Blog: Padder og krybdyr på Vorsø

 

 

 

Tidlig interesse for dyr
Jeg

 

 

Kaj Halberg & Jens Gregersen

Studier af Skrubtudser under æglægning i havedammen. (Tegninger copyright © by Jens Gregersen)

Kun en enkelt art af begge disse dyregrupper er konstateret på reservatet.

Skrubtudse Bufo bufo

Skrubtudsen er den eneste paddeart på øen, men indtil 1979 førte den en trang tilværelse i den tilgroede havedam. Da denne dam blev oprenset i 1981 og de høje, skyggende træer omkring den blev fældet, var det til stor gavn for en mængde dyrearter, og snart kunne man hvert år i april se en mængde skrubtudser i sindigt tempo på vej til dammen for at yngle.

Det lader til, at størsteparten af dyrene dukker op, når temperaturen overstiger 12 grader.

De store hunner, som er fulde af æg, har ofte en mindre han på ryggen undervejs mod dammen. Her sidder han parat til at gyde sin sæd ud over æggene, så snart de lægges. Hanner, som endnu ikke har fået en hun at sidde på, forsøger at få en af de mere heldige hanner til at give slip og tilkæmpe sig pladsen. Men disse holder godt fast og sparker voldsomt ud efter konkurrenterne. Allerede omkring 1. maj er ægtrådene spændt ud mellem plantestængler og blade under vandet, og tudserne spredes ud på øen igen.

Antallet i havedammen varierer temmelig meget fra år til år, men visse forår er der talt op mod 1500. Til tider specialiserer nogle fiskehejrer sig i at fange tudser, hvilket kan påvirke det ynglende antal temmelig kraftigt. Også rotter tager af og til tudser, og nogle år yngler kun ganske få i dammen.

Enkelte år er der fundet ganske få ynglende tudser i Vesterdam, og ihvertfald siden 2011 har arten også ynglet på Kulmade. Dette år blev der talt 740 i havedammen og omkring 450 på Kulmade.

Siden da er antallet faldet støt, fx var der 300 i 2017 og i 2021 kun 50. Som sagt svinger antallet ofte fra år til år, og i kolde forår er aktiviteten lav, så der kan sagtens være overset en del. Det lave antal i 2021 skal forhåbentlig betragtes som en naturlig svingning i bestanden på øen.

En stor hun af skrubtudse på vej til havedammen med en mindre han på ryggen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

Erotik i andemad. Skrubtudser under æglægning i havedammen. Visse år kan dammen være dækket af et tæppe af liden andemad, andre år dominerer kors-andemad. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

Rødøret terrapin Trachemys scripta ssp. elegans

Tilfældig gæst. I perioden 23. april – 24. juni 1998 holdt en til i Vesterdam, hvor den ofte solede sig på de væltede stammer. Dyret var sikkert sluppet ud i naturen af folk, som var blevet trætte af deres kæledyr. Arten ses ret ofte i naturen i Danmark. Den er vildtlevende i Nordamerika.