Svirrefluer på Vorsø

 

 

Almindelig sumpsvirreflue (Helophilus pendulus) ager-svinemælk (Sonchus arvensis), sydvestkysten. (Foto copyright © by Søren Tolsgaard)

 

 

Af Max E. Nitschke og Søren Tolsgaard

 

 

På Vorsø er der indsamlet svirrefluer flere gange. S.L. Tuxen fangede 11 arter 1931-32, mens F.W. Bræstrup indsamlede 2 arter i 1934. Svirreflue-entusiasten Ernst Torp fangede talrige arter i 1963 og 1968, Max E. Nitschke konstaterede mange arter 1991-2008, og Søren Tolsgaard observerede en del arter i 2008.

Torp (1993) opgjorde, at der var registreret 45 svirrefluearter på Vorsø. Siden 1993 er yderligere 14 arter føjet til listen, så den nu omfatter 59 arter. Torp vurderede i sin artikel, at der måtte være omkring 90-100 arter at finde på reservatet.

Det bliver interessant at se, hvorvidt den naturskov, der er under opbygning på øen, sætter sig spor i artsdiversiteten. Rummer øen indikatorarter for naturskov, og kan de to gamle skove understøtte bestande af sjældne og truede svirrefluearter? En god indikatorart skal være stærkt knyttet til biotopen, og den må helst ikke – som mange svirrefluer gør – foretage træk.

Fra Torps liste over 24 danske indikatorarter for naturskov optræder 2 arter på øens artsliste. Det gælder den sjældne gulbenet træsvirreflue (Xylota xanthocnema), der blev registreret i 1931 eller 1932 af Tuxen, samt den ret sjældne rød træsmuldsvirreflue (Brachypalpoides lentus), der blev fundet af Torp i 1968. Begge arter er tilknyttet råddent ved af løvtræer, som er føde for deres larver, rød træsmuldsvirreflue formentlig specifikt til bøg (Fagus sylvatica).

Andre arter på Vorsø, der knytter sig til naturskov, er dødningehoved-svirreflue (Myathropa florea), bi-pelssvirreflue (Criorhina asilica) og tjørne-pelssvirreflue (C. berberina). Deres larver lever ligeledes i dødt ved, de to sidste navnlig på bøg. Alle tre arter blev registreret i 1960’erne, førstnævnte desuden i 2008.

Sort urtesvirreflue (Cheilosia variabilis), ræverød urtesvirreflue (C. grossa) og tidsel-urtesvirreflue (C. proxima) er indirekte stærkt tilknyttet løvskov. Deres larver lever i rødderne på især tidselarter, de to sidste specielt på kær-tidsel (Cirsium palustre). Ræverød urtesvirreflue er en ret sjælden art, som blev registreret i 1991.

Den ikke-almindelige mørk løvgallesvirreflue (Heringia heringi) gennemlever sit larvestadium i galler af forskellige bladlusearter på skov-elm (Ulmus glabra) og popler (Populus), og den er således også afhængig af løvskov. Den blev registreret på Vorsø i 1968. Skønt både elm og gråpoppel (P. x canescens) stadig findes på Vorsø, er de i tilbagegang, elm pga. elmesyge og poplen pga. stigende grundvandstand samt førhen en stor bestand af ynglende skarver (Phalacrocorax carbo).

Udover de ovennævnte arter er der fornylig på øen konstateret flere interessante arter, som er karakteristiske for lysåben bund. Det gælder brakvands-dyndflue (Eristalinus aeneus), rød bredfodsflue (Platycheirus granditarsus) og især den sjældne ruderat-kuglebærerflue (Sphaerophoria rueppelli). Disse tre arter er alle fundet omkring brakvandsområdet i Vorsøs sydvesthjørne.

Årstal i nedenstående liste angiver fundår på reservatet. Efter en tankestreg gives en kort karakteristik af artens forekomst i Danmark.

 

 

Baccha obscuripennis Skinnende spydsvirreflue
1968. – Ikke alm.

 

Brachypalpoides lentus Rød træsmuldsvirreflue
1968. – Ikke alm.

 

Cheilosia albipila Hvidhåret urtesvirreflue
1991. – Ikke alm.

 

Cheilosia albitarsis Hvidfodet urtesvirreflue
1932, 1968, 1991. – Alm.

 

Cheilosia fraterna Kabbeleje-urtesvirreflue
2008. – Ikke alm.

 

Cheilosia grossa Ræverød urtesvirreflue
1991. – Ret sjælden.

 

Cheilosia pagana Kørvel-urtesvirreflue
1968, 1991. – Alm.

 

Cheilosia proxima Tidsel-urtesvirreflue
1991. – Ikke alm.

 

Cheilosia rufimana Rødfodet urtesvirreflue
1991. – Ret alm.

 

Cheilosia variabilis Sort urtesvirreflue
1932, 2008. – Alm.

 

Chrysotoxum bicinctum Tobåndet hvepsesvirreflue
1995. – Ret alm.

 

Chrysotoxum cautum Stor hvepsesvirreflue
1968. – Ret alm.

 

Criorhina asilica Bi-pelssvirreflue
1968. – Ikke alm.

 

Criorhina berberina Tjørne-pelssvirreflue
1968. – Ret alm.

