Hund

 

 

Taiwan 2009
Labrador-retrieveren blev oprindeligt opdrættet som arbejdshund, der assisterede fiskere fra Labrador under deres arbejde i Nordatlanten med at hale net ind, hente reb samt samle fisk op fra det iskolde hav. I dag er den en populær familiehund. – Under en taiwanesisk daoistisk højtid, hvor man fejrer modergudinden Mazu, vandrer pilgrimme ofte i dagevis fra tempel til tempel. Denne Labrador, som ledsager sin herre, er veludstyret til færden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tamhundens oprindelse er en kompliceret affære. DNA-forskning antyder, at hunden (Canis lupus familiaris), den nulevende grå ulv (C. l. lupus), såvel som den nu uddøde Taimyr-ulv (C. l. cf. lupus), alle er udsprunget af en nu uddød ulv, der engang levede i Europa. Hunden og den nulevende ulv danner to sideordnede afstamningsgrene, og nutidens ulve er ikke særlig nært beslægtede med de ulve, som først blev tæmmet.

Ifølge nogle arkæologer fandt den første begravelse af hunde sammen med mennesker sted for ca. 14.700 år siden, mens andre hævder, at den fandt sted langt før, nemlig for ca. 36.000 år siden. Under alle omstændigheder viser de arkologiske vidnesbyrd, at de første ulve blev tæmmet af jægere og samlere, samt at de udgjorde det første tæmmede dyr overhovedet. Denne tæmning fandt sted flere steder samtidigt, sandsynligvis i Vesteuropa, Centralasien og Østasien. Ny genetisk forskning peger på, at en tidlig ulvepopulation opsplittedes i en østlig og en vestlig form, som, før de uddøde, begge blev tæmmet uafhængigt af hinanden til to distinkte bestande af tamhunde, for mellem 14.000 og 6400 år siden. Den vesteurasiske hundebestand blev delvis erstattet af østasiatiske hunde, som menneskene indførte for mindst 6400 år siden. (Kilder, se en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_domestic_dog).

To hunderacer, som er efterkommere af den oprindelige tæmmede hund, er så forskellige fra andre hunde, at de har fået status af underart: den australske dingo (C. l. dingo) og den afrikanske basenji (C. l. basenji). De adskiller sig fra andre hunde ved ikke at kunne gø, og de kommer kun i brunst én gang om året, modsat to eller flere gange hos andre hunderacer. De mangler også begge en karakteristisk kropslugt. DNA-forskning påviser, at dingoen nedstammer fra østasiatiske tamhunde. Den blev indført til Australien for omkring 4000 år siden af søfarende folk, og i dag findes forvildede bestande i de fleste egne af kontinentet, idet arten dog holdes ude fra den sydøstlige del af landet ved hjælp af et såkaldt ‘dingo-hegn’. I dag er dingoen det største landrovdyr i Australien, idet den hjemmehørende thylacin, også kaldt tasmansk ulv (Thylacinus cynocephalus), blev udryddet af landmænd i 1900-tallet. Dingoen udgør en trussel mod kvæg, men samtidigt gavner den bønderne ved hovedsageligt af nedlægge kaniner, kænguruer og rotter, som alle er alvorlige skadedyr i det australske landbrug.

Basenji-hunden siges at være opstået i Congo-regnskovsbassinet i Vestafrika. Hunde, som ligner nutidige basenji-hunde, er afbildet i egyptiske grave, siddende med rejste ører og krølle på halen, ligesom de gør den dag i dag. Hunde af denne type blev anvendt i Egypten til at jage småvildt (Dollman, 1937).

Gennem sin lange forbindelse med mennesker har hunden på enestående vis tilpasset sig menneskets levemåde, og den er i stand til at trives på stivelsesrig kost, som ikke ville være tilstrækkelig for vilde medlemmer af hundefamilien. Der findes mindst 200 hunderacer, som varierer kolossalt i størrelse, form og farve, fra den 135 kilo tunge engelske mastiff til chihuahua’en, der blot vejer 1-2 kilo. Hunde anvendes til utallige formål, lige fra selskabshunde og beskyttende hunde til jagthunde, hyrdehunde, slædehunde, væddeløbshunde, redningshunde, politi- og toldhunde samt hunde, der hjælper handicappede mennesker, for blot at nævne nogle få. Det er ikke så sært, at hunden har fået tilnavnet ’menneskets bedste ven’.

 

 

Dogs 01a
Fylogenetisk stamtræ, visende nulevende former af ulven, med beregnede tider for divergens, idet der er benyttet en formodet mutationshastighed fra Lindblad-Toh, 2005 (1×10−8, vist med blåt), samt Skoglund, 2015 (0.4×10−8, vist med grønt i kantet parentes). (Illustration lånt fra en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_domestic_dog)

 

 

