Måger, terner og saksnæb

 

 

Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) i vinterdragt, Bregenz, Bodensøen, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne brune noddy (Anous stolidus) har anlagt sin rede på fossile koralklipper, Latham Island, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider (Rissa tridactyla) i aftenlys ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Havterne (Sterna paradisaea), Kosa Nikolaya, Chukotka, østlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåge (Leucophaeus atricilla) følger efter en færge, Galveston, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske saksnæb (Rynchops niger), Pan de Azucar Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mens de elegante terner appellerer til de fleste mennesker, og saksnæbbene fascinerer med deres ejendommelige næb, har mange fuglekiggere tendens til i større eller mindre grad at ignorere måger, specielt de større arter, som efter en række genetiske studier er blevet splittet op i en lang række meget ens arter. Særlig ungfuglene er svære at identificere.

Men på trods af deres gennemtrængende stemme og aggressive opførsel finder jeg også måger fascinerende. Som gruppe er de meget succesfulde og findes i næsten enhver afkrog af kloden, fra troperne til polerne og fra havniveau til de højeste højsletter, så længe der findes vådområder. Det samme gælder for ternerne, mens to af de tre arter saksnæb er begrænset til tropiske egne.

Disse tre grupper udgør familien Laridae. Af denne families 22 slægter og omkring 100 arter udgør måger 10 slægter og ca. 53 arter, terner 11 slægter og ca. 47 arter, og saksnæb en enkelt slægt med 3 arter.

Nedenfor præsenteres de medlemmer af Laridae, som det er lykkedes mig at fotografere rundt om i verden. Inden for hver af de tre grupper er fuglene beskrevet i alfabetisk rækkefølge efter slægts- og artsnavn.

Jeg har sandsynligvis fejlbestemt nogle arter, især blandt de amerikanske måger. Hvis du finder fejl, vil jeg blive taknemmelig for at modtage en email. Du kan benytte adressen nederst på siden.

 

 

Måger

 

 

En bemærkelsesværdig metode til at fange måger, som blev overtaget fra indianerne, blev praktiseret i Wellfleet i 1794. “Mågehuset”, lyder det, “bygges af y-formede pinde, som sættes fast i jordbunden på stranden, hvorefter stænger lægges hen over toppen, og siderne tætnes med pinde og tang. Stængerne på toppen dækkes med hvalkød. Manden, som sidder i ‘huset’, opdages ikke af fuglene, og mens de har travlt med æde hvalkødet, trækker han dem ind mellem stængerne, én efter én, indtil han har fyrre eller halvtreds.”

 

Henry David Thoreau (1817-62), amerikansk forfatter, i bogen Cape Cod, først offentliggjort 1865.

 

 

 

Måger følger ofte efter pløjende traktorer for at snappe orme, larver og andre dyr, som forstyrres af ploven.

 

 

Stormmåger (Larus canus) følger efter en pløjende traktor, Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Måger følger også efter færger for at æde spiseligt affald, som kastes overbord. Mange passagerer fodrer også fuglene.

 

 

Lattermåger (Leucophaeus atricilla) følger efter en færge, Galveston, Texas. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) følger efter en færge mellem Esbjerg og Fanø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gamle og unge kaspiske måger (Larus cachinnans) æder affald fra en færge, Hurghada, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tidligere var de fleste af verdens måger temmelig sky over for mennesker. I løbet af de sidste ca. 50 år har mange af dem imidlertid vænnet sig til at leve i byer, hvor de ofte yngler på hustage og hovedsagelig lever af affald.

 

 

Kiwimåger (Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus) æder brød, Maungaturoto, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmåger (Larus argentatus) æder affald fra en fiskekutter, Christianshavns Kanal, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) på rad og række venter på at blive fodret, Nyborg Slot. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange måger lever langs kysten, men holder af at bade i ferskvand.

 

 

Kiwimåger (Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus) bader i en ferskvandsdam, Kawakawa, New Zealand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stormmåge (Larus canus) letter efter at have badet i en ferskvandsdam, Christiansø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus
Denne slægt med 11 arter af små til mellemstore måger er udbredt næsten overalt i verden. De var indtil fornylig placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khroizo (‘at farve’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til det mørke hoved hos mange af arterne i yngletiden.

 

Chroicocephalus cirrocephalus Gråhovedet måge
Denne art er vidt udbredt langs kyster, floder og søer i Afrika syd for Sahara, på Madagascar, samt i det sydøstlige og nordvestlige Sydamerika. Den er hovedsagelig standfugl, men kan strejfe vidt omkring uden for yngletiden.

Artsnavnet er afledt af latin cirrhus (‘grå’) og græsk kephale (‘hoved’). Den latinske del er modificeret, da ordet stammer fra oldgræsk kirrhos (‘rødbrun’).

 

 

Gråhovedede måger, Ngorongoro-krateret, Tanzania. På det øverste billede er en af dem i truepositur. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus genei Tyndnæbbet måge
En sjælden art, som yngler lokalt rundt om Middelhavet, i Mauritanien, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav, samt fra Nærøsten mod øst til Kazakhstan, Afghanistan og det nordvestlige Indien.

Artsnavnet hædrer den italienske naturhistoriker Giuseppe Gené (1800-1847), professor i zoologi samt direktør for det kongelige zoologiske museum i Turin.

 

 

Tyndnæbbet måge i vinterdragt, Thyna, Tunesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus hartlaubii Namibmåge
Denne lille måge er endemisk langs kysten af Sydafrika og Namibia. Skønt den lever kystnært, strejfer den sjældent langt til havs. Den totale bestand er anslået til omkring 30.000 fugle.

Artsnavnet blev givet til ære for den tyske læge og ornitolog Karel Johan Gustav Hartlaub (1814-1900), som var en af grundlæggerne af Journal für Ornithologie, i 1852.

 

 

Namibmåger, Lüderitz, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungfugl af Namibmåge tigger føde hos en forældrefugl, Lüderitz. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Namibmåge, Hermanus, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Namibmåge pudser fjerdragt, Swakopmund, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus Kiwimåge
Kiwimågen er almindelig i hele New Zealand. Den blev førhen betragtet som en særskilt art, men regnes nu oftest for at være en underart af perlegrå måge (C. novaehollandiae), der lever i Australien.

Det latinske artsnavn betyder ‘Ny Holland’, som var den oprindelige betegnelse for Australien. Underartsnavnet er muligvis afledt af oldgræsk skopelos (‘klippefremspring’). Det danske navn sigter til New Zealand, hvis indbyggere ofte kaldes for kiwi‘er – men egentlig er det navnet på fem fuglearter af slægten Apteryx, som kun findes i New Zealand. Disse fugle er nærmere omtalt på siden Kultur: Skilte.

 

 

Kiwimåger renser fjerdragt, Waiwhakaiho-floden, New Plymouth, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiwimåger, Muriwai Beach, New Zealand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kiwimåge spadserer rundt i en koloni af australsk sule (Morus serrator), Muriwai Beach. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus philadelphia Bonapartemåge
Denne lille måge yngler i størsteparten af Nordamerika, fra det sydlige Alaska og det centrale Canada mod syd til den mexikanske grænse og det nordlige Georgia, mens vinteren tilbringes fra det sydlige Canada mod syd til det nordlige Mexico og Cuba.

Det danske navn hædrer den franske ornitolog Charles Lucien Bonaparte (1803-57), næstældste prins af Canino og Musignano, som tilbragte fire år i USA, hvor han bl.a. opdaterede Alexander Wilsons Ornithology or History of the Birds of the United States.

