Krybdyr og padder i USA

 

 

Amerikansk alligator (Alligator mississippiensis) ved daggry, Big Cypress National Preserve, Florida. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ørken-tornleguan (Sceloporus magister), Grand Canyon, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Salamander-arten Notophthalmus viridescens er udbredt fra de Store Søer mod øst til Nova Scotia, mod syd til det østlige Texas og Florida. Dette ungdyr blev observeret i Pawtuckaway State Park, New Hampshire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vestlig strømpebåndssnog (Thamnophis elegans), Malheur National Wildlife Refuge, Oregon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Prærietudse (Anaxyrus cognatus), Badlands Nationalpark, South Dakota. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række krybdyr og padder, som jeg har observeret under mange ophold i USA siden 1992. Inden for hver af de to grupper er familier, slægter og arter præsenteret i alfabetisk rækkefølge. Under udarbejdelse af teksten har hjemmesiderne Wikipedia, reptile-database.reptarium.cz og amphibiaweb.org været til stor nytte.

Hvis du finder fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

 

 

Krybdyr

 

 

Alligatoridae Alligatorer og kaimaner
Denne familie består af 8 arter af krokodille-lignende dyr, 2 alligatorer i en enkelt slægt, samt 6 kaimaner i 3 slægter. Alligatorer lever i USA og Kina, mens kaimaner er begrænset til Mellemamerika og den nordlige del af Sydamerika.

 

Alligator Alligatorer
I dag overlever kun 2 arter af denne tidligere store slægt, den amerikanske alligator (nedenfor), samt den kinesiske alligator (A. sinensis).

Slægtsnavnet kommer med stor sandsynlighed af el lagarto (‘firbenet’), et ord, som tidlige spanske opdagelsesrejsende og nybyggere i Florida anvendte om alligatoren. Dette ord er afledt af latin lacertus (‘firben’).

 

Alligator mississippiensis Amerikansk alligator
Dette store dyr, hvor hannen kan blive op til 4,6 m lang og veje op til 450 kg, lever i sumpe i det sydøstlige USA, fra Florida, Mississippi, Louisiana og det østlige Texas mod nord til Tennessee og North Carolina.

I 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet faldt antallet af alligatorer drastisk på grund af jagt og tab af levesteder, og det var en overgang frygtet, at arten ville uddø. I 1967 blev den opført på listen over truede arter og blev efterfølgende fredet. Siden da har anstrengelserne båret frugt, og i dag er alligatoren igen almindelig og har endda udvidet sit udbredelsesområde til Tennessee.

 

 

Denne amerikanske alligator i J. N. Darling National Wildlife Refuge, Florida, er ca. 3 m lang. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Alligator, Everglades Nationalpark, Florida. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en alligator, Aransas National Wildlife Refuge, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chelydridae Snapskildpaddefamilien
En lille familie med 2 slægter, Chelydra (nedenfor), samt Macrochelys (alligatorsnapskildpadder) med 1-3 arter. Medlemmer er udbredt i Nordamerika, Mellemamerika og det nordvestlige Sydamerika.

 

Chelydra Snapskildpadder
Denne lille slægt rummer 3 arter, en enkelt i Nordamerika, samt 2 i Mellemamerika og det nordvestlige Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk chelydros, en giftig vandlevende slange eller en slags sumpskildpadde, oprindeligt fra chelys (‘skildpadde’) og hydros, almindelig snog (Natrix natrix). I denne forbindelse, på grund af disse snappende dyrs ret skræmmende udseende, hentyder ordet sandsynligvis til Hydra, et mangehovedet, slangeagtigt havuhyre i den græske mytologi, hvis ånde var giftig og dets blod så stærkt, at selv lugten af det var dødelig.

Det danske navn hentyder til disse dyrs vane med at snappe efter folk, hvis de føler sig truet. De kan tilføje et ret alvorligt sår.

 

Chelydra serpentina Snapskildpadde
En stor sumpskildpadde, voksne individer med længder på 25-50 cm og en vægt på 4,5-16 kg. Den er vidt udbredt, fra det sydlig-centrale og sydøstlige Canada mod syd til Texas og Florida, mod vest til Rocky Mountains.

Artsnavnet har formentlig samme betydning som slægtsnavnet.

 

 

Snapskildpadde krydser en vej, Big Cypress National Preserve, Florida. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Oplyst af den sene eftermiddagssol kravler denne unge snapskildpadde op ad en klit i Napeague State Park, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Colubridae Snoge m.fl.
Med et antal af mindst 250 slægter og over 2100 arter er dette den største familie af slanger, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Medlemmer af familien er ugiftige, med nogle få undtagelser.

 

Thamnophis Strømpebåndssnoge
En vidt udbredt slægt med omkring 35 arter, der forekommer fra det sydlige Canada mod syd til Costa Rica.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk thamnos (‘krat’) og ophis (‘slange’).

 

Thamnophis elegans Vestlig strømpebåndssnog
Denne smukke slange, opdelt i 4-6 underarter, har en stor udbredelse, fra det sydvestlige Columbia mod syd til Baja California, mod øst til det vestlige Manitoba, Nebraska, Colorado og Chihuahua, fra havniveau op til højder omkring 4000 m.

