Kina 2009: Blandt sorthalsede traner

 

 

Fra ynglepladserne i Tibet kommer et større antal af den truede sorthalsede trane (Grus nigricollis) hvert efterår til det store sumpområde Cao Hai for at tilbringe vinteren her. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en kold forårsdag gør en grydefuld varme nudler godt! Her er vi bænket omkring bordet uden for et daoistisk tempel på bjerget Fung Shan, fra venstre Li Chings kone, Li Ching, Uh Tao, Judy og mig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fra Taiwan flyver Judy og jeg til Guiyang, hovedstaden i den kinesiske provins Guizhou, hvor Judys bror Horng-i leder en skole for mekanikere i samarbejde med kollegaen Miss Li.

 

 

En pedel på mekanikerskolen i Guiyang serverer te for os, fra venstre chaufføren Uh Tao, Miss Li, Horng-i samt skolens kok Liu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou-provinsen er berømt for sine mange forskellige måder at tilberede chilifrugter på. Her er forskellige typer af chili til salg i Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Madbiks med stegt tofu, Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kvinde sælger ristede vandkastanjer, som ikke har noget at gøre med kastanjer, men er frugter af en art sumpstrå, Eleocharis dulcis. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne mand fremstiller popcorn på den gammeldags facon, i røg og damp, ved hjælp af en ‘trykkoger’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En skomager har indrettet sit ‘værksted’ langs en gade i Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Expensive anything keep”
Nogle dage senere kører vi sammen med Horng-i, Miss Li samt chaufføren Uh Tao mod vest gennem Guizhous bjerge. Det er tidligt forår, og tågen ligger tæt over Mei Shan (’Blommebjergene’).

Vort mål er den lille by Weining, hvor vi rykker ind på Black Necked Crane Hotel. I Weining er man med rette stolte af en stor flok af den truede sorthalsede trane (Grus nigricollis), som hvert efterår kommer hertil fra ynglepladserne i Tibet for at tilbringe vinteren i Cao Hai (’Græshavet’), et stort sumpområde på omkring 60 km2, der ligger umiddelbart uden for byen.

På hotellets receptionsskranke bemærker jeg et skilt, som på engelsk forkynder følgende: ”Expensive anything keep”. Teksten er ikke umiddelbart forståelig, men Judy forklarer, at den kinesiske tekst anmoder gæster om ikke at efterlade værdigenstande på deres værelse, men tage dem med, når de går ud.

Weining er en lille søvnig by, som breder sig op over de golde bakker øst for Cao Hai. Små gule knallert-taxier putter rundt i gaderne, og sammen med hestevogne, trukket af meget små heste, sørger de for lokaltransporten. Som alle steder i Kina har man et afslappet forhold til affald, og i gaderne flyder det med plastikposer og papir, som vinden hvirvler op sammen med det allestedsnærværende støv.

 

 

Sennepsmark og stejl kalkstensbakke nær Anshun, vest for Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blomstrende iris, Anshun. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne mand i Suicheng (‘Vandbyen’) er på vej hjem med en gris, som han har købt på et marked. Han bærer den på ryggen i en kurv. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Landsby af Yi-folket med blomstrende blommetræ, nær Weining. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Teksten på dette skilt på receptionsskranken i Black Necked Crane Hotel er ikke umiddelbart forståelig, men det viste sig, at det anmoder gæster om ikke at efterlade værdigenstande på deres værelse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Transportmidler i Weining. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Folk forbereder åbning af et frugtmarked i Weining. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En snavset lille pige nyder en flaske vand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sumplandet Cao Hai
I Weining træffer vi en bekendt af Miss Li, biologen Li Ching, som gør et stort arbejde for at beskytte tranerne. Han har bl.a. medvirket til, at mange af afvandingerne langs bredderne af Cao Hai er blevet sløjfet, og sumplandet er så småt ved at generobre tidligere marker.

I selskab med Li Ching kører vi langs sumplandet, og snart ser vi den første flok sorthalsede traner, der fouragerer på en mark.

”Gå bare ud på marken, tranerne er vante til mennesker,” siger Li Ching.

Det fremgår klart af nogle mænd, der er i færd med at fiske i nogle gamle kanaler nær tranerne, som fuldstændig uanfægtet æder videre. Det lykkes mig at komme meget tæt på fuglene, som dog bliver lidt urolige. De trompeterer en smule, hvorefter de letter. De lander dog kort efter på en nærliggende mark. Jeg er lidt beklemt ved at have jaget rundt med fuglene, men Li Ching beroliger mig med, at tranerne ofte flyver omkring alligevel uden påviselig grund.

Flere steder langs sumpene ser vi småflokke af fouragerende traner, ofte i selskab med andre fuglearter, bl.a. indisk gås (Anser indicus), rustand (Tadorna ferruginea) og almindelig trane (Grus grus). Li Ching mener, at omkring 400 sorthalsede traner overvintrer i sumplandet. Arten har været i støt tilbagegang i de senere år. For nogle år siden kunne op mod 800 ses i området. I nabo-provinsen Yunnan overvintrer en større flok traner, så det er muligt, at nogle af Cao Hai-fuglene er flyttet dertil.