 

 

Bonapartemåger, Salton Sea, Californien. De fleste af fuglene er i yngledragt, nogle få i overgangsdragt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus ridibundus Hættemåge
Denne lille måge yngler fra det sydlige Grønland og Island gennem størsteparten af Europa og tempererede egne af Asien mod øst til Ussuriland og Kamchatka i det sydøstlige Sibirien, samt det nordøstlige Kina. Den yngler tillige fåtalligt i den nordøstlige del af Nordamerika. Vinteren tilbringes i Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, det indiske subkontinent, Sydøstasien, Fjernøsten, inklusive Japan, samt langs Nordamerikas østkyst.

Hættemågen var førhen meget almindelig i Danmark, men er gået stærkt tilbage de sidste 30-40 år. Den yngler ikke på hustage, men ofte på øer, anlagt i damme i byparker.

Artsnavnet kommer af latin ridere (‘at le’), hvilket hentyder til et af artens skrig, ke-ke-ke, som mest høres på ynglepladserne.

 

 

Hættemåger i yngledragt hviler på et tag, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor koloni af hættemåge i solnedgang, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af hættemåge, Klægbanken, Ringkøbing Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåge bringer redemateriale til reden, som er placeret på en vætet træstamme i en dam, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. På de to nederste billeder anvender den fødderne til at forme redeskålen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede har en hættemåge placeret sin rede på væltede rør oven over en rede af rørhøne (Gallinula chloropus), Brabrand Sø, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Klækkende æg af hættemåge, Brabrand Sø. Ægtanden ses tydeligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nyklækket unge af hættemåge, Brabrand Sø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Aftenlys på hættemåger i vinterdragt, samt en enkelt blishøne (Fulica atra), Bregenz, Bodensøen, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hættemåge i vinterdragt på rækværket af en gangbro over voldgraven omkring Nyborg Slot. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus saundersi Kinesisk dværgmåge
Denne meget lille måge lever langs kysten, fra russisk Ussuriland mod syd gennem det østlige Kina, Korea og Japan til Taiwan og Vietnam. Nogle autoriteter erklærer, at den er tilstrækkelig unik til at blive placeret i en særskilt slægt, Saundersilarus.

Arten er opkaldt efter den britiske forretningsmand og ornitolog Howard Saunders (1835-1907).

 

 

Kinesiske dværgmåger, Cigu Wetlands, Tainan, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus serranus Andesmåge
Denne mellemstore måge yngler i Andes-bjergene i Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru og Colombia. Den holder til langs floder, i søer og saltsumpe, samt på græsgange.

Artsnavnet er afledt af portugisisk serra (‘bjergkæde’).

 

 

Andesmåge, Lagunas Miscanti y Miniques, Atacama, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus
En slægt af måger på 6 arter, som er udbredt fra Europa, det nordøstlige Afrika og Mellemøsten mod øst gennem Centralasien til det nordøstlige Kina. De var tidligere placeret i slægten Larus.

Forklaringen på slægtsnavnet er denne: Under sine rejser i Sibirien og Kirgisien indsamlede den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Peter Simon Pallas (1741-1811) i 1773 en stor måge, som han kaldte for Larus ichthyaetus. Artsnavnet er afledt af oldgræsk ikhthys (‘fisk’) og aetos (‘ørn’), så løseligt oversat betyder navnet ‘mågen, der minder om en fiskeørn’, hvilket formodentlig sigter til dens størrelse. I dag kaldes denne art for Ichthyaetus ichthyaetus (se nedenfor).

Altså betyder slægtsnavnet ‘fiskeørn’ – et meget uheldigt navn på en gruppe måger!

 

Ichthyaetus hemprichii Sodfarvet måge
Denne markante måge er hjemmehørende fra Rødehavet, Aden-bugten og den Persiske Havbugt mod øst til Pakistan, og endvidere langs den østafrikanske kyst mod syd til Tanzania.

Arten blev navngivet til ære for den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Wilhelm Friedrich Hemprich (1796-1825), som opholdt sig adskillige år i Egypten, Sudan og Ethiopien. Han døde af malaria i Ethiopien, kun 29 år gammel.

 

 

Sodfarvede måger, voksen (t.h.) og ungfugl, Kunduchi Beach, Dar es Salaam, Tanzania. Nederst den voksne fugl. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus ichthyaetus Stor sorthovedet måge, Pallas’ måge
Denne store art yngler i moser og søer, fra Krim mod øst gennem Kazakhstan til Mongoliet og det nordlige Kina (Gansu, Qinghai og Indre Mongoliet). Den er en trækfugl, som overvintrer i den østlige del af Middelhavet, det nordøstlige Afrika, Arabien, Iran, Pakistan og Indien.

Som forklaret ovenfor under slægtsnavnet kaldte Pallas oprindeligt denne art for Larus ichthyaetus, hvilket løseligt oversat betyder ‘mågen, der minder om en fiskeørn’. Efter at arten er blevet placeret i denne slægt, betyder dens navn ‘fiskeørn fiskeørn’ – et latterligt navn på en måge!

 

 

En stor flok af stor sorthovedet måge raster på en sandbanke i Maipura-flodens delta, Bhitarkanika Wildlife Reserve, Odisha, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungfugl af stor sorthovedet måge, Tana-søen, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus leucophthalmus Rødehavsmåge
Denne markante fugl findes næsten udelukkende i Rødehavet, men er dog set nogle gange i den Persiske Havbugt og den østlige del af Middelhavet. Verdensbestanden er vurderet til mellem 4000 og 6000 par.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og ophthalmos (‘øje’), hvilket sigter til de markante hvide pletter over og under øjet.

 

 

Rødehavsmåge, Hurghada, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus
Førhen var de fleste måger placeret i denne slægt, men genetiske studier har medført, at slægterne Ichthyaetus, Chroicocephalus, Leucophaeus og Hydrocoloeus er blevet genoprettet. Systematikken af de større arter i slægten er meget kompliceret, og et antal tidligere underarter er fornylig blevet ophøjet til særskilte arter. Ifølge IOC World Bird List (worldbirdnames.org) rummer slægten i dag 24 arter.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk laros, som var navnet på en grådig havfugl, formodentlig en måge.

 

Larus argentatus Sølvmåge
Sølvmågen blev førhen betragtet som en cirkumpolar art, opdelt i et antal underarter. I dag er den imidlertid opdelt i adskillige arter, og sølvmågen i snæver forstand er begrænset til det nordvestlige Europa, fra Island, Nordnorge og det nordvestlige Rusland mod syd langs kysterne af Østersøen, de danske farvande og de Britiske Øer mod vest til Irland, samt langs Atlanterhavskysten til det sydlige Frankrig. Hovedparten af de russiske, finske og svenske fugle overvintrer længere mod syd, så langt som til Portugals Atlanterhavskyst.

I de senere år er antallet af sølvmåger i europæiske byer steget kraftigt, idet fuglene placerer deres rede på toppen af højhuse.

Artsnavnet er afledt af latin argentum (‘sølv’) samt endelsen atus (‘minder om’), altså ‘sølvfarvet’, hvilket formodentlig hentyder til de lysegrå vinger.

 

 

Sølvmåge, Nyborg Havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sølvmåge giver sit advarselskald, da jeg kommer for tæt på dens yngleplads i Rønne Granitbrud, Bornholm.(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af sølvmåge på øen Deget nær Frederikshavn.(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sølvmåge har anlagt sin rede på toppen af Lyseklippen, en 22 m høj søjleformet klippe ved Helligdomsklipperne, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmågeunger, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. T.v. ses rester af deres føde, en ung ride (Rissa tridactyla). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus belcheri Skarvmåge
Denne måge er begrænset til et ret lille område langs Stillehavskysten, fra det nordlige Peru mod syd til det nordlige Chile, hvor den lever på klippefyldte kyster og afsidesliggende øer. Den ligner meget den vidt udbredte tangmåge (nedenfor), men i flugten kan den kendes på det brede sorte halebånd med smal hvid bagkant, og på tæt hold på det karakteristiske næb, som har rød og sort spids.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske admiral, hydrograf og opdagelsesrejsende Sir Edward Belcher (1799-1877), som forestod opmålinger af den sydamerikanske Stillehavskyst. Det danske navn hentyder muligvis til de sorte vinger.

