Måger

 

 

Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) i vinterdragt, Bregenz, Bodensøen, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider (Rissa tridactyla) i aftenlys ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sodfarvet måge (Ichthyaetus hemprichii), Kunduchi Beach, Dar es Salaam, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmåge (Larus argentatus), Nyborg Havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiwimåge (Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus), Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge (Larus dominicanus), Huasco, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåge (Leucophaeus atricilla) følger efter en færge, Galveston, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange fuglekiggere har tendens til i større eller mindre grad at ignorere måger, specielt de større arter, som efter en række genetiske studier er blevet splittet op i en lang række meget ens arter. Særlig ungfuglene er svære at identificere.

På trods af deres gennemtrængende stemme og aggressive opførsel finder jeg disse fugle fascinerende. Som gruppe er de meget succesfulde og findes i næsten enhver afkrog af kloden, fra troperne til polerne og fra havniveau til de højeste højsletter, så længe der findes vådområder.

Måger tilhører familien Laridae, der også omfatter terner og saksnæb. Af familiens 22 slægter og omkring 100 arter udgør måger 10 slægter og ca. 53 arter.

 

 

Måger følger ofte efter pløjende traktorer for at snappe orme, larver og andre dyr, som forstyrres af ploven.

 

 

Stormmåger (Larus canus) følger efter en pløjende traktor, Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Måger følger også efter færger for at æde spiseligt affald, som kastes overbord. Mange passagerer fodrer også fuglene.

 

 

Lattermåger (Leucophaeus atricilla) følger efter en færge, Galveston, Texas. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) følger efter en færge mellem Esbjerg og Fanø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gamle og unge kaspiske måger (Larus cachinnans) æder affald fra en færge, Hurghada, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tidligere var de fleste af verdens måger temmelig sky over for mennesker. I løbet af de sidste ca. 50 år har mange af dem imidlertid vænnet sig til at leve i byer, hvor de ofte yngler på hustage og hovedsagelig lever af affald.

 

 

Kiwimåger (Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus) æder brød, Maungaturoto, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmåger (Larus argentatus) æder affald fra en fiskekutter, Christianshavns Kanal, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) på rad og række venter på at blive fodret, Nyborg Slot. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mange måger lever langs kysten, men holder af at bade i ferskvand.

 

 

Kiwimåger (Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus) bader i en ferskvandsdam, Kawakawa, New Zealand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stormmåge (Larus canus) letter efter at have badet i en ferskvandsdam, Christiansø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nedenfor gennemgår jeg de mågearter, som det er lykkedes mig at fotografere verden rundt. Højst sandsynligt har jeg fejlbestemt nogle arter, især blandt de amerikanske måger. Jeg hører gerne derom, se adressen nederst på siden.

 

 

Chroicocephalus
Denne slægt med 11 arter af små til mellemstore måger er udbredt næsten overalt i verden. De var indtil fornylig placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khroizo (‘at farve’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til det mørke hoved hos mange af arterne i yngletiden.

 

Chroicocephalus cirrocephalus Gråhovedet måge
Denne art er vidt udbredt langs kyster, floder og søer i Afrika syd for Sahara, på Madagascar, samt i det sydøstlige og nordvestlige Sydamerika. Den er hovedsagelig standfugl, men kan strejfe vidt omkring uden for yngletiden.

Artsnavnet er afledt af latin cirrhus (‘grå’) og græsk kephale (‘hoved’). Den latinske del er modificeret, da ordet stammer fra oldgræsk kirrhos (‘rødbrun’).

 

 

Gråhovedede måger, Ngorongoro-krateret, Tanzania. På det øverste billede er en af dem i truepositur. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus genei Tyndnæbbet måge
En sjælden art, som yngler lokalt rundt om Middelhavet, i Mauritanien, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav, samt fra Nærøsten mod øst til Kazakhstan, Afghanistan og det nordvestlige Indien.

Artsnavnet hædrer den italienske naturhistoriker Giuseppe Gené (1800-1847), professor i zoologi samt direktør for det kongelige zoologiske museum i Turin.

 

 

Tyndnæbbet måge i vinterdragt, Thyna, Tunesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus hartlaubii Namibmåge
Denne lille måge er endemisk langs kysten af Sydafrika og Namibia. Skønt den lever kystnært, strejfer den sjældent langt til havs. Den totale bestand er anslået til omkring 30.000 fugle.

