Sri Lanka 1974: Hos veddaerne

 

 

Veddaerne blev fordrevet af singhaleserne og søgte tilflugt i afsidesliggende jungleområder. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fra Kandy, hovedstaden i et af de gamle singhalesiske kongedømmer i Sri Lankas bjerge, stiger jeg ombord i et vrag af en bus med kurs mod øst. Turen går først op i højlandet gennem téplantager, forbi smukke vandfald og gennem tågeskove med forvredne træer, hvor purpur-langurer (Semnopithecus vetulus ssp. monticola) og grå kæmpeegern (Ratufa macroura) springer omkring. Over skovene kredser sorte ørne (Ictinaetus malayensis) og toppede slangeørne (Spilornis cheela), og mod nord ses den vilde bjergkæde The Knuckles (’Knoerne’), som når en højde af 1863 m. Så går det i halsbrækkende fart ned ad en smal serpentinervej gennem regnskoven, der omgiver vejen på begge sider.

 

Sri Lankas urbefolkning
Mit mål er den lille by Maha Oyoa, hvorfra det er min agt at opsøge øens oprindelige befolkning, de små veddaer, som formodentlig er en blandingsrace af negritoer og australoider. Den første skriftlige omtale af dette folk er fra omkring 400 e.Kr. i De Moribus Brachmanorum, der beretter om en rejsende fra Theben, som ankom til Sri Lanka ombord på et indisk fartøj. I det indre af øen traf han et folk, besadæerne, om hvem han skriver: “Dette folk er langt de mindste og svageste, de lever i klippehuler og er dygtige til at færdes blandt klipperne, der ligger hulter til bulter, og således samle peber fra buskene”. Selv om han mente, at de var svage, tog de ham ikke desto mindre til fange. De satte ham til at lave mad, men frigav ham efter nogen tid. Deres blodskudte øjne og skingre stemmer, samt deres uhyggelige vane med at skære tænder, gjorde ham frygtelig bange for dem.

 

Invaderende singhalesere
Veddaerne blev fordrevet af singhaleserne, et indo-europæisk folk fra Nordindien, som i det 6. århundrede f.Kr. erobrede det meste af Sri Lanka. De grundlagde en højt udviklet civilisation, baseret på kunstvandede marker, hvor man dyrkede ris. I tørtiden skaffede man vand ved at opføre dæmninger, der holdt flodernes vand tilbage og skabte søer, kaldt wewa, hvoraf adskillige findes den dag i dag.

Singhaleserne blev tidligt buddhister. Legenden fortæller, at den buddhistiske læremester Arahat Mahinda omkring 250 f.Kr. opholdt sig i Mihintale nær Anuradhapura. Her traf han kong Devanampiyatissa, som var på jagt. Kongen blev interesseret i den nye filosofi og besluttede at konvertere til buddhismen. Med tiden blev der opført et munkekloster i Mihintale. En høj fritstående klippe blev udvalgt som ’informationsklippe’, hvorfra munkene skulle informere de gamle guder om de nye tanker.

Mahinda havde mange samtaler med kongen, hvorunder han bl.a. sagde: “O, store konge! Luftens fugle og jordens dyr har samme ret som du til at bevæge sig omkring i dette land. Landet tilhører menneskene og alle andre væsner, og du er kun deres vogter.”

Disse visdomsord gjaldt åbenbart ikke veddaerne, som blev trængt ud i afsidesliggende bjerge og jungler i den østlige del af landet. Under kong Parakramabahus herredømme omkring 1163 e.Kr. omtales de som kirata’er, hvilket på sanskrit betyder ’jægere’ eller ’vilde bjergfolk’. Kongen tog adskillige af dem i sin tjeneste og lærte dem krigskunsten. Selv om en af buddhismens hoveddoktriner er ikke-voldelig adfærd, stredes konger og kongesønner om magten på øen, og civilisationen begyndte at smuldre. De højt udviklede kunstvandingsanlæg gik i forfald, og malaria begyndte at hærge. Hundredtusinder af mennesker døde, og junglen generobrede talrige byer. Veddaerne fik således nye fristeder.

Da Sri Lanka i 1600-tallet kom under først portugisisk og siden hollandsk herredømme, blev veddaerne omtalt i flere kilder. Englænderen Robert Knox skriver i 1681: “De dræber hjorte og tørrer kødet over ilden, og folk fra bjergene kommer og køber det af dem. De pløjer aldrig jorden for at dyrke korn, men lever kun af kød. De er store eksperter med deres buer. De har en lille økse, som de altid går med, og som de bruger til at hugge ind til de vilde biers honning i hule træer.”

