Ram lugt

 

 

Vorsø 1975-87
Efter perioder uden regn er de nøgne træer i skarvkolonien i Vestre Remise hvide af fuglenes ekskrementer, og i solskinnet blænder de næsten. Kontrasten er voldsom, når en sort tordensky tårner sig op bag træerne. – 21. juli 1985. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Maj 1984)

 

I maj præges Vorsø af lugte. Næsten alle skarverne (Phalacrocorax carbo ssp. sinensis) har nu unger, og på varme dage hænger en tung, kvalmende fiskedunst fra fuglenes gødning over øen. På vore optællingsture i Østerskov regner det ned fra rederne med halvt fordøjede fisk, som de forskrækkede unger gylper op. Vi ved af erfaring, at man skal holde munden lukket, når man kigger opad i denne koloni! De opgylpede fisk rådner i skovbunden og bidrager til at forstærke lugten.

Efter perioder uden regn er de nøgne træer i kolonien i Vestre Remise hvide af skarvernes ekskrementer, og i solskinnet blænder de næsten. Kontrasten er voldsom, når en sort tordensky tårner sig op bag træerne.

I Vesterskov mærkes en anden lugt, gennemtrængende og hvidløgsagtig. Den kommer fra ramsløg (Allium ursinum), som dækker store partier af skovbunden her. Denne art breder sig ofte på bekostning af skovbundens andre vækster. Allerede den berømte svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) – også kaldt Carolus Linnaeus – bemærkede dette på sin rejse til Gotland i 1741: ”Bönderne berättede om denna, att där hon växer, fördriver hon andra örter och ogräs, varpå vi ock hade ögonskenliga prov: ty under de buskar, där ramset växte, stod ingen annor ört.” (Linnæus, C. 1745. Carl Linnæi Öländska och Gotländska Resa förrättad År 1741. – Ny udg. Wahlström & Widstrand, 1975).

De mange hvide blomsterskærme hos ramsløg er et smukt syn. Men de afblomstrer hurtigt, bladene visner, og blomsterstænglen ligger hen ad jorden. Frøene er omgivet af en olieholdig skal, som myrerne sætter pris på. De slæber frøene af sted og bidrager således til at sprede planten.

Nogle af ramsløgene i Vesterskov har ikke blot hvide blomster, men også bladene er hvide, oversprøjtede af skarvernes ekskrementer. Er ramsløg i stand til at udkonkurrere andre planter, kan den til gengæld ikke klare den ætsende gødning, og mange af de oversprøjtede planter dør. Sic transit gloria mundi.

 

 

Vorsø 1975-87
I Østerskov regner det ned med halvt fordøjede fisk, som de forskrækkede skarvunger gylper op. Her ses et udvalg af knapt så fordøjede opgylpede fisk: Fladfiskene øverst er isinger (Limanda limanda), mens de to nederste fisk er ålekvabber (Zoarces viviparus). – 25. april 1982. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vorsø 1988-99 
De mange hvide blomsterskærme hos ramsløg (Allium ursinum) er et smukt syn. På billedet ses også almindelig bingelurt (Mercurialis perennis) samt blade af lav ranunkel (Ranunculus repens). – Vesterskov, 18. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vorsø 2000-15
Er ramsløg i stand til at udkonkurrere andre planter, kan den til gengæld ikke klare skarvernes ætsende ekskrementer. Sic transit gloria mundi. – Vesterskov, 6. maj 2007. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet februar 2017)