Aber

 

 

Malaysia 1984-85
Disse unge forældreløse orangutaner (Pongo pygmaeus) i Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre, Sabah, Borneo, elsker at blive kørt i trillebør ud i regnskoven, hvor de lærer at klatre i træer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Costa Rica-2
Costa Rica-2
En rød edderkoppeabe (Ateles geoffroyi ssp. ornatus), også kaldt for sortbrynet edderkoppeabe, æder kaffe-lignende frugter, Tortuguero Nationalpark, Limón, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge langhalede makak (Macaca fascicularis) nær ruin-området Angkor Thom, Cambodia, hænger i en gren med hovedet nedad, før den slipper og falder pladask ned i en dam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1977-78
To nordlige steppelangurer (Semnopithecus entellus) i modlys, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydspanien 2005
En ung berberabe (Macaca sylvanus), som lever på Gibraltar-klippen i Sydspanien, synes at spørge sin ven: ”Har du fundet noget interessant?” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vi er aber med penge og geværer.”

 

Tom Waits (født 1949), amerikansk sanger, musiker, komponist, sangskriver og skuespiller.

 

 

Aber er vore nærmeste slægtninge – ja, rent videnskabeligt tilhører vi menneskeaberne, så det er ganske sandt, hvad Tom Waits siger.

Hovedkilden benyttet på denne side er IUCN’s rødliste over truede arter: iucnredlist.org.

 

 

Hominidae Menneskeaber og mennesket
Førhen var menneskeaberne, dvs. chimpanse, bonobo, orangutaner og gorillaer, placeret i familien Pongidae. Genetisk forskning har imidlertid haft til resultat, at de nu er placeret sammen med mennesket i familien Hominidae.

Faktisk er vi så nært beslægtede med chimpanse og bonobo, at vi egentlig burde tilhøre den samme slægt. Da mennesket blev beskrevet videnskabeligt før chimpanse og bonobo, burde deres navne være henholdsvis Homo troglodytes og Homo paniscus! En del religiøse mennesker ville dog finde dette utilstedeligt, så skridtet er (endnu) ikke blevet taget.

Alle menneskeaber er gået drastisk tilbage i løbet af de sidste hundrede år på grund af krybskytteri, smitsomme sygdomme og tab af levesteder, forårsaget af menneskelige aktiviteter. På trods af de senere års intensiverede bestræbelser på at bevare disse dyr forudses det, at tilbagegangen vil fortsætte på grund af en kraftig befolkningstilvækst, fældning af skove, mangel på håndhævelse af love på grund af korruption, samt i nogle lande politisk ustabilitet. Endvidere indfanges dyr stadig til zoologiske haver, og mange skydes til kommerciel handel med ’bushmeat’ visse steder i Afrika.

 

Gorilla Gorillaer
Der gemmer sig en interessant historie bag navnet gorilla. Den berømte græske historiker Herodot (ca. 484-425 f.Kr.) beretter om sørejser, foretaget af fønikere fra Karthago, deriblandt en ekspedition ca. 500 f.Kr. ned langs Afrikas vestkyst, ledet af Hanno, kaldt ’Navigatøren’. I et område, som i dag er Sierra Leone, traf medlemmer af denne ekspedition “vilde folk, hvoraf størsteparten var kvinder, hvis legemer var hårede, og som vore tolke kaldte gorillæ.”

Dette ord blev senere anvendt af den amerikanske læge og missionær Thomas Staughton Savage (1804-80) og naturhistorikeren Jeffries Wyman (1814-74), da de beskrev gorillaen i 1847 under navnet Troglodytes gorilla. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Gorilla)

Tidligere blev gorillaer betragtet som tilhørende en enkelt art, Gorilla gorilla, men siden er de blevet opsplittet i to arter, den vestlige gorilla (Gorilla gorilla), som har to underarter, lavlandsgorillaen (gorilla) og Cross River-gorillaen (diehli), samt den østlige gorilla (Gorilla beringei), der ligeledes har to underarter, bjerggorillaen (beringei) og Grauers gorilla (graueri).

Den vestlige gorilla er udbredt i Cameroun, den Centralafrikanske Republik, Gabon samt Republikken Congo, med ganske små bestande i det østlige Nigeria og det nordlige Angola. Bestanden af underarten gorilla er sandsynligvis omkring 250.000 individer, mens underarten diehli er udryddelsestruet, da den kun tæller omkring 300 individer. Tilbagegangen for arten som helhed forudsiges at overstige 80% inden 2070 på grund af illegal jagt, sygdom (Ebola-virus), samt tab af levesteder.

Den østlige gorilla lever i bjergskove i det østlige Zaire, det nordvestlige Rwanda og det sydvestlige Uganda. Denne region har været genstand for krig og borgerkrig gennem mange år, og det er også gået ud over gorillaerne. Underarten beringei, der kun tæller omkring 900 individer, er den eneste menneskeabe, hvis antal er steget i de senere år, mens underarten graueri er alvorligt påvirket af menneskelige aktiviteter, specielt jagt til den kommercielle handel med ’bushmeat’. Denne illegale jagt er gjort nemmere gennem den lette adgang til våben fra de forskellige krige i området. Nylige optællinger viser, at bestanden af Grauers gorilla, der førhen talte omkring 17.000 individer, er dalet til kun ca. 3800.

 

 

Hvilende hunner af bjerggorilla, Bwindi Nationalpark, Uganda. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge af bjerggorilla er kommet tæt på for at studere os nærmere, Bwindi Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pan Chimpanser
Denne slægt rummer to arter, chimpansen (nedenfor) samt bonobo (Pan paniscus). Sidstnævnte er begrænset til regnskove i Zaire syd for Congo-floden. Den er udryddelsestruet på grund af ødelæggelse af dens levesteder, samt illegal jagt til ‘bushmeat’.

I den græske mytologi er Pan skovguden, og samtidig gud for hyrder med deres dyr, samt primitiv musik (han spiller på et blæseinstrument med talrige rør, kaldt for en panfløjte). Han ledsager ofte nymferne. Han har et menneskes overkrop og hoved, men en geds bagkrop, ben og horn.

 

Pan troglodytes Chimpanse
Chimpansen, som er opdelt i 4 underarter, har en pletvis udbredelse, fra det sydlige Senegal mod øst gennem skovbæltet nord for Congo-floden til de vestligste dele af Tanzania og Uganda. Den lever i forskellige skovtyper, langs floder i skovsavanne, samt til tider i landbrugsland, fra lavlandet op til ca. 2800 meters højde.

I dag er den totale bestand sandsynligvis under 400.000 individer. Mange populationer er truet på grund af habitat-destruktion, samt illegal jagt til ‘bushmeat’.

Artsnavnet er oldgræsk og betyder ‘den der bor i huller’ – et besynderligt navn, da chimpanser absolut ikke bor i huller eller huler. Det danske navn stammer fra Tshiluba-ordet chimpenze, som hentyder til denne art.

 

 

Tanzania 1989
Chimpanserne i Gombe Stream Nationalpark, Tanzania, blev gjort berømte af den kendte primatolog Jane Goodall (født 1934) – den første, som foretog grundige studier af disse aber. Dette billede viser en stor han ved navn Everett, fotograferet i 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pongo Orangutaner
Førhen blev orangutaner betragtet som en enkelt art, Pongo pygmaeus, der fandtes i regnskove på Sumatra og Borneo. Fornylig er den imidlertid blevet opdelt i tre selvstændige arter. Borneo-orangutan (P. pygmaeus), der omfatter 3 underarter, er stadig vidt udbredt på Borneo, mens Sumatra-orangutan (P. abelii) er begrænset til det nordlige Sumatra, hovedsagelig Aceh-provinsen. Tapanuli-orangutan (P. tapanuliensis), der kun findes i et område på under 1500 km2 i Batang Toru, syd for Lake Toba, Sumatra, blev beskrevet som en selvstændig art så sent som i 2017. De lever alle fortrinsvis i lavlandsregnskov under 500 meters højde, Sumatra-orangutan dog lejlighedsvis op til 1500 m.

Alle tre arter er udryddelsestruede på grund af tab af levesteder og forringelse af biotop, samt illegal fangst til zoologiske haver. Det er blevet vurderet, at bestanden af Borneo-orangutan i 1973 omfattede omkring 300.000 individer, og det forudses, at dette tal vil falde til ca. 50.000 inden 2025. Sumatra-orangutan tæller færre end 14.000 individer, og det forudses, at dette antal vil dale med omkring 80% inden 2060. Der findes færre end 800 Tapanuli-orangutaner, og antallet falder stadig.

Slægtsnavnet blev fejlagtigt hæftet på orangutanen. Det er afledt af Kongo-ordet mpongo, som betyder ‘gorilla’. Det danske navn er malajisk og betyder ‘skovmenneske’.

I 1985 besøgte jeg Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre i Sabah, Borneo. Her holdes et antal forældreløse orangutaner, som er blevet konfiskeret fra krybskytter, der har skudt deres mødre for at få fat i ungerne. Dette center, hvor ungerne optrænes til et liv i vild tilstand, er nærmere beskrevet på siden Rejse-episoder – Borneo 1985: På besøg hos orangutaner.

 

 

Malaysia 1984-85
I Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre optrænes forældreløse orangutaner til et liv i vild tilstand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Malaysia 1984-85
I mangel af en moder skaber ungerne ofte tætte bånd til hinanden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Malaysia 1984-85
Denne voksne han lever i halvvild tilstand nær centret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kina 1987
Denne orangutan i den zoologiske have i Chengdu, Sichuan-provinsen, Kina, prøver på at få fat i noget uden for buret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den Gamle Verdens aber

 

Cercopithecidae Marekatte-familien
Denne store familie, som omfatter 24 slægter og omkring 140 arter, er vidt udbredt i Afrika og Asien. Medlemmer omfatter marekatte, bavianer, makakker, colobusaber, langurer og mange andre.

