Vindfløje

 

 

En vindfløj – i daglig tale ofte kaldt for vejrhane – er et instrument, som viser vindretningen. Normalt er vindfløje anbragt på en tagryg eller øverst på en bygning, ofte som en arkitektonisk prydelse.

 

De fleste vindfløje udformet som haner, hvilket har givet dem det populære navn vejrhaner. En mulig forklaring herpå er, at paven i det 9. århundrede udstedte et dekret, at hanen skulle figurere på kirkernes og kirketårnenes vindfløje, muligvis som et symbol på kristendommen, idet den kan sigte til Den Sidste Nadver, hvor Jesus spåede, at Peter ville benægte ham tre gange, inden hanen ville gale i daggryet. (Kilde: thoughtco.com/weather-vane-history-3444409)

 

 

Hane på en vindfløj, Sandvig, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne findes på en gård i landsbyen Grumstrup, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ses på Källa Gamla Kyrka, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Naturligvis ses ofte kvæg på vindfløje. Denne på en gård nær landsbyen Kullerup, Fyn, er blevet ‘træt’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vindfløj med en tyr, observeret nær landsbyen Addit i Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Godset Jernit nær Hammel, Østjylland, blev oprettet i 1583 af adelsmanden Valdemar Parsberg, hvis efterkommere ejede godset indtil Svenskekrigene i 1600-tallet. Det ruinerede herresæde blev i 1665 overtaget af skatmester Mogens Friis, der i 1672 omdøbte det til Frijsenborg.

I 1763 uddøde Friis-slægten på mandslinien, men Sophie Magdalene von Gram, som var enke efter baron Jens Krag-Juel-Vind, overlod godset til sin søn, der var opkaldt efter faderen. Han lagde Frijs til sit gamle slægtsnavn, og dermed var slægtforbindelsen genoprettet.

Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs overtog godset i 1849, og nu begyndte Frijsenborgs storhedstid. Allerede i 1858 udarbejdede arkitekten Ferdinand Meldahl tegninger til ombygning af den lidet imponerende trefløjede barokbygning, og et nyt pragtfuldt slot i renæssancestil stod færdigt i 1867. (Kilde: kroneborg.dk/279/frijsenborg)

I 1722 blev ejendommen på øen Vorsø i Horsens Fjord, med bygninger, hartkorn, hestemølle og “ald sin Herlighed” købt af Søren Laursen fra Thestrup for 2495 rigsdaler. Han døde imidlertid allerede året efter. Hans enke Johanne Møller fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo, men allerede i 1725 blev “Vosøegaard og dens Huusse og Bygninger med tilhørende Eiendomme og Herligheder” solgt for 1990 rigsdaler til “Høy Welbaarne Herre Baron Friderich Krag til Stensballegaard, Hans Kongelige Majestæts Høybestaltede Regerings Raad og Statholder.” Dermed var øens epoke som selvstændigt herresæde forbi. (Kilde: M.R. Mikkelsen 1961. Vorsø. Træk af øens historie og natur. Østjysk Hjemstavn 26: 95-108)

I 1867 overgik Stensballegård – og dermed Vorsø – til lensgreve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs, der anvendte øen som jagterræn, hvor greven og hans følge gennemførte parforcejagter på fuldblodsheste efter harer, ræve og fasaner, der blev sluppet løs på øen kort før jagterne.

I 1928 blev øen overtaget af Herluf Winges legat, som lod størsteparten af den frede. I dag udgør øen et interessant naturreservat, beskrevet i dybden på siden Naturreservatet Vorsø.

 

 

I 1980 var det eneste tilbageværende vidnesbyrd om Vorsøs periode under Frijsenborg en vindfløj på taget af en stor lade, som gengav den såkaldte Frijsenborg-løve. Laden blev nedrevet i 1981, men vindfløjen er bevaret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et populært motiv på vindfløje er sejlskibe.

 

 

Denne blev observeret på Christiansø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne er fra Auckland, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et andet populært emne er hvaler.

