Chile 2011: Den hvide skov

 

 

Chile 2011a
Udsigt mod vulkanen Llaima (3125 m), Parque Nacional Conguillio, med en smuk sø, Laguna Captrén, i forgrunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fra byen Curacautin kører min ledsager Lars Skipper og jeg østpå mod Parque Nacional Conguillo. Nær parken gør vi holdt for at spadsere lidt rundt i en gammel lavastrøm, som stammer fra et vulkanudbrud i 1957. Den eneste vegetation på lavaklipperne er en mængde laver.

I landbrugslandet omkring lavastrømmen vokser velkendte plantearter, som i sin tid blev indslæbt af europæiske nybyggere, fx almindelig røllike (Achillea millefolium), horsetidsel (Cirsium vulgare), slangehoved (Echium vulgare), prikbladet perikon (Hypericum perforatum) og hvid okseøje (Leucanthemum vulgare).

Fuglelivet er straks mere chilensk, vi observerer bl.a. brilleibis (Theristicus melanopis), sydamerikansk vibe (Vanellus chilensis), langhalet englærke (Sturnella loyca) og chimango-gribbefalk (Milvago chimango).

I det fjerne rager den spidse, sneklædte tinde af vulkanen Llaima (3125 m) op. Vi finder et fint sted at campere i en lysåben skov nær en grusgrav. Ved mørkets frembrud dukker ejeren op – en venlig og yderst snakkesalig mand, som ikke har det mindste imod, at vi camperer i hans skov. Han fortæller, at det har regnet mere eller mindre uafbrudt hele den sidste uge, og at denne dag er den første fine sommerdag. Aftenen er behageligt varm – termometret viser 26 grader kl. 21.30.

 

En smuk sø
Laguna Captrén er en lille perle af en sø, omgivet af sumpede enge, hvor der vokser en overflod af blomster, bl.a. store mængder af en pragtfuld orange nellikerod, Geum magellanicum, samt en brandbæger (Senecio). I søen ligger fugle som flyvende kæmpeand (Tachyeres patachonicus), gulnæbbet spidsand (Anas georgica ssp. spinicauda), andes-skarveand (Oxyura ferruginea) og hvidvinget blishøne (Fulica leucoptera), og nær bredden støder vi på et par af gråhovedet gås (Chloephaga poliocephala) med gæslinger. I klipperne omkring søen holder masser af firben til, og den mest almindelige af dem er malet træfirben (Liolaemus pictus).

Ved bredden af den store sø Lago Conguillo findes den eneste plads, man må campere på i parken. Vi må af med den stygge pris af 15.000 chilenske pesos pr. nat, svarende til ca. 150 kr. Omkring lejrpladsen blomstrer tusinder af gyldne inkaliljer (Alstroemeria aurea), og på træstammerne fouragerer adskillige hvidstrubede træjægere (Pygarrhichas albogularis), der opfører sig som en mellemting mellem spætmejser og træløbere.

 

 

Chile 2011a
Denne smukke art af nellikerod, Geum magellanicum, var almindelig i engene omkring Laguna Captrén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Et par af gråhovedet gås med gæslinger, Laguna Captrén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Det malede træfirben er meget almindeligt i Parque Nacional Conguillio. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Omkring campingpladsen blomstrede tusinder af gyldne inkaliljer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
En hvidstrubet træjæger fouragerer ved at krybe op og ned ad træstammer ligesom en spætmejse. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Der findes mange arter af tøffelblomst (Calceolaria) i Chile. I baggrunden Lago Conguillo. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Abetræer – uden aber
Parque Nacional Conguillo er sikkert det sted i Sydamerika, som rummer de smukkeste bevoksninger af Chiles nationaltræ pehuén (Araucaria araucana), et nåletræ, som vi kalder ‘abetræ’ eller ’abernes skræk’ (på engelsk ‘monkey-puzzle tree’) – i sandhed besynderlige navne på denne art, da der overhovedet ikke findes aber i denne del af Sydamerika.

I 1791-95 deltog den skotske naturhistoriker Archibald Menzies (1754-1842) som læge og botaniker på en ekspedition verden rundt ombord på HMS Discovery, under ledelse af Kaptajn George Vancouver (1757-98). Under en middag hos vicekongen af Chile fik Menzies serveret Araucaria-frø som dessert. Han puttede nogle frø i lommen og var senere i stand til at få dem til at spire ombord på skibet. Han vendte tilbage til England med fem sunde planter – de første af denne art i Storbritannien. (Kilde: www.kew.org)

Det engelske navn opstod omkring 1850. En besøgende i en park i England, som havde eksemplarer af dette træ, sagde spøgende, at det ville “puzzle a monkey to climb that tree” – han hentydede til de stive og skarpe blade – og navnet ‘monkey-puzzle tree’ blev hængende. Det engelske navn er så (temmelig kluntet) blevet oversat til dansk.

Slægten Araucaria tilhører en ældgammel gruppe af nåletræer, som stammer helt tilbage fra tiden, før det urgamle kontinent Gondwanaland begyndte at blive opsplittet. Udbredelsen af Araucaria var dengang begrænset til, hvad der i dag er den sydlige halvkugle, og nutildags findes repræsentanter for slægten i Sydamerika, Australien, New Zealand, Norfolk Island og Ny Caledonien.

