Chile 2011: Den hvide skov

 

 

Nogle af skråningerne på vestsiden af Sierra Nevada-bjergene er dækket af abetræer (Araucaria araucana) med næsten snehvide stammer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fra byen Curacautin kører min ledsager Lars Skipper og jeg østpå mod Parque Nacional Conguillio.

Nær parken gør vi holdt for at spadsere lidt rundt i en gammel lavastrøm, som stammer fra et vulkanudbrud i 1957. I det fjerne rager den spidse, sneklædte tinde af vulkanen Llaima (3125 m) op. Den eneste vegetation i lavaklipperne er en art af bjergté, Gaultheria pumila, samt en mængde laver.

I landbrugslandet omkring lavastrømmen vokser velkendte plantearter, som i sin tid blev indslæbt af europæiske nybyggere, bl.a. almindelig røllike (Achillea millefolium), horsetidsel (Cirsium vulgare), slangehoved (Echium vulgare), prikbladet perikon (Hypericum perforatum) og hvid okseøje (Leucanthemum vulgare).

Fuglelivet er straks mere chilensk, vi observerer bl.a. brilleibis (Theristicus melanopis), sydamerikansk vibe (Vanellus chilensis), langhalet englærke (Leistes loyca, tidligere kaldt for Sturnella loyca), samt chimango-gribbefalk (Milvago chimango).

Vi finder et fint sted at campere i en lysåben skov nær en grusgrav. Ved mørkets frembrud dukker ejeren op – en venlig og yderst snakkesalig mand, som ikke har det mindste imod, at vi camperer i hans skov. Han fortæller, at det har regnet mere eller mindre uafbrudt hele den sidste uge, og at denne dag er den første fine sommerdag. Aftenen er behageligt varm – termometret viser 26 grader kl. 21.30.

 

 

Golde lavaklipper foran vulkanen Llaima. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blandt lavaklipperne fandt vi denne art af bjergté, Gaultheria pumila. Dens frugter er hvide, purpurfarvede eller røde. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brilleibiser fouragerer på en mark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En smuk sø
Laguna Captrén er en lille perle af en sø, omgivet af sumpede enge, hvor der vokser en overflod af blomster, bl.a. store mængder af en pragtfuld orange nellikerod, Geum magellanicum, samt en brandbæger (Senecio).

I søen ligger fugle som flyvende kæmpeand (Tachyeres patachonicus), gulnæbbet spidsand (Anas georgica ssp. spinicauda), andes-skarveand (Oxyura ferruginea) og hvidvinget blishøne (Fulica leucoptera), og nær bredden støder vi på et par af gråhovedet gås (Chloephaga poliocephala), som spadserer rundt med deres gæslinger.

I klipperne omkring søen holder masser af firben til. Den mest almindelige art er malet træfirben (Liolaemus pictus).

 

 

Vulkanen Llaima spejles i Laguna Captrén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne smukke art af nellikerod, Geum magellanicum, var almindelig i engene omkring søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par af gråhovedet gås med gæslinger, Laguna Captrén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det malede træfirben er meget almindeligt i Parque Nacional Conguillio. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dyr campingplads
Ved bredden af den store sø Lago Conguillio ligger parkens eneste lovlige campingplads. Vi må af med den stygge pris af 15.000 chilenske pesos pr. nat, svarende til ca. 150 kr.

Omkring vores lejrplads blomstrer tusinder af gule og gyldne inkaliljer (Alstroemeria aurea), og på træstammerne fouragerer adskillige hvidstrubede træjægere (Pygarrhichas albogularis), der opfører sig som en mellemting mellem spætmejser og træløbere.

I parken observerer vi mange andre blomstrende planter, deriblandt den skønne Rhodophiala advena, som tilhører amaryllisfamilien (Amaryllidaceae), en gulblomstret orkidé, Gavilea lutea, samt Embothrium coccineum, et medlem af familien Proteaceae med smukke røde blomster. Navnet på denne familie er baseret på slægten Protea, som blev oprettet i 1767 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), hvilket sigter til Proteus, en græsk guddom, som var i stand til at antage mange former – et godt valg, da denne familie er kendt for en forbløffende variation i blomster og blade.

