Fiskeri

 

 

Cambodia 2009
Fisker kaster sit net ud i en dam, Angkor Thom, Cambodia. I forgrunden ses snadrende tamænder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Tyrkiet 2018
En lille del af en flok på ca. 1500 Middelhavsskråper (Puffinus yelkouan) og 1500-2000 Middelhavssølvmåger (Larus michahellis) fisker efter sardiner i Marmara-havet ud for Istanbul, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Fiskere, som haler deres både eller kæmpestore net i land fra havet, eller reparerer garn, er yderst fotogene motiver, som man (stadig) kan støde på i visse egne af verden.

 

 

Goa 2008
Goa 2008
Goa 2008
Goa 2008
Fiskere i arbejde på stranden ved Colva, Goa, Indien. De slæber en båd op på stranden (øverst), skyller et kæmpemæssigt garn i havet (næstøverst), haler et fyldt garn i land (næstnederst), og beundrer fangsten (nederst). (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Europa 1972-2005
Europa 1972-2005
Fiskere reparerer garn, Kavala, Grækenland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 1998
I det sydlige Nepal findes et stort sumpområde langs Kosi-floden. Efter at have fanget fisk i dette sumpland om natten hænger fiskere deres garn op, så de kan tørre i solen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydasien 1978-79
Fiskere haler et kæmpestort net i land, Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 2000-01
Fiskere haler et net op i deres båd, Ashtamudi-søen, Kerala, Sydindien. Denne sø udgør en del af et mægtigt vådområde, kaldt Kuttanad eller backwaters. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indonesien 1985
Fiskere renser garn, Padang Bai, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydasien 1978-79
Fisker haler sin båd ind gennem brændingen, Hambantota, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tunesien 1987
Fiskere haler et stort net ind, Sousse, Tunesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Slægtsnavnet på de fleste skarver, Phalacrocorax, kommer af græsk phalakros (‘skaldet’) og korax (‘ravn’), altså ’den skaldede ravn’, hvor skaldet hentyder til den hvide isse hos storskarven (P. carbo) i yngletiden. Denne art har en meget stor, men noget pletvis udbredelse, idet den findes i hele Europa og det meste af Asien, i Australien og New Zealand, samt i det nordøstlige Nordamerika og Grønland. I 1800-tallet blev den forfulgt overalt i Europa, dels fordi den var en konkurrent til fiskerne, dels fordi dens gødning ødelagde de træer, hvori den ynglede.

 

 

Kina 1987
Gennem tusinder af år har fiskere på Li-floden, Guangxi-provinsen, sydlige Kina, anvendt tæmmede storskarver af underarten sinensis til fiskeri. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Øreskarven (Phalacrocorax auritus), som er opdelt i fem racer, har en kolossalt stor udbredelse i Nordamerika, idet den findes fra de Aleutiske Øer i Beringshavet mod syd til det nordlige Mexico, tværs over kontinentet til det østlige Canada, og herfra mod syd til Bahama-øerne. Artsnavnet auritus betyder ’øret’ på latin, hvilket – i lighed med det danske navn – hentyder til, at denne art i yngletiden har en hvid top på hver side af hovedet.

Andre skarvearter er omtalt på siden Silhouetter.

 

 

USA 2000-01
Denne øreskarv i Everglades Nationalpark, Florida, har netop fanget en fisk med sit stærke næb, som er forsynet med en krog på overnæbbet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Tyrkiet 2018a
Diminutiv fiskerbåd, Mordogan, Karaburun-halvøen nær Izmir, Tyrkiet. Bemærk det blegnede billede af Mustafa Kemal Atatürk, fødenavn Ali Rıza oğlu Mustafa (1881-1938), som var grundlægger af Republikken Tyrkiet og landets første præsident 1923-38. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2017b
Østersfarm, Xianxi, nord for Lugang, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Asien 1972-73
Fiskere med deres fangst, bestående af stører, Mian Kaleh-sandodden, Kaspiske Hav, Iran. – Læs mere om dette område på siden Rejse-episoder – Iran 1973: Biluheld ved det Kaspiske Hav. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Pelikaner er meget store vandfugle med et kolossalt stort næb og en enorm strubesæk, som kan udspiles til det utroligste, når fuglen er på fiskeri – ikke ulig en stor kurv. Tungen er imidlertid ret lille, hvilket tillader fuglen at sluge store fisk.

