Kristendom

 

 

Sjælland 2006-11
Grav med Kristus på korset, Holtug Kirke, Stevns, Sjælland. Grav med Kristus på korset, Holtug Kirke, Stevns, Sjælland. Bogstaverne INRI er fra det latinske Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, hvilket betyder “Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kristendommen opstod som religion omkring år 30, da de disciple, som Jesus af Nazareth havde samlet omkring sig, lige efter påsken blev overbevist om, at Jesus var genopstanden fra de døde. Indholdet af den nye tro var baseret på jødedommen, men vigtigst var nu beretningen om Jesu ord og gerninger, hans opstandelse, samt den pagt han ved sin død havde stiftet mellem Gud og menneskene.

Disciplene påbegyndte nu en missionerende virksomhed, især Paulus, som oversatte de kristne tanker til græsk, der dengang udgjorde en slags fællessprog for den civiliserede verden. Centralt i de nye tanker var ordene Frelser, Herre, Guds Søn, samt syndernes forladelse. En del forskere har udtrykt, at det i virkeligheden var Paulus, der skabte kristendommen, idet han ændrede Jesu forkyndelse om Faderen som frelser til en forkyndelse om Jesus Kristus som Frelseren. Missionsvirksomheden kom også til udtryk gennem bl.a. skrifterne fra de fire såkaldte evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Ordet Kristus kommer af græsk khristos, der blev indført som erstatning for ordet messias – en græsk forvanskning af det aramæiske ord meschicha (’den salvede’). I Oldtidens Judæa blev konger og præster salvet og var dermed indviet til at formidle Guds ord og velsignelse til folket. Messias-begrebet blev efterhånden overført til forestillingen om, at en ny konge af Davids æt skulle fremkomme ved dagenes ende. Tilhængerne af Jesus betragtede ham som den nye Messias, der ville frelse menneskeheden. Ifølge nogle kilder er troen på Kristus som Guds Søn, der steg ned til Jorden, kommet til flere hundrede år efter hans død.

Den nye kristne missionsvirksomhed havde i begyndelsen en fri og åben teologisk tænkning som resultat, men den bukkede snart under for magtbegær, og i lighed med Jødedommen blev der oprettet en række kontrollerende embeder som diakoner, præster og biskopper. Til slut opstod mægtige kristne hierarkier, der havde næsten fuld kontrol over europæiske statsanliggender, såvel som en umådelig indflydelse på kulturen, med paven i Rom som øverste myndighed. I det 11. århundrede kom det til et brud mellem Rom og Byzans, og den østlige, græsk-ortodokse kirke blev næsten fuldkommen isoleret fra den romersk-katolske, med en patriark som overhoved.

I 1500-tallet fandt den såkaldte Reformation sted, hvor en række lærde under ledelse af Martin Luther brød med paven i Rom. Resultatet af dette brud blev en række protestantiske kirker, bl.a. lutheranismen og den anglikanske kirke, som siden er blevet opsplittet i en lang række trosretninger og sekter.

Den græsk-ortodokse kirke blev ligeledes opsplittet i en række trosretninger, bl.a. den koptiske kirke i Alexandria, den armenske apostoliske kirke, den syriske ortodokse kirke, den ethiopiske Tewahedo-kirke, samt Malankara-kirken i Indien. Disse trosretninger tror på den samlede natur af Kristus, hvilket vil sige, at foreningen af den guddommelige og den menneskelige natur er en nødvendighed for at opnå den guddommelige frelse af menneskeheden.

 

 

Taiwan 2014b
Metal-relief i byen Morisaka, østlige Taiwan, som illustrerer en scene fra Jesu Lidelseshistorie, hvor han bærer sit eget korsfæstelses-kors til Golgatha. Jesus er udmattet faldt til jorden, hvorpå han sparkes af en romersk soldat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05
Bronzedør i Ribe Domkirke, som viser symbolerne for kristendommens fire evangelister: Matthæus (det vingede menneske), Markus (den vingede løve), Johannes (ørnen) og Lukas (den vingede okse). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2016 
Romersk-katolsk kirke: Morgenlys på en kirke i landsbyen Sankt Peter am Kammersberg, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2018a
Romersk-katolsk kirke: Diminutiv kirke med plads til 12 personer, opført 2004, Passo Gardena, Dolomiterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01
Katolske nonner og skolelærerinder, Mysore, Karnataka, Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