Skandinavien 2001-14
De første hunde, som blev tæmmet, assisterede deres stenalder-herrer på jagttogter, samt muligvis også under krig. Denne helleristning fra Bronzealderen viser måske mænd i kamp, ledsaget af hunde. – Fossum, Bohuslän, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nordindien 1991
Drægtighedsperioden hos hunde varierer mellem 58 og 68 dage, afhængigt af størrelse. Hvalpene kan afvænnes efter ca. 8 uger, men hvalpe af herreløse hunde, som denne i Jodhpur, Rajasthan, Indien, dier sandsynligvis meget længere, hvis moderen tillader det. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 1996-99
Normalt er hunde og katte svorne fjender, men hvis de vokser op sammen, som denne kat og ruhårede gravhund, kan de være de bedste venner. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bangkok 2005-07
‘Tøjhund’. – Denne godt påklædte hund sover på et fortov i Bangkok, Thailand. Jeg ved ikke, hvad ejeren har tænkt på, for temperaturen var omkring 30 grader! Snuden stikker netop frem under dragten til venstre. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guatemala 1998
I kølvandet på den dødbringende orkan Mitch faldt der enorme mængder regn i Mellemamerika mellem 29. oktober og 3. november 1998 – uofficielle rapporter siger omkring 1900 mm. Dette billede, som blev taget d. 30. oktober i byen Todos Santos, Guatemala, viser en gennemblødt hund, indsmurt i mudder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myanmar 2007
Disse hunde nyder aftensolen på en bænk, Bagan, Myanmar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydasien 1982-83
Under den hinduistiske højtid Dipávali eller Tihar (populært kaldt ’Lampernes Fest’), som varer fem dage, er den anden dag, Kukur Puja, tilegnet hunden, idet den fører de afdødes sjæle til doms hos dødsguden Yama. Man sætter et rødt tika-mærke på hundens pande og hænger en malla (en krans af flettede tagetesblomster) omkring dens hals, hvorefter man tilbeder den med røgelse. Derpå serveres der store mængder mad for den, inden familien selv spiser morgenmad. – Sauraha, sydlige Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lahaul-Ladakh 2014
I september havde denne hyrdehund nær Tso Kar-søen i Ladakh, Indien, stadig ikke fældet pelsen fra den forrige vinter, hvilket gav den et noget laset udseende. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bali 2009
Disse piger, som er iklædt festskrud til en danseopvisning under en hinduistisk tempelfest nær Ubud, Bali, Indonesien, bliver inspiceret af en hund. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2014a
Denne dværgpinscher i Taitung, Taiwan, er varmt påklædt som værn mod ‘vinterkulden’. Der var omkring 17 graders varme! (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 1996-99
Sovende hvalp af ruhåret gravhund, 3 uger gammel. Denne lavbenede race findes i tre former: glathåret, langhåret og ruhåret. Gravhunden blev udviklet til at jage ræve og grævlinger ud af deres grave, så jægerne kunne skyde dem. I Amerika er de også blevet anvendt til at jage præriehunde ud af deres grave. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2018c
Denne glathårede gravhund er så doven, at den ikke engang gider hæve hovedet for at gø ad mig. – Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bornholm 2016a
Sanktbernhardshunden er en kæmpestor race, der er kendt som redningshund. Den stammer fra de vestlige Alper i området omkring Store og Lille St. Bernard-passene. – Denne Sanktbernhardshund kigger gennem et hul i et plankeværk nær Rutsker, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Denne hund i Guiyang, Guizhou-provinsen, Kina, har måske gener fra tibetansk spaniel og sandsynligvis også fra pekingeser på grund af det meget kraftige underbid. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sydindien 2000-01
Dobermann-pinschere, omkring et år gamle, Mysore, Karnataka, Indien. Denne race opstod i Tyskland omkring 1890. Hvis den trænes med omhu, kan den blive en kærlig familiehund, men på den anden side har der forekommet adskillige tilfælde af Dobermanns, som skambed børn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2014a
Jeg spurgte ejeren af denne lille terrier i Taichung, Taiwan, hvorfor den bar solbriller. Hun svarede, at det var for at undgå, at den fik grå stær. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nepal 2013
En tibetansk mastiff vogter uden for en gaderestaurant i Trisuli-dalen, centrale Nepal. Denne store hunderace blev opdrættet af tibetanske hyrdefolk til at beskytte deres får og geder mod angreb fra rovdyr som sneleoparder og ulve. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2014
Hvalp af taiwanesisk hund, også kaldt Takasago-hund, omkring 10 uger gammel, Taichung, Taiwan. I anledning af det kinesiske nytår er et rødt klæde bundet om dens hals, til hvilket er fastgjort en rød kuvert, hvorpå man har skrevet ‘Wang-Wang’. Den røde kuvert og teksten er begge udtryk for gode ønsker for fremtiden. Samtidig er ‘wang-wang’ en efterligning af en hunds gøen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Jylland 1991-95
Samojedespidsen opstod blandt nomadiske Samojedefolk i Sibirien, dels til at trække slæder og dels til at hjælpe til med at drive rensdyr sammen. I dag er den en meget populær familiehund i Vesten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Guizhou 2009
Den kinesiske moppe er kendt for at være en kærlig selskabshund. Som dens navn siger, blev den opdrættet i Kina, men den kom til Europa så tidligt som i 1500-tallet. – Dette billede er fra Guiyang, Guizhou-provinsen, Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kilder
Dollman, G. (1937). The Basenji Dog. Journal of the Royal African Society 36 (143): 148-149
Lindblad-Toh, K. et al. (2005). Genome sequence, comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog. Nature 438 (7069): 803-819
Skoglund, P. (2015). Ancient wolf genome reveals an early divergence of domestic dog ancestors and admixture into high-latitude breeds. Current Biology 25 (11): 1515-19

 

 

Flere billeder af tamhunde og andre medlemmer af hundefamilien findes på denne hjemmeside, se Galleri – Dyreliv: Hunde.

 

 

(Oprettet september 2017)

 

(Revideret marts 2018)