Bladene er trekantede, 3-4 cm lange og op til 3 cm brede ved basis, meget sejge og med en skarp spids. De kan sidde på træet i helt op mod 15 år, og med tiden dækker de hele overfladen på yngre grene. Kun stammen og de ældste grene er fri for blade. Han- og hunblomster findes oftest på forskellige træer, og hunblomsterne bestøves ved vindens hjælp. Det varer op mod 18 måneder, før hunkoglerne modnes. De er meget store, 12-20 cm i diameter, og indeholder op mod 200 frø. De 3-4 cm lange frø minder om nødder og er spiselige, og de høstes i stor stil i Chile.

Artsnavnet araucana er afledt af navnet på et lokalt folk, araucanierne, som spiste frøene. En undergruppe af dette folk hedder pehuenches – på det lokale sprog er pehuén navnet på abetræet, mens che betyder ‘folk’. (Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Araucaria_araucana)

Vi strejfer rundt i en pragtfuld skov, fyldt med ældgamle, kæmpestore træer. Den største pehuén i parken, kaldt Araucaria Madre (‘Abetræernes Moder’), er omkring 1800 år gammel, 50 m høj og har en diameter på ca. 210 cm. En anden meget stor træart er coigüe (Nothofagus dombeyi), som er én blandt 10 arter af sydbøge i Chile.

Skoven er ikke særlig fuglerig. Vi bemærker bl.a. to spættearter, den meget store magellanspætte (Campephilus magellanicus) og den chilenske guldspætte (Colaptes pitius), samt almindelig minør (Geositta cunicularia), morgenværling (Zonotrichia capensis), skællet jordkryber (Upucerthia dumetaria) og småflokke af langnæbsparakit (Enicognathus leptorhynchus).

 

 

Chile 2011a
Storslåede skove af pehuén ses mange steder i Parque Nacional Conguillio og nogle få andre steder i Andes, men arten er iøvrigt stærkt truet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
‘Abetræ’ eller ’abernes skræk’ (på engelsk ‘monkey-puzzle tree’) er i sandhed besynderlige navne på dette træ, da der ikke findes aber i denne del af Sydamerika. Træet blev navngivet i England. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 
Chile 2011a
Lars ved siden af en kæmpestor pehuén, kaldt Araucaria Madre (‘Abetræernes Moder’), som er omkring 1800 år gammel, 50 m høj og har en diameter på ca. 2,1 m. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Skov af coigüe, én blandt 10 arter af sydbøge i Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
En gammel coigüe, som er angrebet af svampe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Misodendrum linearifolium er en mærkelig parasit, som vokser på træer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
En anden parasit på træer er sæksvampen Cyttaria espinosae, som her vokser på en coigüe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
En af de få småfugle observeret i pehuén-skoven var denne skællede jordkryber. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Snehuler og golde lavamarker
Vi vandrer op mod de sneklædte Sierra Nevada-bjerge, idet vi følger en bjergkam, som først fører gennem skov med masser af gamle coigüe, siden med islæt af pehuén. Himlen er dækket af et tæt skylag, men der falder kun et par dråber, og hen på eftermiddagen kommer solen frem. Bjergskråningen øst for kammen er dækket af store pehuén-træer, tæt behængte med skæglav og med næsten snehvide stammer, som står i stærk kontrast til den mørke bjergside.

Vegetationen langs den øverste del af kammen er lave krat af en anden art af sydbøg, Nothofagus alpina. Disse krat tynder efterhånden ud, og vi støder på den første sne. Langs en smeltevandsbæk lyser de stærkt røde blomster af Ourisia poeppigii op, og i et grønt område vokser en del andre blomster, fx bakkestjerne (Erigeron), hønsetarm (Cerastium), en meget kompakt viol-art, Viola atropurpurea, samt den pragtfulde Rhodophiala andicola, som tilhører amaryllisfamilien.

I denne højde bemærker vi næsten ingen fugle, kun nogle få patagoniske finker (Melanodera xanthogramma) fouragerer i græsset. Visse steder har den smeltende sne skabt ishuler, hvor vægge og loft danner en pittoresk ramme omkring de nærliggende bjergtoppe i Sierra Nevada.

Den følgende dag foretager vi en vandring op i lavamarkerne ved foden af vulkanen Llaima – den absolutte kontrast til gårsdagens landskab. Det sorte lavagrus er næsten fuldstændig goldt. Kun enkelte hårdføre planter har slået rod hist og her, og dyreliv ser vi slet ikke tegn på.

 

 

Chile 2011a
Nogle af skråningerne på vestsiden af Sierra Nevada-bjergene er dækket af abetræer med næsten snehvide stammer. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Ourisia poeppigii lyser op med sine stærkt røde blomster nær et vandløb. Denne art blev førhen klassificeret som tilhørende maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae), men regnes nu som medlem af vejbredfamilien (Plantaginaceae). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Den pragtfulde Rhodophiala andicola tilhører amaryllisfamilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Den meget kompakte viol-art Viola atropurpurea vokser under barske forhold i de øvre Sierra Nevada-bjerge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Kig ud fra en ishule i Sierra Nevada. De høje træer er pehuén. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Nærbillede af vulkanen Llaima (3125 m). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chile 2011a
Kun nogle hårdføre planter havde slået rod hist og her i det vulkanske grus ved foden af Llaima. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Senest revideret juli 2019)