Havskildpadder er i stærk tilbagegang

 

 

Suppeskildpadder (Chelonia mydas) i parring i havoverfladen ud for Tanzanias kyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par af olivengrøn ridley (Lepidochelys olivacea) i parring i havoverfladen ud for Odishas kyst, østlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Havskildpadder er – som navnet siger – skildpadder, der lever i havet. Som øvrige skildpadder har de et rygskjold og et bugskjold, men hvor de landlevende skildpadder har ben beregnet til at gå på, er havskildpaddernes ben omdannet til luffer, der gør dem til gode svømmere.

Så perfekt er havskildpadderne tilpasset livet i havet, at de stort set er uændrede gennem 180 millioner år. De opstod samtidigt med de første dinosaurer, men hvor de fleste af disse uddøde for omkring 65 mio. år siden, har havskildpadderne overlevet frem til i dag.

Seks af verdens syv arter tilhører familien Cheloniidae, som er kendetegnet ved, at rygskjoldet består af benplader, der er solidt forankret til ryghvirvler og ribben. Rygskjoldet kaldes carapax, bugskjoldet plastron, og overgangen mellem disse broen. Både ryg- og bugskjold er dækket af hornplader. Pladerne på ryggen er arrangeret i tre rækker i længdegående retning, og de to yderste kaldes ribbensplader. Hornpladernes antal og form varierer fra art til art og er ofte vigtige kendetegn, når man skal skelne mellem dem.

Den syvende art er den store læderskildpadde (se Dermochelys nedenfor).

 

Verdens havskildpadder

 

Caretta caretta Uægte karette
Denne art kan blive op til 1,5 m lang, og de største eksemplarer vejer omkring 400 kg. Den er vidt udbredt i troperne og subtroperne og er den eneste blandt havskildpadderne, som yngler i Europa, nemlig på vestkysten af Tyrkiet og på visse græske øer. De fleste bestande er truet, nogle udryddelsestruet.
 

I Danmark er den truffet omkring 5 gange, mest langs Vesterhavskysten. I 1971 gik et eksemplar i en åleruse ved Ulvshale på Møn. Den blev bragt til Danmarks Akvarium, hvor den levede i flere år.

Slægts- og artsnavn er en latiniseret udgave af det franske ord for havskildpadder, caret.

 

 

Chelonia mydas Suppeskildpadde
Denne art, det eneste medlem af slægten, bliver op til 1,5 m lang. Den har en vid udbredelse i troperne og subtroperne verden rundt. De vigtigste ynglepladser findes i Australien og Mexico.

Førhen blev bestande langs Mexicos og Mellemamerikas Stillehavskyst betragtet som en særskilt art, sort havskildpadde (C. agassizii), men de regnes nu for værende samme art som suppeskildpadde.

Gennem tiderne har arten været meget forfulgt på grund af det velsmagende kød. Det danske navn skyldes, at man kogte suppe på en geléagtig brusk mellem bugskjoldets knogler, kaldt for calipee. I dag er arten opført som akut truet på IUCNs liste over truede planter og dyr.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khelone (‘skildpadde’), mens artsnavnet kommer af græsk mydos (‘fugtighed’), hvilket sigter til dens akvatiske levevis.

 

 

Suppeskildpadder i parring i havoverfladen ud for Tanzanias kyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dermochelys coriacea Læderskildpadde
Denne store art kan blive næsten 3 m lang og veje op mod 900 kg. Den har sin egen familie, Dermochelyidae, og adskiller sig fra de øvrige havskildpadder ved, at rygskjoldet ikke er forbundet med ryghvirvlerne eller ribbenene, men består af en mosaik af små benplader, som er overtrukket med en læderagtig hud. Ned langs ryggen løber fem eller syv forhøjninger.

Arten er en stor vandrer, som søger til de nordlige og arktiske have i søgen efter føde, der overvejende består af gopler. Den kan trives i de kolde vande, fordi blodcirkulationen holder dens kropstemperatur så meget som 18oC over omgivelsernes. I yngletiden vandrer den til troperne.

