Kristendom

 

 

Tyrkiet 2018
Denne pragtfulde mosaik fra 800-tallet, som forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet, pryder den storslåede katedral Hagia Sophia, oprindelig kaldt ’Den Hellige Visdoms Kirke’, i Istanbul, Tyrkiet. På tyrkisk er navnet ændret til Aya Sofia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 1998-99
Katolsk håndværk fra ca. 1890, muligvis af tysk oprindelse, som forestiller de Tre Vise Mænd, der ærer Jesusbarnet i krybben. Ifølge overleveringen var en af vismændene sort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholm 1999-2005
Kalkmaleri fra Middelalderen i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver Jesu korsfæstelse. En romersk soldat, iført europæisk middelalderdragt, gennemborer Jesu krop med sin lanse. Bemærk kraniet nær hesten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 2006-11
Grav med Kristus på korset, Holtug Kirke, Stevns, Sjælland. Bogstaverne INRI er en forkortelse af det latinske Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, hvilket betyder “Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kristendommen opstod som religion omkring år 30, da de disciple, som Jesus af Nazareth havde samlet omkring sig, lige efter påsken blev overbevist om, at Jesus var genopstanden fra de døde. Indholdet af den nye tro var baseret på jødedommen, men vigtigst var nu beretningen om Jesu ord og gerninger, hans opstandelse, samt den pagt han ved sin død havde stiftet mellem Gud og menneskene.

Disciplene påbegyndte nu en missionerende virksomhed, især Paulus, som oversatte de kristne tanker til græsk, der dengang udgjorde en slags fællessprog for den civiliserede verden. Centralt i de nye tanker var ordene Frelser, Herre, Guds Søn, samt syndernes forladelse. En del forskere har udtrykt, at det i virkeligheden var Paulus, der skabte kristendommen, idet han ændrede Jesu forkyndelse om Faderen som frelser til en forkyndelse om Jesus Kristus som Frelseren. Missionsvirksomheden kom også til udtryk gennem bl.a. skrifterne fra de fire såkaldte evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Ordet Kristus kommer af græsk khristos, der blev indført som erstatning for ordet messias – en græsk forvanskning af det aramæiske ord meschicha (’den salvede’). I Oldtidens Judæa blev konger og præster salvet og var dermed indviet til at formidle Guds ord og velsignelse til folket. Messias-begrebet blev efterhånden overført til forestillingen om, at en ny konge af Davids æt skulle fremkomme ved dagenes ende. Tilhængerne af Jesus betragtede ham som den nye Messias, der ville frelse menneskeheden. Ifølge nogle kilder er troen på Kristus som Guds Søn, der steg ned til Jorden, kommet til flere hundrede år efter hans død.

Den nye kristne missionsvirksomhed havde i begyndelsen en fri og åben teologisk tænkning som resultat, men den bukkede snart under for magtbegær, og i lighed med Jødedommen blev der oprettet en række kontrollerende embeder som diakoner, præster og biskopper. Til slut opstod mægtige kristne hierarkier, der havde næsten fuld kontrol over europæiske statsanliggender, såvel som en umådelig indflydelse på kulturen, med paven i Rom som øverste myndighed. I det 11. århundrede kom det til et brud mellem Rom og Byzans, og den østlige, græsk-ortodokse kirke blev næsten fuldkommen isoleret fra den romersk-katolske, med en patriark som overhoved.

I 1500-tallet fandt den såkaldte Reformation sted, hvor en række lærde under ledelse af Martin Luther brød med paven i Rom. Resultatet af dette brud blev en række protestantiske kirker, bl.a. lutheranismen og den anglikanske kirke, som siden er blevet opsplittet i en lang række trosretninger og sekter.

Den græsk-ortodokse kirke blev ligeledes opsplittet i en række trosretninger, heriblandt den koptiske kirke i Alexandria, den armenske apostoliske kirke, den syriske ortodokse kirke, den ethiopiske Tewahedo-kirke, samt Malankara-kirken i Indien. Disse trosretninger tror på den samlede natur af Kristus, hvilket vil sige, at foreningen af den guddommelige og den menneskelige natur er en nødvendighed for at opnå den guddommelige frelse af menneskeheden.

