Kina 2009: Blandt sorthalsede traner

 

 

Guizhou 2009
Fra ynglepladserne i Tibet kommer et større antal af den truede sorthalsede trane (Grus nigricollis) hvert efterår til det store sumpområde Cao Hai for at tilbringe vinteren her. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fra Taiwan flyver Judy og jeg til Guiyang, hovedstaden i den kinesiske provins Guizhou, hvor Judys bror Horng-i leder en skole for mekanikere i samarbejde med kollegaen Miss Li.

Nogle dage senere kører vi sammen med Horng-i, Miss Li samt chaufføren Uh Tao mod vest gennem Guizhous bjerge. Det er tidligt forår, og tågen ligger tæt over Mei Shan (’Blommebjergene’).

 

 

Guizhou 2009
En pedel på mekanikerskolen i Guiyang serverer te for os, fra venstre chaufføren Uh Tao, Miss Li, Horng-i samt skolens kok Liu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
Madbiks med stegt tofu, Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Forskellige typer af chili til salg, Guiyang. Guizhou-provinsen er berømt for sine mange forskellige måder at tilberede chilifrugter på. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2007
Guizhou 2007 
I Guiyang fremstiller denne mand popcorn på den gammeldags facon, i røg og damp, ved hjælp af en ‘trykkoger’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

”Expensive anything keep”
Vort mål er den lille by Weining, hvor vi rykker ind på Black Necked Crane Hotel. I Weining er man med rette stolte af en stor flok af den truede sorthalsede trane (Grus nigricollis), som hvert efterår kommer hertil fra ynglepladserne i Tibet for at tilbringe vinteren i Cao Hai (’Græshavet’), et stort sumpområde på omkring 60 km2, der ligger umiddelbart uden for byen.

På hotellets receptionsskranke bemærker jeg et skilt, som på engelsk forkynder følgende: ”Expensive anything keep”. Denne tekst er ikke umiddelbart forståelig, men med Judys hjælp får jeg opklaret, at skiltet anmoder gæster om ikke at efterlade værdigenstande på deres værelse.

Weining er en lille søvnig by, som breder sig op over de golde bakker øst for Cao Hai. Små gule knallert-taxier putter rundt i gaderne, og sammen med hestevogne, trukket af meget små heste, sørger de for lokaltransporten. Som alle steder i Kina har man et afslappet forhold til affald, og i gaderne flyder det med plastikposer og papir, som vinden hvirvler op sammen med det allestedsnærværende støv.

 

 

Guizhou 2009 
Sennepsmark og stejl kalkstensbakke nær Anshun, vest for Guiyang. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Denne mand er på vej hjem med en gris, som han har købt på et marked. Han bærer den på ryggen i en kurv. – Suicheng (‘Vandbyen’), Guizhou. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
På receptionsskranken i Black Necked Crane Hotel bemærkede jeg dette skilt, hvis tekst ikke umiddelbart var forståelig, men med Judys hjælp fik jeg opklaret, at skiltet anmoder gæster om ikke at efterlade værdigenstande på deres værelse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
I Weining putter små gule knallert-taxier rundt i gaderne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sumplandet Cao Hai
I Weining træffer vi en bekendt af Miss Li, biologen Li Ching, som gør et stort arbejde for at beskytte tranerne. Han har bl.a. medvirket til, at mange af afvandingerne langs bredderne af Cao Hai er blevet sløjfet, og sumplandet er så småt ved at generobre tidligere marker. Vi kører langs sumplandet sammen med Li Ching, og snart ser vi den første flok sorthalsede traner, der fouragerer på en mark.

”Gå bare ud på marken, tranerne er vante til mennesker,” siger Li Ching. Det fremgår klart af nogle mænd, der fisker i nogle gamle kanaler nær tranerne, som fuldstændig uanfægtet æder videre. Det lykkes mig at komme meget tæt på fuglene, som dog bliver lidt urolige. De trompeterer en smule, hvorefter de letter – de lander dog kort efter på en nærliggende mark. Jeg er lidt beklemt ved at have jaget rundt med fuglene, men Li Ching beroliger mig med, at tranerne ofte flyver omkring alligevel uden påviselig grund.

Flere steder langs sumpene ser vi småflokke af fouragerende traner, ofte i selskab med andre fuglearter, fx indiske gæs (Anser indicus), rustænder (Tadorna ferruginea) og almindelige traner (Grus grus). Li Ching mener, at omkring 400 sorthalsede traner overvintrer i sumplandet. Arten har været i støt tilbagegang i de senere år. For nogle år siden kunne op mod 800 ses i området. I nabo-provinsen Yunnan overvintrer en større flok traner, så det er muligt, at nogle af Cao Hai-fuglene er flyttet dertil.