Arten er særdeles variabel, men de fleste individer har en gul, blegt orange eller hvid stribe ned langs ryggen, samt normalt en stribe af samme farve hen langs hver side. Nogle har røde eller sorte pletter mellem rygstriben og sidestriberne. Voksne dyr varierer også meget i længde og måler mellem 0,5 og 1 m.

 

 

Vestlig strømpebåndssnog, Malheur National Wildlife Refuge, Oregon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Thamnophis sirtalis Østlig strømpebåndssnog
En vidt udbredt art, opdelt i omkring 13 underarter, udbredt fra det centrale og sydvestlige Canada mod syd til det sydlige Californien, samt fra det sydøstlige Canada mod syd til den Mexikanske Havbugt og Florida, med spredt forekomst i New Mexico, Texas og den nordligste del af det centrale Mexico.

Arten findes i mange farvevarianter, bl.a. grøn, blå, gul, gylden, rød, orange, brun og sort, men de fleste individer har 3 blege, længdegående striber på mørkere baggrund. I gennemsnit er totallængden omkring 55 cm, men individer op til 137 cm er blevet konstateret.

Artsnavnet er afledt af latin siratalis (‘minder om et strømpebånd’), hvilket sigter til mønsteret hen langs kroppen.

 

 

Denne østlige strømpebåndssnog af underarten sirtalis kryber forbi et nedfaldet blad af rødløn (Acer rubrum), Caleb Smith State Park, Long Island. Denne underart forekommer fra det sydlige Ontario og Quebec mod syd til den Mexikanske Havbugt, samt fra østkysten mod vest til Mississippi-floden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dactyloidae Anoler
Denne familie af firben forekommer fra det sydøstlige USA mod syd til Paraguay og Brasilien. Nogle autoriteter betragter den som en underfamilie af Iguanidae (nedenfor). Førhen var disse dyr placeret i familien Polychrotidae.

Det danske navn stammer fra anoli, et caribisk ord for disse dyr.

 

Anolis
De ægte anoler, som omfatter over 425 arter, har traditionelt været placeret i denne slægt, men nylig genetisk forskning foreslår dem opdelt i 8 slægter: Anolis, Dactyloa, Deiroptyx, Audantia, Chamaelinorops, Xiphosurus, Ctenonotus og Norops.

 

Anolis carolinensis Nordamerikansk grøn anole
Dette dyr lever kystnært, fra Virginia mod syd til Florida, og derfra mod vest til Texas. Det er også blevet indført til Tamaulipas, Mexico, det sydlige Californien, Japan, de Kanariske Øer, samt forskellige øer i Stillehavet. I Japan er det opført på listen over invasive arter.

Kropslængden, eksklusive halen, er op til 7,5 cm, mens halen er særdeles lang, op til 13 cm. Dyret er normalt grønt med en hvidlig stribe hen langs ryggen samt hvidlig underside og ofte med blålig hud omkring øjnene. Som alle andre anoler er arten i stand til at ændre farve, og brune individer træffes ofte.

Artsnavnet hentyder til North eller South Carolina. Formodentlig blev type-eksemplaret indsamlet dér.

 

 

Nordamerikansk grøn anole, Okefenokee Swamp, Georgia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Emydidae Sumpskildpadder, terrapiner
En familie med 10 slægter og ca. 50 arter, som alle er begrænset til Nord- og Sydamerika, med undtagelse af to arter i slægten Emys, som forekommer i Europa og det vestlige Asien.

 

Pseudemys
En slægt med 9 planteædende ferskvandslevende sumpskildpadder, der med en enkelt undtagelse er endemiske i USA, en enkelt også udbredt i det nordøstlige Mexico. Medlemmer af denne slægt er blandt de største i familien, nogle af dem med en vægt på op til 15 kg.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudes (‘falsk’) og emydos (‘ferskvands-sumpskildpadde), hvilket sigter til, at disse dyr minder om arter i slægten Emys, men er placeret i en anden slægt.

På amerikansk kaldes disse dyr for cooters, hvilket kommer af kuta, ordet for sumpskildpadde på Bambara- og Malinké-sprogene, som blev bragt til Amerika af afrikanske slaver.

 

Pseudemys nelsoni
En stor, hovedsagelig planteædende art, der som voksen varierer i længde mellem 20 og 37 cm. Den kan kendes fra andre sumpskildpadder på den markante orangerøde underside. Den er endemisk i Florida og det sydlige Georgia.

Artsnavnet blev givet til ære for den amerikanske biolog George Nelson (født 1873). Jeg har ikke været i stand til at finde anden information om ham.

 

 

Pseudemys nelsoni, Loxahatchee National Wildlife Refuge, Florida. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudemys suwanniensis
Denne art, der er endemisk i Florida, har sort rygskjold med gule markeringer, mens undersiden er blegt orange eller gul med sorte markeringer. Det er en stor art, som undertiden kan nå en længde af 43 cm.

Artsnavnet hentyder til Suwannee-floden.

Nogle autoriteter betragter dette dyr som en underart af P. concinna, som er vidt udbredt i det østlige USA.