 

 

Skarvmåge, Pan de Azucar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus cachinnans Kaspisk måge
Denne art yngler fra Østeuropa over stepperne til Kazakhstan og den nordvestlige del af Xinjiang, og vintermånederne tilbringes i Nord- og Østeuropa, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav, i Iran, samt fra Rødehavet langs sydkysten af den Arabiske Halvø til Pakistan.

Det latinske artsnavn kommer af cachinnare (‘at le højt’).

 

 

Kaspiske måger, voksne (to øverste), subadulte (næste to), samt en ungfugl, Hurghada, Rødehavet, Egypten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus californicus Canadamåge
Denne mellemstore måge yngler i det centrale Canada mod øst til Manitoba, mod syd til North og South Dakota og Colorado, og derfra mod vest til Washington, Oregon, det nordlige Californien og det nordlige Nevada. Den overvintrer hovedsagelig langs Stillehavskysten, fra Vancouver mod syd til det centrale Mexico.

 

 

Canadamåger i aftenlys, Salton Sea, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Canadamåge, Lake Mono, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Canadamåge æder alkalifluer (Ephydra hians), Lake Mono. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus canus Stormmåge
Denne art har en meget stor udbredelse, fra Irland og Skotland mod øst gennem Sibiriens taiga-zone til Alaska og det vestlige Canada. Den yngler mest på jorden ved kyster og i søområder, men anlægger til tider sin rede på hustage eller i træer. Den minder om sølvmågen, men er mindre og har en smal rød ring omkring øjet, samt grønlig-gult næb uden rød plet. De europæiske og russiske underarter har tillige mørkt øje.

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’, oprindeligt afledt af proto-italiensk kaznos (‘lysegrå’).

 

 

Stormmåger, sølvmåger (Larus argentatus) og grågæs (Anser anser) raster på en oversvømmet mark, nær Ørbæk, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stormmåge på stengærde, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stormmåge holder udkig fra en klippe, Bølshavn, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stormmåger raster til tider i træer. Dette billede er fra Christiansø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stormmåger i kamp om en redeplads blandt kystklipper, Melsted, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par af stormmåge har anlagt deres rede på taget af Alvesta Banegård, Kronobergs Län, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse stormmåger har anlagt deres reder på stengærder, Hirsholmene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af stormmåge, Søby Rev, Østjylland. Normalt lægger stormmåger kun tre æg, så måske har to fugle lagt æg i reden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus delawarensis Ringnæbbet måge
Denne mellemstore måge har navn efter næbbet, som er gult med en sort ring. Den er vidt udbredt i Nordamerika, idet den yngler fra det centrale og østlige Canada mod syd til det nordlige USA, mens vinteren tilbringes i det sydlige USA, Mexico og Caribien, samt langs kysterne af Stillehavet og Atlanterhavet, så langt mod nord som Vancouver og Massachusetts.

Det latinske artsnavn refererer til Delaware-floden. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Voksen ringnæbbet måge i aftensol, Mill Neck Creek, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To voksne ringnæbbede måger, fuglen til venstre i yngledragt, den til højre i vinterdragt, med striber i hovedet, Mill Neck Creek. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen ringnæbbet måge i vinterdragt, Mill Neck Creek. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringnæbbede måger raster på en isdækket dam, St. John’s Church, Cold Spring Harbor, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringnæbbet måge med en amerikansk knivmusling (Ensis americanus), Mill Neck Creek, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus dominicanus Tangmåge
Denne store måge, der også kaldes for dominikanermåge, er opdelt i 5 underarter, vidt udbredt på kyster og øer på den sydlige halvkugle, i Sydamerika, Falklandsøerne, South Georgia, det sydlige Afrika, det sydlige Madagascar, subantarktiske øer i det Indiske Ocean, Australien, New Zealand, samt Antarktis og nærliggende øer.

Artsnavnet blev givet med hentydning til den Dominikanske Munkeorden, hvis medlemmer bærer sorte og hvide dragter.

 

 

Tangmåger, voksne og ungfugle, Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge, Llanos de Challe Nationalpark, Atacama, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge letter, Lüderitz, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåger, Huasco, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge, Lambert’s Bay, Sydafrika. I baggrunden store unger. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus fuscus Sildemåge
I øjeblikket anerkendes fem underarter af sildemågen. Nominatracen yngler i det nordlige Norge, Sverige og Finland mod øst til Hvidehavet syd for Kola-halvøen. Den har kulsort ryg. Underarten graellsii yngler i Vesteuropa, på de Britiske Øer og Færøerne, samt i Island og Grønland. Den har mørkegrå ryg. Underarten intermedius yngler i Holland, Tyskland, Danmark, det sydvestlige Sverige og det vestlige Norge. Den har sodfarvet ryg. Underarten heuglini yngler fra det nordlige Rusland mod øst til de nordlige egne af det centrale Sibirien. Dens ryg er ret lys. Den regnes undertiden som en selvstændig art. Til slut er der underarten barabensis, som yngler i det sydligt-centrale Sibirien og det nordlige Kazakhstan.

Hvornår sildemågen indvandrede som ynglefugl til Danmark, ved man ikke, men Løppenthin (1967) mener, at det drejer sig om hundreder af år. Den blev med sikkerhed først konstateret i 1922, hvor Arne Larsen fandt ‘mængder’ ynglende på Græsholmen ved Christiansø. Siden er den tiltaget jævnt, og i 2016 lød et estimat på 4800 par, ligeligt fordelt over hele landet.

Artens overvintringsområde er kolossalt stort, idet det omfatter Østersøen, begge sider af Atlanten, Afrika, både langs kysterne og inde i landet, Arabien og Indien, også langs floderne, samt langs kysterne fra Korea og Japan mod syd til det sydlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘brun’. Det sigter måske til ungfuglene, der kan have et brunt skær.

 

 

Sildemågen, underarten intermedius, er en ret almindelig ynglefugl på Hirsholmene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung sildemåge af underarten graellsii, Reykjavik, Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sildemåge af underarten graellsii forfølges af en mellemkjove (Stercorarius pomarinus), som vil stjæle dens føde, ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af sildemåge, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus glaucescens Gråvinget måge
Denne store måge yngler fra Washington State mod nord langs kysterne af Canada og Alaska mod vest til Kamchatka. I Alaska yngler den også langs floder inde i landet. Den overvintrer i det samme område, og også længere mod syd, i Asien til Sakhalin, Ussuriland og det nordlige Japan, i Amerika til Baja California.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk glaukos (‘blågrå’), hvilket sigter til vingernes farve.

 

 

Gråvingede måger, voksne og ungfugle, Olympic Nationalpark, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråvingede måger, voksne og en enkelt ungfugl, Comox, Vancouver Island, Canada. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråvinget måge, ynglende på molepæle, Everett, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus glaucoides Hvidvinget måge
Denne mellemstore måge yngler i Arktisk Canada samt langs kysterne af den sydlige halvdel af Grønland. Den tilbringer vinteren langs nordamerikanske kyster af Stillehavet og Atlanten, omkring Grønlands sydlige kyster, omkring Island, samt i mindre grad i Nordvesteuropa og i de Store Søer i Amerika.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk glaukos (‘blågrå’) samt oides (‘ligner’), hvilket sigter til dens lighed med gråmågen (Larus hyperboreus), som førhen hed Larus glaucus.

