Pattedyr i Himalaya

 

 

Denne han af alpin moskushjort (Moschus chrysogaster) nyder et måltid bestående af skæglav (Usnea), som er faldet ned på skovbunden neden for klostret Tengboche, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af rhesusabe (Macaca mulatta) er kærlige mødre. Denne blev fotograferet ved den store Swayambhunath-stupa i Kathmandu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af Himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus) græsser i Khumbu-området, østlige Nepal, hvor denne art er almindelig. Dyrene forfølges ikke af de stedlige Sherpaer, som er buddhister. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Royle’s pibehare (Ochotona roylei), som blev truffet ved Phedi, nær Gosainkund, Langtang Nationalpark, centrale Nepal, var forbavsende tillidsfuld og løb rundt mellem benene på os. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side omtales en række pattedyrarter, som jeg er stødt på under mine rejser i Himalaya. Familier, slægter og arter præsenteres i alfabetisk rækkefølge.

Som det fremgår af de fleste billeder, foretrækker jeg at vise dyrene i deres naturlige miljø, eller studier af deres adfærd, fremfor at tage nærbilleder, som jeg finder ret kedsommelige.

Finder du fejl på siden, vil jeg være taknemmelig for at modtage en email. Adressen nederst på siden kan benyttes.

 

Ordet Himalaya kommer af sanskrit hima (‘sne’) og alaya (‘bolig’), således ‘Sneens Bolig’. Denne bjergkæde består af en lang bue af gigantiske bjerge, der strækker sig fra det nordlige Pakistan mod sydøst til den nordligste spids af Myanmar – en strækning på over 2500 km. I disse bjerge findes klodens største koncentration af meget høje tinder, af hvilke 14 er over 8000 m høje, mens flere hundrede er over 7000 m. (Til sammenligning er det højeste bjerg uden for Centralasien, Aconcagua i Argentina, kun 6962 m højt).

Himalayas grænser er ikke veldefinerede. Mod nordvest glider Karakoram-bjergene (der af nogle autoriteter betragtes som en del af Himalaya, af andre ikke) jævnt over i Hindu Kush- og Pamir-bjergene. Mod nord og nordøst udgør adskillige bjergkæder i Ladakh, Tibet og Kina en fortsættelse af selve Himalaya.

Som et resultat af de store forskelle i højdeforhold og nedbør – foruden forskellige andre faktorer som mikroklima og jordbundens sammensætning – er Himalayas flora og fauna i sandhed divers. I disse bjerge mødes til biogeografiske regioner. I de fleste områder dominerer flora og fauna fra den indo-malayiske region, der omfatter bl.a. det indiske subkontinent og Sydøstasien, men i Kashmir, Ladakh og det nordlige Pakistan, samt i det nordligste Nepal og Bhutan i højder over ca. 3500 m, findes et stort islæt af arter fra den palæarktiske region, der bl.a. omfatter det centrale og vestlige Asien.

Når monsunen er passeret hen over Himalaya fra syd, er næsten al vanddampen allerede faldet som regn, og den tibetanske højslette modtager således kun ganske lidt nedbør. I de fleste egne her er den årlige nedbør under 100 mm, hvoraf størstedelen falder som sne om vinteren. Af denne grund er landskabet overvejende tørt og goldt, og grønne og frodige områder ses mest langs floder og omkring regionens talrige søer.

På denne side behandles Tibet (kaldt Xizang af kineserne), Qinghai og Xinjiang som separate områder. Udtrykket ‘det vestlige Kina’ angiver kinesiske territorier umiddelbart øst for Tibet og Qinghai, mens udtrykket ‘det sydvestlige Kina’ omfatter provinserne Yunnan, Guizhou og Sichuan.

 

 

Bovidae Skedehornede
Denne store familie, der rummer omkring 47 slægter og ca. 143 arter, består af klovbærende drøvtyggere, bl.a. kvæg, antiloper, får og geder.

 

Capra Geder
Denne slægt omfatter omkring 9 arter, bl.a. tamgeden og adskillige arter af stenbukke. Tamgeden er grundigt omtalt på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for en hunged. En gedebuk blev benævnt caper.

 

Capra sibirica Sibirisk stenbuk
Førhen blev denne ged betragtet som en underart af alpestenbuk (Capra ibex), og om den er en underart af en anden stenbukke-art, er stadig ikke helt afklaret. Traditionelt er 4 underarter blevet anerkendt, men nogle autoriteter betragter arten som monotypisk. I Himalaya forekommer underarten sakeen i Pakistan og det nordvestlige Indien, og den findes tillige i Afghanistan og Pamir-bjergene.

Sibirisk stenbuk er et kraftigt bygget dyr. Hannerne måler 90-110 cm over skulderen og vejer 60-130 kg, med horn, som typisk er omkring 115 cm lange, skønt længder op til 148 cm er blevet beskrevet. Hunnerne er mindre, idet de måler 70-90 cm over skulderen og vejer 35-56 kg, med horn, som i gennemsnit er omkring 27 cm lange. Begge køn har en duftkirtel under halen. Deres grålige pels er glimrende camouflage i bjerge med lav eller ingen vegetation.

 

 

Dette billede er fra det interessante hindu-tempel Hadimba i Manali, Himachal Pradesh, som er udsmykket med forskellige genstande, bl.a. horn med ringe af sibirisk stenbuk, glatte horn af bharal (Pseudois nayaur, se nedenfor), samt gevirer af Kashmir-kronhjort (Cervus canadensis ssp. hanglu). Historien bag dette tempel er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I ørkenen nær Saspol, Ladakh, ligger mange sorte klippeblokke hulter til bulter, hvoraf nogle er blevet dekoreret med billeder af forskellige emner, bl.a. jægere, sibirisk stenbuk, fugle og stupa’er, skabt af forlængst forsvundne folkeslag, hvoraf nogle var jægere, andre buddhister.