 

Cercopithecus Egentlige marekatte
Denne slægt er en stor gruppe på omkring 25 arter, som er udbredt i størsteparten af Afrika syd for Sahara. Disse aber lever i stedsegrøn skov, til tider i sekundær skov og kratland, overvejende højt til vejrs i træerne. Kun lejlighedsvis kommer de ned til jorden. De er afhængige af daglig adgang til vand.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kerkos (‘hale’) og pithekos (‘abe’), således ‘(lang-)halet abe’.

 

Cercopithecus mitis Blå marekat
Trods navnet er denne art ikke blå, men dens grå pels har dog et blåligt anstrøg. I videste forstand omfatter den 17 underarter, af hvilke Sykes’ marekat, ssp. albogularis, sølv-marekat, ssp. doggetti, samt guld-marekat, ssp. kandti, til tider betragtes som selvstændige arter.

Disse aber er vidt udbredte, fra Angola og Zaire mod øst til det Indiske Ocean og Zanzibar, og fra Ethiopien mod syd til det østlige Sydafrika, fra havniveau op til ca. 3800 m. Stedvis er de truet af skovhugst og fragmentering af levesteder, andre steder af jagt til føde og traditionel medicin.

Artsnavnet er latin med mange betydninger, i denne forbindelse sandsynligvis ‘mild’, i betydningen ‘af en mild natur’.

 

 

Tanzania 1988
Tanzania 1988
Blå marekat, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. På nederste billede æder den sværmende termitter sammen med en grøn bavian (Papio anubis). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chlorocebus Grønne marekatte
Medlemmer af denne slægt var førhen inkluderet i Cercopithecus, hvor de udgjorde en enkelt art, Cercopithecus aethiops, som var opdelt i 6 underarter. I dag regnes disse underarter generelt for selvstændige arter, vervet-marekat (Chlorocebus pygerythrus), grivet-marekat (C. aethiops), grøn marekat (C. sabaeus), tantalus-marekat (C. tantalus), Bale Mountains-marekat (C. djamdjamensis) samt malbrouck (C. cynosuros). Nogle autoriteter betragter dem dog stadig som én art.

Ulig de egentlige marekatte tilbringer grønne marekatte megen tid på jorden i dagtimerne, mens natten tilbringes i træer. De er ligeledes afhængige af daglig adgang til vand.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khloros (‘grøn’) og kepos, en slags langhalet abe.

 

Chlorocebus pygerythrus Vervet-marekat
Denne art er udbredt fra Ethiopien og det sydlige Somalia mod syd gennem Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Moçambique og Botswana til Sydafrika. Den lever mest på savanner og i åbne skove, næsten altid nær floder, men er yderst tilpasningsdygtig og er i stand til at overleve i landbrugsland og til tider i byer. Der er ingen alvorlige trusler mod arten, skønt mange skydes som skadedyr i landbrugsområder. Den jages også som ’bushmeat’ nogle steder.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk pyge (‘rumpe’) og erythros (‘rød’), hvilket hentyder til, at det bageste af kroppen har et rødligt skær.

 

 

En flok vervet-marekatte renser pels, Victoria Falls Nationalpark, Zimbabwe. Bemærk hannens lyseblå testikler. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Colobus Sorthvide colobusaber
Colobusaber er en gruppe af afrikanske bladædende aber, hvis tommelfinger er reduceret til en lille stump. Ordet colobus kommer af græsk, kolobós, som betyder ’kuperet’ (altså i betydningen ’beskære’, som når man kuperer halen på en hund). De lever mest i skovområder, men kan undertiden ses i kratland og plantager.

Denne slægt omfatter 5 arter, som er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara. Andre colobusaber er placeret i slægten Piliocolobus (nedenfor), samt en enkelt art i Procolobus, grøn colobusabe (P. verus).

 

Colobus guereza Østlig sorthvid colobus
Denne art, der omfatter 8 underarter, kaldes også for manke-guereza på grund af de lange duske af hvide hår hen langs dyrets sider. Halen har også en stor hvid dusk. Den er vidt udbredt i Afrika, idet den findes fra Cameroun og østpå gennem det sydlige Chad, den Centralafrikanske Republik og det nordlige Zaire til Uganda, Kenya, det nordlige Tanzania samt Ethiopien.

I nogle områder er arten truet af tab af levesteder på grund af tømmerhugst, samt anlæggelse af plantager og landbrugsland. Jagt er også en stor trussel mod den i dele af dens vestlige udbredelsesområde.

Artsnavnet er det ethiopiske ord for colobusaber.

Under et ophold i Arusha Nationalpark i det nordlige Tanzania i 1988 camperede min ledsager Thomas Bregnballe og jeg et smukt sted ved foden af Mount Meru, under af et par store træer, som var omklamret af kvælerfigner. Vi blev lidt forskrækkede den første nat, da vi fra disse træer hørte en utroligt kraftig støj, der nærmest lød som en mellemting mellem en gigantisk kvækkende frø og en bilmotor, der ikke vil starte. Denne lyd viste sig at hidrøre fra en flok Kilimanjaro sorthvide colobusaber, underarten caudatus, der anvendte træerne som nattesæde.

 

 

Tanzania 1990
Kilimanjaro sorthvid colobusabe, underarten caudatus, Arusha Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Erythrocebus Husaraber
En lille slægt med 3 arter, almindelig husarabe (nedenfor), Blå Nil-husarabe (E. poliophaeus), der findes i Ethiopien og Sudan, samt den udryddelsestruede sydlig husarabe (E. baumstarki), der er begrænset til nogle få steder i Tanzania.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk erythros (‘rød’) og kepos, en type langhalet abe. Det sigter til disse abers rødlige pels. Det danske navn hentyder også til dyrenes farve. Husarerne var en gruppe kavalerister i 1400- og 1500-tallet, som ofte var iført røde uniformer.

 

Erythrocebus patas Almindelig husarabe
Denne art er vidt udbredt i Sahel-zonen syd for Sahara, fra det sydlige Mauritanien, Gambia og Senegal mod øst til det vestlige Ethiopien samt det nordlige Zaire, Uganda og Kenya, med isolerede bestande andre steder i Kenya, det nordlige Tanzania, samt i Air- og Ennedi-bjergmassiverne i Sahara.

Den lever på savanner og i tør kratskov og er mest almindelig i områder med spredte akacier. I nogle områder trues den af tab af levesteder på grund af ørkenspredning. Lejlighedsvis jages den som fødeemne eller skydes som skadedyr i afgrøder.

Artsnavnet er Wolof-navnet på denne art.

 

 

Denne søde og blide hun af husarabe er til salg i byen Bangui, Centralafrikanske Republik. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca Makakker
Denne slægt af hundeaber omfatter i dag 23 arter. To arter er fornylig blevet beskrevet, Arunachal-makak (M. munzala) i det nordøstlige Indien i 2004, samt hvidkindet makak (M. leucogenys) i det sydøstlige Tibet i 2015.

Slægtsnavnet er afledt af ordet makaku, flertalsformen af kaku, som er et vestafrikansk Bantu-navn på en art mangabey. På portugisisk blev makaku til macaco, på fransk macaque, og sidstnævnte navn blev adopteret af englænderne. I 1798 hæftede den franske taksonom Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dette ord af afrikansk oprindelse, i formen Macaca, på en næsten udelukkende asiatisk gruppe af aber, sandsynligvis fordi han kendte berberaben (M. sylvanus) – den eneste af gruppen, som findes uden for Asien, idet den lever i det nordvestlige Afrika samt på Gibraltar-klippen i Sydspanien. (Kilde: itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003458.htm

 

Macaca assamensis Assam-makak
Denne abe ligner meget den velkendte rhesusabe (nedenfor), men har længere hale, og den mangler det orange parti på hofterne. Den er udbredt fra det vestlige Nepal mod øst til det sydvestlige Kina, og der er også bestande i Indokina og Bangladesh.

Arten lever normalt i skove i højder mellem 200 og 2000 m, men kan observeres ned til havniveau i Bangladesh, og den strejfer undertiden højere op i bjergene, til tider så højt som 4000 m. Den er i tilbagegang på grund af jagt og fragmentering af levesteder.

 

 

Medlemmer af en flok på omkring 50 Assam-makakker, observeret nær Pairo, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca cyclopis Taiwan-makak
Som navnet siger, er denne art endemisk for Taiwan, hvor den er ganske almindelig. Den findes mest i forskellige typer af primærskov, men forekommer også i sekundær skov, hvorfra den søger ud i landbrugsområder, og endog byer, på jagt efter føde. I de senere år er den blevet en stor plage i mange områder, men forfølges ikke, dels fordi den er fredet, og dels fordi den buddhistiske befolknings holdning generelt er, at man ikke skal dræbe dyr.

Taiwan-makak findes fra havniveau op til omkring 3600 meters højde, men hovedudbredelsen er mellem 1000 og 1500 m. Der er ikke mærkbare trusler mod arten.

Artsnavnet hentyder til kyklopen, en enøjet gigant i den græske mytologi. Hvad den har med denne abe at gøre, er svært at indse.

I Japan er små bestande blevet etableret fra undslupne dyr fra zoologiske haver samt bevidste udsætninger. Da arten kan udgøre en trussel mod genpuljen af den endemiske japanske makak (M. fuscata) gennem hybridisering, har man påbegyndt udryddelsesforanstaltninger.

