Antiloper

 

 

Hannen af hjorteantilope (Antilope cervicapra) er et prægtigt dyr, kulsort med hvide tegninger i ansigtet, på benene og på bugen, samt to lange, lige proptrækkerhorn. – Tal Chapar Wildlife Sanctuary, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hannerne af stor kudu (Strepsiceros strepsiceros) har imponerende snoede horn. Dette billede viser en han af underarten zambeziensis, med gulnæbbede oksehakkere (Buphagus africanus), der søger efter hudparasitter, Hwange Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han af Kirk’s dik-dik (Madoqua kirkii, underarten cavendishi) markerer sit territorium ved hjælp af et sekret fra en øje-kirtel, Arusha Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgai-hanner (Boselaphus tragocamelus) drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Impala-hanner (Aepyceros melampus), Tarangire Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Antiloper, som omfatter omkring 30 slægter med ca. 90 arter, er ikke en homogen eller veldefineret gruppe. Ordet anvendes til at beskrive alle medlemmer af familien Bovidae, med undtagelse af kvæg, geder, får og gedeantiloper. Langt størsteparten af antiloperne lever i Afrika, omkring et dusin i Asien.

På dansk kaldes medlemmer af denne familie for skedehornede, som er karakteriseret ved, at deres horn, der består af ben, er omgivet af en skede af hornstof.

De senere års genetiske forskning har medført, at familien er blevet omgrupperet adskillige gange.

Navnet antilope stammer fra et urgammelt græsk ord, antholops, som ifølge Eustatius af Antioch (ca. 336) var navnet på et fantastisk dyr, der “hjemsøgte bredderne af Eufrat, meget vild, svær at fange og med lange, savagtige horn, der var i stand til at fælde træer.”

En teori går ud på, at navnet kan være afledt af græsk anthos (‘blomst’) og ops (‘øje’), således ’blomster-øjet’, hvilket måske sigter til de smukke øjne eller lange øjenvipper hos dette dyr.

På denne side er også gaffelbukken (Antilocapra americana) omtalt, da et af dens amerikanske navne er American antelope, hvilket er noget misvisende, da den ikke er en ægte antilope, men danner en separat familie, Antilocapridae.

 

 

Underfamilien Bovinae
Denne underfamilie omfatter 3 tribus, Bovini (kvæg og bøfler), Boselaphini (nedenfor), samt Tragelaphini (nedenfor).

 

Tribus Boselaphini
En lille tribus med kun to arter, som er begrænset til Indien og det sydlige Nepal. De er begge omtalt nedenfor.

 

Slægten Boselaphus

 

Boselaphus tragocamelus Nilgai
Denne store, kraftige antilope, som er det eneste medlem af slægten, er udbredt i størsteparten af Indien, og der findes også en lille bestand i det sydlige Nepal. Den er særligt almindelig i Rajasthan.

Nilgai betyder ’blå ko’ på hindi, hvilket hentyder til hannens pels, der er skifergrå med et blåligt anstrøg, samt til dens lighed med den hellige ko. Af sidstnævnte årsag beskyttes den af fromme hinduer og har på denne måde undgået at dele skæbne med så mange andre dyrearter i Indien, bl.a. tiger (Panthera tigris), løve (Panthera leo) og hjorteantilope (nedenfor), der alle er truet med udryddelse. Pelsen hos hunner og ungdyr er lysebrun. Begge køn har en hvid hagesmæk.

Denne arts videnskabelige navn er ganske mærkværdigt. Det stammer fra fire græske ord, bous (‘ko’), elaphos (‘hjort’), tragos (‘ged’) og kamelos (‘kamel’). Navnet skyldes den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811), for hvem denne antilope tilsyneladende lignede en blanding af disse fire dyr.

 

 

Nilgai-hannens pels, som er skifergrå med et blåligt anstrøg, samt dens lighed med den hellige ko, har givet anledning til dens navn, der på hindi betyder ’blå ko’. Denne tyr blev fotograferet i Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Køer og ungdyr er lysebrune med hvid hagesmæk. Ørerne har en karakteristisk aftegning i sort og hvidt. – Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier løber gennem sumpet terræn, Keoladeo Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende nilgai-tyr, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne tyr hilser på et ungdyr, Keoladeo Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgaier drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ko og et ungdyr drikker af et vandhul, Sariska Nationalpark. En indisk træskade (Dendrocitta vagabunda) sidder på ryggen af det unge dyr. Påfugle (Pavo cristatus) er også til stede. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Bovinae, tribus Boselaphini, slægten Tetracerus

 

Tetracerus quadricornis Firehornet antilope, chowsingha
Denne lille antilope, som er slægtens eneste medlem, måler kun ca. 60 cm over skulderen og vejer omkring 20 kg. Den er det eneste vilde medlem af familien Bovidae med fire horn, hvoraf det forreste par, midt på issen, er meget mindre end det bageste par. Kun hannen har horn.

Alle artens navne hentyder til de fire horn. Slægtsnavnet er afledt af græsk tetra (‘fire’) og keras (‘horn’), mens artsnavnet kommer af latin quattuor (‘fire’) og cornu (‘horn’). Hindi-navnet chowsingha er afledt af chaar (‘fire’) og siing (‘horn’).

Der er beskrevet tre underarter, hvoraf quadricornis er udbredt over størsteparten af den indiske halvø, subquadricornutus findes i Sydindien, mens iodes er begrænset til det sydlige Nepal.

 

 

Hun af firehornet antilope drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark, Rajasthan. Bemærk de mange bier omkring dyret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun ved et vandhul, Sariska Nationalpark. Der ses også påfugle (Pavo cristatus), samt en topværling (Melophus lathami). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun ved et vandhul, Sariska Nationalpark. Fuglene er en hvidbrynet viftehale (Rhipidura aureola) og en topværling (Melophus lathami). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun og et ungdyr ved et vandhul, Sariska Nationalpark. T.v. ses en nordlig steppelangur (Semnopithecus entellus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Bovinae, tribus Tragelaphini
Medlemmer af denne tribus kaldes for spiralhornede antiloper. Den omfatter 5 slægter, Ammelaphus, Strepsiceros, Taurotragus og Tragelaphus (alle omtalt nedenfor), samt Nyala med en enkelt art, nyala (N. angasii).

 

Slægten Ammelaphus

 

Ammelaphus imberbis Lille kudu
Førhen var denne art placeret i slægten Tragelaphus (nedenfor), men genetisk forskning har afsløret, at den på et tidligt tidspunkt skilte sig ud fra de øvrige medlemmer af denne slægt, og den er derfor blevet overført til en særskilt slægt.

Den lever i krat og skovsavanne, fra Ethiopien, Somalia og Sydsudan mod syd til det centrale Tanzania. To underarter er anerkendt, den nordlige imberbis og den sydlige australis.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ammos (‘sand’) og elaphos (‘hjort’), således ‘hjorten, der lever i sandede områder’. Slægtsnavnet er latin og betyder ‘skægløs’. Dette dyr har ingen hårdusk på halsen som dens større slægtning stor kudu (nedenfor).

 

 

Hun af lille kudu, underarten imberbis, Awash Nationalpark, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af underarten australis, Buffalo Springs Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Bovinae, tribus Tragelaphini, slægten Strepsiceros

 

Strepsiceros strepsiceros Stor kudu
Dette pragtfulde dyr er vidt udbredt i det østlige og sydlige Afrika. Indtil fornylig blev arten kaldt for Tragelaphus strepsiceros, opdelt i 3 underarter. Nyere genetiske undersøgelser har imidlertid medført, at den er blevet overført til en særskilt slægt, med 4 underarter:

Kap-kudu, underarten strepsiceros, er begrænset til den sydligste del af Sydafrika.

Zambezi stor kudu, underarten zambeziensis, er udbredt fra det sydlige Kenya mod syd gennem det østlige Afrika til det nordlige Sydafrika og derfra videre mod vest til det sydlige Angola og Namibia.

Nordlig stor kudu, underarten chora, forekommer fra Eritrea mod syd til det nordlige Kenya.

Vestlig stor kudu, underarten cottoni, lever i det sydlige Chad og Sudan, samt i den nordlige del af den Centralafrikanske Republik og Sydsudan.