LFM 1987-2016 
Protestantisk kirke: Godsted Kirke på Lolland, opført før 1300. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Taiwan 2018d
Protestantisk kirke: True Jesus Church, Taichung, Taiwan. Denne kirke opstod i Kina under Pinsebevægelsens grundlæggelse i begyndelsen af 1900-tallet. Pinsebevægelsen lægger vægt på en direkte personlig oplevelse af Gud gennem de nådegaver, som Helligånden forlener de troende med. – Det undrer mig lidt, hvorfor kirken hedder True Jesus Church. Er der nogen, der tror på en falsk Jesus? (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Kirgisien 1999
Den russisk-ortodokse hellige treenighedskirke i byen Karakol, Kirgisien. Denne kirke stammer fra omkring 1900 og blev restaureret i 1990’erne. Den er kendt for at huse et ikon, som førhen hang i kirken i Svetly Mys. I 1916 blev alle munke i denne kirke – med undtagelse af to – myrdet under en opstand mod tsaren, og det fortaltes, at ikonet udgød tårer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Ethiopien 1996
Ethiopien 1996
Ethiopien 1996
Den fremherskende religion i Ethiopien er en ældgammel ortodoks udgave af kristendommen, Tewahedo-kirken. Disse billeder viser et optog af præster under højtiden Timkat i byen Lalibela. Timkat er den ethiopiske Hellig Tre Kongers Dag, normalt fejret d. 19. januar. Denne højtid er bedst kendt for sin rituelle genopførelse af dåben, hvorved man mindes Jesu dåb i Jordan-floden. På disse billeder søger nogle af præsterne i optoget ly for den stærke sol under parasoller. – Læs mere om denne religion andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Ethiopien 1996: Timkat – en kristen højtid. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydlige Afrika 1996-97 
Fiskerbåde, Chipoka, Malawi-søen. – Den forreste ejes åbenbart af en from kristen, som har malet følgende tekst på den: ‘Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?’ (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tidlige kristne

 

 

Egypten 1999
Egypten 1999
Sankt Katharina-klostret, Sinai, Egypten, hvis officielle navn er “Det Gudsbevandrede Sinai-bjergs Hellige Kloster”, blev opført mellem 548 og 565, og er således et af de ældste, stadig fungerende kristne klostre i verden. Billedet øverst viser udsigten mod klostret fra stien til Djebel Musa (Mosebjerget). – Nederste billede viser hovedskaller af afdøde munke, som opbevares i et særligt rum i klostret. Læg mærke til hængelåsen. Uden den ville langfingrede turister utvivlsomt stjæle nogle af kranierne som souvenir. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Irland 1987-99 
Séipéilín Ghallarais (Gallarus Oratory), en restaureret stenbygning fra ca. 8. århundrede, i Dingle, sydvestlige Irland, er blevet tolket som både en kirke og som et herberg for pilgrimme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Norden 1967-86
Sverige 2015
Øverst ses ruinen af Sankta Brita’s Kapell (Sankt Birgittas Kapel), 27 m langt og 12 m bredt, Kapelludden, Öland, Sverige. Efter legenden blev liget af Birgitta Birgersdotter (‘Hellige Birgitta’) bragt tilbage fra Rom i 1374 og landsat på dette sted. En anden legende siger, at kapellet er tilegnet en kvindelig keltisk helgen, Sankt Brigida. – Nederste billede viser et kristent stenkors fra 1200-tallet, som står ved siden af kapellet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Asien 1972-73
Asien 1972-73
Klippehuler i det centrale Anatolien, Tyrkiet, som førhen var beboet af et kristent folk. På klippevæggen i en af hulerne er udhugget et kors. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Irland 1987-99 
Ruinerne af Mainistir Bhuithe (Monasterboice), et tidligt kristent kloster i County Louth, Irland, grundlagt af Sankt Buite, som døde i 521. Fra tårnet kaldtes kristne til bøn. Bemærk også den korsfæstede Kristus samt gravstenen, der er formet som et cirkelkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Island-Færøerne 1999
På den gamle boplads ved Kirkjubøur, Strømø, Færøerne, opførtes omkring 1300 en storslået kirke, kaldt Magnus-katedralen, som i dag ligger i ruiner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008 
Ruinerne af Salomons Kapel, Hammerknuden, Bornholm. Dette lille kapel blev opført i 1300-tallet. Dengang blev der landet enorme mængder sild i en lille havn i området, kaldt Kragkås, og ærkebiskoppen i Lund mente, at den store fiskerbefolkning her burde have en kirke. Ærkebiskoppen døde i 1379, og af hans testamente fremgår, at ”…capelle sancti Salomonis in Borandaholm” skulle tildeles en sølvske. Kapellet er muligvis opkaldt efter Salomonius (1231-1314), en mystiker, som tilhørte dominikaner-ordenen. Da det store silde-boom ophørte i 1500-tallet, blev havnen forladt, og kapellet forfaldt hurtigt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Norden 1967-86
Ruinerne af Alvastra-klostret, Omberg, Östergötland, Sverige, et cisterciansk kloster, som blev grundlagt i 1100-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Irland 1987-99
Irland 1987-99
Øverst ses ruinerne af en katedral, samt gravstene og Round Tower (‘Det Runde Tårn’) fra omkring år 800, Gleann Dá Loch, eller Glendalough (‘Dalen med to søer’), Irland. Fra dette tårn kaldtes kristne til bøn. – Nederst ruinerne af Reefert-kirken, Glendalough, opført ca. år 1000. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kirker

