Får og ged

 

 

Tåget morgen med græssende får, Gourette, nær Col d’Aubisque, Pyrenæerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende får og lam, Hammerknuden, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gedeflok spærrer for trafikken, Col du Mt. Cenis, Frankrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

“Mums! Denne papkasse er virkelig lækker!” – Izmir, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

”Far, får får får?”
”Nej, får får ikke får, for får får lam.”

 

Volapyk-remse af ukendt oprindelse.

 

 

Geden stod i grøften,
mælkehvid i sit blik,
tog af vore hænder
græsset med korte nik.

 

Ole Wivel (1921-2004), dansk digter og forfatter, i digtsamlingen I fiskens tegn, Wivels Forlag, 1949

 

 

 

Tamfår (Ovis aries)
Fåret var et af de første dyr, som blev tæmmet af menneskene, måske så tidligt som 11.000-9000 f.Kr., i Mesopotamien. Det diskuteres stadig, hvilken vild fåreart der er stamfader til tamfåret, men i dag mener de fleste autoriteter, at det drejer sig om den asiatiske muflon (Ovis orientalis). Førhen mente de fleste, at den europæiske muflon (O. musimon) var stamfaderen, men i dag hælder man til den teori, at denne art nedstammer fra en meget tidlig form af tamfåret, som blev forvildet.

Et hanfår kaldes for vædder, mens en kastreret vædder er en bede. Ungerne kaldes lam. Ældre hunfår har intet specielt navn, men et ungt hunfår, der endnu ikke har fået lam, kaldes for gimmerlam.

I begyndelsen holdt man får for at udnytte kødet, mælken samt skindet, der blev anvendt som beskyttelse mod de kolde vintre i Mellemøsten.

Får med lang uld opstod i Iran omkring 6000 f.Kr., og de tidligst kendte vævede uldklæder er fra ca. 4000-3000 f.Kr. Gennem tiderne har forskellige kulturer, bl.a. den persiske, været afhængige af indkomsten fra handel med uld.

Ikke længe efter at fåret blev tæmmet, spredtes det til andre egne af Asien, og omkring 6000 f.Kr. blev det også bragt til Egypten via Sinai-halvøen. Omtrent samtidig spredtes det også til Europa.

De første får ankom til Amerika på Columbus’ anden rejse i 1493. Man bragte de første får til Australien i 1788, og allerede i 1820 fandtes omkring 100.000 på kontinentet, hvilket steg til en million i løbet af de næste kun ti år. Verdensbestanden i dag vurderes til at være omkring en milliard.

 

 

Gennem årene er talrige fåreracer opstået. Disse billeder viser to racer: Oxford Down med lam (øverst), samt gotlandske pelsfår, fotograferet en kold vintermorgen, hvor deres ånde står som damp ud af munden. – Begge billeder er fra Østjylland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende vædder på Conic Hill (385 m), Loch Lomond, Skotland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gotlandsk pelsfår klippes med elklipper, Laven, Midtjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Assisteret af hunde driver denne kvinde en stor fåreflok hjem ad landevejen, Col de la Madelaine, Pyrenæerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Levende vejspærring. – En stor flok får spærrer for passage af en rutebil på en højt beliggende grusvej i Lahaul, Himachal Pradesh, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Island græsser fårene hele sommeren på fjeldet. I september, hvor vinterkulden nærmer sig, drives fårene sammen i en stor indhegning, hvor de sorteres efter ejermænd ved hjælp af særlige klip i ørebrusken. Efter sorteringen kører ejerne deres får hjem til gården på lastbiler.

 

 

I en stor indhegning sorteres de sammendrevne får efter ejere, Fnjóská, nær Akureyri, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Får i kultur og mytologi
Får holdtes som husdyr i Egypten fra omkring 6000 f.Kr. For Oldtidens egyptere symboliserede en sfinks med vædderhoved guden Amun, som under det 11. dynasti (21. århundrede f.Kr.) var skytsgud for Theben. Senere blev han en vigtig national gud, som blev forenet med solguden Ra til Amun-Ra.

 

 

Denne sfinks med vædderhoved blev fotograferet uden for Amun-templet i Karnak, Luxor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fedthalefår på frise, Sultanahmet, Istanbul, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et berømt fåreskind spiller en vigtig rolle i den græske heltefortælling Jason og det gyldne skind, der stammer fra mindst det 8. århundrede f.Kr. I denne episke fortælling drager Jason og hans argonauter ud på en færd, efter ordre fra hans onkel, Kong Pelias, som uretmæssigt har tilranet sig tronen i byen Jolkos, i Æolien, fra sin halvbroder, Jasons fader.