Artsnavnet blev givet til ære for den tyske læge og ornitolog Karel Johan Gustav Hartlaub (1814-1900), som var en af grundlæggerne af Journal für Ornithologie, i 1852.

 

 

Namibmåger, Lüderitz, Namibia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungfugl af Namibmåge tigger føde hos en forældrefugl, Lüderitz. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Namibmåge, Hermanus, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Namibmåge pudser fjerdragt, Swakopmund, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus Kiwimåge
Kiwimågen er almindelig i hele New Zealand. Den blev førhen betragtet som en særskilt art, men regnes nu oftest for at være en underart af perlegrå måge (C. novaehollandiae), der lever i Australien.

Det latinske artsnavn betyder ‘Ny Holland’, som var den oprindelige betegnelse for Australien. Underartsnavnet er muligvis afledt af oldgræsk skopelos (‘klippefremspring’). Det danske navn sigter til New Zealand, hvis indbyggere ofte kaldes for kiwi‘er – men egentlig er det navnet på fem fuglearter af slægten Apteryx, som kun findes i New Zealand. Disse fugle er nærmere omtalt på siden Kultur: Skilte.

 

 

Kiwimåger renser fjerdragt, Waiwhakaiho-floden, New Plymouth, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kiwimåge, Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne kiwimåge spadserer rundt i en koloni af australsk sule (Morus serrator), Muriwai Beach. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus philadelphia Bonapartemåge
Denne lille måge yngler i størsteparten af Nordamerika, fra det sydlige Alaska og det centrale Canada mod syd til den mexikanske grænse og det nordlige Georgia, mens vinteren tilbringes fra det sydlige Canada mod syd til det nordlige Mexico og Cuba.

Det danske navn hædrer den franske ornitolog Charles Lucien Bonaparte (1803-57), næstældste prins af Canino og Musignano, som tilbragte fire år i USA, hvor han bl.a. opdaterede Alexander Wilsons Ornithology or History of the Birds of the United States.

 

 

Bonapartemåger, Salton Sea, Californien. De fleste af fuglene er i yngledragt, nogle få i overgangsdragt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus ridibundus Hættemåge
Denne lille måge yngler fra det sydlige Grønland og Island gennem størsteparten af Europa og tempererede egne af Asien mod øst til Ussuriland og Kamchatka i det sydøstlige Sibirien, samt det nordøstlige Kina. Den yngler tillige fåtalligt i den nordøstlige del af Nordamerika. Vinteren tilbringes i Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, det indiske subkontinent, Sydøstasien, Fjernøsten, inklusive Japan, samt langs Nordamerikas østkyst.

Hættemågen var førhen meget almindelig i Danmark, men er gået stærkt tilbage de sidste 30-40 år. Den yngler ikke på hustage, men ofte på øer, anlagt i damme i byparker.

Artsnavnet kommer af latin ridere (‘at le’), hvilket hentyder til et af artens skrig, ke-ke-ke, som mest høres på ynglepladserne.

 

 

Hættemåger i yngledragt hviler på et tag, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stor koloni af hættemåge i solnedgang, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af hættemåge, Klægbanken, Ringkøbing Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåge bringer redemateriale til reden, som er placeret på en vætet træstamme i en dam, naturreservatet Vorsø, Horsens Fjord. På de to nederste billeder anvender den fødderne til at forme redeskålen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede har en hættemåge placeret sin rede på væltede rør oven over en rede af rørhøne (Gallinula chloropus), Brabrand Sø, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Klækkende æg af hættemåge, Brabrand Sø. Ægtanden ses tydeligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nyklækket unge af hættemåge, Brabrand Sø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Aftenlys på hættemåger i vinterdragt, samt en enkelt blishøne (Fulica atra), Bregenz, Bodensøen, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hættemåge i vinterdragt på rækværket af en gangbro over voldgraven omkring Nyborg Slot. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus saundersi Kinesisk dværgmåge
Denne meget lille måge lever langs kysten, fra russisk Ussuriland mod syd gennem det østlige Kina, Korea og Japan til Taiwan og Vietnam. Nogle autoriteter erklærer, at den er tilstrækkelig unik til at blive placeret i en særskilt slægt, Saundersilarus.