 

 

Hvidvinget måge ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus heermanni Askemåge
Næsten hele bestanden af denne askefarvede måge yngler på de små Rasa-øer i den Californiske Havbugt, Mexico. Ikke-ynglende fugle kan træffes langs kysterne, fra det sydvestlige British Columbia mod syd til det centrale Mexico. Den ses sjældent inde i landet.

Det latinske artsnavn hædrer opdagelsesrejsende og naturhistoriker Adolphus Lewis Heermann (1821-65), som rejste rundt i hele USA for at indsamle fugle, fisk, krybdyr og planter.

 

 

Askemåge blandt gråvingede måger (Larus glaucescens, se ovenfor), Olympic Nationalpark, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus hyperboreus Gråmåge
En meget stor og kraftfuld måge, kun lidt mindre end svartbagen (nedenfor). Den yngler i arktiske områder, men trækker sydpå om efteråret og tilbringer vinteren i den nordlige del af Atlanterhavet og Stillehavet, så langt sydpå som det nordlige Californien, de store amerikanske søer, New England, Frankrig, Østersøen, det nordøstlige Kina, Korea og Japan.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hyperboreos, som er sammensat af hyper (‘over’) og boreios (‘nordlig’). I den græske mytologi refererer dette ord til et folk, som levede højt mod nord. Det danske navn hentyder til den voksne fugls grå vinger.

 

 

Gråmåger raster på et isbjerg, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus marinus Svartbag
Verdens største måge, op til 79 cm lang og med et vingefang op til 1,7 m. Denne meget aggressive jæger, pirat og ådselæder yngler i den nordvestligste del af Rusland, langs kysterne af Skandinavien, Østersøen, det nordvestlige Frankrig, de Britiske Øer, samt i Nordatlanten, Sydgrønland, og langs den amerikanske Atlanterhavskyst mod syd til North Carolina.

I Danmark begyndte den først at yngle omkring 1930, men er siden tiltaget stærkt, og i dag yngler der mindst 3200 par.

Det latinske artsnavn betyder ’tilknyttet havet’, afledt af mare (‘hav’).

 

 

Voksne og unge svartbage, Kerteminde, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen og ung svartbag æder af en død fisk, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nyklækkede unger af svartbag, Søby Rev, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus michahellis Middelhavssølvmåge
Som dens navn siger, findes denne art i Middelhavet. Den minder meget om sølvmågen, men kendes bl.a. på sine gule ben og det meget kraftige næb. Middelhavssølvmågen er yderst almindelig i Istanbul, Tyrkiet, hvor disse billeder er taget. Her yngler den på hustage, og hvis et vindue står åbent, viger den ikke bort fra at gå ind og tage, hvad der måtte være af spiseligt.

Det latinske artsnavn er en forkert stavet udgave af navnet på den tyske læge og zoolog Georg Christian Karl Wilhelm Michahelles (1807-1834), som indsamlede fugle i Dalmatien og Grækenland. Han døde af dysenteri i Grækenland, kun 27 år gammel.

 

 

En narcissistisk Middelhavssølvmåge iagttager sit spejlbillede i en rude. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Middelhavssølvmåge har netop dræbt en tamdue og er i færd med at æde den på et hustag. Den viser truende adfærd mod en indtrængende gråkrage (Corvus corone ssp. cornix), som er stærkt interesseret i byttet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Middelhavssølvmåge med dununger i reden på et hustag. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kan du så komme væk! Dette er min lampe!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus mongolicus Mongolsk måge
Denne måge blev tidligere betragtet som en underart af kaspisk måge (L. cachinnans), men anses nu for at udgøre en selvstændig art eller en underart af vegamåge (L. vegae, se nedenfor). Vingerne er generelt mere lysegrå end hos vegamåge, og i vinterdragten har den færre mørke tegninger på halsen. Den yngler fra Altai-bjergene og Baikal-søen mod øst til Mongoliet, mens vinteren tilbringes i sydlige egne af Asien.

 

 

Mongolsk måge, voksen fugl i vinterdragt, Aogu Wetlands, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus occidentalis Amerikansk svartbag
Denne art er en almindelig ynglefugl langs Stillehavskysten, fra Washington mod syd til det centrale Baja California, Mexico. Uden for yngletiden strejfer den til British Columbia og den sydlige del af Baja California. Den største koloni er på Farallon-øerne vest for San Francisco. I hele San Francisco Bay-området er bestanden anslået til omkring 30.000 individer.

Det er en stor fugl, indtil 68 cm lang og med en vægt op mod 1,4 kg. Den er opdelt i to underarter. Den nordlige nominatrace, som findes fra det centrale Californien og nordpå, har lysere vinger og mørkere øjenfarve end den sydlige race wymani. I det centrale og nordlige Californien kan man træffe begge underarter.

Det latinske artsnavn betyder ‘vestlig’, afledt af occidens (‘vest’).

 

 

Amerikanske svartbage, underarten wymani, kaster lange skygger på en strand, Jughandle State Park, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk svartbag, underarten occidentalis, på rede, Yaquina Head, Oregon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske svartbage, Montaña de Oro State Park, Californien. Fuglene på øverste billede er underarten occidentalis, med lys overside og mørkt øje, mens fuglen på nederste billede er underarten wymani, med mørkere overside og lyst øje. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk svartbag, underarten wymani, Golden Gate Bridge, San Francisco, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske svartbage, underarten wymani, æder af en død nordlig søelefant (Mirounga angustirostris), San Simeon, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus smithsonianus Amerikansk sølvmåge
Denne store måge har en kolossalt stor udbredelse, idet den yngler i det østlige Sibirien, Mongoliet, det nordlige Kina, Alaska, det nordlige og østlige Canada, området omkring de Store Søer, samt langs USA’s Atlanterhavskyst, fra Massachusetts mod syd til South Carolina. Om vinteren findes den i den østlige halvdel af USA, Caribien, Mexico, samt langs hele den nordamerikanske Stillehavskyst, og i Asien langs kysterne fra Sakhalin mod syd til Hainan og det allernordligste Vietnam.

Artsnavnet ærer den engelske kemiker og mineralog James Smithson (ca. 1765-1829), der blev født i Frankrig som den uægte søn af Elizabeth Macie og Hugh Percy, den første greve af Northumberland. Han fik navnet Jacques-Louis Macie, men hans moder bragte ham tidligt til England, hvor hans navn blev ændret til James Louis Macie. Efter moderens død i 1800 adopterede han faderens oprindelige navn Smithson. Da han ingen børn havde, skrev han i sit testamente, at hans penge skulle anvendes “til i Washington at grundlægge et etablissement ved navn Smithsonian Institution, hvis formål er at forøge og sprede viden blandt mennesker.” Han blev således grundlægger af Smithsonian Institution i Washington, D.C., skønt han aldrig havde besøgt USA.

 

 

Amerikansk sølvmåge raster på en båd, Mill Neck Creek, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne amerikanske sølvmåge æder af en død fisk, Mill Neck Creek. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk sølvmåge, Mount Island, Acadia Nationalpark, Maine. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge amerikanske sølvmåger slås om at æde ekskrementer af en nordlig søelefant (Mirounga angustirostris), San Simeon, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus vegae Vegamåge
Vegamågen blev førhen betragtet som en underart af sølvmågen, men regnes i dag for en selvstændig art, som er udbredt i det nordøstlige Sibirien, fra Lena-floden mod øst til Beringshavet.