 

 

Bornholm 2008b
Bornholm 2008
Danmark har syv rundkirker, hvoraf de fem ligger på Bornholm. Disse kirker blev opført som veritable fæstningsværker, så de fungerede både som kirker og som tilflugtssteder under invasioner. Den største er Østerlars Kirke (øverst), opført omkring 1150 af kløvede kampesten i tre stokværk. Denne kirke er indviet til Sankt Laurentius af Rom (ca. 225-258), som på befaling af Kejser Valerian blev henrettet i 258, idet han blev stegt levende på en jernrist. På dansk er hans navn forkortet til ‘Lars’. – Den 13 m høje Ols Kirke (nederst) er en slank rundkirke fra 11-1200-tallet, som ligger på en 112 m høj bakke syd for Allinge. Den er indviet til Sankt Olaf den Hellige, som før sin kanonisering var Kong Olaf d. 2. Haraldsson af Norge (995-1030). Den katolske kirke så tilsyneladende stort på hans brutale adfærd som konge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Tyrkiet 2006 
Et af kristenhedens mest storslåede og pragtfulde bygningsværker, den byzantinske kirke Hagia Sophia (Aya Sofia) i Istanbul, Tyrkiet, opført 532-37 under Kejser Justinian. I 1453 blev den omdannet til en moske, og i dag er den et museum. I forgrunden ses blomstrende hestekastanjetræer (Aesculus hippocastanum). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01
Notre Dame de la Conception, en jesuitisk katedral, som blev opført 1691-1765. – Puducherri (Pondicherry), Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Skandinavien 2001-14
Skandinavien 2001-14
Lom Stavkirke i Gudbrandsdalen, Norge, er en af de største norske stavkirker, sandsynligvis opført i slutningen af 1100-tallet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydspanien 2005 
Den berømte moské El Mezquita i Córdoba, Andalusien, Spanien, blev opført mellem 8. og 10. århundrede – et af de tidligste og smukkeste eksempler på spansk muslimsk arkitektur. Indvendigt støttes bygningens loft af over 850 søjler af granit, jaspis og marmor. Efter maurernes fordrivelse fra Spanien i 1492 blev denne moské omdannet til en katedral, men dens pragtfulde arkitektur blev heldigvis bevaret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 1968-2001
Hvid kirke i hvidt vinterlandskab, Lammartal, Salzburg, Østrig. I baggrunden Gosaukamm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008 
Svaneke Kirke, Bornholm, blev oprindeligt opført omkring 1350, men i dag findes kun en lille rest af den oprindelige kirke i den nuværende bygnings sydmur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01
L’Eglise de Sacre Coeur de Jesus (‘Jesu Hellige Hjertes Kirke’) i Puducherri (Pondicherry), Sydindien, er et storslået gotisk bygningsværk, som blev opført i 1700-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