Hanner af stor kudu har imponerende snoede horn, hvorfor de har været meget efterstræbt af trofæjægere.

Slægts- og artsnavn er afledt af oldgræsk strepsis (‘drejer indad’) og keras (‘horn’), hvilket sigter til de spiralformede horn. Ordet kudu stammer fra Xhosa iqhude, som blev til koedoe på Afrikaans og kudu på dansk.

 

 

Han af stor kudu, underarten zambeziensis, Zambezi Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af Zambezi-kudu, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af Zambezi-kudu slukker tørsten i et vandhul, Etosha Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af Zambezi-kudu med rødnæbbede oksehakkere (Buphagus erythrorhynchus), der søger efter hudparasitter, Krüger Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hulemaleri af jægere, som forfølger en han af Zambezi-kudu, Nswatugi Cave, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Bovinae, tribus Tragelaphini, slægten Taurotragus
Denne slægt rummer kun to meget store arter, på dansk kaldt for elsdyrantiloper, på engelsk for eland. Almindelig elsdyrantilope er omtalt nedenfor. Den anden art, kæmpe-elsdyrantilope (T. derbianus), har en pletvis forekomst i det vestlige og centrale Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af græsk tauros (‘tyr’) og tragos (‘gedebuk’), hvilket sigter til dens kvæglignende fremtoning, samt til en hårdusk i øret, der minder om en gedebuks skæg. Det danske navn hentyder til, at disse dyr minder en smule om elgen (Alces alces), også kaldt for elsdyr. Navnet eland er det hollandske ord for elg. Det lader til, at Boerne, som slog sig ned i Sydafrika i 1700-tallet, også mente, at denne antilope lignede en elg.

 

Taurotragus oryx Almindelig elsdyrantilope
Denne art er den næststørste antilopeart i verden, idet en tyr kan måle 1,6 m over skulderen og veje op mod en ton. Kun kæmpe-elsdyrantilope er en smule større.

Almindelig elsdyrantilope er hjemmehørende fra det centrale Kenya, det sydlige Zaire og det nordlige Angola mod syd til Kap-provinsen i Sydafrika. Den lever i skovsavanne og andre typer af græsland og danner til tider flokke på op mod 500 dyr.

Artsnavnet kommer af oldgræsk orygos (‘hakke’), hvilket hentyder til de spidse horn hos adskillige afrikanske antiloper.

 

 

Hjord af elsdyrantilope, Hell’s Gate, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Elsdyrantiloper, Nairobi Nationalpark, Kenya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den diminutive kirke i landsbyen Rondo i det sydlige Tanzania er udsmykket med en række pragtfulde glasmosaik-vinduer, som viser Guds skaberværk, fremstillet af den engelske kunstner og biolog Jonathan Kingdon (født 1935). Pattedyrene er repræsenteret ved en elsdyrantilope og en leopard (Panthera pardus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Bovinae, tribus Tragelaphini, slægten Tragelaphus
En slægt med 4 arter, hvoraf de 3 er omtalt nedenfor. Den fjerde er den sjældne og sky bongo (T. euryceros), der lever i tæt skov.

Slægtsnavnet sigter til et væsen i den græske mytologi, benævnt tragelaph, af græsk tragos (‘gedebuk’) og elaphos (‘hjort’), eller hircocervus, af latin hircus (‘gedebuk’) og cervus (‘hjort’) – en kimære med hoved som en ged og krop som en hjort.

 

Tragelaphus buxtoni Gedemsa
Denne store art er endemisk for Ethiopien, hvor den lever i bjergskove i en højde af omkring 3000 m i det centrale højland, øst for Rift Valley. Over halvdelen af bestanden er begrænset til et område på ca. 200 km2 i Bale Mountains Nationalpark.

Hannen måler op til 135 cm over skulderen og kan veje op mod 300 kg. Hunnen er noget mindre og kan veje op mod 200 kg. Hannens pels er mørkegrå med hvide pletter på struben og halsen, samt sorte og hvide aftegninger i ansigtet. Hunnerne er gråbrune.

Denne art var den sidste større antilope, som blev opdaget i Afrika, idet den blev beskrevet så sent som i 1910. Major Ivor Buxton, som havde været på jagt i Ethiopien, bragte et eksemplar med tilbage til England i 1908, hvor den blev beskrevet af naturhistorikeren Richard Lydekker (1849-1915), som gav den artsnavnet buxtoni til ære for majoren.

Gedemsa’en er stærkt truet på grund af konkurrence fra store kvægflokke, der bringes op i bjergene af nybyggere.

 

 

Gedemsa-hannen er et pragtfuldt dyr med store snoede horn. – Bale Mountains Nationalpark, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han og hun, Bale Mountains Nationalpark. Hunnen har ingen horn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun i løb, Bale Mountains Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tragelaphus scriptus Skriftantilope
Skriftantilopen er vidt udbredt næsten overalt i Afrika syd for Sahara, med undtagelse af regnskovsområdet omkring Congo-bækkenet, samt de tørre områder i Somalia, Namibia, Botswana og Sydafrika. Den lever i forskellige skovtyper samt i skovsavanne.

Navnet skriftantilope skyldes, at en del af individerne har hvide, skriftlignende pletter hen langs siden. Pelsens lyse pletter og striber er en tilpasning til, at arten ofte færdes i tæt kratskov, hvor sollyset netop rammer skovbunden som pletter og striber.

Nogle biologer opdeler denne art i mellem 2 og 8 særskilte arter.

 

 

Pelsen hos voksne hanner af skriftantilope kan være næsten sort. – Nakuru-søen, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af skriftantilope søger føde i en tør kratskov, Victoria Falls Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en hun, Victoria Falls Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tragelaphus spekii Sitatunga
De meget lange klove hos denne antilope kan spiles ud – en tilpasning til at kunne løbe i sumpet terræn uden at synke i. Den er en glimrende svømmer, og i farefyldte situationer kan ligge neddykket med kun næseborene oven vande.

Der anerkendes for tiden tre underarter: Nil-sitatunga, underarten spekii, også kaldt østafrikansk sitatunga, lever i området omkring Nilens kilder. Congo-sitatunga, underarten gratus, findes i det vestlige og centrale Afrika. Zambezi-sitatunga, underarten selousi, er udbredt i det sydlige Zaire, Zambia, Angola og det nordlige Botswana.

Den temmelig lange pels er brun med et rødligt skær hos hannen af nominatracen, mens den hos Zambezi-sitatunga er skifergrå. Hunnerne er smukt rødbrune. Begge køn har hvide tegninger i ansigtet og til tider hvidlige lodrette striber på kroppen. Kun hannerne har horn, som er ret korte og kun let snoede.

Artsnavnet blev givet til ære for den engelske officer og opdagelsesrejsende John Hanning Speke (1827-64), som udforskede dele af Østafrika på tre ekspeditioner. Han ledte efter Nilens kilder og var den første europæer, som nåede frem til Victoriasøen.

 

 

Han af Nil-sitatunga, underarten spekii, Saiwa Swamps Nationalpark, vestlige Kenya. På det øverste billede ses også en fiskehejre (Ardea cinerea). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af Zambezi-sitatunga, underarten selousi, Kasanka Nationalpark, nordlige Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Aepycerotinae, slægten Aepyceros

 

Aepyceros melampus Impala
Denne ret store, men slanke og yndefulde antilope udgør det eneste medlem af underfamilien Aepycerotinae. Med sine lyreformede horn, der kan nå en længde af 90 cm, er hannen et prægtigt dyr.

Denne art er udbredt i størstedelen af det østlige og sydlige Afrika. To underarter er anerkendt, nominatracen, som forekommer fra det sydlige Uganda og det centrale Kenya mod syd til den østlige del af Sydafrika og størstedelen af Namibia, samt underarten petersi, kaldt sortmasket impala, som er begrænset til det nordvestlige Namibia og det sydvestlige Angola. Denne underart kan kendes på de sorte tegninger i ansigtet.

Slægtsnavnet kommer af græsk aipus (‘høj’ eller ‘stejl’) samt keras (‘horn’), hvilket sigter til hannens lange horn, mens artsnavnet er fra græsk melas (‘sort’) og pous (‘fod’), hvilket hentyder til de sorte pletter på bagbenene. Navnet impala er en forvanskning af Tswana-ordet phala, som betyder ‘rød antilope’.