 

 

Pelsen hos Taiwan-makak er lysegrå med et brunligt anstrøg her og der. Denne store han hviler på en sten langs en sti i Bagua Shan-bjergene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun renser pels på sin unge, Bagua Shan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En familiegruppe af Taiwan-makak, Sheding Nature Trail, Kenting Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder blade, Tacijili-floden, Taroko-kløften. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klynger sig til en klippevæg nær Tataja, Yushan Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mange steder bliver Taiwan-makakker fodret af bilister, hvilket har bevirket, at de har mistst frygten for mennesker. Denne han i Yangminshan Nationalpark gider ikke engang flytte sig for en forbipasserende motorcyklist. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca fascicularis Langhalet makak
Blandt makakkerne har denne art, der også kaldes krabbeædende makak, den største udbredelse, idet den findes fra Bangladesh, Myanmar, Laos og Vietnam mod syd til det indonesiske ørige, og derfra østpå til Filippinerne.

Den lever i et bredt udsnit af biotoper, bl.a. mangrove, skove, landbrugsområder, samt bevoksninger omkring templer. Højdemæssigt findes den op til 1800 m i Filippinerne, 1000 m i Indonesien og 700 m i Thailand, men generelt under 300 meters højde i Cambodia og Vietnam. I Filippinerne trues den nogle steder af jagt.

Det er lidt af en gåde, hvorfor Sir Thomas Raffles (1781-1826), som var guvernør af Britisk Java 1811-15 og guvernør af Bencoolen (på Sumatra) 1817-22, gav denne art navnet fascicularis (’med et lille bånd eller stribe’), da den ingen striber har.

Billederne nedenfor er alle fra den såkaldte ‘Monkey Forest’ i Ubud, Bali, Indonesien, et skovklædt område omkring det hinduistiske tempel Wenara Wana, hvor adskillige flokke af langhalet makak holder til.

 

 

Bali 2015
Kongen af ’Monkey Forest’. – Denne store han af langhalet makak klør sig på halen, mens han hviler sig på en mur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2015
Hunner døser på en mur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2009
Bali 2015
Hunner af langhalet makak er kærlige mødre. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun renser pels på en anden hun. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hun renser pels på en han, mens de sidder på en skulptur, der gengiver en vandbøffel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun renser også pels på en han – hvorefter han bestiger hende. Det lader til, at hun ikke bryder sig om det. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge propper sin mund med bananer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne har stjålet en flaske vand fra en turist og prøver nu på at åbne den, men spilder vand over det hele. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2009
Unger i leg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2009
Makakker begynder at lære at klatre i en meget ung alder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

De fleste makakker elsker at svømme. Denne synes at sige til mig: ”Detteher er rart! Du skulle prøve!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede sidder en unge af langhalet makak på en skulptur, som forestiller – en langhalet makak. Billeder af andre skulpturer, som gengiver denne art, er vist på siden Kultur: Folkekunst verden rundt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2015
Makakkerne i ’Monkey Forest’ er yderst vante til turister. Skulpturen i baggrunden på det øverste billede gengiver Varaha, én af den høje hindu-gud Vishnus avatar’er (inkarnationer), hvor han i skikkelse af en gigantisk orne dræber den forfærdelige dæmon Hiranyaksha. Vishnu og andre hindu-guder er nærmere præsenteret på siden Religion: Hinduisme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca mulatta Rhesusabe

 

Here we go in a flung festoon,
Half-way up to the jealous moon!
Don’t you envy our pranceful bands?
Don’t you wish you had extra hands?
Wouldn’t you like if your tails were – so –
Curved in the shape of a Cupid’s bow?
Now you’re angry, but – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!

 

Here we sit in a branchy row,
Thinking of beautiful things we know;
Dreaming of deeds that we mean to do,
All complete, in a minute or two –
Something noble and grand and good,
Won by merely wishing we could.
Now we’re going to – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!

 

All the talk we ever have heard
Uttered by bat or beast or bird –
Hide or fin or scale or feather –
Jabber it quickly and all together!
Excellent! Wonderful! Once again!
Now we are talking just like men.
Let’s pretend we are – never mind,
Brother, thy tail hangs down behind!
This is the way of the Monkey-kind.

 

Then join our leaping lines
that scumfish through the pines,
That rocket by where, light and high, the wild-grape swings,
By the rubbish in our wake,
and the noble noise we make,
Be sure, be sure, we’re going to do some splendid things!

 

Road song by the Bandar-log, fra Junglebogen (1894), af den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936). På hindi betyder bandar-log ‘abefolket’. Jeg har valgt at lade teksten stå på engelsk, da for meget vil gå tabt i oversættelsen.

 

 

Rhesusaben er det nordlige Indiens velkendte brune abe, på hindi kaldt for bandar. Den træffes overalt i landet nord for floderne Tapti i Gujarat og Godavari i Maharashtra. Den totale udbredelse er fra Afghanistan østpå gennem Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh og den nordlige del af Myanmar, Thailand og Laos til Vietnam, og derfra mod nord til det centrale Kina.

Pelsen er overvejende brun, med gullig-orange bagkrop. Halen er ret kort, 20-30 cm. Artens levesteder spænder fra halvørken over forskellige skovtyper til tempelbevoksninger og byer, fra lavlandet op til omkring 2500 meters højde.

Efter en kraftig tilbagegang på grund af skovfældning, samt eksport af aber til medicinske forsøg, er rhesusaben nu i fremgang i Indien, hvor dens antal er estimeret til mindst 500.000. Fremgangen skyldes især, at den har vænnet sig til at leve i byer.

Territoriestørrelsen hos en typisk rhesusabe-flok er målt til op til 16 km2 i bjergskove og 1-3 km2 i andre skove, men midt i storbyen Kolkata studerede man en flok på 62 individer, som trivedes succesfuldt i et område på under 4 ha.

I nogle områder, specielt i Laos og Vietnam, jages arten som fødeemne, og tab af levesteder har også påvirket bestanden i Indokina.

I det hinduistiske helte-epos Ramayana spiller abehæren, ledet af Hanuman, en betydelig rolle, og af denne grund betragtes aber som hellige dyr af fromme hinduer. Flokke af rhesusaber, hueaber (nedenfor) og nordlige steppelangurer (nedenfor) holder ofte til omkring templerne, hvor de æder ris og andet spiseligt, der er bragt som offergaver til guderne.

Eksempler på sådanne templer er Pashupatinath, et hinduistisk tempel ved bredden af Bagmati-floden, Kathmandu, det hinduistiske Manakamana Kali-tempel i det centrale Nepal, den kæmpemæssige Swayambhunath-stupa i Kathmandu – en buddhistisk helligdom, som også rummer hinduistiske templer, samt det buddistiske tempel på toppen af Mount Popa, Myanmar.

Abehærens rolle i Ramayana er beskrevet nederst på siden i afsnittet Abeguden Hanuman.

I Vesten blev rhesusaben kendt gennem de forsøg, hvormed man påviste rhesus-faktoren, et nedarvet antigen i blodet hos mennesker.

Det latinske artsnavn er af ukendt oprindelse. Det danske navn sigter måske til Kong Rhesus af Trakien, som kæmpede på trojanernes side under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

Pelsen på rhesusabens bagkrop er gullig-orange. Denne har fundet en krans af tagetesblomster, Varanasi, Uttar Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusabens bagdel er rødlig med to bare pletter, som dyret sidder på. – Swayambhunath, Kathmandu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusabe, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber hviler på en chorten (en tibetansk buddhistisk helligdom i stil med en stupa), Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mens den klynger sig til en tørresnor, kigger denne rhesusabe ind gennem et vindue i Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rhesusabe vandrer hen ad en smal mur, som omgiver paladset Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne nyder morgensolen, henslængt på en gren, hvor den tilbragte natten, Uttarkashi, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber er sande akrobater, som til tider krydser fra en bygning til en anden ved at spadsere hen ad ledninger, eller endog hænge med ryggen nedad. – Haridwar, Uttarakhand (øverst), samt Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesus-hunner er kærlige mødre. Disse blev fotograferet ved Manakamana Kali-templet (øverst), ved Swayambhunath, samt på Mount Popa, Myanmar (nederst). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge rider på sin moders ryg, Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber tilbringer megen tid med at rense pels. – Swayambhunath (øverst) og Pashupatinath, Kathmandu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber i parring, Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner og unger på en mur nær Ganges-floden, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge springer fra en mur til en anden, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber æder riskorn, der er blevet bragt som offergave, Manakamana Kali-templet, centrale Nepal (øverst), samt Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber æder bananer, Varanasi. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse rhesusaber æder kiks, som de har fået af en turist, Manakamana Kali-templet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder et stykke vandmelon, Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge æder akacieblade, Mount Popa, Myanmar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En dag, da jeg havde besøgt Swayambhunath-stupaen i Kathmandu, var jeg på vej ned ad trapperne, da jeg hørte en mærkelig lyd bag mig. Da jeg vendte mig om, så jeg en tom Tuborg øldåse komme hoppende ned ad trinene, passere mig og standse lige foran en rhesusabe. Aben greb dåsen og snuste til den, hvorefter den hurtigt lod den falde og blottede tænderne, som om den sagde: ”Detteher er ikke noget for mig!”

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca nemestrina Sydlig svinehaleabe
Førhen blev alle svinehaleaber regnet for at være én og samme art, Macaca nemestrina, men den er nu blevet opdelt i to arter, den sydlige, M. nemestrina, der er udbredt på Malakka-halvøen, samt på Sumatra og Borneo, og den nordlige, M. leonina, der lever i Sydøstasien, fra det østlige Bangladesh mod syd til den nordligste del af Malakka-halvøen, hvor dens udbredelse overlapper med den sydlige arts. Hvorfor de er blevet opsplittet i to arter, er lidt af en gåde for mig, de de kan få yngledygtigt afkom i det overlappende område.

Svinehaleaber har fået navn efter deres korte hale, der ofte har en krølle som på en svinehale.