 

 

Pseudemys suwanniensis, Wakulla Springs, Florida. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Terrapene
En slægt med omkring 7 arter, udbredt fra Illinois, Michigan, New York og Maine mod syd gennem den østlige halvdel af USA og Mexico til Yucatan-halvøen. Disse dyr har karakteristiske hængsler på det underste skjold, hvilket gør dem i stand til fuldstændigt at beskytte sig mod fjender, som i en kasse, hvilket har givet anledning til deres amerikanske navn box turtle (‘kasse-sumpskildpadder’).

Slægtsnavnet er afledt af ordet terrapin, som tidligere europæiske nybyggere anvendte for sumpskildpadder. Det lader til, at dette ord er afledt af torope, som var Powhatan-folkets ord for sumpskildpadder.

 

Terrapene carolina
Denne art, opdelt i 3 underarter, er vidt udbredt, fra Illinois, Michigan, New York og Maine mod syd gennem den østlige halvdel af USA og det østlige Mexico til Veracruz. Den kan blive op til 20 cm lang.

Artsnavnet hentyder til North og South Carolina. Type-eksemplaret blev formentlig indsamlet dér.

 

 

Terrapene carolina, den østlige underart carolina, Welwyn Preserve, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachemys
Denne slægt, som rummer omkring 16 arter, er udbredt fra USA mod syd til det nordlige Argentina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk trachys (‘grov’) og emys (‘sumpskildpadde’), hvilket sigter til det grove rygskjold hos rødøret terrapin (nedenfor). På amerikansk kaldes disse dyr for sliders, hvilket hentyder til, at de i tilfælde af fare meget hurtigt glider ned i vandet fra sten eller træstammer.

 

Trachemys scripta Rødøret terrapin
Denne arts oprindelige udbredelsesområde er det sydøstlige USA og det nordøstlige Mexico, men på grund af dens popularitet som kæledyr er den undsluppet utallige andre steder – eller folk er simpelthen blevet trætte af dem og har sat dem ud i naturen. Den danner ofte vildtlevende bestande og betragtes af International Union for the Conservation of Nature (IUCN) som værende blandt verdens 100 mest skadelige dyr. Arten ses ret ofte i naturen i Danmark, men om den har dannet levedygtige bestande, er uvist.

Den er et kraftigt farvet dyr med et kompliceret mønster af gule striber på hoved, hals og rygskjold, samt en iøjnefaldende rød plet på siden af hovedet. Den lever mest i stillestående vand.

Artsnavnet er latin og betyder ‘skrift’, hvilket sigter til de bogstavlignende markeringer på rygskjoldet.

 

 

Rødøret terrapin, Padre Island, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Eublepharidae Gekkoer
Denne familie omfatter 6 slægter med omkring 43 arter, udbredt i Asien og Afrika, samt Nord- og Mellemamerika. Medlemmer af denne familie har ingen sugeskiver på fødderne, og ulig andre gekkoer har de bevægelige øjenlåg.

Navnet gekko stammer fra kaldet af den syøstasiatiske tokay-gekko (Gekko gecko), gengivet som gek-oo eller tuk-too.

 

Coleonyx Båndgekkoer
En slægt med ca. 9 arter, udbredt fra det sydvestlige USA mod syd til Costa Rica.

Selv om disse smukke gekkoer syner alt for skrøbelige til at leve i ørkener, har de tilpasset sig ved at være nataktive. Dagen tilbringes under sten eller væltede stammer, hvor de er beskyttet mod udtørring. Deres hud er dækket af bittesmå skæl, som giver den en silkeagtig tekstur.

Den sidste del af slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘negl’, mens den første part er afledt af latin coleus (‘testikel’). Det hentyder til hannerne af vestlig båndgekko (nedenfor), som har 2 bittesmå sporer ved basis af halen, nær testiklerne (se nederste billede herunder).

 

Coleonyx variegatus Vestlig båndgekko
Dette markante dyr kan nå en længde af 15 cm inklusive halen. Som det latinske artsnavn antyder, varierer arten meget, hvad angår mønster. Den lever i forskellige habitater, bl.a. ørkenkrat, piñon-ene-skov og græsland, fra under havniveau op til højder omkring 1500 m.

Den forekommer fra det sydlige Californien, Nevada, Arizona, Utah og New Mexico mod syd til det nordlige Baja California, Sonora og Sinaloa.

 

 

Vestlig båndgekko, Saguaro West Nationalpark, Arizona. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Iguanidae Leguaner
Ud af de 9 slægter i denne familie lever de 8 i Amerika, udbredt fra det sydvestlige USA og Caribien mod syd til det nordlige Argentina. Familien omfatter i alt ca. 47 arter.

Den eneste ikke-amerikanske slægt er Brachylophus, som findes på Fiji, og tidligere også på Tonga. Det menes, at stamfaderen til disse dyr engang drev på træstammer fra Sydamerika 8000 km over Stillehavet.

Det danske navn er en forvrængning af ordet iguana, som igen er en spansk forvrængning af ordet iwana, der blev anvendt for disse dyr på Taino, et nu uddødt arawakansk sprog, som blev talt af det caribiske Taino-folk.