 

 

Taiwan 2014b
Metal-relief i byen Morisaka, østlige Taiwan, som illustrerer en scene fra Jesu Lidelseshistorie. Jesus bærer sit eget korsfæstelses-kors til Golgatha, men er udmattet faldt til jorden, hvorpå han sparkes af en romersk soldat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 2000-05
Bronzedør i Ribe Domkirke, som viser symbolerne for kristendommens fire evangelister: Matthæus (det vingede menneske), Markus (den vingede løve), Johannes (ørnen) og Lukas (den vingede okse). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlige Afrika 1996-97 
Fiskerbåde ved Chipoka, Malawi-søen. – Den forreste ejes åbenbart af en from kristen, som har malet følgende tekst på den: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 
Sydindien 2000-01
Katolske nonner og skolelærerinder, Mysore, Karnataka, Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den fremherskende religion i Ethiopien er en ældgammel ortodoks udgave af kristendommen, Tewahedo-kirken. Den vigtigste højtid i denne kirkeretning er Timkat, den ethiopiske Hellig Tre Kongers Dag, der normalt fejres 19. januar. Denne fest er bedst kendt for sin rituelle genopførelse af dåben, hvorved man mindes Jesu dåb i Jordan-floden. Læs mere om denne religion andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Ethiopien 1996: Timkat – en kristen højtid.

 

 

Ethiopien 1996
Ethiopien 1996
Ethiopien 1996
I byen Lalibela i det nordlige Ethiopien fejrer dette optog af præster Timkat. Nogle af dem søger ly for den stærke sol under parasoller. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tidlige kristne
Et af kristenhedens mest storslåede bygningsværker er den byzantinske ’Hellige Visdoms Kirke’ i Istanbul, Tyrkiet, til dagligt kaldt Hagia Sophia (på tyrkisk Aya Sofia). Denne pragtfulde bygning blev opført 532-37 under Kejser Justinian, men blev i 1453 omdannet til en moske, og i dag er den et museum.

 

 

Tyrkiet 2006
Hagia Sophia, eller ’Den Hellige Visdoms Kirke’, Istanbul. I forgrunden ses blomstrende hestekastanjetræer (Aesculus hippocastanum). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018
Det indre af Hagia Sophia. I de øverste hjørner ses muslimske ottomanske medallioner, prydet med arabisk kalligrafi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Katarina-klostret, Sinai, Egypten, hvis officielle navn er Det Gudsbevandrede Sinai-bjergs Hellige Kloster, blev opført mellem 548 og 565 og er således et af de ældste, stadig fungerende kristne klostre i verden.

 

 

Egypten 1999
Udsigt mod Sankt Katarina-klostret fra en sti, som fører op til toppen af Djebel Musa (Mosebjerget), hvor Moses ifølge overleveringen modtog de to stentavler med De Ti Bud indgraveret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Egypten 1999
Hovedskaller af afdøde munke opbevares i et særligt rum i Sankt Katarina-klostret. Læg mærke til hængelåsen. Uden den ville langfingrede turister utvivlsomt stjæle nogle af kranierne som souvenir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Asien 1972-73
Asien 1972-73
Disse klippehuler i det centrale Anatolien, Tyrkiet, var førhen beboet af et kristent folk. På klippevæggen i en af hulerne er udhugget et kors. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Mainistir Bhuithe (på engelsk Monasterboice) er et tidligt kristent kloster i County Louth, Irland, grundlagt af Sankt Buite, som døde i 521.

 

 

Irland 1987-99
Ruinerne af Mainistir Bhuithe. Fra tårnet kaldtes kristne til bøn. Bemærk også den korsfæstede Kristus samt gravstenen, der er formet som et cirkelkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Et antal trækirker, de såkaldte stavkirker, blev opført i Norge i løbet af 1100- og 1200-tallet. To af disse kirker er vist nedenfor.

 

 

Skandinavien 2001-14
Skandinavien 2001-14
Lom Stavkirke i Gudbrandsdalen er en af de største norske stavkirker. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skandinavien 2001-14
Skandinavien 2001-14
Hol Stavkirke. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Byen Lalibela i det nordlige Ethiopien er berømt for en samling af klippekirker og -klostre, som kan dateres tilbage til 11. og 12. århundrede. Mange af disse er hugget ned i klippegrunden, der består af ret blød, rød vulkansk tuf. Læs mere om Lalibela andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder: Ethiopien 1996: Timkat – en kristen højtid.

 

 

Ethiopien 1996
Denne kirke i Lalibela kaldes for Mashal-kapellet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ethiopien 1996
Beit Giyorgis er den mest usædvanlige af stenkirkerne, formet som et kors. Adgang til denne kirke sker enten gennem en underjordisk gang eller ad stejle stiger, som står lænet op ad den lodrette klippevæg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Irland 1987-99
Séipéilín Ghallarais (på engelsk Gallarus Oratory) på halvøen Dingle, sydvestlige Irland, er en restaureret stenbygning fra omkring 8. århundrede, der er blevet tolket som dels en kirke, dels et herberg for pilgrimme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Efter overleveringen anløb båden, som bragte liget af Birgitta Birgersdotter (‘Hellige Birgitta’) tilbage fra Rom i 1374, dette sted på Kapelludden, Öland, Sverige. Senere blev et kapel, Sankta Brita’s Kapell, opført her. – En anden legende siger, at kapellet er tilegnet en kvindelig keltisk helgen, Sankt Brigida.

