet, op til 1 cm langt, kløvet til midten, med 5 prominente nerver og et tæt dække af farine, krone kraftigt gul eller lysegul, sjældent cremefarvet, op til 3 cm i tværmål, flige ovale eller aflange, helrandede eller med et lille indhak for enden.

Den vokser i våde enge mellem 2900 og 4800 meters højde, fra det vestlige Nepal mod øst til det nordlige Myanmar og det sydvestlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘findes i Sikkim’.

 

 

En stor bestand af Primula sikkimensis langs et vandløb mellem Mundo og Kyangjin Gompa, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. Buskene er Rosa sericea. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula sikkimensis, Shomare, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula strumosa
Bladene, som alle sidder i en grundstillet roset, er uden stilk, bladplade elliptisk, aflang eller omvendt lancetformet, indtil 20 cm lang og 2,5 cm bred, tilspidset eller but, til tider med gul farina på undersiden, margin med talrige små tænder. Blomsterstandens stængel er op til 20 cm høj, med gul farina på den øvre del, skærme mangeblomstrede, bæger klokkeformet, indtil 7,5 mm langt, kløvet til midten, med et tæt dække af gul farina, krone indtil 2,5 cm i tværmål, stærkt gul med orangegult svælg, kronrør til 1,3 cm langt, flige afrundede, med små tænder.

Denne art vokser i skove og på enge i højder mellem 3500 og 4300 m, fra det vestlige Nepal mod øst til Bhutan og det sydøstlige Tibet. Den er almindelig i Ghunsa-dalen i det østlige Nepal.

Den hybridiserer gerne med den violette P. calderiana, hvilket kan resultere i gule, hvide, blå og violette blomster i én og samme blandede bestand.

Artsnavnet er afledt af latin struma (‘opsvulmet’). Det er uklart, hvad der hentydes til.

 

 

Disse billeder er fra Ghunsa-dalen i det østlige Nepal, hvor Primula strumosa er meget almindelig. På det nederste billede er en blomsterstand blevet bøjet ned mod jorden af snefald. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula stuartii
Bladene, som danner en roset, er indtil 30 cm lange og 4 cm brede, bladplade med gul farina på undersiden, tilspidset, lancet- eller spatelformet, smalnende ind til en bredvinget stilk, margin skarpt-tandet. Blomsterstandens stængel er op til 40 cm høj, skærm mangeblomstret, ofte ensidig, alle dele dækket af gul farina, blomsterstilke op til 2,5 cm lange, blomster nikkende, indtil 3 cm i tværmål, bægeret tragtformet, indtil 1,5 cm langt, mere eller mindre kløvet i lancetformede flige, krone gyldengul med orangegult svælg, flige afrundede, tandede eller med et indhak for enden.

Denne art findes i Himalaya, fra Himachal Pradesh mod øst til Sikkim, voksende i højder mellem 3600 og 4500 m.

Den blev navngivet til ære for John Stuart, 3. jarl af Bute (1713-92), som ofte støttede botanisk forskning.

 

 

Primula stuartii er meget almindelig i Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, hvor dette billede stammer fra. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula tibetica
Oftest en ganske lav plante, med en roset af glatte, stærkt grønne, ovale, elliptiske eller spatelformede, butte blade, indtil 5 cm lange og 1 cm brede, med en kort, vinget stilk, margin helrandet. Blomsterstandens stængel til tider op til 13 cm høj, men oftest langt lavere, de kortstilkede blomster enlige eller op til 10 i skærme, dækblde aflange eller lancetformede, indtil 1 cm lange, forneden forlænget til butte ører, krone indtil 1 cm i tværmål, rosenfarvet, purpur-lyserød eller lilla med en gul plet i svælget, omgivet af en smal hvid ring, kronrør indtil 7 mm langt, flige bredt ovale, med et dybt indhak for enden.

Arten er udbredt fra Uttarakhand mod øst gennem det sydlige Tibet og det nordlige Himalaya til Bhutan, i højder mellem 3000 og 5000 m.

 

 

På dette billede vokser Primula tibetica i en hårdt græsset eng nær Lhatze, sydlige Tibet. Den gule blomst er en ranunkel-art (Ranunculus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula veris Hulkravet kodriver
Denne kønne plante er almindelig i tempererede egne af Europa og Asien. Det latinske artsnavn er genitiv-formen af ver (’forår’), hvilket sigter til artens blomstringstid.