 

Sauromalus Chuckwallaer
En slægt med 5 arter, udbredt fra det sydlige Californien mod øst til Utah og derfra mod syd til Baja California og Sonora. Tre af arterne er begrænset til forskellige øer i den Californiske Havbugt.

Slægtsnavnet er sandsynligvis afledt af oldgræsk sauros (‘firben’) og homalos (‘flad’), hvilket måske hentyder til disse dyrs brede ryg, der flades ud, når de solbader på klipper (se billedet herunder).

Det mærkelige folkenavn stammer enten fra Shoshone-ordet tcaxxwal eller fra Cahuilla-ordet čaxwal, der af spanierne blev omskrevet til chacahuala og af amerikanerne altså til chuckwalla.

 

Sauromalus ater Almindelig chuckwalla
Dette dyr forekommer fra det sydøstlige Californien, det sydlige Nevada, det sydlige Utah, samt det vestlige Arizona mod syd til Baja California og Sonora. Det er en stor art, som undertiden når en længde af 50 cm og kan veje op til 1 kg.

Artsnavnet er latin og betyder ‘sort’, hvilket er artens dominerende farve.

 

 

Denne chuckwalla soler sig på en klippe, Joshua Tree Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phrynosomatidae
Medlemmerne af denne familie, som omfatter 9 slægter med omkring 180 arter, er udbredt fra det sydligste Canada mod syd til Panama.

 

Callisaurus draconoides
Denne art, som er slægtens eneste medlem, kendes nemt på de sorte tværstriber på både overside og underside af halen. Den iøjnefaldende hale bevæges fra side til side for at distrahere fjender. Arten kan nå en længde af 10 cm, eksklusive halen.

Udbredelsesområdet omfatter Nevada og det sydøstlige Californien og derfra mod søt til New Mexico, mod syd til Baja California, Sonora og Sinaloa.

Slægts- og artsnavn er afledt af oldgræsk kallos (‘smuk’), sauros (‘firben’), drakon (‘drage’), samt endelsen eides (‘minder om’), således ‘det smukke firben, der minder om en drage’.

Artens amerikanske navn er zebra-tailed lizard (‘zebra-hale-firben’), hvilket sigter til de skiftevis sorte og hvide striber på undersiden af halen.

 

 

Callisaurus draconoides, Saguaro East National Park, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Holbrookia Øreløse leguaner
Denne slægt omfatter 6 arter, hjemmehørende i det sydvestlige og centrale USA samt det nordlige Mexico, udbredt fra Utah, Wyoming og South Dakota mod syd til de mexikanske stater Jalisco og Guanajuato.

Slægtsnavnet blev givet til ære for den amerikanske læge og zoolog John Edwards Holbrook (1796-1871), der som den første udgav et omfattende illustreret værk om nordamerikanske krybdyr og padder med titlen A Description of the Reptiles Inhabiting the United States.

Det danske navn hentyder til, at disse dyr ikke har øreåbninger, formentlig en tilpasning til at undgå at få jord i ørerne, når de graver.

 

Holbrookia maculata Lille øreløs leguan
Dette lille firben, der måler op til 13 cm inklusive halen, er udbredt i de centrale dele af USA og det nordlige Mexico, fra Utah, Wyoming og South Dakota mod syd til Jalisco og Guanajuato. Der findes 8 underarter.

Arten har 2 hudfolde hen over struben, som hos hunnerne bliver orange i ynglesæsonen.

Artsnavnet er latin og betyder ‘plettet’, hvilket sigter til de mange mørke pletter og bånd på dette dyr.

 

 

Lille øreløs leguan, Saguaro East Nationalpark, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sceloporus Tornleguaner
En meget stor slægt med omkring 113 arter, som forekommer fra det sydligste Canada mod syd til Panama.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk skelos (‘ben’) og poros (‘passage’ eller ‘pore’), hvilket sigter til de store porer på låret.

 

Sceloporus jarrovii
Denne art findes i den sydøstligste del af Arizona og den sydvestligste del af New Mexico, samt i de mexikanske stater Chihuahua, Durango, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas og Nayarit. Den lever i skovklædte og klippefyldte områder. Hannerne har blå strube og bug.

Artsnavnet hædrer den amerikanske kirurg og naturhistoriker Henry Crécy Yarrow (1840-1929), som var frivillig tilsynsførende i afdelingen for padder og krybdyr i National Museum of Natural History.

 

 

Sceloporus jarrovii, Chiricahua National Monument, Arizona. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sceloporus magister Ørken-tornleguan
En voksen han kendes nemt på de grove skæl, samt de iøjnefaldende blå eller violette pletter på strube og bug, samt grønlige, gullige og blå partier på hale og kropssider. Hunner og unge dyr mangler de kraftige farver, men har talrige mørke pletter på ryg og bug. Det er en relativt stor art, som kan måle op til 14 cm, eksklusive halen.

Den er hjemmehørende i Chihuahua- og Sonora-ørkenerne, fra Californien, Utah og Texas mod syd til Baja California, Durango og Coahuila. Den lever i tøre områder i forskellige habitater, bl.a. lyse skove, krat og græsland.

