Både

 

 

Varanasi 2008
Solopgang over Ganges-floden, Varanasi, Uttar Pradesh, Indien. For hinduer er denne flod den helligste af alle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Både har været i brug siden forhistorisk tid – måske så langt tilbage som for en million år siden. De første ’både’ var sikkert flydende træstammer, på hvilke tidlige mennesker var i stand til at krydse vandløb. De første konstruerede både bestod af træstammer, som blev udhulet ved hjælp af økse eller ild – eller begge dele. De ældste udgravede kanoer er ca. 10.000 år gamle, men kanoer havde ganske givet været i brug længe inden da. Kanoer, bestående af et let træskelet overtrukket med birkebark eller dyrehuder, var meget tidligt i brug i Amerika og Arktis. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Boat, hvor der findes en liste over andre kilder)

Den kolossale variation i bådtyper kloden rundt fremgår klart af billederne på denne side.

 

 

Afrika 1980-81
Kanoer, fremstillet af udhulede træstammer anvendes mange steder den dag i dag. På dette billede stager en dreng en kano ad et lille vandløb nær Gemena, Zaire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Denne mand padler en kano, fremstillet af en udhulet træstamme, Otter Point, Malawi-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Fiskere og deres kanoer, som består af udhulede træstammer, Lutamba-søen, sydlige Tanzania. Fuglene er hammerhovedhejrer (Scopus umbretta), som venter på, at der måske skal falde lidt småbidder af. Læs mere om denne fugl andetsteds på denne hjemmeside, se: Fiskeri. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Disse mænd i byen Samfya, nordlige Zambia, udhugger en kano i en eukalyptus-stamme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Comorerne 1988
Denne kano ved Itsoundzou, Grande Comore, Comorerne, som er fremstillet af en udhulet træstamme, repareres ved at fylde den med vand, hvilket blødgør træværket, så det kan formes påny. Kokosnødder kastes i båden for at optage plads, så der skal fyldes mindre vand i den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Flåder er en anden meget tidlig bådtype. De er fladbundede fartøjer, bestående af lette træstammer, bambusstænger, kogleaks (Schoenoplectus), papyrus (Cyperus papyrus) eller tagrør (Phragmites australis), som er bundet sammen med reb eller barkstrimler. De ældste rester af en sivbåd (som denne bådtype fejlagtigt kaldes på dansk, idet den oftest bygges af kogleaks, ikke af siv), som blev udgravet i Kuwait, er ca. 7000 år gamle. Sivbåde var almindelige i Oldtidens Egypten og Mesopotamien, samt på Titicaca-søen og sandsynligvis også på Påskeøen. De anvendes den dag i dag af Uru-folket på Titicaca-søen.

 

 

Ethiopien 1996
På Tana-søen i Ethiopien har man fremstillet sivbåde af papyrus (Cyperus papyrus) siden det 9. århundrede f.Kr., eller måske endnu tidligere. Den mest simple udgave består blot af et bundt papyrus, der er snøret sammen, som denne, der stages af en pige på Tana-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ethiopien 1996
Papyrusbåde kan dog også være af betydelig størrelse og bære en stor vægt, som denne på Tana-søen, der er tungt lastet med foder. I baggrunden ses en stor bevoksning af papyrus. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Egypten 1999
Sivbåde var almindelige i Oldtidens Egypten. Dette relief i Horus-templet, Edfu, viser sandsynligvis en stor sivbåd med højt svungen stævn og agterstavn, som er udsmykket med figurer af Horus, som var en af de vigtigste egyptiske guddomme. Bemærk, at billedet af båden er gentaget i mindre størrelse. – Fuglene over båden er gåsegribbe (Gyps fulvus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kina 1987
En anden simpel flådetype består af sammenbundne bambusstænger. Dette billede viser en bambusflåde på Li-floden, Guangxi-provinsen, sydlige Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Malaysia 1984-85
Urgammelt klippemaleri, som viser mennesker og både, Painted Cave, Niah Nationalpark, Sarawak, Borneo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skandinavien 2001-14
Skandinavien 2001-14
Helleristninger fra Bronzealderen er meget almindelige i Skandinavien. Disse ristninger af både er fra Bohuslän i Sverige. På det nederste billede ses to mænd i kamp. Dyret i øverste venstre hjørne er et rensdyr (Rangifer tarandus). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Herodot (ca. 484-425 f.Kr.) er den tidligste historiker, som nævner anvendelsen af både til militære formål.

