Kristendom

 

 

Denne pragtfulde mosaik fra 800-tallet, som forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet, pryder den storslåede katedral Hagia Sophia, oprindelig kaldt ’Den Hellige Visdoms Kirke’, i Istanbul, Tyrkiet. På tyrkisk er navnet ændret til Aya Sofia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Katolsk håndværk fra ca. 1890, muligvis af tysk oprindelse, som forestiller de Tre Vise Mænd, der ærer Jesusbarnet i krybben. Ifølge overleveringen var en af vismændene sort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kalkmaleri fra Middelalderen i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver Jesu korsfæstelse. En romersk soldat, iført europæisk middelalderdragt, gennemborer Jesu krop med sin lanse. Bemærk kraniet nær hesten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Grav med Kristus på korset, Holtug Kirke, Stevns, Sjælland. Bogstaverne INRI er en forkortelse af det latinske Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, hvilket betyder ’Jesus af Nazareth, Jødernes Konge’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne statue i landsbyen Dünzling, nær Regensburg, Sydtyskland, viser Jomfru Maria, skytshelgen for Bayern. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kristendommen opstod som religion omkring år 30, da de disciple, som Jesus af Nazareth havde samlet omkring sig, lige efter påsken blev overbevist om, at Jesus var genopstanden fra de døde. Indholdet af den nye tro var baseret på jødedommen, men vigtigst var nu beretningen om Jesu ord og gerninger, hans opstandelse, samt den pagt han ved sin død havde stiftet mellem Gud og menneskene.

Disciplene påbegyndte nu en missionerende virksomhed, især Paulus, som oversatte de kristne tanker til græsk, der dengang udgjorde en slags fællessprog for den civiliserede verden. Centralt i de nye tanker var ordene Frelser, Herre, Guds Søn, samt syndernes forladelse. En del forskere har udtrykt, at det i virkeligheden var Paulus, der skabte kristendommen, idet han ændrede Jesu forkyndelse om Faderen som frelser til en forkyndelse om Jesus Kristus som Frelseren. Missionsvirksomheden kom også til udtryk gennem bl.a. skrifterne fra de fire såkaldte evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Ordet Kristus kommer af græsk khristos, der blev indført som erstatning for ordet messias – en græsk forvanskning af det aramæiske ord meschicha (’den salvede’). I Oldtidens Judæa blev konger og præster salvet og var dermed indviet til at formidle Guds ord og velsignelse til folket. Messias-begrebet blev efterhånden overført til forestillingen om, at en ny konge af Davids æt skulle fremkomme ved dagenes ende. Tilhængerne af Jesus betragtede ham som den nye Messias, der ville frelse menneskeheden. Ifølge nogle kilder er troen på Kristus som Guds Søn, der steg ned til Jorden, kommet til flere hundrede år efter hans død.

Den nye kristne missionsvirksomhed havde i begyndelsen en fri og åben teologisk tænkning som resultat, men den bukkede snart under for magtbegær, og i lighed med Jødedommen blev der oprettet en række kontrollerende embeder som diakoner, præster og biskopper. Til slut opstod mægtige kristne hierarkier, der havde næsten fuld kontrol over europæiske statsanliggender, såvel som en umådelig indflydelse på kulturen, med paven i Rom som øverste myndighed. I det 11. århundrede kom det til et brud mellem Rom og Byzans, og den østlige, græsk-ortodokse kirke blev næsten fuldkommen isoleret fra den romersk-katolske, med en patriark som overhoved.

I 1500-tallet fandt den såkaldte Reformation sted, hvor en række lærde under ledelse af Martin Luther brød med paven i Rom. Resultatet af dette brud blev en række protestantiske kirker, bl.a. lutheranismen og den anglikanske kirke, som siden er blevet opsplittet i en lang række trosretninger og sekter.

Den græsk-ortodokse kirke blev ligeledes opsplittet i en række trosretninger, heriblandt den koptiske kirke i Alexandria, den armenske apostoliske kirke, den syriske ortodokse kirke, den ethiopiske Tewahedo-kirke, samt Malankara-kirken i Indien. Disse trosretninger tror på den samlede natur af Kristus, hvilket vil sige, at foreningen af den guddommelige og den menneskelige natur er en nødvendighed for at opnå den guddommelige frelse af menneskeheden.

 

 

Metal-relief i byen Morisaka, østlige Taiwan, som illustrerer en scene fra Jesu Lidelseshistorie. Jesus bærer sit eget korsfæstelses-kors til Golgatha, men er udmattet faldt til jorden, hvorpå han sparkes af en romersk soldat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne bronzedør i Ribe Domkirke viser symbolerne for kristendommens fire evangelister: Matthæus (det vingede menneske), Markus (den vingede løve), Johannes (ørnen) og Lukas (den vingede okse). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fiskerbåde ved Chipoka, Malawi-søen. – Den forreste ejes åbenbart af en from kristen, som har malet følgende tekst på den: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Katolske nonner og skolelærerinder, Mysore, Karnataka, Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Tidlige kristne

 

Et af kristenhedens mest storslåede bygningsværker er den byzantinske ’Hellige Visdoms Kirke’ i Istanbul, Tyrkiet, til dagligt kaldt Hagia Sophia (på tyrkisk Aya Sofia). Denne pragtfulde bygning blev opført 532-37 under Kejser Justinian, men blev i 1453 omdannet til en moske, og i dag er den et museum.

 

 

Hagia Sophia, eller ’Den Hellige Visdoms Kirke’, Istanbul. I forgrunden ses blomstrende hestekastanjetræer (Aesculus hippocastanum). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det indre af Hagia Sophia. I de øverste hjørner ses muslimske ottomanske medallioner, prydet med arabisk kalligrafi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Loftudsmykning i Hagia Sophia, prydet med arabisk kalligrafi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mosaik fra 1100-tallet, der forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet, omgivet af Kejser Johannes II Komnenos og Kejserinde Eirene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Katarina-klostret, Sinai, Egypten, hvis officielle navn er Det Gudsbevandrede Sinai-bjergs Hellige Kloster, blev opført mellem 548 og 565 og er således et af de ældste, stadig fungerende kristne klostre i verden.