Sydlig svinehaleabe, der også kaldes Sunda-svinehaleabe, er almindelig i nogle områder, men de fleste steder er den gået kraftigt tilbage på grund af tab af levesteder på grund af tømmerhugst samt gennem anlæggelse af oliepalmeplantager og landbrugsområder. Arten bliver ofte skudt, da den gør skade på afgrøder.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever i lunde eller skove’, afledt af navnet Nemestrinus, den romerske gud for lunde, oprindeligt fra oldgræsk nemos (‘lund’ eller ‘skov’).

 

 

Sydøstasien 1975
Denne mand af Minangkabau-folket fra Maninjau, Sumatra, Indonesien, har oplært en sydlig svinehaleabe til at hente kokosnødder ned fra træerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca radiata Indisk hueabe
Denne makak er begrænset til den sydlige halvdel af Indien, hvor den syd for floderne Tapti og Godavari erstatter rhesusaben som den almindelige art i slægten. Den er lidt mindre end rhesusaben, og pelsen er gråbrun med lysere bug. Dens hale er meget lang, længere end kroppen. På issen har den en hårhvirvel, som ligner en kalot, og som har givet arten dens navn. Det latinske artsnavn hentyder også til denne hårhvirvel.

Hueaben er meget almindelig, lokalt talrig, og den lever i alle skovtyper, kratland, plantager, landbrugsland og byer, normalt under 2000 meters højde, men kan dog strejfe op til omkring 2600 m. Da den ofte søger føde i afgrøder, er konflikter med mennesker et stigende problem. Den jages lokalt, og mange bliver indfanget til medicinsk forskning, samt til fremvisning af gadegøglere.

Mens tempelaber i det nordlige Indien oftest er rhesusaber, bliver denne rolle overtaget af hueaben i sydindiske templer.

 

 

Den indiske hueabe har en meget lang hale, længere end kroppen. Denne, som hviler på en gesims i Sri Minakshi-templet, Madurai, Tamil Nadu, sutter på et kasseret sugerør. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han hviler i en bevoksning af bambus, Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe i Honnevara Forest, Karnataka, kiggede intenst på mig, vel for at finde ud af, om jeg var farlig eller ej. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af indisk hueabe er kærlige mødre. Denne med en ganske lille unge blev observeret ved Azhiyar Ghat, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ved Singhur Ghat, Nilgiri-bjergene, Tamil Nadu, æder akaciefrø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Siddende på taget af vores bil gnaver denne hueabe af en bananskræl, hvorefter den betragter sit eget spejlbillede i bagruden. – Azhiyar Ghat. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe skyller sin føde i Theppakadu-floden, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu, før den æder den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stor flok indiske hueaber holder til omkring de hinduistiske huletempler i byen Badami, Karnataka. Her klumper adskillige hunner og en unge sig sammen for at holde varmen i morgenkulden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tre hunner, en af dem med en ganske lille unge, Badami. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun renser pels på en anden abe, sikkert dens unge, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge nyder aftensolen, Badami. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Som de fleste andre makakker elsker hueaber at bade, som disse unger i Theppakadu-floden, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. Efter badet er deres før så pæne ‘frisure’ blevet ret punket. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hueabe krydser en stærkt trafikeret gade i Badami ved at balancere på en elledning, mens den bruger den lange hale som balancestang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I templerne er der rigeligt med føde, og da aberne ikke bevæger sig meget omkring, bliver de ofte meget fede. Dette overvægtige individ blev observeret i Sri Minakshi-templet, Madurai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Makakker, som lever nær mennesker, finder en del af deres føde på lossepladser og i skraldespande, som denne i Periyar Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca silenus Løvehaleabe
Løvehaleaben er en unik makak-art, da både han og hun har en kæmpestor grålig manke omkring hovedet, hvilket har givet anledning til artens tyske navn Bartaffe (‘skægabe’). Ifølge Ingvald Lieberkinds bogværk Dyrenes Verden, som var min barndoms biologiske leksikon, hedder den også skægabe på dansk, men dette navn har en noget negativ klang, så jeg foretrækker en oversættelse af artens engelske navn lion-tailed macaque, som den har fået på grund af sin karakteristiske haledusk. Bortset fra manken er dens pels kulsort.

Denne art er endemisk i regnskove i den sydlige del af Western Ghats i Karnataka, Kerala og Tamil Nadu. Skønt dens udbredelsesområde er stort, optræder løvehaleaben kun i et begrænset område, da dens habitat er blevet alvorligt fragmenteret gennem anlæggelse af landbrugsområder og plantager med té, kaffe, kardemomme og eukalyptus.

Den totale bestand vurderes at være på under 4000 individer, som lever i 47 isolerede delbestande. I Kodagu-distriktet, Karnataka, var arten tidligere alvorligt truet af jagt, men i de senere år synes bestanden at være blevet stabiliseret på grund af bedre beskyttelsesforanstaltninger.

Artsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk Seilenos, som i den græske mytologi var lærer for og beskytter af vinguden Dionysos.

Billederne nedenfor er alle fra Puthutottam-skoven i Tamil Nadu, hvor en flok løvehaleaber har vænnet sig til mennesker, da de ofte fodres af bilister.

 

 

Løvehaleaber langs vejen gennem Puthutottam-skoven, Tamil Nadu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter sine enorme hjørnetænder, men han gaber vist bare, da arten overhovedet ikke er aggressiv over for mennesker. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun med en unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne løvehaleabe ligger på bilvejen og æder bittesmå sten, som knaser højlydt mellem dens tænder! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Løvehaleabe i sit rette element: regnskov. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca sinica Sri Lanka-hueabe
Denne art, som er brun med rødligt anstrøg, ligner meget indisk hueabe (ovenfor), men hårhvirvlen sidder længere fremme på issen. Den findes kun i Sri Lanka, hvor tre racer er anerkendt, sinica i tørzonen i den østlige og nordlige del af øen, aurifrons i den sydvestlige lavlands-regnskovszone, samt opisthomelas i det centrale regnrige højland.

Den lever i forskellige skovtyper, fra havniveau op til ca. 2100 m. Udbredelsen af alle tre racer er meget fragmenteret, og underarten opisthomelas er begrænset til et område på mindre end 500 km2, hvoraf kun en femtedel i realiteten rummer aber. Hovedtruslen mod arten er tab af levesteder på grund af anlæggelse af plantager og landbrugsland, og mange bliver skudt, da de gør betydelig skade på afgrøder.

Arten er stadig vidt udbredt, men bestanden er måske gået tilbage med over 50% siden 1975.

Artsnavnet er latin og betyder ‘fra Kina’. Da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) navngav arten i 1771, må han have været misinformeret om dens oprindelse.

 

 

Tørzone-racen af Sri Lanka-hueabe, sinica, er udbredt i den østlige og nordlige del af øen. Denne blev fotograferet nær Polonnaruwa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung Sri Lanka-hueabe sidder mellem støtterødder på et bengalsk figentræ (Ficus benghalensis), Sigiriya, østlige Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge Sri Lanka-hueabe nær Polonnaruwa drikker ved at dyppe hånden i en pyt inde i en hul træstamme og derpå slikke hånden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Underarten aurifrons er udbredt i den sydvestlige lavlands-regnskovszone. Denne blev observeret i Sinharaja Forest Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca sylvanus Berberabe
Berberaben er meget karakteristisk, idet den ingen hale har. Den er den eneste overlevende abeart i Afrika nord for Sahara. Førhen var den vidt udbredt i det sydvestlige Europa og det nordvestlige Afrika, mod øst til Libyen, men i dag er den begrænset til små reliktbestande i Marokko og Algeriet. Her lever den fra havniveau til omkring 2600 meters højde, men er mest almindelig over 1000 m. Den foretrækker cederskove, men træffes også i egeskove, kystnært kratland, samt overgræssede klippeskråninger med spredt vegetation.

Fornylig er den marokkanske bestand vurderet til at tælle mellem 6000 og 10.000 individer, mens den i 1975 var på omkring 17.000. I Algeriet var der omkring 1980 en vurderet bestand på ca. 5500, mens det nuværende antal er ukendt. Den totale bestand er måske faldet med over 50% siden 1980, og den forventes at dale yderligere i de kommende år. Alle områder, hvor berberaben findes, er under stigende pres fra menneskelig aktivitet.

Der findes tillige en lille bestand på omkring 300 dyr på Gibraltar-klippen i Sydspanien, som muligvis delvis nedstammer fra den europæiske bestand. Historiske kilder nævner dog, at dyr fra Nordafrika adskillige gange i tidens løb er blevet løsladt på klippen.

I sit arbejde fra omkring 1610, Historia de la Muy Noble y Más Leal Ciudad de Gibraltar (’Den meget ædle og yderst loyale by Gibraltars historie’), skriver Alonso Hernández del Portillo: ”Men lad mig nu tale om andre og nulevende aktører, som på trods af klippens barskhed stadig forefindes på bjerget; der er aber, som kan kaldes de sande ejere, som har været til stede her i umindelige tider, som altid har klynget sig til deres domæne, for det meste i høje og utilgængelige kløfter på bjergets østlige side.” (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Barbary_macaques_in_Gibraltar)

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever i skove’, afledt af silva (‘skov’) samt endelsen anus, der betyder ‘fra’.

 

 

Sydspanien 2005
Denne berberabe sover på en mur på Gibraltar-klippen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydspanien 2005
Hun af berberabe med sin unge, Gibraltar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydspanien 2005
Førhen var det skik blandt besøgende på Gibraltar-klippen at fodre berberaberne, men i dag er denne aktivitet strengt forbudt. Alligevel er aberne meget tamme, som denne unge, der trækker en dreng i øret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Papio Egentlige bavianer
Bavianer lever i Afrika samt den sydvestlige del af Arabien. De har en lang, hundeagtig snude, tætsiddende øjne samt kraftige kæber med kæmpestore hjørnetænder. De fleste autoriteter anerkender 6 arter af denne slægt, mens andre hævder, at de tilhører én og samme art, da de hyppigt hybridiserer, hvor deres udbredelse overlapper.