To tyske folkenavne er Echte Schlüsselblume (‘ægte nøgleblomst’) og Himmelsschlüssel (‘nøgler til Himlen’). Ifølge legenden hørte Sankt Peter, at nogle afdøde prøvede at komme ind i Himlen ad bagvejen i stedet for ad den forreste indgang, hvor han vogtede. Han skyndte sig derfor om mod bagdøren, men undervejs tabte han sine nøgler, der slog rod og blev til kodrivere.

Arten har været anvendt i folkemedicinen i hundreder af år. Denne brug er beskrevet på siden Planteliv: Planter i folketro og digtning.

I skuespillet En skærsommernatsdrøm, af William Shakespeare (1564-1616), optræder en gavtyv af en nisse, Robin Goodfellow, som møder en alf. Han spørger hende, hvad hun laver, og hun svarer:

 

And I serve the fairy queen
To dew her orbs upon the green,
The cowslips tall her pensioners be,
In their gold coats spots you see,
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their saviours,
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip’s ear.

 

Oversat:

 

Jeg er alfedronningens tjener,
jeg hænger dugdråber på hendes blomster i græsset.
De høje kodrivere er hendes undersåtter.
På deres gyldne kåber ser du pletter,
som er rubiner – gaver fra alferne.
Deres søde duft kommer fra disse fregner.
Nu må jeg gå for at finde nogle dugdråber
og hænge en perle-ørenring på hver eneste kodriverblomst.

 

 

Bornholm 2017
Bornholm 2017
På disse billeder vokser hulkravet kodriver på en skrænt neden for ruinen af Hammershus, Bornholm. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula vulgaris Storblomstret kodriver
Denne art, som ofte kaldes for P. acaulis, er en af de tidligst blomstrende planter i Danmark – i milde år er den fremme allerede i begyndelsen af marts. Den er en meget lav plante med en roset af blade, op til 25 cm lange og 6 cm brede, ofte stærkt rynkede, bladrand med uregelmæssige, afrundede eller spidse tænder. De korte blomsterstilke, hver med en enlig blomst, spirer direkte fra roden. De duftende blomster, som er op til 4 cm i tværmål, er oftest bleggule, men nogle underarter har røde, lyserøde eller purpurfarvede blomster, og underarten balearica, som er endemisk på de Baleariske Øer, har hvide blomster. Hos alle farveformer er svælget mørkegult eller orange, eller en kombination.

Arten er hjemmehørende i Europa, fra Norge mod syd til det nordvestlige Afrika, samt fra Irland og Portugal mod øst til europæisk Rusland, Kaukasus og det nordlige Iran. Antal underarter og deres navne varierer meget, alt efter kilde.

 

 

Storblomstret kodriver, mørkegul form, Møns Klinteskov. På billedet ses også vorterod (Ranunculus ficaria) og hvid anemone (Anemone nemorosa). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Storblomstret kodriver, bleggul form, Ilgaz Daği Nationalpark, mellem Çankiri og Kastamonu, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Storblomstret kodriver, purpurfarvet form, Vakfikebir, nær Trabzon, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula wollastonii
Med sine åbne, klokkeformede blomster adskiller denne art sig tydeligt fra de fleste andre arter i slægten. Bladrosetten er kompakt, blade ovale eller omvendt lancetformede, butte, indtil 5 cm lange og 2,5 cm brede, tæt hvidhårede, med hvid farina på undersiden, margin helrandet eller tandet. Blomsterstandens stængel er op til 20 cm lang, med farina og kirtelhår, skærm kompakt, med 2-6 nikkende, klokkeformede blomster, bæger grønt eller mørkt purpurfarvet, skålformet, op til 8,5 mm langt, kløvet til midten, flige med 2-3 tænder, krone klokkeformet, mørkeblå, lyseblå eller purpurfarvet, indtil 2.5 cm lang og det samme i tværmål, med bredt ovale, meget svage, spidse flige.

Den har en ret begrænset udbredelse i det centrale og østlige Nepal samt det sydlige Tibet, voksende i højder mellem 3600 og 4900 m.

Artsnavnet blev givet til ære for den engelske læge, naturhistoriker og opdagelsesrejsende Alexander Frederick Richmond Wollaston (1875-1930), som deltog i et antal ekspeditioner, til Ruwenzori-bjergene i Uganda 1905, til Ny Guinea 1910-11 og 1912-13, samt til Mt. Everest 1921.

På sidstnævnte ekspedition indsamlede han to kodriver-arter i området omkring Nyenyam (i dag kaldt for Nyalam) og Rongshar-dalen i det sydlige Tibet, P. buryana, opkaldt efter et andet medlem af ekspeditionen, den britiske soldat, opdagelsesrejsende og botaniker Charles Kenneth Howard-Bury (1881-1963), samt P. wollastonii.