 

 

Udsigt mod Sankt Katarina-klostret fra en sti, som fører op til toppen af Djebel Musa (Mosebjerget), hvor Moses ifølge overleveringen modtog de to stentavler med De Ti Bud indgraveret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hovedskaller af afdøde munke opbevares i et særligt rum i Sankt Katarina-klostret. Læg mærke til hængelåsen. Uden den ville langfingrede turister utvivlsomt stjæle nogle af kranierne som souvenir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Disse klippehuler i det centrale Anatolien, Tyrkiet, var førhen beboet af et kristent folk. På klippevæggen i en af hulerne er udhugget et kors. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mainistir Bhuithe (på engelsk Monasterboice) er et tidligt kristent kloster i County Louth, Irland, grundlagt af Sankt Buite, som døde i 521.

 

 

Ruinerne af Mainistir Bhuithe. Fra tårnet kaldtes troende til bøn. Bemærk også den korsfæstede Kristus samt gravstenen, der er formet som et cirkelkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den fremherskende religion i Ethiopien er en ældgammel ortodoks udgave af kristendommen, Tewahedo-kirken. Den vigtigste højtid i denne kirkeretning er Timkat, den ethiopiske Hellig Tre Kongers Dag, der normalt fejres 19. januar. Denne fest er bedst kendt for sin rituelle genopførelse af dåben, hvorved man mindes Jesu dåb i Jordan-floden.

Byen Lalibela i det nordlige Ethiopien er berømt for en samling af klippekirker og -klostre, som kan dateres tilbage til 11. og 12. århundrede. Mange af disse er hugget ned i klippegrunden, der består af ret blød, rød vulkansk tuf.

Tewahedo-kirken og Lalibela er behandlet mere indgående på siden Rejse-episoder: Ethiopien 1996: Timkat – en kristen højtid.

 

 

I Lalibela fejrer dette optog af præster Timkat. Nogle af dem søger ly for den stærke sol under parasoller. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kirke i Lalibela kaldes for Mashal-kapellet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Beit Giyorgis er den mest usædvanlige af stenkirkerne, formet som et kors. Adgang til denne kirke sker enten gennem en underjordisk gang eller ad stejle stiger, som står lænet op ad den lodrette klippevæg. Gule og grå laver vokser på murene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nogle af præsterne bor i små klippehuler, som er foret med lammeskind, så de kan holde varmen i de kolde nætter. Læg mærke til belægningen af alger på klippevæggen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kirkerne indeholder en mængde arkaiske genstande, bl.a. prægtigt udformede sølvkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et antal trækirker, de såkaldte stavkirker, blev opført i Norge i løbet af 1100- og 1200-tallet.

 

 

Lom Stavkirke i Gudbrandsdalen er en af de største norske stavkirker. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hol Stavkirke. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Séipéilín Ghallarais (på engelsk Gallarus Oratory) på halvøen Dingle, sydvestlige Irland, er en restaureret stenbygning fra omkring 8. århundrede, der er blevet tolket som dels en kirke, dels et herberg for pilgrimme.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Birgitta Birgersdotter (‘Hellige Birgitta’) var en svensk helgen, som fødtes omkring 1303 og døde i Rom i 1373, da hun var på pilgrimsfærd til det Hellige Land. Efter overleveringen anløb båden, som bragte hendes jordiske rester tilbage fra Rom i 1374, dette sted på Kapelludden på Öland. Senere blev et kapel, Sankta Brita’s Kapell, opført her.

En anden legende beretter, at kapellet er tilegnet en kvindelig keltisk helgen, Sankt Brigida.

 

 

Ruinen af Sankta Brita’s Kapell er 27 m lang og 12 m bred. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ved siden af Sankta Brita’s Kapell står dette kristne stenkors fra 1200-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den berømte moské El Mezquita i byen Córdoba, Andalusien, Spanien, blev opført mellem 8. og 10. århundrede – et af de tidligste og smukkeste eksempler på spansk muslimsk arkitektur. Indvendigt støttes bygningens loft af over 850 søjler af granit, jaspis og marmor. Efter maurernes fordrivelse fra Spanien i 1492 blev denne moské omdannet til en katedral, men dens pragtfulde arkitektur blev heldigvis bevaret.

 

 

Detalje i loftet, El Mezquita, Córdoba. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alvastra-klostret var et cisterciansk kloster nær Omberg, Östergötland, Sverige, som blev grundlagt i 1100-tallet.

 

 

Ruinerne af Alvastra-klostret, Omberg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Gleann Dá Loch (‘Dalen med To Søer’) i det sydøstlige Irland, på engelsk kaldt Glendalough, blev omkring år 800 anlagt en katedral med tilhørende gravplads, samt et rundt tårn, hvorfra troende blev kaldt til bøn.

 

 

Ruinen af katedralen, samt gravstene og det runde tårn, Gleann Dá Loch. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ruinen af Reefert-kirken, ligeledes i Gleann Dá Loch, opført omkring år 1000. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På den gamle boplads ved Kirkjubøur, Strømø, Færøerne, opførtes omkring 1300 en storslået kirke, kaldt Magnus-katedralen.

 

 

I dag ligger Magnus-katedralen i ruiner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I det område i det centrale Tyrkiet, der i dag kaldes Göreme, blev talrige klostre og kirker udhugget i eroderede tuf-klipper i 1000-tallet.

