Omkring Shivas hellige søer

 

 

En frodig urteli i ca. 3500 meters højde i august, midt i monsuntiden, nær Gopte, Langtang Nationalpark. Der ses en gul stenbræk, Saxifraga moorcroftiana, en hvid skærmplante, Selinum wallichianum, samt en pileurt, Bistorta amplexicaulis. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Langtang-bjergene nord for Kathmandu rummer i alt 54 søer, der alle er hellige for hinduer. Hvert år ved fuldmåne i juli eller august foretager tusinder af pilgrimme den anstrengende vandring herop for at tage et rituelt rensende bad i det iskolde vand. Fromme hinduer ønsker at bade i alle 54 søer.

 

Søer skabt af Shiva
Efter legenden er skabelsen af disse søer forbundet med det episke drama Piskningen af Mælkehavet, fra Bhagavata-Purana. Guderne var blevet svage, og asura’erne (dæmonerne) havde overtaget deres magt. Guderne appellerede til den høje gud Vishnu for hjælp, og han foreslog, at de skulle prøve at genvinde deres magt ved at drikke den mirakuløse amrita, det evige livs nektar, som de kunne få fat i ved at piske det kosmiske mælkeocean og derved bringe krukken med amrita op til overfladen. Vishnu rådede dog guderne til at behandle asura’erne diplomatisk ved at foreslå dem, at de sammen skulle piske oceanet. Når krukken med amrita kom til overfladen, ville Vishnu sørge for, at guderne fik fat i den.

For at kunne udføre denne formidable handling rev guderne og asura’erne bjerget Mandara op med rode, placerede det med spidsen nedad i oceanet, og snoede derpå den gigantiske, mange-hovedede naga (slange) Vasuki rundt om bjerget. Ved at trække skiftevis i slangens hoved og hale ville bjerget agere som et kæmpemæssigt piskeris og således bringe krukken med amrita op til overfladen. Under piskningen begyndte bjergets spids imidlertid at bore sig ned i havbunden, så Vishnu antog skikkelse af en gigantisk avatar (inkarnation) ved navn Kurma, halvt mand, halvt havskildpadde. Derpå dykkede han ned til havbunden, hvor han placerede Mandara på sin ryg, hvilket gjorde piskningen mere effektiv.

Til slut lykkedes det at få krukken med amrita op til overfladen, hvorefter et mægtigt slag begyndte mellem guderne og asura’erne for at få tag i den. Det lykkedes asura’erne at gribe den og løbe af med den. Igen appellerede guderne til Vishnu, som antog skikkelse af en ny avatar, Mohini, en smuk gudinde, som forførte asura’erne og fik fat i krukken med amrita, hvorved han forhindrede ondskaben i for evigt at overtage verden, og det gode vandt.

Piskningen var imidlertid yderst pinefuld for Vasuki, som begyndte at spytte store mængder gift ud. Det blev bemærket af den høje gud Shiva, som skyndte sig at sluge giften, før den kunne skade de andre guder. Giften gjorde ham forfærdeligt syg og tørstig, så han drog op i Himalaya for at søge efter vand, som kunne mindske hans lidelser, men fandt intet. Han slyngede derfor sin trisul (trefork) mod klipperne, og straks vældede gigantiske kilder frem og skabte 54 søer. Shiva lagde sig ved bredden af en af søerne og slukkede sin tørst.

Under vandfladen i denne sø, som senere blev kaldt Gosain Kund (Gosain er et andet navn for Shiva), ligger en oval sten, af fromme hinduer betragtet som Shiva, der hviler på kæmpeslangen Vasuki. På denne sten ligger en mindre sten, der betragtes som værende en Shiva-lingam (et fallos-formet symbol på frugtbarhed). Floden, der afvander søen, hedder Trisuli Khola, opkaldt efter Shivas trefork.

Shiva, Vishnu og andre hinduistiske guder er nærmere præsenteret på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Tågen lægger sig over den højalpine sø Gosain Kund – et vigtigt pilgrimsmål for shaivit’er (tilhængere af guden Shiva), som foretager den anstrengende vandring herop for at tage et rituelt rensende bad i det iskolde vand i denne og andre søer i området. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fredning af området
I 1976 blev et område på 1710 km2 omkring disse søer og nordpå til den tibetanske grænse fredet under navnet Langtang Nationalpark. Dette område rummer vidtstrakte skove med bl.a. eg (Quercus), løn (Acer), rhododendron-arter, himalaya-ædelgran (Abies spectabilis), himalaya-skarntydegran (Tsuga dumosa) og tårefyr (Pinus wallichiana). Højdeforholdene i parken varierer kolossalt, fra 792 m o.h. langs Trisuli-floden til det 7245 m høje bjerg Langtang Lirung. Hele fem plantezoner er repræsenteret: subtropisk, nedre tempereret, øvre tempereret, subalpin og alpin.

