Dyreunger

 

 

I 1985 besøgte jeg Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre i Sabah, Borneo, hvor forældreløse orangutan-unger (Pongo pygmaeus) blev optrænet til et liv i vild tilstand. De elskede at blive kørt ud i skoven i trillebør. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hoppe og føl af savannezebra (Equus quagga ssp. burchelli), Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne halvvoksne unge af ravn (Corvus corax) blev taget ud af reden for at blive ringmærket, Ringelmoseskov, Rønde, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græssende får og lam (Ovis aries), Hammerknuden, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pattedyr

 

Atelidae Edderkoppeaber, brøleaber og uldaber
En mængde abe-arter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Alouatta palliata Manke-brøleabe
Opdelt i fem underarter er denne art udbredt fra det sydøstlige Mexico mod syd til det nordlige Peru. Den gyldenryggede brøleabe, underarten palliata, findes fra den østligste del af Guatemala mod øst til det østlige Costa Rica eller muligvis den vestligste del af Panama. Denne underart, som er ret mørk med en rødbrun manke, lever hovedsagelig i lavlandet, men træffes undertiden op til 2000 meters højde.

Slægtsnavnet er en forvrængning af arawata, det caribiske navn på Venezuela rød brøleabe (A. seniculus). Artsnavnet er afledt af latin pallium, en stor kappe, som blev båret af græske filosoffer. I dette tilfælde hentyder det til den lange hårdusk på siden af kroppen.

 

 

En lille unge af gyldenrygget manke-brøleabe klynger sig til sin moders hale, Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne lidt større unge viser allerede stor adræthed. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ateles geoffroyi Geoffroys edderkoppeabe
Denne art, der også kaldes sorthåndet eller centralamerikansk edderkoppeabe, omfatter seks underarter, som er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod øst til Panama. De lever fortrinsvis i stedsegrøn regnskov, men kan også træffes i løvfældende skov. Arten er truet på grund af tab af levesteder, som er et alvorligt problem i hele dens udbredelsesområde, og det vurderes, at den er gået tilbage med op mod 50% i løbet af de sidste 50 år. I dag overlever den hovedsagelig i naturreservater.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ateleia (‘ukomplet’ eller ‘uperfekt’), hvilket sigter til den reducerede eller manglende tommelfinger hos disse aber. Artsnavnet blev givet til ære for den franske naturhistoriker Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), som deltog i en ekspedition til Egypten 1798-1801.

 

 

En ung Geoffroys edderkoppeabe af underarten yucatanensis klynger sig til sin moders ryg, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bovidae Skedehornede (kvæg, får, geder, antiloper m.fl.)
En mængde antilope-arter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Antiloper.

 

Antidorcas marsupialis Springbuk
Da Boerne (hollandske emigranter) ankom til Sydafrika i 1700-tallet, bemærkede de en antilope-art, der ofte sprang omkring, tilsyneladende af lutter livsglæde, hvorfor de kaldte den for springbok. På engelsk kaldes denne adfærd for pronking, hvor et dyr med buet ryg og på stive ben springer i vejret adskillige gange, somme tider op til en højde af 2 m, mens de rejser en hvid, lomme-lignende hudflap, der strækker sig fra halen op langs rygraden.

Springbukken lever i tørre områder i det sydvestlige Afrika, fra den sydligste del af Angola mod syd gennem Namibia og det vestlige Botswana til det vestlige Sydafrika. Arten er Sydafrikas nationaldyr.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk anti (‘modsat’) og dorkas (‘gazelle’), hvilket sigter til, at denne art ikke er en ægte gazelle, mens artsnavnet er afledt af latin marsupium (‘lomme’), hvilket hentyder til hudflappen.

Til forskel fra de ægte gazeller er dens horn enten lige eller med svagt fremadbøjet spids, mens de hos gazellerne normalt bøjer bagud i en bue (se dog Nanger granti nedenfor).

 

 

Kid af springbuk, Kalahari Gemsbok Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bos grunniens Yakokse
Yakoksen lever i det centralasiatiske højland, hvor den tidligere strejfede omkring i stort antal. Denne art er tilpasset et liv i denne egns barske klima, idet dens luksuriøse pels kan holde den varm i temperaturer under -30oC.

Yakoksen blev tæmmet af nomadiske folkeslag så tidligt som omkring 5000 f.Kr., og i dag vurderes antallet til omkring 14 mio., heraf langt størsteparten i kinesiske territorier. Bestanden af vilde yakokser tæller måske under 15.000, og selv om arten er fredet af myndighederne, fortsætter illegal jagt på den, hvilket kan føre til dette prægtige dyrs udryddelse.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for okser, afledt af oldgræsk bous (‘okse’). Artsnavnet er latin og betyder ‘gryntende’ – et yderst beskrivende navn, da yakokser grynter uafladeligt.

En nepalesisk legende beretter, hvordan yakoksen fik sin tykke pels. Den er gengivet på siden Dyreliv – Dyrearter i menneskets tjeneste: Vandbøffel.

 

 

Yakokse-hunner, kaldt for nak, med kalve, Khumbu, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bos taurus Tamkvæg
Arkæologiske vidnesbyrd antyder, at det første tamkvæg opstod, da urokser (Bos taurus ssp. primigenius) blev tæmmet i det sydøstlige Tyrkiet og det vestlige Iran omkring 8500 f.Kr., og de ankom til Europa samtidig med landbruget, dvs. omkring 6400 f.Kr. Dette kvæg udvikledes sidenhen til det europæiske tamkvæg.

Tæmningen af den østlige underart af uroksen, namadicus, fandt sted omkring 6000 f.Kr. i Indus-dalen. Disse tamokser udvikledes efterhånden til nutidens zebuokse, også kaldt pukkelokse på grund af dens karakteristiske pukkel. Fra Indus-dalen spredtes denne race til de fleste varmere egne af Asien, bl.a. Kina, Sydøstasien og Indonesien. Omkring 2000 f.Kr. ankom den også til Afrika, og i dag findes den tillige i tropiske egne af Amerika. (Kilde: Ajmone-Marsan et al. 2010)

Artsnavnet er det klassiske latinske ord for tyr, oprindeligt fra proto-indoeuropæisk tawros (‘tyr’).

Mange billeder af tamkvæg findes på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

Ko med en nyfødt kalv, Fanø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skotsk højlandskvæg, forskellige farvetyper, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kalve af Skotsk højlandskvæg, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kalve af Skotsk højlandskvæg, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende Limousine-kalv, Tåstrup, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne diende kalv er en krydsning mellem Rød Dansk Malkerace og Brun Amerikaner, Bramminge, Sønderjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kalv af rødbroget alpekvæg er blevet forsynet med en iøjnefaldende næsering, Rosanintal, nær Thomatal, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende kalv af pukkelokse, landsbyen Khorma, Thar-ørkenen, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Boselaphus tragocamelus Nilgai
Denne store, kraftige antilope, som er det eneste medlem af slægten, er udbredt i størsteparten af Indien, og der findes også en lille bestand i det sydlige Nepal. Den er særligt almindelig i Rajasthan.

Nilgai betyder ’blå ko’ på hindi, hvilket hentyder til hannens pels, der er skifergrå med et blåligt anstrøg, samt til dens lighed med den hellige ko. Af sidstnævnte årsag beskyttes den af fromme hinduer og har på denne måde undgået at dele skæbne med så mange andre dyrearter i Indien, bl.a. tiger (nedenfor), løve (Panthera leo) og hjorteantilope (ovenfor), der alle er truet med udryddelse. Pelsen hos hunner og ungdyr er lysebrun. Begge køn har en hvid hagesmæk.

Denne arts videnskabelige navn er ganske mærkværdigt. Det stammer fra fire græske ord, bous (‘ko’), elaphos (‘hjort’), tragos (‘ged’) og kamelos (‘kamel’). Navnet skyldes den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811), for hvem denne antilope tilsyneladende lignede en blanding af disse fire dyr.

 

 

Ko og kalv af nilgai, Sariska Nationalpark, Rajasthan. Læg mærke til det karakteristiske sort-hvide mønster på ørerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne tyr hilser på et ungdyr, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubalus bubalis Vandbøffel
Forskning antyder, at denne art højst sandsynligt nedstammer fra den vilde vandbøffel (B. arnee). Den blev tæmmet for omkring 5000 år siden, og i dag adskiller den sig så meget fra den vilde art, at de fleste autoriteter betragter den som en særskilt art.

Hovedforskellen mellem de to ligger især i hornenes form, som hos den vilde vandbøffel er massive og breder sig næsten vandret ud til siden, kun krummede i spidsen, mens den tamme bøffel har mindre horn, som er krumme næsten fra basis.

Traditionelt betragtes de vandbøfler, som findes i Yala Nationalpark og andre naturparker i Sri Lanka, som værende vilde bøfler, men de nedstammer sikkert fra forvildede tambøfler, da deres horn er mindre end hos de vilde vandbøfler i Assam.

Slægts- og artsnavn er en latiniseret form af det klassiske oldgræske navn på vandbøflen, boubalos.

Vandbøflen er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

En vandbøffel-ko og hendes kalv er til salg på et marked i Sonpur, Bihar, Indien. Deres skind er gnedet med olie for at gøre dem mere attraktive for eventuelle købere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kalv i Yala Nationalpark er usædvanligt lys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Capra aegagrus ssp. hircus Tamged
Geden er blandt de tidligst tæmmede dyr. Omkring 8000 f.Kr. begyndte indbyggere i Zagros-bjergene i det sydvestlige Iran at tæmme den lokale vildged, bezoargeden (C. aegagrus). Disse stenalderfolk holdt gederne for at få kød og mælk, skindet blev anvendt til klæder, af knoglerne blev fremstillet redskaber, og gødningen blev anvendt som brændsel.

Tamgeden er stadig nært beslægtet med bezoargeden, som benævnes med underartsnavnet aegagrus, mens tamgedens benævnelse er hircus. I lighed med tamfåret (Ovis aries, nedenfor) spredtes tamgeden med tiden over det meste af kloden, og verdensbestanden vurderes til at være omkring en milliard, heraf omtrent halvdelen i Asien.

Det er utroligt, hvad geder er i stand til at fordøje – knastørt græs, tornede kviste, pap, ja, engang i det nordlige Indien så jeg en flok geder styre målbevidst hen imod en bevoksning af den særdeles giftige pigæble (Datura stramonium) og begynde at æde løs af frugterne. Gedemaver kan åbenbart neutralisere giftstofferne.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hungeder. Gedebukke blev kaldt for caper. Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk aigagros (‘vildged’). Underartsnavnet er et andet klassisk latinsk ord for gedebuk.

 

 

Hvilende gedekid, Tamur-dalen, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Capra ibex Alpestenbuk
På et tidspunkt var dette prægtige dyr næsten blevet udryddet på grund af overdreven jagt, og det overlevede kun i få og små bestande i det nordlige Italien. På grund af artens alarmerende tilbagegang, oprettede Victor Emmanuel, senere konge af Italien, i 1856 det kongelige jagtreservat Gran Paradiso, og et korps af vildtbetjente beskyttede dyrene. I 1920 forærede Kong Victor Emmanuel d. 3. de oprindelige 21 km2 til staten, og området blev Italiens første nationalpark i 1922. På trods heraf fortsatte krybskytteriet, og i 1945 var der kun 419 individer tilbage. Siden er bestanden i parken vokset til de nuværende omkring 4000 dyr. Arten er blevet genindført mange steder i Alperne, samt til Bulgarien og Slovenien.

Om sommeren lever alpe-stenbukken i klippefyldt terræn lige under snegrænsen, i højder mellem 1800 og 3300 m, om vinteren i noget lavere højder.

Artsnavnet er det klassiske latinske ord for gemsen (Rupicapra rupicapra). Dets oprindelse er ukendt. Hvorfor det blev hæftet på denne ged er uklart.

 

 

Hun af alpestenbuk med kid, Valnontey, Gran Paradiso Nationalpark, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Connochaetes taurinus Oksegnu, stribet gnu, blå gnu
Medlemmer af slægten Connochaetes kaldes for gnu, hvilket var Khoikhoiernes navn på disse antiloper. Slægtsnavnet kommer af græsk konnos (‘skæg’) og khaite (‘flagrende hår’ eller ‘manke’), hvilket sigter til det lange skæg hos disse dyr.

Det videnskabelige artsnavn betyder ‘tyrelignende’, afledt af græsk tauros (‘tyr’), mens stribet sigter til de lodrette mørke striber på siden, blå til det blålige skær i pelsen.

Denne art er udbredt fra det sydlige Kenya mod syd gennem den østlige del af Afrika til det centrale Zambia, og fra det sydlige Angola og Zambia mod syd til Sydafrika og Mozambique. Fem underarter er anerkendt:

Blå gnu (nominatformen taurinus) er vidt udbredt i det sydlige Afrika, fra det sydlige Angola og det sydvestlige Zambia mod syd til den centrale del af Sydafrika samt det sydlige Mozambique.

Cooksons gnu (cooksoni) er begrænset til Luangwa-dalen i Zambia.

Sortskægget gnu (johnstoni), også kaldt Nyasaland-gnu, forekommer fra det centrale Tanzania mod syd til det nordlige Mozambique. Den er uddød i Malawi (tidligere kaldt Nyasaland).

Østlig hvidskægget gnu (albojubatus) findes i det sydlige Kenya og det nordlige Tanzania, øst for Rift Valley.

Vestlig hvidskægget gnu (mearnsi) er udbredt i det sydlige Kenya og det nordlige Tanzania, vest for Rift Valley, mod vest til Victoria-søen. Denne underart foretager de spektakulære årlige vandringer, hvor 2-3 millioner gnuer vandrer fra Serengeti-sletterne mod nord til det sydlige Kenya, og senere omvendt.

Billederne herunder er alle af hvidskægget gnu, underarten mearnsi.

 

 

Gnu med kalv, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende gnuer, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løbende gnuer med en kalv, Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gnu-kalve dier undertiden, selv om de er halvvoksne, her i Ngorongoro-krateret. Fuglene t.v. er en smedevibe (Vanellus armatus) og en lappestær (Creatophora cinerea). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kobus kob Kob
En kraftigt bygget antilope med sorte afmærkninger på forbenene. Den lever i græsland i den nordlige centrale del af Afrika, fra Senegal mod øst til det sydlige Chad, Sydsudan, Uganda samt den nordøstligste del af Zaire. Tre underarter er beskrevet, leucotis i Sydsudan, thomasi i Uganda og Zaire, samt kob i det resterende område.

Slægts- og artsnavn kommer muligvis af et Wolof-ord, koba, der anvendes for hesteantilopen (Hippotragus equinus).

 

 

Uganda kob, underarten thomasi, hunner og ungdyr, Queen Elizabeth Nationalpark, Uganda. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kobus leche Letje
Letje er kraftigt byggede antiloper, der kan måle op til 1 m over skulderen og veje op til 120 kg. Tre underarter er udbredt fra det østlige Angola og det nordøstlige Namibia mod øst gennem det nordlige Botswana til Zambia og det sydøstlige Zaire. Arten er også blevet indført til det nordlige Australien.

Disse antiloper lever i sumpede områder, hvor de æder vandplanter. På deres ben findes et vandskyende middel, som gør, at de kan løbe ret hurtigt i vand og dermed har en bedre chance for at undslippe rovdyr.

Rød letje, underarten leche, er vidt udbredt i vådområder i det nordlige Botswana, nordøstlige Namibia samt det sydvestlige Zambia. Et kerneområde for den er Okavango-deltaet i Botswana.

Kafue Flats letje, underarten kafuensis, findes kun i et lille område på Kafue Flats, en tidvis oversvømmet slette omkring Kafue-floden i det sydvestlige Zambia. På IUCNs rødliste er den karakteriseret som sårbar.

Sort letje, underarten smithemani, er begrænset til Bangweulu-lavningen i det nordlige Zambia. Før i tiden fandtes der flere hundrede tusinde i dette område, men da skydevåben blev mere udbredt efter første verdenskrig, blev der skudt alt for mange. I dag er deres antal sandsynligvis så lavt som ca. 30.000. Kun voksne hanner er sortagtige, mens hunner og ungdyr er forskellige afskygninger af brunt. Efter regntiden, når vandet trækker sig tilbage fra det oversvømmede område omkring Bangweulu-sumpene, spirer frisk græs frem, og et stort antal letje søger til disse områder for at græsse.

En fjerde underart, robertsi, kaldt Roberts’ letje eller Kawambwa-letje, er nu uddød. Den fandtes førhen i den nordøstlige del af Zambia.

Artsnavnet stammer muligvis fra et Sotho-ord, letsa, som betyder ‘antilope’.

 

 

En hun af sort letje med kid løber over en vej, Kalasa Mukoso Game Management Area, Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Litocranius walleri Girafgazelle
Denne slanke og langhalsede antilope, som også kaldes for gerenuk, lever i tørre områder fra det sydøstlige Ethiopien og Somalia mod syd gennem det østlige Kenya til det nordøstlige Tanzania. Kun hannerne, som kan veje op til 52 kg, har lyreformede horn, der kan være op til ca. 45 cm lange.

Girafgazellen blev beskrevet i 1878 af den engelsk-irske naturhistoriker Sir Victor Alexander Brooke (1843-1891). Slægtsnavnet kommer af græsk lithos (‘sten’) samt latin cranium (‘kranium’). Det lader til, at girafgazellen har en hård hovedskal. Artsnavnet blev givet til ære for den engelske naturhistoriker Richard Waller (ca. 1655-1715), mens navnet gerenuk er afledt af et somali-ord, garanuug, som betyder ‘med hals som en giraf’.

To underarter er beskrevet, nordlig girafgazelle eller Sclaters gazelle, underarten sclateri, som findes fra det østlige Ethiopien og Djibouti mod syd til det nordvestlige Somalia, samt sydlig girafgazelle eller Wallers gazelle, underarten walleri, der er udbredt fra det centrale Somalia mod syd til det nordøstlige Tanzania. Sclaters gazelle er opkaldt efter den engelske jurist og zoolog Philip Lutley Sclater (1829-1913).

 

 

Sydlige girafgazeller, underarten walleri, æder af en busk, Samburu Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nanger granti Grants gazelle
Denne kraftige gazelle er opkaldt efter en skotsk opdagelsesrejsende, oberstløjtnant James Augustus Grant (1827-92), som udforskede dele af Østafrika.

Fem underarter er beskrevet, udbredt fra Sydsudan og Ethiopien mod syd gennem Kenya til det nordlige Tanzania. Hannen har tykke horn, som bøjer bagover og ud til siden, mens hunnen har slanke, normalt lige horn med let fremadbøjede spidser. På dette punkt ligner de hornene hos springbuk (ovenfor).