I Danmark er den truffet adskillige gange. En drev i land på Sjællands Odde 1948, en blev fanget i trawl vest for Nymindegab 1965, en sad fast i et fiskenet i Sejerøbugten 1979, en blev fanget af en fisker ved Dybbøl 1997, en drev i land på Langeland 2015, og en drev i land i Vadehavet 2020.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk derma (‘hud’) og chelys (‘skildpadde’), hvilket sigter til den tykke hud, som dækker rygskjoldet. Artsnavnet er afledt af latin coriaceus (‘består af læder’), hvilket også hentyder til den læderagtige hud.

 

 

Eretmochelys imbricata Karetteskildpadde
Denne art, som er slægtens eneste medlem, er vidt udbredt i troperne og subtroperne, hvor den er tilknyttet koralrev og fortrinsvis æder havsvampe. Arten forfølges på grund af sit smukke rygskjold, der leverer den ægte form for skildpaddeskjold til udskæring af smykker, kamme m.m. Mange af skjoldene importeres af japanerne. Selv hele, lakerede karetter sælges som souvenirs, bl.a. i Indonesien. Mange drukner også i fiskegarn, og arten er opført som akut truet på IUCNs liste over truede planter og dyr.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk eretmon (‘åre’) og chelys (‘skildpadde’), hvilket sigter til de årelignende luffer hos arten. Artsnavnet er afledt af latin imbricatus (‘overlappende’), hvilket hentyder til de overlappende skæl på rygskjoldet af unge og yngre dyr.

 

 

Denne karetteskildpadde blev fanget på øen Kwale ved Tanzanias kyst. Arten spises ikke af lokalbefolkningen, men rygskjoldet vil sandsynligvis ende som souvenir på et marked i Dar es Salaam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lepidochelys Ridleyer
En lille slægt med to arter, den vidt udbredte olivengrøn ridley og den stærkt truede caribisk ridley, også kaldt for Kemps ridley.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk lepidos (‘skæl’) og chelys (‘skildpadde’), hvilket måske hentyder til det skællede udseende af hoved og luffer hos disse dyr. Det danske navn er taget fra det engelske navn, som er af ukendt betydning.

 

Lepidochelys olivacea Olivengrøn ridley
Denne ret lille art, som bliver op til 75 cm lang, er den talrigeste blandt havskildpadderne. Den findes i alle varmere have og er særligt almindelig i Stillehavet og det Indiske Ocean. Den er berømt for sin spektakulære synkroniserede æglægning, som kaldes for arribada (spansk for ‘ankomst’), hvor tusinder af hunner samles på en strand for at lægge æg samtidigt. To af disse steder Costa Rica og Odisha, østlige Indien.

Artsnavnet hentyder til et olivenfarvet skær på disse ellers brunlige eller grålige dyr.

 

 

En olivengrøn ridley lægger æg på en strand i Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lepidochelys kempii Caribisk ridley, Kemps ridley
Denne art yngler kun på en enkelt kyststrækning i Den Mexicanske Bugt. Den talte tidligere mindst 120.000 individer, men bestanden er nu dalet til få tusinde.

Arten er to gange truffet i Danmark. En, som skyllede i land ved Hvide Sande i 1926, døde kort efter. En anden blev fanget i trawl nord for Gilleleje i 1974.

Artsnavnet hædrer den amerikanske fisker og handelsmand Richard M. Kemp (1825-1908), som boede på Key West, Florida, og viste denne art til den amerikanske zoolog Samuel Walton Garman (1843-1927), som beskrev den i 1880 i artiklen On certain species of Chelonioidae, Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard, Cambridge.

 

 

Natator depressus Fladskjoldet havskildpadde
Denne art, som er det eneste medlem af slægten, er begrænset til havene tæt på Australiens nordlige og østlige kyst. Bestanden tæller kun få tusinde, men er ikke synderligt truet, da den ikke vandrer langt fra yngleområdet.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘den der svømmer’, mens artsnavnet betyder ‘fladtrykt’, hvilket hentyder til det ret flade rygskjold.

 

 

Føde
Suppeskildpadde og fladskjoldet skildpadde lever mest af alger og havgræsser.

