Namibia – et ørkenland

 

 

Klitterne ved Sossusvlei tårnede sig op over os, den højeste af dem omkring 275 m høj. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Solnedgangens sidste stråler farvede de rødlige klitter endnu dybere røde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hen på eftermiddagen ankommer mine ledsagere Ann-Christine og Hans Lomosse og jeg til Sossusvlei i det vestlige Namibia. På Afrikaans – det sprog, som de hollandske indvandrere Boerne taler – betyder vlei ‘sø’. Der er dog ikke det mindste tegn på en sø nogetsteds, tværtimod er jorden knastør. I dette tørre land er en sø kun til stede efter rigeligt med regn.

Solen står allerede lavt, på vej ned bag de høje, rødlige klitter. Vi parkerer bilen og vandrer hen mod klitterne, som snart tårner sig op over os – den højeste af dem omkring 275 m høj. Her og der vidner et enligt akacietræ om den regn, som af og til falder i dette område. To sydlige oryxantiloper (Oryx gazella) – en stor antilope på størrelse med en hest – passerer forbi os foran en stor klit. En af dem gør holdt i længere tid og stirrer intenst på os, inden den fortsætter efter sin artsfælle.

Spor i sandet af biller, skorpioner, slanger og firben fortæller, at andre dyr også findes her. Vi hører en klukkende lyd oppefra, der viser sig at stamme fra flokke af duestore Namaqua-sandhøns (Pterocles namaqua), som passerer hen over på vej til et vandhul. Bugfjerene hos hannerne af disse fugle er løse, hvilket gør dem velegnede til at suge en del vand op, mens fuglene drikker. Dybt inde i ørkenen venter ungerne, som ved hannens tilbagekomst slukker tørsten i de våde bugfjer.

Vi bestiger en klit, idet vi følger en kam, som den fremherskede vestenvind har dannet ved, at sand blæser op ad klitten og over dens top, hvor det hvirves rundt, inden det skrider ned ad klittens bagside. Sandet er blødt, og vore fødder synker i for hvert skridt. Vore skygger bliver længere og længere, mens solnedgangens sidste stråler farver de rødlige klitter endnu dybere røde – i sandhed et smukt syn.

 

 

To sydlige oryxantiloper passerede forbi os foran en stor klit. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Beboet af forskellige folkeslag
Klitterne ved Sossusvlei udgør en del af den kæmpestore Namib-ørken, som potager en stor del af det vestlige Namibia. Klimaet i dette enorme land, hvis areal er omkring 825.000 km2, er meget tørt, og størsteparten af det udgøres af sandørkener og klippefyldte bjerge med et sparsomt dække af træer og buske.

Urbefolkningen i Namibia er San-folket – små, slanke mennesker med abrikosfarvet hud og kruset ‘peberkorns’-hår. gennem tusinder af år levede dette folk her som samlere og jægere. Khoikhoi-folket ankom til Namibia for ca. 4000 år siden, og meget senere indvandrede forskellige Bantu-folkeslag til landet fra nord og øst, idet de medbragte kvæg samt redskaber af jern. I dag er den største gruppe Ovambo’erne, som udgør omkring halvdelen af befolkningen, mens andre markante folk er Kavango, Herero, Damara og Caprivi. Himba’erne er et meget markant folk, der lever som kvægnomader i Kaokoveld-området. Mange af dem er stadig iført dyreskind, og kvinderne udsmykker deres hår og krop med okkerfarvet pulver.

De første hvide indbyggere var Boerne, som indvandrede fra Holland i 1700-tallet. De døbte San-folket ‘Buskmænd’ og Khoikhoi’erne ‘Hottentotter’. Både Boere og Bantu-folk slog mange San- og Khoikhoi-folk ihjel for at overtage deres land, og et antal af de overlevende blev holdt som slaver. De resterende San-folk flygtede ind i den ugæstfrie Kalahari-ørken, hvor de var i stand til at fortsætte deres oprindelige levevis, og i dag findes der stadig et fåtal, som praktiserer denne ældgamle tradition.

I 1800-tallet indvandrede mange tyskere til Namibia, og i 1894 blev landet en tysk koloni. Under 1. Verdenskrig invaderede sydafrikanerne – der naturligvis var på englændernes side – Namibia og væltede den tyske regering. Landet blev udråbt til sydafrikansk mandatområde, og dets uafhængighed blev først opnået i 1990.