Guinea-bavianen (P. papio) findes i et ret begrænset område fra det sydlige Mauritanien mod syd til Guinea.

Hamadryas-bavianen (P. hamadryas) lever omkring Afrikas Horn, i Ethiopien, samt i det sydvestlige Arabien.

Den grønne bavian (nedenfor) er vidt udbredt.

Gul bavian (nedenfor) lever i det østlige og sydlige Afrika.

Kinda-bavianen (P. kindae) er udbredt i det sydvestlige Tanzania, det sydlige Zaire, det vestlige Zambia, samt det nordlige Angola.

Chacma-bavianen (nedenfor) findes i det sydlige Afrika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for bavianer.

Førhen blev tre andre aber inkluderet i Papio, men er siden blevet overført til andre slægter, nemlig gelada-bavian (Theropithecus gelada, se nedenfor), samt mandril (Mandrillus sphinx) og dril (M. leucophaeus).

 

Papio anubis Grøn bavian
Denne art har fået sit navn på grund af pelsen, der er grå med et olivengrønt skær. Den har den største udbredelse blandt de seks bavian-arter, idet den findes næsten overalt i åben skov og savanne, fra det sydlige Mauritanien og Mali mod øst til Sudan, og derfra mod syd til Zaire og Tanzania. Der er også isolerede bestande i Tibesti- og Air-bjergmassiverne i Sahara.

Den grønne bavian kaldes også for Anubis-bavian, opkaldt efter den egyptiske balsameringsgud, som havde sjakal-hoved. Navnet sigter til bavianernes hundelignende snude.

Arten er meget tilpasningsdygtig og er i stand til at overleve i sekundær skov og opdyrkede områder. Den er lokalt almindelig, på trods af at den nogle steder betragtes som et skadedyr, der skydes, fanges i fælder eller udryddes med gift.

I et 200 km bredt bælte gennem det centrale Kenya hybridiserer den med den gule bavian, hvilket ofte gør det svært at afgøre, hvilken art der er tale om.

 

 

Grønne bavianer holder hvil i en afrikansk palmyrapalme (Borassus aethiopum), Tarangire Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han af grøn bavian nyder solen, liggende i sandet ved bredden af Tanganyika-søen, Gombe Stream Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1989
Bavian-unger leger i en slyngplante, Gombe Stream Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne unge rider på sin moders ryg, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han-bavian betragter en flok zebramanguster (Mungos mungo), som har fundet noget spiseligt i Serengeti Nationalpark, Tanzania. Disse små rovdyr er ganske barske, og bavianen gjorde intet forsøg på at stjæle deres mad, selv om han tydeligvis var interesseret i den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1993
Tanzania 1993
Moderskab hos grøn bavian i Lake Manyara Nationalpark. En hun, som er lavere på den sociale rangstige inden for flokken, nærmer sig en hun med en lille unge, præsenterer sin bagdel for moderen som et tegn på underkastelse og forsøger derpå at få lov til at holde ungen. Bemærk, at moderens kindposer er fyldt med mad. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Papio cynocephalus Gul bavian
Det videnskabelige artsnavn kommer af græsk kyon (’hund’) og kephale (’hoved’), hvilket, i lighed med navnet Anubis (se grøn bavian ovenfor), hentyder til bavianernes hundelignende snude. Det danske navn skyldes, at dens grå pels har et gulligt skær.

Den er udbredt fra det sydøstlige Ethiopien og Somalia mod syd til det nordlige Moçambique, og derfra gennem Malawi og Zambia til det sydlige Zaire og det nordlige Angola. Hvor det er muligt, foretrækker den at leve i Brachystegia-skovsavanne (miombo), men findes også i kratland, savanne og mangrove, og den er i stand til at overleve i sekundær skov og opdyrkede områder. Der er ingen væsentlige trusler mod arten, selv om den i nogle områder er blevet fordrevet af landbrug. Mange fanges også til eksport til medicinsk forskning.

 

 

Tanzania 1989
Gul bavian, Mikumi Nationalpark, Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Papio ursinus Chacma-bavian
Denne art, som omfatter to eller tre underarter, er begrænset til det sydlige Afrika, fra den sydlige del af Angola og Zambia mod syd til det Indiske Ocean. På nuværende tidspunkt er arten ikke truet, men på grund af øget pres fra den stigende befolkning fouragerer bavianerne ofte i landbrugsområder, hvor de gør en del skade. Mange bliver skudt eller fanget, og et stigende antal dræbes i trafikken.

Artsnavnet er afledt af latin ursus (‘bjørn’) samt endelsen anus, således ‘bjørneagtig’.

 

 

Sydlige Afrika 1993
Dette skilt i Kap Det Gode Håb Nationalpark i Sydafrika forbyder fodring af bavianer. Hvor de fodres regelmæssigt af turister, bliver bavianer ofte aggressive, og i værste fald bliver man nødt til at skyde dem. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Piliocolobus Røde colobusaber
Denne slægt rummer omkring 17 arter, udbredt i skove fra Senegal mod øst til den Centralafrikanske Republik, Zaire, Uganda og Zanzibar.

 

Piliocolobus kirkii Zanzibar rød colobus
Som dens navn antyder, er denne art begrænset til Zanzibar ud for Tanzanias kyst, hvor den lever i skove på Unguja, den største af øerne. Den ses dog undertiden i plantager.

Den totale bestand skønnes at være under 2000 individer, og antallet daler stadig på grund af ødelæggelse af artens levesteder gennem tømmerhugst, produktion af trækul, brande, samt anlæggelse af landbrugsland. Naturfredningsfolk samarbejder nu med den lokale regering om at lave en effektiv strategi for bevaring af arten og dens biotoper.

Den britiske læge, naturhistoriker og guvernør af Zanzibar, Sir John Kirk (1832-1922), indsamlede mange plante- og dyrearter i Østafrika og skrev mange artikler om dem. Mange arter er opkaldt efter ham, bl.a. denne abe. Kirk var den første til at gøre opmærksom på truslerne mod den. Han var også den ledende figur i bestræbelsen på at afslutte slaveriet i Zanzibar, assisteret af hans politiske undersåt Ali bin Saleh bin Nasser Al-Shaibani.

 

 

Tanzania 1993
Tanzania 1993
Portrætter af Zanzibar rød colobus. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1993
Denne æder blade af træarten Terminalia catappa. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pygathrix Douc-langurer
En lille slægt med 3 arter, som er hjemmehørende i Indokina. De er alle stærkt truede i vild tilstand.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pyge (‘rumpe’) og thrix (‘hår’), således ‘med en (lang-)håret bagdel’.

 

Pygathrix nemaeus Rødbenet douc
Den rødbenede douc, som er udbredt i Vietnam, det sydlige Laos og måske i det nordøstlige Cambodia, lever i primær og sekundær regnskov, fra lavlandet op til omkring 2000 meters højde. Den tilbringer det meste af tiden i stor højde i træer, men kommer undertiden ned på jorden for at drikke eller æde mineralholdig jord.

Arten er udryddelsestruet. Bestandsstørrelsen er ukendt, men det menes, at omkring 1300 dyr lever i Son Tra-området i Vietnam. Den trues af indsamling til føde og traditionel medicin, samt tab af levesteder.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk nemos (‘skov’).

 

 

Rødbenet douc i et opformeringscenter for truede primater, Cuc Phuong Nationalpark, Vietnam. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus Typiske langurer
Denne slægt af bladædende aber rummer ca. 8 arter, alle begrænset til det Indiske Subkontinent. Førhen blev alle grå langurer på subkontinentet betragtet som tilhørende én og samme art, S. entellus, der var opdelt i seks racer. Nyere morfologiske studier, kombineret med DNA-analyser, konkluderer, at de grå langurer bør opfattes som seks selvstændige arter: nordlig steppelangur (S. entellus), terai-langur (S. hector), lysarmet langur (S. schistaceus), mørkarmet langur (S. ajax), sortfodet langur (S. hypoleucos), samt toplangur (S. priam). En tidligere syvende art, dussumieri, er blevet erklæret for samme art som nordlig steppelangur.

I dag betragter de fleste autoriteter alle langurer på det Indiske Subkontinent som medlemmer af denne slægt. Tidligere blev to arter, Nilgiri-langur (S. johnii) i det sydvestlige Indien og purpur-langur (S. vetulus) i Sri Lanka, anset for at tilhøre slægten Trachypithecus (nedenfor), der i dag betragtes som hjemmehørende fra det nordøstlige Indien og Bhutan til Sydøstasien.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk semnos (’hellig’) og pithekos (’abe’), hvilket sigter til abernes status som hellige dyr i hinduismen (se afsnittet Abeguden Hanuman nederst på denne side).

 

Semnopithecus entellus Nordlig steppelangur
Denne art er vidt udbredt i det nordlige, centrale og syd-centrale Indien, fra Rajasthan, Uttar Pradesh og West Bengal mod syd til Telangana samt den nordlige del af Karnataka og Kerala. Der er også en lille bestand i det vestlige Bangladesh, som sandsynligvis nedstammer fra et enkelt par, der blev indført af hinduistiske pilgrimme til bredden af Jalangi-floden.

Nordlig steppelangur er ret almindelig og lever i mange forskellige habitater, fx skove, kratland, haver, bevoksninger omkring templer, samt byer, op til en højde af ca. 1700 m. Den trues lokalt på grund af tab af levesteder og brande, og i Andhra Pradesh og Orissa jages den som fødeemne af nybyggere.