Karetteskildpadden lever af havsvampe og andre dyr i koralrev, mens den uægte karette mest æder krebsdyr og de to ridley-arter fisk, rejer og krabber.

Utroligt nok lever den store læderskildpadde overvejende af gopler. Da disse jo består af 98% vand, skal der enorme mængder til, og det er grunden til, at læderskildpadden vandrer til kolde have, hvor gopler er talrigest. Gopler lever ofte på store dybder, men læderskildpadden er i stand til at dykke ned til 1500 meters dybde.

 

Skal på land
Selv om havskildpadderne tilbringer ca. 98% af deres tid i havene, skal hunnerne på land for at lægge æg. Det sker om natten, oftest ved nymåne, tidevandet skal passe, og bølgerne må ikke være for høje. Derfor ligger hunnerne ud for kysten og venter på det rette øjeblik. Med stort besvær maver de sig op på stranden over tidevandslinien og begynder at grave et hul med baglufferne. Når en hun er færdig med at grave, lægger hun oftest mellem 80 og 100 hvide æg, der i form ligner bordtennisbolde. De er imidlertid bløde, så de ikke beskadiges, når de falder ned i hullet.

Efter æglægningen dækker hunnen æggene til, og bagefter slynger hun sand rundt med lufferne, så selve redestedet camoufleres. Derpå vender hun tilbage til havet. Hos flere arter lægger hunnerne æg i flere omgange, somme tider 11 kuld på en sæson.

Det fantastiske er, at hunnen ofte vender tilbage til den strand, hvor hun fødtes årtier før. Hvordan hun bærer sig ad med det, forbliver et mysterium. En teori går på, at dyrene præges på strandens fysiske og kemiske sammensætning, samt at de er i stand til at anvende Jordens magnetisme til at navigere efter.

 

 

En hun lægger oftest mellem 80 og 100 hvide æg, der minder om bordtennisbolde. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

Når hunnen er færdig med at lægge æg, dækker hun dem ved at skrabe sand ind over dem med lufferne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Efter æglægningen maver hunnen sig tilbage til havet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

De karakteristiske ’traktorspor’ efter en æglæggende hun, Latham Island, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Farlig fødsel
Æggene udruges af solens varme. Det mærkelige er, at temperaturen, som æggene ligger i, bestemmer de nyklækkede skildpadders køn. Æg, der ligger varmt, bliver hanner, mens æg, der ligger køligere, bliver hunner. Selv om æggene ligger dybt, graves en del alligevel op og ædes af en mængde forskellige dyr, bl.a. spøgelseskrabber, varaner, vaskebjørne, prærieulve, næsebjørne, sjakaler og hyæner – i skarp konkurrence med menneskene og deres husdyr, fx svin, katte og hunde.

To-tre måneder efter at æggene er lagt, klækkes de, ofte i mange reder samtidigt. De nyklækkede unger, der kun er 4-5 cm lange, har en bemærkelsesværdig måde at komme op af sandet på. De begynder alle at vibrere kraftigt med lufferne, så sandet over dem rystes ned under dem. På denne måde ‘løftes’ de langsomt op til overfladen.

Her er de programmeret til at søge mod lyset. Selv i bælgmørke vil havet reflektere mere lys end landjorden, så ungerne søger mod havet. Husbyggeri på strandene slår mange unger ihjel, da de søger mod husenes lys i stedet for havet. Hvis ikke de når vandet i en fart, tørrer de ud. Andre farer er talrige. Måger og glenter æder løs sammen med de ovennævnte rovdyr. Af de unger, der når havet, bliver mange ædt af rovfisk, krabber, fregatfugle og andre.

Kun tre-fire ud af tusinde unger bliver voksne og kan begynde at reproducere sig. Biologen Hendrickson fandt, at af de ca. 1800 æg, en suppeskildpadde-hun lægger i løbet af sit liv, klækkes kun 405, og kun 243 unger når havet. Af disse overlever bare 31 den første uge, og kun tre opnår en fuld livscyklus.