 

 

Cambodia 2010
Dette relief i Angkor Thom, Cambodia, viser Khmer-krigere, som padler deres kano i kamp. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Store handelsbåde af træ er kendt fra tidlig tid i talrige områder, fx Europa (vikingeskib), Arabien (dhow), Indien (uru) og Kina (djunke).

 

 

Tanzania 1988
Gennem tusinder af år foretog araberne handelstogter til Østafrika ombord på deres typiske dhow’er – en ældgammel arabisk bådtype. Afrikanerne har adopteret denne bådtype, og i dag ses stadig mange dhow’er langs den østafrikanske kyst. Denne blev fotograferet nær Somanga, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kina 1987
Dette billede viser en anden ældgammel type af handelsbåd, en kinesisk djunke, som sejler op ad Xi-floden, Guangdong-provinsen, sydlige Kina. Regnskyer tårner sig op i horisonten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Osebergskibet er et yderst velbevaret vikingeskib, som blev udgravet i 1904 fra en stor gravhøj nær gården Oseberg i Vestfold, Norge. Det kan dateres tilbage til omkring år 800.

 

 

Skandinavien 2001-14
I dag er Osebergskibet udstillet i Vikingskipshuset i Oslo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skandinavien 2001-14
Udskæring nær Osebergskibets stævn, som forestiller Midgårdsormen, en jætte, som har taget skikkelse af et gigantisk uhyre. Guderne forsøger at drukne det ved at kaste det i verdenshavet, men det slynger sig omkring hele Midgård (menneskenes bolig) og bider sig selv i halen. En vølve (spåkvinde) har forudsagt, at når Ragnarok indtræffer, vil Thor udkæmpe en kamp med Midgårdsormen, som det vil lykkes ham at dræbe, men han omkommer selv af uhyrets gift. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sjælland 2012-16
Et rekonstrueret vikingekrigsskib, kaldt Havhingsten, roes af frivillige nær Vikingeskibsmuseet, Roskilde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Egypten 1999
Egypten 1999
Egypten 1999
I Oldtidens Egypten blev sivbåde afløst af en lille sejlbådstype ved navn felukka, som den dag i dag er et almindeligt syn på Nilen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gennem tusinder af år levede et folk, Madanerne, i et stort sumpområde mellem floderne Eufrat og Tigris i det sydlige Irak. Deres levevis var fuldstændig tilpasset det våde element, hvor de færdedes i kanoer, byggede deres huse af tagrør på øer i sumpene, og fik deres udkomme ved risavl, bøffelhold, fiskeri og jagt.

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti’s regime (1979-2003) gjorde en ende på denne livsform ved at lade sumplandet dræne – en hævnaktion, fordi Madanerne var på amerikanernes side under den Første Gulfkrig (1990-91).

Læs mere om dette interessante vådområde andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Irak 1973: Den gæstfrie mudir, samt Støvstorm og fårehoved.

 

 

Asien 1972-73
Dette billede viser en typisk Madan-landsby, hvor husene er fremstillet af tagrør. Det almindeligste transportmiddel i sumplandet var slanke kanoer, kaldt meshof. Træerne er daddelpalmer (Phoenix dactylifera). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1977-78
Madan-børn lærte at padle en kano i en meget ung alder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1972-73
Denne Madan-pige benytter en håndsegl til at høste tagrør, der skal anvendes som foder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1972-73
Asien 1972-73
Madan i færd med at tætne en større båd, en belem (øverst). Denne bådtype anvendtes til transport af større gods, såsom måtter, flettet af tagrørsstængler (nederst). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tidligt i historien begyndte folk rundt om i verden at bo hele deres liv ombord på både, hvorfor de blev kaldt husbåde.