Slægtsnavnet er et lokalt senegalesisk navn på dama-gazellen (Gazella dama).

 

 

Diende kid af Grants gazelle, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nilgiritragus hylocrius Nilgiri-tahr

 

Så skrøbelig er denne arts eksistens, at jeg fra mit udkigspunkt nær Anaimudi Peak kunne se mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle nulevende Nilgiri-tahr.”

 

Dette citat er fra bogen Stones of Silence: Journeys in the Himalaya (1980), skrevet af den tysk-amerikanske biolog og naturfredningsmand George B. Schaller (født 1933). I 1970’erne anslog han den totale bestand af Nilgiri-tahr til ca. 1500 individer. Siden da har fredningstiltag resulteret i, at bestanden er vokset til omkring 3100. Arten er begrænset til høje bjerge i den sydligste del af Western Ghats i Kerala og Tamil Nadu.

Tidligere var den placeret i slægten Hemitragus sammen med Himalaya-tahr (ovenfor) og arabisk tahr (H. jayakari, i dag benævnt Arabitragus jayakari). Genetisk forskning har imidlertid afsløret, at den er nærmere beslægtet med får af slægten Ovis end med de to andre arter af tahr, og som følge heraf blev den overført til en særskilt slægt.

Den sidste del af slægtsnavnet er afledt af oldgræsk tragos (‘ged’), således ‘geden fra Nilgiri-bjergene’. Artsnavnet kommer ligeledes af oldgræsk, af hyle (‘skov’) samt Krios, en af titanerne, søn af Uranos og Gaia.

 

 

Eravikulam Nationalpark i Kerala, hvor disse billeder blev taget, er et kærneområde for Nilgiri-tahr, idet den huser mellem 800 og 900 dyr – omkring en fjerdedel af verdensbestanden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ovis aries Tamfår
Fåret var et af de første dyr, som blev tæmmet af menneskene, måske så tidligt som 11000-9000 f.Kr., i Mesopotamien. Det diskuteres stadig, hvilken vild fåreart der er stamfader til tamfåret, men i dag mener de fleste autoriteter, at det drejer sig om den asiatiske muflon (Ovis orientalis). Førhen mente de fleste, at den europæiske muflon (O. musimon) var stamfaderen, men i dag hælder man til den teori, at denne art nedstammer fra en meget tidlig form af tamfåret, som blev forvildet.

Tamfåret er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for får, artsnavnet for en vædder.

 

 

Får med lam af racen Oxford Down, Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudois nayaur Bharal, halvfår
I dag anses denne art for at være det eneste medlem af slægten. Gennem mange år var det antaget, at et dyr, som lever i det østlige Tibet og Sichuan-provinsen var en særskilt art, kaldt dværg-bharal eller dværg-halvfår (P. schaeferi). Genetisk forskning har imidlertid vist, at det blot er en dværgform af den almindelige bharal.

Den voksne vædder er et prægtigt dyr, som vejer op til 75 kg, med tykke, svungne horn, der kan nå en længde af 80 cm. Pelsen er grå med et blåligt skær, hvilket har givet anledning til et af artens engelske navne, blue sheep (‘blåt får’), og endvidere med sorte markeringer på brystet, flankerne og benene. Hunner og yngre hanner er mere ensfarvede grålige. Hunnernes horn er små, op til 20 cm lange.

Denne art er vidt udbredt i Centralasien, fra Ladakh, den nordlige del af Himalaya, samt Yunnan-provinsen mod nord gennem Tibet til Gansu, Ningxia og Indre Mongoliet. Helan-bjergene i Ningxia har den tætteste koncentration af bharal i verden med en population på omkring 30.000. Den er også ret almindelig i visse dele af Himalaya, bl.a. Ladakh og Dolpo, samt grænseegnene mellem Nepal og Sikkim.

Bharal er hindi-navnet på dette dyr, mens det nepalesiske navn naur har givet anledning til artsnavnet. Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudes (‘falsk’) og ois (‘får’), hvilket sigter til, at dyret er fårelignende, men også har træk fra gederne. Dette har også givet anledning til det danske navn halvfår.

Bharal’en var hovedemnet for en ekspedition til Dolpo-området i Nepal i 1973, ledet af den tysk-amerikanske zoolog George Schaller (født 1933). Han var ledsaget af den kendte amerikanske forfatter og naturforkæmper Peter Matthiessen (1927-2014). Deres personlige indtryk fra turen er veldokumenteret i Schallers bog Stones of Silence: Journeys in the Himalaya (1980) og Matthiessen’s The Snow Leopard (1978).

 

 

Bharal’er, hun og kid, Ramtang, Øvre Ghunsa-dal, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Redunca bohor Bohor-rørbuk
I en del af dens udbredelsesområde lever denne art fortrinsvis i fugtigt græsland og sumpe, men andre steder findes den også i tørre savanner og åben skov. Den er en middelstor antilope, hvor hannerne måler op til 90 cm over skulderen og vejer op til 65 kg. Hunnerne er noget mindre. Kun hannerne har horn, som kan blive op til 35 cm lange.

Arten er udbredt i Sahel-zonen i det centrale Afrika, fra Senegal mod øst til Ethiopien, og derfra mod syd til det sydlige Tanzania. Den blev beskrevet i 1767 af den preussiske naturhistoriker Peter Simon Pallas (1741-1811). Fem underarter er for tiden anerkendt.

Slægts- og artsnavn er latin og betyder ‘bagudbøjet’, afledt af uncus (‘krog’). Dette er mystisk, da hornene hos disse dyr peger fremad.

 

 

Hun af bohor-rørbuk, underarten wardi, renser pels, t.v. et ungdyr, Tarangire Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tetracerus quadricornis Firehornet antilope, chowsingha
Denne diminutive antilope, som er slægtens eneste medlem, måler kun ca. 60 cm over skulderen og vejer omkring 20 kg. Den er det eneste vilde medlem af familien med fire horn, hvoraf det forreste par, midt på issen, er meget mindre end det bageste par. Kun hannen har horn.

Alle artens navne hentyder til de fire horn. Slægtsnavnet er afledt af græsk tetra (‘fire’) og keras (‘horn’), mens artsnavnet kommer af latin quattuor (‘fire’) og cornu (‘horn’). Hindi-navnet chowsingha er afledt af chaar (‘fire’) og siing (‘horn’).

Der er beskrevet tre underarter, hvoraf quadricornis er udbredt over størsteparten af den indiske halvø, subquadricornutus findes i Sydindien, mens iodes er begrænset til det sydlige Nepal.

 

 

Firehornet antilope, hun og ungdyr, drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark, Rajasthan. T.v. ses en nordlig steppelangur (Semnopithecus entellus, omtalt nedenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Camelidae Kameler
Kameler er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

Camelus dromedarius Dromedar
Dromedaren, også kaldt for enpuklet kamel, er uddød i vild tilstand, men er vidt udbredt som tamdyr, fra Indien gennem Mellemøsten til den Arabiske Halvø, Egypten, Somalia og det nordlige Kenya. Den blev sandsynligvis først tæmmet omkring 3000 f.Kr. i Somalia eller det sydlige Arabien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kamelos (‘kamel’), oprindeligt fra arabisk jamal eller hebraisk gamal. Artsnavnet er latin, afledt af oldgræsk dromos (‘væddeløbsbane’), således ‘væddeløbs-kamel’. Siden Oldtiden har kamel-væddeløb været populære.

 

 

Dromedar med føl, mellem Tozeur og Tamerza, Tunesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dromedar med føl på en kamelopdrætningsfarm, Bikaner, Rajasthan, Indien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Canidae Hundefamilien
Mange medlemmer af denne familie er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Hundefamilien.

 

Canis lupus ssp. familiaris Tamhund
Der hersker vild uenighed om, hvornår ulven (Canis lupus) først blev tæmmet, nogle siger, at det fandt sted for ca. 15.000 år siden, andre hævder, at det skete så langt tilbage som for ca. 35.000 år siden.

Under alle omstændigheder viser de arkologiske vidnesbyrd, at de ulve, som blev tæmmet af jægere og samlere, var den første tæmmede dyreart overhovedet. Denne tæmning fandt sted flere steder samtidigt, sandsynligvis i Vesteuropa, Centralasien og Østasien.

Hundens komplicerede oprindelse er beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hund, artsnavnet for ulv.

 

 

Herreløs tæve dier sine hvalpe, Jodhpur, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende og sovende hvalpe af ruhåret gravhund, 3 uger gamle, Skanderborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gennem leg lærer hundehvalpe mange færdigheder. Disse blev observeret i byen Gyantse, Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ledsaget af sin hundehvalp supplerer denne unge Gurung-pige sin indkomst ved at sælge æbler til turister, som passerer forbi hendes landsby i Marsyangdi-dalen, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Formosa-jagthunden opstod i Taiwan, hvor den ledsagede indfødte malajiske stammefolk på jagt. Nutidens hunde på øen, kaldt Taiwan-hunde eller Takasago-hunde, er resultatet af en opblanding af Formosa-jagthunden og indførte hunderacer. Disse hvalpe af Taiwan-hund er ca. 4 uger gamle. Tævens pelsmønster viser, at den indeholder gener fra Formosa-jagthunden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvalp af Borderterrier, omgivet af nedfaldne blade fra et kirsebærtræ (Prunus avium), Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hundehvalp er gået på opdagelse og snuser omkring på Pamukkale-terrasserne, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pariahund sover med sine hvalpe i en kurv, Bodhgaya, Bihar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvalp af tibetansk mastiff, Phedi, Langtang Nationalpark, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lycaon pictus Hyænehund
Hyænehundens videnskabelige navn kommer af græsk lykos (’ulv’) og latin pictus (’malet’), altså ’den malede ulv’. Arten er dog kun fjernt beslægtet med ulven, men malet er et meget beskrivende navn. Disse hunde er meget variable i farverne, men snuden er altid sort og halespidsen altid hvid. Resten af dyret er forskellige nuancer af brunt, sort, hvidt og gulligt. Nogle individer er næsten helt sorte, andre næsten sandfarvede, og der er ikke to dyr, hvis mønstre er ens.

Hyænehunde lever i flokke af meget varierende størrelse, fra 2 til ca. 25 dyr, men som regel mellem 6 og 10. Det meste af året er de nomader, som gennemstrejfer savanner og skove i søgen efter byttedyr. En floks jagtareal kan strække sig over 4000 km2.

Tæven føder som regel mellem 8 og 16 hvalpe. Hun har kun 12 eller 14 pattevorter, så hvis kuldet er stort, må nogle af hvalpene die på skift. Normalt har de øvrige dyr i flokken ikke vanskeligt ved at skaffe rigeligt med føde til moderen og hvalpene. Under sine studier bemærkede biologen Hugo van Lawick en besynderlig adfærd, idet han iagttog en dominerende hun patte hos en underlegen hun, der havde hvalpe (H. Lawick & J. Goodall 1970. Uskyldige dræbere. Gyldendal). Trangen til at patte er åbenbart stor.

Tidligere var hyænehunden udbredt i hele Afrika syd for Sahara, men den er forsvundet fra størstedelen af sit tidligere udbredelsesområde. Denne tilbagegang skyldes fragmentering af dens levesteder, efterstræbelse fra mennesker, samt en meget smitsom virussygdom, som har hærget blandt flokkene i Østafrika. I 2016 blev den totale bestand anslået til at være omkring 6600 voksne dyr, hvoraf kun ca. 1400 reproducerede sig, i 39 delbestande (IUCN).

Arten er stadig ret almindelig i Botswana og Zimbabwe, så det er muligt, at den herfra vil være i stand til at brede sig nordpå. Forhåbentlig vil disse fascinerende nomader også i fremtiden strejfe rundt på Afrikas savanner.

Mine oplevelser med hyænehunden er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Hyænehunde – savannens nomader.

 

 

Hyænehunde fodrer ca. 4 uger gamle hvalpe ved at gylpe kød op, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vulpes vulpes Rød ræv
Den røde ræv er det videst udbredte af alle hundedyr, idet den findes i hele Eurasien, med undtagelse af tropiske områder, endvidere på den Arabiske Halvø, i Nordafrika og Nildalen, samt i Nordamerika mod syd til nær den mexikanske grænse. Den er blevet indført til Australien, hvor den betragtes som invasiv, idet den er yderst skadelig for den indfødte pattedyr- og fuglefauna.

Røde ræve lever parvis eller i små familiegrupper, hvor unger fra forrige kuld hjælper til med at opfostre det næste kuld. Disse dyr er altædende, idet føden bl.a. omfatter gnavere, kaniner, hjortelam, fugle, krybdyr, hvirvelløse dyr, frugt samt til tider grønt. I områder med ulve, prærieulve, guldsjakaler og store kattearter er den røde ræv meget følsom over for angreb fra disse større rovdyr.

Den røde ræv er blevet efterstræbt af mennesker gennem tusinder af år, i begyndelsen på grund af dens overdådige pels. Da menneskene slog sig ned som bønder og begyndte at holde høns, begyndte rævene hurtigt at dræbe disse høns, og af denne grund blev den jaget som skadedyr. I de senere år har arten bredt sig til byområder, hvor der ikke forekommer jagt. Her trives den, idet den lever af gnavere og spiseligt affald. Mange mennesker fodrer dem også.

Slægts- og artsnavn er det klassiske latinske ord for ræv.

 

 

Rævehvalp, Valnontey, Gran Paradiso Nationalpark, Norditalien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvor mennesker fodrer unge ræve, kan de blive meget tillidsfulde. – Ulvshale, Møn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung ræv, Botanisk Have, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Caviidae Marsvin, kapivar m.fl.

 

Cavia porcellus Marsvin
Denne gnaver opstod i Andesbjergene som en tamform af en vild slægtning, C. tschudii. Den blev opdrættet som fødeemne og spises stadig i visse egne af Andes. Den er nu udbredt i mange egne af verden som kæledyr, og den anvendes i stor stil som forsøgsdyr i laboratorier.

Slægtsnavnet stammer fra det brasilianske Tupi-ord sauja, der blev anvendt for en art af pigrotte, Makalata armata. På old-portugisisk blev det forvrænget til çavia.

Artsnavnet er latin, et diminutiv af porcus (‘svin’), således ‘lille svin’, hvilket sigter til, at dyret i form kan minde om en lille gris. Det danske navn er temmelig sært, da det jo betyder ‘havsvin’. En forklaring går på, at dyret i sin tid blev bragt til Europa med skibe.

 

 

Marsvin som kæledyr, Jylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cercopithecidae Den Gamle Verdens aber
En mængde abe-arter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Chlorocebus pygerythrus Vervet-marekat
Denne art blev førhen betragtet som en underart af grøn marekat, dengang kaldt for Cercopithecus aethiops. I dag betragter de fleste autoriteter de tidligere 6 underarter som selvstændige arter.

Vervet-marekat, som den forstås i dag, er udbredt fra Ethiopien og det sydlige Somalia mod syd gennem Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Moçambique og Botswana til Sydafrika. Den lever mest på savanner og i åbne skove, næsten altid nær floder, men er yderst tilpasningsdygtig og er i stand til at overleve i landbrugsland og til tider i byer. Der er ingen alvorlige trusler mod arten, skønt mange skydes som skadedyr i landbrugsområder. Den jages også som ’bushmeat’ nogle steder.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khloros (‘grøn’) og kepos, en slags langhalet abe. Artsnavnet er afledt af oldgræsk pyge (‘rumpe’) og erythros (‘rød’), hvilket hentyder til, at det bageste af kroppen har et rødligt skær.

 

 

En hun af vervet-marekat med en lille unge, Victoria Falls Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca cyclopis Taiwan-makak
Som navnet siger, er denne art endemisk for Taiwan, hvor den er ganske almindelig. Den findes mest i forskellige typer af primærskov, men forekommer også i sekundær skov, hvorfra den søger ud i landbrugsområder, og endog byer, på jagt efter føde. Den er noget af en plage i nogle områder, men forfølges ikke, dels fordi den er fredet, og dels fordi den buddhistiske befolknings holdning generelt er, at man ikke skal dræbe dyr.

Taiwan-makak findes fra havniveau op til omkring 3600 meters højde, men hovedudbredelsen er mellem 1000 og 1500 m. Der er ikke mærkbare trusler mod arten.

Slægtsnavnet er afledt af ordet makaku, flertalsformen af kaku, som er et vestafrikansk Bantu-navn på en art mangabey. På portugisisk blev makaku til macaco, på fransk macaque, og sidstnævnte navn blev adopteret af englænderne. I 1798 hæftede den franske taksonom Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dette ord af afrikansk oprindelse, i formen Macaca, på en næsten udelukkende asiatisk gruppe af aber, sandsynligvis fordi han kendte berberaben (M. sylvanus, nedenfor) – den eneste af gruppen, som findes uden for Asien, idet den lever i det nordvestlige Afrika samt på Gibraltar-klippen i Sydspanien. (Kilde: itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003458.htm)

Artsnavnet hentyder til kyklopen, en enøjet gigant i den græske mytologi. Hvad den har med denne abe at gøre, er svært at indse.

 

 

Pelsen hos Taiwan-makak er lysegrå med et brunligt anstrøg her og der. Denne hun renser pels på sin unge, Bagua Shan-bjergene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder blade, Tacijili-floden, Taroko-kløften. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca fascicularis Langhalet makak
Blandt makakkerne har denne art, der også kaldes krabbeædende makak, den største udbredelse, idet den findes fra Bangladesh, Myanmar, Laos og Vietnam mod syd til det indonesiske ørige, og derfra østpå til Filippinerne.

Den lever i et bredt udsnit af biotoper, bl.a. mangrove, skove, landbrugsområder, samt bevoksninger omkring templer. Højdemæssigt findes den op til 1800 m i Filippinerne, 1000 m i Indonesien og 700 m i Thailand, men generelt under 300 meters højde i Cambodia og Vietnam. I Filippinerne trues den nogle steder af jagt.

Det er lidt af en gåde, hvorfor Sir Thomas Raffles (1781-1826), som var guvernør af Britisk Java 1811-15 og guvernør af Bencoolen (på Sumatra) 1817-22, gav denne art navnet fascicularis (’med et lille bånd eller stribe’), da den ingen striber har.

Billederne nedenfor er alle fra den såkaldte ‘Monkey Forest’ i Ubud, Bali, Indonesien, et skovklædt område omkring det hinduistiske tempel Wenara Wana, hvor adskillige flokke af langhalet makak holder til.

 

 

Hunner med unger. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge propper sin mund med bananer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unger i leg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Makakker begynder at lære at klatre i en meget ung alder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca mulatta Rhesusabe
Rhesusaben er det nordlige Indiens velkendte brune abe, på hindi kaldt for bandar. Den træffes overalt i landet nord for floderne Tapti i Gujarat og Godavari i Maharashtra. Den totale udbredelse er fra Afghanistan østpå gennem Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh og den nordlige del af Myanmar, Thailand og Laos til Vietnam, og derfra mod nord til det centrale Kina.