Artsnavnet er latin og betyder ‘mester’ eller ‘chef’, hvilket sigter til artens størrelse i forhold til andre medlemmer af slægten.

 

 

Han af ørken-tornleguan, Grand Canyon, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På et tidspunkt mistede denne ørken-tornleguan, observeret nær Lake Powell, Arizona, halen, og en ny er ved at vokse ud. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sceloporus occidentalis Vestlig tornleguan
Dette firben, opdelt i mindst 5 underarter, forekommer fra Washington og Idaho mod syd gennem det vestlige USA til det nordvestlige Mexico.

Det er en lille art, som måler 6-9 cm fra snude til basis af halen, med en meget lang hale, op til 12 cm. Den findes i forskellige farvevarianter, oftest brunlig eller næsten sort, undertiden sandfarvet eller grønlig. Hanner har stærkt blå bug og strube, som ikke er til stede hos hunner og unge hanner.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vestlig’.

Underarten longipes, på amerikansk kaldt for Great Basin fence lizard, er udbredt i Californien, Nevada, Utah, Oregon og Idaho. Hanner af denne underart er ofte meget mørke, næsten sorte. Underartsnavnet er latin og betyder ‘med lange fødder’.

 

 

Underarten longipes er almindelig i Joshua Tree Nationalpark, Californien, hvor disse hanner blev fotograferet. Dyret på det øverste billede sidder på en figenkaktus (Opuntia). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sceloporus tristichus
En lille variabel tornleguan, der kan blive op til 8 cm lang, eksklusive halen. Dens hovedhabitater er klippefyldte og skovklædte områder. Den forekommer i Wyoming, Utah, Colorado, Arizona og New Mexico.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk treis (‘tre’) og stichos (‘en række’), hvilket sigter til 2 smalle, blege striber hen langs kropssiderne, samt en bredere stribe hen ad ryggen.

 

 

Sceloporus tristichus, White House Trail, Canyon de Chelly National Monument, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sceloporus uniformis Gulrygget tornleguan
En ret stor tornleguan, hvor voksne individer kan nå en længde af omkring 13 cm, plus den lidt længere hale. Den er brunlig eller grålig med gule og sorte pletter eller striber på ryggen, samt et sort halsbånd. Hanner har blålige markeringer på strube og bug, mens hunner har bleg strube og bug, med svage eller ingen blå markeringer. Hunnens hoved er undertiden orange eller rødligt i yngletiden.

Dette dyr lever tørre steder, såsom ørkener, lavere bjergskråninger og bevoksning langs floder. Arten findes i Californien, Nevada, det vestlige Arizona og det sydvestlige Utah.

Artsnavnet er latin og betyder ‘af en enkelt form’, dvs. ‘uden variation’ – et mærkeligt navn, da hanner og hunner ikke er ens.

 

 

Gulrygget tornleguan, Joshua Tree Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Urosaurus
En slægt med 8 arter, udbredt fra Californien, Colorado og Texas mod syd til det sydøstlige Mexico.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oura (‘hale’) og sauros (‘firben’), hvilket sigter til disse dyrs lange hale.

 

Urosaurus ornatus
Denne art er sandsynligvis det mest almindelige nordamerikanske firben, som forekommer fra California mod øst til Texas, samt i de mexikanske stater Sonora, Sinaloa, Chihuahua og Coahuila.

Voksne hanner er meget farvestrålende på bugen, hvor de har to store turkisfarvede pletter, samt gul, orange eller turkisfarvet strube. Hunnerne mangler disse farver. Kropslængden er op til 6 cm, mens den lange hale kan være op til 8 cm.

 

 

Urosaurus ornatus, Phoenix South Mountain Park, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scincidae Skinker
En meget stor familie med omkring 1500 arter af små til mellemstore firben, hvoraf mange har glatte og skinnende skæl. Familien findes over det meste af verden.

Familienavnet og det danske navn er omskrivninger af det oldsyriske ord for disse dyr, sqinqur.

 

Plestiodon
En stor slægt med omkring 50 arter, udbredt i Fjernøsten, samt i Amerika, fra det sydlige Canada mod syd til Mexico, og endvidere på nogle øer i Caribien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pleistos (‘mange’) og odous (‘tand’), hvilket hentyder til, at disse dyr har mange tænder.

 

Plestiodon laticeps
Denne skink er endemisk i det østlige USA, udbredt fra de Store Søer og Pennsylvania mod syd til det østlige Texas og det nordlige Florida.

Den voksne han er brunlig med stærkt orange hoved i yngletiden, mens hunnen har 5 lyse striber ned over ryggen og halen, i lighed med P. fasciatus. Den kan kendes på, at den har 5 skæl under munden, hvor fasciatus kun har 4. Unge dyr minder om hunnen, men har blå hale.

Artsnavnet er afledt af latin latus (‘bred’) og ceps (‘hovedet’), oprindeligt fra caput (‘hoved’). Den fik dette navn på grund af de brede kæber, hvorved hovedet får en trekantet form.

 

 

Voksen han og ungt individ af Plestiodon laticeps, Lexington, Kentucky. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Teiidae Tejuer og piskehaler
Denne familie, som rummer 18 slægter med omkring 175 arter, findes i størsteparten af Amerika.