Førhen blev de otte nulevende arter, der danner deres egen familie, Pelecanidae, opdelt i to grupper, en med fire arter, hvor den adulte dragt er overvejende hvid, den hvide pelikan (Pelecanus onocrotalus), krøltoppet (P. crispus), amerikansk hvid (P. erythrorhynchos), samt australsk (P. conspicillatus), og en anden, der indeholdt de resterende fire arter, som har overvejende grå eller brun fjerdragt, rosa (P. rufescens), grå (P. philippensis), brun (P. occidentalis) og Peru-pelikan (P. thagus).

Nylige DNA-undersøgelser har imidlertid afsløret, at Den Gamle Verdens fem arter (hvid, krøltoppet, rosa, grå og australsk) danner en udviklingslinje, mens de amerikanske arter (amerikansk hvid, brun og Peru-pelikan) danner en anden. Hvid pelikan var den første, der afveg fra den fælles stamfader, hvilket antyder, at pelikaner opstod i Den Gamle Verden og senere spredtes til Amerika.

Traditionelt er pelikaner blevet betragtet som værende i slægt med skarver, slangehalsfugle, suler, fregatfugle og tropikfugle, men genetiske undersøgelser har afsløret, at de danner en orden, Pelecaniformes, sammen med træskonæb (Balaeniceps rex), hammerhovedhejre (Scopus umbretta) og hejrer. Hammerhovedhejre samt en række hejrearter er præsenteret andetsteds på denne side. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Pelican)

 

Hvid pelikan (Pelecanus onocrotalus) har en kolossalt stor udbredelse, idet den yngler i Sydøsteuropa og størstedelen af Afrika, samt videre mod øst til Kazakhstan og det nordvestlige Indien. Den overvintrer i et langt større område, mod øst til Kina og Indonesien og mod syd til Sri Lanka.

 

 

Kenya 1988-89
Mens sorte regnskyer hober sig op i horisonten, oplyser den sene eftermiddagssol en flok hvide pelikaner, der renser fjer ved bredden af Nakuru-søen, Kenya. Den lyserøde masse i baggrunden er en stor flok af lille flamingo (Phoeniconaias minor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018a
Hvide pelikaner raster nær deres ynglekoloni i søen Kuş Gölü i det nordvestlige Tyrkiet. På billedet ses også en koloni af mellemskarver (Phalacrocorax carbo). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tanzania 1990
Hvide pelikaner renser fjer, Lake Manyara Nationalpark, Tanzania. Der ses endvidere bl.a. klyder (Recurvirostra avosetta) og afrikanske skestorke (Platalea alba). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvide pelikaner, Tana-søen, Ethiopien. Fuglen t.v. er afvigende, idet den har rødlig fjerdragt og er langt mindre end sine artsfæller. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den grå pelikan (Pelecanus philippensis) er stærkt truet, idet den kun har få, spredte ynglekolonier i Indien, Sri Lanka og Cambodia. Artsnavnet philippensis hentyder til Filippinerne, hvor denne art først blev indsamlet. Den var almindelig her indtil begyndelsen af 1900-tallet, men uddøde allerede i 1960’erne.

 

 

Sydasien 1978-79
Grå pelikaner lander i søen Tissa Wewa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rosapelikanen (Pelecanus rufescens) er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara samt langs vestkysten af den Arabiske Halvø. Denne arts fjerdragt er overvejende grålig, og navnet rosapelikan har den fået på grund af sin lyserøde overgump.

 

 

Zambia 1993
Rosapelikan, Bangweulu-sumpene, nordlige Zambia. – Læs om dette interessante vådområde under Bøger: Hvor vandet møder himlen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ethiopien 1996
Rosapelikan i toppen af en død doumpalme (Hyphaene thebaica) i Fuloha-oasen, Ethiopien. – Billeder af denne palmeart findes på siden Silhouetter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den amerikanske hvide pelikan (Pelecanus erythrorhynchos) er vidt udbredt som ynglefugl i den vestlige halvdel af det nordamerikanske kontinent, mens den overvintrer i det sydlige USA, Mexico og Mellemamerika.

 

 

USA-Canada 1992
Amerikanske hvide pelikaner i svæveflugt over Buffalo Bill-reservatet, Wyoming, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

USA-Canada 1992
Amerikanske hvide pelikaner, Klamath National Wildlife Refuge, Californien. En af fuglene viser sin kolossalt store strubesæk. Yderst t.v. en ungfugl med gråligt hoved. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Den brune pelikan (Pelecanus occidentalis) er vidt udbredt i Amerika langs begge kystlinjer, fra Nova Scotia, Canada, mod syd til mundingen af Amazon-floden, og fra British Columbia, Canada, mod syd til det nordlige Chile og Galapagos-øerne.