Pelsen er overvejende brun, med gullig-orange bagkrop. Halen er ret kort, 20-30 cm. Artens levesteder spænder fra halvørken over forskellige skovtyper til tempelbevoksninger og byer, fra lavlandet op til omkring 2500 meters højde.

Efter en kraftig tilbagegang på grund af skovfældning, samt eksport af aber til medicinske forsøg, er rhesusaben nu i fremgang i Indien, hvor dens antal er estimeret til mindst 500.000. Fremgangen skyldes især, at den har vænnet sig til at leve i byer.

Territoriestørrelsen hos en typisk rhesusabe-flok er målt til op til 16 km2 i bjergskove og 1-3 km2 i andre skove, men midt i storbyen Kolkata studerede man en flok på 62 individer, som trivedes succesfuldt i et område på under 4 ha.

I nogle områder, specielt i Laos og Vietnam, jages arten som fødeemne, og tab af levesteder har også påvirket bestanden i Indokina.

I det hinduistiske helte-epos Ramayana spiller abehæren, ledet af Hanuman, en betydelig rolle, og af denne grund betragtes aber som hellige dyr af fromme hinduer. Flokke af rhesusaber, hueaber (nedenfor) og nordlige steppelangurer (nedenfor) holder ofte til omkring templerne, hvor de æder ris og andet spiseligt, der er bragt som offergaver til guderne.

Eksempler på sådanne templer er Pashupatinath, et hinduistisk tempel ved bredden af Bagmati-floden, Kathmandu, det hinduistiske Manakamana Kali-tempel i det centrale Nepal, den kæmpemæssige Swayambhunath-stupa i Kathmandu – en buddhistisk helligdom, som også rummer hinduistiske templer, samt det buddistiske tempel på toppen af Mount Popa, Myanmar.

I Vesten blev rhesusaben kendt gennem de forsøg, hvormed man påviste rhesus-faktoren, et nedarvet antigen i blodet hos mennesker.

Det latinske artsnavn er af ukendt oprindelse. Det danske navn sigter måske til Kong Rhesus af Trakien, som kæmpede på trojanernes side under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

Rhesus-hunner er kærlige mødre. Disse blev fotograferet ved Swayambhunath Stupa, Kathmandu, Nepal (2 øverste), samt på Mount Popa, Myanmar. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse hunner nyder aftensolen i Sariska Nationalpark, Rajasthan, Indien. En af dem har en ganske lille, diende unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge rider på sin moders ryg, Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge gnaver af skallen af en frugt, Varanasi, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder akacieblade, Mount Popa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca radiata Indisk hueabe
Denne makak er begrænset til den sydlige halvdel af Indien, hvor den syd for floderne Tapti og Godavari erstatter rhesusaben som den almindelige art i slægten. Den er lidt mindre end rhesusaben, og pelsen er gråbrun med lysere bug. Dens hale er meget lang, længere end kroppen. På issen har den en hårhvirvel, som ligner en kalot, og som har givet arten dens navn. Det latinske artsnavn hentyder også til denne hårhvirvel.

Hueaben er meget almindelig, lokalt talrig, og den lever i alle skovtyper, kratland, plantager, landbrugsland og byer, normalt under 2000 meters højde, men kan dog strejfe op til omkring 2600 m. Da den ofte søger føde i afgrøder, er konflikter med mennesker et stigende problem. Den jages lokalt, og mange bliver indfanget til medicinsk forskning, samt til fremvisning af gadegøglere.

Mens tempelaber i det nordlige Indien oftest er rhesusaber, bliver denne rolle overtaget af hueaben i sydindiske templer.

 

 

Hunner af indisk hueabe er kærlige mødre. Denne med en ganske lille unge blev observeret ved Azhiyar Ghat, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre hunner, en af dem med en ganske lille unge, Badami, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun renser pels på en anden abe, sikkert dens unge, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge nyder aftensolen, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca sinica Sri Lanka-hueabe
Denne art, som er brun med rødligt anstrøg, ligner meget indisk hueabe (ovenfor), men hårhvirvlen sidder længere fremme på issen. Den findes kun i Sri Lanka, hvor tre racer er anerkendt, sinica i tørzonen i den østlige og nordlige del af øen, aurifrons i den sydvestlige lavlands-regnskovszone, samt opisthomelas i det centrale regnrige højland.

Den lever i forskellige skovtyper, fra havniveau op til ca. 2100 m. Udbredelsen af alle tre racer er meget fragmenteret, og underarten opisthomelas er begrænset til et område på mindre end 500 km2, hvoraf kun en femtedel i realiteten rummer aber. Hovedtruslen mod arten er tab af levesteder på grund af anlæggelse af plantager og landbrugsland, og mange bliver skudt, da de gør betydelig skade på afgrøder.

Arten er stadig vidt udbredt, men bestanden er måske gået tilbage med over 50% siden 1975.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Kina’. Da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) navngav arten i 1771, må han have været misinformeret om dens oprindelse.

 

 

Tørzone-racen af Sri Lanka-hueabe, sinica, er udbredt i den østlige og nordlige del af øen. Denne unge sidder mellem støtterødder på et bengalsk figentræ (Ficus benghalensis), Sigiriya, østlige Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge nær Polonnaruwa drikker ved at dyppe hånden i en pyt inde i en hul træstamme og derpå slikke hånden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca sylvanus Berberabe
Berberaben er meget karakteristisk, idet den ingen hale har. Den er den eneste overlevende abeart i Afrika nord for Sahara. Førhen var den vidt udbredt i det sydvestlige Europa og det nordvestlige Afrika, mod øst til Libyen, men i dag er den begrænset til små reliktbestande i Marokko og Algeriet. Her lever den fra havniveau til omkring 2600 meters højde, men er mest almindelig over 1000 m. Den foretrækker cederskove, men træffes også i egeskove, kystnært kratland, samt overgræssede klippeskråninger med spredt vegetation.

Fornylig er den marokkanske bestand vurderet til at tælle mellem 6000 og 10.000 individer, mens den i 1975 var på omkring 17.000. I Algeriet var der omkring 1980 en vurderet bestand på ca. 5500, mens det nuværende antal er ukendt. Den totale bestand er måske faldet med over 50% siden 1980, og den forventes at dale yderligere i de kommende år. Alle områder, hvor berberaben findes, er under stigende pres fra menneskelig aktivitet.

Der findes tillige en lille bestand på omkring 300 dyr på Gibraltar-klippen i Sydspanien, som muligvis delvis nedstammer fra den europæiske bestand. Historiske kilder nævner dog, at dyr fra Nordafrika adskillige gange i tidens løb er blevet løsladt på klippen.

I sit arbejde fra omkring 1610, Historia de la Muy Noble y Más Leal Ciudad de Gibraltar (’Den meget ædle og yderst loyale by Gibraltars historie’), skriver Alonso Hernández del Portillo: ”Men lad mig nu tale om andre og nulevende aktører, som på trods af klippens barskhed stadig forefindes på bjerget; der er aber, som kan kaldes de sande ejere, som har været til stede her i umindelige tider, som altid har klynget sig til deres domæne, for det meste i høje og utilgængelige kløfter på bjergets østlige side.” (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Barbary_macaques_in_Gibraltar)

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever i skove’, afledt af silva (‘skov’) samt endelsen anus, der betyder ‘fra’.

 

 

Hun af berberabe med sin unge, Gibraltar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den ene af disse unge berberaber synes at spørge sin ven: ”Har du fundet noget interessant?” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Førhen var det skik blandt besøgende på Gibraltar-klippen at fodre berberaberne, men i dag er denne aktivitet strengt forbudt. Alligevel er aberne meget tamme, som denne unge, der trækker en dreng i øret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Papio anubis Grøn bavian
Denne bavian har fået sit navn på grund af pelsen, der er grå med et olivengrønt skær. Den har den største udbredelse blandt de seks bavian-arter, idet den findes næsten overalt i åben skov og savanne, fra det sydlige Mauritanien og Mali mod øst til Sudan, og derfra mod syd til Zaire og Tanzania. Der er også isolerede bestande i Tibesti- og Air-bjergmassiverne i Sahara.

Arten er meget tilpasningsdygtig og er i stand til at overleve i sekundær skov og opdyrkede områder. Den er lokalt almindelig, på trods af at den nogle steder betragtes som et skadedyr, der skydes, fanges i fælder eller udryddes med gift.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for bavianer. Artsnavnet hentyder til Anubis, den egyptiske balsameringsgud, som havde sjakal-hoved. Navnet sigter til bavianernes hundelignende snude.

 

 

Moderskab hos grøn bavian i Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. En hun, som er lavere på den sociale rangstige inden for flokken, nærmer sig en hun med en lille unge, præsenterer sin bagdel for moderen som et tegn på underkastelse og forsøger derpå at få lov til at holde ungen. Bemærk, at moderens kindposer er fyldt med mad. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge af grøn bavian rider på sin moders ryg, Lake Manyara Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bavian-unger leger i en slyngplante, Gombe Stream Nationalpark, ved bredden af Tanganyika-søen, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus entellus Nordlig steppelangur
Denne art er vidt udbredt i det nordlige, centrale og syd-centrale Indien, fra Rajasthan, Uttar Pradesh og West Bengal mod syd til Telangana samt den nordlige del af Karnataka og Kerala. Der er også en lille bestand i det vestlige Bangladesh, som sandsynligvis nedstammer fra et enkelt par, der blev indført af hinduistiske pilgrimme til bredden af Jalangi-floden.

Nordlig steppelangur er ret almindelig og lever i mange forskellige habitater, fx skove, kratland, haver, bevoksninger omkring templer, samt byer, op til en højde af ca. 1700 m. Den trues lokalt på grund af tab af levesteder og brande, og i Andhra Pradesh og Orissa jages den som fødeemne af nybyggere.

Førhen blev de vestlige og sydlige bestande af denne art betragtet som en særskilt art, sydlig steppelangur (S. dussumieri), men nylige genetiske studier har erklæret denne art for ugyldig.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk semnos (’hellig’) og pithekos (’abe’), hvilket sigter til abernes status som hellige dyr i hinduismen (se Macaca mulatta ovenfor).

Artsnavnet hentyder til en aldrende trojaner, nævnt i det episke digt Æneiden, af den romerske digter Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.), bedre kendt som Vergil. Æneiden gengiver den legendariske historie om Æneas, en trojaner, som efter Trojas fald flygtede til Italien, hvor han blev stamfader til romerne.

 

 

Denne hun af nordlig steppelangur, som hviler på en klippe uden for de hellige Udayagiri-huler nær Bhubaneswar, Odisha, har en ganske lille unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En unge af nordlig steppelangur foretager skin-parring med en anden unge, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Theropithecus gelada Gelada-bavian
Dette markante dyr, som er det eneste medlem af slægten, er begrænset til græsklædte områder langs dybe kløfter i Ethiopiens centrale højland, i højder mellem 1800 og 4400 m.

Arten er stadig vidt udbredt, men blev meget påvirket af de tørkeperioder, som hærgede Ethiopien i 1980’erne. Fra en formodet bestand på måske 800.000 er antallet dalet til omkring 200.000. Artens biotop eroderes til stadighed som resultat af en landbrugsmæssig ekspansion, da flere og flere mennesker etablerer sig i højlandet. Græsningstrykket er højt i nogle områder og tvinger gelada-bavianerne ud i mindre produktive græsarealer.

Slægtsnavnet kommer af græsk thero (’afskyelig’) og pithekos (’abe’), hvilket hentyder til gelada-hannens ret groteske fremtoning. I den græske mytologi var Thero en frygtindgydende najade, som var amme for den lille Ares, der senere blev grækernes gud for mod og krig, men også for orden i samfundet.

Artsnavnet er det amhariske navn på denne abe.

 

 

I Simien-bjergene er gelada-bavianen ret almindelig i visse områder, her ved Gosh Meda. Billedet viser en hun med unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervidae Hjorte
En mængde hjorte-arter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Hjorte.

 

Alces alces Elg, elsdyr
Dette kæmpemæssige dyr, der omfatter omkring 7 underarter, er det eneste medlem af slægten. Det er udbredt i hele taiga-zonen på den nordlige halvkugle, fra Norge mod øst til det østlige Sibirien, samt i Alaska, Canada og det nordlige USA. I Sverige og andre steder har den tilpasset sig et liv i andre skovtyper, og den kan også træffes i åbent land, fx på marker.

Elgenes størrelse varierer meget, bl.a. efter underart og tilstedeværelsen af næringsrig føde. I gennemsnit måler en tyr 2 m over skulderen, en ko 1,4 m. Tyre kan veje op mod en ton, skønt 380-700 kg er mere almindeligt. Køer vejer typisk 200-490 kg. Foruden det kolossalt store gevir kan hannen kendes på sin store doglæp (løsthængende hudlap under hagen).

I Danmark blev elgen udryddet gennem jagt, formodentlig i løbet af Bronzealderen. Siden har der kun været få observationer af vilde elge i landet, idet et dyr fire eller fem gange har taget svømmeturen over Øresund, senest i 2018. Som regel har de dog ikke levet længe. Én blev kørt over af et tog, mens andre måske blev skudt af krybskytter. En undtagelse var en elgko, som levede i Gribskov 1933-51.

I 2015-17 blev et mindre antal svenske elge udsat i Lille Vildmose. Siden har de formeret sig, og i dag er bestanden på mindst 25 dyr.

Slægts- og artsnavn stammer sandsynligvis fra proto-germansk algiz, der blev ændret til alke på oldgræsk, og på oldnordisk til elgur, som blev forkortet til elg på dansk og norsk, älg på svensk.

 

 

I en tæt skov på den svenske ø Öland stødte jeg på denne nyfødte elgkalv, som forsøger at komme på benene. Jeg hørte moderen brase ind i krattet, da jeg nærmede mig, og da jeg var bange for, at hun skulle angribe mig, skyndte jeg mig at snuppe dette billede, hvorefter jeg trak mig tilbage. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Axis axis Axishjort
Denne smukke hjorteart er hjemmehørende på det indiske subkontinent, inklusive Sri Lanka, men findes ikke andre steder. Den er ret almindelig i det meste af udbredelsesområdet, men er dog i tilbagegang en del steder på grund af ødelæggelse af dens levesteder. Arten er indført andre steder, bl.a. Australien, USA og adskillige sydamerikanske lande.

Axishjorten er af mellemstørrelse. Hanner kan veje op mod 100 kg, mens hinderne er meget mindre.

Slægts- og artsnavn er latin og hentyder til et indisk dyr, nævnt af den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.). På hindi hedder arten chital, afledt af sanskrit citrala (‘plettet’).

 

 

Denne hind med kid rejser halen som alarmsignal, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mens jeg sneg mig ind på disse axishjorte i Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu, trådte jeg på en vissen gren. Ved lyden rejste de øjeblikkeligt hovederne og stirrede i retning af mig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vi fandt dette forladte kid af axishjort i græslandet i Corbett Nationalpark, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Capreolus capreolus Rådyr
Denne lille hjort er udbredt i hele Europa med undtagelse af Irland samt de nordligste dele af Skandinavien, Finland og Rusland. Endvidere er den udbredt i Tyrkiet, Kaukasus og det nordlige Iran. Den er meget almindelig de fleste steder i Danmark.

Fra Ukraine og nordsiden af Kaukasus og videre mod øst gennem taigabæltet til Stillehavskysten, samt i Tibet, Korea og Manchuriet, afløses denne art af det sibiriske rådyr (C. pygargus). Førhen blev de betragtet som tilhørende én og samme art, men i dag anerkender de fleste autoriteter dem som særskilte arter. Det sibiriske rådyr er større, med længere og mere forgrenet opsats end det europæiske rådyr.

På Romertidens latin hentydede ordet capra, også skrevet caprea, normalt til en gedebuk, men påsat diminutiv-endelsen olus betød det ‘lille hjort’. Navnet pygargus kommer af oldgræsk pygargos, af pyge (‘rumpe’) og argos (‘hvid’), hvilket sigter til, at mange hjortearter spreder rumpens hvide hår i tilfælde af fare.

 

 

Rålam, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervus unicolor Sambarhjort
Denne meget store hjort, der af nogle autoriteter kaldes for Rusa unicolor, er vidt udbredt i Asien, på hele det indiske subkontinent, inklusive Sri Lanka, og derfra mod øst til det sydlige Kina, Taiwan, Sydøstasien, Sumatra og Borneo.

Hannerne vejer typisk omkring 350 kg, skønt store eksemplarer kan veje helt op mod 550 kg. Hinderne er mindre og vejer 100-200 kg. Bestandene af denne hjort er gået drastisk tilbage i de fleste områder, hovedsagelig på grund af jagt og ødelæggelse af levesteder. Arten er blevet indført til forskellige lande rundt om i verden, bl.a. Australien, New Zealand og USA.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hjorte, mens det latinske artsnavn betyder ‘ensfarvet’. Det danske navn er afledt af sanskrit sambara (‘hjort’).

 

 

Diende sambar-kid, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette kid spejles i en sø, Ranthambhor Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Odocoileus hemionus Sorthalet hjort
Denne art, som også kaldes for storøret hjort, er udbredt i den vestlige halvdel af Nordamerika, fra det sydlige Alaska mod syd til Baja California og det centrale Mexico. Dens to danske navne angiver de vigtigste kendetegn, som adskiller den fra den hvidhalede hjort (O. virginianus).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk odous (‘tand’) og koilos (‘hul’), hvilket sigter til de hule tænder hos medlemmerne af slægten. Det latinske artsnavn er oldgræsk og betyder ‘muldyr’, hvilket sigter til de store ører.

 

 

Sorthalet hjort hind og kid, Point Reyes National Seashore, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rucervus duvaucelii Barasingha, sumphjort
I 1800-tallet var denne art udbredt fra Pakistan mod øst gennem det nordlige og centrale Indien og det sydlige Nepal til Bangladesh og det nordøstlige Indien, men på grund af unkontrolleret jagt og tab af levesteder er bestanden i dag yderst fragmenteret, med spredte flokke i det sydlige Nepal samt i Uttar Pradesh, Assam og Madhya Pradesh. Arten er uddød i Pakistan og Bangladesh.

Denne hjort adskiller sig fra andre indiske arter gennem geviret, som har flere end tre takker, hvilket er årsagen til dens navn på hindi, barah singga, som betyder ’12-hornet’. Adulte hanner har normalt 10-14 takker, men op til 20 har været observeret.