I dag udgør befolkningen i dette kæmpemæssige land kun omkring 2,5 millioner. De fleste er Bantu’er, og der er kun ca. 200.000 hvide, Khoikhoi og San. Hovedstaden er Windhoek – en relativt lille by med omkring 350.000 indbyggere. De officielle sprog er engelsk, tysk og Afrikaans.

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Klippemalerier, udført af Khoikhoi- og San-folkene, findes mange steder i Namibia. Dette vægmaleri ved Brandberg forestiller mænd, som jager oryxantiloper. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Under 1. Verdenskrig invaderede sydafrikanerne Namibia og væltede den tyske regering. Genstande fra denne invasion ligger stadig spredt rundt i Namib-ørkenen. Dette billede viser rustne benzindunke samt et bælte fra et bæltekøretøj, altsammen yderst velbevaret i den tørre luft. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kold havstrøm fra Antarktis
Namib-ørkenen, som dækker den vestlige tredjedel af Namibia, udgør landets tørreste område, idet her kun falder omkring 20 mm regn årligt. Langs kysten løber en kold, nordgående havstrøm fra Antarktis. I kystområdet er der ofte koldt, blæsende og tåget, og den årlige gennemsnitstemperatur er kun på 13-17oC.

Spredt langs kysten finder man ynglekolonier af brillepingvin (Spheniscus demersus), hvid pelikan (Pelecanus onocrotalus), samt forskellige arter af skarv (Phalacrocorax). Det store areal med vade i Walvis Bai (’Hvalbugten’ på Afrikaans) er et vigtigt fourageringsområde for mange fugle, specielt vadefugle og stor flamingo (Phoenicopterus ruber).

Klippekysten ved Cape Cross er hjemsted for en stor ynglekoloni af afrikansk pelssæl (Arctocephalus pusillus), som er den eneste ynglende sælart i det sydlige Afrika. Når hunnerne skal føde, kommer de i land i stort tal. De stærkeste af hannerne har allerede dannet territorier, hvor de afventer hunnernes ankomst. Hver af hannerne gør sit bedste for at samle et harem af hunner, som han parrer sig med omkring en uge efter at de har født en enkelt unge. Seks uger gammel forlader ungen kolonien, idet den følger sin moder ud på havet, hvor hun fortsætter med at amme den i næsten et år. Skaberaksjakaler (Canis mesomelas) og brune hyæner (Hyaena brunnea) afpatruljerer often kolonien på udkig efter døde sælunger – eller de slår en unge ihjel, hvis moderen ikke er agtpågivende.

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Sydafrika-Namibia 1993
Seks uger gammel forlader en unge af afrikansk pelssæl kolonien, idet den følger sin moder ud på havet, hvor hun fortsætter med at amme den i næsten et år. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Verdens mærkeligste træ
Næsten hver eneste morgen driver havgus ind over Namib-ørkenen, hvor den tilfører planter og dyr livgivende væske. Namib-ørkenbillen (Stenocarpa gracilipes), der tilhører familien Tenebrionidae, har en yderst speciel made at drikke på. I den tågede morgen kravler den op på toppen af en klit, hvor den sætter sig med bagenden pegende op i himlen. Tågen fortættes på dens krop og danner dråber, der langsomt løber ned til munden.

I denne golde ørken vokser en af verdens mærkeligste planter, Welwitschia mirabilis – den eneste overlevende repræsentant for en ældgammel familie af koglebærende planter, som er fjernt beslægtet med nåletræer. Faktisk er den et træ, men det meste af stammen er underjordisk, hvorfra dens rødder kan strække sig 20 m eller mere ned i jorden efter vand. Den sorte overjordiske stamme er kun 1-1,5 m høj, men over en meter bred og flad som en pandekage. Hver plante producerer kun to store blade, men de fortsætter med at vokse gennem hele dens liv, hvilket kan være så meget som ca. 2000 år. De lange blade bliver meget lasede og forrevne af den stærke ørkenvind, hvilket giver det indtryk, at planten har mange flere end to blade. De små blomster, som sidder mellem bladene og stammen, udsender en ram lugt, som tiltrækker fluer, der sørger for bestøvningen.

I denne ørken findes en mærkelig art af lav, Xanthomaculina convoluta, som ikke sidder fast på sten eller træer som de fleste andre laver. I stedet blæses den rundt med vinden og får sin næring gennem diverse organiske rester samt fra luftens mikro-organismer.

