Tårnfalken i det menneskeskabte landskab

 

 

 

 

 

 

 

Niels Peter Andreasen & Kaj Halberg: Tårnfalken i det menneskeskabte landskab. Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker, 1987
 

 

Denne bog handler mest om et par tårnfalke, der ynglede på den nu nedlagte Stege Sukkerfabriks bygninger i 1980’erne, men naturen på Møn i almindelighed er også omtalt. Bogen indeholder artslister over karplanter, pattedyr og fugle, som dengang forekom på sukkerfabrikkens areal. En ret stor del af de konstaterede plantearter var forvildede haveplanter, hvilket tyder på, at haveejere i Stege benyttede området til at slippe af med overskudsjord!

Dette område kaldes i daglig tale for jordbassinerne, idet det for størstedelens vedkommende består af en række bassiner, hvor den jord, som blev skyllet af de høstede sukkerroer, blev deponeret. Den dag i dag er disse bassiner en meget vigtig fuglelokalitet.

Nedenfor vises enkelte billeder fra bogen.

 

 

En hættemåge fordriver et par knopsvaner, der er kommet for tæt på dens ynglekoloni i jordbassinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To harer hviler sig nær en kraftig bevoksning af strand-mælde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gul kløver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bjerg-knopurt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet maj 2020)