 

 

Under kraftige storme kan stranden erodere så meget, at tusindvis af skildpaddeæg går tabt. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

Unger af olivengrøn ridley kommer frem af sandet. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

Nyklækket unge af olivengrøn ridley. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

 

Farer for voksne dyr
Tidligere havde voksne havskildpadder ikke mange fjender. Store hajer og spækhuggere tager nogle, selv om det er en benet mundfuld. Men med menneskenes erobring af kloden har vi i dag den situation, at alle otte arter havskildpadder er i rivende tilbagegang. Æggene graves op og fortæres af fattige nybyggere, som delikatesse på restauranter, eller fordi de tillægges potensfremmende egenskaber. Også mange voksne skildpadder spises af mennesker – se bare navnet suppeskildpadde!

Som beskrevet ovenfor forfølges den ægte karette på grund af sit smukke rygskjold, og mange drukner i fiskegarn.

Titusinder af havskildpadder drukner i fiskegarn eller kommer til skade i bådmotorers propeller. Unge skildpadder dør af at æde spildolie og tjæreklumper i havoverfladen. Mange læderskildpadder sluger store mængder plastic i den tro, at det er gopler, men plastic er ufordøjeligt og ophobes i dyrets tarme, hvorefter det dør af sult.

 

 

Denne olivengrønne ridley blev fanget af fiskere ved Sri Lankas kyst. Den blev slagtet og spist kort efter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skjolde fra havskildpadder, som er dræbt og spist af fiskere, Shungu Mbili Island, Tanzania. Læg mærke til rurerne på det ene skjold. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Plyndret rede af havskildpadde, Andamanerne, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Havskildpaddeæg sælges på et marked i byen Kuching, Sarawak, Borneo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Karetteskildpadder og suppeskildpadder sælges som lakerede souvenirs på et marked i Yogyakarta, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På fangst efter havskildpadder
Flere steder i verden har biologer studeret havskildpaddernes levevis i håb om bedre at kunne lave forvaltningsplaner for arterne.

På øen Wheeler Island i mundingen af den store Maipura-flod i Odisha i det østlige Indien ligger en lille fiskerlandsby, som består af hytter med vægge af græs, bundet på træskeletter. Her boede den indiske biolog Bivash Pandav fra Wildlife Institute of India sammen med sit mandskab hvert efterår 1994-99 for at studere olivengrønne ridleyer. Ud for strandene her samles de i tusindvis i november-december for at parre sig.

Jeg traf Pandav i Indien i 1997, og da han mærkede, at jeg var meget interesseret i hans arbejde, var han så venlig at invitere mig til at deltage i fangsten af skildpadder. I november samme år tog jeg til Wheeler Island.

Herfra sejlede vi ud i den lille motorbåd Maa Panchu Barahi (opkaldt efter en hinduistisk gudinde). Krappe bølger fik båden til at vippe kraftigt og gjorde det svært at finde havskildpadderne, men mandskabet havde øjne som høge og opdagede med jævne mellemrum et par i havoverfladen.

Så satte rorsmanden fuld fart på motoren og styrede hen mod parret, mens det øvrige mandskab gjorde grejet parat. Det bestod i al sin enkelhed af et net af nylonsnore, monteret på en trekantet ramme af kraftige bambusstænger. Fra to af stængerne blev reb bundet omkring små pæle forrest på bådens rælinger.

For mig så det ud, som om båden ville sejle skildpaddeparret ned, men i sidste sekund drejede rorsmanden til højre. Assistenten med fangstnettet styrede det ned under parret, som blev viklet ind i maskerne.

”Træk”, råbte han, og de to andre halede af alle kræfter i rebene for at trække nettet op til rælingen. Hvis ikke det skete i en fart, kunne skildpadderne hoppe ud af det igen. Nettet blev bundet fast til rælingen, og en af skildpadderne blev halet ombord.

 

Eget mærke
Har I nogensinde fanget en af jeres egne mærkede skildpadder fra foregående år?” spurgte jeg Pandav, mens mandskabet tumlede med en af skildpadderne i nettet.

”Endnu ikke”, svarede han.

I det samme råbte en af mændene: ”Denne her er mærket!”

Pandav fór derhen for at aflæse ringen, og i næste nu opførte han en sand krigsdans på dækket.

”Denne her er fra sidste år!” sagde han glædesstrålende.