Den sorte overflade på disse klipper kaldes på engelsk for desert varnish (’ørkenfernis’). Den består af et ganske tyndt lag, ofte kun en hundrededel af en mm tykt, som i løbet af tusinder af år er blevet dannet af mikroskopiske bakterier, som lever på klippefladen. Disse bakterier absorberer bittesmå mængder af mangan fra atmosfæren og aflejrer det som et sort lag af mangan-oxid på klippen. Billederne er skabt ved at skrabe dele af dette lag bort.

 

 

(Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Hemitragus jemlahicus Himalaya-tahr
Denne art, det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt i den tempererede zone i Himalaya, fra Kashmir mod øst til Sikkim og den sydøstlige del af Tibet. Om sommeren træffes den op til højder omkring 5200 m, mens den om vinteren til tider trækker ned til højder omkring 1500 m. Bestanden er i tilbagegang på grund af jagt og tab af levesteder.

Andre steder er arten blevet indført som jagtobjekt, bl.a. New Zealand, Argentina og Sydafrika. I disse lande er antallet af tahr eksploderet, de de er uden naturlige fjender, og de er ofte en alvorlig trussel mod det lokale miljø gennem overgræsning.

I 1826 navngav den engelske kunstner, naturhistoriker, antikvitetshandler, illustrator, soldat og spion, oberstløjtnant Charles Hamilton Smith (1776-1859) dette dyr Capra jemlahica, hvilket betyder ‘geden fra Himalaya’. I 1841 ændrede den fremragende britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-94) navnet til Hemitragus jemlahicus, afledt af oldgræsk hemi (‘halv’) og tragos (‘ged’), således ‘gede-lignende’. Tilsyneladende fandt han, at dette dyr ikke var en rigtig ged. I dag har genetisk forskning imidlertid afsløret, at det faktisk er en ged.

En forbløffende oplevelse med denne art er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indien 2008: Bjerggeder og frosne blomster.

 

 

Adskillige Himalaya-tahr græsser i Khumbu-området, østlige Nepal, hvor denne art er almindelig. Dyrene forfølges ikke af de stedlige Sherpaer, som er buddhister. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Naemorhedus Goral
En slægt med 4 arter af små, kraftigt byggede, gedelignende dyr, som er udbredt i Centralasien. Goral er hinduernes navn på disse dyr, sandsynligvis med oprindelse i sanskrit. Slægtsnavnet er forklaret nedenfor.

 

Naemorhedus goral Himalaya-goral
Denne art er normalt 1-1,3 m lang og vejer 35-42 kg, med korte, buede horn. Den er udbredt langs Himalaya, fra Pakistan mod øst til Arunachal Pradesh, og lever overvejende på de lavereliggende skråninger i højder mellem 1000 og 3000 m. Bestanden er i ret voldsom tilbagegang på grund af jagt og tab af levesteder.

I 1825 blev dette dyr navngivet Antilope goral af den britiske soldat og naturhistoriker, major-general Thomas Hardwicke (1755-1835). Han fandt tilsyneladende, at det lignede en antilope, formodentlig på grund af dyrets ringe størrelse. Kun to år senere ændrede Hamilton Smith (se tahr ovenfor) slægtsnavnet til Naemorhedus, afledt af latin nemus (‘skov’) og haedus (‘en ung ged’). Senere forskning har imidlertid afsløret, at dyret hverken er en ægte antilope eller ged, men et medlem af en gruppe, der kaldes for gede-antiloper, idet de har træk fra begge grupper. Andre gede-antiloper er den Asientiske serow (Capricornis), den europæiske gemse (Rupicapra), samt den amerikanske sneged (Oreamnos).

Det lader til, at Smith lavede to stavefejl i navnet Naemorhedus. Det burde være Nemorhaedus, men ifølge nomenklatur-reglerne skal vi følge den oprindelige navngivning.

 

 

Himalaya-goral i dens typiske biotop: græsklædte skrænter med spredte klipper og højere vegetation. – Amjilassa, nedre Ghunsa-dal, østlige Nepal (øverste to billeder), samt nær Shyabrubesi, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Himalaya-goral hviler sig på en klippehylde, nær Sherpagaon, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette billede fra Delhi Zoo viser, hvor kraftigt bygget goral’en er. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pseudois nayaur Bharal, halvfår
I dag anses denne art for at være det eneste medlem af slægten. Gennem mange år var det antaget, at et dyr, som lever i det østlige Tibet og Sichuan-provinsen var en særskilt art, kaldt dværg-bharal eller dværg-halvfår (P. schaeferi). Genetisk forskning har imidlertid vist, at det blot er en dværgform af den almindelige bharal.

Den voksne vædder er et prægtigt dyr, som vejer op til 75 kg, med tykke, svungne horn, der kan nå en længde af 80 cm. Pelsen er grå med et blåligt skær, hvilket har givet anledning til et af artens engelske navne, blue sheep (‘blåt får’), og endvidere med sorte markeringer på brystet, flankerne og benene. Hunner og yngre hanner er mere ensfarvede grålige. Hunnernes horn er små, op til 20 cm lange.