Førhen blev de vestlige og sydlige bestande af denne art betragtet som en særskilt art, sydlig steppelangur (S. dussumieri), men nylige genetiske studier har erklæret denne art for ugyldig.

Artsnavnet hentyder til en aldrende trojaner, nævnt i det episke digt Æneiden, af den romerske digter Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.), bedre kendt som Vergil. Æneiden gengiver den legendariske historie om Æneas, en trojaner, som efter Trojas fald flygtede til Italien, hvor han blev stamfader til romerne.

 

 

Nordlige steppelangurer i morgensol, Sariska Nationalpark, Rajasthan. Det er karakteristisk for denne art, at den holder halen i en stor bue op over ryggen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlige steppelangurer drikker af et vandhul i Sariska Nationalpark. Læg mærke til de mange bier på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En flok af nordlig steppelangur hviler på en klippe uden for de hellige Udayagiri-huler nær Bhubaneswar, Odisha. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun uden for Udayagiri-hulerne har en ganske lille unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvilende han, Ranthambhor Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter tænderne som tegn på aggression, Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En unge af nordlig steppelangur foretager skin-parring med en anden unge, Sariska Nationalpark, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange steder har nordlige steppelangurer vænnet sig til at leve i byer, hvor de ofte bliver en plage, idet de stjæler frugt eller andet spiseligt, som er ubevogtet. På grund af abernes status som hellige dyr bliver de ikke forfulgt trods deres frækhed. De er også almindelige omkring templer, hvor de lever af ris eller andet spiseligt, der bringes af fromme hinduer som offergaver til guderne.

 

 

På dette billede sidder en flok nordlige steppelangurer på et hustag i byen Pushkar, Rajasthan, hvorfra de, som en anden flok gadedrenge, kan holde øje med, om der er frugt eller andet spiseligt, de kan hugge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordlige steppelangurer hviler i en pavillon nær den hellige sø i Pushkar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hviler på en skulptur, som gengiver tyren Nandi, hinduguden Shivas ridedyr, Chittorgarh Fort, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En hinduistisk legende beretter om en ung mand ved navn Narad Muni, som drog af sted for at deltage i en swayamwara, hvor unge piger kan vælge sig en mand. Han var meget stolt af sig selv og mente, at han var den smukkeste blandt de unge mænd. Da dagen var ovre, gik han sønderknust derfra, da ingen af de unge piger havde valgt ham. På hjemrejsen blev han tørstig, så han gik hen til et vandhul for at slukke sin tørst. Hans spejlbillede viste da, at han nu havde abehoved.

 

 

Hans spejlbillede viste da, at han nu havde abehoved.” – Sariska Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus hector Terai-langur
Denne art er udbredt i Himalayas forbjerge op til en højde af ca. 1600 m, fra Uttarakhand mod øst til det sydvestlige Bhutan. Den lever hovedsagelig i skove, men ses til tider søge føde i frugtplantager og marker med afgrøder. Dens pels er tykkere end den nordlige steppelangurs (ovenfor), men ikke så kraftig som hos lysarmet langur (nedenfor).

Det totale antal terai-langurer er sandsynligvis kun omkring 10.000 adulte individer, og bestanden daler fortsat langsomt, hovedsagelig på grund af tab af levesteder.

Det latinske artsnavn sigter til en person i den græske mytologi, Prins Hektor af Troja, som var blandt de ypperste trojanske kæmpere under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

Da min indiske ven Ajai Saxena og jeg var på en ekskursion til Rishikesh, Uttarakhand, fik vi selskab af et par terai-langurer, som tog ophold på taget af vores bil. Tilsyneladende var det skik blandt bilister at fodre disse aber, men da vi er modstandere af at fodre vilde dyr, gav vi dem ikke noget, og kort efter sprang de op i træerne og forsvandt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos Sortfodet langur
Denne art har kulsorte hænder og fødder, som står i skarp kontrast til de grå arme og ben. Den er udbredt i Western Ghats, fra Goa mod syd gennem Karnataka til Kerala. I nogle områder trues den alvorligt af jagt, og den er allerede blevet udryddet fra dele af Brahmagiri-bjerene i Kodagu-distriktet, Karnataka.

Nogle autoriteter anser sortfodet langur for at være en naturlig hybrid mellem nordlig steppelangur (ovenfor) og Nilgiri-langur (nedenfor), og andre betragter den som en underart af førstnævnte.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk hypo (‘under’) og leukos (‘hvid’), hvilket sigter til denne arts hvidlige bug.

 

 

Sortfodet langur har kulsorte hænder og fødder, som står i skarp kontrast til de grå arme og ben. – Dandeli Wildlife Sanctuary, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sortfodet langur æder blade, Dandeli Wildlife Sanctuary. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne i Anshi Nationalpark, Karnataka, har travlt med at klø sig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne klatrer op ad en død bambusstængel og springer derfra over på en anden, Anshi Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En sortfodet langur æder blomsterknopper af et indisk kapoktræ (Bombax ceiba), Honnavar Forest, Karnataka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus johnii Nilgiri-langur
Denne art er kulsort med lysebrun pels på issen samt på en hårkrans omkring ansigtet. Den lever kun i Western Ghats i Karnataka, Kerala og Tamil Nadu, hvor den findes i skove mellem 300 og 2000 meters højde.

Førhen var den truet af tab af levesteder på grund af minedrift, dæmningsanlæg og opdyrkning af skovområder, samt af jagt. Sidstnævnte er dog aftaget i de senere år på grund af bedre beskyttelse, og efter indførelsen af Indian Wildlife Protection Act i 1972 er bestanden øget. Siden 1990’erne har den ligget relativt konstant på omkring 20.000 individer.

Tidligere var denne art placeret i slægten Trachypithecus (nedenfor).

Artsnavnet hædrer den tyske missionær og naturhistoriker Christoph Samuel John (1747-1813), der var ansat af den dansk-tyske Halle-Mission i den danske koloni Trankebar i Tamil Nadu, i dag kaldt for Tarangambadi.

 

 

Nilgiri-langurer æder bladknopper af et træ, Periyar Nationalpark, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nilgiri-langur, Eravikulam Nationalpark, Kerala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus priam Toplangur
Der anerkendes to underarter af denne artpriam, som er udbredt i Sydindien med adskillige adskilte bestande, fra området syd for Krishna-floden i Andhra Pradesh mod syd til byen Madurai i Tamil Nadu, mens thersites findes i dele af Western Ghats, samt i Sri Lankas tørzone. Slægtskabet hos nogle sydindiske populationer er ukendt, da de er meget dårligt undersøgt. Genetisk forskning antyder, at der er konsistente forskelle mellem de to underarter, og måske bliver de i fremtiden adskilt som to selvstændige arter.

Toplanguren lever i skove, haver og opdyrkede områder, samt i bevoksninger omkring templer, i Indien op til ca. 1200 meters højde, i Sri Lanka op til ca. 500 m.

Artsnavnet hentyder til Priamos, i græsk mytologi den legendariske sidste konge af Troja under den Trojanske Krig.

 

 

Toplangur, underarten priam, Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangurer i modlys, Mudumalai Tiger Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, Masinagudi, Mudumalai Tiger Reserve. I baggrunden ses axishjorte (Axis axis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, Masinagudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han blotter tænderne som tegn på aggression, Masinagudi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur i fuldt firspring hen ad en vej, Mudumalai Tiger Reserve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangur, underarten thersites, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toplangurer, Anuradhapura, Sri Lanka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sandsynlig hybrid mellem toplangur og Nilgiri-langur (ovenfor), Annamalai Nationalpark, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus Lysarmet langur, Nepal-langur
Denne art kendes nemt på sin kraftige, lysegrå pels samt den store hvide hårkrans omkring det kulsorte ansigt. Den er vidt udbredt i Himalaya, oftest i højder mellem 1500 og 3500 m, men træffes af og til op til 4000 meters højde. Den forekommer fra Pakistan gennem Indien og Nepal til Bhutan samt den sydøstligste del af Tibet.

Arten lever hovedsagelig i monsunskove, men træffes til tider i kratland og dyrkede områder. Den er ret almindelig, og bestanden synes stabil. Trusler omfatter tab af levesteder gennem bl.a. tømmerindustri, brande og menneskelig bebyggelse, og i Tibet jages den, da den anvendes som ingrediens i traditionel medicin.

Det latinske artsnavn betyder ‘skiferfarvet’ – en meget lys skifer, må man sige!

 

 

En del af en stor flok lysarmede langurer hviler og leger i en eng, Ghora Tabela, øvre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer hviler på en stenmur, Kuldi Ghar, Modi Khola-dalen, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han af lysarmet langur hviler i et træ, Tadapani, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer, nær søen Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne er i færd med at æde knopper og blomster af storblomstret kvalkved (Viburnum grandiflorum), Dodi Tal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lysarmede langurer æder jord for at få mineraler, Banthanti, Annapurna, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus vetulus Sri Lanka-langur
Der anerkendes fire underarter af denne langur, som alle er endemiske for Sri Lanka.

Nominatracen vetulus findes i et område på mindre end 5000 km2 regnskov i det sydvestlige Sri Lanka, op til højder omkring 1000 m. Hvor dens naturlige habitat er ødelagt, kan den leve i haver og plantager, men disse biotoper er ikke egnede for dens overlevelse på langt sigt. Underarten nestor lever i lignende biotoper længere mod nord end vetulus, mens philbricki er udbredt i de fugtigste skove i Sri Lankas tørzone. Underarten monticola er begrænset til bjergskove i den centrale del af øen, mellem 1000 og 2200 meters højde.