 

 

Norden 1967-86
Ruinen af Sankta Brita’s Kapell er 27 m lang og 12 m bred. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sverige 2015
Ved siden af Sankta Brita’s Kapell står dette kristne stenkors fra 1200-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den berømte moské El Mezquita i byen Córdoba, Andalusien, Spanien, blev opført mellem 8. og 10. århundrede – et af de tidligste og smukkeste eksempler på spansk muslimsk arkitektur. Indvendigt støttes bygningens loft af over 850 søjler af granit, jaspis og marmor. Efter maurernes fordrivelse fra Spanien i 1492 blev denne moské omdannet til en katedral, men dens pragtfulde arkitektur blev heldigvis bevaret.

 

 

Sydspanien 2005
Detalje i loftet, El Mezquita, Córdoba. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Norden 1967-86
Ruinerne af Alvastra-klostret, Omberg, Östergötland, Sverige, et cisterciansk kloster, som blev grundlagt i 1100-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Irland 1987-99
Ruinen af en katedral, samt gravstene og Round Tower (‘Det Runde Tårn’) fra omkring år 800, Gleann Dá Loch (‘Dalen med to søer’, på engelsk Glendalough), sydøstlige Irland. Fra tårnet blev kristne kaldt til bøn.

 

 

Irland 1987-99
Ruinen af Reefert-kirken, ligeledes i Gleann Dá Loch, opført omkring år 1000. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Island-Færøerne 1999
På den gamle boplads ved Kirkjubøur, Strømø, Færøerne, opførtes omkring 1300 en storslået kirke, kaldt Magnus-katedralen, som i dag ligger i ruiner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I det område i det centrale Tyrkiet, der i dag kaldes Göreme, blev talrige klostre og kirker udhugget i eroderede tuf-klipper i 1000-tallet.

 

 

Tyrkiet 2006
Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’), en af de ældgamle kirker i Göreme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Det diminutive Salomons Kapel blev opført i 1300-tallet på Hammerknuden i det nordlige Bornholm. Dengang blev der landet enorme mængder sild i en lille havn i området, kaldt Kragkås, og ærkebiskoppen i Lund mente, at den store fiskerbefolkning her burde have en kirke. Ærkebiskoppen døde i 1379, og af hans testamente fremgår, at ”…capelle sancti Salomonis in Borandaholm” skulle tildeles en sølvske. Kapellet er muligvis opkaldt efter Salomonius (1231-1314), en mystiker, som tilhørte dominikaner-ordenen. Da det store silde-boom ophørte i 1500-tallet, blev havnen forladt, og kapellet forfaldt hurtigt.

 

 

Bornholm 2008
Ruinen af Salomons Kapel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

Kirker
Danmark har syv rundkirker, hvoraf de fem ligger på Bornholm. Disse kirker blev opført som veritable fæstningsværker, så de fungerede både som kirker og som tilflugtssteder under invasioner.

 

Den største af Bornholms rundkirker er Østerlars Kirke, opført omkring 1150 af kløvede kampesten i tre stokværk. Denne kirke er viet Sankt Laurentius af Rom (ca. 225-258), som på befaling af Kejser Valerian blev henrettet i 258, idet han blev stegt levende på en jernrist. På dansk er hans navn forkortet til Lars.

 

 

Bornholm 2008b
Østerlars Rundkirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den 13 m høje Ols Kirke er en slank rundkirke fra 11-1200-tallet, som ligger på en 112 m høj bakke syd for Allinge. Den er viet Sankt Olaf den Hellige, som før sin kanonisering var Kong Olaf d. 2. Haraldsson af Norge (995-1030). Den katolske kirke så tilsyneladende stort på hans brutale adfærd som konge.

 

 

Bornholm 2008
Ols Rundkirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 2016
Morgenlys på en romersk-katolsk kirke i landsbyen Sankt Peter am Kammersberg, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

True Jesus Church er en protestantisk kirkebevægelse, som opstod i Kina kort efter Pinsebevægelsens grundlæggelse i begyndelsen af 1900-tallet. Denne trosretning lægger vgt på en direkte personlig oplevelse af Gud gennem de nådegaver, som Helligånden forlener de troende med.