 

 

Impala-hjord, oplyst af morgensolen, Tarangire Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Impalaer drikker af et vandhul, Chief’s Island, Okawango-deltaet, Botswana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Impala-hanner er prægtige dyr, som det fremgår af disse billeder fra Samburu Nationalpark, Kenya (øverst) og Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner i kamp, Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han forfølger en hun, snuser til hendes vagina for at undersøge, om hun er i brunst, og parrer sig derpå med hende, Serengeti Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af sortmasket impala, underarten petersi, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette hulemaleri nær Ngomakirira, Zimbabwe, som blev udført af San-folk (’Buskmænd’), forestiller jægere, der forfølger en impala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Nesotraginae, slægten Nesotragus
Denne underfamilie rummer kun to arter, moskusantilope (nedenfor) og Bates’ dværgantilope (N. batesi). De var tidligere fejlagtigt placeret i tribus Neotragini (dværgantiloper), men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at deres nærmeste slægtning er impala (ovenfor).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk nesos (‘ø’) og tragos (‘gedebuk’), hvilket måske sigter til disse dyrs levested, tætte skove.

 

Nesotragus moschatus Moskusantilope
Denne ganske lille antilope, der også kaldes for suni, måler kun 30-43 cm over skulderen og vejer 4-5 kg. Den lever i tætte krat i et bælte langs Afrikas østkyst, fra det centrale Kenya mod syd til den nordøstlige del af Sydafrika.

Bestanden er blevet meget reduceret på grund af krybskytteri, tab af levesteder, samt prædation fra hunde, specielt i Sydafrika, hvor arten stort set er begrænset til det nordøstlige KwaZulu-Natal. Fire underarter er anerkendt.

Artsnavnet er latin og betyder ’lugter af moskus’.

 

 

Krybskytter har fanget denne moskusantilope illegalt i en snare, Rondo Forest Reserve, sydlige Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Oreotraginae, slægten Oreotragus

 

Oreotragus oreotragus Klippespringer
Førhen var denne lille antilope placeret i tribus Neotragini. Genetisk forskning har imidlertid påvist, at dens nærmeste slægtning er moskusantilopen (ovenfor), men den adskiller sig tilstrækkeligt til at danne sin egen underfamilie.

Dens klove har en gummiagtig belægning, som bevirker, at den står fantastisk godt fast på stejle overflader – en tilpasning til dens habitat, som er klippefyldte områder, helst med spredte buske, hvor den kan søge ly mod fjender, bl.a. ørne.

Arten er vidt udbredt, hovedsagelig i den østlige og sydlige del af Afrika, fra det østlige Sudan og Eritrea mod syd gennem Østafrika til den nordøstlige del af Sydafrika, samt i det vestlige Angola, Namibia og den vestlige del af Sydafrika. Små reliktbestande findes i den Centralafrikanske Republik samt i Nigeria. Arten er blevet observeret op til 4500 meters højde på Mount Kilimanjaro. Omkring 11 underarter er beskrevet.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oros (‘bjerg’) og tragos (‘gedebuk’), således ‘bjergged’.

 

 

Klippespringeren holder til i klippefyldte områder. Disse billeder viser underarten oreotragus, kaldt for Kap-klippespringer, Augrabies Nationalpark, Sydafrika. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han (t.v.) og hun, Augrabies Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende han, Augrabies Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han af Masai-klippespringer, underarten schillingsi, hviler på en fritliggende klippe, en såkaldt kopje, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae
Denne underfamilie består af 3 tribus.

Tribus Antilopini omfatter hjorteantilope (Antilope cervicapra, nedenfor), afrikanske og asiatiske gazeller af slægterne Procapra, Gazella, Eudorcas og Nanger (de 3 sidstnævnte omtalt nedenfor), springbuk (Antidorcas marsupialis, nedenfor), dibatag (Ammodorcas clarkei), samt girafgazelle (Litocranius walleri, nedenfor).

Tribus Saigini rummer kun en enkelt art, den asiatiske saiga (Saiga tatarica).

Tribus Neotragini omfatter beira (Dorcatragus megalotis), slægten Madoqua (nedenfor), der rummer 4 arter, dværgantilope (Neotragus pygmaeus), oribi (nedenfor), samt slægten Raphicerus (nedenfor).

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Antidorcas
Denne tribus omfatter en enkelt art, som lever i det sydlige Afrika.

 

Antidorcas marsupialis Springbuk
Da Boerne (hollandske emigranter) ankom til Sydafrika i 1700-tallet, bemærkede de en antilope-art, der ofte sprang omkring, tilsyneladende af lutter livsglæde, hvorfor de kaldte den for springbok. På engelsk kaldes denne adfærd for pronking, hvor et dyr med buet ryg og på stive ben springer i vejret adskillige gange, somme tider op til en højde af 2 m, mens de rejser en hvid, lomme-lignende hudflap, der strækker sig fra halen op langs rygraden.

Det videnskabelige navn er afledt af græsk anti (‘modsat’) og dorkas (‘gazelle’), hvilket sigter til, at denne art ikke er en ægte gazelle, samt af latin marsupium (‘lomme’), hvilket hentyder til hudflappen på ryggen. En anden forskel fra gazellerne er, at dens horn enten er lige eller med svagt fremadbøjet spids, mens de hos gazellerne normalt bøjer bagud i en bue (se dog Grants gazelle nedenfor).

Springbukken lever i tørre områder i det sydvestlige Afrika, fra den sydligste del af Angola mod syd gennem Namibia og det vestlige Botswana til det vestlige Sydafrika. Arten er Sydafrikas nationaldyr.

 

 

Springbukke i deres typiske habitat, ørken med spredte træer, Kalahari Gemsbok Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Da Boerne ankom til Sydafrika, bemærkede de en antilope-art, der ofte sprang omkring, tilsyneladende af lutter livsglæde. Disse springbukke springer over et vandløb i Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en springbuk, Kalahari Gemsbok Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Springbukkens horn er enten lige eller med svagt fremadbøjet spids. – Kalahari Gemsbok Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han slukker sin tørst i et vandhul i Kalahari Gemsbok Nationalpark, omgivet af talrige savanneskoggerduer (Streptopelia capicola). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Springbuk æder en tsamma-melon (Citrullus lanatus), Kalahari Gemsbok Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne springbuk klør sig i hovedet, Kalahari Gemsbok Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kid af springbuk består næsten kun af tynde ben. – Kalahari Gemsbok Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge savanne-elefant (Loxodonta africana), som var i færd med at slukke sin tørst i et vandløb i Etosha Nationalpark, synes at være utilfreds med tilstedeværelsen af en springbuk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Antilope
Denne tribus omfatter en enkelt art, som forekommer i Indien.

 

Antilope cervicapra Hjorteantilope
Hannen af denne art er et pragtfuldt skue: kulsort med hvide tegninger i ansigtet, på benene og på bugen, og desuden udstyret med to lange, lige horn, der er skruede som proptrækkere. Hornene anvender hannen under drabelige kampe, hvor det gælder om at erobre flest mulige hunner til sit harem. Hunner og unge hanner er lidt mere uanselige, klædt i brunt og hvidt.

Dette prægtige dyr er hjemmehørende på stepper og i halvørkener i Indien og Pakistan, hvor det tidligere var meget almindeligt. Men konkurrence fra stedse voksende hjorde af tamkvæg, geder og får, samt ukontrolleret jagt fra såvel englændere som indere (de kaldte det ‘sportsjagt’ og så seriøse ud) resulterede i, at bestanden efterhånden blev splittet op i en masse uddøende småflokke.

Arten uddøde i Pakistan og de fleste steder i Indien, og kun i delstaterne Rajasthan og Gujarat fandtes fortsat livskraftige flokke, der strejfede om på markerne. I disse stater har Bishnoi’er og andre lokale folkeslag fra gammel tid beskyttet hjorteantiloperne og andre vilde dyr og tillader dem endog at græsse af deres afgrøder. Takket være denne beskyttelse kunne den indiske vildtforvaltning oprette reservater til hjorteantilopen rundt om i Indien og tilføre de uddøende bestande nyt blod fra Rajasthan og Gujarat.

Hjorteantilopen optræder også i den hinduistiske mytologi, hvor den trækker måneguden Chandramas karet.

