Indien 1991: Bishnoi-folket lever i pagt med naturen

 

 

Bhiya Rams slanke og graciøse datter med en pukkelokse-kalv på gårdspladsen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nær Bhiya Rams gård fører en skægget Bishnoi-mand, iført en enkel hvid klædning og en hvid turban, sine dromedarer ned til vandhul, så de kan slukke deres tørst.

Her er allerede forsamlet en gruppe slanke og yndefulde kvinder, iklædt farvestrålende lokaldragter og med sølv- og guldringe om arme og ankler, i øreflipperne samt på fingre og tæer. Deres smukke hvide tænder udsender lysglimt, når de snakker og ler. Da de har fyldt deres lerkrukker eller blanke messingkrukker med vand, vender de tilbage til deres hjem.

Et andet sted ved vandhullet trænges en mængde pragtfulde påfugle (Pavo cristatus). Flere af hannerne slår de prangende haler ud og ryster med vingerne i et forsøg på at overtale hunnerne til parring, men disse synes totalt uinteresserede.

På en brakmark i nærheden synger en hyrde, mens han driver sin kvægflok rundt og sørger for at holde den ude fra hirsemarkerne, som står grønne. Samtidig kan han holde øje med, at en flok hjorteantiloper (Antilope cervicapra), som nærmer sig, ikke gør for stort et indhug i afgrøden.

Denne art er nærmere omtalt på siden Rejse-episoder – Indien 1979: På kamerajagt efter hjorteantiloper.

 

 

En skægget Bishnoi-mand førte sine dromedarer ned til vandhullet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse slanke og yndefulde landsbykvinder har fyldt deres krukker op med vand fra vandhullet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hyrden holdt øje med, at hjorteantiloperne ikke gjorde for stort et indhug i afgrøden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

29 regler
En legende beretter, at maharajaen af Jodhpur i Rajasthan for omkring 250 år siden beordrede sine mænd at fælde en bevoksning af khejari-træer (Prosopis cineraria), som skulle anvendes til brændsel ved fremstilling af kalk til det store Mehrangarh-fort.

Khejari-træet er helligt for Bishnoi-folket, som spiser de næringsrige bælgfrugter fra denne art. Af denne grund stillede 363 Bishnoi-mænd, -kvinder og -børn sig i vejen for træfælderne ved at omfavne træerne, med det resultat, at maharajaens soldater slagtede dem alle. Da man berettede denne hændelse for maharajaen, blev han dybt rystet og beordrede, at Bishnoi’ernes khejari-træer i fremtiden skulle skånes. Et tempel blev opført til minde om begivenheden i en lille by, som i dag hedder Khejarli.

Ordet bishnoi er afledt af hindi bis (tyve) og nau (ni). Denne religiøse bevægelse blev indstiftet af Ghambe-ji i begyndelsen af 1500-tallet. Han tilhørte den næstøverste hindukaste kshatriya (krigerne), men brød med hinduismen for at danne sine egne leveregler, 29 i alt. Han prædikede først og fremmest ikke-vold og vegetarianisme, og mange fulgte hans lære.

I begyndelsen kunne enhver tilslutte sig bevægelsen, men i dag er man født ind i Bishnoi’ernes kaste. Langt de fleste bor i Rajasthan i omegnen af Jodhpur.

 

 

Bishnoi-gård nær Jodhpur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aktiv beskyttelse af planter og dyr
Det er en vigtig regel blandt Bishnoi’er, at vilde dyr skal lades i fred i deres område, også selv om de forgriber sig på afgrøderne. Dyrene beskyttes også aktivt ved at holde jægere og krybskytter borte fra regionen. Man har endog eksempler på, at indtrængende krybskytter er blevet pryglet og jaget bort af ophidsede Bishnoi’er.

Takket være dette folks beskyttelse af de vilde dyr har en truet art som hjorteantilopen fundet et fristed i deres område, hvor der også lever mange slanke Gujarat-gazeller (Gazella bennettii ssp. christii), lokalt kaldt chinkara, samt kæmpestore nilgai-antiloper (Boselaphus tragocamelus). På hindi betyder nil ‘blå’ og gai ‘tyr’. På grund af sin lighed med den hellige ko beskyttes denne art også af hinduerne.

Bishnoi’erne tager ligeledes vare om træer, fordi de danner skygge og er værdifulde som tømmer. Begivenheden omkring beskyttelsen af khejari-træerne var det lysende eksempel for græsrodsbevægelsen Chipko Andolan (‘Omfavn-Bevægelsen’), som opstod i 1979 i Kumaon-bjergene i delstaten Uttarakhand.

Lokalpolitikere havde givet et tømmerfirma tilladelse til at rydde skoven i selvsamme område, hvor landsbyboerne var blevet nægtet træ til dagligt forbrug blot en måned tidligere. Mange af landsbykvinderne blev rasende og stillede sig spontant i vejen for træfælderne ved at omfavne træerne. Aktionen spredte sig til omliggende landsbyer, og tømmerfirmaet trak sig ud af området.