Alle fire underarter er truede, og det menes, at de er gået over 50% tilbage i løbet af de sidste 40 år på grund af tab af levesteder samt jagt.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gammel’. Det hentyder rimeligvis til det store hvide skæg hos denne ellers mørke art.

I lighed med Nilgiri-langur (ovenfor) var Sri Lanka-languren tidligere placeret i slægten Trachypithecus.

 

 

Portræt af en Sri Lanka-langur i fangenskab, af underarten vetulus eller nestor. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tørzone-underarten af Sri Lanka-langur, philbricki, er udbredt i skove i de mere fugtige områder af Sri Lankas tørzone. Disse billeder er fra Polonnaruwa. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Theropithecus gelada Gelada-bavian
Dette markante dyr, som er det eneste medlem af slægten, er begrænset til græsklædte områder langs dybe kløfter i Ethiopiens centrale højland, i højder mellem 1800 og 4400 m.

Arten er stadig vidt udbredt, men blev meget påvirket af de tørkeperioder, som hærgede Ethiopien i 1980’erne. Fra en formodet bestand på måske 800.000 er antallet dalet til omkring 200.000. Artens biotop eroderes til stadighed som resultat af en landbrugsmæssig ekspansion, da flere og flere mennesker etablerer sig i højlandet. Græsningstrykket er højt i nogle områder og tvinger gelada-bavianerne ud i mindre produktive græsarealer.

Slægtsnavnet kommer af græsk thero (’afskyelig’) og pithekos (’abe’), hvilket hentyder til gelada-hannens ret groteske fremtoning. I den græske mytologi var Thero en frygtindgydende najade, som var amme for den lille Ares, der senere blev grækernes gud for mod og krig, men også for orden i samfundet.

Artsnavnet er det amhariske navn på denne abe.

 

 

I Simien-bjergene er gelada-bavianen ret almindelig i visse områder, her ved Gosh Meda. Hannen har en kæmpemæssig manke omkring hovedet og på forkroppen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ethiopien 1996
På brystet har hanner såvel som hunner en nøgen rød hudplet, som har givet anledning til det alternative engelske navn bleeding-heart monkey (’aben med det blødende hjerte’). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachypithecus Lutunger
Denne slægt, der omfatter 15 arter, er udbredt fra Bhutan og det nordøstlige Indien mod øst til de sydligste egne af Kina og derfra mod syd gennem Indokina til Java, Bali og Lombok. Vietnam er hjemsted for 7 eller 8 arter, som alle er alvorligt truede i vild tilstand, hovedsagelig på grund af tab af levesteder samt jagt.

Slægtsnavnet er afledt af græsk trach (’grov’), hvilket hentyder til den tætte pels hos nogle af arterne, samt pithekos (’abe’).

 

Trachypithecus auratus Java-langur
Java-languren er endemisk for Indonesien, hvor den forekommer på Java, Bali og Lombok, samt på nogle mindre nærliggende øer. Den lever i mangrove samt i skove op til en højde af ca. 3500 m. Denne art er truet af tab af levesteder på grund af opdyrkning og menneskelig bebyggelse samt jagt til føde, og endvidere indfanges mange til kæledyrsindustrien.

Pelsen er sort med grålig underside. Artsnavnet er latin og betyder ‘gylden’, hvilket sigter til, at arten blev navngivet efter en sjælden gyldenpelset variant.

Nogle autoriteter betragter bestandene i det vestlige Java som en særskilt art under navnet T. mauritius. Jeg spørger mig selv hvorfor, da de ligner hinanden overordentlig meget.

 

 

Java-langur, fotograferet i regnskoven på de nedre skråninger af vulkanen Gunung Rinjani, Lombok. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indonesien 1985
Denne Java-langur er til salg på et marked i byen Yogyakarta, Java. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachypithecus delacouri Delacours langur
Denne langur, som er endemisk for det nordlige Vietnam, kaldes populært for white-shorts langur, hvilket hentyder til dens karakteristiske hvide bagkrop. Den er udryddelsestruet, hovedsagelig på grund af indsamling til traditionel medicin, men også på grund af tab af levesteder. I 2010 blev det anslået, at der var færre end 250 individer tilbage i naturen.

Arten blev navngivet til ære for den fransk-amerikanske ornitolog Jean Théodore Delacour (1890-1985).

 

 

Delacours langurer, fotograferet i Van Long Nature Reserve. Bestanden i dette reservat er måske den eneste i Vietnam, som er stor nok til at overleve på længere sigt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Trachypithecus geei Gylden langur
Denne art findes kun i Bhutan og de tilstødende områder af Assam i det nordøstlige Indien, hvor den lever i skove i Himalayas forbjerge mellem floderne Manas i øst og Sankosh i vest, op til en højde af omkring 3000 m.

Det totale udbredelsesområde for gylden langur er på mindre end 30.000 km2, og en stor del af det er uegnet biotop. Bestanden anslåes til at være på færre end 1200 individer i Indien og omkring 4000 i Bhutan. Arten er gået tilbage med over 30% i løbet af de sidste 30 år, og den forventes at gå yderligere tilbage på grund af tab af levesteder. Den indiske bestand er yderst fragmenteret, og den sydlige bestand er fuldstændig afskåret fra den nordlige på grund af menneskelige aktiviteter.

Bestanden af gylden langur i Manas Nationalpark, Assam, er truet på grund af hybridisering med den nærtstående hættelangur (T. pileatus). Tidligere var disse to arter adskilt af floder, men et antal opførte broer har nu gjort det nemt for dem at krydse disse floder.

Den gyldne langur blev beskrevet så sent som i 1956, men var kendt blandt naturhistorikere længe inden. Historien bag dens opdagelse, samt baggrunden for det latinske artsnavn, kan læses på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

Den gyldne langur blev beskrevet så sent som i 1956, men var kendt blandt naturhistorikere længe inden. Den første omtale af arten er i en artikel fra 1838 af R.B. Pemberton, Report on Bootan Indian Studies Past and Present. Dette arbejde bortkom imidlertid og blev først genfundet i 1970’erne, og den gyldne langur blev først omtalt igen i 1907, hvor E.O. Shebbeare rapporterede, at han havde set ’en cremefarvet langur’ i omegnen af Jamduar.

I 1919 fastslog en artikel, at en gullig langur var almindelig i et distrikt nær Goalpara i Assam, og i 1947 skrev C. G. Baron: ”Jeg så nogle hvide aber (…) og så vidt jeg ved, er de en ubeskrevet art. Hele deres krop og hale er den samme farve – lys sølv-gylden, noget i retning af en blondine.”

Et antal andre observationer gjorde den kendte naturhistoriker Edward Pritchard Gee (1904-68) interesseret, og det lykkedes ham at observere og fotografere tre flokke af gyldne langurer i 1953. Han rapporterede sine iagttagelser til Zoological Survey of India, og i 1955 blev seks individer indsamlet. Arten blev beskrevet af Dr. H. Khajuria, som kaldte den Presbystis gee til ære for Mr. Gee.

 

 

Gylden langur, Manas Nationalpark, Assam. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den Nye Verdens aber

 

Atelidae Edderkoppeaber, brøleaber og uldaber
Denne familie af amerikanske aber rummer 4 slægter med omkring 26 arter, som lever i skove fra Mexico mod syd til det nordlige Argentina.

 

Alouatta Brøleaber
Disse aber udgør en gruppe på 15 arter, udbredt fra det sydøstlige Mexico mod syd til det nordlige Argentina, hvor de lever i forskellige skovtyper, deriblandt mangrove og sumpskov. Trusler mod disse aber omfatter ødelæggelse af levesteder, samt jagt til føde og fangst til kæledyrsindustrien og zoologiske haver.

Brøleaber er berømte for deres støjende kald, der kan høres næsten 5 km borte. De har et forstørret tungeben, som gør dem i stand til at producere disse utroligt kraftige lyde. Hovedfunktionen af kaldet menes at være forsvar af flokkens territorium.

Slægtsnavnet er en forvrængning af arawata, det caribiske navn på Venezuela rød brøleabe (A. seniculus).

 

Alouatta palliata Manke-brøleabe
Denne art, opdelt i 5 underarter, er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod syd til det nordlige Peru. Den gyldenryggede brøleabe, underarten palliata, er ret mørk med en rødbrun hårdusk hen langs siden, samt en gylden plet på ryggen. Den findes fra den østligste del af Guatemala mod øst til det østlige Costa Rica. Den lever hovedsagelig i lavlandet, men træffes undertiden op til 2000 meters højde.

Artsnavnet er afledt af latin pallium, en stor kappe, som blev båret af græske filosoffer. I dette tilfælde hentyder det til den lange hårdusk på siden af kroppen.

 

 

Costa Rica
Gyldenryggede brøleaber æder blade af et træ, nær Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Costa Rica
En lille unge klynger sig til sin moders hale, Bagaces. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Costa Rica
Denne lidt større unge viser allerede stor adræthed. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ateles Edderkoppeaber
Der findes i alt 7 arter af edderkoppeaber, udbredt fra det sydlige Mexico mod syd til Brasilien, hvor de lever i det øverste stratum af tropiske skove. Disse aber er karakteriseret af deres usædvanligt lange arme og ben, som har givet dem deres navn, samt deres lange gribehale, der anvendes som et femte lem. De lever i flokke på op til 35 dyr, som spredes ud i skoven i dagtimerne for at søge føde.

Alle arter af edderkoppeaber er truet på grund af destruktion af deres levesteder samt jagt til føde, og to arter, sorthovedet (A. fusciceps) og brun (A. hybridus), er i fare for at uddø.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk ateleia (‘ukomplet’ eller ‘uperfekt’), hvilket sigter til den reducerede eller manglende tommelfinger hos disse aber.