Artsnavnet er afledt af latin cervus (‘hjort’) og capra (‘hunged’), således ‘hjorte-ged’.

I udkanten af byen Mamallapuram, Tamil Nadu, findes to store klipper, hvori der er udhugget en kæmpemæssig skulptur, ca. 30 m lang og 15 m høj. Hovedtemaet i denne skulptur, der kaldes Ganges stiger ned til Jorden, er en begivenhed i det hinduistiske epos Mahabharatha. Bhagiratha var en stor konge, som gjorde bod gennem tusind år for at opnå frigørelsen af hans 60.000 grandonkler fra helgenen Kapilas forbandelse, hvilket til slut medførte, at gudinden Ganga steg ned til Jorden i form af floden Ganges. Mange andre emner er dog også afbildet i skulpturen, deriblandt elefanter, katte og hjorteantilope.

Mine genvordigheder med at opnå tilladelse til at fotografere hjorteantiloper i Tal Chapar Wildlife Sanctuary er beskrevet på siden Rejse-episoderIndien 1979: På kamerajagt efter hjorteantiloper.

 

 

Voksen han af hjorteantilope, Gudi, nær Osiyan, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Yngre hanner med brunlige partier, Gudi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner og yngre hanner, Gudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen han, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En voksen han viser en truende positur mod en anden han, som løber bort, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

To yngre hanner, Tal Chapar Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hjorteantiloper, Velavadar Nationalpark, Gujarat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hjorteantiloper ved vandhul, Velavadar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne detalje af skulpturen ’Ganges stiger ned til Jorden’ (se teksten ovenfor) gengiver hjorteantiloper. – Mamallapuram, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Eudorcas
Medlemmer af denne slægt, som ofte kaldes for ringhornede gazeller, var førhen placeret i slægten Gazella, underslægten Eudorcas, som siden er blevet ophøjet til en særskilt slægt med 4 eller 5 arter, af hvilke den nordafrikanske rød gazelle (E. rufina) er uddød. Status for Mongalla-gazellen (E. albonotata), der findes i Sydsudan, er omstridt. Nogle regner den for en særskilt art, nogle hævder, at den er en underart af Thomsons gazelle (nedenfor), mens andre betragter den som en underart af rødpandet gazelle (E. rufifrons).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk eu (‘god’) og dorcas (‘gazelle’).

 

Eudorcas thomsonii Thomsons gazelle
Denne lille art er sandsynligvis den almindeligste gazelle med en bestand på omkring en halv million. Den er udbredt fra det centrale Kenya mod syd til det centrale Tanzania. To underarter er beskrevet, thomsonii, der er udbredt øst for Rift Valley, samt nasalis, der lever vest for Rift Valley.

Skønt den er blandt klodens hurtigste pattedyr, der over kortere strækninger kan løbe med en hastighed af op mod 90 km/t, er den et foretrukket byttedyr for hyænehunden (Lycaon pictus). En sådan jagt er beskrevet på siden Dyreliv: Hyænehunde – savannens nomader.

Thomsons gazelle blev beskrevet af den tyskfødte britiske naturhistoriker Albert Günther (1830-1914), som navngav den Gazella thomsoni til ære for den skotske geolog Joseph Thomson (1858-95) – en fremragende opdagelsesrejsende, som aldrig forårsagede, at nogen indfødt blev dræbt, og aldrig mistede nogen af sine folk på grund af konfrontationer. Hans motto var: “Den, som vandrer blidt, vandrer sikkert; den, som vandrer sikkert, vandrer langt.”

 

 

Thomsons gazelle er et smukt dyr i brunt og hvidt, med en iøjnefaldende sort stribe langs flankerne. Disse billeder viser en han af underarten nasalis, kaldt Serengeti Thomsons gazelle, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han i Ngorongoro-krateret ligger og tygger drøv. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner i kamp, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Over kortere strækninger kan Thomsons gazelle løbe med en hastighed af op mod 90 km/t. – Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Gazella
Denne slægt blev oprettet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), som navngav den efter det arabiske ord for gazelle, gazal. Disse dyr er udbredt i den nordlige halvdel af Afrika, Arabien, Mellemøsten, Centralasien samt den Indiske Halvø. Slægten omfatter 10 arter, hvoraf 3 er uddøde.

Tidligere rummede slægten flere arter, men 4 eller 5 er blevet overført til slægten Eudorcas (ovenfor), 3 til Nanger (nedenfor).

 

 

Min Elskede er lig en Gazelle eller en ung Hjort;
se, han staar bag vor Væg,
han ser ind igjennem Vinduerne,
kigger igjennem Vindues-Gitteret.

 

Indtil Dagens Luftning kommer,
og Skyggerne fly,
vend om, min Elskede, og bliv lig en Gazelle
eller en ung Hjort paa Bjergene,
der adskiller os!

 

Salomons Højsang, kap. 2, vers 9 og 17.

 

 

 

Gazella bennettii Chinkara, indisk gazelle
Denne lille art er udbredt fra det centrale og østlige Iran og det sydlige Afghanistan mod øst gennem det sydlige Pakistan til det sydlig-centrale Indien. Dens levesteder er ørkener, golde bjergområder og tør kratskov. I Pakistan er den fundet op til højder af omkring 1500 m.

Seks underarter er beskrevet, hvoraf flere betragtes som selvstændige arter af nogle autoriteter. Deccan-chinkara, underarten bennettii, forekommer fra Ganges-sletten mod syd til Andhra Pradesh. Gujarat-chinkara, underarten christii, er udbredt fra det sydlige Pakistan til Rajasthan og Gujarat. Salt Range-gazelle, underarten salinarum, lever i det østlige Pakistan og det nordvestlige Indien, Kennion- eller Baluchistan-gazelle, underarten fuscifrons, er udbredt i det østlige Iran, det sydlige Afghanistan, det sydlige Pakistan, samt Rajasthan, Jebeer-gazellen, underarten shikari, findes i det nordøstlige Iran, og Bushehr-gazelle, underarten karamii, er begrænset til et område omkring Bushehr, nordøstlige Iran.

Bestandene af denne gazelle er blevet drastisk reduceret på grund af jagt. De iranske og pakistanske bestande er spredte og fragmenterede, og den er muligvis uddød i Afghanistan. Artens absolutte kærneområde er Indien med omkring 100.000 individer, hvoraf ca. 80.000 lever i Thar-ørkenen i Rajasthan og Gujarat.

Artsnavnet refererer muligvis til den engelske læge og naturhistoriker George Bennett (1804-93), som rejste vidt og bredt mellem 1828 og 1835. Senere emigrerede han til Australien, hvor han besad et antal poster, bl.a. som præsident for the Royal Zoological Society i New South Wales.

 

 

Gujarat-chinkara’er, underarten christii, i morgenlys, nær Osiyan, Thar-ørkenen, Rajasthan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne detalje af skulpturen ’Ganges stiger ned til Jorden’ (se hjorteantilope ovenfor) gengiver chinkara’er. – Mamallapuram, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gazella dorcas Dorcasgazelle
Dorcasgazellen blev beskrevet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), som navngav den efter det arabiske ord for gazelle, gazal, samt det græske ord for disse dyr, dorkas. Denne art lever i tørre græsklædte områder i ørken og halvørken i det nordlige Afrika, fra Marokko og Mauritanien mod øst til Egypten og Sudan, og langs kysten af Rødehavet mod syd til Somalia. Den findes også i Israel.

For tiden anerkendes seks underarter: dorcas (egyptisk dorcasgazelle), isabella (isabellafarvet dorcasgazelle), massaesyla (marokkansk dorcasgazelle), osiris, inkl. neglecta (Sahara dorcasgazelle), beccarii (eritreansk dorcasgazelle), samt pelzelnii (Pelzelns gazelle eller Somali-dorcasgazelle).

 

 

Dette relief i Hakim-moskeen i den gamle bydel i Cairo, Egypten, viser en egyptisk dorcas-gazelle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Litocranius

 

Litocranius walleri Girafgazelle
Denne slanke og langhalsede antilope, som også kaldes for gerenuk, lever i tørre områder fra det sydøstlige Ethiopien og Somalia mod syd gennem det østlige Kenya til det nordøstlige Tanzania. Kun hannerne, som kan veje op til 52 kg, har lyreformede horn, der kan være op til ca. 45 cm lange.