Denne art er vidt udbredt i Centralasien, fra Ladakh, den nordlige del af Himalaya, samt Yunnan-provinsen mod nord gennem Tibet til Gansu, Ningxia og Indre Mongoliet. Helan-bjergene i Ningxia har den tætteste koncentration af bharal i verden med en population på omkring 30.000. Den er også ret almindelig i visse dele af Himalaya, bl.a. Ladakh og Dolpo, samt grænseegnene mellem Nepal og Sikkim.

Bharal er hinduernes navn på dette dyr, mens det nepalesiske navn naur har givet anledning til artsnavnet. Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pseudes (‘falsk’) og ois (‘får’), hvilket sigter til, at dyret er fårelignende, men også har træk fra gederne. Dette har også givet anledning til det danske navn halvfår.

Bharal’en var hovedemnet for en ekspedition til Dolpo-området i Nepal i 1973, ledet af den amerikanske zoolog George Schaller (født 1933). Han var ledsaget af den kendte amerikanske forfatter og naturforkæmper Peter Matthiessen (1927-2014). Deres personlige indtryk fra turen er veldokumenteret i Schallers bog Stones of Silence (1980) og Matthiessen’s The Snow Leopard (1978).

 

 

Bharal’er, oplyst af morgensolen, Trisul Nala, Nanda Devi Nationalpark, Kumaon, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bharal’er græsser i en halvørken nær Niki La-passet, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bharal’er, Ramtang, Øvre Ghunsa-dal, østlige Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Min guide Karma Tsering viser de svungne horn af en bharal, Ulley, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cercopithecidae Marekatte-familien
Denne store familie, som omfatter 24 slægter og omkring 140 arter, er vidt udbredt i Afrika og Asien. Medlemmer omfatter bl.a. marekatte, bavianer, makakker, colobusaber, langurer og mange andre. Et udvalg er omtalt på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Macaca Makakker
Antallet af arter i denne slægt er vokset støt i de senere år til 23, da to nye arter fornylig er beskrevet.

Slægtsnavnet er afledt af ordet makaku, flertalsformen af kaku, som er et vestafrikansk Bantu-navn på en art mangabey. På portugisisk blev makaku til macaco, på fransk macaque, og sidstnævnte navn blev adopteret af englænderne. I 1798 hæftede den franske taksonom Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dette ord af afrikansk oprindelse, i formen Macaca, på en næsten udelukkende asiatisk gruppe af aber, sandsynligvis fordi han kendte berberaben (M. sylvanus) – den eneste af gruppen, som findes uden for Asien, idet den lever i det nordvestlige Afrika samt på Gibraltar-klippen i Sydspanien. (Kilde: itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003458.htm

 

Macaca assamensis Assam-makak
Denne abe ligner meget den velkendte rhesusabe (nedenfor), men har længere hale, og den mangler det orange parti på hofterne. Den er udbredt fra det vestlige Nepal mod øst til det sydvestlige Kina, og der er også bestande i Indokina og Bangladesh.

Arten lever normalt i skove i højder mellem 200 og 2000 m, men kan observeres ned til havniveau i Bangladesh, og den strejfer undertiden højere op i bjergene, til tider så højt som 4000 m. Den er i tilbagegang på grund af jagt og fragmentering af levesteder.

 

 

Medlemmer af en flok på omkring 50 Assam-makakker, observeret nær Pairo, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca mulatta Rhesusabe
Indiens velkendte brune abe, som på hindi kaldes bandar, træffes overalt i landet nord for floderne Tapti i Gujarat og Godavari i Maharashtra. Den er iøvrigt udbredt fra Afghanistan østpå gennem Pakistan, Indien, Nepal og Bangladesh til den nordlige del af Myanmar, Thailand, Laos og Vietnam, og derfra mod nord til det centrale Kina.

Denne art blev kendt gennem de forsøg, hvormed man påviste rhesus-faktoren, et nedarvet antigen i blodet hos mennesker. Pelsen er overvejende brun, med et orange anstrøg på den bageste del af kroppen. Halen er ret kort, 20-30 cm. Artens levesteder spænder fra halvørken over forskellige skovtyper til tempelbevoksninger og byer, fra lavlandet op til omkring 2500 m.

På grund af abehærens store indsats i det hinduistiske helte-epos Ramayana betragtes aber som hellige dyr blandt hinduer, og flokke af aber holder ofte til omkring templerne, hvor de æder ris, slik og andet, der er bragt som offergaver af fromme hinduer og buddhister.

Et sådant tempel er Pashupatinath, et hinduistisk tempel ved bredden af Bagmati-floden, Kathmandu, samt den kæmpemæssige Swayambhunath-stupa, ligeledes i Kathmandu – en buddhistisk helligdom, som dog også rummer hinduistiske templer. I skoven omkring denne stupa lever mindst to flokke af rhesusaber.

Det latinske artsnavn er af ukendt oprindelse. Det danske navn sigter måske til Kong Rhesus af Trakien, som kæmpede på trojanernes side under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