 

 

USA 2000-01
Brune pelikaner raster i en bevoksning af rød mangrove (Rhizophora mangle), Everglades Nationalpark, Florida. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Costa Rica
Brune pelikaner hviler på en kystklippe, Capo Matapalo, Peninsula de Osa, Costa Rica. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Førhen blev Perupelikanen (Pelecanus thagus) betragtet som en underart af den brune pelikan, men i dag anerkender de fleste autoriteter den som en selvstændig art, udbredt langs vestkysten af Sydamerika fra Peru mod syd til det centrale Chile.

 

 

Chile 2011
Portræt af en Perupelikan, Parque Nacional Pan de Azucar, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011
Disse fiskere nær La Caleta, Chile, er i færd med at rense fisk og kaster indvoldene til ventende Perupelikaner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Gennem tusinder af år levede et folk, Madanerne, i et stort sumpområde mellem floderne Eufrat og Tigris i det sydlige Irak. Deres levevis var fuldstændig tilpasset det våde element, hvor de færdedes i kanoer, byggede deres huse af tagrør på øer i sumpene, og fik deres udkomme ved risavl, bøffelhold, fiskeri og jagt.

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti’s regime (1979-2003) gjorde en ende på denne livsform ved at lade sumplandet dræne – en hævnaktion, fordi Madanerne var på amerikanernes side under den Første Gulfkrig (1990-91).

Dette interessante vådområde er nærmere præsenteret på siderne Rejse-episoder – Irak 1973: Den gæstfrie mudir, samt Irak 1973: Støvstorm og fårehoved.

 

 

Asien 1977-78
Drenge af Madan-folket fisker med et ålejern i sumplandet i det sydlige Irak. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1972-73
Denne fisker kaster sit net ud i en sø i udkanten af sumplandet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2014b
Farvestrålende fiskekuttere, Fangliao, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bali 2015
Fiskebure, Batur-søen, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Luft-tørring er en ældgammel metode til at konservere fisk, hvorunder vandet i fiskene fordamper, hvilket forhindrer bakterie- og svampevækst.

 

 

Norden 1967-86
Fisk tørres på et stativ, Ekkerøy, Varanger-halvøen, Norge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Europa 1972-2005
Fladfisk, som hænger til tørre på en husvæg, Vest-Friesland, Holland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En anden almindelig metode til at konservere fisk er at ryge dem i længere tid, hvilket også får vandet i dem til at fordampe. De følgende fire billeder er fra Bornholm, hvor der førhen fandtes hundreder af røgerier. Et antal af dem er bevaret frem til i dag af hensyn til turistindustrien, da en lokal specialitet, røget sild (Clupea harengus), er en populær spise hos turisterne.

 

 

Bornholm 2008a
Røgeri i Hasle, hvor et jetfly netop passerer hen over. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2008
Sild ophængt på stativer, parate til at blive røget. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2008a
Rygeprocessen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 1977-96
Røgede sild, der hænger til afdrypning uden for røgeriet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2008
Fiskenet og pæle, Tainan, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Californien 2013
Lystfiskere prøver lykken nær San Francisco, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sverige 2015
Bruddesta, Öland, Sverige, i aftenlys. Dette forladte fiskerleje er blevet bevaret som museum, inklusive hytter og både samt spil, der blev anvendt til at hale både op på land. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

USA-Canada 1992
Denne mand fanger stillehavssmelt (Hypomesus pretiosus) i brændingen ud for Olympic Beach, Olympic Nationalpark, Washington, USA, ved hjælp af et net, fastgjort til en stang. I forgrunden venter gråvingede måger (Larus glaucescens) på, at der måske falder nogle godbidder af. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Ungaerne er et Bantu-folk, som lever på øer i de store Bangweulu-sumpe i det nordlige Zambia. Deres vigtigste erhverv er fiskeri, men de dyrker tillige maniok (Manihot esculenta), også kaldt kassava, og de indsamler en mængde vilde planter, bl.a. jordstængler fra nøkkeroser (Nymphaea) og rødder af papyrus (Cyperus papyrus). De jager også fugle og antiloper.

