Kodrivere

 

 

Sne, der faldt den foregående aften, dækker delvis disse blomster af Primula irregularis, Tharepati, Helambu, centrale Nepal. Denne kønne art vokser mellem 2700 og 3500 meters højde, fra det vestlige Nepal mod øst til Sikkim. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Uttarakhand 2008
En frossen vanddråbe hænger ned fra en blomst af Primula sessilis, Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand, nordlige Indien. Sne, der faldt på planten den foregående aften, smeltede delvis, men frøs igen om natten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kodrivere (Primula) er hjemmehørende i tempererede områder på den nordlige halvkugle og i den sydlige del af Sydamerika, samt i tropiske bjergegne i Ethiopien, Indonesien og Ny Guinea. Denne store slægt rummer omkring 500 arter, hvoraf omtrent halvdelen vokser i Centralasien, Kina og Himalaya.

Det latinske slægtsnavn er diminutiv af prima (’den første’), hvilket hentyder til mange arters tidlige blomstring. Et stort antal af disse planter er særdeles hårdføre, se de to billeder ovenfor.

 

Det danske navn kodriver er afledt af dialektordet kodrevler, som betyder ’kopatter’, hvilket hentyder til de hængende blomster hos hulkravet kodriver (Primula veris). Denne art er almindelig i tempererede egne af Europa og Asien, hvor den ofte blomstrer tidligt. Artsnavnet veris er genitiv-formen af ver (’forår’).

To tyske folkenavne på denne art er Echte Schlüsselblume (‘ægte nøgleblomst’) og Himmelsschlüssel (‘nøgler til Himlen’). Ifølge legenden hørte Sankt Peter, at nogle afdøde prøvede at komme ind i Himlen ad bagvejen i stedet for ad den forreste indgang, hvor han vogtede. Han skyndte sig derfor om mod bagdøren, men undervejs tabte han sine nøgler, der slog rod og blev til kodrivere.

I den nordiske mytologi var kodriveren tilegnet Freja, gudinden for kærlighed, skønhed og frugtbarhed, på engelsk kaldt The Key Virgin (’nøgle-jomfruen’). Da hedningene omvendtes til kristendommen, blev planten i stedet tilegnet Jomfru Maria, hvilket gav anledning til et andet engelsk folkenavn, Our Lady’s keys (’Jomfru Marias nøgler’).

I skuespillet En skærsommernatsdrøm, af William Shakespeare (1564-1616), optræder en gavtyv af en nisse, Robin Goodfellow, som møder en alf. Han spørger hende, hvad hun laver, og hun svarer:

 

And I serve the fairy queen
To dew her orbs upon the green,
The cowslips tall her pensioners be,
In their gold coats spots you see,
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their saviours,
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip’s ear.

 

Oversat til dansk:

 

Jeg er alfedronningens tjener,
jeg hænger dugdråber på hendes blomster i græsset.
De høje kodrivere er hendes undersåtter.
På deres gyldne kåber ser du pletter,
som er rubiner – gaver fra alferne.
Deres søde duft kommer fra disse fregner.
Nu må jeg gå for at finde nogle dugdråber
og hænge en perle-ørenring på hver eneste kodriverblomst.

 

Hulkravet kodriver har været anvendt i folkemedicinen i hundreder af år. Læs mere om denne brug på siden Traditionel medicin.

 

 

Bornholm 2017
Bornholm 2017
På disse billeder vokser hulkravet kodriver på en skrænt neden for ruinen af Hammershus, Bornholm. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Storblomstret kodriver (Primula vulgaris, også kaldt P. acaulis) er en af de tidligst blomstrende planter i Danmark – i milde år er den fremme allerede i begyndelsen af marts. Denne art er hjemmehørende i Europa, det nordvestlige Afrika og det sydvestlige Asien, mod øst til Iran. Der findes tre underarter, hvoraf nominatracen vulgaris, som er udbredt i Nord-, Vest- og Sydeuropa, har lysegule blomster, mens underarten balearica, der er endemisk på de Baleariske Øer, har hvide blomster, og underarten sibthorpii, som er udbredt på Balkan og i det sydvestlige Asien, har lyserøde, røde eller purpurfarvede blomster.

 

 

Storblomstret kodriver, Møns Klinteskov. På det øverste billede ses også vorterod (Ranunculus ficaria) og hvid anemone (Anemone nemorosa). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fladkravet kodriver (Primula elatior) er udbredt i næsten hele Europa, mod nord til Danmark og Sydsverige, samt i det nordlige Asien, mod øst til Altai-bjergene. I Danmark er den almindelig på øerne, men findes kun ganske få steder i Jylland. Den vokser fortrinsvis i lyse løvskove, hvor den blomstrer inden løvspring.