Namib-ørkenen rummer kolossale mængder af diamanter, specielt omkring kystbyen Lüderitz. Turister har ikke adgang til diamant-områderne, og talrige skilte langs vejen gør opmærksom på, at man bliver idømt bøder, hvis man overtræder forbuddet. I deres glansperiode var diamantbyerne umådeligt velhavende, og en del af indkomsten blev anvendt til at opføre pragtvillaer. I dag er de fleste af disse byer forladte og er blevet til spøgelsesbyer, hvoraf nogle er åbne for publikum. Det er en mærkelig fornemmelse at træde ind i de tomme huse, som er halvt fyldte med sand, og hvor dørene knirker på rustne hængsler.

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Sydafrika-Namibia 1993
De små blomster af Welwitschia mirabilis sidder mellem bladene og stammen, og frugterne, der minder om små kogler, er meget besøgte af forskellige tægearter, hvilket ses på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Lav-arten Xanthomaculina convoluta sidder ikke fast på sten eller træer som de fleste andre laver. I stedet blæses den rundt med vinden og får sin næring gennem diverse organiske rester samt fra luftens mikro-organismer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dollarbusk (Zygophyllum stapfii) er almindelig i Namib-ørkenen. Den bærer sit navn med rette, idet dens blade minder om små mønter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Turister har ikke adgang til diamant-områderne, hvilket talrige skilte langs vejen gør opmærksom på – somme tider i form af en tom olietønde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Spøgelsesby nær Lüderitz. Det er en mærkelig fornemmelse at træde ind i de tomme huse, som er halvt fyldte med sand, og hvor dørene knirker på rustne hængsler. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Foruden diamanter findes mange forskellige halvædelstene i Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klippeformationer og pilekoggertræer
Længere østpå i Namibia falder mere nedbør, op mod 350 mm årligt. Dette er landets landbrugsområde, og her bor størsteparten af dets befolkning. Landskabet er meget kuperet, og det meste er dækket af kratskov. I denne biotop lever den sjældne Hartmanns bjergzebra (Equus zebra ssp. hartmannae), som næsten blev udryddet af Boerne. I dag er den strengt fredet, og antallet er vokset til omkring 33.000. Blandt andre pattedyr i dette område kan nævnes chacma-bavian (Papio ursinus) og Damara-jordegern (Geosciurus princeps).

Det klippefyldte landskab i dette område viser ofte forbløffende farver og fantastiske former. Nær byen Keetmanshoop findes et stort område med klipper, hvoraf mange balancerer oven på andre klipper. Disse forunderlige formationer kaldes for ’Djævelens Legeplads’.

Her findes en stor bevoksning af det mærkelige pilekoggertræ (Aloidendron dichotomum), som kan blive op til 6 m højt. Det er én blandt 7 arter af sukkulente buske og træer i affodil-familien (Asphodelaceae), som er udbredt i tørre områder i det sydlige Afrika og Somalia, samt på den Arabiske Halvø. Disse planter var tidligere placeret i den store slægt Aloe, men efter genetiske studier blev de i 2013 overført til en særskilt slægt. Ordet ‘pilekoggertræ’ er en oversættelse af kokerboom, som er Boernes navn på planten. Da de slog sig ned i området, bemærkede de, at San-folket anvendte barken af dette træ som pilekogger.

I den sydlige del af landet ligger Fish River Canyon – verdens dybeste kløft, som populært kaldes ‘Afrikas Grand Canyon’. Den er en smule dybere end Grand Canyon i Amerika, men ikke så bred og derfor ikke lige så imponerende.

 

 

Hartmanns bjergzebra findes kun i Namibia samt den sydvestligste del af Angola. Dette billede er fra Daan Viljoen Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
En han af namibiansk klippe-agame (Agama planiceps) soler sig på en klippe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Nilgåsen (Alopochen aegyptiacus) er vidt udbredt og almindelig i Afrika. Den bliver ofte bemærkelsesværdigt tillidsfuld, hvilket fremgår af dette billede fra en campingplads i Daan Viljoen Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Min ledsager Hans Lomosse går på opdagelse blandt mærkværdige klippeformationer nær Keetmanshoop, som kaldes ‘Djævelens Legeplads’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Kokerboom betyder ’pilekoggertræ’ på Afrikaans. Boerne bemærkede, at San-folket anvendte barken af dette træ som pilekogger. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Spitzkoppe (’Spidse Hoveder’ på Afrikaans) er endnu et område domineret af klipper. Skiftende temperaturer, regn og vind har eroderet denne klippe til tynde flager, ikke ulig lagene i et løg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Flasketræet (Pachypodium lealii), som bærer sit navn med rette, trives blandt golde klipper i Spitzkoppe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hoba-meteoritten, nær Grootfontein, slog ned på Jorden for omkring 80.000 år siden. Denne kæmpemæssige meteorit har en længde på 3 m og vejer ca. 50 tons. Den indeholder hovedsagelig ataxit, som består af 82% jern og 16% nikkel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kalahari-ørkenen
Den vestlige del af den kæmpemæssige Kalahari-ørken strækker sig ind i Namibia langs grænserne op mod Botswana og Sydafrika.