Læs mere om dette interessante vådområde under Bøger: Hvor vandet møder himlen.

 

 

Zambia 1993
Unga-kvinder og -børn i færd med at fange fisk ved hjælp af en stor kurv. Børnene genner stimer af småfisk hen mod kvinden, som skovler dem op i kurven. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Zambia 1993
De fleste Ungaer tilbringer adskillige måneder hvert år i midlertidige fiskerlandsbyer dybt inde i Bangweulu-sumpene. Disse drenge hjælper en mand med at tage fangsten ud af et net. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydlige Afrika 1996-97
Unga-fisker haler et net op i sin kano. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Zambia 1993
Her ses fisk, som ligger til tørre på måtter, placeret på et stillads af grene i en midlertidig fiskelejr. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Zambia 1993
Unga-mand i færd med at reparere et fiskenet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sydasien 1976-77
Denne fisker i Jaffna, Sri Lanka, tømmer sin båd for vand ved hjælp af en halveret bøje. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2014d
Fiskekutter nær Shengang, vestlige Taiwan. Løseligt oversat betyder teksten på båden: ‘Bringer du mange fisk ind, tjener du mange penge’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Europa 1972-2005
Fiskekutter med påsatte lamper, som skal lokke fisk til om natten, Kavala, Grækenland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Filippinerne 1984
Ved hjælp af et lille net fanger denne dreng fisk i en oversvømmet rismark nær Banawe, Luzon, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Tanzania 1988
Fiskeruse, fremstillet af sammenvævede strå, Cape Kilwa, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Gennem de sidste 50 år er antallet af bylevende sølvmåger (Larus argentatus) i europæiske byer steget kraftigt, idet fuglene placerer deres rede på toppen af højhuse. En stor del af disse måger lever af fiskeaffald fra kuttere.

Andre mågearter er præsenteret på siden Natur: Bynatur.

 

 

Sjælland 1969-2005
Sølvmåger æder affald fra en fiskekutter, Christianshavns Kanal, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fyn 2005-09
Denne sølvmåge venter på godbidder ved siden af en fisker, som er i færd med at rense fisk i Kertemindes havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

I Bolgoda-søen i det sydvestlige Sri Lanka fremstiller singalesiske fiskere ruser, som består af måtter, fremstillet af tynde, ca. 1,5 m lange, flækkede bambusstængler, der flettes sammen med snor foroven, på midten og forneden. Måtterne bindes fast til pæle, som er boret ned i søbunden, hvorved de danner to lange rækker, som langsomt snævrer ind til en smal passage, der har en sæk for enden. Fiskene tiltrækkes om dagen med foder, om natten ved hjælp af lyset fra petroleumslamper, der hænges op på pælene.

Læs mere om Bolgoda-søen på siden Rejse-episoder – Sri Lanka 1976: Blandt spritbryggere.

 

 

Sri Lanka 1974-75
Denne fisker forsøger sit held med fiskestang nær en ruse i Bolgoda-søen. Hans kano er en udligger, fremstillet af en udhulet træstamme, som har en stabilisende stamme bundet fast til den ene side ved hjælp af grene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydasien 1976-77
Denne fisker har fanget en langust i sin ruse, Bolgoda-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Hejrer er langbenede og langnæbbede, fiskeædende vandfugle, tilhørende familien Ardeidae, som omfatter ca. 64 arter. Arter af slægten Botaurus kaldes rørdrumme.

 

Sølvhejren (Ardea alba) har en næsten verdensomspændende udbredelse, idet den findes i Europa, Afrika, det meste af Asien, Australien, samt Nord- og Sydamerika, mens dens mindre slægtning silkehejren (Egretta garzetta) findes i næsten alle subtropiske og tropiske områder af Europa, Afrika, Asien og Australien. Siden 1994 har en lille bestand også ynglet på Barbados-øerne i Caribien.

Læs mere om silkehejren og dens nære slægtning snehejren (E. thula) på siden Hyldest til farven gul.

 

 

Taiwan 2008
Taiwan 2008
Talrige sølvhejrer og silkehejrer på udkig efter fisk langs en kanal i Cigu Black-faced Spoonbill Refuge, nær byen Tainan, sydlige Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fiskehejren (Ardea cinerea) er vidt udbredt i Europa, størstedelen af Asien, Afrika, samt Madagascar. I Amerika erstattes den af den lignende, men lidt større stor blåhejre (A. herodias).