Der er beskrevet tre underarter af barasingha. Nominatracen, der lever mod nordvest, har klove, der kan spredes vidt ud – en tilpasning til at leve i oversvømmede græssletter på Indus-Ganges-sletten. I dag findes en bestand på omkring 2000 i adskillige delområder i Uttar Pradesh, og omkring 2200 findes i Sukla Phanta Wildlife Reserve i det vestlige Nepal.

Den østlige underart ranjitsinhi er begrænset til det nordøstlige delstat Assam, hvor bestanden i 1978 var så lav som omkring 700. Siden er antallet steget støt på grund af bedre beskyttelse. I 2016 blev det anslået, at omkring 1150 individer fandtes i Kaziranga Nationalpark. Nogle få lever også i Manas Nationalpark og andre beskyttede områder.

Den sydlige underart branderi adskiller sig fra de øvrige underarter gennem klovene, der er hårdere og dermed tilpasset et liv i græsbevoksede, åbne skove. Tidligere var den begrænset til Kanha Nationalpark i Madhya Pradesh, hvor bestanden stadig er meget lav, kun omkring 750 individer. Fornylig er den blevet genudsat i Satpura Tiger Reserve, ligeledes i Madhya Pradesh.

Slægtsnavnet er en kombination af to andre slægtsnavne, Rusa, som betyder ‘hjort’ på malajisk, samt Cervus (ovenfor).

Det latinske artsnavn blev givet til ære for den franske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Alfred Duvaucel (1793-1824), som døde i Indien, kun 31 år gammel. Rygter vil vide, at han blev dræbt af en tiger.

 

 

Østlig sumphjort, underarten ranjitsinhi, hind og kid, Kaziranga Nationalpark, Assam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Elephantidae Elefanter
Elefanternes triste skæbne er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Elefanternes storhed og fald.

 

Elephas maximus Asiatisk elefant
Førhen var den asiatiske elefant udbredt tværs over Asien, fra Lilleasien i vest til det nordlige Kina i øst, og videre mod syd til Indonesien. I dag findes den kun i mindre skovpartier i Indien, Nepal, Sri Lanka, Yunnan-provinsen i det sydlige Kina, Bagindien, samt på Sumatra og Borneo.

Den nuværende udbredelse af den asiatiske elefant er yderst fragmenteret. I 2008 blev den af IUCN opført som udryddelsestruet på grund af en tilbagegang på 50% gennem de sidste 60-75 år. Den totale bestand af vilde asiatiske elefanter er måske nu så lav som 50.000 – eller måske endnu lavere, da dette tal er et skøn. Biologer skønner, at omkring halvdelen af bestanden lever i Indien. I Sri Lanka er antallet omkring 6000 – en halvering af bestanden i 1800-tallet. Sri Lanka er dog stadig det land i verden, som har den tætteste bestand af asiatiske elefanter.

Når tyrene er i brunst, udskilles et sekret fra en kirtel på siden af hovedet, hvilket tilkendegiver en øget produktion af hanlige hormoner – en tilstand, som kaldes musth. I perioder med musth er tyrene meget aggressive, og det er adskillige gange hændt, at tæmmede asiatiske elefanter i musth har dræbt deres mahout (træner), tilsyneladende uden grund.

Drægtighedsperioden er op mod to år. En nyfødt asiatisk elefant vejer omkring 100 kg. Seks år gammel vejer kalven omkring en ton.

Tyre med store stødtænder, de såkaldte tuskers, var førhen et eftertragtet bytte for trofæ-jægere, og i dag eksisterer der ikke mere sådanne gigantiske dyr. Hunnerne har meget små stødtænder. Hos den srilankanske underart maximus har kun 10% af tyrene stødtænder og hunnerne slet ingen. Denne tendens er blevet forstærket af krybskytter, som især efterstræber tyre med store stødtænder.

Den asiatiske elefant blev først tæmmet i Indus-dalen omkring 3500 f.Kr. Siden da har den været flittigt benyttet som transportdyr, når tunge genstande skulle flyttes. I Khmer-kulturen i Indokina red kongelige og andre prominente personer på elefanter, når de ønskede at gå på jagt efter tigre og andet storvildt. De blev også meget anvendt i Khmer-rigets krige, og under englændernes koloni-krige i Indien i 1800-tallet blev elefanter anvendt til at slæbe tunge kanoner til fronten.

Indtil fornylig blev elefanter benyttet i stor stil i tømmerindustrien i Indien og Sydøstasien til at hale træstammer ud fra skove i bjergrigt terræn. Denne anvendelse foregår også i dag i mindre målestok i områder, hvor tungt maskineri ikke kan anvendes.

I Indien og Sri Lanka anvendes elegant udsmykkede elefanter meget i processionsoptog under religiøse højtider.

I nogle asiatiske lande benyttes elefanter i turistindustrien, idet de transporterer turister ud i nationalparkerne for at iagttage vilde dyr. Modsat køretøjer bevæger elefanterne sig i stilhed, og turisterne kan komme meget tæt på mange af dyrene, da de ikke er bange for elefanterne.

Slægtsnavnet er det klassiske græske ord for elefanter.

 

 

Hun af asiatisk elefant med en lille kalv i et opdrætningscenter for elefanter nær Chitwan Nationalpark, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende kalv, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Loxodonta africana Savanne-elefant
Savanne-elefanten var tidligere udbredt over hele det afrikanske kontinent, med undtagelse af ørken- og regnskovsområder. I dag er den begrænset til savanner og halvørkener i det østlige og sydlige Afrika. Den nært beslægtede, men mindre skovelefant (L. cyclotis) lever i regnskove i Central- og Vestafrika. Nogle forskere betragter fortsat savanne-elefanten og skovelefanten som værende samme art.

Savanne-elefanten er det største landdyr på kloden, idet en normal tyr vejer 5-6 tons, en ko omkring 3 tons. Den største elefant, som nogensinde er registreret, var en tyr, som blev skudt i Angola i 1955. Den vejede ca. 10 tons og målte 4 m over skulderen. I gennemsnit vejer en skovelefant kun halvt så meget som en savanne-elefant.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk loxos (‘skråtstillet’ eller ‘over kors’) samt odous (‘tand’).

 

 

En nyfødt savanne-elefant vejer omkring 120 kg. Disse billeder er fra Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun og en kalv af savanne-elefant drikker af et vandløb i Etosha Nationalpark, Namibia. Bagefter synes kalven at være utilfreds med tilstedeværelsen af en Kalahari-springbuk (Antidorcas marsupialis). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her løsner unge savanne-elefanter jord fra en flodbrink for at æde mineraler, Ewaso Nyiro-floden, Samburu Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equidae Heste

 

Equus africanus ssp. asinus Tamæsel
Tamæslet nedstammer fra det afrikanske vildæsel (E. africanus). Førhen havde denne art en vid udbredelse, fra Somalia nordpå til Egypten og videre mod vest til Atlas-bjergene.

Slægtsnavnet er afledt af proto-indeuropæisk ekwos (‘hest’), mens underartsnavnet er det klassiske latinske ord for æsel.

Tamæslet er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

Hunæsel med føl græsser på en alpin eng i Markha-dalen, Ladakh, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equus ferus ssp. caballus Tamhest
Tamhesten er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Artsnavnet er latin og betyder ‘vild’, oprindeligt fra proto-italiensk. Underartsnavnet er muligvis afledt af oldpersisk kaval, et ord, der blev anvendt om heste af ringere kvalitet.

 

 

Exmoor-ponyen er en gammel hesterace, som holdes i halvvild tilstand mange steder i Europa. Dens korte manke er et oprindeligt vildheste-træk. Denne hoppe med diende føl blev fotograferet på Sydlangeland, hvor en flok af denne race færdes i en stor indhegning. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equus ferus ssp. przewalskii Przevalskis hest
Denne hest, som er opkaldt efter den russiske geograf og opdagelsesrejsende Nikolai Przevalski (1839-88), overlevede i spredte flokke på de enorme græsstepper i Ukraine, Kazakhstan og Mongoliet, men uddøde i vild tilstand omkring 1960. Den overlevede dog i zoologiske haver rundt om i verden, og i de senere år er småflokke af den blevet løsladt i det fri fra opdrætningscentre i Mongoliet. Nu strejfer vilde heste atter rundt på de centralasiatiske stepper.

 

 

I Givskud Zoo findes en ret stor bestand af af Przevalskis hest. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equus quagga Savannezebra
Savannezebraen er den almindeligste og mest udbredte af de tre zebra-arter. Den fandtes tidligere i et langt større område, men udbredelsen er blevet fragmenteret, med spredte bestande af 5-6 underarter fra det sydlige Ethiopien mod syd gennem den østlige del af Afrika til det nordlige Namibia og det nordøstlige Sydafrika.

Førhen blev savannezebraer i Namibia betragtet som en særlig underart, antiquorum. Nylige studier har imidlertid påvist, at den genetisk er identisk med Burchells zebra, underarten burchelli, som tidligere blev anset for at være uddød. Da underarten burchelli blev beskrevet før antiquorum, har dette navn fortrinsret, og savannezebraerne i Namibia kaldes nu for E. quagga ssp. burchelli.

Artsnavnet er afledt af Afrikaans kwagga, som stammer fra Khoisan koaah, der måske er en lydefterligning af dens vrinsken.

 

 

Savannezebra med et nyfødt føl, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hopper af savannezebra med føl, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equus zebra Bjergzebra
Bjergzebraen er opdelt i to underarter, Kap-bjergzebra, underarten zebra, som er begrænset til nogle få spredte flokke i den sydlige del af Sydafrika, samt Hartmanns bjergzebra, underarten hartmannae, der lever adskillige steder i det vestlige Namibia og den sydvestligste del af Angola. De adskiller sig fra savannezebraen gennem at være en smule mindre, og deres ben er stribede helt ned til hovene.

I 1930’erne var Kap-bjergzebraen næsten blevet bortskudt, og der overlevede kun omkring 100 individer. Siden har strenge fredningsbestemmelser forårsaget, at bestanden er steget til over 2700.

I 1998 blev populationen af Hartmanns bjergzebra anslået til omkring 25.000 individer, mens et nyligt estimat siger omkring 33.000.

Artsnavnet er det portugisiske ord for zebraer, oprindeligt fra galicisk-portugisisk enzebro, ezebra, eller azebra (‘vildæsel’).

 

 

Kap-bjergzebra med føl, De Hoop Nature Reserve, Sydafrika. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Felidae Katte

 

Acinonyx jubatus Gepard
Klodens hurtigste pattedyr, som under jagt ofte løber med hastigheder op til 64 km/t, mens den under spurter kan accelerere op til 112 km/t over korte afstande. På grund af denne egenskab blev den tæmmet så tidligt som i det 16. århundrede f.Kr. i Egypten, og senere også i Indien, for at blive anvendt under jagter.

Denne art lever fortrinsvis på savanner, men findes også i forskellige åbne skovtyper. Der anerkendes fire underarter. Nominatracen jubatus forekommer fra Uganda og Kenya mod syd gennem det østlige og sydlige Afrika til Namibia og Sydafrika. Den er blevet udryddet i Zaire, Rwanda og Burundi. Bestanden er blevet anslået til omkring 5000 individer.

Udbredelsen af underarten soemmeringii er begrænset til den nordøstlige del af Afrika, hvor den findes i Sydsudan, Ethiopien og Eritrea.

Med en total bestand på under 250 dyr er underarten hecki opført som akut udryddelsestruet på IUCN’s liste. Den har en spredt forekomst med bittesmå bestande i den sydlige del af Algeriet, samt i Niger, Burkina Faso og Benin.

I dag er den asiatiske gepard, underarten venaticus, begrænset til Iran. Den er klassificeret som akut udryddelsestruet på IUCN’s liste, da den totale bestand i 2017 blev vurderet til at være på under 50 dyr, som lever spredt på Irans centrale plateau. Førhen var denne underart udbredt fra den Arabiske Halvø og Tyrkiet mod øst til Centralasien og Indien.

I 2016 blev verdensbestanden af gepard anslået til omkring 7100 vildtlevende individer. Dens tilbagegang skyldes tab af levesteder, krybskytteri i forbindelse med den illegal handel af kæledyr, samt konflikter med mennesker.

Det videnskabelige slægtsnavn er afledt af græsk akinitos (‘ubevægelig’) samt onyx (‘negl’ eller ‘hov’), således ‘ubevægelig negl’, hvilket sigter til, at geparden, ulig andre kattearter, er ude af stand til at trække kløerne ind. Artsnavnet kommer af latin iuba (‘manke’ eller ‘top’) samt‎ atus (‘lig’), altså ‘med noget der ligner en manke’, hvilket hentyder til den store manke hos gepardkillinger under 3 måneder gamle. Denne manke camouflerer killingerne, når de efterlades i tæt vegetation af deres moder, når hun skal ud at jage.

 

 

Hun af gepard hviler med sine unger på en termittue, Chief’s Island, Okawango, Botswana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Felis catus Tamkat
Tamkatten er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Slægts- og artsnavn er begge klassiske latinske ord for kat.

 

 

Tamkatten forekommer i en mangfoldighed af farver, bl.a. grålig med sorte striber eller pletter, sort, hvid, rød, brunlig og broget. Killingerne på dette billede er alle fra det samme kuld på Fyn. Da de voksede op, tilbragte de nætterne i denne fuglekasse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kat med killinger, 2 uger gamle, på et høloft, Skanderborg. Drægtighedsperioden for tamkatten er 64-67 dage. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Diende killinger, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Efter måltidet holdes der hvil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Killinger er meget legesyge, og gennem legen tilegner de sig egenskaber, som er nødvendige senere i livet, når de begynder at jage. – Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne killing sidder på en gynge, omgivet af nedfaldne blade af et stort moreltræ, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En af disse killinger forsøger at klatre op ad mit bukseben, mens en anden sidder på min fod. – Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Killinger, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Panthera leo Løve
Løver lever i flokke, bestående af hunner og ungdyr, samt en enkelt eller flere hanner. Er der mere end én han, er de brødre eller halvbrødre. Selv om hannerne ofte ikke deltager i jagten, vil de på grund af deres styrke jage løvinder og unger bort fra byttet, hvis dette ikke er stort nok til at føde hele flokken.

Løven adskiller sig fra andre katte gennem hannens manke – en stor bevoksning af hår rundt om halsen, ned ad brystet og ofte lidt hen ad ryggen. Manken får hanløven til at se større ud, end den faktisk er, uden ulempen ved en større vægt, som ville kræve mere føde. En stor manke er et signal til andre hanner, at her kommer et stærkt dyr, som ikke bør udfordres, selv ikke hvis den udfordrende løve faktisk er større end opponenten, men har en mindre manke. Manken yder også nogen beskyttelse under kampe mellem hanløver, for eksempel når omstrejfende hanner forsøger at overtage en flok.

Løven er nærmere omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Løven – savannens konge, og en usædvanlig natlig oplevelse med løver er beskrevet på siden Rejse-episoder – Tanzania 1990: Løver i lejren.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk panther, hvilket sigter til sortpelsede leoparder (P. pardus) i Indien, der ofte kaldes for panter.

 

 

Løvinde med en lille unge, Masai Mara Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løvinde ammer sine unger, Serengeti Nationalpark, Tanzania. Det synes at være smertefuldt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løveunge slikker en af sine søskende, Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge løver hviler på en klippeknold, en såkaldt kopje, Serengeti Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne skulptur på en daoistisk grav i Taichung, Taiwan, forestiller en løve med en unge. Formålet med sådanne skulpturer på grave er beskrevet på siden Kultur: Gravpladser. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis Giraf
Giraffen er den ene af kun to levende slægter i denne familie, mens den anden er okapien (Okapia johnstoni) i Zaire.

Den høje og tilsyneladende klodsede giraf var engang udbredt overalt i Afrika, med undtagelse af regnskovsområder, men den er aftaget med alarmerende hast, og i dag er der måske under 100.000 individer tilbage.

Ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN) eksisterer der kun én giraf-art, opdelt i 9 underarter, mens andre autoriteter anerkender op til 8 særskilte arter.

Slægtsnavnet er afledt af det arabiske ord zarafah, oprindeligt fra persisk sotorgavpalang (‘kamel-okse-leopard’), mens det latinske artsnavn kommer af græsk kamelos (‘kamel’) og pardos (‘leopard’), samt af latin alis (‘ligner’), hvilket sigter til giraffens kamel-lignende krop og dens leopard-lignende mønster.

 

 

Unge Angola-giraffer, underarten angolensis, Chief’s Island, Okawango, Botswana. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Herpestidae Desmerdyr eller manguster

 

Helogale parvula Dværgdesmerdyr
Disse små rovdyr lever i familiegrupper på op mod 20 dyr, ledet af en matriark, der som oftest kun vil parre sig med flokkens stærkeste han. En flok bor tit i en termittue, hvor hannerne fungerer som vagtposter, der holder udkig fra toppen af tuen og advarer flokkens øvrige medlemmer mod fjender som ørne, slanger og sjakaler. Af denne grund bliver flere hanner end hunner taget af disse fjender.

Den er udbredt fra Ethiopien og Somalia mod syd gennem det østlige Afrika til den nordøstlige del af Sydafrika, samt fra det sydlige Zaire og Zambia mod vest til Angola og det nordlige Namibia.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk helos (‘sump’) og gale (‘lækat’), hvilket sigter til dens lækat-lignende fremtoning. Den første del er dog misvisende, da medlemmerne af denne slægt ofte lever i tørre områder. Artsnavnet er latin og betyder ‘meget lille’.

 

 

Dværgdesmerdyr med en unge, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mungos mungo Zebramangust
Dette lille desmerdyr lever også i familiegrupper, ofte i termittuer. Arten er vidt udbredt, idet den forekommer i hele Sahel-zonen, samt fra Eritrea, Ethiopien og Somalia mod syd gennem det østlige Afrika til den nordøstlige del af Sydafrika, og endvidere fra det sydlige Zaire og Zambia mod vest til Congo, Angola, det nordlige Namibia og det nordlige Botswana.

Slægts- og artsnavn kommer af Marathi mungus (‘desmerdyr’). Det danske navn hentyder til de mørke lodrette striber på kropssiderne.

 

 

Zebramangust ammer sine unger på en termittue, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hippopotamidae Flodheste

 

Hippopotamus amphibius Flodhest
Flodhesten og dens mindre slægtning, dværgflodhesten (Choeropsis liberiensis), er begge beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Flodhesten – dyret der lever på begge sider.

Det videnskabelige navn er afledt af oldgræsk hippos (‘hest’), potamos (‘flod’), amfi (‘begge sider’), samt bios (‘liv’), altså ‘flodhesten der lever på begge sider’, hvilket sigter til, at flodhesten lever både i vand og på land.