LFM 1987-2016 
Aftenlys på Fanefjord Kirke, Møn. Denne kirke, som blev opført omkring 1300, er rigt udsmykket med kalkmalerier, udført af den såkaldte ’Elmelunde-mester’ (se under ’Interiør i kirker’ nedenfor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydlige Afrika 1996-97
Likoma er en lille ø i Malawi-søen. Øens stolthed er den kæmpemæssige katedral, et imposant bygningsværk, som blev kopieret efter katedralen i Salisbury i England, og næsten lige så stor. Opførelsen påbegyndtes i slutningen af 1800-tallet, og katedralen stod færdig i 1911. Denne store bygning virker noget malplaceret på denne lille ø og fortæller vist mere om en biskops ambitioner end om befolkningens behov. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tyrkiet 2006 
Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’) i Göreme, det centrale Tyrkiet, er et kloster, som blev udhugget i eroderede tuf-klipper i 1000-tallet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

USA 2002-10
Denne kirke i Manhattan, New York City, USA, syner ikke af meget blandt skyskrabere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05 
Koret og skibet i Stødov Kirke, også kaldt Helgenæs Kirke, Djursland, blev først opført i 1200-tallet af kløvede kampesten. Siden blev i gotisk tid tilføjet tårn og våbenhus. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Chukotka 2011
Russisk-ortodoks kirke i Anadyr Lufthavnsby, Chukotka, østlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01 
Ny Jerusalemkirken i den tidligere danske koloni Trankebar (i dag Tarangambadi), Tamil Nadu, Sydindien. Over indgangen ses året for fuldførelsen, 1718, samt Kong Frederik d. 4.’s monogram. Han stod bag opførelsen af kirken. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Fyn 2010-16
Bagenkop Kirke, Langeland, er en ret ny kirke, opført i 1920. Bygningen er næsten symmetrisk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

USA 2012a 
Cades Cove Primitive Baptist Church, opført i 1827, Great Smoky Mountains Nationalpark, Tennessee, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008a
Kondenseret udstødning fra et jetfly trækker striber hen over himlen bag Nikolai-kirken i Rønne, Bornholm. Denne kirke er indviet til Sankt Nicolaus, skytshelgen for søfolk, jurister, bagere og andre erhvervsgrupper, men særligt for børn. Han er identisk med julemanden – på engelsk Santa Claus – der bringer gaver til børnene julenat, idet han stiger ned gennem skorstenen og lægger gaverne i strømper, der er hængt op ved deres seng. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Cambodia 2009 
Kirke i en vietnamesisk ’flydende’ landsby, beliggende i søen Tonle Sap, Cambodia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydspanien 2005
Reder af hvid stork (Ciconia ciconia) på taget af et kirketårn i byen Trujillo, Extremadura, Spanien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 1968-2001 
Tårnet på denne kirke i landsbyen Sedrun, Tavetsch-dalen, Graubünden, Schweiz, ender i et slankt spir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2006-11
Højerup Gamle Kirke blev opført af kalksten omkring 1250-1300. Oprindelig lå den i god afstand fra de stejle skrænter på Stevns Klint, men i marts 1928 styrtede koret og en del af kirkegården i havet. Resten af bygningen står stadig på kanten af klinten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01 
Santa Cruz, en katolsk katedral i Kochi, Kerala, Sydindien, blev fuldendt i 1887. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2012-16
Vor Frelser Kirke på Christianshavn, København, blev opført 1682-95, men det spiralformede spir med en udvendig trappe blev først tilføjet 1747-52. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Ethiopien 1996
Ethiopien 1996
Lalibela i det nordlige Ethiopien er berømt for sine 12 klippekirker, hvoraf mange er hugget ned i klippegrunden. Øverst ses Mashal-kapellet, nederst Beit Giyorgis, som er den mest usædvanlige af stenkirkerne, formet som et kors. Adgang til denne kirke sker enten gennem en underjordisk gang eller ad stejle stiger, som står lænet op ad den lodrette klippevæg. – Læs mere om disse kirker andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Ethiopien 1996: Timkat – en kristen højtid. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008b 
Aa Kirke i Aakirkeby, Bornholm, stammer fra ca. 1150 og er opført i granitsten, med mange tilbygninger og restaureringer sidenhen. Det 22 m høje tårn med tvillingetag fik sin nuværende form i 1500-tallet. Kirken er indviet til Sankt Hans (Johannes Døberen). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Skandinavien 2001-14
Skandinavien 2001-14
Hol Stavkirke, en norsk trækirke fra 1200-tallet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vejaltre