Arten er opkaldt efter den britiske forretningsmand og ornitolog Howard Saunders (1835-1907).

 

 

Kinesiske dværgmåger, Cigu Wetlands, Tainan, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chroicocephalus serranus Andesmåge
Denne mellemstore måge yngler i Andes-bjergene i Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru og Colombia. Den holder til langs floder, i søer og saltsumpe, samt på græsgange.

Artsnavnet er afledt af portugisisk serra (‘bjergkæde’).

 

 

Andesmåge, Lagunas Miscanti y Miniques, Atacama, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus
En slægt af måger på 6 arter, der tidligere var placeret i Larus.

Slægtsnavnet er forklaret nedenfor under Ichthyaetus ichthyaetus.

 

Ichthyaetus hemprichii Sodfarvet måge
Denne markante måge er hjemmehørende fra Rødehavet, Aden-bugten og den Persiske Havbugt mod øst til Pakistan, og endvidere langs den østafrikanske kyst mod syd til Tanzania.

Arten blev navngivet til ære for den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Wilhelm Friedrich Hemprich (1796-1825), som opholdt sig adskillige år i Egypten, Sudan og Ethiopien. Han døde af malaria i Ethiopien, kun 29 år gammel.

 

 

Sodfarvet måge, voksen (t.h.) og ungfugl, Kunduchi Beach, Dar es Salaam, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus ichthyaetus Stor sorthovedet måge, Pallas’ måge
Under sine rejser i Sibirien og Kirgisien i 1773 indsamlede den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Peter Simon Pallas (1741-1811) en stor måge, som han kaldte for Larus ichthyaetus, afledt af oldgræsk ikhthys (‘fisk’) og aetos (‘ørn’), løseligt oversat som ‘den fiskeædende måge, der minder om en ørn’, idet han formodentlig sigtede til dens størrelse. I dag er denne måge typeart i slægten Ichthyaetus, som altså betyder ‘fiskeørn’ – et højst uheldigt navn på en gruppe måger!

Denne art yngler i moser og søer, fra Krim mod øst gennem Kazakhstan til Mongoliet og det nordlige Kina (Gansu, Qinghai og Indre Mongoliet). Den er en trækfugl, som overvintrer i den østlige del af Middelhavet, det nordøstlige Afrika, Arabien, Iran, Pakistan og Indien.

 

 

Ungfugl af stor sorthovedet måge, Tana-søen, Ethiopien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ichthyaetus leucophthalmus Rødehavsmåge
Denne markante fugl findes næsten udelukkende i Rødehavet, men er dog set nogle gange i den Persiske Havbugt og den østlige del af Middelhavet. Verdensbestanden er vurderet til mellem 4000 og 6000 par.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og ophthalmos (‘øje’), hvilket sigter til de markante hvide pletter over og under øjet.

 

 

Rødehavsmåge, Hurghada, Egypten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus
Førhen var de fleste måger placeret i denne slægt, men genetiske studier har medført, at slægterne Ichthyaetus, Chroicocephalus, Leucophaeus og Hydrocoloeus er blevet genoprettet. Systematikken af de større arter i slægten er meget kompliceret, og et antal tidligere underarter er fornylig blevet ophøjet til særskilte arter. Ifølge IOC World Bird List (worldbirdnames.org) rummer slægten i dag 24 arter.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af oldgræsk laros, som var navnet på en grådig havfugl, formodentlig en måge.

 

Larus argentatus Sølvmåge
Sølvmågen blev førhen betragtet som en cirkumpolar art, opdelt i et antal underarter. I dag er den imidlertid opdelt i adskillige arter, og sølvmågen i snæver forstand er begrænset til det nordvestlige Europa, fra Island, Nordnorge og det nordvestlige Rusland mod syd langs kysterne af Østersøen, de danske farvande og de Britiske Øer mod vest til Irland, samt langs Atlanterhavskysten til det sydlige Frankrig. Hovedparten af de russiske, finske og svenske fugle overvintrer længere mod syd, så langt som til Portugals Atlanterhavskyst.

I de senere år er antallet af sølvmåger i europæiske byer steget kraftigt, idet fuglene placerer deres rede på toppen af højhuse.