Da Jason bliver voksen, drager han til Jolkos for at kræve tronen tilbage, men Pelias beordrer ham først at hente skindet af en gyldenhåret, vinget vædder, som opbevares i landet Kolkis (ved Sortehavets kyst, i det nuværende Georgien), vogtet af en forfærdelig drage. Dette skind er et symbol på kongelig autoritet, og hvis det lykkes Jason og hans mænd at bringe det til Pelias, mener han, at han kan forblive på tronen.

Missionen lykkes, og tilbage i Jolkos overrækker Jason Kong Pelias det gyldne skind. Senere dræber han ham imidlertid og overtager tronen.

 

 

Jason overrækker Kong Pelias det gyldne skind, og Nike, sejrens vingede gudinde, gør klar til at krone ham med en laurbærkrans. – Apuliansk vase, ca. 340 f.Kr., udstillet i Louvre. (Foto: Marie-Lan Nguyen, offentlig ejendom)

 

 

 

 

Tamged (Capra aegagrus ssp. hircus)
Geden er en slægtning til fåret, som også var også blandt de tidligst tæmmede dyr. Omkring 8000 f.Kr. begyndte indbyggere i Zagros-bjergene i det sydvestlige Iran at tæmme den lokale vildged, bezoargeden (Capra aegagrus). Disse stenalderfolk holdt gederne for at få kød og mælk, skindet blev anvendt til klæder, af knoglerne blev fremstillet redskaber, og gødningen blev anvendt som brændsel.

Tamgeden er stadig nært beslægtet med bezoargeden, som benævnes med underartsnavnet aegagrus, mens tamgedens benævnelse er hircus. I lighed med tamfåret spredtes tamgeden med tiden over det meste af kloden, og også for geden vurderes verdensbestanden til at være omkring en milliard, heraf omtrent halvdelen i Asien.

Det er utroligt, hvad geder er i stand til at fordøje – knastørt græs, tornede kviste, pap, ja, engang i det nordlige Indien så jeg en flok geder styre målbevidst hen imod en bevoksning af den særdeles giftige pigæble (Datura stramonium) og begynde at æde løs af frugterne. Gedemaver kan åbenbart neutralisere giftstofferne.

 

 

Tamgeden er blevet udviklet til talrige racer. Dette billede viser wallisgeden, en schweizisk gederace, som kan kendes på den sorte forkrop og den hvide bagkrop. Denne flok hviler på en klippe i Slotslyngen, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Geder holdes især for kødets og mælkens skyld. Dette billede viser tørrede gedekroppe, som er til salg på et marked i byen Shigatse, Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Geder er meget adrætte. Disse står på bagbenene, mens de æder af buske i Thar-ørkenen, Rajasthan, Indien (øverst), samt i Kuwait. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ged i byen Jaisalmer, Rajasthan, undersøger proviant, som er læsset på en kamel, for spiseligt, men jages bort af kamelen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende gedekid, Tamur-dalen, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den hinduistiske højtid Bisket Jatra fejres med stor iver af Newar-befolkningen i byen Bhaktapur i Kathmandu-dalen, Nepal. Under denne højtid æres forskellige guder, især Kalo Bhairab, som er en lokal form af den høje gud Shiva.

 

 

Disse newarer har ofret en ged til Kalo Bhairab. De har netop smurt olie på gedens hoved og antændt den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kali er en hinduistisk gudinde – en blodtørstig form af Devi, som er Shivas shakti (kvindelige aspekt). I templer, som er tilegnet Kali, bringes hver dag offergaver i form af dyr, hvis blod ofres til gudinden. De forskellige former af Devi er beskrevet på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Newar-folk venter i kø med deres offergaver uden for et Kali-tempel i Dakshinkali, Kathmandu-dalen, Nepal. Postyret i køen skyldes, at geden netop har lagt et visitkort på foden af en af kvinderne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trussel mod miljøet
I mange lande udgør får og geder en alvorlig trussel mod det lokale miljø, da deres antal ofte er så højt, at mange områder bliver ekstremt overgræsset, bl.a. de fleste lande omkring Middelhavet og i Mellemøsten, samt Tibet, Himalaya og Andesbjergene.

På mange små øer verden rundt er geder undsluppet (eller er ofte sluppet løs med vilje) og har dannet forvildede bestande, som gør kolossal skade gennem overgræsning. Disse småøer er for størstedelens vedkommende uden større rovdyr, så gederne har ingen naturlige fjender her. Mange steder har man gjort foranstaltninger til at udrydde gederne på disse øer.

 

 

Store blandede fåre- og gedeflokke på overgræssede skråninger nær passet Bara Lacha La, Lahaul, Himachal Pradesh (øverst), samt nær Sarchu, Ladakh, begge i det nordvestlige Indien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende geder i et ørkenområde, Jhong-floddalen, Mustang, centrale Nepal. Tornede buske og giftige planter er stort set den eneste vegetation, som gederne har efterladt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet september 2017)

 

(Senest revideret oktober 2021)