Abehærens rolle i Ramayana er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Rhesusaber hviler på en chorten (en tibetansk buddhistisk helligdom i stil med en stupa), Swayambhunath, Kathmandu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rhesusabe sidder på en kæmpemæssig vajra, eller dorje (‘tordenkile’), som symboliserer åndens hanlige aspekt. Små vajra’er holdes under buddhistiske påkaldelser og bønner. – Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber æder riskorn, der er blevet bragt som offergave, Manakamana Kali-templet, centrale Nepal (øverst), samt Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber æder kiks, som de har fået af en turist, Manakamana Kali-templet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesus-hunner er kærlige mødre. Disse blev fotograferet ved Manakamana Kali-templet (øverst), samt ved Swayambhunath. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne moder med en lille unge sidder foran en skulptur neden for Swayambhunath, der gengiver en mediterende Buddha samt en elefant. Elefanten spiller en betydelig rolle i den buddhistiske mytologi. Legenden fortæller, at den nat, hvor Siddharta blev undfanget, drømte hans moder, Dronning Maya, at en elefant havde placeret en lotus i hendes livmoder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber i parring, Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaber tilbringer megen tid med at rense pels. – Pashupatinath, Kathmandu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusaberne ved Swayambhunath og Pashupatinath er blevet meget dristige. Denne har snuppet en karton med appelsinjuice fra en turist. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rhesusabe nyder morgensolen, henslængt på en gren, hvor den tilbragte natten, Uttarkashi, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhesusabens bagdel er rødlig med to bare pletter, som dyret sidder på. – Swayambhunath. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Langurer
Langurer er bladædende aber, som omfatter 8 slægter med omkring 40 arter. To slægter er omtalt her, Semnopithecus (typiske langurer) og Trachypithecus (lutunger).

 

Semnopithecus Typiske langurer
I dag rummer denne slægt 8 arter, alle begrænset til det indiske subkontinent. Førhen blev alle grå langurer på subkontinentet betragtet som tilhørende én og samme art, Semnopithecus entellus, der var opdelt i seks racer. Nyere morfologiske studier, kombineret med DNA-analyser, har bragt for dagen, at de grå langurer bør opfattes som seks selvstændige arter: nordlig steppelangur (S. entellus), terai-langur (S. hector), Nepal-langur eller lysarmet langur (S. schistaceus), mørkarmet langur (S. ajax), sortfodet langur (S. hypoleucos), samt toplangur (S. priam). En syvende art, dussumieri, er blevet erklæret for samme art som nordlig steppelangur.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk semnos (’hellig’) og pithekos (’abe’), hvilket sigter til abernes status som hellige dyr i hinduismen. Langurens rolle i helte-eposet Ramayana er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

Semnopithecus hector Terai-langur
Denne art er udbredt i Himalayas forbjerge op til en højde af ca. 1600 m, fra Uttarakhand mod øst til det sydvestlige Bhutan. Den lever hovedsagelig i skove, men ses til tider søge føde i frugtplantager og marker med afgrøder. Dens pels er tykkere end den nordlige steppelangurs, men ikke så kraftig som hos Nepal-langur (nedenfor).

Det totale antal terai-langurer er sandsynligvis kun omkring 10.000 adulte individer, og bestanden daler fortsat langsomt, hovedsagelig på grund af tab af levesteder.

Det latinske artsnavn sigter til en person i den græske mytologi, Prins Hektor af Troja, som var blandt de ypperste trojanske kæmpere under den Trojanske Krig, skildret i Iliaden.

 

 

På en ekskursion til Rishikesh, Uttarakhand, med min indiske ven Ajai Saxena fik vi selskab af et par terai-langurer, der tog ophold på taget af vores bil. Tilsyneladende var det skik blandt bilister at fodre disse aber, men da vi er modstandere af at fodre vilde dyr, gav vi dem ikke noget, og kort efter sprang de op i træerne og forsvandt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus Lysarmet langur, Nepal-langur
Denne art kendes nemt på sin kraftige, lysegrå pels samt den store hvide hårkrans omkring det kulsorte ansigt. Den er vidt udbredt i Himalaya, oftest i højder mellem 1500 og 3500 m, men træffes af og til op til 4000 meters højde. Den forekommer fra Pakistan gennem Indien og Nepal til Bhutan samt den sydøstligste del af Tibet.

Lysarmet langur lever hovedsagelig i monsunskove, men træffes til tider i kratland og dyrkede områder. Arten er ret almindelig, og bestanden synes stabil. Trusler omfatter tab af levesteder gennem bl.a. tømmerindustri, brande og menneskelig bebyggelse, og i Tibet jages den, da den anvendes som ingrediens i traditionel medicin.

Det latinske artsnavn betyder ‘skiferfarvet’ – en meget lys skifer, må man sige!

 

 

En del af en stor flok lysarmede langurer hviler og leger i en eng, Ghora Tabela, øvre Langtang-dal, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

Lysarmede langurer hviler på en stenmur, Kuldi Ghar, Modi Khola-dalen, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

En han af lysarmet langur hviler i et træ, Tadapani, Annapurna, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

Disse lysarmede langurer blev fotograferet nær søen Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand. Dyret på det nederste billede er i færd med at æde knopper og blomster af storblomstret kvalkved (Viburnum grandiflorum). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

Lysarmede langurer æder jord for at få mineraler, Banthanti, Annapurna, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trachypithecus Lutunger
Denne slægt, der omfatter 15 arter, er udbredt fra Bhutan og det nordøstlige Indien mod øst til de sydligste egne af Kina og derfra mod syd gennem Sydøstasien til de indonesiske øer Java, Bali og Lombok.

Slægtsnavnet er afledt af græsk trach (’grov’), hvilket hentyder til den tætte pels hos nogle af arterne, samt pithekos (’abe’).

 

Trachypithecus geei Gylden langur
Denne art findes kun i Bhutan og de tilstødende områder af Assam i det nordøstlige Indien, hvor den lever i skove i Himalayas forbjerge mellem floderne Manas i øst og Sankosh i vest, op til en højde af omkring 3000 m.

Det totale udbredelsesområde for gylden langur er på mindre end 30.000 km2, og en stor del af det er uegnet biotop. Bestanden anslåes til at være på færre end 1200 individer i Indien og omkring 4000 i Bhutan. Arten er gået tilbage med over 30% i løbet af de sidste 30 år, og den forventes at gå yderligere tilbage på grund af tab af levesteder. Den indiske bestand er yderst fragmenteret, og den sydlige bestand er fuldstændig afskåret fra den nordlige på grund af menneskelige aktiviteter.