 

Aspidoscelis Piskehaler
En stor slægt med ca. 47 arter, udbredt fra South Dakota, Minnesota, Michigan og Virginia mod syd til Costa Rica.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk aspis (‘hugorm’ eller ‘skjold’) samt skelos (‘ben’). Det er uklart, hvad der hentydes til.

 

Aspidoscelis tigris Vestlig piskehale
Dette firben har en lang og slank krop, op til 10 cm lang, med en meget lang hale, op til 20 cm. Den har ofte blege striber på oversiden, og struben kan være lyserød eller blegt orange på voksne individer.

Arten er vidt udbredt, fra Oregon, Idaho og Colorado mod syd til de mexikanske stater Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa og Zacatecas. Den lever i tørre områder, bl.a. ørken, krat, lyse skove og vegetation langs floder.

Artsnavnet hentyder til dens mønster, der kan være tiger-lignende hos nogle individer.

 

 

Vestlig piskehale, Joshua Tree Nationalpark, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Testudinidae Landskildpadder
Disse skildpadder, der omfatter omkring 18 slægter med ca. 50 nulevende arter, er udbredt på alle kontinenter, med undtagelse af Australien og Antarktis. De varierer kolossalt i størrelse, fra kæmper som den berømte Galapagos-kæmpeskildpadde (Chelonoidis niger), der kan blive over 1,5 m lang og veje op mod 400 kg, til dværge under 10 cm lange.

 

Gopherus Gopher-skildpadder
En slægt med 6 arter, udbredt i det sydøstlige og sydvestlige USA, samt i det nordlige Mexico.

Slægtsnavnet hentyder til nogle af arternes vane med at grave store, dybe gange, i lighed med gophere, som er gnavere i familien Geomyidae.

 

Gopherus agassizii Mojave-ørkenskildpadde
Denne store skildpadde, der kan blive op til 36 cm lang, blev tidligere kaldt for Xerobates agassizii. Det tidligere slægtsnavn betyder ’den der færdes tørre steder’ – et passende navn for dette dyr, der lever i Mojave-ørkenen, fra det sydøstlige Californien og det sydlige Nevada mod øst til det sydvestlige Utah og det nordvestlige Arizona, nord og vest for Colorado-floden.

Førhen blev dyr øst og syd for Colorado-floden betragtet som tilhørende denne art, men regnes nu for en selvstændig art ved navn G. morafkai.

Ørkenskildpadden undgår vinterens kulde og sommerens strenge hede ved at gå i dvale i lange perioder. Desuden undgår den udtørring ved at udskille urin som fast stof. Den bruger lang tid på at æde ørkenens saftige vækster, og hvis den støder på en vandpyt, drikker den længe. Et individ, der blev vejet, før den drak, vejede 43% mere efter at have drukket!

Artsnavnet blev givet til ære for den schweiziske biolog og geolog Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-73), som foretog omfattende studier i Nord- og Sydamerika.

 

 

Mojave-ørkenskildpadden bruger lang tid på at æde ørkenens saftige vækster. Denne, som blev observeret i Joshua Tree Nationalpark, Californien, er grøn om munden af plantesaft. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gopherus polyphemus Gopher-skildpadde
Denne art er begrænset til det sydøstlige USA, fra det sydøstlige South Carolina mod syd til Florida, og derfra mod vest til det østlige Louisiana. Det er en stor art, som undertiden når en længde af 40 cm og kan veje op til 6 kg.

Artsnavnet refererer til Polyfemus, en kæmpemæssig enøjet huleboer i den græske mytologi, som holdt Odysseus og hans mænd fanget og åd adskillige af dem. I lighed med slægtsnavnet hentyder det til denne arts vane med at grave store, dybe gange.

 

 

Gopher-skildpadde, J. N. Darling National Wildlife Refuge, Florida. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Viperidae Hugorme, grubehugorme, klapperslanger
En meget stor familie af giftslanger, som findes i næsten hele verden, opdelt i 3 underfamilier, de ægte hugorme (Viperinae) med 13 slægter og omkring 90 arter, grubehugormene (Crotalinae) med 22 slægter og ca. 250 arter, samt Feas hugorme (Azemiopinae) med en enkelt slægt og 2 arter.

Det latinske navn på grubehugormene er afledt af oldgræsk krotalon (‘kastagnet’), hvilket sigter til ranglen på en klapperslanges hale. Denne underfamilie er udbredt i Asien og Amerika. Medlemmerne, der omfatter klapperslanger, lanseslanger og asiatiske grubehugorme, kendes på tilstedeværelsen af et grubeformet, varmesansende organ mellem øje og næsebor på begge sider af hovedet.

 

Crotalus Klapperslanger
Denne slægt rummer omkring 50 arter, udbredt fra det sydlige Canada mod syd til det nordlige Argentina.