Vega er den klareste stjerne i det nordlige stjernebillede Lyra.

 

 

Vegamåger, Anadyr Lufthavnsby, Chukotka-halvøen, østlige Sibirien. Læg mærke til, at fuglene på taget har forskellig øjenfarve, et almindeligt karaktertræk hos denne art. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vegamåger raster på et isbjerg, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucophaeus
En lille slægt med 5 arter af mellemstore måger, udbredt i den Nye Verden, fra Canada mod syd til det sydlige Sydamerika. Indtil fornylig var de placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og phaios (‘mørk’), hvilket sigter til den mørke fjerdragt hos de fleste arter, samt til den hvide halvmåne-tegning over og under øjet.

 

Leucophaeus atricilla Lattermåge
Denne mellemstore måge er ganske almindelig. Den yngler omkring de Store Søer, samt fra Maine sydpå langs kysten til den mexikanske grænse, og tillige i Caribien. Om vinteren findes den i det sydøstlige USA, Caribien, Mexico, Mellemamerika, samt langs sydamerikanske kyster, mod øst til det nordlige Brasilien, mod syd til det sydlige Peru.

Det latinske artsnavn er afledt af atra (‘sort’) og cilla (‘hale’), hvilket er temmelig mystisk, da lattermågens hale er hvid (se flugtfoto herunder). Ifølge Helm Dictionary of Scientific Bird Names var det måske meningen, at den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav fuglen, ville have skrevet atricapilla (‘sorthåret’), med hentydning til artens sorte hoved i yngletiden.

Det danske navn sigter til artens kald.

 

 

Lattermåge, Freeport, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåge, Galveston, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåger, samt enkelte amerikanske sølvmåger (Larus smithsonianus, se ovenfor), æder æg af atlantiske dolkhaler (Limulus polyphemus), Delaware Bay, New Jersey. Dette fascinerende dyr er beskrevet på siden Dyreliv: Dolkhaler – levende forsteninger i knibe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kyst ved Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica, med rastende unge lattermåger og Cabots terner (Thalasseus acuflavidus). Cabots terne blev tidligere betragtet som en underart af splitterne (T. sandvicensis). I baggrunden fiskere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucophaeus modestus Atacama-måge
I mange år var denne arts yngleområde ukendt, indtil det i 1945 blev opdaget, at den ynglede i Chiles Atacama-ørken. Uden for ynglesæsonen strejfer den vidt omkring, til Ecuador, Peru, Colombia og Costa Rica, og den er endog blevet observeret så langt borte som Falklandsøerne, South Georgia og South Sandwich-øerne.

Det latinske artsnavn betyder ‘beskeden’ eller ‘simpel’, hvilket sigter til dens grå fjerdragt.

 

 

Atacama-måge, Pan de Azucar Nationalpark, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rissa Rider
En lille slægt med kun to arter, som lever i nordlige havområder.

 

Rissa tridactyla Ride
Denne lille mågeart har en vid udbredelse i arktiske havområder, hvor den yngler i kolonier på stejle klippesider eller klinter. Her bygger hvert par en rede af planter og tang på en smal hylde. Som ynglefugl er den udbredt mod syd til Kurillerne, det sydlige Alaska, Newfoundland, de Britiske Øer og Frankrig, med spredte kolonier i Portugal og Spanien. Om vinteren spredes den over et kæmpemæssigt område i subarktiske og tempererede have.

Slægtsnavnet er afledt af det islandske navn på arten, rita, hvoraf også det danske navn kommer. Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk tridaktylos (‘tretået’), hvilket sigter til, at denne art mangler den lille, bagudrettede fjerde tå, som de fleste andre mågearter besidder. Et ældre dansk navn på arten var tretået måge.

I England kaldes riden for kittiwake, navngivet efter dens skrig, mens den i Nordamerika er kendt som black-legged kittiwake for at skelne den fra dens nære slægtning red-legged kittiwake (R. brevirostris), som yngler på småøer i den allernordligste del af Stillehavet.

 

 

Voksen ride ud for Grønlands vestkyst. Bemærk den helt sorte vingespids. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung ride hviler på et skib, Danmarksstrædet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rastende rider, Danmarksstrædet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider og to mellemkjover (Stercorarius pomarinus) raster på en isskosse vest for Grønland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ride-koloni på en lodret kystklippe, Runde, vestlige Norge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider yngler på Rauðanupur (‘Røde Klint’), nordlige Island. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ride-koloni, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Xema sabini Sabinemåge
Denne lille, smukke måge er slægtens eneste medlem. Den yngler i højarktiske områder i det nordlige Alaska, Canada, Grønland, Svalbard, samt det centrale og østlige Sibirien. Den trækker meget langt til vinterkvartererne, som er to vidt adskilte områder, dels ud for kysterne af Panama, Columbia, Ecuador og det nordlige Peru, dels ud for kysterne af Angola, Namibia og Sydafrika.

Det lader til, at slægtsnavnet er grebet ud af det blå. Det er blevet betegnet som “et fantasifuldt ord, som tilsyneladende ikke har nogen betydning.” Artsnavnet hædrer den irske astronom, fysiker og arktiske opdagelsesrejsende Edward Sabine (1783-1883), som indsamlede et eksemplar i 1819, da han deltog i en ekspedition under ledelse af Kaptajn John Ross (1777-1856), som havde til formål at lede efter Nordvestpassagen. Senere blev Sabine den 30. præsident i Royal Society 1861-1871.

Nogle autoriteter placerer denne art i slægten Larus.

 

 

Voksen Sabinemåge på yngleplads, Chukotka-halvøen, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Terner
Ordet terne kommer af det oldnordiske navn på disse fugle, therna.

 

Anous Noddyer
En slægt med 5 arter, udbredt i tropiske farvande.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘dum’ eller ‘idiotisk’. I gamle dage dræbte søfolk ofte disse fugle til føde, og de fandt dem meget dumme, da de var tillidsfulde og således nemme at slå ihjel.

 

Anous stolidus Brun noddy
Denne art er almindelig og yngler på små øer i tropiske farvande kloden rundt.

Artsnavnet er latin og betyder ‘dum’ eller ‘idiotisk’ (se ovenfor).

 

 

Brune noddyer har anlagt reder på fossile koralklipper, Latham Island, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dununge af brun noddy, Latham Island. Dunungernes farve varierer fra snehvid via grå til sort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chlidonias Moseterner
Denne lille slægt, som rummer 4 arter, er udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk khelidonios (‘svaleagtig’), af khelidon (‘svale’), hvilket sigter til disse terners elegante flugt.

 

Chlidonias hybrida Hvidskægget terne
Denne art har en meget stor, men pletvis yngleudbredelse, idet den findes i Syd- og Østeuropa, de vestlige dele af Centralasien, Fjernøsten, det nordlige Indien, Indonesien, Australien, samt de sydlige egne af Afrika. Om vinteren forekommer den i størsteparten af Afrika, tropiske egne af Asien, samt i Australien.

Artsnavnet, som betyder ‘hybrid’ på latin, blev givet af den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811), som antog, at den fugl, han havde skudt, var en krydsning mellem hvidvinget terne (nedenfor) og fjordterne (Sterna hirundo, nedenfor).

 

 

Hvidskægget terne, Tissa Wewa-søen, nær Tissamaharama, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidskægget terne på insektfangst over en fiskedam, Dongshih, sydvestlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chlidonias leucopterus Hvidvinget terne
Denne lille terne, som hovedsagelig lever af insekter, yngler i ferskvandssumpe i store dele af tempererede egne af Eurasien, fra Polen og Rumænien mod øst til det østlige Sibirien og det nordøstlige Kina. En isoleret bestand findes i sumplandet i det sydlige Irak. Vinteren tilbringes i størsteparten af Afrika, samt i Indien, Sydøstasien og Australien.

Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og pteron (‘vinge’).

 

 

Hvidvingede terner og hvidskæggede terner raster på stænger, som holder fiskenet, Backwaters, Kerala, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidvingede terner hviler ved en søbred, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. I baggrunden en klyde (Recurvirostra avosetta), samt spejlbilleder af store flamingoer (Phoenicopterus roseus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidvingede terner letter, Lake Manyara Nationalpark. I baggrunden små flamingoer (Phoeniconaias minor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidvingede terner i delvis yngledragt, Lake Legaja, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chlidonias niger Sortterne
Denne art yngler i et kæmpemæssigt område i det sydlige Canada og det nordlige USA, samt fra Østeuropa tværs over de asiatiske stepper til det sydlig-centrale Sibirien og Kazakhstan, mod syd til Tyrkiet og Kaukasus.

Den var tidligere en almindelig ynglefugl i Europa, men er gået voldsomt tilbage på grund af dræning af vådområder, samt brugen af kemiske sprøjtemidler i landbruget, som praktisk talt har udryddet de insekter, som arten lever af. I dag findes kun ganske små bestande spredt rundt på det europæiske fastland, mod nord til Danmark og det sydlige Sverige. I Danmark vurderes bestanden til omkring 65 par, fordelt på Vejlerne i Thy, Husby Sø og Vest Stadil Fjord i Vestjylland, samt Tøndermarsken nær den tyske grænse.

Det latinske artsnavn betyder ‘sort’.

 

 

Sortterner hviler på bundgarnspæle, Husby Sø, Vestjylland. Dette billede er fra 1975. Arten findes stadig på denne lokalitet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse æg af sortterne er lagt i en forladt svanerede, Husby Sø. Det lyse æg på det nederste billede er sandsynligvis lagt af en fremmed hun, da sortternen normalt kun lægger 3 æg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gelochelidon nilotica Sandterne
Denne art yngler på spredte lokaliteter næsten hele verden rundt, i Europa og det nordvestlige Afrika, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav mod øst til Xinjiang, i Mongoliet, det nordlige og sydøstlige Kina, Taiwan, det sydlige Nordamerika, Mexico og Caribien, samt i det nordlige og sydøstlige Sydamerika.

I Danmark ynglede i 1800-tallet flere hundrede par, men arten aftog op gennem 1900-tallet og er i dag uddød. Uden for yngletiden kan den træffes næsten hvorsomhelst i varmere egne, men aldrig langt fra land.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk gelao (‘at le’) og khelidon (‘svale’), hvilket sigter til dens kald samt dens elegante flugt. Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Nilen’, formodentlig typelokaliteten.

Førhen blev den australske sandterne (G. macrotarsa) regnet for en underart af den almindelige sandterne, men betragtes i dag som en selvstændig art.

 

 

Hvilende voksne og unge sandterner, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Æg og unger af sandterne, samt på det nederste billede en død voksen fugl, Fjandø, Nissum Fjord. Disse billeder blev taget i 1975, hvor nogle få par stadig ynglede i Danmark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hydroprogne caspia Rovterne
På trods af det latinske artsnavn, som betyder ’fra det Kaspiske Hav’, har denne store terne en næsten kosmopolitisk udbredelse med ynglepladser på spredte lokaliteter i Afrika, Europa, Asien, Australien, New Zealand og Nordamerika. Den er ikke talrig nogetsteds, og den totale bestand anslås til omkring 50.000 ynglepar. Den er det eneste medlem af slægten.

I Danmark var arten uddød, men genindvandrede i 2008 og er siden tiltaget stærkt. I dag yngler der over 100 par, bl.a. 80 par på Saltholm og 30 par på Sæksandet ved Møn.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘vandsvale’, hvilket hentyder til de fleste terners elegante flugt. Jeg må dog sige, at navnet ikke er særlig velvalgt til rovternen, som nok er den mindst svaleagtige blandt ternerne!

 

 

Rovternen er en temmelig almindelig træk- og vintergæst omkring Taiwan, og langs vestkysten findes en række vådområder, hvor flere hundrede fugle undertiden er forsamlet. Denne store flok raster sammen med hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) og en enkelt sølvhejre (Ardea alba) i Budai Wetlands. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rovterne, Salton Sea, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ved aftenstide flyver rovterner over Qigu Wetlands, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Onychoprion
En lille slægt på 4 arter, som førhen tilhørte slægten Sterna (nedenfor). Tre af arterne yngler i tropiske egne. Den fjerde er Beringsternen (nedenfor).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk onyx (‘klo’ eller ‘negl’) samt prion (‘sav’). Disse fugle har formodentlig skarpe kløer.

 

Onychoprion aleuticus Beringsterne
En elegant terne, som yngler langs subarktiske kyster i det østlige Sibirien, samt langs Aleuterne mod øst til det vestlige Alaska.

Det danske navn hædrer den danske kartograf og opdagelsesrejsende Vitus Jonassen Bering (1681-1741), som var marineofficer i russisk tjeneste. Han blev af tsaren udnævnt til leder af den 1. Kamchatka-ekspedition (1725-29). På denne ekspedition blev det fastslået, at der var et stræde mellem Asien og Amerika, senere navngivet Beringstrædet.

Efter hjemkomsten blev Bering udnævnt til at lede endnu en ekspedition, kaldt den Store Nordlige Ekspedition eller den 2. Kamchatka-ekspedition (1733-43), hvis formål var at kortlægge Sibiriens ishavskyst og finde ud af, om der fandtes en sejlbar nordøstpassage.

I 1741 havde ekspeditionen kurs mod Alaska, men blev tvunget tilbage på grund af knappe forsyninger og skørbug blandt ekspeditionens medlemmer. Berings skib, Sankt Peter, måtte opgives, og besætningen gik i land på en ubeboet ø, hvor næsten halvdelen af besætningen, bl.a. Bering selv, omkom. Et af ekspeditionsmedlemmerne, tyskeren Georg Wilhelm Steller (1709-46), født Stöhler, plejede Bering til det sidste. Han skrev i sin dagbog, at Bering døde som følge af “… sult, tørst, kulde, modgang og sorg.”

Øen blev senere døbt Ostrov Beringa (‘Berings ø’) til ære for danskeren.

 

 

Beringsterner på deres yngleplads på sandodden Kosa Nikolaya, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Onychoprion fuscatus Sodfarvet terne
Denne vidt udbredte art yngler på små øer i tropiske farvande kloden rundt.

Artsnavnet er latin og betyder ‘mørk’.

 

 

Koloni af sodfarvet terne, Latham Island, Tanzania. Ungfuglene er mørke. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna Typiske terner
Denne slægt, der omfatter 11-13 arter, optræder over næsten hele verden, hovedsagelig i kystområder. Tidligere var 4 andre terner placeret i denne slægt, men er siden blevet overført til slægten Onychoprion.

Slægtsnavnet er afledt af oldengelsk stearn, som optræder i digtet The Seafarer fra 900-tallet. Et lignende ord for disse fugle blev anvendt på de Frisiske Øer.

 

Sterna acuticauda Sortbuget terne
Denne elegante terne kendes nemt på den sorte bug i yngledragten, samt den lange, dybt kløftede hale. Den lever langs sandede floder på spredte lokaliteter på det Indiske Subkontinent samt i Myanmar. Førhen var den vidt udbredt og almindelig, også udbredt i Indokina og det sydlige Kina, men er aftaget drastisk og er nu opført som akut truet på IUCNs rødliste.