Parken huser adskillige truede dyrearter, fx sneleopard (Panthera uncia), rød panda (Ailurus fulgens), samt en farvestrålende fasanart, satyrtragopan (Tragopan satyra).

Det meste af området er kun tilgængeligt til fods. En vej er anlagt til byerne Dhunche og Shyabrubesi i parkens vestlige udkant. Herfra er der to dages vandring til Gosain Kund og 3-4 dages vandring op til bunden af Langtang-dalen, nær grænsen til Tibet. Fra Sundarijal i Kathmandu-dalen er der fire dages vandring til Gosain Kund via Tharepati.

I de fleste bosteder langs vandreruterne er anlagt små hoteller, hvor man kan overnatte og spise, men området omkring det 5106 m høje pas Ganja La er dog ubeboet. Camperer man i parken, skal man medbringe udstyr til madlavning, da det er forbudt at anvende træ som brændsel.

En del af plantearterne nævnt nedenfor er nærmere beskrevet på siden Planteliv: Flora i Himalaya.

 

 

Ganga Thapa, en ung pilgrim af Chhetri-kasten, sætter et karminrødt mærke, en tika, i panden, idet han tager farven fra en lille Shiva-helligdom ved Gosain Kund. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Frodige skove
Sundarijal er en lille landsby i den nordøstlige del af Kathmandu-dalen, hvorfra man vandrer i to dage gennem agerland og skov til Langtang Nationalpark, der starter ved Kutumsang i 2450 meters højde. Fra denne landsby fører en sti stejlt op gennem løvskove med ege- og lønne-arter samt Nepals nationalplante, den op til 15 m høje Rhododendron arboreum. Lokalt kaldes denne art for lali guras (’rød rhododendron’). Under blomstringen i marts-april farver dens tætte blomsterklynger stedvis skoven rød eller lyserød.

I større højder afløses løvskoven af nåletræer, bl.a. ædelgran, skarntydegran og tårefyr. I skovene findes hist og her åbne græsgange, kaldt kharka, som har en frodig vegetation, fx forskellige stenbræk-arter, en hvid skærmplante, Selinum wallichianum, en rød troldurt, Pedicularis megalantha, en kartebolle, Dipsacus inermis, samt den multebær-lignende Rubus nepalensis, som har syrlige, velsmagende bær.

Fra Tharepati, som ligger på en bjergkam i 3600 meters højde, er der en fantastisk udsigt mod bjergene i Tibet, domineret af det 8013 m høje Shishapangma. Den videre sti er stenet og vanskelig og fører gennem utallige vandløb i en smuk og intakt skov med bl.a. eg og løn. I skovbunden vokser bl.a. en smuk kurvblomst, Cremanthodium nepalense, en blåblomstret frøstjerne, Thalictrum reniforme, samt adskillige balsaminer.

Dette område huser tre pragtfulde fasanarter. Foruden den allerede omtalte satyrtragopan ses glansfasan (Lophophorus impejanus), lokalt kaldt danfe. Den er Nepals nationalfugl, også kaldt ’fuglen med de ni farver’ på grund af kokkens farvestrålende fjerdragt. Den tredje art er den mindre blodfasan (Ithaginis cruentus) har navn efter kokkens røde dråbeformede pletter på brystet. Billeder af de to sidstnævnte arter kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Himalaya.