 

 

Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’), en af de ældgamle kirker i Göreme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Det diminutive Salomons Kapel blev opført i 1300-tallet på Hammerknuden i det nordlige Bornholm. Dengang blev der landet enorme mængder sild i en lille havn i området, kaldt Kragkås, og ærkebiskoppen i Lund mente, at den store fiskerbefolkning her burde have en kirke. Ærkebiskoppen døde i 1379, og af hans testamente fremgår, at ”…capelle sancti Salomonis in Borandaholm” skulle tildeles en sølvske.

Kapellet er muligvis opkaldt efter Salomonius (1231-1314), en mystiker, som tilhørte dominikaner-ordenen. Da det store silde-boom ophørte i 1500-tallet, blev havnen forladt, og kapellet forfaldt hurtigt.

 

 

Ruinen af Salomons Kapel med en seljerøn (Sorbus intermedia) i forgrunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bevaret tidlig kirke med græstag, Nupsstaður, Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Kirker
Kirker forekommer i en uendelig variation i udformning og størrelse. Nedenfor bringes et udvalg af billeder fra kirker verden rundt, ordnet alfabetisk efter landenavn.

 

Cambodia

 

 

Kirke i en vietnamesisk ’flydende’ landsby, beliggende i søen Tonle Sap. Andre billeder fra denne landsby kan ses på siden Kultur: Et sted at bo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chile

 

 

Den katolske kirke i San Pedro de Atacama. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Costa Rica

 

 

Morgenlys på en romersk-katolsk kirke, Bagaces, Guanacaste. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Danmark

 

Godsted Kirke syd for Sakskøbing, Lolland, menes opført før 1300. Kor og skib er i romansk stil, mens våbenhuset er af nyere dato. Kirken har ikke noget tårn, men tidligere fandtes en klokkestabel.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Danmark har syv rundkirker, hvoraf de fem ligger på Bornholm. Disse kirker blev opført som veritable fæstningsværker, så de fungerede både som kirker og som tilflugtssteder under invasioner.

 

Den største af Bornholms rundkirker er Østerlars Kirke, opført omkring 1150 af kløvede kampesten i tre stokværk. Denne kirke er viet Sankt Laurentius af Rom (ca. 225-258), som på befaling af Kejser Valerian blev henrettet i 258, idet han blev stegt levende på en jernrist. På dansk er hans navn forkortet til Lars.

 

 

Østerlars Rundkirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den 13 m høje Ols Kirke er en slank rundkirke fra 11-1200-tallet, som ligger på en 112 m høj bakke syd for Allinge. Den er viet Sankt Olaf den Hellige, som før sin kanonisering var Kong Olaf d. 2. Haraldsson af Norge (995-1030). Den katolske kirke så tilsyneladende stort på hans brutale adfærd som konge.

 

 

Ols Rundkirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vester Vandet Kirke i Thy menes oprindeligt bygget i 1100-tallet. Dens apsis består af granitkvadre. Klokketårnet over vestgavlen blev opført i røde mursten i 1905, med et cirkelkors af jern, afdækket med bly. Det erstattede en tidligere klokkestabel.

 

 

Vester Vandet Kirke, Thy. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Christiania er et samfund i København med alternativ livsstil, som er nærmere beskrevet på siden Kultur: Folkekunst verden rundt.

 

 

Korset over kirkedøren i Christiania er formet som Jesus, der velsigner folk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nikolai-kirken i Rønne, Bornholm, er viet Sankt Nicolaus, skytshelgen for søfolk, jurister, bagere og andre erhvervsgrupper, men specielt for børn. Han er identisk med julemanden – på engelsk Santa Claus – der bringer gaver til børnene julenat, idet han stiger ned gennem skorstenen og lægger gaverne i strømper, der er hængt op ved deres seng.

 

 

Kondenseret udstødning fra et jetfly trækker striber hen over himlen bag Nikolai-kirken i Rønne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Højerup Gamle Kirke blev opført af kalksten omkring 1250-1300. Oprindelig lå den i god afstand fra de stejle skrænter på Stevns Klint, men i marts 1928 styrtede koret og en del af kirkegården i havet.

 

 

Resterne af Højerup Gamle Kirke står stadig på kanten af Stevns Klint, men kan styrte i havet nårsomhelst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vor Frelser Kirke på Christianshavn, København, blev opført 1682-95, men det karakteristiske spiralformede spir med en udvendig trappe blev først tilføjet 1747-52.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Koret og skibet i Stødov Kirke, også kaldt Helgenæs Kirke, Djursland, blev først opført i 1200-tallet af kløvede kampesten. Siden blev i gotisk tid tilføjet tårn og våbenhus.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aa Kirke, som har givet navn til Aakirkeby på Bornholm, er tilegnet Sankt Hans (Johannes Døberen). Denne kirke blev opført omkring 1150 i granitsten, med mange tilbygninger og restaureringer sidenhen. Det 22 m høje tårn med tvillingetag fik sin nuværende form i 1500-tallet.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Byen Hanstholm i Thy hed oprindeligt Hansted, og kirken har beholdt det gamle navn. Den er en typisk romansk kirke, oprindeligt opført i 1100-tallet.

 

 

Hansted Kirke, Thy. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mariehøj Kirke i Silkeborg er en korskirke, opført i gule teglsten på et fundament af granitsten, og i midten et pyramideformet tårn i træ. Den blev indviet i marts 1958. Arkitektonisk er den inspireret af ruinerne af Sct. Lars Kirke og Helligåndskirken i Visby, Gotland.

 

 

Mariehøj Kirke, Silkeborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fanefjord Kirke på Møn, som først blev opført omkring 1300, er rigt udsmykket med kalkmalerier, udført af den såkaldte ’Elmelunde-mester’ (se afsnittet Interiør i kirker nedenfor).