 

 

Flodhest med en nyfødt unge, som har vanskeligt ved at klatre op ad flodbrinken, Masai Mara Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Flodhest med en unge, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hominidae Menneskeaber (og mennesket)

 

Gorilla beringei Østlig gorilla
Der gemmer sig en interessant historie bag navnet gorilla. Den berømte græske historiker Herodot (ca. 484-425 f.Kr.) beretter om sørejser, foretaget af fønikere fra Karthago, deriblandt en ekspedition ca. 500 f.Kr. ned langs Afrikas vestkyst, ledet af Hanno, kaldt ’Navigatøren’. I et område, som i dag er Sierra Leone, traf medlemmer af denne ekspedition “vilde folk, hvoraf størsteparten var kvinder, hvis legemer var hårede, og som vore tolke kaldte gorillæ.”

Dette ord blev senere anvendt af den amerikanske læge og missionær Thomas Staughton Savage (1804-80) og naturhistorikeren Jeffries Wyman (1814-74), da de beskrev gorillaen i 1847 under navnet Troglodytes gorilla. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Gorilla)

Tidligere blev gorillaer betragtet som tilhørende en enkelt art, Gorilla gorilla, men siden er de blevet opsplittet i to arter, den vestlige gorilla (Gorilla gorilla), som har to underarter, lavlandsgorillaen (gorilla) og Cross River-gorillaen (diehli), samt den østlige gorilla (Gorilla beringei), der ligeledes har to underarter, bjerggorillaen (beringei) og Grauers gorilla (graueri).

Den vestlige gorilla er udbredt i Cameroun, den Centralafrikanske Republik, Gabon samt Republikken Congo, med ganske små bestande i det østlige Nigeria og det nordlige Angola. Bestanden af underarten gorilla er sandsynligvis omkring 250.000 individer, mens underarten diehli er udryddelsestruet, da den kun tæller omkring 300 individer. Tilbagegangen for arten som helhed forudsiges at overstige 80% inden 2070 på grund af illegal jagt, sygdom (Ebola-virus), samt tab af levesteder.

Den østlige gorilla lever i bjergskove i det østlige Zaire, det nordvestlige Rwanda og det sydvestlige Uganda. Denne region har været genstand for krig og borgerkrig gennem mange år, og det er også gået ud over gorillaerne. Underarten beringei, der kun tæller omkring 900 individer, er den eneste menneskeabe, hvis antal er steget i de senere år, mens underarten graueri er alvorligt påvirket af menneskelige aktiviteter, specielt jagt til den kommercielle handel med ’bushmeat’. Denne illegale jagt er gjort nemmere gennem den lette adgang til våben fra de forskellige krige i området. Nylige optællinger viser, at bestanden af Grauers gorilla, der førhen talte omkring 17.000 individer, er dalet til kun ca. 3800.

 

 

Denne unge af bjerggorilla er kommet tæt på for at studere os nærmere, Bwindi Nationalpark, Uganda. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pongo pygmaeus Borneo-orangutan
Førhen blev orangutaner betragtet som en enkelt art, Pongo pygmaeus, der fandtes i regnskove på Sumatra og Borneo. Fornylig er den imidlertid blevet opdelt i tre selvstændige arter. Borneo-orangutan (P. pygmaeus), der omfatter 3 underarter, er stadig vidt udbredt på Borneo, mens Sumatra-orangutan (P. abelii) er begrænset til det nordlige Sumatra, hovedsagelig Aceh-provinsen. Tapanuli-orangutan (P. tapanuliensis), der kun findes i et område på under 1500 km2 i Batang Toru, syd for Lake Toba, Sumatra, blev beskrevet som en selvstændig art så sent som i 2017. De lever alle fortrinsvis i lavlandsregnskov under 500 meters højde, Sumatra-orangutan dog lejlighedsvis op til 1500 m.

Alle tre arter er udryddelsestruede på grund af tab af levesteder og forringelse af biotop, samt illegal fangst til zoologiske haver. Det er blevet vurderet, at bestanden af Borneo-orangutan i 1973 omfattede omkring 300.000 individer, og det forudses, at dette tal vil falde til ca. 50.000 inden 2025. Sumatra-orangutan tæller færre end 14.000 individer, og det forudses, at dette antal vil dale med omkring 80% inden 2060. Der findes færre end 800 Tapanuli-orangutaner, og antallet falder stadig.

Slægtsnavnet blev fejlagtigt hæftet på orangutanen. Det er afledt af Kongo-ordet mpongo, som betyder ‘gorilla’. Det danske navn er malajisk og betyder ‘skovmenneske’.

I 1985 besøgte jeg Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre i Sabah, Borneo. Her holdes et antal forældreløse orangutaner, som er blevet konfiskeret fra krybskytter, der har skudt deres mødre for at få fat i ungerne. Dette center, hvor ungerne optrænes til et liv i vild tilstand, er nærmere beskrevet på siden Rejse-episoder – Borneo 1985: På besøg hos orangutaner.

 

 

I Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre optrænes forældreløse orangutaner til et liv i vild tilstand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I mangel af en moder skaber ungerne ofte tætte bånd til hinanden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun, som lever i skoven nær centret, brød ind i et bur og bortførte en unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hyaenidae Hyæner

 

Crocuta crocuta Plettet hyæne
Denne art er hjemmehørende i størstedelen af Afrika syd for Sahara, med undtagelse af ørken, regnskov og alpine områder omkring bjergtoppe. Engang var denne art udbredt i hele Europa og det nordlige Asien, fra Spanien og Frankrig mod øst til det østlige Sibirien. Det er stadig uklart, hvorfor den uddøde i Sibirien, men dens forsvinden fra Europa menes at hænge sammen med tilbagegangen i græsstepper, som er artens foretrukne habitat, for omkring 12.500 år siden.

Den plettede hyæne har en meget kompleks social struktur, hvad angår gruppestørrelse, hierakisk struktur samt hyppigheden af social interaktion, blandt både blodfæller og gruppemedlemmer, som de ikke er i familie med. Deres sociale system er mere åben konkurrence end samarbejde, hvor adgangen til bytte, parringsmuligheder samt tidspunktet, hvor hannerne forlader gruppen, altsammen afhænger af det enkelte medlems evne til at dominere flokfæller. (Kilde: Holekamp, Sakai & Lundrigan, 2007. Social intelligence in the spotted hyena (Crocuta crocuta). Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 362, s. 523-38)

Slægts- og artsnavn er afledt af oldgræsk krokottas, der beskrives som et dyr fra Ethiopien, som var en blanding af ulv og hund.

 

 

Plettet hyæne med en ung hvalp uden for deres hule, Ngorongoro-krateret, Tanzania. Når hvalpene fødes, er de sorte, men bliver senere lysegrå, inden de skifter til de voksnes brunlige pels. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En lille hvalp leger med en lidt ældre hvalp, Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mustelidae Mårdyr

 

Enhydra lutris Havodder
Inden handelen med havodderskind påbegyndtes i 1740’erne, var bestanden sandsynligvis et sted mellem 150.000 og 300.000 i den nordlige del af Stillehavet, fra det nordlige Japan langs de russiske og amerikanske kyster til halvøen Baja California i Mexico. Skindhandelen decimerede denne bestand til mellem 1000 og 2000 individer.

Efter dens fredning er havodderen vendt tilbage på dramatisk vis, og i dag er bestanden måske i størrelsesordenen 110.000 individer, hvoraf den mest stabile bestand på omkring 27.000 findes i Rusland, især på øgruppen Kurillerne.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk en (‘i’) og hydra (‘vand’), således ‘lever i vand’, mens artsnavnet er latin og betyder ‘odder’.

 

 

Denne havodder-unge tigger føde af sin moder, Point Lobos, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Otariidae Øresæler

 

Arctocephalus pusillus Brun søbjørn, brun pelssæl
Der findes to vidt adskilte bestande af denne art, den sydafrikanske søbjørn, underarten pusillus, samt den australske søbjørn, underarten doriferus.

Den sydafrikanske underart er udbredt langs kysterne af det sydlige Afrika, fra Ilha dos Tigres i det sydlige Angola sydpå langs Namibias kyst til Algoa-bugten i Sydafrika, mens den australske underart lever i sydøst-australske farvande, langs kysterne af Tasmanien, New South Wales, Victoria og Syd-Australien, med den største koncentration i Bass-strædet.

Artens foretrukne ynglebiotop er klippefyldte kyster samt grus- og stenstrande. Bestanden af sydafrikansk pelssæl er omkring 2 millioner, mens den australske tæller omkring 120.000. (Kilde: iucnredlist.org/details/2060/0)

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk arktos (‘bjørn’) og kephale (‘hoved’), således ‘med hoved som en bjørn’ (jfr. det danske navn). Artsnavnet er latin og betyder ‘lille’.

 

 

Sydafrikanske søbjørne ammer deres unger, Cape Cross, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rhinocerotidae Næsehorn

 

Ceratotherium simum Bredmulet næsehorn, hvidt næsehorn
Den største art af næsehorn, der kan blive op til 4 m lang og veje op mod 2,3 tons. Hunnerne lever i små grupper, i modsætning til de andre arter, som stort set lever enligt. Der findes to underarter, den sydlige nominatrace, der tæller omkring 20.000 individer, samt den nordlige race, cottoni, som er uddød i vild tilstand på grund af krybskytteri. I dag eksisterer der kun to hunner, begge i Ol Pejeta Conservancy i Kenya, hvor de bevogtes døgnet rundt af bevæbnede vagter.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk keras (‘horn’) og therion (‘bæst’). Artsnavnet er afledt af græsk simos (‘fladsnudet’), hvilket sigter til artens brede mule, en tilpasning til at græsse.

Det hævdes ofte, at det meget anvendte navn hvidt næsehorn skyldes en forkert oversættelse af det hollandske ord wijd til det engelske ord white (‘hvid’). Wijd betyder ‘bred’, og det skulle hentyde til artens brede mule. Det er imidlertid en forkert tolkning. Faktisk kan navnet hvidt næsehorn spores tilbage til et brev på hollandsk, skrevet af boeren Petrus Borcherds til sin fader i 1802. I dette brev nævner han to næsehorn, som begge blev skudt i 1801, en tyr af den ‘sorte varietet’ og en hun af det ‘hvide’ næsehorn. Om hunnen skrev Borcherds (stadig på hollandsk): “Hun var af den type, der af os kaldes for hvidt næsehorn. (…) Jeg havde forventet, at dette dyr ville være helt hvidt på grund af navnet, men fandt, at hun var af en lysere askegrå farve end den sorte han.” (Kilde: Jim Feely 2007. Black rhino, white rhino: what’s in a name? Pachyderm 43, pp. 111-115)

I realiteten er begge arterne grå, det ‘sorte’ næsehorn af en noget mørkere nuance end det ‘hvide’.

 

 

Bredmulet næsehorn med unge, Matobo Nationalpark, Zimbabwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bredmulet næsehorn med unge af den nordlige race cottoni, Meru Nationalpark, Kenya, 1981. Dengang var der stadig nogle få af denne underart tilbage i Kenya og andre lande. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Diceros bicornis Spidssnudet næsehorn, sort næsehorn
Tidligere var dette næsehorn talrigt i Afrika syd for Sahara, opdelt i 7 eller 8 underarter, men på grund af krybskytteri er det stort set forsvundet og overlever kun i små bestande i reservater i Kenya, Tanzania og de sydlige afrikanske lande.

Begge videnskabelige navne betyder ‘tohornet’. Slægtsnavnet er afledt af græsk dyo (‘to’) og keras (‘horn’), artsnavnet af Latin bis (‘dobbelt’) og cornu (‘horn’). Navnet ‘spidssnudet næsehorn’ sigter til artens spidse mule, en tilpasning til at æde af buske.

 

 

Spidssnudede næsehorn med unger, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sciuridae Egern

 

Cynomys ludovicianus Sorthalet præriehund
Skønt dens antal er faldet drastisk, er denne art stadig ret almindelig, udbredt fra Montana og North Dakota mod syd til den østlige del af New Mexico og den vestlige del af Texas, samt den nordlige del af den mexikanske delstat Chihuahua.

Så langt den største koloni er i Janos-regionen i Chihuahua, hvor hundredtusinder af dyr stadig findes, skønt deres antal er dalet i de senere år, hovedsagelig på grund af opdyrkning af området.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kynos (‘hund’) og mus (‘mus’), således ‘hundemus’, hvoraf den første del hentyder til et gammelt fransk navn på disse dyr, petite chien (‘lille hund’), hvilket sigter til et af deres kald, der svagt minder om en hunds gøen.

Artsnavnet, som er den latinske form af Ludwig eller Louis, refererer til Kaptajn Meriwether Lewis (1774-1809) fra den berømte Lewis and Clark-ekspedition 1804-06, hvor denne præriehund for første gang blev indsamlet til videnskaben.

Denne art og andre præriehunde er nærmere beskrevet på siden Dyreliv: Egern.

 

 

Hun af sorthalet præriehund med unger uden for deres bo, Tucson Desert Zoo, Arizona. Forskning har påvist, at ikke mindre end 39% af præriehundeungerne bliver ofre for kannibalisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung sorthalet præriehund dier, hvorefter den renser pels på sin moder, Devils Tower National Monument, Wyoming. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Suidae Svin

 

Phacochoerus africanus Vortesvin
Tidligere var man af den opfattelse, at denne art var det eneste medlem af underfamilien Phacochoerinae, under navnet P. aethiopicus, men fornylig er den blevet opsplittet i to arter, ørken-vortesvinet, med navnet P. aethiopicus, som findes i tørre områder i det nordlige Kenya, Somalia og det østlige Ethiopia, samt det vidt udbredte vortesvin, benævnt P. africanus, der lever i græsklædte områder og åbne skove i størsteparten af Afrika syd for Sahara, hvor den kun undgår regnskov og ørken.

På afstand synes dette dyr at være nøgent, kun med en manke hen langs rygraden, samt hårduske på kinder og hale. På tættere hold bemærker man dog et dække af korte, stive børster på kroppen. Ornen har kraftige hugtænder, der undertiden kan blive op mod 60 cm lange, meget mindre hos soen.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phakos (‘vorte’) og khoiros (‘svin’), der i lighed med det danske navn hentyder til de vortelignende udvækster i ansigtet, størst hos ornen.

 

 

Vortesvin med halvvoksne unger, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vortesvin med en halvvoksen unge drikker af Grumeti-floden, Serengeti National Park, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sus scrofa Vildsvin
Denne art er udbredt i et kæmpestort område, i næsten hele Europa samt fra Nordafrika gennem Mellemøsten og Centralasien til Japan, og derfra mod syd til Sri Lanka, Filippinerne, Sumatra og Java. Den er også blevet indført andre steder, først og fremmest USA, Australien og Ny Guinea.

Denne art er udbredt i et kæmpestort område, i næsten hele Europa samt fra Nordafrika gennem Mellemøsten og Centralasien til Japan, og derfra mod syd til Sri Lanka, Filippinerne, Sumatra og Java. Den er også blevet indført andre steder, først og fremmest USA, Australien og Ny Guinea.

Jeg havde engang en hårrejsende oplevelse med et vildsvin, se Rejse-episoder – Iran 1973: Biluheld ved det Kaspiske Hav.

En morsom episode med vildsvin er gengivet på siden Natur-citater, beskrevet af den kendte jæger og naturfredningsmand Jim Corbett (1875-1955).

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ‘svin’. Artsnavnet stammer fra proto-indoeuropæisk skreb (‘at skrabe’), men på klassisk latin blev det betegnelsen på en so.

 

 

Denne vildsvineso med smågrise slukker tørsten i et vandhul, hvorefter hun lægger sig ned for at nyde et mudderbad, Sariska Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sus scrofa ssp. domestica Tamsvin
De fleste autoriteter betragter tamsvinet som en underart af vildsvinet, mens andre anerkender det som en særskilt art, Sus domesticus. Tamsvinet er nærmere omtalt på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

 

 

Søer er kærlige mødre, som ammer deres smågrise en gang i timen eller så. – Melstedgård Landbrugsmuseum, Bornholm (øverst), samt Bhaktapur, Kathmandu-dalen, Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Linrödgrisen er en gammel svensk race, som i dag er meget sjælden. Man mener, at der kun er omkring 150 af dem tilbage. Dette billede viser en Linröd-so med smågrise, Västergötland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Talpidae Muldvarpe

 

Talpa europaea Muldvarp
Denne art er vidt udbredt, fra Skotland, Danmark, Sydsverige og det sydlige Finland mod syd til Sydfrankrig, Norditalien og den nordlige del af Balkan, mod øst til det vestlige Sibirien.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for muldvarp. Det danske navn kommer af oldnordisk muld (‘jord’) og varpa (‘at kaste’), hvilket naturligvis sigter til muldvarpeskud.

 

 

Denne unge muldvarp krøb ynkeligt pibende rundt på gårdspladsen, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fugle

 

Anatidae Andefugle

 

Anas platyrhynchos Gråand
Denne art er vidt udbredt i subarktiske, tempererede og subtropiske områder af Nordamerika, Eurasien og Nordafrika, mod syd til Mexico, Marokko, Egypten, Pakistan og Kina, og den er også blevet indført som jagtobjekt mange andre steder, bl.a. Sydamerika, New Zealand, Australien og Sydafrika.

Andrikken er en pragtfuld fugl i yngledragten, med grå sider, purpurfarvet bryst og skinnende grønt hoved, der fra visse vinkler changerer over i det blå. Hunnen er ensfarvet plettet brun. Han og hun er begge illustreret på siden Dyreliv – Dyrearter i menneskets tjeneste: Fjerkræ.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ænder, mens artsnavnet er afledt af oldgræsk platys (‘flad’) og rhynkhos (‘næb’).

 

 

Gråand med ællinger søger føde, Vejlbo Mose, nær Silkeborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anser brachyrhynchus Kortnæbbet gås
Denne gås har to adskilte bestande, hvoraf den ene yngler i Østgrønland og Island, den anden på Svalbard. Den vestlige bestand overvintrer i England og Irland, mens Svalbard-bestanden tilbringer vinteren i Holland, Tyskland og Danmark.

I løbet af de sidste 50 år er bestanden vokset kraftigt på grund af beskyttelse i overvintringsområderne. Antallet i Irland og England er øget fra omkring 30.000 i 1950 til omkring 300.000 i dag.

Den kortnæbbede gås er nært beslægtet med sædgåsen (A. fabalis), og den blev førhen regnet som en underart af denne.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for gås. Artsnavnet er afledt af oldgræsk brakhys (‘kort’) og rhynkhos (‘snude’ eller ‘næb’).