Klapperslanger har render i de lange tænder, hvori giften løber ned til bidsåret. Slangen holder fast på mindre byttedyr, indtil de er døde, mens den slipper større dyr som kaniner efter at have bidt dem, fordi de ellers kunne såre slangen med deres tænder. Byttedyret løber væk, men dør efter nogen tid af giftvirkningen. Slangen sporer så byttet ved hjælp af lugtesansen. På siden af hovedet har klapperslanger temperaturfølsomme gruber, der kan skelne forskelle på blot 0,3°C. Herved kan slangen få et præcist billede af, hvor byttedyret befinder sig – selv i totalt mørke.

Slægtsnavnet er forklaret ovenfor under familienavnet. Navnet klapperslange skyldes, at disse slanger gør større dyr opmærksomme på deres tilstedeværelse ved at rasle med nogle løst forankrede, hornede gevækster på spidsen af halen, kaldt for ranglen. Herved advares de pågældende dyr, og konfrontationer undgås.

 

Crotalus atrox Vestlig diamantklapperslange
Voksne dyr er oftest under 1,5 m lange, men større individer træffes undertiden, og det længste rapporterede eksemplar var 1,2 m langt. Arten har et smukt rudeformet mønster ned langs ryggen.

Den er udbredt fra Californien, Nevada, Oklahoma og Arkansas mod syd til Veracruz, tidligere også Oaxaca.

Dette dyr er ansvarligt for de fleste dødsfald i USA og Mexico, som skyldes slangebid. Dette afspejles af det latinske artsnavn, som betyder ‘barsk’, ‘frygtindgydende’ eller ‘frygtelig’.

Det danske navn er en dårlig oversættelse af det amerikanske navn diamond-backed rattlesnake. Ordet diamond betyder ikke kun ‘diamant’, men også ‘rudeformet’, og navnet sigter til det rudeformede mønster ned langs ryggen.

 

 

Vestlig diamantklapperslange, Saguaro Nationalpark, Arizona. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en vestlig diamantklapperslange, Tucson Desert Zoo, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Crotalus viridis Prærieklapperslange
Denne art forekommer fra det sydlige Alberta og Saskatchewan i Canada mod syd gennem det centrale USA til de nordligste egne af de mexikanske stater Coahuila og Chihuahua. Den lever i forskellige tørre habitater og kan træffes op til højder omkring 2800 m.

Den er i reglen mellem 1 og 1,2 m lang, men kan undertiden nå en længde af 1,5 m.

Artsnavnet er latin og oversættes normalt som ‘grøn’, men det kan også betyde ‘livlig’. Hvad det sigter til i denne forbindelse er uklart.

 

 

Prærieklapperslange, Badlands Nationalpark, South Dakota. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Padder

 

 

Bufonidae Ægte tudser
En stor familie med omkring 52 slægter og over 570 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

 

Anaxyrus Amerikanske ægte tudser
Denne slægt, som rummer omkring 23 arter, findes i Nord- og Mellemamerika. Tidligere var de fleste af arterne placeret i slægten Bufo, og nogle autoriteter betragter stadig Anaxyrus som en underslægt af denne slægt.

En kilde oversætter slægtsnavnet til ‘konge’ eller ‘høvding’. Forbindelsen er svær at få øje på.

 

Anaxyrus americanus Amerikansk tudse
Denne art er udbredt i det østlige Nordamerika, fra det østlige Manitoba og det nordlige Quebec mod syd til det østlige Oklahoma, Louisiana, Alabama og det nordlige Georgia.

Den er meget variabel i mønster og farve. Hunnerne kan blive op til ca. 11 cm lange, hannerne til omkring 8,5 cm.

 

 

Amerikansk tudse, Meadow Brook Conservation Area, Haverhill, Massachusetts. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anaxyrus cognatus Prærietudse
Denne tudse er i reglen grønlig, men kan også være grå, brun eller brungul, med uregelmæssige mørkere pletter på ryggen, ofte omgivet af et cremefarvet eller hvidt bånd. Den har mindre pletter på kropssiderne og grønne pletter på benene. Hunnerne kan blive op til 11 cm lange, hannerne en smule mindre.

Den er udbredt fra det sydlige Alberta, Manitoba og Saskatchewan mod syd gennem det centrale og vestlige USA, fra Minnesota, Iowa og Missouri mod vest til Montana og det sydøstlige Californien, og derfra mod syd til de mexikanske stater Aquascalientes og San Luis Potosi. Den lever i et bredt udsnit af habitater, bl.a. prærie, ørkenkrat og skove langs floder, undertiden op til højder omkring 2400 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘beslægtet med’. Det er uklart, hvad der hentydes til – måske den foregående art.

 

 

Prærietudse, Badlands Nationalpark, South Dakota. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hylidae Løvfrøer m.m.
En kæmpestor familie med omkring 60 slægter og 1100 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

De fleste af arterne har sugeskiver på deres tæer, der hjælper dem til at sidde fast på forskellige overflader, bl.a. træer, blade og klipper.

 

Dryophytes
Denne slægt omfatter omkring 20 arter af små trælevende frøer, hvoraf 3 findes i Fjernøsten, resten i Nordamerika. De var tidligere placeret i slægten Hyla.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk dryos (‘træ’) og phytes (‘plante’).