Flere billeder af fiskehejre findes på siderne Dyreliv: Fugle i Taiwan, samt Natur: Bynatur, mens stor blåhejre er præsenteret under Hyldest til farven blå.

 

 

Denne fiskehejre fanger en fisk i voldgraven ved Christiania, København, og sluger den. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Trefarvet hejre (Egretta tricolor), som også kaldes Louisiana-hejre, yngler i kystnære sumpe omkring Den Mexikanske Havbugt, samt i Mellemamerika og Caribien mod syd til Peru og det centrale Brasilien. En fugl, der blev mærket i Virginia i 1958, blev skudt på Bahama-øerne i 1976 og opnåede således den modne alder af næsten 18 år.

 

 

USA 2000-01
Trefarvet hejre, stående på en død gren, Everglades Nationalpark, Florida. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En anden amerikansk art, der yngler i kystnære sumpe, er den lille rusthejre (Egretta rufescens), som er udbredt i Mexico, Mellemamerika, Caribien, samt staterne omkring Den Mexikanske Havbugt i USA.

 

 

USA 2000-01
På dette billede fra J. N. Darling National Wildlife Refuge, Florida, er en rusthejre uenig med en ung øreskarv (Phalacrocorax auritus) om et eller andet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den mellemstore nathejre (Nycticorax nycticorax) er udbredt i de fleste af klodens varmere egne, med undtagelse af Australien, hvor den erstattes af den nært beslægtede rød nathejre (N. caledonicus). Slægtsnavnet Nycticorax betyder ‘natravn’, af græsk nuktos (‘nat’) og korax (‘ravn’), hvilket hentyder til den overvejende natlige fødesøgning hos denne slægt, samt til arternes hæse, ravne-lignende kald.

 

 

Taiwan 2018c
Taiwan 2015
I Taiwan er nathejren ret almindelig og ofte tillidsfuld, som disse to fugle, der fouragerer langs bredden af damme i parker i byen Taichung. Bemærk de lange hvide nakkefjer på fuglen på det nederste billede. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nogle autoriteter betragter den lille mangrovehejre (Butorides striata) som tilhørende den samme art som den nordamerikanske krabbehejre (B. virescens) og Galapagoshejren (B. sundevalli), mens andre anerkender alle tre arter. Hvis man betragter dem som en enkelt art, er den udbredt over det meste af verden.

 

 

Tanzania 1990
Mangrovehejre på udkig efter fisk ved et vandløb med stillestående vand, Serengeti Nationalpark, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Lille, men veludstyret fiskerbåd, Sougia, Kreta. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Malaysia 1984-85
Disse mænd nær Marang, Malaysia, fisker i brændingen ved hjælp af et net, der er spændt ud mellem to træstokke, bundet sammen i den ene ende. Disse stænger skubbes frem over havbunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Nær byen Puri i Odisha (tidligere kaldt Orissa) i det østlige Indien kan man stadig se fiskere arbejde på traditionel vis. Deres fladbundede både består af planker, som er ’syet’ sammen ved hjælp af tykke reb, fremstillet af græs. I daggryet skubber fiskerne deres både ud gennem brændingen, hvorefter de sætter et stort garn ud fra kysten, så det danner et omvendt ’U’. Herefter bruger de – ofte med hjælp af deres koner – timer på at hale det i land. Fangsten er normalt ikke stor, og i de senere år er den dalet kraftigt på grund af overfiskeri af trawlere fra Kolkata (Calcutta). Fangsten lægger man i kurve eller skildpaddeskjolde, som kvinderne placerer på hovedet og bærer op til husene, der ligger lige oven for strandbredden.

 

 

Sydindien 1997-98
Traditionel Puri-fiskerbåd, hvis planker er ’syet’ sammen ved hjælp af tykke reb, fremstillet af græs. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 1997-98
Sydindien 1997-98
Ved daggry skubber Puri-fiskere deres både ud gennem brændingen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 1997-98
Disse kvinder hjælper deres mænd med at hale et kæmpemæssigt net i land, Puri. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2014b
Fiskefartøj, Wushe Fiskerihavn, nordøstlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sjælland 1969-2005
Luftfoto af en stor fiskeruse, Storebælt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

De fleste isfugle, som alle tilhører familien Alcedinidae, æder fisk, selv om mange arter lever borte fra vand og mest ernærer sig af små invertebrater. Isfugle har store hoveder, lange, spidse og skarpe næb samt bittesmå fødder. I alt 114 arter er beskrevet, opdelt i tre underfamilier: flodisfugle (Alcedininae), træisfugle (Halcyoninae) og stødfiskere (Cerylinae).