 

 

Gæsling af kortnæbbet gås, Mjoidalur, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anser cygnoides Svanegås
Denne art har en begrænset udbredelse, idet den yngler i Mongoliet, det nordligste Kina, samt i den sydøstlige del af Sibirien. Den kendes nemt på den store knop ved næbroden. Arten blev først tæmmet i Kina, måske så tidligt som 1000 f.Kr. Tamformen kaldes ofte for kinesisk gås, og der er i årenes løb opstået omkring 20 former.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk kyknos (‘svane’) samt endelsen oides (‘minder om’), hvilket sigter til ligheden mellem næbbet hos denne gås og næbbet hos knopsvane (Cycnus olor).

 

 

Tamme svanegæs med gæslinger, Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gæslinger af kinesisk gås til salg på et marked nær Er Hai-søen, Yunnan-provinsen, Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Branta canadensis Canadagås
Syv underarter af denne meget almindelige art yngler i Nordamerika, fra Alaska og det nordlige Canada mod syd til den nordlige tredjedel af USA. Den er også blevet indført til England, Sverige, New Zealand, Argentina og andre steder. Den er meget dristig og har været i stand til at etablere bestande i byområder, hvor den ingen naturlige fjender har. Mange steder betragtes den som et skadedyr på grund af sin støjende og aggressive adfærd, og endvidere sviner den parker og golfbaner til med sine ekskrementer.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af brandgás (‘brændt gås’), det oldnordiske navn på knortegåsen (Branta bernicla), hvilket hentyder til denne arts overvejende sorte fjerdragt.

 

 

Canadagæs med gæslinger, Buttle Lake, Vancouver Island. Træer spejles i søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Canadagæs med gæslinger, Klamath National Wildlife Refuge, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chloephaga poliocephala Gråhovedet gås
Denne temmelig store gås yngler i bjergegne i den sydligste del af Sydamerika og overvintrer i lavlandet en smule længere mod nord.

Det videnskabelige navn er afledt af oldgræsk khloe (‘frisk grønt græs’), phagein (‘at æde’), polion (‘grå’), samt kephale (‘hoved’).

 

 

Et par af gråhovedet gås med gæslinger, Laguna Captrén, Conguillio Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oxyura maccoa Afrikansk skarveand
Hannen er meget karakteristisk i yngledragt med næsten sort hoved, kastanjefarvet krop og et stort blåt næb. Hunner og hanner uden for yngletiden er mørkebrune med hvide striber i hovedet. Den er tilknyttet ferskvandsområder, men ses undertiden i saltsøer.

Arten har to adskilte udbredelsesområder, fra Eritrea mod syd til Tanzania, samt fra Namibia og Zimbabwe mod syd til Kap-provinsen.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk oxys (‘skarp’) og oura (‘hale’), hvilket i lighed med det danske navn sigter til den stive, skarve-lignende hale, der ofte stritter lige i vejret.

Artsnavnet stammer fra Boerne, der tilsyneladende fandt, at den mindede om den domesticerede moskusand, som de af en eller anden grund kaldte for makou. Dette navn blev så forvrænget til maccoa. Faktisk er ordet makou af kinesisk oprindelse, idet det sigter til den portugisiske enklave Macau.

 

 

Hun med ællinger af afrikansk skarveand, samt en han i yngledragt, Daan Viljoen Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Speculanas specularis Bronzevinget and
Denne art, den eneste i slægten, er begrænset til skovomkransede floder og søer i det centrale og sydlige Chile og tilstødende egne af Argentina. Ulig de fleste andre svømmeænder er kønnene ens.

Begge de latinske navne samt det danske navn hentyder til artens bronzefarvede vingespejl. Lokalt kaldes den undertiden for pato perro (‘hunde-and’), hvilket sigter til hunnens hæse gøende kald.

 

 

Par af bronzevinget and med ællinger, Lago Chico, Huerquehue Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeidae Hejrer

 

Ardea cinerea Fiskehejre
Fiskehejren er vidt udbredt, idet den forekommer i Europa, størstedelen af Asien og Afrika, samt på Madagascar.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hejre, mens artsnavnet er latin og betyder ‘askefarvet’.

Andre billeder af arten er bragt på siderne Fiskeri, Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Dyreliv: Byens dyreliv.

 

 

Denne unge fiskehejre var faldet ud af reden og bliver nu plejet, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubulcus ibis Kohejre
Denne art, som efter min mening er det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt i de fleste varmere egne af kloden, og den undgår kun regnskov og ørkenområder.

Oprindeligt var kohejren hjemmehørende i det sydlige Spanien og Portugal, den nordlige halvdel af Afrika, samt tværs over Mellemøsten og det Indiske Subkontinent mod øst til Japan, og derfra mod syd til det nordlige og det østlige Australien. Sidst i 1800-tallet begyndte arten at ekspandere mod syd i Afrika, og i 1877 blev den observeret i det nordlige Sydamerika, hvortil den sandsynligvis var fløjet over Atlanten. Omkring 1930 var den etableret som ynglefugl i dette område, og nu begyndte en hastig spredning af arten til Nordamerika, hvor den i dag er udbredt mod nord til det sydlige Canada. I de senere år har den også bredt sig mod nord i Europa.

Som dens navn siger, følger den ofte efter græssende kvæg for at snappe de græshopper og andre smådyr, som skræmmes op. Den ses også ofte på nypløjede marker. Slægtsnavnet er latin og betyder ‘kvæghyrde’. Artsnavnet er det oldgræske ord for ibiser. Hvorfor det blev benyttet for kohejren, er uvist.

I dag opdeler nogle autoriteter kohejren i to arter, vestlig (B. ibis) og østlig (B. coromandus). Bortset fra visse mindre detaljer er de identiske, så denne opdeling er lidt af et mysterium for mig.

Mange andre billeder af kohejre vises på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Fugle i Himalaya.

 

 

Unge af kohejre tigger føde, Kathmandu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge af kohejre i reden, Banepa, Kathmandu-dalen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ciconiidae Storke

 

Anastomus oscitans Asiatisk gabenæbsstork
Denne art er begrænset til vådområder på det Indiske Subkontinent og den sydlige del af Indokina. Uden for yngletiden strejfer fuglene meget omkring som respons på nyligt formede vådlande efter regn.

Da briterne regerede i Indien, skød jægere ofte denne art, som de kaldte for ‘beef-steak bird’, et udtryk, der også blev anvendt for uldhalset stork (Ciconia episcopus).

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk anastomoo (‘udstyret med en mund’), hvilket i denne forbindelse betyder ‘med munden vidt åben’. Artsnavnet er afledt af latin oscitare (‘at gabe’), hvilket naturligvis også hentyder til næbbet.

Ordet stork stammer fra oldgermansk sturkoz.

 

 

Unge asiatiske gabenæbsstorke, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, Indien. I denne alder gaber deres næb endnu ikke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ciconia ciconia Hvid stork
Storken yngler i tre adskilte områder, i den sydlige halvdel af den Iberiske Halvø og Marokko, i Østeuropa og Tyrkiet, samt i Kazakhstan. Den er en meget fåtallig ynglefugl i Nordeuropa. I Danmark uddøde den som ynglefugl i 2008, men i de senere år har nogle få par ynglet, de fleste som et resultat af genudsætninger, især i Skåne.

De to vestlige bestande tilbringer vinteren i Afrika syd for Sahara, mens fuglene fra Kazakhstan overvinter i det sydøstlige Iran, Pakistan og det nordvestlige Indien, samt i mindre grad i Oman.

I 1960 blev en tilskadekommen stork fundet i landsbyen Frøstrup i Thy. Den fik det yderste af vingen amputeret, hvorefter familien Søndergaard tog den i pleje. Storken, som blev døbt Ludvig, blev fuldstændig tam og fulgte fru Søndergaard i hælene, hvor hun stod og gik. Chr. Søndergaard byggede et redestillads til den i haven, med en slags trappe op til reden, som fuglen kunne spadsere op ad, da den jo ikke kunne flyve. Her tilbragte fuglen megen tid.

Efter 8 år fandt man ud af, at Ludvig faktisk var en hun. En hanstork landede en forårsdag 1968 i reden, og de to storke dannede par de følgende år. De fik mange unger på vingerne. To af ungerne fløj til Madeira, hvor den ene var så udmattet, at den måtte tages i pleje. Efter at have boet hos familien Søndergaard i over 20 år døde Ludvig i maj 1981. Den opnåede en alder af mindst 25 år.

Slægts- og artsnavn er det klassiske latinske ord for stork.

 

 

Storken Ludvig med unger, Frøstrup, Thy, 1975. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvidae Kragefugle

 

Corvus corax Ravn
Opdelt i mindst 8 underarter er vores hjemlige ravn det medlem af familien, som har den største udbredelse, idet den findes i næsten alle arktiske og tempererede områder på den nordlige halvkugle. Denne art er den næststørste blandt spurvefuglene, kun en anelse mindre end den tyknæbbede ravn (nedenfor), med en længde på indtil 63 cm og en vægt på op til 1,2 kg. Vildtlevende ravne vides at være blevet op til 23 år gamle.

Indtil midten af 1800-tallet var ravnen en almindelig ynglefugl i hele Danmark, men på grund af en voldsom forfølgelse i form af beskydning og forgiftning svandt bestanden ind til blot 16 par omkring 1950. Siden har den været i støt fremgang, og i dag er ravnen atter en ret almindelig ynglefugl med mindst 800 par.

På grund af sin intelligente adfærd optræder ravnen i adskillige mytologier. I den nordiske mytologi var ravnene Hugin (‘tanke’) og Munin (‘hukommelse’) Odins tjenere, som bragte ham nyt fra hele verden. Ravnen figurerede på bannerne af nordiske konger som Knud den Store og Harald Hårdråde.

Ravnen var også en vigtig fugl for kelterne. I den irske mytologi landede gudinden Morrígan i form af en ravn på helten Cú Chulainns skulder efter hans død. I den walisiske mytologi betyder navnet på guddommen Bran Fendigaid ‘ravn’, og fuglen er hans symbol.

Blandt adskillige folkeslag i Sibirien, det nordøstlige Asien og Nordamerika betragtedes ravnen som skabergud. For Tlingit- og Haida-folkene, som levede langs Stillehavet i Nordamerika, var fuglen også en drillepind.

I 1. Mosebog, kapitel 8, vers 6-7, hedder det: “Og da der var gaaet fyrretyve Dage, aabnede Noah den Luge, han havde lavet paa Arken, og sendte en Ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil Vandet var tørret bort fra Jorden.”

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ravn, mens artsnavnet er en latiniseret form af korax, det oldgræske ord for ravn. Det danske navn er en modificeret form af det gamle nordiske navn hrafn, der oprindelig var afledt af proto-germansk khrabanas.

 

 

Denne rede med små unger befinder sig på toppen af et højt stillads i Zolotoi Khrebet-bjergene (‘Den Gyldne Bjergkæde’), Chukotka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne halvvoksne unge af ravn (Corvus corax) blev taget ud af reden for at blive ringmærket, Ringelmoseskov, Rønde, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse nyudfløjne ravneunger sidder på kanten af en kystklint ved Voladalstorfa, Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gruidae Traner
Verdens 15 tranearter er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Traner – fascinerende og sårbare.

 

Antigone antigone Sarustrane
Med en højde på omkring 175 cm er denne art den højeste flyvende fugl i verden. Den er opdelt i tre underarter: antigone på sletterne i Nordindien og det sydvestlige Nepal; sharpii i Myanmar, Laos, Cambodia og Vietnam; samt gilli i det nordlige Australien. Arten er uddød i Thailand, Malaysia og Filippinerne.

Selv om inderne har ladet de store fugle i fred af religiøse grunde, var arten i en årrække i rivende tilbagegang her på grund af afvandinger, opdyrkning, byudvikling, industriforurening og øget brug af pesticider. I Indokina er den truet af afvandinger, dæmningsanlæg, overgræsning, krybskytteri og ægindsamling. De langvarige krige i Vietnam, Laos og Cambodia tog også deres told af traner. I Australien er afvandinger og kvæggræsning trusler.

I dag regner man med en verdensbestand på 15-20.000, heraf 8-10.000 i Nordindien, hvor den er i fremgang på grund af øget beskyttelse.

Arten er standfugl, men flyver noget omkring uden for yngletiden til nedbørsområder. De to østlige underarter er tilknyttet vådområder, uden for yngletiden også græsland og agerland. Den indiske underart har i høj grad vænnet sig til mennesker og kan yngle i meget små vådområder i agerland.

I Indien siger man, at når sarustranerne flokkes, er det tegn på den forestående monsunregn. Da traneparret holder sammen hele livet, er sarustranen også symbol på ægteskabelig lykke. I den hinduistiske mytologi har gudinden Baglamukhi tranehoved. Hun er mester i sort magi og allehånde former for aflivning ved hjælp af gift.

I den græske mytologi var Antigone datter af Ødipus, som uforvarende dræbte sin fader Laius, konge af Theben, og giftede sig med enken, hans moder Jocaste. Da Jocaste erfarede sandheden, hængte hun sig selv, og ifølge en version af historien stak Ødipus derpå øjnene ud på sig selv og gik i eksil, ledsaget af sine døtre Antigone og Ismene.

Det danske navn er hindi-navnet på fuglen.

 

 

Et par af sarustrane med en udvokset unge (med brunligt hoved), Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Balearica regulorum Grå krontrane
Den grå krontrane blev tidligere regnet for samme art som sort krontrane (B. pavonina), men betragtes nu som en selvstændig art med to underarter: regulorum, der er udbredt fra Zambia og Angola sydpå til den Sydafrikanske Union, samt gibbericeps, som findes fra det centrale Kenya og Uganda mod syd til Zambia. Den er nationalfugl i Uganda.

Arten lever på savanner, i floddale samt i agerland med vådområder. Traditionelt har nogle folkeslag betragtet den som hellig, og den har mange steder vænnet sig til at leve nær mennesker. Den er standfugl, men foretager lokale vandringer til områder med nylig nedbør. I lighed med sort krontrane overnatter arten ofte i træer.

Den grå krontrane har gennem de sidste 50 år været i stærk tilbagegang, og den samlede bestand er nu på kun 25-30.000, heraf omkring to tredjedele i Østafrika. Tilbagegangen skyldes afvandinger, omlægning af savanne til agerland, overgræsning, samt udeblevne oversvømmelser pga. dæmningsanlæg. De østafrikanske bestande er klassificeret som truede, mens den sydafrikanske er stabil.

Slægtsnavnet hentyder til de Baleariske Øer i Middelhavet. Det er afledt af grui Balearicae (‘den baleariske trane’), nævnt af den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.). Det vides ikke, hvilken art Plinius hentyder til, eller om det overhovedet var en trane, selvom jomfrutranen (Grus virgo) tidligere fandtes i Spanien og stadig trækker gennem Nildalen. (Kilde: J.A. Jobling 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, London)

Artsnavnet er latin og betyder ‘kongelig’, afledt af regis (‘konge’), hvilket naturligvis sigter til den iøjnefaldende top.

 

 

Et par af grå krontrane med unger, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grus carunculata Vortetrane
Denne store art adskiller sig fra de øvrige tranearter ved at have røde vorter i ansigtet og rød-hvide, delvis fjerklædte hudlapper under hagen. Den er udbredt fra Angola, det sydlige Zaire og Tanzania sydpå til Sydafrika, med en isoleret bestand i Ethiopiens højland.

Vortetranen er næsten udelukkende tilknyttet vådområder og er talrigest i de enorme flodsumpe i Zambia og Botswana. Den er standfugl, men strejfer rundt til områder, hvor der er faldet regn. Uden for yngletiden kan de ethiopiske fugle også træffes i græsland. Vortetranen lægger normalt kun ét æg og har en meget langsom reproduktion. Den yngler ikke hvert år, men indretter yngletiden efter oversvømmelsernes størrelse. Derfor har dæmningsanlæg, som holder meget af vandet tilbage, meget stor negativ effekt på artens reproduktion.

Den samlede bestand tæller kun omkring 8-9000 individer, og den er næsten overalt i stærk tilbagegang pga. afvandinger, dæmningsanlæg, brande, samt menneskelig bosættelse omkring sumpområder. I Sydafrika er den næsten forsvundet.

Slægtsnavnet er en lydefterligning af traners kraftige trompeteren. Artsnavnet er afledt af latin caruncula (‘et lille stykke kød’), diminutiv af carnis (‘kød’), hvilket sigter til hudlapperne under hagen.

 

 

Okawango-sumpene i Botswana, hvor dette billede er taget, er et af vortetranens kerneområder. Fuglen med det lyse hoved er en ungfugl. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucogeranus leucogeranus Snetrane
Snetranen er placeret i sin egen slægt pga. sit korte luftrør, som bevirker, at dens stemme er helt anderledes end de øvrige traners, nemlig en ringlende trille.

Denne art, som udelukkende findes i vådområder, var tidligere vidt udbredt i det nordlige Sibirien, men har siden 1800-tallet været i forrygende tilbagegang. Den østlige bestand, som tæller 3500-3800 individer, yngler især i Yakutia-republikken og lidt østpå. Den overvintrer ved Yangtze-floden i Kina, heraf 98% i Poyang-søen. Dele af denne sø er fredet, men trues af et stort dæmningsanlæg, Three Gorges, som kontrollerer de årlige oversvømmelser af søområdet. Andre trusler er kviksølvforurening og olieeftersøgning i Sibirien.

De centrale og vestlige sibiriske bestande, som ynglede omkring Ob-floden, er nu så godt som uddøde. Den vestlige bestand tilbragte vinteren omkring det Kaspiske Hav. I 1990’erne sås op til 10 fugle her, men dette antal dalede til 4 i 2002 og bare en enkelt siden 2010.

Den centrale bestand overvintrede i Nordindien. I Keoladeo Nationalpark kunne indtil 1960’erne ses op mod 200 overvintrende snetraner, men antallet dalede katastrofalt, og i 1970’erne var der kun op til 75 fugle.

The International Crane Foundation forsøgte at hjælpe denne bestand, bl.a. ved i Sibirien at lægge snetraneæg i reder af eurasisk trane, som så opfostrede snetrane-ungerne. Men alligevel dalede antallet i Keoladeo til bare 4 individer i 1996, og sidste observation var i 2002. Fuglene var genstand for intensiv jagt under trækket gennem Afghanistan og Pakistan. I Keoladeo har man prøvet at udklække snetraneæg i reder af sarustraner, men ungerne blev præget på fosterforældrene og blev sammen med dem i området hele året.

I oldtiden overvintrede arten så langt mod vest som i Egypten. Et relief fra Saqqara, der nu befinder sig i Ny Carlsberg Glyptotek i København, forestiller seks snetraner, og der findes også en afbildning af en snetrane i Senet’s grav fra 12. dynasti (1991-1785 f.Kr.). Ydermere er en snetrane omtalt i en tekst af den egyptiske forfatter an-Nuwayri (1279-1332 e.Kr.).

Slægts- og artsnavn er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og geranos (‘trane’).

