Seed of Knowledge, Stone of Plenty

 

 

 

 

John Burke & Kaj Halberg: Seed of Knowledge, Stone of Plenty: Understanding the Lost Technology of the Ancient Megalith-Builders. Council Oak Books, San Francisco/Tulsa, 2005, 255 sider.

 

Tekst © John Burke & Kaj Halberg, 2005; © Kaj Halberg, 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Fotografier © Kaj Halberg, 2021 (medmindre andet fremgår).

 

 

Min gode ven John Burke, som var hjernen bag teorierne i denne bog, afgik desværre ved døden i 2010. Læg venligst mærke til, at rettighederne til denne bog nu tilhører mig, Kaj Halberg, Johns medforfatter. Bogen er udsolgt, men bringes nu med ændringer på denne hjemmesides engelske del (se Book: Seed of Knowledge, Stone of Plenty). Enkelte figurer og fotografier er udskiftet. Kilder og noter til kapitlerne er her placeret efter hvert relevant kapitel. Efter ordlisten bringes nogle anmeldelser af bogen.

Du er meget velkommen til at læse bogen eller kopiere teksten, men husk venligst, at illustrationerne ikke må anvendes uden tilladelse fra den relevante ejer af copyright.

Du har måske bemærket, at bogen stadig er til salg på internettet. Hverken Johns søskende eller jeg er blevet kontaktet af Council Oak Books eller andre angående royalty af disse eksemplarer, og bogen figurerer ikke på Council Oak Books’ hjemmeside. Så hvor disse eksemplarer stammer fra, er lidt af en gåde for mig. Det lader til, at nogen tjener penge på vores arbejde, hvilket jeg finder kriminelt.

 

Kaj Halberg, april 2021

 

 

 

John måler luftbåren elektricitet med sit elektrostatiske voltmeter, Wiltshire, England, juni 1993. Højen i baggrunden på det nederste billede er Silbury Hill (se nedenfor). (Fotos copyright © Kaj Halberg)

 

 

 

Indhold (på denne hjemmesides engelske del)

 

Acknowledgements
Introduction
Chapter 1: The Lost World
Chapter 2: Harnessing nature’s electromagnetic energy
Chapter 3: How did they know?
Chapter 4: Return to the Lost World
Chapter 5: Before the Inca
Chapter 6: Rock chambers of New England
Chapter 7: Mystery mounds of North America
Chapter 8: The first megaliths
Chapter 9: The henges of southern England
Chapter 10: Pulse of the pyramid
Conclusion
Appendix 1. Electromagnetic energy locations in the United States, Canada, and England, open to the public
Appendix 2. Do it yourself! (with your own instruments)
Glossary
Customer reviews

 

 

Silbury Hill er en menneskeskabt høj i det sydlige England, 42 m høj, som blev opført for omkring 5000 år siden i en egn med udpint og ufrugtbar jord. Det er anslået, at opførelsen af denne høj krævede 14 millioner arbejdstimer. Elektriske strømme i jorden er her koncentreret både på toppen af bakken og i landbroer, som fører over en menneskeskabt ’voldgrav’, som den kaldes blandt akademikere. I løbet af en uge fluktuerede vore elektromagnetiske målinger markant omkring højen. (Foto copyright © Kaj Halberg)

 

 

 

Forlagets præsentation af bogen
Monumenter i Amerika og andre steder er tavse vidnesbyrd om urgamle civilisationers teknologiske formåen. Disse umådeligt store bygningsværker har forbløffet generationer af videnskabsmænd. Kunne der mon knytte sig sofistikeret viden til måden, som disse monumenter er bygget på? Hvorfor brugte urfolkene så kolossalt megen energi på at opføre bl.a. kæmpestore jordhøje i Nordamerika, templer i Sydamerika, henges i England og pyramider i Egypten? Det er især mærkeligt, når man betænker, at bygningsværkerne ikke blev opført i gode tider, men tværtimod i desperate perioder med hungersnød. Kunne behovet for en større fødeproduktion være det egentlige formål bag nogle af disse strukturer – om ikke dem alle?

Disse spændende spørgsmål har fået forfatterne John Burke og Kaj Halberg til at drage ud på en rejse for at prøve på at opklare den mystiske teknologi bag de gamle megalitiske strukturer. De videnskabelige resultater, som er publiceret i Seed of Knowledge, Stone of Plenty, peger hen imod sandsynligheden for, at disse monumenter blev opført med det særdeles praktiske formål at forstærke naturligt forekommende elektromagnetiske strømme i jordbunden for herved at forøge udbyttet af afgrøder – en teknologi, som først fornyligt er blevet kopieret af den moderne videnskab.

Burke og Halberg fører bevis for, at frø af forskellige almindelige afgrøder, som behandles med pulserende elektromagnetisk energi, opnår større modstandskraft mod stress, og de spirer og vokser hurtigere end ubehandlede frø. Samme resultater kan opnås ved at udsætte frøene for den koncentrerede energi i jordbunden ved de gamle monumenter. I Seed of Knowledge, Stone of Plenty præsenterer Burke og Halberg videnskabeligt bevis for deres overraskende og originale teori. Deres elektromagnetiske aflæsninger bekræfter forøget aktivitet omkring talrige høje og templer. Bogen er fyldt med illustrationer, som beretter om de videnskabelige resultater, endvidere fotografier af bl.a. luft, der er mættet med elekromagnetisk energi, samt kort, der viser mange af de besøgte lokaliteter.