 

 

Omkring vores teltplads blomstrede tusinder af gule og gyldne inkaliljer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidstrubede træjægere fouragerer ved at krybe op og ned ad træstammer på spætmejse-vis. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre af parkens smukke plantearter, Rhodophiala advena (øverst), Gavilea lutea (i midten), samt Embothrium coccineum. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Der findes mange arter af tøffelblomst (Calceolaria) i Chile. Denne blev observeret ved bredden af Lago Conguillio. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Abetræer – uden aber
Parque Nacional Conguillio er sikkert det sted i Sydamerika, som rummer de smukkeste bevoksninger af Chiles nationaltræ pehuén (Araucaria araucana), et nåletræ, som vi kalder abetræ eller abernes skræk (på engelsk monkey-puzzle tree) – i sandhed besynderlige navne på denne art, da der overhovedet ikke findes aber i denne del af Sydamerika.

I 1791-95 deltog den skotske naturhistoriker Archibald Menzies (1754-1842) som læge og botaniker på en ekspedition verden rundt ombord på HMS Discovery, under ledelse af Kaptajn George Vancouver (1757-98).

Under en middag hos vicekongen af Chile fik Menzies serveret Araucaria-frø som dessert. Han puttede nogle frø i lommen og var senere i stand til at få dem til at spire ombord på skibet. Han vendte tilbage til England med fem sunde planter – de første af denne art i Storbritannien. (Kilde: kew.org)

Det engelske navn opstod omkring 1850. En besøgende i en park i England, som havde eksemplarer af dette træ, sagde spøgende, at det ville “puzzle a monkey to climb that tree” – han hentydede til de stive og skarpe blade – og navnet monkey-puzzle tree blev hængende. Det engelske navn er så (temmelig kluntet) blevet oversat til dansk.

Slægten Araucaria tilhører en ældgammel gruppe af nåletræer, som stammer helt tilbage fra tiden, før det urgamle kontinent Gondwanaland begyndte at blive opsplittet. Udbredelsen af slægten var dengang begrænset til, hvad der i dag er den sydlige halvkugle, og nutildags har den repræsentanter i Sydamerika, Australien, New Zealand, Norfolk Island og Ny Caledonien.

Bladene hos pehuén er trekantede, 3-4 cm lange og op til 3 cm brede ved basis, meget sejge og med en skarp spids. De kan sidde på træet i helt op mod 15 år, og med tiden dækker de hele overfladen på yngre grene. Kun stammen og de ældste grene er fri for blade.

Han- og hunblomster findes oftest på forskellige træer, og hunblomsterne bestøves ved vindens hjælp. Det varer op mod 18 måneder, før hunkoglerne modnes. De er meget store, 12-20 cm i diameter, og indeholder op mod 200 frø. De 3-4 cm lange frø er spiselige, med en nøddeagtig smag, og de høstes i stor stil i Chile.

Artsnavnet araucana er afledt af navnet på et lokalt folk, araucanierne, som spiste frøene. En undergruppe af dette folk hedder pehuenches – på det lokale sprog er pehuén navnet på abetræet, mens che betyder ‘folk’. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Araucaria_araucana)

 

 

Storslåede skove af pehuén ses mange steder i Parque Nacional Conguillio og nogle få andre steder i Andes, men arten er iøvrigt stærkt truet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Abetræ eller abernes skræk, afledt af det engelske navn monkey-puzzle tree, er i sandhed besynderlige navne på dette træ, da der ikke findes aber i denne del af Sydamerika. Træet blev navngivet i England. Det nederste billede viser umodne kogler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På strejftog i skoven
Parken er hjemsted for en pragtfuld skov, som er fyldt med ældgamle, kæmpestore træer. Den største pehuén i parken, kaldt Araucaria Madre (‘Abetræernes Moder’), er omkring 1800 år gammel, 50 m høj og har en diameter på ca. 2,1 m. En anden meget stor træart er coigüe (Nothofagus dombeyi), som er én blandt 10 arter af sydbøge i Chile.

Skoven er ikke særlig fuglerig. Vi bemærker bl.a. to spættearter, den meget store magellanspætte (Campephilus magellanicus) og den chilenske guldspætte (Colaptes pitius), samt almindelig minør (Geositta cunicularia), morgenværling (Zonotrichia capensis), skællet jordkryber (Upucerthia dumetaria) og småflokke af langnæbsparakit (Enicognathus leptorhynchus).