 

 

Et par med en ungfugl (med brunlig fjerdragt), Keoladeo Nationalpark, januar 1986. Dengang overvintrede nogle få snetraner fortsat i dette område, men arten har været forsvundet herfra i en snes år. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundinidae Svaler

 

Hirundo rustica Landsvale
Landsvalen, som har 6 underarter, er verdens mest udbredte svale, idet den yngler på størsteparten af den nordlige halvkugle, fra de Britiske Øer mod øst til Japan, og fra Nordnorge, det centrale Sibirien og Kamchatka mod syd til Nordafrika, Egypten, det sydlige Iran og det sydlige Kina, samt i det meste af Nordamerika, fra det nordlige Canada til det sydlige Mexico.

Fire af underarterne er trækfugle, som tilbringer vinteren så langt mod syd som Sydafrika, det nordlige Australien og Argentina. Arten kan ses året rundt i det sydlige Mexico, den sydlige del af den Iberiske Halvø, Egypten, Himalaya, samt det sydlige Kina og Taiwan.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for svale. Artsnavnet er latin og betyder ‘landlig’, afledt af ruris (‘landbrugsland’). Arten bygger oftest rede på bygninger, gerne i lader og stalde, hvilket også afspejles af dens danske navn. I sin Historiæ animalium, Liber III, publiceret i 1555, kalder den schweiziske læge og naturhistoriker Konrad Gessner (1516-65) fuglen for Hirundo domestica, af latin domus (‘hus’).

Landsvalen er nærmere beskrevet på siden Bøger: Hvor vandet møder himlen.

 

 

Denne rede af landsvale, som indeholder to næsten flyvefærdige unger, er anlagt på en ledning langs en husvæg, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundo tahitica Stillehavssvale
En vidt udbredt art med 7 underarter, som forekommer fra Indokina mod øst til Taiwan og de japanske Ryukyu-øer, og derfra mod syd gennem Filippinerne til Indonesien, Ny Guinea og mange øer i Stillehavet.

Den kan kendes fra landsvalen (ovenfor) på sine kortere ydre halefjer, den grålige, tværvatrede undergump, samt manglen på et sort bånd under den rødlige strube.

Artsnavnet hentyder til øen Tahiti i Fransk Polynesien. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

Tidligere blev fugle i Sydindien og Sri Lanka betragtet som en underart af Stillehavssvalen, men er siden blev ophøjet til en selvstændig art, sydindisk svale (H. domicola).

 

 

Unger af Stillehavssvale i reden, Shingang, vestlige Taiwan. Da mit kamera klikkede, åbnede to af dem deres gab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge Stillehavssvale sidder på en ledning over Han-floden, Taichung, Taiwan, mens den venter på at blive fodret af forældrefuglene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laridae Mågefugle

 

Anous stolidus Brun noddy
Denne art er almindelig og yngler på små øer i tropiske farvande kloden rundt.

Slægtsnavnet er oldgræsk og betyder ‘dum’ eller ‘idiotisk’. I gamle dage dræbte søfolk ofte disse fugle til føde, og de fandt dem meget dumme, da de var tillidsfulde og således nemme at slå ihjel. Artsnavnet er latin og betyder også ‘dum’ eller ‘idiotisk’.

 

 

Dununge af brun noddy, Latham Island, Tanzania. Dunungernes farve varierer fra snehvid via grå til sort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus ridibundus Hættemåge
Denne lille måge yngler fra det sydlige Grønland og Island gennem størsteparten af Europa og tempererede egne af Asien mod øst til Ussuriland og Kamchatka i det sydøstlige Sibirien, samt det nordøstlige Kina. Den yngler tillige fåtalligt i den nordøstlige del af Nordamerika. Vinteren tilbringes i Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, det indiske subkontinent, Sydøstasien, Fjernøsten, inklusive Japan, samt langs Nordamerikas østkyst.

Hættemågen var førhen meget almindelig i Danmark, men er gået stærkt tilbage de sidste 30-40 år.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khroizo (‘at farve’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til det mørke hoved hos mange af arterne i yngletiden. Artsnavnet kommer af latin ridere (‘at le’), hvilket hentyder til et af artens skrig, ke-ke-ke, som mest høres på ynglepladserne.

 

 

Klækkende æg af hættemåge, Brabrand Sø, Østjylland. Ægtanden ses tydeligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nyklækket unge af hættemåge, Brabrand Sø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gelochelidon nilotica Sandterne
Denne art yngler på spredte lokaliteter næsten hele verden rundt, i Europa og det nordvestlige Afrika, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav mod øst til Xinjiang, i Mongoliet, det nordlige og sydøstlige Kina, Taiwan, det sydlige Nordamerika, Mexico og Caribien, samt i det nordlige og sydøstlige Sydamerika.

I Danmark ynglede i 1800-tallet flere hundrede par, men arten aftog op gennem 1900-tallet og er i dag uddød. Uden for yngletiden kan den træffes næsten hvorsomhelst i varmere egne, men aldrig langt fra land.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk gelao (‘at le’) og khelidon (‘svale’), hvilket sigter til dens kald samt dens elegante flugt. Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Nilen’, formodentlig typelokaliteten.

Førhen blev den australske sandterne (G. macrotarsa) regnet for en underart af den almindelige sandterne, men betragtes i dag som en selvstændig art.

 

 

Unger af sandterne, Fjandø, Nissum Fjord. Dette billede er fra 1975, hvor nogle få par stadig ynglede i Danmark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus argentatus Sølvmåge
Sølvmågen blev førhen betragtet som en cirkumpolar art, opdelt i et antal underarter. I dag er den imidlertid opdelt i adskillige arter, og sølvmågen i snæver forstand er begrænset til det nordvestlige Europa, fra Island, Nordnorge og det nordvestlige Rusland mod syd langs kysterne af Østersøen, de danske farvande og de Britiske Øer mod vest til Irland, samt langs Atlanterhavskysten til det sydlige Frankrig. Hovedparten af de russiske, finske og svenske fugle overvintrer længere mod syd, så langt som til Portugals Atlanterhavskyst.

I de senere år er antallet af sølvmåger i europæiske byer steget kraftigt, idet fuglene placerer deres rede på toppen af højhuse.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk laros, som var navnet på en grådig havfugl, formodentlig en måge. Artsnavnet er afledt af latin argentum (‘sølv’) samt endelsen atus (‘minder om’), altså ‘sølvfarvet’, hvilket formodentlig hentyder til de lysegrå vinger.

 

 

Sølvmågeunger, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. T.v. ses rester af deres føde, en ung ride (Rissa tridactyla). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus marinus Svartbag
Verdens største måge, op til 79 cm lang og med et vingefang op til 1,7 m. Denne meget aggressive jæger, pirat og ådselæder yngler i den nordvestligste del af Rusland, langs kysterne af Skandinavien, Østersøen, det nordvestlige Frankrig, de Britiske Øer, samt i Nordatlanten, Sydgrønland, og langs den amerikanske Atlanterhavskyst mod syd til North Carolina.

I Danmark begyndte den først at yngle omkring 1930, men er siden tiltaget stærkt, og i dag yngler der mindst 3200 par.

Det latinske artsnavn betyder ’tilknyttet havet’, afledt af mare (‘hav’).

 

 

Nyklækkede unger af svartbag, Søby Rev, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus michahellis Middelhavssølvmåge
Som dens navn siger, findes denne art i Middelhavet. Den minder meget om den vidt udbredte sølvmåge (ovenfor), men kendes bl.a. på sine gule ben og det meget kraftige næb.

Det latinske artsnavn er en forkert stavet udgave af navnet på den tyske læge og zoolog Georg Christian Karl Wilhelm Michahelles (1807-1834), som indsamlede fugle i Dalmatien og Grækenland. Han døde af dysenteri i Grækenland, kun 27 år gammel.

 

 

Middelhavssølvmåge med dununger i reden på et hustag i Istanbul, Tyrkiet, hvor denne art er yderst almindelig. Den er meget dristig, og hvis et vindue står åbent, viger den ikke bort fra at gå ind og tage, hvad der måtte være af spiseligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rissa tridactyla Ride
Denne lille mågeart har en vid udbredelse i arktiske havområder, hvor den yngler i kolonier på stejle klippesider eller klinter. Her bygger hvert par en rede af planter og tang på en smal hylde. Som ynglefugl er den udbredt mod syd til Kurillerne, det sydlige Alaska, Newfoundland, de Britiske Øer og Frankrig, med spredte kolonier i Portugal og Spanien. Om vinteren spredes den over et kæmpemæssigt område i subarktiske og tempererede have.

Slægtsnavnet er afledt af det islandske navn på arten, rita, hvoraf også det danske navn kommer. Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk tridaktylos (‘tretået’), hvilket sigter til, at denne art mangler den lille, bagudrettede fjerde tå, som de fleste andre mågearter besidder. Et ældre dansk navn på arten var tretået måge.

I England kaldes riden for kittiwake, navngivet efter dens skrig, mens den i Nordamerika er kendt som black-legged kittiwake for at skelne den fra dens nære slægtning red-legged kittiwake (R. brevirostris), som yngler på småøer i den allernordligste del af Stillehavet.

 

 

Voksen og ung ride på ynglestedet, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna hirundo Fjordterne
Som ynglende er denne art udbredt i de fleste tempererede og subtropiske områder på den nordlige halvkugle, og tillige i arktiske områder i Nordnorge og den nordvestligste del af Rusland. I Amerika yngler den fra det centrale Canada og det nordlig-centrale USA og området omkring de Store Søer mod øst til Newfoundland, og derfra langs kysten mod syd til Texas.

Den yngler også i nogle få tropiske egne, bl.a. på Bahama-øerne og Cuba, samt på små øer ud for Venezuela. Siden 1980 har mindre kolonier eksisteret på små øer ud for Sri Lankas øst- og vestkyst.

Arten tilbringer vintertiden langs kyster fra omkring 20o nordlig bredde mod syd til det sydlige Sydamerika, Afrika og Australien.

Slægtsnavnet er afledt af oldengelsk stearn, som optræder i digtet The Seafarer fra 900-tallet. Et lignende ord for disse fugle blev anvendt på de Frisiske Øer.

Artsnavnet er det latinske ord for svaler. Det kan dateres tilbage til 1600-tallet, hvor fuglen blev kaldt for Hirundo marina (‘havsvale’) af den engelske ornitolog og ichthyolog Francis Willughby (1635-72). Navnet sigter til ternernes elegante flugt.

 

 

Rede af fjordterne med en nyklækket unge, Brændegårdssøen, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sterna paradisaea Havterne
Denne art har en cirkumpolar yngleudbredelse, fra højarktis mod syd til de Britiske Øer, det nordlige Frankrig, Holland, Tyskland, de Baltiske Stater, Kamchatka, det sydlige Alaska, samt New England. Den yngler hovedsagelig langs kyster, men i Arktis træffes den også i vådområder inde i land.

Den er berømt for sit langdistance-træk, idet den flyver fra de nordlige ynglepladser til Antarktis og tilbage igen hvert år. Den korteste afstand mellem disse områder er 19.000 km. Det betyder, at arten oplever to somre hvert år. Man kan spekulere over, om fuglen ikke bryder sig om mørke nætter.

Et hollandsk studium fra 2013 af fugle, som var mærket med dataloggere, konkluderede, at artens årlige træk er på omkring 48.700 km. En havterne kan leve i op mod 30 år og kan således gennem sit liv flyve op mod 2,4 mio. km.

Nogle eksempler på dens langdistance-træk: En voksen fugl, som blev ringmærket på Saltholm i maj 1958, blev skudt langs pakisen tæt på den antarktiske kyst syd for Australien i februar 1959 – en afstand på ca. 15.700 km. En unge, som blev mærket sommeren 1982 på Farne Islands, Northumberland, England, nåede Melbourne, Australien, i oktober, bare 3 måneder efter at den blev flyvefærdig – en rejse på over 22.000 km. Et tredje eksempel er en unge, som blev mærket i Labrador, Canada, i juli 1928, som blev genmeldt i Sydafrika 4 måneder senere – en distance på omkring 12.600 km.

Det latinske artsnavn sigter formentlig til denne arts skønhed og elegance.

 

 

Dununge af havterne, Isholsvatn, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sternula albifrons Dværgterne
Denne art har en meget stor yngleudbredelse, med de største bestande i de vestlige egne af Centralasien samt i Fjernøsten, og med spredte populationer i Europa, Vestafrika, Mellemøsten, Indien, Indokina, Indonesien, Filippinerne og Ny Guinea.

I løbet af det 20. århundrede gik de fleste europæiske bestande kraftigt tilbage på grund af tab af egnede levesteder, forurening og menneskelig forstyrrelse. I Danmark er den også gået tilbage, og i dag er bestanden et sted mellem 300 og 500 par, med de største kolonier på Fanø og Rømø.

Slægtsnavnet er et diminutiv af Sterna (se ovenfor), som de tidligere var placeret i. Artsnavnet er afledt af latin albus (‘hvid’) og frons (‘pande’).

 

 

Det var lige før jeg trådte på disse dununger af dværgterne, inden jeg bemærkede dem, som de trykkede sig ned mod sandet mellem småsten, Bøvling Klit, Nissum Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Motacillidae Vipstjerter, pibere og sporepibere

 

Motacilla alba Hvid vipstjert
Der findes i alt 11 racer af denne art, hvis yngleområde strækker sig fra Østgrønland mod øst gennem Europa og Sibirien til Alaska, sydpå til Marokko, Iran, Himalaya og Taiwan. Den er tillidsfuld og yngler ofte i bygninger.

Nominatracen alba yngler i Østgrønland, Island og hele Europa, med undtagelse af de Britiske Øer, og videre østpå omtrent til Ural-bjergene. Den afløses på de Britiske Øer af racen yarrellii, i Marokko af subpersonata, og i Ural og sydpå til det Kaspiske Hav af dukhunensis. I Sibirien og det vestlige Alaska yngler ocularis, i Iran persica, i den vestlige del af Centralasien personata, i Centralasien baicalensis, i Himalaya alboides, i Kina, Korea og Taiwan leucopsis, og i Japan, Sakhalin og Kamchatka lugens. Mange af de nordlige racer er trækfugle, mens de sydligste er standfugle.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn for denne art. Ordet er afledt af motare (‘at bevæge’ eller ‘at ryste’), samt endelsen illa, der udtrykker noget småt, således ‘den lille ryster’, hvilket hentyder til, at halen hos hvid vipstjert altid bevæges op og ned. På et tidspunkt i løbet af Middelalderen opstod den fejlagtige antagelse, at cilla betød ‘hale’. (Kilde: Jobling, J.A. 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. Christopher Helm, London)

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’.

Hvid vipstjert har over 100 danske folkenavne. Havreså, havrevimpe og mange andre navne med forstavelsen havre- sigter dels til, at når fuglen vender tilbage fra vinterkvarteret, er det tid at så havre, dels at den følger efter plov og harve, når man skal i gang med at så havre. Navnet vallingfugl fra Fanø hentyder til, at der skal sås valling (sommerrug), når vipstjerten ankommer. Mange navne hentyder til piger eller kvinder, måske fordi vipstjerten er vims som en ung pige. Disse navne omfatter bl.a. pigernes fugl, sommerdold, jomfrudol, Mette med den sorte hue (en hentydning til fuglens sorte isse og nakke), samt Maren Pjester (’Maren Petersdatter’) fra Vendsyssel. Nogle af disse ’pigenavne’ var nedsættende, bl.a. sommerdolde og jomfrudolde, idet dol(d) betyder ’pæn pige’, mens dolde betyder ’tøs’ eller ’dulle’!

 

 

Amur-vipstjerten er en temmelig fåtallig ynglefugl i Taiwan, men er en almindelig vintergæst. Unge fugle ligner en bleggrå udgave af de voksne fugle. Denne ungfugl fouragerer i en drænkanal i byen Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muscicapidae Den Gamle Verdens fluesnappere

 

Copsychus saularis Dayaldrossel
Hannen er en meget markant sort og hvid fugl, mens hunnen har gråligt hoved og bryst, og ungfuglen er temmelig spættet.

Den lever i åben skov, krat og større haver og er udbredt i hovedparten af det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod øst til det centrale og østlige Kina, og derfra mod syd til Indonesien. Den er nationalfugl i Bangladesh.

Et antal billeder af arten vises på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Fugle i Himalaya.

I sit 3-binds-værk A natural history of birds : illustrated with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life (1731-38) kalder den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (ca. 1690-1742) denne fugl for Dial Bird eller Bengall Magpie. Det førstnævnte hentyder til fuglens navn på Hindi, dayal, mens det sidste betyder ‘Bengal-skade’. Nogle autoriteter har foreslået, at da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1758 inkluderede denne art i sin Systema Naturæ og navngav den Gracula saularis, misforstod han Albins navn, idet han troede det havde noget at gøre med en solmåler (sun dial på engelsk). Det var da hans agt at navngive den Gracula solaris (solaris, ‘som har med solen at gøre’), men ved en fejltagelse skrev saularis i stedet.

Slægtsnavnet er afledt af kopsykhos, det oldgræske navn på solsort (Turdus merula), men det blev også anvendt om drosler i almindelighed.

 

 

Ungfugl af dayaldrossel, nær Bhumeshwor Shiva-templet, Pokhara, centrale Nepal. Ungfugle kan kendes på det spættede bryst og det brunlige skær i de mørke partier. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoenicurus fuliginosus Blyfarvet rødstjert, vandrødstjert
Tidligere var denne art placeret i slægten Rhyacornis, men genetisk forskning har afsløret, at den faktisk er en ‘rigtig’ rødstjert af slægten Phoenicurus, selv om den adskiller sig en del fra de andre medlemmer af denne slægt gennem sin mindre størrelse og kortere hale. Hannen er skifergrå med rød hale, mens hunnen har hvidligt, tværvatret bryst, mørkegrå ryg, samt til store hvide felter ved basis af halen. Arten har en vane med ustandseligt at sprede halen i vifteform.

Den er udbredt fra Tajikistan og Afghanistan langs Himalaya til Bangladesh, Indokina, størsteparten af Kina, samt Taiwan. Den lever udelukkende langs floder med hurtigtstrømmende vand og ses ofte sidde på klipper i floden, hvorfra den af og til flyver op for at snappe et forbipasserende insekt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘rødbrun’) samt oura (‘hale’), der i lighed med det danske navn sigter til disse fugles røde hale. Stjert er en gammel dansk betegnelse for hale. Artsnavnet kommer af latin fuligo (‘sod’) og ous (’tilbøjelig til’), som sigter til hannens sodgrå fjerdragt.