Det undrer mig lidt, hvorfor kirken hedder True Jesus Church. Er der nogen, der tror på en falsk Jesus?

 

 

Taiwan 2018d
True Jesus Church, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydindien 2000-01
Notre Dame de la Conception, en jesuitisk katedral i byen Puducherri (Pondicherry), Sydindien. Fuldførelsen af denne storslåede bygning varede over 70 år, fra 1691 til1765. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

LFM 1987-2016
Godsted Kirke er en protestantisk kirke på Lolland, opført før 1300. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirgisien 1999
Den russisk-ortodokse hellige treenighedskirke i byen Karakol, Kirgisien, er en katedral af træ, som blev opført omkring 1900. Denne storslåede bygning, som blev restaureret i 1990’erne, er kendt for at huse et ikon, som førhen hang i kirken i byen Svetly Mys. I 1916 blev alle munke i denne kirke, med undtagelse af to, myrdet under en opstand mod tsaren, og det fortaltes, at ikonet udgød tårer efter denne begivenhed. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 1968-2001
Hvid romersk-katolsk kirke i hvidt vinterlandskab, Lammartal, Salzburg, Østrig. Bjergkæden i baggrunden hedder Gosaukamm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 2018a
Denne diminutive romersk-katolske kirke, med plads til 12 personer, blev opført i 2004 på Passo Gardena, Dolomiterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholm 2008
Svaneke Kirke, Bornholm, blev oprindeligt opført omkring 1350, men i dag findes kun en lille rest af den oprindelige kirke i den nuværende bygnings sydmur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydindien 2000-01
L’Eglise de Sacre Coeur de Jesus (‘Jesu Hellige Hjertes Kirke’) i Puducherri (Pondicherry), Sydindien, er et storslået gotisk bygningsværk, som blev opført i 1700-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

LFM 1987-2016
Aftenlys på Fanefjord Kirke, Møn. Denne kirke, som blev opført omkring 1300, er rigt udsmykket med kalkmalerier, udført af den såkaldte ’Elmelunde-mester’ (se afsnittet Interiør i kirker nedenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Likoma er en lille ø i Malawi-søen, hvis stolthed er den kæmpemæssige katedral, et imposant bygningsværk, som blev kopieret efter katedralen i Salisbury i England, og er næsten lige så stor. Opførelsen påbegyndtes i slutningen af 1800-tallet, og katedralen stod færdig i 1911. Denne store bygning virker noget malplaceret på denne lille ø og fortæller vist mere om en biskops ambitioner end om befolkningens behov.

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Det indre af katedralen på Likoma Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 2002-10
Denne kirke i Manhattan, New York City, syner ikke af meget blandt de omkringliggende skyskrabere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jylland 2000-05
Koret og skibet i Stødov Kirke, også kaldt Helgenæs Kirke, Djursland, blev først opført i 1200-tallet af kløvede kampesten. Siden blev i gotisk tid tilføjet tårn og våbenhus. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chukotka 2011
Russisk-ortodoks kirke i Anadyr Lufthavnsby, Chukotka, østlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I november 1618 sendte Kong Christian d. 4. en af sine admiraler, Ove Giedde, af sted med fem skibe mod Indien med det formål at oprette en dansk handelsstation under Ostindisk Kompagni, som skulle skaffe bl.a. krydderier og tekstiler billigt til fædrelandet.

To år senere nåede Giedde og hans folk frem til Coromandel-kysten ved Kaveri-flodens munding i den nuværende delstat Tamil Nadu i Sydindien. Efter forhandlinger med fyrsten af Thanjavur fik Giedde tilladelse til at bygge en handelsstation, som blev kaldt Trankebar – en forvanskning af det lokale tamilske navn på stedet, Tarangambadi, som betyder ’syngende bølger’. I 1660 stod en fæstning færdig, som fik navnet Dansborg. Bag denne fæstning opstod efterhånden en by, som blev befæstet med volde og mure, gennem hvilke et antal byporte gav adgang til byen.

 

 

Sydindien 2000-01
Ny Jerusalemkirken i Trankebar (i dag Tarangambadi). Over indgangen ses året for fuldførelsen, 1718, samt Kong Frederik d. 4.’s monogram. Han stod bag opførelsen af kirken. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fyn 2010-16
Den næsten symmetriske Bagenkop Kirke på Langeland er en relativt ny bygning, opført i 1920. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 2012a
Cades Cove Primitive Baptistkirke, opført i 1827, Great Smoky Mountains Nationalpark, Tennessee, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nikolai-kirken i Rønne, Bornholm, er viet Sankt Nicolaus, skytshelgen for søfolk, jurister, bagere og andre erhvervsgrupper, men specielt for børn. Han er identisk med julemanden – på engelsk Santa Claus – der bringer gaver til børnene julenat, idet han stiger ned gennem skorstenen og lægger gaverne i strømper, der er hængt op ved deres seng.