Bestanden af gylden langur i Manas Nationalpark, Assam, er truet på grund af hybridisering med den nærtstående hættelangur (T. pileatus). Tidligere var disse to arter adskilt af floder, men et antal opførte broer har nu gjort det nemt for dem at krydse disse floder.

Den gyldne langur blev beskrevet så sent som i 1956, men var kendt blandt naturhistorikere længe inden. Historien bag dens opdagelse, samt baggrunden for det latinske artsnavn, kan læses på siden Dyreliv – Pattedyr: Aber.

 

 

Gylden langur, Manas Nationalpark, Assam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cervidae Hjorte
Disse dyr adskiller sig fra andre drøvtyggere ved at have et gevir, som fældes hvert år. Familien rummer 20 slægter med omkring 90 arter.

Hjorte lever i næsten alle habitat-typer, fra tundra til tropisk regnskov. De er vidt udbredt med hjemmehørende arter på alle kontinenter, bortset fra Antarktis og Australien. I Afrika forekommer dog kun en enkelt art i Atlas-bjergene. Den største koncentration af arter findes i Asien.

 

Muntiacus Muntjak
Denne slægt af små hjorte, som omfatter 12 arter, er hjemmehørende i Asien, hvor den forekommer fra Indien og Sri Lanka mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til det Indonesiske Ørige.

Hannerne er karakteriseret ved deres korte gevir, ofte under 10 cm langt. I stedet for at anvende geviret under territoriekampe kæmper hannerne oftest ved hjælp af 2-4 cm lange hugtænder i overmunden. Hvor hannen har gevir, har hunnen små forhøjninger med hårduske.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af det hollandske (og danske) navn på disse dyr, muntjak, hvilket er en forvrængning af det sundanesiske navn, mentjek. På engelsk kaldes disse dyr ofte for barking deer (‘den gøende hjort’), hvilket sigter til deres advarselskald, der minder om en hunds gøen.

 

Muntiacus muntjak Indisk muntjak
Denne art, som på hindi kaldes for kakar, er vidt udbredt, idet den forekommer fra Indien og Sri Lanka mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Sydøstasien til de indonesiske øer Java og Bali. 15 underarter er blevet beskrevet. I Himalaya er den almindelig og træffes op til omkring 2500 meters højde.

 

 

Indisk muntjak han med geviret i bast, mellem Sherpagaon og Surkhe, nedre Langtang-dal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indisk muntjak hun, Begnas Tal, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cricetidae Studsmus m.fl.
Denne meget store familie af små til middelstore gnavere omfatter bl.a. studsmus, lemminger og hamstere, samt den Nye Verdens rotter og mus. Den rummer omkring 112 slægter og 600 arter, udbredt i Europa, Asien, samt Nord- og Sydamerika.

 

Alticola
En lille slægt af asiatiske studsmus med omkring 12 arter.

Slægtsnavnet er afledt af latin altus (‘højt beliggende’) og colo (‘at bebo’), således ‘den der bor i store højder’.

 

Alticola stoliczkanus Stoliczkas studsmus
Denne mus lever i højt beliggende ørkenområder i Tibet samt i den nordlige udkant af Himalaya i Pakistan, Indien og Nepal.

Artsnavnet blev givet til ære for den tjekkiske palæontolog, geolog og zoolog Ferdinand Stoliczka (1838-1874), som hovedsagelig arbejdede i Indien. Han døde af højdesyge under en ekspedition til Karakoram-bjergene.

 

 

Stoliczkas studsmus lever i huller. – Tso Kar, Ladakh (2 øverste), samt Shigatse, Tibet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Stoliczkas studsmus soler sig uden for sit bo, Shigatse, Tibet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne strækker sig ud på en plet med bar, saltmættet jord for at opsuge varmen fra morgensolen. – Tso Kar, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Equidae Heste og æsler
I forhistorisk tid var der ikke færre end omkring 40 slægter i denne familie, men med en enkelt undtagelse er de alle uddøde. I dag rummer den overlevende slægt Equus 7 arter, udbredt i store dele af Afrika og Asien.

Den europæiske tarpan (Equus ferus) uddøde så sent som i 1909. Dette dyr og dets nære slægtning Przevalskis hest (E. ferus ssp. przewalskii), såvel som tamhesten, er beskrevet på siden Dyreliv: Dyrearter i menneskets tjeneste.

Navnet Equus er afledt af proto-indoeuropæisk hekwos (‘hest’).

 

Equus kiang Tibetansk vildæsel, kiang
Tidligere færdedes dette vildæsel i store flokke på den tibetanske højslette. Thubten Jigme Norbu (1922-2008), Dalai Lamas ældre broder, udtaler: “Vi så ofte i tusindvis af kianger spredt ud over bjergsiderne, og de kiggede ofte nysgerrigt på vores karavane. Somme tider ville de endog omringe os, omend på nogen afstand.” (Kilde: Tibet is My Country: Autobiography of Thubten Jigme Norbu. Wisdom Publications, London, 1960, ny udg. 1986)

I de senere år er bestandene blevet voldsomt reduceret på grund af konkurrence fra kæmpemæssige flokke af græssende geder og får, samt på grund af ukontrolleret jagt, og i dag findes kun spredte flokke på den tibetanske højslette, fra den nordlige udkant af Himalaya og Ladakh mod nord til Kunlun-bjergene. Næsten hele bestanden findes således i kinesiske territorier, med omkring 2500-3000 individer i Ladakh og Sikkim, og ganske få langs Nepals nordlige grænse.