 

 

Den urgamle vulkan Bear Butte, South Dakota, USA, er et helligt bjerg for det lokale Lakota-folk. En af deres shamaner har bundet stærkt farvede tøjstykker til dette døde træ på toppen af bjerget for at indikere et særligt kraftfuldt meditationssted. Her måler John luftbåren elektricitet nær træet. Klippen her, såvel som mange andre markerede steder på bjerget, viste alle en kraftig elektrisk spænding, som ville være i stand til at forårsage forandringer i den mentale tilstand under meditation. (Foto copyright © Kaj Halberg)

 

 

 

Uddrag af forfatternes indledning
Noget af det sværeste ved at undersøge monumenter, som blev bygget, inden skriftsprog blev opfundet, er at finde bevis for, hvordan de mennesker, der opførte dem, i virkeligheden benyttede dem. Litteraturen omkring Stonehenge og hundredevis af andre urgamle megalitiske strukturer fastslår normalt, at bygningerne blev anvendt til ceremonielle formål, sandsynligvis med åndeligt indhold. Denne ceremoni-teori er imidlertid blot en tolkning, der med tiden betragtes som en kendsgerning. Ingen af de akademikere, som arbejder i felten, synes at have overvejet, om der også kunne være et praktisk formål med en Stonehenge eller en pyramide. Så hvis der intet praktisk formål er med strukturen, har den udelukkende været anvendt til ceremonier. Denne form for ræsonnement er blevet så indgroet i vort syn på forhistorien, at de gamle strukturer ofte omtales som ’helligdomme’. Vi skal imidlertid huske på, at vi betragter monumenterne gennem vores egen kulturs tonede briller, som adskiller det åndelige fra det praktiske.

Sæt nu vore fjerne, præ-industrielle forfædre investerede kolossale mængder af arbejde og tid på at opføre enorme strukturer i sten og jord, fordi det simpelthen kunne betale sig, rent praktisk? Sæt nu disse pyramider, henges og høje betalte deres konstruktører tilbage ved at producere frugtbarhed – selve livsnerven for enhver civilisation baseret på landbrug? I mange tilfælde har vi veldokumenteret bevis for, at disse bygningsværker var tilegnet frugtbarhedsguder eller indeholdt symboler eller genstande, der var forbundet med frugtbarhed, men i virkeligheden kan de tillige have fungeret som mekanismer, der øgede udbyttet af afgrøder.

Hvad nu, hvis du vidste, at mange af disse strukturer den dag i dag stadig besidder denne fysiske effekt? Hvad nu, hvis du vidste, at de blev bygget på en jordbund, hvori visse naturlige elektromagnetiske energier er koncentreret, og at de var konstrueret på en sådan måde, at de yderligere koncentrerede disse energier? Og til slut, hvad ville du sige, hvis du vidste, at pyramider, henges og høje sædvanligvis kun blev opført, efter at en fødevarekrise opstod, og at den måde de koncentrerede disse energier på, resulterede i øget produktion af fødevarer?

 

 

Johns forskning viser, at strukturer som Stonehenge ikke kun blev opført med udelukkende ceremonielle eller astronomiske formål, hvilket de såkaldte autoriteter vil lade os vide. De var snarere særdeles praktiske konstruktioner, som blev bygget af højt intelligente mennesker for at øge udbyttet af deres afgrøder. (Foto copyright © Kaj Halberg)

 

 

 

Indledningen til første kapitel
I den mørke tropiske nat tårnede den tætte guatemalanske regnskov i Tikal Nationalpark sig op over os. Henfaldende vegetation udsendte en karakteristisk lugt, blandet med duften fra blomster og urter. Insekter kaldte uafladeligt, og et hostende brøl fortalte, at en jaguar var på jagt.

Selv her klokken halv fire om morgenen var vores tøj gennemblødt af sved og klæbede til kroppen. Med pandelamperne tændt og instrumenterne i hænderne travede Geoff, Kaj og jeg i hælene på vores guide Luiz i fuld fart op ad junglestien. Vi gjorde holdt for at puste ud mellem de berømte Kongens og Dronningens Pyramider, hvis silhouetter stod spøgelsesagtigt i morgentågen. Derpå fortsatte vi gennem den bælgmørke jungle ad den snoede sti, indtil vi kom ud på et lille plateau ved navn El Mundo Perdido (‘Den Tabte Verden’). I dette øjeblik viste vores elektrostatiske voltmeter, som registrerede luftbåren elektricitet, en langt højere værdi, end vi nogensinde før havde målt.

Mens vi lyttede til brøleabernes dybe kalden fra den mørke skov, iagttog vi med nogen uro den allerede høje værdi blive stadig højere, da vi nærmede os Den Tabte Verdens Pyramide, og endnu højere, mens vi klavrede op ad den stejle trappe til pyramidens top. Vi indså i dette øjeblik, at vores fornemmelse havde været rigtig.

 

 

John måler luftbåren elektricitet på toppen af pyramiden El Mundo Perdido i Tikal, Nationalpark, Guatemala, oktober 1998. På denne gamle pyramide opnåede han forbløffende resultater, som støttede hans teori om, at mange af de gamle megalitiske strukturer blev bygget med henblik på at øge udbyttet af afgrøder. De lyserøde, blå og gule frø er majskærner, som vi har placeret på pyramiden. Vores guide Luiz (t.v.) kedede sig bravt under vores arbejde. (Foto copyright © Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet april 2016)

 

(Senest revideret april 2021)