I dagens løb fangede vi 24 par, hvilket var personlig dagsrekord for Pandav. ”Du bringer mig held!” sagde han.

Sideløbende med mærkningen måltes længde og bredde af rygskjold og bugskjold. Skildpadden blev løftet op i et net, som var hængt i en krog på en vægt. Vægten hang i en stang, som to af mændene bar på skuldrene. Det viste sig, at en olivengrøn ridley vejer mellem 35 og 50 kg.

 

 

Den indiske biolog Bivash Pandav (t.v.) og hans mandskab på udkig efter olivengrøn ridley ud for Odishas kyst. Foran dem ligger et fangstnet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pandavs assistent styrer fangstnettet ned under skildpaddeparret, som vikles ind i maskerne. Dette par hænger stadig sammen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Arribada
To-tre måneder senere ville tusinder af skildpaddehunner komme i land samtidigt for at lægge æg på de kilometerlange strande. Med et spansk ord kaldes denne masseforekomst for arribada, som betyder ’ankomst’. Der kan være så mange hunner, at der ikke er plads til alle, så under æglægningen kan de risikere at grave hinandens æg op.

To af verdens havskildpaddearter har denne adfærd: olivengrøn ridley og caribisk ridley. Mens caribisk ridley som før nævnt kun forekommer på én strand i Mexico og er tæt på at uddø, har (eller havde) olivengrøn masseforekomst adskillige steder, foruden Odisha bl.a. Mexico, Ecuador og Costa Rica. Olivengrøn ridley yngler mange andre steder i troperne, men ikke i så store mængder. De øvrige arter yngler i smågrupper eller enkeltvis.

Masseæglægningen menes at være en metode til at undgå overprædation. Den pludselige tilsynekomst af en stor mængde føde to gange om året (æg og senere nyklækkede unger) lokker selvfølgelig mange rovdyr og fugle til. De æder alt, hvad de kan, men mængden er så overvældende, at et stort antal unger har en god chance for at nå havet. Prædatorerne kan heller ikke have en fast population i området, som er afhængig af havskildpadderne, da fødemængden kun er til stede en relativt kort periode af året.

 

 

Under arribada kravler hundredtusinder af hunner af olivengrøn ridley i land for at lægge æg på Odishas kilometerlange strande. Her er nogle af dem på vej tilbage til havet i den tidlige morgen. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

Ungerne i hundredevis af reder af olivengrøn ridley klækker synkront og vandrer ud i havet samtidigt. De mange unger kan forvirre prædatorer og øger chancen for, at flere unger overlever. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

 

Uforstyrrede bestande trues
Masseforekomsten i Orissa har været kendt af videnskaben siden 1974. Lokalbefolkningen har selvfølgelig kendt til skildpadderne langt tilbage, men har ladet dem i fred af religiøse grunde. I hinduismen er skildpadden forbundet med Kurma, en af guden Vishnus inkarnationer. Hvis lokale fiskere får en skildpadde i deres garn, gør de den fri og slipper den løs igen. Bestanden i Odisha har derfor uforstyrret kunnet yngle her i årtusinder.

I de sidste årtier er imidlertid opstået flere trusler mod dyrene. Mange drukner i fiskegarn, efter at trawlere fra Kolkata i højere grad er begyndt at fiske langs Odishas kyst.

Selv om olivengrøn ridley er totalfredet i Indien, fanges et stigende antal til menneskeføde, især på restauranter i Kolkata. Dette på trods af, at den vigtigste yngleplads Gahirmata ligger i et havreservat. Det lokale Forest Department, som er ansvarlig for overvågningen, giver som undskyldning, at der er mangel på mandskab. Men selv efter at flåden har stillet mandskab til rådighed, er patruljeringen ikke tilstrækkelig, da Forest Departmentets både ikke er hurtige nok.

Endvidere trues skildpadderne, fordi deres æglægningsstrande vokser til. Forest Department – som egentlig skal sørge for, at skildpadderne trives – har tilplantet lange strækninger af strandene med det hurtigtvoksende jerntræ (Casuarina). Derved forsvinder de åbne strande, som skildpadderne er afhængige af.