 

 

Den høje Rhododendron arboreum er Nepals nationalplante, kaldt lali guras. Om foråret producerer dens blomster en overdådighed af pollen og besøges flittigt af forskellige fuglearter, her en stribet skadedrossel (Grammatoptila striatus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2009-1
Den multebær-lignende Rubus nepalensis har velsmagende, syrlige bær. På billedet ses også blade af en dværgulvefod (Selaginella), og den blå blomst er Cyanotis vaga, som tilhører familien Commelinaceae. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2009-1
Cremanthodium er en slægt i kurvblomstfamilien med smukke gule blomster, der omfatter 13 arter i Himalaya. Dette billede viser Cremanthodium nepalense. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Højalpine søer
Fra en gruppe tehuse ved Ayethang, i 4050 meters højde, fører en sti stejlt op gennem skov af rhododendron og dværgbambus, siden ene-krat, til passet Laurebina La (4609 m). Undervejs passerer man nogle af områdets hellige søer, bl.a. Surya Kund, Ganesh Kund og Bhairab Kund, og snart ankommer man til hotellerne ved Gosain Kund, der ligger i 4400 meters højde.

Dette område huser en interessant flora med alpine arter som Potentilla peduncularis, en blå lærkespore, Corydalis cashmeriana, samt Cyananthus lobatus og Codonopsis thalictrifolia, der begge tilhører klokkefamilien.

Stien fortsætter mod vest forbi endnu to søer, Nag Kund og Saraswati Kund, hvorefter den fører ned langs en kam gennem tætte krat af Rhododendron anthopogon, på nepalesisk kaldt sun pathi. De tørrede blomster af denne dværgbusk anvendes som té, og grenene brændes som røgelse i templer og på husaltre. Nordsiden af kammen er bevokset med smuk gammel skov af himalaya-ædelgran.

Fra lamaklostret Sing Gompa fører to stier ned, den ene mod syd til Dhunche, den anden mod vest til landsbyen Thulo Shyabru, hvorfra stien fortsætter ned til den subtropiske del af Langtang-dalen.

 

 

Cyananthus lobatus, der tilhører klokkefamilien, er ret almindelig i alpine enge mellem 3300 og 4500 meters højde. Denne slægt rummer 9 arter i Himalaya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2002
Blomsterne af dværgbusken Rhododendron anthopogon anvendes i tørret tilstand som té, og bladene brændes som røgelse. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kønne landsbyer
En smuk vandring, der fører op i bunden af Langtang-dalen, kan påbegyndes fra landsbyen Thulo Bharku, som ligger ved vejen mellem Dhunche og Shyabrubesi. Stien fører gennem skov med bl.a. egearter, tårefyr, Rhododendron arboreum samt himalaya-morbær (Morus serrata). Tårefyr leverer udmærket tømmer, hvoraf der tillige kan udvindes terpentin og tjære. Den har meget store kogler, som bliver op til 25 cm lange. Visse steder spiser folk som slik en størknet, sukkerholdig masse på nålene, som er udskilt af bladlus.

I skovbunden findes tætte bevoksninger af dværgbambus, og i lysninger vokser ofte to smukke buske, Pieris formosa og Gaultheria fragrantissima, der begge tilhører lyngfamilien. Blandt urterne ses bl.a. to jordlevende orkidéer, Calanthe tricarinata og C. plantaginea.

Landsbyen Thulo Shyabru ligger smukt langs en bjergkam i 2200 meters højde, omgivet af terrassemarker, hvor man dyrker hvede, boghvede og kartofler. I skoven ned mod floden Langtang Khola er himalaya-kornél (Cornus capitata) iøjnefaldende om foråret med sine gulhvide højblade, der omgiver de tætte blomsterstande af små gulgrønne blomster.

Langs floden vokser frodig løvskov med bl.a. ege-arterne Quercus lanata og Cyclobalanopsis lamellosa. I sommertiden findes her et rigt fugleliv, og et kor af cikader frembringer en øredøvende larm. I træerne fouragerer ofte en abe med hvidlig pels og sort ansigt, den lysarmede langur (Semnopithecus schistaceus), og man kan også være heldig at se den smukke gulstrubede mår (Martes flavigula).

Langurer og mange andre aber er nærmere præsenteret på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Min guide Dawa Tamang viser en kogle af tårefyr, som kan blive op til 25 cm lange. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pieris formosa er meget almindelig i eroderede områder i højder mellem 1500 og 3000 m. Den sætter et væld af duftende blomster i april-maj. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I maj-juni føjer blomsterstandenes gullige højblade hos himalaya-kornél farve til løvskovene mellem 1200 og 3400 meters højde. Frugten er spiselig og anvendes bl.a. til syltetøj. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne lysarmede langur gør sig til gode med blomster og knopper af storblomstret kvalkved (Viburnum grandiflorum). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jordskred og slangemajs
Der er en slående forskel på vegetationen nord og syd for floden. Nordsidens soleksponerede klippevægge er stort set kun bevokset med græs, samt den kaktusagtige Royles vortemælk (Euphorbia royleana). På klipperne kan man være heldig at se serow (Nemorhaedus sumatraensis) springe omkring – en gedeantilope, som er beslægtet med den europæiske gemse (Rupicapra rupicapra). Oven for hotellerne ved Landslide hænger flere steder store boer af vilde bier på de stejle klippevægge.