Kiang er det tibetanske navn på dyret.

 

 

Tibetansk vildæsel, Puga-sumpene, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tibetanske vildæsler, Tso Kar, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Felidae Katte
Efter en række genetiske undersøgelser er denne familie i dag opdelt i to underfamilier, Pantherinae med 7 arter i slægterne Panthera og Neofelis, samt Felinae, der rummer de resterende 34 arter, opdelt i 10 slægter. Katte lever på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

 

Panthera
En lille slægt med 5 store katte, tiger (P. tigris), løve (P. leo), leopard (P. pardus), jaguar (P. onca) og sneleopard (herunder). Løven er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Løven – Savannens konge, mens tigerens triste skæbne er omtalt på siden Menneskets dårskab.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk panther, hvilket sigter til Indiens sorte leopard.

 

Panthera uncia Sneleopard
Denne store, sky kat lever i centralasiatiske bjergegne i højder mellem 3000 og 4500 m, fra det sydlige Sibirien, Sinkiang og Mongoliet mod syd tværs over den tibetanske højslette til det østlige Afghanistan og Himalaya. Mange steder er den blevet udryddet gennem jagt på grund af sin tykke og smukke pels, og i dag vurderes den totale bestand til færre end 10.000 individer. Dette antal forventes at falde yderligere med omkring 10% inden 2040. Arten trues også på grund af tab af levesteder.

I buddhistiske områder som Ladakh, Sikkim og Bhutan, samt i Khumbu- og Dolpo-regionerne i Nepal, er jagt bandlyst, og denne sjældne kat har her fristeder, hvor den kan jage arter som bharal (Pseudois nayaur), urial (Ovis vignei), Himalaya-tahr (Hemitragus jemlahicus) og alpin moskushjort (Moschus chrysogaster).

Gennem mange år blev sneleoparden betragtet som det eneste medlem af slægten Uncia. Genetisk forskning har imidlertid afsløret, at den er nært beslægtet med de fire andre store katte. Navnet uncia er afledt af oldengelsk ounce, som stammede fra oldgræsk lynx, hvilket oprindeligt sigtede til den europæiske los (Lynx lynx), men med tiden blev anvendt for såvel sneleoparden som pumaen (Puma concolor).

 

 

En morgen fandt vi disse delvis smeltede spor i sneen i Jarsang Khola-dalen, Annapurna, centrale Nepal, som fortæller, at en sneleopard passerede forbi her om natten. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Moschidae Moskushjorte
Skønt de minder om hjorte, udgør moskushjorte en selvstændig familie af drøvtyggere, som ikke er nært beslægtede med hjorte. De er små dyr, der opnår en maksimal vægt på omkring 17 kg. Familien var talrig i Europa og Nordamerika for omkring 10-20 mio. år siden, men med en enkelt undtagelse er alle slægter uddøde, og i dag er kun slægten Moschus tilbage, omfattende 7 arter, der er udbredt i Centralasien, Sibirien og Kina.

Hannen har intet gevir, men store hugtænder i overmunden, med hvilke den kæmper under territoriale stridigheder med andre hanner. En kirtel under hans bug anvendes til at markere territoriet. Moskus fra denne kirtel har gennem mere end 5000 år været anvendt i traditionel kinesisk og ayurvedisk medicin. Det anslås, at den indgår i ikke færre end ca. 400 kinesiske og koreanske typer af traditionel medicin, der anvendes mod lidelser i nervesystemet, blodcirkulationen, hjertet og lungerne. Moskus benyttes endvidere som antihistamin, samt som et bakteriedræbende, stimulerende og bedøvende middel. I Indien har den været anvendt som potensfremmende middel i tusinder af år.

I 747 udkæmpedes et slag mellem hære fra det kinesiske Tang-dynasti (618-907) og det første tibetanske imperium, som blev grundlagt af Songtsan Gampo (ca. 604-650), på bredderne af den berømte Oxus-flod – i dag kaldt Amu Darya – i nutidens Wakhan-korridor i det nordøstlige Afghanistan. Udfaldet af dette slag ville afgøre, hvilket af disse imperier ville få kontrol over den rute, som førte gennem kongedømmet Bolor, over Darkot-passet (4703 m) og videre ind i Indus-dalen – en vigtig gren af den ældgamle centralasiatiske handelsrute Silkevejen. Den, der kontrollerede dette pas, havde kontrollen over eksporten af moskuskirtler fra den nordvestlige del af det indiske subkontinent – en vare, som var 30 gange sin vægt værd i sølv. Forøvrigt vandt kineserne slaget.

Moskus har også gennem årtusinder haft vid anvendelse i parfume-industrien.

Adskillige moskushjorte-arter er truede på grund af overdreven jagt på hannerne. Ifølge organisationen TRAFFIC, som overvåger international handel med planter og dyr, samt WWF (Worldwide Fund for Nature), dræbes i Rusland alene 17.-20.000 moskushjorte årligt for at forsyne den illegale handel med kirtlerne. (Kilde: National Geographic News, 2004)

 

Moschus chrysogaster Alpin moskushjort
Denne art, opdelt i to underarter, er udbredt fra Himalaya og det sydlige Tibet mod øst til det vestlige Kina. I kinesiske territorier er den stærkt truet på grund af krybskytteri og tab af levesteder. I nogle områder af Himalaya er bestandene stabile, da drab af vilde dyr er bandlyst af religiøse årsager. Et sådant område er Khumbu-regionen i det østlige Nepal, hvor denne moskushjort er ret almindelig og temmelig tillidsfuld, da den lokale buddhistiske befolkning, sherpaerne, ikke harmer vilde dyr.