 

 

Aftenlys på Fanefjord Kirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Svaneke Kirke på Bornholm blev oprindeligt opført omkring 1350, men i dag findes kun en lille rest af den oprindelige kirke i den nuværende bygnings sydmur.

 

 

Svaneke Kirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den næsten symmetriske Bagenkop Kirke på Langeland er en relativt ny bygning, opført i 1920.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Frankrig

 

 

Kirketårn, Bonneval-sur-Arc, Val d’Arc, Alperne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Grækenland

 

 

To græsk-ortodokse kirker på Kreta, i landsbyen Laki (øverst) samt på Rodopos-halvøen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Indien

 

San Thome-katedralen, også kaldt St. Thomas-katedralen, er en romersk-katolsk kirke i byen Chennai, Tamil Nadu, som blev opført af portugiserne i 1500-tallet på det sted, hvor Sankt Thomas, en af Jesu tolv apostle, var begravet. I 1893 blev den ombygget af englænderne med status som katedral, og det er denne bygning, man ser i dag.

 

 

San Thome-katedralen i Chennai. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

San Thome-katedralen indvendigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I november 1618 sendte Kong Christian d. 4. en af sine admiraler, Ove Giedde, af sted med fem skibe mod Indien med det formål at oprette en dansk handelsstation under Ostindisk Kompagni, som skulle skaffe bl.a. krydderier og tekstiler billigt til fædrelandet.

To år senere nåede Giedde og hans folk frem til Coromandel-kysten ved Kaveri-flodens munding i den nuværende delstat Tamil Nadu. Efter forhandlinger med fyrsten af Thanjavur fik Giedde tilladelse til at bygge en handelsstation, som blev kaldt Trankebar – en forvanskning af det lokale tamilske navn på stedet, Tarangambadi, som betyder ’syngende bølger’. I 1660 stod en fæstning færdig, som fik navnet Dansborg. Bag denne fæstning opstod efterhånden en by, som blev befæstet med volde og mure, gennem hvilke et antal byporte gav adgang til byen. Den største af disse porte vises på siden Henfald.

 

 

Ny Jerusalemkirken i Trankebar (i dag Tarangambadi). Over indgangen ses året for fuldførelsen, 1718, samt Kong Frederik d. 4.’s monogram. Han stod bag opførelsen af kirken. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Notre Dame de la Conception er en jesuitisk katedral i byen Puducherri (Pondicherry), Sydindien. Fuldførelsen af denne storslåede bygning varede over 70 år, fra 1691 til 1765.

 

 

Notre Dame de la Conception, Puducherri. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Santa Cruz, en katolsk katedral i byen Kochi, Kerala, blev fuldendt i 1887.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

L’Eglise de Sacre Coeur de Jesus (‘Jesu Hellige Hjertes Kirke’) i byen Puducherri (Pondicherry), Sydindien, er et storslået gotisk bygningsværk, som blev opført i 1700-tallet.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Italien

 

Santa Maria dell’Itria er en romersk-katolsk kirke i barokstil, opført i 1700-tallet i byen Ragusa, Sicilien. Navnet er afledt af græsk odigitria, hvilket betyder ‘Vor Frue, som viser vejen’.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne diminutive romersk-katolske kirke, med plads til 12 personer, blev opført i 2004 på Passo Gardena, Dolomiterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirgisien

 

Den russisk-ortodokse hellige treenighedskirke i byen Karakol er en katedral af træ, som blev opført omkring 1900. Denne storslåede bygning, som blev restaureret i 1990’erne, er kendt for at huse et ikon, som førhen hang i kirken i byen Svetly Mys. Under en opstand mod tsaren i 1916 blev alle munke i denne kirke, med undtagelse af to, myrdet. Det fortaltes, at ikonet udgød tårer efter denne begivenhed.

 

 

Treenighedskirken i Karakol. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Malawi

 

Likoma er en lille ø i Malawi-søen, hvis stolthed er den kæmpemæssige katedral, et imposant bygningsværk, som blev kopieret efter katedralen i Salisbury i England, og er næsten lige så stor. Opførelsen påbegyndtes i slutningen af 1800-tallet, og katedralen stod færdig i 1911. Denne store bygning virker noget malplaceret på denne lille ø og fortæller vist mere om en biskops ambitioner end om befolkningens behov.

 

 

Det indre af katedralen på Likoma Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

New Zealand

 

Ratana-kirken blev grundlagt af Tahupotiki Wiremu Ratana, en Maori-bonde, som tilhørte Metodistkirken, og som opnåede berømmelse som en visionær healer. I 1920 etablerede han en kirke i landsbyen Ratana Pa, nær Whanganui, og senere blev adskillige andre Ratana-kirker opført rundt omkring i landet.

 

 

Denne Ratana-kirke i Raetihi hedder Te Whare Whakamoemiti (‘Lovprisningens Hus’). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Baptistkirken i Kawakawa, Nordøen, er meget farvestrålende. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rusland

 

 

Russisk-ortodoks kirke i Anadyr Lufthavnsby, Chukotka, østlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Schweiz

 

 

Tårnet på denne kirke i landsbyen Sedrun, Tavetsch-dalen, Graubünden, ender i et slankt spir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spanien

 

Den pragtfulde kirke Parroquia de Nuestra Senora del Socorro (‘Vor Frue af Socorro-kirken) i byen Tejeda, Gran Canaria, blev grundlagt i 1648.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Reder af hvid stork (Ciconia ciconia) på taget af et kirketårn i byen Trujillo, Extremadura. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sverige

 

Källa Gamla Kyrka på Öland er en velbevaret ruin af en stenkirke, som først blev opført i 1100- eller 1200-tallet. Kirken blev forladt i 1880, da en ny kirke blev bygget i nærheden.