Over middag hyrer vi en lokal kvinde til at stage os ud i sumplandet. Turen fører først gennem store bevoksninger af kogleaks, hvor mange rustænder svømmer omkring, oftest parvis. Sølvhejrer (Ardea alba) og fiskehejrer (A. cinerea) vader rundt på jagt efter fisk, og vi observerer også mange citronvipstjerter (Motacilla citreola) og rørhøns (Gallinula chloropus).

Ude på åbent vand ligger hundredevis af ænder, fortrinsvis pibeænder (Mareca penelope) og hvidøjede ænder (Aythya nyroca), foruden enkelte taffelænder (A. ferina) og troldænder (A. fuligula).

 

 

Mange af afvandingskanalerne langs bredderne af Cao Hai er blevet sløjfet, og sumplandet er så småt ved at generobre tidligere marker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sorthalsede traner fouragerer på en mark nær Cao Hai-sumpene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Landsby med blomstrende popler (Populus) nær Cao Hai-sumpene. Den lille bygning i forgrunden er et daoistisk tempel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vi hyrede en lokal kvinde til at stage os ud i sumplandet, fra venstre Judy, Horng-i, Miss Li og Uh Tao. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rustanden er en almindelig vintergæst i sumplandet. Den yngler i Tibets højland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den vidt udbredte rørhøne er ligeledes almindelig i området. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En grydefuld varme nudler
Ledsaget af Li Ching og hans kone drager vi på opdagelse i Wumeng Shan, et område med lave bjerge øst for Weining. Disse bjerge er dækket af lave fyrreskove, som består af to arter, Pinus yunnanensis og P. armandii.

Denne skov er ret ung, da den er regenereret efter at have været fuldstændig ryddet. Denne rydning havde rod i en udbredt overtro, som førhen herskede i dette område, idet man var overbevist om, at hvis ikke ilden i husets køkken blev holdt vedlige døgnet rundt, ville en person i familien dø. Det betød naturligvis, at utrolige mængder af træ blev brændt til ingen verdens nytte.

Skoven er nu fredet, og man må ikke hente brænde i den. Foruden fyrretræerne vokser her en del andre træer og buske, bl.a. adskillige arter af rhododendron og en art af bjergté (Gaultheria), som alle tilhører lyngfamilien (Ericaceae), en Photinia- eller Stranvaesia-art, som hører hjemme i rosenfamilien (Rosaceae), samt en Lindera-art af laurbærfamilien (Lauraceae).

Fuglelivet i denne skov er sparsomt, men jeg observerer dog bl.a. hvidbrynet skadedrossel (Trochalopteron elliotii).

Vi fortsætter op mod Guizhous højeste bjerg, Suei Gau Fong (’den højeste top’), hvor Li Ching viser os et stort eksemplar af Magnolia liliflora, hvis pragtfulde hvide blomster har et lyserødt skær.

Dagen afsluttes ved et gammelt daoistisk tempel på bjerget Fung Shan (’Føniks-bjerget’). Dette tempel stammer tilbage fra 1300-tallet, men tog nogen skade under Kulturrevolutionen, hvor det anvendtes som stald. Nogle gamle stentavler med inskriptioner blev beskudt med geværkugler. Hvor barbarisk!

Ved siden af templet ligger en lille restaurant. Vi spiser udenfor, og på denne kølige forårsdag gør det godt med en grydefuld varme nudler, serveret med stegte kartofler, jordnødder, forårsløg, stængler af kamæleonplante (Houttuynia), samt chilisauce.

 

 

Adskillige rhododendron-arter stod i blomst i Wumeng Shan-bjergene. Arten med røde blomster er R. delavayi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mor og søn med rhododendron-blomster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidbrynet skadedrossel er vidt udbredt i det vestlige og sydlige Kina og findes tillige i den nordlige del af Indokina samt i den nordøstligste del af Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Li Ching med en blomst af Magnolia liliflora, Suei Gau Fong. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ældre stammekvinde uden for det daoistiske tempel på Fung Shan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rimdækkede rhododendron-blomster
Næste dag besøger vi samme område, men oplevelsen er så forskellig fra gårsdagens, som det overhovedet er muligt. Natten har været meget kold, og landskabet er dækket af et tyndt lag sne. Mønstret på landsbyernes tegltage bliver pludselig tydeligt, og terrassemarkerne står skarpt frem i det brune landskab.

Træer og buske står hvidpudrede, og blomsterne hos rhododendron og den tornede Prinsepia utilis er dækket af et tykt rimlag. I det åbne blæser en isnende vind, og tågebanker kommer og går. Over middag bryder solen frem, og rimlaget må vige.

 

 

Under vort andet besøg i Wumeng Shan var der faldet sne om natten, og terrassemarkerne stod skarpt frem i det brune landskab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fyrretræerne var pudret af et tykt lag rimfrost. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rim på rhododendron-blomster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Prinsepia utilis er en tornet busk, som tilhører rosenfamilien (Rosaceae). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Sidst revideret februar 2022)