Camouflage i naturen

 

 

Bali 2009
Denne svæveøgle (Draco volans) er næsten usynlig, som den sidder på den lavdækkede stamme af en betelpalme (Areca catechu) på øen Bali, Indonesien. Denne art er udbredt i Sydøstasien, Malaysia, Indonesien og Filippinerne. Den kaldes også flyveøgle, hvilket er et misvisende navn, da den ikke kan flyve på ægte vis, men glider fra et træ til et andet ved at brede sine ribben ud, som er forbundet af en vingelignende membran, kaldt patagia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Island-Færøerne 1999
Denne rede af hjejle (Pluvialis apricaria) ved Þingvellir, Island, er godt camoufleret, idet æggenes mønster minder om de strå og laver, der findes omkring reden. Denne art yngler i arktiske og tempererede egne fra Island og Skotland mod øst til det centrale Sibirien. Længere mod øst erstattes den af sibirisk hjejle (P. fulva), hvis yngleområde når det vestlige Alaska, og i Nordamerika af amerikansk hjejle (P. dominica). De tre arter ligner hinanden meget, med spættet gylden ryg og sort bryst i yngletiden. Slægtsnavnet Pluvialis kommer af latin pluvia = ‘regn’. Førhen mente man, at når hjejlerne flokkedes, ville der snart falde regn. I den islandske folketro siger man, at når den første hjejle ses, er foråret kommet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Californien 2011a
Nepal 2008
Costa Rica-2
Costa Rica-2
Knælere er en meget succesfuld gruppe af insekter, som omfatter over 2400 arter, udbredt i tropiske og subtropiske egne i hele verden. De sidder ubevægeligt i vegetationen og venter på, at et passende byttedyr kommer inden for rækkevidde. Forbenene er forstørret og besat med kroge, hvilket gør dem velegnet til at gribe og fastholde bytte. Som de sidder der med foldede forben, som denne californiske knæler (Stagmomantis californica) (øverst), fotograferet i Sinkyone Wilderness State Park, Californien, er deres positur ikke ulig en knælende og bedende person, hvilket har givet anledning til gruppens navn. Knælere er ofte fremragende camoufleret, idet de kan ligne et vissent græsstrå, som denne fra Helambu, Nepal (næstøverst), eller et blad, som denne af slægten Choeradodis fra Cordillera de Tilarán, Costa Rica (to nederste billeder). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Filippinerne 1984
Denne månekrabbe af slægten Matuta er fuldstændig dækket af en bevoksning af havalger, hvilket gør den næsten usynlig. – Mindoro, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fyn 1967-2004
Ederfuglen (Somateria mollissima) er næsten circumpolar i sin udbredelse, idet den yngler langs arktiske kyster i Europa, det østlige Sibirien samt Nordamerika. Den findes dog også i nordlige tempererede områder, heriblandt Danmark. Den spættede fjerdragt hos denne rugende hun, fotograferet på Mågeøerne ved Bogense, falder vældig godt sammen med den opskyllede tang, hun har placeret reden i. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Goa 2008
Denne frø af slægten Pseudophilautus er godt camoufleret blandt visne blade på skovbunden i Mahaveer Wildlife Sanctuary, Goa, Indien. Denne slægt, som tilhører familien Rhacophoridae, omfatter omkring 80 arter og er begrænset til Sri Lanka samt West Ghat-bjergene i det sydlige Indien. Mange af arterne er stærkt truede, og nogle er allerede uddøde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indonesien 1985
Denne lille krabbe falder vældig godt i med omgivelserne på en sandstrand, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Island-Færøerne 1999
På afstand er denne rugende sortgrå ryle (Calidris maritima) næsten umulig at få øje på i det visne græs på heden Selvogsheiði, sydlige Island. Jeg fandt kun reden, fordi jeg fra bilen så fuglen afløse sin rugende mage. Denne ryleart yngler i den arktiske tundra i det nordlige Canada, Grønland, Island, langs den skandinaviske bjergkæde samt i det vestlige Sibirien. Vinteren tilbringes langs kyster i Nordvesteuropa samt langs Nordamerikas Atlanterhavskyst. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Filippinerne 1984