Andre billeder af husbåde ses på siden Kultur: Et sted at bo.

 

 

Kina 1987
Kina 1987
Husbåde på Li-floden, Guangxi-provinsen, sydlige Kina. Fuglene på bambusflåden er tæmmede skarver (Phalacrocorax carbo ssp. sinensis), som fiskere på denne flod gennem årtusinder har anvendt til fiskeri. – Læs mere om skarver andetsteds på denne hjemmeside, se: Silhouetter, samt Vorsø i mit hjerte: Nat i skarvebyen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Da englænderne regerede i Indien, undslap de den kvælende sommerhede på de nordindiske sletter ved at trække sig tilbage til bjergegnene længere nordpå. Et af deres yndlingsområder var Kashmir, hvor de lokale fik en indtjening ved at udleje husbåde til englænderne. Denne praksis fortsatte efter Indiens uafhængighed, idet velhavende indere – og senere vestlige turister – kopierede englændernes skik.

 

 

Nordindien 1997
En elegant husbåd på Nagin-søen. Træet til venstre er en orientalsk platan (Platanus orientalis), som står med farvestrålende efterårsløv. – Læs mere om plataner andetsteds på denne hjemmeside, se Planteliv: Gamle og store træer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1982
Denne mand prøver lykken med sin fiskestang fra sin husbåd på Dal-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1982
Muslimsk familie i deres husbåd i Srinagar, hovedbyen i Kashmir. Bemærk hookah’en (vandpiben) i forgrunden. På den hænger en lille tang, med hvilken man tager et stykke glødende trækul til at tænde piben med. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I Kashmir-dalen udgør søer og kanaler vigtige transportveje.

 

 

Nordindien 1982
Flytbar købmandshandel. – Denne handelsmand padler sin båd, læsset med varer, fra husbåd til husbåd på Nagin-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1997
Tidligt om morgenen padler denne mand sin båd over Dal-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1997
Både på en af hovedkanalerne gennem Srinagar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1982
Lille dreng – stor kano, Nagin-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1997
Kvinder indsamler nøkkeroser (Nymphaea) til foder, Dal-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En udligger er en bådtype, hvor en slank træstamme placeres parallelt med skroget og fastgøres til det ved hjælp af to buede grene, hvilket gør båden mere stabil i stærk vind. Hvis der placeres en stamme på begge sider, øges stabiliteten naturligvis. De følgende fem billeder viser udliggerbåde.

 

 

Bali-Lombok 2012
Udliggerbåde, malet i glade farver, Senggigi, Lombok, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Goa 2008
Fiskere slæber deres udliggerbåd op på stranden, Colva Beach, Goa, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Filippinerne 1984
Fiskere sætter garn, nær Batangas, Luzon, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indonesien 1985
Udliggerkano med sejl, Sumbawa, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydasien 1976-77
Fisker i en udliggerkano kontrollerer sin ruse, der er fremstillet af flækkede bambusstængler, Bolgoda-søen, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

De følgende 8 billeder viser forskellige typer fiskekuttere.

 

 