Navnet isfugl har iøvrigt intet med ’is’ at gøre. Det er en forvanskning af det tyske Eisvogel, hvis betydning er omstridt. Nogle mener, at det kommer af gammel højtysk eisan (’glinsende’), hvilket hentyder til vores hjemlige isfugls (Alcedo atthis) farvespil i fjerdragten, mens andre mener, at det kommer af Eisen (’jern’), hvilket hentyder til dens rustfarvede bug.

 

Den lille malakitisfugl (Corythornis cristatus) er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara. Denne art, som tilhører underfamilien flodisfugle (Alcedininae), har navn efter sin grønlige isse, hvis farve minder om mineralet malakit.

 

 

Zimbabwe-Kenya 1994
Denne malakitisfugl holder udkig fra en stængel af papyrus (Cyperus papyrus), Naivasha-søen, Kenya. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Smyrnaisfuglen (Halcyon smyrnensis), som tilhører underfamilien træisfugle (Halcyoninae), har en vid udbredelse i Asien, fra Tyrkiet østpå til Filippinerne. Dens navn hentyder til Oldtidens græske by Smyrna, nu kaldt Izmir, beliggende ved vestkysten af nutidens Tyrkiet. Oprindeligt navngav den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) denne fugl Alcedo smyrnensis, idet han henviste til Eleazar Albins Natural History of Birds, fra 1738, som omfattede en beskrivelse og en afbildning af Smirna-isfuglen. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/White-throated_kingfisher)

 

 

Nordindien 1997
Smyrnaisfugl, Dal-søen, Kashmir, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gråfiskeren (Ceryle rudis) tilhører den tredje underfamilie, stødfiskere (Cerylinae). Også denne art har en meget stor udbredelse, idet den findes i Afrika syd for Sahara, i Egypten, samt i Asien, fra Tyrkiet østpå til det sydøstlige Kina, og sydpå til Sydøstasien og Sydindien.

Iøvrigt finder jeg navnet gråfisker uheldigt. Fuglen er slet ikke grå, men sort og hvid, så navnet broget isfugl ville være langt mere dækkende.

 

 

Nordindien 1997
Gråfisker, Dal-søen, Kashmir, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Asien 1972-73
Dette billede er fra sumplandet mellem floderne Eufrat og Tigris i det sydlige Irak, hvor gråfiskeren er uhyre almindelig. Engang talte jeg en flok på 105 fugle, som var forsamlet på elledninger langs vejen mellem byerne Chibayish og Hamar. – Læs om dette fascinerende vådområde på siderne Rejse-episoder – Irak 1973: Den gæstfrie mudir, samt Irak 1973: Støvstorm og fårehoved. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2014b
Fisker renser garn ombord på sit fartøj, Wushe Fiskerihavn, nordøstlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sverige 2016-18
Udskåren træfigur af en fisker, stående i vindueskarmen i en fiskerhytte, Kapelludden, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Zambia 1993
Dagens fangst, Lochinwar Nationalpark, Zambia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bornholm 1999-2005
Fiskekutter spejles i havnens vand, Nexø, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwan 2014b
En fiskekutter passerer forbi en lystfisker, som prøver lykken i brændingen, Fangliao, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Cambodia 2009
Fiskeri i en oversvømmet rismark ved hjælp af kurve, Pre Rup, Cambodia. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Under Svenskekrigene i 1600-tallet besluttede Kong Christian d. 5. at anlægge en fæstning på to små ubeboede holme, Kirkeholmen og Bodholmen, ca. 15 km øst for Bornholm. Fæstningsanlægget blev opført 1684-87. Kirkeholmen blev omdøbt til Christiansø, opkaldt efter kongen, og senere blev Bodholmen omdøbt til Frederiksø, til ære for kongens efterfølger, Frederik d. 4.

 

 

Bornholm 2008-2
Hen under aften vender en fiskekutter tilbage til havnen på Christiansø. I baggrunden ses Lilletårn på Frederiksø, som udgjorde en del af et forsvarsanlæg i 1600-tallet. Senere fungerede det som fængsel for fjender af kongen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Den brune fiskeugle (Ketupa zeylonensis) er en stor, fiskeædende ugle, som er udbredt fra det østlige Tyrkiet østpå gennem det indiske subkontinent til det sydlige Kina, Vietnam og Myanmar.