 

Ateles geoffroyi Geoffroys edderkoppeabe
Denne art, der også kaldes sorthåndet eller centralamerikansk edderkoppeabe, omfatter 5 eller 6 underarter, som er udbredt fra det sydøstlige Mexico mod øst til Panama. De lever fortrinsvis i stedsegrøn regnskov, men kan også træffes i løvfældende skov. Arten er truet på grund af tab af levesteder, som er et alvorligt problem i hele dens udbredelsesområde, og det vurderes, at den er gået tilbage med op mod 50% i løbet af de sidste 50 år. I dag overlever den hovedsagelig i naturreservater.

Edderkoppeaber på Yucatan-halvøen og i det nordlige Guatemala betragtes skiftevis som tilhørende underarterne vellerosus og yucatanensis, men den sidstnævnte regnes nu som ugyldig af en del autoriteter. Dyr fra det nordlige Costa Rica, der ofte kaldes for rød edderkoppeabe, tilhører underarten ornatus. Denne underart er illustreret øverst på siden.

Artsnavnet blev givet til ære for den franske naturhistoriker Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), som deltog i en ekspedition til Egypten 1798-1801.

 

 

Denne Yucatan-edderkoppeabe anvender halen som en femte arm, Tikal Nationalpark, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung Yucatan-edderkoppeabe klynger sig til sin moders ryg, Tikal Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cebidae Kapucineraber og egernaber
Efter en række genetiske studier er denne tidligere store familie blevet reduceret til 3 slægter med omkring 29 arter, udbredt fra Mexico mod syd til det nordlige Argentina.

 

Cebus Kapucineraber
Denne slægt, som omfatter ca. 15 arter, forekommer fra Honduras mod syd til Peru og Brasilien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kebos, et ord, som blev anvendt for en type langhalet abe.

Ordet kapucin stammer fra en orden af franciskaner-munke ved navn Kapuciner-ordenen, som opstod i 1520, da den italienske munk Matteo da Bascio hævdede, at Gud havde informeret ham om, at hans samtidige munkes levevis ikke var i overensstemmelse med den, som St. Francis af Assisi havde dikteret. Munkene i denne orden bærer brune kåber med spidse hætter, kaldt capuche. Da conquistadorerne nåede frem til Mellemamerika sidst i 1400-tallet, bemærkede de nogle små aber, hvis farvesammensætning mindede dem om disse munke, så de kaldte dem kapucineraber.

 

Cebus imitator Mellemamerikansk hvidhovedet kapucinerabe
Denne art lever i skove i Honduras, Nicaragua, Costa Rica og det vestlige Panama. Den er ret almindelig i forskellige skovtyper i Costa Rica og er ofte tillidsfuld.

I Vesten er den en af de bedst kendte aber, da den førhen ofte var lirekassemandens trofaste følgesvend, når han drog fra by til by og spillede på sin lirekasse, mens hans abe dansede til.

Indtil fornylig blev den betragtet som tilhørende samme art som columbiansk hvidhovedet kapucin (C. capucinus), der findes i kystnære områder fra det sydøstlige Panama mod syd til Ecuador.

 

 

En mellemamerikansk hvidhovedet kapucinerabe leder efter spiseligt ved at bide barken af en gren, Corcovado Nationalpark, Peninsula de Osa. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hviler på en gren i Palo Verde Nationalpark, Guanacaste. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stopper munden fuld af frugt, Palo Verde Nationalpark. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidhovedet kapucinerabe æder frugter af træ, Tortuguero Nationalpark, Limón. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En hvidhovedet kapucinerabe renser pels på en artsfælle, Tortuguero Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Abernes rolle i kulturen
I mange lande, specielt i Indien, spiller aber en stor rolle i kultur og folklore. Billederne i dette afsnit viser nogle få eksempler.

 

Relieffet på billedet nedenfor, fotograferet i et jain-tempel på toppen af klippen Vindyagiri, Sravanabelagola, Karnataka, Sydindien, gengiver en indisk hueabe (Macaca radiata), der omfavner en jackfrugt (Artocarpus heterophyllus).

En række billeder, som viser pragtfulde jain-templer, vises på siden Religion: Jainisme.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Billederne nedenfor, fra Taichung, Taiwan, viser akrobater, udklædt som aber, der opfører forskellige numre, såsom at gå på stylter, mens de balancerer æg på en pind, samt spring gennem brændende ringe.

 

 

Taiwan 2014
Taiwan 2014
Taiwan 2014
Taiwan 2014
(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I landsbyen Tortuguero, Limón, Costa Rica, fandt jeg dette vægmaleri, som gengiver en gyldenrygget brøleabe (Alouatta palliata ssp. palliata) og et brunstrubet tretået dovendyr (Bradypus variegatus), der drikker kaffe under følgende slogan: ‘Tortuguero es pura vida’ (‘Tortuguero er et godt liv’).

 

 

Costa Rica-2
(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Costa Rica-2
Dette skilt uden for et rejsebureau, ligeledes i Tortuguero, anvender en hvidhovedet kapucinerabe (Cebus capucinus) og en stor hokko (Crax rubra) som blikfang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 2000-01
Denne gadegøgler i byen Tirumalai, Andhra Pradesh, Sydindien, har fanget to unger af indisk hueabe (Macaca radiata), som han optræner til at udføre forskellige numre. De synes at være uenige om et eller andet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En anden gadegøgler med dresserede rhesusaber (Macaca mulatta), Delhi, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skulpturen på billedet herunder, der gengiver smilende langhalede makakker (Macaca fascicularis), blev observeret i et hinduistisk tempel nær Ubud, Bali, Indonesien. Andre billeder, som viser abe-skulpturer i Ubud, kan ses på siden Kultur: Folkekunst verden rundt.

 

 

Bali 2009
(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Abeguden Hanuman
I hinduismen er Rama den syvende inkarnation af den høje gud Vishnu og hovedperson i det store epos Ramayana. Han blev født som søn af Kong Dasharatha, der regerede i kongedømmet Koshada i det nordlige Indien, samt dennes førstehustru, Dronning Kausalya, og var således udset som tronarving. I et ubesindigt øjeblik lovede kongen imidlertid en anden af sine hustruer, at hendes søn skulle arve tronen i 14 år, samt at Rama skulle landsforvises i denne periode. Rama kendte ingen højere lov end at adlyde sin far og tilbragte sit eksil med at vandre omkring i skovene med sin udkårne, Sita, samt halvbroderen Lakshmana.

En dag blev Sita røvet af Ravana, en 10-hovedet og 20-armet dæmonkonge fra Sri Lanka. Hanuman, som var leder af abehæren, støttede Rama, og han tilbød at tage til Sri Lanka for at forhandle om Sitas frigivelse.

Det fortælles, at Hanuman under opholdet i Sri Lanka stjal mangofrugter. For denne synd beordrede Ravana, at han skulle brændes. Ravanas soldater bandt en olievædet klud omkring hans hale og satte ild til den. Under hans anstrengelser for at slukke ilden blev Hanumans ansigt og hænder forbrændt og fik deres sorte farve. Episoden blev bemærket af ildens gud Agni, som beskyttede Hanuman mod flammerne, mens den brændende hale til gengæld antændte mange huse. I et kæmpespring satte Hanuman tilbage til Indien.

Under det endelige opgør dræbte Rama den onde dæmonkonge, og Sita blev befriet. Da de 14 års eksil var overstået, vendte Rama hjem og overtog kongeriget.

På grund af sine fortjenester blev Hanuman ophøjet til guddom. Han indgyder styrke og er derfor populær blandt mænd, mens kvinderne er mere skeptiske over for ham, idet han er ugift. På grund af abehærens store indsats i Ramayana betragtes aber som hellige dyr, og ved templerne holder ofte flokke af rhesusaber (Macaca mulatta), hueaber (Macaca radiata) eller grå langurer (Semnopithecus) til, hvor de bl.a. lever af ris, sukkerstads og andet spiseligt, der bringes som offergaver til templerne af fromme hinduer.

Legenden fortæller os, at Hanuman er en langur, som har sort ansigt og hænder, og altså ikke en makak, som er ensfarvet brun. Men makakkerne er alligevel hellige dyr på lige fod med langurerne.

Billederne nedenfor viser aspekter af aber, som på forskellig vis refererer til Ramayana.

 

 

Indien 1994
Denne skulptur i Varanasi, Uttar Pradesh, forestiller abeguden Hanuman, som bærer Rama og Lakshmana på sine skuldre, mens han tramper på en dæmon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den balinesiske Keçak-dans (’Abedansen’) gengiver en scene fra Ramayana. Ramas forlovede Sita er bortført til Sri Lanka af dæmonkongen Ravana, og Hanumans abehær prøver på at befri hende. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Cambodia 2009
Detalje af et Khmer-relief i Banteay Srei, Angkor, Cambodia, som gengiver en anden scene fra Ramayana. Dæmonkongen Ravana ryster hindugudernes bolig, det hellige bjerg Kailash, hvilket gør guder og dyr rædselsslagne, her Hanuman, en guddom med løvehoved, samt guden Ganesh, som har elefanthoved. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skulptur af Hanuman, bevokset med grønalger og laver, uden for et hindu-tempel nær Ubud, Bali, Indonesien. Ris og blomster er blevet bragt som offergave til figuren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2009a
Gennem årene er ansigtstrækkene på denne skulptur af Hanuman uden for templet Pashupatinath i Kathmandu, Nepal, blevet udvisket, idet talrige fromme hinduer har smurt et tykt lag sindur (rødt pulver, opblandet med sennepsolie) på figuren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2009
Denne skulptur, som forestiller en kriger i Hanumans hær, vogter uden for det Hellige Vandtempel i Ubud, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet marts 2018)

 

(Sidst revideret juli 2023)