Det latinske artsnavn er afledt af oldgræsk khrysos (‘gylden’) og gaster (‘bug’), således ‘med gylden bug’.

 

 

En han af alpin moskushjort hviler i skoven nær det buddhistiske kloster Tengboche, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han nyder sit måltid, bestående af skæglav (Usnea), som er faldet ned på skovbunden nær Tengboche-klostret. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han søger føde i en kartoffelmark, Kyangjuma, Khumbu. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mustelidae Mårfamilien
Denne familie af små til mellemstore rovdyr omfatter 25 slægter med omkring 60 arter, deriblandt lækatte, mårer, grævlinger, oddere og mange andre.

 

Mustela Lækatte m.fl.
En slægt med 17 arter af små rovdyr, bl.a. lækatte, brud og ildere.

Slægtsnavnet stammer oprindeligt fra proto-indoeuropæisk mysdersleh, hvilket betyder ‘den der griber en mus’.

 

Mustela sibirica Sibirisk lækat
Dette er den største blandt 5 lækatte-arter i Himalaya, idet hannerne kan opnå en længde af op til 40 cm. Den er vidt udbredt, fra Ural-bjergene mod øst gennem taiga-bæltet til Stillehavskysten, og derfra mod syd gennem Kina til den østlige halvdel af Himalaya. Den er rustfarvet med sort ansigt og hvid hage.

 

 

Mens jeg sad og hvilede mig ved et lille vandløb i Annapurna Sanctuary i den øvre del af Modi Khola-dalen, centrale Nepal, kom en sibirisk lækat flintrende langs bredden, standsede op i nogle få sekunder for at betragte mig, og var så borte som et lyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotonidae Pibeharer
Disse små dyr, omfattende omkring 30 arter, tilhører alle Ochotona, den eneste slægt i familien. På trods af deres gnaver-lignende udseende er deres nærmeste slægtninge harer og kaniner. Med undtagelse af to arter i Nordamerika findes de alle i den østlige halvdel af subarktiske og tempererede områder i Asien.

De lever hovedsagelig i græsklædte eller klippefyldte områder, hvor de enten graver et bo eller lever i hulrum mellem klippeblokke. I sommermånederne indsamler de store mængder af græs og andre planter, der ophobes som høstakke. Dette hø anvendes som vinterføde, idet disse dyr ikke sover vintersøvn.

Slægtsnavnet er sandsynligvis afledt af det mongolske ord for disse dyr, ogdoi, mens navnet pika er afledt af deres tungusiske navn, piika.

 

Ochotona ladacensis Ladakh-pibehare
Som dens navn antyder, er denne art almindelig i Ladakh, og den er iøvrigt vidt udbredt på den tibetanske højslette, fra Sinkiang og Qinghai mod syd til Pakistan og det nordvestlige Indien, i højder mellem 4300 og 5500 m. Pelsen er grå eller brun, eller en kombination mellem de to.

 

 

Ladakh-pibehare mellem klippeblokke, som er bevokset med laver, Nimaling, Øvre Markha-dal, Ladakh. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotona macrotis Storøret pibehare
Denne art er udbredt i bjergområder fra Kirgisien, Kazakhstan og Sinkiang mod syd til Afghanistan, det nordlige Pakistan, det nordvestlige Indien, Nepal og Bhutan, og mod øst til Qinghai- og Yunnan-provinserne. Den lever i sprækker mellem klippeblokke.

Artsnavnet er afledt af latin macro (‘stor’), oprindeligt fra oldgræsk makros (‘lang’), samt oldgræsk ous (‘øre’).

 

 

Storøret pibehare, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. På det nederste billede æder den blade og blomster af Spongiocarpella purpurea (Fabaceae). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ochotona roylei Royles pibehare
Dette er den almindeligste og videst udbredte art af pibehare i Himalaya, idet den findes fra Kashmir mod øst til det nordlige Myanmar, samt Yunnan- og Sichuan-provinserne. Som den foregående art lever den blandt klippeblokke, men normalt i lavere højder i skovklædte områder.

Artsnavnet blev givet til ære for den britiske kirurg og naturhistoriker John Forbes Royle (1798-1858), der især er kendt for bøgerne Illustrations of the Botany and other Branches of Natural History of Himalayan Mountains, samt Flora of Cashmere.

 

 

Royles pibehare, Bhaniakund, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Royles pibehare neden for passet Rohtang La, Himachal Pradesh. På det nederste billede æder den blade af nepalesisk pileurt (Polygonum nepalense). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Royles pibehare, Dodi Tal, øvre Asi Ganga-dal, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pteropodidae Frugtflagermus
Denne store familie, der omfatter omkring 46 slægter og ca. 180 arter, er udbredt i Afrika, Asien og Australien, samt på de fleste øer i det Indiske Ocean og Stillehavet. Familien rummer de største flagermus-arter, hvoraf nogle har et vingefang op mod 1,7 m og en vægt på op til 1,6 kg.

 

Pteropus Flyvehunde
Som det danske navn fortæller, har medlemmerne af denne slægt hundeagtige ansigter. De er udbredt i tropiske og subtropiske områder i det østlige Afrika, i Asien og Australien, samt på nogle øer i det Indiske Ocean og Stillehavet. Med et antal mellem 54 og 60 er slægten den største i familien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pteron (‘vinge’) og pous (‘fod’), hvilket hentyder til, at vingehuden også er fasthæftet til fødderne.

