Galleregn

 

 

I hver af de flotte rosengaller, også kaldt bedeguargaller, som vokser på stængler af hunderose, lever mange larver af bedeguargalhvepsen (Diplolepis rosae). – 23. august 1981. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kaj Halberg

 

 

 

(September 1983)

 

 

I september kan man – selv på en knastør dag – opleve, at det ’regner’ i den sydøstlige del af Vesterskov, hvor der vokser en mængde ege. Titusinder af små linseformede genstande, ca. 5 mm i diameter, drysser sagte ned og formelig dækker skovbunden. Det er de såkaldte linsegaller, som sidder på egeblade, frembragt af larver af linsegalhvepsen (Neuroterus quercus-baccarum).

Larverne bliver liggende på skovbunden som pupper i gallerne vinteren over, og tidligt om foråret gnaver de nu voksne galhvepse sig ud gennem gallerne. Det forunderlige er, at der kun klækkes hungalhvepse på denne tid. De lægger nu æg i bladknopper eller hanrakler på egene og dør så kort efter. Larverne, der klækker af disse ubefrugtede æg, producerer galler, der ser helt anderledes ud end linsegallerne, idet de er kugleformede og op mod 8 mm i diameter.

Selv om disse æg er ubefrugtede, producerer de ikke desto mindre både hanner og hunner, der klækker i forsommeren. De parrer sig, og hunnerne lægger æg i egebladenes nerver. Larverne fra disse æg frembringer linsegaller, og ringen er sluttet. Da hunnerne fra de to generationer ser meget forskellige ud, troede man tidligere, at de var to forskellige arter.

Der findes mange andre iøjnefaldende galler på Vorsø. På egebladene ses foruden linsegaller bl.a. røde eller gule galæbler, frembragt af larver af egegalhvepsen (Cynips quercusfolii), samt knapgaller, forårsaget af larver af knapgalle-galhvepsen (Neuroterus numismalis).

På stængler af hunderose ses ofte den smukke rosengalle eller bedeguargalle, som larver af bedeguargalhvepsen (Diplolepis rosae) frembringer. I hver af disse galler lever mange larver.

På pileblade udvikles til tider aflange røde galler, forårsaget af larver af bladhvepsen Pontania proxima.

Af og til støder men på stængler af agertidsel, som er opsvulmede, hvilket skyldes larver af båndfluen Urophora cardui (tidligere kaldt Euribia cardui).

På den store småbladede lind, der blev plantet nær gården i 1985, har jeg ofte fundet masser af galler på bladene, frembragt af larver af linde-galmiden (Eriophyes tiliae).

 

 

Linsegaller på et egeblad, frembragt af larver af linsegalhvepsen (Neuroterus quercus-baccarum). – Vesterskov, 17. august 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Knapgaller på et egeblad, produceret af larver af knapgalle-galhvepsen (Neuroterus numismalis). I baggrunden linsegaller, forårsaget af larver af linsegalhvepsen (N. quercus-baccarum). – Vesterskov, 17. august 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På pileblade – i dette tilfælde grøn pil – udvikles til tider aflange røde galler, frembragt af bladhvepsen Pontania proxima. – 19. august 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stænglerne af agertidsel er til tider opsvulmede, hvilket skyldes larver af båndfluen Urophora cardui. I baggrunden ses gederams og eng-rottehale. 25. juli 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På den store småbladede lind nær gården ses ofte masser af galler på bladene, frembragt af larver af linde-galmiden (Eriophyes tiliae). – 10. oktober 1992. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2017)

 

(Sidst opdateret april 2021)