Artsnavnet er afledt af latin argentum (‘sølv’) samt endelsen atus (‘minder om’), altså ‘sølvfarvet’, hvilket formodentlig hentyder til de lysegrå vinger.

 

 

Denne sølvmåge giver sit advarselskald, da jeg kommer for tæt på dens yngleplads i Rønne Granitbrud, Bornholm.(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af sølvmåge på øen Deget nær Frederikshavn.(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sølvmåge har anlagt sin rede på toppen af Lyseklippen, en 22 m høj søjleformet klippe ved Helligdomsklipperne, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmågeunger, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. T.v. ses rester af deres føde, en ung ride (Rissa tridactyla). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus belcheri Skarvmåge
Denne måge er begrænset til et ret lille område langs Stillehavskysten, fra det nordlige Peru mod syd til det nordlige Chile, hvor den lever på klippefyldte kyster og afsidesliggende øer. Den ligner meget den vidt udbredte tangmåge (nedenfor), men i flugten kan den kendes på det brede sorte halebånd med smal hvid bagkant, og på tæt hold på det karakteristiske næb, som har rød og sort spids.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske admiral, hydrograf og opdagelsesrejsende Sir Edward Belcher (1799-1877), som forestod opmålinger af den sydamerikanske Stillehavskyst. Det danske navn hentyder muligvis til de sorte vinger.

 

 

Skarvmåge, Pan de Azucar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus cachinnans Kaspisk måge
Denne art yngler fra Østeuropa over stepperne til Kazakhstan og den nordvestlige del af Xinjiang, og vintermånederne tilbringes i Nord- og Østeuropa, omkring Sortehavet og det Kaspiske Hav, i Iran, samt fra Rødehavet langs sydkysten af den Arabiske Halvø til Pakistan.

Det latinske artsnavn kommer af cachinnare (‘at le højt’).

 

 

Kaspiske måger, voksne (to øverste), subadulte (næste to), samt en ungfugl, Hurghada, Rødehavet, Egypten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus californicus Canadamåge
Denne mellemstore måge yngler i det centrale Canada mod øst til Manitoba, mod syd til North og South Dakota og Colorado, og derfra mod vest til Washington, Oregon, det nordlige Californien og det nordlige Nevada. Den overvintrer hovedsagelig langs Stillehavskysten, fra Vancouver mod syd til det centrale Mexico.

 

 

Canadamåger i aftenlys, Salton Sea, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Canadamåge, Lake Mono, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Canadamåge æder alkalifluer (Ephydra hians), Lake Mono. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus canus Stormmåge
Denne art har en meget stor udbredelse, fra Irland og Skotland mod øst gennem Sibiriens taiga-zone til Alaska og det vestlige Canada. Den yngler mest på jorden ved kyster og i søområder, men anlægger til tider sin rede på hustage eller i træer. Den minder om sølvmågen, men er mindre og har en smal rød ring omkring øjet, samt grønlig-gult næb uden rød plet. De europæiske og russiske underarter har tillige mørkt øje.

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’, oprindeligt afledt af proto-italiensk kaznos (‘lysegrå’).

 

 

Stormmåge på stengærde, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stormmåge holder udkig fra en klippe, Bølshavn, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stormmåger raster til tider i træer. Dette billede er fra Christiansø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stormmåger i kamp om en redeplads blandt kystklipper, Melsted, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et par af stormmåge har anlagt deres rede på taget af Alvesta Banegård, Kronobergs Län, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse stormmåger har anlagt deres reder på stengærder, Hirsholmene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af stormmåge, Søby Rev, Østjylland. Normalt lægger stormmåger kun tre æg, så måske har to fugle lagt æg i reden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus delawarensis Ringnæbbet måge
Denne mellemstore måge har navn efter næbbet, som er gult med en sort ring. Den er vidt udbredt i Nordamerika, idet den yngler fra det centrale og østlige Canada mod syd til det nordlige USA, mens vinteren tilbringes i det sydlige USA, Mexico og Caribien, samt langs kysterne af Stillehavet og Atlanterhavet, så langt mod nord som Vancouver og Massachusetts.

Det latinske artsnavn refererer til Delaware-floden. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet dér.