Girafgazellen blev beskrevet i 1878 af den engelsk-irske naturhistoriker Sir Victor Alexander Brooke (1843-1891). Slægtsnavnet kommer af græsk lithos (‘sten’) samt latin cranium (‘kranium’). Det lader til, at girafgazellen har en hård hovedskal. Artsnavnet blev givet til ære for den engelske naturhistoriker Richard Waller (ca. 1655-1715), mens navnet gerenuk er afledt af et somali-ord, garanuug, som betyder ‘med hals som en giraf’.

To underarter er beskrevet, nordlig girafgazelle eller Sclaters gazelle, underarten sclateri, som findes fra det østlige Ethiopien og Djibouti mod syd til det nordvestlige Somalia, samt sydlig girafgazelle eller Wallers gazelle, underarten walleri, der er udbredt fra det centrale Somalia mod syd til det nordøstlige Tanzania. Sclaters gazelle er opkaldt efter den engelske jurist og zoolog Philip Lutley Sclater (1829-1913).

 

 

Sydlige girafgazeller, underarten walleri, æder akacieblade, Samburu Nationalpark, Kenya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Antilopini, slægten Nanger
I lighed med medlemmer af slægten Eudorcas (ovenfor) var medlemmerne af slægten Nanger, der omfatter 3 afrikanske arter, tidligere placeret i slægten Gazella, men er siden overført til en særskilt slægt.

Slægtsnavnet er et lokalt senegalesisk navn på dama-gazellen (Gazella dama).

 

Nanger granti Grants gazelle
Denne kraftige gazelle er opkaldt efter en skotsk opdagelsesrejsende, oberstløjtnant James Augustus Grant (1827-92), som udforskede dele af Østafrika. Fem underarter er beskrevet, udbredt fra Sydsudan og Ethiopien mod syd gennem Kenya til det nordlige Tanzania.

Hannen har tykke horn, som bøjer bagover og ud til siden, mens hunnen har slanke, normalt lige horn med let fremadbøjede spidser. På dette punkt ligner de hornene hos springbuk (ovenfor).

 

 

Mens de går rundt om hinanden, viser disse hanner af Grants gazelle dominanspositur, så modparten kan vurdere størrelsen af deres krop og horn. På denne måde kan en af dem trække sig tilbage og undgå at kæmpe mod en stærkere modstander. – Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af Grants gazelle har slanke, normalt lige horn med let fremadbøjede spidser. – Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende kid, Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nanger soemmerringii Sömmerrings gazelle
Denne store gazelle er hjemmehørende i det østlige Afrika, fra Eritrea og Sydsudan gennem Ethiopien til Somalia. Den er uddød i Sudan og er også truet i den resterende del af udbredelsesområdet. Tre underarter er anerkendt.

Arten blev beskrevet af den tyske læge og naturhistoriker Philipp Jakob Cretzschmar (1786-1845), som navngav den til ære for en anden tysk læge og naturhistoriker, Samuel Thomas von Sömmerring (1755-1830).

 

 

Han af Sömmerrings gazelle, Awash Nationalpark, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Neotragini, slægten Madoqua
Dik-dik’er er 4 arter af diminutive afrikanske antiloper, der kun måler mellem 30 og 45 cm over skulderen og blot vejer mellem 3 og 7 kg. De har navn efter hunnens alarmkald, et trumpet-agtigt zik-zik. Hannerne markerer territorium ved hjælp af et sekret fra en øje-kirtel (se foto øverst på siden).

Slægtsnavnet er et lokalt amharisk ord, medaqqwa, anvendt for disse små antiloper.

 

Madoqua guentheri Günthers dik-dik
Denne lille antilope lever i tørre områder i det sydlige Ethiopien og Sydsudan, det østlige Uganda, det nordlige Kenya, samt Somalia.

Den blev navngivet til ære for den tyskfødte britiske zoolog Albert Günther (1830-1914), hvis speciale var fisk og krybdyr. Han beskrev over 340 krybdyrarter, og han var også den første til at konkludere, at den newzealandske tuatara ikke er et firben, men det eneste overlevende medlem af en helt ny gruppe krybdyr, som han kaldte Rhynchocephalia.

 

 

Günthers dik-dik, Lake Baringo, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Madoqua kirkii Kirks dik-dik
Fire underarter er udbredt fra den østligste del af Uganda, det nordlige Kenya og det sydlige Somalia mod syd til det sydlige Tanzania, mens en femte, ssp. damarensis, danner en disjunkt bestand i det vestlige Angola og Namibia. Den udgør muligvis en særskilt art.

Den britiske læge, naturhistoriker og guvernør af Zanzibar, Sir John Kirk (1832-1922), indsamlede mange plante- og dyrearter i Østafrika og skrev mange artikler om dem. Mange arter er opkaldt efter ham, bl.a. denne antilope. Han var også den ledende figur i bestræbelsen på at afslutte slaveriet i Zanzibar, assisteret af hans politiske undersåt Ali bin Saleh bin Nasser Al-Shaibani.

 

 

Denne han af Kirks dik-dik, underarten cavendishi, står på en termittue, Lake Bogoria, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre Kirks dik-dik, underarten cavendishi, måske et par med et næsten voksent ungdyr, Arusha Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Neotragini, slægten Ourebia

 

Ourebia ourebi Oribi
Denne lille gulbrune, langhalsede antilope måler maksimalt 65 cm over skulderen og vejer op til 22 kg. Hannen har korte, lige, næsten oprette horn, indtil 18 cm lange, mens hunnen er hornløs. Denne art lever enkeltvis eller i familiegrupper i græsklædte områder eller åben skov, op til højder omkring 2000 m.

Otte underarter er beskrevet, udbredt i Sahel-zonen i det centrale Afrika, fra Senegal mod øst til Ethiopien, og derfra mod syd gennem Østafrika til den nordøstlige del af Sydafrika, samt endvidere i Angola, det sydlige Zaire og Zambia. Den blev beskrevet så tidligt som i 1782 af den tyske zoolog Eberhard von Zimmermann (1743-1815), som er kendt for at have skrevet et af de første zoogeografiske værker, Specimen Zoologiae Geographicae Quadrupedum (1777), der beskriver udbredelsen af pattedyr.

Alle navne på denne art er en forvrængning af orab, Khoikhoi-navnet på dette dyr.

 

 

Oribi-han, underarten hastata, Masai Mara Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han og hun af hastata, Lochinwar Nationalpark, Zambia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Antilopinae, tribus Neotragini, slægten Raphicerus
Denne slægt rummer steinbok (nedenfor), samt to arter af grysbok, som alle forekommer i Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk raphis (‘nål’) og keras (‘horn’), hvilket hentyder til disse dyrs tynde, lige horn.

 

Raphicerus campestris Steinbok
Denne lille antilope har kolossalt store ører med distinkte sorte striber indvendigt. Hannen kendes også nemt på sine korte, lige og spidse horn, der kan blive op til 19 cm lange.

Arten lever i forskellige biotoper, bl.a. savanne og andre former for græsklædte områder, åben skovsavanne og stenede steder. Den er udbredt i to adskilte områder, fra det centrale Kenya mod syd til det sydlige Tanzania, samt fra Namibia mod øst til Zambia, og derfra mod syd til Kap-provinsen i Sydafrika.

Artsnavnet er afledt af latin campus (‘mark’ eller ‘fladt område’), altså ‘den, der lever flade steder’, her nok i betydningen ‘busksteppe’. Navnet steinbok er en forvrængning af det navn, som Boerne gav denne art, på Afrikaans steenbok, som betyder ‘stenbuk’. Det hentyder muligvis til, at nogle individer er næsten murstensrøde.

 

 

Steinbok-han, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun æder af en busk, Etosha Nationalpark, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Reduncinae
Denne underfamilie omfatter 3 slægter, Kobus (nedenfor), Pelea med en enkelt art, P. capreolus, grå rhebok, samt Redunca (nedenfor). De lever i Afrika syd for Sahara.

 

Slægten Kobus
Denne slægt rummer 6 arter af kraftige dyr, som er ret uensartede. Vandbukken har en grålig, grov pels, som er temmelig lang på halsen, mens de øvrige arter er kortpelsede og varierer i farve fra rødlig over brun til næsten sort. Kun hannerne har horn.