 

 

Alperne 2016a 
Typisk katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus og Jomfru Maria, Höhlensteintal, Tre Cime-området, Dolomitterne, Italien. Bemærk også vandflasken og pelargonien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2016a
Vejrbidt katolsk vejalter med den korsfæstede Kristus, Passo delle Erbe (Börz Würzjoch), Dolomitterne, Italien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2018
Vejalter, opsat til minde om en afdød person, Krajcarca-dalen, nær Trenta, Triglavski Nationalpark, Slovenien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gravsteder

 

 

Californien 2013
Californien 2013
Talrige ens gravstene på en gravplads for krigsveteraner, Cabrillo Memorial, San Diego, Californien, USA. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2016 
Gravsted i landsbyen Thomatal, Østrig. Teksten neden for billedet af Kristus siger: ‘Hvor Du var, var jeg; hvor jeg er, vil Du være’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Irland 1987-99
Gamle gravstene, en af dem formet som et cirkelkors, Gleann Dá Loch, eller Glendalough (‘Dalen med to søer’), Irland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008a 
Gravsten for en afdød lübecker fra 1700-tallet, Christiansø, Bornholm. Oversat lyder teksten: ‘Anno 1737, den 6. februar, er Skipper Peter Fenger, fra Lübeck, sovet ind hos Gud og er begravet i denne grav. – Kristus er mit liv, at dø er min vinding’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Californien 2011
Gravsted, udsmykket med bl.a. plasticblomster og det amerikanske nationalflag, ‘Stars and Stripes’. – Cottage Grove kirkegård, Kern Valley, Californien, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Guatemala 1998
Guatemala 1998
For at spare på pladsen på denne gravplads i Antigua, Guatemala, placeres asken fra de døde i nicher i en mur. Teksten på mindepladen på det nederste billede lyder: ’Gamle, min kære gamle Jose Guillermo España’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Irland 1987-99 
Gammelt stenkors på en kirkegård, Boston, vestlige Irland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Norden 1992-98
Kirkegård, Nuuk, Grønland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05 
Gravkors kaster lange skygger, Jelling Kirke, Jylland. I baggrunden de berømte Jellingstene – runestene fra ca. 965 e.Kr. Den store sten blev sat af Kong Harald Blåtand til minde om hans forældre, Kong Gorm og Dronning Thyra. På stenens ene side ses Kristus – Nordens ældste kristus-billede – og på den anden et dyr, omslynget af en slange. Teksten lyder: ‘Harald konge lod gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder – den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne’. – Den mindre sten, som er sat af Kong Gorm, har følgende tekst: ‘Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyre, sin hustru, Danmarks bod’. Det sidste ord tolkes gerne som ‘pryd’. – I dag er stenene bag armeret plastic, hvilket desværre var en nødvendighed, dels fordi de havde været genstand for vandalisme, dels fordi de var begyndt at vise tegn på erosion fra syreholdig regn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Californien 2013a
Californien 2013a
Kirkegården i Cahuilla, Californien, USA, hvor hovedsagelig amerikanske stammefolk ligger begravet. Blomsterne er påskeliljer (Narcissus pseudonarcissus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Guatemala 1998 
Mange af gravmælerne på denne kirkegård i Solola, Guatemala, er malet i muntre farver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydlige Afrika 1996-97 
Kirkegården på øen Likoma i Malawi-søen er meget speciel. På grund af klippegrunden er de fleste grave overjordiske, dækket af talrige små klippeblokke, hvori der ofte er placeret et sten- eller jernkors. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Californien 2011
Gravstedet for denne lille dreng er blevet pyntet med hans legetøj. – Cottage Grove kirkegård, Kern Valley, Californien, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Chile 2011
Chile 2011
Chile 2011
Kirkegård nær Pueblo Pampa Union, en forladt mineby nord for Carmen Alto, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Guatemala 1998 
Ny grav, pyntet med græs og et kors af tagetes-blomster, Chichicastenango, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

USA 1998-99
Gravstene og efterårsfarver, New Lebanon, New York State, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Interiør i kirker

 

 