 

 

Ringnæbbede måger, voksen i aftensol (øverst), voksen og ungfugl (i midten), samt ungfugl, Mill Neck Creek, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringnæbbede måger raster på en isdækket dam, St. John’s Church, Cold Spring Harbor, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringnæbbet måge med en amerikansk knivmusling (Ensis americanus), Mill Neck Creek, Long Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus dominicanus Tangmåge
Denne store måge, der også kaldes for dominikanermåge, er opdelt i 5 underarter, vidt udbredt på kyster og øer på den sydlige halvkugle, i Sydamerika, Falklandsøerne, South Georgia, det sydlige Afrika, det sydlige Madagascar, subantarktiske øer i det Indiske Ocean, Australien, New Zealand, samt Antarktis og nærliggende øer.

Artsnavnet blev givet med hentydning til den Dominikanske Munkeorden, hvis medlemmer bærer sorte og hvide dragter.

 

 

Tangmåger, voksne og ungfugle, Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge, Llanos de Challe Nationalpark, Atacama, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge letter, Lüderitz, Namibia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge, Huasco, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tangmåge, Lambert’s Bay, Sydafrika. I baggrunden store unger. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus fuscus Sildemåge
I øjeblikket anerkendes fem underarter af sildemågen. Nominatracen yngler i det nordlige Norge, Sverige og Finland mod øst til Hvidehavet syd for Kola-halvøen. Den har kulsort ryg. Underarten graellsii yngler i Vesteuropa, på de Britiske Øer og Færøerne, samt i Island og Grønland. Den har mørkegrå ryg. Underarten intermedius yngler i Holland, Tyskland, Danmark, det sydvestlige Sverige og det vestlige Norge. Den har sodfarvet ryg. Underarten heuglini yngler fra det nordlige Rusland mod øst til de nordlige egne af det centrale Sibirien. Dens ryg er ret lys. Den regnes undertiden som en selvstændig art. Til slut er der underarten barabensis, som yngler i det sydligt-centrale Sibirien og det nordlige Kazakhstan.

Hvornår sildemågen indvandrede som ynglefugl til Danmark, ved man ikke, men Løppenthin (1967) mener, at det drejer sig om hundreder af år. Den blev med sikkerhed først konstateret i 1922, hvor Arne Larsen fandt ‘mængder’ ynglende på Græsholmen ved Christiansø. Siden er den tiltaget jævnt, og i 2016 lød et estimat på 4800 par, ligeligt fordelt over hele landet.

Artens overvintringsområde er kolossalt stort, idet det omfatter Østersøen, begge sider af Atlanten, Afrika, både langs kysterne og inde i landet, Arabien og Indien, også langs floderne, samt langs kysterne fra Korea og Japan mod syd til det sydlige Kina.

Artsnavnet er latin og betyder ‘brun’. Det sigter måske til ungfuglene, der kan have et brunt skær.

 

 

Sildemågen, underarten intermedius, er en ret almindelig ynglefugl på Hirsholmene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung sildemåge af underarten graellsii, Reykjavik, Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sildemåge af underarten graellsii forfølges af en mellemkjove (Stercorarius pomarinus), som vil stjæle dens føde, ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af sildemåge, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus glaucescens Gråvinget måge
Denne store måge yngler fra Washington State mod nord langs kysterne af Canada og Alaska mod vest til Kamchatka. I Alaska yngler den også langs floder inde i landet. Den overvintrer i det samme område, og også længere mod syd, i Asien til Sakhalin, Ussuriland og det nordlige Japan, i Amerika til Baja California.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk glaukos (‘blågrå’), hvilket sigter til vingernes farve.

 

 

Gråvingede måger, voksne og ungfugle, Olympic Nationalpark, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråvingede måger, voksne og en enkelt ungfugl, Comox, Vancouver Island, Canada. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråvinget måge, ynglende på molepæle, Everett, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus glaucoides Hvidvinget måge
Denne mellemstore måge yngler i Arktisk Canada samt langs kysterne af den sydlige halvdel af Grønland. Den tilbringer vinteren langs nordamerikanske kyster af Stillehavet og Atlanten, omkring Grønlands sydlige kyster, omkring Island, samt i mindre grad i Nordvesteuropa og i de Store Søer i Amerika.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk glaukos (‘blågrå’) samt oides (‘ligner’), hvilket sigter til dens lighed med gråmågen (Larus hyperboreus), som førhen hed Larus glaucus.