 

 

Bornholm 2008a
 Kondenseret udstødning fra et jetfly trækker striber hen over himlen bag Nikolai-kirken i Rønne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cambodia 2009 
Kirke i en vietnamesisk ’flydende’ landsby, beliggende i søen Tonle Sap, Cambodia. Flere billeder fra denne landsby findes andetsteds på denne hjemmeside, se Kultur: Et sted at bo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydspanien 2005
Reder af hvid stork (Ciconia ciconia) på taget af et kirketårn i byen Trujillo, Extremadura, Spanien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 1968-2001
Tårnet på denne kirke i landsbyen Sedrun, Tavetsch-dalen, Graubünden, Schweiz, ender i et slankt spir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Højerup Gamle Kirke blev opført af kalksten omkring 1250-1300. Oprindelig lå den i god afstand fra de stejle skrænter på Stevns Klint, men i marts 1928 styrtede koret og en del af kirkegården i havet.

 

 

Sjælland 2006-11
Resterne af Højerup Gamle Kirke står stadig på kanten af Stevns Klint, men kan styrte i havet nårsomhelst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydindien 2000-01
Santa Cruz, en katolsk katedral i Kochi, Kerala, Sydindien, blev fuldendt i 1887. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 2012-16
Vor Frelser Kirke på Christianshavn, København, blev opført 1682-95, men det spiralformede spir med en udvendig trappe blev først tilføjet 1747-52. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholm 2008b
Aa Kirke, Aakirkeby, Bornholm, som er tilegnet Sankt Hans (Johannes Døberen), blev opført omkring 1150 i granitsten, med mange tilbygninger og restaureringer sidenhen. Det 22 m høje tårn med tvillingetag fik sin nuværende form i 1500-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vejaltre

 

 

Alperne 2016a 
Typisk katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus og Jomfru Maria, Höhlensteintal, Tre Cime-området, Dolomitterne, Italien. Bemærk vandflasken og pelargonien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Alperne 2016a
Vejrbidt katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus, Passo delle Erbe (Börz Würzjoch), Dolomitterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Alperne 2018
Vejalter, opsat til minde om en afdød person, Krajcarca-dalen, nær Trenta, Triglavski Nationalpark, Slovenien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gravsteder
Billeder af mange andre kirkegårde og gravsteder er præsenteret andetsteds på denne hjemmeside, se Kultur: Gravsteder.

 

 

Californien 2013
Californien 2013
Talrige ens gravstene på en gravplads for krigsveteraner, Cabrillo Memorial, San Diego, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne 2016
Gravsted i landsbyen Thomatal, Østrig. Teksten neden for billedet af Kristus siger: ”Hvor Du var, var jeg; hvor jeg er, vil Du være.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Californien 2011
Dette gravsted på kirkegården Cottage Grove, Kern Valley, Californien, er udsmykket med diverse genstande, bl.a. plasticblomster og det amerikanske nationalflag, ‘Stars and Stripes’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Guatemala 1998
Mange af gravmælerne på denne kirkegård i Solola, Guatemala, er malet i muntre farver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Californien 2013a
Californien 2013a
Kirkegården i Cahuilla, Californien, rummer hovedsagelig grave af indfødte stammefolk. Blomsterne er påskeliljer (Narcissus pseudonarcissus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Kirkegården på øen Likoma i Malawi-søen er meget speciel. På grund af klippegrunden er de fleste grave overjordiske, dækket af talrige små klippeblokke, hvori der ofte er placeret et sten- eller jernkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chile 2011
Denne grav på en kirkegård nær Pueblo Pampa Union, en forladt mineby nord for Carmen Alto, Chile, er blevet pyntet med en lille bamse, samt blomster, der er visnet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Guatemala 1998
Ny grav, pyntet med græs og et kors af tagetes-blomster, Chichicastenango, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 1998-99
Gravstene og efterårsfarver, New Lebanon, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Interiør i kirker
I Middelalderen blev talrige kirker udsmykket med farvestrålende kalkmalerier, som for størstepartens vedkommende gengav motiver fra Bibelen. Nogle af malerierne forestiller dog scener fra hverdagslivet, foruden planter, dyr og forskellige overnaturlige væsener. Nedenfor viser en lang række billeder eksempler på denne kunstart.