 

 

Källa Gamla Kyrka. Nederste billede viser taget af våbenhuset. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan

 

True Jesus Church er en protestantisk kirkebevægelse, som opstod i Kina kort efter Pinsebevægelsens grundlæggelse i begyndelsen af 1900-tallet. Denne trosretning lægger vægt på en direkte personlig oplevelse af Gud gennem de nådegaver, som Helligånden forlener de troende med.

Det undrer mig lidt, hvorfor bevægelsen hedder True Jesus Church. Er der nogen, der tror på en falsk Jesus?

 

 

True Jesus Church, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kors på en kirke, illumineret om natten, Tienhsiang, Taroko-kløften. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tanzania

 

Saint Joseph’s Metropolitan Cathedral er en kirke i gotisk stil nær havnen i Dar es Salaam. Den blev opført mellem 1897 og 1902, under den tyske besættelse af Tanzania.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA

 

Cades Cove Primitive Baptistkirke i Great Smoky Mountains Nationalpark, Tennessee, USA, blev indstiftet i 1827. Indtil 1832 var der ingen kirkebygning, og medlemmerne mødtes til gudstjeneste i private hjem. Den oprindelige bygning blev bygget af rå bjælker og er ikke den bygning, man ser i dag, der blev opført i 1887.

 

 

Cades Cove Primitive Baptistkirke indvendigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne kirke i Manhattan, New York City, syner ikke af meget blandt de omkringliggende skyskrabere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Østrig

 

 

Morgenlys på en romersk-katolsk kirke i landsbyen Sankt Peter am Kammersberg, Styrien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvid romersk-katolsk kirke i hvidt vinterlandskab, Lammartal, Salzburg. Bjergkæden i baggrunden hedder Gosaukamm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Andre former for helligdomme

 

 

Typisk katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus og Jomfru Maria, Höhlensteintal, Tre Cime-området, Dolomitterne, Italien. Bemærk vandflasken og pelargonien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne helligdom langs vejen nord for Caldera, Chile, er tilegnet Santa Gemita, også kaldt Virgen del Camino, beskytter af de vejfarende. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vejrbidt katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus, Passo delle Erbe (Börz Würzjoch), Dolomitterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kors og klokke, El Toscón, Gran Canaria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vejalter, opsat til minde om en afdød person, Krajcarca-dalen, nær Trenta, Triglavski Nationalpark, Slovenien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Forskellige typer af græsk-ortodokse vejaltre, Kreta. Alteret på det nederste billede undgik på mirakuløs vis at blive revet med af et jordskred, forårsaget af kraftig regn, som delvis ødelagde vejen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klokketårn af træ, Gran Canaria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vejalter, som viser Kristus på korset, Parco delle Madonie, nær Collesano, Sicilien. Planten med gule blomster er en vortemælk, Euphorbia segetalis. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gravsteder

 

Billeder af mange andre kirkegårde og gravsteder er præsenteret på siden Kultur: Gravsteder.

 

 

Talrige ens gravstene på en gravplads for krigsveteraner, Cabrillo Memorial, San Diego, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gravsted i landsbyen Thomatal, Østrig. Teksten neden for billedet af Kristus siger: ”Hvor Du var, var jeg; hvor jeg er, vil Du være.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette gravsted på kirkegården Cottage Grove, Kern Valley, Californien, er udsmykket med diverse genstande, bl.a. plasticblomster og det amerikanske nationalflag, ‘Stars and Stripes’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange af gravmælerne på denne kirkegård i Solola, Guatemala, er malet i muntre farver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirkegården i Cahuilla, Californien, rummer hovedsagelig grave af indfødte stammefolk. Blomsterne er påskeliljer (Narcissus pseudonarcissus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirkegården på øen Likoma i Malawi-søen er meget speciel. På grund af klippegrunden er de fleste grave overjordiske, dækket af talrige små klippeblokke, hvori der ofte er placeret et sten- eller jernkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne grav på en kirkegård nær Pueblo Pampa Union, en forladt mineby nord for Carmen Alto, Chile, er blevet pyntet med en lille bamse, samt blomster, der er visnet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne nye grav i Chichicastenango, Guatemala, er blevet pyntet med græs og et kors af tagetes-blomster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gravstene og efterårsfarver, New Lebanon, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Interiør i kirker

 

I Middelalderen blev talrige kirker udsmykket med farvestrålende kalkmalerier, som for størstepartens vedkommende gengav motiver fra Bibelen. Nogle af malerierne forestiller dog scener fra hverdagslivet, foruden planter, dyr og forskellige overnaturlige væsener. Nedenfor viser en lang række billeder eksempler på denne kunstart.

 

Elmelunde Kirke på Møn er udsmykket med talrige kalkmalerier, udført omkring 1480 af en ukendt kunstner, kaldt ’Elmelunde-mesteren’. De følgende 6 billeder viser nogle af hans kunstværker.

 

 

Evas ’fødsel’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Barnemordet i Bethlehem. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jesu Korsfæstelse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Djævle leder fortabte sjæle til Helvedes Gab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Enhjørning. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

‘Elmelunde-uglen’, en mosehornugle (Asio flammeus). Denne art ynglede ret almindeligt i Danmark dengang, men er siden blevet meget sjælden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Göreme (se afsnittet Tidlige kristne ovenfor) blev mange af kirkerne udsmykket med freskomalerier på vægge og loft. Uheldigvis begik muslimer hærværk mod adskillige af malerierne, da de erobrede dette område.

 

 

Josef og den gravide Maria, som rider på et æsel, Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den Sidste Nadver, Karanlık Kilise. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kristus tramper på et djævle-lignende væsen, Karanlık Kilise. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette freskomaleri i Çarıklı Kilise (‘Sandal-kirken’) har Kristus som motiv. Navnet på denne kirke skyldes de to fodspor på maleriet af Jesu Opstandelse nær indgangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vesterø Søndre Kirke på Læsø, der førhen bare hed Vesterø Kirke, blev opført i romansk stil omkring 1250. Den var oprindeligt bygget af munkesten, men sydsiden blev i 1777 skalmuret med små sten, og kirken blev kalket rød – én blandt få danske kirker af denne farve.