 

 

Fladkravet kodriver, fotograferet i en løvskov langs Ørbæk Å nær Nyborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I Alperne vokser underarten intricata af fladkravet kodriver i åbne områder i store højder, her nær Grossglockner, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvor hulkravet, storblomstret og/eller fladkravet kodriver vokser sammen, ses undertiden hybrider mellem dem. På Møn træffes alle tre arter i Klinteskoven og Jydelejet, og her er glimrende muligheder for at studere hybriderne mellem dem.

 

 

LFM 1987-2016
Hybrider mellem hulkravet og storblomstret kodriver, Møns Klinteskov. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hybrider mellem mellem fladkravet og storblomstret kodriver, Møns Klinteskov. På det øverste billede ses tillige gul anemone (Anemone ranunculoides). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Melet kodriver (Primula farinosa) har en meget vid udbredelse, fra Nordeuropa tværs over det nordlige Asien, med isolerede bestande i Sydeuropas bjergegne.

 

 

Bornholm 2016
Melet kodriver danner ofte store bestande, som her på en strandeng nord for Listed, Bornholm. De blå blomster er almindelig vibefedt (Pinguicula vulgaris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2008
Melet kodriver, Listed, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alperne er hjemsted for 25 kodriver-arter.

 

Dværg-kodriver (Primula minima) adskiller sig fra andre arter ved de ret store, dybt indskårne kronblade samt de diminutive blade. Denne art er ret almindelig i den østlige halvdel af Alperne, hvor den vokser mellem 2000 og 3000 meters højde.

 

 

Alperne 2016a
Dværg-kodriver, fotograferet i Grossglockner-området, Østrig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Klæbrig kodriver (Primula glutinosa) kan kendes på de stive, oprette, rundtakkede, kødfulde og klæbrige blade, samt de blåviolette blomster, hvis bæger er dækket af mørke højblade. Denne art er udbredt i de centrale og østlige Alper, hvor den ofte vokser i store højder, op til 3250 m.

 

 

Alperne 2016a
Alperne 2016a
Klæbrig kodriver, Stubachtal, Hohe Tauern, Østrig. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kodrivere opstod sandsynligvis i Himalaya, hvor der forekommer et mylder af arter, omkring 72 i alt. De varierer betragteligt i størrelse, fra 5 cm høje dværge til robuste planter, som er næsten 1 m høje. Nedenfor præsenteres en lang række arter fra Himalaya.

 

Den diminutive Primula atrodentata findes i åbne områder i 3500-4900 meters højde, fra Uttarakhand mod øst til det sydøstlige Tibet.

 

 

Everest 2010
Primula atrodentata, fotograferet i Khumbu-området i det østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den fuldstændige modsætning til Primula atrodentata er den statelige, næsten meterhøje Sikkim-kodriver (Primula sikkimensis), der vokser i våde enge mellem 2900 og 4800 meters højde, fra det vestlige Nepal til det sydvestlige Kina.

 

 

Everest 2010
Denne smukke Sikkim-kodriver blev ligeledes truffet i Khumbu-området i det østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula denticulata er den mest almindelige kodriver-art i Himalaya. Den vokser i åbne skove og græsklædte arealer mellem 1500 og 4500 m, fra Afghanistan mod øst til Myanmar. Generelt bliver blomsterstandene hos denne særdeles variable art kraftigere og tættere med stigende højde.

 

 

Annapurna 2007
Primula denticulata er meget almindelig omkring Annapurna Base Camp, centrale Nepal, hvor dette billede blev taget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 1987
Primula denticulata, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula strumosa har normalt svovlgule blomster, men arten hybridiserer gerne med den violette P. calderiana, hvilket kan resultere i gule, hvide, blå og violette blomster i én og samme bestand. Arten findes i det østlige Himalaya, fra Nepal mod øst til Kina, og vokser i højder mellem 3500 og 4300 m.

 

 

Nepal 2013
Nepal 2013
Disse billeder er fra Ghunsa-dalen i det østlige Nepal, hvor Primula strumosa er meget almindelig. På det nederste billede er en blomsterstand blevet bøjet ned mod jorden af snefald. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Med sine åbne, klokkeformede blomster adskiller Primula wollastonii sig tydeligt fra de fleste andre arter i slægten. Den har en ret begrænset udbredelse i det centrale og østlige Nepal samt det sydlige Tibet, hvor den vokser mellem 3600 og 4900 meters højde.