 

Elmelunde Kirke på Møn er udsmykket med talrige kalkmalerier, udført omkring 1480 af en ukendt kunstner, kaldt ’Elmelunde-mesteren’. De følgende 6 billeder viser nogle af hans kunstværker.

 

 

LFM 1987-2016
Evas ’fødsel’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

LFM 1987-2016
Barnemordet i Bethlehem. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

LFM 1987-2016
Jesu Korsfæstelse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

LFM 1987-2016
Djævle leder fortabte sjæle til Helvedes Gab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

LFM 1987-2016
Enhjørning. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

LFM 1987-2016
‘Elmelunde-uglen’, en mosehornugle (Asio flammeus). Denne art ynglede ret almindeligt i Danmark dengang, men er siden blevet meget sjælden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Göreme (se afsnittet Tidlige kristne ovenfor) blev mange af kirkerne udsmykket med freskomalerier på vægge og loft. Uheldigvis begik muslimer hærværk mod adskillige af malerierne, da de erobrede dette område.

 

 

Tyrkiet 2006
Josef og den gravide Maria, som rider på et æsel, Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2006
Den Sidste Nadver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2006
Kristus tramper på et djævle-lignende væsen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2006
Dette freskomaleri i Çarıklı Kilise (‘Sandal-kirken’) har Kristus som motiv. Navnet på denne kirke skyldes de to fodspor på maleriet af Jesu Opstandelse nær indgangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jylland 2000-05
Disse usædvanlige kalkmalerier i Vesterø Sønder Kirke, Læsø, forestiller en struds med menneskehoved, samt en mand, hvis mund er et ventilationshul, hvilket får det til at se ud, som om han rækker tunge ad kirkegængerne! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 2000-05
Et andet kalkmaleri i Vesterø Sønder Kirke gengiver de Tre Vise Mænd, som bringer gaver til Jesusbarnet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 2012-16
Kalkmaleri, som forestiller en hofnar, malet i 1516, Jungshoved Kirke, Sjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sankt Georg (på dansk ofte kaldt Sankt Jørgen) var en romersk soldat, som omkring år 303 blev henrettet for sin kristne tro. Han blev sidenhen bønders, ridderes og rytteres skytshelgen. Navnet Georg kommer af græsk georgos (’bonde’). En berømt legende beretter, at Sankt Georg dræbte en drage, der holdt en prinsesse som fange.

 

 

Ethiopien 1996
Denne præst i Lalibela i det nordlige Ethiopien præsenterer et guldkors, stående foran et vægmaleri af Sankt Georg i færd med at dræbe dragen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 2006-11
Kalkmaleri i Holtug Kirke, Stevns, Sjælland, som gengiver svaner, samt et uhyre i færd med at sluge andre uhyrer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholm 1999-2005 
Kalkmaleri i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver alvorlige synder (i hvert fald ifølge visse puritanske kristne sekter), såsom dans, musik og kortspil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 2006-11
Dette kalkmaleri i Skibby Kirke, Sjælland, viser falkonerer til hest. Bemærk skeletterne samt djævelen øverst t.v. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrkiet 2018
Mosaik fra 1200-tallet, som forestiller Jesus på Deesis (Dommedag), Aya Sofia (Hagia Sophia), Istanbul, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Aa Kirke på Bornholm er vist ovenfor, se afsnittet Kirker. De følgende tre billeder viser interiør i denne kirke.

 

 

Bornholm 2008b
Bornholm 2008b
Døbefonten blev udhugget i sandsten af Mester Sigraf fra Gotland i 1200-tallet. Denne font er unik, da dens relieffer ikke kun viser scener fra Jesu liv, men også motiver fra den nordiske mytologi, fx Midgårdsormen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2008b
Bornholm 2008b
Prædikestolen gengiver engle, en af dem med et kranium. Bagest ses Jomfru Maria og Jesus på korset. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den lille kirke i landsbyen Rondo i det sydlige Tanzania er udsmykket med en række pragtfulde glasmosaik-vinduer, som viser Guds skaberværk, fremstillet af den engelske kunstner og biolog Jonathan Kingdon.

 

 

Tanzania 1990 
Galakserne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Solen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990 
Planeterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Planterne, repræsenteret af engletrompet (Brugmansia suaveolens). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990 
Padder og krybdyr. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Fuglene, repræsenteret af sorthovedet dværgpapegøje (Agapornis personata) og brunskuldret isfugl (Halcyon albiventris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Pattedyrene, repræsenteret af elandantilope (Taurotragus oryx) og leopard (Panthera pardus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Adam og den frugtsommelige Eva. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I den kinesiske mytologi supplerer de mandlige dyder hos dragen og de kvindelige dyder hos Feng-Huang (ofte fejlagtigt kaldt ‘den kinesiske Fugl Føniks’) hinanden, og disse to væsener er ofte afbildet sammen på daoistiske templer. – Læs mere om dem andetsteds på denne hjemmeside, se Religion: Daoismen i Taiwan.