 

 

Denne kæmpestore pehuén kaldes for Araucaria Madre (‘Abetræernes Moder’). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skov af coigüe, én blandt 10 arter af sydbøge i Chile. Skovbunden er dækket af et tæt krat af dværgbambus. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lars ved siden af en gammel coigüe, som er angrebet af svampe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Misodendrum linearifolium er en mærkelig parasit, som vokser på træer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En anden parasit på træer er sæksvampen Cyttaria espinosae, som her vokser på en coigüe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af magellanspætte. Hunnen har sort hoved, kun med rødt ved grunden af næbbet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En af de få småfugle observeret i skoven var denne skællede jordkryber. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Snehuler og blomsterrige enge
Vi vandrer op mod de sneklædte Sierra Nevada-bjerge, idet vi følger en bjergkam, som først fører gennem skov med masser af gamle coigüe, siden med islæt af pehuén. Himlen er dækket af et tæt skylag, men der falder kun et par dråber, og hen på eftermiddagen kommer solen frem. Bjergskråningen øst for kammen er dækket af store pehuén-træer, tæt behængte med skæglav og med næsten snehvide stammer, som står i stærk kontrast til den mørke bjergside.

Vegetationen langs den øverste del af kammen er lave krat af en anden art af sydbøg, Nothofagus alpina. Disse krat tynder efterhånden ud, og vi støder på den første sne.

Langs en smeltevandsbæk lyser de stærkt røde blomster af Ourisia ruellioides op. Denne smukke plante, førhen kendt som O. poeppigii, er begrænset til det centrale og sydlige Chile og det sydlige Argentina. Artsnavnet indikerer, at arten ligner medlemmer af slægten Ruellia (Acanthaceae), som blev navngivet til ære for den franske læge og urtelæge Jean Ruel (1474-1537), også kendt som Jean Ruelle, eller på latin Ioannes Ruellius. Han er bedst kendt for værket De Natura Stirpium (1536), en botanisk afhandling. Det tidligere artsnavn hentyder til den tyske botaniker, zoolog og opdagelsesrejsende Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868), der tilbragte adskillige år med at udforske Chile, Peru og Brasilien. Resultaterne blev publiceret i to bind med titlen Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome, während der Jahre 1827-1832.

I et grønt område vokser en del andre planter, fx bakkestjerne (Erigeron), hønsetarm (Cerastium), en kompakt viol-art, Viola cotyledon, samt den pragtfulde Rhodolirium andicola, endnu et medlem af amaryllisfamilien. I denne højde bemærker vi næsten ingen fugle, kun nogle få patagoniske finker (Melanodera xanthogramma) fouragerer i græsset.

Visse steder har den smeltende sne skabt ishuler, hvor vægge og loft danner en pittoresk ramme omkring de nærliggende bjergtoppe i Sierra Nevada.

 

 

Forkrøblede pehuén-træer med et tæt underdække af sydbøg-arten Nothofagus alpina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ourisia ruelloides lyser op med sine stærkt røde blomster nær et vandløb. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den pragtfulde Rhodolirium andicola tilhører amaryllisfamilien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Viola cotyledon er en kompakt plante – en tilpasning til de barske forhold i den øvre del af Sierra Nevada-bjergene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kig ud fra en ishule. De høje træer er pehuén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Golde lavamarker
Den følgende dag foretager vi en vandring op i lavamarkerne ved foden af vulkanen Llaima – den absolutte kontrast til gårsdagens landskab. Det sorte lavagrus er næsten fuldstændig goldt. Kun enkelte hårdføre planter har slået rod hist og her, bl.a. en kurvplante, muligvis en brandbæger (Senecio), samt en skærmplante, Pozoa coriacea, som er begrænset til det centrale Chile og det vestlige Argentina.

Dyreliv ser vi slet ingen tegn på.

 

 

Golde lavamarker ved foden af Llaima-vulkanen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To af de hårdføre planter, som havde slået rod i det mørke grus, en kurvplante, muligvis en brandbæger (Senecio) (øverst), samt skærmplanten Pozoa coriacea. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret september 2023)