Som kontrast hertil er sydsiden af floden dækket af frodige løvskove. Jordskred forekommer jævnligt i dette område, og i sådanne skred indvandrer i løbet af få år ofte nepalesisk el (Alnus nepalensis), et typisk pionértræ, som med tiden danner lyse skove langs floden.

Løvskoven afløses i omkring 2500 meters højde af blandskov med bl.a. en eg, Quercus semecarpifolia, som har kristtorn-agtige blade, samt ædelgran, skarntydegran og himalaya-gran (Picea smithiana). Sidstnævnte har sin østligste forekomst i dette område. Skarntydegran kendes nemt på de ganske små kogler, der kun er en smule større end solsorteæg. På gamle mosgroede stammer blomstrer i maj-juni mængder af Pleione hookeriana, en epifytisk orkidé.

I skovbunden vokser adskillige arter af slægten Arisaema, som tilhører arum-familien (Araceae). Blomsterne, der sidder tæt sammen på en kølle, er omgivet af et hylsterblad, og såvel hylsterblad som kølle er hos nogle arter forlænget i en bizar tråd, der til tider kan være op til en meter lang. Hylsterbladet hos flere af arterne, specielt A. nepenthoides, ligner en brilleslange med nakkehuden spredt ud. Omkring køllen dannes en kolbe af røde bær, der modner om efteråret, og denne kolbe minder lidt om en majskolbe. Disse to ting i forening har givet planterne deres nepalesiske folkenavn, sarpa ko makai, som betyder ’slangemajs’. I alt 17 arter af denne slægt findes i Himalaya.

 

 

Nepalesisk el er et typisk pionértræ, som gerne vokser i jordskred og på eroderede skrænter, hvor den med tiden danner lyse skove. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den epifytiske orkidé Pleione hookeriana vokser i mængde på mosgroede træstammer i omkring 3000 meters højde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Arisaema nepenthoides kan minde om en brilleslange med nakkehuden spredt ud. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Køllen hos Arisaema costatum er forlænget i en indtil 1 m lang tråd, som ofte ligger hen ad jorden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Arisaema erubescens har findelte, hjulformede blade. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den forlængede purpurfarvede fløjlsagtige kølle hos Arisaema tortuosum peger opad og kan minde om en gammel mand, der peger med sin stok. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Buddhistisk befolkning
I ca. 3000 meters højde, omkring landsbyen Ghora Tabela (’Hestestaldene’), bliver dalen bredere. Her græsser kvæg og geder, og skoven er mange steder forsvundet til fordel for spredte krat, bestående af stikkende buske, fx berberis, den hvidblomstrede Rosa sericea, de gule ærteblomster Astragalus candolleanus og Caragana sukiensis, samt en gedeblad, Lonicera spinosa.

Blandt buskene vokser urter som den blålig-lyserøde kodriver Primula denticulata, en gullig valmuesøster, Meconopsis dhwoji, den rødblomstrede kinesisk skrueaks (Spiranthes sinensis), samt en prægtig blå ridderspore, Delphinium kamaonense.

I landsbyen Langtang er befolkningen buddhister, hvilket nemt ses af de mange bedeflag på husene samt en chorten, den tibetanske pendant til den buddhistiske stupa – en kuppelformet bygning, der ofte indeholder religiøse relikvier, fx knogler eller aske fra en hellig mand. Der ses tillige lange rækker flade mani-sten med indhuggede buddhistiske mantra’er. Med årene bliver mange af disse mani-sten dækket af farvestrålende laver. Du kan læse mere om chorten’er, mani-sten og andre aspekter af buddhismen under Religion: Buddhisme.

På dalsidens klipper færdes ofte småflokke af himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus), en art vildged med ret korte horn og rødbrun pels. Foran på brystet har hannen en flagrende lysebrun manke.