 

 

Sjælland 2006-11
Denne træudskæring i Højerup Kirke, Stevns Klint, viser to væsener, der ligner en blanding af drage og Fugl Føniks, sandsynligvis inspireret af den kinesiske mytologi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tyrkiet 2018
Lysekrone i Hagia Sophia, ’Den Hellige Visdoms Kirke’, Istanbul, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

USA 2012a
Glasmosaikvindue fra 1962 i Our Lady of Lourdes Chapel, et kapel på det katolske Marywood University, Scranton, Pennsylvania, USA. Her kaldes Jomfru Maria for ‘Himlens Dronning’. Hånden over hende er Guds Hånd. Øverst t.h. ses Marias kroning, og derunder hendes monogram. Den lille figur t.v. gengiver en legende, i hvilken Maria giver sin strålekrans til apostlen Thomas, inden hun stiger til Himmels. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 1969-2005
Denne træudskæring under prædikestolen i Vejlø Kirke, Sjælland, forestiller ‘Slattenpatten’, en troldkvinde med hundehoved og hængebryster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jylland 2000-05
Det indre af Vesterø Sønder Kirke, Læsø, er udsmykket med adskillige mangearmede lysekroner samt en skibsmodel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

Alperne 2016a 
Udendørs gudstjeneste i landsbyen Prägraten, Virgental, Tyrol, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Zambia 1993
Unga-folket, som lever i Bangweulu-sumpene i det nordlige Zambia, er kristne. Om søndagen kaldes de til gudstjeneste ved hjælp af trommer, eller som her ved at en dreng slår på en gammel hjulfælg med et stykke jern. – Læs mere om Unga-folket andetsteds på denne hjemmeside, se Bøger: Hvor vandet møder himlen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Chile 2011a
Chile 2011a
Katolikker brænder vokslys ved en helligdom for Jomfru Maria, Cartagena, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydindien 2000-01 
Gadehandlere sælger keramik-figurer i stærke farver til katolske kirkegængere, Puducherri (Pondicherry), Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Filippinerne 1984
Under en barnedåb i en katolsk kirke i Legazpi, Luzon, Filippinerne, lader denne unge moder sit barn holde et brændende vokslys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydlige Afrika 1996-97 
Achewa-piger synger under en presbyteriansk gudstjeneste, Chembe, Malawi-søen, Malawi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kirgisien 1999
Der brændes røgelse for Jomfru Maria inde i den russisk-ortodokse katedral i Karakol, Kirgisien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Runestene
I Norden blev det i løbet af Jernalderen skik at opstille store sten af granit eller skifer på gravene, de såkaldte runestene, hvori der blev indristet runer, oftest i lange bånd, der i mange tilfælde afsluttedes i et drage- eller slangehoved – sikkert et billede på Midgårdsormen, som var frygtet blandt søgående folk, idet den havde ry for at æde druknede sømænd.

Mange steder kom runestene først på mode, efter at befolkningen var omvendt til kristendommen omkring 900-1000. Indskrifterne på disse sten er derfor alle af kristent tilsnit. Oftest fortæller de ganske kort, hvem der rejste stenen og for hvem.

Billeder af andre runestene findes andetsteds på denne hjemmeside, se Kultur: Megalitter.

 

 

Bornholm 2008
Runesten foran Østermarie Kirkeruin, Bornholm. På bagsiden af den er en stor, blomsteragtig figur indristet, et såkaldt propelkors. Teksten på stenen lyder: ”Bjarne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen.” – I baggrunden ses bautastene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 1977-96
Marevadstenen ved Hasle Kirke, Bornholm, er en runesten fra ca. 1100, hvor runerne er indhugget i slangeform. Teksten lyder således: ”Aulakr lod rejse sten denne efter Sasur, fader sin, bonde god. Gud hjælpe sjæl hans og Sankte Michael.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 1999-2005
Dette billede viser et kors, indridset på en runesten, der i dag befinder sig foran Vestermarie Kirke. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sverige 2015
Teksten på denne runesten ved Bjärby, nær Runsten, Öland, lyder: ”Härfrid og Vidbjörn lod rejse stenen efter Fastulv, deres fader. Siglaug lod (den) rejse efter sin ægtefælle. Han er begravet i kirken.” – At blive begravet i kirken var sikkert en stor hæder i den tidlige kristne periode i Norden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kristne legender og skikke
En af de berømteste kristne myter handler om Syndefaldet. I Første Mosebog, kap. 3, vers 1-7, hedder det:

Og Slangen var træskere end alle Vilddyr paa Marken, hvilke Gud Herren havde gjort; og den sagde til Kvinden: ”Mon Gud skulle have sagt: ’I maa ikke æde af hvert Træ i Haven’?”