 

 

Khejari-træet er helligt for Bishnoi-folket, som spiser de næringsrige frø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hos bonden Bhiya Ram
Overholder man Bishnoi’ernes enkle regler for korrekt opførsel, er man velkommen i deres område. Min ledsager Søren Lauridsen og jeg aflægger et besøg hos den hvidklædte bonde Bhiya Ram, som bor på en lille lerklinet gård sammen med sin kone og nogle af deres sønner, døtre og svigerdøtre.

Da husene blev klinet, blandede man kogødning i leret, da denne holder fluer og andre insekter borte. Inden leret tørrede, tegnede kvinderne fine mønstre i det med fingrene.

På gårdspladsen er bredt måtter ud, hvor forskellige afgrøder ligger til tørre, bl.a. tre slags vilde bælgplanter, khejari, gowar og khair-akacie (Senegalia catechu), to typer linser, hirse, jowar (Sorghum bicolor), samt agurker og sesam.

Køkkenet er indrettet i et hjørne af gårdspladsen. Her er Bhiya Ram’s kone og en af svigerdøtrene er i færd med at lave mad, og snart får vi serveret et velsmagende vegetarmåltid bestående af linser og andre bælgplanter, tilberedt med dahi (yoghurt), ghee (klaret smør) og chilifrugter, som blev knust på en glat sten med en stenrulle. Til retten serveres chapati’er (fladbrød), fremstillet af groft hirsemel.

 

 

Bhiya Ram og hans kone foran deres gård nær Jodhpur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bhiya Ram’s kone med et barnebarn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Konen viser et barnebarn, hvordan man laver mad på gårdspladsen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bhiya Ram fremviser nogle af sine afgrøder. De mørke, tørrede bælge er fra den tidligere omtalte khejari, samt gowar, en anden ærteblomstret plante. De lyse frø forneden er jowar, de sorte frø t.v. er khair, de grønne og brune frø er linser, de små lyse frø er hirse, mens de tørrede klumper er agurk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pløjning foretages ved hjælp af vandbøfler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pukkelokse tygger drøv i stalden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En svigerdatter demonstrerer anvendelsen af en stenkværn, beregnet til fremstilling af hirsemel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bhiya Rams kone blander dejg til fremstilling af chapati’er. Ved skiftevis at trække i begge ender af en snor, bundet til en stok, kan hun ælte dejgen meget hurtigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bryllupsskikke hos Bishnoi-folket
Bhiya Ram beretter om sit folks bryllupsskikke. Et bryllup er en meget vigtig social begivenhed, og det er ikke ualmindeligt, at op mod 4-500 gæster deltager. Det er naturligvis meget dyrt, og derfor forsøger brødre og fætre så vidt muligt at få deres børn gift samtidig, da de jo har mange fælles slægtninge.

Alligevel kan det kun lade sig gøre efter god regn, hvor høsten er rigelig. Der festes i tre dage, hvor gæsterne serveres store mængder mad og té, mens underholdningen leveres af lokale musikere.

Der er tale om arrangerede ægteskaber, som forældrene aftaler uden at indblande børnene. Ofte bliver de gift i en meget ung alder, 4-5 år, men pigen bliver hos sine forældre, indtil hun er 15-18 år. Så først flytter hun hen til sin mand. I forbindelse hermed afholdes en mere beskeden fest.

Pigens familie giver besked til den unge mands familie, når hun skal hentes. Aftenen inden slapper både pigen og drengen af i familiens skød, mens kvinderne synger kærlighedssange for dem. Disse sange virker beroligende på brudeparret, og gennem dem forberedes de på det kommende liv med sorger og glæder.

Kvinderne sørger også for, at det unge pars forventninger ikke sættes for højt, hvilket gør det nemmere for dem at acceptere mangler hos modparten. Skilsmisser er da også meget sjældne hos Bishnoi’erne.

 

 

Bhiya Rams datter bringer vand fra et nærliggende vandhul tilbage til gården. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En af svigerdøtrene blander kogødning og ler til reparation af en husvæg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nogle af børnebørnene leger i en gynge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den eneste last
Efter måltidet bydes vi på opium af Bhiya Ram. Han støder en lille klump til brunt pulver i en fin sølvmorter, slemmer det op i vand og filtrerer det gennem en finmasket pose. Så hælder han lidt af opløsningen i sin hule hånd, og vi suger det op. Bagefter hælder han en smule i vore hænder, hvorefter han suger det op.

Dette ritual er et tegn på venskab og tillid blandt Bishnoi’erne. Opium er mændenes eneste last. De hverken ryger eller drikker spiritus.

 

 

Bhiya Ram fremstiller opiumdrik. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Søren suger opium-væske op af Bhiya Rams hånd – et symbol på venskab og tillid. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret februar 2022)