 

 

I 1681 skrev Robert Knox om veddaerne: “De dræber hjorte og tørrer kødet over ilden, og folk fra bjergene kommer og køber det af dem. De pløjer aldrig jorden for at dyrke korn, men lever kun af kød. De er store eksperter med deres buer.” (Billede fra N. Wijesekera, 1964. Veddas in transition)

 

 

 

Den fredløse Tissahami
Veddaerne fortsatte med at leve i junglen, især omkring Maha Oya, hvor de holdt til i huler og på klippehylder. Langsomt fik de mere og mere kontakt med indvandrende singhalesere og tamiler. De blev fordrevet dybere ind i junglen og havde efterhånden svært ved at leve af jagt og samleri. Denne fordrivelse fandt dog ikke sted uden modstand, og adskillige gange kom det til blodige sammenstød mellem veddaer og nybyggere. Det var dog et spil, som veddaerne var dømt til at tabe, da myndighederne altid var på singhalesernes og tamilernes parti.

Der går talrige historier om en berømt vedda ved navn Tissahami, der levede i omegnen af Maha Oya i 1930’erne. Han havde et meget hidsigt temperament, som skulle blive hans skæbne. Han boede sammen med to kvinder, en vedda og en singhaleser. De havde en lille jordlod og handlede en smule med omvandrende handelsfolk. Tissahamis ældste søn havde arvet hans hidsighed, og de blev begge indblandet i en strid, som endte med, at de begik drab. De blev derefter erklæret fredløse.

Tissahami flyttede længere ud i junglen med sine koner og børn, på evig flugt for myndighederne. Men efterhånden blev det konerne og børnene for meget, og alle forlod ham, undtagen den ældste søn. De to flygtede længere ud i den uvejsomme skov, men sønnen døde. Tissahami hørte man intet til, og han var forsvundet i så mange år, at man erklærede ham død. Han dukkede dog op i bedste velgående adskillige år senere og blev en gammel mand.

I dag er der sikkert ingen renblodede veddaer tilbage, idet de har giftet sig med tamiler og singhalesere. De har lært at leve som landbrugere og rydder små lysninger (chena) i junglen, hvor de dyrker majs, maniok, chili og andre afgrøder. Men stadig går mændene på jagt i skoven, hvor de skyder sambarhjorte (Cervus unicolor), vildsvin (Sus scrofa) og andre dyr. De indsamler honning fra de vilde bier og frugterne fra et træ, hvis frø er omgivet af et lag sødt frugtkød, der regnes for en stor delikatesse. Frugterne sælges på markedet i de omliggende landsbyer. Desværre fælder veddaerne træerne for at få fat i frugterne, så arten er blevet meget sjælden.

 

 

Tissahami, den berømte fredløse vedda, fotograferet i 1950’erne. (Billede fra N. Wijesekera, 1964. Veddas in transition)

 

 

 

Vandring mod Polebedda
Mahiyangana er en lille by på sletten, omgivet af kratland med rydninger, hvor der dyrkes bl.a. majs, maniok, meloner og bananer. Mens jeg venter på en bus videre, taler jeg med et engelsk/fransk ægtepar, der er taget herover fra Colombo for sammen med to singhalesiske venner at opsøge en gruppe veddaer omkring Maha Oya, som ikke ganske har bortkastet deres oprindelige levevis. Da de hører, jeg er ude i samme ærinde, tilbyder de, at jeg kan køre med.

Vi efterlader bilerne i Maha Oya og vandrer ad et sandet hjulspor mod syd gennem kratlandet. Spredt i landskabet vokser kæmpemæssige banyan-figentræer (Ficus benghalensis) med talrige støtterødder. Store malabar-næsehornsfugle (Anthracoceros coronatus) opsøger sammen med beostære (Gracula religiosa) og hueaber (Macaca sinica) disse træer for at æde deres små frugter. I kratlandet ser vi mange andre fugle, bl.a. blåhalet biæder (Merops philippinus), blåkronet ellekrage (Coracias benghalensis), halsbåndsparakit (Psittacula krameri), brunhovedet skægfugl (Psilopogon zeylanicus) og blå glente (Elanus caeruleus).