 

Pteropus medius Indisk flyvehund
Denne art, der førhen blev kaldt P. giganteus, er udbredt på hele det indiske subkontinent, fra det østlige Pakistan mod øst til det vestlige Myanmar, og fra den nedre del af Himalaya mod syd til Sri Lanka. Den er en af verdens største flagermus, med et vingefang op mod 1,5 m og en vægt på op til 1,6 kg.

I Himalaya træffes den op til en højde af mindst 1400 m.

 

 

Indiske flyvehunde på deres dagrasteplads i træer, Kathmandu, Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sciuridae Egern
En meget stor familie med omkring 51 slægter og ca. 300 arter, udbredt i størsteparten af Nord- og Sydamerika, Eurasien og Afrika. Menneskene har også indført dem til Australien.

Navnet på familien er afledt af Sciurus, det latinske navn på disse dyr, givet i 1758 af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-1778) til det eurasiske røde egern (Sciurus vulgaris). Sciurus er afledt af oldgræsk skia (‘skygge’) og oura (‘hale’), således ‘halen der skaber skygge’, hvilket sigter til nogle egern-arters vane med at rejse deres buskede hale op over ryggen, hvorved de skaber skygge.

Mange egern-arter er præsenteret på siden Dyreliv: Nordamerikanske egern.

 

Dremomys Rødkindede egern
En lille slægt på 6 arter, som er begrænset til varmere egne af Asien. De tilhører underfamilien Callosciurinae, på engelsk kaldt for Asian ornate squirrels (‘asiatiske pragt-egern’).

 

Dremomys lokriah Orangebuget egern
Denne lille art er brunlig med orange underside. Den er udbredt i det nordlige Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar og det sydlige Kina, hvor den lever i højder mellem 900 og 3,000 m. Arten udnyttes som traditionel medicin af stammefolk i det nordøstlige Indien.

Etymologien bag artsnavnet er ukendt, men er muligvis et lokalt navn på arten. Det er velkendt, at nogle af de tidlige naturhistorikere, når de beskrev en ny art, anvendte et lokalt navn på arten uden at forklare etymologien. Det gjaldt bl.a. den britiske naturhistoriker og etnolog Brian Houghton Hodgson (1801-1894), som beskrev dette egern i 1836. (Kilde: C. Srinivasulu 2018. South Asian Mammals: An updated Checklist and Their Scientific Names. CRC Press)

 

 

Orangebuget egern, Manigaon, Trisuli-dalen, centrale Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Marmota Murmeldyr
Murmeldyr er store jordlevende egern, omfattende 15 arter, der forekommer i Europa, Asien og Nordamerika. De fleste arter lever i jordhuler i familiegrupper. De sover vintersøvn i adskillige måneder.

Slægtsnavnet er en forvrængning af latin muris montanus (‘bjergmus’). Det danske navn er taget fra tysk Murmeltier, hvoraf den første del ligeledes er afledt af muris montanus.

 

Marmota himalayana Himalaya-murmeldyr
Denne art lever i græsklædte områder over trægrænsen i højder mellem 3000 og 5500 m. Den er udbredt fra den nordlige udkant af Himalaya mod øst til Sichuan- og Yunnan-provinserne, mod nord over det tibetanske højland til Sinkiang, Qinghai og Gansu.

 

 

Nær søen Tso Moriri i Ladakh har en koloni af Himalaya-murmeldyr fundet et fristed. Den lokale buddhistiske befolkning skader dem ikke, og de viser ingen frygt for forbipasserende mennesker. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette godt camouflerede Himalaya-murmeldyr holder udkig over sit domæne blandt lavbevoksede klippeblokke, Nimaling, øvre Markha-dal, Ladakh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Petaurista Kæmpe-flyveegern
Denne slægt, der omfatter omkring 16-19 arter af store flyveegern, er udbredt i skovklædte egne, fra det indiske subkontinent mod øst til Japan og Taiwan, og derfra mod syd gennem Sydøstasien til Indonesien. Disse dyrs taksonomi er kompliceret og langtfra klarlagt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk peteurister (‘akrobat’), hvilket naturligvis hentyder til disse dyrs elegante glideflugt.

 

Petaurista albiventer Hvidbuget kæmpe-flyveegern
Denne art er udbredt fra det nordøstlige Afghanistan mod øst langs Himalaya til Nepal, hvor den forekommer i højder mellem 150 og 3000 m. Dens overside er kastanjefarvet med mange hvidlige hår, mens underside, strube og kinder er hvidlige. Halen er brun, ofte med sort spids.

Førhen blev denne art betragtet som en underart af det vidt udbredte røde kæmpe-flyveegern (P. petaurista). Nylig genetiske undersøgelser har imidlertid opsplittet denne art i adskillige selvstændige arter. Hvidbuget kæmpe-flyveegern blev tidligere anset for at være udbredt mod øst til Yunnan-provinsen, men dyr i det østlige Himalaya betragtes nu som tilhørende en nyligt beskrevet art, Yunnan kæmpe-flyveegern (P. yunanensis).

Det videnskabelige artsnavn er afledt af latin albus (‘hvid’) og venter (‘bug’).

 

 

På dette billede viser den indiske skovfoged B.P. Bahuguna et blad af egearten Quercus semecarpifolia, som er blevet delvis ædt af et hvidbuget kæmpe-flyveegern. Egernet æder altid kun en del af bladet ved at folde det sammen og afbide den mindre giftige centrale del. – Asi Ganga-dalen, Garhwal, Uttarakhand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På en vandring op gennem Asi Ganga-dalen fandt vi mange sådanne blade. Denne vandring er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indien 2008: Bjerggeder og frosne blomster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet september 2022)