 

 

Hvidvinget måge ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus heermanni Askemåge
Næsten hele bestanden af denne askefarvede måge yngler på de små Rasa-øer i den Californiske Havbugt, Mexico. Ikke-ynglende fugle kan træffes langs kysterne, fra det sydvestlige British Columbia mod syd til det centrale Mexico. Den ses sjældent inde i landet.

Det latinske artsnavn hædrer opdagelsesrejsende og naturhistoriker Adolphus Lewis Heermann (1821-65), som rejste rundt i hele USA for at indsamle fugle, fisk, krybdyr og planter.

 

 

Askemåge blandt gråvingede måger (Larus glaucescens, se ovenfor), Olympic Nationalpark, Washington State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus marinus Svartbag
Verdens største måge, op til 79 cm lang og med et vingefang op til 1,7 m. Denne meget aggressive jæger, pirat og ådselæder yngler i den nordvestligste del af Rusland, langs kysterne af Skandinavien, Østersøen, det nordvestlige Frankrig, de Britiske Øer, samt i Nordatlanten, Sydgrønland, og langs den amerikanske Atlanterhavskyst mod syd til North Carolina.

I Danmark begyndte den først at yngle omkring 1930, men er siden tiltaget stærkt, og i dag yngler der mindst 3200 par.

Det latinske artsnavn betyder ’tilknyttet havet’, afledt af mare (‘hav’).

 

 

Voksne og unge svartbage, Kerteminde, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen og ung svartbag æder af en død fisk, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nyklækkede unger af svartbag, Søby Rev, Østjylland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus michahellis Middelhavssølvmåge
Som dens navn siger, findes denne art i Middelhavet. Den minder meget om sølvmågen, men kendes bl.a. på sine gule ben og det meget kraftige næb. Middelhavssølvmågen er yderst almindelig i Istanbul, Tyrkiet, hvor disse billeder er taget. Her yngler den på hustage, og hvis et vindue står åbent, viger den ikke bort fra at gå ind og tage, hvad der måtte være af spiseligt.

Det latinske artsnavn er en forkert stavet udgave af navnet på den tyske læge og zoolog Georg Christian Karl Wilhelm Michahelles (1807-1834), som indsamlede fugle i Dalmatien og Grækenland. Han døde af dysenteri i Grækenland, kun 27 år gammel.

 

 

En narcissistisk Middelhavssølvmåge iagttager sit spejlbillede i en rude. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Middelhavssølvmåge har netop dræbt en tamdue og er i færd med at æde den på et hustag. Den viser truende adfærd mod en indtrængende gråkrage (Corvus corone ssp. cornix), som er stærkt interesseret i byttet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Middelhavssølvmåge med dununger i reden på et hustag. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kan du så komme væk! Dette er min lampe!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus mongolicus Mongolsk måge
Denne måge blev tidligere betragtet som en underart af kaspisk måge (L. cachinnans), men anses nu for at udgøre en selvstændig art eller en underart af vegamåge (L. vegae, se nedenfor). Vingerne er generelt mere lysegrå end hos vegamåge, og i vinterdragten har den færre mørke tegninger på halsen. Den yngler fra Altai-bjergene og Baikal-søen mod øst til Mongoliet, mens vinteren tilbringes i sydlige egne af Asien.

 

 

Mongolsk måge, voksen fugl i vinterdragt, Aogu Wetlands, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus occidentalis Amerikansk svartbag
Denne art er en almindelig ynglefugl langs Stillehavskysten, fra Washington mod syd til det centrale Baja California, Mexico. Uden for yngletiden strejfer den til British Columbia og den sydlige del af Baja California. Den største koloni er på Farallon-øerne vest for San Francisco. I hele San Francisco Bay-området er bestanden anslået til omkring 30.000 individer.

Det er en stor fugl, indtil 68 cm lang og med en vægt op mod 1,4 kg. Den er opdelt i to underarter. Den nordlige nominatrace, som findes fra det centrale Californien og nordpå, har lysere vinger og mørkere øjenfarve end den sydlige race wymani. I det centrale og nordlige Californien kan man træffe begge underarter.