Artsnavnet er afledt af latin acutus (‘med skarp spids’) samt cauda (‘hale’).

 

 

Sortbuget terne, Jullundur, Punjab, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna aurantia Flodterne
Denne art er standfugl langs floder på det Indiske Subkontinent, samt i Indokina og det sydvestlige Kina. Den er i tilbagegang og er nu opført som sårbar på IUCNs rødliste.

Artsnavnet er afledt af latin aurantia (‘orange’), hvilket sigter til næbfarven.

 

 

Flodterne og hvidskægget terne (Chlidonias hybrida), Chilka-søen, Odisha, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna hirundo Fjordterne
Som ynglende er denne art udbredt i de fleste tempererede og subtropiske områder på den nordlige halvkugle, og tillige i arktiske områder i Nordnorge og den nordvestligste del af Rusland. I Amerika yngler den fra det centrale Canada og det nordlig-centrale USA og området omkring de Store Søer mod øst til Newfoundland, og derfra langs kysten mod syd til Texas.

Den yngler også i nogle få tropiske egne, bl.a. på Bahama-øerne og Cuba, samt på små øer ud fro Venezuela. Siden 1980 har mindre kolonier eksisteret på små øer ud for Sri Lankas øst- og vestkyst.

Arten tilbringer vintertiden langs kyster fra omkring 20o nordlig bredde mod syd til det sydlige Sydamerika, Afrika og Australien.

Artsnavnet er det latinske ord for svaler. Det kan dateres tilbage til 1600-tallet, hvor fuglen blev kaldt for Hirundo marina (‘havsvale’) af den engelske ornitolog og ichthyolog Francis Willughby (1635-72). Navnet sigter til ternernes elegante flugt.

 

 

Fjordterne, Tebstrup Sø, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ynglende fjordterner, Hirsholmene, Kattegat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ynglende fjordterner, Breezy Point, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Reder af fjordterne med æg og unger, Brændegårdssøen, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Underarten longipennis er ret almindelig på træk i Taiwan, sjælden om vinteren. Denne fugl i vinterdragt blev observeret nær Dongshih, sydvestlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna paradisaea Havterne
Denne art har en cirkumpolar yngleudbredelse, fra højarktis mod syd til de Britiske Øer, det nordlige Frankrig, Holland, Tyskland, de Baltiske Stater, Kamchatka, det sydlige Alaska, samt New England. Den yngler hovedsagelig langs kyster, men i Arktis træffes den også i vådområder inde i land.

Den er berømt for sit langdistance-træk, idet den flyver fra de nordlige ynglepladser til Antarktis og tilbage igen hvert år. Den korteste afstand mellem disse områder er 19.000 km. Det betyder, at arten oplever to somre hvert år. Man kan spekulere over, om fuglen ikke bryder sig om mørke nætter.

Et hollandsk studium fra 2013 af fugle, som var mærket med dataloggere, konkluderede, at artens årlige træk er på omkring 48.700 km. En havterne kan leve i op mod 30 år og kan således gennem sit liv flyve op mod 2,4 mio. km.

Nogle eksempler på dens langdistance-træk: En voksen fugl, som blev ringmærket på Saltholm i maj 1958, blev skudt langs pakisen tæt på den antarktiske kyst syd for Australien i februar 1959 – en afstand på ca. 15.700 km. En unge, som blev mærket sommeren 1982 på Farne Islands, Northumberland, England, nåede Melbourne, Australien, i oktober, bare 3 måneder efter at den blev flyvefærdig – en rejse på over 22.000 km. Et tredje eksempel er en unge, som blev mærket i Labrador, Canada, i juli 1928, som blev genmeldt i Sydafrika 4 måneder senere – en distance på omkring 12.600 km.

Det latinske artsnavn sigter formentlig til denne arts skønhed og elegance.

 

 

Havterner jager får væk fra deres ynglekoloni, Silalækur, Aðaldal, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Havterner drikker, Grindavik, sydlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Havterner raster på et isbjerg, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Havterner i deres yngleområde på sandodden Kosa Nikolaya, Chukotka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rugende havterner, Jökulsárlon, sydlige Island. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dununge af havterne, Isholsvatn, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna striata Hvidpandet terne
Denne art yngler talrigt langs New Zealands kyster, og der findes også ynglebestande på øer i Bass-strædet mellem Tasmanien og Australien. Om vinteren kan den observeres langs alle sydøstlige kyster af Australien.

Artsnavnet er latin og betyder ‘stribet’. Man kan undre sig over dette navn. Den voksne fugl er overhovedet ikke stribet, men arten kan være beskrevet efter en ungfugl, som er spættet på ryg og vinger.

 

 

Hvidpandede terner og en enkelt tangmåge (Larus dominicanus) hviler på pæle, Patea Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidpandede terner i deres ynglekoloni på en klippekyst nær Muriwai Beach, New Zealand. På det øverste billede ses i forgrunden ynglende australske suler (Morus serrator), og der yngler også suler på toppen af den fritstående klippe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sternula
En slægt med 7 arter af små terner, som er vidt udbredt i tempererede og subtropiske farvande verden rundt. Slægtsnavnet er et diminutiv af Sterna (se ovenfor), som de tidligere var placeret i.

 

Sternula albifrons Dværgterne
Denne art har en meget stor yngleudbredelse, med de største bestande i de vestlige egne af Centralasien samt i Fjernøsten, og med spredte populationer i Europa, Vestafrika, Mellemøsten, Indien, Indokina, Indonesien, Filippinerne og Ny Guinea.

I løbet af det 20. århundrede gik de fleste europæiske bestande kraftigt tilbage på grund af tab af egnede levesteder, forurening og menneskelig forstyrrelse. I Danmark er den også gået tilbage, og i dag er bestanden et sted mellem 300 og 500 par, med de største kolonier på Fanø og Rømø.

 

 

Dværgterner gør ikke meget ud af reden. Denne blev fotograferet på Kysing Næs, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det var lige før jeg trådte på disse dununger af dværgterne, inden jeg bemærkede dem, som de trykkede sig ned mod sandet mellem småsten, Bøvling Klit, Nissum Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sternula antillarum Amerikansk dværgterne
Denne lille terne yngler langs begge de nordamerikanske kystlinjer, fra Massachusetts mod syd til Texas og det nordlige Mexico, samt fra Californien mod syd til den mexikanske stat Sinaloa. Den findes tillige langs floder i det indre USA, i Caribien, samt på Yucatan-halvøen.

Tidligere blev den betragtet som tilhørende samme art som vores hjemlige dværgterne (ovenfor).

Artsnavnet refererer til Antillerne, et andet navn for øerne i Caribien.

 

 

Denne amerikanske dværgterne yngler på en sandstrand med talrige opskyllede muslingeskaller, Breezy Point, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus Terner med top
Denne slægt, der rummer 8 arter, er udbredt over det meste af verden. Slægten blev oprindeligt oprettet i 1822 af den tyske zoolog og sagfører Friedrich Boie (1789-1870), men blev senere forkastet, indtil et genetisk studium i 2005 konkluderede, at toppede terner burde placeres i en særskilt slægt.

Friedrich Boie beskrev mange nye arter og adskillige nye slægter af fugle, og han og hans bror Heinrich beskrev også omkring 50 nye arter af krybdyr.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘fisker’, oprindeligt fra thalassa (‘hav’).

 

Thalasseus acuflavidus Cabots terne
Denne art blev tidligere betragtet som en underart af splitterne (nedenfor). De ligner hinanden særdeles meget, og det er lidt af en gåde for mig, hvorfor dette split blev foretaget.