Da sagde Kvinden til Slangen: ”Vi maa æde af Havens Træers Frugt; men om det Træs Frugt, som er midt i Haven, sagde Gud: ’Æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø’.”

Da sagde Slangen til Kvinden: ”I skulle ikke dø Døden; men Gud ved, at hvilken Dag I æde deraf, da skulle eders Øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt.”

Og Kvinden saa, at Træet var godt at æde af, og at det var lysteligt at se til og et ønskeligt Træ til at faa Forstand af, og hun tog af dets Frugt og aad; og hun gav ogsaa sin Mand med sig, og han aad. Da oplodes begges Øjne, og de kendte, at de vare nøgne, og de hæftede Figenblade sammen og gjorde sig Bælter.

Traditionelt er Kundskabens Frugt blevet betragtet som værende sødæblet (Malus pumila), selv om det ikke nævnes i Mosebogens tekst. Det kan dog lige så vel dreje sig om granatæble (Punica granatum) eller måske abrikos (Prunus armeniaca), da spiseæblet måske endnu ikke var blevet indført til Mellemøsten på det tidspunkt teksten blev skrevet.

 

 

Bornholm 2016a 
Dette kalkmaleri i Nylars Kirke, Bornholm, viser Adam og Eva, der spiser af den forbudne frugt, overvåget af slangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ifølge en gammel kristen legende levede en kæmpe af at bære folk over en flod. En dag kaldte en lille dreng på ham og ville bæres over. Manden satte barnet op på sin nakke, greb sin stav og gik ud i floden. Som han nærmede sig den anden bred, føltes barnet tungere og tungere. Kæmpen stemte imod med sin stav og vaklede af sted, mens han undrede sig over, at et lille barn kunne være så tungt. Med opbydelsen af sine sidste kræfter slæbte han sig i land og satte drengen ned. Da sagde barnet: “Jeg er Kristus, og på din ryg har du netop båret hele menneskehedens synder.”

Fra den dag blev kæmpen kaldt Kristoffer, af græsk Christoforos (’Kristus-bæreren’), og han blev siden de vejfarendes helgen.

 

 

Alperne 2016
Dette glasmosaikvindue i et bjerg-kapel på toppen af Sölkpass, Østrig, gengiver legenden om Sankt Kristoffer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bornholm 2008
Jons Kapel – på bornholmsk ‘Jonstjærkan’ (Jonskirken) – er en 22 m høj klippe på Bornholms vestkyst. Efter legenden benyttede en tidlig kristen missionær ved navn Jon denne klippe som prædikestol, da han forsøgte at omvende den hedenske befolkning. – På klippen vokser der bl.a. vedbend (Hedera helix) og ask (Fraxinus excelsior). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 
Den hyggelige skik med at tænde Sankthans-bål har faktisk sin rod i den katolske kirkes grusomme hekseforfølgelser i Middelalderen, hvor kvinder – ofte spåkvinder eller kvinder, der beskæftigede sig med bevidsthedsudvidende urter og andet ’djævelskab’ – blev beskyldt for trolddom og brændt på bålet. I dag placeres ofte en ‘heks’, fremstillet af strå og iført gammelt tøj, på bålet, siddende på en kost, på hvilken hun flyver til Bloksbjerg i Tyskland, hvor heksene efter sigende mødtes og udførte deres – efter befolkningens opfattelse – gruopvækkende ritualer.

 

 

Bornholm 1977-96
Sankthans-bål, Christiansø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I modsætning til protestanter har katolikker ofte et meget afslappet forhold til afdøde familiemedlemmer.

 

 

Filippinerne 1984
Denne unge mand i byen Bontoc, nordlige Luzon, Filippinerne, spiller på harmonika på en grav, som prydes af en stor trillingranke (Bougainvillea spectabilis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guatemala 1998
Guatemala 1998
Guatemala 1998
Disse billeder fra en kirkegård i Chichicastenango, Guatemala, blev taget 2. november (dagen efter ’De Dødes Dag’), hvor pårørende besøger slægtninges grave. Det regnede kraftigt denne dag, men ikke desto mindre medbragte folk madkurve og holdt familiekomsammen på gravene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)
 

 

 

(Oprettet maj 2017)

 

(Senest opdateret januar 2019)