I Howard-Bury’s bog Mount Everest: The reconnaissance, 1921, skriver Wollaston om opdagelsen af de to kodrivere: “Efter at have krydset over et pas øst for Nyenyam camperede vi på et plant område, som var tæt dækket af hvide kodrivere [senere navngivet P. buryana], som var 6-8 tommer [15-20 cm] høje. Om natten faldt der sne, en tomme eller to [2,5-5 cm], og så hvide var disse blomster, at det var vanskeligt at se dem mod sneen. Nær toppen af passet, i den samme højde, 15,000 fod [ca. 4700 m], fandt vi en anden kodriver [senere navngivet P. wollastonii] med 3-6 klokker på hver stængel, på størrelse med et lille fingerbøl, mørkeblå med frostagtigt sølvskær indvendigt.”

 

 

Primula wollastonii, mellem Na og Beding i den øvre del af Rolwaling-dalen, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Primula wollastonii, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Medlemmer af ekspeditionen til Everest-området, 1921, stående fra venstre Wollaston, Howard-Bury, Heron, Hakburn, siddende fra venstre Mallory, Wheeler, Bullock, Morshead. (Offentligt domæne)

 

 

 

Evotrochis
Syv arter, som tidligere var placeret i Primula, er blevet overført til den genoprettede slægt Evotrochis, der blev oprettet i 1837 af den franske naturhistoriker Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840). Da han beskrev slægten, udtalte han: “Det er forbløffende, at botanikerne kunne koble denne fine, distinkte slægt sammen med Primula.”

Blomsterstanden hos disse planter adskiller sig fra Primula-arter ved, at blomsterne sidder i adskillige skærme op ad stænglen (se dog Primula miyabeana ovenfor). De forekommer fra Tyrkiet mod øst til Himalaya, samt mod syd gennem Arabien til Ethiopien og Somalia.

Slægtsnavnet er muligvis afledt af oldgræsk ev (‘skøn’) og trokhos (‘hjul’), hvilket i så fald sandsynligvis sigter til de smukke ‘hjul’, som blomsterstandene danner.

 

Evotrochis floribunda
Denne plante er blødhåret. Bladene, som sidder i en grundstillet roset, er indtil 12 cm lange og 5 cm brede, ovale eller elliptiske, uregelmæssigt tandede. De smalner ind til en vinget stilk. Blomsterstandens stængel er op til 15 cm lang, kirtelhåret, med 2-6 skærme op ad stænglen, hver med 3-6 blomster, dækblade iøjnefaldende, bladlignende, ovale, uregelmæssigt tandede, indtil 2,5 cm lange. Blomsterne har slanke, ulige lange stilke, de længste op til 3 cm, krone gyldengul, indtil 1 cm i tværmål, flige ovale, bredest over midten, med indhak for enden.

Arten vokser på fugtige klippevægge, fra Afghanistan østpå til det vestlige Nepal, i højder mellem 600 og 2600 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med en overdådighed af blomster’.

 

 

Evotrochis floribunda, observeret på en fugtig klippevæg, nær Sangam Chatti, Uttarakhand, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hybrider
Hvor hulkravet, storblomstret og/eller fladkravet kodriver vokser sammen, ses undertiden hybrider mellem dem. På Møn træffes alle tre arter i Klinteskoven og Jydelejet, og her er glimrende muligheder for at studere hybriderne mellem dem.

 

 

LFM 1987-2016
Hybrider mellem hulkravet og storblomstret kodriver, Møns Klinteskov. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hybrider mellem mellem fladkravet og storblomstret kodriver, Møns Klinteskov. På det øverste billede ses tillige gul anemone (Anemone ranunculoides). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kodrivere som offergave
I Himalaya er ofringer til stenvarder, hellige træer og lignende et levn fra animismen, som herskede i disse egne inden hinduismens og buddhismens indtog. Mændene på billedet herunder placerer en offergave af blomster, bestående af gule Primula stuartii, gule Geum elatum, samt blå og hvide Anemone obtusiloba, på en stenvarde – en helligdom viet til en lokal hinduistisk gudinde, beliggende på toppen af bjerget Rakhundi (3622 m), Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, Indien. Denne gudinde er sandsynligvis en form af Devi, guden Shivas shakti (kvindelige aspekt), idet treforken er et symbol på Shiva.

Anemone obtusiloba og Geum elatum er omtalt på siden Planteliv: Flora i Himalaya, mens animismen er beskrevet på siden Religion: Animisme.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet august 2017)

 

(Senest opdateret januar 2024)