 

 

Disse usædvanlige kalkmalerier i Vesterø Søndre Kirke forestiller en struds med menneskehoved, samt en mand, hvis mund er et ventilationshul, hvilket får det til at se ud, som om han rækker tunge ad kirkegængerne! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette kalkmaleri i Vesterø Søndre Kirke gengiver de Tre Vise Mænd, som bringer gaver til Jesusbarnet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vesterø Søndre Kirke er også udsmykket med adskillige mangearmede lysekroner samt en skibsmodel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kalkmaleri, som forestiller en hofnar, malet i 1516, Jungshoved Kirke, Sjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Georg (på dansk ofte kaldt Sankt Jørgen) var en romersk soldat, som omkring år 303 blev henrettet for sin kristne tro. Han blev sidenhen bønders, ridderes og rytteres skytshelgen. Navnet Georg kommer af græsk georgos (’bonde’). En berømt legende beretter, at Sankt Georg dræbte en drage, der holdt en prinsesse som fange.

 

 

Denne præst i Lalibela i det nordlige Ethiopien præsenterer et guldkors, stående foran et vægmaleri af Sankt Georg i færd med at dræbe dragen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette kalkmaleri i Holtug Kirke, Stevns, Sjælland, viser svaner, samt et uhyre i færd med at sluge andre uhyrer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kalkmaleri i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver alvorlige synder (i hvert fald ifølge visse puritanske kristne sekter), såsom dans, musik og kortspil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette kalkmaleri i Skibby Kirke, Sjælland, viser falkonerer til hest. Bemærk skeletterne samt djævelen øverst t.v. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mosaik fra 1200-tallet, som forestiller Jesus på Deesis (Dommedag), Aya Sofia (Hagia Sophia), Istanbul (se afsnittet Tidlige kristne ovenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Altertavlen i Oberwölz Kirke, nær Sankt Peter am Kammersberg, Styrien, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aa Kirke på Bornholm er beskrevet ovenfor, se afsnittet Kirker. De følgende fire billeder viser interiør i denne kirke.

 

 

Døbefonten blev udhugget i sandsten af Mester Sigraf fra Gotland i 1200-tallet. Denne font er unik, da dens relieffer ikke kun viser scener fra Jesu liv, men også motiver fra den nordiske mytologi, fx Midgårdsormen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Prædikestolen gengiver engle, en af dem med et kranium. Bagest ses Jomfru Maria og Jesus på korset. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne ærbart påklædte engel blæser i trompet, Nylars Kirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den diminutive kirke i landsbyen Rondo i det sydlige Tanzania er udsmykket med en række pragtfulde glasmosaik-vinduer, som viser Guds skaberværk, fremstillet af den engelske kunstner og biolog Jonathan Kingdon.

 

 

Tanzania 1990
Galakserne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Solen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Planeterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Planterne, repræsenteret af engletrompet (Brugmansia suaveolens). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Padder og krybdyr. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Fuglene, repræsenteret af sorthovedet dværgpapegøje (Agapornis personata) og brunskuldret isfugl (Halcyon albiventris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Pattedyrene, repræsenteret af elandantilope (Taurotragus oryx) og leopard (Panthera pardus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Adam og den frugtsommelige Eva. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I den kinesiske mytologi supplerer de mandlige dyder hos dragen og de kvindelige dyder hos feng-huang (ofte fejlagtigt kaldt ‘den kinesiske Fugl Føniks’) hinanden, og de er ofte afbildet sammen på daoistiske templer. Disse væsener er indgående behandlet på siden Religion: Daoismen i Taiwan.

Træudskæringen på billedet nedenfor, som findes i Højerup Kirke, Stevns Klint, er sandsynligvis inspireret af den kinesiske mytologi, idet den viser to væsener, der ligner en blanding af drage og Feng-Huang.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lysekrone i Hagia Sophia, ’Den Hellige Visdoms Kirke’ (se afsnittet Tidlige kristne). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En gruppe katolske søstre, som kaldte sig Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary (‘Søstrene, Tjenere af Marias Ubesmittede Hjerte’), ankom til Scranton, Pennsylvania, USA, i 1878, hvor de etablerede St. Cecilia’s Academy ‘for unge damer’, hvorpå Mount St. Mary’s Seminary blev åbnet i 1902. (Ordet seminary svarede dengang til, hvad en amerikansk high school er i dag). I 1915 etableredes Marywood University, et katolsk universitet for liberale kunstarter, i Scranton.

Billedet nedenfor, som blev taget i Our Lady of Lourdes Chapel, det centrale kapel i universitetet, viser et glasmosaikvindue fra 1962, der afbilder Jomfru Maria som ‘Himlens Dronning’. Hånden over hende er Guds Hånd. Den lille figur t.v. gengiver en legende, i hvilken Maria rækker sin strålekrans til apostlen Thomas, inden hun stiger til Himmels. Øverst t.h. ses Marias kroning, og derunder hendes monogram.

 

 

USA 2012a
(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Slattenpatten, også kaldt Slattenlangpat, er en troldkvinde eller elverkvinde fra Sydsjælland, som kan kendes på sine overordentligt lange bryster, der efter sigende skulle hænge helt ned til bæltestedet. Der findes en række sagn, hvor Slattenpatten jages af Kong Volmer eller Wojens Jæger (andre navne for Kong Valdemar Atterdag) med sine hunde. I disse situationer slænger hun blot brysterne over skuldrene, så de ikke er i vejen, når hun skal løbe hurtigt.