Denne tynde grønne edderkop i Banawe, Luzon, Filippinerne, minder om nerverne på undersiden af det blad, den sidder på. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 1967-76
Det var lige før jeg trådte på disse dununger af dværgterne (Sternula albifrons), før jeg bemærkede dem, som de trykkede sig ned mod sandet mellem småsten på Bøvling Klit, Nissum Fjord. Denne art har en meget stor yngleudbredelse, med de største bestande i vestlige egne af Centralasien samt i Fjernøsten, og med spredte populationer i Europa, det vestlige Afrika, Indonesien, Filippinerne og Ny Guinea. I løbet af det 20. århundrede gik de fleste europæiske bestande kraftigt tilbage på grund af tab af egnede levesteder, forurening og menneskelig forstyrrelse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2010
Denne sommerfuglelarve i Malabang National Forest, Hsinchu, Taiwan, er godt camoufleret, siddende på et gult blad. Læg mærke til den sorte plet på larvens krop, der minder om hullerne i bladet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ladakh 2000
Dette Himalaya-murmeldyr (Marmota himalayana), som skuer ud over sit territorium blandt lavbevoksede klippeblokke, falder vældig godt i med omgivelserne, Markha-dalen, Ladakh, Indien. Denne store egern-art lever i underjordiske gangsystemer i græsklædte områder i Himalaya og på den tibetanske højslette, i højder mellem 3500 og 5200 m. – Andre arter af murmeldyr er omtalt andetsteds på denne hjemmeside, se Dyreliv: Nordamerikanske egern. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydøstasien 1975
Tanzania 1989
Som deres navn siger, ligner vandrende pinde, som tilhører ordenen Phasmatodea, kviste eller visne græsstængler, hvilket gør dem vanskelige at finde for predatorer. De findes på alle kontinenter, med undtagelse af Antarktis, med flest arter i troperne. Vandrende pinde kan blive temmelig store, som denne på Sumatra, Indonesien (øverst). En art på Borneo har en kropslængde på op til 35 cm. Eksemplaret på nederste billede er fra Rondo-skoven, sydlige Tanzania. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Malaysia 1984-85
En ekstremt godt camoufleret havsnegl rasper alger af overfladen på en sten, Pulau Kapas-øen, Malaysia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myanmar 2007
Denne græshoppe i Bagan, Myanmar, minder meget om græsstråene omkring den. Læg mærke til de mange røde mider på dens krop. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2009
Denne natsværmer er næsten usynlig, som den sidder på et nedfaldet blad af lønnearten Acer caudatum, Tharepati, Helambu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1991
Gul skorpion i gult sand. – Jeg fandt den en morgen, skjult under mit sengetøj, på en rejse gennem Thar-ørkenen, Rajasthan, Indien. Læs mere om denne rejse på denne hjemmeside, se Rejse-episoder: Indien 2003 – Kamelsafari i Thar-ørkenen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika 2003
Disse planter af slægten Lithops ligner i høj grad de småsten, som de vokser iblandt. Denne planteslægt i middagsblomstfamilien (Aizoaceae) omfatter ca. 37 arter, som forekommer i Sydafrika, Namibia og Botswana. Slægtsnavnet kommer af græsk lithos (‘sten’) og ops (‘ansigt’), hvilket hentyder til disse planters lighed med sten. Populært kaldes de for ‘levende sten’. Disse blev fotograferet på Knersvlakte (‘Den Knasende Slette’), nær Vanrhynsdorp, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2010
En næsten usynlig natsværmer, siddende på bark ved siden af et puppehylster, Chingshuian Recreation Area, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1989
Denne græshoppe i Rondo-skoven, sydlige Tanzania, ligner i høj grad et vissent blad. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

USA 1992
Som dens navn antyder, lever canyon-løvfrøen (Hyla arenicolor) i klippeområder, og på dette billede falder den godt i med en klippevæg i Grand Canyon, Arizona. Denne art er udbredt fra det sydvestlige USA mod syd gennem Mexico til delstaten Oaxaca. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet februar 2018)

 

(Revideres løbende)