Over middag hyrer vi en lokal kvinde til at stage os ud i sumplandet. Turen fører først gennem store bevoksninger af kogleaks, hvor rustænder svømmer omkring parvis. Vi ser også mange citronvipstjerter (Motacilla citreola) og grønbenede rørhøns (Gallinula chloropus), og sølvhejrer (Chasmerodius albus) og fiskehejrer (Ardea cinerea) vader rundt på jagt efter fisk. Ude på åbent vand ligger hundredevis af ænder, fortrinsvis pibeænder (Anas penelope) og hvidøjede ænder (Aythya nyroca), foruden enkelte taffelænder (Aythya ferina) og troldænder (Aythya fuligula).

 

 

Guizhou 2009
Det store sumpområde Cao Hai, hvilket på kinesisk betyder ’Græshavet’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Sorthalsede traner fouragerer på en mark nær Cao Hai-sumpene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Vi hyrede en lokal kvinde til at stage os ud i sumplandet, fra venstre Judy, Horng-i, Miss Li og Uh Tao. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
En rustand (Tadorna ferruginea) letter foran båden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
En snavset lille pige nyder en flaske vand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rhododendron med rim
Ledsaget af Li Ching og hans kone drager vi på opdagelse i Wumeng Shan, et område med lave bjerge øst for Weining. Disse bjerge er dækket af lave fyrreskove, som består af to arter, Pinus yunnanensis og P. armandii. Skoven er ret ung, da den er regenereret efter at have været fuldstændig ryddet. Denne rydning havde rod i en udbredt overtro, som førhen herskede i dette område, idet man var overbevist om, at hvis ikke ilden i husets køkken blev holdt vedlige døgnet rundt, ville en person i familien dø. Det betød naturligvis, at utrolige mængder af træ blev brændt til ingen verdens nytte. Skoven er nu fredet, og man må ikke hente brænde i den. Jeg bemærker en del andre træer, fx tre arter af rhododendron, en Photinia, en Lindera og en art af bjergté (Gaultheria). Fuglelivet er sparsomt, men jeg observerer dog bl.a. gråhovedet skadedrossel (Garrulax elliotii).

Vi fortsætter op mod Guizhous højeste bjerg, Suei Gau Fong (’Den Højeste Top’), hvor Li Ching vil vise mig et stort eksemplar Magnolia liliflora – en art, som har store hvide blomster med lyserødt skær. Dagen afsluttes ved et gammelt daoistisk tempel på bjerget Fung Shan (’Føniks-bjerget’). Dette tempel stammer tilbage fra 1300-tallet, men tog nogen skade under Kulturrevolutionen, hvor det anvendtes som stald. Nogle gamle stentavler med inskriptioner blev beskudt med geværkugler. Hvor barbarisk!

Ved siden af templet ligger en lille restaurant. Vi spiser udenfor, og på denne kølige forårsdag gør det godt med en grydefuld varme nudler, serveret med stegte kartofler, jordnødder, forårsløg, stængler af kamæleonplante (Houttuynia) samt chilisauce.

Næste dag besøger vi samme område, men oplevelsen er så forskellig fra gårsdagens, som det overhovedet er muligt. Natten har været meget kold, og landskabet er dækket af et tyndt lag sne. Mønstret på landsbyernes tegltage bliver pludselig tydeligt, og terrassemarkerne står skarpt frem i det brune landskab. Træer og buske står hvidpudrede, og blomsterne hos rhododendron og Prinsepia utilis er dækket af et tykt rimlag. I det åbne blæser en isnende vind, og tågebanker kommer og går. Over middag bryder solen frem, og rimlaget må vige.

 

 

Guizhou 2009
Adskillige rhododendron-arter stod i blomst i Wumeng Shan-bjergene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
Mor og søn med rhododendron-blomster, Wumeng Shan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Den kinesiske biolog Li Ching med en blomst af Magnolia liliflora, Suei Gau Fong. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
På en kold forårsdag gør en grydefuld varme nudler godt! Her er vi bænket omkring bordet uden for et daoistisk tempel på Fung Shan (‘Føniks-bjerget’), fra venstre Li Chings kone, Li Ching, Uh Tao, Judy og mig. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
En ældre stammekvinde uden for det daoistiske tempel, Fung Shan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009 
Under vort andet besøg i Wumeng Shan var der faldet sne om natten, og terrassemarkerne stod skarpt frem i det brune landskab. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Rhododendron-blomster, dækket af rimfrost, Wumeng Shan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Revideret oktober 2017)