LFM 1987-2016
LFM 1987-2016 
LFM 1987-2016
LFM 1987-2016
LFM 1987-2016
LFM 1987-2016
Elmelunde Kirke på Møn er udsmykket med talrige kalkmalerier, som bl.a. forestiller Evas ’fødsel’ (1), barnemordet i Bethlehem (2), Jesu Korsfæstelse (3), djævle, som leder fortabte sjæle til Helvedes Gab (4), en enhjørning (5), samt ‘Elmelunde-uglen’, en mosehornugle (Asio flammeus) (6). Disse malerier er udført omkring 1480 af en ukendt kunstner, kaldt ’Elmelunde-mesteren’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05 
Det indre af Vesterø Sønder Kirke, Læsø, udsmykket med adskillige mangearmede lysekroner samt en skibsmodel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I den lille kirke i landsbyen Rondo i det sydlige Tanzania findes en række pragtfulde glasmosaik-vinduer, som viser Guds skaberværk, fremstillet af den engelske kunstner og biolog Jonathan Kingdon.

 

Tanzania 1990 
Galakserne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990
Solen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990 
Planeterne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990
Planterne, repræsenteret af engletrompet (Brugmansia suaveolens). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990 
Padder og krybdyr. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990
Fuglene, repræsenteret af sorthovedet dværgpapegøje (Agapornis personata) og brunskuldret isfugl (Halcyon albiventris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Pattedyrene, repræsenteret af elandantilope (Taurotragus oryx) og leopard (Panthera pardus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Tanzania 1990
Tanzania 1990
Adam og den frugtsommelige Eva. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2008b
Bornholm 2008b 
Døbefonten i Aa Kirke, Bornholm, udhugget i sandsten af Mester Sigraf fra Gotland i 1200-tallet. Denne font er unik, da dens relieffer ikke kun viser scener fra Jesu liv, men også motiver fra den nordiske mytologi, fx Midgårdsormen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 1999-2005 
Kalkmaleri i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver Jesu korsfæstelse. En romersk soldat, iført europæisk middelalderdragt, gennemborer Jesu krop med sin lanse. Bemærk kraniet nær hesten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Ethiopien 1996
Denne præst i Lalibela i det nordlige Ethiopien præsenterer et guldkors, stående foran et vægmaleri af Sankt Georg (på dansk ofte kaldt Sankt Jørgen), en romersk soldat, som omkring år 303 blev henrettet for sin kristne tro. Han blev siden bøndernes, riddernes og rytternes skytshelgen (navnet Georg kommer af græsk georgos = bonde). En berømt legende beretter, at Sankt Georg dræbte en drage, der holdt en prinsesse som fange. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05 
Kalkmaleri, der forestiller de Tre Vise Mænd, som bringer gaver til Jesusbarnet. – Vesterø Sønder Kirke, Læsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tyrkiet 2006
Tyrkiet 2006
Tyrkiet 2006
Freskomalerier på vægge og loft i Karanlık Kilise (‘Den Mørke Kirke’) i Göreme, det centrale Tyrkiet. Motiverne er bl.a. Josef og den gravide Maria, som rider på et æsel (øverst), Den Sidste Nadver (i midten), samt Kristus, der tramper på et djævle-lignende væsen (nederst). Der har været begået hærværk mod malerierne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 1999-2005 
Kalkmaleri i Povls Kirke, Bornholm, som gengiver alvorlige synder (i hvert fald ifølge visse puritanske kristne sekter), såsom dans, musik og kortspil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008b
Bornholm 2008b
Prædikestolen i Aa Kirke, Aakirkeby, Bornholm, som viser engle, en af dem med et kranium. Bagest Jomfru Maria og Jesus på korset. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Jylland 2000-05 
Usædvanlige kalkmalerier, som forestiller en struds med menneskehoved, samt en mand, hvis mund er et ventilationshul, hvilket får det til at se ud, som om han rækker tunge ad kirkegængerne! – Vesterø Sønder Kirke, Læsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2006-11
Træudskæring i Højerup Kirke, Stevns Klint, som viser to væsener, der ligner en blanding af drage og Fugl Føniks. Udskæringen er sandsynligvis påvirket af den kinesiske mytologi, hvor de mandlige dyder hos dragen og de kvindelige dyder hos feng-huang (ofte fejlagtigt kaldt ‘den kinesiske Fugl Føniks’) supplerer hinanden, og de er ofte afbildet sammen på daoistiske templer. – Mere om disse væsener findes på denne hjemmeside, se Religion: Daoismen i Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