Slægtsnavnet kommer muligvis af et Wolof-ord, koba, der anvendes for hesteantilopen (Hippotragus equinus).

 

Kobus ellipsiprymnus Vandbuk
Den grålige vandbuk er udbredt i et stort område syd for Sahara, i Sahel-zonen fra Senegal mod øst til det sydlige Sudan og det vestlige Ethiopien, og derfra mod syd gennem den østlige del af Afrika til det nordøstlige Sydafrika. Der findes også spredte bestande i Angola, Gabon og Republikken Congo.

Mange underarter er blevet beskrevet, opdelt i to hovedgrupper. Medlemmer af gruppen ellipsiprymnus har en ellipseformet hvid tegning på bagdelen, som gav anledning til det latinske artsnavn, af græsk ellipes (‘ellipse’) og prymnos (‘bagdel’).

Den anden gruppe er defassa, hvis medlemmer har en stor hvid plet på bagdelen. Oprindeligt blev sidstnævnte i 1835 beskrevet som en særskilt art af den tyske naturhistoriker Wilhelm Eduard Rüppell (1794-1884), som navngav den Antilope defassa efter dens amhariske navn.

I dag regner de fleste taksonomer dog de to grupper for samme art, da de ofte danner hybrider, hvor deres udbredelsesområde overlapper.

Underarter, som tilhører ellipsiprymnus, er udbredt fra det østlige Kenya og Tanzania mod syd til den nordøstlige del af Sydafrika, mens defassa-underarterne findes i resten af udbredelsesområdet.

 

 

Vandbuk-han af ellipsiprymnus-gruppen, Hwange Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Portræt af en han af defassa-gruppen, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han og hun af defassa-gruppen, Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han af defassa-gruppen græsser foran en stor blandet flok af hvide pelikaner (Pelecanus onocrotalus) og gulnæbbede storke (Mycteria ibis), Lake Nakuru, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kobus kob Kob
Denne antilope minder om impala (ovenfor), men er kraftigere bygget og har sorte afmærkninger på forbenene. Den lever i græsland i den nordlige centrale del af Afrika, fra Senegal mod øst til det sydlige Chad, Sydsudan, Uganda samt den nordøstligste del af Zaire. Tre underarter er beskrevet, leucotis i Sydsudan, thomasi i Uganda og Zaire, samt kob i det resterende område.

 

 

Hanner af Uganda kob, underarten thomasi, Virunga Nationalpark, Zaire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af Uganda-kob hviler i høj græsbevoksning, Queen Elizabeth Nationalpark, Uganda. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungdyr, Queen Elizabeth Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løbende hunner, Queen Elizabeth Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kobus leche Letje
Letje er kraftigt byggede antiloper, der kan måle op til 1 m over skulderen og veje op til 120 kg. Tre underarter er udbredt fra det østlige Angola og det nordøstlige Namibia mod øst gennem det nordlige Botswana til Zambia og det sydøstlige Zaire. Arten er også blevet indført til det nordlige Australien.

Disse antiloper lever i sumpede områder, hvor de æder vandplanter. På deres ben findes et vandskyende middel, som gør, at de kan løbe ret hurtigt i vand og dermed har en bedre chance for at undslippe rovdyr.

Rød letje, underarten leche, er vidt udbredt i vådområder i det nordlige Botswana, nordøstlige Namibia samt det sydvestlige Zambia. Et kerneområde for den er Okavango-deltaet i Botswana.

Kafue Flats letje, underarten kafuensis, findes kun i et lille område på Kafue Flats, en tidvis oversvømmet slette omkring Kafue-floden i det sydvestlige Zambia. På IUCNs rødliste er den karakteriseret som sårbar.

Sort letje, underarten smithemani, er begrænset til Bangweulu-lavningen i det nordlige Zambia. Før i tiden fandtes der flere hundrede tusinde i dette område, men da skydevåben blev mere udbredt efter første verdenskrig, blev der skudt alt for mange. I dag er deres antal sandsynligvis så lavt som ca. 30.000. Kun voksne hanner er sortagtige, mens hunner og ungdyr er forskellige afskygninger af brunt. Efter regntiden, når vandet trækker sig tilbage fra det oversvømmede område omkring Bangweulu-sumpene, spirer frisk græs frem, og et stort antal letje søger til disse områder for at græsse.

En fjerde underart, robertsi, kaldt Roberts’ letje eller Kawambwa-letje, er nu uddød. Den fandtes førhen i den nordøstlige del af Zambia.

Artsnavnet stammer muligvis fra et Sotho-ord, letsa, som betyder ‘antilope’.

Andre antilopearter kaldes også for letje. Nil-letje (Kobus megaceros) er udbredt i sumpe og græsland i Sydsudan og det nordlige Ethiopien, og Upemba-letje (Kobus anselli) er begrænset til Upemba-sumpene i Zaire. Den blev beskrevet så sent som i 2005.

 

 

En flok af rød letje græsser i en sump på Chief’s Island, Okawango-deltaet, Botswana. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rød letje han, Chief’s Island. Palmerne i baggrunden er afrikanske palmyrapalmer (Borassus aethiopum). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rød letje han i fuldt firspring, Chief’s Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kafue Flats letje, Lochinwar Nationalpark, Zambia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende flok af sort letje, Kalasa Mukoso Game Management Area, Zambia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne flok af sort letje krydser en dam, Kalasa Mukoso. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun af sort letje med kid løber over en vej, Kalasa Mukoso. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En kontrolleret afskydning af bestanden af sort letje finder sted i Bangweulu-sumpene. Dette billede viser salg af letje-kød i byen Samfya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kobus vardonii Puku
Denne art har en pletvis udbredelse i græsland i Angola, det nordlige Botswana, Zambia, det østlige Zaire, samt det sydlige Tanzania. To underarter er beskrevet, nominatformen vardonii i den sydlige del af udbredelsesområdet, senganus længere mod nord.

 

 

Puku, underarten senganus, Kasanka Nationalpark, nordlige Zambia. De små høje er termittuer. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Reduncinae, slægten Redunca
En slægt med 3 arter af rørbukke, sydlig (R. arundinum), bjerg- (R. fulvorufula), samt bohor- (nedenfor).

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘bagudbøjet’, afledt af uncus (‘krog’). Dette er mystisk, da hornene hos disse dyr peger fremad.

 

Redunca redunca Bohor-rørbuk
I en del af dens udbredelsesområde lever bohor-rørbuk fortrinsvis i fugtigt græsland og sumpe, men andre steder findes den også i tørre savanner og åben skov. Den er en middelstor antilope, hvor hannerne måler op til 90 cm over skulderen og vejer op til 65 kg. Hunnerne er noget mindre. Kun hannerne har horn, som kan blive op til 35 cm lange.

Denne art er udbredt i Sahel-zonen i det centrale Afrika, fra Senegal mod øst til Ethiopien, og derfra mod syd til det sydlige Tanzania. Arten blev beskrevet i 1767 af den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811). Fem underarter er for tiden anerkendt.

 

 

Denne bohor-rørbuk han, underarten wardi, drikker af et vandløb i Tarangire Nationalpark, Tanzania. En nilgås (Alopochen aegyptiacus) ses i baggrunden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af underarten wardi i morgenlys, Aberdare Nationalpark, Kenya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende hunner af underarten wardi, Lake Nakuru, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Alcelaphinae
Denne underfamilie rummer omkring 6 arter af temmelig store antiloper, bl.a. hirola (Beatragus hunteri), koantilope (Alcelaphus, nedenfor), gnuer (Connochaetes, nedenfor), samt slægten Damaliscus, der omfatter tsessebe, også kaldt for topi, samt bontebok (begge omtalt nedenfor).

 

Slægten Alcelaphus
Slægtsnavnet er afledt af proto-germansk algiz (‘elg’) samt oldgræsk elaphos (‘hjort’), navngivet af den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811).