 

 

Denne vindfløj i byen Mendocino, Californien, gengiver en kaskelot (Physeter macrocephalus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En delfin er gengivet på denne vindfløj nær Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vor Frue Kirke i Nyborg blev oprindelig opført i 1389 under Margrete d. 1. (1353-1412). Vindfløjen er dog opsat i 1703 under Frederik d. 4. (1671-1730). Hans monogram ses på vindfløjen.

 

 

Alliker (Coloeus monedula) på vindfløjen af Vor Frue Kirke, Nyborg. Denne fugl er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

En jæger gik at jage…” – Denne vindfløj nær Refsvindinge, Fyn, forestiller en jæger og hans hund. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I 1800-tallet blev skarven (Phalacrocorax carbo ssp. sinensis) forfulgt overalt i Europa, dels fordi den konkurrerede med fiskerne, dels fordi den ødelagde de træer, som den ynglede i. Arten blev næsten udryddet i Danmark, og kun ganske få par ynglede hist og her.

På øen Vorsø i Horsens Fjord, hvor skarven havde været en talrig ynglefugl i 1800-tallet, genindvandrede den i 1940’erne, og gennem en årrække udgjorde denne koloni den eneste i landet. Senere udvandrede skarven til andre steder, og i dag er den en almindelig ynglefugl i de fleste egne af Danmark. På Vorsø er den imidlertid aftaget stærkt i de senere år, da de fleste af fuglene er flyttet til mere velegnede kolonier, dvs. i nærheden af lavvandede områder med rigelige fiskebestande, bl.a. på Samsø.

Skarvens genindvandring til Vorsø er nærmere beskrevet på siden Naturreservatet Vorsø.

 

 

Naturligvis blev en skarv valgt som motiv på Vorsøs vindfløj. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Denne vindfløj i Melsted, Bornholm, giver associationer til H.C. Andersens eventyr Hyrdinden og skorstensfejeren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Der holdes ca. 13 mio. tamsvin i Danmark, så det ville være mærkeligt, om denne art ikke optrådte på vindfløje.

 

 

Vindfløj med et tamsvin på en gård på øen Nyord nær Møn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne humoristiske vindfløj i Gudhjem, Bornholm, forestiller en fugl, der sidder på en gris. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ejeren af vindfløjen på billederne nedenfor, som findes i det østlige Fyn, hedder Bjørn, så hans valg af emne var indlysende.

 

 

Fyn 2005-08
Fyn 2010-18
På det næstnederste billede jager hannen af et landsvale-par (Hirundo rustica) en indtrængende konkurrent bort fra vindfløjen, hvor hans mage sidder. I sensommeren, når ungerne er flyvefærdige, samles mange svaler ofte på ’bjørnen’ (nederste billede), i dette tilfælde overvejende landsvaler, og desuden to bysvaler (Delichon urbica). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Fyn 2005-08
Unge landsvaler og bysvaler forsamlet på en vindfløj med en hest, ligeledes på Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Endnu en landsvale, Kullerup, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På grund af brugen af DDT og andre sprøjtemidler forsvandt den hvidhovedede havørn (Haliaeetus leucocephalus) stort set fra USA (med undtagelse af Alaska). Denne ikoniske fugl er nu atter i glædelig fremgang og ses almindeligt, bl.a. i Californien.

 

 

I Californien afbildes den hvidhovedede havørn ofte på vindfløje, her i byen Mendocino. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stiliseret ørn, Kalø Jagtslot, Rønde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Norden 1992-98
Elgen (Alces alces) er meget almindelig i Sverige, så naturligvis ses den ofte afbildet på vindfløje, her fra Himmelsberga, Öland. Elgen er nærmere beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Hjorte. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fiskeri er et vigtigt erhverv i Skandinavien, så det er kun naturligt, at fisk til tider optræder på vindfløje.

 

 

Bornholm 2008a
Der er mange fiskere i Gudhjem på Bornholm, så valget af denne fladfisk som vindfløj er på sin plads. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vindfløj med en uidentificeret fisk, Alvedsjö Bodar, Öland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Denne vindfløj, udskåret i træ, er til salg på passet Falzarego (2105 m) i Dolomiterne, Norditalien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Hvad denne vindfløj på Lillemølle ved Ørbæk Å på Fyn forestiller, er op til iagttageren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet august 2018)

 

(Sidst opdateret august 2023)