 

 

Everest 2010
Primula wollastonii, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den høje, ranke Primula macrophylla er udbredt i Centralasien og Himalaya, hvor den vokser på enge mellem 3300 og 4800 meters højde. Bladene er helrandede og lancetformede, melede på undersiden og indtil 30 cm lange, mens blomsterne er lilla eller purpurfarvede.

 

 

Everest 2010
Primula macrophylla er meget almindelig i Khumbu-området i det østlige Nepal, hvor dette billede er taget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula primulina er en ganske lille art, som nemt kendes på sine blomster, der har en dusk af hvide hår i svælget. Den vokser i åbne områder i store højder, mellem 3600 og 5000 m, fra Uttarakhand i det nordlige Indien mod øst til det sydøstlige Tibet.

 

 

Everest 2010
Primula primulina, Gokyo-dalen, Khumbu, østlige Nepal. Til venstre ses en anden kodriver-art, P. atrodentata. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En anden diminutiv art i Himalaya er rundbladet kodriver (Primula rotundifolia), som vokser på klipper mellem 3500 og 5000 meters højde. Den har en ret begrænset udbredelse, idet den træffes fra Nepal mod øst til det sydøstlige Tibet.

 

 

Everest 2010
Rundbladet kodriver, Khumbu, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den statelige Primula stuartii er udbredt fra Himachal Pradesh mod øst til Sikkim, hvor den træffes mellem 3600 og 4500 meters højde.

I Himalaya er ofringer til stenvarder, hellige træer og lignende et levn fra animismen, som herskede i disse egne inden hinduismens og buddhismens indtog. Læs mere om denne tro andetsteds på denne hjemmeside, se Religion: Animisme.

 

 

Himachal Pradesh 2007
Primula stuartii er meget almindelig i Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, hvor dette billede stammer fra. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Himachal Pradesh 2007
Disse hinduer placerer en offergave af blomster, bestående af gule Primula stuartii, gule Geum elatum, samt blå og hvide Anemone obtusiloba, på en stenvarde – en helligdom viet til en lokal hinduistisk gudinde, beliggende på toppen af bjerget Rakhundi (3622 m), Great Himalayan Nationalpark, Himachal Pradesh, Indien. Denne gudinde er sandsynligvis en form af Devi, guden Shivas shakti (kvindelige aspekt), idet treforken er et symbol på Shiva. – Anemone obtusiloba er nøjere omtalt på siden Planteliv: Anemoner og kobjælder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula edgeworthii er talrig i skove i det vestlige Himalaya, fra Himachal Pradesh mod øst til det centrale Nepal, i højder mellem 2100 og 4100 m. De violette, langstilkede blomster vokser op direkte fra bladrosetten.

 

 

Nepal 2008
Primula edgeworthii, fotograferet i Annapurna-området i det centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Som dens navn antyder, ligner bladene hos Primula geraniifolia bladene fra visse arter af storkenæb (Geranium). Denne art vokser fortrinsvis på fugtige skrænter i skove mellem 2700 og 4600 meters højde, mellem det centrale Nepal og det sydvestlige Kina.

 

 

Nepal 1994-95
Primula geraniifolia, Gorjegaon, østlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula petiolaris vokser i skove mellem 2300 og 3900 meters højde, fra Uttarakhand i det nordlige Indien mod øst til Sikkim.

 

 

Nepal 2013 
Primula petiolaris, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Primula sessilis kan kendes på, at den har takkede, stærkt rynkede blade, samt ovale kronblade, som ender i en enkelt, brat tilspidset tand. Denne art er ret almindelig i skove mellem 2100 og 3700 meters højde, fra Kashmir mod øst til det vestlige Nepal.

 

 

Uttarakhand 2008 
Primula sessilis, Dodi Tal, Asi Ganga-dalen, Uttarakhand, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Blomsterne hos Primula glomerata, der findes mellem det vestlige Nepal og det sydøstlige Tibet, sidder i et meget tæt hoved.

 

 

Nepal 2009-1
Primula glomerata, Langtang Nationalpark, centrale Nepal. I baggrunden ses blade af en potentil-art, Potentilla peduncularis, samt en lille rhododendron. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Blomsterstandene hos nogle kodriver-arter adskiller sig fra de fleste andre arters ved, at blomsterne er arrangeret i adskillige skærme op ad stænglen. Her vises to eksempler.

 

 

Uttarakhand 2008
Den guldgule Primula floribunda vokser på klippevægge fra Afghanistan østpå til det vestlige Nepal. Denne blev truffet i en fugtig vejkant i Uttarakhand, nordlige Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2014b
Primula miyabeana findes i det centrale Taiwans bjerge, her fotograferet i Alishan National Forest. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet august 2017)

 

(Senest opdateret maj 2019)