Endelig er en ny trussel mod skildpaddernes strand, at det indiske luftvåben – af alle steder – i april 1999 valgte at prøveaffyre missiler fra Wheeler Island, få kilometer fra Gahirmata.

 

 

Mange olivengrønne ridleyer drukner i fiskegarn, efter at trawlere fra Kolkata i stigende grad er begyndt at fiske langs Odishas kyst. (Foto copyright © by Bivash Pandav)

 

 

 

Skildpadderne overvåges
Af disse årsager arbejdede Pandav på at klarlægge havskildpaddernes liv og færden. Han forsøgte at tælle de æglæggende hunner. Antallet varierer stærkt fra år til år. I 1994 blev det anslået, at 525.000 hunner kom i land ved Gahirmata. I 1999 var antallet over 200.000. Kun Costa Rica har i dag lignende antal.

Pandav og hans folk talte også ilanddrevne skildpadder, som var druknet i fiskegarn og kastet overbord. Fundmåneden blev markeret med hvid maling på skjoldet for at undgå at tælle dem mere end én gang. I perioden december 1993 til april 1994 fandtes 5282 opskyllede dyr langs Odishas kyst. I de seneste år har tallet været endnu større.

Endelig mærkede Pandav og hans mandskab så mange skildpadder som muligt for at følge deres vandringer. Et ganske almindeligt grise-øremærke af stål blev klemt om den ene forluffe med en tang. På hvert mærke findes et løbenummer og adressen på Wildlife Institute. Gennem 1990’erne mærkede Pandav og hans mandskab næsten 15.000 skildpadder. Genfangster tyder på, at en stor del af bestanden opholder sig ud for det østlige Sri Lanka uden for yngleperioden.

Mens det er nemt nok at mærke hunnerne, som kommer op på land for at lægge æg, er det langt vanskeligere at fange hannerne. Det kan faktisk kun lade sig gøre, når dyrene parrer sig, da de så er meget lidt agtpågivende.

 

 

En olivengrøn ridley hales op i båden og placeres på et gammelt bildæk. Herefter måles dens ryg- og bugskjold. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pandavs mandskab vejer en olivengrøn ridley. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et grise-øremærke af stål klemmes om den ene forluffe med en tang. På hvert mærke findes et løbenummer og adressen på Wildlife Institute of India. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Beskyttelse af havskildpadder
I de senere år er opstået mange foreninger, hvis formål er at beskytte havskildpadderne. Det vigtigste arbejde er at oplyse lokale folk (især skolebørn) og turister om skildpaddernes situation. Samtidig må æglægningsstrandene beskyttes mod tilgroning, byggeri og overdreven færdsel. Endelig kan man indsamle ungerne, når de klækkes, og opbevare dem et stykke tid, til de når en størrelse, hvor de har større chance for at overleve. Forskning af havskildpaddernes levevis, som man ikke ved meget om, bør intensiveres.

 

 

Disse hjemmelavede skilte i Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica, henstiller på spansk og engelsk besøgende til at lade klækkede skildpaddeunger være i fred og lade naturen passe sig selv. Tortuguero betyder ‘skildpadde’ på spansk, opkaldt efter de mange havskildpadder, som kommer i land her for at lægge æg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tak
Jeg vil gerne rette en stor tak til den indiske biolog Bivash Pandav for stor hjælpsomhed under mit ophold på Wheeler Island i 1997, samt for udlån af billeder.

 

 

 

Denne beretning er tidligere offentliggjort i tidsskriftet Naturens Verden, årg. 83, 2000, nr. 1, s. 2-11. Den er her bragt i en revideret og udvidet udgave og med en del flere billeder.

 

 

 

Kilder
Wikipedia, diverse sider.
Agardy, T. 1992. Last voyage of the ancient mariner? BBC Wildlife, bd. 10, nr. 12.
Hvass, H. (red.) 1978. Danmarks Dyreverden, bd. 5. Rosenkilde og Bagger.
Kirkegaard, J.B. (red.) 1972. Lademanns Dyreleksikon, bd. 6.
Times of India, 12. april 1999.

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret august 2023)