 

 

Nordindien 1985-86
Brun fiskeugle, fotograferet i Sariska Nationalpark, Rajasthan, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Familie
Jørn Halberg præsenterer stolt en håndfuld fisk, fanget ved hjælp af en harpun, Nordnorge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bornholm 2008-2
Friskfangede torsk (Gadus morhua) i en kurv, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sydasien 1976-77
Dreng med friskfangede fisk, Polonnaruwa, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bali-Lombok 2012
Farvestrålende fiskerbåd, der har form som en sværdfisk, Senggigi, Lombok, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Bornholm 1977-96
Rengøring af en fiskekutter, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Hammerhovedhejren (Scopus umbretta) er en lille hejreagtig fugl, som imidlertid danner en særskilt familie, Scopidae, der kun omfatter denne art. Denne fugl, som er opkaldt efter sin mukkert-lignende top, har en meget stor udbredelse, idet den findes i det meste af Afrika syd for Sahara, på Madagascar, samt i den sydvestligste del af den Arabiske Halvø. Traditionelt er denne art beskyttet af mange folkeslag, hvilket har gjort den ret tillidsfuld. Det fremgår bl.a. af et billede på siden Kultur: Både.

 

 

Sydafrika 2003
Denne hammerhovedhejre er i færd med at sluge en lille fisk, Augrabies Nationalpark, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sydafrika 2003
En sortbrynet albatros (Thalassarche melanophrys) (t.v.), en hvidhaget skråpe (Procellaria aequinoctialis) (i midten) og en kappetrel (Daption capense) kappes om at spise fiskeaffald fra en kutter, syd for Kap Det Gode Håb, Sydafrika. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Sydasien 1982-83
Fisker kaster sit net ud over Rapti-floden i det sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

De kinesiske sænkenet i Kerala, Sydindien, blev først konstrueret af kinesiske flygtninge sidst i 1300-tallet. Hvert net er bundet til et knirkende træskelet, som ved hjælp af et sindrigt system af vægtstænger, kampesten og tove, samt 3-5 mænds muskelarbejde, kan hæves eller sænkes ned i vandet.

 

 

Sydindien 1997-98
Sydindien 1997-98
Kinesiske sænkenet, Kochi, Kerala. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Taiwans oprindelige befolkning består af talrige stammefolk af malajisk oprindelse, som stadig bor i bjergene. Førhen havde disse folk en farverig og blomstrende kultur, hvoraf en del er blevet bevaret, bl.a. gennem deres kunst.

Flere billeder af disse stammefolks kunst kan ses på siden Kultur: Folkekunst i Taiwan.

 

 

Taiwan 2010
Mosaik, som gengiver fiskere med spyd og ruse, udført af Atayal-stammen Tian Gou (‘Himmelske hund’), som bor nær Dongshih. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2008
Mosaik, som gengiver et fiskenet, udført af Atayal-stammen Tian Gou, Dongshih. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2011
Mosaik, fremstillet af kakkelstumper, som forestiller en kvinde med fiskestang, udført af Maopu-folket, der lever nær Hsinchu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Som dens navn antyder, er flodørnen (Haliaeetus vocifer) tilknyttet vand. Denne art er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara, og den er nationalfugl i ikke færre end tre lande: Zambia, Zimbabwe og Sydsudan. Den blev beskrevet af den franske naturhistoriker François Levaillant (1753-1824), som kaldte den for vocifer (’den som har en gennemtrængende stemme’) – et meget beskrivende navn for denne ørn, hvis skrig ofte gjalder over det afrikanske landskab.

 

 

Tanzania 1988
Denne flodørn i et træ langs Rufiji-floden, Tanzania, var så tillidsfuld, at den blev siddende, selv om vores gummibåd bumpede ind i træet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne flodørn har netop fanget en fisk, Malawi-søen. (Foto copyright © by Kaj Halberg

 

 

 

 

Sydasien 1976-77
Denne Burgher (en person af blandet singhalesisk og europæisk herkomst) prøver sit held med fiskestang i havet, Yala Nationalpark, Sri Lanka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Jylland 2000-05
I dag er det sjældent at se danske fiskekuttere, som er halet op på land, men det finder dog stadig sted på Torup Strand i Vendsyssel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

(Oprettet oktober 2017)

 

(Sidst opdateret juni 2019)