USA 2012a 
Glasmosaikvindue fra 1962, som forestiller Jomfru Maria, kaldt ‘Himlens Dronning’, i Our Lady of Lourdes Chapel, et kapel på det katolske Marywood University, Scranton, Pennsylvania, USA. Hånden over Jomfru Maria er Guds Hånd. Den lille figur t.v. gengiver en legende, i hvilken Maria giver sin strålekrans til apostlen Thomas, inden hun stiger til Himmels. Øverst t.h. ses Marias kroning, og derunder hendes monogram. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2006-11
Kalkmaleri af svaner samt et uhyre, som sluger andre uhyrer, Holtug Kirke, Stevns, Sjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tyrkiet 2006 
Freskomalerier med Kristus som motiv på vægge og loft i Çarıklı Kilise (‘Sandal-kirken’), Göreme, centrale Tyrkiet. Der har været begået hærværk mod malerierne. Navnet på kirken stammer fra de to fodspor på maleriet af Jesu Opstandelse nær indgangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2006-11
Kalkmaleri af falkonerer, Skibby Kirke, Sjælland. Bemærk også skeletterne samt djævelen øverst t.v. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 1969-2005 
Træudskæring under prædikestolen i Vejlø Kirke, Sjælland, som forestiller ‘Slattenpatten’, en troldkvinde med hundehoved og hængebryster. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sjælland 2012-16
Kalkmaleri af hofnar, malet 1516, Jungshoved Kirke, Sjælland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

Alperne 2016a 
Udendørs gudstjeneste i landsbyen Prägraten, Virgental, Tyrol, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Zambia 1993
Unga-folket i Bangweulu-sumpene, Zambia, er kristne. Om søndagen kaldes de til gudstjeneste ved hjælp af trommer, eller som her ved at en dreng slår på en gammel hjulfælg med et stykke jern. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Chile 2011a
Chile 2011a
Katolikker brænder vokslys ved en helligdom for Jomfru Maria, Cartagena, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydindien 2000-01 
Gadehandlere sælger keramik-figurer i stærke farver til katolske kirkegængere, Puducherri (Pondicherry), Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Filippinerne 1984
Under en barnedåb i en katolsk kirke i Legazpi, Luzon, Filippinerne, lader denne unge moder sit barn holde et brændende vokslys. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Sydlige Afrika 1996-97 
Achewa-piger synger under en presbyteriansk gudstjeneste, Chembe, Malawi-søen, Malawi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Kirgisien 1999
Der brændes røgelse for Jomfru Maria inde i den russisk-ortodokse katedral i Karakol, Kirgisien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Runestene

 

 

Bornholm 2008
Bornholm 1977-96
Bornholm 1999-2005
Danskerne konverterede til kristendommen omkring 900-1000. På Bornholm kom runestene først på mode efter kristendommens indførelse, og langt de fleste af dem har tekster af kristent tilsnit. – Øverste billede viser runestene og bautastene foran Østermarie Kirkeruin. Teksten på runestenen t.v. lyder: ‘Bjarne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen’. På stenens bagside (som ses her) er en stor, blomsteragtig figur indristet, et såkaldt propelkors. – På Marevadstenen, fra ca. 1100, er runerne udhugget i slangeform (i midten). Teksten lyder: ‘Aulakr lod rejse sten denne efter Sasur, fader sin, bonde god. Gud hjælpe sjæl hans og Sankte Michael’. – Nederst ses et kors, som er indridset på en runesten, der i dag befinder sig foran Vestermarie Kirke. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

Sverige 2015 
Svenskerne konverterede til kristendommen omkring 900-1000. Teksten på denne runesten ved Bjärby, nær Runsten, Öland, lyder: ‘Härfrid og Vidbjörn lod rejse stenen efter Fastulv, deres fader. Siglaug lod (den) rejse efter sin ægtefælle. Han er begravet i kirken’. – At blive begravet i kirken var sikkert en stor hæder dengang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kristne legender og skikke

 

 