Undervejs passerer vi små jordlodder med afgrøder. Det er meget varmt, så vi beder en mand om en tår vand. Han forærer os appelsiner, som slukker tørsten godt. Vi går rask til og tilbagelægger ca. 12 km til landsbyen Polebedda, før mørket begynder at falde på. Vi får lov til at overnatte i landsbyens lille skole, som er dejligt kølig, da den kun har én endevæg, mens de tre andre sider er åbne. Vi nyder vores aftensmad, bestående af spaghetti med smeltet ost og dåsesardiner. Det smager bedre, end man skulle synes – men vi er også sultne.

En mængde af landsbyens folk samles omkring os i løbet af aftenen. Fire af dem har veddablod i årerne, og de indvilliger i næste dag at være vore førere ind i junglen til Nuwaragala, en stor klippe, hvor der for ikke så mange år siden boede veddaer på klippehylder. En gammel filur synger sange for os, som Sarath, en af singhaleserne, grinende skriver ned. Han nægter at oversætte for os andre!

 

 

På vej mod Pollebedda mødte vi disse kvinder, som bar vand, børn og andre byrder til deres landsby. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fuglene i det åbne land omfattede bl.a. brunhovedet skægfugl. Denne sidder i et krat af ildkrone (Lantana camara). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vedda-børn i Pollebedda. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ind i vedda-landet
Tidligt næste morgen sætter vi ud på vandringen med de fire veddaer som vejvisere. I junglen vokser en mængde forskellige træer, lianer og andre planter mellem hinanden, og vore guider bruger lang tid på at hugge vegetation ned, som spærrer den sjældent benyttede sti.

I lysningerne flagrer farvestrålende sommerfugle omkring, og der lyder en kolossal larm fra næsehornsfugle. En smuk han af srilankansk junglehøne (Gallus lafayetii) smutter over stien foran os, og vi hører en sambarhjort brase gennem underskoven. I en udtørret bæk finder vi spor af elefanter (Elephas maximus) og indisk hulepindsvin (Hystrix indica). Mange andre dyr lever i denne skov, bl.a. vildsvin, læbebjørn (Melursus ursinus), purpur-langurabe og den mærkelige slanklori (Loris tardigradus), en lille halvabe med store øjne og lange, tynde arme og ben.

I den fugtige vegetation nær et vandløb får vi ofte blodigler på benene. De har en sugekop på hovedet, og når man går forbi, hægter de sig lynsnart fast. Hvis man ikke ser dem, skærer de med deres skarpe munddele hul på huden og suger blod. Det mærkes overhovedet ikke, men såret bløder kraftigt. Der opstår en irriterende kløe, men ellers får man ingen mén af biddet.

To gange passerer vi chena’er, hvor skoven er ryddet og brændt af. I asken er plantet majs, og nu står to-tre meter høje planter og nikker i vinden. Et par palmebladshytter i enden af marken indeholder kun lidt husgeråd. Disse marker ejes af folk fra landsbyen, som kommer ud og passer dem en gang imellem. Fra den sidste mark påbegynder vi opstigningen af den store klippe Nuwaragala. Det er strengt i varmen. På naboklippen bemærker vi en rebstige. Veddaerne forklarer, at man på denne måde kan komme til at samle honningen fra de vilde biers bo, som ofte hænger utilgængeligt.

Omsider når vi toppen af klippen, hvorfra der er en storslået udsigt over de omliggende bjerge. Heroppe finder vi ruiner fra en århundredgammel singhalesisk kultur, bl.a. et regnvandsbassin, hugget ned i klippen. Det er fyldt med vand, og efter at have slukket tørsten får vi et forfriskende bad. En mængde frøer, vandkalve og andre smådyr svømmer omkring i vandet, og ved bassinets ene ende ligger en stor dynge elefantgødning.

“Kan elefanter virkelig komme herop?” spørger jeg Sarath.

“Ja-ja,” svarer han, “elefanter er vældig gode til at færdes i selv stejle klipper.”