Slattenpatten røver fra menneskene om natten, men ridser man et kors i brød og andet bagværk, kan hun ikke stjæle det. Bliver man forfulgt af hende, kan man undslippe ved at løbe over markerne på tværs af plovfurerne. Slattenpatten kan kun løbe på langs af furerne, når de er pløjet med stålplov, for som andre underjordiske kan hun ikke døje stål. Man kan også springe over en å eller en bæk, for hun bryder sig heller ikke om rindende vand. (Kilde: Evald Tang Kristensen 1893. Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, bd. 2)

 

 

Denne udskæring af en troldkvinde med hundehoved og hængebryster, som findes under prædikestolen i Vejlø Kirke, Sjælland, forestiller efter sigende Slattenpatten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

Katolsk præst holder prædiken i kirken under en vielse, Legazpi, Luzon, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Udendørs katolsk gudstjeneste i landsbyen Prägraten, Virgental, Tyrol, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ungaerne er et Bantu-folk, som lever i Bangweulu-sumpene i det nordlige Zambia. De var oprindeligt animister, men i dag er de alle kristne. Du kan læse mere om dette folk på siden Bøger: Hvor vandet møder himlen.

 

 

Om søndagen kaldes Ungaerne til gudstjeneste ved hjælp af trommer, eller som her ved at en dreng slår på en gammel hjulfælg med et stykke jern. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Katolikker brænder vokslys ved en helligdom for Jomfru Maria, Cartagena, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Under en barnedåb i en katolsk kirke i Legazpi, Luzon, Filippinerne, lader denne unge moder sit barn holde et brændende vokslys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Achewa-piger synger under en presbyteriansk gudstjeneste, Chembe, Malawi-søen, Malawi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Der brændes røgelse for Jomfru Maria inde i den russisk-ortodokse katedral i Karakol, Kirgisien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Runestene

 

I Norden blev det i løbet af Jernalderen skik at opstille store sten af granit eller skifer på gravene, de såkaldte runestene, hvori der blev indristet runer, oftest i lange bånd, der i mange tilfælde afsluttedes i et drage- eller slangehoved – sikkert et billede på Midgårdsormen, som var frygtet blandt søgående folk, idet den havde ry for at æde druknede sømænd.

Mange steder kom runestene først på mode, efter at befolkningen var omvendt til kristendommen omkring 900-1000. Indskrifterne på disse sten er derfor alle af kristent tilsnit. Oftest fortæller de ganske kort, hvem der rejste stenen og for hvem.

Billeder af andre runestene findes på siden Kultur: Megalitter.

 

 

Runesten foran Østermarie Kirkeruin, Bornholm. På bagsiden af den er en stor, blomsteragtig figur indristet, et såkaldt propelkors. Teksten på stenen lyder: ”Bjarne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen.” – I baggrunden ses bautastene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Marevadstenen ved Hasle Kirke, Bornholm, er en runesten fra ca. 1100, hvor runerne er indhugget i slangeform. Teksten lyder således: ”Aulakr lod rejse sten denne efter Sasur, fader sin, bonde god. Gud hjælpe sjæl hans og Sankte Michael.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dette billede viser et kors, indridset på en runesten, der i dag befinder sig foran Vestermarie Kirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Teksten på denne runesten ved Bjärby, nær Runsten, Öland, lyder: ”Härfrid og Vidbjörn lod rejse stenen efter Fastulv, deres fader. Siglaug lod (den) rejse efter sin ægtefælle. Han er begravet i kirken.” – At blive begravet i kirken var sikkert en stor hæder i den tidlige kristne periode i Norden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Kristne legender og skikke

 

En af de berømteste kristne myter handler om Syndefaldet. I Første Mosebog, kap. 3, vers 1-7, hedder det:

Og Slangen var træskere end alle Vilddyr paa Marken, hvilke Gud Herren havde gjort; og den sagde til Kvinden: ”Mon Gud skulle have sagt: ’I maa ikke æde af hvert Træ i Haven’?”

Da sagde Kvinden til Slangen: ”Vi maa æde af Havens Træers Frugt; men om det Træs Frugt, som er midt i Haven, sagde Gud: ’Æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø’.”

Da sagde Slangen til Kvinden: ”I skulle ikke dø Døden; men Gud ved, at hvilken Dag I æde deraf, da skulle eders Øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt.”

Og Kvinden saa, at Træet var godt at æde af, og at det var lysteligt at se til og et ønskeligt Træ til at faa Forstand af, og hun tog af dets Frugt og aad; og hun gav ogsaa sin Mand med sig, og han aad. Da oplodes begges Øjne, og de kendte, at de vare nøgne, og de hæftede Figenblade sammen og gjorde sig Bælter.

Traditionelt er Kundskabens Frugt blevet betragtet som værende sødæblet (Malus pumila), selv om det ikke nævnes i Mosebogens tekst. Det kan dog lige så vel dreje sig om granatæble (Punica granatum) eller måske abrikos (Prunus armeniaca), da spiseæblet måske endnu ikke var blevet indført til Mellemøsten på det tidspunkt teksten blev skrevet.

 

 

Dette kalkmaleri i Nylars Kirke, Bornholm, viser Adam og Eva, der spiser af den forbudne frugt, overvåget af slangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ifølge en gammel kristen legende levede en kæmpe af at bære folk over en flod. En dag kaldte en lille dreng på ham og ville bæres over. Manden satte barnet op på sin nakke, greb sin stav og gik ud i floden. Som han nærmede sig den anden bred, føltes barnet tungere og tungere. Kæmpen stemte imod med sin stav og vaklede af sted, mens han undrede sig over, at et lille barn kunne være så tungt. Med opbydelsen af sine sidste kræfter slæbte han sig i land og satte drengen ned. Da sagde barnet: “Jeg er Kristus, og på din ryg har du netop båret hele menneskehedens synder.”