Bornholm 2016a 
En af de berømteste kristne myter handler om Syndefaldet. I Første Mosebog, kap. 3, 1-7, hedder det: ”Og Slangen var træskere end alle Vilddyr paa marken, hvilke Gud Herren havde gjort; og den sagde til Kvinden: ”Mon Gud skulle have sagt: I maa ikke æde af hvert Træ i Haven?” – Da sagde Kvinden til Slangen: ”Vi maa æde af Havens Træers Frugt; men om det Træs Frugt, som er midt i Haven, sagde Gud: ’Æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø.’” – Da sagde Slangen til Kvinden: ”I skulle ikke dø Døden; men Gud ved, at hvilken Dag I æde deraf, da skulle eders Øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt.” – Og Kvinden saa, at Træet var godt at æde af, og at det var lysteligt at se til og et ønskeligt Træ til at faa Forstand af, og hun tog af dets Frugt og aad; og hun gav ogsaa sin Mand med sig, og han aad. Da oplodes begges Øjne, og de kendte, at de vare nøgne, og de hæftede Figenblade sammen og gjorde sig Bælter.” Almindeligvis opfattes Kundskabens Frugt som værende æble (Malus domestica), selv om det ikke nævnes i Mosebogens tekst. Det drejer sig dog snarere om granatæble (Punica granatum) eller måske abrikos (Prunus armeniaca), da spiseæblet ikke var kendt i Middelhavsegnene på det tidspunkt, teksten blev skrevet. – Dette kalkmaleri i Nylars Kirke, Bornholm, viser Adam og Eva, der spiser af den forbudne frugt, overvåget af slangen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Alperne 2016
Glasmosaikvindue i et bjerg-kapel på toppen af Sölkpass, Østrig, som gengiver legenden om Sankt Kristoffer. Den beretter om en kæmpe, som levede af at bære folk over en flod. En dag kaldte en lille dreng på ham og ville bæres over. Manden satte barnet op på sin nakke, greb sin stav og gik ud i floden. Som han nærmede sig den anden bred, føltes barnet tungere og tungere. Kæmpen stemte imod med sin stav og vaklede af sted, mens han undrede sig over, at et lille barn kunne være så tungt. Med opbydelsen af sine sidste kræfter slæbte han sig i land og satte barnet ned. Da sagde barnet: “Jeg er Kristus, og på din ryg har du netop båret hele menneskehedens synder.” – Siden den dag blev kæmpen kaldt Kristoffer (af græsk Christoforos: ’Kristus-bæreren’), og han blev senere de vejfarendes helgen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 2008 
Jons Kapel – på bornholmsk ‘Jonstjærkan’ (Jonskirken) – er en 22 m høj klippe på Bornholms vestkyst. Efter legenden benyttede en tidlig kristen missionær ved navn Jon denne klippe som prædikestol, da han forsøgte at omvende den hedenske befolkning. – Klippen er bevokset med bl.a. vedbend (Hedera helix) og ask (Fraxinus excelsior). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Bornholm 1977-96
Sankthans-bål, Christiansø, Bornholm. Denne hyggelige skik har faktisk sin rod i den katolske kirkes grusomme hekseforfølgelser i Middelalderen, hvor kvinder – ofte spåkvinder eller kvinder, der beskæftigede sig med bevidsthedsudvidende urter og andet ’djævelskab’ – blev beskyldt for trolddom og brændt på bålet. I dag placeres ofte en ‘heks’, fremstillet af strå og iført gammelt tøj, på bålet, siddende på en kost, på hvilken hun flyver til Bloksbjerg i Tyskland, hvor heksene efter sigende mødtes og udførte deres – efter befolkningens opfattelse – gruopvækkende ritualer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Filippinerne 1984
Guatemala 1998
Guatemala 1998
Guatemala 1998
I modsætning til protestanter har katolikker ofte et meget afslappet forhold til afdøde familiemedlemmer. Øverst ses en ung mand, der spiller på harmonika på en grav, som prydes af en stor trillingranke (Bougainvillea spectabilis), Bontoc, Luzon, Filippinerne. – De tre nederste billeder er fra 2. november (dagen efter ’De Dødes Dag’), hvor pårørende besøger slægtninges grave på en kirkegård i Chichicastenango, Guatemala. Det regnede kraftigt denne dag, men ikke desto mindre medbragte folk madkurve og holdt familiekomsammen på gravene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

USA 1998-99 
Katolsk håndværk fra ca. 1890, muligvis af tysk oprindelse, der forestiller de Tre Vise Mænd, som ærer Jesusbarnet i krybben. Ifølge overleveringen var en af vismændene sort. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet maj 2017)

 

(Revideret juli 2018)