 

 

I junglen kæmpede en mængde forskellige træer, lianer og andre planter om pladsen. Vore vedda-guider brugte en rum tid på at hugge den vegetation ned, som spærrede den sjældent benyttede sti. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Goompa, en af vore Vedda guider, med sit gevær. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I lysningerne flagrede farvestrålende sommerfugle omkring, her svalehale-arten Atrophaneura aristolochiae. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sri Lanka 2015
En pragtfuld kok af srilankansk junglehøne smuttede over stien foran os. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Undervejs gennem junglen passerede vi flere chena’er (marker), som var tilplantet med majs. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På toppen af en klippe ved navn Nuwaragala findes ruiner fra en århundredgammel singhalesisk kultur, bl.a. dette regnvandsbassin, som var hugget ned i klippen. Det var fyldt med vand, og efter at have slukket vores tørst fik vi et forfriskende bad. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Uvejr
Mens vi slapper af, påbegynder vore vedda-ledsagere en diskussion, som går ud på, om de mørke skyer, der trækker ind over, vil give regn. De når knap at diskutere færdigt, før et kraftigt vindstød varsler nedbør. Så er uvejret over os, og vi må pakke vore ting i en fart. Det styrter ned, mens vi snubler og kravler gennem den dyngvåde skov, hvor vi må hage os fast i rankerne for at komme over store klippeblokke. Vi er våde til skindet, da vi omsider når en klippehylde, hvor der er læ for regnen. Landskabet er fuldstændig skjult i skyer.

Hylden er et gammelt tilflugtssted for veddaer, ca. 25 m lang og 10 m på det bredeste sted. Langs den yderste kant af loftet er hugget en smal fure i klippen, som opsamler regnvandet, der ellers ville løbe ind over loftet og ned på hylden. Fra furen drypper vandet ned i en anden fure, der leder det ud over kanten. I hyldens ene ende ledes regnvand ned i en hulhed, som danner en lille drikkevandsdam.

Veddaerne tænder et bål for at varme sig, og vi kan få tørret vores drivvåde tøj. Omsider stilner regnen, og bjergene dukker frem af skyerne, der driver op imod os og opløses som ved et trylleslag. Mod sydøst ses den takkede top af Friar’s Hood, og i det fjerne anes en stor sø, Senanayake Samudra. Små indiske salangansejlere (Aerodramus unicolor) stryger forbi på jagt efter insekter.

Vi kryber sammen omkring bålet og nyder aftensmaden, mens et stort kor af frøer begynder at larme henne i dammen. Vi lægger os tæt på ilden, som veddaerne holder vedlige hele natten. En kold vind fejer ind over hylden, og det bliver en urolig nat. Om morgenen opsøger vi atter klippebassinet. I den våde skov finder vi under en lille klippe bålrester og kurve. Ejermændene træffer vi snart, og de fortæller, at de aftenen før havde været ude af stand til at finde klippehylden, som vi overnattede på, og måtte tilbringe en ukomfortabel nat under en lille overhængende klippe. De er ude i skoven for at samle frugter.

 

 

Her er mine ledsagere forsamlet på klippehylden, hvor vi fandt ly for den kraftige regn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vores guide Goompa underholder os med vedda-sange. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Morgen på klippehylden. Det var klaret op i nattens løb. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Malaria
På vej tilbage mod Maha Oya gør vi ophold i en hytte i en majsmark. Folkene byder på té og dejlige meloner, som slukker tørsten godt. Mændene beretter, at de om natten har set elefanter og en læbebjørn med to unger. De oplyser, at der er en genvej til Maha Oya, og derfor behøver vi ikke først at gå til Pollebedda. Vi kommer imidlertid ud til asfaltvejen et godt stykke fra Maha Oya og må traske en tid lang i bagende varme på den steghede asfalt.

Vores vandbeholdning slipper op, så vi går ind til et lille hus for at bede om vand. Vi får noget af en mistænkelig kulør, men vi er så tørstige, at vi drikker det alligevel. Familien er tilflyttere, som har fået 5 acres (ca. 2 ha) jord at dyrke. Her er udmærket at dyrke majs, men desværre er området malariabefængt. En af sønnerne ligger feberhærget på en sæk på gulvet, og andre af børnene er også syge. Vi giver dem nogle malariapiller og lidt penge, så de kan tage bussen til lægen. Da vi går, hilser manden os farvel ved at samle hænderne foran ansigtet og sige den traditionelle hilsen: “Ayobowan.”

Udasede når vi frem til Maha Oya, netop som nye vindstød varsler regn, men det bliver dog kun til et par dråber.

 

 

På vej tilbage mod Maha Oya gjorde vi ophold ved en hytte i en majsmark, hvor de lokale bønder bød os på té og forfriskende meloner. Vore vedda-guider er nummer 2, 3, 6 og 7 fra venstre. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kilde
N. Wijesekera (1964). Veddas in transition. M.D. Gunasena & Co., Colombo

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest opdateret marts 2024)