Taiwan 2014b
Farvestrålende fiskefartøjer, Wushe Fiskerihavn, nordøstlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 1999-2005
Fiskekutter spejles i havnens vand, Nexø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali-Lombok 2012
Fiskerbåd vender tilbage til Senggigi, Lombok, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018a
Diminutiv fiskerbåd, Mordogan, Karaburun-halvøen nær Izmir, Tyrkiet. Bemærk det blegnede billede af Mustafa Kemal Atatürk, fødenavn Ali Rıza oğlu Mustafa (1881-1938), som var grundlægger af Republikken Tyrkiet og landets første præsident 1923-38. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 2000-05
I dag er det sjældent at se danske fiskekuttere, som er halet op på land, men det finder dog stadig sted på Torup Strand i Vendsyssel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2014b
Taiwan 2014b
Disse fiskefartøjer i Wushe Fiskerihavn, nordøstlige Taiwan, er konstrueret af metalrør, som er bøjet opad i stævn og agterstavn. Fenderen er et gammelt bildæk. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydafrika 2003
Denne fiskekutter i Lambert’s Bay, Sydafrika, har været ude af brug et stykke tid. Den er i mellemtiden blevet overtaget af kapskarver (Phalacrocorax capensis), som har bygget rede forskellige steder på fartøjet. – Læs mere om skarver andetsteds på denne hjemmeside, se: Silhouetter, samt Vorsø i mit hjerte: Nat i skarvebyen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Varanasi ved bredden af den hellige Ganges-flod i det nordlige Indien er den helligste af Indiens syv hellige byer. Det anslås, at der i denne by til stadighed opholder sig en halv mio. pilgrimme. Et bad her anses for særligt rensende, og hver dag bader tusinder af pilgrimme i visheden om, at flodens hellige vande renser deres synder bort og sikrer dem et bedre liv. Mange gamle eller syge kommer til Varanasi for at dø og blive brændt på bredden af Ganges, hvorefter asken strøs i den hellige flod.

 

 

Nordindien 1991
Både på Ganges ved daggry. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indien 1994
Flodpram og robåd i morgendis, Ganges. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indien 1994
Denne diminutive færge bringer passagerer over Ganges. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1985-86
Denne mand lever af at ro turister op og ned ad Ganges. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Cambodia 2009
Kvinder padler både ned ad en flod nær søen Tonle Sap, Cambodia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Zambia 1993
Dagens fangst, Lochinwar Nationalpark, Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Costa Rica-2
Små passagerbåde sejler op og ned ad Rio Suerte, Costa Rica. Den alt for tungt lastede fragtbåd t.h. kæntrede kort efter, at den havde forladt kajen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Frankrig-Spanien 2007
Sejlbåd på Seinen, Paris. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Indonesien 1985
Fiskere renser deres garn, Padang Bai, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nepal 1985
Morgentåge over Rapti-floden i det sydlige Nepal, hvor en mand stager en lille kano-færge med en enkelt passager over floden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

I visse fiskersamfund i det sydlige Taiwan afholdes stadig den såkaldte Boat Burning Festival (bådafbrændings-festival), en daoistisk højtid, hvorunder man bygger en komplet båd af træ, hvorpå den afbrændes som en offergave til sygdommenes gud Wang-yeh i det håb, at han vil spare folkene for pesten og andre frygtelige sygdomme. Førhen blev den brændende båd sendt til søs og bar på denne måde ceremonielt sygdommene med sig, men denne praksis er ophørt, og i dag brændes båden på land.

Læs mere om daoismen på siden Religion: Daoismen i Taiwan.

 

 

Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Taiwan 2006-07
Boat Burning Festival, Jiading, nær Kaoshiung. Inden afbrændingen ofrer folk falske pengesedler til Wang-yeh, idet de kaster bundter af dem ombord på båden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På øen Siao Liouchou i det sydlige Taiwan er praksis med bådafbrænding under Boat Burning Festival ophørt, og fiskerne nøjes i dag med at sejle rundt om øen med en figur af Wang-yeh eller en anden lokal guddom ombord, idet de håber, at han finder dette offer tilstrækkeligt. Under sejladsen affyres masser af fyrværkeri.

 

 