 

Alcelaphus buselaphus Koantilope
Førhen var denne art vidt udbredt på hele det afrikanske kontinent, hvor den hovedsagelig levede i ret tørre områder, først og fremmest savanner og skovsavanner. Arten er selskabelig og træffes undertiden i flokke på op til 300 individer. Pelsfarven varierer fra lys sandfarvet til rødlig eller chokoladebrun, ikke kun mellem de forskellige underarter, men også inden for den enkelte underart. Begge køn har horn, som kan nå en længde af op til 70 cm, hunnens noget mindre og slankere end hannens. Hornenes form varierer fra lyreformet til næsten lige, og fra næsten parallelle til vidt forgrenede.

Artens engelske navn hartebeest kommer sandsynligvis af Afrikaans hertebeest, som betyder ’hjorteko’. For Boerne, der navngav den, lignede den tilsyneladende en blanding af ko og hjort. Det samme gælder artsnavnet buselaphus, som er afledt af græsk bous (‘ko’) og elaphos (‘hjort’). Artsnavnet skyldes også Pallas, for hvem denne antilope tilsyneladende lignede en blanding af en ko, en elg, og en hjort. Hermed har vi også en forklaring på det danske navn.

Der anerkendes 8 underarter:

Nordlig koantilope, underarten buselaphus, der også blev kaldt bubal, er uddød. Den var tidligere vidt udbredt i det nordlige Afrika, fra Marokko til Egypten, men blev udryddet i 1920’erne.

Vestlig koantilope, underarten major, fandtes førhen i størsteparten af Sahel-zonen i det vestlige Afrika. I dag er den begrænset til nogle få beskyttede områder.

Lelwel-koantilopen, underarten lelwel, var tidligere vidt udbredt i den østlige del af Sahel-zonen, fra det sydlige Chad mod øst til det vestlige Ethiopien og Uganda. Den er gået drastisk tilbage siden 1980’erne og findes nu kun i nogle få beskyttede områder.

Førhen forekom Tora-koantilopen, underarten tora, i det nordvestlige Ethiopien og det vestlige Eritrea. Dens nuværende status er uklar, og den er muligvis uddød.

I dag er Swaynes koantilope, underarten swaynei, begrænset til en ganske lille bestand i den sydlige del af Rift Valley i Ethiopien. Tidligere var den udbredt mod øst til Somalia, hvor den blev udryddet i 1930’erne.

Kongoni, underarten cokii, forekommer i det sydlige Kenya og det nordlige Tanzania. Bestanden er nogenlunde stabil.

Lichtensteins koantilope, underarten lichtensteinii, lever i miombo-skov fra det vestlige og sydlige Tanzania mod syd til Zambia, med spredte flokke i Zimbabwe, Mozambique og den østlige del af Sydafrika.

Rød koantilope, underarten caama, også kaldt Kap-koantilope, var engang udbredt fra det sydlige Angola og det østlige Namibia gennem størstedelen af Botswana til den østlige del af Sydafrika. I dag findes den kun i Namibia samt den centrale og sydvestlige del af Botswana, men er dog i fremgang i disse lande.

Tilbagegangen i de fleste bestande af koantilope skyldes overdreven jagt og krybskytteri til forsyning af det legale såvel som det illegal kødmarked, da dens kød er en højt skattet spise.

 

 

Hjord af kongoni, underarten cokii, foran eroderede klippeformationer, kaldt kopjes, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kongoni-hanner danner symmetri, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kæmpende kongoni-hanner, Ngorongoro-krateret. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kongoni i løb, Hell’s Gate, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kongoni i Ngorongoro-krateret er i færd med at rense pels. Dette eksemplar er så rødligt, at det minder stærkt om Swaynes koantilope, der dog kun lever i Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rød koantilope, underarten caama, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Alcelaphinae, slægten Connochaetes
Medlemmer af denne slægt, som tæller to arter, kaldes for gnu, hvilket var Khoikhoiernes navn på disse antiloper. Slægtsnavnet kommer af oldgræsk konnos (‘skæg’) og khaite (‘flagrende hår’ eller ‘manke’), hvilket sigter til det lange skæg hos disse dyr.

 

Connochaetes gnou Hvidhalet gnu
Denne art, der undertiden kaldes for sort gnu, er endemisk for den sydligste del af Afrika. Vilde bestande blev næsten udryddet i 1800-tallet, da de konkurrerede med kvæghjorde om græsningen, og også på grund af deres værdifulde kød og huder. Arten er nu blevet genindført fra fangenskabsdyr til områder i Lesotho, Swaziland og Sydafrika, og tillige uden for deres oprindelige udbredelsesområde, nemlig i Namibia og Kenya.

 

 

Hvidhalede gnuer, Karoo Nationalpark, Sydafrika. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Connochaetes taurinus Oksegnu, stribet gnu, blå gnu
Denne art er udbredt fra det sydlige Kenya mod syd gennem den østlige del af Afrika til det centrale Zambia, og fra det sydlige Angola og Zambia mod syd til Sydafrika og Mozambique. Artsnavnet betyder ‘tyrelignende’, afledt af græsk tauros (‘tyr’), mens stribet sigter til de lodrette mørke striber på siden, blå til det blålige skær i pelsen.

Fem underarter er anerkendt:

Blå gnu, underarten taurinus, er vidt udbredt i det sydlige Afrika, fra det sydlige Angola og det sydvestlige Zambia mod syd til den centrale del af Sydafrika samt det sydlige Mozambique.

Cooksons gnu, underarten cooksoni, er begrænset til Luangwa-dalen i Zambia.

Sortskægget gnu, underarten johnstoni, forekommer fra det centrale Tanzania mod syd til det nordlige Mozambique. Den er uddød i Malawi.

Østlig hvidskægget gnu, underarten albojubatus, findes i det sydlige Kenya og det nordlige Tanzania, øst for Rift Valley.

Vestlig hvidskægget gnu, underarten mearnsi, er udbredt i det sydlige Kenya og det nordlige Tanzania, vest for Rift Valley, mod vest til Victoria-søen. Denne underart foretager de spektakulære årlige vandringer, hvor 2-3 millioner gnuer vandrer fra Serengeti-sletterne mod nord til det sydlige Kenya, og senere omvendt.

 

 

Blå gnu, nominatformen taurinus, Kalahari Gemsbok Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sortskægget gnu, underarten johnstoni, Mikumi Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En flok af vestlig hvidskægget gnu, underarten mearnsi, vandrer tværs over bunden af Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I modlys ses det hvide skæg hos disse gnuer tydeligt. I baggrunden savannezebraer (Equus quagga ssp. boehmi). – Ndutu, Serengeti Nationalpark (øverst) og Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pelsen hos voksne oksegnuer er grå, mens kalvenes er lysebrun. – Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gnuer fjoller ofte omkring, tilsyneladende af lutter livsglæde, mens de stanger et andet medlem af flokken for sjov, eller hopper omkring på stive ben. – Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Under en dyst knæler disse gnu-hanner ned, mens de fægter med hornene, Ngorongoro Conservation Area. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gnu-kalve dier undertiden, selv om de er halvvoksne, her i Ngorongoro-krateret. Fuglene t.v. er en smedevibe (Vanellus armatus) og en lappestær (Creatophora cinerea). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En blandet flok af hvidskæggede gnuer og savannezebraer krydser en sodasø på bunden af Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidskæggede gnuer drikker af et mudret vandhul, Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Under deres berømte årlige vandring løber myriader af hvidskæggede gnuer ned over brinken ved et mindre vandløb, så støvet rejses i tætte skyer. – Ndutu, Serengeti Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Under deres årlige vandring slukker disse gnuer og savannezebraer deres tørst i Grumeti-floden, Serengeti Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Alcelaphinae, slægten Damaliscus
Disse store antiloper, der omfatter to arter, lever på tørre savanner, i halvørken samt på flodsletter i Afrika syd for Sahara.

Slægtsnavnet er en latinsk diminutivform af det oldgræske ord damalis (‘kvie’).

 

 

Damaliscus lunatus
Denne art, der blandt mange navne kaldes for topi, tsessebe, korrigum eller tiang, har en pletvis udbredelse i Sahel-zonen samt i det østlige og sydlige Afrika. Fem underarter er beskrevet:

Almindelig tsessebe, underarten lunatus, lever fra den sydligste del af Zaire mod syd gennem det østlige Angola og det vestlige Zambia til den nordøstligste del af Namibia, det nordlige og sydøstlige Botswana, Zimbabwe, den nordøstligste del af Sydafrika, samt i det sydvestlige Mozambique.