 

Dryophytes arenicolor Canyon-løvfrø
Som dens danske navn antyder, lever denne art i klippefyldte områder. Den er udbredt i det sydvestlige USA, fra Colorado, Utah, Arizona, New Mexico og Texas mod syd til de mexikanske stater Michoacán, México, Guanajuato, Guerrero og Oaxaca.

Oversiden er brun eller grå med mørkere prikker, en tilpasning til at være camoufleret blandt de brunlige eller grålige klipper, hvor den lever. Undersiden er cremefarvet eller orangegul.

Artsnavnet er latin og betyder ‘sandfarvet’.

 

 

Denne canyon-løvfrø sidder på en klippe i Grand Canyon, Arizona. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dryophytes cinereus Amerikansk grøn løvfrø
Denne art, også kaldt for Hyla cinerea, er stærkt grøn med en hvid, cremefarvet eller gullig stribe hen ad siderne, fra kæbe til lår, undertiden med en meget smal sort stribe på begge sider (se foto herunder). Der er ofte hvide eller gule prikker spredt rundt på oversiden. Den kan blive op til 6,4 cm lang.

Den lever hovedsagelig i vådområder såsom sumpe og langs kanten af søer og damme. Den er udbredt fra det østlige Texas mod øst til Florida, mod nord langs Mississippi-floden til det sydøstlige Missouri og det sydlige Illinois, samt langs den atlantiske kystslette mod nord til Chesapeake Bay og Virginia.

Artsnavnet er latin og betyder ‘askefarvet’ – et underligt navn til dette stærkt grønne dyr. Den simple forklaring er, at konserverede individer af voksne dyr med tiden bliver askegrå, så da den tyske oldtidslærde og naturhistoriker Johann Gottlob Theaenus Schneider (1750-1822) navngav denne art Calamita cinereus i 1799, var det fra et konserveret eksemplar.

Hans mest berømte værk er Kritisches griechisch-deutsches Handwörterbuch (‘Kritisk græsk-tysk ordbog’), publiceret 1797-98.

 

 

Amerikansk grøn løvfrø, Aransas National Wildlife Refuge, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudacris
Denne slægt med 17 arter er vidt udbredt i Nordamerika, fra det sydlige Alaska til det sydlige Baja California, og fra Stillehavet til Atlanterhavet. De var førhen placeret i slægten Hyla.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudes (‘falsk’) og akris (‘græshoppe’), hvilket sandsynligvis sigter til de fleste arters kald, der minder om græshoppers lyde. En alternativ forklaring siger, at det betyder ‘den falske Acris’ (en anden slægt af frøer).

 

Pseudacris regilla Stillehavs-løvfrø
En lille frø, op til 5 cm lang, stærkt grøn eller undertiden brunlig, med en sort øjenstribe, der løber fra snudespidsen gennem øjet til forbenet, samt små vorter på ryggen.

Den er vidt udbredt i det vestlige Nordamerika, fra den sydligste del af Alaska og British Columbia mod syd til sydspidsen af Baja California, mod øst til det vestlige Montana og det østlige Nevada, fra havniveau op til højder omkring 3300 m i Sierra Nevada. Den lever i forskellige habitater, som regel nær vand.

Artsnavnet er diminutiv af latin regalis (‘kongelig’), således ‘den lille kongelige’, sikkert i betydningen ‘den lille pragtfulde’.

Nogle autoriteter opdeler denne art i 3 særskilte arter, P. hypochondriaca i Baja California og det sydlige Californien, P. sierra i det centrale Californien, samt P. regilla fra det nordvestlige Californien og videre nordpå. Dette split er ikke almindeligt accepteret, og yderligere studier er påkrævet.

 

 

Stillehavs-løvfrø, John Dellenback Trail, Oregon Dunes. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Salamandridae Salamandre
En stor familie med 21 slægter og ca. 123 arter, vidt udbredt i Eurasien, det nordlige Afrika samt Nordamerika.

 

Notophthalmus
Denne lille slægt med 3 arter findes fra Nova Scotia mod syd gennem det østlige Nordamerika til det nordøstlige Mexico.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk noton (‘ryg’) og ophthalmos (‘øje’), hvilket sigter til øje-prikkerne på kroppen af unge dyr af arten Notophthalmus viridescens (nedenfor).

 

Notophthalmus viridescens
Denne art, opdelt i 4 underarter, er udbredt fra de Store Søer mod øst til Nova Scotia, mod syd til det østlige Texas og Florida. Den lever i damme og vandløb og kan undertiden træffes i nærliggende fugtige skove.

Den kan opnå en længde af 14 cm, og nogle individer har nået den imponerende alder af 15 år. Voksne dyr er grønlige, undertiden brunlige eller gullige, mens ungdyr er stærkt orange. Både voksne og ungdyr har prikker på kroppen. Denne art producerer en nervegift ved navn tetrodotoxin, som gør den uspiselig for fisk og krebs.

Artsnavnet er latin og betyder ‘grønlig’, hvilket sigter til de fleste voksne dyrs farve.

 

 

Nominatformen viridescens er udbredt fra det sydøstlige Canada mod syd til Alabama og Georgia. Dette ungdyr blev observeret i Pawtuckaway State Park, New Hampshire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet april 2024)