Da Boerne ankom til Sydafrika, bemærkede de en antilope-art, der ofte sprang omkring, tilsyneladende af lutter livsglæde, hvorfor de kaldte den for springbuk. Dens videnskabelige navn er Antidorcas marsupialis, som er afledt af græsk anti (‘modsat’) og dorcas (‘gazelle’), hvilket sigter til, at denne art ikke er en ægte gazelle, samt af latin marsupium (‘lomme’), hvilket hentyder til en lomme-lignende hudflap, som strækker sig fra halen op langs rygraden. Springbukke ses til tider udføre, hvad der på engelsk kaldes pronking, hvor et dyr på stive ben springer i vejret adskillige gange, somme tider op til en højde af 2 m, med buet ryg og den hvide haleflap løftet.

Flokke af springbukke og oryxantiloper strejfer rundt i Kalaharis floddale, hvor de udgør bytte for rovdyr som løve (Panthera leo) og gepard (Acinonyx jubatus). Blandt de mindre pattedyr i ørkenen lægger man specielt mærke til surikatten (Suricata suricatta), en slags desmerdyr, som lever i familiegrupper. Et medlem af flokken står altid på bagbenene og holder udkig efter fjender som ørne, glenter og sjakaler, mens resten af flokken er travlt beskæftiget med at lede efter føde som biller, firben, skorpioner og andre smådyr. Hvis vagtposten får øje på en fjende, udstøder den et skarpt skrig, hvilket får de øvrige medlemmer af gruppen til at styrte i skjul. Blandt andre almindelige mindre pattedyr kan nævnes gul mangust (Cynictis penicillata) og kap-jordegern (Xerus inauris).

Indtil fornylig strejfede små grupper af San-folk rundt i denne ørken som jægere og samlere, hvor de levede af rødderne fra vilde planter samt hvad de kunne nedlægge af springbukke, oryxantiloper og sydlige giraffer (Giraffa camelopardalis giraffa). I dag er det meste af Kalahari blevet udnævnt som nationalpark, og San-folkene er blevet tvunget til at slå sig ned i landsbyer. I Botswana har ganske få været i stand til at bevare deres oprindelige levevis.

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Springbukken bærer sit navn med rette (øverst). Nederste billede viser en han i færd med at slukke sin tørst i et vandhul, omgivet af talrige savanneskoggerduer (Streptopelia capicola). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Efter at have drukket af et vandhul i Kalahari Nationalpark blæser denne oryxantilope vand ud gennem næseborene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Denne gepard har slæbt sit bytte, en springbuk, ind i skyggen af et akacietræ. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika 2003
Surikatten lever i familiegrupper. Et medlem af flokken står altid på bagbenene og holder udkig efter fjender som ørne, glenter og sjakaler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika 2003
Gul mangust er et andet almindeligt desmerdyr i Kalahari-ørkenen. Disse to renser pels på hinanden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika 2003
Sydafrika-Namibia 1993
Kap-jordegern uden for deres bo (øverst). Mens det søger føde, anvender dette jordegern sin hale som ’paraply’, hvilket giver nogen beskyttelse mod den stærke hede (nederst). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Etosha Nationalpark
Et endnu rigere dyreliv finder man i Etosha Nationalpark, der ligger omkring en stor saltsø, Etosha Pan, i den nordlige del af landet. Dette kolossalt store reservat dækker ikke mindre end 22.270 km2, hvilket svarer til omkring det halve af Danmarks areal. Området blev etableret som vildtreservat af den tyske regering i 1907.

Mange forskellige dyrearter strejfer rundt i kratskovene omkring denne saltsø, fx springbuk, løve, elefant (Loxodonta africana), Burchells zebra (Equus quagga ssp. burchelli), blå gnu (Connochaetes taurinus ssp. taurinus) og stor kudu (Strepsiceros strepsiceros).