Det latinske artsnavn betyder ‘vestlig’, afledt af occidens (‘vest’).

 

 

Amerikanske svartbage, underarten wymani, kaster lange skygger på en strand, Jughandle State Park, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk svartbag, underarten occidentalis, på rede, Yaquina Head, Oregon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske svartbage, Montaña de Oro State Park, Californien. Fuglene på øverste billede er underarten occidentalis, med lys overside og mørkt øje, mens fuglen på nederste billede er underarten wymani, med mørkere overside og lyst øje. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk svartbag, underarten wymani, Golden Gate Bridge, San Francisco, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske svartbage, underarten wymani, æder af en død nordlig søelefant (Mirounga angustirostris), San Simeon, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus smithsonianus Amerikansk sølvmåge
Denne store måge har en kolossalt stor udbredelse, idet den yngler i det østlige Sibirien, Mongoliet, det nordlige Kina, Alaska, det nordlige og østlige Canada, området omkring de Store Søer, samt langs USA’s Atlanterhavskyst, fra Massachusetts mod syd til South Carolina. Om vinteren findes den i den østlige halvdel af USA, Caribien, Mexico, samt langs hele den nordamerikanske Stillehavskyst, og i Asien langs kysterne fra Sakhalin mod syd til Hainan og det allernordligste Vietnam.

Artsnavnet ærer den engelske kemiker og mineralog James Smithson (ca. 1765-1829), der blev født i Frankrig som den uægte søn af Elizabeth Macie og Hugh Percy, den første greve af Northumberland. Han fik navnet Jacques-Louis Macie, men hans moder bragte ham tidligt til England, hvor hans navn blev ændret til James Louis Macie. Efter moderens død i 1800 adopterede han faderens oprindelige navn Smithson. Da han ingen børn havde, skrev han i sit testamente, at hans penge skulle anvendes “til i Washington at grundlægge et etablissement ved navn Smithsonian Institution, hvis formål er at forøge og sprede viden blandt mennesker.” Han blev således grundlægger af Smithsonian Institution i Washington, D.C., skønt han aldrig havde besøgt USA.

 

 

Amerikansk sølvmåge raster på en båd, Mill Neck Creek, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne amerikanske sølvmåge æder af en død fisk, Mill Neck Creek. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikansk sølvmåge, Mount Island, Acadia Nationalpark, Maine. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unge amerikanske sølvmåger slås om at æde ekskrementer af en nordlig søelefant (Mirounga angustirostris), San Simeon, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus vegae Vegamåge
Vegamågen blev førhen betragtet som en underart af sølvmågen, men regnes i dag for en selvstændig art, som er udbredt i det nordøstlige Sibirien, fra Lena-floden mod øst til Beringshavet.

Vega er den klareste stjerne i det nordlige stjernebillede Lyra.

 

 

Vegamåger, Anadyr Lufthavnsby, Chukotka-halvøen, østlige Sibirien. Læg mærke til, at fuglene på taget har forskellig øjenfarve, et almindeligt karaktertræk hos denne art. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vegamåger raster på et isbjerg, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucophaeus
En lille slægt med 5 arter af mellemstore måger, udbredt i den Nye Verden, fra Canada mod syd til det sydlige Sydamerika. Indtil fornylig var de placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk leukos (‘hvid’) og phaios (‘mørk’), hvilket sigter til den mørke fjerdragt hos de fleste arter, samt til den hvide halvmåne-tegning over og under øjet.

 

Leucophaeus atricilla Lattermåge
Denne mellemstore måge er ganske almindelig. Den yngler omkring de Store Søer, samt fra Maine sydpå langs kysten til den mexikanske grænse, og tillige i Caribien. Om vinteren findes den i det sydøstlige USA, Caribien, Mexico, Mellemamerika, samt langs sydamerikanske kyster, mod øst til det nordlige Brasilien, mod syd til det sydlige Peru.

Det latinske artsnavn er afledt af atra (‘sort’) og cilla (‘hale’), hvilket er temmelig mystisk, da lattermågens hale er hvid (se flugtfoto herunder). Ifølge Helm Dictionary of Scientific Bird Names var det måske meningen, at den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav fuglen, ville have skrevet atricapilla (‘sorthåret’), med hentydning til artens sorte hoved i yngletiden.