Serengeti-topi, underarten jimela, har en spredt forekomst i Uganda, det sydlige Kenya, samt Tanzania. Den er almindelig i det nordvestlige Tanzania.

Kyst-topi, underarten topi, er begrænset til et kystnært område i den sydlige del af Somalia samt i det nordlige Kenya.

Tiang, underarten tiang, har en pletvis udbredelse i den østlige halvdel af Sahel-zonen.

Korrigum, underarten korrigum, findes i to vidt adskilte områder i den vestlige del af Sahel-zonen.

Bangweulu-tsessebe, underarten superstes, blev beskrevet så sent som i 2003. Den er begrænset til Bangweulu-sumpene i det nordlige Zambia.

Det er et karakteristisk træk for denne art, at et medlem af flokken ofte står på en termittue i timevis, mens den holder udkig efter fjender.

Artsnavnet kommer af latin luna (‘Månen’), i denne forbindelse halvmåne, hvilket formentlig sigter til hornenes form.

 

 

Denne tsessebe, af nominatracen lunatus, står vagt på en termittue, Chief’s Island, Okawango-deltaet, Botswana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af Serengeti-topi, underarten jimela, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Damaliscus pygargus
Denne art er begrænset til den østlige og sydlige del af Sydafrika. Der anerkendes to underarter, bontebok, ssp. pygargus, og blisbuk, ssp. phillipsi.

Oprindelig var bontebok vidt udbredt i den Vestlige Kap-provins, men blev næsten udryddet af jagt. I 1930’erne var der kun 22 dyr tilbage. Siden da har den været strengt fredet i adskillige reservater, både inden for og uden for dens oprindelige udbredelsesområde. I dag tæller bestanden mellem 1600 og 2000 individer.

Blisbukken var førhen udbredt over et stort område i den østlige del af Sydafrika, men i lighed med bontebok blev den næsten udryddet på grund af ukontrolleret jagt. Siden har den gjort et bemærkelsesværdigt comeback, og bestanden tæller i dag omkring 120.000 dyr.

 

 

En lille bestand af bontebok, underarten pygargus, lever i Table Mountain Nationalpark, hvor dette billede blev taget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun og kalv af bontebok i løb, Table Mountain Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af bontebok, De Hoop Nature Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Hippotraginae
Denne underfamilie rummer en række store afrikanske antiloper, der hovedsagelig er græsædere. Den omfatter hesteantiloper (Hippotragus), oryx’er eller spydantiloper (Oryx), samt den nordafrikanske addax (Addax).

 

Slægten Hippotragus
Denne slægt har tre medlemmer, de vidt udbredte sabelantilope (H. niger) og hesteantilope (H. equinus), samt den uddøde blåbuk (H. leucophaeus), der levede i Sydafrika.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk hippos (‘hest’), hvilket sigter til disse dyrs størrelse, samt tragos (‘ged’) – et navn, som er tilknyttet mange antilopearter.

 

Hippotragus niger Sabelantilope
Denne store antilope lever i skovklædte savanner og er udbredt fra Tanzania og den sydøstligste del af Kenya mod syd til det nordlige Botswana og det nordøstlige Sydafrika, med en særskilt bestand i det centrale Angola. Hunner og ungdyr er mørkebrune eller kastanjefarvede, mens hannerne er meget mørkere, for nogle underarters vedkommende næsten sorte. Begge køn har rillede horn, som bøjer bagover i en bue. De kan være indtil 1 m lange hos hunnerne og indtil 1,6 m hos hannerne.

Der anerkendes fire underarter:

Sydlig sabelantilope, underarten niger, også kaldt for sort sabelantilope, Matsetsi-sabelantilope eller sydzambiansk sabelantilope, forekommer syd for Zambezi-floden, specielt i det nordlige Botswana og Zimbabwe.

Stor sabelantilope, underarten variani, har navn efter hornene, der er større end hos de øvrige underarter. Den er begrænset til nogle få lokaliteter i det centrale Angola og er klassificeret som udryddelsestruet på IUCNs rødliste.

Zambiansk sabelantilope, underarten kirkii, der også kaldes for vest-tanzaniansk sabelantilope, er udbredt nord for Zambezi-floden, i Zambia, Malawi, det sydøstlige Zaire samt det sydvestlige Tanzania. Den er klassificeret som sårbar.

Østlig sabelantilope, underarten roosevelti, også kaldt for Shimba sabelantilope, er den mindste af de fire underarter. Den forekommer i et kystnært bælte fra det sydøstlige Kenya mod syd gennem Tanzania til det nordlige Mozambique.

 

 

Han af sydlig sabelantilope, underarten niger, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Underfamilien Hippotraginae, slægten Oryx
Oryx’er, også kaldt spydbukke, er 4 arter af store antiloper, af hvilke de 3 er hjemmehørende i golde egne af Afrika, mens den fjerde, arabisk oryx (O. leucoryx), er begrænset til den Arabiske Halvø. Arabisk oryx og den nordafrikanske sabeloryx (O. dammah) er begge uddøde i vild tilstand, men blev frelst fra at uddø totalt gennem opformering i fangenskab. Arabisk oryx er siden blevet genudsat i Oman og andre steder, mens en halvvild bestand af sabeloryx findes i Tunesien.

Slægtsnavnet kommer af græsk orygos (‘hakke’), hvilket – i lighed med det danske navn spydbukke – hentyder de spidse horn hos disse antiloper.

 

Oryx beisa Beisa-oryx
Denne art, der også kaldes for østafrikansk oryx, lever på savanner og i halvørken fra det østlige Ethiopien og det sydlige Sydsudan mod syd til det nordlige Tanzania, men er sandsynligvis uddød i Eritrea og Sudan. To underarter er anerkendt, beisa-oryx, underarten beisa, som er udbredt nord for Tana-floden i Kenya, samt frynseøret oryx, underarten callotis, der forekommer syd for Tana-floden.

Artsnavnet er det amhariske navn på denne antilope.

 

 

Beisa-oryx, underarten beisa, Meru Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Beisa-oryx, Samburu Nationalpark, Kenya. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oryx gazella Gemsbok
Denne art, også kaldt for sydlig oryx, ligner meget beisa-oryx, men har helt sort hale, en sort plet ved basis af halen, samt flere sorte markeringer på benene og den nedre del af flankerne. Denne art lever i ørkener og halvørkener i det sydlige Afrika, i Namibia, Botswana, den vestligste del af Zimbabwe, samt i den nordvestlige del af Sydafrika.

Navnet gemsbok (’gemse-buk’) blev hæftet på denne art af Boerne, fra det hollandske navn på gemsen (Rupicapra rupicapra), hvilket sigter til den ret ens ansigtstegning hos disse to arter.

 

 

To gemsbokke passerer forbi røde klitter, Sossusvlei, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende gemsbok, Kalahari Gemsbok Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Efter at have drukket af et vandhul i Kalahari Nationalpark blæser denne gemsbok vand ud gennem næseborene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han forsøger at bestige en hun, som drikker af et vandhul, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hulemaleri, som viser jægere, der forfølger gemsbokke, Brandberg, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Familien Antilocapridae, slægten Antilocapra

 

Antilocapra americana Gaffelbuk
På amerikansk kaldes gaffelbukken bl.a. for American antelope, hvilket er noget misvisende, da den ikke er en ægte antilope, men danner en særskilt familie, Antilocapridae – et navn, som er sammensat af de græske ord for antilope og ged. Det danske navn hentyder til de korte, lige horn, der er tvedelt som en fork.

Ved europæernes ankomst til Amerika var gaffelbukken utroligt talrig i den vestlige del af kontinentet. Den blev dog jaget alt for intensivt og var nær udryddelse omkring 1900. Efter fredningstiltag er den atter blevet almindelig mange steder. I dag findes større eller mindre bestande spredt rundt i den vestlige halvdel af Nordamerika, fra den sydligste del af Canada mod syd til det nordlige Mexico.

 

 

Gaffelbukken er et dyr, der hører hjemme på prærier og i halvørken, her fotograferet i omegnen af Cody, Wyoming. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne gaffelbuk i Yellowstone Nationalpark, Wyoming, er blevet gennemblødt af en byge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2020)

 

(Senest opdateret juli 2023)