Fra den dag blev kæmpen kaldt Kristoffer, af græsk Christoforos (’Kristus-bæreren’), og han blev siden de vejfarendes helgen.

Navnet Kristoffer minder mig om en kvinde, jeg læste om engang. Hun havde ansøgt om tilladelse til at døbe sin nyfødte søn Kristophpher, fordi “han skulle vide, at han var noget særligt,” som hun udtrykte det. Mon ikke det snarere var hende selv, hun mente var noget særligt? Hvis tilladelsen blev givet, har drengen sikkert hadet sit navn, som jo uvægerligt ville give anledning til en del Hva’beha’r?

 

 

Legenden om Sankt Kristoffer, gengivet i et glasmosaikvindue i et bjerg-kapel på toppen af Sölkpass (øverst), samt i et vægmaleri på kirken i landsbyen Obermauern, Virgental, Tyrol, begge Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jons Kapel – på bornholmsk Jonstjærkan (Jonskirken) – er en 22 m høj klippe på Bornholms vestkyst. Efter legenden benyttede en tidlig kristen missionær ved navn Jon denne klippe som prædikestol, da han forsøgte at omvende den hedenske befolkning.

 

 

På Jons Kapel vokser der bl.a. vedbend (Hedera helix) og ask (Fraxinus excelsior). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I modsætning til protestanter har katolikker ofte et meget afslappet forhold til afdøde familiemedlemmer.

 

 

En ung mand spiller på harmonika på en grav i byen Bontoc, nordlige Luzon, Filippinerne. Graven er prydet af en stor trillingranke (Bougainvillea spectabilis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Katolikker besøger slægtninges grave på en kirkegård i Chichicastenango, Guatemala, 2. november (dagen efter ’De Dødes Dag’). Det regnede kraftigt denne dag, men ikke desto mindre medbragte de pårørende madkurve og holdt familiekomsammen på gravene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jul
De hedenske folk i Nordeuropa afholdt en midvinterfest, hvor man fejrede, at solen ‘vendte tilbage’. Da kristendommen blev indført, ønskede de kristne at komme denne hedenske skik til livs, og det gjorde man på snedig vis ved at indføre julen, idet man hævdede, at Jesus blev født omkring denne tid. Det var lidt af en påstand, da man intet aner om, hvornår Jesus blev født, ja dårligt nok hvilket år.

Skikkene med juletræ og julepynt er først opstået inden for de sidste par hundrede år.

 

 

Julepynt foran Iglesia de San Nicolás de Tolentino, La Aldea de San Nicolas, Gran Canaria, opført i 1972, hvor der tidligere lå et kapel fra 1700-tallet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

‘Juletræ’ foran bevoksning af kanarisk søjlevortemælk (Euphorbia canariensis), Veneguera, Gran Canaria. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Halloween
Dette ord er en sammentrækning af Hallows’ Evening (Alle Helgeners Aften). Halloween er en højtid, som fejres i mange lande den 31. oktober, aftenen før Alle Helgeners Dag. Førhen signalerede denne aften starten på en tre-dages periode, hvor man mindedes de døde hallows (helgener) og martyrer, samt de troende, som i årets løb var afgået ved døden.

Det er en udbredt opfattelse, at mange Halloween-traditioner har deres oprindelse i ældgamle keltiske højtider, specielt Samhain, som blev ændret til Halloween af tidlige kristne.

I dag går mange kristne i kirke på Alle Helgeners Aften, mens andre tænder stearinlys på de afdødes grave. Førhen undlod mange kristne at spise kød denne aften.

I USA er Halloween blevet mere folkelig, fyldt med fest og ballade. Blandt aktiviteterne kan nævnes trick-or-treating, hvor børn, iklædt fantasifulde kostumer, vandrer fra dør til dør og beder om gaver ved at sige: “Trick or treat” (’Ballade eller gaver’). Gaverne er som regel i form af slik, somme tider penge. Førhen bestod ‘ballade’-delen af forskellige former for ugerninger, ifald husejeren ikke rystede op med gaver, men i dag er truslen dog fuldstændig tom.

Minder dette ikke stærkt om den danske fastelavn? Jeg husker i hvert fald fra min barndom, at vi drog fra dør til dør, mens vi sang:

 

Boller op og boller ned,
boller i min mave.
Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade!

 

Andre Halloween-aktiviteter i USA omfatter fester, hvor man klæder sig ud, udhuling af græskar til fremstilling af lamper, kaldt Jack-o’-lanterns, bål, forskellige løjer, fortælling af skrækhistorier, samt at se skrækfilm. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Halloween, hvor der findes en liste over kilder)

 

 

Morgensol på græskar, som er dyrket til fremstilling af ’græskarmænd’ under Halloween, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Forskellige typer græskar sælges i vejkanten lige før Halloween, Jeddo, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Græskarmand, fremstillet i anledning af Halloween, Perry Center, New York State, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Halloween-familie, Cummington, Massachusetts, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankthans-fest
Den hyggelige skik med at tænde Sankthans-bål har faktisk sin rod i den katolske kirkes grusomme hekseforfølgelser i Middelalderen, hvor kvinder – ofte spåkvinder eller kvinder, der beskæftigede sig med bevidsthedsudvidende urter og andet ’djævelskab’ – blev beskyldt for trolddom og brændt på bålet. I dag placeres ofte en ‘heks’, fremstillet af strå og iført gammelt tøj, på bålet, siddende på en kost, på hvilken hun flyver til Bloksbjerg i Tyskland, hvor heksene efter sigende mødtes og udførte deres – efter befolkningens opfattelse – gruopvækkende ritualer.

 

 

Sankthans-bål, Christiansø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet maj 2017)

 

(Senest opdateret maj 2023)