Det danske navn sigter til artens kald.

 

 

Lattermåge, Freeport, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåge, Galveston, Texas. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lattermåger, samt enkelte amerikanske sølvmåger (Larus smithsonianus, se ovenfor), æder æg af atlantiske dolkhaler (Limulus polyphemus), Delaware Bay, New Jersey. Dette fascinerende dyr er beskrevet på siden Dyreliv: Dolkhaler – levende forsteninger i knibe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kyst ved Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica, med rastende unge lattermåger og Cabots terner (Thalasseus acuflavidus). Cabots terne blev tidligere betragtet som en underart af splitterne (T. sandvicensis). I baggrunden fiskere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Leucophaeus modestus Atacama-måge
I mange år var denne arts yngleområde ukendt, indtil det i 1945 blev opdaget, at den ynglede i Chiles Atacama-ørken. Uden for ynglesæsonen strejfer den vidt omkring, til Ecuador, Peru, Colombia og Costa Rica, og den er endog blevet observeret så langt borte som Falklandsøerne, South Georgia og South Sandwich-øerne.

Det latinske artsnavn betyder ‘beskeden’ eller ‘simpel’, hvilket sigter til dens grå fjerdragt.

 

 

Atacama-måge, Pan de Azucar Nationalpark, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rissa Rider
En lille slægt med kun to arter, som lever i nordlige havområder.

 

Rissa tridactyla Ride
Denne lille mågeart har en vid udbredelse i arktiske havområder, hvor den yngler i kolonier på stejle klippesider eller klinter. Her bygger hvert par en rede af planter og tang på en smal hylde. Som ynglefugl er den udbredt mod syd til Kurillerne, det sydlige Alaska, Newfoundland, de Britiske Øer og Frankrig, med spredte kolonier i Portugal og Spanien. Om vinteren spredes den over et kæmpemæssigt område i subarktiske og tempererede have.

Slægtsnavnet er afledt af det islandske navn på arten, rita, hvoraf også det danske navn kommer. Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk tridaktylos (‘tretået’), hvilket sigter til, at denne art mangler den lille, bagudrettede fjerde tå, som de fleste andre mågearter besidder. Et ældre dansk navn på arten var tretået måge.

I England kaldes riden for kittiwake, navngivet efter dens skrig, mens den i Nordamerika er kendt som black-legged kittiwake for at skelne den fra dens nære slægtning red-legged kittiwake (R. brevirostris), som yngler på småøer i den allernordligste del af Stillehavet.

 

 

Voksen ride ud for Grønlands vestkyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung ride hviler på et skib, Danmarksstrædet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rastende rider, Danmarksstrædet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider og to mellemkjover (Stercorarius pomarinus) raster på en isskosse vest for Grønland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ride-koloni på en lodret kystklippe, Runde, vestlige Norge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rider yngler på Rauðanupur (‘Røde Klint’), nordlige Island. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ride-koloni, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Xema sabini Sabinemåge
Denne lille, smukke måge er slægtens eneste medlem. Den yngler i højarktiske områder i det nordlige Alaska, Canada, Grønland, Svalbard, samt det centrale og østlige Sibirien. Den trækker meget langt til vinterkvartererne, som er to vidt adskilte områder, dels ud for kysterne af Panama, Columbia, Ecuador og det nordlige Peru, dels ud for kysterne af Angola, Namibia og Sydafrika.

Det lader til, at slægtsnavnet er grebet ud af det blå. Det er blevet betegnet som “et fantasifuldt ord, som tilsyneladende ikke har nogen betydning.” Artsnavnet hædrer den irske astronom, fysiker og arktiske opdagelsesrejsende Edward Sabine (1783-1883), som indsamlede et eksemplar i 1819, da han deltog i en ekspedition under ledelse af Kaptajn John Ross (1777-1856), som havde til formål at lede efter Nordvestpassagen. Senere blev Sabine den 30. præsident i Royal Society 1861-1871.

Nogle autoriteter placerer denne art i slægten Larus.

 

 

Voksen Sabinemåge på yngleplads, Chukotka-halvøen, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kilde
Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. Odense Universitetsforlag.

 

 

 

(Oprettet februar 2023)