 

 

Ung blyfarvet rødstjert spreder halefjerene, Changdam, Langtang-dalen, centrale Nepal. Ungfugle minder om hunnen, men er mere spættede. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pelecanidae Pelikaner

 

Pelecanus philippensis Pletnæbbet pelikan
Tidligere var denne art, som også kaldes for grå pelikan, talrig på det Indiske Subkontinent, i Indokina og Filippinerne, samt på Sumatra, men er gået drastisk tilbage siden 1920’erne. I dag er den stærkt truet, idet den kun har få spredte ynglekolonier i Indien, Sri Lanka og Cambodia.

Slægtsnavnet er afledt af pelekan, det oldgræske ord for pelikaner. Artsnavnet hentyder til Filippinerne, hvor denne art først blev indsamlet. Den var almindelig her indtil begyndelsen af 1900-tallet, men uddøde allerede i 1960’erne.

 

 

I landsbyen Kokkare Belur, nær Mysore, Karnataka, Sydindien, findes en koloni af pletnæbbet pelikan. Her ses unger i reden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse unger var faldet ned fra reden og bliver nu plejet, Kokkare Belur. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocoracidae Skarver

 

Phalacrocorax capensis Kapskarv
Denne sydafrikanske art yngler på kyster af Angola og Namibia, samt det vestlige og sydlige Sydafrika. Uden for yngletiden er den blevet set så langt mod nord som Congo Brazzaville på vestkysten og det sydlige Mozambique på østkysten.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk phalakros (‘skaldet’) og korax (‘ravn’), hvor ‘skaldet’ hentyder til den hvide (men fjerklædte) isse hos storskarven (nedenfor) i yngletiden, mens ‘ravn’ formodentlig sigter til den i øvrigt sorte fjerdragt hos denne fugl.

 

 

Kapskarv med unger, Lambert’s Bay, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocorax carbo Storskarv
Denne art har en meget stor, men noget pletvis udbredelse, idet den findes i hele Europa og det meste af Asien, i Australien og New Zealand, samt i det nordøstlige Nordamerika og Grønland.

I 1800-tallet blev skarven forfulgt overalt i Europa, dels fordi den var en konkurrent til fiskerne, dels fordi dens gødning ødelagde de træer, hvori den ynglede. Den fuldstændige modsætning til denne forfølgelse ses i Fjernøsten, hvor fiskere gennem tusinder af år har anvendt tæmmede skarver til fiskeri. Billeder af denne praksis kan ses på siden Fiskeri.

Artsnavnet er latin og betyder ‘trækul’, hvilket sigter til dens overvejende sorte fjerdragt.

Mere om skarven findes på siden Naturreservatet Vorsø.

 

 

Storskarv med en lille unge, Naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede med dununger, ca. 3 uger gamle, Vorsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skarveunge tigger føde, Vorsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phasianidae Hønsefugle

 

Alectoris chukar Chukar
Denne art er udbredt fra Grækenland, Bulgarien og Egypten mod øst gennem Mellemøsten til Centralasien og det nordøstlige Kina. Den er også blevet indført som jagtobjekt til mange andre egne af verden og har dannet forvildede bestande adskillige steder, bl.a. i USA og New Zealand.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk alektoris (‘høne’). Artsnavnet (og dermed det danske navn) hentyder til artens kald, et vidtlydende chuck-chuck-chukar-chukar.

 

 

Et par af chukar med næsten fuldt udvoksede kyllinger, nær Hemis Gompa, Ladakh, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gallus gallus Tamhøne (bankiva-høne)
Nyere studier har påvist, at tamhønen opstod i Kina for omkring 10.000 år siden, da dens stamfader, bankiva-hønen, blev tæmmet for første gang. Denne art lever stadig i vild tilstand i Indien og Sydøstasien, hvor den blev tæmmet adskillige steder på et senere tidspunkt, omkring 6000 f.Kr.

Slægts- og artsnavn er det kalssiske latinske ord for hane.

Tamhønen er nærmere omtalt på siden Dyreliv – Dyrearter i menneskets tjeneste: Fjerkræ.

 

 

Høne med kyllinger, Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Få dage gammel kylling, Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lophophorus impejanus Glansfasan
Denne art er udbredt fra Afghanistan mod øst gennem Himalaya til Bhutan, om sommeren i højder mellem 3300 og 4600 m, om vinteren i lidt lavere højder.

Den er Nepals nationalfugl, lokalt kaldt danfe, ofte benævnt ’fuglen med de ni farver’ på grund af kokkens farvestrålende fjerdragt, der i solskin glitrer i alle regnbuens farver. Hunnens fjerdragt er brunlig og kraftigt stribet, med en lys plet på struben. Den har nøgen blå hud omkring øjnene.

Arten er også officiel statsfugl i Uttarakhand, hvor den kaldes monal.

Som det gælder for mange andre hønsefugle, er kødet af glansfasan velsmagende, og af denne grund er den efterstræbt mange steder. Den er dog stadig vidt udbredt, og i Khumbu-området i det østlige Nepal er den meget almindelig, idet de lokale sherpaer er buddhister og således imod at slå dyr ihjel. Så selv om glansfasanerne gør nogen skade ved at grave sherpaernes kartofler op og æde dem, bliver de ikke forfulgt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk lophos (‘top’) og phoros (‘bærende’), hvilket sigter til den lille top hos denne art.

Det latinske artsnavn blev givet til ære for Lady Mary Impey, hustru til Sir Elijah Impey (1732-1809), som var højesteretsdommer i Fort William – det første faste tilholdssted for British East India Company i Bengalen.

 

 

Under en vandretur i Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, fandt vi denne kylling af glansfasan nær Humkhani. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pavo cristatus Indisk påfugl
Denne fantastiske fugl er hjemmehørende i Indien, det sydlige Nepal, samt Sri Lanka, men er blevet indført mange andre steder som statussymbol eller kæledyr. Den figurerer i den indiske mytologi, og af denne grund beskyttes den og bliver ofte meget tillidsfuld. Den er Indiens nationalfugl.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for påfugl. Artsnavnet er latin og betyder ‘toppet’.

Det klassiske græske ord for påfugl var taos, afledt af persisk tavus. Den berømte Påfugletrone, på persisk kaldt for Takht-i-Tavus, var et storslået eksempel på mogulsk håndværk, dækket af guld og diamanter. Den blev beordret fremstillet i begyndelsen af 1600-tallet af den mogulske kejser Shah Jahan (1592-1666) og blev opstillet i Diwan-i-Khas (audiensværelset) i det Røde Fort i Delhi. Den havde navn efter to spillende påfugle, udskåret på bagsiden af tronen.

I begyndelsen af 1700-tallet begyndte mogulernes magt at smuldre, og i 1739 invaderedes Delhi af en hær, ledet af Nader Shah (1688-1747), en Turkoman-muslim fra det nordøstlige Iran. Titusinder af byens indbyggere blev massakreret, og da de forlod den i 1739, medbragte de Påfugletronen og mange andre værdier som krigsbytte. Da Nader Shah blev myrdet af sine egne officerer i 1747, forsvandt tronen og blev højst sandsynligt destrueret på grund af dens værdier.

 

 

Påfugl hun med kyllinger ved et vandhul, Sariska Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rallidae Vandhøns

 

Fulica armillata Gulpandet blishøne
En almindelig og vidt udbredt art, som lever i vådområder i lavlandet, bl.a. søer, damme, flodudløb og til tider i havet nær kysten. Den findes i Chile, Argentina og Uruguay, mod nord til de sydligste egne af Paraguay og Brasilien. Den kendes nemt på det gullige pandeskjold, der er adskilt fra det gule næb ved en rød stribe.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for blishøne. Artsnavnet betyder ‘udsmykket med et armbånd’, hvilket sigter til en smal rød ring øverst på benet, som står i skarp kontrast til de gulgrønne fødder. Artens engelske navn red-gartered coot betyder ‘blishønen med rød sokkeholder’, hvilket også hentyder til denne ring.

 

 

Gulpandet blishøne fodrer en unge med vandplanter, Carrizal Bajo, Llanos de Challe Nationalpark, Atacama, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fulica cristata Kamblishøne
I ynglesæsonen har denne art to nøgne røde knopper i panden, men iøvrigt ligner den meget den almindelige blishøne (F. atra). Den er vidt udbredt, fra Eritrea mod syd gennem det østlige Afrika til hele den sydlige del af kontinentet, i Marokko, Portugal og Spanien, på Madagascar, samt nogle få steder på den Arabiske Halvø.

Det latinske artsnavn betyder ‘toppet’, hvilket må siges at være et noget fejlagtigt udtryk for de to røde knopper i panden. Det danske navn er heller ikke for godt. Det leder jo tanken hen på en hanekam, og det kan man ikke påstå, at de to knopper ligner.

 

 

Kamblishøne fodrer sin unge med vandplanter, Rondevlei, Cape Town, Sydafrika. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gallinula chloropus Grønbenet rørhøne
Denne art er vidt udbredt i Den Gamle Verden, idet den findes i størsteparten af Europa og Afrika, store dele af Centralasien, på det Indiske Subkontinent, samt fra Fjernøsten mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien. Den er almindelig i Taiwans lavland. Bestandene i Centralasien og Fjernøsten er trækfugle, der om vinteren blander sig med standfuglene længere mod syd.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘lille høne’, mens artsnavnet er afledt af oldgræsk khloros (‘grøn’) og pous (‘fod’).

I Nord- og Sydamerika erstattes denne art af den lignende amerikanske rørhøne (G. galeata), der førhen blev betragtet som en underart af grønbenet rørhøne. Den er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Grønbenet rørhøne med kyllinger, Avon Canal, Devizes, Vale of Pewsey, Wiltshire, England. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge rørhøns af varierende alder, Suei Wei-floden, Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spheniscidae Pingviner

 

Spheniscus demersus Brillepingvin
Denne art yngler kun på kyststrækninger i Sydafrika og Namibia. Den er gået drastisk tilbage siden omkring 1800, hvor bestanden blev vurderet til omkring 4 millioner. I dag er der måske så få som 20.000 ynglepar – et resultat af overfiskeri såvel som klimaændringer.

Slægtsnavnet er diminutiv af græsk sphenos (‘kile’), hvilket sigter til de tynde kileformede vinger hos disse fugle. Artsnavnet betyder ‘styrtdykke’ på latin.

Andre billeder af arten kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

 

Unge brillepingviner tigger føde, Boulders, Simonstown, Cape Town, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Strigidae Ugler

 

Bubo virginianus Virginiaugle
I alt 15 underarter af denne store ugle er anerkendt. Den er standfugl på hele det nordamerikanske kontinent (med undtagelse af højarktiske områder), endvidere i dele af Mellemamerika, samt i det nordlige og sydøstlige Sydamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på den europæiske store hornugle (Bubo bubo). Artsnavnet (og dermed det danske navn) hentyder til staten Virginia. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Rede med unger af Virginiaugle i et gammelt piletræ, Malheur National Wildlife Refuge, Oregon. En af de gamle fugle rastede i et træ i nærheden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ketupa flavipes Gulbenet fiskeugle
Denne art har en meget stor udbredelse, idet den forekommer fra Uttarakhand langs Himalaya mod øst til det nordøstlige Indien, den østlige del af Indokina, samt den sydlige halvdel af Kina.

Den har gule ben, hvilket afspejles af det videnskabelige artsnavn, afledt af latin flavus (‘gul’) og pes (‘fod’).

Slægtsnavnet er afledt af det malajiske ord for fiskeugle, ketupok.

Nogle autoriteter regner disse fugle som tilhørende slægten Bubo.

 

 

Ungfugl af gulbenet fiskeugle, Corbett Nationalpark, Uttarakhand, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Strix aluco Natugle
Natuglen findes i et meget stort område, fra Skotland, det sydlige Skandinavien og det sydlige Finland mod syd til Portugal, Spanien, Italien, Balkan, Nærorienten, Kaukasus samt det nordlige Iran, mod øst til det vestlige Sibirien og det nordlige Kazakhstan, med en separat bestand i Kirgisien, Tajikistan, det nordlige Afghanistan og det nordlige Pakistan.

Førhen blev fugle i det nordvestlige Afrika og Himalaya betragtet som underarter af natuglen, men er siden blevet ophøjet til særskilte arter under navnene Maghreb-ugle (S. mauritanica) og Himalaya-ugle (S. nivicolum).

Slægtsnavnet er det oldgræske ord for ugle. Artsnavnet stammer fra det italienske navn på natuglen, allocco, oprindeligt fra latin ulucus, hvilket refererer til en slags skrigende ugle.

 

 

Disse unger af natugle er taget ud af reden for at blive ringmærket, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge har forladt reden, inden den kan flyve, hvilket er almindeligt hos denne art. – Vorsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Struthionidae

 

Struthio camelus Struds
Strudsen er den største nulevende fugleart, hvor nogle individer måler op til 2,7 m i højden og kan veje op til 150 kg. I dag er den begrænset til åbne områder syd for Sahara, fra Sahel-zonen mod syd til Sydafrika. Der er 4 nulevende underarter.

Nordlig struds, underarten camelus, var engang vidt udbredt i det nordlige Afrika, men er forsvundet fra store dele af dens tidligere udbredelsesområde. Den betragtes som udryddelsestruet.

Somali-strudsen, underarten molybdophanes, der har blålig hals og ben, lever i det sydlige Ethiopien, det nordøstlige Kenya, samt Somalia. Nogle autoriteter betragter den som en særskilt art, S. molybdophanes. Det har jeg svært ved at tro på, da der både nord og syd for denne bestand lever strudse, der betragtes som én og samme art.

Hannen af Masai-struds, underarten massaicus, har lyserød hals og ben, hunnen grålige. Den findes fra det sydlige Ethiopien og det sydlige Somalia mod syd til det sydlige Tanzania.

Sydlig struds, underarten australis, som har grå hals og ben, er vidt udbredt syd for floderne Zambezi og Cunene. Nogle steder holdes den i fangenskab med henblik på produktion af kød, læder og fjer.

Den arabiske struds, underarten syriacus, der tidligere var meget almindelig på den Arabiske Halvø, samt i Syrien og Irak, uddøde omkring 1966 på grund af overdreven jagt. Velhavende arabere, udstyret med topmoderne våben, forfulgte i jeep alt levende større end ræve, såsom oryx, gazeller og strudse, og alt blev mejet ned for fode.

Forsøg på at indføre arten i Israel er slået fejl. I Australien har undslupne strudse etableret forvildede bestande.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på arten, mens artsnavnet hentyder til dens store størrelse og måden, den går på.

Andre billeder af arten kan ses på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

 

Par af Masaistruds, underarten massaicus, med unger, Nairobi Nationalpark, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af sydlig struds, underarten australis, med unger, Etosha Nationalpark, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sulidae Suler

 

Sula dactylatra Maskesule
Denne vidt udbredte art, som er opdelt i 4 underarter, findes i tropiske farvande, fra Rødehavet og Tanzania mod øst via Sydøstasien og Australien, tværs over Stillehavet til Mexico og Sydamerika, samt i Caribien og i den vestlige del af Atlanterhavet ud for Sydamerika.

Slægtsnavnet er det islandske og færøske navn på den nordlige sule (Morus bassanus). Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk dactyl (‘finger’) samt latin ater (‘sort’), hvilket sigter til de sorte håndsvingfjer, hvis spidser er adskilt under flugten.

 

 

Maskesuler med dununge (øverst) og en sort ungfugl, Latham Island, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Æg og nyklækket unge af maskesule, Latham Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornithidae Ibiser og skestorke

 

Threskiornis melanocephalus Sorthovedet ibis
Denne art er hjemmehørende på hele det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod syd til det østlige Sumatra og nogle få steder på Java. Den forekommer mest i vådområder, men kan også træffes fouragerende på ret tørre marker.

Slægtsnavnet er afledt af græsk threskeia (‘religiøs tilbedelse’) og ornis (‘fugl’), hvilket sigter til tilbedelsen af hellig ibis (T. aethiopicus) i Oldtidens Egypten. Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk melas (‘sort’) og kephale (‘hoved’).

 

 

Denne sorthovedede ibis fodrer en stor unge, Keoladeo Nationalpark, Rajasthan, Indien. Bemærk den nøgne rødlige hud på undervingen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Turdidae Drosler

 

Turdus iliacus Vindrossel
Navnet på denne lille drossel skyldes dens vinrøde flanker og undervinge. Den yngler i Nordeuropa og det nordlige Asien i lysåbne skove og på fjeldet i krat af birk og pil, fra Island og den nordlige del af Skotland mod øst gennem hele Skandinavien, Finland og Rusland til det østlige Sibirien. Den findes også i de baltiske stater, det østlige Polen, Hviderusland og det nordlige Ukraine, og i Centralasien yngler den så langt mod syd som den nordlige del af Kazakhstan og Mongoliet. Siden 1990 har der også været en lille bestand i Sydgrønland.

Som ynglefugl i Danmark har vindroslen optrådt sporadisk siden 1967, men frem til 2012 kendes kun 12 sikre ynglefund, som blev gjort spredt rundt i landet, i birke- og ellesumpe, pilekrat og granskov.

I Island og på Færøerne, hvor vindroslen ikke har konkurrence fra solsort og sangdrossel, ormer den på plæner i lighed med disse to arter.

Arten er en trækfugl, som overvintrer i Vesteuropa samt omkring Middelhavet, Sortehavet og det Kaspiske Hav. Nogle fugle i den sydvestlige del af Norge samt i Skotland er standfugle.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for drossel. Artsnavnet er latin og betyder ‘på flankerne’, afledt af ile (‘flanker’), hvilket selvfølgelig sigter til de røde flanker.

 

 

Rede med unger af vindrossel, placeret under en traktors motorhjelm, Aðaldal, Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Padder

 

I tropiske egne afhænger liv eller død for haletudser af nedbørsmængden. Æggene lægges ofte i temporære pytter. En forlænget tørke forårsager ofte, at nogle af disse pytter tørrer ud, og haletudserne dør.

 

 

Døende og døde haletudser i en vandpyt på en jordvej, som er ved at tørre ind, Chogoria, Mount Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Edderkopper

 

Efteråret er tiden, hvor unge edderkopper spredes. De kravler op i toppen af vegetation, hvor de spinder en ’rejse-tråd’ af silke og afventer et vindpust, som kan bringe dem ud i verden. Ofte lander tusinder af unge edderkopper på en mark eller lignende, hvor deres silkespind kan danne sande tæpper.

 

 

Edderkoppeunger klumper sig sammen i deres spind, inden de drager ud i verden med vinden for enden af en silketråd, som de selv spinder. – Naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en stille oktober-dag er myriader af unge edderkoppers ’rejse-tråde’ landet i denne eng i naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord, hvor de danner et gennemsigtigt silketæppe, så langt øjet rækker. Fænomenet kaldes for ‘flyvende sommer’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet januar 2023)

 

(Senest opdateret november 2023)