Guldsmede og vandnymfer på Vorsø

 

 

Af Mogens Holmen

 

 

Foreløbig er kun få arter guldsmede og vandnymfer truffet på Vorsø. De fleste observationer stammer fra et besøg af Mogens Holmen i 2008, suppleret med enkelte iagttagelser af Kaj Halberg.

 

 

Aeshnidae Mosaikguldsmede

 

Aeshna cyanea Blå mosaikguldsmed
Ret alm. Voksne og nymfer i Havedammen.

 

Aeshna grandis Brun mosaikguldsmed
Fåtallig.

 

 

Brun mosaikguldsmed, siddende på en glat burre ved gården, 10. juli 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Coenagrionidae

 

Coenagrion puella Hestesko-vandnymfe
Voksne i Havedammen.

 

Ischnura elegans Stor farvevandnymfe
Voksne i Havedammen.

 

 

Corduliidae

 

Somatochlora metallica Glinsende smaragdlibel
Nymfer i Havedammen.

 

 

Lestidae Kobbervandnymfer

 

Lestes dryas Sortmærket kobbervandnymfe
Voksne set langs de sydøstlige kyster.

 

Lestes sponsa Almindelig kobbervandnymfe
Voksne i Havedammen.

 

 

Libellulidae Libeller

 

Libellula depressa Blå libel
Ret alm. Voksne og nymfer i Havedammen.

 

 

Han af blå libel, Vorsø, 19. juni 2000. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet december 2019)