 

 

Kinesisk skrueaks er en orkidé, som let kendes på de røde blomster. Den har et kolossalt udbredelsesområde, fra det nordlige og centrale Asien gennem Sydøstasien og Indonesien til Australien og New Zealand. I Himalaya er den ret almindelig op til omkring 4500 meters højde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I Himalaya findes ca. 24 ridderspore-arter, hvoraf nogle er vanskelige at skelne fra hinanden. Delphinium kamaonense kendes på, at den har få store, dybblå blomster og glat stængel. Den er almindelig mellem 3000 og 4300 m. På billedet ses også en asters. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den buddhistiske befolkning i Langtang-dalen opstiller lange rækker af mani-sten med indhuggede mantra’er. I løbet af nogle årtier dækkes de af forskellige farvestrålende laver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hannen af himalaya-tahr har en flagrende lysebrun manke på brystet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alpin flora i Langtang-dalen
Oven for Langtang snoer stien sig mellem store klippeblokke og fører over adskillige morænekamme. I gruset på disse kamme vokser spredte buske af bl.a. ene og berberis, tibetansk havtorn (Hippophae tibetana), en dværgmispel, Cotoneaster microphyllus, samt rhododendron-arterne R. lepidotum, R. nivale og R. anthopogon.

Bag en morænekam i ca. 3900 meters højde ligger en mængde hoteller omkring Kyanjin Gompa, et buddhistisk lamakloster. På bjergskråningerne heromkring vokser skove af himalaya-birk (Betula utilis), iblandet den sjældne nepalesiske lærk (Larix himalaica), og i skovbunden findes tætte krat af Rhododendron campanulatum.

I disse skove lever den sjældne alpine moskushjort (Moschus chrysogaster). Dette lille hjortelignende dyr har intet gevir, men hannen har i stedet store hugtænder i overmunden, som anvendes under territoriekampe. Under bugen har han en kirtel, der udskiller moskus, som bruges til at afmærke territoriet og lokke hunner til. Denne moskus anvendes i Indien og Kina som duftstof i fx parfume og er også meget efterspurgt som potensfremmende middel. Arten er mange steder truet af krybskytteri. Billeder af alpin moskushjort findes på siden Dyreliv – Pattedyr: Pattedyr i Himalaya.

I bunden af Langtang-dalen, nær den tibetanske grænse, kan man mellem juni og september opleve en storslået flora i engene langs floden, fx adskillige arter af potentil og stenbræk, en smuk svovlgul kodriver, Primula strumosa, samt en violet ærteblomst, Tibetia himalaica (førhen Gueldenstaedtia himalaica).

Du kan også støde på en tidselagtig plante ved navn Morina polyphylla. Morina-slægten rummer fire arter i Himalaya, alle udstyret med stive hår eller torne som værn mod græssende dyr. Førhen var disse planter placeret i en særskilt familie, Morinaceae, men nylige genetiske undersøgelser har afsløret, at de tilhører gedebladfamilien (Caprifoliaceae). Slægten blev navngivet til ære for den franske læge, botaniker og meteorolog Louis Morin de Saint-Victor (1635-1715).

Langtang-dalen er fast yngleplads for en stor, støjende vadefugl ved navn ibisnæb (Ibidorhyncha struthersii), som kun lever i Centralasiens bjerge. Den placerer sin rede blandt sten i flodlejer eller i gletschernes endemoræner.

 

 

Nepal 1987
Den sjældne nepalesiske lærk vokser kun i et ganske lille område i og omkring Langtang Nationalpark samt i et tilstødende område i Tibet. Den er ret almindelig i den øvre Langtang-dal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rosenrod-slægten rummer ca. 20 arter i Himalaya. Denne uidentificerede art blev fotograferet i den øvre del af Langtang-dalen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Roden hos den stikkende Morina polyphylla lugter ilde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ibisnæb placerer sin rede blandt sten i flodlejer eller i gletschernes endemoræner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kilder
sea.unep-wcmc.org/sites/pa/1056v.htm
Polunin, O. & A. Stainton 1984. Flowers of the Himalaya. Oxford University Press
Stainton, A. 1988. Flowers of the Himalaya. A Supplement. Oxford University Press

 

 

 

Mere om dette område findes på siden Rejse-episoder – Nepal 2009: Over et snedækket pas. Beretningen på denne side blev tidligere bragt i en kortere udgave i tidsskriftet Naturens Verden, årg. 91, 2008, nr. 5, s. 20-28.

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest opdateret oktober 2022)