Foråret slår igennem

 

 

Det lysegrønne løv pibler frem hos den ene træart efter den anden. Her ses bl.a. ahorn (Acer pseudoplatanus) (øverst) og skovelm (Ulmus glabra), begge fotograferet på de gamle fredmarker. – 12. maj 1988 (øverst) og 25. april 1982. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kaj Halberg

 

 

 

(April 1982)

 

 

Flotteste vejr fra morgenstunden, sol og stille.

Langs stuehusets lune sydmur findes et rigt blomsterflor, hvoraf nogle af arterne er overlevende repræsentanter for den forhenværende prydhave: kærminde (Omphalodes verna), have-stedmoderblomst (Viola x wittrockiana) og marts-viol (Viola odora), som har fået selskab af indvandrede vilde planter, såsom mælkebøtte (Taraxacum officinale), tusindfryd (Bellis perennnis), almindelig brandbæger (Senecio vulgaris) samt ager-stedmoderblomst (Viola arvensis).

På Kalven ses mange almindelige stedmoderblomster (Viola tricolor), pudsigt nok det eneste sted på reservatet den findes. I den østlige del af Vesterskov blomstrer hylster-guldstjerne (Gagea spathacea), hvor denne art længe har vokset. Professor Knud Jessen fandt den her som ny art for øen i 1961. Bortset fra et enkelt fund i Østerskov i 1969 er den ikke kendt fra andre steder på øen.

Det lysegrønne løv pibler frem hos den ene træart efter den anden, på fredmarkerne bl.a. ahorn (Acer pseudoplatanus), spidsløn (Acer platanoides), hvidtjørn (Crataegus sp.), benved (Euonymus europaeus), hunderose (Rosa canina), vortebirk (Betula pendula), kvalkved (Viburnum opulus), skovelm (Ulmus glabra), gråpil (Salix cinerea), seljepil (S. caprea) samt almindelig røn (Sorbus aucuparia), i plantagen Nørre Remise også avnbøg (Carpinus betulus) og navr (Acer campestre). Og sandelig også de første udfoldede blade på den store bøg (Fagus sylvatica) henne i vejsvinget.

En citronsommerfugl (Gonopteryx rhamni) flagrer langs Vesterskovs sydbryn og et par auroraer (Anthocharis cardamines) over engen Kulmade, hvor der findes en pæn bestand af engkarse (Cardamine pratensis), en af larvernes fødeplanter.

På vaden er årets første hvidklirer (Tringa nebularia) dukket op, en flok på 17, samt de første små kobbersnepper (Limosa lapponica), iblandt dem en stor kobbersneppe (L. limosa), der er sjælden på disse himmelstrøg.

På en stor sten nær sydkysten ligger en spættet sæl (Phoca vitulina) og møver rundt. Den er ganske tillidsfuld og lader mig komme på tæt hold, før den glider ned i vandet, hvorfra den betragter mig med sine store, mørke øjne.

 

 

På Kalven ses mange almindelige stedmoderblomster, pudsigt nok det eneste sted på reservatet den findes. – 24. maj 1978. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I den østlige del af Vesterskov blomstrer hylster-guldstjerne. – 7. maj 1996. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par auroraer flagrer rundt over engen Kulmade, hvor der findes en pæn bestand af engkarse, en af larvernes fødeplanter. – 15. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hvidklire søger føde på vaden i det sydvestlige hjørne af øen, 22. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2017)

 

(Senest opdateret november 2019)