Cabots terne opdeles i to underarter. Den yngler langs Atlanterhavskysten, fra Delaware mod syd, rundt om den Mexikanske Havbugt til Belize, på Bahama-øerne og mange caribiske øer, samt fra det nordlige Sydamerika langs Atlanterhavskysten til det nordlige Argentina. De nordligste bestande er trækfugle. Arten er en almindelig vintergæst langs Stillehavskysten, fra det sydøstlige Mexico mod syd til Peru.

Artsnavnet er afledt af latin acus (‘nål’) og flavidus (‘gullig’), hvilket sigter til den gule spids på det lange skarpe næb. Det danske navn hentyder til den amerikanske læge og ornitolog Samuel Cabot d. 3. (1815-85), som beskrev arten i 1847, baseret på et skind indsamlet på Yucatan-halvøen.

 

 

Rastende Cabots terner og unge lattermåger (Leucophaeus atricilla), Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus bengalensis Bengalsk terne
Denne art, opdelt i 2 eller 3 underarter, yngler i spredte kolonier i tropiske og subtropiske områder, på øer ud for Libyens kyst, i Rødehavet og den Persiske Havbugt, forskellige steder i Indien, samt i Indonesien, Ny Guinea og det nordlige Australien. Om vinteren spredes de vestlige bestande over et meget stort område, mod syd til Guinea, Sydafrika og Madagascar.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Bengalen’, typelokaliteten. I gamle dage omfattede navnet Bengalen en stor del af Nordindien samt Bangladesh.

 

 

Bengalske terner raster ved lavvande på lavaklipper, Iconi, Grande Comore, Comorerne. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus bergii Bergiusterne
Denne fugl, opdelt i 5 underarter, yngler i kolonier langs de sydlige og østlige kyster af Afrika, langs Arabiens sydkyst, samt fra Iran mod øst til det nordvestlige Indien, i den sydlige del af Indokina, langs Malakka-halvøen, samt i Indonesien, Ny Guinea og Australien. Uden for yngletiden spredes den over store arealer af det Indiske Ocean og Stillehavet.

Artsnavnet blev givet til minde om den preussiske naturhistoriker og farmaceut Karl Heinrich Bergius (1790-1818), kavalerist i den preussiske hær under Napoleonskrigene. Efter hjemsendelsen studerede han til farmaceut i Berlin, hvor hans botaniske interesse blev bemærket af Martin Lichtenstein (1780-1857) på Berlins zoologiske museum, der sendte ham til Cape Town i Sydafrika, dels for at arbejde som assisterende farmaceut, dels for at indsamle planter og dyr til museet i Berlin. Han døde imidlertid af tuberkulose efter kun to år.

 

 

Bergiusterner på yngleplads, Latham Island, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus maximus Kongeterne
Denne store terne er vidt udbredt i Amerika. Den yngler langs Atlanterhavskysten fra Virginia mod syd til Florida og langs den Mexikanske Havbugt til det sydlige Texas, i Yucatan og på øer ud for den nordlige kyst af Honduras, i hele Caribien, fra det nordlige Venezuela mod øst til Cayenne, samt i det sydlige Brasilien, Uruguay og det nordøstlige Argentina. Langs Stillehavskysten yngler den fra det sydlige Californien mod syd rundt om Baja California til Sinaloa.

De nordligste bestande er trækfugle. Arten er en almindelig vintergæst langs kysterne af Mexico og Mellemamerika, samt langs hele den brasilianske kyst.

 

 

Kongeterner raster på pæle, Cahuita, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thalasseus sandvicensis Splitterne
En vidt udbredt art, som yngler på spredte lokaliteter rundt om i Europa, samt i Sortehavet og det Kaspiske Hav. I Danmark yngler den i nogle få kolonier i Jylland, af og til i antal op mod 1500 par. Vintermånederne tilbringes omkring Middelhavet, langs Afrikas vestkyst mod syd til Sydafrika, langs Sydarabiens kyst og i den Persiske Havbugt, samt nogle fugle langs Indiens og Sri Lankas vestkyst.

Den blev først indsamlet af den engelske ornitolog John Latham (1740-1837) ved Sandwich, Kent, sydlige England, heraf dens videnskabelige artsnavn.

 

 

Tidligere fandtes en stor ynglekoloni af splitterne på øen Klægbanken i Ringkøbing Fjord. Dette billede er fra 1974. Æggene er lagt i flodvrag. Bemærk forskellig ægfarve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fuglene fra Klægbanken flyttede formentlig til Hirsholmene i det nordlige Kattegat, hvor en stor koloni findes i dag. På nogle af billederne ses også hættemåger (Chroicocephalus ridibundus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Splitterner og Namibmåger (Chroicocephalus hartlaubii), Swakopmund, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Saksnæb Rynchops
Disse bemærkelsesværdige fugle, der omfatter 3 arter, er udbredt i tropiske egne af Asien og Afrika, samt i store dele af Nord- og Sydamerika. De er tilknyttet floder og kystområder. Navnet saksnæb hentyder til deres unikke næb, hvor undernæbbet er længere end overnæbbet. De flyver lavt over vandet med åbent næb, hvor undernæbbet ‘skummer’ overfladen, parat til lynhurtigt at smække i, når en lille fisk berører det.

De tre arter er vidt adskilte geografisk. Amerikansk saksnæb (nedenfor) lever i den Nye Verden, afrikansk saksnæb (nedenfor) i det centrale og sydlige Afrika, og indisk saksnæb (R. albicollis) i den nordlige del af det indiske subkontinent samt i Myanmar.

Egentlig er den korrekte stavemåde af slægtsnavnet Rhynchops, afledt af græsk rhynkhos (‘næb’) og ops (‘ansigt’). Da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1755 beskrev amerikansk saksnæb, lavede han imidlertid en skrivefejl og angav navnet som Rynchops. Ifølge nomenklatur-reglerne skal det først publicerede navn anvendes.

 

Rynchops flavirostris Afrikansk saksnæb
Denne art findes på spredte lokaliteter i Afrika syd for Sahara, samt i den sydlige del af Nildalen. Den yngler på sandbanker i store floder, søer og kystnære laguner. Den er ikke almindelig, og bestanden daler fortsat. Det antages, at der findes mellem 15.000 og 25.000 individer.

Artsnavnet er afledt af latin flavus (‘gul’) og rostrum (‘næb’), hvilket sigter til den gule spids på det ellers røde næb.

 

 

Nogle få afrikanske saksnæb raster mellem en flok ænder, bestående af okkertræand (Dendrocygna bicolor), nonnetræand (D. viduata), samt en enkelt knopgås (Sarkidiornis melanotos), Bangweulu-sumpene, nordlige Zambia. Et par gråhovedede måger (Chroicocephalus cirrocephalus) er også til stede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rynchops niger Amerikansk saksnæb
Denne art er vidt udbredt, idet den yngler langs Stillehavskysten fra Peru mod syd til det sydlige Chile, langs Atlanterhavskysten fra New England mod syd til den mexikanske grænse, samt fra Columbia mod syd til det centrale Argentina. Den er tillige vidt udbredt i indlandsområder i Sydamerika, specielt i Amazon-bækkenet og langs Orinoco-floden. De nordligste bestande trækker om vinteren mod syd til Caribien og Mellemamerika.

Artsnavnet er latin og betyder ‘sort’.

 

 

Amerikanske saksnæb på deres yngleplads, Breezy Point, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske saksnæb, Pan de Azucar Nationalpark, Chile. På det nederste billede ses også Atacama-måge (Leucophaeus modestus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kilde
Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. Odense Universitetsforlag.

 

 

 

(Oprettet februar 2023)

 

(Senest opdateret september 2023)