Siao Liouchou 2012
Siao Liouchou 2012
Jeg blev inviteret om bord på denne fiskekutter, som sejlede rundt om Siao Liouchou. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Siao Liouchou 2012
Siao Liouchou 2012
Siao Liouchou 2012
Senere på dagen bærer folk på Siao Liouchou talrige palankiner, indeholdende statuer af lokale guddomme, til stranden for at foretage en rituel renselse af palankinen og guddommen i havvandet, mens mænd blæser i lange, lurlignende instrumenter. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Irland 1987-99
‘Fungie’ er navnet på en han af øresvin (Tursiops truncatus), en tillidsfuld delfin, som har søgt menneskers selskab i og nær havnen i Dingle, Irland, siden 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Guatemala 1998
En kombineret passager- og fragtbåd på vej tværs over Atitlan-søen, Guatemala. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Guizhou 2009
Denne båd stages ad et vandløb i udkanten af et stort sumpområde ved navn Cao Hai (’Græshavet’), Guizhou-provinsen, Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jylland 1967-76
Fisker vader ud til sin båd, Fjand Odde, Nissum Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taiwan 2014b
Denne fisker renser garn ombord på sit fartøj, Wushe Fiskerihavn, nordøstlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bangkok 2005-07
Bangkok 2005-07
På det flydende marked i Damnoensaduak, Thailand, sælger folk måltider, grønsager, frugt og forskellige andre varer fra deres både. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Jylland 1977-90
Et kig op fra kabyssen i en sejlbåd, Julsø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ayeyarwadi-floden, førhen kaldt Irrawaddy, er den vigtigste flod i Myanmar.

 

 

Myanmar 2007
Båd på Ayeyarwadi-floden nær Bagan. I baggrunden den buddhistiske Lawkananda-pagode. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myanmar 2007
Solnedgang over Ayeyarwadi-floden, Bagan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Punan-folket er ét blandt adskillige malajiske stammefolk på Borneo, som også omfatter bl.a. Iban, Kayan, Kelabit og Penan. Med en fælles betegnelse kaldes disse folk for dayak’er.

Læs mere om Punan-folket andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Borneo 1975: På kanotur med punan-stammefolk.

 

 

Sydøstasien 1975
Sydøstasien 1975
Punan-mænd stager deres kanoer, kaldt perahu, op ad Ba-floden, en sideflod til den mægtige Rajang-flod, Sarawak, Borneo. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ungaerne er et Bantu-folk, som lever på øer i de store Bangweulu-sumpe i det nordlige Zambia. Deres vigtigste erhverv er fiskeri, men de dyrker tillige maniok (Manihot esculenta), også kaldt kassava, og de indsamler en mængde vilde planter, bl.a. jordstængler fra nøkkeroser (Nymphaea) og rødder af papyrus (Cyperus papyrus). De jager også fugle og antiloper.

Læs mere om dette interessante sumpland under Bøger: Hvor vandet møder himlen.

 

 

Zambia 1993
Den eneste transportform for Unga-folket er at sejle. Denne dreng stager en kano ad en kanal gennem en papyrus-sump. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Zambia 1993
Unga-fiskere haler deres net op. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Zambia 1993
Unga-mænd bringer en last tørrede fisk til et marked nær sumplandet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Zambia 1993
 Unga-drenge har formet denne legetøjsbåd i ler. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Asien 1972-73
Syning af et sejl, Kuwait. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bangkok 2005-07
Skolebørn sejler med færge over Chao Phraya-floden, Bangkok, Thailand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nepal 2009a
Nepal 2009a
Kvinder fisker vandplanter op, der skal anvendes som foder til deres kvæg, Fewa-søen, Pokhara, Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hovedfærdselsåren gennem byen Nyaung Shwe, Myanmar, er en bred kanal, der fører ud til Inle-søen.

 

 

Myanmar 2007
Myanmar 2007
Transport af passagerer og gods foregår mest i langbåde med påhængsmotorer, de såkaldte ’piskeris’. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myanmar 2007
Godt tillæsset passagerbåd på hovedkanalen gennem Nyaung Shwe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myanmar 2007
Denne Inthe-mand fra landsbyen Nanthe, Inle-søen, bringer en stor ladning græs hjem i sin kano, som han padler med foden – en stilart, der er typisk for dette område. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Afrika 1980-81
Denne kano padles op gennem strømhvirvler på Oubangui-floden, Centralafrikanske Republik. I baggrunden Zaire. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydasien 1978-79
Fisker haler sin båd ind gennem brændingen, Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydafrika 2003
Ved daggry passerer denne båd Kap Det Gode Håb i Sydafrika, idet den bringer fuglekiggere ud for at se på havfugle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tonle Sap i Cambodia er den største sø i Sydøstasien. Denne sø huser en ret stor befolkningsgruppe af vietnamesere, som bor i såkaldte ’flydende landsbyer’ – huse bygget på ponton’er eller flåder, som er fastgjort til søbunden. Flere billeder fra en sådan landsby kan ses på siden Kultur: Et sted at bo.