 

Dasysyrphus venustus Smuk skovsvirreflue
1968. – Alm.

 

Didea fasciata Lys buesvirreflue
1963. – Ikke alm.

 

Epistrophe nitidicollis Sorthåret glanssvirreflue
1968. – Ikke alm.

 

Episyrphus balteatus Dobbeltbåndet svirreflue
1963, 1991, 2008. – Meget alm.

 

Eristalinus aeneus Brakvands-dyndflue
Brakvandsområdet i sydvesthjørnet samt Kalven 2008. – Ikke alm.

 

 

Brakvands-dyndflue på sandmusling, Vorsø Kalv. (Foto copyright © by Søren Tolsgaard)

 

 

Eristalinus sepulchralis Gødnings-dyndflue
1968, 1991, 2008. – Alm.

 

Eristalis abusiva Lille dyndflue
1963. – Alm.

 

Eristalis arbustorum Almindelig dyndflue
1963. – Meget alm.

 

Eristalis interrupta Mark-dyndflue
1968. – Alm.

 

Eristalis intricaria Håret dyndflue
1963, 1999, 2008. – Alm.

 

Eristalis pertinax Gulfodet dyndflue
2008. – Meget alm.

 

Eristalis tenax Droneflue
1996, 2008. – Meget alm.

 

 

Droneflue på gul okseøje (Glebionis segetum), gårdspladsen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Eupeodes corollae Almindelig marksvirreflue
2008. – Meget alm.

 

Helophilus hybridus Hybrid-sumpsvirreflue
2008. – Ret alm.

 

Helophilus pendulus Almindelig sumpsvirreflue (foto øverst på siden)
1963 på agertidsel (Cirsium arvense), 1991, 2008. – Meget alm.

 

Helophilus trivittatus Trebåndet sumpsvirreflue
1963. – Ret alm.

 

Heringia heringi Mørk løvgallesvirreflue
1968. – Ikke alm.

 

Melanostoma mellium Almindelig græssvirreflue
1931, 1963, 2008. – Meget alm.

 

Melanostoma scalare Lang græssvirreflue
1931, 1968, 1991, 2008. – Alm.

 

Meliscaeva cinctella Bæltesvirreflue
1931. – Alm.

 

Myathropa florea Dødningehoved-svirreflue
1963, 2008. – Alm.

 

Neoascia podagrica Almindelig køllesvirreflue
1968. – Alm.

 

Pipiza noctiluca Foranderlig gallesvirreflue
1991. – Ikke alm.

 

Platycheirus angustatus Smal bredfodsflue
2008. – Ret alm.

 

Platycheirus clypeatus Skjold-bredfodsflue
1931, 1934, 1963, 2008. – Alm.

 

Platycheirus cyaneus Sortblå bredfodsflue
1931, 1963 på pastinak (Pastinaca sativa), 1991, 2008. – Meget alm.

 

Platycheirus manicatus Mat bredfodsflue
Laboratoriet 1932. – Ret alm.

 

Platycheirus peltatus Stor bredfodsflue
2008. – Alm.

 

Platycheirus scutatus Skov-bredfodsflue
1968. – Alm.

 

Platycheirus granditarsus Rød bredfodsflue
Brakvandsområdet i sydvesthjørnet 2008. – Ikke alm.

 

Rhingia campestris Mark-snabelsvirreflue
1932. – Alm.

 

Scaeva pyrastri Hvidplettet agersvirreflue
1963, 2008. – Alm.

 

Scaeva selenitica Gulplettet agersvirreflue
2008. – Ikke alm.

 

 

Gulplettet agersvirreflue på strandasters (Tripolium pannonica), Vorsø Kalv. (Foto copyright © by Søren Tolsgaard)

 

 

Sphaerophoria rueppelli Ruderat-kuglebærerflue
Brakvandsområdet i sydvesthjørnet 2008. – Sjælden.

 

Sphaerophoria scripta Almindelig kuglebærerflue
2008. – Meget alm.

 

 

Almindelig kuglebærerflue i parring, sydvestkysten. (Foto copyright © by Søren Tolsgaard)

 

 

Sphegina clunipes Almindelig barksvirreflue
931, 1968. – Ret alm.

 

Syritta pipiens Kompost-svirreflue
1934, 1968, 2008. – Meget alm.

 

Syrphus ribesii Almindelig havesvirreflue
1963 (på pastinak), 1991, 2008. – Meget alm.

 

Syrphus torvus Stor havesvirreflue
1991. – Alm.

 

Syrphus vitripennis Lille havesvirreflue
1991, 2008. – Alm.

 

Volucella pellucens Hvidbåndet humlesvirreflue
1996. – Alm.

 

Xanthogramma pedissequum Sen ornamentsvirreflue
1979. – Ikke alm.

 

Xylota florum Lang træsvirreflue
1991. – Ikke alm.

 

Xylota segnis Almindelig træsvirreflue
1968. – Alm.

 

Xylota xanthocnema Gulbenet træsvirreflue
1931/32 (udateret præparat). – Sjælden.

 

 

Reference
Torp, E. 1993. Nogle svirrefluer (Diptera: Syrphidae) fra øen Vorsø. Flora og Fauna, 99: 21-22.

 

 

 

(Oprettet januar 2020)