Førhen blev savannezebraerne i Namibia betragtet som en særlig underart, antiquorum. Nylige studier har imidlertid påvist, at den er identisk med Burchells zebra, underarten burchelli, som tidligere blev anset for at være uddød. Da underarten burchelli blev beskrevet før antiquorum, har dette navn fortrinsret, og savannezebraerne i Namibia kaldes nu for Equus quagga ssp. burchelli. Efter at quagga’en, underarten quagga, blev udryddet sidst i 1800-tallet, er Burchells zebra den mindst stribede af de overlevende underarter.

Indtil fornylig blev stor kudu kaldt for Tragelaphus strepsiceros. Denne art var vidt udbredt i det østlige og sydlige Afrika, opdelt i tre underarter: Cape eller Zambezi stor kudu, underarten strepsiceros, der fandtes fra det sydlige Kenya mod syd gennem det østlige Afrika til Sydafrika og derfra videre mod vest til det sydlige Angola og Namibia; nordlig stor kudu, underarten chora, der forekom fra Eritrea mod syd til det nordlige Kenya; og endelig vestlig stor kudu, underarten cottoni, der levede i det sydlige Chad og Sudan, samt i den nordlige del af den Centralafrikanske Republik og Sydsudan.

Nyere genetiske undersøgelser har imidlertid medført, at stor kudu er blevet overført til en særskilt slægt under navnet Strepsiceros strepsiceros, med fire underarter: strepsiceros, som er begrænset til den sydligste del af Sydafrika, zambeziensis, som lever i den resterende del af det område, hvor den tidligere strepsiceros fandtes, samt endelig chora og cottoni. Nogle autoriteter har opgraderet disse underarter til særskilte arter.

Hannerne af stor kudu har imponerende, snoede horn, hvorfor de har været meget efterstræbt af trofæjægere.

 

 

Elefanter slukker deres tørst i et vandhul i Etosha Nationalpark. Elefanternes kranke skæbne er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Elefanternes storhed og fald. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Sydafrika-Namibia 1993
Græssende Burchells zebraer oplyses af aftensolen, mens mørke regnskyer truende samler sig i horisonten (øverst). Zebra-hopper er kærlige mødre (nederst). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor kudu har imponerende snoede horn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fugleliv i Etosha
Det vrimler med fugle i Etosha. Sydlige strudse (Struthio camelus ssp. australis) sprinter i fuld fart hen over den udtørrede saltsø, og hanner af hvidvinget sorttrappe (Afrotis afraoides) spankulerer omkring, mens de udstøder mærkelige kald, som forstærkes af deres store strubesæk. Afrikanske pygmæfalke (Polihierax semitorquatus) holder udkig efter bytte fra toppen af akacietræer, mens skiferpapegøjer (Poicephalus rueppellii) kalder hæst fra andre trægrupper.

Etosha er hjemsted for en lille bestand på 60-80 paradistraner (Anthropoides paradisea), der her lever hundreder af kilometer fra artens normale udbredelsesområde i Sydafrika. Denne lille blågrå trane er iøvrigt Sydafrikas nationalfugl.

På campingpladserne i parken har adskillige fuglearter, heriblandt en lille gulnæbbet art af næsehornsfugl ved navn kaffertoko (Tockus leucomelas), samt rødskuldret glansstær (Lamprotornis nitens), vænnet sig så meget til mennesker, at de afsøger jorden – og somme tider også bordene – for lækkerbiskener.

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
En han af hvidvinget sorttrappe spankulerer omkring, mens den udstøder mærkelige kald, som forstærkes af dens store strubesæk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
Etosha er hjemsted for en lille bestand på 60-80 paradistraner, hundreder af kilometer fra artens normale udbredelsesområde i Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika-Namibia 1993
En rødskuldret glansstær afsøger et bord på en campingplads for spiseligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kaffertokoen er også blevet meget tillidsfuld på campingpladser i Etosha. Flere billeder af denne art, samt mange andre næsehornsfugle, findes på siden Dyreliv – Fugle: Næsehornsfugle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kilde
Bannister, A. & P. Johnson 1978. Namibia – Africa’s harsh paradise. C. Struik Publishers, Cape Town

 

 

 

(Oprettet november 2017)

 

(Senest opdateret oktober 2021)