 

 

Cambodia 2009
Cambodia 2009
Cambodia 2009
Både i en vietnamesisk ’flydende landsby’, Tonle Sap. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Batak-folket er et malajisk folkeslag, som lever i området omkring Toba-søen i den centrale del af Sumatra, Indonesien. Flere billeder af dette folk findes andetsteds på denne hjemmeside, se Galleri – Folk: Stammefolk på Sunda-øerne.

 

 

Sydøstasien 1975
En dreng af Batak-folket padler sin kano, Pangururan, Samosir, Toba-søen, Sumatra. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sjælland 1969-2005
Om aftenen vender disse sejlbåde tilbage til deres ankerplads i Jyllinge, Roskilde Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydasien 1976-77
Denne fisker i Jaffna, Sri Lanka, tømmer sin båd for vand ved hjælp af en halveret bøje. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
En dreng har padlet sin kano med nogle få mangofrugter ud til en færge på Malawi-søen, og nu starter en rasende prutten med passagerer om prisen. Læs om min færgetur på Malawi-søen andetsteds på denne hjemmeside, se Rejse-episoder – Malawi 1997: Tre dage med færge på Malawi-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kina 1987
Færge på Li-floden, Guangxi-provinsen, sydlige Kina, som er fyldt til bristepunktet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydøstasien 1975
Bådebygger tilhugger en planke, Phuket, Thailand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nær byen Puri i Odisha (tidligere kaldt Orissa) i det østlige Indien kan man stadig se fiskere arbejde på traditionel vis. Deres fladbundede både består af planker, som er ’syet’ sammen ved hjælp af tykke reb, fremstillet af græs. I daggryet skubber fiskerne deres både ud gennem brændingen, hvorefter de sætter et stort garn ud fra kysten, så det danner et omvendt ’U’. Herefter bruger de – ofte med hjælp af deres koner – timer på at hale det i land. Fangsten er normalt ikke stor, og i de senere år er den dalet kraftigt på grund af overfiskeri af trawlere fra Kolkata (Calcutta). Fangsten lægger man i kurve eller skildpaddeskjolde, som kvinderne placerer på hovedet og bærer op til husene, der ligger lige oven for strandbredden.

 

 

Sydindien 1997-98
Traditionel Puri-fiskerbåd, hvis planker er ’syet’ sammen ved hjælp af tykke reb, fremstillet af græs. Durga – også kaldt Parvati, Devi, Uma eller Kali – er den vigtigste gudinde i hinduismen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 1997-98
Ved daggry skubber Puri-fiskere deres båd ud gennem brændingen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Boats-096
Opankrede fritidsbåde på en stille dag, Christianshavns Kanal, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydasien 1978-79
Turister på kanotur ned ad Rapti-floden på udkig efter krokodiller, Chitwan Nationalpark, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sydøstasien 1975
Denne passagerbåd, kaldt en sampan, padles over en flod i byen Kuching, Sarawak, Borneo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kuttanad, også kaldt backwaters, er et mægtigt vådområde i den sydindiske delstat Kerala.

 

 

Sydindien 1997-98
Denne større båd, af en type kaldt kettu vallam, er lastet med foder. Den drives frem ved hjælp af sejl eller stagning med bambusstænger. Træerne er kokospalmer (Cocos nucifera) – et uhyre almindeligt træ i dette område, der anvendes til utallige formål. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 1997-98
Nogle kettu vallam bygges om til luksusbåde, som transporterer turister rundt i sumplandet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet september 2017)

 

(Sidst opdateret februar 2019)